KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1: Bu yönetmelik Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında bulunan her türlü ilan, reklam ve tanıtım elemanları ile benzerlerinin kullanımını düzenlemeyi; bunların yol açabileceği görüntü kirliliği, güvenlik ve bilgilendirme sorunları ile kent yaşamını etkileyecek olumsuz durumları ortadan kaldırmayı; kent estetiğine katkıda bulunmayı; ticari rekabette eşit şartları sağlamayı; bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar. Kapsam MADDE 2: Bu yönetmelik Kahramanmaraş il mülki sınırlarında, Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde yapılan her türlü ilan reklam ve tanıtım faaliyetlerini kapsar. Hukuki Dayanak MADDE 3: Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,5216 sayılı Büyükşehir kanunu,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 1608 sayılı Umur-u Belediyeye Müteallik Ahkâm-ı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun,5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinde Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 / 18

2 İKİNCİ KISIM Tanımlar ve Bölgeler Genel Tanımlar MADDE 4 : (1) İlan: Sesli, işitsel, yazılı, görsel, hareketli veya sabit, ticari amaçlı olmayan her türlü duyuru veya bilgilendirmeler. (2) Reklam: Ticari veya sınai bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinlikler, duyuru veya bilgilendirmeler. (3) Reklamcı (Reklam Ajansı): Reklamları, reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda ve onun onaylayacağı biçimde hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden gerçek ve tüzel kişi. (4) Tanıtım: Herhangi bir ürün, hizmet, kişi, kurum vb. unsurlar hakkında hedeflenen kamuoyu algılamasını oluşturmak, mevcut algının korunmasını sağlamak ya da değiştirmek amacıyla tasarlanmış, yazılı ve/veya görsel mesajlar içeren uygulamalar. (5) Reklam Alan ve Yerleri: İlan ve reklamın konulup asılabildiği her türlü yer ve alanları. (6) İlan Levhası: Ticari amaçlı olmayan duyuru ve bilgilendirme elemanlarının asıldığı sergilendiği alanlar. (7) Reklam Kuruluşu: Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her türlü reklam taşıyan aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek ve tüzel kişi. (8) Reklam Veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişi. (9) Panosuz Reklâm Uygulaması: Herhangi bir pano kullanmadan, harf sayı ve/veya şekillerin doğrudan bina veya duvar yüzeyine uygulanmasıyla yapılan reklamlar. (10) Açık Alan Tanıtım Aktiviteleri: Toplum geneline hitap eden açık alanlarda ilgili belediye tarafından belirlenen yerlerde yapılan görsel şovlar, gösteriler, tanıtım konserleri vb. tanıtım aktiviteleri. (11) İlgili Belediye: 6360 sayılı Kanuna göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkisi içerisinde olan meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ve bu yollardan cephe alan yapılarda, yolcu ve yük terminalleri (havaalanı, gar, otogar vb.), toptancı halleri ve mezbahalarda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu alanların dışında kalan yerlerde ise ilgili ilçe belediyesi. Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Afşin, Göksun, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak) Uygulama Araçlarına İlişkin Tanımlar MADDE 5: (1) İlan Panosu: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elamanlarının asıldığı veya sergilendiği alanlar, (2) Belirli Süreli Reklam: Başlangıç ve bitiş süresi belediyeye bildirilmiş ticari amaçlı reklam öğeleri. (3) Hareketli Reklam Ögesi: Led lambaları ile oluşturulan ekrana klavye, bilgisayar veya radyo sinyaliyle aktarılan hareketli animasyon, film vb. elektronik reklamların yapıldığı pano (led). (4) Direkli Tabela: Direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya ışıksız tabela (totem) (5) Reklâm Panosu: Üzerinde kısmen ya da tamamen reklâm niteliği taşıyan yazılı veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı veya ışıksız teşhir üniteleri, (6) Tanıtım Panosu/Levhası/Tabelası: Üzerinde tanıtım niteliği taşıyan (kişi, kurum, sektör ile ilgili bilgi veren) yazılı ve/veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı ya da ışıksız teşhir üniteleri (tabelalar), Sayfa 2 / 18

3 (7) İsim-Unvan Panoları: Yapılarda bulunan kişi ve kuruluşların tanıtımı ve duyurusu için kullanılan ve yapıların ön cephelerinde yer alan ilan ve reklam levhaları, (8) Çatı Reklâmları: Bina ve benzeri yapıların çatılarına ya da bina cephesinin üst kısımlarına monte edilen ve bulunduğu binanın mimarî yapısına uygun şekilde tasarlanmış reklâm panolarını, (9) Yer ve Yön Gösteren Panolar: Bu yönetmelik kapsamındaki meydan, cadde, sokak, bölge, alan ve tarihî, turistik yerlerin adları ile kamu kurumlarının yerlerini işaret eden levhaları, (10) Vinil Reklâmlar: Sağır bina cepheleri ile metruk ve inşaat halindeki binaların üzerine uygulanan perdeler, (11) Kule Reklamları: Açık kulelere sabitlenmiş ya da kulelerde reklâm konulması için özel olarak tasarlanmış bölümlere yerleştirilmiş reklâm panoları, (12) Kanopi Alın Reklamları: Belirli bir bölümünden binaya birleştirilmiş ya da binadan bağımsız inşa edilmiş, cepheden görünen yüzeylerine takılmış reklâm panoları, (13) A Tabelalar: Eşit ölçülere sahip iki panonun, aralarındaki iç açı 90 dereceyi aşmayacak şekilde A formunda birleştirilmesiyle oluşan çift taraflı tabelaları, (14) Işıklı Panolar, Levhalar, Tabelalar: Işıksız üretildiği halde yakınına monte edilen projektör vb. harici ışık kaynakları kullanılarak dışarıdan aydınlatma sağlanan ya da ürün içinde yer alan flüoresan, neon vb. aydınlatma araçları ile dahili aydınlatma sağlanan reklam panoları, (15) Billboard, Bigboard, Mega board: Reklâm alanı 4,5 m 2 den büyük olan ve üçüncü şahısların reklam ihtiyaçlarında kullanılmak üzere belirli bölgelerde konumlandırılan reklam üniteleri Billboard lar, reklam alanları daha da büyük olanlar bigboard lar veya megaboard lar, (16) Raket, CLP: Billboardlardan daha küçük reklâm alanlarına sahip, üçüncü şahısların reklâm alanları için çoğunlukla kaldırım vb. yerler üzerinde oluşturulmuş kısa ayaklı reklam ünitelerini, (17) Otobüs Durağı Reklamları: Durakta bulunan paneller üzerinde teşhir edilen ve muhtelif baskı teknikleri kullanılarak oluşturulan reklâm uygulamaları, (18) Led Ekranlı Reklamlar: Dekoratif ışık yayan diyot kullanılarak yapılan reklâm uygulamalar. (19) Neon Reklâmlar: Dekoratif neon ışıkları kullanılarak yapılan reklam uygulamaları, (20) Gölgelik, Sundurma, Tente: Üzerinde cadde ya da sokaktan geçerken okunmak üzere tasarlanmış bir reklâm mesajının yer aldığı, binaların kapı ve/veya pencerelerinden çıkıntı yapacak şekilde dikilmiş ya da sabitlenmiş muşamba, kumaş vb. malzemelerden yapılan ve tente olarak da adlandırılan üniteler. (21) Cam Grafikleri: Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş cam grafikleri ya da direkt cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam tabelalarını, (22) Yer Grafikleri: Kamuya açık alanlarda (bina girişleri, süpermarketler, alışveriş merkezleri vb.) özel malzemeler kullanılarak zemine uygulanan reklam ve tanıtım uygulamaları, (ayak izleri.vs) (23) ATM Kabini Reklam Uygulamaları: Bankaların otomatik para çekme makinelerinin yer aldığı kabinlere yönelik reklam uygulamaları. (24) Stant, Display, P.O.P. : Ürün sunumu/teşhiri/sergilenmesi için tasarlanan reklâm ürünleri, (25) Kiosk: Üzerinde dokunmatik ekran ve/veya bilgisayar konsolu yer alan, isteğe göre tasarlanabilen, taşıyıcı gövdesi çeşitli baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak benzin istasyonu, süpermarket vb. kamuya açık alanlarda reklâm aracı olarak kullanılabilen ürünleri, (26) Köpük Reklamlar: Strafor malzemenin şekillendirilmesi ve boyanması yöntemiyle oluşturulan dekoratif reklâm araçları. (27) Bayrak, Flama: Resmi kurumların, işletmelerin, eğitim kuruluşlarının, sivil toplum örgütleri veya hizmet kurumlarının resmi/kurumsal tasarımlarını taşıyan öğeleri. Sayfa 3 / 18

4 (28) Bez-PVC Afiş: Çeşitli baskı ve boyama teknikleri kullanılarak tasarlanan, bez, pvc, vinil vb. üzerine baskılı ve geçici kullanıma uygun ilan ve reklam araçları. (29) Şehir Mobilyaları Reklamları: Şehirlerdeki halka açık yerlerde kullanılan bank vb. sabit şehir mobilyalarının üzerine uygulanan reklamlar. Uygulama Alanlarına İlişkin Tanımlar MADDE 6: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin yetki, hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin ilgili birimince uygun görülen ve bu birimce yerleşim krokisi düzenlenen, ihale yoluyla veya özel projelerle ilan ve reklam araçlarının konulabileceği yer ve alanlar aşağıda gösterilmiştir. (1) Sabit reklâm asma araçları: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin belirlediği ölçülerde kullanılan; düzenli, sabit açık hava reklâm panoları, billboard, elektronik panolar, reklâm kuleleri, pissa pano, raket pano, afiş değiştirici billboard, ışıklı billboard, dıştan aydınlatmalı billboard, postermatik, otobüs duraklarındaki reklâm panoları, bilgi bankaları (kiosk), mega vizyon, bez-kâğıt afiş asma araçları, cam grafiği (onewayvision), vinil ve benzerlerini kapsar. (2) Hareketli reklâm asma araçları: Toplu taşıma araçları, ticari araçlar, zeplin, uçak, helikopter, balon vs. üzerindeki reklâm araçlarını kapsar. (3) Bina dış cepheleri: Yapıların ilan ve reklâm amacıyla kullanılan her türlü cepheleri veya binaların yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir. (4) Bina sağır duvarları: Binaların penceresiz duvarlarıdır. (5) Boş Alanlar ve Arsalar: Reklam amacıyla da kullanılabilen inşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan ya da tümüyle boş olan arsalar. (6) Metruk ve İnşaat Halindeki Binalar: Vinil esaslı malzemelerden imal edilen perdelerin, kötü görüntüleri kapatmak amacı ile üzerlerine uygulandığı metruk ve/veya inşaat halindeki yapılar. (7) Ortak Kamu Kullanım Alanları: Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya ve taşıt alt-üst geçitleri, pazaryerleri, açık otoparklar ve benzeri alanlar. (8) Yaya ve Taşıt Alt ve Üst Geçitleri: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin icraatları ve uygun gördüğü uluslararası etkinliklerin kamuya duyurulması amaçlı kullanılan veya anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve amblemlerini koyabilecekleri alanlar. (9) Yol Üstü Alanları: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulunun vereceği görüş ve kararlar doğrultusunda, acil ünitesi olan ve 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşları ile diğer kamu kuruluşlarına ait yönlendirme ve tanıtım panolarının konulduğu yol üstü alanlar. (10) Duraklar ve araç üzerleri: Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve diğer toplu taşıma araçları ile durakları ve özel araçlar üzerindeki reklamları kapsar. (11) Karayolları: Reklam panolarının konulduğu karayolu güzergâhları. (12) Elektrik Direkleri: Yol, meydan, sokak, park, vb. yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri tarafından konan standart elektrik direkleridir. (13) Aydınlatma Direkleri: Yol, meydan, iskele, köprü, sokak, park ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından konan standart aydınlatma direkleridir. (14) Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Alanlar: İstasyon, gar, stadyum, hipodrom, spor sahaları, eğlence yerleri, resmi ve özel sağlık hizmeti veren kuruluş vb. alanlar. Sayfa 4 / 18

5 Bölge Dağılımı MADDE 7: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kent aşağıdaki şekilde bölgelere ayrılmıştır: 1.Bölge: Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe sınırlarında olup, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan bulvar, cadde, sokak ve bağlantılı yollar. 2.Bölge: Elbistan, Afşin ve Pazarcık ilçe sınırlarında olup, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan bulvar, cadde, sokak ve bağlantılı yollar. 3.Bölge: Göksun, Andırın ve Türkoğlu ilçe sınırlarında olup, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan bulvar, cadde, sokak ve bağlantılı yollar. 4.Bölge: Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak ilçe sınırlarında olup, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan bulvar, cadde, sokak ve bağlantılı yollar. ÜÇÜNCÜ KISIM İlkeler ve Uygulama Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler MADDE 8: Bu yönetmelik kapsamındaki tüm ilan, reklam ve tanıtımlar; bunların uygulama alanları ile araçları aşağıda belirtilen genel ilkelere tabidir: (1) Yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka, kamu düzenine, Hükümet emirlerine, Milli Güvenliğe, sağlığa, iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine, eşitliğe ve dürüst rekabet ilkelerine aykırı ilan, reklam ve tanıtım yapılamaz. (2) Biçimi ve yayımlandığı mecra ne olursa olsun; ilan, reklam ve tanıtımın açık ve anlaşılır bir biçimde yapılması zorunludur. Örtülü yapılamaz. Yapılsa bile vergiye tabi olur veya kaldırılır. Sağlığa zararlı maddeler MADDE 9: (1) Tütün, alkol ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı olan veya ilgili mevzuata göre yasaklanmış her türlü ürünlerle üretici firmalarının isim, marka veya alametleri kullanılarak; bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya bu ürünlere benzetilen ilan, reklam ve tanıtım yapılamaz. (2) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez. Bu araçlar üzerinde tütün mamulü markalar ile markaların tanınmasını sağlayacak her türlü ibare, logo, işaret ve renk kombinasyonları kullanılamaz. Ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine ancak bu araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde onunu aşmayacak oranda yer verilebilir (3) Bu ürünlerin satış ünitelerinde hiçbir şekilde ilan, reklam ve tanıtım yapılamaz. Bu ürünlerin markalarını çağrıştıracak şekilde sözcükler, şekiller, resim, renk kombinasyonları ve harfler ile her türlü alametler, iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, tabelalarında ve satış ünitelerinde bulundurulamaz. (4) İşyerindeki alkollü içki reklamları, yürürlükteki; Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuma İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ilkelerine uygun olmak koşuluyla, alkollü içkilere tahsis edilmiş bulunan alan içerisinde yapılabilir. Ayrımcılık MADDE 10: (1) İlan, Reklam ve tanıtımlar; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz. Sayfa 5 / 18

6 (2) Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol açıcı, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez; yasadışı veya kınanacak davranışları cesaretlendiremez. Kötüleme içeremez, istismar edici ifadeler kullanılamaz. (3) Reklamlar, insan onurunu ve kişilik haklarını ve aile hayatını zedeleyici biçimde yapılamaz. Önceden ilgilisinden yazılı izin alınmadan, hiç kimsenin özel veya sosyal hayatını gösteremez ya da anlatamaz. Reklamlarda, hiç kimsenin özel mülkü, önceden izin alınmadan bir kişisel onay etkisi yansıtacak şekilde görüntülenemez veya belirtilemez. (4) Genel ahlak kurallarına aykırı, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde tedavi öncesi ve sonrasına ait, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz. (5) Reklamlar, tüketicinin güvenini kötüye kullanacak ya da onun tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edecek biçimde olamaz. (6) Çok kısa sürelerle imaj veren elektronik aygıt ya da başka bir araç kullanılarak ya da yapılarını, izleyenlerin fark edemeyecekleri ya da bilemeyecekleri bir biçime sokarak bilinçaltıyla algılanmasını sağlayan reklamlar yapılamaz. (7) Reklamlarda, bilgi vererek, anlam karışıklığına yol açarak veya abartılı iddialar ileri sürerek yanlış izlenimler oluşturmak suretiyle tüketiciyi doğrudan ya da dolaylı olarak yanıltabilecek ifadeler ya da görüntüler kullanılamaz. Güvenlik, Bakım ve Onarım MADDE 11: (1) İlan, reklam ve tanıtım araçları ile uygulama alanları; güvenlik kuralları gözetilerek ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturmayacak şekilde yapılabilir. (2) Reklam panoları ve ilan levhalarının taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgar gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır. (3) İlan, reklam ve tanıtım araçları ile uygulama alanlarına asma, onarım, temizlik ve kaldırma işleri reklamı yapan ilgili tarafından yapılacaktır (4) Reklam araçlarının çalınması veya her hangi bir hasara uğratılmaları ile bu araçların üçüncü şahıslara verebileceği zarardan Belediyemiz sorumlu değildir. Reklam, İlan ve tanıtım elemanlarını koyacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olup Belediyenin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumludurlar. Kent Estetiği ve Çevre MADDE 12: (1) Her türlü ilan ve reklam aracı, kent bütününde, kentin estetik ve mimarî dokusunu bozacak, kentin doğal ve tarihî silueti ile çelişecek; koruma amaçlı alanları, kentin doğal veya tarihî sit alanını etkileyecek şekilde olamaz. (2) Tarihi ve tescilli bina ve alanların üzerinde bulunan ilan, reklam ve tanıtımlar; Estetik Kurulu kararına tabidir. (3) Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Estetik kurulu kent estetiğini olumsuz etkileyen tüm reklam ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir. Kamu alanları MADDE 13: (1) Açık alan ilan ve reklâm araçlarının (Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklâm amaçlı tabelaları) kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve alanlarda uygulanması ilgili kamu kurum ve kuruluşunun ve ayrıca ilgili Belediyenin iznine bağlıdır. (2) Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okulların arsa ve bahçe duvarları; reklamın içeriği, mesajı ve görüntüsü hakkında yorum ve izin hakkı, ilgili Belediyesine ait olmak koşuluyla reklâm amaçlı kullanılabilir. İlgili Belediye gerek gördüğü takdirde bir ay önceden yazılı bildirim yaparak reklamların kaldırılmasını isteyebilir. Sayfa 6 / 18

7 Yollar MADDE 14: (1) Açık alan ilan ve reklam araçları; refüj ve kavşaklarda araç sürücüsünün görüş alanını kapatacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirip tereddüt doğuracak ve yanıltıcı olacak şekilde yerleştirilemez. (2) Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıkların kullanılması, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle tertiplenmesi yasaktır. (3) Otoyolların güzergah çevresinde, karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine hitap eden yerlerde ilan, reklam, tanıtım vb. elemanları konulmasına ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğünün uygunluk görüşü alınmadan izin verilmez. Tatiller ve özel günler MADDE 15: Bayramlar, festivaller, seçimler, spor kulüplerinin şampiyonlukları, özel gün ve haftalar gibi özel günler ve arifelerinde bina ve işyerlerinde, süresi 7 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler, tanıtım ve kutlama mesajları içeren uygulamalar yapılabilir. Dil kullanımı MADDE 16: (1) Reklam panosu tanıtıcı tabela ve ilanlarda Türk Dilinin kullanılmasına özen ve dikkat gösterilecektir. (2) İlan, reklam ve tanıtım uygulamalarında markalar dışında, yabancı dilde reklam ve tanıtım uygulaması konamaz. (3) Reklamlar, ortalama reklam izleyicisinin algılama düzeyi ile reklamın tüketici üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanır. Reklamdaki ana vaadin istisnası niteliğindeki ifade ve/veya görüntülerin; okunur ve anlaşılır büyüklükte belirtilmesi zorunludur. İKİNCİ BÖLÜM Uygulama Esasları Led ekranlar MADDE 17: Yol, kaldırım, meydan, yeşil alan, park gibi ortak kullanım alanları ile belediye mülkiyetinde bulunan bina ve yerlerde konuşlandırılmak istenen led ekran uygulamaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yöntemi ile yapılır. Her türlü bina cepheleri, balkonlar, çatılar ve teraslar gibi özel mülkiyete tabi bina ve yerlerde led ekranlı uygulamalara izin verilmez. Ancak, zemin kattaki işyerlerinde kendi ticari faaliyeti ile sınırlı kalmak kaydıyla, led ekranlar konabilir. Büfeler MADDE 18: Büfelerin sağır cephelerine yapılacak her türlü ilan, reklam ve tanıtım uygulamaları ilgili Belediyenin iznine tabidir. Her ne şartta olursa olsun büfelerde çatı reklamına izin verilmez. Havadan Yapılan Reklamlar MADDE 19: Büyükşehir Belediyesi il mülki sınırlar içinde havadan uçak, helikopter vb. hava araçları ile yapılacak el ilanı, broşür, posta vb. ilan reklam unsurlarına çevreye vereceği kirlilikten dolayı izin verilemez. Ancak hava aracına takılan ve asılan ilan, reklam ve tanıtım uygulamaları belediyeden izin alınması kaydıyla yapılabilir. Sayfa 7 / 18

8 Ağaçlar MADDE 20: Kent içinde kamuya açık alanlarda ve özel mülkiyette bulunan ağaçların üstünde ve diplerine koruma amaçlı yapılan kafes ve muhafaza unsurlarının üzerinde ilan, reklam ve tanıtım uygulaması yapılmasına izin verilemez. Yol Üstü Taklar MADDE 21: (1) Belediyece hazırlanan özel projeler çerçevesinde tasarlanan ve kent mobilyası niteliğinde olan uygulamalar hariç; kent içerisinde yolları enlemesine kesen; gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmak istenen taklar için belediyeden izin alınır. (2) Bahçe duvarları ve giriş kapıları üstünde yer alan ve reklam unsuru taşıyan taklara izin verilmez. Altyapı Elemanları MADDE 22: Kamu veya özel işletmeler tarafından yapılan su, elektrik, atık su, yağmur suyu, telefon, doğalgaz vb. alt yapı tesisleri ile ilgili elemanların (Baca, pano, ızgara, vana v.b) üzerinde ilan, reklam ve tanıtım unsurlarına izin verilmez. Reklam Alan ve Yerlerinde Uygulama Esasları MADDE 23: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan sabit reklam asma panoları ve ilan levhalarının; aşağıdaki esaslar dahilinde uygulaması yapılır. (1) Sabit Reklâm Asma Elemanları (Bilboard), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin teknik şartnamede belirleyeceği standartlara göre uygulama yapılır. (2) Sabit reklam asma panoları ile tanıtıcı levhalar standart trafik işaretlerine; kara yollarında en az 100 metreden ve diğer yollarda en az 50 metreden; diğer işaretler ile birbirlerine; Kara Yollarında en az 25 metreden ve diğer yollarda en az 5 metreden daha yakına konulamaz. Bina Dış Cepheleri MADDE 24: (1) Pano ve tanıtıcı levha binanın cephe boyunu geçemez. Konut alanlarında bulunan ışıklı tanıtım elemanlarının çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmesi zorunludur. (2) Bina dış cephelerindeki müteahhit firma adı veya amblemlerine bina sahiplerinin muvafakatı bulunması şartıyla, projelerinde bina cephesinde reklam asma yeri olarak gösterilenlerin dışında reklâma izin verilemez. Bina dış cephe reklamlarının boyutları maksimum (0,80mx5,00m) ve yerden yüksekliği 5 m.' den az olmayacak şekilde ve yola paralel olarak uygun görülen yerlere yapılmasına izin verilebilir. Ayrıca her cephede bir adet olmak üzere maksimum 0.50 m. genişliğinde, 0.70 m. boyunda ve 0.20 m. derinliğinde boyutlara sahip dik, ışıklı/ışıksız çıkma pano kullanabilirler. Sayfa 8 / 18

