RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RİSK DEĞERLENDİRMESİ"

Transkript

1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ

2 Ülkemizde Mevzuat 4857 sayılı İş Kanunu Tüm yönetmeliklerde Risk Değerlendirmesi Gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri

3 İşverenin Yükümlülüğü Madde 3- İşveren, işyerinin ihtiyaçlarını ve koşullarını dikkate alarak tehlikeleri tanımlamak, risk değerlendirmesi ile riskleri belirlemek ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

4 Risk Değerlendirmesi Yapılması Gereken İşyerleri Madde 4- Kurma İzni ve İşletme Belgesi alma zorunluluğu bulunan işyerleri Risk Grupları Tebliği nin 4 üncü ve 5 inci risk grubunda yer alan bütün işyerleri İş Müfettişleri tarafından gerekli görülen işyerlerinde, işveren tarafından risk değerlendirmesi yapılarak bunun kayıt altına alınması zorunludur.

5 Risk Değerlendirmesi Gereken Durumlar Madde 5- İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması Yeni bir makine veya ekipman alınması, Yeni tekniklerin geliştirilmesi, İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması, Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi, Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi, İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi olayların ortaya çıkması

6 Kavramlar Tehlike: Bir maddenin, ekipmanın zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyeli (tehlikeli durum, tehlikeli etken, risk faktörleri..) Hasar: İstenilmeyen olay, sağlık sorunları, lezyon... Tehlikeli durum: kişinin bir tehlikeye maruz kalması Tehlikeli olay: Hasar meydana getirecek koşullar, hareketler (harekete geçirici etmen) Risk: Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşimi,

7 Aralarındaki İlişki Tehlike Kişi Tehlikeye maruziyet, tehlikeli durum Dış olay, harekete geçirici etmen (ani, beklenmedik) HASAR (KAZA) (Gözlenen)

8 Meslek Hastalıklarına (MH) uyarlanabilir mi? Tehlike Kişi Tehlikeye maruziyet, tehlikeli durum Doz, uzun vadede etki Tanı??? İpucu??? HASAR (MH) (Uzun vadede gözlenen)

9 1. Alan: Olguya ilişkin elemanlar Tehlike Kişi 2. Alan: Açıklayıcı elemanlar Tehlikeye maruziyet, tehlikeli durum Maruziyet Koşulları Tehlikeli olay 3. Alan: Gözlenebilen olgusal elemanlar Hasar (İK, MH, sağlık sorunu)

10 Koruma mantığından ortadan kaldırma, azaltma veya risklerin önlenmesine geçiş Güvenliğin uyulması gereken bir kurallar dizisinden farklı pozitif bir imaja büründürülmesi Risklerin önlenmesi için yöntem önermek

11 Risklerin Önlenmesine Giriş RİSK / TEHLİKELİ OLGULAR Görev Sağlığı bozacak ya da bir lezyon oluşturabilecek neden Örnek : kinetik enerji

12 Risklerin Önlenmesine Giriş Görev RiSK / TEHLİKELİ OLGULAR TEHLİKELİ DURUMLAR Kişinin bir ya da birden fazla tehlikeli olguyla karşılaştığı durum Örnek: metal levha kesimi

13 Risklerin Önlenmesine Giriş Görev RiSK / TEHLİKELİ OLGULAR TEHLİKELİ DURUMLAR İŞ KAZALARI MESLEK HASTALIKLARI İş Kazasına Örnek : dişliler arasına parmakların kaptırılması

14 Risklerin Önlenmesine Giriş Görev RİSK / TEHLİKELİ OLAYLAR TEHLİKELİ DURUMLAR İŞ KAZALARI MESLEK HASTALIKLARI SONUÇ İnsan: parmakların ezilmesi, 10 günlük rapor İşletme için: İşlerin tamamlanmasında gecikme

15 Risklerin Önlenmesine Giriş Görev RİSK / TEHLİKELİ OLAYLAR TEHLİKELİ DURUMLAR İŞ KAZALARI MESLEK HASTALIKLARI Doğrudan maliyet : tıbbi masraflar, günlük giderler,... Dolaylı maliyet : gecikme cezası, SONUÇ MALİYET

16 Risklerin Önlenmesine Giriş Görev RİSK / TEHLİKELİ OLAYLAR TEHLİKELİ DURUMLAR İŞ KAZALARI MESLEK HASTALIKLARI SONUÇ RİSK ÖNLENMELİ MALİYET

17 Mesleki Risklerin Önlenmesi Riskleri önleyebilmek için, hasarın oluşmasına götüren süreci anlamak gerekiyor.

18 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci 2 nolu tehlikeli olgu İş ortamı x nolu tehlikeli olgu KİŞİ 1 nolu tehlikeli olgu

19 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci 2 nolu tehlikeli olgu İş ortamı x nolu tehlikeli olgu KİŞİ 1 nolu tehlikeli olgu

20 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci 2 nolu tehlikeli olgu İş ortamı x nolu tehlikeli olgu KİŞİ 1 nolu tehlikeli olgu

21 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci İş ortamı 2 nolu tehlikeli olgu x nolu tehlikeli olgu KİŞİ 1 nolu tehlikeli olgu

22 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci İş ortamı 2 nolu tehlikeli olgu x nolu tehlikeli olgu KİŞİ 1 nolu tehlikeli olgu

23 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci İş ortamı 2 nolu tehlikeli olgu Tehlikeli Durum x nolu tehlikeli olgu KİŞİ 1 nolu tehlikeli olgu

24 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Tehlikeli Durum Tehlikeli Durum Tehlike Olgusu KİŞİ Tehlike Olgusuyla Karşılaşma Risk tehlikeli durumla karşılaşma süresi ve sıklığı ile karakterizedir Zaman

25 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Tehlikeli Olay Tehlike Olgusu 1 ya da çok sayıda insan Sürekli yüzeyel yaralanma İş bırakma ile sonuçlanan ciddi yaralanma Sekel bırakan yaralanma Ölüm Hasar KİŞİ Tehlikeli olayın ortaya çıkma olasılığı önemlidir Hasar ciddiyeti üzerinden değerlendirilir

26 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Çıplak tel yakınında çalışma Elektrik Çıplak tele dokunma KİŞİ Elektrik çarpması

27 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Hareketli parça yakınında çalışma Kinetik Enerji Hareketli parça ile temas KİŞİ Kesi, ezilme

28 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Durmakta olan bir kütlenin altında çalışma Kütlenin ani inişi Depolanmış Enerji KİŞİ Ezilme,...

29 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Basınç altındaki deponun yakınında çalışma Basınç Yüksek basınç altında sıvı sızması KİŞİ Delinme, Parçalanma

30 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Kapalı ortamda çalışma Havalandırma olmaması Tehlikeli maddeler KİŞİ Zehirlenme, ölüm

31 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Yüksekte çalışma Denge kaybı Yükseklik farkı KİŞİ Kırık,...

32 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Kesici bir aletin yakınında çalışma Kesici kısımlar Denge kaybı KİŞİ Kesi,...

33 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Gürültülü ortamda çalışma Gürültü eşiğinin 85dB i geçmesi Ses enerjisi KİŞİ Sağırlık

34 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Yüksek gürültülü ortamda çalışma Ses enerjisi Gürültü eşiğinin 85dB i geçmesi KİŞİ Tehlikeli Durum Günlük gürültüye maruziyet eşiği Zaman Zaman

35 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Tehlikeli durum Tehlikeli olay Tehlike Olgusu Kişi Önüne geçebilme Olanağı Hasar Refleks hareketi Sınırlama ya da tutma ile «kılpayı kaza!!!»

36 Risk Değerlendirmesi Süreçleri a) Planlama b) İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması c) Bilgi ve Veri Toplama d) Tehlikelerin Tanımlanması e) Risk Analizi f) Risk Değerlendirmesi g) Önlemlerin Belirlenmesi h) Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ı) Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme

37 RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ a) Planlama mevcut mevzuat ve işyeri koşulları çerçevesinde planlanır. b) İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması İşyerindeki faaliyetler özelliklerine göre sınıflandırılır Bakım ve onarım gibi faaliyetler de dikkate alınır. İşyerinin içinde ve dışında yürütülen işler, Üretim veya hizmet sürecinin aşamaları, Planlanmış veya ani faaliyetler, Çalışanların görev tanımlarından yararlanılır

38 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Kalitatif Teknikler Riski, Yüksek, Orta veya Küçük gibi tanımlayıcı terimlerle tanımlama Kantitatif Teknikler Riski, sayısal hale getirmek ve bunu ekipmanın hata sayısı, insan hatası vb. sayısal tanımlara bağlı olarak hesaplamak

39 Başlangıç Tehlike Analizi (Preliminary Hazard Analysis PHA), IEC İş Güvenlik Analizi JSA (Job Safety Analysis), IEC/ISO standard What İf..? Risk Değerlendirme erlendirme Metodolojileri Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi -(Preliminary Risk Analysis (PRA) Using Checklists) Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi( Risk Assessment Decision Matrix), MIL_STD_882_B,D L Tipi Matris Çok Değiskenli X Tipi Matris Diyagramı

40 Risk Değerlendirme erlendirme Metodolojileri Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi (Hazard and Operability Studies- HAZOP), IEC 61508, IEC Hata Ağacı Analizi Metodolojisi HAA (Fault Tree Analysis-FTA), (IEC) 61025, IEC Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi HTEA/OHTEA (Failure Mode and Effects Analysis- Failure Mode and Critically Effects Analysis- FMEA/FMECA), MIL-STD_1629A, IEC 60812, IEC 812 Güvenlik Denetimi (Safety Audit) Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis - ETA), IEC Neden Sonuç Analizi (Cause-Consequence Analysis), IEC 61882

41 TANIMLAMA İLK AŞAMA 1.Risk Haritası 2. Bilgi Bankası oluşturma 3. Ön Tehlike Analizi n KALİTATİF TANIMLAMA VE TEHLİKELERİ DEĞERLENDİRME KABUL EDİLEBİLİR VE EDİLEMEZ RİSKLERİ İÇEREN İSTENMEYEN OLAYLARIN AYRIŞTIRILMASI KANTİTATİF RİSK DEĞERLENDİRME Kritik ve tehlikeli bir olayın meydana gelme frekansının / olasılığının hesaplanması Kritik ve tehlikeli bir olayın şiddetinin büyüklüğünün hesaplanması İKİNCİ AŞAMA Hata Ağacı Analizi, FMEA, HAZOP ÜÇÜNCÜ AŞAMA Risk Matriksi İş Güvenlik Analizi Birincil Risk Analizi DÖRDÜNCÜ AŞAMA Hata Ağacı Analizi Olay Ağacı analizi Neden Sonuç Analizi RİSKİ DEĞERLENDİR

42 RİSK HARİTASI

43 c) Bilgi ve Veri Toplama işyerinde yürütülen işler, bu işlerin süresi ve sıklığı, işin yürütüldüğü yer, işin kimler tarafından yürütüldüğü, yürütülen işten etkilenebilecek olanlar, alınmış olan eğitimler, işin yürütümü sırasında kullanılacak makina ve ekipman, makina ve ekipmanların kullanım talimatları, kaldırılacak veya taşınacak malzemeler ve özellikleri, kullanılan kimyasallar ve özellikleri, mevcut korunma önlemleri, meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları dikkate alınır.

44

45 d) Tehlikelerin Tanımlanması Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme, Yüksekten düşme, Cisimlerin düşmesi, Gürültü ve titreşim, Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri, Radyasyon ve ultraviyole ışınlar, Seyyar el aletlerinin kullanımı, Sabit makine ve tezgahların kullanımı,

46 Çeklist Kullanılarak larak Birincil Risk Analizi (Preliminary Risk Analysis (PRA) Using Checklists) BİRİNCİL RİSK ANALİZ ÇEK LİST Bir tesisin veya prosesin tüm donanımının ve aletlerinin tam olup olmadığını veya kusursuz işleyip işlemediğini saptar. Proses/Sistem: Değerlendirme No: Alt Sistem : Düzenleme Tarihi: Düzenleyen : Sayfa No : 1 KONTROL MADDESİ (Tesbitinizi uygun sütuna X işareti koyarak belirtiniz.) A- GENEL ÇALIŞMA KOŞULLARI 1- Zemin (Yürüme Yüzeyleri) a) Zeminde artık malzemeler etrafa saçılmış durumda temizlenmemiş b) Zemin uygun değil, kayma ve düşme tehlikesi var c) Zemin sürekli ıslak, ıslak zeminde çalışma var c) Zeminde tehlike yaratacak demir talaşı, çivi, sivri uçlu malzeme vb. var d) Zeminde yanıcı tozlar var (talaş, un, 2- Geçitler ve Koridorlar a) Koridorlar işaretlenmiş b) Koridorlarda malzeme depolanmış, geçişi zorlaştırıyor c) Koridorlarda aydınlatma yeterli değil 3- Acil çıkış yolları ve kapıları a) Acil çıkış kapıları belirlenmemiş b) Acil çıkışlar işaretleri görülmüyor, önlerinde engel var c)acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılıyor d) Acil çıkış kapıları içeriye doğru açılıyor e) Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı f) Acil çıkış yollarında geçişi engelleyecek malzeme var d) Acil çıkışın olduğu yerde aydınlatma yetersiz EVET HAYIR GEREKSİZ hazırlanmış formlar kullanılarak sistemin, atölyenin veya bir istasyonun tehlike potansiyellerini ve bunların herbiri için gerçekleşme olasılıklarını belirler.

47 Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi (Failure Mode and Effects Analysis - FMEA) En yaygın kullanılan metodlardan biridir. Herhangi bir sistemin tamamı veya bölümleri ele alınıp, bunlardaki kısımlar, aletler, bileşenlerde ortaya çıkabilecek arızalardan hem bölümlerin hem de bütün sistemin nasıl etkilenebileceği ve ortaya çıkabilecek sonuçlar analiz edilir. Tarih : Proses/Sistem : Alt Sistem : Bileşen: Dizayn Rehberi: FMEA Takımı: Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU FMEA Tipi: FMEA No: Düzenleyen: FMEA Tarihi: Revizyon Tarihi: Sayfa: Hareket Sonucu Sistem /Parça Potansiyel Hata Hatanın Hataların Kontrol Türleri Sonuçları S Nedenleri P Önlemleri D R Ö S Tavsiye Edilen İyileştirmeler/ Eylemler Sorumlu & Tamamlama Tarihi Hareket Tarihi Yeni (S) Yeni (P) Yeni (D) Yeni RÖS

48 Hata Ağacı Analizi Metodolojisi (Fault Tree Analysis - FTA) Bir tepe olayın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde analiz edilir. Olmaması istenen tepe olay saptanıp, bu olaya neden olabilecek tüm faktörler analiz edilir.

49 Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis - ETA) Başlatma P(EP) P(P1) P(D) Q(P1) Q(D) P(P2) 1-S Q(P2) 2-P P(P2) 3-P Q(P2) 4-F 5-F Her hangi bir tehlikeli olayın yaratabileceği çeşitli senaryolar analiz edilir. İdeal olarak, birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır. Kazaların sıklığı ve/veya olasılıkları sayısal olarak belirlenebilir. Q(EP) 6-F

50 Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi (Hazard and Operability Studies- HAZOP) PROSESİN VEYA OPERASYONUN BİR BÖLÜMÜNÜ Kimya endüstrisi tarafından,bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. FİZİKSEL PARAMETRELER KİMYASAL PARAMETRELER Multi disipliner bir ekip tarafından,kaza odaklarının saptanması, analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır. HAZOP SAPMA MATRİKSİ (ANAHTAR KELİMELER + KLAVUZ KELİMELER) TEHLİKELİ SAPMA Belirli kılavuz kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır. Çalışmaya katılanlara, belirli yapıda sorularla, bu olayların olması veya olmaması halinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı sorulur. NEDEN ARAŞTIRMASI SONUÇ ARAŞTIRMASI

51 Neden Sonuç Analizi (Cause-Consequence Analysis) Hata Ağacı Analizi ile Olay Ağacı Analizinin bir harmanıdır. Amacı, olaylar arasındaki zinciri tanımlarken istenilmeyen sonuçların nelerden meydana geldiğini belirlemektir.

52 Risk Değerlendirme erlendirme Karar Matriks Metodolojisi ( Risk Assessment Decision Matrix) ŞİDDET İHTİMAL 1 (Çok Küçük) 1 (Çok Hafif) Anlamsız 1 2 (Hafif) Düşük 2 3 (Orta Derec) Düşük 3 4 (CiDdi) Düşük 4 5 (Çok Ciddi) Düşük 5 En sık kullanılan yaklaşımlardan biri risk değerlendirme matriksidir. 2 (Küçük) Düşük 2 Düşük 4 Düşük 6 Orta 8 Orta 10 3 (Orta Derece) Düşük 3 Düşük 6 Orta 9 Orta 12 Yüksek 15 4 (Yüksek) Düşük 4 Orta 8 Orta 12 Yüksek 16 Yüksek 20 5 (Çok Yüksek) Düşük 5 Orta 10 Yükse k 15 Yüksek 20 Tolere Edileme z 25

53 İlgili Tehlikeleri Listeleyin

54 Tehlike Listesi En kötü senaryo uyarınca, her tehlikenin yol açabileceği sonuçlar 1 2

55 e) Risk Analizi belirlenen tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılığı belirlenir. tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet süresi, kişisel koruyucuların sağladığı korunma güvensiz davranışlar gibi unsurlar dikkate alınır.

56 Risk Faktörünün n Hesaplanması: Olabilirlik ve şiddet belirlendiğine göre ikisinin çarpımı; R=OXŞ R=5X3=15 R=15 Risk faktörü olarak elde edilmiştir.

57 f) Risk Değerlendirmesi Belirlenen risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilir

58 Tehlike Listesi 1 Olası Sonuçlar (en kötü senaryo uyarınca) 2 Risk Seviyesi nin belirlenmesi (gerçekçi olunmalı ve sektörde olmuş olan kazalar da göz önüne alınmalı) 3 CONSEQUENCE INCREASING PROBABILITY A B C D E Risk Değerlendirme Matrisi Severity People Assets Environment Reputation No No No No 0 injury damage effect impact Slight Slight Slight Slight 1 injury damage effect impact 2 Minor Minor Minor Limited injury damage effect impact Major Localised Localised Considerable 3 injury damage effect impact Single Major Major National 4 fatality damage effect impact 5 Multiple Extensive Massive International fatalities damage effect impact Never heard of in EP industry low HSE risks Has occurred in EP industry medium HSE risks Incident has Happens several Happens several occurred times per times per in Opco year in Opco year in location high HSE risks Paper Düşük case k Risk Orta Risk Yüksek Risk

59 Risk Faktörünün Değerlendirilmesi erlendirilmesi Tanımlanan risk matriksi ve kabul edilebilirlik sınırlarına göre bu değer dikkate değer riske yakın ise kabul edilemez risktir. İşin önemine göre durdurma imkanı yoksa bile mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmelidir

60 g) Önlemlerin Belirlenmesi İlgili mevzuat ve işyeri koşulları dikkate alınarak alınması gerekli önlemlere karar verilir.

61 Riskin Önlenmesi AMAÇ: Hasarın ortaya çıkışını engellemek GENEL KORUNMA İLKELERİNİ YÜRÜRLÜĞE SOKMAK

62 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Tehlikeli durum Tehlikeli olay Tehlike Olgusu Kişi Koruyucu Önlem Hasar

63 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Tehlikeli durum Tehlikeli olay Tehlike Olgusu Kişi Koruyucu Önlem Hasar Hasarın Azaltılması

64 Kontrol Hiyerarşisi Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak, Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek, Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek, Mühendislik önlemlerini uygulamak, Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak.

65 Genel Korunma İlkeleri Riski engellemek (ortadan kaldırmak) Tehlikeli durum Tehlikeli olay Tehlike Kişi Olgusu Hasar

66 Genel Korunma İlkeleri Riski engellemek (ortadan kaldırmak), Tehlikeli durum Tehlikeli olay Tehlike Olgusu Kişi Hasar

67 Genel Korunma İlkeleri Riski engellemek (ortadan kaldırmak), Tehlikeli durum Tehlikeli olay Tehlike Olgusu Kişi Hasar

68 Genel Korunma İlkeleri Riski engellemek (ortadan kaldırmak), Tehlikeli durum Tehlikeli olay Tehlike Olgusu Kişi Hasar

69 Genel Korunma İlkeleri Riski engellemek (ortadan kaldırmak), Tehlikeli durum Tehlikeli olay Tehlike Olgusu Kişi Hasar

70 Genel Korunma İlkeleri Riski engellemek (ortadan kaldırmak), Tehlikeli durum Tehlikeli olay Tehlike Olgusu Kişi Hasar

71 Genel Korunma İlkeleri Riski engellemek (ortadan kaldırmak), Tehlikeli durum Tehlikeli olay Tehlike Olgusu Kişi Hasar

72 Hasarın Ortaya Çıkış Süreci Tehlikeli durum Tehlikeli olay Tehlike Olgusu Kişi Koruyucu Önlem Hasar Kişisel Koruyucular

73 h) Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması Yapılan işin tanımlanması, Mevcut riskler, Risklerden etkilenen çalışanların listesi, Zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti, Zarar, hasar veya yaralanmanın meydana gelme olasılığı, Risk değerlendirmesinin sonuçları (Risk düzeyleri), Alınması gerekli kontrol önlemleri.

74 ı) Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilir.

75 Risk Değerlendirmesini Kim Yapacak? Madde 7- işyerinde istihdam edilen ve yeterlik belgesi bulunan iş güvenliği ile görevli mühendisler işyeri hekimliği sertifikasına sahip olan iş sağlığı ile görevli işyeri hekimlerine, bunların bulunmaması durumunda ise, dışarıdan hizmet veren uzman kişi veya kuruluşlara yaptırılması esastır.

76 Yönetim, Danışma, Bilgilendirme ve Eğitim Madde 8- İşveren üst düzey bir yönetici iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve işyeri sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine danışılarak yapılmalıdır. değişiklik kararları durumunda tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi sağlanmalıdır.

77

78

79

80

81

82

83 GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk No: Değerlendirme Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci

84 RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR? Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması Yeni bir makina veya ekipman alınması İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veye mevcut mevzuatta değişiklik yapılması Yeni tekniklerin geliştirilmesi İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması Diğerleri (Tanımlayınız)

85 Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı BİLGİ VE VERİ TOPLAMA Alınmış Olan Eğitimler (ISO 9000, 14000, 18000, ve serisi gibi) İşin yürütümü için hangi ön izinler gereklidir? İşin yürütümü sırasında kullanılan makina ve ekipman Bu makina ve ekipmanların kullanım talimatları Kaldırılacak veya taşınacak malzemeler Kullanılan Kimyasallar Diğerleri (Tanımlayınız)

86 Tarih Son 5 yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları İş Kazaları Meslek Hastalıkları Ölümlü Yaralanmalı Tarih Ölümlü Maluliyet

87

88 YAPILAN İş TEHLİKE OLASILIK SONUCUN CİDDİYETİ Yüksekte Çalışma Denge Kaybı yada Kayma Sonucu Düşme Beklenebilir (olması göz ardı edilemez) Yaralanma (sürekli iş göremezlik), Ölüm

89 Önlem Ne Olmalı? Sabitleme ekipmanı Güvenlik halatı Paraşüt tipi emniyet kemeri

90

91 YAPILAN İş TORNA TESVİYE TEHLİKE Göze, Vücuda çapak kaçması OLASILIK Olasılık Yüksek (çoğu kez olabilir) SONUCUN CİDDİYET İ Gözde Yaralanma, Gözün Kaybedilmesi

92 Önlem Ne Olmalı? Operasyon noktası koruyucu (siper) Gözlük