Bu sözleşme..kooperatifi/birliği ile Şirketi arasındaki süt alım satımının şartlarını düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu sözleşme..kooperatifi/birliği ile Şirketi arasındaki süt alım satımının şartlarını düzenlemek amacıyla akdedilmiştir."

Transkript

1 SÜT ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1) Sözleşmenin Amacı: Bu sözleşme..kooperatifi/birliği ile Şirketi arasındaki süt alım satımının şartlarını düzenlemek amacıyla akdedilmiştir. Madde 2) Sözleşmenin Tarafları: 1)..Köyleri süt üreticilerini temsil eden.kooperatifi/ birliği Sözleşmenin bundan sonraki hükümlerinde SATICI olarak anılacaktır. 2).Şirketi Sözleşmenin bundan sonraki hükümlerinde ALICI olarak anılacaktır. Madde 3) Miktar: a).kooperatif/birliği üyesi üretici, kendi ihtiyacı olan kısmın dışında kalan sütün tamamını bağlı bulunduğu kooperatife/birliğe verecektir. SATICI Üreticinin sütünü her ne koşulda olursa olsun mukaveleyi imzalamış olan ALICI dan başkasına iş bu sözleşme geçerli olduğu müddetçe veremeyecektir. 1 b)satici günlük ortalama litre çiğ sütü ALICIya teslim edecektir. c) ALICI SATICIdan günlük ortalama.. litre çiğ süt alacaktır. Madde 4)Sözleşme Süresi: Bu sözleşme../../. İle../../. Tarihleri arasında geçerli olacaktır. Taraflar sözleşme bitiminde sözleşmelerini tekrar yenilemek isterlerse bu isteklerini karşı tarafa sözleşme bitim tarihinden en az 15 gün önce resmi kanalla yazılı olarak bildireceklerdir. Taraflarca yenileme talebi gelmez ise sözleşme yenilenmeyecektir. Madde 5)Süt fiyatı: a)sözleşme konusu olan sütünün litre fiyatı..tl. dir. b)süt Litre fiyatı üzerinden %... Birlik Payı, süt toplama bedeli, nakliye ve %8 KDV ALICI tarafından ödenecektir.

2 c)süt fiyatı üzerine %8 KDV ve %... Birlik payı eklenerek fatura düzenlenecektir. d)alici %... lik birlik payını, üretici alacaklarının ödenmesini takip eden 7 iş günü içerisinde SATICI ya ödeyecektir. e)alici tarafından bu birlik payının ödenmemesi halinde ALICI ya ihtar çekilir ve ödeme yapması için 5 iş günü süre verilir. Bu süre sonrasında ALICI tarafından halen ödeme yapılmaması halinde SATICI tarafından yasal takip yollarına başvurulur. SATICI bu geçen süre zarfından zarara uğramamak için kendisine iş bu sözleşme kapsamında verilen TEMİNAT I kullanmaya yetkilidir. f)alicinin süt bedellerini eksik ödediğinin SATICI tarafından tespit edilmesinden sonra,satici tarafından bu durum ALICIYA ihtar ile bildirilir ve bildirimden sonra 3 iş günü içinde ALICI eksik ödemesini tamamlamakla mükelleftir. Aksi takdirde SATICI iş bu sözleşme kapsamında verilen TEMİNAT ı kullanmaya yetkilidir. Madde 6)Teminat Bedeli: Bu sözleşmede üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde işleme konulmak üzere ALICI,SATICI ya..bedelli teminat senedi/çek vermeyi taahhüt eder. 2 Madde 7)Sütün özellikleri: a)teslim edilecek sütler saf ve normal süt özelliklerine haiz olacaktır. b)sütün kreması kesinlikle alınmayacaktır. c)satici tarafından teslim edilecek süt Tüberküloz ve Brusella hastalığı tespit edilmiş işletmelerden toplanmış olmayacaktır. Teslim edilecek süt;süt vasıtasıyla insana geçebilecek bulaşıcı hastalık semptomu göstermeyen sütün duyusal özelliklerinde anormallikler oluşturmayan genel sağlık durumu gözle görülebilen her hangi bir hastalık, genital salgıdan kaynaklanan bir enfeksiyon,ishal ve ateşle birlikte bağırsak hastalığı veya belirgin meme iltihabı göstermeyen,her hangi bir meme yarası olmayan,, sığır cinsi hayvanlar için günde en az 2 litrelik verime ulaşmış,hayvanlardan oluşan sürülerden elde edilmiş olmalıdır. d)sütlere su,tuz,soda gibi katkı maddeleri katılmamış olmalıdır. e) Teslim edilecek sütler; tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

3 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve 2000/6 numaralı Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği ne uygun olacaktır. Buna göre SATICI tarafından ALICIya teslim edilecek sütlerin bileşimi aşağıdaki oranlarda olmalıdır. %Protein m/v en az Asitlik %süt asiti (m/v) %Yağ m/v en az %Yağsız kuru madde m/v en az Yoğunluk (m/v) İnek 2,8 0,135-0,2 3,5 8,5 1,028 Koyun 3,1 0,16-0,35 5,5 10 1,030 Keçi 2,8 0,15-0,28 4,15 8,5 1,026 Manda 5,5 0,14-0,22 7 8,5 1,028 Madde 8)Teslim Yeri ve Şartları: a)süt toplama işini kooperatif/birlik organize edecektir. b) Toplanan sütün ALICIya teslim yeri süt toplama merkezleridir. c)sütler litre hesabı üzerinden teslim edilecektir. 3 d)1.sütler ALICI talebine göre sabah veya akşam teslim edilecektir. Sabah teslim en geç saat a kadar; akşam teslim en geç a kadar gerçekleştirilmiş olacaktır. 2.Teslim esnasında taraflarca teslim tutanağı imzalanacaktır. e)alici toplamanın yapılamaması nedeniyle belirtilen saate kadar sütleri teslim alamaz ise durumu en az Köy İhtiyar Heyeti nden 2 üyenin imzalayacağı bir tutanakla tespit ettirip derhal SATICI ya bildirecektir. Madde 9)Sütün Muayenesi: a)alici sütü toplama merkezlerinde kontrol ederek teslim alacaktır. b)alici firma yetkilileri tarafından süt teslim alınırken alkol testi yapılacaktır. Testte uygulanacak alkol oranı %68-74 olacaktır. Test sonrası sütte kesilme görülmesi halinde ALICI en az Köy İhtiyar Heyeti nden 2 üyenin imzalayacağı bir tutanakla tespit ettirip durumu derhal SATICI ya bildirecektir.

4 c)alici firma yetkilileri tarafından alkol testi yapılmadan sütlerin alınması halinde sütlerin sözleşmeye uygun olmadığı yönünde iddiada bulunulamaz. d)teslim alınan süt standartlara ve sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim alınmış kabul edilir. e)süt ALICI tarafından teslim alındıktan sonra şartlara uygun olmadığı sebebiyle yapılamaz ve litre başına fiyatta indirim talep edilemez. iadesi Madde 10)Ödemeler: a)alici firmalar ödemeyi gün üzerinden yapacaktır. b)her ayın ilk 15 günlük süt bedeli o ayı takip eden ayın.. ncı günü saat.. e kadar;ayın ikinci 15 günlük süt bedeli o ayı takip eden ayın.. ncı günü saat. e kadar SATICI tarafından ALICI ya bildirilen.bankasındaki..nolu SATICI hesabına ALICI ismi belirtmek koşuluyla nakit olarak ödenecektir.ödeme gününün tatil gününe rastlaması halinde tatilden sonraki ilk iş günü mesai bitimine kadar ödeme yapılacaktır. c)alici tarafından SATICI ya elden para ödemesi yapılmayacaktır. 4 d)gecikme halinde geciken miktar için aylık %... oranında gecikme zammı uygulanacaktır. e)gecikme cezaları bir sonraki dönem süt faturalarına ilave edilecektir. f)gecikme dönem devam ederse İş bu sözleşme kapsamında alınmış olan TEMİNAT bildirimsiz olarak nakde çevrilip tahsil edilecektir. g)teminat gecikme cezalarını karşılamaya yetmez ise yine bildirimsiz olarak sözleşme feshedilecek ve yasal takip yollarına başvurulacaktır. Madde 11)Rekabet Yasağı: a)yapılan sözleşme sürecinde ALICI, söz konusu alan içerisinde SATICI haricinde başka bir SATICIdan süt alamayacaktır. b)yapılan sözleşme sürecinde SATICI, söz konusu alan içerisinde ALICI haricinde başka bir ALICIya süt satamayacaktır.

5 c)alici nın taleplerini SATICI nın zorunlu nedenlerle karşılayamaması nedeniyle ALICI nın zarara uğramaması için geçici olarak başka bir SATICI dan süt alımı yapılabilir. Ancak bu durumda SATICI nın muvafakat vermesi zorunludur. d)alici, SATICI dan almayı taahhüt ettiği sütten haklı neden olmaksızın daha azını alarak SATICI nın zarara uğramasına sebep olursa zararı ödemekle mükelleftir.bu zarar sözleşme gereğince almayı taahhüt edip almadığı süt bedeli kadardır.bu durum kere tekrarlarsa SATICI, ALICI ya ihtar çekerek durumu derhal bildirir ve sözleşmeyi feshedebilir. Madde 12)Sigorta: a)tarafların taahhütlerini yerine getirmesi sırasında çıkabilecek her türlü riske karşı taraflar edimlerini sigortalatmak zorundadırlar. b)tarafların sözleşmede belirtilen sorumlulukları yerine getirememesinden doğan performans düşüklüklerine karşı kendilerini sigortalatmak ve sigorta primlerinin düzenli yattığını belgelerle raporlamak durumlarındadır. Madde 13)Tarafların Sorumlulukları: a)her iki tarafta bu anlaşma altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi sonucu ortaya çıkabilecek ve dava konusu olabilecek fiili durumlardan diğer tarafa derhal ve acilen bilgi vermeyi kabul ve taahhüt eder. 5 Aşağıdaki hususlar önemle belirtilmelidir ki (SATICI ve ALICI açısından )Hayvanlardaki hastalık ve virus gibi etkilerin SATICInın kontrolü dışında tespit edilemez bir durumdan meydana gelmesi halinde ALICInın sütleri almamasını geçerli kılan sebepler, olağanüstü haller, sokağa çıkma yasağı, köyün karantinaya alınması, doğal afetler, yolların ulaşıma kapanması ilgili kurumların raporu ile sabit olursa ALICInın işletmesinde meydana gelebilecek büyük arızalar Resmi Kurumlarca belgelenmek şartıyla herhangi bir işlem uygulanmaz. Dini Bayramlar süresince firmalar en az 7 gün önceden haber vermek kaydıyla sütü almayabilir. b)alici SATICIya bir hafta önceden yazılı olarak haber vermek ve resmi kurumlardan geçerli mazeretini belgelemek kaydıyla sözleşme dönemi içerisinde en fazla 3 gün süre ile süt almayabilir. Geçerli mazeret göstermeden süt almayan ALICIlardan teslim almadığı sütlerin bedeli kanuni yollarla tahsil edilebilir. Alınmayan sütlerin miktarının tespitinde bir önceki gün teslim alınan sütlerin miktarı esas alınır. c) SATICIdan sözleşme ile süt satın alan ALICIlar, kooperatif/birlik dışındaki köylerden süt alma yoluna giderlerse ilgili firmanın kendine ait olan hatları da elinden alınır.

6 Madde 14)Sözleşmenin Devri: a)sözleşme ile süt alan ALICIlar 10 gün önceden SATICIya haber vermek kaydıyla sütlerini aldıkları yerleşim yerleri sözleşme kapsamındaki bir başka ALICIya devredebilir. b)sözleşme kapsamındaki ALICIların sütleri sözleşme kapsamı dışındaki herhangi bir ALICIya re sen verilemez. Ancak boşta kalan süte sözleşme kapsamı içindeki ALICIlardan talep olmaması halinde bir başka ALICIya kooperatif/birlik tarafından verilir. c) SATICI ile sözleşme imzalamış veya imzalamamış kooperatif/birlik üyesi üretici; ALICIlara sütlerini vererek taahhütlerinin dışına çıktıklarında kendilerinin yazılı olarak uyarılması sonunda da haricen ALICIya süt vermeye devam ediyorsa SATICI kararı ile o ay döktükleri 15 günlük süt miktarı bedeli kesilip Kooperatife/Birliğe irat kaydedilir. Kooperatif/Birlik tarafından bu yönde alınan kararın süt ödemesini direkt üreticiye yansıtan ALICIya yazılı olarak bildirilmesinden sonra ilgili ALICIya süt veren üreticilerin kendisine teslim edilen sütlerin bedelinin 15 güne yansıyan miktarını Kooperatif/Birlik veznesine yatırmak zorundadır. d)üreticiler süt vermeye devam ediyorlar ise Yönetim Kurulu kararı ile Kooperatif/üst Birlik/Süt Üreticileri Birliğinden çıkarılır. Üyelikten çıkarılan üretici sayısı köydeki üretici sayısının %60 ından fazla ise, köyün tamamı birlikten çıkarılır. 6 Madde 15)Temerrüd ve Sözleşmenin Feshi: a)iş bu sözleşmeyi imzalayan süt ALICIsı firma ise; sahibi veya firmanın yetkili temsilcisi olduğuna dair belgeyi SATICIya ibraz eden kişi tarafından, şirket ise; imzalayacak olan temsilcisi, imzasını şirket kaşesi üzerine atar ve imza sirkülerini ibraz eder. Aksi halde bu konuda iki ihtar alan firma bir sonraki sözleşme dönemine alınmaz. b)sözleşme dönemi içerisinde iki defa sözleşme hükümlerine aykırı harekette bulunan firmalar ile kooperatif/birlik Yönetim Kurulu kararı ile bir sonraki dönemde sözleşme yapılmaz. c)alici bu sözleşmeden doğan borcunu SATICIdan başka bir alacağını takas veya mahsup edemez. SATICI gerektiğinde bu sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeye yetkilidir.

7 Madde 16)Gizlilik: Her iki taraf da anlaşmayı çalışanlar(çalışanlar dâhil olmak üzere), yönetici ve temsilcileri ve profesyonel danışmanları ile sınırlamayı ve gerekli olduğu taktirde bu bilgilerin yukarıdaki kimselerce bilinmesini kabul eder. Taraflar Gizli Bilgileri kendilerine ait bilgileri nasıl koruyorlarsa, ne daha az ne de daha fazla olmamak kaydıyla, aynı gizlilik derecesinde korumakla ve anlaşma ile belirtilenlerin haricinde gerçek ve tüzel kişilere veya oluşumlara açıklanması önlemek amacı ile her türlü gayreti göstermekle yükümlüdürler. Taraflardan biri Gizli Bilginin tamamını ya da herhangi bir kısmını, kamunun talebi ya da hukuksal zorunluluklardan dolayı açıklamak durumunda kaldığı takdirde, bu durumu karşı tarafa ivedilikle hem sözlü hem de yazılı olarak bildirmek zorundadır. Madde 17)Cezai Şartlar: Taraflardan biri sözleşme şartlarını ihlal ederek karşı tarafın zarara uğramasına sebep olursa..tl Cezai Şart ödemeyi kabul etmiştir. Madde 18)Uyuşmazlık Merci: Sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümünde Mahkemeleri ve..icra Daireleri yetkilidir. 7 Madde 19)Teminat İadesi: İş bu sözleşme kapsamında alınan TEMİNAT sözleşmenin sona erdiği gün SATICI tarafından ALICI ya teslim edilecektir. Madde 20)Firmaların İkametgahı: a)satici..nın ikametgahı ve ALICInın ikametgahı..olup,her türlü tebligat bu adrese yapılacaktır. b)alici.nın ikametgahı.olup,her türlü tebligat bu adrese yapılacaktır.

8 Madde 21)Sözleşmenin Yapıldığı Yer: Bu sözleşme taraflarca karşılıklı olarak..tarihinde imzalanmıştır.taraflar iş bu sözleşme hükümlerine karşılıklı olarak uymayı kabul etmişlerdir. Tarih ALICI SATICI ULUSAL SÜT KONSEYİ 8

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

FHS TURİZM ( GEZGİN DAMAKLAR ) YURT DIŞI TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ

FHS TURİZM ( GEZGİN DAMAKLAR ) YURT DIŞI TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ .../.../ 2014 FHS TURİZM ( GEZGİN DAMAKLAR ) YURT DIŞI TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR VE KONUSU Bir tarafta Tatil Merkezi Turizm Org. Ltd. Şti. / FHS TURİZM / Gezgin Damaklar ( Bu sözleşmede kısaca

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIM SÖZLEŞMESİ

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIM SÖZLEŞMESİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ET VE SÜT KURUMU.. Et Kombinası Müdürlüğü (bundan sonra Kombina olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU'nun (Kısaca "Form") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile Özsümer Turizm

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

16-347 Ek I-UGENEL AÇIKLAMALAR:

16-347 Ek I-UGENEL AÇIKLAMALAR: UİNTERNET UGENELGE 16-347 Ek I-UGENEL AÇIKLAMALAR: Bilindiği gibi, 2004/Mayıs ayı ile takip eden aylara ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin resmi-özel sektör ayırımı yapılmaksızın

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen su ürünleri

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU Kiracı Adı-Soyadı : T.C. kimlik No : Fatura Adresi : İş Adresi : İş Tel : E-mail : Ev Adresi : Faks no : Ev Tel : Gsm 1 : Ehliyet No : Gsm 2 : Eh. Verildiği Yer : Eh. Verildiği

Detaylı