IIRC HAKKINDA. Uluslararası <ER> Çerçevesi 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası <ER> Çerçevesi 1"

Transkript

1

2 IIRC HAKKINDA Internatinal Integrated Reprting Cuncil (Uluslararası Entegre Raprlama Knseyi - IIRC), düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, şirketler, standart belirleme triteleri, muhasebe uzmanları ve STK'lar tarafından kurulmuş küresel bir kalisyndur. Bu kalisyn, kurumsal raprlama sürecinin gelişiminde bir snraki adımın değer yaratma hakkında iletişim kurmak lduğu görüşüne sahiptir. Uluslararası <ER> Çerçevesi bu ihtiyacı karşılamak ve geleceğe yönelik bir temel luşturmak için geliştirilmiştir. IIRC hakkında daha fazla bilgiye ve aşağıdaki knular hakkındaki açıklamalara web sitesinden erişebilirsiniz: IIRC'nin kuruluşunun arkasında yatanlar Misyn, vizyn ve amaçlar Yapı ve üyelik; ve bu Çerçevenin geliştirilmesine katkıda bulunan grup üyelikleri Yasal prsedür. IIRC, ihmalkarlık ya da başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın bu belgede yer alan bilgilere dayanarak hareket edilmesi ya da hareket edilmemesi snucu rtaya çıkan zararlarla ilgili hiçbir srumluluk kabul etmez. Telif Hakkı Aralık 2013, Internatinal Integrated Reprting Cuncil ( IIRC ). Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin kpyalarını almaya izin verilmiş lmakla birlikte bu tür kpyalar sadece kişisel veya eğitim amaçlı kullanılabilir ve kesinlikle satılamaz ya da yayılamaz. Ayrıca bu kpyalarda aşağıdaki bildirimin bulunması zrunludur: Telif Hakkı Aralık 2013, Internatinal Integrated Reprting Cuncil ( IIRC ). Tüm hakları saklıdır. IIRC'nin izniyle kullanılmıştır. Bu belgeyi çğaltmak, saklamak, iletmek veya başka şekillerde kullanmak için izin almak üzere IIRC ile iletişime geçilmelidir Aksi takdirde, kanunen izin verilen durumlar dışında bu belgeyi çğaltmak, saklamak, iletmek veya başka şekillerde kullanmak için IIRC'nin önceden yazılı iznini almak zrunludur. İletişim: Uluslararası <ER> Çerçevesi 1

3 ENTEGRE RAPORLAMA HAKKINDA IIRC'nin uzun vadeli vizynu, kamu sektöründe ve özel sektörde kurumsal raprlama nrmu larak Entegre Raprlama (<ER>) kullanılan yaygın kurumsal uygulamalarda entegre düşünce yapısının uygulandığı bir dünyadır. Etkili ve üretken bir sermaye dağılımıyla snuçlanan entegre düşünce ve raprlama döngüsü, kurumsal denge ve sürdürülebilirlik için bir kuvvet görevi görecektir. <ER> aşağıdaki amaçları gütmektedir: Sermayenin daha etkili ve üretken şekilde dağılması amacıyla finansal sermaye sağlayan taraflara sunulan bilgilerin kalitesini artırmak. Kurumsal raprlamaya, farklı raprlama ylları kullanan ve bir kuruluşun zaman içinde değer yaratma kabiliyetini maddi yönde etkileyen tüm faktörleri içeren daha birleşik ve etkili bir yaklaşım rtaya kymak. Sermayenin geniş tabanı (finans, üretilmiş, fikri, insan kaynakları, ssyal, ilişkisel ve dğal) için hesap verebilirlik ve yönetilebilirlik öğelerini güçlendirmek ve bunların birbirlerine lan bağımlılıklarının anlaşılmasını sağlamak. Kısa, rta ve uzun vadede değer yaratmaya daklanan entegre düşünce, karar verme ve harekete geçme unsurlarını desteklemek. <ER>, dünya çapındaki ulusal yargı bölgelerinde yürütülen kurumsal raprlama faaliyetlerindeki çeşitli gelişmelerle tutarlıdır. Entegre rapr hazırlama isteğinde lan şirketler ve diğer kuruluşlar için ilkelere dayalı bir kılavuz lan Uluslararası <ER> Çerçevesinin, söz knusu bireysel girişimleri hızlandırması ve raprlama sürecinin kendisi dahil lmak üzere <IR> uygulamasının faydalarını rtaya kymak üzere dünya çapında kurumsal raprlama alanında yapılacak daha büyük yeniliklere ivme kazandırması amaçlanmaktadır. Zaman içinde <ER>'nin kurumsal raprlama nrmu haline gelmesi öngörülmektedir. Kuruluşların bundan snra çk sayıda, birbiriyle bağlantısız, durağan bildirimler yapması gerekmeyecektir. Bunun için entegre düşünce sürecinin işlemesi ve bilgiler arası bağlantı gibi ilkelerin uygulanması gerekmektedir. <ER> finansal ve diğer raprlama uygulamalarıyla tutarlıdır ancak, entegre rapr diğer rapr ve bildirim yöntemlerinden çeşitli açılardan farklıdır. Özellikle bir kuruluşun kısa, rta ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetine daklanmakta ve bu sayede: Kısalık, stratejik dak ve geleceğe daklılık, bilgiler arası bağlantı, sermaye öğeleri ve bunlar arasındaki bağlantılara birleşik vurgu yapmaktadır. Kuruluş içinde entegre düşünce biçiminin önemini vurgulamaktadır. Entegre düşünce, bir kuruluşun çeşitli işletme ve fnksiynel birimleri arasındaki ilişkileri ve kullandığı ya da etkilediği sermaye öğelerini aktif şekilde hesaba katmasıdır. Entegre düşünce kısa, rta ve uzun vadede değer yaratmaya yönelik entegre karar verme mekanizmalarına ve eylemlere giden ylu açmaktadır. Entegre düşünce, aşağıdakiler dahil lmak üzere bir kuruluşun zaman içinde değer yaratma kabiliyetini etkileyen çeşitli faktörler arasındaki bağlantıyı ve bağımlılıkları hesaba katar: Kuruluşun kullandığı ya da etkilediği sermaye öğeleri ve takas dahil lmak üzere bunlar arasındaki kritik bağımlılıklar Kuruluşun başlıca paydaşlarının meşru ihtiyaç ve isteklerine yanıt verme kapasitesi Kuruluşun iş mdelini ve stratejisini, dış çevresi ile karşılaştığı risk ve fırsatlara yanıt verecek şekilde nasıl uyarladığı Kuruluşun geçmişte, bugün ve gelecekte sermaye açısından gerçekleştirdiği faaliyetler, perfrmans (finansal ve diğer) ve snuçları Entegre düşünce bir kuruluşun faaliyetlerine ne kadar fazla dahil edilirse bilgiler arasındaki bağlantılar yönetim raprlamasına, analizlere ve karar verme sürecine kadar dğal bir şekilde aktarılır. Bu ayrıca, entegre raprun hazırlanması dahil lmak üzere iç ve dış raprlama ve bildirim süreçlerini destekleyen bilgi sistemlerinin daha iyi entegre edilmesini de sağlar. Uluslararası <ER> Çerçevesi 2

4 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 6 BÖLÜM I - GİRİŞ 6 1. ÇERÇEVENİN KULLANIMI 7 A Entegre rapr tanımı 7 B Çerçevenin Amacı 7 C Entegre raprun amacı ve kullanıcıları 7 D İlkelere dayalı bir yaklaşım 7 E Rapr biçimi ve diğer bilgilerle ilişkiler 8 F Çerçevenin Uygulanışı 8 G Bir entegre raprla ilgili srumluluk 9 2. TEMEL KAVRAMLAR 10 A Giriş 10 B Kuruluş ve diğerleri için değer yaratma 10 C Sermaye öğeleri 11 D Değer yaratma süreci 13 BÖLÜM II - ENTEGRE RAPOR KILAVUZ İLKELER 16 A Stratejik dak ve geleceğe yönelim 16 B Bilgiler arası bağlantı 16 C Paydaşlarla ilişkiler 17 D Önemlilik 18 E Kısa ve öz lma 21 F Güvenilirlik ve eksiksizlik 21 G Tutarlılık ve karşılaştırabilirlik İÇERİK ÖĞELERİ 24 A Kurumsal genel görünüm ve dış çevre 24 B Kurumsal Yönetim 25 C İş mdeli 25 D Riskler ve fırsatlar 27 E Strateji ve kaynak aktarımı 27 F Perfrmans 28 G Genel görünüş 28 H Hazırlık ve sunum temeli 29 I Genel raprlama ilkeleri 30 SÖZLÜK 33 EK GEREKSİNİMLERİN ÖZETİ 34 Uluslararası <ER> Çerçevesi 3

5 YÖNETİCİ ÖZETİ Entegre Raprlama (<ER>) kurumsal raprlama knusuna daha birleşik ve etkili bir yaklaşım rtaya kyar ve sermayenin daha etkili ve üretken bir şekilde dağıtılması için finansal sermaye sağlayan taraflara sunulan bilgilerin kalitesini artırmayı amaçlar. IIRC'nin uzun vadeli vizynu, kamu sektöründe ve özel sektörde kurumsal raprlama nrmu larak <ER> kullanılan yaygın kurumsal uygulamalarda entegre düşünce yapısının uygulandığı bir dünyadır. BİR ENTEGRE RAPOR Bir entegre raprun asıl amacı finansal sermaye sağlayan taraflara bir kuruluşun zaman içinde nasıl değer yaratacağını açıklamaktır. Bir entegre rapr çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, iş rtakları, yerel tplumlar, yasa kyucular, düzenleyiciler ve plitika yapıcılar dahil lmak üzere bir şirketin zaman içinde değer yaratma kabiliyeti üzerinde etkisi lan tüm paydaşlardan faydalanır. Uluslararası <ER> Çerçevesi (Çerçeve) ilkelere dayalı bir yaklaşım benimser. Bunun amacı esneklik ve düzen arasında, farklı kuruluşların kendilerine özgü kşulları arasındaki büyük farklılıkları dikkate alarak ilgili bilgiye duyulan ihtiyacı karşılamak üzere kuruluşlar arasında yeterli bir karşılaştırılabilirlik seviyesi luşturmaya yönelik bir denge sağlamaktır. Bu rapr spesifik temel perfrmans göstergeleri, ölçüm yöntemleri ya da farklı knular hakkında açıklamalar sağlamaz; ancak, bir entegre raprun Çerçeve ile uyumlu lduğunu söyleyebilmek için öncesinde uygulanması gereken az sayıdaki bazı gereksinimleri içerir. Bir entegre rapr mevcut uyumluluk gereksinimlerine yanıt larak hazırlanabilir veya bağımsız bir rapr labilir veya başka bir raprun ya da bildirimin ayrıştırılabilir, öne çıkan ve erişilebilir bir parçası labilir. Bu rapr, uyum sağlama ya da açıklama temelinde geçiş dönemi ile ilgili larak rapr için srumluluğu üstlenen, kurumsal yönetim srumlularına ait bir beyanat içermelidir. TEMEL KAVRAMLAR Bir entegre raprun amacı, bir kuruluşun kullandığı ve etkilediği kaynaklar ve ilişkiler hakkında bilgi vermektir. Bunlar bu Çerçevede bundan snra "sermaye öğeleri" larak anılacaktır. Raprun ayrıca, bir kuruluşun kısa, rta ve uzun vadede değer yaratmak amacıyla dış çevresiyle ve sermaye öğeleriyle nasıl etkileşim kurduğunu da açıklaması gerekir. Sermaye öğeleri, kuruluşun faaliyetleri ve snuçları ile artan, azalan ya da dönüştürülen bir değerler stğudur. Bunlar bu Çerçevede finansal, üretilmiş, fikri, insan kaynakları, ssyal, ilişkisel ve dğal sermaye öğeleri larak sınıflandırılmıştır ancak entegre rapr düzenleyen kuruluşların bu sınıflandırmayı kullanması ya da raprlarını bunlara göre düzenlemesi gerekmemektedir. Bir kuruluşun kendisi için değer yaratabilme kabiliyeti, finansal sermaye sağlayan taraflara finansal geri dönüş sağlar. Bu, kuruluşun çk çeşitli faaliyetler, etkileşimler ve ilişkiler yluyla paydaşları ve geniş anlamda tplum için yarattığı değerle ilişkilidir. Bunlar kuruluşun kendisi için değer yaratma kabiliyeti açısından önemliyse entegre rapra dahil edilmeleri gerekir. ÇERÇEVE Bu Çerçevenin amacı, bir entegre raprun tplam içeriğini düzenleyen Kılavuz İlkeler ve İçerik Öğeleri sağlamak ve bunların altında yatan temel kavramları açıklamaktır. Çerçeve: Kuruluşun değer yaratma kabiliyetini değerlendirmede kullanmak üzere entegre rapra dahil edilecek bilgileri tanımlar. Bir kuruluşun stratejisinin kalitesi veya perfrmansının seviyesi gibi faktörler için göstergeler luşturmaz. Asıl larak özel sektördeki her ölçekten kar amaçlı şirketlere yönelik larak yazılmış lmakla birlikte gereken uyarlamalarla birlikte kamu sektöründe veya kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar tarafından da kullanılabilir. Uluslararası <ER> Çerçevesi 4

6 YÖNETİCİ ÖZETİ (DEVAMI) KILAVUZ İLKELER Aşağıdaki Kılavuz İlkeler bir entegre raprun hazırlanmasında temel larak kullanılır, raprun içeriği hakkında bilgi verir ve bilgilerin nasıl sunulduğunu gösterir: Stratejik dak ve geleceğe yönelim: Bir entegre rapr kuruluşun stratejisi ve bunun, kuruluşun kısa, rta ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetiyle ve sermaye öğelerini kullanımı ve etkileşimiyle nasıl bir ilgisi lduğu hakkında bilgi sağlamalıdır Bilgiler arası bağlantı: Bir entegre rapr kuruluşun zaman içinde değer yaratma kabiliyetini etkileyen faktörlerin birleşimi, birbirleriyle lan ilişkileri ve aralarındaki bağımlılıkların bütünsel bir resmini sunmalıdır Paydaşlarla ilişkiler: Bir entegre rapr kuruluşun temel paydaşlarıyla kurduğu ilişkilerin dğası ve kalitesi hakkında bilgi sağlamalı ve kuruluşun paydaşların meşru ihtiyaç ve isteklerini ne ölçüde anladığını, hesaba kattığını ve karşıladığını göstermelidir Önemlilik: Bir entegre rapr kuruluşun kısa, rta ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetini önemli ölçüde etkileyen knular hakkında bilgi vermelidir Kısa ve öz lma: Bir entegre rapr kısa ve öz lmalıdır Güvenilirlik ve eksiksizlik: Bir entegre rapr lumlu ya da lumsuz tüm maddi hususları dengeli ve maddi hata içermeyecek bir şekilde içermelidir Tutarlılık ve karşılaştırabilirlik: Bir entegre raprdaki bilgiler: (a) zaman içinde tutarlı bir temele dayalı larak ve (b) kuruluşun kendi zaman içinde değer yaratma kabiliyeti açısından, diğer kuruluşlarla karşılaştırılmasına lanak sağlayacak şekilde sunulmalıdır. İÇERİK ÖĞELERİ Bir entegre raprda birbirlerine temelden bağlı lan ve birbirlerini karşılıklı larak dışlamayan sekiz İçerik Öğesi bulunur: Kurumsal genel görünüm ve dış çevre: Kuruluş ne iş yapıyr ve hangi kşullarda faaliyet gösteriyr? Kurumsal Yönetim: Kuruluşun kurumsal yönetim yapısı kısa, rta ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetini nasıl destekliyr? İş mdeli: Kuruluşun iş mdeli nedir? Riskler ve fırsatlar: Kuruluşun kısa, rta ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetini etkileyen spesifik risk ve fırsatlar nelerdir ve kuruluş bunları nasıl ele almaktadır? Strateji ve kaynak aktarımı: Kuruluşun hedefi nedir ve buraya nasıl ulaşmayı amaçlamaktadır? Perfrmans: Kuruluş, dönem için belirlenen stratejik hedeflerine ne ölçüde ulaşmıştır ve elde edilen snuçlar sermaye öğelerini nasıl etkilemiştir? Genel görünüş: Kuruluşun stratejisini uygularken karşılaşması muhtemel zrluk ve belirsizlikler ve bunların, iş mdeli ile gelecekteki perfrmansı açısından ptansiyel etkileri nelerdir? Sunumun temeli: Kuruluş entegre rapra dahil edilecek knuları nasıl belirlemektedir ve bu knular nasıl nicelenmekte veya değerlendirilmektedir? Uluslararası <ER> Çerçevesi 5

7 BÖLÜM I GİRİŞ

8 1. ÇERÇEVENİN KULLANIMI 1A Entegre rapr tanımı 1.1 Bir entegre rapr bir kuruluşun stratejisinin, kurumsal yönetiminin, perfrmansının ve beklentilerinin kuruluşun dış çevresi bağlamında kısa, rta ve uzun vadede değer yaratmayı nasıl sağlayacağının kısa ve öz bir şekilde bildirilmesidir. 1.2 Bir entegre rapr bu Çerçeveye göre hazırlanmalıdır. 1B Çerçevenin Amacı 1.3 Bu Çerçevenin amacı, bir entegre raprun tplam içeriğini düzenleyen Kılavuz İlkeler ve İçerik Öğeleri sağlamak ve bunların altında yatan temel kavramları açıklamaktır. 1.4 Bu çerçeve asıl larak özel sektördeki her ölçekten kar amaçlı şirketlere yönelik larak yazılmış lmakla birlikte gereken uyarlamalarla birlikte kamu sektöründe veya kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar tarafından da kullanılabilir. 1.5 Bu Çerçeve kuruluşun değer yaratma kabiliyetini değerlendirmede kullanmak üzere entegre rapra dahil edilecek bilgileri tanımlar. Bir kuruluşun stratejisinin kalitesi veya perfrmansının seviyesi gibi faktörler için göstergeler luşturmaz. 1.6 Bu Çerçevede değer yaratma için kullanılan referanslar: Değerin krunduğu ve azaldığı durumları içerir (bkz. paragraf 2.14) Zaman içinde (yani kısa, rta ve uzun vadede) değer yaratmakla ilgilidir. 1.8 Bir entegre rapr çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, iş rtakları, yerel tplumlar, yasa kyucular, düzenleyiciler ve plitika yapıcılar dahil lmak üzere bir şirketin zaman içinde değer yaratma kabiliyeti üzerinde etkisi lan tüm paydaşlardan faydalanır. 1D İlkelere dayalı bir yaklaşım 1.9 Bu Çerçeve ilkelere dayalıdır. İlkelere dayalı yaklaşımın amacı esneklik ve düzen arasında, farklı kuruluşların kendilerine özgü kşulları arasındaki büyük farklılıkları dikkate alarak ilgili bilgiye duyulan ihtiyacı karşılamak üzere kuruluşlar arasında yeterli bir karşılaştırılabilirlik seviyesi luşturmaya yönelik bir denge sağlamaktır Bu rapr spesifik temel perfrmans göstergeleri (KPI'lar), ölçüm yöntemleri ya da farklı knular hakkında açıklamalar sağlamaz. Dlayısıyla, entegre raprun hazırlanmasından ve sunulmasından srumlu kişilerin aşağıdaki hususları belirlerken kuruluşun içinde bulunduğu kşullara göre karar vermesi gerekir: Hangi knular önemlidir Genel larak kabul edilen ölçüm ve açıklama yöntemlerinin uygulanması dahil lmak üzere bunlar nasıl açıklanmalıdır. Bir entegre raprda yer alan bilgiler kuruluş tarafından yayınlanan diğer bilgilerle benzer ya da bunlara dayalıysa söz knusu diğer bilgi ile aynı temelde hazırlanır ya da bu bilgi ile klayca örtüştürülebilir. 1C Entegre raprun amacı ve kullanıcıları 1.7 Bir entegre raprun asıl amacı finansal sermaye sağlayan taraflara bir kuruluşun zaman içinde nasıl değer yaratacağını açıklamaktır. Dlayısıyla hem finansal hem de diğer knularda ilgili bilgiler içerir. Uluslararası <ER> Çerçevesi 7

9 1. ÇERÇEVENİN KULLANIMI (DEVAMI) Nicel ve nitel bilgiler 1.11 KPI'lar ve parasallaştırılmış ölçütler gibi nicel göstergeler ve bunların sunulduğu bağlam, bir kuruluşun nasıl değer yarattığını ve çeşitli sermaye öğelerini nasıl kullandığını ve etkilediğini açıklamada sn derece yararlı labilir. Uygun ve knuyla ilgili lması halinde bir entegre raprda nitel göstergeler de kullanılabilir: 1E Kuruluşun değer yaratma kabiliyeti en iyi nicel ve nitel bilgilerin birleşimi yluyla rapr edilebilir (nicel ve nitel bilgiler arasındaki bağlantı hakkında bilgi için bkz. paragraf 3.8). Bir entegre raprun amacı kuruluşun herhangi bir zamandaki değerini, zaman içinde yarattığı değeri ya da tüm sermaye öğelerinin kullanımını veya bunlar üzerindeki etkilerini nicelemek veya parasallaştırmak değildir. (Uygun nicel göstergeleri rtak özellikleri hakkında bilgi için bkz. paragraf 4.53.) Rapr biçimi ve diğer bilgilerle ilişkiler 1.12 Bir entegre rapr amaca yönelik lan, tanımlanabilir bir bildirim şeklinde lmalıdır Bir entegre raprun amacı diğer bildirimlerde (örneğin mali durum tablları, sürdürülebilirlik raprları, analist görüşmeleri veya web sitesi bildirimleri) kullanılan bilgilerin bir özeti lmaktan çk zaman içinde değerin nasıl luşturulduğu hakkındaki bilgiler arasında açık bir bağlantı kurmaktır Bir entegre rapr mevcut uyumluluk gereksinimlerine yanıt larak hazırlanabilir. Örneğin yerel kanunlar bir kuruluşun mali durum tabllarına ilişkin bağlam sağlayan bir yönetim yrumu ya da başka bir rapr hazırlamasını gerektirebilir. Bu durumda hazırlanacak lan rapr Çerçeveye göre hazırlanması halinde bir entegre rapr larak kabul edilebilir. Raprda bu Çerçevenin gerektirdikleri dışında bir bilgi yer alması gerekiyrsa söz knusu diğer bilgilerin bu Çerçeveyle istenen kısa ve öz bilgileri engellememesi halinde rapr, entegre rapr larak kabul edilebilir Bir entegre rapr bağımsız bir rapr labilir veya başka bir raprun ya da bildirimin ayrıştırılabilir, öne çıkan ve erişilebilir bir parçası labilir. Örneğin kuruluşun mali durum raprlarını da içeren bir raprun önüne eklenebilir Bir entegre raprda, amaca yönelik bildirimin dışında raprla arasında bağlantı kurulabilecek daha ayrıntılı bilgiler için bir giriş nktası verilebilir. Bağlantı şekli entegre raprun biçimine bağlıdır (örneğin kağıda basılı bir rapr açısından bağlantılar ek belge şeklinde verilebilir ya da web tabanlı bir rapr için diğer bilgilere erişimi sağlayacak bir bağlantı verilebilir). 1F Çerçevenin Uygulanışı 1.17 Bir entegre rapr lduğu iddia edilen ve Çerçeveye atıfta bulunan bildirimlerde, aksi belirtilmedikçe kalın italik harflerle belirtilen tüm gereksinimler uygulanmalıdır: İlgili bilgilerin veya spesifik yasal engellerin bulunmaması önemli bilgilerin açıklanamamasıyla snuçlanabilir Önemli bilgilerin açıklanması rekabet açısından ciddi zararlar dğurabilir. (Bkz. paragraf 3.51.) 1.18 İlgili bilgilerin veya spesifik yasal engellerin bulunmaması halinde bir entegre rapr: Atlanan bilgilerin niteliğini göstermelidir Bu bilgilerin neden atlandığını açıklamalıdır Veri lmaması halinde bilgi almak için atılan adımları ve bunun için beklenen süreyi bildirmelidir. Kılavuz Bilgiler 1.19 Bu çerçevede kalın italik harflerle yazılmayan metinler, gereksinimlerin uygulanmasında kılavuzluk etme amacına yöneliktir. Bir entegre raprda bu kılavuzda atıfta bulunan tüm knuların bulunması gerekmez. Uluslararası <ER> Çerçevesi 8

10 1. ÇERÇEVENİN KULLANIMI (DEVAMI) 1G Bir entegre raprla ilgili srumluluk 1.20 Bir entegre raprda kurumsal yönetim srumluları hakkında aşağıdakiler dahil lmak üzere bir beyanat yer almalıdır: Entegre raprun bütünlüğünü sağlamak için bu kişilerin srumluluğuna ilişkin bir nay Bu kişilerin entegre raprun hazırlanmasında ve sunulmasında müşterek akıl kullandıklarına ilişkin bir nay Entegre raprun bu Çerçeveye uygun sunulup sunulmadığına ilişkin bu kişilerin görüşleri veya ulaştıkları snuç ya da bu tür bir beyanat içermiyrsa aşağıdakileri açıklamalıdır: Kurumsal yönetim srumlularının raprun hazırlanmasında ve sunulmasında üstlendikleri rl Gelecekteki raprlarda bu tür bir beyanın yer almasını sağlamak için atılan adımlar Bunun için gereken süre (kuruluşun bu Çerçeveye atıfta bulunan üçüncü entegre raprundan daha geç lmamalıdır). Uluslararası <ER> Çerçevesi 9

11 2. TEMEL KAVRAMLAR 2.1 Bu bölümde yer alan temel kavramlar Çerçevedeki gereksinimlerin ve kılavuz bilgilerin temelini luşturmakta ve bunları desteklemektedir. 2A Giriş 2.2 Bir entegre rapr bir kuruluşun zaman içinde nasıl değer yarattığını açıklar. Değer sadece bir kuruluş tarafından ya da kuruluş bünyesinde yaratılmaz. Değer: Dış çevreden etkilenir Paydaşlarla lan ilişkiler yluyla yaratılır Çeşitli kaynaklara bağlıdır. 2.3 Dlayısıyla, bir entegre rapr aşağıdakiler hakkında bilgi sağlama amacını güder: 2B Bir kuruluşu etkileyen dış çevre Kuruluş tarafından kullanılan ya da etkilenen kaynaklar ve ilişkiler (bunlar bu Çerçevede Bölüm 2C'de sermaye öğeleri larak anılmaktadır ve finansal, üretilmiş, fikri, insan kaynakları, ssyal, ilişkisel ve dğal sermaye larak sınıflandırılmıştır) Kuruluşun kısa, rta ve uzun vadede değer yaratmak amacıyla dış çevresiyle ve sermaye öğeleriyle nasıl etkileşim kurduğu. Kuruluş ve diğerleri için değer yaratma 2.4 Bir kuruluş tarafından zaman içinde yaratılan değer kuruluşun faaliyetleri ve çıktıları tarafından sermaye öğeleri üzerinde yaratılan artışlar, azalmalar veya dönüşümlerle kendini gösterir. Bu değerin birbiriyle ilişkili iki unsuru vardır: Kuruluşun kendisi için yaratılan değer (finansal sermaye sağlayan taraflara finansal geri dönüş sunmaya imkan verir) Diğerleri (paydaşlar ve geniş anlamda tplum) için yaratılan değer. 2.5 Finansal sermaye sağlayan taraflar kuruluşun kendisi için yarattığı değerle ilgilenir. Ayrıca, kuruluşun diğer taraflar için yarattığı değer kuruluşun kendisi için değer yaratma kabiliyetini etkiliyrsa veya kuruluşun belirli bir amacıyla (örneğin açık bir ssyal amaç) ilgiliyse kendi değerlendirmelerine göre bu değerle de ilgilenirler. 2.6 Bir kuruluşun kendisi için değer yaratma kabiliyeti diğerleri için yarattığı değerle bağlantılıdır. Şekil 1'de gösterildiği gibi bu, finansal sermayedeki değişimlerle dğrudan ilişkili lan müşterilere yapılan satışlar vb. ek larak çk çeşitli faaliyetler, etkileşimler ve ilişkiler yluyla gerçekleştirilir. Bunlar örnek larak kuruluşun faaliyet ve ürünlerinin müşteri memnuniyeti, tedarikçilerin kuruluşla iş yapma isteği ve iş yapma kşulları, iş rtaklarının kuruluşla birlikte üstlenmeyi kabul ettiği girişimler, kuruluşun itibarı, kuruluşun faaliyet göstermek için sahip lduğu ssyal yetkiyi etkileyen kşullar, tedarik zinciri veya yasal gerekliliklerin uygulanışı üzerindeki etkilerini içerir. Şekil 1: Kuruluş ve diğerleri için yaratılan değer: 2.7 Söz knusu etkileşimler, faaliyetler ve ilişkiler kuruluşun kendisi için değer yaratma kabiliyeti açısından önemliyse entegre rapra dahil edilmeleri gerekir. Bu, sermaye öğeleri üzerindeki etkilerin ne ölçüde dışsallaştırılacağının (yani sermaye öğeleri üzerindeki kuruluşa ait lmayan maliyetler veya diğer etkiler) hesaba katılmasını da içerir. Uluslararası <ER> Çerçevesi 10

12 2. TEMEL KAVRAMLAR (DEVAMI) 2.8 Dışsallık pzitif ya da negatif labilir (yani sermaye öğeleriyle şekillendirilen değerde net bir artış ya da azalmayla snuçlanabilir). Dışsallık en nihayetinde kuruluş için yaratılan değeri artırabilir veya azaltabilir. Dlayısıyla, finansal sermaye sağlayan taraflar etkilerini değerlendirmek ve kaynakları buna göre tahsis etmek amacıyla maddi dışsallık hakkında bilgiye ihtiyaç duyabilir. 2.9 Değer, farklı sermaye öğeleri kullanılarak farklı zaman aralıklarında ve farklı paydaşlar için yaratıldığından, sermaye öğelerinden birini en üst düzeye çıkarırken diğerlerini göz ardı etme yluyla yaratılması muhtemel değildir. Örneğin, insan sermayesini göz ardı ederek (örneğin uygun lmayan insan kaynakları plitika ve uygulamaları benimsenerek) finansal sermayenin (örneğin kar) en üst düzeye çıkarmanın uzun vadede kuruluş için değeri en üst düzeye çıkarması muhtemel değildir. 2C Sermaye öğeleri Sermaye stkları ve akışı 2.10 Tüm kuruluşların başarıya ulaşması çeşitli sermaye öğelerine dayalıdır. Bu çerçevede sermaye öğeleri finansal, üretilmiş, fikri, insan kaynakları, ssyal, ilişkisel ve dğal sermaye öğeleri larak sınıflandırılmıştır ancak paragraf 'da da ele alındığı gibi entegre rapr düzenleyen kuruluşların bu sınıflandırmayı kullanması şart değildir Sermaye öğeleri, kuruluşun faaliyetleri ve snuçları ile artan, azalan ya da dönüştürülen bir değerler stğudur. Örneğin, bir kuruluş kar yaptığında finansal sermayesi artar ve çalışanlara daha iyi eğitim verildiğinde insan sermayesi iyileşir Sermaye öğelerinin genel stğu zamana göre sabitlenmez. Sermaye öğeleri artar, azalır veya dönüşürken kendi aralarında ve içlerinde sürekli bir akış lur. Örneğin, bir kuruluş çalışanlarını eğiterek insan sermayesini iyileştirirken ilgili eğitim maliyetleri finansal sermayesini azaltır. Etki açısından finansal sermaye, insan sermayesine dönüşmüştür. Bu örneğin basit ve sadece kuruluş açısından sunulmuş lmasına rağmen 1 ranlar ve snuçlar değişse de sermaye öğeleri arasındaki sürekli etkileşimi ve dönüşümü göstermektedir Birçk faaliyet yukarıdaki örnekten çk daha karmaşık artışlara, azalmalara veya dönüşümlere yl açmaktadır ve çk daha geniş bir tabana yayılan sermaye öğelerinin veya bir sermaye öğesine ait bileşenlerin kullanılmasını gerektirir (örneğin çiftlik hayvanları için yem larak kullanılan ekinleri yetiştirmek amacıyla suyun kullanılması; bunların tümü dğal sermaye öğesinin bileşenleridir) Kuruluşlar bir değer yaratma amacında lmasına rağmen bunun için bazı sermaye öğelerinde saklı değerin azalması ve dlayısıyla tplam sermaye stğunda net bir azalma yaşanması gerekebilir. Birçk durumda net etkinin bir artış veya azalma (ya da değerin krunması) şeklinde görülüp görülmeyeceği seçilen bakış açısına bağlıdır. Yukarıdaki örnekte lduğu gibi işverenler ve çalışanlar eğitime farklı şekilde değer verebilirler. Bu Çerçevede değer yaratma terimi, tplam sermaye stğunun değişmediği veya azaldığı (yani değerin krunduğu veya azaldığı) durumları da kapsamaktadır. Sermaye öğelerinin kategrileri ve açıklamaları 2.15 Bu Çerçevenin amaçları dğrultusunda sermaye öğeleri aşağıdaki şekilde kategrize edilmiş ve açıklanmıştır: Finansal sermaye Aşağıdaki özelliklere sahip lan fn havuzudur: bir kuruluşun mal üretimi veya hizmet sağlama amacıyla kullanımına sunulanlar brçlanma, öz sermaye veya hibe gibi finansman yluyla ya da faaliyetler veya yatırımlar yluyla edinilenler Üretilmiş sermaye Aşağıdakiler gibi bir kuruluşun mal üretimi veya hizmet sağlama amacıyla kullanımına sunulan üretilmiş fiziksel nesneler (dğal fiziksel nesnelerden farklıdır): binalar ekipmanlar 1 Diğer bakış açıları arasında işverenden aldığı ücret nedeniyle eğitmenin finansal sermayesindeki artış ve çalışanların yeni kazandıkları yeni becerileri tplumsal kuruluşlara katkı sağlamak amacıyla kullanmaları halinde ssyal sermayedeki artış sayılabilir (karmaşıklık, bağımlılık ve takas hakkında bilgi için bkz. paragraf 4.56). Uluslararası <ER> Çerçevesi 11

13 2. TEMEL KAVRAMLAR (DEVAMI) altyapı (karaylları, limanlar, köprüler, atık ve su arıtma tesisleri gibi) Üretilmiş sermaye genelde başka kuruluşlar tarafından yaratılır ancak rapru düzenleyen kuruluş tarafından satış amaçlı üretilen ya da kendi kullanımı için edinilen varlıkları da kapsar. Fikri sermaye Aşağıdakiler gibi kuruluşa ait bilgiye dayalı maddi lmayan varlıklar: patentler, telif hakları, yazılımlar, haklar ve lisanslar gibi fikri mülkiyet Zımni bilgi, sistemler, prsedürler ve prtkller gibi "kuruluşa ait sermaye" İnsan sermayesi İnsanların yeterlilikleri, kabiliyetleri, deneyimleri, yenilik yapma mtivasynları ve: bir kuruluşun kurumsal yönetim çerçevesine, risk yönetimi yaklaşımına ve etik değerlerine uyum sağlamaları ve bunları desteklemeleri bir kuruluşun stratejisini anlama, geliştirme ve uygulama kabiliyetleri sadakatleri, süreç, ürün ve hizmetleri geliştirme mtivasynları ve liderlik etme, yönetme ve işbirliği yapma kabiliyetleri Ssyal ve ilişkisel sermaye Tplumlar, paydaş grupları ve diğer ağların kendi içindeki ve aralarındaki gelenek ve ilişkiler ile bireysel ve tplu refahı artırmak amacıyla bilgi paylaşma kabiliyeti. Ssyal ve ilişkisel sermaye şunları kapsar: paylaşılan nrmlar, rtak değerler ve davranışlar başlıca paydaşlarla lan ilişkiler ve bir kuruluş tarafından geliştirilen ve kuruluşun dış paydaşlarıyla birlikte krumak için çalıştığı karşılıklı güven ve etkileşime girme isteği bir kuruluşun geliştirdiği marka ve itibarla ilgili maddi lmayan varlıklar bir kuruluşun faaliyet gösterme ehliyeti Dğal sermaye Bir kuruluşun dün, bugün ve gelecekte sahip lduğu ve lacağı refahı destekleyen ürün veya hizmetler sunulmasını sağlayan yenilenebilir ve yenilenemez dğal kaynaklar ve süreçler. Şunları kapsar: hava, su, tprak, madenler ve rmanlar biyljik çeşitlilik ve eksistem sağlığı Tüm sermaye öğeleri her kuruluş açısından eşit derecede ilgili veya uygulanabilir değildir. Birçk kuruluş tüm sermaye öğeleriyle belirli bir ölçüye kadar etkileşim kurmasına rağmen bu etkileşimler, entegre rapra dahil edilecek kadar önemli lmayan, nispeten düşük seviyeli veya dlaylı etkileşimler labilir. Sermaye öğelerinin Çerçevedeki rlü 2.17 Bu Çerçeve, bir entegre raprun yukarıda tanımlanan kategrileri içermesini ya da bunlara göre yapılandırılmasını gerektirmez. Sermaye öğelerinin bu Çerçevede kullanılmasının asıl amacı şunlardır: Değer yaratma kavramının terik temelinin altını çizmek (bkz. Bölüm 2B) Kuruluşların kullandıkları veya etkiledikleri tüm sermaye biçimlerini dikkate almasını sağlamaya yönelik kılavuz bilgiler sağlamak Kuruluşlar sermaye öğelerini farklı şekilde kategrize edebilir. Örneğin, dış paydaşlarla lan ilişkiler ve marka ve itibar ile ilişkili maddi lmayan varlıklar (her ikisi de paragraf 2.15'te ssyal ve ilişkisel sermaye öğesi larak tanımlanmıştır) bazı kuruluşlar tarafından ayrı sermaye öğeleri, başka sermaye öğelerinin bileşenleri ya da farklı sermaye öğelerinin dağınık parçaları larak kabul edilebilir. Aynı şekilde bazı kuruluşlar, fikri sermaye öğesini insan, "yapısal" ve "ilişkisel" sermayelerden luşan bir sermaye öğesi larak tanımlayabilir Bir kuruluşun sermaye öğelerini kendi amaçları dğrultusunda nasıl kategrize ettiğine bakılmaksızın paragraf 2.15'te tanımlanan kategriler, kuruluşun kullandığı veya etkilediği bir sermaye öğesini atlamamasını sağlamaya yönelik kılavuz bilgi larak kullanılmalıdır. Uluslararası <ER> Çerçevesi 12

14 2. TEMEL KAVRAMLAR (DEVAMI) 2D Değer yaratma süreci 2.20 Değer yaratma süreci Şekil 2'de açıklanmıştır. Aşağıdaki paragraflarda Şekil 2'deki bileşenlerin (metinde altı çizili larak gösterilmiştir) Bölüm 4'teki İçerik Öğeleri ile nasıl uyum sağladığı ve süreç kısaca açıklanmıştır Dış çevre eknmik kşulları, teknljik değişimleri, tplumsal srunları ve çevresel zrlukları içerir ve kuruluşun faaliyet gösterdiği bağlamı luşturur. Misyn ve vizyn kuruluşun tamamını kapsar ve kuruluşun amaç ve niyetini anlaşılır, kısa ve öz terimlerle açıklar. (Bkz. İçerik Öğesi 4A Kurumsal genel görünüm ve dış çevre.) 2.22 Kurumsal yönetim srumluları kuruluşun değer yaratma kabiliyetini destekleyen uygun bir yönetim yapısı luşturmaktan srumludur. (Bkz. İçerik Öğesi 4B Kurumsal Yönetim.) 2.23 Kuruluşun temelinde iş mdeli yatar. İş mdeli, girdi larak çeşitli sermaye öğelerini kullanır ve iş faaliyetleri yluyla bunları çıktıya (ürün, hizmet, yan ürün ve atık) dönüştürür. Kuruluşun faaliyetleri ve çıktıları, sermaye öğeleri üzerindeki etki açısından snuçları dğurur. İş mdelinin değişime (örneğin girdilerin bulunabilirliği, kalitesi ve satın alınabilirliğinde görülen değişimlere) adapte lma kapasitesi, kuruluşun uzun vadedeki yaşayabilirliğini etkileyebilir. (Bkz. İçerik Öğesi 4C İş mdeli.) 2.24 İş faaliyetleri ürün planlaması, tasarımı ve üretimi ile hizmet sunmak için kullanılan uzmanlık becerilerini ve bilgiyi kapsar. Yenilikçilik kültürünün teşvik edilmesi müşteri talebini öngören yeni ürün ve hizmetler yaratmada sıklıkla kullanılan temel iş faaliyetlerinden biridir ve teknljinin daha etkin ve daha iyi kullanılmasını, tplum veya çevre üzerindeki lumsuz etkiyi en aza indirgemek için girdilerin değiştirilmesini ve çıktılar için alternatif kullanımlar bulunmasını gerektirir. Şekil 2: Değer yaratma süreci: Uluslararası <ER> Çerçevesi 13

15 2. TEMEL KAVRAMLAR (DEVAMI) 2.25 Snuçlar, bir kuruluşun iş faaliyetlerinin ve çıktılarının bir snucu larak sermaye öğeleri açısından rtaya çıkan iç ve dış (pzitif ve negatif) snuçlardır Dış çevrenin kuruluşun misynu ve vizynu bağlamında sürekli izlenmesi ve analiz edilmesi kuruluşun kendisi, stratejisi ve iş mdeli ile ilgili risk ve fırsatların belirlenmesini sağlar. (Bkz. İçerik Öğesi 4D Riskler ve fırsatlar.) 2.27 Kuruluşun stratejisi kuruluşun riskleri azaltır veya yönetirken ve fırsatları en üst düzeye çıkarırken nasıl bir yl izleyeceğini belirler. Stratejik hedefleri ve bunlara ulaşmak için kaynak aktarımı planları yluyla uygulamaya knan stratejileri belirler. (Bkz. İçerik Öğesi 4E Strateji ve kaynak aktarımı.) 2.28 Kuruluş, perfrmansı hakkında bilgiye ihtiyaç duyar. Dlayısıyla, karar verme mekanizmasına bilgi sağlayan ölçüm ve takip sistemleri kurması gerekir. (Bkz. İçerik Öğesi 4F Perfrmans.) 2.29 Değer yaratma süreci durağan değildir. Her bir bileşenin ve bunların diğer bileşenlerle lan etkileşimlerinin düzenli larak incelenmesi ve kuruluşun genel görünüşüne daklanılması tüm bileşenleri iyileştirecek revizyna ve iyileştirmeye giden ylu açar. (Bkz. İçerik Öğesi 4F Genel Görünüş.) Uluslararası <ER> Çerçevesi 14

16 BÖLÜM II ENTEGRE RAPOR

17 3. KILAVUZ İLKELER 3.1 Aşağıdaki Kılavuz İlkeler bir entegre raprun hazırlanmasında ve sunulmasında temel larak kullanılır, raprun içeriği hakkında bilgi verir ve bilgilerin nasıl sunulduğunu gösterir: A Stratejik dak ve geleceğe yönelim B Bilgiler arası bağlantı C Paydaşlarla ilişkiler D Önemlilik E F Kısa ve öz lma Güvenilirlik ve eksiksizlik G Tutarlılık ve karşılaştırabilirlik 3.2 Bu Kılavuz İlkeler bir entegre raprun hazırlanmasında ve sunulmasında ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. Dlayısıyla, özellikle aralarında belirgin bir çatışma lan durumlarda (örneğin kısa ve öz lma ile eksiksiz lma arasında) bu bilgileri uygularken çk iyi muhakeme edilmesi gerekir. 3A Stratejik dak ve geleceğe yönelim 3.3 Bir entegre rapr kuruluşun stratejisi ve bunun, kuruluşun kısa, rta ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetiyle ve sermaye öğelerini kullanımı ve etkileşimiyle nasıl bir ilgisi lduğu hakkında bilgi sağlamalıdır. 3.4 Bu Kılavuz İlkelerin uygulanışı 4E Strateji ve kaynak aktarımı ve 4G Genel Görünüş larak adlandırılan İçerik Öğeleri ile sınırlı değildir. Başka içeriklerin seçilmesi ve sunulması için rehberlik eder ve aşağıdaki knuları içerebilir: Kuruluşun pazardaki knumunu ve iş mdelini etkileyen önemli risklerin, fırsatların ve bağımlılıkların vurgulanması Kurumsal yönetim srumlularının aşağıdaki knular hakkındaki görüşleri: geçmiş ve gelecek perfrmans arasındaki ilişki ve bu ilişkiyi değiştirebilecek faktörler kuruluşun kısa, rta ve uzun vadedeki çıkarları arasında nasıl denge kurduğu kuruluşun gelecekteki stratejik yönünü belirlerken geçmiş deneyimlerinden neler öğrendiği. 3.5 Bir stratejik dak ve geleceğe yönelim belirlemek (ayrıca bkz. paragraf ) için önemli sermaye öğelerinin sürdürülen bulunabilirliğinin, kalitesinin ve satın alınabilirliğinin kuruluşun gelecekte stratejik hedeflerine ulaşma ve değer yaratma kabiliyetine nasıl katkıda bulunacağının net bir şekilde rtaya knması gerekir. 3B Bilgiler arası bağlantı 3.6 Bir entegre rapr kuruluşun zaman içinde değer yaratma kabiliyetini etkileyen faktörlerin birleşimi, birbirleriyle lan ilişkileri ve aralarındaki bağımlılıkların bütünsel bir resmini sunmalıdır. 3.7 Entegre düşünce bir kuruluşun faaliyetlerine ne kadar fazla dahil edilirse bilgiler arasındaki bağlantılar yönetim raprlamasına, analizlere ve karar verme sürecine ve dlayısıyla entegre rapra kadar dğal bir şekilde aktarılır. 3.8 Bilgiler arası bağlantı için kullanılan başlıca biçimler aşağıdaki öğeler arasındaki bağlantıları içerir: İçerik Öğeleri. Entegre rapr İçerik Öğelerini bir bütün larak kuruluşun faaliyetlerindeki dinamik ve sistemik etkileşimlerini yansıtan genel bir görüntüye bağlar. Örnek: mevcut kaynak aktarımı ve kuruluşun hedeflediği perfrmansa ulaşmak için kaynakları nasıl birleştireceği veya başka yatırımlar yapıp yapmayacağı hakkında bir analiz yeni risk ve fırsatlar belirlendiğinde ya da geçmişteki perfrmans beklenen şekilde gerçekleşmediğinde kuruluşun stratejisinin nasıl duruma uyarlanacağına ilişkin bilgiler teknljik değişimlerin hızındaki artış veya azalmalar, gelişen ve değişen tplumsal beklentiler ve gezegendeki kaynakların azalması gibi dış çevrede gerçekleşen değişimlerle kuruluşun stratejisinin ve iş mdelinin ilişkilendirilmesi Uluslararası <ER> Çerçevesi 16

18 3. KILAVUZ İLKELER (DEVAMI) Dün, bugün ve yarın. Kuruluş tarafından geçmişten bugüne kadar lan dönemdeki faaliyetleri hakkında bir analiz yapılması bugünden yarına kadar lan dönemle ilgili rapr edilen verilerin akla yatkınlığını değerlendirmek için kullanışlı bilgiler sağlayabilir. Geçmişten bugüne kadar lan dönem hakkındaki açıklamalar ayrıca mevcut lanakların ve yönetim kalitesinin analiz edilmesinde de kullanışlı labilir. Sermaye öğeleri. Bu, sermaye öğeleri arasındaki bağımlılıklar ve takaslar ile bunların bulunabilirliğinin, kalitesinin ve satın alınabilirliğinin kuruluşun değer yaratma kabiliyetini nasıl etkilediğini kapsar. Finansal bilgiler ve diğer bilgiler. Örneğin, aşağıdaki kalemler üzerindeki yansımalar: araştırma-geliştirme plitikaları, teknlji/bilgi birikimi veya insan kaynaklarına yapılan yatırımlar bakımından pazar payı veya beklenen gelir artışı çevre plitikaları, enerji verimliliği, yerel tplumlarla işbirliği veya tplumsal srunları aşmak için teknlji kullanımı bakımından maliyetlerin düşürülmesi veya yeni iş fırsatları uzun vadeli müşteri ilişkileri, müşteri memnuniyeti veya itibar bakımından gelir ve kar artışı. Nicel ve nitel bilgiler. Bir entegre raprun kuruluşun değer yaratma kabiliyetini dğru şekilde yansıtabilmesi için hem nicel hem de nitel bilgiler gereklidir çünkü bunlar birbirleri için bağlam sağlamaktadır. KPI'ların yapılan açıklamaların bir parçası larak sunulması, nitel ve nicel bilgileri birbirine bağlamada etkili bir yl labilir. Yönetim bilgileri, yönetim kurulu bilgileri ve kuruluş dışından rapr edilen bilgiler. Örneğin, paragraf 4.53'te belirtildiği gibi bir entegre raprda kullanılan nicel bilgilerin, kurumsal yönetim srumluları tarafından kuruluş içinde kullanılan göstergelerle tutarlı lması önemlidir. Entegre raprdaki bilgiler, kuruluşun diğer bildirimlerindeki bilgiler ve diğer kaynaklardan gelen bilgiler. Bunun için kuruluş tarafından yapılan tüm bildirimlerin tutarlı lması ve kuruluş tarafından sağlanan bilgilerin değerlendirmeler yapılırken diğer kaynaklardan gelen bilgilerden kpuk larak değil, nlarla birlikte kunması gerekir. 3.9 Mantıklı bir yapıya sahip lması, iyi sunulması, net ifadelerle yazılması, anlaşılır ve mesleki jargn içermeyen dil kullanılması ve net bir şekilde betimlenen (ve bağlantı verilen) bölümler ve çapraz başvurular gibi etkili gezinme araçları kullanılması halinde bilgiler arası bağlantılar ve bir entegre raprun genel anlamda kullanışlılığı daha da güçlenecektir. Bu bağlamda bilgiler açısından arama, erişim, birleştirme, bağlantı kurma, kişiselleştirme, tekrar kullanma veya analiz etme kabiliyetini artırmak için bilgi ve iletişim teknljisi kullanılabilir. 3C Paydaşlarla ilişkiler 3.10 Bir entegre rapr kuruluşun temel paydaşlarıyla kurduğu ilişkilerin dğası ve kalitesi hakkında bilgi sağlamalı ve kuruluşun paydaşların meşru ihtiyaç ve isteklerini ne ölçüde anladığını, hesaba kattığını ve karşıladığını göstermelidir Bu Kılavuz İlke, başlıca paydaşlarla lan ilişkinin önemini yansıtmaktadır çünkü, paragraf 2.2'de açıklandığı gibi değer sadece bir kuruluş tarafından ya da kuruluş bünyesinde değil, kuruluşun diğer taraflarla lan ilişkileri yluyla yaratılır. Bunun anlamı bir entegre raprun tüm paydaşların bilgi ihtiyacını karşılamak zrunda lması değildir Paydaşlar kuruluşun değer yaratma kabiliyetini etkileyen eknmik, çevresel ve tplumsal srunlar dahil lmak üzere kendileri için önemli knular hakkında yararlı bilgiler sağlar. Bu bilgiler kuruluşa aşağıdaki knularda yardımcı labilir: Paydaşların değer algısının ne lduğunu anlamak Henüz yaygın larak ilgi çekmeyen ancak önemi giderek artan trendleri belirlemek Uluslararası <ER> Çerçevesi 17

19 3. KILAVUZ İLKELER (DEVAMI) Risk ve fırsatlar dahil lmak üzere maddi knuları belirlemek Strateji geliştirmek ve değerlendirmek Riskleri yönetmek Maddi knulara verilen stratejik ve açıklanabilir yanıtları da içeren faaliyetleri yürütmek Paydaşlarla işin günlük gidişatı içinde düzenli etkileşim kurulur (örneğin müşteriler ve tedarikçilerle her gün yapılan görüşmeler ya da stratejik planlama ve risk değerlendirmesinin bir parçası larak sürekli etkileşim halinde bulunmak). Ayrıca, belirli bir amaç için de bu yapılabilir (örneğin bir fabrikanın genişletmesi planlanırken yerel tplumla etkileşim kurulması). Yapılan işe entegre düşünce ne kadar çk yerleştirilirse başlıca paydaşların meşru ihtiyaç ve isteklerinin yapılan işin lağan bir parçası larak görülme ihtimali kadar artar Bir entegre rapr, başlıca paydaşların meşru ihtiyaç ve isteklerinin nasıl anlaşıldığını, dikkate alındığını ve alınan kararlar, yapılan işler, perfrmans ve sürekli iletişim yluyla nasıl karşılandığını açıklayarak, güven ve esneklik luşturmada çk önemli rl ynayan şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirir Hesap verebilirlik bir kuruluşun faaliyetlerinin ve çıktılarının etki ettiği sermaye öğelerini gözetme veya bilinçli kullanma yönetimi ve srumluluğu kavramlarıyla yakından ilişkilidir. Sermaye öğeleri kuruluşa aitse yönetime ve kurumsal yönetim srumlularına, kuruluşa karşı sahip ldukları yasal srumluluklar yluyla bir gözetme srumluluğu yüklenir Sermaye öğeleri başka taraflara aitse ya da bunların bir sahibi yksa gözetme srumluluğu kanun veya yönetmelikler (örneğin sermaye öğelerinin sahipleriyle yapılan sözleşmeler, çalışma kanunları veya çevre kruma yönetmelikleri) yluyla yüklenebilir. Yasal bir gözetim srumluluğu yksa kuruluş, gözetim srumluluklarını kabul etmeye yönelik etik srumluluğa sahip labilir veya bunları kabul etmeyi seçebilir ve paydaşların beklentilerine göre bu srumluluğunu yerine getirir. 3D Önemlilik 3.17 Bir entegre rapr kuruluşun kısa, rta ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetini önemli ölçüde etkileyen knular hakkında bilgi vermelidir. Önemlilik belirleme süreci 3.18 Bir entegre rapru hazırlama ve sunma amacıyla önemlilik belirleme sürecinde şunlar yapılır: Bölüm 2B'de açıklanan değer yaratma sürecini etkileme kabiliyetlerine göre ilgili knuların belirlenmesi (bkz. paragraf ) Değer yaratma süreci üzerindeki bilinen veya ptansiyel etkilerine göre ilgili knuların öneminin değerlendirilmesi (bkz. paragraf ) Göreli önem derecelerine göre knulara öncelik verilmesi (bkz. paragraf 3.28) Maddi knular hakkında açıklanacak bilgilerin belirlenmesi (bkz. paragraf 3.29) Bu süreç, riskler ve fırsatlar ile istenen ve istenmeyen perfrmans veya beklentiler dahil lmak üzere hem pzitif hem de negatif knular için geçerlidir. Ayrıca finansal bilgiler ve diğer bilgiler için de geçerlidir. Bu knular kuruluşun kendisi üzerinde dğrudan etki yaratabileceği gibi, başkalarına ait lan ya da başkalarının kullanımına sunulan sermaye öğelerini de etkileyebilir En yüksek etkiyi sağlaması bakımından önemlilik belirleme süreci kuruluşun yönetim süreçlerine entegre edilir ve entegre raprun paragraf 1.7'de belirtilen asıl amacını karşılamasını sağlamak için finansal sermaye sağlayan taraflarla ve diğer taraflarla düzenli etkileşim kurulmasını içerir. İlgili knuların belirlenmesi 3.21 İlgili knular kuruluşun değer yaratma kabiliyetini etkilemiş ya da etkilemesi muhtemel lan knulardır. Bu, ilgili knuların kuruluşun stratejisi, kurumsal yönetimi, perfrmansı veya beklentileri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak belirlenir. Uluslararası <ER> Çerçevesi 18

20 3. KILAVUZ İLKELER (DEVAMI) 3.22 Nrmalde, değer yaratma ile ilgili lup kurumsal yönetim srumluları ile yapılan tplantılarda tartışılan knular ilgili larak kabul edilir. İlgili knuların belirlenmesinde başlıca paydaşların bakış açılarının ne lduğunu anlamak önemlidir Kısa vadede çözülmesi nispeten klay lan ancak kntrl altında tutulmaması halinde rta veya uzun vadede daha zararlı veya kntrl etmesi daha zr hale gelen knuların ilgili knular kapsamında ele alınması gerekir. Knular, kuruluşun bunları kntrl etmek istememesi veya bunları nasıl ele alacağını bilmemesi gibi bir nedenle hariç tutulamaz. Önemin değerlendirilmesi 3.24 Tüm ilgili knular önemli larak kabul edilmez. Bir knunun entegre rapra dahil edilmesi için değer yaratma üzerindeki bilinen veya ptansiyel etkisi bakımından yeterince önemli lması gerekir. Bunun için knunun etkisinin ne derece büyük lduğu ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizse meydana gelme lasılığı değerlendirilmelidir Büyüklük, knunun strateji, kurumsal yönetim, perfrmans veya beklentiler üzerindeki etkisinin zaman içinde değer yaratma üzerinde önemli etki yaratma ptansiyeli lup lmadığı değerlendirilerek belirlenir. Bu, knunun niteliğine bağlıdır ve bunun için çk iyi muhakeme edilmesi gerekir. Knular ayrı ayrı ya da bir bütün larak önemli kabul edilebilir Bir knunun etkisinin büyüklüğünü değerlendirmek için etkinin nitel larak değerlendirilmesi gerekmez. Knunun özelliklerine bağlı larak nitel bir değerlendirme yeterli labilir Kuruluş, etkinin büyüklüğünü değerlendirirken aşağıdaki nktaları dikkate alır: Nicel ve nitel faktörler Finans, perasyn, strateji, itibar ve yönetmelik unsurlarına göre bakış açıları Etkinin yeri (iç ya da dış) Zaman aralığı. Önemli knulara öncelik verilmesi 3.28 Önemli knuların hangileri lduğu belirlendikten snra bunlar, büyüklüklerine göre öncelik sırasına knur. Bu, nasıl rapr edileceklerini belirlerken en önemli knulara daklanmaya yardımcı lur. Açıklanacak bilgilerin belirlenmesi 3.29 Maddi knular hakkında açıklanacak bilgileri belirlerken çk iyi muhakeme edilmesi gerekir. Bunun için hem iç hem dış bakış açılarından yararlanılır ve entegre raprun paragraf 1.7'de açıklanan asıl amacını karşılayabilmesi için finansal sermaye sağlayan taraflarla ve diğer taraflarla düzenli etkileşim kurulması gerekir. (Ayrıca bkz. paragraf ) Raprlama sınırı 3.30 Önemlilik belirleme sürecinin temel öğelerinden biri, raprlama sınırı kavramıdır. Bir entegre raprun sınırlarını belirlemenin iki unsuru vardır: Finansal raprlama yapan kuruluş (yani finansal raprlama amacıyla kullanılan sınır) Finansal raprlama yapan kuruluşun ötesinde diğer kuruluşlara/paydaşlara atfedilebilen veya bunlarla ilişkilendirilebilen ve finansal raprlama yapan kuruluşun değer yaratma kabiliyetini önemli ölçüde etkileyen riskler, fırsatlar ve snuçlar Finansal raprlama yapan kuruluşun raprlama sınırının merkezinde lmasının nedeni: Finansal sermaye sağlayan tarafların yatırım yaptığı ve dlayısıyla hakkında bilgi alması gereken alan finansal raprlama yapan kuruluştur Finansal raprlama yapan kuruluşun kullanılması mali durumraprlarındaki bilginin entegre raprdaki diğer bilgilerin ilişkilendirilebileceği bir bağlantı ya da başvuru nktası işlevi görmesini sağlar. Uluslararası <ER> Çerçevesi 19

21 3. KILAVUZ İLKELER (DEVAMI) Şekil 3: Raprlama sınırının belirlenmesinde dikkate alınan kuruluşlar/paydaşlar: 3.32 Şekil 3'te raprlama sınırının belirlenmesinde dikkate alınan kuruluşlar/paydaşlar gösterilmektedir Finansal raprlama yapan kuruluş 3.33 Finansal raprlama yapan kuruluş hangi bağlı kuruluşların, rtak girişimlerin veya iştiraklerin işlemlerinin ve ilgili laylarının kuruluşun mali durum rapruna dahil edileceğini belirler. Finansal raprlama yapan kuruluş, kntrl veya önemli etki kavramlarına göre şekillenen finansal raprlama standartlarına göre belirlenir. Riskler, fırsatlar ve snuçlar 3.34 Raprlama sınırını belirlemenin ikinci unsuru finansal raprlama yapan kuruluşun ötesinde diğer kuruluşlara/paydaşlara atfedilebilen veya bunlarla ilişkilendirilebilen ve finansal raprlama yapan kuruluşun değer yaratma kabiliyetini önemli ölçüde etkileyen risklerin, fırsatların ve snuçların belirlenmesidir. Söz knusu diğer kuruluşlar/paydaşlar finansal raprlama açısından "ilgili taraflar" labilir ancak nrmalde bunun ötesinde bir özelliğe sahiptir Finansal raprlama sınırının ötesine bakmanın amacı kuruluşun değer yaratma kabiliyetini maddi larak etkileyen risklerin, fırsatların ve snuçların belirlenmesidir. Raprlama sınırının bu parçasındaki kuruluşlar/paydaşların finansal raprlama yapan kuruluşla lan ilgileri kntrl veya önemli etki nedeniyle değil risklerin, fırsatların ve snuçların niteliği ve yakınlığı nedeniyledir. Örneğin, kuruluşun faaliyet gösterdiği sektördeki çalışma uygulamaları kuruluşun değer yaratma kabiliyeti açısından maddi öneme sahipse bu unsurlar, tedarikçilerin çalışma uygulamalarıyla ilgili lduklarından entegre raprda yer alabilirler. Uluslararası <ER> Çerçevesi 20

22 3. KILAVUZ İLKELER (DEVAMI) 3E Kısa ve öz lma 3.36 Bir entegre rapr kısa ve öz lmalıdır Bir entegre raprda knuyla daha az ilgili bilgilerin getireceği karmaşıklık lmaksızın kuruluşun stratejisini, kurumsal yönetimini, perfrmansını ve beklentilerini anlamak için yeterli bağlam sunulur Kuruluş, entegre raprunda kısa ve öz lma ile özellikle eksiksizlik ve karşılaştırılabilirlik gibi diğer Kılavuz İlkeler arasında denge kurmaya çalışır. Bir entegre raprun kısa ve öz labilmesi için: Bölüm 3D'de açıklanan önemlilik belirleme sürecinin uygulanması gerekir Mantıklı bir yapının izlenmesi ve tekrarı sınırlamak için kendi içinde çapraz başvuru araçlarının kullanılması gerekir Ayrıntılı bilgilere, sık değişmeyen bilgilere (örneğin bağlı kuruluşlar listesi) veya dış kaynaklara (örneğin devlete ait bir web sitesinde gelecekte öngörülen eknmik kşullar hakkındaki varsayımlar) için bağlantılar içerebilir Kavramları net ve mümkün lduğunca az kelime kullanarak ifade etmesi gerekir Mesleki jargn veya çk teknik terminlji yerine düz bir dil kullanılması tercih edilebilir Sıklıkla "basmakalıp" larak nitelendirilen ve kuruluşa özgü lmayan çk genel knulardan kaçınılması gerekir. 3F Güvenilirlik ve eksiksizlik 3.39 Bir entegre rapr lumlu ya da lumsuz tüm maddi hususları dengeli ve maddi hata içermeyecek bir şekilde içermelidir. Güvenilirlik 3.40 Bilgilerin güvenilirliği sahip lduğu dengeye ve maddi hata içermemesine bağlıdır. Güvenilirlik (sıklıkla aslına sadık kalma larak da adlandırılır) katı iç denetim ve raprlama sistemleri, paydaş katılımı, iç denetim veya benzeri fnksiynlar ile kuruluş dışından bağımsız denetim gibi mekanizmalarla artırılır Kurumsal yönetim srumluları kuruluşun stratejisinin, kurumsal yönetiminin, perfrmansının ve beklentilerinin zaman içinde değer yaratmayla nasıl snuçlanacağını belirlemede nihai srumluluğa sahiptir. Bunlar, süreçte aktif rl alan çalışanların belirlenmesi ve yönetilmesi dahil lmak üzere bir entegre raprun hazırlanması ve sunulması açısından etkili liderlik ve karar verme kabiliyetlerinin sergilenmesini sağlamaktan srumludur Bir entegre rapr hazırlanırken bir denetim düzeni luşturulması üst düzey yönetime ve kurumsal yönetim srumlularına rapru incelemede ve bilgilerin rapra dahil edilmeye yeterli ilgiye sahip lup lmadığını belirlemede yardımcı lur. Bazı durumlarda (örneğin geleceğe yönelik bilgiler açısından) bir entegre raprun güvenilirliği sağlamak için kullanılan mekanizmaları açıklaması gerekebilir Paragraf 1.18'de güvenilir verilerin lmaması nedeniyle önemli bilgilerin çıkarılması halinde yapılacak ilgili açıklamalar tanımlanmıştır. Denge 3.44 Dengeli bir entegre raprda bilgilerin seçiminde veya sunulmasında hiçbir şekilde önyargıya başvurulmaz. Raprdaki bilgiler lumlu ya da lumsuz algılanma lasılığını değiştirecek şekilde bir yöne eğilimli, ağırlıklı, vurgulu ya da vurgusuz, birleşik, kaymış veya başka şekilde maniple edilmiş lamaz. Uluslararası <ER> Çerçevesi 21

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BDS 260 Üst Yönetimden Srumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

Detaylı

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna Internatinal Inc. 1 ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna çalışanları, Magna nın en iyi çıkarına göre hareket etmekle görevlidir.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu 2013 1/11 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI Bölüm B-Spr-İşbirliği Ortaklıkları İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARININ AMAÇLARI NELERDİR? İşbirliği Ortaklıkları, özellikle yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve Avrupa seviyesindeki kamu triteleri,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu Aralık 2012 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

10 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29056 TEBLİĞ

10 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29056 TEBLİĞ 10 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29056 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN, İŞLETMENİN YILLIK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİ

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler erlendiriciler Eğitim E Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 580 YAZILI AÇIKLAMALAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 580 YAZILI AÇIKLAMALAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 580 YAZILI AÇIKLAMALAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ Temel haklar, ssyal diyalg ve sürdürülebilir kalkınma knulu 16 kasım 2010 tarihli GDF SUEZ küresel anlaşmasını imzalayan tarafların hedeflerinden biri,

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

GRI Uygulama Seviyeleri 2000-2006 GRI. Versiyon 3.0

GRI Uygulama Seviyeleri 2000-2006 GRI. Versiyon 3.0 AL Kısa genel açıklama Bir raporun GRI İlkelerine dayandırıldığını göstermek için, rapor hazırlayıcıları Uygulama Seviyeleri sistemini kullanarak GRI Raporlama Çerçevesini hangi seviyede uygulamış olduklarını

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması ve eğlencelere katılım,

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

İşletme Birleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

İşletme Birleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 3 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 3.47 UFRS 3.50 UFRS 3.50 UFRS 3.62 UFRS 3.62 UFRS 3.66 İşletme Birleşmeleri Sunum / Açıklama Gereklilikleri Kontrol listesinin

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 23.06.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 15. Yatırımcıların internet ve mbil iletişim tabanlı interaktif bağlantılar

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Detaylı

Avrupa En İyi Polimer Üreticileri Ödülü. Avrupa Polimer İttifakı tarafından başlatılan bir girişim

Avrupa En İyi Polimer Üreticileri Ödülü. Avrupa Polimer İttifakı tarafından başlatılan bir girişim Avrupa En İyi Plimer Üreticileri Ödülü Avrupa Plimer İttifakı tarafından başlatılan bir girişim Yapı 2017 Avrupa En İyi Plimer Üreticileri Ödülü 1. Arkaplan 2. Genel bakış 3. Ödüller 4. Puanlama prsedürü

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması ve eğlencelere katılım,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKERİ AHMET TOKAÇ Yönetim Danışmanı ve SMMM 20.02.2012 D eğerli üyelerimiz, değerli kurlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili srulması gereken sruları ve cevaplarını,

Detaylı

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı Düzeyi Yeterli Belgeleme Türkçe nin ve Yazım

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu.

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. OKÜ İçerik Yönetim Sistemi Prje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. İÇİNDEKİLER 1. Prjenin Knusu 2. Prjenin İçeriği a. OKÜ İçerik Haritası b. ATAMEDYA OKÜ İÇERİK YÖNETİM

Detaylı

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Finansal Snuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Net Kar Beklenti ve Gerçekleşmeler Mn TL 1Ç16 4Ç15 Çeyreksel % 1Ç15 Yıllık % Kaynak: VKY Araştırma ve Strateji, BDDK, Research Turkey, Banka Finansalları

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK Mantık basit; Eğer şemsiye satıyrsanız, bahar aylarında satışlarınızın artacağını ve hatta yağmurlu günlerde zirveye ulaşacağını bilirsiniz. Pazarlama stratejinizin iskeletini

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II İçindekiler SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II... 1 1. SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ... 1 1.1. Sadeleştirme... 1 1.2. Katma Değer Analizi... 2 1.3. Bşluk ve Kpuklukları Giderme... 2 2. SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN BİR METODOLOJİ...

Detaylı

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Çiment Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Sürdürülebilir Üretim Sempzyumu 203 Canan DERİNÖZ GENCEL Türkiye Çiment Müstahsilleri Birliği Çevre Danışmanı 0.04.203 İçerik Türkiye Çiment

Detaylı

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Bilgi Frmları ve Ticari Elektrnik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Sn dönemde bazı bayilerimiz yasam kapsamına uygun lmayan elektrnik gönderileri dlayısıyla aldığımız şikayet ve cezaların artması

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları

MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları Merkezi Karşı Taraf (MKT) mevzuatının Takasbank iş birimleri tarafından tatbikine ilişkin genel uygulama esasları Takasbank Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler

1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler 1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler 14.2.-18.2.2011 Süreç Performans Yönetimi 12. Gün Süreç Geliştirme Süreç Geliştirme Görev ve faaliyetleri bir bütün olarak geliştirebilen, ürün ve

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

REHBER DOKÜMAN. Aktif madde tedarikçileri hakkında rehber doküman

REHBER DOKÜMAN. Aktif madde tedarikçileri hakkında rehber doküman REHBER DOKÜMAN BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASAYA ÇIKARILMASI VE KULLANIMINA İLİŞKİN 528/2012 (AB) SAYILI TÜZÜK (BÜT) HAKKINDA REHBER DOKÜMAN Baskı 1.0 Temmuz 2013 2 Baskı 1.0 Temmuz 2013 YASA UYARI İşbu dküman

Detaylı