11. Çözüm Ortaklığı Platformu Ar-Ge Uygulamaları 10 Aralık 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Ar-Ge Uygulamaları 10 Aralık 2012"

Transkript

1 Ar-Ge Uygulamaları

2 İçerik 1. Ar-Ge Faaliyetleri Sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge Destek ve Teşvikleri Ar-Ge tanımı ve özellikleri Ar-Ge indirimi Gelir vergisi stopaj teşviki Sigorta primi desteği Damga vergisi istisnası 3. Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Nakit Destekler 4. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin Vergisel Uygulamalar 5. Gündemdeki Konular PwC 2

3 Ar-Ge Faaliyetleri PwC 3

4 Ar-Ge Faaliyetleri Ar-Ge Faaliyetlerinin Önemliliği: Artan globalleşme. Rekabet gücünü elinde tutma, Sürdürülebilir gelişme, Teknolojik ilerleme, PwC 4

5 Ar-Ge Faaliyetleri Rekabet gücünün bileşenleri; Yenilikçi (inovatif) kültür Ar-Ge yatırımları Ar-Ge personelinin niteliği ve sayısı Teknolojik ilerleme PwC 5

6 Ar-Ge Faaliyetleri Ar-Ge faaliyetleri için sağlanan teşviklerin esas olarak vergi teşviklerinden oluşması Ar-Ge teşviklerinin özel sektör Ar-Ge yatırımlarının artışı açısından önemi Uluslar arası rekabette önde gelen kuruluşların Ar-Ge teşviklerinin daha fazla olduğu ülkelerde konumlanması PwC 6

7 Ar-Ge Faaliyetleri Ar-Ge harcamalarının GSYİH ya oranı PwC 7

8 Ar-Ge Faaliyetleri Ar-Ge harcamalarının GSMH ye oranı Ülke Oran ABD %3 Japonya %3 AB ülkeleri %2 Türkiye %0.86 Türkiye nin 2023 hedefi : GSYİH içindeki Ar-Ge harcamalarının payı % 3 PwC 8

9 Ar-Ge Faaliyetleri Sektör Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı PwC 9

10 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Ar-Ge Destek ve Teşvikleri PwC 10

11 Ar-Ge Nedir? Frascati Kılavuzu nda Ar-Ge tanımı: İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır Sayılı Kanun a göre Ar-Ge tanımı: Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir. Araştırma & Geliştirme PwC 11

12 Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Kapsamı Üründe ve üretim sürecinde yenilik inovasyon Ürün kalitesi veya standartlarının yükseltilmesi Verimlilik artışı Üretim maliyetlerinin düşürülmesi Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi (inovasyon) PwC 12

13 Teşvik unsurları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Md 10/1-a) 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Ar-Ge indirimi Ar-Ge indirimi Gelir vergisi stopajı teşviki Sigorta primi işveren hissesi desteği Damga vergisi istisnası PwC 13

14 Teşviklerden Yararlanmaya Başlama Tarihi 5746 Sayılı Kanun uygulamasında: - Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği, - Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, - Teknoloji merkezi işletmelerinde Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı, - Proje bazlı uygulamalarda, destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, tarihten itibaren teşvikten yararlanılır. PwC 14

15 Ar-Ge İndirimi

16 Ar-Ge İndirimi, Ar-Ge ve Yenilik Harcamaları - Ar-Ge indirimi oranı %100 dür Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun a göre ayrıca, 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı Ar-Ge indirimine eklenir. Amortismanlar Vergi, Resim ve Harçlar Genel Giderler Personel Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler İlk Madde ve Malzeme Giderleri PwC 16

17 Ar-Ge İndiriminden Yararlanma Seçenekleri 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Md 10/1-a) 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İşletme bünyesinde yapılan harcamalar Ar-Ge merkezlerinde yapılan harcamalar Proje bazlı harcamalar Teknoloji merkezi işletmelerinde yapılan harcamalar Rekabet öncesi işbirliği projelerinde Gerçekleştirilen harcamalar PwC 17

18 Ar-Ge Merkezlerinde Uygulama Ar-Ge merkezi belgesinin alınması için gereken şartlar - Faaliyetlerin yurtiçinde gerçekleştirilmesi -50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli -Yeterli varlık, insan kaynağı, fikri hak, proje ve bilgi kaynakları, yönetim yeteneği ve kapasitesi - Ar-Ge merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş olması ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması - Personelin Ar-Ge merkezinde çalıştığı sürenin fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması - Konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması PwC 18

19 Türkiye de Ar-Ge Merkezleri 5746 Sayılı Kanun kapsamında 129 Şirket Ar-Ge merkezi belgesine sahiptir. (*) Otomotiv Yan Sanayii Bilgi ve İletişim Teknolojileri Otomotiv 5 Savunma 37 8 Dayanıklı Tüketim Malları 8 Elektrik-Elektronik Kimya Tekstil İlaç Cam ve Seramik Metal Sanayi Kuyumculuk Mobilya Enerji (*) 26 Temmuz 2012 itibarıyla Demir-Çelik PwC 19

20 Ar-Ge Merkezlerinin Denetimi Rutin denetim: En geç iki yılda bir denetim. Yıllık faaliyet raporunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na iletilmesi Raporun ön incelemesi, eksiklerin tamamlatılması ve bir örneğinin Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna iletilmesi Komisyonun 45 gün içinde denetimi tamamlaması Rapor çerçevesinde; Belge iptali Eksikliklerin giderilmesi için süre verilmesi Verilen sürede teşviklerin askıya alınması Eksikliklerin giderilmemesi halinde belgenin iptali PwC 20

21 Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Proje Bazlı Harcamalar Ar-Ge indiriminden yararlanma prosedürü Başvuru değerlendirmesi, başvuru yapılan kamu kurum veya kuruluşun kendi mevzuatına göre yapılır. Uluslararası Ar-Ge işbirliği programlarınca desteklenen Ar-Ge projelerinin teşvik unsurlarından yararlanabilmesi için; - Uluslararası programa yapılan proje başvurusu, - Başvurulan programa ait bilgiler, - Destek yazısı veya sözleşmesi, - Teşvikten yararlanacak işletmenin projedeki katkısını içeren bilgiler, ile birlikte TÜBİTAK ın incelemesine sunulması gerekir. PwC 21

22 Diğer Konular Hibe şeklindeki parasal destekler; Sayılı Kanun a göre, özel bir fon hesabında izlenir ve vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaz. Fon beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında kullanılamaz. Kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen Ar-Ge indirimi tutarı; Sayılı Kanun a göre, yeniden değerleme oranında artırılarak sonraki dönemlere devredilir. Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilme esasları; - Harcamalar aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilir. Projenin tamamlanmasına imkan kalmaması veya projenin başarısız olması halinde, aktifleştirilmiş tutarlar doğrudan gider yazılır. PwC 22

23 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

24 Teşvik Oranı ve Sınırı Ar-Ge projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge faaliyetleri kapsamında elde ettiği ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, Doktoralı olanların %90 ı Diğerlerinin % 80 i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Teşvikten yararlanacak destek personeli tam zaman eşdeğer sayısı toplam tam zamanlı Ar-Ge personel sayısının %10 u ile sınırlıdır. PwC 24 Toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10 unun aşılması halinde destek personeli ücretleri üzerinden istisna uygulamasına, brüt ücreti en düşük olan personelden başlanır. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki (%80&90) - Terkin Mekanizması

25 İstisna Tutarının Hesaplanması 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki teşvik ve destekler, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında elde ettikleri ücretleriyle sınırlıdır. Kısmi zamanlı çalışanlarda ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayrılan zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınarak bulunan ücret teşvik ve destek kapsamında değerlendirilir. Kısmi zamanlı çalışan personelin hafta tatili ve yıllık ücretli izin dönemlerine isabet eden ücretler teşvik ve destek kapsamı dışında kalır. PwC 25

26 Sigorta Primi İşveren Hissesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

27 Kapsam, Destek Tutarı ve Süresi Ar-Ge faaliyet ve projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun geçici 2. maddesi kapsamında ücreti gelir vergisinden müstesna olan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Hazine tarafından karşılanır. Her bir personel için beş yıllık destek süresi, kişinin Kuruma ilk defa bildirilmeye başlandığı tarihten itibaren başlar. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği - 5 yıllık süre sınırı PwC 27

28 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Kapsam Dışı Ödemeler Kapsamdaki personele yapılan ücret dışı ödemeler (prim, ikramiye vb.) Kapsamdaki personele Ar-Ge dışı çalışmaları nedeniyle ödenen ücretler Ar-Ge faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hafta tatili ve yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücretleri 6111 Sayılı Kanun tarihinden itibaren aynı matrah üzerinden birden fazla indirimden faydalanma imkanı (ör: 5510 ve 5746) Aynı SGK matrahı üzerinden hem 5510 hem de 5746 sayılı Kanun daki desteklerden yararlanılabilir PwC 28

29 Damga Vergisi İstisnası

30 Damga Vergisi İstisnası 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetiyle ilgili düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır. İstisnadan Yararlanma Koşulları - Kâğıdın Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olması Damga Vergisi İstisnası - personel bordroları haricindeki kağıtlarda istisna uygulanması sorunu - Onaylı listenin işlem esnasında noter, resmi daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi gerekmektedir. PwC 30

31 Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Nakit Destekler PwC 31

32 Genel Bilgiler Türkiye de gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri, farklı nakit destek programları tarafından desteklenmektedirler. Ar-Ge merkezi ve/veya Teknopark larda yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri de nakit destek programlarından yararlanabilmektedirler. Türkiye de Ar-Ge ve yenilik projelerine nakit destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıf ve dernekler ve uluslar arası fonlar aşağıda sıralanmıştır: TÜBİTAK-TEYDEB (1501, 1505, 1507, 1509, 1511 Nakit Destek Programları) TTGV (Teknoloji Projeleri Geliştirme Desteği) Avrupa Birliği (AB 7. Çerçeve Programı) San-Tez (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) KOSGEB (Teknoloji ve Ar-Ge Destekleri) PwC 32

33 TÜBİTAK Destek Programları

34 TÜBİTAK ın Sağladığı Hibe Destekler PwC 34

35 Genel Bilgiler Türkiye de yerleşik sermaye şirketleri destek başvurusunda bulunabilir Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Bütçede sınır yok, Destek süresi en fazla 36 ay KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Bütçe sınırı TL, En çok 5 proje (2 sinin ortaklı gerçekleştirilmesi şart) Destek süresi en fazla 18 ay Uluslar arası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Bütçede sınır yok, Uluslar arası proje süresi kadar Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı Bütçe sınırı TL Müşteri kuruluş %25 - %40, TÜBİTAK %75 - % Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Çağrılı başvuru sistemi (2 aşamalı) Bütçe sınırı yok 1501 den daha yüksek destek oranları PwC 35

36 Genel Bilgiler 1501 programı destek oranı : %40 - %60 - Personel - Öncelikli alan değerlendirmesi - Ar-Ge Harcamaları/Net Satışlar - Yurtiçi Ar-Ge kurumlarına yaptırılan işler - Ortak proje başvuruları Desteklenen gider kalemleri: Personel giderleri Seyahat giderleri Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri 1505 programı %25 - %40 kuruluş katkısı 1507 programı destek oranı : %75 Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık ve diğer hizmet alım giderleri 1509 programı destek oranı : KOBİ lere %75 Malzeme ve sarf giderleri Diğerlerine % programı destek programı : KOBİ lere %75 Diğerlerine %60 PwC 36

37 Başvuru Süreci Proje Başvurusu TEYDEB Değerlendirmesi PwC Hakem Değerlendirmesi 37

38 Değerlendirme Süreci METATEG MAKİTEG Hakem Raporları BİYOTEG ELOTEG BİLTEG USETEG TEYDEB Uzman Değerlendirmesi Teknoloji Grubu Komitesi Toplantısı Red PwC Kabul 38

39 İzleme ve Destekleme Süreci Mali Rapor (2 nüsha) Ar-Ge Yardımı İstek Formu 1- Kuruluş Dönem Raporu YMM İncelemesi 2- YMM Firmaya ödeme TEYDEB Değerlendirmesi PwC İzleyici Değerlendirmesi 39

40 Destek Süreci Desteklenen gider kalemleri: G011 - Personel giderleri G012 - Seyahat giderleri G013 - Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri G014 - Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri G015 - Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık ve diğer hizmet alım giderleri G016 - Malzeme ve sarf giderleri PwC 40

41 TTGV Desteği

42 Genel Bilgiler Destek DTM ile TTGV tarafından sağlanır, Katma değer yaratan tüm şirketler destek başvurusu yapabilir (sermaye, şahıs şirketleri), TTGV desteği geri ödemeli ve USD bazındadır, Desteklenen projelerin süresi en fazla 24 aydır, Destek tutarı tavanı USD dir, Projede uygun görülen harcamaların %50 si desteklenir, Ön ödeme mevcut (teminat karşılığı). Desteklenen projelerin içeriği; Araştırma ve geliştirmeye dayalı, teknolojik yenilik içeren, Sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan projelerdir. *Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler ile sanayi kuruluşları dışında üniversite ve araştırma kurumları tarafından sunulan projeler desteklenmez. PwC 42

43 Genel Bilgiler Desteklenen Giderler: Personel giderleri Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri Malzeme ve diğer sarf giderler Danışmanlık giderleri Patent giderleri Seyahat, nakliye ve haberleşme giderleri PwC 43

44 SAN-TEZ Desteği

45 SAN-TEZ Sanayi tezleri (San-Tez) projelerinin desteklenme usul ve esasları hakkında yönetmelik (9 Eylül 2006 tarih ve Sayılı Resmi Gazete), Sektör ve büyüklüğüne bakılmadan ülkemizde yerleşik, katma değer yaratan tüm işletmelerin üniversiteler ile işbirliği yaparak yürüttükleri projeler, Proje katkısı : %75 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, %25 Kuruluş, Destek süresi azami 3 yıl (6 ay uzatılabilir), Proje son başvuru tarihleri Mart 15, Ağustos 15, Harcamalara ilişkin dosyalar 3 aylık dönemler için hazırlanır, Hedef : Üniversite özel sektör kamu işbirliği. PwC 45

46 SAN-TEZ Üniversite (Proje Hesabı) Öğretim Üyesi (Proje Kordinatörü) %25 Finansman Firma PwC Öğrenci (Tez) %75 Finansman Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 46

47 Uluslar arası Fonlardan Sağlanan Destekler (AB 7. Çerçeve Programları)

48 7.ÇP den Horizon 2020 ye Lizbon Stratejisi ile AB nin "dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi" olması hedeflenmiştir. 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) bu hedef kapsamında şekillendirilmiştir ve yıllarında yürürlüktedir yılında Horizon 2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı başlatılacak ve yılları arasında yürürlükte olacaktır ( ). 7.ÇP projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke veya asosiye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir. Projeler, proje koordinatörü ve proje ortaklarının oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından yürütülmektedir. Avrupa Komisyonu, ilgili özel program ve çalışma programlarında belirtilen öncelikler kapsamında yılda 1 veya 2 defa proje teklif çağrıları açmaktadır. PwC August 2012 Slide 48

49 7. ÇP Ne Sağlar Uluslararası platformlarda deneyim paylaşımı Yeni teknolojiler geliştirme İleri teknolojiye erişim Yeni ilişkiler ağı ve yeni pazarlara erişim Dışa açılma, uluslar arası işbirliği Yapmayı planladığın bir araştırmanın fonlanması Rekabet üstünlüğü Yenilik transferi PwC August 2012 Slide 49

50 Hangi Ülkeler Katılabilir AB Üye Ülkeleri (27 Ülke) Anlaşmalı Ülkeler (Norveç, İsviçre, İsrail) Aday Ülkeler (Türkiye, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, İzlanda) ABD,Çin, Rusya, Japonya 3.Dünya Ülkeleri PwC 50

51 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin Vergisel Uygulamalar PwC 51

52 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğinin sağlanması amacıyla Temmuz 2012 sonu itibarıyla 45 tane teknoloji geliştirme bölgesi kurulmuştur. TOPLAM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAYISI PwC

53 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nda değişiklik yapan 6170 Sayılı Kanun, tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır Kanun un yürürlüğe giriş tarihi 6170 Sayılı Kanun ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun 7 maddesinde değişiklik yapılmış, ayrıca Kanun a bir geçici madde eklenmiştir. PwC 53

54 6170 Sayılı Kanun ile Gelen Tanımlar 6170 Sayılı Kanun ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nda yer alan; - Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), - Yenilik, - Kurucu heyet, - Yazılım tanımları değiştirilmiştir Sayılı Kanun'la Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu na eklenen tanımlar aşağıdaki gibidir: - Ar-Ge personeli, - Yazılımcı personel, - Araştırmacı, - Kuluçka merkezi (İnkübatör), - Teknisyen, - Teknoloji transfer ofisi (TTO), - Destek personeli, - Teknolojik ürün. PwC 54

55 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Sağlanan Teşvikler Kurumlar vergisi istisnası Gelir vergisi istisnası Sigorta primi desteği KDV istisnası PwC 55

56 Kurumlar Vergisi İstisnası 6170 Sayılı Kanun ile 4691 Sayılı Kanun da yapılan düzenlemelerde, kurumlar vergisi istisnasına ilişkin değişiklik yapılmamış olup, bununla birlikte Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin teşviklerden yararlanma süresi tarihine kadar uzatılmıştır. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin münhasıran bu bölgelerdeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Ar-Ge veya yazılım faaliyeti ile ilgisi olma şartı Bölge içinde gerçekleşme şartı Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz. PwC 56

57 Gelir Vergisi İstisnası - 1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır Sayılı Kanun ile Ar-Ge faaliyetleri ile doğrudan ilişkili destek personelinin de bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden müstesna tutulmuştur. Muafiyet kapsamındaki destek personelinin sayısı Ar-Ge personeli sayısının %10 unu aşamayacaktır. PwC Kanun da, destek personeli sayısının hesaplanmasında esas alınacak Ar-Ge personeli sayısının ne şekilde belirleneceğine ilişkin açık bir ifade bulunmamakta olup, konuya ilişkin alt düzenlemelerle yapılacak açıklamalar beklenmektedir. Destek personeli ne ilişkin %10 luk sınır 57

58 Gelir Vergisi İstisnası - 2 Bölgede Ar-Ge ve destek personeli dışında kalan diğer personele yapılan ücret ödemeleri istisnaya konu edilmez Sayılı Kanun la, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulmuştur. Ancak, 6170 Sayılı Kanun da söz konusu ücretlerin nasıl hesaplandığına dair açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, kapsam dışında tutulacak ücret miktarının, Maliye Bakanlığı nın uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği açıklanmıştır. PwC 58

59 Sigorta Primi Desteği-5746 Sayılı Kanun 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nda sigorta primleri ile ilgili destek bulunmamaktadır Sayılı Kanun çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı her bir personel için 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanır. PwC 5 yıllık faydalanma süresi sınırı 59

60 KDV İstisnası - 1 KDV Kanunu Geçici 20.Madde: Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin bu bölgelerde ürettikleri - sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları - sektörel, internet, mobil - askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. KDV istisnasının kısmi istisna olması PwC 60

61 KDV İstisnası - 2 KDVK-60/ Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri Oyun programları ve network uygulamaları Hastane bilgi yönetim sistemleri yazılımı programı satışı ile bu yazılıma yönelik güncelleme işi Güncelleme dışında bu yazılımla ilgili verilen bakım, destek (otomasyon) hizmetleri (kapsam dışı) Bölgede üretilen eğitim yazılımları Web sitesi aracılığıyla verilen reklam hizmetleri Yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. donanımlar ile bu donanımlara ilişkin hizmetler (kapsam dışı) (kapsam dışı) (kapsam dışı) Bölgede üretilen yazılımın farklı kişilere satılması ya da satışın CD veya elektronik ortamda yapılması istisna uygulanmasına engel değildir. Ancak, bu yazılımın bayilerce satışında istisna uygulanmayacaktır. PwC 61

62 Gündemdeki Konular PwC 62

63 Gündemdeki Konular Ar-Ge mevzuatına ilişkin mevcut düzenlemelerde karşılaşılan sorunlar & tartışmalı konular Ar-Ge ve Destek Personelinin Ar-Ge Merkezi Dışında Geçirdiği Süreler Ar-Ge Merkezi Fiziki Kontrol Mekanizmaları Damga Vergisi İstisnası San-Tez Programına İlişkin Tereddütlü Konular Ar-Ge İndirimine İlişkin Harcama Belgelerinin Onaylanması 6170 sayılı Kanun a ilişkin Yönetmelik PwC 63

64 Ar-Ge ve Destek Personelinin Ar-Ge Merkezi Dışında Geçirdiği Süreler Gelir İdaresinin muktezalarında verdiği görüşlerde; tam zamanlı olarak çalışan personelin eğitim, teknik inceleme veya görevli olarak Ar-Ge merkezi dışına çıktığı, tam zamanlı olarak çalışan personelin kullanacağı doğum, süt, evlilik, ölüm, mazeret izinlerinde, resmi tatil günlerinde ve raporlu olunan, durumlarda merkez dışında geçirilen söz konusu sürelere isabet eden ücretlerin gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca Gelir İdaresi tarafından verilen diğer muktezalarda, Ar-Ge merkezi personelinin Ar-Ge merkezi dışında geçirdiği sürelere isabet eden ücretlerin (Ar-Ge merkezi dışında geçirdiği sürede gerçekleştirdiği yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri kapsamındaki konaklama, ulaşım gibi harcamalarının da), Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili Ar-Ge merkezi dışında ancak Şirket yerleşkesi içindeki toplantı odaları, laboratuvar, üretim tesisleri gibi bölümlerde geçirdiği sürelere isabet eden ücretlerin Ar-Ge İndirimine konu edilemeyeceği belirtilmiştir. PwC 64

65 Ar-Ge Merkezi Fiziki Kontrol Mekanizmaları 5746 sayılı Kanun a ilişkin yönetmelikte, Ar-Ge merkezi olmanın asgari şartlarından biri Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması olarak belirtilmiştir. Ancak fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olma kavramının ne şekilde sağlanacağınıa yönelik herhangi bir düzenleme mevzuatta yer almamaktadır. Özellikle son günlerde boydan turnike sistemine ilişkin Ar-Ge merkezlerinde doğan tereddütler söz konusudur. PwC 65

66 Damga Vergisi İstisnası 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılacak istisnaya konu edilecek işlemleri belirten ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmesi gereken onaylı listenin, işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesinin yeterli olduğu, işlem yapan kurum ve kuruluşlarca başka belge aranmayacağı belirtilmiştir. Uygulamada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı liste düzenlememektedir. PwC 66

67 San-Tez Programına İlişkin Tereddütlü Konular San-Tez harcamalarına ilişkin belgelerin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına alınıyor olmasından ötürü harcama kalemlerine ait şirket payının Ar-Ge indirimine konu edilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından verilen mukteza bazında yapılan açıklamalar mevcuttur. PwC 67

68 Ar-Ge İndirimine İlişkin Harcama Belgelerinin Onaylanması Ar-Ge indiriminden yararlanacak Ar-Ge merkezlerinin, Yeminli Mali Müşavirlik tasdik raporlarının ekinde verilecek harcama kalemlerine ilişkin belgeleri yönetmelik kapsamında yapılan açıklamalar çerçevesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na onaylatmaları gerekmektedir. Onay mekanizmasına ilişkin sürece dair Ar-Ge merkezleri bünyesinde söz konusu olan tereddütlerin giderilmesi için Bakanlık nezdinde yapılacak açıklamalara ihtiyaç duyulmaktadır. PwC 68

69 6170 sayılı Kanun a ilişkin Yönetmelik 6170 sayılı Kanun un yürürlükte olmasına karşın söz konusu Kanun a ilişkin Yönetmeliğin Mükelleflerce uzun süredir beklenmesi PwC 69

70 Sorularınız? İletişim bilgilerimiz: Kadir Baş, Vergi Hizmetleri, Ortak Tel: e-posta: Recep Bıyık, Vergi Hizmetleri, Direktörü Tel: e-posta: Özlem Elver Karaçetin, Vergi Hizmetleri, Kıdemli Müdür Tel: e-posta: Eylem Yavuz, Vergi Hizmetleri, Kıdemli Müdür Tel: e-posta: Kaan Memişoğlu, Vergi Hizmetleri, Müdür Tel: e-posta: [2011] PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.