9 (3) Cam giydirme uygulaması yapılmış binalarda ilan, reklam ve tanıtım uygulamaları ilgili Belediyeden alınacak izne tabidir. Bina Cephe Koruma ve Güvenlik Elemanları MADDE 25: Ticaret birimlerinin cephelerini kapatmak ve korumak (güvenlik) amacıyla yaptırdıkları kepenk, panjur vb. elemanların üzerine resim, grafik, logo, yazı vb. reklam unsuru taşıyan öğeler bulunamaz. Dış Cephe Elemanları MADDE 26: Bina dış cephesinde bulunan klima, çanak anten, gün ısı vb. özel tesisat malzemelerinin üzerinde üretici firmanın okunabilir ölçülerde adı ve logosunun olduğu reklamlara izin verilebilir. Bina Sağır Duvarları MADDE 27: (1) Bina sağır duvarları ve bina sağır yüzeylerinde yapılacak reklam ve tanıtım uygulamalarında aşağıdaki kriterlere uyulması esastır: (2) Bina sağır duvarlarına konulacak olan reklamlar görsel, sanatsal ve estetik değerler taşıyacaktır.(bitkilerle de düzenleme yapılabilir.) (3) Tarihi eser, dini yapılar ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların sağır cepheleri reklam alanı olarak düzenlenemez. Ancak görüntü kirliliği yaratan ve yıkılacak durumdaki tescilli binalara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle binadan bağımsız cephe giydirme çalışması yapılabilir. (4) Duvar reklamları ön cepheye dönemez. Pencere ve diğer boşluklar bulunan cepheler duvar reklam alanı olarak kullanılamaz (5) Bina sahipleri sağır duvar ve bina sağır yüzeylerini reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde boyalı ve temiz tutmak zorundadır. (6) Kullanılacak olan sağır duvar veya bina sağır yüzeylerine birden fazla reklam ve tanıtım uygulaması konulamaz. (7) Duvar reklamları dış koşullara dayanıklı vinil malzeme veya boya ile yapılabilir. (8) Aynı tasarım ilan, reklam ve tanıtımların süresi en fazla bir yıl olup, talep edilirse bir yıl daha uzatılabilir. Süre bitiminde yetkili firma çevre kirliliğine yol açmayacak biçimde reklâmı kaldırmakla yükümlüdür. Reklamın kaldırıldığı cephenin yapının renkleriyle uyumlu olarak boyanması zorunludur. Sayfa 9 / 18

10 Bina Çatıları MADDE 28: Çatı reklamları, bina üstlerine konan ışıklı,ışıksız ve hareketli reklam öğelerini kapsar. (1) Bina çatılarına bina yüksekliğini artıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde reklam elemanları konulamaz. (2) Çatı reklam elemanlarının sadece bir yüzeyi reklam amaçlı kullanılabilir. (3) Dini yapılar, tarihi eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların çatı ve asansör kulesi duvar yüzeylerine reklâm uygulaması konulamaz (4) Çatıda birden fazla reklam, tanıtıcı pano ve benzerleri bulunamaz. Konut Alanları MADDE 29: İmar planlarında ve fiili durumda, konut olarak kullanılan binalarda, sağır duvar ve sağır yüzeyleri hariç, hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz Ticaret + Konut Alanları MADDE 30: (1) Konutların Zemin Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar (2) Binaların zemin ve giriş katlarında yer alan işyerlerinin tanıtıcı panoları; her iş yerinin kendi bağımsız bölüm sınırları içinde kalmak, alt döşeme kotundan minimum 2.20 m. yükseklikte olmak, üst döşeme kotunu aşmamak kaydıyla işyeri cephesi boyunca uygulanabilir. (3) Zemin katında pasaj bulunan binalarda, pasaj girişi ön cephede pasaj isim ve numarasının yer aldığı tanıtım panosu konulabilir. Pasaj da faaliyet gösteren işyerlerinin isim, logo ve numaralarının yer aldığı toplu ticari tanıtım tabelası pasaj girişinde uygun bir duvara konulabilir. (4) Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan ticaret biriminde tanıtıcı levhalar yukarıdaki kurallara uyularak her iki cephede yer alabilir. Sayfa 10 / 18

11 Tente-güneşlik-yağmurluk MADDE 31: (1) Ticaret biriminin cephesine güneşlik konmak istendiği takdirde sabit ve açılır kapanır olarak düzenlenen güneşlik üzerinde, Ticarethanenin adı, logosu veya amblemi yer alabilir. (2) Bahçeli nizam yapılarda bulunan ticaret birimleri Estetik Kurulundan izin alarak kendi parsel sınırları içine ayaklı veya ayaksız tanıtım ve reklam tabelası konulabilir. Bir yapıda birden fazla işyeri olması durumunda her işyerine yer ayrılmak koşulu ile tüm işyerlerini gösteren bir adet toplu tanıtım tabelası oluşturulması gerekmektedir. (3) Zemin katlarda yer alıp asma katı bulunan dükkanlar da panolar yukarda tariflenen şekilde uygulanabileceği gibi, asma kat ile zemin kat arasında yatay pano düzenlemesi yapılabilir. (4) Konut alanlarındaki zemin katlarda yer alan işyerlerinde ışıklı ya da ışıklandırılmış tanıtım panoları, üst katlardaki konutları rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Konutların Zemin Üstü Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklamlar MADDE 32: (1) Konut alanlarındaki zemin üstü katlarda yer alan işyerlerinde ışıklı ya da ışıklandırılmış tanıtım panoları kullanılamaz. (2) Zemin katın haricindeki üst katlarda yer alan Büro ve benzeri birimler, pencere ve diğer cam yüzeylere yazı yazamazlar. (3) Ön bahçe nizamlı yapılarda kamu mülkiyetine taşmamak, parsel sınırı içinde kalmak ve alanı 2.00m²'yi geçmemek ve yüksekliği 2.5 m olmak şartı ile ışıklı veya ışıksız ayaklı tanıtıcı levha konabilir. (4) Avukatların, eczacıların vs. meslek erbabının kendi meslek kuruluşlarınca belirlenen esaslara uymaları esastır. Ticaret Alanları MADDE 33: Bir binanın, yol meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cephelerinde yer alan dükkanların kullanacakları ışıklı veya ışıksız tek ticari tanıtım levhaları, dükkan cephe boyunca konabilir. Sanayi Alanları MADDE 34: (1) Sanayi alanlarında, sanayi tesisinin çatısında birden fazla ışıklı veya ışıksız İlan reklam ve tanıtım yapılabilir. (2) Tesisin çatısı varsa panonun yüksekliği % 33 eğimle oluşacak mahya yüksekliğini geçemez. (3) Sanayi alanlarında bulunan binaların cephe yüzeyleri, vinil germe yöntemiyle tanıtım alanı olarak kullanılabilir. (4) Bu tür alanlarda ön bahçe varsa, kendi mülkiyetinde yer almak, kamu mülkiyetine ve bitişik parsele taşmamak ve yapıya 3.00 m.den parsel sınırına 5.00 m.den fazla yaklaşmamak koşuluyla, yüzey alanı 6.00 m²' yi aşmayan ve pano üst seviyesi 8.00 m. yi geçmeyen bir adet ışıklandırılmış veya ışıksız ayaklı pano konulabilir. Akaryakıt ve LPG, CNG İkmal İstasyonları MADDE 35: (1) İkmal istasyonlarında bağlı bulunduğu dağıtım şirketi ve ürünleri ile ikmal istasyonu satış biriminin haricinde reklam unsuru bulunamaz. (2) İkmal istasyonlarında bulunan kanopi, pompa, bina cephesi, reklam kuleleri (totem) ve fiyat listeleri (iki yönlü ve dağıtıcı ve satıcı firma bölümleri), vb. elemanların üzerindeki reklamlarda akaryakıt istasyonları çalışma ve işletilmesine dair ilgili firmaların bağlı birimlerinin yönetmelikleri uygulanır. Sayfa 11 / 18

12 Boş Alan ve Arsalar-Boş yapı ve Alanlar MADDE 36: (1) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan tüm boş alan ve arsalar ile bunların paravan veya duvarları üzerine İlan reklam tanıtım konması Belediye iznine tabidir. (2) Ana arter ve meydanlara cephesi veya görüntüsü olan arsalara reklâm ve tanıtım panosu konulabilmesi için Estetik Kurulundan izin alınması gerekmektedir. (3) Boş alan ve arsalardaki reklam elemanları ve kulelerin (totem) görsel kirlilik oluşturmayacak, silueti bozmayacak şekilde reklam yoğunluğu değerlendirilerek konumlandırılmasına Belediye tarafından izin verilebilir. (4) Paravan sistemlerinde kullanılan malzemenin zamanla bozularak çirkinleşmemesi için boş alan ve arsanın maliki veya kullanım hakkı sahibi tarafından gerekli önlemler alınacaktır. İnşaat ve Tadilat İzni Olan Alanlar İzni olan Yapı ve Alanlar MADDE 37: (1) İnşaat halindeki parseller ve izinli hafriyat alanlarının etrafı, emniyet tedbiri almak ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kaldırımdan yaya geçişini engellemeyecek şekilde, en fazla 2.50 m yüksekliğinde, alan bütününde tek tip malzemeden imal edilmiş paravan ile çevrilir. (2) Paravan yüzeyine ilan reklam vergisini yatırmak kaydıyla inşaat yapımcısı firmanın ve yan firmalarının adları ve amblemleri bulunan ilan düzenlemeleri yapılabilir. (3) Devam eden inşaatlar ve tadilatlarda yüksekliği bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını aşmayacak şekilde yapılmış iskele sistemi yüzeyinin tamamı vinil germe tekniği ile reklam amaçlı kullanılabilecektir. (4) Reklam amaçlı kullanılacak iskele yüzeyi birden fazla firmanın tasarrufuna verilemez. Ürün mesajı tek bir unsuru içerecektir. (5) İnşaat alanlarında, inşaat tanıtım panoları belediyenin iznine bağlı olarak, inşaat süresince konulabilir. Sayfa 12 / 18

13 (6) Kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde inşası devam eden inşaatların çevreleme elemanı üzerine sadece inşaatı yapan firmanın reklamına yer verilebilir. Ortak Kamu Kullanım Alanları MADDE 38: (1) Yetki alanlarında bulunan kamu kullanımındaki açık alanlarda yapılacak her tür tanıtım aracına izin verme yetkisi ilgili belediyenindir. Belediye bu yönetmelikte tanımlanan koşullara uygun olmak kaydıyla alan bütününü kapsayacak şekilde yapacakları projelerde ilan ve reklâm araçlarının konulabileceği açık alan tanıtım araçlarının yerlerini belirleyebilir. (2) Yeşil alanlar, pazaryerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında ve içlerinde sabit reklam asma panoları tesis edilerek reklam yapılması ilgili belediyenin iznine tabidir. (3) Ortak Kamu kullanım alanlarında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü meydanlar, Parklar ve Bahçeler, yeşil alanlar, kara ve demir yolları kenarlarının çim. çiçek ve boyu 50 cm yi geçmeyen bodur ağaçlarla peyzaj düzenlenmesi yapılarak reklam alanı olarak kullanılmasına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce izin verilebilir. (4) Kamu ortak kullanım alanlarındaki zemin kaplamaları reklam amaçlı kullanılabilir. İş yerinin kapanması halinde döşeme kaplamalarının eski haline getirilmesi zorunludur. Yaya Üst Geçitleri MADDE 39: (1) Yaya üst geçitlerinin ön ve arka cepheleri, reklam alanı olarak kullanılabilir. (2) Yaya üst geçitlerine asılacak reklam tabelaları korkuluk yüksekliğini geçemez. Konulan bu eleman köprü açıklığı ile sınırlı olup merdiven veya rampa korkuluğuna taşamaz. Geçidin içini görünmez hale getiremez. (3) Yaya alt geçitlerinin yan duvarları, duvar yüzeyinin % 40'ından fazlasını kaplamamak şartıyla reklam alanı olarak kullanılabilir. Taşıt alt geçitlerinin yan duvarları, reklam alanı olarak kullanılamaz Elektrik Direkleri ve Aydınlatma direkleri MADDE 40: (1) Üzerine reklam panosu konulacak elektrik direkleri yol, meydan, sokak, park ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri tarafından konan standart aydınlatma direkleridir. Elektrik direklerine reklâm tanıtım ve yönlendirme tabelası asılamaz. Sadece sağlık kuruluşlarının acil birimlerinin yönlendirme levhaları ilgili Belediye izniyle yapılabilir. (2) Aydınlatma direklerine asılacak reklam panolarının tip, şekil, nitelik, ebatları, asılma usul ve esasları ile diğer hususları "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yayınlanan TEDAŞ a ait Tesis ve Basılı Evraktan Reklam Amacıyla Yararlanma Esasları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda belirlenir. Ayrıca; a) Yol kavşağı ortasında bulunan, b) Trafik lambalarının önünde ve arkasında bulunan, c) Mülkiyeti Belediyemize ait Kent Mobilyalarından raket panolarının sağ ve solundan olmak üzere yol istikametinde 4 üncü direğe kadar, d) Kent Mobilyalarından Otobüs durağı panosu ile Bilboardların önü ile ön sağ ve solunda bulunan direklere, e) Belediyemiz tarafından konulan yön levhalarının önüne, f) Belediye tarafından takılan bulvar, cadde ve sokak isimlerini gösterir levhaların bulunduğu direklere, g) Belediyemiz hoparlörlerinin takılı olduğu direklere, h)belediyemiz kamera sistemlerinin takılı olduğu direklere reklam levhası asılamaz. Sayfa 13 / 18

14 Araçlara ve Duraklara Konulan Reklamlar MADDE 41: (1) Özel araçlar, ait oldukları kuruluşun dışındaki herhangi bir ürün veya hizmetin reklam aracı olarak kullanılamaz. (2) Belediye otobüsleri üzerine konan reklamlarda doğrudan doğruya yüzeye yapışan film (Sticker) şartı veya pano aranacaktır. Bu panoların tip ve nitelikleri Kahramanmaraş büyükşehir Belediyesi'nce belirlenir. (3) Toplu taşıma araçları ve ticari taşıtlar üzerindeki ilan ve reklam için Belediyeden izin alınacaktır (4) Araçlar üzerinde bulunan reklamlarda telefon, telefaks, numaraları ile adres yer alamaz. (5) Araçlar üzerinde bulunan reklâmlarda, üç boyutlu objeler, çekici kullanılarak yapılan ilan reklam ve tanıtım uygulamaları UKOME nin iznine bağlıdır. (6) Ticari araçlarda reklam bulundurulması ve takılması İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine tabidir. Kaldırım ve Yol Üstlerine Konulacak Reklam Panoları MADDE 42: (1) Kaldırım, refüj ve yol üstlerine sabit ve seyyar ticari tanıtım tabelası, dekoratif aydınlatma lambası, bayrak ve flama koymak için; Belediyemize müracaat etmek ve Estetik Kurulu onayı şarttır. Ancak işyeri önündeki kaldırım ve yola reklam içerikli dubalar konamaz. (2) Reklam panolarının, (totemlerin) dekoratif aydınlatma lambalarının, bayrak ve flamaların ayakları kaldırımda yaya akışına engel olmayacak, diğer panolar ile ağaç aksları esas alınacak, pano estetiğine uygun, görsel kirlilik oluşturmayacak, yerden yüksekliği, kaldırım zeminine 0 (sıfır) noktadan (zemin yükseltilmeden) başlayarak, dekoratif aydınlatma lambaları, bayrak ve flamaların ayak çevresi, kaldırım genişliği gözetilmeksizin 40 cm olacak, reklam panolarında ise; yuvarlak tip ayaklarda kaldırım genişliği 6 m ye kadar olan yerlerde ayak çevresi 0.75m yi geçmeyecek, kaldırım genişliği 6m den fazla(çekme mesafesi hariç) olan yerlerde ayak çevresi 1.75m yi geçmeyecek ve bina çekme mesafeleri içerisine dikilecek panolarda ise ayak çevresi 7m yi geçmeyecek şekilde olacak ve dikdörtgen tipi ayaklarda ise, kaldırım genişliği 6 m ye kadar olan yerlerde ayak çevresi 1.5m yi geçmeyecek, kaldırım genişliği 6m den fazla(çekme mesafesi hariç) olan yerlerde ayak çevresi 3m yi geçmeyecek ve bina çekme mesafeleri içerisine dikilecek panolarda ise ayak çevresi 7m yi geçmeyecek şekilde olacak ve kesinlikle dümdüz olup, eğik biçimde konulmayacaktır. Şehir Giriş ve Çıkışlarında Karayolları Kenarına Konulacak Direk Veya Kuleler Üzeri Reklam MADDE 43: (1) Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan şehir içi karayolu geçişlerinin kamulaştırma sınırları içinde yapılacak reklamlara türü ne olursa olsun Karayolları Bölge Müdürlüğü görüş alınmadan izin verilmez. Ancak, Belediyenin Karayolları Bölge Müdürlüğü ile bu hususta protokol yapması halinde, protokol şartları çerçevesinde yapılacak reklamların yeri, ölçüsü ve projesi konusunda Belediye tam yetkilidir. (2) Otoyolların güzergâh çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında karayolu (otoyol) trafiğine etken, yerlerde ilan, reklâm ve tanıtım panosu ve benzeri araçların konulmasına, ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü nün görüşünü takiben Kahramanmaraş büyükşehir Belediyesi nce izin verilebilir. (3) Şehir giriş ve çıkışlarında tesis edilecek ve karayolu kenarına konulacak ilan ve reklam panoları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak, mülk sahiplerinden muvafakat ve Karayolları Bölge Müdürlüğünden onay alınarak, can ve mal emniyetine zarar vermeyecek ve sürücülerin dikkatini dağıtmayacak biçimde yer seçimi yapılacak ve düzenlenecektir. Sayfa 14 / 18

15 Yön ve Yer Gösterici Tabelalar MADDE 44: (1) Yön ve yer gösterici tabelalar kaldırım üzerine yerleştirilecek cadde ve sokak isim tabelaları ile birlikte yer alacaktır. (2) Tabela nitelikleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin belirleyeceği standartlarda olacaktır (3) Yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırımlarda tek bir direk üzerine yüksekte olduğu gibi yaya trafiğini aksatmayacak şekilde iki dikme arasında daha alçak olarak da düzenlenebilir. (4) Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri engelli insanların dolaşımını engellemeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde konması esastır (5) Bir aradaki düzenlemelerde en üstten başlamak üzere: (a) Cadde, sokak isimleri, resmi nitelikli tabelalar (hastane, postane, okul v.b.) özel nitelikli tabelalar (tarihi yerler, otel, tescilli yerler, lokanta v.b.) olarak yazılacaktır. (b) Tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinde yükseklik zeminden itibaren en az 2.25m den başlamalıdır (6) Yön ve yer gösterici levhalar; ağaçlar ve diğer elemanlarla engellenmeyecek şekilde konumlandırılacak, aydınlatmada yansıtıcı yüzey malzeme kullanılacaktır. (7) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilgilendirici ve uyarıcı yazıların yer alacağı panoların konulmasına ilgili Belediyece izin verilebilir. Sesli Reklamlar MADDE 45: (1) Her türlü sabit veya araç üzerinde; ses yükseltici elektronik cihazlar veya megafonlarla, ya da bağırarak reklam, duyuru veya seyyar satış yapılmasına izin verilemez. (2) Seçim zamanlarında yapılacak sesli ve görüntülü reklâmlar Seçim Kanunu veya ilgili mevzuat hükümlerine tabi olduğundan bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir Bez, Pankart, Kağıt Afişler ve El İlanları El İlanları; MADDE 46: (1) Her türlü amaç için hazırlanmış olan, kağıt veya değişik maddelerden yapılan ve halka dağıtılması yolu ile duyuru sağlamayı amaçlayan el ilanlarının dağıtımında aşağıdaki hususlara uyulacaktır. (2) Ticari amaçlı el ilanlarının umuma açık yerde izinsiz dağıtılması yasaktır (3) İlanların elektrik direkleri, trafolar, otobüs durakları, ağaçlar vb. kamu malı tesislere veya özel mülklerin duvarlarına yapıştırılması veya asılmasına izin verilmez. (4) İlanlar sadece; izin veren iş yeri veya binaların camekan veya pencerelerine veya Belediyece bu amaçla yapılmış olan ilan panolarına asılabilir. (5) İlanlar kontrolsüz olarak ve toptan, havadan veya yerden atılarak dağıtılmaz. Vatandaşlardan kabul edenlere elden verilmesi gerekir. (6) El ilanlarının, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde dağıtımına (veya asılmasına) Belediye tarafından izin verilebilir. Kağıt Afişler MADDE 47: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, her türlü kağıt afişin, duvar ve direklere yapıştırılması yasaktır Bez Afişler MADDE 48: (1) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, yaya ve taşıt yollarına, bina dış cephelerine, vb. yerlere ticari veya kültürel amaçlı bez pankart Kahramanmaraş Valiliğinin yasakladığı bölgeler dışında kalan yerlere, Belediyeden izin alınmak kaydı ile periyodik olarak en fazla iki hafta asılır. Sayfa 15 / 18

16 (2) Kahramanmaraş Valiliği veya Belediye Başkanlığı kanalı ile gelen kamu kurumları bez pankartlar sadece Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş asım yerlerine, etkinlik tarihinden en az 1 hafta önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından izin alınmak kaydı ile asılır. (3) İzin süresi veya pankart ve afişte belirtilen etkinliğin günü geçtikten sonra afişi asan özel şahıs veya kurumca toplanır. (4) Yerel ve genel seçim dönemlerinde kullanılacak bez pankartlar ile afişlere ait asım yerleri ve diğer uygulamalar, Seçim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlemek kaydıyla bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Yukarıdaki Belirtilenlerin Dışındaki Reklam Panoları Ve Levhaları MADDE 49: (1) Havaalanı, otogar, istasyon, stad, salon, eğlence yerleri, çarşılar, pazarlar ve açık hava etkinlik alanlarında kullanılan ilan, reklam, tanıtım için ilgili Belediye'den izin alınır. (2) Bu yönetmelikte öngörülmemiş hallerde talep sahibinin yazılı talebi ve ilgili evrakı alınır ve dosyaya Estetik kurulunca karar verilir. Bu mümkün değilse ilk meclis toplantısında konunun görüşülerek yönetmeliğe hüküm konması sağlanır. (3) Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, restoran gibi eğlence, dinlenme tesisleri ile kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı,boyalı tanıtıcı levhalar için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden izin alınır. İzin Verme Yetkisi DÖRDÜNCÜ KISIM İZİN DENETİM, TARİFE VE YAPTIRIMLAR BİRİNCİ BÖLÜM İZİN MADDE 50: (1) Bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda mücavir alanlar dahilindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde, kaldırım, bina sağır duvarları ve anayoldaki İlan reklam tanıtım araçları ve toplu taşıma ve motorlu araçlarına konan ilan, reklam ve tanıtım elemanları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi görüş ve iznine tabidir. (2) Uygunluk görüşü verilmesine rağmen, hukuken oluşan haklı gerekçeler göz önünde bulundurularak daha önce verilmiş olan onayın iptaline gidilebilir. Başvuruda İstenecek Belgeler MADDE 51: Her bir İlan reklam ve tanıtım için ayrı izin alınır. - Belediye sınırları içerisinde olup yönetmeliğe göre izin alma şartına tabi tutulan her türlü ilan reklam tanıtım için aşağıda belirtilen belgelerden biri, birkaçı, tamamı veya durumun özelliklerine göre başka belgeler istenebilir. 1) Dilekçe 2) Adresi belirtilen kroki 3) Metin yazısı 4) Sigorta poliçesi( doğacak zararlar için üçüncü şahısların sigortalandığını belirtilen belgedir.) 5) Arsa veya bina sahibinden izin alındığına dair belge 6) Varsa ilgili kurum ve kuruluştan alınacak izin belgesi 7) Motorlu taşıtların ruhsat fotokopisi 8) Proje (aydınlatma ve taşıyıcı sistem projesi dahil) Sayfa 16 / 18

17 9) Vekaleten yürütülen işlerde vekaletname 10) Tüzel kişiliğe ait işlerde imza sirküsü 11) İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği. İzin Süresi MADDE 52: (1) İlan reklam ve tanıtım elamanları için izin süresi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir. (2) Süre bitiminden sonra 15 gün içerisinde ilanlar ve izin süresi yenilenmeyen reklam ve tanıtım elemanları ilgilisi tarafından kaldırılır. Denetim Yetkisi İKİNCİ BÖLÜM DENETİM MADDE 53: Bu yönetmeliğin uygulanmasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında yer alan her türlü ilan, reklam ve tanıtım elamanları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca izin ile teknik, estetik ve vergi yönünden denetimi; Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Zabıta, Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıklarınca denetlenir. Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Davranış ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YAPTIRIMLAR MADDE 54: (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım araçları, belediyenin denetim elemanlarınca tespit edildiğinde (ilgili müdürlüklerce) tutanak düzenlenir ve reklam kuruluşu ile reklam verene aykırılığın yedi gün içinde giderilmesi ihtar edilir. Verilen süre sonunda aykırılık giderilmezse Zabıta Dairesi başkanlığınca gerekli yasal işlemler yapılarak kaldırtılır. ve masrafı % 20 fazlasıyla reklam sahibine ödettirilir. Kaldırılma esnasında reklâm elemanlarında oluşacak hasardan ilgili belediye sorumlu değildir. (2) Her bir ilan veya reklam ürünü için ayrı ayrı izin alınır, İlan ve reklâm vergisinin ödenmiş olması veya müracaat edilmiş olması izin verildiği ve ilan reklam ve tanıtım faaliyetinin uygun olduğu anlamına gelmez. Bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın ilgili Belediye tarafından resen kaldırılır veya kaldırtılır. Bu yönetmeliğe Aykırı İlan Reklam ve Tanıtım Elamanlarını Koyanlar İçin; MADDE 55: (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı kanunun 7 maddesi,5393 sayılı kanunun 15/n maddesine göre işlem yapılır. (2) Türk ceza Kanunu'nun 536. maddesi doğrultusunda ayrıca işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir. (3) Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişi ve kuruluşa Kabahatler Kanunu nun 42.maddesinin 1.fıkrasına göre uygulama yapılır (4) Afiş ve ilanlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını müteakip toplatılmamışsa, Kabahatler Kanunu nun 42.maddesinin 2.fıkrasına göre Zabıta Dairesince uygulama yapılır. Sayfa 17 / 18

18 (5) Bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden diğer tüm fiillerde 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddeleri Muadil Kanun hükümlerine göre, uygulama yapılır. BEŞİNCİ KISIM Yürürlük SON HÜKÜMLER MADDE 56: Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisi nce kabul edilmesini müteakip, yayını tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yayınlanmasıyla yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu konuyla ilgili daha önce ( tarih ve 7/2-107 no lu Belediye meclis kararıyla kabul edilen) uygulanan yönetmelik yürürlükten kalkar. Yürütme MADDE 57: Bu yönetmeliği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Belediye Başkanı yönetmeliğin uygulanması ile ilgili komisyonlar kurabilir. Sayfa 18 / 18

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi kent merkezi, arkeolojik, kentsel sit alanlarında uygulama esasları EK MADDE (1)

Detaylı

BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI: Gündem Gereğince; İmar Müdürlüğünün 26/09/2004 gün ve 09-4-3000 sayılı, Balıkesir Belediyesi ve Mücavir alan sınırları içerisinde açık alanlarda ilan, reklam ve tanıtım araçlarının yol

Detaylı

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ )

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) 1 TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak. Madde 2 Tanımlar Madde 3 İdari yaptırım cezası ve uygulaması Madde 4 Ticari tanıtım tabelası nedir.. Madde 5 İzin

Detaylı

Bu yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanlarını kapsar.

Bu yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanlarını kapsar. Afyonkarahisar Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği GÜN : 01/04/2005 KARAR : 93 BİRİNCİ KISIM Madde 1 : Amaç Bu yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi,sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan reklam ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KIRKLARELİ BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde;

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ İLAN VE REKLÂM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç; Madde 1- Bu Yönetmelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir. İlan Reklam Yönetmeliği İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç İZMİR BÜYÜKŞEHİR

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. SİVAS BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ 2005

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. SİVAS BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. SİVAS BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : Madde 1: Bu yönetmelik Sivas Belediyesi,

Detaylı

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile Ġlan ve Reklam Yönetmeliği aģağıdaki gibi değiģmiģtir.

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile Ġlan ve Reklam Yönetmeliği aģağıdaki gibi değiģmiģtir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile Ġlan ve Reklam Yönetmeliği aģağıdaki gibi değiģmiģtir. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLAN VE REKLÂM

Detaylı

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 Belediye meclisi Tarih: 06/08/2005 Karar No: 56 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 Belediye meclisi Tarih: 06/08/2005 Karar No: 56 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 Belediye meclisi Tarih: 06/08/2005 Karar No: 56 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : Madde 1: Bu yönetmelik Sivas Belediyesi,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ (16.05.2008 Tarih, 01.1358 s. Mec. Kararı) (11.01.2010 Tarih, 01.50 s. Mec. Kararı) (13.07.2012 Tarih, 05.689 s. Mec. Kararı) (12.11.2012 Tarih, 05.1017

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE - 1 AMAÇ Bu yönetmelik; Mersin Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan,

Detaylı

KOMİSYON RAPORU KOMİSYON ÜYELERİ

KOMİSYON RAPORU KOMİSYON ÜYELERİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MART 2016 BİRLEŞİM 5 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 01.03.2016 GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 34 ÖZÜ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ İMAR KOMİSYONU RAPORU. KOMİSYON

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

DÜZCE BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM DÜZCE BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar AMAÇ: TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1: Bu yönetmelik Düzce Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde;

Detaylı

İKİNCİ KISIM Tanımlar Ve Esaslar. Reklâm: Bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinliği,

İKİNCİ KISIM Tanımlar Ve Esaslar. Reklâm: Bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinliği, T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmelik, Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilan, tanıtım

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Malatya Belediyesi, sınır ve mücavir alanları

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç MADDE 1 : Bu yönetmelik Kuşadası ilçesi idari sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam, ilan

Detaylı

AVANOS BELEDĠYESĠ ĠLAN REKLÂM ve TABELA YÖNETMELĠĞĠ

AVANOS BELEDĠYESĠ ĠLAN REKLÂM ve TABELA YÖNETMELĠĞĠ AVANOS BELEDĠYESĠ ĠLAN REKLÂM ve TABELA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, Avanos Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda ilan ve reklâm araçlarının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.07.2008 TARİH ve 111 SAYILI, DEĞİŞİK 12.09.2012 TARİH VE 59 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN KENT ESTETİĞİ VE İLAN, REKLAM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 AMAÇ Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde;

Detaylı

KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KOMİSYONU Reklam uygulamaları; Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kıstasları doğrultusunda değerlendirilerek, kentsel ölçekte reklam uygulamalarının oluşturduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 2005 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 2005 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 2005 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 3 Amaç... 3 Kapsam...

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda; Karar No :162 Karar Tarihi :14/10/2014 KONUSU: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Detaylı

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ SAMSUN 2011 KENTSEL TASARIM BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İ Ç İ N D EK İ L E R BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

ALTINORDU BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ ALTINORDU BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İ Ç İ N D EK İ L E R 2 BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 İKİNCİ KISIM 3 BİRİNCİ BÖLÜM 3 Tanımlar 3 Uygulama Elemanları 5 Uygulama

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç MADDE 1 : Bu yönetmelik Sakarya Büyükşehir sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam,

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE-1 AMAÇ Bu yönetmelik; Mersin Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı içerisindeki; binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan,

Detaylı

MUĞLA BELEDİYESİ İLAN-REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

MUĞLA BELEDİYESİ İLAN-REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İLAN-REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ 2009 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK MADDE 1 : Amaç ve kapsam MADDE 2 : Yasal dayanak MADDE 3 : Kapsam dışı faaliyetler İKİNCİ KISIM : TANIMLAR VE GENEL

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK 1.1.Amaç Bu yönetmelik Çerkezköy Belediyesi, sınır ve mücavir

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ

DEFNE BELEDĠYESĠ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ 2015 DEFNE BELEDĠYESĠ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ 1 DEFNE BELEDĠYESĠ ĠLAN VE REKLAM YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, Defne Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınır ve mücavir

Detaylı

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28017 TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ KISIM HUKUKİ DAYANAK

BİRİNCİ KISIM HUKUKİ DAYANAK İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.05.2005 TARİH ve 232 SAYILI, DEĞİŞİK 18.07.2008 TARİH VE 111 SAYILI KARARI ile KABUL EDİLEN ilan, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKANLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKANLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKANLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYESĐ ĐLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel Đlkeler

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYESĐ ĐLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel Đlkeler T.C. BABAESKĐ BELEDĐYESĐ ĐLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel Đlkeler AMAÇ: Madde 1: Bu yönetmelik Babaeski Belediyesi, sınır ve mücavir alanları

Detaylı

Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006

Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 T.C. ĐLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1- Amaç Bu yönetmelik Denizli Belediyesi sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulan

Detaylı

T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve alanlar

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TEKĠRDAĞ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ T.C. TEKĠRDAĞ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ İçindekiler 1. BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 4 Amaç... 4 Kapsam... 4 Hukuki Dayanak... 4 Tanımlar... 4 Genel

Detaylı

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar)

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) Madde 88 ve 133 AltındaYapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ AĞUSTOS 2014 İ Ç İ N D EK İ L E R BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 İKİNCİ KISIM 3 BİRİNCİ BÖLÜM 3 Tanımlar 3 Uygulama Elemanları

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1)Bu yönetmelik, Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde reklam, tabela, gölgelik(tente),

Detaylı

Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği

Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Aralık 2015 Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Aralık 2015 Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kıymetli Vatandaşlarım, Göreve geldiğimiz günden bu yana Rize miz için çalışmalarımıza

Detaylı

Kabul Tarihi: 09/08/2004 Kabul Sayısı: 60 Sayılı Belediye Meclis Kararı

Kabul Tarihi: 09/08/2004 Kabul Sayısı: 60 Sayılı Belediye Meclis Kararı KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR ESTETİĞİ, REKLAM, TANITIM VE TABELA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 09/08/2004 Kabul Sayısı: 60 Sayılı Belediye Meclis Kararı MADDE 1 AMAÇ, KAPSAM BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM,

Detaylı

KUYUMCUKENT REKLAM ALANLARI KİRALAMA VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

KUYUMCUKENT REKLAM ALANLARI KİRALAMA VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KUYUMCUKENT REKLAM ALANLARI KİRALAMA VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 1 İ Ç İ N D EK İ L E R * BİRİNCİ KISIM...2 Amaç...2 Kapsam... 2 * İKİNCİ KISIM...2 BİRİNCİ BÖLÜM...2 Tanımlar... 3 Uygulama Elemanları... 3

Detaylı

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ Bel.Mec.Karar Numarası : 102 Kabul Tarihi : 18.02.1991 Yayınlandığı İlan panosu : 19.02.1991 Çevre kirliliği... Dünyamızın geleceğini

Detaylı

Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak.

Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:14.2.2015-29267 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek,

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKÂNLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKÂNLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKÂNLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1- Bu yönerge; Şırnak

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Mükellef : İLAN ve Reklam vergisini Mükellefi olarak Belediyede kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere,

Mükellef : İLAN ve Reklam vergisini Mükellefi olarak Belediyede kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere, T.C. AYDIN BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve ve

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; her türlü

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 28.02.1998-22800İLK (Değ:22.04.2003-25087) (Değ:10.06.2003-25134) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ MADDE - 1 AMAÇ Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

T.C. TEKİRDAĞ BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. TEKİRDAĞ BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve ve alanlar ile, kamuya açık alanlarda,

Detaylı

T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ

T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ İSTANBUL 2007 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM...2 Amaç...2 Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 İKİNCİ KISIM...2 BİRİNCİ BÖLÜM...2 Tanımlar...2

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KAPSAM HUKUKİ DAYANAK

BİRİNCİ KISIM KAPSAM HUKUKİ DAYANAK ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.07.2008 TARİH ve 111 SAYILI, DEĞİŞİK 12.09.2012 TARİH VE 159 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN KENT ESTETİĞİ VE İLAN, REKLAM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEHİR ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEHİR ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEHİR ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Belediye yetki ve görev sınırları içerisinde kalan yerlerde şehir

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) (12.03.2010 tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Madde 1 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKİMİ, GÖRÜNTÜ ALIMI, SALON KULLANIMI, SINAV YAPMA VE STANT AÇMA İLE İLGİLİ KULLANIM ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI

RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI İÇİNDEKİLER I.GİRİŞ II.AMAÇ III. KAPSAM IV.GENEL KARARLAR 1. TABELALA 1.1 Zemin Kat İşyeri (dükkan) Tabelaları a-opak Dükkan Tabelası b-harf

Detaylı

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ SAMSUN 2017 İ Ç İ N D EK İ L E R BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 İKİNCİ KISIM 3 BİRİNCİ BÖLÜM 3 Tanımlar 3 Uygulama

Detaylı

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞİM MEYDAN VE ÇARŞI MEYDAN KOŞUYOLU PARKI KOŞUYOLU YAŞAM PARKI KOŞUYOLU KALP HASTANESİ 1951-1954

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Madde 1 AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı Rize belediye ve mücavir alan sınırları içinde tarihi, kültürel ve doğal değerlere

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

Madde- 8 /A/ŞEKİL-1-a

Madde- 8 /A/ŞEKİL-1-a Madde- 8 /A/ŞEKİL-1-a ZH: TABELANIN YERDEN YÜKSEKLİĞİ EN AZ 2.40 M OLACAKTIR. H: TABELANIN YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 0.70 M OLACAKTIR. B: TABELANIN DERİNLİĞİ EN FAZLA 0.20 M OLACAKTIR. Madde - 8 / A / ŞEKİL-1

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ilimizde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri güzergahı belirlendi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ilimizde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri güzergahı belirlendi. Valilikten Duyuru Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ilimizde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri güzergahı belirlendi. Yapılan yazılı açıklama şöyle; Temel hak ve özgürlüklerden

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN, TABELA VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ SAKARYA ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR

T.C. SAKARYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN, TABELA VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ SAKARYA ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR T.C. SAKARYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN, TABELA VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ SAKARYA 2010 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR - 1 - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ KISIM... 3 Amaç... 3

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu hizmet binaları ve özel hukuk kişilerine ait yerlerde asılması zorunlu yasal uyarıların şekli ve

YÖNETMELİK. Kamu hizmet binaları ve özel hukuk kişilerine ait yerlerde asılması zorunlu yasal uyarıların şekli ve 17 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27555 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TÜKETİLMEMESİNE VE SATIŞINA İLİŞKİN YASAL UYARILAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Amaç MADDE 1 1. Bu Usul ve Esasların amacı, genel aydınlatma kapsamında yapılacak LED (Light Emmitting Diode) armatür uygulamalarına

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı