Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1"

Transkript

1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1

2 2

3 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır. Muhasebe birimlerine döviz olarak her ne şekilde olura olsun intikal eden tutarlar bu hesapla ilişkilendirilmez. 3

4 Belediyelerin veznesince; - Su - Emlak - Çevre Temizlik Vergisi - Altyapı Katılım Bedeli - Kira gibi tahsilatlar yapılır. 4

5 Veznece tahsilat yapılmasına rağmen kasa hesabının kullanılmaması, bunun yerine gün sonunda tahsil edilen tutarlar bankaya yatırılınca 102-Banka hesabının kullanılarak tahsilatın banka tarafından yapılmış gibi gösterilmesi. 5

6 Tahakkuk kaydı: ÖRNEK 120 Gelirlerden Alacaklar (Su bedeli) 120 Gelirlerden Alacaklar (ÇTV) 120 Gelirlerden Alacaklar (KDV) 600 Gelirler (Su bedeli) 600 Gelirler (ÇTV) 391 Hesaplanan KDV

7 Tahsil kaydı: 100 Kasa Hesabı 120 Gelirlerden Alacaklar (Su bedeli) 120 Gelirlerden Alacaklar (ÇTV) 120 Gelirlerden Alacaklar (KDV)

8 2) 100 Kasa Hesabı varken 108 Diğer Hazır Değerler Hesabının kullanılmaması 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar Veznedar Adına Düzenlenen Çekler Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Dövizler Diğer Çeşitli Hazır Değerler 8

9 Yönetmelik 71. madde: 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı Kasa ihtiyacı nedeniyle bankadan çekilecek paralar için veznedar adına düzenlen çek tutarları ve bunlardan tahsil edilip kasa varlığına dahil edilen tutarlar bu hesaba kaydedilir. Kasa fazlası paraların veznedarla bankaya gönderilmesi ve bu tutarların bankaca tahsil edildiğini gösteren banka hesap özet cetvelinin alınması üzerine bu hesap kullanılır. 9

10 ÖRNEK Sarıyahşi Belediyesi Kaynak Suları Harcı olarak TL tahsil etmiştir. 100 Kasa Hesabı 600 Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı 800-Bütçe Gelirleri Hesabı

11 Tutar gün sonunda belediyenin hesabının bulunduğu bankaya gönderilmiştir. 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 100 Kasa Hesabı

12 Gelen banka hesap özet cetvelinden bankaya gönderilen tutarların bankadaki mevduat hesabına geçtiği anlaşılmıştır. 102 Banka Hesabı 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

13 ÖRNEK Keçiören Belediyesi nin veznesinde bulunan paraların o günkü ödemelere yetmeyeceği anlaşıldığından veznedar adına TL tutarında çek düzenlenmiş ve bu tutar aynı gün içerisinde bankadan çekilerek vezneye yatırılmıştır. Veznedar adına çek düzenlenince yapılacak kayıt: 108- Diğer Hazır Değerler Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

14 Bankadan çekilen tutarların kasaya yatırılmasının kaydı: 100- Kasa Hesabı Diğer Hazır Değerler Hs Veznedarın bankadan para çektiğine dair banka hesap özet cetvelinin gelmesinin kaydı: 103-Verilen Çekler ve Öd. Emr. Hs Banka Hesabı

15 3) 101 Alınan Çekler Hesabının kullanılmaması Bu hesap, muhasebe birimlerinin yapacakları her türlü tahsilat karşılığında muhasebe birimine hitaben düzenlenerek teslim edilen banka çekleri ve özel finans kurumlarının çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe birimine teslim edilen aynı nitelikteki çeklerin izlenmesi için kullanılır. 15

16 ÖRNEK Belediyece işgal harcı olarak TL tutarında banka çeki alınmıştır. Yapılan yanlış kayıt: 102- Banka Hesabı 600- Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı

17 Yapılması gereken kayıt: 101- Alınan Çekler Hesabı Muhasebe Birimindeki Çekler 600- Gelirler Hesabı 805- Gelir Yansıtma Hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı

18 Alınan çek aynı gün tahsil için bankaya gönderilmiştir. 101-Alınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler Alınan Çekler Hesabı Muhasebe Birimindeki Çekler

19 Bankadan gelen hesap özet cetvelinden çekin tahsil edilip hesaba aktarıldığı görülmüştür. 102-Bankalar Hesabı 101-Alınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler

20 4) 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının alacak bakiyesi vermesi Yönetmelik 56. madde: Kurumun hesabının bulunduğu bankalarca, bir gün içerisinde kurum adına tahsil edilen paraların miktarları ile karşılığında onaylanan veya düzenlenen alındıların tarih ve numaralarını; kurum adına ödenen veya gönderilen paraların miktarları ile bunlara ait çek ve gönderme emirlerinin tarih ve numaralarını gösteren iki nüsha banka hesap özet cetveli düzenlenerek ertesi gün kuruma gönderilir. 20

21 Hesap özet cetveli bankadan alındığında 103 hesabın kapatılması gerekmektedir. Ancak ay sonlarında toplu olarak kapatıldığı tespit edilmiştir. 21

22 ÖRNEK Belediye TL ye taşıt almıştır. Bedeli banka aracılığıyla ödenmiştir. (KDV ihmal edilecek.) 254-Taşıtlar Hesabı 191-İndirilecek KDV Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

23 kayıt: Bankadan hesap özet cetveli geldiğinde yapılacak 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 102-Bankalar Hesabı

24 5) 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç tutarının 102-Bankalar Hesabının alacak tutarına eşit olmaması Yönetmelik 57. madde: Bankaca kuruma gönderilen banka hesap özet cetvelleri ile ödendiği veya ilgili yerlere gönderildiği bildirilen çek veya gönderme emri tutarları bu hesaba alacak, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına borç kaydedilir. 24

25 Bu durum çek veya gönderme emri düzenlenmeksizin belediye hesaplarından para çıkışı olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. İSTİSNA: Bankalar arası işlemler 25

26 ÖRNEK Taşıt alımı için gönderme emri düzenlenmesi Yapılan yanlış kayıt: 254- Taşıtlar Hesabı İndirilecek KDV Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Banka Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

27 Yapılması gereken kayıt: 254- Taşıtlar Hesabı İndirilecek KDV Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Paranın bankadan çekildiğine dair banka dekontunun gelmesi üzerine yapılacak kayıt: 103- Verilen Çekler ve Gön. Emir. Hs Banka Hesabı

28 6) 104-Proje Özel Hesabının borç tarafında tutar varken Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur Farkları Hesabının borç tarafında veya Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarların Değerlemesinden Kaynaklananlar Hesabının alacak tarafındaki tutarlarda artış olmaması 28

29 Bu hesaplar yerine Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri ve Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri yardımcı hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir. 29

30 ÖRNEK Kur artışı durumunda: 104-Proje Özel Hesabı 600-Gelirler Hesabı Kur azalışı durumunda: 630-Giderler Hesabı Proje Özel Hesabı

31 7) 105-Döviz Hesabında tutar varken Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur Farkları hesabının borç tarafında veya Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarların Değerlemesinden Kaynaklananlar hesabının alacak tarafındaki tutarlarda artış olmaması 31

32 105-Döviz Hesabının değerlemesinden kaynaklanan kur artışları ve azalışları için fark hesaplanmamıştır. Gün sonlarında kuruma ait konvertibl yabancı paralar mevcudunun MB döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucu oluşan farklar veya hesaplarına kaydedilir. NOT: Kişilere ait olarak alınan ve emanet hesaplarda izlenen yabancı paralar için değerleme işlemi yapılmaz. 32

33 KONVERTİBL DÖVİZLER Türü Kaydedileceği Hesap Değerleme Kurum Malı 105- Döviz Hesabı Var Kişi Malı 105- Döviz Hesabı Yok KONVERTİBL OLMAYAN DÖVİZLER Türü Kaydedileceği Hesap Değerleme Kurum Malı 117- Menkul Varlıklar Hesabı Yok Kişi Malı 912- Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı Yok 33

34 ÖRNEK Kur artışı durumunda: 105-Döviz Hesabı 600-Gelirler Hesabı Kur azalışı durumunda: 630-Giderler Hesabı Döviz Hesabı

35 8) 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabının borç tutarının 105-Döviz Hesabının alacak tutarına eşit olmaması 35

36 ÖRNEK Emanetler hesabında bulunan $ hak sahibinin talebi üzerine döviz gönderme emri düzenlenerek bankadan ödenmiştir. (1$=1,5 TL) 333- Emanetler Hesabı 106- Döviz Gönderme Emirleri Hesabı 106- Döviz Gönderme Emirleri 105- Döviz Hesabı

37 9) Gelir tahsilatlarında 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabının kullanılmaması Bazı mahalli idareler tahakkuk eden gelirlerini 120-Gelirlerden Alacaklar hesabına almayıp, tahsil ettiğinde doğrudan bütçeye gelir kaydetmektedir. Böyle bir durumda mahalli idarelerde tahakkuk eden gelirlerden ne kadarının tahsil edildiği bilgisine muhasebe kayıtlarından ulaşılamamaktadır. 37

38 ÖRNEK Emlak vergisi tahakkuk kaydı: 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı

39 Tahsilat kaydı: 100- Kasa Hesabı 120- Gelirlerden Alacaklar Hs Gelir Yansıtma Hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı

40 10) 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının Aralık ayı borç bakiyesinde Kasım ayı borç bakiyesine göre artış olmaması. (Yıllık) 121 den ödeme yapılmışsa bakiye azalmış da olabilir. 40

41 Yönetmelik 87. madde: Gelirlerden Alacaklar Hesabında kayıtlı tutarlardan mali yıl sonuna kadar tahsili gerekenlerden tahsil edilemeyen tutarlar, mali yıl sonunda 121- Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına borç, 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir. 41

42 ÖRNEK Belediyenin 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabında bulunan ve yılsonuna kadar tahsil edilemeyen alacakların toplamı TL dir. 31/12/ tarihli kayıt: 121- Gelirlerden Takipli Alacaklar Hs Gelirlerden Alacaklar

43 11) Alacağın Aslı Hesabının alacak tutarı ile Kişilerden Alacaklar Hesabının alacak tutarının birbirine eşit olmaması ve Alacağın Faizi Hesaplarının alacak toplamları ile Kişilerden Alacaklar Faizleri Hesabının alacak tutarının birbirine eşit olmaması. İSTİSNA: Terkin kayıtları 43

44 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar Alacağın Aslı Alacağın Faizi Diğer Alacaklar Alacağın Aslı Alacağın Faizi 44

45 yardımcı hesaptaki tutarlar için tahakkuk eden faizlerin yardımcı hesabına, yardımcı hesaptaki tutarlar için tahakkuk eden faizlerin ise yardımcı hesabına alınması ve faizin tahsilinde alacağın cinsine ( veya ) bakılmaksızın bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmektedir. 45

46 Yönetmelik 101. madde: Tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gerekenler bir taraftan 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 46

47 ÖRNEK Kasa noksanlığının tespit edilmesi: 197- Sayım Noksanlar Hs Kasa Hesabı 100 Noksanlığın, sorumluları adına hesaba alınması: 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Sayım Noksanları Hs. 100 Noksan tutar için gecikme faizi hesaplanması: 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı 5 47

48 Noksanlık ile birlikte tahakkuk etmiş olan faizin tahsil edilmesi: 100- Kasa Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hs Bütçe Gelirleri Hs

49 ÖRNEK Fazla maaş ödemesinin kayıtlara alınması: 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı 100 Fazla ödenen tutar için gecikme faizi hesaplanması: 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı 5 49

50 Fazla ödenen tutar ile tahakkuk eden faizin tahsil edilmesi: 100- Kasa Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hs Bütçe Gelirleri Hs Bütçe Gelirleri Hs

51 12) Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar ile Diğer Alacaklar yardımcı hesapların doğru kullanılmaması. Kişilerden alacaklar hesabına alınmasına karar verilenlerden tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutarlar yardımcı hesabına, tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmemesi gerekenlerin ise yardımcı hesabına kaydedilmesi gerekmektedir. 51

52 Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar: Bütçe giderleri hesabına borç kaydı suretiyle ödenerek gerek yılı içinde, gerek yılı geçtikten sonra belgeler ve kayıtlar üzerinde yapılan incelemeler sonunda, fazla ve yersiz ödendiğinin anlaşılması üzerine Sayıştay ve mahkeme ilamları ile borç hükmolunan tutarlar. Ayniyatın çalınmasından, kaybedilmesinden, kanunsuz veya yersiz harcanmasından dolayı doğan zararlara ait olmak üzere dairelerce bildirilen miktarlarla Sayıştay ve diğer mahkemelerce bu doğrultuda hüküm altına alınan tutarlar kişilerden alacaklar hesabına alınır. 52

53 Diğer alacaklar: Bütçe içi veya bütçe dışı olarak verildiği veya gönderildiği halde süresinde mahsup edilmeyen veya zimmete geçirilen avans ve krediler, tahsildar, veznedar veya bu işlerle görevlendirilmiş bulunan memur ve mutemetler tarafından alındı veya diğer resmi belgeler karşılığında tahsil edildikten sonra zimmete geçirilen veya kaybedilen tutarlar kişilerden alacaklar hesabına alınır. 53

54 13) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabının alacak tarafında ekod1 seviyesindeki tutarların toplamı ile ile başlayan hesaplarda ekod2 seviyesinde borç tarafındaki tutarların toplamına eşit olmaması. 54

55 Yönetmelik 105. madde: Tüketilmek amacıyla kamu idaresinin ilgili birimlerine verilen veya kullanılan ilk madde ve malzemeler 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabına alacak, 630- Giderler hesabına borç kaydedilir. 55

56 ÖRNEK Belediyenin ambarından Eğitim Müdürlüğü nün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 800 TL kırtasiye malzemesi çıkışı yapılmıştır. 630-Giderler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hs

57 İSTİSNASI İlk madde ve malzemelerin maddi duran varlık yapımında kullanılmak üzere 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabına aktarılması 57

58 ÖRNEK İnşaat malzemesi satın alınmasına dair kayıt: 150- İlk Madde ve Malzeme Hs. (Çimento) İlk Madde ve Malzeme Hs. (Demir) Verilen Çekler ve Gönd. Emir. Hs İnşaat malzemelerin bina yapımında kullanılmasına ait kayıt: 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hs İlk Madde ve Malzeme Hs.(Çimento) İlk Madde ve Malzeme Hs.(Demir)

59 14) Taşınırlarda kayıtlı durum ile fiili durumun birbirine uymaması Bu durum 2007 yılında yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca envanter yapılmamasından veya satın alınan taşınırın, (tüketilmediği halde) taşınır kayıtlarına alınmadan doğrudan giderleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 59

60 ÖRNEK Belediye tarafından kırtasiye malzemesi alınmıştır. Yapılan yanlış kayıt: 630- Giderler Hesabı İndirilecek KDV Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs. 37, Verilen Çekler ve Gön. Emr. Hs , Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

61 Yapılması gereken kayıt: 150- İlk Madde ve Malzeme Hs İndirilecek KDV Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs. 37, Verilen Çekler ve Gön. Emr. Hs , Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Tüketim: 630- Giderler Hesabı XXXX İlk Madde ve Malzeme Hs. XXXX 61

62 ÖRNEK Kadıköy Belediyesi makam aracının deposuna 200 TL, belediye sarayındaki kalorifer deposuna ise TL lik yakıt alımı yapılmıştır İlk Madde ve Malzeme Hs Giderler Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs. 22, Verilen Çekler ve Gön. Emir. Hs , Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

63 Taşınır Mal Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolananlar hariç olmak üzere doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar için taşınır işlem fişi düzenlenmez. Dolayısıyla taşınır işlem fişi düzenlenmeden satın alınan ve ilk madde ve malzeme grubunda sayılan alımlar taşınır hesaplarına alınmadan doğrudan 630-Giderler Hesabına alınarak muhasebeleştirilmesi gerekir. 63

64 Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeyecek haller: İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli yayınlardan ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez: 1- Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 2- Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, 3- Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, 4- Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri 64

65 15) Yıl sonunda (Aralık ayında) 160-İş Avans ve Krediler ve 161-Personel Avansları Hesaplarının borç bakiyesi vermesi. (Yıllık) Yönetmelik 113. ve 116. madde: Bu hesapta kayıtlı tutarlardan mahsup dönemine aktarılanlar bu hesaba alacak, 165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabına borç kaydedilir. 65

66 ÖRNEK Avansın mahsup dönemine aktarılması: 165- MDA Avans ve Krediler Hesabı 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı 161- Personel Avansları Hesabı 906- MDA Kullanılacak Ödenekler Hs. 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hs Bütçe Ödenekleri Hesabı 907- MDA Ödenekler Hesabı

67 Mahsup döneminde avansın mahsubu: 630- Giderler Hesabı MDA Avans ve Krediler Hs Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hs Gider Yansıtma Hesabı MDA Ödenekler Hesabı MDA Kullanılacak Ödenekler Hs Mahsup dönemini izleyen ayın ilk iş günü yapılacak muhasebe kaydı: 835- Gider Yansıtma Hesabı Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hs

68 16) 162-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının yıl sonunda (Aralık ayında) borç bakiyesi vermemesi. (Yıllık) Aralık ayında ödenen maaş ve ücretlerin ertesi yıl bütçesinden karşılanması gereken kısmı için 162 Hesabının çalıştırılmadığı tespit edilmiştir. 68

69 Yönetmelik 118. madde: Aralık ayının 15 inde yapılan maaş ve ücret ödemelerinin ertesi yıl Ocak dönemine karşılık gelen tutarları bu hesapta izlenir. Yeni mali yılda bu tutarlar, düzenlenecek ödeme emri ile bütçe giderleri hesabına aktarılır. Bu tutarlar yeni yıl bütçesi ödeneklerinden karşılanacağından, avans olarak verildiği yıldan herhangi bir ödenek devri yapılmaz. 69

70 ÖRNEK Evren Belediyesi nde çalışan personelin 15 Aralık- 14 Ocak dönemine ilişkin maaş bordrosundaki veriler aşağıdaki gibidir: Tahakkuk toplamı: TL - Gelir Vergisi :100 - Memur Sendika Aidatı:35 - Damga Vergisi:25 - Emekli Keseneği : Lojman Kirası:50 - İlaç Kesintisi :40 - İcra Kesintisi:50 - Ödenecek Tutar :

71 15 Aralık 2010 kaydı: 630- Giderler Hesabı 162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hs. 333-Emanetler Hs. (İcra Kes.) 333- Emanetler Hs.(Sendika Aid.) 333- Emanetler Hs. (İlaç Kesintisi) 360- Ödenecek Vergi ve Fon. Hs Ödenecek Vergi ve Fon. Hs Ödenecek Sos. Güv. Kes Gelirler Hesabı (Lojman Ki.) 103- Verilen Çekler ve Gön. Emir

72 830- Bütçe Giderleri Hesabı 835- Gider Yansıtma Hesabı 805- Gelir Yansıtma Hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı - Lojman Kirası

73 1 Ocak 2011 kaydı: 630- Giderler Hesabı 162- Bütçe Dışı Avans ve Kr. Hs Bütçe Giderleri Hesabı 835- Gider Yansıtma Hesabı

74 17) 165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabının borç bakiyesi vermesi. Mart ayı mizanında 165 hesabın borç bakiyesi verdiği görülmüştür. 74

75 5018 sayılı KMYKK 51 inci madde: Kamu hesapları malî yıl esasına göre tutulur. Malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri malî yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemlerde beş ayı geçmemek üzere uzatılabilir. 75

76 Yönetmelik 125. madde: Mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerle ilgili harcama belgeleri muhasebe birimine geldiğinde, tutarı bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına ya da varlığa dönüştürülecek bir harcama unsuru ise ilgili varlık hesabına borç; diğer taraftan 834- Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 76

77 ÖRNEK Avansın ödeneğiyle birlikte mahsup dönemine aktarılmasının kaydı: 165- MDA Avans ve Krediler Hesabı 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı MDA Kullanılacak Ödenekler Hs. 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hs Bütçe Ödenekleri Hesabı 907- MDA Ödenekler Hesabı

78 Mahsup döneminde avansın mahsubunun kaydı: 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 165- MDA Avans ve Krediler Hs Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hs Gider Yansıtma Hesabı 907- MDA Ödenekler Hesabı 906- MDA Kullanılacak Ödenekler Hs

79 Mahsup dönemini izleyen ayın ilk iş günü yapılacak muhasebe kaydı: 835- Gider Yansıtma Hesabı 834- Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hs

80 18) 191 İndirilecek KDV Hesabının kullanılmaması. Mal ve hizmetin satın alınması durumunda satıcılara ödenen veya borçlanılan ve kurum açısından indirim hakkı doğuran katma değer vergisinin izlenmesi için 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı kullanılır. Dolayısıyla 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının kullanılması ve ay sonunda ilgili hesaplara devredilerek kapatılması gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir mükellefiyet yoksa ödenen tutar malın veya hizmetin maliyetine eklenir. 80

81 ÖRNEK Satın alma kaydı: 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 191- İndirilecek KDV Hesabı 103- Verilen Çekler ve Gön. Emir Bütçe Giderleri Hesabı 835- Gider Yansıtma Hesabı

82 19) 191-İndirilecek KDV Hesabının borç bakiyesi, 391-Hesaplanan KDV Hesabının ise alacak bakiyesi vermesi. 82

83 ÖRNEK Manisa Belediyesinin KDV hesaplarının ay sonu görünümü aşağıdaki gibidir: 191- İndirilecek KDV 391- Hesaplanan KDV

84 Ay sonu kaydı: 391- Hesaplanan KDV Hesabı 191- İndirilecek KDV Hesabı 360- Ödenecek Vergi ve Fon. Hs

85 ÖRNEK Kırıkkale Belediyesinin KDV hesaplarının ay sonu görünümü aşağıdaki gibidir: 190-Devreden KDV 191- İndirilecek KDV 391- Hesaplanan KDV

86 Yukarıdaki defter kayıtlarına göre ay sonu kaydı aşağıdaki gibi olacaktır Hesaplanan KDV Hs Devreden KDV İndirilecek KDV Ödenecek Vergi ve Fonlar

87 20) 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının kullanılmaması İller Bankası tarafından mahalli idarelere aktarılan mahalli idare paylarından yapılan ortaklık payı kesintilerinin 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler hesabına kaydedilmediği görülmüştür. 87

88 ÖRNEK Maliye Bakanlığı, 2012 yılı Mart ayı itibariyle büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından Adapazarı Büyükşehir Belediyesi adına TL tahakkuk ettirilmiş olup İller Bankası adına sermaye payı olarak TL, Sosyal Güvenlik Kurumu na olan borcuna istinaden TL ve vergi borcuna istinaden ise TL keserek kalan TL yi Adapazarı Büyükşehir Belediyesi ne göndermiştir. Adapazarı Büyükşehir Belediyesi nin yapacağı kayıt: 88

89 102- Banka Hesabı Mali Kuruluşlara Yat. Serm Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Ödenecek Sosyal Güv. Kes. Hs Gelirler Hs Gelir Yansıtma Bütçe Gelirleri Bütçe Giderleri Gider Yansıtma

90 21) Mal ve hizmet üreten kuruluşların zararlarının 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler hesabından düşülmemesi Yönetmelik 159. madde: Bu hesap, mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar, bütçeye iade olunan sermayelerin izlenmesi için kullanılır. 90

91 Yönetmelik 160. madde: Sermaye iştiraklerinin değerlemesi sonucu ortaya çıkan artış ve azalışlar da ilgili mal ve hizmet üreten kuruluşların kayıtlarına uygun olarak bu hesaba kaydedilir. 91

92 ÖRNEK Erzurum Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan Er-Tansa Ltd. Şti TL kar etmiş olup, söz konusu karın belediyenin, şirketteki sermayesine eklenmesine karar verilmiştir Mal ve Hiz. Üreten Kur. Yat. Ser Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Bütçe Gelirleri Bütçe Giderleri Gider Yansıtma

93 22) Arsa ve bina satışlarında tahsil edilen tutarların 250- Arazi ve Arsalar Hesabı ile 252- Binalar Hesabı kullanılmadan, doğrudan 600- Gelirler Hesabına kaydedilmesi 93

94 ÖRNEK Elbistan Belediyesinin TL bedel ile kayıtlı olan arsası peşin olarak, a) TL ye satılmıştır, b) TL ye satılmıştır, c) TL ye satılmıştır, 94

95 Yapılan yanlış kayıt: 102- Banka Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

96 Yapılması gereken doğru kayıtlar: Kayıtlı değer: TL Satış tutarı: Banka Hesabı Arazi ve Arsalar Hs Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

97 Kayıtlı değer: TL Satış tutarı: Arazi ve Arsalar Hesabı Gelirler Hesabı Banka Hesabı Arazi ve Arsalar Hs Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

98 Kayıtlı değer: TL Satış tutarı: Giderler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı Banka Hesabı Arazi ve Arsalar Hs Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

99 23) Yıl sonunda 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252-Binalar, 253-Tesis, Makine ve Cihazlar, 254-Taşıtlar, 255-Demirbaşlar ve 256-Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesaplarının ekod1 seviyesinde borç bakiyesi varken 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabının ekod2 seviyesinde alacak tutarında artış olmaması. (Yıllık) 251, 252, 253, 254, 255 ve 256 kodlu Hesaplarda izlenen varlıklar için amortisman ayrılmadığı görülmüştür. 99

100 10 Ocak 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:1) uyarınca satın alınan taşınmazlardan (yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar ve tesisler) değeri TL nin altında olanlar için %100 amortisman ayrılır, değeri TL nin üstünde olanlar için ise tebliğ ekindeki oranlara göre yıllar itibarıyla amortisman ayrılır. Dayanıklı taşınırlar (makine, cihaz, taşıt ve demirbaşlar) için ise değeri TL nin altında olanlar için %100 amortisman ayrılır, değeri TL nin üstünde olanlar için ise tebliğ ekindeki oranlara göre yıllar itibarıyla amortisman ayrılır. 100

101 Edinme tarihindeki yıl için belirlenen limitin üzerinde bir maliyet bedeli olan amortismana tabi tutulmuş bir varlığın değeri sonraki yıl/yıllarda belirlenen limitin altında kaldığı taktirde, kalan amortisman süresine bakılmaksızın varlığın henüz amorti edilmemiş kısmı tamamen amortismana tabi tutulacaktır. 101

102 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar 102

103 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Boru Hatları Boru Hatları Enerji Nakil Hatları Enerji Nakil Hatları Su İsale Hatları Su İsale Hatları Kanalizasyon Hatları Kanalizasyon Hatları Tüneller Tüneller Köprü ve Geçitler Köprü ve Geçitler Yollar Yollar Sulama Kanalları Sulama Kanalları Baraj ve Göletler Baraj ve Göletler Hava Meydanları Hava Meydanları Liman ve Rıhtımlar Liman ve Rıhtımlar İskeleler İskeleler Çekek Yerleri Çekek Yerleri Balıkçı Barınakları Balıkçı Barınakları Mendirekler ve Dalgakıranlar Mendirekler ve Dalgakıranlar Şamandıra, Dolfen ve Platformlar Şamandıra, Dolfen ve Platformlar Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Kuyular Kuyular Duraklar Duraklar Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 103

104 Yönetmelik 179. madde: Maddi duran varlıklar hesapları için ayrılan amortisman tutarları yıl sonunda bu hesaba (257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı) alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 104

105 ÖRNEK 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında kayıtlı sulama kanalları için amortisman ayrılması: 630- Giderler Hesabı 257- Birikmiş Amortismanlar Hs

106 24) ekod2 seviyesinde Kasım ayına göre alacak tutarındaki artışın 251 hesap ekod1 seviyesindeki borç bakiyesinden fazla olması. (Yıllık) 251 Hesapta izlenen varlıklar için ayrılan amortismanın ilgili varlığın değerinden fazla olduğu görülmüştür. (Yukarıdaki durumlar 252, 253, 254, 255 ve 256 kodlu hesaplar için degeçerlidir.) 106

107 Maliyet bedeli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliğinde belirtilen limitleri aşmayan amortismana tabi duran varlıklar, varlık hesaplarına alınacak ve dönem sonunda bunlara %100 oranında amortisman ayrılacaktır. Ama söz konusu varlıklar için Duran Varlıklar Amortisman ve Yeniden Değerleme Defterine kayıt yapılmayacaktır. Değeri yukarıda belirtilen limiti aşan amortismana tabi duran varlıklar hem ilgili varlık hesaplarına kaydedilecek hem de dönem sonunda Duran Varlıklar Amortisman ve Yeniden Değerleme Defterine sicil numarası ile kayıt edilecektir. 107

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu 1 HAZIRLAYAN SUAT AKSU İÇ DENETÇİ Tanımlamalar Sorumluluk Konu Başlıkları Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır konsolide görevlileri Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Sunum Planı Temal Kavramlar Özel İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnşaat-Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı