ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER"

Transkript

1 ULAŞIM VE RAYLI SİSTEMLER İÇİN... ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 1

2 ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşatımızı öemli bir parçası ola ulaşım sistemleri, gelişe tekoloji ile birlikte moderleşiyor. Karayolları, metro, tramvay, hafif raylı sistemler ve demiryolu gibi ulaşım sistemleride ca güveliğii artırılması, bakım ve arızaları giderilmesi moder otomasyo sistemleri sayeside gerçekleşiyor. Karayolu ve raylı sistem tüelleride kullaıla otomasyo sistemleri tüel içi kotrolü sağlar, güveliği artırır. Sistemi ihtiyaçlarıı belirleip uygu altyapıı kurulması yaı sıra işletmei devamlılığıı sağlamak da şüphesiz çok öemlidir. Ulaşım sistemlerii şeklie göre ihtiyaçlar da değişmektedir. Bu alada sahip olua tecrübe ile aahtar teslimi yapıla işletmelerde müşterilere her türlü daışmalık, sistem tasarımı, projeledirme, imalat, yazılım, saha testleri, devreye alma, eğitim ve bakım koularıda hizmet ve servis suulmaktadır. Kurulumu yapıla PLC ve SCADA sistemlerii yedekli (redudat) ve Cliet-Server yapılarıda olması işletmei sürekliliğii garati altıa alır, olası arızaları egeller. Yedekli (redudat) çalışmaı getirdiği e öemli avatajlarda birisi de bakımoarım işlemlerii plalı ve mevcut çalışmayı durdurmada gerçekleştirilmesii sağlamaktır. ULAŞIM SİSTEMLERİNİN FARKLI İHTİYAÇLARINA GÖRE KURULUMU YAPILAN SİSTEMLER Karayolları Tüel kotrol merkezi ve SCADA sistemleri Trafik kotrol ve yöetim sistemleri Tüel havaladırma sistemleri Tüel aydılatma sistemleri AG ve OG eerji dağıtım sistemleri Acil durum güç kayağı sistemi Yagı algılama ve södürme sistemleri CCVT (Kapalı devre kamera) sistemleri Trafik siyalizasyo sistemleri Araç izleme ve sııfladırma sistemleri Bilgisayar destekli akışka mekaiği aalizi (CFD) Sürücü bilgiledirme sistemleri Haberleşme altyapı sistemleri Demiryolları Elektrifikasyo sistemleri RTU sistemleri Güç kalitesi çözümleri Koruma ve kumada sistemi Telekotrol-telekomad merkezi ve ICCP Metro ve hafif raylı sistemler SIMS ve ECS çevresel kotrol sistemi ve mekaik ekipmaları SCADA sistemi MCC paolar Lokal kotrol paoları projeledirilmesi ve imalatı Bilgisayar destekli akışka mekaiği aalizi (CFD) Tüel havaladırma ve duma tahliye sistemleri IHK işletme searyoları ve test prosedürleri Tüel yagı searyoları ve test prosedürleri Tüel havaladırma sistemi pao ve otomasyo sistemi Tüel JETFAN kotrol sistemi Asasör ve yürüye merdiveler Kapı kotrolleri 2 KONTROLMATİK Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 3

3 ULAŞIM SİSTEMLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMALAR Aydılatma kotrolü Tüel girişi, tüel içi ve acil durum aydılatma Yolcu bilgiledirme sistemi Araç içi ve duraklardaki yolcuları aracı koumu, ECS ECS, metro istasyolarıda bulua Isıtma-Klima- MCC pao imalatı Pao sistemleri tamamlayıcı bir usur olup ayı sistemlerii dış ortam ışık seviyesie göre ayarlaır. seferlerde olabilecek değişiklikler, beklee aracı iklimledirme (HVAC) sistemi, sıhhi tesisat ve dreaj zamada sistemi de öemli bir parçasıı oluşturur. tahmii geliş süresi gibi bilgiler hakkıda yolcular sistemleri, ormal ve acil durum aydılatma Kurula tüm sistemlerde, form 4-B dahil, tip testli ve Tüel havaladırma kotrolü Karayollarıda tüel içeriside birikmesi muhtemel egzoz gazları ve görüşü egelleyecek duma oluşması durumuda devreye gire jet-falar vasıtası ile havaladırma sağlamaktadır. Jet-falar ayrıca tüel içi yagı durumuda duma tahliyeside de etki rol oyar. Trafik siyalizasyo sistemleri Tüel içi ve tüel girişide bulua trafik lambalarıı, değişke hız işaretlerii, şerit kotrol işaretlerii, sis lambalarıı, değişke mesaj işaretlerii (VMS/VTS) kotrolü gerçekleştirilir. bilgiledirilir. AG ve OG paolar ve trafo merkezi otomasyou Tüm işletmei kesitisiz olarak çalışabilmesi içi gereke trafolar, jeeratörler, AG ve OG paolar ve kesitisiz güç kayağı sistemleri gibi sistemlerii izleme ve deetimi gerçekleştirilir. CFD aalizi Tüel içide birikebilecek egzoz gazlarıı tahliye edilmesi, yagı durumuda duma yayılımı ve sıcaklık dağılımlarıı hesaplaması ve acil durum sistemleri, yagı algılama sistemleri, yürüye merdive sistemleri, acil aos ve yöledirme sistemleri, turike sistemleri, access kotrol sistemi ve asasörler gibi alt sistemleri izleyebile, geliştirilebilir bir merkezi izleme ve kotrol sistemidir. Yürüye merdive sistemi, asasörler, turike sistemleri, access kotrol sistemleri ve yolcu bilgiledirme sistemleri paket tip kotrol sistemler olduğuda bu sistemlerle haberleşme protokolü ile bilgi akışı sağlaır. IEC stadardıa uygu dağıtım paoları, MCC paoları (Motor Kumada Paoları) ve 400kW a kadar Motor Sürücü Paoları üretilmektedir. CCVT (Kapalı devre kamera) sistemleri ile olay algılama Tüel içi, giriş ve çıkışlara yerleştirile kameralar falarıı istee şekilde foksiyo yapıp yapmayacağıı belirlemesi ve gerekiyorsa fa güçleri ve koumlarıı değiştirilmesi içi yapıla aalizdir. aracılığı ile fiziksel olarak tüelleri durumu icelemektedir. Araç sııfladırması, kaza, dura araç, ters yöde gide araç tespiti, tüel içide araç Yagı ve güvelik sistemleri Tüel içide oluşabilecek yagıı e kısa sürede dışıda yaya tespiti, araç seyir hızları gibi bilgiler elde algılaıp e kısa södürülmekte ve tüel içi edilebilir. güveliği sürekliliğii sağlamaktadır. 4 KONTROLMATİK Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 5

4 Ulaşım sistemleri altyapısı MEKANİK SİSTEMLER ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Bir ulaşım sistemii e öemli mekaik alt yapısı Havaladırmayı gerektire edeler Bir ulaşım sistemii besleye güç şebekeside Güç dağıtım sistemleri tüel havaladırma sistemidir. Tüel içi hava Karayolu tüelleri eerjii devamlılığıı garatilemek, kotrol MCC paolar, alçak gerilim paolar, PLC ler, kalitesii koruma, hava kirliliğii öleme, yagı CO ve NO 2 seyreltme parametrelerie isteile zamada, alık ve doğru bir AC sürücüler durumuda duma tahliyesi ve tüel içi sıcaklığı Partikülleri seyreltme şekilde erişebilmek o ulaşım sistemii işlevselliği, kotrolü, güveli ve koforlu bir seyahat içi şarttır. Görüş mesafesii artırma güveliği ve etki kotrolü açısıda çok öemlidir. Çevresel kotrol sistemleri ve yolcu güveliği Yagı durumuda duma tahliyesi Havaladırma, ormal ve acil durum aydılatma, Raylı / MRT tüeller Sistem mimarisi yagı ve duma algılama, yürüye merdiveler, Isı tahliyesi SCADA sistemleri turike sistemleri, acil durum aos ve yöledirme Temiz hava sağlama Kotrol sistemleri sistemleri, erişim kotrol sistemleri, asasörler Yagı durumuda duma tahliyesi - PLC sistemleri - Kompakt DCS sistemleri Mühedislik hizmetleri - İleri seviyeli DCS sistemleri Hesaplamalı akışkalar diamiği (CDF) aalizi 6 KONTROLMATİK Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 7

5 TÜNEL HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Karayolu tüelleri, metro tüelleri ve raylı sistem tüelleri olmak üzere üç aa taşıt tüeli buluur. Etki trafik kotrol sistemi ile koordiasyo halideki elektromekaik tüel kurulumları, ormal çalışma koşullarıda ve acil durumlarda yolcular ve persoel açısıda güveli bir tüel ortamı oluştururlar. Bir ulaşım sistemideki e öemli elektromekaik sistemler şulardır: Mekaik sistemler: Havaladırma, yagıla mücadele, dreaj Elektrikli sistemler: Güç (kayak, dağıtım, acil durum) Aydılatma sistemleri: Bölgeler, lambalar, parlaklık İletişim sistemleri: Radyo, telefo, hoparlör sistemi Trafik sistemi: İzleme, farlar, siyaller, işaretler Kotrol sistemi: Trafik/tesis Normal çalışma ya da acil durumda, birbiride bağımsız elektromekaik sistemleri arabirimler vasıtasıyla birbirie iyi biçimde etegre edilebiliyor olması tüel güveliğii sağlamasıda e öemli ö koşuldur. Tüel havaladırma sistemii temel amacı iyi hava kalitesii korumak ve acil durumda duma tahliyesii sağlamaktır. Diğer işlevler ise, tüel içideki emisyo miktarıı kotrol altıa almak, birikebilecek emisyou tüel girişleri ve havaladırma sistemide tahliye etmek ve tüel ortamı içi soğutma sağlamaktır. Karayolu taşıtlarıı yaptığı salımlar azot oksit (NO ve NO 2 ) ve karbomooksit (CO) içerir. Tüel havaladırması, izi verilebilir maksimum kosatrasyolar açısıda belirlemiş sağlık gereksiimlerii karşılamak üzere kurulur. WHO (Düya Sağlık Örgütü) örek tavsiyelerie uygu bir şekilde maksimum kabul edilebilir NO 2 kosatrasyolarıda öceki daha katı ölçütleri uygulamaya yöelik et bir eğilim vardır. Bazı pazarlardaki moder taşıtlar söz kousu olduğuda, havaladırma kotrolleri açısıda NO 2 değeri aa parametre olarak CO u yerii alma eğilimi göstermektedir. Havaladırma, dizel motorlarda kayaklaa duma ve yol yüzeyideki aşıma edeiyle görüş mesafesi açısıda da gerekli olabilir. Tüel yagıı durumuda, belirgi ısı yükleri ( MW ormal aralığı) serbest bırakılabilir. Duma kotrol altıa alımalı ve kaçış yolları temiz tutulacak şekilde tüel kullaıcılarıda uzağa yöledirilmelidir. Ayrıca, tüel havaladırma sistemi, artırılmış sıcaklık durumlarıdaki tahliye görevide gerçekleştirmek üzere de tasarlamış olmalıdır. HAVALANDIRMA TÜRLERİ Mekaik sistemler Tüeller, altyapıları ve ketsel iletişimi küresel gelişimide öemli bir rol oyarlar. Yei ulaşım projeleri ile birlikte güvelik ve hava kalitesii sağlamak üzere özel ihtiyaçlar gelişmektedir ve yei projeleri yaı sıra mevcut ulaşım tüellerii de bu yei ihtiyaçlara göre yeilemesi söz kousudur. Doğal havaladırma Doğal havaladırma; doğal rüzgar hızı, diğer meteorolojik durumlar, tüel eğimleri veya hareket ede araçlarda kayaklı pisto etkisi ile sağlaır. 300 m uzuluğa kadar ola birçok tek yölü kısa tüelde, hava akımıda etkilemiş aracı pisto etkisi, ormal ortam gereksiimleri açısıda tatmi edici bir havaladırma sağlayacaktır. 300 m ile 400 m arasıda uzuluğu ola tüeller yagı / duma kotrolü açısıda mekaik havaladırma gerektirebilir. Mekaik havaladırma Mekaik havaladırma dört aa sistem türü ile sağlaır: Eie havaladırma Yarı eie havaladırma Boyua havaladırma Hibrit havaladırma Pisto etkisi Araçlar hava içeriside geçerke türbülasa ede olurlar, bu türbülas, hızı etraftaki havaya yasıtacaktır. Tüel içerisideki kısıtlı hava sahası bu aerodiamik etkileri vurgular. Tüele gire bir araç, bir tüpe gevşek oturmuş bir pisto gibi davraır, yeride edile hava tüel ekseie paralel olarak akmaya zorlaır, havaı bir kısmı aracı ö kısmıda çıkarke, bir kısmı da araç tüel halkası içide geri geçecektir. 8 KONTROLMATİK Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 9

6 MEKANİK TÜNEL HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ Boyua havaladırma E basit yapıda, hava akımı, tüel boyuca ayrı havaladırma kaalları olmaksızı, aa tüel kesit alaı içeriside, tüel girişide çıkışıa doğru hareket eder. Araçlarda kayaklı salımlar yaşaa bir tüelde temiz hava yalızca tüel girişide gelmektedir ve araçlar tüel içeriside ilerlerke girişte uzaklaştıkça kirli havaya maruz kalırlar. Bu sistemi boyua bir şekilde havaladırma tüelleri ve atmosfere bağlı ola merkezi egzoz/taze hava havaladırma istasyoları ile desteklemesi gerekir. Çıkışta da, kapalı alada kirleticilere maruz kalmayı kotrol altıa almak adıa falı egzoz şaftı kullamak gerekebilir. Alt yüzeyde asılmış ya da tüel duvarlarıa mote edilmiş ola jet falar, pisto eylemi altıda oluşa trafiği desteklemekte kullaılabilir (ör; trafik sıkışıklığı ve e yoğu saatler). Eie havaladırma Eie havaladırma sistemi, tüel uzuluğu boyuca ayrı havaladırma kaalları ola merkezileştirilmiş egzoz ve taze hava falarıı içerir. Temiz hava kaalı ormal olarak yol seviyeside buluurke kirli hava egzoz kaalı daha yüksek bir seviyede buluur. Giriş ve egzoz mefezleri, gereke havaladırma dağıtımıı sumak üzere, havaladırma kaalları boyuca dağıtılır. Tüel içeriside, tüeli boyuca temiz hava kayağıı buluması sayeside uzaklığa bağlı olarak kirli hava kosatrasyouda artış da belirgi biçimde azalır. Acil durumlardaki havaladırma, ormal olarak yalızca egzoz sistemi tarafıda sağlaabilir. Eie havaladırma sistemii duma tahliye sistemi ile birlikte kullaılması ve ek ilave jet falar ile çok daha iyi bir çözüm elde edilir. Yarı eie havaladırma Egzoz sistemi Eie havaladırma Yarı eie havaladırma Yarı eie sistem, besleme (taze hava) veya tahliye türüde olabilir. Havaladırma sistemii ihai seçimi; işaat, kurulum ve çalışma masraflarıı, yüklü eerjii ve eerji dağıtımıı, hava kalite gereksiimlerii, güvelik koularıı, acil durum prosedürlerii vb. e iyi hale getirilmesidir. Hibrit havaladırma Özel uygulamalara uygu bir tasarımdır. Doğal, eie, yarı eie ve boyua havaladırmaı çeşitli kombiasyoları olarak uygulaır. Uzu tüellerde daha uygu bir çözümdür. Boyua havaladırma Havaladırma şaftlarıda merkezi egzoz ve taze hava faları (VST) ile desteklee jet falar (VST) ile Hibrit havaladırma 10 KONTROLMATİK Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 11

7 TÜNEL UYGULAMALARINA GÖRE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Karayolu tüelleri Normal tüel çalışması sırasıda zehirli egzoz gazlarıı tehlikeli seviyesii azaltmak ve tüel acil durumlarıda sıcak dumada kurtulmak içi gerekli havaladırmaı yapıldığı tüellerdir. Havaladırma biçimleri Havaladırmaı biçimi aşağıdaki temel faktörlere bağlıdır: Tüeli koumu ve bölge ortamı üzerideki etki Tasarım yılıa ve işletme yılıa bağlı olarak tahmii trafik yoğuluğu bilgisi Tüel geometrisi, rakım ve bölgesel topografya Yagı güveliği kouları Raylı sistem tüelleri Normal tüel çalışması sırasıda ısıda ve kirlilikte kurtulmak ve tüel acil durumlarıda sıcak dumada kurtulmak içi gerekli havaladırmaı yapıldığı tüellerdir. Dizay faktörleri Lokomotif türü (ör; dizel, elektrikli) Tüeli şekli ve havaladırma sistemi içi yeterli boş ala Sistem kullaımı, havaladırma, dumada kurtulma veya her ikisi MRT (Metro Road Tuels) Havaladırma ormal olarak iki bölüme ayrılır: a) İstasyo b) Tüeller Normal tüel çalışması sırasıda ısıda ve kirlilikte kurtulmak ve tüel acil durumlarıda sıcak dumada kurtulmak içi gerekli havaladırmadır. MRT tüellerde çeşitli havaladırma sistemleri birleştirilmiştir: Doğal boyua, tüellerdeki pisto etkisi ile Mekaik boyua Hibrit, İt-Çek (Push-Pull) İstasyo doğrultusuda yaal 12 KONTROLMATİK Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 13

8 TÜNEL HAVALANDIRMA FANLARI TÜNEL HAVALANDIRMA AKSESUARLARI Tüel jet faları İçide geçe hava kütlesii hızıı artırır. Yüksek hızlı jetfala (35 m/s) düşük hızla hareket ede hava, karışarak ivme kazaır. Tüelde havaladırma içi gerekli hızı sağlamaya ve korumaya yarar. Jet faları, kaallı aksiyel fada olduğu gibi sistem basıçlarıa tabi değildir. Jet fa verimliliği İtme (N) / Kullaıla güç (kw) ile belirlemektedir ve bu değer aksiyel fa özellikleride gösterile toplam fa verimliliği ile ayı değildir. Jet falar maksimum itmeyi vermek üzere tasarlamış olup, şöyle elde edilir: Hacim x hız x yoğuluk Bu edele, fa eğrisii e düşük oktasıda maksimum hacim elde edilir ve üretilmiş hacim/basıç özellikleri yoktur. Bir sistemde gereke toplam itme kuvveti, kurulumu ve tüel basıç kayıplarıı üsteside gelirke, gerekli tüel hızıı da sağlayabiliyor icelikte olmalıdır. Aksiyel tüel havaladırma faları Tüel havaladırma faları, tüel direcii üsteside gelmek üzere, yüksek basıçlarda büyük hava miktarlarıı desteklemesi içi gereklidir. Tüel havaladırma faları, tüel içi gerekli ola taze havayı ve egzoz ya da yagı aıda dumaı tahliyesii sağlar. Damperler Damperler tüm yeraltı havaladırması içi (metro, yol, tre) havaladırma sistemleride kullaılır. Fa Damperleri: Faları hava akımıı durdurmakta ve paralel mote edile falar halide hava kaallarıı ayırmakta kullaılır. Normal olarak fa çapıda daha büyüktür ve geçiş parçaları kaalıyla faa bağlaşıktır (yuvarlak-yuvarlak veya yuvarlak-kare) m/s civarıdaki hava hızları ormaldir. Tüel Damperleri: Taze hava girişi ve/veya egzoz havasıı ve yagı dumaıı çıkışı içi yarı yaal veya yaal havaladırma sistemleri ile birlikte yol tüelleride kullaılır. Acil çalışmaya her zama elverişlidir. Normal olarak 15m/s de küçük hava hızlarıa elverişlidir. Damperi öcede taımlı bir güveli pozisyoa (tamame açık) dömesii sağlamak üzere sıklıkla gereke elektrikli aktüatörleri barıdıra güçlü tasarıma sahiptir. Susturucular Ayırıcı (splitter) susturucular, falarda yayıla gürültü seviyelerii azaltmak üzere, metro havaladırma sistemleride her zama kullaılır. Tüel koumua ve yerel yöetmeliklere bağlı olarak, susturucular, ketsel veya kırsal yol tüelleride de kullaılır. Baypas Damperleri: Akımı bir hava sistemide diğerie yöledirilmesie izi verir. Özellikle ormal ve acil işlemler içi ayı faları kullaılması gerektiğide işe yarar. Normal olarak fa damperleride daha büyüktür, dolayısıyla 5m/s civarıda hava hızıı koruyabilir. 14 KONTROLMATİK Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 15

9 ELEKTRİK VE OTOMASYON Bir ulaşım sistemii besleye güç şebekeside eerjii devamlılığıı garatilemek, kotrol parametrelerie isteile zamada, alık ve doğru bir şekilde erişebilmek o ulaşım sistemii işlevselliği, güveliği ve etki kotrolü açısıda çok öemlidir. Video wall lar ulaşım sistemii isteile oktasıdaki bilgileri izlemesi ve SCADA aracılığı ile görselleştirilmiş bilgileri görütülemesii sağlaya bir arayüzdür. Kamera sistemi ile tüel içi kotrol ve trafik izleme, karayolu ve raylı sistemlerde havaladırma, aydılatma, trafik siyalizasyo ve yagı güvelik kotrolü gibi işlemleri gerçekleştirmek video wall lar sayeside oldukça kolaydır. Ulaşım sistemleride kotrol mekaizmasıı e üst basamağıda DCS ler (Distributed Cotrol System) yer almakta ve tüm diğer otomasyo sistemleri DCS üzeride SCADA ya aktarılmaktadır. Sistemi besleye şalt sahasıda istasyolardaki MCC paolarıa, yagı pompalarıda havaladırma sistemlerie kadar tüm kotrol mimarisi DCS ler üzeride SCADA ya aktarılır ve video wall lar aracılığı ile izleme ve kotrol sağlaır. Elektrik ve otomasyo sistemleri Video wall ve tüm kotrol sistemii bağlı buluduğu aa suucuları e gücel tekolojiye sahip olması kotrol sistemii işlevselliğii ve güveliğii artırır, eseklik sağlar. Bu sayede mevcut sistemi geişletilmesi durumuda gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılaabilmesi mümküdür. Yedekleme yapısıa sahip olması, arşivleme, kolay veri tabaı etegrasyou ve açık kod sistemi suucuları sahip olduğu diğer öemli özelliklerdedir. 16 KONTROLMATİK Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 17

10 SİSTEM MİMARİSİNE BAKIŞ PLC sistemleri Yüksek performas, düşük maliyet ve eseklik Miimum mühedislik ve maksimum otomasyo olaağı sağlaya ABB Freelace kompakt DCS SCADA sistemleri SCADA (Supervisory Cotrol ad Data Acquisitio) sistemleri kısaca bilgisayarlarda, haberleşme aletleride, algılayıcılarda veya diğer aygıtlarda oluşturulmuş, deetleebile ve kotrol edile sistemi geel adıdır. Ulaşım sistemleride SCADA, karayolları tüelleride, raylı sistemler ve demiryolu tüel ve istasyolarıda her türlü deetim, kotrol ve izlemeye yöelik alt yapıyı oluşturmaktadır ve kotrol edile bilgileri görselleştirilmesi kousuda yardımcı olur. SCADA, proses bilgilerie kolay ve çabuk erişim sağlar ve meydaa gelebilecek arızalara karşı ölem alımasıa yardımcı olur. gerektire, basitte karmaşığa farklı otomasyo ihtiyaçları içi PLC ler e ideal çözümdür. PLC uygulamaları içi tercih ettiğimiz ABB AC500 otomasyo platformu, ölçekleebilir yapısı sayeside arta ihtiyaçları da karşılayabilecek kapasitededir ve bu sayede yatırımı güvece altıa alır. Kompakt DCS sistemleri Kompakt ve ölçekleebilir DCS sistemleri, güçlü otomasyo foksiyoları yaı sıra doaım ve yazılım açısıda düşük maliyet avatajı sumaktadır. sistemleri açık ve moder bir sistem mimarisie sahiptir ve kotrolörleri sahaya yerleştirilebildiği dağıık mimarisi sayeside kablolama maliyetii azaltmak mümküdür. Uygulama mühedisliği, devreye alma ve arıza teşhisi içi tek bir yazılım gerektire Freelace ile saha veriyolu yöetimi bütüüyle kotrol sistemie etegre edilebilir. Operatör seviyeside ö mühedisliği yapılmış görsel bileşeler, kullaıcılara sağladığı sayısız kolaylıklarda sadece biridir. İleri seviyeli DCS sistemleri Tüel kotrol odasıda mevcut tüm uygulamalara ve çoklu verilere ulaşmak içi ileri seviyeli DCS sistemleri kullaılmaktadır. ABB System 800xA ileri seviyeli Kotrol sistemleri Bir ulaşım sistemide aydılatma, güvelik, trafik siyalizasyo, havaladırma sistemleri gibi başlıca kotrol işlemlerii gerçekleştire sistemlerdir. Ulaşım sistemleride sistem mimarisii her basamağıda, ihtiyaca uygu olarak PLC, kompakt ya da ileri seviyeli DCS gibi kotrol sistemleri kullaılmaktadır. RTU Kotrolör Suucular Video wall AC500 PLC DCS sistemleri etki kotrol suar, riskleri ve maliyetleri de azaltır. System 800xA ı tümleşik mühedislik alt yapısı, plalamada yapıladırmaya, kütüphae yöetimide devreye alma ve operasyoa kadar sistemi e aza idirger ve otomasyo projelerii yaşam sürelerii verimli biçimde destekleyerek tasarruf sağlar. Güçlü raporlama özelliği, prosese ait her türlü bilgiyi işleyerek raporlama yapmaya olaak taır. IEC PROFINET Saha Veriyolu Ağı Saha Veriyolu Yapısı AIS Web HMI Alçak Gerilim Ürüleri Hava Hız ve Yö Sesörü Yagı Güvelik GIS Orta Gerilim Paosu Röle ve Kumada Paoları MCC Paosu Aydılatma Trafik Siyalizasyo Sürücü AC500 Güç Trafosu HV Güç Dağıtımı Raylı Sistemler Proses Kotrolü 18 KONTROLMATİK Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 19

11 GÜÇ DAĞITIM SİSTEMLERİ ÇEVRESEL KONTROL SİSTEMLERİ VE YOLCU GÜVENLİĞİ Ulaşım sistemii besleye aa güç kayağı ola Güç sistemii uzakta kotrolü, esek ve modüler Bir metro istasyou ve karayolu tüelleride bulua Tüel içi ışık şiddetii algılaya sesörler, hava akımı trafolar, paolar, röleler ve kesiciler gibi cihazları dizaya sahip RTU (uzak termial birimleri) aracılığı havaladırma, ormal ve acil durum aydılatma, ve yö sesörleri, yagı ve duma dedektörleri gibi yer aldığı yüksek ve orta gerilim sistemlerii, tüm ile gerçekleşmektedir. RTU lar güç sistemideki yagı ve duma algılama, yürüye merdiveler, acil saha cihazları, ulaşım sistemi alt yapısıı tamamlaya bu sistemleri koruma devrelerii ve güç sistem ölçekleebilirliğe mükemmel uyum sağlar. RTU u aos ve yöledirme sistemleri, turike sistemleri, diğer elemalardır. otomasyouu içerir. açık mimarisi farklı uygulamalara uyum sağlar ve her erişim kotrol sistemi ve asasörler gibi alt türlü geişletme imkaı mevcuttur. sistemleri izlemesi ve kotrolüü içerir. IEC ye uyumlu cihazlarda oluşa sistemler, e zorlu ortamlarda performaslarıda ödü RTU u sisteme sağladığı avatajlar şu şekildedir: Bir ulaşım sistemide etki ve güveli kotrol içi vermede güveli çalışma sağlar ve sistemdeki - Gelişmiş taı araçları sayeside işletme ve bakım sahada alıa verileri doğruluğu ve bilgileri aa eerjiyi kaliteli ve sürekli kılmayı garatiler. maliyetlerii azaltır. kotrol mekaizmasıa hızlı iletilmesi gerekmektedir. - Tüm uygulamalar içi yapıladırılabilir doaıma ABB i düya stadartlarıa sahip koruma ve kotrol sahip olması az sayıda yedek parça kullaımıı çözümleri, güveilir eerji iletim ve dağıtımı içi beraberide getirir ve maliyeti azaltır. tercih ettiğimiz ürülerdir. ABB i Relio ürü ailesi, - Etegre İsa Makia Arabirimi (HMI) foksiyou güç sistemleride IEC ve ANSI uygulamaları içi ile, tek bir RTU sistemi ile PLC ve ağ bileşeleri koruma, kotrol, ölçüm ve deetimi içi e geiş ürü foksiyoları yelpazesi sumaktadır. Trafo koruma, hat koruma, - Etki mühedislik araçları ile azaltıla mühedislik kesici koruma gibi farklı uygulamalar içi farklı saatleri çözümler kullaılmaktadır. - Karmaşıkta basite, tüm sistem içi tek bir RTU çözümü Sistemi oluştura başlıca elemalar - MCC paolar - Alçak gerilim dağıtım paoları - PLC ler - AC sürücüler Başlıca uygulamalar - Jetfa kotrolü - Yagı pompası kotrolü - Aydılatma sistemi kotrolü - Trafik siyalizasyo kotrolü 20 KONTROLMATİK Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 21

12 MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TELEKOMAND ve KONTROL MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ Ulaşım sistemleri altyapısı kurulumu dışıda Farklı tüel yapıları, hava ve iklim koşulları gibi Kotrolmatik; kotrol ve yöetim merkezleri DLP küp kullaım yerleri mühedislik hizmetleri de suulmaktadır. Bularda usurlar ele alıdığıda klasik akışkalar mekaiği kousuda uzma kadrosu ile ihtiyaç duyduğuuz Kumada ve kotrol izleme odaları e öemlisi Hesaplamalı Akışkalar Diamiği (CFD) tekiği kullaıldığıda çözümü imkasız bir hal alır. tüm çözümleri sumaktadır. Afet ve şehir koordiasyo merkezleri aalizidir. Karayolu tüelleride havaladırma Dolayısıyla gerçeğe yakı souç elde edebilmek içi Metro ve demiryolu siyalizasyo merkezi sistemleri sistemi e öemli parçasıı akışı olduğu ortam küçük elemalara bölüerek Duvar Ekra Sistemleri (DLP küp) Telekomad yöetim merkezleri oluşturmaktadır. Tüel içeriside her oktada temiz ızgara yapı oluşturulur ve bu ayrıklaşma sayeside DLP küp çözümleri LCD/Plazma çözümlerie göre SCADA kotrol merkezleri ve kirli hava yoğuluğuu belli bir orada bilgisayar ortamıda problem çözülebilir. Akışa ait daha profesyoel görütüleme sistemleri olup küpler tutulabilmesi, yagı durumuda etki duma başlagıç aı değerleri belirleerek bu ilk değerler firmaları ihtiyaçları doğrultusuda kotrol DLP küp sistemii sağladığı avatajlar tahliyesi yapılabilmesi içi havaladırma sistemii kullaılır ve hesaplaa değerle bir öceki arasıdaki merkezii uyguluğua göre dizilebilirler. Ekraları Büyük ekra yüzeyi tüel kesidie ve yapısıa uygu tasarlaması hata kotrol edilir. Her deklem içi bu hata değeri çerçevesiz olması sebebiyle görütü kaybı Yüksek çözüürlük gerekmektedir. CFD aalizi, tüel içerisideki hava kabul edilebilir değere düştüğüde çözüm de kabul yaşamamakta ve 7/24 çalışabile sistemlerdir. Gruplararası çoklu çalışma bölgeleri hareketii matematiksel deklemlerle bilgisayar edilebilir hale gelmiştir. Operatör kullaım kolaylığı tarafıda çözülmesidir ve bu aalize göre Veri kaybıı ortada kaldırma havaladırma sistemi yapıladırılmaktadır. CFD aalizi, uçak, uzay ve havacılık sektörüde, Yedekli sistem beyaz eşya, savuma saayi ve otomotiv edüstrisi gibi pek çok edüstride kullaıla başlıca aaliz metodlarıda birisidir. 22 KONTROLMATİK Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 23

13 Merkez: Fabrika: Koza Plaza A Blok K: 15 No: 58 İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. Tekstilket Eseler - İstabul No: 13/1 Eseyurt - İstabul T: T: F: F: KONTROLMATİK Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler