Mozaik Sıralama İşleminin Robot Kol İle Gerçekleştirilmesi. The Application Of Industrıyel Type Robots In Tılıng Of Mosaıcs

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mozaik Sıralama İşleminin Robot Kol İle Gerçekleştirilmesi. The Application Of Industrıyel Type Robots In Tılıng Of Mosaıcs"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2010 (77-85) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (77-85) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Bekir ÇENGELCĐ, Hasan ÇĐMEN Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümü Afyonkarahisar Özet Mermer sektörünün bir alt sektörü olan mozaik sektöründe, klasik yöntemlerle üretim yapılmaktadır. Bu sektörde üretim aşamasında ve sonrasında birçok problem yaşanmaktadır. Bu çalışmada ki amaç üretim sistemlerin de yaşanan sorunlara çözüm bulmaktır. Ayrıca amaç endüstriyel otomasyon sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak olduğu için uygulamamızda 5 eksenli RV-2AJ Mitsubishi marka robot kol ile cam mozaiklerin sıralama işlemini gerçekleştirildi. Kullanılan sistemin avantaj ve dezavantajları tartışıldı. Sonuç olarak bu uygulanan sistemin eski çalışma sisteminden daha verimli olduğu ve daha kaliteli mal ürettiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Robotlar, Robot, Manüpilatör, Mozaik The Application Of Industrıyel Type Robots In Tılıng Of Mosaıcs Abstract: In mosaic sector, a subsector of marble sector, the manufacturing is made by classical methods. Many problems are occurred during and after the manufacturing. This study is intended to contribute for solving manufacturing problems. The aim is to spread the use of automation system during the manufacturing of mosaics. Therefore, tiling of mosaics by an automated system is proposed and it s advantages and disadvantages are also discussed. Mitsubishi RV2AJ five axes robot arm system was used for the application and result showed that the system employed provides fast and efficient operation compared to classical system. Keywords: Industrial Robots, Robots, Manipulator, Mosaics 1.GĐRĐŞ Dünyadaki teknolojik gelişmeler, endüstriyel üretim sistemlerinin gelişimini de beraberinde getirmiştir. Rekabetin gün geçtikçe daha fazla arttığı üretim sistemlerinde; teknolojik imkânları kullanarak üretim yapan fabrikalar daha ucuza ve daha kaliteli mal üretimi yapmaktadırlar. Üretim teknolojinin transferi ve kullanımı belirli bir maliyet ve bilgi gerektirmektedir. Ülkemiz bu teknolojilerin transferi ve kullanımında oldukça geri kalmıştır. Dolayısı ile rekabet ortamında giderek rekabet gücünü yitirmektedir. Bu çalışmamızda ki amacımız üretim sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılan robot kolların mozaik süsleme işlemlerinde kullanarak iş gücüne katkılarını ortaya koymak ve bu sektörde üretim aşamasında meydana gelen sorunlara çözüm bulmaktır. Günümüzde üretim sistemlerinde kullanılmak için tasarlanmış birçok robot kol bulunmaktadır. Bu günün üretim sistemleri içersinde robot kollar genellikle, üretim maliyetini düşürmek ve daha kaliteli üretim yapmak için kullanılmaktadır. Bu makaleye atıf yapmak için Çengelci B., Çimen H., Mozaik Sıralama Đşleminin Robot Kol Đle Gerçekleştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2010, (7) How to cite this article Çengelci B., Çimen H., The Applıcatıon Of Industrıyel Type Robots In Tılıng Of Mosaıcs Electronic Journal of Machine Technologies 2010, (7) 77-85

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Endüstriyel robotlar, bugünün rekabetçi pazar ortamında, üretkenliğin ve üretilen malın kalitesinin etkin bir maliyetle artırılmasında önemli rol oynayan bir faktör olmuştur. Bunun sebebi ise robotların; yüksek güvenilirlik, yüksek verim, düşük işletme maliyeti, geniş uygulama alanı içerisinde kullanılabilir olmasından kaynaklamaktadır[1]. Günümüzdeki üretim sistemleri hızla esnek üretim sistemlerine dönüşmektedir. Eskiden kullanılan esnek olmayan üretim sistemleri artık elverişli üretim yapma imkânı sağlamamaktadır. Yeni üretim sistemlerinin, ürün işleme kapasitesini geliştirmek ve yeni teknolojik gelişmelere adaptasyonunun sağlanması daha kolay olmaktadır[2]. Endüstriyel robotlar üretim sistemlerinde sağladıkları kolaylıklarla kendilerini kabul ettirmişlerdir. Birçok büyük firma endüstriyel robot üretimine başlamışlardır. Endüstriyel robot ilk olarak Japon lar tarafından uygulamaya konulmuş ve kabul edilmiştir. Bu uygulama, ülkede yüksek bir iş gücü potansiyeli olmasından dolayı önceleri hayretle karşılanmıştır. Japonlar yaptıkları uygulamalardan sonra, endüstriyel robotların ne kadar düşük maliyetle üretim yaptıklarını ve sağladıkları yüksek verimliliği görmüşlerdir[3]. Tekrarlı, tehlikeli, ağır iş sahalarında kullanılan endüstriyel robotlar bugün yükleme, boşaltma, püskürtme ve kaynak gibi işleri yapmaktadır. Yaklaşık 200 çeşidi bulunan endüstriyel robotları endüstriyel işletmelerinde en çok kullanılan ülke Japonya dır[4]. Robotların sanayi ye ilk girmeye başladığı yıllarda birçok kişi ve kuruluş tarafından işsizlik yaratacağı kuşkusu ile otomasyona karşı çıkılmıştır. Ancak, özellikle gelişmiş ülkelerde otomasyon uygulamalarının zararlı olduğunu gösteren yeterli gerekçeler gösterilemediği için bu düşünceden vazgeçilmiştir. Yapılan istatistikler, otomasyonun işsizlik üzerindeki etkisinin çok az olduğunu ortaya koymaktadır[5]. Mermer, kaya, kiremit veya camların küçük parçalarının sıralama işlemi ile mozaikler elde edilir. Mozaikler montaj yerlerine yapıştırıcı veya özel dolgu maddesi kullanılarak yapıştırılırlar. Bu tür dekorasyon işlemi bina dışı kaplama veya panellerde kullanılmaktadır. Özellikle kavisli yüzeylerin süslemesinde, yani tavan ve kemerlerde çokça kullanılmaktadır. Mozaik süsleme bina içi veya dışında yapılabilir. Mozaik süsleme işi ve diğerleri binlerce yıldır insanlar tarafından yapılmaktadır. Yeni gelişmeler ve üretim tekniklerinin gösterdiğine göre mozaik ile yapılan binalar çok daha canlıdır. Dekoratif süsleme işlemi orta ölçekte potansiyel oluşturmaktadır. Đdeal desenlerin oluşturulması için bilgisayar ve program kullanımı giderek artmaktadır. Sonuç olarak, mozaik süsleme işleminde giderek otomatikleşmeye olan ihtiyaç artmaktadır[7]. 2. ENDÜSTRĐYEL ROBOT KOLU VE BĐLEŞENLERĐ Uygulamamızda Mitsubishi marka RV-2AJ tip beş mafsallı endüstriyel robot kolu; Cam ve mermer mozaiklerin desen oluşturacak şekilde sıralanması işlemine uygulanması için deneysel olarak kullanıldı. Şu anda mozaikler insan eliyle sıralandığı için hem çok zaman almakta, hem de sıralamalarda insan kaynaklı hatalar oluşmaktadır. Yaptığımız çalışmada robot kolu, renklerine göre depolanmış bulunan mozaikleri sıralayarak, iki farklı deseni oluşturacak şekilde programlandı. Robotun programlama dili olan Melfa Basıc kullanarak yazılmış bir programa değişik pozisyonlar adapte edilmiştir ve bu pozisyonlara robotun mozaikleri taşıma işlemini gerçekleştirilmiştir. Profesyonel kullanıcıya ihtiyaç göstermeyen bir sistem olduğu için, değişik desenler oluşturmak istendiği zaman sadece kontrol ünitesi üzerinden desen tercihi belirlemek veya öğretim kutusu kullanılarak yeni pozisyonlar belirlemek yeterli olacaktır. Hafızaya kayıtlı desenleri seçebilme özelliğinden dolayı kullanılabilirliği yüksek bir uygulama olmaktadır. 78

3 Çengelci B., Çimen H. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Uygulamada Kullanılan 5-Eksenli Endüstriyel Robot Kol (Rv-2aj Mitsubishi) Şekil 1 deki Mitsubishi firmasının üretmiş olduğu 5 serbestlik derecesine sahip robot kol da her mafsal ayrı ayrı kontrol edilebilen DC servo motorlardan oluşmaktadır. Mafsallarda bulunan motorlar 24 V. Gerilim ile beslenmektedir. Motorların hız ayarı ya yazılan program vasıtası ile ya da manuel olarak öğretim kutusundan veya kontrol ünitesinden yapılabilmektedir. Kol üzerinde bulunan her eklem yeri X,Y,Z eksenlerinde üç boyutlu hareket yapabilmektedir. Robotun hedef pozisyonlara yaklaşımı mafsal hareketi (joint) veya doğrusal X,Y,Z, koordinatları doğrultusunda hareket ederek gerçekleşmektedir. yük taşıma kapasitesi 2 kg. dır.[8] Şekil 1. Robot kol resmi Yapılacak uygulamanın niteliğine göre robot kolun eksen sayısı tercihi yapılmalıdır. Daha basit işlemlerin uygulanmasında 2 eksenli robot kol yeterli gelmekte iken daha karmaşık ve çok fonksiyonlu bir uygulama işleminde 2 eksenli robot kol yeterli olmamaktadır. Uygulanan işlemler karmaşıklaştıkça mafsal sayısının artması gerekmektedir. Mafsal sayısının artması robotun hareket serbestlik derecesini artırmaktadır. 2.2 Kontrol Paneli Đstenildiği takdirde Şekil 2 deki robot, kontrol ünitesi üzerinde bulunan tuşlar kullanılarak kumanda edilebilir. Kontrol ünitesi program seçme, program durdurma, başlatma, kurma, hareket hızı ayarı gibi kontrol imkânlarını manuel olarak seçme olanağı sağlamaktadır. Şekil 2. Robot kontrol ünitesi 79

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Öğretim Kutusu Şekil 3 deki öğretim kutusu sayesinde robot istenilen noktaya hareket ettirilip bu pozisyonlar hafızaya alınabilir. Ayrıca öğretim kutusu üzerindeki menüler kullanılarak robot programlanabilir bilgisayarın bulunmadığı yerlerde robotun programlanması ve bütün işlevleri öğretim kutusu kontrolü ile sağlanır. Öğretim kutusu özellikle pozisyonların belirlenmesi işleminde büyük kolaylık sağlamaktadır. Parça hangi pozisyondan alınacak veya bırakılacak ise bu pozisyonlara tutucusundaki mozaik ile gelip pozisyonun koordinatları direk olarak hafızaya alınır ve program içersinde kullanılabilir. Koordinatlar noktasal olarak belirlenmektedir. Robot kol hedef noktaya ulaştığında ilk hareket noktası referens noktası alınarak bulunduğu noktanın koordinatlarını belirleyebilmektedir. Bu belirlenen hedef noktası robotun hedef noktaları listesine sırayla kayıt edilmektedir. Proğram içersinde sayısal olarak ifade edilmeyen bu noktalar, P1, P2, vb. program içersinde kullanılmaktadır. Ayrıca robot kola ait bütün set değerleri öğretim kutusu üzerinden yapılmaktadır. Öğretim kutusu robot ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayarak kontrolü kolaylaştırmaktadır. Şekil 3. Öğretim kutusu 3. DERLEYĐCĐ PAKET PROGRAM COSĐROP UN TANITILMASI COSIROP operasyonlarını yapabilmek için, aşağıdaki hardware/software ekipmanlarına ihtiyaç vardır. 133 MHz. Pentium 2 bilgisayar. 32 Mbyt RAM. 90 Mbyt hard disk Disket sürücü ve CD Rom. Mause Windows 95/98/2000/XP/Nt 4,0 Robot kontrol ünitesi ile bilgisayar arasın da network bağlantısı Dongle bağlantısı için bir tane paralel port veya USB bağlantı portu.[9] 80

5 Çengelci B., Çimen H. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Cosirop bir derleme programı olup, cosimir programı kullanarak robot istenilen noktalara hareket ettirilebilir. Robotun hareket tarzı belirlenebilir, pozisyon listeleri oluşturulabilir, robotun default değerleri değiştirilebilir, Melpha Basıc dilinde yazılan programın derlemesi yapılıp robota download edilebilir. 4. ROBOTUN PROGAMLANMASI VE POZĐSYON LĐSTESĐ OLUŞTURMAK Pozisyonların öğretimi yapılırken; öğretim kutusu ile robot kol Şekil 4 de görüldüğü gibi pozisyonların üzerine götürülür ve o pozisyonun koordinatları öğretim kutusu kullanılarak hafızaya alınır. Diğer pozisyonlar da aynı şekilde belirlendikten sonra pozisyon tablosu oluşturulmuş olur. Bir tek program için birden fazla pozisyon tablosu oluşturulup, program altında çalışması sağlanabilir. Bu da robot kullanıcıları açısından kolaylık sağlar. 111 Bekleme pozisyonu (1) :Mafsal hareketi :Doğrusal hareket Pozisyon iş parçasının kavrandığı yukarı dönük hareket pozisyonu (2) (6) (10) Đş parçasının bırakıldığı yukarıya doğru hareket pozisyonu 20mm (3) (5) (4) El kapalı iş parçasının bırakıldığı pozisyon (7) (9) (8) El açık Şekil 4. Kol hareket şeması Başlama: 1. Bekleme pozisyonuna gitme(mafsal hareketi ile) 2. Đş parçasının 20mm. üstüne gitme (mafsal hareketi ile) 3. Đş parçasını tutma pozisyonuna gitme(doğrusal hareket) 4. Đş parçasını tutma 5. 20mm. yukarı taşıma(doğrusal hareket) 6. Đş parçasını bırakacağı pozisyonun 20mm.üstüne gitme(mafsal hareketi) 7. Đş parçasını bırakma pozisyonuna gitme(doğrusal hareket) 8. Đş parçasını bırakma 9. 20mm. yukarı gitme(doğrusal hareket) 10. Bekleme pozisyonuna gitme(mafsal hareketi) Bitiş: Şekil 5 de yazılmış olan programların akış şeması verilmiştir. Programda cam mozaiklerin alındığı nokta P3 noktası olarak belirlenmiştir. Sıralanacak mozaikler bu noktaya mekanik bir sistemle sürülmektedir. Robot her seferinde parçaları aynı noktadan almaktadır. Taşıyacağı noktaların koordinatları P6 noktasından itibaren 1cm. aralıklarla belirlenmiştir. Đstendiği takdirde bu hedef noktalar öğretim kutusu yardımıyla pozisyon tablosuna üzerlerine tek tek gidilerek kayıt edilebilmektedir. Kalıbın büyüklüğü yeni bir program yazmayı gerektirmeyip sadece ikinci bir öğretim gerektirir. Bu da yeniliklere adaptasyonun daha kolay olduğunu göstermektedir. 81

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) BASLA Sıralama işlemi yapılacak yerde kalıp varsa robot otomatik olarak işleme başlar. P1 Pozisyonuna git Robot joint hareket ile ayarlanan hızla P1 pozisyonuna gider.bu pozisyon işlemlerin koordinat olarak ortasında bir yer seçilir. P3 pozisyonunun 100mm. üstüne git P2 pozisyonu Robot joint hareket ile ayarlanan hızla P2 pozisyonuna gider. P3 pozisyonuna git P3 pozisyonu robotun parçayı aldığı ilk noktadır. robot bu noktaya doğrusal hareketle ve çok yavaş bir hızda yaklaşır. Parçayi tut Parça robotun ucunda bulunan pünomatik bir tututcu ile tutulur. Parçayi P3 pozisyonuna tasi Parça kavrandıktan sonra doğrusal hareketle ve yavaş bir şekilde P3 pozisyonuna taşır. Desen üzerindeki P6 pozisyonuna git Desen kalıbı üzerindeki P7 noktasının 100mm.üzerinde belirlenen nokta Hayır P7 pozisyonuna git Deseni oluşturacak ilk nokta.. Parçayi birak Robot doğrusal bir hareketle ve yavaş bir şekilde P7 noktasına ulaştıktan sonra tutucuyu açar ve parçayı bırakır. Hayır Desen kalibi yerinde mi? Evet; Desen kalıbının yerinde olup olmadığı sorgulanır. Eğer kalıp yerinde ise P2 pazisyonuna gider Eğer kalıp yerinde yoksa bekleme noktası olan P1 noktasına hareket eder.kalıbın yerinde olupolmadığı sensör tarafında bildirilir. P1 pozisyonuna dön SON NOT: Diğer hareketlerde sadece P6-P7 noktaları değişecektir.bu noktalar desenin diğer noktalarıdır. Şekil 5. Program akış şeması 82

7 Çengelci B., Çimen H. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) DENEYSEL ÇALIŞMA VE YÖNTEM Bu deneysel çalışma ile esnek üretim sistemlerinin uygulama alanlarını genişletmek, üretim verimliliğini ve kalitesini artırmak amaçlanmıştır. 5.1 Mozaik Uygulama Şekil 6. Mozaik kaplama uygulaması Şekil 6 da görüldüğü gibi kaba sıvadan sonra düzgün yapılan ince ve taze sıva üzerine mozaik plakaları muntazam şekil de tahta bir takoz yardımıyla yapıştırılır. Kalıp kâğıtların üzerinde daha önceden sıralanmış ve desenler oluşturulmuş olarak hazırlanan kalıpları tutan kağıtlar ıslatılarak sökülür. Mozaiklerin dez aralıkları renkli veya beyaz çimento şerbeti ile doldurulur. Daha sonra fırça ile temizlenmesin den sonra, yüzeyler silinerek parlatılır. 5.2 Uygulama Alanları Bina dış cepheleri, zeminler yüzme havuzları, direk ve sütunlar, bina içi mutfak, hol ve banyolar ve dekorasyon düşünülen her yerde kullanılabilir. Bu çalışmada; Endüstriyel otomasyon sistemini, mozaik üretim işletmesinde uygulanan mozaiklerin değişik desenlerde sıralanması işlemini gerçekleştirmek için uygulanmıştır. Şu anda mozaiklerin sıralama işlemleri yaygın olarak elle yapılmakta olup, bu ekonomik anlamda birçok kayba neden olmaktadır. Yapılan çalışmada beş eksenli bir robot kol ile esnek üretim sistemi birleştirilerek gerçekleştirilmiştir. Robot olarak RV 2AJ tip beş eksenli Mitsubishi marka robot kullanılmıştır. Yazılım olarak robota derleyici COSIROP programı kullanılmıştır. Yazılan program robot kontrol ünitesine RS 232 haberleşme port u ile gönderilip robotun çalışması sağlanmıştır. 5.3 Robotun Sıralama Đşlemi Programlama aşamasında robota malzemeleri alacağı iki pozisyon ve parçaları sıralayacağı pozisyonlar öğretilir veya direk olarak pozisyonların koordinatları Cosirop programından girilir. Pozisyonların öğretilmesi öğretim kutusu yardımıyla yapılmaktadır. Robot kol öğretim kutusuyla tutucusunda mozaik varken hedef noktalara sırasıyla hareket ettirilir. Hedef noktalar hafızaya kayıt edilerek numaralandırılır. Bu numaralandırma P1, P2 vb. isimler verilerek yapılmaktadır. Robot programda yazılmış olan hareket tarzları ile bu noktalar arasında hareket ederek parçaları desen oluşturacak şekilde sıralar. Bu desenin uygulamasını yaparken 25 adet iki renkten oluşan ve mevcut robot tutucuya uygun olan mozaikleri kullandık. Uygun olan tutucu tercihi yapıldığı takdirde deney çalışmasında yapmış olan şekiller değişik ebatlardaki mozaikler ile gerçekleştirilmesi mümkündür. Đki farklı desen oluşturmak için sıralama işlemini yapılmıştır ve bu işlem sonucunda Şekil 6 da görülen desenler elde edildi. Bu desenler temel desenler olup farklı desenlere de uygulama yaptırılması mümkündür. Şekil 6 da görülen desenler alt alta veya yan yana konmak suretiyle geniş alanların süsleme veya kaplama işlemleri gerçekleştirilir. 83

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Şekil 6. Deneysel çalışma sonunda oluşturulan şekiller. 6. SONUÇ Ülkemizde endüstriyel robotlu otomasyon sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile mermercilik sektörü için robot uygulaması gerçekleştirilmiştir. Mermercilik sektörünün bir alt kolu olan mozaik sektörün de mozaiklerin desen oluşturacak şekilde sıralama işlemi, insan eliyle taşların tek tek alınarak sıralanması şeklinde yapılmakta olup, bu şekilde ki üretim sistemi hem pahalı hem de kaliteli olmamaktadır. Ayrıca işçilerin part-time çalışmaları gerektiği için işçi bulma sıkıntısı ve alınan siparişlerin zamanına yetiştirilememesi, fabrika işletmecilerini zaman zaman sıkıntıya sokmaktadır. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için robotlu üretimin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Đşçiye ihtiyaç göstermeyen sistem sayesinde üretim kalitesi artmakta ve daha ekonomik üretim yapılmaktadır. Ayrıca fabrika işletimi de kolaylaşmaktadır. Robota yazılan tek program ile birden fazla pozisyon tablosu oluşturarak çok sayıda desen elde edebiliriz. Pozisyon tablosu oluşturma işlemi çok fazla teknik bilgi gerektirmemektedir. Bu nedenle kalifiye elemana ihtiyaç göstermediği için bir avantaj oluşturmaktadır. Yani bu üretim sistemi çok fazla teknik bilgiye sahip elemana ihtiyaç göstermeden üretim yapabilmektedir. Sistem esnek üretim sistemi olduğu için farklı üretim yöntemlerine adapte edilebilmektedir. Desen değişikliği ve üretimi yapılan malzemedeki değişikliklere, robot programın da değişiklikler yapılarak adaptasyon sağlanabilmektedir. Sonuç olarak robot kullanılan üretim sistemi, belirli desenlerin oluşturulmasında çok sayıda işçinin yaptığı üretimi tek başına yapabilmektedir. Üretime yaptığı katkılardan dolayı robot kullanmak, elle yapılan üretim sistemlerinden daha avantajlı olduğu deneylerimiz sonucunda görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı dünya da kullanımı hızla yaygınlaşan endüstriyel robotların ülkemizde de üretim sektöründeki kullanımının yaygınlaştırılması zorunluluk haline gelmiştir. 7. KAYNAKLAR 1. Ahmet Berkay, Murat ŞEKER, E. Murat ESĐN, Pünömatik Robot Uygulaması Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal kongresi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı. 2. Bruccoleria M, Zbigniew J.Pasekb, Korenb Y, Operation Management in Reconfigurable Manufacturing Systems: Reconfiguration For Error Handling Accepted 13 October

9 Çengelci B., Çimen H. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Mendi. F., Çetinkaya. K. Robotlarda Performans ve Robot Kullanımını etkileyen Faktörler, Teknik Gelişim, Sayı: 9, Temmuz, s Hartley, J. Robots at Works,North-Holland Publishig Company,1983,s Peşkircioğlu, N., Otomasyon ve Entegre Kalite Kontrolü,Verimlilik Dergisi, Sayı 15, Mayıs, s De Silva, D. Reactions to Robots, Engineering., April, 1987, s Oral A.and Erzincanli F. Computer Assisted Robotics Tiling of Mosaics Robotica (2004),22: Cambridge University Pres Copyright 2004 Cambridge University Press 8. Mitsubishi Industrial Robot, Instruction Manual,( Mitsubishi Electrıc Corporation) Nagoya, Japan. 9. Mitsubişhi Industrial Robot, Instruction Manual, Explanations of Movemaster Commands, (Mitsubishi Electrıc Corporation), Nagoya, Japan. 11. Mitsubishi Industrial Robot, Standart Specifications Manual (Mitsubishi Electrıc Corporation), Nagoya, Japan. 12. Mitsubishi Industrial Robot, Instruction Manual, Controller Setup, Basıc Operation, Maintenance,(Mitsubishi Electrıc Corporation). Nagoya, Japan. 13. Mitsubishi Industrial Robot, Instruction Manual, Functions and Operations, (Mitsubishi Electrıc Corporation),Nagoya, Japan. 85