Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER. Yarışma Sınavı. 3 "Dil" deyince konuşulan ve yazılan bütün. A ) Dil, anlaşmayı sağlıyorsa amacına ulaşmış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER. Yarışma Sınavı. 3 "Dil" deyince konuşulan ve yazılan bütün. A ) Dil, anlaşmayı sağlıyorsa amacına ulaşmış"

Transkript

1 1 Edebiyatımızda yeni arayış ve anlayışlar görülmeye başlayalı garip gelişmeler oldu hayatımızda. Şimdi bunlara mimarimiz de eklendi. Bazı yeni yetme mimarlar, ne ad vereceğimizi bilemediğimiz garip bir tarz geliştirdiler. Birer beton yığınını andıran binalar, Türk seması altında mantar gibi bitmeye başladı. Bu tarz inşa usulüne mimarlarımız "Türk mimarisi" diyorlar. Bu taş yığınları gerçekten Türk mimarisi ise niçin güvercinler bu tarz mimariyi sevmiyorlar? Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? ) Yeni tarzdaki mimari eserlerin hızla yaygınlaştığına B ) Edebiyatta yenileşme arayışları olduğuna C ) Geleneksel mimarinin özelliklerine D ) Genç kuşak mimarların yeni tarz geliştirdiğine E ) Yeni tarzdaki eserlerin sevimsiz olduğuna 3 "Dil" deyince konuşulan ve yazılan bütün kelimeleri anlamak lazımdır. Halk, günlük yaşamında kelimeleri gruplara ayırmaz. Onu ilgilendiren kelimelerin manası ve işe yaramasıdır. Bir bakkalda on dakika durup halkı dinleyerek hangi kelimeleri kullandıklarını tespit edebilirsiniz. Yukarıda anlatılanlardan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? ) Dil, anlaşmayı sağlıyorsa amacına ulaşmış demektir. B ) Halkın kullanıp anlayabildiği her kelime onlar için önemlidir. C ) Dildeki milli birlik anlayışı, anlaşmayı kolaylaştırır. D ) Günlük hayatı inceleyip kullanılan kelimeleri belirlemek mümkündür. E ) Halk, hiçbir zaman kullandığı kelimeleri gruplara ayırmaz. 2 Pencere demirleri katlanarak açılabiliyor. Paslı kilidin sarkıttığı boşluktan, yağmurlu günlerde şose yolun kenarlarından akan seli izlerdim. Gür çimenlerin kabardığı bakımsız arka bahçe hemen aşağıda. Naftalin kokusu... Her yer çamaşır dolu:dolap, sandık, iki eski valiz. Kocaman valiz, kilitleri paslı iki küçük gözle bön bön bakıyordu. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerde hangisi doğru değildir? ) Betimlemelere başvurulmuştur. B ) Cansız varlıklara insani özellikler verilmiştir. C ) Gözlem gücünden yararlanılmıştır. D ) Sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılmıştır. E ) Süslü ve sanatlı anlatım benimsenmiştir. 1

2 4 Okuyucu beni her defasında farklı bir tarzda buluyor. Ben de kendimi her defasında başka buluyorum. Bugün yazdıklarım, dün yazdıklarımdan çok farklı. ncak, bir yazarı, bundan dolayı kimliksizlikle suçlamak kadar büyük bir haksızlık olamaz. Biz de insanız, biz de yaşıyor, çevre değişiyor, tecrübelerimizden ders alıyor, içimizde yaşamı biriktiriyoruz; dolayısıyla hep farklı dünyalar kuruyoruz. Elbet yaşamın aynasıdır yazmak ve yaşadıklarım da benim aynam. Bu parçada yazar neyi eleştirmektedir? ) Başka yazarlarla karşılaştırılmasını B ) Bazılarının, kendisini eleştirirken kanıt göstermemesini C ) Bazı yazarların sürekli aynı tarzda yazmasını D ) Eserlerine yeni tarzları uygulamasına karşı çıkılmasını E ) Kendisinin sürekli değişim içinde olmasını 5 "Tiyatromuz, Batı tiyatrosuna yetişebilmek için koşar adım yürümesine rağmen yarım yüzyıl kadar geride kalabilmiştir." Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? ) "için" yerine "amacıyla" denilerek B ) "kalabilmiştir" yerine "kalmıştır" denilerek C ) "kadar" sözcüğü cümleden atılarak D ) "yarım"dan önce "aşağı yukarı" sözü kullanılarak E ) "geride" sözcüğü "geri" şeklinde verilerek 6 şağıdakilerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? ) Daha geçen hafta bir kalem almıştım, kaybettim. B ) zınlıkların nüfusça yoğunlukta olduğu yerlerde devlet kurma hakkı tanınacaktır. C ) Çanta yere konulup açıldığında içinden pek çok kitap çıktı. D ) Bir annenin bebeğine söylediği tarzda son derece rahatlatıcı bir ninniydi. E ) Yürüyüşçülerden oluşan konvoy hiçbir uyarı olmaksızın olduğu yerde döndü. 7 şağıdakilerden hangisinde birden fazla ilgeç (edat) kullanılmıştır? ) Can ile Canan kardeş gibi geçiniyorlar. B ) Evle okul arası on dakika çekiyor. C ) Benim için o da bir anlam taşımıyor. D ) ileyle olmak kadar güzel bir şey yok. E ) Onu görsem dahi inanın tanıyamam. 8 şağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? ) Beni / herkes / severdi / çocukluğumda. B ) Dalar gider / pencereler önünde / şimdi. C ) Şimdi / rüzgarlar / soğuk eser / yüzünüze. D )İlk yıldızlar / karanlık basmadan / doğar. E ) Yavaşlar / eve dönerken / adımlarınız. 2

3 9 şağıdakilerden hangisi çift sayıdır? ) B ) C ) D ) E ) ) B ) C ) 10 ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. ab + ba = 132 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? ) 10 B ) 12 C ) 11 D ) 13 E ) farklı renkte kitap bir rafa kaç farklı şekilde sıralanabilir? ) 5 B ) 3 C ) 4 D ) 6 E ) 7 D ) E ) 13 Bir testere düzgün bir kalası 4 eşit parçaya 36 sn de ayırırsa, 2 eşit parçaya kaç saniyede ayırır? ) 18 B ) 12 C ) 14 D ) 15 E ) Bir ceketin fiyatı gömleğin fiyatının 3 katıdır. Cebindeki parasıyla 12 gömlek alan biri kaç ceket alabilir? ) 6 B ) 4 C ) 12 D ) 3 E ) 24 3

4 15 16 Şekilde; d 1 //d 2, m(eb)=40, m(fdc)=20, m(bc)=m(bcd) ise; α=? ) 80 B ) 100 C ) 60 D ) 40 E ) 120 Yukarıdaki tablo, üç öğrencinin matematik dersinden aldığı notları göstermektedir. Öğrencilerin aldığı notların ortalaması nedir? ) 5 B ) 7 C ) 6 D ) 8 E ) in the class like their English teacher. ) ll the students B ) Everyone C ) Every students D ) ll students E ) Both students 4

5 18 The moment we heard the bad news, we stopped. ) smiling B ) going to smile C ) not smiling D ) to smile E ) not to smile 22 'Can I help you?' Yes, I'm looking for the.department. ) ladies' B ) ladies C ) lady D ) lady's E ) ladie's 19 we to take part in the competition if we don't want to? ) Does / have B ) re / have C ) Does / has D ) Do / has E ) Do / have 23 MS Word programında aşağıdaki görünümlerden hangisi yer almaz? ) Sayfa düzeni görünümü B ) Normal görünüm C ) Web düzeni görünümü D ) nahat görünümü E ) Slayt görünümü 20 Look, children! Your uncle has...you a bag of sweets. ) looked B ) carried C ) taken D ) brought E ) arrived 24 Excel programında formül ve fonksiyonların kullanıcılara sağladığı en önemli kolaylık aşağıdakilerinden hangisidir? ) Sayısal verileri çekici öğelerle destekleme B ) Bilgi, hesap ya da işlemi kopyalama C ) Bilgileri Grafik biçiminde sunma D ) Kendinden güncelleme E ) Karmaşık hesaplamaları ve işlemleri kolaylaştırma 21 You.. stop here. You'll get a ticket. ) hadn't better B ) would rather not C ) would prefer not D ) had better not E ) should better not 5

6 25 İnternet tarayıcısında yukarıda gösterilen düğmeye basıldığında ne olur? ) İnternet tarayıcısı ilk açıldığında gelen site ekrana gelir. B ) Çevirmeli bağlantı oluşturulur. C ) Tarayıcı ayarlar menüsü ekrana gelir. D ) adresine gidilir. E ) Hiçbiri 26 Ordu ilinde yeni bir devlet üniversitesi kurulmak isteniyor. İsminin ORDU Üniversitesi olarak konulması düşünülen bu üniversiteye aşağıdaki şıklarda verilen alan adlarından hangisinin verilmesi uygun olur? ) B ) C ) D ) E ) 27 Power point programında yer alan her bir sayfaya ne denir? ) Sayfa B ) Slayt C ) Simge D ) Sunu E ) Hiçbiri 28 E-posta adreslerinde yer alan simge aşağıdakilerden hangisidir? )! B ) # C ) & D )? E 29 1 Temmuz 2010 tarihinde vrupa Birliği Dönem Başkanlığını devralan üye ülke, aşağıdakilerden hangisidir? ) Macaristan B ) Fransa C ) Belçika D )İspanya E ) Bulgaristan 30 Şu an KKTC Washington Temsilcisi olarak görev yapan diplomatımız aşağıdakilerden hangisidir? ) Reşat Çağlar B ) ytuğ Plümer C ) Hilmi kil D ) Tamer Gazioğlu E ) Dilek Yavuz Yanık 31 B Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi kimdir? ) Geoff Hoon B ) Elmar Brok C ) Olli Rehn D ) Stephen Fule E ) Per Stig Möller 6

7 32 vusturyada 2005 Basın Özgürlüğü Ödülü'nü kazanan "İncisini Kaybeden İstirityeler" kitabının yazarı Kıbrıslı Türk yazar aşağıdakilerden hangisidir? ) Suna tun B ) Özben ksoy C ) Osman Türkay D ) Sevgül Uludağ E ) rif lbayrak 33 şağıdakilerden hangisi ilkçağda Kıbrıs'ta koloni krallıkları kuran uygarlıklardan birisidir? ) surlular B ) Mısırlılar C ) Fenikeliler D ) Hititler E ) Lidyalılar 35 Kalecik köyü yakınlarındaki elektrik santralı hangi ilçemiz sınırları içerisindedir? ) Lefkoşa B ) Mağusa C ) Girne D ) Güzelyurt E ) İskele 36 Girne Dağları üzerinde bazı geçitler ve boğazlar vardır. Kayalar Dağları ile Lapta Dağları arasındaki geçidin ismi nedir? ) Girne B ) Mersinlik C ) Kantara D ) Geçitköy E ) Boğaz 34 skeri İttifak ntlaşması Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra imzalanan bir antlaşmadır. Buna göre Kıbrıs'ın ortak savunması için imzalanan bu antlaşma hangi ülkeler arasında imzalanmıştır? ) Türkiye-Yunanistan B ) Türkiye-İngiltere C ) İngiltere-merika D )İngiltere-Yunanistan E ) Kıbrıs-İngiltere 37 şağıdaki yönetim makamlarından hangisi görevleri ile ilgili işlemlerinde sorumlu değildir? ) Başbakan B ) Meclis Başkanı C ) Cumhurbaşkanı D ) Milletvekilleri E ) Başbakan Yardımcısı 7

8 38 şağıdaki seçeneklerden hangisi, Yasa Gücünde Kararname ile ilgili yanlış bir ifadedir? ) Ekonomik konularda ivedilik varsa Cumhuriyet Meclisi Yasa Gücünde Kararname çıkarabilir. B ) Yasa Gücünde Kararnameler ile yeni mali yükümlülükler getirilemez. C ) Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer ve aynı gün gerekçesi ile birlikte Cumhuriyet Meclisine sunulur. D ) Yasa Gücünde Kararnamelerle kişisel ve siyasal hak ve özgürlükler kısıtlanamaz. E ) Meclise sunulan Yasa Gücünde Kararname Mecliste öncelik ve ivedilikle görüşülüp 90 gün içinde karara bağlanır. 40 Cumhurbaşkanı'nın görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Devletin ve toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil eder. B ) Bu nayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevlerini tarafsız olarak yerine getirir. C ) Cumhuriyet Meclisi adına Cumhuriyet Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığını temsil eder. D ) Cumhurbaşkanı, nayasaya saygıyı, kamu işlerinin kesintisiz ve düzenle yürütülmesini ve Devletin devamlılığını sağlar. E ) Cumhurbaşkanı, görevleri ile ilgili işlemlerden sorumludur. 39 Yüksek dliye Kurulunda aşağıdaki üyelerden hangisi bulunmaz? ) Meclis'te bulunan partilerin temsilcileri B ) Yüksek Mahkeme Başkan ve Yargıçları C ) Başsavcı D ) Cumhurbaşkanı'nın atayacağı bir üye E ) Barolar Birliği'nin atayacağı üye 8

9 41 Ücretsiz tedavi hakkı öğretmenlerimiz için de geçerlidir. şağıdaki maddeler bu haktan hangi durumlarda faydalanılabileceğini belirtilmektedir. Bunlar arasında yanlış olanı hangisidir? ) Hak sahibi, yurt içinde tedavisine olanak olmadığının tam teşekküllü bir devlet hastahanesinin sağlık kurulu raporu ile saptanması halinde, tedavi için yurt dışına gönderilir. Bu kimsenin yol ve tedavi ücretlerinin tümü devlet tarafından karşılanır. B ) Bu hak öğretmenin eşini, bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasını, onsekiz yaşını doldurmamış çocuklarını, onsekiz yaşını doldurmuş olsalar dahi öğrenimde bulunan veya bedenen ve ruhen malul olan çocukları ile evli olmayan kız çocuklarını da kapsar C ) Ücretsiz tedavi hakkı kazanabilmek için öğretmenin muvazzaf olması gerekmektedir. D ) Öğretmenler muayene, tedavi, ilaç ve benzeri sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak hakkına sahiptirler E ) Emekli öğretmenler de yukarıdaki fıkralarda öngörülen kurallar çerçevesinde bu haktan yararlanırlar. 42 Eğitim ve Öğretim işleriyle ilgili Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının yürütmekle yükümlü olduğu eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlerde tüm çalışanları kapsayan aşağıdakilerden hangisidir? ) Öğretmenler Yasası B ) Çıraklık ve Meslek Eğitim Yasası C ) Mill Eğitim Yasası D ) Kamu Görevlileri Yaası E ) Burs Tüzüğü 43 Bakanlıkça bir okula geçici öğretmen atanabilmesi için aşağılardakilerden hangisi Öğretmenler Yasasının 10.(1) maddesi kapsamındaki yasal durumlardan biri değildir? ) Başvuru yapılmasına rağmen Kamu Hizmeti Komisyonunca herhangi bir nedenden dolayı doldurulamaması halinde, B ) Öğretmenler Yasasında belirlenen genel ve özel nitelikleri taşıyan kişilerce yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması halinde, C ) İzinli olan öğretmenlerin yerine izin süresince; D ) Emekliye ayrılma nedeniyle boşalma olması halinde bu kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonunca atama yapılacağı tarihe değin geçecek süre için, E ) Ödenekli izin verilen öğretmen yerine izinli olduğu dönemler için 44 şağıdaki seçeneklerden hangisi bir öğretmenin yerine getirmesi gereken zorunluluklardan biri değildir? ) Yurt dışına gitmesi gereken her durumda Bakanlığın iznini ve onayını almak B ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nayasa ve yasalarına uymak C ) Eğitim ve öğretim yılı boyunca izinsiz ve özürsüz görevinden ayrılmamak D ) Üstlerinin verdiği emirleri doğru ve iyi bir biçimde yerine getirmek E ) Konusu suç teşkil eden bir emri, amirinin ısrarları sonucu yerine getirmek 9

10 45 şağıdakilerden hangisi öğretmenlerin görevlerinden değildir? ) Öğrencileri iyi bir yurttaş ve iyi bir insan olarak yetiştirmek B ) Öğrencilerin zihnen, ruhen ve bedenen gelişmelerini sağlamak C ) Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile bakanlıkca verilecek diğer işleri yapmak D ) Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile diğer okul etkinliklerini düzenlemek ve ders programlarının uygulanmasını sağlamak E ) Öğrencilere, yerel koşullara ve iş olanaklarına uyabilmelerini sağlayacak kuramsal ve uygulamalı bilgiler vermek 46 Öğretmenlerin hakları olduğu gibi, yasakları da bulunmaktadır. şağıdakilerden hangisi bu yasaklardan değildir? ) Siyasal faaliyette bulunma yasağı B ) Uygulamayı isteme hakkı C ) Bilgi ve demeç verme yasağı D ) Başka iş yapma yasağı E ) Gizli bilgileri açıklama yasağı 48 "Geçici olarak görevden çıkarma cezası" gerektiren eylem aşağıdakilerden hangisidir? ) İzinsiz ve özürsüz on gün süreyle göreve gelmemek B ) Görevleri ile ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun bir çıkar sağlamak C ) Öğrencilerini herhangi bir konuda kışkırtıp eylemsel davranışlara yöneltmek D ) Yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak verilen emirleri yerine getirmemek E ) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak 49 Giyecek yardımı hakkı kimler için geçerli değildir? ) Laboratuvar çalışmaları olan branş öğretmenleri B ) Tüm ilköğretim öğretmenleri C ) Spor çalışmaları olan branş öğretmenleri D ) tölye-laboratuar çalışmaları olan Teknik Öğretim Görevlileri E ) tölye çalışmaları olan branş öğretmenleri 47 Öğretmenin ücretsiz tedavi hakkı, aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? ) Eşini B ) Bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını C ) Emekli olan öğretmeni D ) 18 yaşından büyük öğrenim görmekte olan çocuklarını E ) Evli kız çocuklarını 10

11 50 Kamu Hizmeti Komisyonu öğretmenlerle ilgili olarak aşağıda sıralanan işlemlerden hangilerini yapar? 1) tamalarını 2) Yer değiştirmelerini 3) Disiplin işlemlerini 4) Özlük haklarını 5) Maaş ve baremlerini 6) saleten atanmalarını 7) Yükselmelerini(terfi) 8) İstifa onaylarını 9) Emeklilik işlemlerini ) B ) C ) D ) E ) Psikososyal gelişim kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi, ilköğretim dönemindeki çocuklarda beceriklilik ve çalışkanlık duygusunu geliştirmek için izlenebilecek yollardan birisi değildir? ) lacakları görevleri başarmak için onları cesaretlendirmek B ) Çocukların gelişim düzeylerine uygun sorumluluklar vermek C ) Çok iyi modeller gösterip, onların davranışlarını modellerle kıyaslamak D ) Performanslarının olumlu yönlerini değerlendirmek E ) Çocuklara, eksiklerini giderebilecekleri ortamlar hazırlamak 52 Bir arkadaş ortamında doğru kavramı üzerinde sohbet eden bireylerden birisi "bana göre doğru, bireyin topluma, diğer insanlara ve kuramlara katkıda bulunmasıdır" biçiminde bir yorum getirmiştir. Bu açıklama Kohlberg'in ahlaki gelişim şemasında, aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkar? ) Otoriteye itaat ve ceza evresi B ) Sosyal sistem ve vicdan evresi C ) Karşılıklı çıkara dayalı alışveriş D ) Bağlılık ve kişiler arası uyum evresi E ) Birey haklar ve evrensel değer evresi 53 şağıda verilen ifadelerden hangisi, Piaget'nin ben merkezci düşünme kavramına uygun bir örnektir? ) Kendi oyuncaklarını en sevdiği arkadaşlarıyla paylaşması B ) Çocuğun anaokulunda bulunan arkadaşlarıyla çok iyi geçinmesi C ) Kendisinin sevmediği yemeği arkadaşlarının da sevmediğini düşünmesi D ) rkadaşlarıyla sürekli olarak kavga etmesi E ) Oynadığı lego parçalarının çok küçük olduğunu söylemesi 11

12 54 Bir gencin meslek seçerken, bir yandan annesinin mesleğini diğer yandan babasının mesleğini seçmeye zorlanması, aşağıdakilerden hangisine yol açar? ) Olumsuz kimlik B ) Kimlik gölgelenmesi C ) Kimlik kazanma D ) Kimlik karmaşası E ) Kimlik araştırması 55 Bir bebek acıktığı için, doğal olarak ağlamakta ve süt biberonunu görünce ağlamasını kesilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? ) Kavrayarak öğrenme B ) Modelden öğrenme C ) Deneme - yanılma D ) Edimsel koşullanma E ) Klasik koşullanma 56 Bir kız çocuğunun, ablası çok makyaj yaptığı için cildinin bozulduğunu görünce makyaj yapmaktan vazgeçmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? ) İstenmeyen durumla sonuçlandığı görülen bir davranışın taklit edilme olasılığı azalır B ) Pekiştirilmeyen davranışın tekrarlanma olasılığı azalır C ) Çocuklar kendilerinden yaşça büyük olan kişileri her zaman örnek almazlar D ) Davranışın tekrarlanma olasılığı onu yapan birey için yarattığı sonuçlar tarafından kontrol edilir E ) Çocukların yaşları ilerledikçe taklit ettikleri davranış sayısı azalır 57 Beden eğitimi öğretmeni, okula yeni gelen öğrencisine gol atma davranışını öğretmek için ilk başlarda topa her düzgün vurmasında ödüllendirmiş; daha sonra sadece kalenin yakınındaki vuruşlarına ve en sonunda kaleye isabet eden vuruşlarına ödül vermiştir. Öğretmenin öğrencisine gol atmayı öğretmek üzere kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir? ) Tepkisel koşullanma B ) Kademeli yaklaşım C ) Karşıt koşullama D ) ralıklı pekiştirme E ) Uyarıcı genellemesi 58 Çocuğuna okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir anne danışmandan yardım istemiş ve danışman da evde kitap okuyarak çocuğunuza örnek olun demiştir. Danışmanın önerisi aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisine dayanmaktadır? ) Bilişsel öğrenme B ) Sosyal öğrenme C ) Gestalt öğrenme D ) Tepkisel koşullanma E ) Edimsel koşullanma 12

13 59 Diz kapağımızın altındaki belirli bir bölgeye vurulduğunda ayağımız yukarıya kalkar. Oysa bir ıslık sesi, böyle bir tepki meydana getirmez. ncak bir ıslık sesinden hemen sonra diz kapağımızın altına bir darbe alırsak ve bu olay bir çok kez tekrarlanırsa, ıslık sesi tek başına ayağımızı yukarıya kaldırma tepkisi doğurabilir. Paragrafta dile getirilen tepkisel koşullanma örneğine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Diz kapağına vurulan darbe koşulsuz uyarıcı, buna karşı gösterilen tepki koşullu tepkidir B ) Islık sesi koşulsuz uyarıcı, diz kapağının altına vurulan darbe koşullu tepkidir C ) Diz kapağının altına vurulan darbe koşullu uyarıcı, bu darbeye gösterilen tepki koşulsuz tepkidir D ) Islık sesi koşullu uyarıcı, bu sese karşı gösterilen tepki koşullu tekkidir E ) Diz kapağına vurulan darbe koşullu uyarıcı, ıslık sesi koşullu tepkidir 60 Bir öğrenci çantasını sapından tutmak yerine çok sevdiği bir öğretmeni gibi bir köşesinden tutarak taşımaya başlamıştır. Öğrencinin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir? 61 Matematik sınavına hazırlanarak, sınavdan yüksek bir puan alan öğrencinin, matematik dersine daha fazla çalışmaya başlaması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? ) Örtük öğrenme B ) Klasik koşullanma C ) Edimsel koşullanma D ) Modelden öğrenme E ) Kavrayarak öğrenme 62 şağıda verilenlerden hangisi ölçme işlemine bir örnektir? ) Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği yanıtların doğruluk derecesinin bir puanla belirlenmesi B ) Bir yazılı yoklamadaki yanıtlar için puanlama anahtarının hazırlanması C ) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi D ) Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması E ) Bir sınavdan başarılı sayılabilmek için gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi ) Modelden öğrenme B ) Edimsel koşullanma C ) Bütüncül öğrenme D ) Deneme - yanılma E ) Klasik koşullanma 13

14 63 Bir başarı testinde kapsam geçerliği yüksek ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Öğrencilerin testte sorulan soruları yanıtlamaya çalıştığı B ) Testteki soruların bir çoğunu öğrencilerin doğru yanıtladığı C ) Testteki soruların, konu alanını iyi bir şekilde örneklendirdiği D ) Tutarlı ve kararlı sonuçlar veren bir testten yararlanıldığı E ) Testteki soruların güçlük düzeylerinin, beklenen öğrenme düzeyine uygun olduğu 64 Bir ölçme aracının veya yönteminin objektif olması ne anlama gelir? ) Bağımsız puanlayıcılar kullanıldığında aynı sonuçlara ulaşılması B ) Uygulama koşullarının standart olması C ) Maddelerin uygun güçlük düzeyinde seçilmesi D ) Puanlamanın yalın ve kolay olması E ) Sınav anında öğrencilerin kopya çekmesine fırsat vermemesi 66 Öğretim planları (yıllık, ünite, günlük ve ders planı) hazırlamanın temel amacı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir? ) maçlara ulaşmayı şansa bırakmamak B ) Okul ile aile arasındaki işbirliğini güçlendirmek C ) Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını saptamak D ) Okulun, çevresiyle olan ilişkisini geliştirmek E ) Öğrenciler arasındaki paylaşımı artırmak 67 Otoritelerin çoğunluğu, "eğitim programını, istendik hedef ve davranışların kazanılması için stratejilerin belirlendiği bir yazılı döküman veya eylem planı" olarak kabul etmektedir. Bu tür bir bakış açısı, eğitim programının daha çok hangi boyutunu vurgulamaktadır? ) Öğrencideki öğrenme ürünleri B ) Konu kapsamının yapısı C ) Eğitimin uzak hedefleri D ) Öğretim yaklaşımları E ) Ölçme ve değerlendirme işlemleri 65 Yapılan bir sınava ilişkin yanıt kağıtlarını, aynı derse giren birkaç öğretmen okumuş; daha sonra her öğretmenin verdiği puanlar arasındaki tutarlığa bakılmıştır. Bu tür bir yaklaşım, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye dönüktür? ) Puanlama güvenirliğini saptama B ) Düzeltme formülü kullanma C ) nahtara göre puanlama yapma D ) Yanıt anahtarını hazırlama E ) Değerlendirme için ölçüt saptama 14

15 68 şağıdakilerden hangisi öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını sağlamada etkili bir yol değildir? ) Öğrenme sürecinde öğrencilere çalışmalarında serbestlik sağlamak B ) Katılım sağlamayan öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek C ) Katılım sağlayan öğrencilerin davranışlarına pekiştireç vermek D ) Ders işlerinde bireysel ve grup çalışmalarından yararlanmak E ) Öğrencilerin çalışmalarını uygun sorularla yönlendirmek 69 Öğrencilerin öğrenmeye güdülenip, süreçte etkin biçimde yer almaları durumunda aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamında gözlenebilir? ) Verilen bilgilerin öneminin artması B ) Kurumsal bilgi ve uygulama arasında denge kurulması C ) Öğretmenin sürecin odağında yer alması D ) Sınıftaki disiplin sorunlarının azalması E ) Öğretmenin rehberliğine gerek duyulmaması 70 Sunuş yoluyla öğretim stratejisini etkili biçimde kullanmak isteyen bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini öncelikle dikkate alması gerekir? ) Öğrenci merkezli bir öğretim oluşturmak B ) Sınıf içerisinde belirli seviye grupları oluşturmak C ) İçeriği anlamlı ve düzenli bir biçimde sunmak D ) Öğrencileri derse karşı güdülemek E ) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini değerlendirmek 71 şağıdakilerden hangisi, tam öğrenme modeline göre, öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen etkenlerden birisi değildir? ) Disiplin önlemleri B ) Öğrenci katılımı C ) İpuçları verme D ) Pekiştirme E ) Dönüt-düzeltme 72 İşbirlikli öğrenme yaklaşımı, öğrencilere aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırır? ) Öğrencilerin, kendi başlarına bireysel çalışmalarını sağlar B ) Öğrenciler arasında yarışma ve rekabet gücünü artırır C ) Öğrencilerin, birbirine karşı olumsuz tutum geliştirmesini sağlar D ) Demokratik ortam ve birlikte çalışma yeteneğini artırır E ) Öğrencileri, öğrenme ünitesine karşı güdüler 15

16 73 Öğretim süreçlerinde, öğrencilerin bir konu üzerinde düşünmelerini ve düşündüklerini ifade etmelerini sağlamada, iyi anlaşılmayan noktaları açığa çıkarmada, yanlış bilgilerin düzeltilmesi için fırsatlar yaratmada ve pekiştirme işlemlerinde kullanılabilecek en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? ) Düz anlatım yöntemi B ) Grup tartışması C ) Soru yanıt yöntemi D ) Problem çözme E ) Bireysel çalışma 74 şağıdaki seçeneklerin hangisi öğrenme-öğretme sürecinde, öğrenciye geri bildirim vermeye bir örnektir? ) Hangi davranışı nasıl öğrenebileceğini bildirme B ) Beklenen davranışı göstermek için istekli hale getirecek girişimde bulunma C ) Gösterdiği davranışın doğru olup olmadığını, varsa eksik veya yanlışlıklarını bildirme D ) Beklenen davranışı öğrenmek için yapacağı hazırlıkları anlatma E ) Kazandırılacak davranışla ilgili ön bilgilerinde eksik olup olmadığını kontrol etme 75 Bir öğretim hizmetinin, sınıftaki öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olması durumunda ve onlara ihtiyaçları kadar zaman tanınması halinde, sınıfta bulunan tüm öğrencilerin, öğretim hedefleri yönündeki öğrenme düzeyleri birbirine yaklaşabilir ve böylece sınıfın başarı düzeyi artar. Paragrafta dile getirilen görüşler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin özünü oluşturur? ) Modelden öğrenme B ) Buluş yoluyla öğretim C ) raştırma inceleme D ) Tam öğrenme E ) Sunuş yoluyla öğretim 76 Laboratuarda deney yapacak bir öğretmen, deneye başlamadan önce öğrencileri, ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarmalı ve alınacak önlemleri hatırlatmalıdır. Öğretmenin bu davranışı, aşağıdaki amaçlardan hangisini sağlamaya yöneliktir? ) Öğrenmeye güdüleme B ) Hazır olmayı sağlama C ) Konuya dikkati çekme D ) Güvenliği sağlama E ) Konunun önemini vurgulama 16

17 77 şağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik anlayışına göre rehberliğin bir özelliği değildir? ) Yalnızca problemli öğrenciye dönük hizmet vermek B ) Öğretimin tüm kademelerini kapsayıcı olmak C ) Öğrencilerin eğitiminden en üst seviyede yararlanmalarını amaçlamak D ) Öğrencilerin tüm kapasitelerini geliştirmeye dönük düzenleme yapmak E ) Koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım sergilemek 80 Etkili ders çalışma yollarını öğretmek aşağıdaki rehberlik çeşitlerinden hangisinin kapsamına girer? ) Uyum sağlayıcı rehberlik B ) Mesleki rehberlik C ) Eğitsel rehberlik D ) Kişisel rehberlik E ) Düzeltici rehberlik TEST BİTTİ CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ 78 Rehberlik anlayışı bakımından bireyin olumsuz deneyimleri, aşağıdakilerden hangisi için önemli bir fırsat doğurur? ) Başkalarıyla mücadele etme B ) Kendini kanıtlama C ) Yanılgılara düşmeme D ) Liderlik özelliği kazanma E ) Gelişim ve uyum sağlama 79 şağıdakilerden hangisi rehberliğin ilköğretim düzeyindeki öğrencilerde geliştirmeyi amaçladığı özelliklerden biri değildir? ) Sosyal beceriler B ) Yeterlik duygusu C ) Sorumluluk duygusu D ) Yüksek not olma E ) Psikolojik sağlamlık 17