ÇERKEZKÖY KENT KONSEYİ AMBLEM TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇERKEZKÖY KENT KONSEYİ AMBLEM TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ÇERKEZKÖY KENT KONSEYİ AMBLEM TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Amacı: Yarışma, Çerkezköy Kent Konseyinin kurumsal kimlik çalışmalarına temel oluşturacak tanıtıcı amblemin seçilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. Yarışmanın Konusu Çerkezköy kent yaşamında kent kimliğini, kent vizyonunu ve hemşerilik bilincini geliştirmek, kentin hak ve hukukunu korumak, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma, hesap verme, birlikte yönetim ilkelerini hayata geçirmek, yerinden yönetim ilkelerine ve demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak, kadın erkek eşitliği bilincini geliştirmek üzere kurulan Çerkezköy Kent Konseyi amblemi olarak belirlenecek tasarımın, Çerkezköy Kent Konseyi amaç ve hedeflerini göz önünde bulundurularak oluşturulması beklenmektedir. Katılım Koşulları 1. Yarışma, katılım koşullarını kabul ederek katım formunu dolduran tüm katılımcılara açıktır. 2. Kent Konseyi, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz. 3. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir. Teknik Koşullar 4.Amblem Çerkezköy Kent Konseyini ve yapısı ve amaçlarını temsil etmelidir. Amblem siyasi veya etnik bir görüş veya düşünceyi ifade edemez, çağrıştıramaz. 5. Seçilen amblem; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Çerkezköy Kent Konseyini temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Amblemin sade, kolay algılanabilen ve hatırlanabilen şekilde oluşturulması beklenmektedir. Amblem tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. 6. Eserlerin, A4 boyutunda siyah-beyaz olarak uzun kenarı 15 cm i geçmeyecek biçimde, alt bölümde %20 küçültülmüş ölçeği ile paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Tasarımcı gerekli gördüğü

2 takdirde renkli uygulamayı da aynı kıstaslar içinde sunabilir. Amblemde ÇERKEZKÖY KENT KONSEYİ sözü açık olarak yer almalıdır. Konseyin ismi yazılırken, ismin kısaltması kullanılmayacaktır. Eserlerin ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış versiyonları ile yüksek çözünürlüklü TİF uzantılı dosya versiyonlarını da içerecek şekilde CD ortamında da sunulması gerekmektedir. 7. Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş amblemlerini çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk Patent Enstitüsü nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan amblemler değerlendirmeye alınmayacaktır. Amblem tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Çerkezköy Kent Konseyi sorumlu tutulamaz. 8. Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. 9. Seçici Kurul, eserleri özgünlük, yaratıcılık, konu odaklılık ve eserin Çerkezköy ilçesini temsil ve katacağı değer kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. 10. Seçici Kurul; birincilik, ikincilik, üçüncülük alanları belirler. Dereceye giren eserlerin Çerkezköy Kent Konseyi amblemi olarak belirleme yetkisi Çerkezköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu na aittir.. Bahsedilen ödül/telif ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilemez. 11. Çerkezköy Kent Konseyi yürütme kurulu seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Yarışmayı kazanan eser sahibinden Seçici Kurulun ve /veya Çerkezköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu nun görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Katılımcı şartnamedeki bu maddeyi kabul etmiş sayılır. 12. Eserlerin Çerkezköy Kent Konseyi nin ihtiyacını karşılamaması halinde, seçici kurul eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar. 13 Kullanılmayacak olan eserler, sonuçların ilan edilmesini müteakiben en az 15 gün en fazla 30 gün sonra teslim edilen adresten alınabilir. Bu süre içerisinde geri alınmayan eserlerden Çerkezköy Kent Konseyi sorumlu tutulamaz.

3 14. Eserlerin Teslim Şekli ve İşaretlenmesi 1. Katılımcılar 2 adet zarf kullanacaklardır. 2. Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş katılım kimlik formunun yer aldığı kapalı Kimlik Zarfı ile birlikte, eser(ler)in yer aldığı kapalı Evrak Zarfı dır. 3. Her zarfın üzerinde 6 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. 4. Katılımcının rumuzu eserleri arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır. 5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır. 6. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için aynı evrak zarfını ve aynı rumuz kullanmalıdır. 15.Eserlerin Teslimi Eserler başvuru formu ile birlikte 31/01/2011 Pazartesi günü saat ye kadar, Çerkezköy Kent Konseyi Sekreteryasına posta veya kargo yoluyla gönderilecek yahut elden teslim edilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Belirtilen süre içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. 16.Kullanım Hakkı Katılımcı, dereceye giren eserinin Çerkezköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Çerkezköy Kent Konseyi ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Çerkezköy Kent Konseyi ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder. Ödül kazanan eserler; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Konseyi temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Katılım formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Çerkezköy Kent Konseyi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

4 SONUÇLAR 1. Yarışma Takvimi Son Başvuru tarihi: 31/01/2011 saat Sonuçların Açıklanması: 07/02/2011. Sonuçlar Çerkezköy Belediyesi web sitesi adresinde yayınlanacaktır. 2. Jüri Şükrü DUMANLAR -Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. H. Ziya ÖZEK-Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Müdürü Nazan UYSAL -Çerkezköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü-Mimar Kadir KARAKAYA-Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdür Yard.-Elektrik Müh. Erol TAŞDELEN Bankacı- İktisatçı İlknur SEVGİ-Resim Öğretmeni Ayşegül TÜREMEN-Resim Öğretmeni 3.Ödüller Ödüller, Seçici Kurulun değerlendirmesi uyarınca kararın açıklanmasından sonra; eserlerin Çerkezköy Kent Konseyi ne sunulmasını takiben en çok 10 gün içinde dağıtılır. Ödüller: Birincilik Ödülü TL İkincilik Ödülü TL Üçüncülük Ödülü TL 4. Yarışmayı Açan Kurum ve Eserlerin Teslim Adresi Adı : Çerkezköy Kent Konseyi Adres: Çerkezköy Belediyesi (Yazı İşleri Müdürlüğü) Tel: Faks Web sitesi:

5 KATILIM FORMU KATILIMCI RUMUZU : Adı ve Soyadı : Doğum Yeri : Telefon : Faks (varsa) : E-posta : Adres : Çalışmanın Adı Yarışma koşullarını kabul ediyorum. İmza