11. Çözüm Ortaklığı Platformu Ar-Ge Uygulamaları 10 Aralık 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Ar-Ge Uygulamaları 10 Aralık 2012"

Transkript

1 Ar-Ge Uygulamaları

2 İçerik 1. Ar-Ge Faaliyetleri Sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge Destek ve Teşvikleri Ar-Ge tanımı ve özellikleri Ar-Ge indirimi Gelir vergisi stopaj teşviki Sigorta primi desteği Damga vergisi istisnası 3. Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Nakit Destekler 4. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin Vergisel Uygulamalar 5. Gündemdeki Konular PwC 2

3 Ar-Ge Faaliyetleri PwC 3

4 Ar-Ge Faaliyetleri Ar-Ge Faaliyetlerinin Önemliliği: Artan globalleşme. Rekabet gücünü elinde tutma, Sürdürülebilir gelişme, Teknolojik ilerleme, PwC 4

5 Ar-Ge Faaliyetleri Rekabet gücünün bileşenleri; Yenilikçi (inovatif) kültür Ar-Ge yatırımları Ar-Ge personelinin niteliği ve sayısı Teknolojik ilerleme PwC 5

6 Ar-Ge Faaliyetleri Ar-Ge faaliyetleri için sağlanan teşviklerin esas olarak vergi teşviklerinden oluşması Ar-Ge teşviklerinin özel sektör Ar-Ge yatırımlarının artışı açısından önemi Uluslar arası rekabette önde gelen kuruluşların Ar-Ge teşviklerinin daha fazla olduğu ülkelerde konumlanması PwC 6

7 Ar-Ge Faaliyetleri Ar-Ge harcamalarının GSYİH ya oranı PwC 7

8 Ar-Ge Faaliyetleri Ar-Ge harcamalarının GSMH ye oranı Ülke Oran ABD %3 Japonya %3 AB ülkeleri %2 Türkiye %0.86 Türkiye nin 2023 hedefi : GSYİH içindeki Ar-Ge harcamalarının payı % 3 PwC 8

9 Ar-Ge Faaliyetleri Sektör Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı PwC 9

10 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Ar-Ge Destek ve Teşvikleri PwC 10

11 Ar-Ge Nedir? Frascati Kılavuzu nda Ar-Ge tanımı: İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır Sayılı Kanun a göre Ar-Ge tanımı: Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir. Araştırma & Geliştirme PwC 11

12 Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Kapsamı Üründe ve üretim sürecinde yenilik inovasyon Ürün kalitesi veya standartlarının yükseltilmesi Verimlilik artışı Üretim maliyetlerinin düşürülmesi Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi (inovasyon) PwC 12

13 Teşvik unsurları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Md 10/1-a) 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Ar-Ge indirimi Ar-Ge indirimi Gelir vergisi stopajı teşviki Sigorta primi işveren hissesi desteği Damga vergisi istisnası PwC 13

14 Teşviklerden Yararlanmaya Başlama Tarihi 5746 Sayılı Kanun uygulamasında: - Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği, - Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, - Teknoloji merkezi işletmelerinde Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı, - Proje bazlı uygulamalarda, destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, tarihten itibaren teşvikten yararlanılır. PwC 14

15 Ar-Ge İndirimi

16 Ar-Ge İndirimi, Ar-Ge ve Yenilik Harcamaları - Ar-Ge indirimi oranı %100 dür Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun a göre ayrıca, 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı Ar-Ge indirimine eklenir. Amortismanlar Vergi, Resim ve Harçlar Genel Giderler Personel Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler İlk Madde ve Malzeme Giderleri PwC 16

17 Ar-Ge İndiriminden Yararlanma Seçenekleri 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Md 10/1-a) 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İşletme bünyesinde yapılan harcamalar Ar-Ge merkezlerinde yapılan harcamalar Proje bazlı harcamalar Teknoloji merkezi işletmelerinde yapılan harcamalar Rekabet öncesi işbirliği projelerinde Gerçekleştirilen harcamalar PwC 17

18 Ar-Ge Merkezlerinde Uygulama Ar-Ge merkezi belgesinin alınması için gereken şartlar - Faaliyetlerin yurtiçinde gerçekleştirilmesi -50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli -Yeterli varlık, insan kaynağı, fikri hak, proje ve bilgi kaynakları, yönetim yeteneği ve kapasitesi - Ar-Ge merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş olması ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması - Personelin Ar-Ge merkezinde çalıştığı sürenin fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması - Konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması PwC 18

19 Türkiye de Ar-Ge Merkezleri 5746 Sayılı Kanun kapsamında 129 Şirket Ar-Ge merkezi belgesine sahiptir. (*) Otomotiv Yan Sanayii Bilgi ve İletişim Teknolojileri Otomotiv 5 Savunma 37 8 Dayanıklı Tüketim Malları 8 Elektrik-Elektronik Kimya Tekstil İlaç Cam ve Seramik Metal Sanayi Kuyumculuk Mobilya Enerji (*) 26 Temmuz 2012 itibarıyla Demir-Çelik PwC 19

20 Ar-Ge Merkezlerinin Denetimi Rutin denetim: En geç iki yılda bir denetim. Yıllık faaliyet raporunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na iletilmesi Raporun ön incelemesi, eksiklerin tamamlatılması ve bir örneğinin Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna iletilmesi Komisyonun 45 gün içinde denetimi tamamlaması Rapor çerçevesinde; Belge iptali Eksikliklerin giderilmesi için süre verilmesi Verilen sürede teşviklerin askıya alınması Eksikliklerin giderilmemesi halinde belgenin iptali PwC 20

21 Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Proje Bazlı Harcamalar Ar-Ge indiriminden yararlanma prosedürü Başvuru değerlendirmesi, başvuru yapılan kamu kurum veya kuruluşun kendi mevzuatına göre yapılır. Uluslararası Ar-Ge işbirliği programlarınca desteklenen Ar-Ge projelerinin teşvik unsurlarından yararlanabilmesi için; - Uluslararası programa yapılan proje başvurusu, - Başvurulan programa ait bilgiler, - Destek yazısı veya sözleşmesi, - Teşvikten yararlanacak işletmenin projedeki katkısını içeren bilgiler, ile birlikte TÜBİTAK ın incelemesine sunulması gerekir. PwC 21

22 Diğer Konular Hibe şeklindeki parasal destekler; Sayılı Kanun a göre, özel bir fon hesabında izlenir ve vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaz. Fon beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında kullanılamaz. Kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen Ar-Ge indirimi tutarı; Sayılı Kanun a göre, yeniden değerleme oranında artırılarak sonraki dönemlere devredilir. Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilme esasları; - Harcamalar aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilir. Projenin tamamlanmasına imkan kalmaması veya projenin başarısız olması halinde, aktifleştirilmiş tutarlar doğrudan gider yazılır. PwC 22

23 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

24 Teşvik Oranı ve Sınırı Ar-Ge projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge faaliyetleri kapsamında elde ettiği ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, Doktoralı olanların %90 ı Diğerlerinin % 80 i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Teşvikten yararlanacak destek personeli tam zaman eşdeğer sayısı toplam tam zamanlı Ar-Ge personel sayısının %10 u ile sınırlıdır. PwC 24 Toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10 unun aşılması halinde destek personeli ücretleri üzerinden istisna uygulamasına, brüt ücreti en düşük olan personelden başlanır. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki (%80&90) - Terkin Mekanizması

25 İstisna Tutarının Hesaplanması 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki teşvik ve destekler, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında elde ettikleri ücretleriyle sınırlıdır. Kısmi zamanlı çalışanlarda ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayrılan zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınarak bulunan ücret teşvik ve destek kapsamında değerlendirilir. Kısmi zamanlı çalışan personelin hafta tatili ve yıllık ücretli izin dönemlerine isabet eden ücretler teşvik ve destek kapsamı dışında kalır. PwC 25

26 Sigorta Primi İşveren Hissesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

27 Kapsam, Destek Tutarı ve Süresi Ar-Ge faaliyet ve projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun geçici 2. maddesi kapsamında ücreti gelir vergisinden müstesna olan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Hazine tarafından karşılanır. Her bir personel için beş yıllık destek süresi, kişinin Kuruma ilk defa bildirilmeye başlandığı tarihten itibaren başlar. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği - 5 yıllık süre sınırı PwC 27

28 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Kapsam Dışı Ödemeler Kapsamdaki personele yapılan ücret dışı ödemeler (prim, ikramiye vb.) Kapsamdaki personele Ar-Ge dışı çalışmaları nedeniyle ödenen ücretler Ar-Ge faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hafta tatili ve yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücretleri 6111 Sayılı Kanun tarihinden itibaren aynı matrah üzerinden birden fazla indirimden faydalanma imkanı (ör: 5510 ve 5746) Aynı SGK matrahı üzerinden hem 5510 hem de 5746 sayılı Kanun daki desteklerden yararlanılabilir PwC 28

29 Damga Vergisi İstisnası

30 Damga Vergisi İstisnası 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetiyle ilgili düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır. İstisnadan Yararlanma Koşulları - Kâğıdın Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olması Damga Vergisi İstisnası - personel bordroları haricindeki kağıtlarda istisna uygulanması sorunu - Onaylı listenin işlem esnasında noter, resmi daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi gerekmektedir. PwC 30

31 Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Nakit Destekler PwC 31

32 Genel Bilgiler Türkiye de gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri, farklı nakit destek programları tarafından desteklenmektedirler. Ar-Ge merkezi ve/veya Teknopark larda yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri de nakit destek programlarından yararlanabilmektedirler. Türkiye de Ar-Ge ve yenilik projelerine nakit destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıf ve dernekler ve uluslar arası fonlar aşağıda sıralanmıştır: TÜBİTAK-TEYDEB (1501, 1505, 1507, 1509, 1511 Nakit Destek Programları) TTGV (Teknoloji Projeleri Geliştirme Desteği) Avrupa Birliği (AB 7. Çerçeve Programı) San-Tez (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) KOSGEB (Teknoloji ve Ar-Ge Destekleri) PwC 32

33 TÜBİTAK Destek Programları

34 TÜBİTAK ın Sağladığı Hibe Destekler PwC 34

35 Genel Bilgiler Türkiye de yerleşik sermaye şirketleri destek başvurusunda bulunabilir Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Bütçede sınır yok, Destek süresi en fazla 36 ay KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Bütçe sınırı TL, En çok 5 proje (2 sinin ortaklı gerçekleştirilmesi şart) Destek süresi en fazla 18 ay Uluslar arası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Bütçede sınır yok, Uluslar arası proje süresi kadar Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı Bütçe sınırı TL Müşteri kuruluş %25 - %40, TÜBİTAK %75 - % Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Çağrılı başvuru sistemi (2 aşamalı) Bütçe sınırı yok 1501 den daha yüksek destek oranları PwC 35

36 Genel Bilgiler 1501 programı destek oranı : %40 - %60 - Personel - Öncelikli alan değerlendirmesi - Ar-Ge Harcamaları/Net Satışlar - Yurtiçi Ar-Ge kurumlarına yaptırılan işler - Ortak proje başvuruları Desteklenen gider kalemleri: Personel giderleri Seyahat giderleri Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri 1505 programı %25 - %40 kuruluş katkısı 1507 programı destek oranı : %75 Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık ve diğer hizmet alım giderleri 1509 programı destek oranı : KOBİ lere %75 Malzeme ve sarf giderleri Diğerlerine % programı destek programı : KOBİ lere %75 Diğerlerine %60 PwC 36

37 Başvuru Süreci Proje Başvurusu TEYDEB Değerlendirmesi PwC Hakem Değerlendirmesi 37

38 Değerlendirme Süreci METATEG MAKİTEG Hakem Raporları BİYOTEG ELOTEG BİLTEG USETEG TEYDEB Uzman Değerlendirmesi Teknoloji Grubu Komitesi Toplantısı Red PwC Kabul 38

39 İzleme ve Destekleme Süreci Mali Rapor (2 nüsha) Ar-Ge Yardımı İstek Formu 1- Kuruluş Dönem Raporu YMM İncelemesi 2- YMM Firmaya ödeme TEYDEB Değerlendirmesi PwC İzleyici Değerlendirmesi 39

40 Destek Süreci Desteklenen gider kalemleri: G011 - Personel giderleri G012 - Seyahat giderleri G013 - Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri G014 - Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri G015 - Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık ve diğer hizmet alım giderleri G016 - Malzeme ve sarf giderleri PwC 40

41 TTGV Desteği

42 Genel Bilgiler Destek DTM ile TTGV tarafından sağlanır, Katma değer yaratan tüm şirketler destek başvurusu yapabilir (sermaye, şahıs şirketleri), TTGV desteği geri ödemeli ve USD bazındadır, Desteklenen projelerin süresi en fazla 24 aydır, Destek tutarı tavanı USD dir, Projede uygun görülen harcamaların %50 si desteklenir, Ön ödeme mevcut (teminat karşılığı). Desteklenen projelerin içeriği; Araştırma ve geliştirmeye dayalı, teknolojik yenilik içeren, Sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan projelerdir. *Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler ile sanayi kuruluşları dışında üniversite ve araştırma kurumları tarafından sunulan projeler desteklenmez. PwC 42

43 Genel Bilgiler Desteklenen Giderler: Personel giderleri Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri Malzeme ve diğer sarf giderler Danışmanlık giderleri Patent giderleri Seyahat, nakliye ve haberleşme giderleri PwC 43

44 SAN-TEZ Desteği

45 SAN-TEZ Sanayi tezleri (San-Tez) projelerinin desteklenme usul ve esasları hakkında yönetmelik (9 Eylül 2006 tarih ve Sayılı Resmi Gazete), Sektör ve büyüklüğüne bakılmadan ülkemizde yerleşik, katma değer yaratan tüm işletmelerin üniversiteler ile işbirliği yaparak yürüttükleri projeler, Proje katkısı : %75 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, %25 Kuruluş, Destek süresi azami 3 yıl (6 ay uzatılabilir), Proje son başvuru tarihleri Mart 15, Ağustos 15, Harcamalara ilişkin dosyalar 3 aylık dönemler için hazırlanır, Hedef : Üniversite özel sektör kamu işbirliği. PwC 45

46 SAN-TEZ Üniversite (Proje Hesabı) Öğretim Üyesi (Proje Kordinatörü) %25 Finansman Firma PwC Öğrenci (Tez) %75 Finansman Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 46

47 Uluslar arası Fonlardan Sağlanan Destekler (AB 7. Çerçeve Programları)

48 7.ÇP den Horizon 2020 ye Lizbon Stratejisi ile AB nin "dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi" olması hedeflenmiştir. 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) bu hedef kapsamında şekillendirilmiştir ve yıllarında yürürlüktedir yılında Horizon 2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı başlatılacak ve yılları arasında yürürlükte olacaktır ( ). 7.ÇP projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke veya asosiye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir. Projeler, proje koordinatörü ve proje ortaklarının oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından yürütülmektedir. Avrupa Komisyonu, ilgili özel program ve çalışma programlarında belirtilen öncelikler kapsamında yılda 1 veya 2 defa proje teklif çağrıları açmaktadır. PwC August 2012 Slide 48

49 7. ÇP Ne Sağlar Uluslararası platformlarda deneyim paylaşımı Yeni teknolojiler geliştirme İleri teknolojiye erişim Yeni ilişkiler ağı ve yeni pazarlara erişim Dışa açılma, uluslar arası işbirliği Yapmayı planladığın bir araştırmanın fonlanması Rekabet üstünlüğü Yenilik transferi PwC August 2012 Slide 49

50 Hangi Ülkeler Katılabilir AB Üye Ülkeleri (27 Ülke) Anlaşmalı Ülkeler (Norveç, İsviçre, İsrail) Aday Ülkeler (Türkiye, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, İzlanda) ABD,Çin, Rusya, Japonya 3.Dünya Ülkeleri PwC 50

51 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin Vergisel Uygulamalar PwC 51

52 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğinin sağlanması amacıyla Temmuz 2012 sonu itibarıyla 45 tane teknoloji geliştirme bölgesi kurulmuştur. TOPLAM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAYISI PwC

53 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nda değişiklik yapan 6170 Sayılı Kanun, tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır Kanun un yürürlüğe giriş tarihi 6170 Sayılı Kanun ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun 7 maddesinde değişiklik yapılmış, ayrıca Kanun a bir geçici madde eklenmiştir. PwC 53

54 6170 Sayılı Kanun ile Gelen Tanımlar 6170 Sayılı Kanun ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nda yer alan; - Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), - Yenilik, - Kurucu heyet, - Yazılım tanımları değiştirilmiştir Sayılı Kanun'la Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu na eklenen tanımlar aşağıdaki gibidir: - Ar-Ge personeli, - Yazılımcı personel, - Araştırmacı, - Kuluçka merkezi (İnkübatör), - Teknisyen, - Teknoloji transfer ofisi (TTO), - Destek personeli, - Teknolojik ürün. PwC 54

55 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Sağlanan Teşvikler Kurumlar vergisi istisnası Gelir vergisi istisnası Sigorta primi desteği KDV istisnası PwC 55

56 Kurumlar Vergisi İstisnası 6170 Sayılı Kanun ile 4691 Sayılı Kanun da yapılan düzenlemelerde, kurumlar vergisi istisnasına ilişkin değişiklik yapılmamış olup, bununla birlikte Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin teşviklerden yararlanma süresi tarihine kadar uzatılmıştır. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin münhasıran bu bölgelerdeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Ar-Ge veya yazılım faaliyeti ile ilgisi olma şartı Bölge içinde gerçekleşme şartı Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz. PwC 56

57 Gelir Vergisi İstisnası - 1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır Sayılı Kanun ile Ar-Ge faaliyetleri ile doğrudan ilişkili destek personelinin de bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden müstesna tutulmuştur. Muafiyet kapsamındaki destek personelinin sayısı Ar-Ge personeli sayısının %10 unu aşamayacaktır. PwC Kanun da, destek personeli sayısının hesaplanmasında esas alınacak Ar-Ge personeli sayısının ne şekilde belirleneceğine ilişkin açık bir ifade bulunmamakta olup, konuya ilişkin alt düzenlemelerle yapılacak açıklamalar beklenmektedir. Destek personeli ne ilişkin %10 luk sınır 57

58 Gelir Vergisi İstisnası - 2 Bölgede Ar-Ge ve destek personeli dışında kalan diğer personele yapılan ücret ödemeleri istisnaya konu edilmez Sayılı Kanun la, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulmuştur. Ancak, 6170 Sayılı Kanun da söz konusu ücretlerin nasıl hesaplandığına dair açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, kapsam dışında tutulacak ücret miktarının, Maliye Bakanlığı nın uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği açıklanmıştır. PwC 58

59 Sigorta Primi Desteği-5746 Sayılı Kanun 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nda sigorta primleri ile ilgili destek bulunmamaktadır Sayılı Kanun çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı her bir personel için 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanır. PwC 5 yıllık faydalanma süresi sınırı 59

60 KDV İstisnası - 1 KDV Kanunu Geçici 20.Madde: Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin bu bölgelerde ürettikleri - sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları - sektörel, internet, mobil - askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. KDV istisnasının kısmi istisna olması PwC 60

61 KDV İstisnası - 2 KDVK-60/ Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri Oyun programları ve network uygulamaları Hastane bilgi yönetim sistemleri yazılımı programı satışı ile bu yazılıma yönelik güncelleme işi Güncelleme dışında bu yazılımla ilgili verilen bakım, destek (otomasyon) hizmetleri (kapsam dışı) Bölgede üretilen eğitim yazılımları Web sitesi aracılığıyla verilen reklam hizmetleri Yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. donanımlar ile bu donanımlara ilişkin hizmetler (kapsam dışı) (kapsam dışı) (kapsam dışı) Bölgede üretilen yazılımın farklı kişilere satılması ya da satışın CD veya elektronik ortamda yapılması istisna uygulanmasına engel değildir. Ancak, bu yazılımın bayilerce satışında istisna uygulanmayacaktır. PwC 61

62 Gündemdeki Konular PwC 62

63 Gündemdeki Konular Ar-Ge mevzuatına ilişkin mevcut düzenlemelerde karşılaşılan sorunlar & tartışmalı konular Ar-Ge ve Destek Personelinin Ar-Ge Merkezi Dışında Geçirdiği Süreler Ar-Ge Merkezi Fiziki Kontrol Mekanizmaları Damga Vergisi İstisnası San-Tez Programına İlişkin Tereddütlü Konular Ar-Ge İndirimine İlişkin Harcama Belgelerinin Onaylanması 6170 sayılı Kanun a ilişkin Yönetmelik PwC 63

64 Ar-Ge ve Destek Personelinin Ar-Ge Merkezi Dışında Geçirdiği Süreler Gelir İdaresinin muktezalarında verdiği görüşlerde; tam zamanlı olarak çalışan personelin eğitim, teknik inceleme veya görevli olarak Ar-Ge merkezi dışına çıktığı, tam zamanlı olarak çalışan personelin kullanacağı doğum, süt, evlilik, ölüm, mazeret izinlerinde, resmi tatil günlerinde ve raporlu olunan, durumlarda merkez dışında geçirilen söz konusu sürelere isabet eden ücretlerin gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca Gelir İdaresi tarafından verilen diğer muktezalarda, Ar-Ge merkezi personelinin Ar-Ge merkezi dışında geçirdiği sürelere isabet eden ücretlerin (Ar-Ge merkezi dışında geçirdiği sürede gerçekleştirdiği yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri kapsamındaki konaklama, ulaşım gibi harcamalarının da), Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili Ar-Ge merkezi dışında ancak Şirket yerleşkesi içindeki toplantı odaları, laboratuvar, üretim tesisleri gibi bölümlerde geçirdiği sürelere isabet eden ücretlerin Ar-Ge İndirimine konu edilemeyeceği belirtilmiştir. PwC 64

65 Ar-Ge Merkezi Fiziki Kontrol Mekanizmaları 5746 sayılı Kanun a ilişkin yönetmelikte, Ar-Ge merkezi olmanın asgari şartlarından biri Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması olarak belirtilmiştir. Ancak fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olma kavramının ne şekilde sağlanacağınıa yönelik herhangi bir düzenleme mevzuatta yer almamaktadır. Özellikle son günlerde boydan turnike sistemine ilişkin Ar-Ge merkezlerinde doğan tereddütler söz konusudur. PwC 65

66 Damga Vergisi İstisnası 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılacak istisnaya konu edilecek işlemleri belirten ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmesi gereken onaylı listenin, işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesinin yeterli olduğu, işlem yapan kurum ve kuruluşlarca başka belge aranmayacağı belirtilmiştir. Uygulamada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı liste düzenlememektedir. PwC 66

67 San-Tez Programına İlişkin Tereddütlü Konular San-Tez harcamalarına ilişkin belgelerin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına alınıyor olmasından ötürü harcama kalemlerine ait şirket payının Ar-Ge indirimine konu edilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından verilen mukteza bazında yapılan açıklamalar mevcuttur. PwC 67

68 Ar-Ge İndirimine İlişkin Harcama Belgelerinin Onaylanması Ar-Ge indiriminden yararlanacak Ar-Ge merkezlerinin, Yeminli Mali Müşavirlik tasdik raporlarının ekinde verilecek harcama kalemlerine ilişkin belgeleri yönetmelik kapsamında yapılan açıklamalar çerçevesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na onaylatmaları gerekmektedir. Onay mekanizmasına ilişkin sürece dair Ar-Ge merkezleri bünyesinde söz konusu olan tereddütlerin giderilmesi için Bakanlık nezdinde yapılacak açıklamalara ihtiyaç duyulmaktadır. PwC 68

69 6170 sayılı Kanun a ilişkin Yönetmelik 6170 sayılı Kanun un yürürlükte olmasına karşın söz konusu Kanun a ilişkin Yönetmeliğin Mükelleflerce uzun süredir beklenmesi PwC 69

70 Sorularınız? İletişim bilgilerimiz: Kadir Baş, Vergi Hizmetleri, Ortak Tel: e-posta: Recep Bıyık, Vergi Hizmetleri, Direktörü Tel: e-posta: Özlem Elver Karaçetin, Vergi Hizmetleri, Kıdemli Müdür Tel: e-posta: Eylem Yavuz, Vergi Hizmetleri, Kıdemli Müdür Tel: e-posta: Kaan Memişoğlu, Vergi Hizmetleri, Müdür Tel: e-posta: [2011] PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER Kamil ÖZKAN Gelir İdaresi Müdürü Ekim 2008 Araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER AR-GE HARCAMALARINDA VERGİSEL TEŞVİKLER Prof. Dr. Süreyya Sakınç YMM, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi GİRİŞ Küreselleşmenin, bilgi ve teknolojik alandaki gelişimlerin bir sonucu olarak rekabet,

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI Amaç: Yeni

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Adı: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5746 Kabul Tarihi: 28/2/2008 Resmi

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016 / 34

SİRKÜLER NO: 2016 / 34 SİRKÜLER NO: 2016 / 34 16.08.2016 Konu : 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Hk. Bilindiği üzere 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 6676

Detaylı

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI 5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 10 Mayıs 2012 1 Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde rekabetin vazgeçilmez

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu Sunum Planı Kavramsal Çerçeve 5746 Ar-Ge Merkezi Tasarım Merkezi

Detaylı

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BĐLĐM, SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ BAKANLIĞI BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gülgün ÇELĐK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Destek ve Teşvikler ile Ulusal ve Uluslar arası Hibe Destek Programları

Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Destek ve Teşvikler ile Ulusal ve Uluslar arası Hibe Destek Programları www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Destek ve Teşvikler ile Ulusal ve Uluslar arası Hibe Destek Programları İçerik 1. Ar-Ge Faaliyetleri 2. Ar-Ge Faaliyetlerine

Detaylı

AR-GE VE TEKNOKENT FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER

AR-GE VE TEKNOKENT FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER AR-GE VE TEKNOKENT FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir yildizymm.com 1 TEKNOKENT VE AR-GE FAALİYETLERİNE SAĞLANAN TEŞVİKLER SUNUM PLANI 1. 4691 Sayılı Kanunla

Detaylı

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Mart 2008 - Sayı: 26814 (*) Bu Kanun, 12.3.2008 tarih

Detaylı

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5746 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa - 12 Mart 2008 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Detaylı

Türkiye de Ar-Ge Destekleri

Türkiye de Ar-Ge Destekleri AR-GE MERKEZİ - 1 - Türkiye de Ar-Ge Destekleri Ar-Ge Merkezi Hakkında Genel Bilgilendirme Ar-Ge Merkezi Mali Destekler Hakkında Bilgilendirme Reform Paketi Yenilikleri - 2 - Ar-Ge Merkezi Tanımı Yasal

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı RG de yayınlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk.

Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk. Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk. Sayı: Tarih: 26/05/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1640-318 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ

Detaylı

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde tanımlar şu şekilde yapılmıştır. 1-) Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR. DUYURU Sayı: 2017/034 BURSA, 02.03.2017 Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR. 14.02.2017 tarih ve

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ. Sadık URANLI Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ. Sadık URANLI Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ Sadık URANLI Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TEŞVİK HAKKINDA KISA BİLGİLER II. TEMEL TANIMLAR III. TEŞVİK İÇERİĞİ Ar-Ge İndirimi Gelir Vergisi Stopajı Sigorta

Detaylı

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri;

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri; 7 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27281 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) 1. Giriş Bu Tebliğin

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI 1. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR

5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR 5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR Orhan ERGÜN Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürü Teknoloji ve Yenilik Destek

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:9 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0/ 99 0-0-0 FAX: 0/ 99 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 008/ 80 İstanbul, 06 Ağustos 008 KONU : Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetleriyle

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/037 Ref: 4/037

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/037 Ref: 4/037 SİRKÜLER İstanbul, 24.02.2017 Sayı: 2017/037 Ref: 4/037 Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 14.02.2017

Detaylı

Tamim Konusu : 6676 Sayılı Kanunun Vergi İle İlgili Hükümleri

Tamim Konusu : 6676 Sayılı Kanunun Vergi İle İlgili Hükümleri TAMİM 1 Tamim Tarihi : 12.04.2016 Tamim No : 6 Tamim Konusu : 6676 Sayılı Kanunun Vergi İle İlgili Hükümleri Dağıtım : Bütün Şirketler 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

Page of 6 Ağustos 008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 699 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 76 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ). Giriş Teknoloji

Detaylı

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) BİGG 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) İş Planı Tahmini Maliyet Formları Teknogirişim Sermaye Desteği Sermaye Desteği + Proje Desteği

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar

Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar A GENEL AÇIKLAMALAR Harita B ÖRNEK UYGULAMALAR Personel Teşvikleri Ar-Ge / Tasarım İndirimi Damga Vergisi İstisnası

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 2/42 5746 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 1 Tasarım Merkezleri nin Ar-Ge Merkezleri ne sağlanan destek

Detaylı

KONU: Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

KONU: Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,16/02/2017 Sayı:2017/13

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

AR-GE KANUNLARI Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

AR-GE KANUNLARI Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi AR-GE KANUNLARI 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi / Haziran.2016 Tasarım, Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Süreçleri İçin Önemli Kavramlar

Detaylı

1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU A) TANIMLAR; Araştırma ve geliştirme (AR-GE) Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52

Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2008/33 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 13 Mart 2008 KONU : 5746 Sayılı Araştırma

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016-017 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan ve 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 10277 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26959 Resmi Gazete Tarihi 06/08/2008 Kapsam 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile

Detaylı

Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı Ar-Ge Bültenleri PwC Türkiye Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı Tarih: 10.08.2016 Sayı: 2016/3 Özet Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını

Detaylı

GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN ÖNEMLİ HUSUSLAR: GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN ÖNEMLİ HUSUSLAR: 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu na ilişkin 12.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla.

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla. Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar -Ge Projelerinin Desteklenmesi (Link) Hibe Kimler Başvurabilir Üniversite *UDHB nin sorumlu olduğu alanlarda Ar-Ge projesi yürüten üniversiteler

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933 16.05.2016 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen projede

Detaylı

Ar-Ge & Tasarım Merkezi OLMAK

Ar-Ge & Tasarım Merkezi OLMAK Ar-Ge & Tasarım Merkezi OLMAK Ar-Ge & Tasarım Merkezi OLMAK A B C D GENEL AÇIKLAMALAR Harita ÖRNEK UYGULAMALAR Personel Teşvikleri Ar-Ge / Tasarım İndirimi Damga Vergisi İstisnası Gümrük Vergisi İstisnası

Detaylı

5746 SAYILI KANUN Md. 3/A SAYILI KANUN Md. 3/1 İndirimin Adı Ar-Ge İndirimi Ar-Ge ve tasarım indirimi İndirim kapsamına giren harcamalar

5746 SAYILI KANUN Md. 3/A SAYILI KANUN Md. 3/1 İndirimin Adı Ar-Ge İndirimi Ar-Ge ve tasarım indirimi İndirim kapsamına giren harcamalar 5746 SAYILI KANUN Md. 3/A 5746 SAYILI KANUN Md. 3/1 İndirimin Adı Ar-Ge İndirimi Ar-Ge ve tasarım indirimi İndirim kapsamına giren harcamalar Ar-Ge ve yenilik harcamaları Ar-Ge ve yenilik harcamaları ile

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE AR-GE VE YENİLİKÇİLİK YATIRIMLARINDA SAĞLANAN DESTEKLER BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 21/11/2012 İçindekiler 1. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri San-Tez Programı Teknopazar Destek Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Rekabet Öncesi İşbirliği F.Kemal ÖZTÜRK

Detaylı

5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenen vergi teşvikleri

5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenen vergi teşvikleri 5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenen vergi teşvikleri GİRİŞ Ar-Ge faaliyetlerinin ülke ekonomisine ve dolayısıyla toplumun refah düzeyine olan olumlu katkıları

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/19 TARİH: 05.05.2014. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Yeni) Yayınlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/19 TARİH: 05.05.2014. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Yeni) Yayınlanmıştır. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/19 TARİH: 05.05.2014 KONU Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Yeni) Yayınlanmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 12 Mart 2014 tarihli 28939

Detaylı

TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR

TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR 8 EKIM 2013 TÜBİTAK-TEYDEB FIKIRDEN GERÇEĞE: AR-GE, YENILIK VE TÜBİTAK DESTEKLERI SEMINERI 08.10.2013 Yeminli Mali Müşavir Hüseyin KARSLIOĞLU SUNUM İÇERİK AR-GE HARCAMALARINA

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu 5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

ORKA YAZILIM UYGULAMASI

ORKA YAZILIM UYGULAMASI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU (4691 TEKNOPARK) ORKA YAZILIM UYGULAMASI Hazırlayan: EROL DEMİRCAN 2014 - AĞUSTOS 4691 SAYILI KANUN TEKNOPARK VE ORKA PROGRAMLARI Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul Programın Amacı Nedir?: Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/100 Ref: 4/100

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/100 Ref: 4/100 SĐRKÜLER Đstanbul, 09.07.2009 Sayı: 2009/100 Ref: 4/100 Konu: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN DAMGA VERGĐSĐ ĐSTĐSNASININ UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar

Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar A B C D GENEL AÇIKLAMALAR Harita ÖRNEK UYGULAMALAR Personel Teşvikleri Ar-Ge / Tasarım İndirimi Damga Vergisi İstisnası

Detaylı

Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri

Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Detaylı

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 10.08.2016/98-1 AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI 2016/9092 sayılı BKK ya göre aşağıda belirtilen göstergelerden

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 10.Ağustos.2016 ve 29797 Sayılı Resmi Gazete Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği TASARIM MERKEZLERİ 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI / Mart.2016 TÜBİTAK TEYDEB 1507 Program Başvuru Şartları TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programı (TEYDEB) kapsamında yer alan 1507 - KOBİ Ar-Ge

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI Mustafa İNANÇ * 1.Amaç ve kapsam Araştırma ve geliştirme ve

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu Sunum Planı v Kavramsal Çerçeve v 5746 v Ar- Ge Merkezi v Tasarım

Detaylı

AR-GE MERKEZLERİ VE TASARIM OFİSİ

AR-GE MERKEZLERİ VE TASARIM OFİSİ 10.Ağustos.2016 ve 29797 Sayılı Resmi Gazete Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği AR-GE MERKEZLERİ VE TASARIM OFİSİ 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

Ar-Ge ve Teknopark Teşvikleri 22 Aralık 2009

Ar-Ge ve Teknopark Teşvikleri 22 Aralık 2009 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Ar-Ge ve Teknopark Teşvikleri 22 Aralık 2009 İçerik 1. 5520 sayılıkurumlar Vergisi Kanunu kapsamında Ar-Ge indirimi ve 5746 sayılıar-ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

AR-GE KANUNU TEġVĠKLERĠ

AR-GE KANUNU TEġVĠKLERĠ AR-GE KANUNU TEġVĠKLERĠ SUNUM PLANI I. TEġVĠK HAKKINDA KISA BĠLGĠLER II. TEMEL TANIMLAR III. TEġVĠK ĠÇERĠĞĠ Ar-Ge Ġndirimi Gelir Vergisi Stopajı Sigorta Primi Teġviği Damga Vergisi Ġstisnası Teknogiriġim

Detaylı

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008 GİRİŞ Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin desteklenmesi yolu ile rekabet gücünün artırılması hususu temel politika metinlerinde önemle üzerinde durulan hususlardandır. Bu konunun önemi Yatırım

Detaylı

TOPLAM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAYISI

TOPLAM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAYISI Teknoloji geliştirme bölgelerinde KDV istisnası Derya Arslan I. Giriş 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 6 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak aynı tarih itibarıyla yürürlüğe

Detaylı

TÜBİTAK-TEYDEB Açısından İlaç Ar-Ge Destekleri

TÜBİTAK-TEYDEB Açısından İlaç Ar-Ge Destekleri TÜBİTAK-TEYDEB Açısından İlaç Ar-Ge Destekleri Sema BALABANLI TÜBİTAK- TEYDEB Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu (BİYOTEG) Yürütme Komitesi Sekreteri 3 Mayıs 2013 - İstanbul Sunum

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Türkiye ye Hızlı Bakış GSYİH Ülke: 785,7 milyar USD GSYİH Kişi başı: 10.526 USD GSYARGEH/GSYİH: %0,84 (2010) 2023 Hedeflerimiz : İlk on ekonomi

Detaylı

AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ

AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ AR-GE MERKEZİ NEDİR? p Dar mükellef kurumların Türkiye deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir

Detaylı

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri AR-GE DESTEKLERİ 1.TÜBİTAK - TEYDEB Destekleri 2.TTGV Destekleri 3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri 4. İSTKA Destekleri TÜBİTAK TEYDEB DESTEKLERİ 1. 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri

Detaylı

Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketine İlişkin Kanun Yayınlandı

Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketine İlişkin Kanun Yayınlandı Ar-Ge Bültenleri PwC Türkiye Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketine İlişkin Kanun Yayınlandı Tarih: 26.02.2016 Sayı: 2016/2 Özet Ocak ayında açıklanan ve Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin

Detaylı

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır AR- GE DESTEKLERİ Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır 1 2 3 1 Merkez İstanbul 2 Şube Gebze GOSB Teknokent

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 10.Ağustos.2016 ve 29797 Sayılı Resmi Gazete Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği AR-GE MERKEZLERİ 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı