Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1"

Transkript

1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1

2 2

3 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır. Muhasebe birimlerine döviz olarak her ne şekilde olura olsun intikal eden tutarlar bu hesapla ilişkilendirilmez. 3

4 Belediyelerin veznesince; - Su - Emlak - Çevre Temizlik Vergisi - Altyapı Katılım Bedeli - Kira gibi tahsilatlar yapılır. 4

5 Veznece tahsilat yapılmasına rağmen kasa hesabının kullanılmaması, bunun yerine gün sonunda tahsil edilen tutarlar bankaya yatırılınca 102-Banka hesabının kullanılarak tahsilatın banka tarafından yapılmış gibi gösterilmesi. 5

6 Tahakkuk kaydı: ÖRNEK 120 Gelirlerden Alacaklar (Su bedeli) 120 Gelirlerden Alacaklar (ÇTV) 120 Gelirlerden Alacaklar (KDV) 600 Gelirler (Su bedeli) 600 Gelirler (ÇTV) 391 Hesaplanan KDV

7 Tahsil kaydı: 100 Kasa Hesabı 120 Gelirlerden Alacaklar (Su bedeli) 120 Gelirlerden Alacaklar (ÇTV) 120 Gelirlerden Alacaklar (KDV)

8 2) 100 Kasa Hesabı varken 108 Diğer Hazır Değerler Hesabının kullanılmaması 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar Veznedar Adına Düzenlenen Çekler Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Dövizler Diğer Çeşitli Hazır Değerler 8

9 Yönetmelik 71. madde: 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı Kasa ihtiyacı nedeniyle bankadan çekilecek paralar için veznedar adına düzenlen çek tutarları ve bunlardan tahsil edilip kasa varlığına dahil edilen tutarlar bu hesaba kaydedilir. Kasa fazlası paraların veznedarla bankaya gönderilmesi ve bu tutarların bankaca tahsil edildiğini gösteren banka hesap özet cetvelinin alınması üzerine bu hesap kullanılır. 9

10 ÖRNEK Sarıyahşi Belediyesi Kaynak Suları Harcı olarak TL tahsil etmiştir. 100 Kasa Hesabı 600 Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı 800-Bütçe Gelirleri Hesabı

11 Tutar gün sonunda belediyenin hesabının bulunduğu bankaya gönderilmiştir. 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 100 Kasa Hesabı

12 Gelen banka hesap özet cetvelinden bankaya gönderilen tutarların bankadaki mevduat hesabına geçtiği anlaşılmıştır. 102 Banka Hesabı 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

13 ÖRNEK Keçiören Belediyesi nin veznesinde bulunan paraların o günkü ödemelere yetmeyeceği anlaşıldığından veznedar adına TL tutarında çek düzenlenmiş ve bu tutar aynı gün içerisinde bankadan çekilerek vezneye yatırılmıştır. Veznedar adına çek düzenlenince yapılacak kayıt: 108- Diğer Hazır Değerler Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

14 Bankadan çekilen tutarların kasaya yatırılmasının kaydı: 100- Kasa Hesabı Diğer Hazır Değerler Hs Veznedarın bankadan para çektiğine dair banka hesap özet cetvelinin gelmesinin kaydı: 103-Verilen Çekler ve Öd. Emr. Hs Banka Hesabı

15 3) 101 Alınan Çekler Hesabının kullanılmaması Bu hesap, muhasebe birimlerinin yapacakları her türlü tahsilat karşılığında muhasebe birimine hitaben düzenlenerek teslim edilen banka çekleri ve özel finans kurumlarının çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe birimine teslim edilen aynı nitelikteki çeklerin izlenmesi için kullanılır. 15

16 ÖRNEK Belediyece işgal harcı olarak TL tutarında banka çeki alınmıştır. Yapılan yanlış kayıt: 102- Banka Hesabı 600- Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı

17 Yapılması gereken kayıt: 101- Alınan Çekler Hesabı Muhasebe Birimindeki Çekler 600- Gelirler Hesabı 805- Gelir Yansıtma Hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı

18 Alınan çek aynı gün tahsil için bankaya gönderilmiştir. 101-Alınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler Alınan Çekler Hesabı Muhasebe Birimindeki Çekler

19 Bankadan gelen hesap özet cetvelinden çekin tahsil edilip hesaba aktarıldığı görülmüştür. 102-Bankalar Hesabı 101-Alınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler

20 4) 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının alacak bakiyesi vermesi Yönetmelik 56. madde: Kurumun hesabının bulunduğu bankalarca, bir gün içerisinde kurum adına tahsil edilen paraların miktarları ile karşılığında onaylanan veya düzenlenen alındıların tarih ve numaralarını; kurum adına ödenen veya gönderilen paraların miktarları ile bunlara ait çek ve gönderme emirlerinin tarih ve numaralarını gösteren iki nüsha banka hesap özet cetveli düzenlenerek ertesi gün kuruma gönderilir. 20

21 Hesap özet cetveli bankadan alındığında 103 hesabın kapatılması gerekmektedir. Ancak ay sonlarında toplu olarak kapatıldığı tespit edilmiştir. 21

22 ÖRNEK Belediye TL ye taşıt almıştır. Bedeli banka aracılığıyla ödenmiştir. (KDV ihmal edilecek.) 254-Taşıtlar Hesabı 191-İndirilecek KDV Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

23 kayıt: Bankadan hesap özet cetveli geldiğinde yapılacak 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 102-Bankalar Hesabı

24 5) 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç tutarının 102-Bankalar Hesabının alacak tutarına eşit olmaması Yönetmelik 57. madde: Bankaca kuruma gönderilen banka hesap özet cetvelleri ile ödendiği veya ilgili yerlere gönderildiği bildirilen çek veya gönderme emri tutarları bu hesaba alacak, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına borç kaydedilir. 24

25 Bu durum çek veya gönderme emri düzenlenmeksizin belediye hesaplarından para çıkışı olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. İSTİSNA: Bankalar arası işlemler 25

26 ÖRNEK Taşıt alımı için gönderme emri düzenlenmesi Yapılan yanlış kayıt: 254- Taşıtlar Hesabı İndirilecek KDV Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Banka Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

27 Yapılması gereken kayıt: 254- Taşıtlar Hesabı İndirilecek KDV Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Paranın bankadan çekildiğine dair banka dekontunun gelmesi üzerine yapılacak kayıt: 103- Verilen Çekler ve Gön. Emir. Hs Banka Hesabı

28 6) 104-Proje Özel Hesabının borç tarafında tutar varken Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur Farkları Hesabının borç tarafında veya Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarların Değerlemesinden Kaynaklananlar Hesabının alacak tarafındaki tutarlarda artış olmaması 28

29 Bu hesaplar yerine Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri ve Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri yardımcı hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir. 29

30 ÖRNEK Kur artışı durumunda: 104-Proje Özel Hesabı 600-Gelirler Hesabı Kur azalışı durumunda: 630-Giderler Hesabı Proje Özel Hesabı

31 7) 105-Döviz Hesabında tutar varken Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur Farkları hesabının borç tarafında veya Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarların Değerlemesinden Kaynaklananlar hesabının alacak tarafındaki tutarlarda artış olmaması 31

32 105-Döviz Hesabının değerlemesinden kaynaklanan kur artışları ve azalışları için fark hesaplanmamıştır. Gün sonlarında kuruma ait konvertibl yabancı paralar mevcudunun MB döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucu oluşan farklar veya hesaplarına kaydedilir. NOT: Kişilere ait olarak alınan ve emanet hesaplarda izlenen yabancı paralar için değerleme işlemi yapılmaz. 32

33 KONVERTİBL DÖVİZLER Türü Kaydedileceği Hesap Değerleme Kurum Malı 105- Döviz Hesabı Var Kişi Malı 105- Döviz Hesabı Yok KONVERTİBL OLMAYAN DÖVİZLER Türü Kaydedileceği Hesap Değerleme Kurum Malı 117- Menkul Varlıklar Hesabı Yok Kişi Malı 912- Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı Yok 33

34 ÖRNEK Kur artışı durumunda: 105-Döviz Hesabı 600-Gelirler Hesabı Kur azalışı durumunda: 630-Giderler Hesabı Döviz Hesabı

35 8) 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabının borç tutarının 105-Döviz Hesabının alacak tutarına eşit olmaması 35

36 ÖRNEK Emanetler hesabında bulunan $ hak sahibinin talebi üzerine döviz gönderme emri düzenlenerek bankadan ödenmiştir. (1$=1,5 TL) 333- Emanetler Hesabı 106- Döviz Gönderme Emirleri Hesabı 106- Döviz Gönderme Emirleri 105- Döviz Hesabı

37 9) Gelir tahsilatlarında 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabının kullanılmaması Bazı mahalli idareler tahakkuk eden gelirlerini 120-Gelirlerden Alacaklar hesabına almayıp, tahsil ettiğinde doğrudan bütçeye gelir kaydetmektedir. Böyle bir durumda mahalli idarelerde tahakkuk eden gelirlerden ne kadarının tahsil edildiği bilgisine muhasebe kayıtlarından ulaşılamamaktadır. 37

38 ÖRNEK Emlak vergisi tahakkuk kaydı: 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı

39 Tahsilat kaydı: 100- Kasa Hesabı 120- Gelirlerden Alacaklar Hs Gelir Yansıtma Hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı

40 10) 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının Aralık ayı borç bakiyesinde Kasım ayı borç bakiyesine göre artış olmaması. (Yıllık) 121 den ödeme yapılmışsa bakiye azalmış da olabilir. 40

41 Yönetmelik 87. madde: Gelirlerden Alacaklar Hesabında kayıtlı tutarlardan mali yıl sonuna kadar tahsili gerekenlerden tahsil edilemeyen tutarlar, mali yıl sonunda 121- Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına borç, 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir. 41

42 ÖRNEK Belediyenin 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabında bulunan ve yılsonuna kadar tahsil edilemeyen alacakların toplamı TL dir. 31/12/ tarihli kayıt: 121- Gelirlerden Takipli Alacaklar Hs Gelirlerden Alacaklar

43 11) Alacağın Aslı Hesabının alacak tutarı ile Kişilerden Alacaklar Hesabının alacak tutarının birbirine eşit olmaması ve Alacağın Faizi Hesaplarının alacak toplamları ile Kişilerden Alacaklar Faizleri Hesabının alacak tutarının birbirine eşit olmaması. İSTİSNA: Terkin kayıtları 43

44 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar Alacağın Aslı Alacağın Faizi Diğer Alacaklar Alacağın Aslı Alacağın Faizi 44

45 yardımcı hesaptaki tutarlar için tahakkuk eden faizlerin yardımcı hesabına, yardımcı hesaptaki tutarlar için tahakkuk eden faizlerin ise yardımcı hesabına alınması ve faizin tahsilinde alacağın cinsine ( veya ) bakılmaksızın bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmektedir. 45

46 Yönetmelik 101. madde: Tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gerekenler bir taraftan 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 46

47 ÖRNEK Kasa noksanlığının tespit edilmesi: 197- Sayım Noksanlar Hs Kasa Hesabı 100 Noksanlığın, sorumluları adına hesaba alınması: 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Sayım Noksanları Hs. 100 Noksan tutar için gecikme faizi hesaplanması: 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı 5 47

48 Noksanlık ile birlikte tahakkuk etmiş olan faizin tahsil edilmesi: 100- Kasa Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hs Bütçe Gelirleri Hs

49 ÖRNEK Fazla maaş ödemesinin kayıtlara alınması: 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı 100 Fazla ödenen tutar için gecikme faizi hesaplanması: 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı 5 49

50 Fazla ödenen tutar ile tahakkuk eden faizin tahsil edilmesi: 100- Kasa Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hs Bütçe Gelirleri Hs Bütçe Gelirleri Hs

51 12) Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar ile Diğer Alacaklar yardımcı hesapların doğru kullanılmaması. Kişilerden alacaklar hesabına alınmasına karar verilenlerden tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutarlar yardımcı hesabına, tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmemesi gerekenlerin ise yardımcı hesabına kaydedilmesi gerekmektedir. 51

52 Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar: Bütçe giderleri hesabına borç kaydı suretiyle ödenerek gerek yılı içinde, gerek yılı geçtikten sonra belgeler ve kayıtlar üzerinde yapılan incelemeler sonunda, fazla ve yersiz ödendiğinin anlaşılması üzerine Sayıştay ve mahkeme ilamları ile borç hükmolunan tutarlar. Ayniyatın çalınmasından, kaybedilmesinden, kanunsuz veya yersiz harcanmasından dolayı doğan zararlara ait olmak üzere dairelerce bildirilen miktarlarla Sayıştay ve diğer mahkemelerce bu doğrultuda hüküm altına alınan tutarlar kişilerden alacaklar hesabına alınır. 52

53 Diğer alacaklar: Bütçe içi veya bütçe dışı olarak verildiği veya gönderildiği halde süresinde mahsup edilmeyen veya zimmete geçirilen avans ve krediler, tahsildar, veznedar veya bu işlerle görevlendirilmiş bulunan memur ve mutemetler tarafından alındı veya diğer resmi belgeler karşılığında tahsil edildikten sonra zimmete geçirilen veya kaybedilen tutarlar kişilerden alacaklar hesabına alınır. 53

54 13) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabının alacak tarafında ekod1 seviyesindeki tutarların toplamı ile ile başlayan hesaplarda ekod2 seviyesinde borç tarafındaki tutarların toplamına eşit olmaması. 54

55 Yönetmelik 105. madde: Tüketilmek amacıyla kamu idaresinin ilgili birimlerine verilen veya kullanılan ilk madde ve malzemeler 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabına alacak, 630- Giderler hesabına borç kaydedilir. 55

56 ÖRNEK Belediyenin ambarından Eğitim Müdürlüğü nün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 800 TL kırtasiye malzemesi çıkışı yapılmıştır. 630-Giderler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hs

57 İSTİSNASI İlk madde ve malzemelerin maddi duran varlık yapımında kullanılmak üzere 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabına aktarılması 57

58 ÖRNEK İnşaat malzemesi satın alınmasına dair kayıt: 150- İlk Madde ve Malzeme Hs. (Çimento) İlk Madde ve Malzeme Hs. (Demir) Verilen Çekler ve Gönd. Emir. Hs İnşaat malzemelerin bina yapımında kullanılmasına ait kayıt: 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hs İlk Madde ve Malzeme Hs.(Çimento) İlk Madde ve Malzeme Hs.(Demir)

59 14) Taşınırlarda kayıtlı durum ile fiili durumun birbirine uymaması Bu durum 2007 yılında yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca envanter yapılmamasından veya satın alınan taşınırın, (tüketilmediği halde) taşınır kayıtlarına alınmadan doğrudan giderleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 59

60 ÖRNEK Belediye tarafından kırtasiye malzemesi alınmıştır. Yapılan yanlış kayıt: 630- Giderler Hesabı İndirilecek KDV Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs. 37, Verilen Çekler ve Gön. Emr. Hs , Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

61 Yapılması gereken kayıt: 150- İlk Madde ve Malzeme Hs İndirilecek KDV Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs. 37, Verilen Çekler ve Gön. Emr. Hs , Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Tüketim: 630- Giderler Hesabı XXXX İlk Madde ve Malzeme Hs. XXXX 61

62 ÖRNEK Kadıköy Belediyesi makam aracının deposuna 200 TL, belediye sarayındaki kalorifer deposuna ise TL lik yakıt alımı yapılmıştır İlk Madde ve Malzeme Hs Giderler Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs. 22, Verilen Çekler ve Gön. Emir. Hs , Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

63 Taşınır Mal Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolananlar hariç olmak üzere doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar için taşınır işlem fişi düzenlenmez. Dolayısıyla taşınır işlem fişi düzenlenmeden satın alınan ve ilk madde ve malzeme grubunda sayılan alımlar taşınır hesaplarına alınmadan doğrudan 630-Giderler Hesabına alınarak muhasebeleştirilmesi gerekir. 63

64 Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeyecek haller: İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli yayınlardan ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez: 1- Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 2- Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, 3- Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, 4- Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri 64

65 15) Yıl sonunda (Aralık ayında) 160-İş Avans ve Krediler ve 161-Personel Avansları Hesaplarının borç bakiyesi vermesi. (Yıllık) Yönetmelik 113. ve 116. madde: Bu hesapta kayıtlı tutarlardan mahsup dönemine aktarılanlar bu hesaba alacak, 165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabına borç kaydedilir. 65

66 ÖRNEK Avansın mahsup dönemine aktarılması: 165- MDA Avans ve Krediler Hesabı 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı 161- Personel Avansları Hesabı 906- MDA Kullanılacak Ödenekler Hs. 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hs Bütçe Ödenekleri Hesabı 907- MDA Ödenekler Hesabı

67 Mahsup döneminde avansın mahsubu: 630- Giderler Hesabı MDA Avans ve Krediler Hs Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hs Gider Yansıtma Hesabı MDA Ödenekler Hesabı MDA Kullanılacak Ödenekler Hs Mahsup dönemini izleyen ayın ilk iş günü yapılacak muhasebe kaydı: 835- Gider Yansıtma Hesabı Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hs

68 16) 162-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının yıl sonunda (Aralık ayında) borç bakiyesi vermemesi. (Yıllık) Aralık ayında ödenen maaş ve ücretlerin ertesi yıl bütçesinden karşılanması gereken kısmı için 162 Hesabının çalıştırılmadığı tespit edilmiştir. 68

69 Yönetmelik 118. madde: Aralık ayının 15 inde yapılan maaş ve ücret ödemelerinin ertesi yıl Ocak dönemine karşılık gelen tutarları bu hesapta izlenir. Yeni mali yılda bu tutarlar, düzenlenecek ödeme emri ile bütçe giderleri hesabına aktarılır. Bu tutarlar yeni yıl bütçesi ödeneklerinden karşılanacağından, avans olarak verildiği yıldan herhangi bir ödenek devri yapılmaz. 69

70 ÖRNEK Evren Belediyesi nde çalışan personelin 15 Aralık- 14 Ocak dönemine ilişkin maaş bordrosundaki veriler aşağıdaki gibidir: Tahakkuk toplamı: TL - Gelir Vergisi :100 - Memur Sendika Aidatı:35 - Damga Vergisi:25 - Emekli Keseneği : Lojman Kirası:50 - İlaç Kesintisi :40 - İcra Kesintisi:50 - Ödenecek Tutar :

71 15 Aralık 2010 kaydı: 630- Giderler Hesabı 162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hs. 333-Emanetler Hs. (İcra Kes.) 333- Emanetler Hs.(Sendika Aid.) 333- Emanetler Hs. (İlaç Kesintisi) 360- Ödenecek Vergi ve Fon. Hs Ödenecek Vergi ve Fon. Hs Ödenecek Sos. Güv. Kes Gelirler Hesabı (Lojman Ki.) 103- Verilen Çekler ve Gön. Emir

72 830- Bütçe Giderleri Hesabı 835- Gider Yansıtma Hesabı 805- Gelir Yansıtma Hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı - Lojman Kirası

73 1 Ocak 2011 kaydı: 630- Giderler Hesabı 162- Bütçe Dışı Avans ve Kr. Hs Bütçe Giderleri Hesabı 835- Gider Yansıtma Hesabı

74 17) 165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabının borç bakiyesi vermesi. Mart ayı mizanında 165 hesabın borç bakiyesi verdiği görülmüştür. 74

75 5018 sayılı KMYKK 51 inci madde: Kamu hesapları malî yıl esasına göre tutulur. Malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri malî yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemlerde beş ayı geçmemek üzere uzatılabilir. 75

76 Yönetmelik 125. madde: Mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerle ilgili harcama belgeleri muhasebe birimine geldiğinde, tutarı bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına ya da varlığa dönüştürülecek bir harcama unsuru ise ilgili varlık hesabına borç; diğer taraftan 834- Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 76

77 ÖRNEK Avansın ödeneğiyle birlikte mahsup dönemine aktarılmasının kaydı: 165- MDA Avans ve Krediler Hesabı 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı MDA Kullanılacak Ödenekler Hs. 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hs Bütçe Ödenekleri Hesabı 907- MDA Ödenekler Hesabı

78 Mahsup döneminde avansın mahsubunun kaydı: 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 165- MDA Avans ve Krediler Hs Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hs Gider Yansıtma Hesabı 907- MDA Ödenekler Hesabı 906- MDA Kullanılacak Ödenekler Hs

79 Mahsup dönemini izleyen ayın ilk iş günü yapılacak muhasebe kaydı: 835- Gider Yansıtma Hesabı 834- Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hs

80 18) 191 İndirilecek KDV Hesabının kullanılmaması. Mal ve hizmetin satın alınması durumunda satıcılara ödenen veya borçlanılan ve kurum açısından indirim hakkı doğuran katma değer vergisinin izlenmesi için 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı kullanılır. Dolayısıyla 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının kullanılması ve ay sonunda ilgili hesaplara devredilerek kapatılması gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir mükellefiyet yoksa ödenen tutar malın veya hizmetin maliyetine eklenir. 80

81 ÖRNEK Satın alma kaydı: 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 191- İndirilecek KDV Hesabı 103- Verilen Çekler ve Gön. Emir Bütçe Giderleri Hesabı 835- Gider Yansıtma Hesabı

82 19) 191-İndirilecek KDV Hesabının borç bakiyesi, 391-Hesaplanan KDV Hesabının ise alacak bakiyesi vermesi. 82

83 ÖRNEK Manisa Belediyesinin KDV hesaplarının ay sonu görünümü aşağıdaki gibidir: 191- İndirilecek KDV 391- Hesaplanan KDV

84 Ay sonu kaydı: 391- Hesaplanan KDV Hesabı 191- İndirilecek KDV Hesabı 360- Ödenecek Vergi ve Fon. Hs

85 ÖRNEK Kırıkkale Belediyesinin KDV hesaplarının ay sonu görünümü aşağıdaki gibidir: 190-Devreden KDV 191- İndirilecek KDV 391- Hesaplanan KDV

86 Yukarıdaki defter kayıtlarına göre ay sonu kaydı aşağıdaki gibi olacaktır Hesaplanan KDV Hs Devreden KDV İndirilecek KDV Ödenecek Vergi ve Fonlar

87 20) 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının kullanılmaması İller Bankası tarafından mahalli idarelere aktarılan mahalli idare paylarından yapılan ortaklık payı kesintilerinin 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler hesabına kaydedilmediği görülmüştür. 87

88 ÖRNEK Maliye Bakanlığı, 2012 yılı Mart ayı itibariyle büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından Adapazarı Büyükşehir Belediyesi adına TL tahakkuk ettirilmiş olup İller Bankası adına sermaye payı olarak TL, Sosyal Güvenlik Kurumu na olan borcuna istinaden TL ve vergi borcuna istinaden ise TL keserek kalan TL yi Adapazarı Büyükşehir Belediyesi ne göndermiştir. Adapazarı Büyükşehir Belediyesi nin yapacağı kayıt: 88

89 102- Banka Hesabı Mali Kuruluşlara Yat. Serm Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Ödenecek Sosyal Güv. Kes. Hs Gelirler Hs Gelir Yansıtma Bütçe Gelirleri Bütçe Giderleri Gider Yansıtma

90 21) Mal ve hizmet üreten kuruluşların zararlarının 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler hesabından düşülmemesi Yönetmelik 159. madde: Bu hesap, mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar, bütçeye iade olunan sermayelerin izlenmesi için kullanılır. 90

91 Yönetmelik 160. madde: Sermaye iştiraklerinin değerlemesi sonucu ortaya çıkan artış ve azalışlar da ilgili mal ve hizmet üreten kuruluşların kayıtlarına uygun olarak bu hesaba kaydedilir. 91

92 ÖRNEK Erzurum Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan Er-Tansa Ltd. Şti TL kar etmiş olup, söz konusu karın belediyenin, şirketteki sermayesine eklenmesine karar verilmiştir Mal ve Hiz. Üreten Kur. Yat. Ser Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Bütçe Gelirleri Bütçe Giderleri Gider Yansıtma

93 22) Arsa ve bina satışlarında tahsil edilen tutarların 250- Arazi ve Arsalar Hesabı ile 252- Binalar Hesabı kullanılmadan, doğrudan 600- Gelirler Hesabına kaydedilmesi 93

94 ÖRNEK Elbistan Belediyesinin TL bedel ile kayıtlı olan arsası peşin olarak, a) TL ye satılmıştır, b) TL ye satılmıştır, c) TL ye satılmıştır, 94

95 Yapılan yanlış kayıt: 102- Banka Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

96 Yapılması gereken doğru kayıtlar: Kayıtlı değer: TL Satış tutarı: Banka Hesabı Arazi ve Arsalar Hs Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

97 Kayıtlı değer: TL Satış tutarı: Arazi ve Arsalar Hesabı Gelirler Hesabı Banka Hesabı Arazi ve Arsalar Hs Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

98 Kayıtlı değer: TL Satış tutarı: Giderler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı Banka Hesabı Arazi ve Arsalar Hs Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

99 23) Yıl sonunda 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252-Binalar, 253-Tesis, Makine ve Cihazlar, 254-Taşıtlar, 255-Demirbaşlar ve 256-Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesaplarının ekod1 seviyesinde borç bakiyesi varken 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabının ekod2 seviyesinde alacak tutarında artış olmaması. (Yıllık) 251, 252, 253, 254, 255 ve 256 kodlu Hesaplarda izlenen varlıklar için amortisman ayrılmadığı görülmüştür. 99

100 10 Ocak 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:1) uyarınca satın alınan taşınmazlardan (yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar ve tesisler) değeri TL nin altında olanlar için %100 amortisman ayrılır, değeri TL nin üstünde olanlar için ise tebliğ ekindeki oranlara göre yıllar itibarıyla amortisman ayrılır. Dayanıklı taşınırlar (makine, cihaz, taşıt ve demirbaşlar) için ise değeri TL nin altında olanlar için %100 amortisman ayrılır, değeri TL nin üstünde olanlar için ise tebliğ ekindeki oranlara göre yıllar itibarıyla amortisman ayrılır. 100

101 Edinme tarihindeki yıl için belirlenen limitin üzerinde bir maliyet bedeli olan amortismana tabi tutulmuş bir varlığın değeri sonraki yıl/yıllarda belirlenen limitin altında kaldığı taktirde, kalan amortisman süresine bakılmaksızın varlığın henüz amorti edilmemiş kısmı tamamen amortismana tabi tutulacaktır. 101

102 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar 102

103 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Boru Hatları Boru Hatları Enerji Nakil Hatları Enerji Nakil Hatları Su İsale Hatları Su İsale Hatları Kanalizasyon Hatları Kanalizasyon Hatları Tüneller Tüneller Köprü ve Geçitler Köprü ve Geçitler Yollar Yollar Sulama Kanalları Sulama Kanalları Baraj ve Göletler Baraj ve Göletler Hava Meydanları Hava Meydanları Liman ve Rıhtımlar Liman ve Rıhtımlar İskeleler İskeleler Çekek Yerleri Çekek Yerleri Balıkçı Barınakları Balıkçı Barınakları Mendirekler ve Dalgakıranlar Mendirekler ve Dalgakıranlar Şamandıra, Dolfen ve Platformlar Şamandıra, Dolfen ve Platformlar Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Kuyular Kuyular Duraklar Duraklar Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 103

104 Yönetmelik 179. madde: Maddi duran varlıklar hesapları için ayrılan amortisman tutarları yıl sonunda bu hesaba (257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı) alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 104

105 ÖRNEK 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında kayıtlı sulama kanalları için amortisman ayrılması: 630- Giderler Hesabı 257- Birikmiş Amortismanlar Hs

106 24) ekod2 seviyesinde Kasım ayına göre alacak tutarındaki artışın 251 hesap ekod1 seviyesindeki borç bakiyesinden fazla olması. (Yıllık) 251 Hesapta izlenen varlıklar için ayrılan amortismanın ilgili varlığın değerinden fazla olduğu görülmüştür. (Yukarıdaki durumlar 252, 253, 254, 255 ve 256 kodlu hesaplar için degeçerlidir.) 106

107 Maliyet bedeli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliğinde belirtilen limitleri aşmayan amortismana tabi duran varlıklar, varlık hesaplarına alınacak ve dönem sonunda bunlara %100 oranında amortisman ayrılacaktır. Ama söz konusu varlıklar için Duran Varlıklar Amortisman ve Yeniden Değerleme Defterine kayıt yapılmayacaktır. Değeri yukarıda belirtilen limiti aşan amortismana tabi duran varlıklar hem ilgili varlık hesaplarına kaydedilecek hem de dönem sonunda Duran Varlıklar Amortisman ve Yeniden Değerleme Defterine sicil numarası ile kayıt edilecektir. 107

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Ömer DAĞ Devlet Muhasebe Uzmanı GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Türk kamu mali yönetimi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları Bu ana hesap grubu, bir yıldan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar. Uzun vadeli yabancı

Detaylı

TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNDE MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYDEDİLMESİ

TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNDE MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYDEDİLMESİ TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNDE MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYDEDİLMESİ Erkan KARAARSLAN Ülkemizde, Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdarelerde, 2004 yılı başından itibaren, genel kabul görmüş

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünün hesap

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org HAKEDİŞ ÖDENMESİ SURETİYLE MADDİ DURAN VARLIK EDİNİLMESİ İŞLEM SÜRECİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Bu çalışma bir örnek üzerinden yapılacaktır. Örneğin yapıldığı kamu idaresinde tek bir muhasebe

Detaylı

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar Ömer DAĞ Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı odag@muhasebat.gov.tr 1.GİRİŞ Genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSELÇUKLU BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Dönen Varlıklar- Aktif Nitelikli Dönem Ayırıcı Hesaplar Dönen Varlıklar- Diğer Dönen Varlıklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

Detaylı

Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org İLLER BANKASININ SERMAYE YAPISI a) İl özel idareleri ve belediyelerin, yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29522 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 47) AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Page 1 of 14 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Türk

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26153 TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurumun

Detaylı

DÖNEM SONU ÖNCESİ İŞLEMLER. Erkan KARAARSLAN ekaraaslan@muhasebat.gov.tr

DÖNEM SONU ÖNCESİ İŞLEMLER. Erkan KARAARSLAN ekaraaslan@muhasebat.gov.tr DÖNEMSONU UYGULAMALARI info@erkankaraarslan.org PROGRAM DÖNEM SONU ÖNCESİ İŞLEMLER DÖNEM SONU ÖNCESİ İŞLEMLER 3 A- YAPILAN HATALARIN DÜZELTİLMESİ İ İ 4 B- DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÖNCESİNDE YAPILMASI ZORUNLU

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5 (01.01.2012-31.12.2012) UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 44.64 - TÜM MUHASEBE BİRİMLERİ 2012 Yılı BİLANÇOSU AKTİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 PASİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 1 DÖNEN VARLIKLAR 37.924.033,78 10 HAZIR DEGERLER

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR KARŞŞIIYAKA BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmılştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE YABANCI KAYNAKLAR- Borç ve Gider Karşılıkları YABANCI KAYNAKLAR- Gelecek Dönem / Dönemlere İlişkin Gelirler ve Gider Tahakkukları YABANCI KAYNAKLAR- Diğer Yabancı Kaynaklar Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TC SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sayı : 88701720/0100701 Konu : 2015 Mali Yılsonu İşlemleri Kurumumuz halk sağlığı müdürlüklerinin ve sağlık kurumları döner sermaye saymanlıklarının yılsonu

Detaylı

DEVLET MUHASEBESİNDE YIL İÇİ - DIŞI AYIRIMI

DEVLET MUHASEBESİNDE YIL İÇİ - DIŞI AYIRIMI Ömer DAĞ Devlet Muhasebe Uzmanı DEVLET MUHASEBESİNDE YIL İÇİ - DIŞI AYIRIMI 1.GİRİŞ 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (MİBMY) ile 01.01.2007

Detaylı

TEMEL MİZAN KONTROL KURALLARI VE İNCELEMELERİ

TEMEL MİZAN KONTROL KURALLARI VE İNCELEMELERİ MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜĞÜ ANKARA - 2013 TEMEL MİZAN KONTROL KURALLARI VE İNCELEMELERİ Sertaç BEZCİ Maliye Uzmanı ÇERÇEVE KONTROL KURALLARI VE İŞLEYİŞLERİ MİZAN İNCELEME REHBERİ ARTIŞ AZALIŞ

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSU VE KANALİİZASSYON İİDARESSİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ((KOSSKİİ)) 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,83

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,83 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., Personel

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) R.G. Tarihi : 07/03/2009 R.G. Sayısı : 27162 I- Giriş (1) Merkezi Yönetim

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi MUHASEBEDE SIK YAPILAN HATALAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR MEHMET DEVİREN & ADİL DUMANLILAR

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Sedat TURAN / Belediye Muhasebe. 14 Ünsal ÖZBEK / Vergi Kanunlarının. 17 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yerel Yönetimler

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Sedat TURAN / Belediye Muhasebe. 14 Ünsal ÖZBEK / Vergi Kanunlarının. 17 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yerel Yönetimler 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 10 Haziran 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM YIL SONU İŞLEMLERİ

Detaylı

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356 Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356 AYLIKLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , , ,42 44.

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , , ,42 44. MİZAN (Ana Bazında) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.,., BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

ERASMUS KAPSAMINDA YAPILACAK HİBE VE DİĞER ÖDEMELERDE MUHASEBE KAYITLARI

ERASMUS KAPSAMINDA YAPILACAK HİBE VE DİĞER ÖDEMELERDE MUHASEBE KAYITLARI ERASMUS KAPSAMINDA YAPILACAK HİBE VE DİĞER ÖDEMELERDE MUHASEBE KAYITLARI Muhasebeleştirme belgesi, muhasebe kayıtları ve proje numarası Söz konusu proje/projeler karşılığı hibeler bütçeye gelir veya gider

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , MİZAN (Ana Bazında) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,.,..,.,.,

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DÖNEN VARLIKLAR SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER Hafta Ders İçeriği

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DÖNEN VARLIKLAR SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER Hafta Ders İçeriği GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II 5. Hafta Ders İçeriği DÖNEN VARLIKLAR Diğer Dönen Varlıklar (19) PAYZİNER 1 THP de Dönen Varlıklar aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. 10. HAZIR DEĞERLER 11. MENKUL KIYMETLER

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,24 60.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,24 60. MİZAN (Ayrıntılı) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org MAHSUP DÖNEMİ VE AVANSLARIN MAHSUP DÖNEMİNE KALMASI Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org I. GİRİŞ 1050 sayılı Kanunun en önemli müesseselerinden birisi Mahsup Dönemi Müessesesi idi. Maliye teorisinde

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

KAMUDA OCAK AYI İŞLEMLERİ

KAMUDA OCAK AYI İŞLEMLERİ KAMUDA OCAK AYI İŞLEMLERİ BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ I. PERFORMANS PROGRAMININ KAMUOYUNA SUNULMASI Performans programları, daha verimli ve yüksek kalitede hizmet sunumunu sağlamayı amaçlayan

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , ,81 0, , , ,58 0, ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , ,81 0, , , ,58 0, , MİZAN (Ana Bazında) // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,., BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KURUMUMUZA PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HĐBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

Detaylı