Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER. Yarışma Sınavı. 3 "Dil" deyince konuşulan ve yazılan bütün. A ) Dil, anlaşmayı sağlıyorsa amacına ulaşmış

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER. Yarışma Sınavı. 3 "Dil" deyince konuşulan ve yazılan bütün. A ) Dil, anlaşmayı sağlıyorsa amacına ulaşmış"

Transkript

1 1 Edebiyatımızda yeni arayış ve anlayışlar görülmeye başlayalı garip gelişmeler oldu hayatımızda. Şimdi bunlara mimarimiz de eklendi. Bazı yeni yetme mimarlar, ne ad vereceğimizi bilemediğimiz garip bir tarz geliştirdiler. Birer beton yığınını andıran binalar, Türk seması altında mantar gibi bitmeye başladı. Bu tarz inşa usulüne mimarlarımız "Türk mimarisi" diyorlar. Bu taş yığınları gerçekten Türk mimarisi ise niçin güvercinler bu tarz mimariyi sevmiyorlar? Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? ) Yeni tarzdaki mimari eserlerin hızla yaygınlaştığına B ) Edebiyatta yenileşme arayışları olduğuna C ) Geleneksel mimarinin özelliklerine D ) Genç kuşak mimarların yeni tarz geliştirdiğine E ) Yeni tarzdaki eserlerin sevimsiz olduğuna 3 "Dil" deyince konuşulan ve yazılan bütün kelimeleri anlamak lazımdır. Halk, günlük yaşamında kelimeleri gruplara ayırmaz. Onu ilgilendiren kelimelerin manası ve işe yaramasıdır. Bir bakkalda on dakika durup halkı dinleyerek hangi kelimeleri kullandıklarını tespit edebilirsiniz. Yukarıda anlatılanlardan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? ) Dil, anlaşmayı sağlıyorsa amacına ulaşmış demektir. B ) Halkın kullanıp anlayabildiği her kelime onlar için önemlidir. C ) Dildeki milli birlik anlayışı, anlaşmayı kolaylaştırır. D ) Günlük hayatı inceleyip kullanılan kelimeleri belirlemek mümkündür. E ) Halk, hiçbir zaman kullandığı kelimeleri gruplara ayırmaz. 2 Pencere demirleri katlanarak açılabiliyor. Paslı kilidin sarkıttığı boşluktan, yağmurlu günlerde şose yolun kenarlarından akan seli izlerdim. Gür çimenlerin kabardığı bakımsız arka bahçe hemen aşağıda. Naftalin kokusu... Her yer çamaşır dolu:dolap, sandık, iki eski valiz. Kocaman valiz, kilitleri paslı iki küçük gözle bön bön bakıyordu. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerde hangisi doğru değildir? ) Betimlemelere başvurulmuştur. B ) Cansız varlıklara insani özellikler verilmiştir. C ) Gözlem gücünden yararlanılmıştır. D ) Sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılmıştır. E ) Süslü ve sanatlı anlatım benimsenmiştir. 1

2 4 Okuyucu beni her defasında farklı bir tarzda buluyor. Ben de kendimi her defasında başka buluyorum. Bugün yazdıklarım, dün yazdıklarımdan çok farklı. ncak, bir yazarı, bundan dolayı kimliksizlikle suçlamak kadar büyük bir haksızlık olamaz. Biz de insanız, biz de yaşıyor, çevre değişiyor, tecrübelerimizden ders alıyor, içimizde yaşamı biriktiriyoruz; dolayısıyla hep farklı dünyalar kuruyoruz. Elbet yaşamın aynasıdır yazmak ve yaşadıklarım da benim aynam. Bu parçada yazar neyi eleştirmektedir? ) Başka yazarlarla karşılaştırılmasını B ) Bazılarının, kendisini eleştirirken kanıt göstermemesini C ) Bazı yazarların sürekli aynı tarzda yazmasını D ) Eserlerine yeni tarzları uygulamasına karşı çıkılmasını E ) Kendisinin sürekli değişim içinde olmasını 5 "Tiyatromuz, Batı tiyatrosuna yetişebilmek için koşar adım yürümesine rağmen yarım yüzyıl kadar geride kalabilmiştir." Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? ) "için" yerine "amacıyla" denilerek B ) "kalabilmiştir" yerine "kalmıştır" denilerek C ) "kadar" sözcüğü cümleden atılarak D ) "yarım"dan önce "aşağı yukarı" sözü kullanılarak E ) "geride" sözcüğü "geri" şeklinde verilerek 6 şağıdakilerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? ) Daha geçen hafta bir kalem almıştım, kaybettim. B ) zınlıkların nüfusça yoğunlukta olduğu yerlerde devlet kurma hakkı tanınacaktır. C ) Çanta yere konulup açıldığında içinden pek çok kitap çıktı. D ) Bir annenin bebeğine söylediği tarzda son derece rahatlatıcı bir ninniydi. E ) Yürüyüşçülerden oluşan konvoy hiçbir uyarı olmaksızın olduğu yerde döndü. 7 şağıdakilerden hangisinde birden fazla ilgeç (edat) kullanılmıştır? ) Can ile Canan kardeş gibi geçiniyorlar. B ) Evle okul arası on dakika çekiyor. C ) Benim için o da bir anlam taşımıyor. D ) ileyle olmak kadar güzel bir şey yok. E ) Onu görsem dahi inanın tanıyamam. 8 şağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? ) Beni / herkes / severdi / çocukluğumda. B ) Dalar gider / pencereler önünde / şimdi. C ) Şimdi / rüzgarlar / soğuk eser / yüzünüze. D )İlk yıldızlar / karanlık basmadan / doğar. E ) Yavaşlar / eve dönerken / adımlarınız. 2

3 9 şağıdakilerden hangisi çift sayıdır? ) B ) C ) D ) E ) ) B ) C ) 10 ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. ab + ba = 132 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? ) 10 B ) 12 C ) 11 D ) 13 E ) farklı renkte kitap bir rafa kaç farklı şekilde sıralanabilir? ) 5 B ) 3 C ) 4 D ) 6 E ) 7 D ) E ) 13 Bir testere düzgün bir kalası 4 eşit parçaya 36 sn de ayırırsa, 2 eşit parçaya kaç saniyede ayırır? ) 18 B ) 12 C ) 14 D ) 15 E ) Bir ceketin fiyatı gömleğin fiyatının 3 katıdır. Cebindeki parasıyla 12 gömlek alan biri kaç ceket alabilir? ) 6 B ) 4 C ) 12 D ) 3 E ) 24 3

4 15 16 Şekilde; d 1 //d 2, m(eb)=40, m(fdc)=20, m(bc)=m(bcd) ise; α=? ) 80 B ) 100 C ) 60 D ) 40 E ) 120 Yukarıdaki tablo, üç öğrencinin matematik dersinden aldığı notları göstermektedir. Öğrencilerin aldığı notların ortalaması nedir? ) 5 B ) 7 C ) 6 D ) 8 E ) in the class like their English teacher. ) ll the students B ) Everyone C ) Every students D ) ll students E ) Both students 4

5 18 The moment we heard the bad news, we stopped. ) smiling B ) going to smile C ) not smiling D ) to smile E ) not to smile 22 'Can I help you?' Yes, I'm looking for the.department. ) ladies' B ) ladies C ) lady D ) lady's E ) ladie's 19 we to take part in the competition if we don't want to? ) Does / have B ) re / have C ) Does / has D ) Do / has E ) Do / have 23 MS Word programında aşağıdaki görünümlerden hangisi yer almaz? ) Sayfa düzeni görünümü B ) Normal görünüm C ) Web düzeni görünümü D ) nahat görünümü E ) Slayt görünümü 20 Look, children! Your uncle has...you a bag of sweets. ) looked B ) carried C ) taken D ) brought E ) arrived 24 Excel programında formül ve fonksiyonların kullanıcılara sağladığı en önemli kolaylık aşağıdakilerinden hangisidir? ) Sayısal verileri çekici öğelerle destekleme B ) Bilgi, hesap ya da işlemi kopyalama C ) Bilgileri Grafik biçiminde sunma D ) Kendinden güncelleme E ) Karmaşık hesaplamaları ve işlemleri kolaylaştırma 21 You.. stop here. You'll get a ticket. ) hadn't better B ) would rather not C ) would prefer not D ) had better not E ) should better not 5

6 25 İnternet tarayıcısında yukarıda gösterilen düğmeye basıldığında ne olur? ) İnternet tarayıcısı ilk açıldığında gelen site ekrana gelir. B ) Çevirmeli bağlantı oluşturulur. C ) Tarayıcı ayarlar menüsü ekrana gelir. D ) adresine gidilir. E ) Hiçbiri 26 Ordu ilinde yeni bir devlet üniversitesi kurulmak isteniyor. İsminin ORDU Üniversitesi olarak konulması düşünülen bu üniversiteye aşağıdaki şıklarda verilen alan adlarından hangisinin verilmesi uygun olur? ) B ) C ) D ) E ) 27 Power point programında yer alan her bir sayfaya ne denir? ) Sayfa B ) Slayt C ) Simge D ) Sunu E ) Hiçbiri 28 E-posta adreslerinde yer alan simge aşağıdakilerden hangisidir? )! B ) # C ) & D )? E 29 1 Temmuz 2010 tarihinde vrupa Birliği Dönem Başkanlığını devralan üye ülke, aşağıdakilerden hangisidir? ) Macaristan B ) Fransa C ) Belçika D )İspanya E ) Bulgaristan 30 Şu an KKTC Washington Temsilcisi olarak görev yapan diplomatımız aşağıdakilerden hangisidir? ) Reşat Çağlar B ) ytuğ Plümer C ) Hilmi kil D ) Tamer Gazioğlu E ) Dilek Yavuz Yanık 31 B Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi kimdir? ) Geoff Hoon B ) Elmar Brok C ) Olli Rehn D ) Stephen Fule E ) Per Stig Möller 6

7 32 vusturyada 2005 Basın Özgürlüğü Ödülü'nü kazanan "İncisini Kaybeden İstirityeler" kitabının yazarı Kıbrıslı Türk yazar aşağıdakilerden hangisidir? ) Suna tun B ) Özben ksoy C ) Osman Türkay D ) Sevgül Uludağ E ) rif lbayrak 33 şağıdakilerden hangisi ilkçağda Kıbrıs'ta koloni krallıkları kuran uygarlıklardan birisidir? ) surlular B ) Mısırlılar C ) Fenikeliler D ) Hititler E ) Lidyalılar 35 Kalecik köyü yakınlarındaki elektrik santralı hangi ilçemiz sınırları içerisindedir? ) Lefkoşa B ) Mağusa C ) Girne D ) Güzelyurt E ) İskele 36 Girne Dağları üzerinde bazı geçitler ve boğazlar vardır. Kayalar Dağları ile Lapta Dağları arasındaki geçidin ismi nedir? ) Girne B ) Mersinlik C ) Kantara D ) Geçitköy E ) Boğaz 34 skeri İttifak ntlaşması Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra imzalanan bir antlaşmadır. Buna göre Kıbrıs'ın ortak savunması için imzalanan bu antlaşma hangi ülkeler arasında imzalanmıştır? ) Türkiye-Yunanistan B ) Türkiye-İngiltere C ) İngiltere-merika D )İngiltere-Yunanistan E ) Kıbrıs-İngiltere 37 şağıdaki yönetim makamlarından hangisi görevleri ile ilgili işlemlerinde sorumlu değildir? ) Başbakan B ) Meclis Başkanı C ) Cumhurbaşkanı D ) Milletvekilleri E ) Başbakan Yardımcısı 7

8 38 şağıdaki seçeneklerden hangisi, Yasa Gücünde Kararname ile ilgili yanlış bir ifadedir? ) Ekonomik konularda ivedilik varsa Cumhuriyet Meclisi Yasa Gücünde Kararname çıkarabilir. B ) Yasa Gücünde Kararnameler ile yeni mali yükümlülükler getirilemez. C ) Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer ve aynı gün gerekçesi ile birlikte Cumhuriyet Meclisine sunulur. D ) Yasa Gücünde Kararnamelerle kişisel ve siyasal hak ve özgürlükler kısıtlanamaz. E ) Meclise sunulan Yasa Gücünde Kararname Mecliste öncelik ve ivedilikle görüşülüp 90 gün içinde karara bağlanır. 40 Cumhurbaşkanı'nın görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Devletin ve toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil eder. B ) Bu nayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevlerini tarafsız olarak yerine getirir. C ) Cumhuriyet Meclisi adına Cumhuriyet Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığını temsil eder. D ) Cumhurbaşkanı, nayasaya saygıyı, kamu işlerinin kesintisiz ve düzenle yürütülmesini ve Devletin devamlılığını sağlar. E ) Cumhurbaşkanı, görevleri ile ilgili işlemlerden sorumludur. 39 Yüksek dliye Kurulunda aşağıdaki üyelerden hangisi bulunmaz? ) Meclis'te bulunan partilerin temsilcileri B ) Yüksek Mahkeme Başkan ve Yargıçları C ) Başsavcı D ) Cumhurbaşkanı'nın atayacağı bir üye E ) Barolar Birliği'nin atayacağı üye 8

9 41 Ücretsiz tedavi hakkı öğretmenlerimiz için de geçerlidir. şağıdaki maddeler bu haktan hangi durumlarda faydalanılabileceğini belirtilmektedir. Bunlar arasında yanlış olanı hangisidir? ) Hak sahibi, yurt içinde tedavisine olanak olmadığının tam teşekküllü bir devlet hastahanesinin sağlık kurulu raporu ile saptanması halinde, tedavi için yurt dışına gönderilir. Bu kimsenin yol ve tedavi ücretlerinin tümü devlet tarafından karşılanır. B ) Bu hak öğretmenin eşini, bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasını, onsekiz yaşını doldurmamış çocuklarını, onsekiz yaşını doldurmuş olsalar dahi öğrenimde bulunan veya bedenen ve ruhen malul olan çocukları ile evli olmayan kız çocuklarını da kapsar C ) Ücretsiz tedavi hakkı kazanabilmek için öğretmenin muvazzaf olması gerekmektedir. D ) Öğretmenler muayene, tedavi, ilaç ve benzeri sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak hakkına sahiptirler E ) Emekli öğretmenler de yukarıdaki fıkralarda öngörülen kurallar çerçevesinde bu haktan yararlanırlar. 42 Eğitim ve Öğretim işleriyle ilgili Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının yürütmekle yükümlü olduğu eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlerde tüm çalışanları kapsayan aşağıdakilerden hangisidir? ) Öğretmenler Yasası B ) Çıraklık ve Meslek Eğitim Yasası C ) Mill Eğitim Yasası D ) Kamu Görevlileri Yaası E ) Burs Tüzüğü 43 Bakanlıkça bir okula geçici öğretmen atanabilmesi için aşağılardakilerden hangisi Öğretmenler Yasasının 10.(1) maddesi kapsamındaki yasal durumlardan biri değildir? ) Başvuru yapılmasına rağmen Kamu Hizmeti Komisyonunca herhangi bir nedenden dolayı doldurulamaması halinde, B ) Öğretmenler Yasasında belirlenen genel ve özel nitelikleri taşıyan kişilerce yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması halinde, C ) İzinli olan öğretmenlerin yerine izin süresince; D ) Emekliye ayrılma nedeniyle boşalma olması halinde bu kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonunca atama yapılacağı tarihe değin geçecek süre için, E ) Ödenekli izin verilen öğretmen yerine izinli olduğu dönemler için 44 şağıdaki seçeneklerden hangisi bir öğretmenin yerine getirmesi gereken zorunluluklardan biri değildir? ) Yurt dışına gitmesi gereken her durumda Bakanlığın iznini ve onayını almak B ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nayasa ve yasalarına uymak C ) Eğitim ve öğretim yılı boyunca izinsiz ve özürsüz görevinden ayrılmamak D ) Üstlerinin verdiği emirleri doğru ve iyi bir biçimde yerine getirmek E ) Konusu suç teşkil eden bir emri, amirinin ısrarları sonucu yerine getirmek 9

10 45 şağıdakilerden hangisi öğretmenlerin görevlerinden değildir? ) Öğrencileri iyi bir yurttaş ve iyi bir insan olarak yetiştirmek B ) Öğrencilerin zihnen, ruhen ve bedenen gelişmelerini sağlamak C ) Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile bakanlıkca verilecek diğer işleri yapmak D ) Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile diğer okul etkinliklerini düzenlemek ve ders programlarının uygulanmasını sağlamak E ) Öğrencilere, yerel koşullara ve iş olanaklarına uyabilmelerini sağlayacak kuramsal ve uygulamalı bilgiler vermek 46 Öğretmenlerin hakları olduğu gibi, yasakları da bulunmaktadır. şağıdakilerden hangisi bu yasaklardan değildir? ) Siyasal faaliyette bulunma yasağı B ) Uygulamayı isteme hakkı C ) Bilgi ve demeç verme yasağı D ) Başka iş yapma yasağı E ) Gizli bilgileri açıklama yasağı 48 "Geçici olarak görevden çıkarma cezası" gerektiren eylem aşağıdakilerden hangisidir? ) İzinsiz ve özürsüz on gün süreyle göreve gelmemek B ) Görevleri ile ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun bir çıkar sağlamak C ) Öğrencilerini herhangi bir konuda kışkırtıp eylemsel davranışlara yöneltmek D ) Yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak verilen emirleri yerine getirmemek E ) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak 49 Giyecek yardımı hakkı kimler için geçerli değildir? ) Laboratuvar çalışmaları olan branş öğretmenleri B ) Tüm ilköğretim öğretmenleri C ) Spor çalışmaları olan branş öğretmenleri D ) tölye-laboratuar çalışmaları olan Teknik Öğretim Görevlileri E ) tölye çalışmaları olan branş öğretmenleri 47 Öğretmenin ücretsiz tedavi hakkı, aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? ) Eşini B ) Bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını C ) Emekli olan öğretmeni D ) 18 yaşından büyük öğrenim görmekte olan çocuklarını E ) Evli kız çocuklarını 10

11 50 Kamu Hizmeti Komisyonu öğretmenlerle ilgili olarak aşağıda sıralanan işlemlerden hangilerini yapar? 1) tamalarını 2) Yer değiştirmelerini 3) Disiplin işlemlerini 4) Özlük haklarını 5) Maaş ve baremlerini 6) saleten atanmalarını 7) Yükselmelerini(terfi) 8) İstifa onaylarını 9) Emeklilik işlemlerini ) B ) C ) D ) E ) Psikososyal gelişim kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi, ilköğretim dönemindeki çocuklarda beceriklilik ve çalışkanlık duygusunu geliştirmek için izlenebilecek yollardan birisi değildir? ) lacakları görevleri başarmak için onları cesaretlendirmek B ) Çocukların gelişim düzeylerine uygun sorumluluklar vermek C ) Çok iyi modeller gösterip, onların davranışlarını modellerle kıyaslamak D ) Performanslarının olumlu yönlerini değerlendirmek E ) Çocuklara, eksiklerini giderebilecekleri ortamlar hazırlamak 52 Bir arkadaş ortamında doğru kavramı üzerinde sohbet eden bireylerden birisi "bana göre doğru, bireyin topluma, diğer insanlara ve kuramlara katkıda bulunmasıdır" biçiminde bir yorum getirmiştir. Bu açıklama Kohlberg'in ahlaki gelişim şemasında, aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkar? ) Otoriteye itaat ve ceza evresi B ) Sosyal sistem ve vicdan evresi C ) Karşılıklı çıkara dayalı alışveriş D ) Bağlılık ve kişiler arası uyum evresi E ) Birey haklar ve evrensel değer evresi 53 şağıda verilen ifadelerden hangisi, Piaget'nin ben merkezci düşünme kavramına uygun bir örnektir? ) Kendi oyuncaklarını en sevdiği arkadaşlarıyla paylaşması B ) Çocuğun anaokulunda bulunan arkadaşlarıyla çok iyi geçinmesi C ) Kendisinin sevmediği yemeği arkadaşlarının da sevmediğini düşünmesi D ) rkadaşlarıyla sürekli olarak kavga etmesi E ) Oynadığı lego parçalarının çok küçük olduğunu söylemesi 11

12 54 Bir gencin meslek seçerken, bir yandan annesinin mesleğini diğer yandan babasının mesleğini seçmeye zorlanması, aşağıdakilerden hangisine yol açar? ) Olumsuz kimlik B ) Kimlik gölgelenmesi C ) Kimlik kazanma D ) Kimlik karmaşası E ) Kimlik araştırması 55 Bir bebek acıktığı için, doğal olarak ağlamakta ve süt biberonunu görünce ağlamasını kesilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? ) Kavrayarak öğrenme B ) Modelden öğrenme C ) Deneme - yanılma D ) Edimsel koşullanma E ) Klasik koşullanma 56 Bir kız çocuğunun, ablası çok makyaj yaptığı için cildinin bozulduğunu görünce makyaj yapmaktan vazgeçmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? ) İstenmeyen durumla sonuçlandığı görülen bir davranışın taklit edilme olasılığı azalır B ) Pekiştirilmeyen davranışın tekrarlanma olasılığı azalır C ) Çocuklar kendilerinden yaşça büyük olan kişileri her zaman örnek almazlar D ) Davranışın tekrarlanma olasılığı onu yapan birey için yarattığı sonuçlar tarafından kontrol edilir E ) Çocukların yaşları ilerledikçe taklit ettikleri davranış sayısı azalır 57 Beden eğitimi öğretmeni, okula yeni gelen öğrencisine gol atma davranışını öğretmek için ilk başlarda topa her düzgün vurmasında ödüllendirmiş; daha sonra sadece kalenin yakınındaki vuruşlarına ve en sonunda kaleye isabet eden vuruşlarına ödül vermiştir. Öğretmenin öğrencisine gol atmayı öğretmek üzere kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir? ) Tepkisel koşullanma B ) Kademeli yaklaşım C ) Karşıt koşullama D ) ralıklı pekiştirme E ) Uyarıcı genellemesi 58 Çocuğuna okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir anne danışmandan yardım istemiş ve danışman da evde kitap okuyarak çocuğunuza örnek olun demiştir. Danışmanın önerisi aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisine dayanmaktadır? ) Bilişsel öğrenme B ) Sosyal öğrenme C ) Gestalt öğrenme D ) Tepkisel koşullanma E ) Edimsel koşullanma 12

13 59 Diz kapağımızın altındaki belirli bir bölgeye vurulduğunda ayağımız yukarıya kalkar. Oysa bir ıslık sesi, böyle bir tepki meydana getirmez. ncak bir ıslık sesinden hemen sonra diz kapağımızın altına bir darbe alırsak ve bu olay bir çok kez tekrarlanırsa, ıslık sesi tek başına ayağımızı yukarıya kaldırma tepkisi doğurabilir. Paragrafta dile getirilen tepkisel koşullanma örneğine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Diz kapağına vurulan darbe koşulsuz uyarıcı, buna karşı gösterilen tepki koşullu tepkidir B ) Islık sesi koşulsuz uyarıcı, diz kapağının altına vurulan darbe koşullu tepkidir C ) Diz kapağının altına vurulan darbe koşullu uyarıcı, bu darbeye gösterilen tepki koşulsuz tepkidir D ) Islık sesi koşullu uyarıcı, bu sese karşı gösterilen tepki koşullu tekkidir E ) Diz kapağına vurulan darbe koşullu uyarıcı, ıslık sesi koşullu tepkidir 60 Bir öğrenci çantasını sapından tutmak yerine çok sevdiği bir öğretmeni gibi bir köşesinden tutarak taşımaya başlamıştır. Öğrencinin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir? 61 Matematik sınavına hazırlanarak, sınavdan yüksek bir puan alan öğrencinin, matematik dersine daha fazla çalışmaya başlaması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? ) Örtük öğrenme B ) Klasik koşullanma C ) Edimsel koşullanma D ) Modelden öğrenme E ) Kavrayarak öğrenme 62 şağıda verilenlerden hangisi ölçme işlemine bir örnektir? ) Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği yanıtların doğruluk derecesinin bir puanla belirlenmesi B ) Bir yazılı yoklamadaki yanıtlar için puanlama anahtarının hazırlanması C ) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi D ) Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması E ) Bir sınavdan başarılı sayılabilmek için gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi ) Modelden öğrenme B ) Edimsel koşullanma C ) Bütüncül öğrenme D ) Deneme - yanılma E ) Klasik koşullanma 13

14 63 Bir başarı testinde kapsam geçerliği yüksek ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Öğrencilerin testte sorulan soruları yanıtlamaya çalıştığı B ) Testteki soruların bir çoğunu öğrencilerin doğru yanıtladığı C ) Testteki soruların, konu alanını iyi bir şekilde örneklendirdiği D ) Tutarlı ve kararlı sonuçlar veren bir testten yararlanıldığı E ) Testteki soruların güçlük düzeylerinin, beklenen öğrenme düzeyine uygun olduğu 64 Bir ölçme aracının veya yönteminin objektif olması ne anlama gelir? ) Bağımsız puanlayıcılar kullanıldığında aynı sonuçlara ulaşılması B ) Uygulama koşullarının standart olması C ) Maddelerin uygun güçlük düzeyinde seçilmesi D ) Puanlamanın yalın ve kolay olması E ) Sınav anında öğrencilerin kopya çekmesine fırsat vermemesi 66 Öğretim planları (yıllık, ünite, günlük ve ders planı) hazırlamanın temel amacı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir? ) maçlara ulaşmayı şansa bırakmamak B ) Okul ile aile arasındaki işbirliğini güçlendirmek C ) Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını saptamak D ) Okulun, çevresiyle olan ilişkisini geliştirmek E ) Öğrenciler arasındaki paylaşımı artırmak 67 Otoritelerin çoğunluğu, "eğitim programını, istendik hedef ve davranışların kazanılması için stratejilerin belirlendiği bir yazılı döküman veya eylem planı" olarak kabul etmektedir. Bu tür bir bakış açısı, eğitim programının daha çok hangi boyutunu vurgulamaktadır? ) Öğrencideki öğrenme ürünleri B ) Konu kapsamının yapısı C ) Eğitimin uzak hedefleri D ) Öğretim yaklaşımları E ) Ölçme ve değerlendirme işlemleri 65 Yapılan bir sınava ilişkin yanıt kağıtlarını, aynı derse giren birkaç öğretmen okumuş; daha sonra her öğretmenin verdiği puanlar arasındaki tutarlığa bakılmıştır. Bu tür bir yaklaşım, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye dönüktür? ) Puanlama güvenirliğini saptama B ) Düzeltme formülü kullanma C ) nahtara göre puanlama yapma D ) Yanıt anahtarını hazırlama E ) Değerlendirme için ölçüt saptama 14

15 68 şağıdakilerden hangisi öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını sağlamada etkili bir yol değildir? ) Öğrenme sürecinde öğrencilere çalışmalarında serbestlik sağlamak B ) Katılım sağlamayan öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek C ) Katılım sağlayan öğrencilerin davranışlarına pekiştireç vermek D ) Ders işlerinde bireysel ve grup çalışmalarından yararlanmak E ) Öğrencilerin çalışmalarını uygun sorularla yönlendirmek 69 Öğrencilerin öğrenmeye güdülenip, süreçte etkin biçimde yer almaları durumunda aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamında gözlenebilir? ) Verilen bilgilerin öneminin artması B ) Kurumsal bilgi ve uygulama arasında denge kurulması C ) Öğretmenin sürecin odağında yer alması D ) Sınıftaki disiplin sorunlarının azalması E ) Öğretmenin rehberliğine gerek duyulmaması 70 Sunuş yoluyla öğretim stratejisini etkili biçimde kullanmak isteyen bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini öncelikle dikkate alması gerekir? ) Öğrenci merkezli bir öğretim oluşturmak B ) Sınıf içerisinde belirli seviye grupları oluşturmak C ) İçeriği anlamlı ve düzenli bir biçimde sunmak D ) Öğrencileri derse karşı güdülemek E ) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini değerlendirmek 71 şağıdakilerden hangisi, tam öğrenme modeline göre, öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen etkenlerden birisi değildir? ) Disiplin önlemleri B ) Öğrenci katılımı C ) İpuçları verme D ) Pekiştirme E ) Dönüt-düzeltme 72 İşbirlikli öğrenme yaklaşımı, öğrencilere aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırır? ) Öğrencilerin, kendi başlarına bireysel çalışmalarını sağlar B ) Öğrenciler arasında yarışma ve rekabet gücünü artırır C ) Öğrencilerin, birbirine karşı olumsuz tutum geliştirmesini sağlar D ) Demokratik ortam ve birlikte çalışma yeteneğini artırır E ) Öğrencileri, öğrenme ünitesine karşı güdüler 15

16 73 Öğretim süreçlerinde, öğrencilerin bir konu üzerinde düşünmelerini ve düşündüklerini ifade etmelerini sağlamada, iyi anlaşılmayan noktaları açığa çıkarmada, yanlış bilgilerin düzeltilmesi için fırsatlar yaratmada ve pekiştirme işlemlerinde kullanılabilecek en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? ) Düz anlatım yöntemi B ) Grup tartışması C ) Soru yanıt yöntemi D ) Problem çözme E ) Bireysel çalışma 74 şağıdaki seçeneklerin hangisi öğrenme-öğretme sürecinde, öğrenciye geri bildirim vermeye bir örnektir? ) Hangi davranışı nasıl öğrenebileceğini bildirme B ) Beklenen davranışı göstermek için istekli hale getirecek girişimde bulunma C ) Gösterdiği davranışın doğru olup olmadığını, varsa eksik veya yanlışlıklarını bildirme D ) Beklenen davranışı öğrenmek için yapacağı hazırlıkları anlatma E ) Kazandırılacak davranışla ilgili ön bilgilerinde eksik olup olmadığını kontrol etme 75 Bir öğretim hizmetinin, sınıftaki öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olması durumunda ve onlara ihtiyaçları kadar zaman tanınması halinde, sınıfta bulunan tüm öğrencilerin, öğretim hedefleri yönündeki öğrenme düzeyleri birbirine yaklaşabilir ve böylece sınıfın başarı düzeyi artar. Paragrafta dile getirilen görüşler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin özünü oluşturur? ) Modelden öğrenme B ) Buluş yoluyla öğretim C ) raştırma inceleme D ) Tam öğrenme E ) Sunuş yoluyla öğretim 76 Laboratuarda deney yapacak bir öğretmen, deneye başlamadan önce öğrencileri, ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarmalı ve alınacak önlemleri hatırlatmalıdır. Öğretmenin bu davranışı, aşağıdaki amaçlardan hangisini sağlamaya yöneliktir? ) Öğrenmeye güdüleme B ) Hazır olmayı sağlama C ) Konuya dikkati çekme D ) Güvenliği sağlama E ) Konunun önemini vurgulama 16

17 77 şağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik anlayışına göre rehberliğin bir özelliği değildir? ) Yalnızca problemli öğrenciye dönük hizmet vermek B ) Öğretimin tüm kademelerini kapsayıcı olmak C ) Öğrencilerin eğitiminden en üst seviyede yararlanmalarını amaçlamak D ) Öğrencilerin tüm kapasitelerini geliştirmeye dönük düzenleme yapmak E ) Koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım sergilemek 80 Etkili ders çalışma yollarını öğretmek aşağıdaki rehberlik çeşitlerinden hangisinin kapsamına girer? ) Uyum sağlayıcı rehberlik B ) Mesleki rehberlik C ) Eğitsel rehberlik D ) Kişisel rehberlik E ) Düzeltici rehberlik TEST BİTTİ CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ 78 Rehberlik anlayışı bakımından bireyin olumsuz deneyimleri, aşağıdakilerden hangisi için önemli bir fırsat doğurur? ) Başkalarıyla mücadele etme B ) Kendini kanıtlama C ) Yanılgılara düşmeme D ) Liderlik özelliği kazanma E ) Gelişim ve uyum sağlama 79 şağıdakilerden hangisi rehberliğin ilköğretim düzeyindeki öğrencilerde geliştirmeyi amaçladığı özelliklerden biri değildir? ) Sosyal beceriler B ) Yeterlik duygusu C ) Sorumluluk duygusu D ) Yüksek not olma E ) Psikolojik sağlamlık 17

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşımlar Bireyin algılama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçlerine ağırlık veren bir bakış açısı. Bilişsel öğrenme: Doğrudan gözlenemeyen zihinsel

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (2/198, 33/198, 11/1986, 32/1987, 14/1988 ve 34/1988 Sayılı Yasalar) 89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük R.G.20 A.E.81 23.2.1990 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç Ödüllendirme Teşekkür belgesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

Yarışma Sınavı. 3 Aşağıdakilerden hangisi rehber öğretmenin. A ) Öğrenci kişilik hizmetleri hakkında

Yarışma Sınavı. 3 Aşağıdakilerden hangisi rehber öğretmenin. A ) Öğrenci kişilik hizmetleri hakkında 1 şağıdakilerden hangisi, eğitim-öğretim kurumlannda bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine giren öğretmeni tanımlamaktadır? ) Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) B ) Psikolog

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / 1-28 Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 2 Eğitim ve Kültür... 2 Eğitim... 5 Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 5 A. Açık Sistem... 6 B. Yarı Açık Sistem...

Detaylı

Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim

Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim ve tecrübeyle Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi nde de

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI 1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Sınav Süresi ve Sınav Oturumları Öğrencilere, sınava gireceği her

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge, Yaşar Üniversitesi ne üstün

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ FINDIK BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ FINDIK BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ FINDIK BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlayan ve

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YATAK ODASI TEKSTİLİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YATAK ODASI TEKSTİLİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YATAK ODASI TEKSTİLİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK : AĞ İŞLETMENİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (15.6.2015- R.G. 91 - EK III - A.E. 404 Sayılı Tüzük) KAMU GÖREVLİLERİ YASASI (7/1979, 3/1982, 12/1982, 44/1982, 42/1983, 5/1984,

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, 43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı