T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.2 GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJELERİNDEN ÖRNEKLER Bu çalışmada 716 adet Gençlik Girişimi (Ulusal ve Ulusötesi) proje örneği yer almaktadır. Çalışma kapsamındaki projeler yılları arasında kabul edilen Gençlik Girişimi proje başvuruları arasından, seçilen 8 adet tema (dahil etme, meslek ve istihdam, sanat, çevre, kadın, kültür, sağlık ve engellilik) doğrultusunda örneklenmiştir. Proje örnekleri şehir sırasına göre dizilmiştir. Örnekler temalarına göre gruplanmaya çalışılmış ve farklı temalar farklı renklerle ifade edilmiştir. Renk Tema Örneklem İçindeki Toplam Proje Sayısı Hibe Miktarı Katılımcı Sayısı Dahil Etme 286 Meslek ve İstihdam 41 Sanat 33 Çevre 77 Kadın , Kültür 105 Sağlık 38 Engellilik 101 TOPLAM 716 Not: Gençlik Girişimleri proje numaraları yılları için TR-3.1, 2007 ve sonrası yıllar için TR-1.2 ile başlamaktadır. Tüm hibe miktarları Avro cinsindendir. Çalışmanın kapsamının sınırlanması amacıyla, sunulan temaların Gençlik Programı projelerindeki tüm temaları içermediğini ve bir temayı temsil için seçilen bir projenin diğer temaları da içeriyor olmasının dikkate alınmadığını hatırlatmak isteriz. Bu çalışmadaki gayretleri için Şerafettin KÖSE ye teşekkür ederiz. ADANA TR R4 Kafkasyadan Türkiyeye Kafdağı Efsaneleri Adana Kafkas Kültür Derneği ay Adana Proje ile, Kafkas kültürünün tanıtılması, genç kuşaklara aktarılması ve kültürlerarası etkileşime katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu amaçla; Kafkas halk dansları ve müzik eğitimi programı uygulanmış, proje tanıtım toplantıları tertip edilmiş ayrıca festival ve şenlik gibi organizasyonlarda konserler düzenlenerek halk dansları gösterimi gerçekleştirilmiştir. 1

2 TR R5 Miniaeurope Adana Sanatseverler Topluluğu Ortak Ülkeler 9141, ay Adana İtalya Güzel sanatlar öğrenimi gören üniversite öğrencileri tarafından, bir İtalyan gençlik grubu ile ortak olarak gerçekleştirilen proje ile, gençlerin sanatsal duyarlıkılarının artırılması ve yeteneklerinin ortaya çıkartılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede ; Avrupanın yedi harikası belirlenerek minyatürleri yapılmış, bu eserlerin seçilmesi ve yapılması sürecinde eserler aracılığı ile Avrupa hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile söyleşi ve araştırmalar yapılarak minyatür eserlerin sergilenmesi gibi etkinlikler düzenlenmiştir. TR R4 Gökten Üç Elma, Biri Sokak Çocuklarına Adana Gençlik Grubu 9862, ay Adana Proje ile, sosyal risk grubunda olan sokak çocuklarının kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı da bulunarak toplumla sağlıklı bir şekilde bütünleşebilmeleri hedeflenmiştir. Bu amaçla uygulanan proje kapsamında; rehberlik faaliyetlerinde bulunulmuş, bilgisayar ve internet eğitimi düzenlenmiş ayrıca eğitim etkinliklerini destekleyici sportif aktiviteler gerçekleştirilmiştir. TR R2 Bir Mum da Bizden Geleceğin Gençleri ay Adana Örgün eğitim dışında herhangi bir eğitim ve mesleki öğrenim görmeyen imkanı kısıtlı gençlerin istihdamına katkıda bulunmak amacı ile uygulanan proje çerçevesinde; bilgisayar, internet ve web tasarımcılığı eğitimi düzenlenmiş ayrıca rehberlik faaliyetlerinin yanısıra moral yükseltici etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 2

3 TR R5 Küçük Şeyler Sinema Grubu Küçük Şeyler Sinema Grubu ay Adana Eğitsel ve sosyal imkansızlıkları olan gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin yanısıra istihdamlarına da katkı da bulunmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında; teknik, teorik ve pratik olarak sinemacılık eğitimi programı düzenlenmiştir. TR R3 Yüzünü Bize Dön Adana Sivil Gençlik Meclisi 7759, ay Adana Sokak çocuklarının rehabilite edilerek, içinde yaşadıkları toplumun aktif ve uyumlu bir ferdi olabilmelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde; üniversiteye hazırlık, resim, müzik ve okuma-yazma gibi eğitim ve sosyal faaliyetlerde bulunulabilecek bir gençlik merkezi kurulmuştur. TR R5 Genç Kütüphane Genç İletişim Derneği 7534, ay Adana Proje ile, sokak çocuklarının kendilerini toplumdan soyutlayarak, yalnızlaşmalarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla bir kitap toplama kampanyası düzenlenmiş ve bir kütüphane kurulmuş ayrıca rehberlik faaliyetlerinin yanısıra resim yapma ve tiyatro oyunu sergilenmesi gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 3

4 TR R5 Duyarlı Eller Seyhan Belediyesi Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü 9033, ay Adana Proje ile, Seyhan Belediyesi Yetiştirme Yurdunda kalan kimsesiz çocukların içinde bulundukları toplum ile sağlıklı bir şekilde bütünleşebilmelerine destek olmak hedeflenmiştir. Bu kapsamda konferans, kitap okuma saatleri, resim eğitimi ve resim sergisi düzenlenmiş, lise ve üniversite öğrencilerinin kaynaşmaları amacı ile karşılıklı ziyaretlerde bulunulmuş ayrıca kültürel gezi, piknik ve film izleme gibi organizasyonlar gerçekleştirilmiştir. TR R3 Geleceğe Umut Adana Eğitim Gönüllüleri Derneği ay Adana Gençlere okuma alışkanlığı kazandırarak öğrenim hayatlarına destek olmak amacı ile uygulanan proje kapsamında; kişisel gelişim seminerleri ve bir de panel düzenlenmiş ayrıca rehberlik faaliyetlerinde bulunmanın yanısıra maddi imkanı kısıtlı gençlere kitap kitap dağıtımı gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. TR R5 Gençlerle El Ele Geleceğe Adana İl Emniyet Müdürlüğü ay Adana Proje ile, suç işleme oranının yüksek olduğu Adana da, çocukların suç a yönelmelerinin önlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla uygulanan proje kapsamında, akademisyenler tarafından konferans, panel ve seminerler düzenlenmiş, bir tiyatro oyunu sergilenmiş ayrıca gezi ve film izleme gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 4

5 TR R2 Bir Hata Ömre Bedel Olmasın Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ay Adana Daha önce suç işlemiş ve suç işlemeye meyilli yaş arası çocukların rehabilitasyonuna katkı da bulunmak amacı ile uygulanan proje çerçevesinde; bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, kamu kurumları ve aileler ziyaret edilmiş, kalabalık bölgelerde bilgilendirme standları kurulmuş ve bilgilendirici materyal dağıtımı yapılmış, konu ile ilgili bir anket uygulanmış ayrıca tiyatro, film izleme, yüzme ve gezi gibi organizasyonlar gerçekleştirmenin yanısıra tv programlarına katılım sağlanmıştır. TR R3 Gönüllere Yolculuk Adana Emniyet Müdürlüğü ay Adana Proje ile imkanı kısıtlı gençlere hoşgörü duygusu kazandırarak anti-sosyal davranış ve oluşumlara yönelmelerinin engellenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla ; ilahiyatçılar tarafından hoşgörü, ayrımcılıkla mücadele ve dinler arası diyalog gibi konularda seminerler düzenlenmiş, bilgilendirme amaçlı müze, kilise, camii ve sinagog ziyaretleri gerçekleştirilmiş ayrıca tıp fakültesinde ders izleme etkinliğinde bulunulmuştur. TR R2 Önce Öğren Sonra Evlen Grup Kıvılcım ay Adana Toplumun temel yapı yapı taşı olan aile nin daha sağlıklı oluşumu ve kalıcılığının sağlanması amacı ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde ; uyumlu bir evlilik yapma, devamlılığını sağlama, aile içi iletişim, temizlik, yemek pişirme ve sağlık gibi konularda seminerler düzenlenmiş ayrıca eğitim konularını içeren bir kitapçık hazırlanarak dağıtımı yapılmıştır. 5

6 TR R4 Nuhun Gemisi Nuhun Gemisi 5409, ay Adana Proje ile, kırsal kesimde yaşayan insanların, küresel ısınma ve kuraklık hakkında bilinçlendirilmeleri hedeflenmiştir. Bu kapsamda ; seminer ve köylere bilgilendirme amaçlı ziyaretler düzenlenmiş, bilgilendirici materyal dağıtımı yapılmış ayrıca farkındalık yaratmak amacı ile bir de konser organizasyonu gerçekleştirilmiştir. TR R3 İğne Deliğinden Sızan Işık Pinhole Fotoğraf Grubu ay Adana Kültürel değerlerin fotoğrafçılık aracılığı ile belgelenerek tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılması amacı ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde ; fotoğrafçılık eğitimi programı uygulanmış, fotoğraf çekimi ve konserve kutusundan fotoğraf makinası yapımı etkinliklerinde bulunulmuş ve bir de fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. TR R5 Avrupa ya Genç Bakış Adana Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi ay Adana Proje ile, imkanı kısıtlı gençlerin Avrupalılık bilinci kazanmaları hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyet programı çerçevesinde; bir dizi seminer gerçekleştirilmiş ve bir de AB konulu ödüllü resim yarışması düzenlenmiştir. 6

7 TR R4 Her Okul Bir Parktır Yeşilevler Grubu 4028, ay Adana Proje ile çocuklara doğa sevgisi ve çevrenin korunması bilincinin kazandırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla uygulanan program kapsamında; eğitsel faaliyetlerde bulunulmuş, çevre temalı bir tiyatro oyunu sergilenmiş ayrıca gezi ve piknik gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. TR R4 Yeşeren Genç Umutlar Genç Umutlar Grubu 4525, ay Adana Proje ile, uyuşturucu kullanma potansiyeli yüksek dezavantajlı gençlerin madde bağımlılığı hakkında bilinçlendirilmeleri hedeflenmiştir. Bu kapsamda ; seminer ve paneller düzenlenmiş ayrıca film ve tiyatro gösterimi gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. ADIYAMAN TR R5 Adıyaman da Dil Eğitimi Adıyaman Gençlik Grubu 5786, ay Adıyaman Proje ile, herhangi bir mesleği ve geliri olmayan gençlerin istihdamlarına katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu amaçla uygulanan faaliyet planı kapsamında; bir turizm rehberliği ve İngilizce eğitimi programı düzenlenmiş ayrıca Nemrut dağının tanıtımına yönelik etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 7

8 TR R3 Umut Merkezi Kültür Projesi Genç Umut Grubu ay Adıyaman Gençlerin serbest zamanlarını daha eğlenceli ve verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri amacı ile uygulanana proje çerçevesinde; bir kültür merkezi kurulmuş ve burada halk oyunları, bağlama ve müzik gibi eğitimler düzenlenmesinin yanısıra film gösretimi ve söyleşi gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. TR R4 Yerel Kılavuzların Yerel Tarihle Kucaklaşması Kültür ve Sanat Grubu 6979, ay Adıyaman Proje ile, Unesco tarafından Dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen Nemrut dağının daha iyi tanıtılması ve kalifiye rehberler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla; bir web sayfası kurulmuş, bilgilendirici materyal dağıtımı yapılmış ve bir de turist rehberliği eğitimi programı düzenlenmiştir. TR R5 Adıyaman Beslenmeden Hijyene,Spordan Faydalı Alışkanlıklara Sağlıklı Genç Nesilller Sağlıklı Genç Nesiller Yetiştirme Topluluğu ay Adıyaman Adıyamanın gecekondu bölgelerinde yaşayan gençlerin sağlıklı yaşam ve fizyolojik gelişimlerine katkı da bulunmak amacı ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde ; sağlıklı beslenme, hijyen, temel sağlık bilgileri ve salgın hastalıklardan korunma gibi konularda eğitsel faaliyetlerde bulunulmuş ayrıca sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenmiştir. 8

9 TR R4 Taş ve Sanat Hamurlu Eller ay Adıyaman Proje ile, olumsuz sosyal koşullar nedeni ile öğrenim göremeyen genç kızların istihdamına katkıda bulunmak ve ekonomik hayata dahil edilmeleri hedeflenmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyet planı kapsamında ; resim ve mozaik işleme eğitimi programı uygulanmış ayrıca ayrıca eğitsel faaliyetleri destekleyici kültürel etkinlikler düzenlenmiştir. TR R2 Genç Annelerin Bireysel Gelişim Projesi Yukarı Hasancık Gençlik Grubu 6248, ay Adıyaman Proje ile, geri kalmış bölgelerde küçük yaşta evlendirilerek çocuk sahibi olan genç annelerin annelik, çocuk sağlığı ve çocuk yetiştirme gibi konularda bilinçlendirilmeleri hedeflenmiştir. Bu amaçla; seminerler ve evlere bilgilendirme ziyaretleri düzenlenmiş ayrıca bilgilendirici materyal dağıtımının yanısıra gezi ve piknik gibi sosyal etkinlikler gerçekleştirilmiştir. TR R2 Zamanı Doğru Kullan İdealist Gençler Grubu ay Adıyaman İmkanı kısıtlı gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı da bulunmak amacı gerçekleştirilen proje kapsamında; kişisel gelişim seminerleri düzenlenmiş, sportif ve kültürel aktivitelerde bulunulmuştur. 9

10 TR R3 Modern Pazarlamada Genç Yetenekler Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi ay Adıyaman Proje ile, ekonomik ve sosyal yönden imkanı kısıtlı gençlerin bir meslek sahibi olmalarına katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu kapsamda uygulanan faaliyet planı çerçevesinde; bir pazarlamacılık eğitimi programı düzenlenmiş, gezi ve film izleme gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. TR R1 Tozlu Tarihten Sergi Tezgahına Uzanan Eller Adıyaman Gençlik Ve Kültür Evi ay Adıyaman Sanayileşme ile unutulmaya yüz tutan kültürel değerlerin tanıtılması ve yaşatılması amacı ile uygulanan proje kapsamında; ahşap, cam boyama ve takı tasarımı gibi el sanatlarının genç kuşaklara aktarıldığı bir eğitim programı gerçekleştirilmiş daha sonra da eğitim süresince üretilen ürünlerin teşhir edildiği bir sergi düzenlenmiştir. TR R2 Göç,Yaşam ve Kadın Genç Değişim Grubu 3764, ay Adıyaman Adıyamanın kırsal kesimlerinden göç ederek kenar mahallelerde yaşayan genç kız ve annelerin, kent yaşamına uyum sağlayabilmelerine destek olmak amacı ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde ; genel sağlık, ana ve çocuk sağlığı, cinsel sağlık ve hijyen gibi konularda eğitim faaliyetlerde bulunulmuş ve bir de okuma yazma öğretimi programı düzenlenmiştir. 10

11 TR R5 Bizim Köye Kütüphane (Okuma Odası) Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Gaziantep Gençlik Delegasyonu Besni Üçgöz Çalışma Grubu ay Adıyaman Proje ile, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırarak kültürel gelişimlerine katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu kapsamda uygulanan faaliyet programı çerçevesinde; kitap bağışı kampanyası düzenlenerek bir okuma odası kurulmuş ayrıca gezi, konser ve üniversite ziyareti gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. AFYON TR R4 Afyon Bayat mı? Tını Gençlik Grubu ay Afyonkarahisar Bayat ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin genç kuşaklara aktarılması ve tanıtılması bağlamında yerel turizme katkı da bulunmak amacı ile gerçekleştirilen proje kapsamında; yerel tarih seminerleri düzenlenmiş, kültürel geziler organize edilmiş ve proje tanıtım etkinlilerinde bulunulmuştur. TR R1 Çözüm Sizsiniz Grup Çözüm ay Afyon Proje ile, gençlerin öğrenim yaşantılarına destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu çerçevede; kişisel gelişim seminerleri düzenlenmiş ayrıca gençlerin sorunlarını tespit etmeye yönelik bir de anket uygulanmıştır. 11

12 TR R5 Atık,Artık Atık Değil İscehisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ay Afyon Proje ile, maddi imkanı iyi olmayan gençlerin istihdamına katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu amaçla; işlenmeyen mermer atıklarının süs eşyası olarak ekonomik değere dönüştürülmesi eğitimi programı uygulanmış, eğitim süresince elde edilen ürünler için bir sergi düzenlenmiş ayrıca eğitim amaçlı atölye ziyaretlerinde bulunulmuştur. TR R1 Engellilerle Yaşamak Bir Sanattır Sesimi Duyan Var mı? 4691, ay Afyon Proje ile, engelli ve engelli ailelerinin toplumla sağlıklı bir şekilde bütünleşebilmelerine katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu çerçevede ; sağlıklı insanların engellilik hakkında bilinçlendirilmeleri ve engellilerle empati kurabilmeleri amacı ile seminerler düzenlenmiş, rehberlik faaliyetlerinde bulunulmuş ayrıca ağaç dikme ve piknik gibi organizasyonlar gerçekleştirilmiştir. TR R4 Babamın Mesleğini Seviyorum,Fakat İscehisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 7058, ay Afyon Proje ile, ekonomik olarak mermercilik sektörünün yaygın olduğu ilçede mermerciliğin daha cazip hale getirilmesi amacı ile işci sağlığı ve iş güvenliği hakkında işci ve iş verenlerin bilgilendirilerek, mesleğin olumsuz koşullarının giderilmesinene katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu amaçla eğitim faaliyetlerinde bulunulmuş, iş güvenliği ürünleri sergisi düzenlenmiş ayrıca bilgilendirme materyalleri dağıtımı yapılmıştır. 12

13 TR R1 Gençler Yaren Gecelerini Öğreniyor Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği 9666, ay Afyon Yöresel ve kültürel değerlerin genç kuşaklara, yine bir kültürel değer olan yaren geceleri aracılığı ile aktarılıp yaşatılmasının hedeflendiği proje çerçevesinde; yaren geceleri düzenlenmiş, sözlü kültürel değerlerin kayıt altına alınması amacı ile dökümantasyon çalışmaları yapılmış ayrıca proje tanıtım faaliyetlerinde bulunulmuştur. TR R4 Afyon Liseli Gençler Tarihleri İle Buluşuyor Afyon Lisesi Tiyatro Kulübü 5182, ,5 ay Afyon Proje ile, köklü bir eğitim kurumu olan Afyon Lisesinin eğitim sistemi içindeki kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilerinin sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla ; sosyal, sportif ve kültürel etkinliker gerçekleştirilmiş ayrıca okul tanıtım faaliyetlerinde bulunulmuştur. TR R5 Frigyadan Kocatepeye yayılan Işık Gezginler Grubu 7634, ay Afyon Afyonun tarihsel, doğal ve kültürel değerlerinin fotoğraflanarak tanıtılmasının hedeflendiği proje çerçevesinde ; fotoğraf çekimi faaliyetlerinde bulunulmuş daha sonra çekilen fotoğraflar için bir sergi düzenlenmiş ayrıca gezi ve piknik gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 13

14 TR R1 Sanat Engel Tanımaz Birleşik Heyecanlar Grubu ay Afyon Proje ile ; eğitsel ve sosyal yetersizlikleri olan gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen proje çerçevesinde; müzik ve müzik enstürmanı eğitimi düzenlenmiştir. TR R1 Kültürel Etkilşim ve Paylaşım Afyonkarahisar Karaçay Balkar Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği ay Afyon Kafkas Karaçay-Balkar kültürünün genç kuşaklara tanıtılması, yaygınlaştırılması ve kültürel etkileşime katkı da bulunmak amacı ile uygulanan proje çerçevesinde ; bir panel ve resim sergisi düzenlenmiş, müzik eğitimi ve tiyatro sunumu gerçekleştirilmiş ayrıca geleneksel yayla şenliğine katılımın yanısıra çevre temizliği yapılmıştır. TR R3 Afyon Müziği Yeniden Keşfediyoruz Afyonkarahisar Güzel Yarınlar Derneği ay Afyon Proje ile, SHÇEK de kalan imkanı kısıtlı gençlerin zararlı alışkanlıklara yönelmelerinin engellenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla uygulanan program çerçevesinde; müzik ve müzik enstürmanı eğitimi düzenlenmiş, bir konser verilmiş ayrıca huzurevi ziyaretinin yanısıra Konya ya gezi tertip edilmiştir. 14

15 TR R2 % 100 Termal Mi Hani Nerede? Termal Avcıları Gençlik Grubu 5926, ay Afyon Bir sağlık turizmi merkezi olan Afyon da gerçekleştirilen proje ile; termal turizmin yaygınlaştırılarak yöresel kalkınmaya katk ıda bulunmak hedeflenmiştir. Bu amaçla ; bir tanıtım filmi hazırlanmış, radyo programlarına katılım sağlanmış ve bir de panel düzenlenerek tanıtıcı materyal dağıtımı gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. AĞRI TR R5 Ağrı Dağı Kardelen Kardelen Gençlik Grubu 9494, ay Ağrı Ağrı Emniyet Müdürlüğü KOM şubesinin desteği ile gerçekleştirilen proje ile, gençlerin madde bağımlılığı hakkında bilinçlendirilmeleri hedeflenmiştir. Bu amaçla; gönüllü eğitmen yetiştirilmiş daha sonra bu eğitmenler aracılığı ile okullarda seminerler düzenlenmiş ayrıca bir tiyatro oyunu sergilenerek tarihi bölgelere gezi gibi etkinlikler tertip edilmiştir. TR R1 Bu da Eğitim Festivali Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6429, ay Ağrı Proje ile, gençleri proje hazırlamaya teşvik etmek ve iyi projeler üretebilmelerine destek olmak hedeflenmiştir. Bu amaçla; bir eğitim festivali ve bu festival kapsamında bir proje sergisi düzenlenmiş ayrıca festival süresince müze ziyareti, gezi ve piknik gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 15

16 AKSARAY TR R1 Güç Bizde Karkınlılar Umut Işığı Derneği 5892, ay Aksaray Proje ile, imkanı kısıtlı gençlerin kişisel ve kültürel gelişimlerine katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu amaçla uygulanan program çerçevesinde; rehberlik faaliyetlerinde bulunulmuş, hızlı okuma ve bilgisayar eğitimi düzenlenmiş ayrıca Ankara ve Çanakkaleye kültürel amaçlı bir gezi gerçekleştirilmiştir. TR R2 El Ele Gençlik Genç Girişimciler 5189, ay Aksaray Proje ile, yetiştirme yurdunda kalan gençlerin toplumla sağlıklı bir şekilde bütünleşebilmelerine destek olmak hedeflenmiştir. Bu çerçevede, Aksaray Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri ile SHÇEK da kalan gençlerin birbirleri ile kaynaşmaları amacı ile ; futbol, basketbol ve voleybol gibi sportif turnuvalar düzenlenmesinin yanısıra satranç, resim ve müzik gibi kültürel aktivitelerde bulunulmuştur. AMASYA TR R5 Amasya dan Avrupa ya Açılan Kapı Anahtar Grubu ay Amasya 16

17 Proje ile, eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunulması bağlamında maddi imkanı iyi olmayan gençlere AB fırsatlarının tanıtılması hedeflenmiştir. Bu amaçla ; Avrupa Birliği, AB projeleri hazırlama, İngilizce ve bilgisayar eğitimi programı düzenlenmiş ayrıca bir de tiyatro gösterimi gerçekleştirilmiştir. TR R1 İstihdam Olanakları Grup Lonca ay Amasya Proje ile, gençlerin istihdamına katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu amaçla hazırlanan program çerçevesinde ; Amasya da gençlerin istihdamına yönelik araştırma yapılmış, bir anket uygulanmış, mesleki rehberlik faaliyetlerinde bulunulmuş ayrıca firmalara eğitim amaçlı ziyaretler düzenlenmesinin yanısıra bir de logo yarışması yapılmıştır. ANKARA TR R1 Gençlik İletişiminde Yeni Yaklaşımlar:Görüntülerimizle Tarih Yazıyoruz Videa-Gençlik Filmleri Veri Tabanı Çalışma Grubu 4498,9 4 8 ay Ankara Proje ile, Türkiye de yapılmış kıssa filmler hakkında kolaylıkla bilgi edinebilmek ve bu filmleri izleyebilmek amacı ile bir veri tabanı kaynağı oluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda; araştırma, arşivleme ve kopyalama gibi faaliyetlerde bulunulmuş ayrıca daha geniş ve etkili bir bilgi ağı oluşturulması amacı ile bir web sitesi kurulmuştur. TR R4 Sıra Sende Gülen Yüzler Grubu 4823, ay Ankara 17

18 Maddi imkanı iyi olmayan çocukların eğitim yaşantılarına destek olmak amacı ile uygulanan proje çerçevesinde ; okul müfredatına parelel etüt ve rehberlik faaliyetlerinde bulunulmuş ayrıca tiyatro ve film izleme gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. TR R2 Türkiye Uğur Böcekleri Kırmızı Uğur Böcekleri Ortak Ülkeler 11024, ay Ankara Polonya Polanyalı bir gençlik grubu ile ortak olarak gerçekleştirilen proje ile, gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu kapsamda; gönüllü eğitmenler aracılığı ile Ankara, Antalya, Çorum, Kayseri, Bursa ve Denizl ide 6000 kişiye açıklık, ilk izlenim, yaratıcılık ve öz güven gibi konularda kişisel gelişim seminerleri düzenlenmiştir. TR R5 Görme Engelli Bir Grup Genç ve Çocuğun Eğitimine Yönelik Destek Faaliyetleri Gönül Gözü 6344, ay Ankara Proje ile, görme engelli genç ve çocukların içinde bulundukları aile ve toplumla daha sağlıklı bir şekilde bütünleşebilmelerine katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu amaçla uygulanan program çerçevesinde; rehberlik faaliyetlerinde bulunulmuş, katılımcılara hoşça vakit geçirtmeye yönelik gezi, piknik, müzik dinleme ve tiyatro izleme gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. TR R3 İlhanlı Köyü Kırsal Kalkınma ve Çevre Düzenlemesi TEMA Vakfı Ankara Temsilciliği Gençlik Birimi 7839, ,5 ay Ankara 18

19 Yöresel kalkınma ve doğanın korunmasına katkı da bulunmak amacı ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde ; İlhanlı köyünün çevre düzenlemesi ve köy okulu tadilatı yapılmış, fakir ailelere yardım edilmiş, fidan dikimi yapılarak bir spor alanı oluşturulmuş, ayrıca bir gençlik evi kurularak tiyatro, drama ve okumayazma eğitimi programı düzenlenmesinin yanısıra köy tarihi ve efsaneleri derlenerek kayıt altına alınmıştır. TR R5 Gençlik Etkinlikleri ve Hayvansal Üretimde Verimliliğin Artırılması Genç Çubuk Grubu ay Ankara Proje ile, kırsal kesimde yaşayan gençlerin daha verimli ve modern hayvancılık hakkında bilgilendirilmeleri hedeflenmiştir. Bu kapsamda uygulanan program çerçevesinde; uzman eğitmenler tarafından seminerler düzenlenmiş ve köylere bilgilendirme amaçlı ziyaretler gerçekleştirilmiş ayrıca halk oyunu, tiyatro ve film gösterimi gibi sosyal etkinliklerde bulunulmuştur. TR R5 Nostaljik Günler Sinegazi Gençlik Grubu 2907, ay Ankara Gençlerin profesyonel olarak sinemacılık mesleğine yönelmeleri amacı ile uygulanan proje kapsamında; seminer ve konferans düzenlenmiş ayrıca açık hava film gösterimi gerçekleştirilmiştir. TR R1 Altıda Altı Duyarlı Gençler ,5 ay Ankara 19

20 Proje ile, SHÇEK da barınan gençlerin rehabilitasyonu ve toplumla sağlıklı bir şekilde bütünleşebilmelerine katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu amaçla; çeşitli bölgelerde eğitsel temalı izcilik kamplar organize edilmiştir. Kızıcahamam da planlama kampı, Silifke de ekip olmak çok şey olmaktır kampı, Aksak da yaşamak için çalışmak ve senden başkaları da var ile konuşmak anlaşmaktır kampı, Elmadağ da tertipliyim düzenliyim kampı, Kırıkkale de de her şey senin elinde kampı düzenlenmiştir. TR R5 Çok Geç Olmadan Ankara Denizlililer Derneği 2985, ay Ankara Proje ile, gençlerin cinsel hastalıklar ve özellikle aids hakkında bilinçlendirilmeleri hedeflenmiştir. Bu amaçla uygulanan program çerçevesinde; Ankara, Denizli ve Konya da seminerler düzenlenmiş, film gösterimi yapılmış ayrıca uyarıcı ve bilgilendirici materyal dağıtımı gerçekleştirilmiştir. TR R2 İşaret Dili Öğretimi Beyaz Lale Kültür ve Dayanışma Derneği ay Ankara İşitme engellilerin rehabilitasyonu ve içinde bulundukları toplumda yalnızlık duygusu yaşamamaları amacı ile gerçekleştirilen proje kapsamında ; işitme engelli ve engelli olmayanların iletişim kurabilmeleri için bir işaret dili eğitim programı düzenlenmiştir. TR R3 Görme Engelliler İçin İnternet Kafe Bilem Eğitim Grubu ay Ankara 20

21 Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında gerçekleştirilen proje ile, görme engellilerin kültürel ve sosyal hayata katılımlarına destek olmak hedeflenmiştir. Bu çerçevede ; özel bir yazılım programı aracılığı ile görme engellilere yönelik bilgisayar ve internet kullanımı eğitimi düzenlenmiştir. TR R4 Konuşan Kitaplar İletişim ve Gençlik Grubu 1036, ay Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Görme Engelliler Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin eğitim yaşantılarına destek olmak amacı ile gerçekleştirilen proje ile; ders not ve kitaplarının bilgisayar ortamında seslendiririlerek cd lere kopyalanması ve dağıtımı etkinliğinde bulunulmuştur. TR R5 evi.com Genç Bilişim Evi ay Ankara İmkanı kısıtlı üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarına katkı da bulunmakı amacı ile gerçekleştirilen proje ile ; öğrencilere yönelik kiralık ev, ucuz ev eşyası ve aynı zamanda ev arkadaşları da bulabilecekleri bir web sayfası kurulmuştur. TR R5 Geleceğini Sporla Şekillendir Gençlik Grubu Geleceğini Sporla Şekillendir Gençlik Grubu ay Ankara Proje ile, zihinsel engelli ve koruma altında bulunan gençlerin rehabilitasyonu ve profesyonel olarak jimnastik sporuna yönelmelerine katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu amaçla uygulanan proje kapsamında; bir jimnastik eğitimi 21

22 programı düzenlenmiş ayrıca gezi, piknik ve film izleme gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. TR R5 Web Sayfası ve İnteraktif Cd Hazırlayabilecek Yeterlilikte Bireyler Yetşitirilmesi Bülbülzade Eğitim, Sağlık ve Dayanışma Vakfı ay Ankara Proje ile, herhangi bir mesleği olmayan imkanı kısıtlı gençlerin istihdamına katkı da bulunmak hedeflenmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen proje çerçevesinde; web sayfası ve interaktif cd hazırlama eğitimi programı düzenlenmiştir. TR R5 Answers For Youth Projects S.O.S. YOUTH 5056, ay Ankara Proje ile, imkanı kısıtlı gençlerin eğitim yaşantılarına ve sosyal hayata katılımlarına destek olmak hedeflenmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyet planı kapsamında ; Avrupa Birliği ve Gençlik Programları hakkında seminerler düzenlenmesinin yanısıra gençlik projeleri hazırlama eğitimi programı uygulanmıştır. TR R4 Gönüllü Arılar Gençlik Merkezi Gönüllü Arılar ay Ankara Proje ile, eğitsel ve sosyal faaliyetlerden yeterince yararlanamayan gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmak hedeflenmiştir. Bu amaçla; masa tenisi ve futbol turnuvası gibi sportif organizasyonlar gerçekleştirmenin 22

23 yanısıra rehberlik ve bilgisayar operatörlüğü gibi eğitsel faaliyetlerde bulunulmuştur. TR R5 Bir Adım Da Sen At Gönüllü Gençlik Grubu ay Ankara Gençlere,gönüllülük ve Avrupalılık bilinci kazandırmak amacı ile uygulanan proje kapsamında ; bir gençlik kampı kurulmuş ve bu kamp da, Avrupa vatandaşlığı, kültürlerarası öğrenme ve sosyal dışlanma gibi konularda bir dizi seminer gerçekleştirilmiş ayrıca bir de kitap toplama kampanyası düzenlenmiş ve toplanan kitaplar da Mersin de bir köy okuluna hibe edilmiştir. TR R4 Gökkuşağı Gençlik Merkezi Hakan Canoğlu ay Ankara Hakan Canoğlu tarafından Geleceğin Sermayesi Projeleri kapsamında gerçekleştirilen proje ile, imkanı kısıtlı gençlerin Avrupa Gönüllü Hizmeti, AB ve AB projeleri hakkında bilgilendirmesi hedeflenmiş ve bu kapsamda ; seminer ve konferanslar düzenlenmiş ayrıca tanıtım etkinliklerinde bulunulmuştur. TR R5 Kadınız-Okuyacağız-Üreteceğiz Kadınız-Okuyacağız-Üreteceğiz Proje Grubu ,5 ay Ankara Gecekondu semtlerinde olumsuz sosyo-ekonomik koşullar altında yaşayan kadınların toplumsal hayata dahil edilmeleri amacı ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde; bir okuma yazma eğitim programı uygulanmış ve eğitsel faaliyetleri destekleyici çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenmiştir. 23

24 TR R1 Gençlik Projelerinin Etki Analizi Değerlendirmesi GENÇPÇM 7813,5 6 8 ay Ankara Proje ile, gençlik projelerinin gençlik üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyet programı kapsamında; bir anket uygulanmış ve gençlik projelerinin final raporları incelenmiş ayrıca proje ziyaretleri yapılarak elde edilen veriler rapor halinde yayınlanmıştır. TR R1 Ana Kucağı Kadın Eğitim ve Gelişm Projesi Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği ay Ankara Herhangi bir öğrenim göremeyen ve maddi durumu kısıtlı genç kızların meslek sahibi olabilmeleri ve sosyal statülerinin yükseltilmesine katkı da bulunmak amacı ile gerçekleştirilen proje kapsamında; bir çocuk bakıcılığı eğitimi programı düzenlenmiştir. TR R1 Lütfen Biraz Saygı Duyarlı Gençlik Grubu 8714,86 6 4,5 ay Ankara Proje ile, bireysel silahlanma, kutlama amaçlı silah kullanımı ve gürültü kirliliğinin toplum yaşamına verdiği zararlar hakkında gençlerin aydınlatılması hedeflenmiştir. Bu amaçla uygulanan proje çerçevesinde; seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, oyuncak silahların yakılması ve çocukları şiddetten uzaklaştıracak oyuncak dağıtımı etkinliğinde bulunulmuş ayrıca gezi ve piknik gibi organizasyonlar gerçekleştirilmiştir. 24

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 81 İl 81 Proje/Ulusal Ajansın 10. Yılı Festivalinin Değerli Ziyaretçileri 2003 yılında kurulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ Hayatboyu 8/47 48/55 1. 2. 3. 56/67 68/83 84/87 4. 5. 6. 88/127 Proje Ortakları 6Birlik Programları belirli bir süre için AB de katılım sağlayabilmektedir.

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Doğum oranlarının azalışı ve ortalama yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte, pek çok

Doğum oranlarının azalışı ve ortalama yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte, pek çok Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 9 Demografik değişim: Psiko-Sosyal ve SosyO-Ekonomik Boyutları ile Yaşlılık Demographıc transitıon: ageıng wıth a psycho-social and socio-economic Dımensıons Uzman Aynur

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

2. KAMU REFORMU YASA TASARISINA GENÇLİĞİN KATKISI VE GENÇLİK MECLİSLERİNİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK PRATİK ÖRNEKLER

2. KAMU REFORMU YASA TASARISINA GENÇLİĞİN KATKISI VE GENÇLİK MECLİSLERİNİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK PRATİK ÖRNEKLER 1. AÇILIŞ 54 kentten 100 gencin katılımıyla Elazığ da gerçekleştirilen Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Koordinasyon Toplantısı nın açılış konuşmaları Elazığ Vali Yardımcısı Kadir Balaban, Elazığ

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 KONYA İL HARİTASI T.C. KONYA VALİLİĞİ EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 ii KISALTMALAR AB AR-GE BT BSİO ÇPL GİH GİHS GZFT HEM KİK MEB MEBBİS

Detaylı

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ Ahmet Turan ADIYAMAN - Sayıştay Uzman Denetçisi Salim DEMİREL - Sayıştay Başdenetçisi 1. GENEL OLARAK Sosyal yardım ve hizmetler, toplumda

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

Uygulama Sonrası Değerlendirme Raporu

Uygulama Sonrası Değerlendirme Raporu Uygulama Sonrası Değerlendirme Raporu Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Mali Destek Programı (2010) İzleme ve Değerlendirme Birimi 2014 DEĞERLENDİRME EKİBİ Aşkın AYIK İzleme ve Değerlendirme Birim

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek.

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek. BASIN YAYIN HALKLA ĐLĐŞKĐLER DAĐRE BAŞKANLIĞI MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015. www.prusasanat.com. Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir

Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015. www.prusasanat.com. Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir www.prusasanat.com Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Nisan Mayıs Haziran 2015 PRUSA A B PRUSA Nisan Mayıs Haziran 2015 Künye ve İçindekiler

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı