Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi"

Transkript

1 M.H. GÜVENÇ Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi Müge H. GÜVENÇ * Özet Avrupa Birliği (AB) bütçesi, Avrupa bütünleşme sürecinde Birlik politikalarının finansmanı ve kamu mallarının oluşturulması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Üye devletler, Birlik kurumları, karar alıcılar ve Avrupa vatandaşları için oldukça önem teşkil eden AB bütçesi genel olarak öz kaynaklar tarafından finanse edilmektedir. Birlik bütçesinin gelirlerini teşkil eden öz kaynaklar, AB vatandaşları ve Birlik arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır. Dolayısıyla öz kaynaklar sisteminin yapısı Avrupa vatandaşları ile AB kurumları ve üye devletler arasında ne tür bir ilişki olduğunun saptanması açısından oldukça önemli hale gelmektedir. Bu çalışmanın temel amacı Birliğin halihazırdaki öz kaynaklar sistemini düzenleyen 2007/436 sayılı Konsey Kararı başta olmak üzere, bu Kararın Birlik düzeyinde ve üye ülkelerde uygulanmasına yönelik olarak düzenlenen çeşitli birincil ve ikincil mevzuatın açıklanmasıdır. Bu kapsamda, öz kaynakların niteliği, öz kaynaklar tavanı, Birleşik Krallık indirimi, öz kaynakların Komisyonun kullanımına hazır hale getirilmesi ve öz kaynaklar bütçe süreci üzerinde durulan temel başlıklardır. Anahtar Kelimeler: AB Bütçesi, AB Bütçesi nin Gelirleri, Öz Kaynaklar Sistemi The Financing of the European Union Budget: The Own Resources System Abstract The European Union (EU) budget has a considerable significance in the European integration process for financing the Union s policies and for the establishment of public goods. The EU budget, which is of a crucial significance for the member states, Union s institutions, decision makers and the European citizens, is financed by the Union s own resources. The own resources constituting the revenues of the Union s budget establish a direct relationship between the EU citizens and the Union. In this respect, the constitution of the own resources system * AB Uzmanı, Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

2 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi and its functioning becomes a focus of interest for the determination of the relationship existing between the two. The main purpose of this study is to examine the primary and secondary legislations including the current Own Resources Decision No.2007/436 regulating the financial system of the European Union. In this framework, the own resources, the own resources ceiling, the UK rebate, the making available of the own resources for the use of the Commission and the budget process would be explored in great detail. Key Words: EU Budget, Revenues of the EU Budget, Own Resources System JEL Classification Codes: H10, H61 Giriş Avrupa Birliği son yıllarda artan derinleşme ve genişleme hareketleri sonucunda siyasi ve mali konulardaki hareket alanını oldukça artırmıştır yılının Mayıs ayında on Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesinin katılımıyla tarihindeki en büyük genişleme dalgasını gerçekleştiren Birlik, 2007 yılının Ocak ayında Romanya ve Bulgaristan ın katılımıyla son siyasi sınırlarına kavuşmuştur. 13 Aralık 2007 yılında 27 ülkenin onayıyla kabul edilen Lizbon Anlaşması ile Avrupa Birliğinin daha demokratik, daha verimli ve şeffaf bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Böylece, Birlik son yıllarda tüm ülkelerin gündeminde birinci sırayı teşkil eden iklim değişikliğiyle mücadele, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma gibi küresel çapta müdahaleyi gerektiren konularda daha güçlü bir aktör olarak ortaya çıkmış ve son genişlemelerin getirdiği tüm olumsuzlukların üstesinden gelerek, küresel çapta adımlar atmaya hazır olduğunu kanıtlamıştır. Halihazırda Avrupa Birliği yaklaşık olarak 500 milyonluk bir nüfusu ve dünya gayri safi hasılasının yaklaşık %30 unu üreten bir ekonomik ve ticari faaliyetler bütününü bünyesinde barındıran en büyük siyasi ve ekonomik bölgesel entegrasyon projesidir. Açıktır ki böyle devasa bir ulusüstü yapının arkasında hem siyasi hem de mali bir başarı yatmaktadır. Avrupa Birliğinin siyasi projelerinin yeterli miktarda mali kaynakla desteklenmediği sürece başarılı ve istikrarlı olamayacağı düşünülecek olursa, AB nin mali yapısının önemi bir kez daha ortaya çıkar. Kuşkusuz bu mali yapının en önemli yapı taşlarından birisi Birliğin gelir ve giderlerini içeren AB bütçesidir. AB bütçesi, Avrupa Birliğinin siyasi ve ekonomik politikalarının somut bir göstergesi olup, bütünleşme ve genişleme süreçlerinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Pazar bütünleşmesinin tamamlanması için gerekli olan bütün politikalar AB bütçesi tarafından finanse edilmektedir. Avrupa bütünleşme sürecinin hız kazandığı dönemlerde, bütçenin büyüklüğünde ve yapısında bütünleşme sürecini destekleyecek nitelikte değişiklikler yapılması bunun en büyük göstergesidir. Bununla beraber, AB bütçesi ulusal bütçeler gibi, Avrupa Birliğinin kurumsal ve siyasi karar alma süreçlerine ışık tutmakta ve burada cereyan eden iktidar ilişkilerini büyük ölçüde açıklamaktadır. Bütçenin büyüklüğü, gelir ve gider kalemlerinin yapısı ve fonların tahsisi, AB nin kurumsal ve siyasi pek çok sürecinin kaynağını teşkil eden çatışma ve uzlaşma alanlarını açıklayan ve Birliğin önceliklerini tanımlayan bir özelliğe sahiptir. Bu bakımdan, AB bütçesi, bütçe prosedürünün yapısı ve mali kaynakların dağıtımı üzerinde önemli ölçüde etkili olan Birliğin derinleşme ve genişleme çabalarının etkilerini gözlemlemek açısından önemli bir araçtır. 514 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

3 M.H. GÜVENÇ AB bütçesi, Avrupa Birliğinin işleyişine ilişkin Antlaşmanın 311. maddesi uyarınca Birliğin öz kaynaklarından finanse edilmektedir. Birliğin öz kaynaklarını düzenleyen mevzuat Konsey tarafından, Avrupa Parlamentosuna danışılarak oybirliği ile kabul edilir ve üye devletlerin bu kararı anayasalarının gerektirdiği şekilde onaylaması ile uygulamaya konulur. Antlaşma ile Konseye yeni bir öz kaynak yaratma veya mevcut bir öz kaynağı iptal etme yetkisi de verilmiştir. Öz Kaynaklar Kararı, Birliğin vergilendirme, istatistik gibi diğer pek çok mali mevzuatıyla yakından ilgilidir. Bu çerçevede, üye devletler öz kaynakları düzenli olarak Birliğin öz kaynaklar mevzuatında belirtilen tarihler içerisinde Birlik bütçesine aktarmakla yükümlü tutulmuşlardır. Avrupa Birliğinin öz kaynakları, geleneksel öz kaynaklardan, KDV kaynağından ve GSMH kaynağından oluşmaktadır. Bununla birlikte, bütçe dengesizliklerinin giderilmesi amacıyla 1984 yılında yürürlüğe konularak günümüze kadar ufak değişikliklerle uygulanmaya devam edilen Birleşik Krallık indirimi mekanizması da Öz Kaynaklar Kararı nda düzenlenmiştir. Bu indirim mekanizması temel olarak Birleşik Krallığın AB bütçesine yapması gereken öz kaynak ödemelerini azaltmakta ve bu miktarın diğer üye devletler tarafından finanse edilmesini düzenlemektedir. Avrupa Birliğinin mevcut öz kaynaklar sisteminin temeli 1971 yılında imzalanan Lüksemburg Anlaşması ile ortaya konmuş ve 2007 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren 2007/436 sayılı Konsey Kararı ile son şeklini almıştır. Mevcut mali sistem kuruluşundan bu yana uygulamada düzenli ve yeterli bir gelir kaynağı oluşturmuştur. En azından, Birliğin maliyesi kontrol altına alınmış ve ortak pazara temel teşkil eden politikalara yeterli mali kaynak transferi sağlanmıştır. Birlik bütçesinin gelirlerini teşkil eden öz kaynaklar, AB vatandaşları ve Birlik arasında doğrudan bir ilişki kurduğundan, öz kaynaklar sisteminin yapısı Avrupa vatandaşları ile AB kurumları ve üye devletler arasında ne tür bir ilişki olduğunun saptanması açısından da önem arz etmektedir. Nitekim öz kaynaklar, Birliğin kamu mallarının karşılanmasına yönelik kararlılığının ve Birlik politikalarının devamlılığının sağlanmasının bir göstergesi niteliğindedir. Bu nedenle, halihazırdaki öz kaynaklar sisteminin yapısı ve bunun ileriki yıllarda alacağı şekil, Avrupa bütünleşme sürecinin gelecekteki yapılanmasını büyük ölçüde etkileyecektir. Dahası, Avrupa Birliğinin gelecekte federal mi yoksa hükümetlerarası bir yapıya mı sahip olacağı, öz kaynaklar sisteminin gelecekte alacağı şekil ile oldukça yakından ilişkilidir. Bilindiği üzere, AB bütçesini düzenleyen Birlik mevzuatı, ülkemizin Avrupa Birliğine katılım müzakereleri sürecinde 33. Mali ve Bütçesel Hükümler Faslı altında ele alınmaktadır. Bu fasılda ülkemizin bütçe süreci ve uygulaması gibi konularda Birliğin mevzuatına herhangi bir uyum sağlaması beklenmemekle beraber bu fasıl altındaki mevzuatın katılımla birlikte ulusal mevzuatımıza aktarılması gerekmektedir. Mali ve Bütçesel Hükümler Faslı konusu itibarıyla Vergilendirme, Mali Kontrol ve İstatistik gibi diğer fasıllarla yakından ilgilidir. Bu nedenle bu fasıldaki müzakerelerin başlaması ancak söz konusu bu fasıllarda bir ilerleme kaydedilmesi ile mümkün olabilmektedir. Nitekim son genişlemelere baktığımız zaman Mali ve Bütçesel Hükümler Faslı ndaki müzakerelerin üyeliğe en fazla bir ya da iki sene kala başladığı gözlenmektedir. Açıktır ki, Avrupa Birliğine aday bir ülke olarak bu süreçte, AB nin mali mevzuatını takip etme ve zamanı geldiğinde bunları Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

4 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi kendi mevzuatımıza aktarabilme kapasitesi ülkemizin müzakerelerdeki başarısında oldukça önemli rol oynayacaktır. Bu çalışmada, temel olarak Birliğin halihazırdaki öz kaynaklar sistemini düzenleyen Avrupa Topluluklarının öz kaynaklar sistemi hakkında Haziran 2007 tarih ve 2007/436/EC, Euratom sayılı Konsey Kararı olmak üzere, bu Kararın, Birlik düzeyinde ve üye ülkelerde uygulanmasına yönelik çeşitli birincil ve ikincil mevzuat açıklanmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda, öz kaynakların niteliği, öz kaynaklar tavanı, Birleşik Krallık indirimi, öz kaynakların Komisyonun kullanımına hazır hale getirilmesi ve öz kaynaklar bütçe süreci üzerinde durulan temel başlıklardır. 1. Avrupa Birliği Bütçesi Öz Kaynaklar Sistemi Avrupa Birliği bütçesi, diğer gelirler saklı kalmak üzere, bütünüyle Birliğin öz kaynaklarından finanse edilmektedir (Avrupa Birliğinin İşleyişine İlişkin Antlaşma, Madde: 311). 1 Avrupa Birliğinin öz kaynakları, Birliğe bütçenin finansmanı için tahsis edilen ve ulusal otoritelerin ilave bir kararına gerek olmadan otomatik olarak bütçeye tahakkuk eden gelir olarak tanımlanabilir. Birliğin öz kaynakları, öz kaynaklar sistemi kurallarına göre saptanır, tahsil edilir, ödenir ve kontrol edilir. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren resmi olarak yürürlüğe girmiş bulunan 2007/436 sayılı yeni Öz Kaynaklar Kararı nda tanımlandığı şekliyle Birliğin öz kaynakları üç temel gelir kaleminden oluşmaktadır. Bunlar; gümrük vergileri ile şeker vergilerini içeren geleneksel öz kaynaklar, her üye devlet için Avrupa Komisyonu tarafından istatistiki bir yöntemle hesaplanmakta olan KDV kaynağı ve her üye devlete ilişkin olarak yine Komisyon tarafından yapılan ilgili yıla ait GSMH tahminine dayalı GSMH kaynağıdır. Bütçe dengesizliklerinin giderilmesi amacıyla 1984 yılında oluşturularak günümüze kadar çeşitli değişikliklerle yürürlükte kalan Birleşik Krallık indirimi mekanizması da Öz Kaynaklar Kararı nda düzenlenmiştir. Birliğin öz kaynaklarının daha ayrıntılı açıklaması şöyledir: 1.1. Geleneksel Öz Kaynaklar (Traditional Own Resources-TOR) Geleneksel öz kaynaklar, doğrudan Birlik mevzuatından kaynaklanan saf Birlik geliri niteliğindedir. Geleneksel öz kaynaklar, vergiler, primler, ortak gümrük tarifesi vergileri ve üye olmayan devletlerle yapılan ticari işlemler için belirlenen vergiler; yürürlükten kalkan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran Antlaşma kapsamındaki ürünler üzerindeki gümrük vergileri, ortak şeker piyasaları çerçevesinde alınan katkılar ve diğer vergilerden oluşmaktadır (2007/436 sayılı Öz Kaynaklar Kararı, Madde 2). Gümrük vergileri Birliğin gümrük mevzuatının uygulanmasından elde edilmektedir. Öte yandan, şeker vergileri, şeker sektöründeki 1 13 Aralık 2007 yılında Lizbon da bir araya gelen AB devlet ve hükümet başkanları tarafından imzalanan ve 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile Avrupa Birliği hukuki anlamda bir tüzel kişilik kazanmış ve Avrupa Topluluğu nun yerini almıştır. Bu düzenleme mevcut olan çok sayıdaki mali mevzuata yansıtılmamasına rağmen bu çalışmada hâlihazırda geçerli olan mali tüzük ve kararlarda geçen Avrupa Topluluğu ifadesi yerine Avrupa Birliği ifadesi kullanılmıştır. Bununla birlikte, Avrupa Birliğinin yetki alanlarını, kurumlarının yapısını ve işleyişini ve hangi araçları kullanabileceğini açık bir şekilde ortaya koyan Lizbon Antlaşması, Birliğin iki kurucu antlaşmasında; Avrupa Birliğini kuran antlaşma (Maastricht Antlaşması) ile Avrupa Topluluğunu kuran antlaşmada (Roma Antlaşması) değişiklik yapmıştır. Buna göre yenilenen Avrupa Topluluğunu kuran antlaşma yani Roma Antlaşması nın ismi Avrupa Birliğinin işleyişine ilişkin Antlaşma (Treaty on the Functioning of the European Union) olarak değiştirilmiştir. 516 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

5 M.H. GÜVENÇ üreticilerden alınır ve o sektördeki Birlik harcamalarını finanse etmeyi amaçlamaktadır. Bilindiği üzere, 1994 yılında Dünya Ticaret Örgütü kapsamında başlayan müzakereler uluslararası ticaret ortamının daha liberal koşullarda gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla ülkelerarası ticarette uygulanmakta olan gümrük vergileri vb. ticareti zorlaştıran pek çok engel aşamalı olarak ortadan kaldırılmaktadır. Avrupa Birliği de bu müzakerelerde yer alan taraflar arasında olup, her defasında Birlik sınırları içinde yapılan tarım üretimini uluslararası rekabetten korumak amacıyla koyduğu yüksek tarım vergilerini azaltmaya zorlanmaktadır. Yapılan müzakereler çerçevesinde, Avrupa Birliği Uruguay Round taahhütlerini 1995 yılından itibaren yerine getirmeye başlamış; son olarak 2000 yılında yapmış olduğu gümrük vergisi indirimleri ile sanayi ürünlerindeki taahhütlerini, 2001 yılında yapmış olduğu gümrük vergisi indirimleri ile de tarım ürünlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmiştir (Şenyurt, 2008). Bu indirimlerin bir sonucu olarak, Avrupa Birliği hali hazırda tarım ürünlerinde sıfır gümrük vergisi uygulamaktadır. 2007/436 sayılı yeni Öz Kaynaklar Kararı bu gelişmeleri dikkate alarak, tarım ve gümrük vergileri arasında eski sistemde varolan ayrımın kaldırılmasını hedeflemiştir. Karar uyarınca, Dünya Ticaret Örgütünün çok taraflı ticaret müzakereleri kapsamında Uruguay Görüşmeleri nde alınan kararların Avrupa Birliği mevzuatına aktarılmasını takiben, tarım vergileri ile gümrük vergileri arasında herhangi bir maddi farklılık kalmayacağından dolayı bu ikisi arasındaki ayrımın Avrupa Birliği bütçesi kapsamında da kaldırılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla, AB genel bütçesi alanında daha önce ayrı birer geleneksel öz kaynak olarak değerlendirilen tarım ve gümrük vergileri arasındaki tüm farklar ortadan kaldırılmıştır. Öz Kaynaklar Kararı uyarınca, bu kaynakların tahsil edilmesi ve Komisyona iletilmesinden üye devletler sorumludur. Ancak, aynı karar uyarınca, üye devletlere topladıkları bu miktarın %25 ini tahsilat maliyet bedeli olarak alıkoyma hakkı da verilmiştir. Üye devletler, bu kaynakların tahsil edilmesi sırasında Birlik mevzuatına uygun olarak düzenlenen ulusal yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde hareket ederler. Bununla beraber, Komisyon üye devletler tarafından düzenli aralıklarla kendisine iletilen ulusal düzenlemelerin Birlik mevzuatına uygunluk denetimini yaparak, gerekli değişiklik önerileri getirebilir KDV Payına Dayalı Kaynak (VAT Resource) KDV payına dayalı kaynak, üye devletlerin Birlik kuralları uyarınca belirlenen uyumlaştırılmış KDV matrahlarına yine Birlik kuralları kapsamında belirlenen ve bütün üye devletler için geçerli olan tek bir oranın uygulanması yoluyla elde edilmektedir. Avrupa Birliği genelindeki uyumlaştırılmış KDV matrahı, söz konusu ülke tarafından ortak bir katma değer vergisi sistemi hakkında 77/388 sayılı Altıncı Konsey Direktifi ve matrahın hesaplanmasına yönelik açıklayıcı hükümler içeren 1553/89 sayılı Konsey Tüzüğü nde belirtilen düzenlemeler ışığında hesaplanmaktadır Matrahın Hesaplanması Uyumlaştırılmış KDV kaynağı matrahı, ilgili üye devlet tarafından gelir yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır. Matrahın belirlenmesine ilişkin sırasıyla yapılması gerekenler: - Üye devlet tarafından tahsil edilen yıllık toplam net KDV geliri hesaplanır. Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

6 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi - Yıllık toplam net KDV geliri ağırlıklı ortalama KDV oranına bölünerek ortalama matrah (intermediate base) değeri bulunur. Bir üye devlette birden fazla KDV oranı uygulanmaktaysa, KDV matrahı, belirli bir takvim yılında tahsil edilen toplam net KDV gelirinin ağırlıklı ortalama KDV oranına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Tek bir KDV oranının kullanıldığı durumlarda, tahsil edilen toplam net KDV geliri bu orana bölünür (1553/89 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 3). - Altıncı KDV Direktifinde belirtilen hükümlere uygun olması amacıyla, ortalama matrah, ekleme ve çıkarmaların yapılması suretiyle düzeltilir ve nihai uyumlaştırılmış KDV matrahına ulaşılır. Öz Kaynaklar Kararı uyarınca, herhangi bir üye devletin uyumlaştırılmış KDV matrahı o devletin GSMH sinin %50 sini aşmamalıdır. Daha sonra, üye devletlerin uyumlaştırılmış KDV matrahlarına fiili uygulama oranı (the rate of call veya call up rate) uygulanarak AB bütçesine o üye devlet tarafından aktarılacak olan KDV kaynağı miktarı hesaplanmış olur. Öz Kaynaklar Kararı uyarınca, KDV matrahına uygulanan fiili uygulama oranı şeffaflık ve basitliğin sağlanması amacıyla %0,3 olarak belirlenmiştir.2 Bununla birlikte, Öz Kaynaklar Kararı nda düzenlenen Birleşik Krallık indirimi mekanizmasının bir unsuru olarak, sadece döneminde geçerli olmak suretiyle, KDV matrahına uygulanan bu oranın Avusturya için %0,225, Almanya için %0,15 ve Hollanda ile İsveç için %1 olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir KDV ye Dayalı Kaynağın Muhasebesi ve Komisyona Sunulması Üye devletler, her mali yılın 31 Temmuz tarihinden önce, 77/388 sayılı Altıncı Konsey Direktifi ve 1553/89 sayılı Konsey Tüzüğü nde belirtilen hükümler çerçevesinde hesaplanan KDV matrahının toplam miktarına ilişkin beyanı Komisyona göndermekle yükümlüdür (1553/89 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 7). Bu beyan, Komisyonun gerekli kontrolleri yapması için ihtiyaç duyulan bütün verileri içerir nitelikte olmalıdır. Buna ilaveten, matrahın oluşturulmasında kullanılan veriler, beyanın hazırlandığı sürede mevcut olan en yeni veriler olmalıdır. Komisyonun KDV ye dayalı kaynaklar konusundaki kontrolleri, üye devletlerdeki yetkili kurumlar ile birlikte yürütülür. Bu kontroller sırasında Komisyon, özellikle, matrahın merkezileştirilmesine ve ağırlıklı ortalama oranın ve tahsil edilen toplam net katma değer vergisinin belirlenmesine yönelik işlemlerin doğru bir şekilde yapılmış olmasını denetler. Buna ilaveten, verilerin usulüne uygun bir biçimde kullanılıp kullanılmadığı ve KDV ye dayalı kaynağın miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan hesaplamaların Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı da Komisyon tarafından denetlenmektedir. Komisyon kontrolleri sırasında, üye devletler, vergi mükelleflerini kayıt altına almak ve KDV yi belirlemek ve toplamak amacıyla, uyguladıkları prosedürler ile KDV kontrol sistemlerinin uygulanış şekli ve sonuçlarına ilişkin bilgileri Komisyona sunarlar (1553/89 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 12). Kontrollerin sonucunda, Komisyon, ilgili üye devletle birlikte, uygulanmakta olan prosedürlerin etkinliğinin arttırılmasına yönelik değişiklikler üzerinde değerlendirmelerde bulunur 2 Avrupa Topluluklarının öz kaynaklar sistemi hakkında 29 Eylül 2000 tarih 2000/597/EC, Euratom sayılı bir önceki Konsey Kararında bu oranın 2002 ve 2003 yıllarında %1 den %0,75 e indirilmesine ve 2004 yılından itibaren de %0,5 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 518 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

7 M.H. GÜVENÇ ve her üç yılda bir, üye devletlerin kullanmakta oldukları prosedürler ve değişiklik önerilerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlar GSMH Payına Dayalı Kaynak (GNI Resource) GSMH payına dayalı kaynak, bütün üye devletlerin GSMH lerinin toplamına, diğer bütün gelirlerin toplamı doğrultusunda, bütçe prosedürüne uygun olarak belirlenecek bir oranın uygulanması yoluyla elde edilir. GSMH payına dayalı kaynak, herhangi bir mali yılda geleneksel öz kaynaklar ve KDV payına dayalı kaynak toplamını aşan Birlik harcamalarını karşılamak amacıyla kullanıldığından dolayı yıllara göre değişen miktarlarda toplanır. GSMH uygulama oranı da bu miktara göre belirlenir. Böylece, AB bütçesinin her zaman denk olması sağlanmış olur yılında I. Delors Mali Reformu çerçevesinde Topluluğun öz kaynaklarına eklenen GSMH kaynağı dördüncü kaynak olarak da adlandırılmaktadır. GSMH kaynağı Birliğin maliyesinin köşe taşı olarak nitelendirilmektedir (Avrupa Komisyonu, 2002:204). Bunun en önemli sebebi, bu kaynağın bütçe gelirlerinde orta vadede istikrar sağlanmasına yardımcı olması ve üye devletlerin Birlik bütçesine katkı kapasitesi ile yapmış oldukları katkı arasındaki orantıyı güçlendirmesidir. Bunun yanı sıra, GSMH payına dayalı kaynak, üye devletlerin Birlik bütçesine katkı kapasitesinin en iyi göstergesi olarak kabul edilmektedir. Gerçekten de, bir üye devletin Birlik bütçesine katkı kapasitesi, o ülkenin GSMH sinin Birlik GSMH si içindeki payı gözetilerek hesaplandığı ve GSMH payına dayalı kaynağın da bütçe gelirlerinin %70 ine yakınını oluşturduğu düşünülürse, bütçe katkıları ile katkı kapasitesi arasında pratikte mükemmel bir uyum olduğu ortaya çıkmaktadır (Altomonte ve Nava, 2005:229). Tablo 1 de de görüleceği gibi, öz kaynakların oldukça büyük bir miktarının, gittikçe daha fazla GSMH payına dayalı kaynaktan oluştuğu ve diğer gelir kaynaklarının oranının düştüğü göze çarpan bir husus olarak öne çıkmaktadır. Bu da net katkı sağlayanlar sorununu daha belirgin hale getirmekte ve bütçe reformunun kaçınılmazlığını gözler önüne sermektedir (Güvenç, 2007a; 2008a). Tablo 1: Öz Kaynakların Dağılımı Gelir Türü 2007 Bütçesi (%) 2008 Bütçesi (%) 2009 Bütçesi (%) 2010 Bütçesi (%) Tarım ve şeker 1,7 1,9 vergileri Gümrük vergileri 13,2 13,8 KDV kaynağı 15, GSMH kaynağı 68,5 68, Muhtelif fazla, denge ve 1,0 1,0 1,0 1,0 düzeltmeler Kaynak: Rakamlarla AB bütçesi 2007, 2008, 2009 ve Derleme: Avrupa Komisyonu, Finansal Programlama ve Bütçe Genel Müdürlüğü, EU Budget 2007, EU Budget 2008, EU Budget 2009 ve EU Budget 2010 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

8 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi Bütçe prosedürüne uygun olarak belirlenen GSMH uygulama oranı bütün üye devletlerin piyasa fiyatlarıyla gayri safi milli hasılasına (GSMHpf) uygulanmaktadır. Ancak, halihazırdaki 2007/436 sayılı Öz Kaynaklar Kararı uyarınca, sadece döneminde geçerli olmak suretiyle, Hollanda nın AB bütçesine aktardığı yıllık GSMH katkısında 605 milyon euro, İsveç in GSMH katkısında 150 milyon euro (2004 fiyatlarıyla) brüt indirim yapılmasına karar verilmiştir. Üye devletlerin AB bütçesine yapacakları GSMH katkısı iki aşamada hesaplanır. Birinci aşamada, üye devletler GSMHpf lerini yürürlükte olan Avrupa Bütünleşik Hesaplar Sistemi (ESA 95) nde belirtilen hükümlere uygun olacak şekilde hesaplar. Hesaplamanın ikinci aşaması ise Birlik seviyesinde, Komisyon tarafından gerçekleştirilir. GSMH payına dayalı kaynağın hesaplanma prosedürü aşağıda açıklanmaktadır Üye Devletlerin GSMHpf nin Hesaplanması GSMH payına dayalı kaynağın hesaplanabilmesi için ilk önce ilgili üye devletin toplam GSMHpf nin hesaplanması gerekmektedir. Üye devletler GSMHpf lerini yürürlükte olan Avrupa Bütünleşik Hesaplar Sistemi (ESA 95) nde belirtilen hükümlere uygun olacak şekilde hesaplar. GSMHpf in nasıl hesaplanacağına ilişkin açıklamalar ayrıca 1287/2003 sayılı Konsey Direktifi nde belirtilmiştir. Ulusal hesaplama aşamasında üye devletler kendi ulusal muhasebe ilkelerine mutabık kalırlar. Ancak ESA 95 te tanımlanan GSMHpf tanımına uymakla yükümlüdürler GSMHpf Verilerinin Komisyona İletilmesi Üye devletlerin GSMH katkısının hesaplanmasına ilişkin ikinci aşama Birlik seviyesinde gerçekleşir. Buna göre, üye devletler her yıl 22 Eylül tarihinden önce, ulusal muhasebe prosedürleri çerçevesinde ve ESA 95 tanımlarına uygun olarak hesaplamış oldukları toplam GSMHpf ve bileşenlerinin değerlerini Komisyonun Avrupa Toplulukları İstatistik Ofisine (Eurostat) iletmekle yükümlüdürler (1287/2003 sayılı Konsey Direktifi, Madde 2). Üye devletler, Eurostata ayrıca, GSMH verilerinin kalitesi ile ilgili bir rapor sunmakla yükümlüdür. Bu rapor, toplam değerin nasıl elde edildiğine ilişkin bilgileri, kullanılan temel istatistiklerde ve muhasebe prosedürlerinde yapılan değişiklikleri ve daha önceki GSMH tahminleri üzerinde yapılan revizyonları içerir. Üye devletler, Avrupa İstatistik Ofisine, GSMH ve bileşenlerinin hesaplanmasında kullanılan temel istatistiklerin ve muhasebe prosedürlerinin envanterini de sunarlar (1287/2003 sayılı Konsey Direktifi, Madde 3) GSMHpf Hesaplamasının Denetlenmesi Komisyon, üye devletler tarafından kendisine iletilen GSMHpf hesaplarının güvenilir ve karşılaştırılabilir olduğuna dair kontroller yaparken üye devlet temsilcilerinden oluşan ve Komisyon temsilcisinin başkanlık ettiği GSMH Komitesi tarafından desteklenir (1287/2003 sayılı Konsey Direktifi, Madde 4). Komisyon, GSMH hesaplamalarının daha karşılaştırılabilir, güvenilir ve ayrıntılı olmasını sağlamak amacıyla üye devletler tarafından GSMH hesaplamasında kullanılan verilerin ve yöntemlerin doğruluğunu temin etmelidir. Söz konusu GSMH Komitesi de, başkanının inisiyatifi ya da üye devlet temsilcisinin talebi doğrultusunda, piyasa fiyatlarıyla gayri safi milli hasıla hesaplamasının uyumlaştırılması ile ilgili soruları incelemek ve yanıtlamakla yükümlüdür. GSMH Komitesi, üye devletin GSMH hesaplamalarının daha iyi hale getirilmesi ve bu alandaki iyi uygulamaların dağıtılması için çaba sarf etmelidir. Komite, 520 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

9 M.H. GÜVENÇ GSMH verilerinin gözden geçirilmesi ve ayrıntılandırılmasına ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapabilir. Komite, ayrıca gerekli gördüğü durumlarda, GSMH verilerinin daha karşılaştırılabilir ve daha güvenilir olması amacıyla Komisyona çeşitli tedbir önerileri sunabilir Diğer Gelirler AB bütçesinin öz kaynaklar dışındaki diğer gelirleri ücretler ve emekli aylıkları üzerinden alınan vergileri, çalışanların emeklilik fonuna katkıları, kurumların çoğunlukla banka faizleri gibi idari işlemlerinden kaynaklanan gelirleri, üçüncü taraflarca Birlik bütçesine aktarılan katkıları, geç ödemelerden kaynaklanan faiz ve cezaları ve son olarak Topluluğun ödünç alma ve ödünç verme işlemlerinden doğan gelirleri kapsamaktadır. Diğer gelirlerin öz kaynak gelirleri içerisindeki payı çoğu zaman çok düşük kaldığından, bu gelir çoğunlukla ihmal edilmektedir. 2. Öz Kaynaklar Tavanı Avrupa Birliğinin bütçe prosedüründe dört farklı maksimum harcama tavan değeri bulunmaktadır. Bunlardan ilki öz kaynaklar tavanıdır. 2007/436 sayılı Öz Kaynaklar Kararı uyarınca, Birlik bütçesine yıllık harcama taahhütlerini karşılamak amacıyla tahsis edilen öz kaynakların toplam miktarı bütün üye devletlerin GSMH lerinin toplamının %1,24 ünü aşamaz (2007/436 sayılı Öz Kaynaklar Kararı, Madde 3). Başka bir deyişle, bütçenin öz kaynaklar tavanı Birlik GSMH nin %1,24 ü ile sınırlandırılmıştır. Öte yandan, AB genel bütçesine kaydedilen taahhüt ödeneklerinin toplam yıllık miktarı bütün üye devletlerin GSMH lerinin toplamının %1,31 ini geçmemelidir. Bütçe prosedüründe öz kaynaklar tavanından sonra gelen ikinci tavan değer, mali çerçeve tavanıdır. Birliğin mali çerçevede tavan değer belirlediği durumlarda, öz kaynaklar tavanının hiçbir hükmü bulunmaz. Ancak, mali çerçevede herhangi bir harcama tavanının belirlenmediği durumlarda, öz kaynaklar tavanı önem kazanır. Genel olarak, öz kaynaklar tavanının üye devletlerin Birlik bütçesine yapacakları maksimum katkı miktarını belirlediğinden dolayı tanımlayıcı olduğu söylenebilir. Bütçe prosedüründeki üçüncü tavan değer yıllık bütçede belirlenen harcama tavanıdır. Son olarak dördüncü tavan değer, gerçekleşen harcamalara ilişkin olan gerçekleşen harcama tavanı (outturn) dır. Bu harcama tavanlarından her biri kendinden bir öncekinden düşük olmalıdır. Harcama tavanları arasındaki söz konusu hiyerarşi Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2: Harcama Tavanları (AB GSMH nin %si olarak) Tavan Türü Harcama Ödenekleri Taahhüt Ödenekleri Öz Kaynaklar Tavanı Mali Çerçeve Tavanı Bütçe Gerçekleşen Harcama Tavanı Kaynak: Avrupa Komisyonu, Bütçe Genel Müdürlüğü, Mali ve Bütçesel Hükümler Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı, 6 Eylül Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

10 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi 3. Birleşik Krallık İndirimi Bütçe dengesizliklerinin giderilmesi amacıyla Birleşik Krallık lehine yapılan düzeltme mekanizması ilk olarak Haziran 1984 tarihinde düzenlenen Fontainebleau Avrupa Zirvesi nde kabul edilmiş ve 7 Mayıs 1985 tarihli Öz Kaynaklar Kararı nda düzenlenmiştir. Bu düzeltme mekanizmasının amacı Birleşik Krallığın AB bütçesine yapması gereken ödemelerde azaltma yaparak, Birleşik Krallık aleyhine olan bütçe dengesizliğinin giderilmesidir. Bütçe dengesizliği genel olarak iki aşamada hesaplanmaktadır. İlk olarak, Birleşik Krallığın, AB bütçesine toplam KDV kaynağı ödemeleri içerisindeki payı ile üye devletlere tahsis edilen Birlik harcamaları içerisindeki payı arasındaki fark hesaplanmaktadır. Elde edilen sonuç, üye devletlere tahsis edilen toplam harcama miktarı ile çarpılmaktadır. Bunun akabinde, Birleşik Krallığın bütçe katkıları, bütçe dengesizliğinin %66 sı oranında azaltılmaktadır Aralık 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyinde Birleşik Krallık lehine düzeltme mekanizmasının uygulanmasına devam edilme kararı alınmıştır. Ancak yılları arasındaki geçiş döneminin ardından, Birleşik Krallığın tarımsal doğrudan ödemeler, pazara ilişkin harcamalar ve Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu Garanti Bölümünden kaynaklanan kırsal kalkınma harcamaları dışında kalan, genişlemeden kaynaklanan tüm harcamaların finansmanına katılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, Birleşik Krallığın genişlemeden kaynaklanan harcamaların finansmanına dahil olması sonucunda oluşabilecek ek harcamalarının döneminde 10,5 milyar euroyu geçmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Birleşik Krallık indirimi diğer üye devletler tarafından AB GSMH si içerisindeki paylarıyla doğru orantılı olacak şekilde karşılanır. Buna göre maliyet dağılımı öncelikle Birleşik Krallık hariç olmak üzere, Hollanda ve İsveç in GSMH katkılarında yapılan indirim göz önüne alınmak suretiyle, her üye devletin, GSMH ödemelerindeki payı dikkate alınarak hesaplanır. Bunun ardından maliyet dağılımı Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsveç in finansman payı bu hesaplamadan doğan normal değerin dörtte biri oranıyla sınırlandırılacak şekilde düzenlenir. Birleşik Krallık lehine düzeltme, Birleşik Krallığın GSMH payına dayalı kaynak ödemelerinin azaltılması yolu ile yapılır. Diğer üye devletler tarafından karşılanan maliyetler, her üye devletin GSMH payına dayalı kaynak ödemelerine eklenir. Birleşik Krallık indirimi ile diğer devletlerin buna bağlı olarak ödeyeceği tazmin miktarları Komisyon tarafından hesaplanır. 4. Öz Kaynakların Komisyonun Kullanımına Hazır Hale Getirilmesi Avrupa Birliği bütçesinin öz kaynakları 1150/2000 sayılı Konsey Direktifine uygun olarak denetlenir ve Komisyonun kullanımına sunulur. AB bütçesinin geleneksel öz kaynakları, Birliğin kendine ait gümrük ve vergi idarelerinin bulunmamasından dolayı, üye devletlerin idari yetkilileri tarafından, Komisyon adına toplanır. Üye devletler, geleneksel öz kaynakların tahsilatı ve Komisyonun kullanımına hazır hale getirilmesi, KDV ve GSMH paylarının hesaplanması ve bu payların ödenmesinden sorumludur. Bu süreç içerisinde, Komisyon da; üye devletlerin KDV ve GSMH payı katkılarının KDV uygulama oranı, GSMH uygulama oranı ve Birleşik Krallık indirimi çerçevesinde hesaplanması, Birleşik Krallık indirim miktarının hesaplanması, tüm AB harcamalarının ve harcamaların finansmanının tahminini 522 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

11 M.H. GÜVENÇ içeren bütçe ön taslağının hazırlanarak yetkili bütçe mercilerine sunulması ve üye devletlerin Avrupa Birliğinin öz kaynakları alanındaki mevzuata uygun hareket etmelerini sağlamak için gerekli kontrollerin yapılmasından sorumludur (Avrupa Komisyonu, 2006). Komisyonun öz kaynaklar sistemi içerisindeki temel işlevleri Öz Kaynaklar Bütçe Süreci başlığı altında incelenmektedir Öz Kaynakların Oluşturulması ve Hesaplara Kaydedilmesi Öz Kaynakların Üye Devletler Tarafından Oluşturulması Birliğin geleneksel öz kaynaklar üzerinde hak sahibi olması için yetkilendirilmesi gerekir. Bu çerçevede, Komisyon, geleneksel öz kaynaklar üzerinde gümrük düzenlemelerinde ortaya konulan muhasebe kayıt tarihinde hak sahibi olur. Şeker piyasasının ortak yapılandırılması ile ilgili vergi ve diğer yükümlülüklerde ise şeker düzenlemeleri kapsamındaki bildirim tarihi esas olarak alınır. Üye devletler, 1553/89 sayılı Konsey Tüzüğü uyarınca hesapladıkları KDV ye dayalı kaynak miktarı ile 1287/2003 sayılı Konsey Direktifine uygun olarak hesapladıkları GSMH ye dayalı kaynak miktarını Komisyona bildirir. Üye devletler, Birliğin öz kaynaklar üzerindeki yetkisini uygulayabilmesi için gerekli belge ve bilgileri Komisyonun kullanımına sunmak ve gerekli olduğu takdirde bunları Komisyona iletmekle yükümlüdür. Bununla beraber, üye devletler, öz kaynakların oluşturulması ve kullanıma sunulmasına ilişkin her türlü belgeyi, söz konusu belgenin düzenlendiği yılın sonundan itibaren en az üç yıl saklamakla sorumlu tutulmuştur (1150/2000 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 3). Üye devletlerin öz kaynakların oluşturulması, tahsil edilmesi, kullanıma sunulması ve Komisyon tarafından denetlenmesi ile ilgili muhasebe prosedürlerini Komisyona bildirme yükümlülüğü ile Komisyonun özellikle yolsuzluk ve usulsüzlük durumlarında üye devletin öz kaynakların elde edilmesine yönelik faaliyetlerini izlemesini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır Öz Kaynakların Hesaplara Kaydedilmesi 1150/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nün 6. maddesi uyarınca, öz kaynak hesapları her ülkenin Hazinesinde veya üye devlet tarafından görevlendirilmiş bir kuruluşta kaynak tipine göre sınıflandırılmış olarak saklanır. Buna göre, geleneksel öz kaynaklar en geç yetkinin verildiği ayı izleyen ikinci ayın 19. gününü takip eden ilk iş gününe kadar hesaba kaydedilmelidir. Tespiti yapıldığı halde henüz tahsil edilemeyen veya teminat altına alınamayan tutarlar için ayrı hesaplar tutulmalı ve bu tutarlar yine aynı süre içinde bu hesaplarda gösterilmelidir. Bu kapsamda, tespiti yapılan ve tahsil edilen geleneksel öz kaynaklar A cetveline, tespiti yapıldığı halde tahsil edilemediği veya teminat altına alınamadığı için A cetveline kaydedilemeyen geleneksel öz kaynaklar ise B cetveline kaydedilmelidir. Bütçe dengesizliğinden kaynaklanan Birleşik Krallık indiriminin KDV ye dayalı kaynaklara ve GSMH kaynağına olan etkisi dikkate alınarak, KDV ye dayalı kaynak ile GSMH kaynağının bütçede belirtilen tutarın on ikide biri her ayın ilk çalışma gününde hesaplara kaydedilir (1150/2000 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 6, 10 ve 10 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

12 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi (a)). KDV ve GSMH kaynak bakiyeleri yıl içerisindeki gerçekleşmelere uygun olarak her yıl Aralık ayının ilk çalışma gününde düzeltilir. 3 Her üye devlet, yetkinin verildiği ayı izleyen ikinci ayın 19. gününü takip eden ilk iş gününe kadar Komisyona; - geleneksel öz kaynak yetkilendirmelerine ilişkin hesapların aylık beyanı (ve öz kaynaklardan yapılan kesintilere ilişkin ayrıntılı belge ve beyanlar) ile - henüz elde edilmemiş tutarların kaydedildiği hesaplara ilişkin üç aylık beyanı (ve tazmin edilmesi olanaklı görülmeyen yetkilerin ilgili yılın 31 Aralık gününde ayrı hesapta tutulan toplam tutarına ait tahmin) sunmakla yükümlüdür. Henüz elde edilmemiş tutarlara ilişkin olarak yılda dört kez gönderilecek beyanlar ile Komisyonun üye devletlerin özellikle yolsuzluk ve usulsüzlük durumu karşısında, öz kaynaklarını elde etmeye yönelik faaliyetlerini daha yakından izlemesine yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Üye devletler, her üç aylık beyanı takip eden iki ay içerisinde de, eurodan fazla yetkiye ilişkin yolsuzluk ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde, bu durumlara ilişkin açıklamayı Komisyona iletmelidir (1150/2000 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 6 (5)) Öz Kaynakların Komisyonun Kullanımına Sunulması Üye devletler, Hazine veya görevlendirdikleri kuruluş yoluyla Komisyon adına açılan hesaba öz kaynaklarını yatırırlar (1150/2000 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 9 (1)). Bu hesap kural gereği vergiden muaftır. Buna göre, üye devlet veya üye devlet tarafından görevlendirilmiş kuruluş, öz kaynak girişini gösteren hesap beyanının tercihen elektronik kopyasını prensip olarak girişin yapıldığı günde olmak üzere, en geç üç iş günü içerisinde Komisyona teslim etmelidir. Öz kaynak hesaplarına yatırılan tutarlar AB genel bütçe ilkeleri uyarınca euro olarak hesaplanmalıdır. Geleneksel öz kaynakların tahsilat maliyeti olarak %25 lik kısmı kesildikten sonra, bu kaynakların Komisyona ödenmesi, oluşturuldukları ayı izleyen ikinci ayın 19. gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir. Henüz elde edilmedikleri için farklı hesaplarda gösterilen kaynakların ödemesi ise en geç kaynağın tazmin edildiği ayı izleyen ikinci ayın 19. iş gününe müteakip ilk iş gününde gerçekleştirilir. Komisyon, gerekli gördüğü durumlarda, üye devletlerden kendilerine aynı ayın 15 inde sunulan bilgiler temelinde, geleneksel öz kaynakların girişini bir ay öne çekmelerini talep edebilir (1150/2000 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 10 (2)). Öz kaynak hesaplarına giriş yapılmasında herhangi bir gecikme olması halinde, ilgili üye devlet buna ilişkin gecikme faizini ödemekle yükümlü tutulmuştur (1150/2000 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 11(1) ve (2)). 4 Bununla beraber, üye devletler geleneksel öz kaynakların 1150/2000 sayılı Tüzüğe uygun olarak Komisyonun 3 Buna göre, üye devletlerin n yılına ilişkin KDV ve GSMH katkıları n+1 yılında en güncel KDV ve GSMH verileri ışığında tekrar gözden geçirilir. Gözden geçirme sonucunda elde edilen KDV ve GSMH bakiyeleri hesaplara kaydedilir. 4 Ekonomik ve Parasal Birliğe dahil üye devletler durumunda faiz oranı, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi C Serisinde yayımlandığı üzere gecikmenin gerçekleştiği ayın ilk gününde Avrupa Merkez Bankasının kendi finansman işlemlerinde uyguladığı oranın %2 fazlasına eşittir. Bu oran, her gecikme ayı için %0,25 oranında artar. Artan oran tüm gecikme dönemine uygulanır. Ekonomik ve Parasal Birliğine üye olmayan üye devletler durumunda faiz oranı, kendi finansman işlemleri için ilgili ayın ilk çalışma gününde Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz oranının %2 fazlasına eşittir; Merkez Bankası oranının uygulanmadığı ülkelerde üye devletin para piyasasında ilgili ayın ilk gününde uygulanan buna en yakın oranın %2 fazlasına eşittir. Bu oran, her gecikme ayı için %0,25 oranında artar. Artan oran tüm gecikme dönemine uygulanır. 524 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

13 M.H. GÜVENÇ kullanımına sunulmasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü tedbiri almakla sorumludurlar. Ancak, bazı durumlarda tazmin edilemeyen kaynaklara karşılık gelen tutarın Komisyonun kullanımına sunulmasından muaf tutulmuşlardır. Bu gibi durumlar mücbir sebeplere bağlı gerekçeleri veya üye devletten kaynaklanmayan diğer gerekçeleri içermektedir (1150/2000 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 17). Üye devletler, geleneksel öz kaynakların oluşturulması ve kullanıma sunulması konusunda gerekli kontrol ve incelemeleri yapmakla yükümlüdür. Ancak, Komisyon gelirin yetkilendirilmesinde rol oynadığı ve yetkili bütçe merciine karşı sorumlu olduğu için, üye devletlerin öz kaynakları Birlik kuralları doğrultusunda toplamasını temin etmek amacıyla üye devletlerden ulusal düzeyde denetim yapmalarını ve ilave incelemeler gerçekleştirmelerini talep edebilir (Avrupa Komisyonu, 2002:277). Böyle bir durumda, üye devletler Komisyonun talebi üzerine ek denetim tedbirleri yürütür ve yürütülen denetim tedbirleri hakkında bilgi sunarlar (1150/2000 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 18). Bunun yanı sıra Komisyon, geleneksel öz kaynaklara ilişkin olarak yerinde denetimler gerçekleştirebilir ve KDV matrahının doğru bir şekilde hesaplanmasını teminen yetkili ulusal mercileri denetleyebilir. Bu inceleme ve kontroller sırasında Birliği, Komisyon tarafından 10 Mayıs 1999 tarih ve 1026/1999 sayılı Tüzüğe uygun olarak yetkilendirilen görevliler temsil eder. Bunlara ek olarak, üye devletlerin 1150/2000 sayılı Tüzüğün uygulanmasından kaynaklanan sorun ve sorularına ilişkin çözüm bulmak amacıyla üye devlet ve Komisyon temsilcilerinden oluşan Öz Kaynaklar Danışma Komitesi (Advisory Committee on Own Resources) kurulmuştur (1150/2000 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 20). Öz Kaynaklar Danışma Komitesinde her üye devlet en çok beş yetkili ile temsil edilir. Komisyon temsilcisi Komite başkanı olarak görev yapar ve Komitenin sekretarya hizmetleri Komisyon tarafından sağlanır. Komite, genel olarak, kendi inisiyatifi ya da üye devlet temsilcisinin talebi doğrultusunda, 1150/2000 sayılı Tüzüğün uygulanmasına ilişkin soruları incelemekle yükümlüdür. Komite aynı zamanda öz kaynak tahminlerini de inceler. Başkanının talebi doğrultusunda Komite, durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen süre içerisinde görüş bildirir. Komisyon, komite tarafından bildirilen görüşü dikkate alır ve Komiteyi görüşün nasıl ele alındığı konusunda bilgilendirir. Öte yandan, Komisyon tarafından yürütülen inceleme sonuçları bir raporda toplanarak, ilgili üye devlete iletilir. Bu rapor, ilgili üye devletin de görüşleriyle birlikte, Öz Kaynaklar Danışma Komitesine sunulur. Bu, üye devletlerin diğer üye devletlerde gerçekleştirilen kontrol sonuçlarını görmeleri açısından oldukça önem taşımaktadır. Komitede yapılan görüşmeler sonucunda, Komisyon konuyla ilgili görüşünü nihai hale getirir ve durum normale dönünceye kadar incelemelerine devam eder (Avrupa Komisyonu, 2002:277) Nakit Kaynakların Yönetimi Komisyonun, Avrupa Birliğine ait nakit halindeki öz kaynakların yönetimine yönelik iki çeşit hesabı bulunmaktadır. Bunlar, üye devletlerin Hazine/Merkez Bankası hesapları ile ticari bankalarla olan hesabıdır Üye Devletlerin Hazine/Merkez Bankası Hesapları Öz kaynaklar hesabı, üye devlet tarafından verilen karar doğrultusunda, Hazine ya da Merkez Bankası nezdinde Komisyon adına ve ulusal para cinsinden olacak şekilde açılır. Üye devletlerin Hazineleri bankalar gibi işlem görmediğinden dolayı ödemeler, Komisyonun hesabının bulunduğu Merkez Bankaları aracılığıyla Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

14 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi yapılmaktadır. Bu hesaplar, ulusal para birimi euro olan üye devletlerde euro cinsinden, ulusal para birimi euro olmayan üye devletlerde ise kendi ulusal para birimleri cinsinden tutulur. Hazine hesapları öz kaynakların toplanması ve üye devletlerin hükümetlerine yapılan ödemelerde (özellikle Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu ve Yapısal Fonlar) kullanılmaktadır. Bu çerçevede, üye devletler tarafından tahsil edilen öz kaynaklar hesabın alacak kısmına, üye devletlere yapılan ödemeler ise borç kısmına kaydedilir. Üye devletlerdeki Hazine hesapları faiz ve vergiden muaftır. Bu hesaplarda tutulan Komisyon fonları yalnızca bütçe harcamalarının karşılanması amacıyla kullanılır. Bunun bir sonucu olarak yalnızca fiili olarak gerekli olan fonlar ticari banka hesaplarında tutulmakta ve geri kalan likidite Hazine hesabında bulundurulmaktadır Ticari Banka Hesapları Halihazırda, her üye devlette açık ihale yöntemiyle belirlenmiş olan bir ticari banka hesabı bulunmaktadır. Bu hesaplar, genel olarak ilgili üye devlette bulunan faydalanıcılara yapılan ödemelerde kullanılmaktadır. Bu hesaplar gerekli olmadığı müddetçe euro cinsinden tutulur ve bunlar üzerinden faiz hesaplanır. Ticari bankalarda bulunan Komisyon hesapları borçlu durumda olmamalıdır yılının Şubat ayından itibaren Komisyon tarafından yapılan tüm ödemeler bankalara elektronik olarak gönderilmiştir (Avrupa Komisyonu, 2002a:279). Komisyon, SWIFT (Küresel Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Topluluğu- Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication) üyesidir ve yapılan tüm ödemelerde SWIFT mekanizmasını kullanmaktadır. Daha küçük çaplı ödemeler ise Edifact formatında yapılmaktadır. 5. Öz Kaynaklar Bütçe Süreci Öz kaynaklara ilişkin bütçe süreci genel olarak üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, Komisyon gelecek mali yılın bütçesinde gösterilecek geleneksel öz kaynaklar, KDV kaynağı ve GSMH payına dayalı kaynağa ilişkin kendi tahminlerini sunar. Komisyon bu tahminlerin hesaplanmasında, eldeki veriler ışığında, üye devletler ve varsa Birliğe katılım sağlayacak devletlerin tümü için aynı yöntemi uygulamak durumundadır. İkinci aşamada, üye devletlerin geleneksel öz kaynaklar (varsa), KDV ve GSMH payına dayalı kaynaklara ilişkin kendi hesaplamaları devreye girer ve bunlar üçüncü aşama olan Öz Kaynaklar Danışma Komitesinin toplantıları sırasında Komisyonun tahminleri ile karşılaştırılarak, aralarından en uygun olanı seçilir. Son olarak, Komisyonun görevi, söz konusu kaynaklara ilişkin tahminler ışığında bir sonraki mali yılın ön bütçe taslağını hazırlamaktır. Komisyonun geleneksel öz kaynaklara ilişkin tahmin miktarı, GSMH payına dayalı kaynağın hesaplanmasında kullanılacak uygulama oranının belirlenmesinde oldukça önem taşımaktadır. Üye devletlerin bireysel tahminlerinin, bu aşamada geleneksel öz kaynak ödemeleri ve GSMH payı uygulama oranı üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Tahmin tamamen Birlik çapında yapılmakta ve sadece resmi gereklilikten dolayı üye devletler arasında bölüştürülmektedir. Bir sonraki mali yılın bütçesine kaydedilmesi gereken geleneksel öz kaynak miktarı, geleneksel öz kaynakların net ve brüt olacak şekilde tahmin edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Buradaki brüt tahmin %25 lik tahsilat bedelinin alıkonulmasından önceki, net tahmin ise bu bedelin alıkonulmasından sonraki 526 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

15 M.H. GÜVENÇ miktara denk gelir. Tarım vergileri, Komisyonun Tarım Genel Müdürlüğünün (DG AGRI) AB çapında yaptığı tahmin yoluyla hesaplanmaktadır. Burada, DG AGRI ekonomik bir tahmin yapmaz, her ürün için fiyat ve miktar belirler. Daha sonra bu tahmin en güncel gelirler ışığında ülkeler arasında tahsis edilir. Şeker vergileri, yine Komisyonun Tarım Genel Müdürlüğü tarafından her üye devlet için yapılan tahminler yoluyla belirlenir. Burada da amaç ekonomik bir tahmin yapmak değil, her ülke ve ürün için fiyat ve miktar belirlemektir. Gümrük vergileri, Komisyonun Bütçe Genel Müdürlüğünün (DG BUDG) her üye devlet için yaptığı tahminler yoluyla belirlenmektedir. Gümrük vergilerinin tahmini miktarı, İstatistik Genel Müdürlüğünün (DG ESTAT) ek-ab tarım dışı ithalatına ilişkin en güncel veriler, Ekonomik ve Mali Komite Genel Müdürlüğünün (DG ECFIN) ek-ab ithalatının en güncel tahmini büyüme oranı ve tahmini ortalama tarifenin çarpılması ile hesaplanır. Komisyonun ilgili birimleri tarafından yapılan tahminler aşağıdaki Tablolarda gösterilmektedir. Tablo 3: Geleneksel Öz Kaynak Tahmini Tarım Vergileri Şeker Vergileri Gümrük Vergileri Tahmin tabanı DG AGRI nin AB çapında tahmini DG AGRI nin her üye devlet için tahmini = DG ESTAT ek-ab tarım dışı ithalatına ilişkin en güncel veriler * DG ECFIN ek-ab ithalatının en güncel tahmini büyüme oranı * tahmini ortalama tarife (1) Tahsisat En güncel gelirler (2) (ülkeye göre) (1) ve (2) Katılım sürecinde olan ülkeler için (varsa), vekaleten (as a proxy), tahmini AB ortalama tarifesi kullanılarak düzeltilmiştir. (1) Her üye devlet için, DG ESTAT ek-ab tarımsal olmayan ithalatına ilişkin en güncel verilerin en güncel gümrük gelirlerine bölünmesi ile hesaplanır. Tablo 4: KDV ve GSMH Payı Tahmini KDV matrahı Başlangıç matrahı En güncel simülasyon, beyan ya da tahmin (1) Uygulanan büyüme oranı (2) Vekaletname (3) (Proxy) toplamı: Özel nihai tüketim harcaması + genel yönetimin net ürün ve hizmet alımları + genel yönetimin gayri safi sabit sermaye birikimi GSMH tabanı GSMH (1) Katılım sürecinde olan ülkeler için (varsa) n-2 yılına ilişkin beyanname (KDV için n-1 yılının 31 Temmuz tarihinden önce ve GSMH için n-1 yılının 22 Eylül tarihinden önce gönderilmelidir.) ya da n-1 yılına ait tahmin (üye devletler tarafından gönüllü olarak gönderildiği takdirde) (2) DG ECFIN in ekonomik tahminlerine dayanarak. (3) KDV matrahı tahminleri bulunmadığı için bir vekaletname kullanılır. Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

16 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi KDV ve GSMH payına dayalı kaynağın belirlenmesi aşamasındaki her türlü hesaplama (KDV uygulama oranının Birleşik Krallık indiriminin göz önünde bulundurulması suretiyle üye ülkelerin tahmini KDV matrahlarına uygulanması, GSMH uygulama oranının üye ülkelerin GSMH lerine uygulanması vb.) Komisyon tarafından gerçekleştirilmektedir. DG ECFIN in Güz Ekonomik Tahminleri temel alınarak yapılan Komisyon tahminlerinin ilk grubu, üye devletlere Nisan ayının ortasında gönderilir. Üye devletler de KDV ve GSMH payları ile varsa geleneksel öz kaynaklar ödemelerine ilişkin kendi tahminlerini ve Komisyonun tahmini ile ilgili görüş ve önerilerini Komisyonun ilgili birimlerine gönderirler. Üye devletler, KDV ve GSMH paylarına ilişkin olan verileri Nisan ayının bitiminden önce göndermelidir (Avrupa Komisyonu, 6 Eylül 2006, Tanıtıcı Tarama Toplantısı). DG ECFIN in Bahar Ekonomik Tahminleri temel alınarak yapılan Komisyon tahminlerinin ikinci grubu ise üye devletlerin tahminleri ile yapılan bir kıyaslamayı içerecek şekilde Mayıs ayının ortasında üye devletlere gönderilir. Komisyon tarafından bir sonraki mali yıl bütçesinde gösterilmek üzere yapılan geleneksel öz kaynaklar, KDV ve GSMH tahminlerine ilişkin Öz Kaynaklar Danışma Komitesi toplantısı her yılın Mayıs ayı ortasında yapılmaktadır. Toplantıya katılım sağlayan üye devlet temsilcileri ve Komisyon yetkilileri tahminlerin detaylı bir incelemesini yapar ve tahminler üzerine bir anlaşmaya varmaya çalışırlar. Buradan çıkacak sonuç çoğu zaman bir uzlaşma niteliğindedir. Herhangi bir rakam üzerinde anlaşmaya varılamadığı takdirde, bütçe ön taslağı ve kabul edilen bütçede değişiklik yapan ön bütçe taslağının sunumundan Komisyon sorumlu olduğu için ACOR Başkanı olan Komisyon yetkilisi son kararı verme hakkına sahiptir. Komisyon, ACOR toplantısı sırasında bütçe ön taslağı ve kabul edilen bütçede değişiklik yapan ön bütçe taslağına dahil edilecek Birleşik Krallık indirimi hesaplamalarını da bilgi amaçlı sunar (n+1 yılı için bütçe ön taslağı ve n yılı için kabul edilen bütçede değişiklik yapan ön bütçe taslağı). Sonuç Avrupa Birliğinin mevcut öz kaynaklar sisteminin temelleri 1971 yılında imzalanan Lüksemburg Anlaşması ile ortaya konmuş ve 2007 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren 2007/436 sayılı Konsey Kararı ile son şeklini almıştır. Mevcut mali sistem kuruluşundan bu yana uygulamada düzenli ve yeterli bir gelir kaynağı oluşturmuştur (Avrupa Komisyonu, 2004a: 12). En azından, Birliğin maliyesi kontrol altına alınmış ve ortak pazara temel teşkil eden politikalara yeterli mali kaynak transferi sağlanmıştır. Ancak, sisteme daha yakından bakıldığında aksayan birçok yönünün bulunduğu görülmektedir yıllarına ilişkin Mali Çerçeve üzerinde büyük tartışmalara sahne olan Aralık 2005 tarihli Brüksel Avrupa Konseyi ile akabinde 17 Mayıs 2006 tarihinde imzalanan yeni Kurumlararası Anlaşma mevcut mali sistemin aksayan yönlerini iyileştirmekten ziyade daha da kötü bir hale getirmiştir. Söz konusu Anlaşma, bütçenin gelir kalemlerinde birçok yeni istisnalar getirmekte, gider kalemlerinde bazı üye devletlere yeni tazmin olanakları sağlamakta ve tüm bunların yanı sıra Trans-Avrupa Şebekeleri veya Lizbon amaçları gibi birçok önemli alanda yapılması gerekli faaliyetler için yeterli kaynak ihtiva etmemektedir. Bu çerçevede, halihazırda bütçe üzerine odaklanan tartışmalar ışığında AB bütçesinin hem gelir 528 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

17 M.H. GÜVENÇ hem de gider kalemlerinde gerçekleştirilecek bir yeniden yapılandırma çalışması zorunlu hale gelmektedir (Avrupa Parlamentosu, 2007). Halihazırdaki öz kaynaklar sisteminin temel sorunlarından biri, koşulları 2007/436 sayılı Öz Kaynaklar Kararı nda belirlenen Birleşik Krallık indirimidir. Birleşik Krallık indirimi mekanizması ve bu indirimin karmaşık hesaplaması öz kaynaklar sisteminin şeffaf yapısına zarar vermekte ve sistemi daha da karmaşık hale getirmektedir. Bunun yanı sıra, indirim mekanizması katkı kapasitesi ilkesinin (ability to pay principle) en önemli istisnasını oluşturmakta ve sistemin eşitliğini doğrudan azaltmaktadır. Öz Kaynaklar Kararı uyarınca Birleşik Krallık normalde ödemesi gereken miktardan daha azını ödemekte, arada kalan tutar diğer üye devletlerden GSMH lerinin AB içerisindeki payları ile orantılı olacak şekilde tahsil edilmekte ve bu durum da Birleşik Krallık dışındaki üye devletlerin bütçeye normalde olması gerekenden daha fazla ödeme yapmalarına sebep olmaktadır. 5 Kanımızca, indirim mekanizmasının öz kaynaklar sistemi içerisinde yarattığı problemlerin çözümü bu mekanizmanın tamamen ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Ancak bu üye devletler arasında oluşturulan çıkar koalisyonları göz önünde bulundurulduğunda pek de kolay gözükmemektedir. En başta üye devletlerin karşılıklı çıkarları arasında bir denge kurulması gerekmektedir ki bu da 27 üyeli Birlik içerisindeki çıkarların çeşitliliği düşünüldüğünde çok zor bir iştir. Öncelikle, Birleşik Krallığın başını çektiği Ortak Tarım Politikası na aktarılan fon miktarının daha da azaltılmasını savunan üye devletlerin Fransa yı ikna etmeleri gerekmektedir. Ancak böylece Birleşik Krallık da bunun karşılığında indirim mekanizmasından bir parça vazgeçebilir. Öte yandan, Avrupa Birliğinin öz kaynaklar sisteminde gözlenen diğer bir eğilim, Birlik harcamalarının gittikçe daha fazla miktarda üye devletlerin GSMH katkılarından finanse edilmesidir. Bu durum, üye devletlerin ortak kararların alınması sırasında bütçeye yaptıkları katkı oranında söz hakkına sahip olmak istemelerine yol açmakta ve Birliğin karar alma mekanizmalarının demokratik yapısına zarar vermektedir. Kaynakça Altomonte, C. ve Nava, M. (2005), Economics and Policies of an Enlarged Europe, Edward Elgar Publishing Ltd, Glensanda House. Avrupa Komisyonu (2002), European Union Public Finance, Lüksemburg, <http://europa.eu.int>. Avrupa Birliğinin İşleyişine İlişkin Antlaşma (Konsolide Metin) (OJ C115, 9/5/2008) [18/03/2010], <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/ st06655re01.en08.pdf>. Avrupa Parlamentosu ve Konseye sunulan Komisyon Tebliği (2004a), Building Our Common Future: Policy Challanges and Budgetary Means of the Enlarged Union ,COM (2004) 101 final, Brüksel. Avrupa Komisyonu (2004b), Financing the European Union: Commission Report on the Operation of the Own Resources System, COM (2004) 505 Final, Volumes I and II, Brüksel. 5 Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsveç bütçeye en çok fon aktaran üye devletler olarak Birleşik Krallık indiriminin finansmanına diğer devletlerden daha farklı bir şekilde katılmaktadır. Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

18 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi Avrupa Komisyonu (2006), Avrupa Topluluklarının Öz Kaynakları Alanında Gerekli İdari Koşulların Güncelleştirilmiş Listesi, Brüksel. Avrupa Komisyonu (2006), Türkiye Avrupa Birliği Mali ve Bütçesel Hükümler Tanıtıcı Tarama Toplantısı, Brüksel. Avrupa Komisyonu, Finansal Programlama ve Bütçe Genel Müdürlüğü, EU Budget 2007, EU Budget 2008, EU Budget 2009 ve EU Budget 2010, < ve < Avrupa Parlamentosu (2007), Report on the Future of the European Union s Own Resources, Bütçe Komitesi, Raportör: Alain Lamassoure. Avrupa Topluluklarının Öz Kaynaklar Sistemi hakkında 7 Haziran 2007 tarih ve 2007/436/EC, Euratom sayılı Konsey Kararı. Avrupa Topluluklarının Öz Kaynaklar Sistemine ilişkin EC, Euratom 94/728/EC, Euratom sayılı Kararın Uygulanması hakkında 22 Mayıs 2000 tarih ve 1150/2000 sayılı Konsey Tüzüğü. Avrupa Topluluklarının Genel Bütçesine Uygulanacak Mali Tüzük hakkında 25 Haziran 2002 tarih ve 1605/2002 sayılı (AT, Eurotam) Konsey Tüzüğü, OJ L248, 16/9/2002, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Mart 2005 Tarihli Avrupa Konseyi Zirve Toplantısının Sonuç Bildirgesine İlişkin Not, <www.dtm.gov.tr/dtmadmin/ upload/ab/abkurumsaldb/22-23mart2005zirvesi.doc>. Güvenç, M. H. (2007a), The Budget of the European Union: Need for a Reform, ODTÜ Avrupa Çalışmaları Bölümü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Güvenç, M.H. (2007b), AB Bütçesi: Reform Zamanı Geldi mi? Maliye Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Bülteni, Sayı 9. Güvenç, M.H. (2008a), Avrupa Birliği Bütçesi ve Reform İhtiyacı, Bütçe Dünyası. Güvenç, M.H. (2008b), Avrupa Birliği Bütçesi Öz Kaynaklar Sistemi, Maliye Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yayımlanmamış AB Uzmanlık Tezi, Ankara. Katma Değer Vergisinden Tahakkuk Eden Öz Kaynakların Tahsilatına İlişkin Tanımlayıcı Yeknesak Düzenlemeler hakkında 29 Mayıs 1989 tarih ve 1553/89/EC, Euratom sayılı Konsey Tüzüğü. Piyasa Fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hasılanın Derlenmesinin Uyumlaştırılması hakkında 15 Temmuz 2003 tarih ve 1287/2003/EC, Euratom sayılı Konsey Direktifi. Şenyurt, D. AB nin Uruguay Round Taahhütleri Çerçevesinde Yaptığı İndirimler ve Ticari Liberalizasyona Etki Düzeyi ile Seattle Bakanlar Konferansı Sonrası, <www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ead/tanitimkoordinasyondb/ab1.doc> Üye Devletlerin Muamele Vergilerine İlişkin Kanunlarının Uyumlaştırılması Ortak Katma Değer Vergi Sistemi: Tek Tip Vergi Matrahı hakkında 77/388/EEC sayılı ve 17 Mayıs 1977 tarihli 6. Konsey Direktifi. 530 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: İLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, TEİAŞ

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Topluluk İçinde Koruma Toplulukta 3 Farklı Fiyat Uygulandı Hedef fiyat Müdahale fiyatı Eşik Fiyat Hedef fiyat En kötü koşullarda çalışan (verim düşük) üreticileri

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014 Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014 Gönderen kurumun adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34119 Beyazıt/ İSTANBUL Kurum

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 1 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih / 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20)

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi ISTANBUL UNIVERSITY Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi Bundan böyle kurum olarak adlandırılacak taraf : Gönderen kurumun adı : Açık adresi : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/33) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı Genel Yönetim Mali İstatistikleri Meta Veri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni kamu mali yönetimi anlayışı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi

Detaylı

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI Yurt dışına çıkış harcı MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. (2) Yurt dışına çıkış

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Ekim 2015 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik, çocuk,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ 2016 YILI İÇ YÖNETMELİĞİ Bu iç yönetmelik, PÜKAD, Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Tüzüğünün yetki verdiği konularda ayrıntılı düzenleme yapmak üzere çıkartılmış olup

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Alp Güres, Denetim Müdürü Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri TMS 23 ana olarak; i) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında 16 Şubat 1998 tarihli ve 98/6/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ AVRUPA PARLAMENTOSU

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (24/01/2003 tarihli ve 25003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI TRANSFER FİYATLANDIRMASI Tanım: Transfer fiyatlandırması, ilişkili şirketlerin kendi aralarındaki mal veya hizmet transferlerinde bu ürün veya hizmetler için belirledikleri fiyatlandırmadır. Bu yöntemle

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

ŞEKER DEPOLAMA KESĐNTĐSĐ VE PRĐM ÖDEMELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (27 Ocak 2004 tarih, 25359 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: R.G.

ŞEKER DEPOLAMA KESĐNTĐSĐ VE PRĐM ÖDEMELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (27 Ocak 2004 tarih, 25359 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: R.G. ŞEKER DEPOLAMA KESĐNTĐSĐ VE PRĐM ÖDEMELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (27 Ocak 2004 tarih, 25359 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: R.G. 16/5/2009-27230) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarihli toplantısında

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

Amaç ve kapsam. Dayanak

Amaç ve kapsam. Dayanak YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 KONU: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 17 Temmuz 2012

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Özet 20.04.2017 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonu na sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısında, kesinleşmiş

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TANIITMA FONU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

DEVLET YARDIMLARI KANUNU TASARISI

DEVLET YARDIMLARI KANUNU TASARISI DEVLET YARDIMLARI KANUNU TASARISI Salim Aydemir Rekabet Uzmanı TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı 24.10.2008 Genel Olarak Kanunun Amacı Kapsam Esasa İlişkin Düzenlemeler Usul-Prosedür 2 Kanunun Amacı

Detaylı