Aurora Yazılım Üretim Bandı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aurora Yazılım Üretim Bandı"

Transkript

1 Aurora Yazılım Üretim Bandı N. lker ALTINTA 1, Mehmet SURAV 2, Ouz KESKN 3, Semih ÇETN 4 1, 2, 3, Cybersoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. ti. Ataehir Bulvarı, Ata Plaza 3/3, 34758, Ataehir, stanbul 4 Cybersoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. ti. Silikon Blok, No:18, 06531, ODTÜ Teknokent, Ankara { 1 ilker.altintas, 2 mehmet.surav, 3 oguz.keskin, 4 Özet Bu bildiride Aurora olarak bilinen; çok katmanlı ve Web temelli mimarilerde yazılım gelitirme sürecini hızlandıran bir Yazılım Üretim Bandı (YÜB) anlatılmaktadır. Aurora; temelde Zengin nternet Uygulamaları ve Kurumsal nternet Uygulamaları modellerini bünyesinde barındırması sayesinde sadece Web temelli uygulamalar için eksiksiz bir yol haritası sunmakla kalmayıp; YÜB ını yazılım gelitirme süreç yönetimi, WYSIWYG tasarım ve gelitirme ortamları, yazılım yaam döngüsü yönetim teknikleri ve kalite yönetim araçları balamında hayata geçirebilmektedir. Ayrıca bu bildiride çekirdek varlıkların saptanması, ürün gelitirilmesi, ürün yönetimi gibi temel YÜB süreçleri tartıılmakla birlikte Aurora kullanılarak hayata geçirilen projelerden elde edilen tecrübeler ve örnekler de aktarılmaktadır. Abstract In this paper, an in-house Software Product Line (SPL), so-called Aurora, is introduced as a platform independent multi-tier Web development environment including the core infrastructure based on Rich Internet Applications (RIA) and Enterprise Internet Applications (EIA) models. Besides Aurora provides a complete roadmap to enterprise scale Web-based applications, it also embodies the SPL within the context of software process management methodology, WYSIWYG (What You See Is What You Get) design and development environments, software lifecycle management techniques and quality management tools. Essential SPL activities core asset development, product development, and product management have been also discussed in addition to the brief description of real life cases implemented on Aurora. 1. Giri Web temelli yaklaımların tüm dünya tarafından benimsenmesinin dizginlenemeyii özellikle kurumsal ölçekli yazılım gelitirme süreçlerini zorlamaya balamaktadır. Web temelli yaklaımlar; zenginletirilmi sunum teknikleri (HTML, RIA ve PowerUser kavramı), farklı eriim kanalları, küçümsenemeyecek oranda bütünleik gereksinimler ve birçok farklı gelitirme ortamının aynı anda kullanılmak zorunda olması gibi birçok açılımı da beraberinde getirmektedir. Bunun yanı sıra, zaman içinde yazılım süreçlerinin Nesneye Yönelik Gelitirme den Bileen Temelli Gelitirme ye, Servis Temelli Mimari ye ve en sonunda Yazılım Üretim/Ürün Bandı (YÜB) yaklaımına dönümekte olduu da yadsınamaz bir gerçektir. Aurora ve beraberinde gelen yazılım süreç yönetimi yaklaımı, yazılım mühendisliinde yaanan bu gelimelere paralel olarak kurumsal bilgi sistemi gereksinimleri üzerine ina edilmitir. Bu nedenle Aurora temelde RIA ve EIA modellerini öngören, platform baımsız bir Web uygulama mimarisi

2 sunmakla birlikte etkin ve yeniden kullanılabilir ölçütlerde uygulama gelitirebilmek için de sistematik bir yaklaım getirmektedir. Aurora, özellikle gelitirme döneminin tamamlanmasından hemen sonra büyük bir genileme sürecine girmi ve farklı müteri istekleri sonucunda çekirdek bileenler, etkin yazılım gelitirme ve yönetim süreçleri gibi kalıcı özellikleri bünyesine katmıtır. Bildiri içerisinde bir sonraki bölüm YÜB yaklaımını özetlemekte ve yazılımda yeniden kullanım yöntemlerinin YÜB olarak deerlendirilebilmesi için gereken temel kriterleri tanımlamaktadır. Üçüncü bölümde benzer kaygılarla gelitirilen Aurora yaklaımı özellikle mimari açıdan detaylı olarak anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde ise Aurora yaklaımının neden bir YÜB olduu açıklanmaktadır. Son olarak, Aurora üzerinde gerçekletirilmi projeler ve bunlardan edinilen tecrübelerin deerlendirilmesi ile bildiri sonuçlandırılmaktadır. 2. Yazılım Üretim/Ürün Bantları Bir Yazılım Üretim/Ürün Bandı; özel bir hedefe yönelik gereksinimleri salayan, paylaılabilir ve yönetilebilir olmanın yanı sıra önceden tarif edilmi yöntemlerle genel olarak temel varlıklar (core assets) kümesinden üretilebilen yazılım sistemleri bütünüdür [4]. Bir ürün bandının kapsamı; ürün bandını meydana getiren ürünlerin veya bir ürün bandının neleri üretebileceini tarifleyen kabiliyetlerin tanımlanmasından ibarettir. Bu kapsam bünyesinde gereksinimler, tasarımlar, test durumları ve buna benzer dier yazılım bileenleri gibi temel varlıkların düzenli olarak yeniden kullanılabilirlii yazılım gelitirme maliyetlerini çarpıcı bir ekilde düürecektir. Yazılım süreçlerinde sistematik olarak yeniden kullanılabilirlii hedefleyen YÜB yaklaımı bilgi sistemlerini modellemek için iki temel kavramdan yararlanmaktadır: genelleme ve çeitlilik. Bunu hedeflerken de genellemeye odaklanmakta, çeitlilii ise etkin bir ekilde yöneterek, benzer yazılım sistemlerine yönelik dier ürün bantlarının ortaya konması ve sürdürülebilirlii için gerekli olan zamanı, çabayı, maliyeti ve karmaıklıı en aza indirgemektedir. Böylelikle temel varlıklar ve genellemenin etkin yönetimi saysinde mevcut projelerdeki performans yetersizliklerinin ortadan kaldırılması, maliyetlerin en aza indirgenmesi, yönetilebilir ve sürdürülebilir ürün çeitliliinin salanması ile farklı müteri ve pazar beklentilerine hızlı cevap verebilme gereksinimleri gibi karmaık problemleri de daha kolay ele alabilmektedir. Bu tür karmaık problemlerin daha kolay ve etkin bir ekilde çözülebilmesindeki temel etmen ise belli bir ortak yapıya sahip olmakla birlikte bilinen ve yönetilebilir çeitlilikte olan ürünlerin ortaya konabilmesi için gereken yazılım bileenlerinin tanımlanması ve yeniden kullanılabilirliine yönelik bir ürün bandı mimarisini ekillendirebilmesidir [25]. Dolayısı ile YÜB yaklaımı u tür tipik yeniden kullanılabilirlik yaklaımlarından farklılamaktadır: kopyala-bırak eklindeki yeniden kullanım, yeniden kullanım ile tek bir bilgi sistemi gelitirme, salt bileen temelli uygulama gelitirme, konfigürasyon parametreleri ile yeniden ekillendirilebilen mimari kullanım, uygulama çatıları (frameworks) ile yazılım gelitirme, bir ürünün yeni sürümlerini otomatik olarak ortaya koyma ve birtakım standardlar kümesine dayanma. Bir ürün/üretim bandının iletilebilmesi, temel varlıkların gelitirilmesi ile bu temel varlıkları kullanarak ürün gelitirilmesi olarak bilinen ve her ikisi de hem teknik hem de idari yönetim kademeleri tarafından sahiplenmesi gereken süreçler içermektedir. Buna yönelik olarak YÜB yaklaımı üç temel ilev öngörmektedir [14,20]: Temel Varlıkların Gelitirilmesi üretim bandına yönelik temel varlıkların saklandıı bilgi bankasının güncel tutulması için süregelen bir ilevdir. Bu ilevin beklenen çıktıları ise ürün ailesinde kullnılan temel varlıklar listesi ile bu temel varlıkların bir ürüne dönütürülmesi için ne ekilde kullanılması / uyarlanması gerektiini açıklayan bir üretim planıdır.

3 Ürün Gelitirilmesi ürün planında ifade edildii ekliyle temel varlıklardan yararlanarak ürünün kendisinin gelitirilmesine yönelik tanımlı bir mühendislik sürecidir. Ürün Yönetimi ise eer tam anlamıyla gerçekletirilemezse ürün bandının baarısız olmasına kadar gidebilecek öneme sahip olan teknik ve idari yönetim aktivitelerinin bütünüdür. Temel varlıkların gelitirilmesi ile ürün gelitirilmesi süreçleri birbirlerini karılıklı olarak tetikleyebilir: temel varlıklardan yeni ürünler ortaya konabildii gibi mevcut ürünler incelenerek temel varlıklara da ulaılabilir. Bu nedenle temel varlıklar ile ürünlerin birbirlerine geri beslemede bulunabildikleri sürekli bir döngü mevcuttur. Yeni ürünler gelitirildikçe temel varlıklar da güncellenirler. Bu arada yeni temel varlıklar saptanır ve bilgi bankasına aktarılır, dolayısıyla bu sürecin sonuçları temel varlıkların gelitirilmesi ilevini doal olarak beslemektedir. Ayrıca, temel varlıkların katma deeri, bu deerlerden meydana gelen ürünler üzerinden tespit edilir. Sonuçta temel varlıklar, daha sonra gelitirilecek potansiyel ürünler gözönüne alınarak genelletirilir. 3. Aurora Yazılım Üretim Bandına Genel Bakı Aurora [2] kurumsal Web uygulamalarının RIA ve EIA modelleri esas alınarak gelitirilebilmesi için uygun yazılım süreç yönetimi, WYSIWYG tasarım ve gelitirme ortamları, yazılım yaam döngüsü yönetim teknikleri ve araçları da içeren platform baımsız bir YÜB dır. Yazılım yaam döngüsündeki tüm gereksiz kodlama ilevlerini kaldırarak bunu çerçeve yaklaıma yönlendirebilmek için Web uygulamalarının gelitirilmesi sırasında her katmanda ihtiyaç duyulabilen yöntem ve ekil 1. Aurora Çok Katmanlı Mimari Altyapısı araçları sunmaktadır. Çok katmanlı mimari ekil 1 de gösterilmitir. RIA yaklaımı etkin ve hızlı cevap verebilen görsel tasarımlar için istemci tarafındaki tüm kaynakların seferber edilmesini öngörmektedir [7,15,13]. Bu nedenle de masaüstü yeteneklerinin, Web in ve iletiimin en üst düzeyde bütünlemesini hedeflemektedir [5]. Aurora sunum katmanı, istemcide Sıfır Kodlama ve Yükleme Modeli ni öngören bir yaklaımla özellikle ince istemcilerin (thin clients) avantajlarını da ortadan kaldırmayacak ekilde görsellik anlamında zengin Web uygulamalarını gelitirebilmek için tasarlanmıtır. Aurora sunum katmanı User Interface Markup Language (UIML) yaklaımından esinlenmitir. UIML kullanıcı arayüzlerinin görselletirme ortamından ve teknolojilerinden baımsız olarak XML formatında ifade edilebilmesini salayan bir standard kümesidir [16,22]. Çok katmanlı Web mimarileri açısından bakıldıında UIML sadece sunum katmanını tariflemektedir. Aurora UIML kavramını benimsemi, yüksek etkileimli Web sunum katmanı için yeniden düzenlemi, JavaBean ve ActiveX teknolojileri ile güçlendirmi, gelimi görselletirme ögeleri ile zenginletirmi ve sonuçta oluan markup lisanına Enhanced Bean Markup Language (EBML) adını vermitir. Gelinen noktada EBML; yeniden kullanılabilen ekran bölgelerinin tanımlanabildii, aritmetik ve mantık kurallarının ifade edilebildii ve çalıtırılabildii, istemcide ve sunucularda servislerin çarılabildii, yapısal parçacıkların ayrı ayrı versiyonlandıı ve önbelleklendii, parametrik bilgilerin detaylı sorgulanmasına yönelik ayrı görsel öelerin yönetilebildii, istemci tarafında tek satır kod yazmadan aynı içeriin farklı lisanlarda sunulabildii bir yetkinlie ulamıtır.

4 EBML sunum ve içerik yönetimi katmanları arasında kavramsal bir köprü görevi görmektedir. EBML ile ifade edilen tanımların görüntülenmesi ve görsel etkileimin salanması amacıyla istemci tarafında; platform baımsız istemciler için genel bir Java applet ve Windows ortamında azami performans ve etkin yükleme yaklaımı için de C++ ATL temelli iki farklı bileen gelitirilmi ve genel olarak da buna EBML Rendering Engine (ERE) adı verilmitir. Kurumsal Web uygulamaları istemciler ve içerik sunucuları arasında oluan büyük bir veri (ekran tanımları, rapor tanımları, parametrik sorgular, markup özellikleri ve ilevsel veri gibi) trafiine sahiptir. Dolayısıyla toplam uygulama performansının artırılması için Web uygulamalarında altın kural olan önbellekleme yeteneklerinin en üst seviyeye getirilmesi kaçınılmazdır. Bu açıdan bakıldıında EBML, HTML ile karılatırılamayacak yetkinlikte yapısal tanım parçacıklarının ilevsel verilerden ayrıtırıldıı tasarımsal ve iletimsel özelliklere sahiptir. Bu kadar yüksek kalibrasyona sahip bir veri bölümlenmesi sayesinde Web uygulamalarının ihtiyaç duyduu etkin önbellekleme yaklaımları ve konfigürasyonlarının kullanımı kolaylamıtır. Ayrıca, HTML proxy sunucularına benzer önbellekleme yeteneklerine sahip, EBML parçacıklarının sunulabildii EBML proxy sunucuları da gelitirilmi ve parametrik olarak kullanılabilir hale getirilmitir. Kurumsal uygulamalar aynı zamanda etkin raporlama ve listeleme kabiliyetlerini kaçınılmaz hale getirmitir. Rapor içeriinin oluturulması, raporun farklı formatlarda (PDF, Doc, XML, HTML, etc.) gösterimi ve baskı yönetimi de RIA yaklaımlarında çok büyük önem taımaktadır. Aurora da etkin raporlama için Universal Reporting Markup Language (URML) adıyla ayrı bir markup lisanı tasarlanmı ve raporların görselletirilmesinden nokta-vurulu yazıcılarda yazdırılabilmesine kadar uzayan detaylı gereksinimler bu ekilde karılanabilmitir. çerik yönetimi katmanı; sunum katmanından uygulama katmanına uzanan ve anlık sogulamalar ile raporlama taleplerine de karılık verebilen bir köprü görevi görmektedir. Aurora çerik Yönetim Sunucusu (Content Management Server - CMS) tarafından desteklenen ve aaıda belirtilen prensipler, aynı zamanda Aurora YÜB yaklaımındaki temel varlıkları da iaretlemektedir: CMS altyapısı, etkin önbellekleme yapmak ve uygulama bakım maliyetlerini indirgemek amacıyla yapısal parçacıkların ilevsel veriden ayrıtırılması prensibine dayanmaktadır. CMS kiisel belirleme (authentication) ve yetkilendirme (authorization) için genel bir roltabanlı yaklaım sunmakla birlikte bu yaklaımın projelerin özel isterlerine uygun ekilde yeniden tanımlanabilmesine de olanak vermektedir. CMS oturum yönetimi (session management) için oturum bilgilerinin (session information) ve ilgili balamların (session context) sunucu tarafında tutulan genel bir model (server-side persistent session store) ile yönetilebilmesini salamaktadır. Bununla birlikte yine CMS in salamı olduu programlama arayüzleri ile bu genel modelin prensipleri gerekli olduu noktalarda özel isteklere göre ekillendirilebilmektedir. CMS, ERE bileeni ile farklı kriptolama ve sıkıtırma yöntemleri üzerinden konuabilmektedir. stemcide önbelleklenebilecek tüm yapılar (EBML, URML, parametrik bilgiler vb.) CMS in kontrolünde ürünlerin deien taleplerine göre yönetilebilmektedir. XML temelli sunum mekanizması çoklu dil ve kiiselletirme destei vermektedir. Gelimi görsel öelerin kullanımını sunarak belli kayıtların anlık sorgulanması, sonuçlarının önbeleklenmesi ve sayfa sayfa (streaming destei) gösterilmesi gibi Web için kritik olan özellikleri uygulama gelitirmeden baımsız olarak salamaktadır. CMS rapor içeriinin hazırlanması ve sunulması için de uygulama gelitirmeden baımsız etkin yapılar içermektedir. Bu amaçla raporlama taleplerine yönelik servislerin çalıtırılması, sonuçların önbelleklenmesi ve asenkron iletiim kanalları ile istemciye ulatırılması ilevleri yine programcıdan baımsız, altyapısal olarak salanmaktadır.

5 Aurora ile tüm orta katman servisleri ek bir uygulama gelitirme maliyeti gerektirmeden Web servisi olarak dı dünyaya sunulabilmektedir. Web servislerine yönelik WSDL [9] tanımları zaten Servis Temelli Mimariye (Service-Oriented Architecture - SOA) [6,11] sahip olan Aurora servis altyapısının doal bir uzantısıdır ve orta katman servislerinin Web servisi olarak sunulması sadece bir tanımlama ilevidir. Aurora uygulama modeli i tanımlarının içerik sunumu ve veri tabanı süreçlerinden tamamen ayrıtırılmasını öngörmektedir. Bu yaklaım ve bileen temelli mimari ile Aurora da i tanımları çok uygun ölçekte ve tamamen birbirinden baımsız bileenlere bölümlendirilebilmekte, böylelikle bileenler arası etkileim (coupling) en aza indirgenirken bileen içi tutarlılık (cohesion) ise en üst seviyeye çekilebilmektedir [12,19]. ekil 2 de i tanımı bileenlerinin detaylı yapılandırılmasını gösteren Aurora orta katma mimarisi SOA uyumludur. Bu ekil temelde Aurora orta katman bileenlerinin çalıma prensiplerini üst seviyede resmetmektedir. Aurora da Bileen Nesne Modeli (Component Object Model) iki ana bölümde ele alınmaktadır: Tanımları Nesne Modeli (Business Object Model BOM) ve Saklama Nesne Modeli (Persistent Object Model POM). Birbirinden tamamen ayrılmı olan bu iki model yine ekil 2 de Servis Salayıcı (Service Executor SE) olarak belirtilen bir arayüz (facade) ile yönetilmekte ve böylelikle bu iki modelin birbirinden baımsız olarak gelitirilmesi salanmaktadır. ekil 2. Aurora Servis Temelli Mimari Bileenler servis olarak adlandırılan arayüzler üzerinden etkileimde bulunurlar ve bu arayüzler bileenlerin dı dünyaya ve Aurora çatısına açıldıkları bir tür sözlemedir. Böyle bir sözleme bir bileenin yönetmek zorunda olduu genel kısıtları (invariants), bileen kullanıcılarının ihtiyaçlarını karılayan ön koulları (pre-conditions) ve bileenlerin sonuçları algılayabilecei art koulları (post-conditions) içermektedir. ekil 2 de gösterilen dorulayıcılar (validators) ise bu ön koulların kodlanmı görünümleridir. Aurora servislerinin adları, girdi ve çıktı parametreleri merkezi bir bilgi bankasında (service repository) tutulmaktadır. Aurora servislerinin çalıtırılması için karmaık EJB çatıları yerine Basit Java Sınıfları (Plain Old Java Objects POJO) yaklaımı yeterlidir. ekil 2 den de görülecei üzere servis temelli bir sistem uygun adaptörlerin kullanılması sonucu EBML, XML, HTML ve WSDL seçeneklerinden herhangi birisi ile sunum katmanına içerik salayabilmektedir. Aurora SOA yaklaımını Web servislerinden ibaret görmek yerine onun doal bir uzantısı olarak modellemektedir [18].

6 Yakın zamanda gelitirilen bir baka yaklaım sayesinde Aurora uygulama katmanı daha etkin bir bölümleme ile Temel Mantıı (Core Business Logic CBL) ve Kuralları (Business Rules - BR) olarak modellenmitir [1]. Bu model (RUle Based Model for Basic Aspects RUMBA); önerilen özgün Reflective Aspect ve Reflective Rule ablonları sayesinde kural temelli bir uygulama katmanını YÜB bünyesine bütünletirmitir. Reflective Aspect ve Reflective Rule ablonları; bytecode uyarlama modeli kullanarak kod üretimine (generative) dayanan ve temel i tanımlarının basit görünümler (basic aspects) olarak tasarlandıı mimari ablonlardır. Bu ablonlar sayesinde Uyarlanabilir Nesne Modeli (Adaptive Object Model) [23,24] kullanılarak deien i kurallarının görsel ekranlar aracılııyla kural (rule), kural kümeleri (rule-sets) ve olgular (facts) olarak tanımlanabildii dinamik ve kodlama gereksiniminin en aza indirgendii bir model gelitirilmitir. Böylelikle dinamik ürün yapılarının BT bölümleri dıında gerçekten iin sahipleri tarafından tanımlanabilmesi hedeflenmi, bu tanımlar yapılırken YÜB deki genellemelerin basit görünümler, çeitliliklerin ise i kuralları eklinde modellenebilmesi salanmıtır. Son olarak Aurora veri katmanı; veri ve servis kaynaklarının uygulama katmanına uygun bir ekilde bütünletirilebilmesine yönelik olarak modellenmitir. Aurora da veri tabanı servisleri platformun saladıı saydam bir O2R eleme (Object to Relational mapping) arayüzü üzerinden verilmektedir. POM Manager (Persistent Object Model Manager) olarak bilinen bu arayüz kendi bünyesinde bir eleme yapısı içerdii gibi endüstriyel olarak O2R elemesi için kabul gören Hibernate [8] türü yaklaımların kullanılmasına da izin vermektedir. 4. Aurora yı Bir Yazılım Bandı Olarak Nitelendirmek Bu bölümde Aurora yaklaımı YÜB temel aktiviteleri [14] kapsamında tartıılmaktadır. Temel varlıkların gelitirilmesi, ürün gelitirilmesi ile teknik/idari yönetim aktiviteleri ve bunların Aurora ile nasıl gerçekletirildii açıklanmakta, yeri geldikçe YÜB ölçüm kriterleri [25] ile tartıma zenginletirilmektedir. Bu ölçüm kriterleri iki ana gruba ayrılmaktadır: YÜB yönetimi ölçütleri ve temel varlık gelitirme yönetimi ölçütleri. YÜB yönetim ölçütleri, YÜB ün genel performans ve uygulanabilirliini ölçmek için tasarlanmıtır. Bunun yanı sıra temel varlık gelitirme yönetimi ölçütleri ise varlıkların yönetimi, projelerin/ürünlerin temel varlık üretimine katkıları ve temel varlıkların ürün gelitirme projeleri açısından deerlerini ölçmek için kullanılmaktadır Varlık Gelitirme Açılımı kinci bölümde belirtildii gibi temel varlık gelitirme ile ürün gelitirme süreçleri arasında kuvvetli bir geri besleme döngüsü vardır. Aurora varlıkları balangıçta bir temel bankacılık uygulaması içinde gelitirilmitir. Temel varlıklar kurumsal bankacılık sisteminden özümsenmi, dier sistemleri de mümkün kılacak ekilde geniletilmi ve Aurora YÜB kapsamı oluturulmutur. Aurora YÜB kapsamı; zengin istemci arayüzü salayan platform baımsız bir Web uygulama mimarisi, istemci gücünün en üst düzeyde kullanımının salanması, ince istemci yaklaımı, istemci tarafında kural ileme motoru, istemci tarafında asenkron rapor görselletirme, verimli önbellekleme mekanizmaları, uyarlanabilir güvenlik modelleri, etkili entegrasyon yetenekleri, orta katmanda i tanımlarının SOA ile gelitirilmesi, anlık Web Servisi üretimi ve entegrasyonu, doru ölçeklendirme ve platform baımsızlıı olarak tanımlanmaktadır. RIA ve EIA modellerini mümkün kılan SOA bazlı mimari yaklaım Aurora YÜB kapsamında en temel varlıktır. Mimari, Aurora YÜB ile üretilebilecek ürünlerin ve temel varlıkların yapısını belirleyen birletirici bir faktördür [25]. Dier önemli varlıklar arasında kullanıcı dorulama ve yetkilendirme modelleri, seans yönetimi, bileen temelli gelitirme modeli, genileyebilir ilem

7 modeli, POJO bazlı i nesneleri, O2R eleme modeli, PKI, akıllı kartlar ve uyarlanabilir ifreleme modelleri içeren güvenlik altyapısı, gelitirme bilgi bankası bulunmaktadır. Aurora mimari yaklaımı ile salanan yazılım kalite öeleri de temel varlık kümesi içinde yeralmaktadır. Bu kalite öeleri arasında yatay ve dikey ölçeklenebilirlik, etkin Web anahtarlama ve yük dengeleme, dorusala yakın ölçeklenebilirlik (%98.8), 7x24 çalıabilirlik ve etkin alternatif daıtım kanalları entegrasyonu sayılabilir Ürün Gelitirme Açılımı Tipik bir YÜB yaklaımında ürün gelitirme aslında bir birletirme sürecidir: temel varlıklarla balar ve ürünün birletirilmesi ile son bulur. Bu açıdan bakıldıında Aurora YÜB bu tanıma uymanın yanı sıra ürün gelitirmeye metodolojik bir açılım da getirmektedir. Ürün gelitirme aktiviteleri u sorunun yöneltilmesiyle balar: bu ürün Aurora YÜB kapsamında mıdır? Bu soruyu cevaplamak için öncelikle ürün kapsamı belirlenir ve ardınan Aurora temel varlıkları resmin içine yerletirilmeye çalıılır. Sonuçta kapsamın karılanması cevabı da getirecektir: eleme ne kadar büyükse ürün de o kadar Aurora YÜB kapsamındadır denilebilmektedir. Ürün hakkında böyle bir pozitif belirlemenin ardından ürün gelitirme süreci Aurora gelitirme metodolojisine uygulanır. Bu metodoloji süregelen (iterative) ve bileen temelli bir yaam döngüsüdür. Mevcut temel varlıklar farklılık analizi için eldeki ilk bileenlerdir. Buna göre temel varlıklar istenilen ürüne yönelik olarak uyarlanıp, iyiletirilir. Bazen yeni temel varlıklara da ihtiyaç duyulur ve bu durumda onlar için de yeni bir alan analizi (domain analysis) balatılır. Analiz yaklaımı nesneye yönelik tekniklerden alınmı ve çok ince bir UML gösterimine uyarlanmıtır. Tasarım süreci bileenler, servisler ve uygulama bölümlenmesi etrafında devam etmektedir. Bileenler belirlenir, servis diye nitelendirilen bileen arayüzleri tanımlanır ve bileen seviyesinde uyarlanmı bir sıralama diyagramı (sequence diagram) oluturulur. Bu arada Aurora nın ERE ve EDS yetenekleri kullanılarak etkin bir prototipleme süreci de balatılır. Kodlama sırasında süregelen yaklaım devam ettirilir, servis modeli ve bu modelin arkasındaki bileenler sürekli sisteme dahil edilirler (continuous integration). Bu arada gözden geçirmeler ve kod kontrolleri ile temel varlıkların çerçevesi yeniden uyarlanır, gerekiyorsa yeni temel varlıklar ortaya konur. Konfigürasyon ve sürüm yönetimi Aurora yaklaımının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu amaçla CVS temelli bir bilgi bankasından yararlanılır. Veri sözlüü oluturulur ve bileenler, servisler, sınıflar, metotlar, ekranlar, ekransal bölgeler ve raporlar yaam döngüsü boyunca bu sözlüe tanımsal olarak konulur. Etki (impact) ve baımlılık (dependency) analizi çok önemli bir yer tutmaktadır ve veri sözlüü ile bu iki temel ilev kolaylıkla yönetilebilmektedir. Unutulmaması gereken önemli süreçlerden birisi de test yönetimidir. Aurora test yönetimi temel varlıklardan hareketle ve onların geniletilmesiyle bileen temelli olarak yürütülmektedir. Aurora test süreci test ekibinin tanımlanmasından; ekip üyelerinin rol ve sorumluluklarının tarifine, test senaryolarının yönetimine, testlerin yapılı tarihçelerine kadar aktiviteleri öngörmektedir. Test süreci bünyesinde entegrasyon, yük, stres ile regrasyon testlerini de içeren ve mekanik olarak tekrarlanabilir aktiviteler vardır. Balı baına test yönetim süreci bile Aurora YÜB nın en önemli temel varlıklarından birisidir Yönetimsel Açılımlar Yönetimsel açıdan bakıldıında Aurora YÜB; üretim maliyetinin indirgenmesini, üretkenliin artırılmasını, çıktıların zamanında oluturulmasını, yaam döngüsü ilevlerinin layıkıyla kontrolünü,

8 temel varlıklar ve ürünlerdeki hata sayısının azaltılmasını, irket misyonuna odaklanılmasını, mimari uyumluluu, süreç uyumluluunu, toplam kaliteyi, pazar ve müteri memnuniyetini amaçlamaktadır. Buna yönelik yürütülen yönetim aktiviteleri; konfigürasyon yönetimi, süreç yönetimi gibi teknik yönleri içermekle birlikte proje kurulumu, proje organizasyonu, kaynak ve zaman planlaması gibi idari yönleri de öngörmektedir. Kaydedilemeyen hiçbir ey ölçülemez, ölçülemeyen hiçbir ey yönetilemez, yönetilemeyen hiçbir ey de mühendislik deildir mottosu Aurora yönetim yaklaımının temelini oluturmaktadır. Bu nedenle tüm yazılım gelitirme süreci tekrarlanabilir ve yönetilebilir bir ekilde tanımlanmaya çalıılmıtır. Metodoloji; temel bir yazılım süreç yönetimi bilgi bankası etrafında ekillendirilmitir. Bu bilgi bankası gelitirme sürecini tariflemekte, yol göstermekte ve ekip üyelerinin rol ve sorumluluklarını yönlendirmektedir. Web temelli olan bilgi bankasına eriim, uygulama gelitirme sürecine yardımcı olmaktan çok etkin bir ölçme ve deerlendirme yaklaımı için gelitirme sürecinin vazgeçilmez bir parçası haline getirilmektedir. Yazılım süreç yönetimi bilgi bankası sonuçta kalite yönetimi için de tek bavuru kaynaıdır. Ürün bandının etkinliini artırabilmek için gelitirilen Lighthouse [21]; Web temelli bir kalite ve iletiim yönetim sistemidir. Lighthouse ile kaıt ortamındaki iletiimin azaltılması, bürokrasinin ortadan kaldırılması, uygun süreçteki kiilerin etkin iletiimi için altyapıların oluturulması, temel varlıklara yönelik yenilik ve iyiletirilmelerin ekip üyelerine duyurulmasının salanması ve sonuçta süreçlerin iyiletirilmesi adına ölçme ve deerlendirmelerin yapılabilmesi için metrik bilgilerin toplanması hedeflenmektedir. Lighthouse yaklaımı ISO (SPICE) [10] modeli ile birebir uyumlu kalite deerlendirme süreçlerinin kullanılabilmesini mümkün kılmaktadır. 5. Aurora Uygulamaları Bu bölümde Aurora YÜB kullanılarak gelitirilen ürün ve projelerden bazılarına kısaca deinilmektedir. Bu projelerin tipik özellikleri; corafik olarak daıtık kullanıcısı olan, karmaık ve çok çeitli i tanımları içeren, zor modellenen geni veri hacmine sahip, Web temelli kullanımın avantajlarını zengin istemci avantajlarıyla birletiren, 7x24 kullanıma açık, youn ilem hacmine sahip eklinde sıralanabilir. Temel Bankacılık Sistemi yaklaık iki yılda ve 3600 adam aylık bir emek ile tamamlanmıtır. Java temelli bu Temel Bankacılık Sistemi halen iki yıldır üretim ortamında sorunsuz çalımaktadır. Bu uygulamada 20 den fazla dı sistemle XML/Web Servisi temelli adaptörler üzerinden entegrasyon salanmıtır. Bankacılık modeli ürün ve ilem kavramlarına odaklanmı, Aurora YÜB temel varlıklar kütüphanelerine müteri iliki yönetimi, ürün bazlı sistemler, ilem merkezli yaklaım, dinamik organizasyon yönetimi, güçlü bir rol bazlı yetki, onay ve delegasyon mekanizması, kanıtlanmı bir XML-bazlı RIA modeli ve bunun üzerinde çalıma felsefesi eklenmitir. Merkezi Kayıt Kuruluu, Kaydi Sistem bir buçuk yıllık ve yaklaık 400 adam-ay lık bir emek ile gelitirilmi, 2005 yılı ilk çeyreinde ise devreye alınmıtır. Sistem Aurora üzerinde gelitirilmi ve çeitli finansal sistemlerle Web Servisi bazlı entegrasyon salanmıtır. Finansal ilemler asenkron olarak balatılırken sonuçların mesaj bazlı bildirimlerle dönülmesi üzerine çalıan bir mekanizma kurulmutur. Bu sistem sermaye piyasalarına Türkiye de ilk kez kullanılan Straight Through Processing (STP) [17] açılımını getirmektedir. Yüksek ilem hacmi ve youn kullanımın tam olarak kestirilemedii yapısıyla sistemin temel baarı faktörleri devamlılık, dayanıklılık ve güvenirlik olarak tespit edilmektedir. Sistemde, ileri düzey güvenlik politikaları PKI altyapısı kullanılarak yerletirilirken, Smartcard ve sayısal imzanın kullanımı bu açıdan da sisteme Türkiye de bir ilk olma özellii getirmektedir.

9 Sigortacılık Altyapısı çok yeni bir proje olmakla birlikte RUMBA [1] katmanının kullanıldıı ilk örnektir. Sigortacılık alanında dinamik ve sürekli deien i tanımları, karmaık i kuralları ve ilevsel kısıtlar bu tür uygulamaların gelitirilmesini ve bakımını oldukça zorlatırmaktadır. Benzer sorunlara çözüm salamak için gelitirilen RUMBA yaklaımı, sigortacılık alanındaki karmaıklıı modelleyecek ve yönetecek seçim olmutur. Bu yaklaımda temel i tanımları basit görünümler ile gelitirilirken, i kuralları da temel kural ve kural kümeleri üzerinden tanımlanmaktadır. Aurora YÜB üzerinde uygulama gelitirme yaklaımı BT organizasyonlarını da dramatik olarak etkilemektedir. Aurora YÜB bazlı uygulama gelitirme i akıına ek olarak özellemi gereksinim yönetimi, deiim yönetimi, konfigürasyon ve sürüm yönetimi, test yönetimi ve kalite yönetimi ekiplerinin ilevlerini yeniden tanımlamaktadır. Dier yandan hala uygulama gelitiren ekipler kendi uzmanlık alanlarında, bu kez daha etkin olarak çalımaya devam etmektedir. 6. Sonuç YÜB kavramı yazılım mühendisliinde sıkça tartıılan konular arasında yeralmaktadır. Aurora, bu gelimeler ııında tasarlanmı olan bir YÜB dır. Aurora YÜB; çok katmanlı ve Web temelli çatıya ek olarak misyon kritik ve yüksek devamlılık gerektiren kurumsal sistemler için temel varlıkları da tanımlamaktadır. Aurora mimarisinde temel varlıklara ve uygulama gelitirme yaam döngüsüne mimari anlamda özel bir önem verilmektedir. Bu bildiri özellikle Yazılım Üretim Bandı ilevlerini tariflemekte ve Aurora nın bir YÜB olarak nitelendirilebilirliini üç farklı açıdan ele almaktadır. Öncelikle temel varlıkların gelitirilmesi penceresinden bakıldıında Aurora kapsamı net olarak tanmlanmı ve temel varlıklar kalite belirteçlerini de içine alacak ekilde bu tanımlara dahil edilmitir. Aurora da ürün gelitirme mimariyle bütünleik bir süreç olarak tanımlanmı ve tüm yazılım yaam döngüsü ilevlerine her katman için balanmıtır. Son olarak, ürün bandının yönetimi ekip yapılandırmasını içine alacak ekilde tanımlanmı, projenin kurulum aamasından; kaynak planlaması, zaman planlaması, süreç yönetimi ve hatta ölçümlemeye kadar gerekli kriterler ortaya konmutur. References [1]. Altintas, N. Ilker & Cetin, Semih. Integrating a Software Product Line with Rule-Based Business Process Modeling (http://www.cs.com.tr/ar-ge/pdf/spl-bpm-fullpaper.pdf). VLDB-TEAA-2005 (http://www.teaa.formcharts.org/). (2005) [2]. AURORA Software Product Line, Web Site, [3]. AURORA Software Product Line, Blue Paper, [4]. Clements, P. & Northrop, L. Software Product Lines: Patterns and Practice. Reading, MA: Addison Wesley. (2001) [5]. Duhl, J., The Business Impact of Rich Internet Applications. IDC White Paper. (2003) [6]. Erl, Thomas. Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services. Prentice Hall. (2004) [7]. Grosso, W., Laszlo: An Open Source Framework for Rich Internet Applications. (2005) Web Address: [8]. Hibernate. [9]. Java Technology and Web Services.

10 [10]. ISO/IEC TR 15504:18 (E) Information Technology- Software Process Assessment. [11]. Krafzig, D., Banke, K., & Slama, D. Enterprise SOA : Service-Oriented Architecture Best Practices (The Coad Series). Prentice Hall PTR. (2004) [12]. Linthicum, D. S., Coupling Versus Cohesion: When to Leverage Services. Service-Oriented Architectures Web Address: (2004) [13]. Mullet, K., The Essence of Effective Rich Internet Applications. Macromedia Experience Design. (2003) [14]. Northrop, L. M., A Framework for Software Product Line Practice, v4.2. [15]. O'Rourke, C., A Look at Rich Internet Applications. Oracle Magazine. (2004) [16]. Phanouriou, Constantinos: UIML: A Device-Independent User Interface Markup Language. Ph.D. dissertation. (2000) [17]. Samtani, G., Sadhwani, D.: Web Services and Straight Through Processing. Web Services Architect White Papers. (2002) [18]. Stevens, M., Service-Oriented Architecture, in Java Web Services Architecture, McGovern, J., Tyagi, S., Stevens, M., and Mathew, S., Morgan Kaufmann Publishers. (2003) [19]. Stevens, W., Myers, G., and Constantine, L. Structured design. IBM System J. 13, 2. (1974) [20]. SoftwareProductLines.com community web site. [21]. Tufekci, O., LIGHTHOUSE: A Practical Quality Management Information System. Impact of Software Process on Quality Workshop, Izmir, [22]. UIML, [23]. Yoder J. W., Balaguer F. & Johnson R. "Architecture and Design of Adaptive Object Models" Intriguing Technology Presentation at the 2001 Conference on Object-Oriented Programming Systems, Languages, and Applications (OOPSLA '01), ACM SIGPLAN Notices, ACM Press, (2001). [24]. Yoder J. W., Balaguer, F. & Johnson, R. "Adaptive Object Models for Implementing Business Rules" Position Paper for Third Workshop on Best-Practices for Business Rules Design and Implementation, OOPSLA (2001) [25]. Zubrow, D. & Chastek, G. Measures for Software Product Lines, Technical Note CMU/SEI-2003-TN (2003)