Hibrid Ayçiçeği Genotiplerinde Biyometrik Varyasyonların Değerlendirilmesi I. Adaptasyon - Stabilite Analizleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hibrid Ayçiçeği Genotiplerinde Biyometrik Varyasyonların Değerlendirilmesi I. Adaptasyon - Stabilite Analizleri"

Transkript

1 Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): Hibrid Ayçiçeği Genotiplerinde Biyometrik Varyasyonların Değerlendirilmesi I. Adaptasyon - Stabilite Analizleri Zeki Metin TURAN * Abdurrahim Tanju GÖKSOY ** ÖZET Bu çalışma, hibrid ayçiçeği genotiplerinin Bursa koşullarındaki a- daptasyon-stabilite yeteneklerini incelemek amacıyla 3 yıl süreyle ( ) yürütülmüştür. Araştırmada, yıllar çevre olarak kabul edilmiş ve her yıla ait ortalama değerler çevre indeksi olarak ele alınmıştır. Çeşitlere ilişkin adaptasyon-stabilite yeteneklerini inceleyebilmek için regresyon katsayısı (b), regresyondan sapmalar kareler ortalaması (S d ²) ve belirleme katsayısı (r²) değerleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; tablada tane sayısı ve tane verimi bakımından çeşit, yıl ve çeşitxyıl interaksiyonları önemli bulunmuştur. Tane verimi bakımından S-288 çeşidinin her çevreye iyi adapte olduğu, SANBRO, ARDA-2098, TARSAN-1018 ve TR-6149 çeşitlerinin uygun çevre koşullarına daha iyi uyum gösterdiği,buna karşılık COBAN, C-207, TR-2037, TR-4098, TR-5166 ve AS-6310 çeşit ve hatlarının uygun olmayan çevre koşullarına daha iyi uyum sağladığı belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Ayçiçeği (Helianthus annuus L.), verim, verim öğeleri, adaptasyon, stabilite. * Prof. Dr.; U. Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa. ** Doç. Dr.; U. Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa. 177

2 ABSTRACT Evaluation Of Biometrical Variations in The Hybrid Genotypes Of Sunflower I. Adaptation- Stability Analysis This study was carried out to determine the adaptation and stability abilities of hybrid sunflower genotypes under Bursa conditions during threeyears (1999 through 2001). In the research, each of the experimental years were accepted as an environment and average values of each year were treated as an environmental index. In order to determine the adaptation and stability situations of hybrids were calculated the linear regression coefficient (b i ); mean square of deviation from the regression (S 2 di ) and coefficient of determination (r²). According to the results, the effects of cultivar, year, and cultivar x year interactions on number of seeds per head and seed yield were highly significant. It was found that cultivar S-288 was stable for all environments in terms of seed yield. On the other hand, cultivars SANBRO, ARDA-2098, TARSAN-1018 and TR-6149 were more performed in good environments while COBAN, C-207, TR-2037, TR-4098, TR-5166 and AS-6310 cultivars and hybrid lines were more performed in poor environments. Key Words: Sunflower (Helianthus annuus L.), yield, yield components, adaptation, stability. GİRİŞ Bitki ıslahı programlarının sonunda yapılan mikro ve makro verim denemeleri ile bölge çeşit adaptasyon denemelerinde ıslah hatlarının veya çeşitlerin değişik çevre koşulları ile oluşturdukları etkileşim, çeşitlerin performanslarını gösteren önemli bir kriterdir. Kuşkusuz, bir bölge için önerilecek çeşidin, çevre koşulları ne olursa olsun, daima yüksek verimli olması arzu edilir. Bir başka deyişle, yüksek verimlilik stabilitesi gösteren çeşitlerin önerilmesi istenir. Ancak, her çeşidin farklı çevre koşullarında gösterdiği performans, çevre faktörleri ile etkileşimine bağlı olarak değişebilmektedir. Genotip x çevre interaksiyonu olarak açıklanan bu durum karşısında; hangi genotiplerin iyi çevre koşullarına, hangilerinin uygun olmayan çevre koşullarına adapte olduğunu ve hangi genotiplerin tüm çevrelere iyi veya kötü stabilite gösterdiklerini belirlemek gerekmektedir. Bitki ıslahçıları ve agronomistler, çevre koşulları ile daha az interaksiyon oluşturan ve verimleri ortalamanın üzerinde olan genotipleri yani, stabil genotiplerin elde edilmesini ve belirlenmesini arzu ederler. Yıldırım ve ark. (1979), bölge çeşit denemelerinde genotip x çevre interaksiyonlarının önemli çıkmadığı durumda, çeşitlerin her çevre içinde 178

3 sıralanmalarının değişmeyeceğini vurgulayarak üstün verimli bir çeşidin her bölgede üstün verimli, düşük verimli bir çeşidin ise her çevrede düşük verimli olacağını, yani çeşitler arasında stabilite bakımından bir farklılık olmayacağını ve tüm çeşitlerin stabil çeşit olarak adlandırılacağını belirtmişlerdir. Stabilite analizlerinin yapılabilmesi için önce genotip x çevre interaksiyonu varyanslarının istatistiksel olarak önemli olması gerekmektedir (Arshad, 1990; Yılmaz ve Tuğay, 1999). Finlay ve Wilkinson (1963), çeşitlerin stabilite ölçüsü olarak, arpada her çeşide ait ortalama verimi bağımlı değişken, çeşitlerin her bir çevredeki ortalama verimlerini bağımsız değişken olarak kullanıp, her çeşit için linear regresyonu belirlemişler ve regresyon katsayısı (b) 1 e yakın olan genotiplerin tüm çevreler üzerinden ortalama bir stabiliteye sahip olduğunu bildirmişlerdir. Eberhart ve Russell (1966), regresyon katsayısının yanında regresyondan sapmalar kareler ortalamasının da (S d ²) bir stabilite parametresi olarak kullanılmasını önermişlerdir. Bir başka stabilite parametresi olarak bağımlı değişkendeki toplam varyasyonun regresyon tarafından açıklanan miktarını gösteren belirleme katsayısı (r²) da kullanılmaktadır (Püskülcü, 1974; Bilbro ve Ray, 1976). Çaylak ve ark. (1994), soyada yaptıkları bir stabilite çalışmasında, genotip ortalamasının genel ortalamadan büyük ve regresyon katsayısının 1 e eşit olmasını bütün çevrelere iyi adaptasyon; genotip ortalamasının genel ortalamadan küçük ve regresyon katsayısının 1 e eşit olmasını bütün çevrelere kötü adaptasyon; regresyon katsayısının 1 den büyük olmasını iyi çevrelere özel adaptasyon; regresyon katsayısının 1 den küçük olmasını kötü çevrelere özel adaptasyon olarak tanımlamışlardır. Bu çalışma, Bursa kurak koşullarında bazı hibrid ayçiçeği çeşitlerinin ve ümitvar ıslah hatlarının adaptasyon yeteneklerini belirlemek için 3 yıl süre ile yapılmıştır. Araştırmada, çeşitlerin ortalama değerlerinin çevre ortalamaları üzerine regresyon katsayısı (b), regresyondan sapmalar kareler ortalaması (S d ²) ve belirleme katsayısı (r²) kullanılarak çeşit ve hatların stabilite durumları değerlendirilmiştir. Materyal MATERYAL ve YÖNTEM Araştırmada, 10 adet tescilli hibrid ayçiçeği çeşidi, (ARDA-2098, AS-615, AS-6310, C-207, COBAN, SANBRO, S-288, TARSAN-1018, TR ve 64-A-52) ve 3 adet deneysel hibrid ayçiçeği hattı (TR-2037, TR ve TR-5166) bitki materyali olarak kullanılmıştır. Bu çeşitler, orobanş 179

4 parazitine, pas (Verticillium) ve solgunluk (Sclerotinia sclerotiorum) hastalıklarına dayanıklı, uygun koşullarda yüksek tohum ve yağ verimine sahiptirler. Tarla denemeleri 1999, 2000 ve 2001 yıllarında, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi nde yapılmıştır. Denemelerin yapıldığı Bursa ilinde yazlar sıcak ve kurak, kış ayları serin ve yağışlı geçmektedir. Yıllık yağış toplamı 700 mm civarında olup, yağışın büyük bir bölümü sonbahar ve kış aylarında düşmektedir. Deneme yıllarında ve uzun yıllar ortalamasına göre ayçiçeğinin vejetasyon döneminde (Mart-Ağustos) kaydedilen aylık sıcaklıklar sırasıyla 1999 yılında; 8.8, 13.9, 18.0, 22.5, 26.0, 25.1 C, 2000 yılında; 7.6, 15.0, 17.7, 21.8, 25.5, 24.8 C, 2001 yılında; 14.0, 13.7, 18.2, 23.6, 27.7, 26.4 C, uzun yıllar ortalamasına göre; 8.3, 12.9, 17.7, 22.1, 24.5, 24.1 o C ve aylık toplam yağış miktarları sırasıyla 1999 yılında; 70.8, 25.0, 7.8, 74.2, 1.1, 39.7 mm, 2000 yılında; 95.6, 108.8, 48.9, 16.1, 9.4, 11.1 mm, 2001 yılında; 49.2, 86.4, 65.0, 16.7, 1.7 ve 13.1 mm, uzun yıllar ortalamasına göre; 68.8, 60.0, 52.4, 30.3, 25.1 ve 17.7 mm olarak kaydedilmiştir. Deneme yıllarında ortalama sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasına göre 1-2 C daha yüksek olmuştur. Yağış değerleri incelendiğinde, ayçiçeğinin vejetasyon döneminde düşen yağış toplamlarının birinci deneme yılında, diğer iki deneme yılına ve uzun yıllar ortalamasına göre daha düşük olduğu görülür yılında aynı dönemde kaydedilen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasına göre daha yüksektir. Yağışın aylara göre dağılışı 1999 yılına göre 2000 ve 2001 yıllarında daha düzenli seyretmiştir. Deneme yıllarında ortalama oransal nem uzun yıllar ortalamasına göre daha düşük ölçülmüştür (Anonim, 2002 a). Denemelerin yürütüldüğü üç yılda da topraklar killi bünyeye sahip olup, azot ve organik madde yönünden fakir, fosforca yeterli ve potasyum bakımından zengindir. Topraklarda tuzluluk problemi yoktur (Anonim, 2002 b). Yöntem Denemeler 4 tekrarlamalı olarak Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre kurulmuştur. Parsel alanı 20.8 m² olup, hasatta bu değer 9.1 m² ye düşürülmüştür. Denemelerin ekimi üç yılda da Nisan ayının ilk yarısında yapılmıştır. Ekimden önce 35 kg/da hesabıyla kompoze gübre ve bitkiler cm boylandığında ise 25 kg/da üzerinden amonyum nitrat (% 26 N) gübresi verilmiştir. Ekimden sonra 200 cc/da dozunda Linuron terkipli bir herbisit uygulanmıştır. Denemeler susuz koşullarda yürütülmüştür. Denemeye alınan çeşit ve hatların verim ve verimle ilişkili özelliklerini belirlemek ve stabilite analizlerini yapabilmek için bitki boyu, yaprak 180

5 sayısı, tabla çapı, tablada tohum sayısı her parselden rastgele seçilen 20 bitkide ölçülmüş ve ortalamaları alınarak parsel esasına getirilmiştir. Hasattan sonra her parselden elde edilen tohum ürünü tartılarak dekara tane verimleri bulunmuştur. Bu tohumlardan alınan 4x100 adet tohum örneklerinde 1000 tane ağırlıkları belirlenmiştir. Üç yıl ve 13 çeşitle yürütülen bu araştırmanın varyans analizleri MSTAT-C (version 2.1-Michigan State University 1991) paket programıyla yapılarak çeşit x yıl interaksiyonlarının önemliliği test edildikten sonra çeşitlerin adaptasyon-stabilite durumlarını belirleyebilmek için üç farklı stabilite parametresi incelenmiştir. Bunlar; 1. Regresyon Katsayısı (bi) Genotiplerin çeşitli çevrelerdeki verimi ile o çevrelerin çeşitli metotlarla ölçülen değerleri arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir. İlk defa 1963 yılında Finlay ve Wilkinson tarafından genotiplerin adaptasyon ve stabiliteleri hakkında bilgi vermek için kullanılmıştır (Yıldırım ve ark., 1979). Finlay ve Wilkinson (1963) ın İ nci genotip için regresyon katsayısı: bi=[σ m j=1 Y ij X j (Y i.) (X.) / m] / [ Σ m j=1 X j ² - X². / m] Burada; i= genotipler (1-13), J= çevreler (1-3), m= çevrelerin sayısı [Σ m j=1 Y ij X j (Y i.) (X.) / m]: Genotiplerin gözlenen değerleri ile çevre ortalamalarının çarpımlar toplamı [Σ m j=1 X j ² - X². / m]: Bağımsız değişkenin (çevrelerin) kareler toplamıdır. Araştırmada çevre indeksi olarak çevre ortalamaları kullanıldığından ortalama regresyon 1 e (b=1) eşittir. 2. Regresyondan Sapma Kareler Ortalaması (S di ²) Genotiplerin farklı çevrelerde almış oldukları fenotip değerlerinin çevre ortalamaları üzerine olan regresyondan sapma kareler ortalaması Eberhart ve Russell (1966) tarafından ikinci bir stabilite parametresi olarak kabul edilmiştir. İ inci genotip için bu parametre; S di ²= 1/m-2 [( m j=1 Y ij ²- Y i 2. / m) - bi² ( m j=1 X j ² - X². /m)] eşitliği ile gösterilir. Bu eşitlikte; ( m j=1 Y ij ²- Y i 2. / m): Genotiplerin gözlenen değerlerinin (bağımlı değişkenin) kareleri toplamıdır. 181

6 3. Belirleme Katsayısı (r i ²) Son olarak S² di ve x ij deki varyasyonun fonksiyonu olarak belirleme katsayısı (r i ²)da stabilite parametresi olarak incelenmiştir (Püskülcü, 1974; Bilbro ve Ray, 1976). İ inci genotip için; r i ²= [b i ² ( m j=1 X j ² - X². /m)] / ( m j=1 Y ij ²- Y i ². /m) denklemi ile tanımlanmıştır. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA Araştırmada yer alan hibrid ayçiçeği çeşit ve hatlarının incelenen ö- zellikler yönünden adaptasyon ve stabilite durumlarını belirlemek için regresyon katsayısı (bi), regresyondan sapma kareler ortalaması (S di 2 ) ve belirleme katsayısı (ri²) olmak üzere üç farklı adaptasyon-stabilite parametresi kullanılmıştır. Söz konusu adaptasyon-stabilite parametreleri her bir özellik için ayrı ayrı tahminlenerek ele alınan çeşitlerin Bursa koşullarındaki adaptasyon-stabilite durumları aşağıda tartışılmıştır. Stabilite parametrelerine göre bir çeşidin stabil olduğuna karar verilebilmesi için geçerli kurallar; 1. Regresyon katsayısının 1 e (b=1) eşit olması (Finlay ve Wilkinson, 1963). Çevre indeksi olarak çevre ortalamaları kullanıldığında b=1 olur. 2. Regresyondan sapmalara ilişkin kareler ortalamasının teorik olarak sıfır (S di ²=0) olması (Eberhart ve Russell, 1966). 3. Belirleme katsayısının (r²) 1 e yakın olması (Püskülcü, 1974; Bilbro ve Ray 1976). 4. Genotiplerin yüksek bir ortalama değere sahip olması (Finlay ve Wilkinson, 1963; Eberhart ve Russell; 1966; Püskülcü, 1974). Bu çalışmada olduğu gibi çevre indeksi olarak çevre ortalamaları kullanıldığında b=1 olur (Finlay ve Wilkinson, 1963). Araştırmada incelenen özelliklerden bitki boyu, yaprak sayısı, tabla çapı ve 1000 tane ağırlığında çeşit x yıl interaksiyonunun istatistiksel olarak önemsiz olduğu saptanmıştır. Bu durum, belirtilen özellikler bakımından çeşitlerin stabil olduğunu ve bu nedenle değişen çevre koşullarına karşı çeşitlerin bu özelliklerinde önemli bir değişiklik olmadığını ortaya koymuştur. Buna göre, söz konusu özellikler bakımından yüksek ortalama değere sahip olan bir çeşidin her çevrede veya her yıl ortaya çıkan farklı iklim koşullarına rağmen yüksek ortalama değerler oluşturduğu buna karşılık, düşük bir ortalama değere sahip olan çeşidin ise her çevrede düşük ortalama değerler ver- 182

7 diği anlaşılmaktadır. Bu çeşitler üzerine çevre koşullarının etkisi pek az olmaktadır (Yıldırım ve ark., 1979). Bitki boyu, yaprak sayısı, tabla çapı ve 1000 tane ağırlığında stabilite parametrelerinden biri olan regresyon katsayısının çeşitlerin her birinde ortalama regresyona yani 1 e yakın olduğu, regresyondan sapmalara ilişkin kareler ortalamasının düşük değerli ve sıfıra yakın çıktığı ve bir diğer stabilite parametresi olan belirleme katsayısının da çeşitlerin çoğunda 1 e yakın olduğu saptanmıştır. Bulgular, Finlay ve Wilkinson (1963), Eberhart ve Russell (1966), Püskülcü (1974) ve Bilbro ve Ray (1976) tarafından ortaya konulan stabilite kavramlarına uymaktadır. Esasen genotip x çevre interaksiyonları önemsiz çıkan bu özellikler için stabilite analizlerinin yapılmasına gerek yoktur (Yıldırım ve ark., 1979; Arshad, 1990). Bu nedenle sözkonusu özelliklerde stabilite parametreleri detaylı verilmemiştir. Diğer bazı çalışmalarda, bitki boyu, tabla çapı, 100 tohum ağırlığı, tablada tohum sayısı, bitkide yaprak sayısı, olgunlaşma gün sayısı gibi agronomik özelliklerde genotip x çevre interaksiyonlarının önemli olduğu ve çeşitlerin stabilite durumlarının çevrelere göre değiştiği vurgulanmıştır (El-Hity, 1994; Baljit- Singh ve ark., 1999). Varyans analizi sonuçlarına göre, tablada tane sayısı ve tane verimi bakımından çeşit x yıl interaksiyonları önemli bulunmuştur. Buna bağlı olarak regresyonların homojenliği ve artan regresyonların homojenliği kareler ortalamaları da istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. Bu sonuçlar, söz konusu özellikler için çeşitlere ilişkin regresyon katsayılarının 1 den farklı ve regresyondan sapmalar kareler ortalamasının ise 0 dan farklı olabileceğini göstermektedir. Tablada tane sayısı için saptanan çeşitlere ait regresyon katsayıları (bi), regresyondan sapma kareler ortalaması (S di ²) ve belirtme katsayısı (ri²) Çizelge I de verilmiştir. Sözkonusu çizelgeden görüldüğü gibi, regresyon katsayısı ortalama regresyon katsayısından daha büyük olan (bi>1) ARDA ve TR-4098 çeşitlerinin iyi çevre koşullarına, regresyon katsayısı ortalama regresyon katsayısından daha düşük olan (bi<1) C-207 çeşidinin ise uygun olmayan koşullara adapte olduğu belirlenmiştir. AS-6310 çeşidinin de regresyon katsayısı ortalama regresyon katsayısından daha düşük (bi<1) olmasına rağmen, en düşük regresyondan sapma kareler ortalaması (S d 2 ), en yüksek belirleme katsayısı (r 2 ) ve en yüksek ortalama değere sahip olması nedeniyle tüm çevrelere iyi uyum sağlayan çeşit görünümünde olduğu söylenebilir Regresyon katsayıları 1 e eşit olan (bi=1) SANBRO ve S-288 çeşitlerinin düşük S d ² değeri, yüksek r² değeri (sırasıyla ve 0.893) ve tüm çevrelerde (yıllarda) genel ortalamanın üzerinde ortalama değerler göstermesinden dolayı tüm çevrelere iyi adapte olduğu sonucuna varılmıştır. 183

8 Regresyon katsayıları 1 e eşit olan diğer çeşitlerin (TR-5166, TR-6149, AS-615 ve 64-A-52) düşük S d ² değeri, in üzerinde r² değeri ve genel ortalamaya göre daha düşük ortalama değerler vermeleri nedeniyle her çevreye kötü stabilite gösterdikleri anlaşılmıştır. Çizelge I. Bursa Koşullarında Farklı Yıllarda Yetiştirilen Hibrid Ayçiçeği Çeşitlerinde Tablada Tane Sayısına İlişkin Ortalama Değerler ve Stabilite Parametrelerine Ait Değerler TABLADA TANE SAYISI (adet/tabla) ÇEŞİTLER _ Ortalama (x) Regresyon katsayısı (b) Regresyondan Sapma (Sd²) Belirleme Katsayısı (r²) ARDA a * AS bc AS a * C cd * COBAN bc * SANBRO a S a TARSAN a ** TR d TR bc * TR bc TR b A b ORTALAMA Tane verimi bakımından regresyon katsayısı 1 den daha büyük o- lan ve her çevrede genel ortalamadan daha yüksek tane verimine sahip olan SANBRO ve ARDA-2098 çeşitlerinin iyi çevre koşullarına özel olarak adaptasyon gösterdiği saptanmıştır. Öte yandan, özellikle ARDA-2098 çeşidinin oldukça büyük S d ² (4170.4) ve düşük r² (0.746) değerlerine sahip olması, bu çeşidin stabil bir çeşit olmadığını kanıtlamaktadır. Bu çeşitler uygun çevre koşullarında diğerlerine göre daha yüksek verim verdikleri halde, çevre koşullarında meydana gelebilecek bir olumsuzluk bu çeşitlerin verimini diğerlerine göre daha büyük oranda düşürebilmektedir. Regresyon katsayıları 1 den küçük olan ve ortalama verimleri genel ortalamanın altında olan COBAN, TR-2037, TR-4098 ve TR-5166 çeşitlerinin uygun olmayan çevre koşullarına özel adaptasyon gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca, regresyon katsayısı 1 e eşit olduğu halde, regresyondan sapmalar kareler ortalaması sıfırdan farklı (S d ² 0) ve belirleme katsayısı da 1 den daha düşük olan AS- 6310, C-207, TARSAN-1018 ve TR-6149 çeşitlerinin Eberhart ve Russell, 184

9 (1966) ve Püskülcü, (1974) tarafından belirlenen kriterlere göre stabil çeşit olmadıkları kabul edilmiştir. Bu nedenle, genel ortalamanın üzerinde tane verimine sahip olan TARSAN-1018 ve TR-6149 çeşitlerinin uygun çevre koşullarına, genel ortalamadan daha düşük verime sahip olan AS-6310 ve C- 207 çeşitlerinin ise uygun olmayan çevre koşullarına uyum sağladıkları anlaşılmaktadır. Öte yandan, regresyon katsayısı 1 e eşit, S d ² si sıfır ve belirleme katsayısı (r²) 1 e yakın olan çeşitlerden, genel ortalamanın üzerinde verime sahip olan S-288 çeşidinin her çevreye iyi adapte olduğu belirlenmiştir. İncelenen üç stabilite parametresine göre, AS-615 çeşidi en stabil çeşit görünümünde olup, ortalamaya yakın verimi ile her çevreye orta derecede stabilite göstermiştir (Çizelge II). Çizelge II. Bursa Koşullarında Farklı Yıllarda Yetiştirilen Hibrid Ayçiçeği Çeşitlerinde Tane Verimine İlişkin Ortalama Değerler ve Stabilite Parametrelerine Ait Değerler TANE VERİMİ (kg/da) ÇEŞİTLER _ Ortalama (x) Regresyon Katsayısı (b) Regresyondan Sapma (Sd²) Belirleme Katsayısı (r²) ARDA bc * ** AS de AS eg ** C g ** COBAN fg * SANBRO a * S bd TARSAN b ** TR fg * TR ce * ** TR fg * TR b * A ef ORTALAMA Bulunan sonuçlar, araştırmanın yürütüldüğü çevre koşullarına göre değerlendirilecek olursa, iyi koşullara adapte olduğu belirlenen SANBRO ve ARDA-2098 çeşitleri çevre koşullarının daha uygun olduğu 2000 ve 2001 yıllarında yüksek verim verdiği halde, daha olumsuz çevre koşullarının hüküm sürdüğü 1999 yılında düşük verim oluşturmuşlardır. Kötü koşullara adapte oldukları belirlenen COBAN, TR-2037, TR-4098, TR-5166, C-207 ve AS-6310 çeşitlerinin çevre koşulların pek uygun olmadığı 1999 yılında diğer çeşitlere göre daha yüksek verim sağladıkları, fakat daha uygun çevre 185

10 koşullarının bulunduğu 2000 ve 2001 yıllarında ise verimlerinin diğer çeşitlerden daha düşük olduğu görülmüştür. Öte yandan, her çevreye uyum sağladığı saptanan S-288 çeşidi de tüm yıllarda verim sıralamasında ilk sıralarda yer almıştır (Çizelge II). Konu ile ilgili incelenen pek çok literatürde ayçiçeğinde tohum verimi için genotip x çevre interaksiyonlarının önemli olduğu ve bu nedenle çeşitlerin değişen çevre koşullarına göre verim performanslarının değişken olduğu vurgulanmıştır (Kandalkar, 1997; Prusti ve ark., 1999; Nel ve ark., 2000). Araştırmada yer alan hibrid ayçiçeği çeşitlerinin Bursa kurak koşullarında farklı adaptasyon-stabilite yeteneklerine sahip olması literatür bulguları ile benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak, çalışmada yer alan hibrid ayçiçeği çeşit ve hatlarının bitki boyu, tabla çapı, yaprak sayısı ve 1000 tane ağırlığı bakımından stabil oldukları, tablada tane sayısı ve tane verimi yönünden bu çeşitlerin çevrelerle interaksiyon oluşturduğu ve stabilitelerinin değiştiği belirlenmiştir. SANBRO, ARDA-2098, TARSAN-1018 ve TR-6149 çeşitlerinin iyi çevre koşullarına, COBAN, C-207, TR-2037, TR-4098, TR-5166 ve AS-6310 çeşitlerinin uygun olmayan çevre koşullarına özel adaptasyon gösterdiği, S- 288 çeşidinin stabil olduğu ve her çevreye iyi uyum sağladığı, bununla birlikte AS-615 çeşidinin her çevreye orta derecede ve 64-A-52 çeşidinin ise her çevreye kötü stabilite gösterdikleri saptanmıştır. KAYNAKLAR Anonim, 2002 a. İklim Verileri. Bursa Meteoroloji İşleri Müdürlüğü Kayıtları, 2002, Bursa. Anonim, 2002 b. Toprak Analizi Sonuçları. Köy Hizmetleri 17. Bölge Laboratuvar Raporları, 2002, Bursa. Arshad, Y., Genotiplerin Çevreye Uyum Yeteneklerini Belirlemede Kullanılan Bazı Stabilite Parametreleri Üzerinde Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. EÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Bornova-İzmir. Baljit-Singh, G.S., Sandha, R.K. Bajaj, Narinder Kaur, B. Sandeep, B. Singh, N. Kaur Genotype Environment Interactions for Seed Yield and Its Components in Sunflower (Helianthus annuus L.). Crop Improvement, 26: Bilbro, J.D. and L.L., Ray Environmental Stability and Adaptation of Several Cotton Cultivars. Crop Sci. 16: Çaylak, Ö., C.F. Çalışkan, M.P. Yıldırım, N. Algan Ege Bölgesi Koşullarında Bazı Soya Hat ve Çeşitlerinin Truncated (kesmeli) 186

11 Seleksiyon Yöntemi Kullanılarak Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Tarla Bitkileri Kongresi Nisan İzmir, Bitki Islahı Bildirileri Cilt 2, , Eberhart S.A. and W.A. Russell, Stability Parameters for Comparing Varieties. Crop Sci., 6: El-Hity, M.A Evaluation of Sunflower Cultivar and Their Interaction with Year. Alexandria journal of Agricultural Research 39:2, Finlay, K.W. And G.N. Wilkinson, The Analysis of Adaptation in a Plant Breeding Programme. Aust. J. Agric. Res., 14: Kandalkar, V.S., Phenotypic-Stability Analysis in Open-Pollinated Varieties of Sunflower (Helianthus annuus L.) in North-West and South-East Madyha Pradesh During Winter Season. Indian Journal of Agricultural-Sciences, 67 (12): Nel, A.A., H.L. Loubser, P.S. Ammes, The Effect of Environment and Cultivar on Sunflower Seed I. Yield Hullability and Physical Seed Characteristics. South African Journal of Plant And Soil 17 (3): Prusti, A.M., R.K., Bajaj, B. Subbalakshmi, V.S., Dev Stability Analysis for Oil Yield and Its Components in Sunflower. Environment and Ecelogy, 7 (1): Püskülcü, H., Analysis of Genotype by Environmental Effects in Redclover, Trifolium pratense L. Master Tezi, University of Wisconsin, Wisconsin, A.B.D. Yılmaz, G., M.E. Tuğay Patateste Çeşit Çevre Etkileşimleri. I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme. TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23: Yıldırım, M.B., A. Öztürk, F. İkiz, H. Püskülcü Bitki Islahında İstatistik-Genetik Yöntemler. Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü Yayınları, No:20, S. 257, İzmir. 187

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 51-57 Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Köksal

Detaylı

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):49-56 ISSN 1018-8851 Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi Metin ALTINBAŞ 1 Hasan SEPETOĞLU 2

Detaylı

Bazı ekmeklik buğday (T. aestivum L.) genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesi kuru koşullarında dane verimi stabilitesi

Bazı ekmeklik buğday (T. aestivum L.) genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesi kuru koşullarında dane verimi stabilitesi Bitkisel Araştırma Dergisi (2004) 2: 21 26 Journal of Crop Research Bazı ekmeklik buğday (T. aestivum L.) genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesi kuru koşullarında dane verimi stabilitesi Seyfi TANER a, *

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) GENETİK ERKISIR HATLARIN SEÇİMİ VE VERİM ÖGELERİNİN TOHUM VERİMİNE ETKİSİ

AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) GENETİK ERKISIR HATLARIN SEÇİMİ VE VERİM ÖGELERİNİN TOHUM VERİMİNE ETKİSİ Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (6).1,1997 AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) GENETİK ERKISIR HATLARIN SEÇİMİ VE VERİM ÖGELERİNİN TOHUM VERİMİNE ETKİSİ Nilgün BAYRAKTAR 1 Belgin COŞGE

Detaylı

Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin Doğu Akdeniz ve GAP Bölgesine Uyum Yetenekleri ile Stabilite Analizleri

Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin Doğu Akdeniz ve GAP Bölgesine Uyum Yetenekleri ile Stabilite Analizleri Araştırma Makalesi / Research Article Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (2017) Geliş tarihi: 22.07.2016 21(1): 41-52 Kabul tarihi: 16.02.2017 Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin Doğu

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Koşullarında Bazı

Detaylı

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 57-65 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları Mehmet Demir KAYA

Detaylı

ORTA KARADENĠZ BÖLGESĠ ĠÇĠN GELĠġTĠRĠLEN REZENE (Foeniculum vulgare Mill. var. Dulce) HATLARININ VERĠM VE UÇUCU YAĞ ORANLARININ STABĠLĠTE ANALĠZĠ

ORTA KARADENĠZ BÖLGESĠ ĠÇĠN GELĠġTĠRĠLEN REZENE (Foeniculum vulgare Mill. var. Dulce) HATLARININ VERĠM VE UÇUCU YAĞ ORANLARININ STABĠLĠTE ANALĠZĠ Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2012, 27(1):23-30 Anadolu J Agr Sci, 2012, 27(1):23-30 doi: 10.7161/anajas.2012.v27n1.2330 A. URL: http://dx.doi.org/10.7161/anajas.2012.v27n1.2330 AraĢtırma Research ORTA KARADENĠZ

Detaylı

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 33-46 Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi İlhan TURGUT * ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları F. ÖNEMLİ Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKĠRDAĞ Ayçiçeği üretiminde kullanılan

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Selçuk Tar Bil Der, 3(2): 233-237 233 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Mehmet Adalı 1,*, Özden Öztürk 1 1 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

EDİRNE KOŞULLARINDA DESTEKLEME SULAMANIN AYÇİÇEĞİNİN SU KULLANIMI ve VERİMİNE ETKİLERİ 1

EDİRNE KOŞULLARINDA DESTEKLEME SULAMANIN AYÇİÇEĞİNİN SU KULLANIMI ve VERİMİNE ETKİLERİ 1 http://fenbil.trakya.edu.tr/tujs Trakya Univ J Sci, 6(2): 59-66, 2005 ISSN 1305-6468 DIC: 176TETT620512050106 Araştırma Makalesi / Research Article EDİRNE KOŞULLARINDA DESTEKLEME SULAMANIN AYÇİÇEĞİNİN

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet Emin Çalışkan 1*, Sevgi Çalışkan 1, Ufuk Demirel 1, Zsolt Polgar 2 1 Niğde Üniversitesi,

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) 77-89 ISSN:1300-5774 ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 13 (1) 17-21 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim

Detaylı

ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ

ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 189-197 ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ İlhan TURGUT Ahmet DUMAN Uludağ Üniversitesi

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Ahmet DUMAN ** Arzu BALCI ***

ÖZET. İlhan TURGUT * Ahmet DUMAN ** Arzu BALCI *** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 47-56 Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Yoklama Melezlerinde, Verim ve Verim Öğeleri Bakımından Heterosis ve Kombinasyon Yeteneği Değerlerinin

Detaylı

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 89-97 Geliş Tarihi (Received): 09.12.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 21.12.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Kişniş (Coriandrum sativum

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ *

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):72-81 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):72-81 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * Abdulveli SİRAT İsmail SEZER

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 78-85 Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması Murat TUNÇTÜRK 1 İbrahim

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Y. Ergen C. Sağlam T.Ü.. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKİRDAĞ Araştırma;

Detaylı

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (3) 259-266 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI YÇİÇEĞİ (Helianthus annuus L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835 Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN: 2 Sorumlu Yazar: eceyhan@selcuk.edu.tr www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) 67-73 ISSN:1309-0550 FASULYE GENOTİPLERİNİN BAZI TARIMSAL

Detaylı

KURU FASULYE ISLAH ÇALIŞMALARINDA TARTILI DERECELENDĐRME SĐSTEMĐNĐN KULLANILMASI

KURU FASULYE ISLAH ÇALIŞMALARINDA TARTILI DERECELENDĐRME SĐSTEMĐNĐN KULLANILMASI ANADOLU, J. of AARI 11 (2) 2001, 33-42 MARA KURU FASULYE ISLAH ÇALIŞMALARINDA TARTILI DERECELENDĐRME SĐSTEMĐNĐN KULLANILMASI Abdurrahman AĞSAKALLI Murat OLGUN Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):87-93 Araştırma Makalesi (Research Article) Tokat Kazova ve Zile Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) TANE VERİMİNİN OLUŞUMUNDA ROL OYNAYAN ÖNEMLİ VERİM ÖĞELERİNİN KATKI ORANLARININ BELİRLENMESİ

AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) TANE VERİMİNİN OLUŞUMUNDA ROL OYNAYAN ÖNEMLİ VERİM ÖĞELERİNİN KATKI ORANLARININ BELİRLENMESİ ANADOLU, J. of AARI 17 (2) 2007, 35-50 MARA AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) TANE VERİMİNİN OLUŞUMUNDA ROL OYNAYAN ÖNEMLİ VERİM ÖĞELERİNİN KATKI ORANLARININ BELİRLENMESİ Yalçın KAYA Göksel EVCİ Sezgin

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 75-79 Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi Ali Safi KIRAL Aynur ÇELİK

Detaylı

ATDĐŞĐ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) ÜSTÜN MELEZ KOMBĐNASYONLARIN BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNDE BĐR ARAŞTIRMA. Đlhan TURGUT

ATDĐŞĐ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) ÜSTÜN MELEZ KOMBĐNASYONLARIN BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNDE BĐR ARAŞTIRMA. Đlhan TURGUT ANADOLU, J. of AARI 11 (1) 2001, 23-35 MARA ATDĐŞĐ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) ÜSTÜN MELEZ KOMBĐNASYONLARIN BELĐRLENMESĐ Đlhan TURGUT Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Detaylı

Iğdır Ovası Sulu Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim Performanslarının Belirlenmesi. :

Iğdır Ovası Sulu Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim Performanslarının Belirlenmesi. : KSÜ Doğa Bil. Derg., 20 (Özel Sayı), 667, 207 KSU J. Nat. Sci., 20 (Özel Sayı), 667, 207 DOI : 0.806/ksudobil.34985 Iğdır Ovası Sulu Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim

Detaylı

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Kombinasyon Yeteneği ve Melez Gücü Üzerine Araştırmalar

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Kombinasyon Yeteneği ve Melez Gücü Üzerine Araştırmalar Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 129-143 Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Kombinasyon Yeteneği ve Melez Gücü Üzerine Araştırmalar İlhan TURGUT * Ahmet DUMAN** ÖZET Bu araştırma, sekiz geççi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 93-97, 2012 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1):112-119, 2016 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı inin Önemli Agronomik ve Kalite

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),40-47 Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri M. ATAK 1,

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2013, 22 (2): 41-58 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) BİTKİSİNİN VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GİBBERELLİK ASİDİN (GA 3 ) FARKLI DOZ VE UYGULAMA ZAMANLARININ

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 82 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu Vahdettin

Detaylı

EGE BÖLGESĐNDE GELĐŞTĐRĐLEN ĐKĐ SIRALI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞĐT ADAYLARININ BAZI ĐSTATĐSTĐK PARAMETRELERCE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. A.

EGE BÖLGESĐNDE GELĐŞTĐRĐLEN ĐKĐ SIRALI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞĐT ADAYLARININ BAZI ĐSTATĐSTĐK PARAMETRELERCE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. A. ANADOLU, J. Of AARI 9 (1) 1999, 141-148 MARA EGE BÖLGESĐNDE GELĐŞTĐRĐLEN ĐKĐ SIRALI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞĐT ADAYLARININ BAZI ĐSTATĐSTĐK PARAMETRELERCE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A. Kadir KIRAN Ege Tarımsal

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var. aestivum) Hat ve Çeşitlerinde Uyum Yetenekleri Üzerine Araştırmalar *

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var. aestivum) Hat ve Çeşitlerinde Uyum Yetenekleri Üzerine Araştırmalar * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 225-234 Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var. aestivum) Hat ve Çeşitlerinde Uyum Yetenekleri Üzerine Araştırmalar * Arzu BALCI** İlhan TURGUT*** ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 BURÇAK (Vicia ervilia (L.) Willd.) TA EKİM ZAMANININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Abdullah ÖZKÖSE 2 Hayrettin EKİZ 3 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi

Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(1): 1-9 Geliş Tarihi: 24.10.2004 Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) inde Verim

Detaylı

KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ

KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ GAP IV. Tarım Kongresi 1540-1546 pp., Şanlıurfa, Eylül 2005 KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ Hasan KILIÇ 1 Halil KARAHAN 2 Ali ĠLKHAN

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 73-81, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri *

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(2): 1-11 Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri * Emine BUDAKLI

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE (Cicer arietinum L.) VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ 1 Effect of Different Sowing Densities

Detaylı

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace)

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace) Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 227-232 TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR Özet Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu

Detaylı

GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne

GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2006, 10(1/2):73-81 J.Agric.Fac.HR.U., 2006, 10 (1/2):73-81 DİYARBAKIR YAĞIŞA DAYALI ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 ARPA ÇEŞİDİNİN AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE İSTEĞİNİNİN BELİRLENMESİ Hasan KILIÇ

Detaylı

Tülay D İZİ KISA 1 A. Metin KUMLAY 2 Melih OKÇU 1 Mücahit PEHLUVAN 1 Canan KAYA / Helianthus annuus L., çe şit denemesi, verim ve verim

Tülay D İZİ KISA 1 A. Metin KUMLAY 2 Melih OKÇU 1 Mücahit PEHLUVAN 1 Canan KAYA / Helianthus annuus L., çe şit denemesi, verim ve verim TARIM B İ L İMLER İ DERGISI 2008, 14 (4) 359-364 ANKARA ÜN İVERS İTES İ Z İ RAAT FAKÜLTESI Erzurum-Pasinler Ekolojik Ko şullar ı nda Yeti ştirilen Baz ı Yağ l ı k Ayçiçeğ i (Helianthus annuus L.) Hibridlerinin

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 151-157, 2006 18 (2), 151-157, 2006 Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 141-153 ISSN:

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU TEA 1765-2012 Ankara-2016 TEA 1765-2012 ALTI SIRALI ARPA ÇEŞİT

Detaylı

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1 Araştırma Makalesi (Research Article) Hatice GEREN 2 Hakan GEREN 3 Hikmet SOYA 3 Rıza ÜNSAL 2 Yaşar Tuncer KAVUT 3 İsmail SEVİM 2 Rıza AVCIOĞLU 3 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 201249 (2): 195-200 ISSN 1018

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) 27-33 ISSN:1309-0550 Yozgat Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Fasulye (Phaseolus

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri Mahmut DAŞCI 1 Binali ÇOMAKLI 2 Tuncay ÖNER 2 1 Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu, Narman, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum e-posta: mtasci@atauni.edu.tr

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı