ÖSYM BİLGİ KPSS 2011 EB-(1) 1. Deneme / 3. Soru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖSYM BİLGİ KPSS 2011 EB-(1) 1. Deneme / 3. Soru - 127 -"

Transkript

1 KPSS 2011 EB-(1) 1. Deneme / 3. Soru 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî park, müze, bilim ve sanat merkezleri ve benzeri alanlarda birincil kaynaklardan elde ederek anlamlandırdıkları söylenebilir. Bu süreçte öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenebilirler ve somut yaşantılar kazanabilirler. Buna göre, informal öğrenme aşağıdaki programlardan hangisinin kapsamında daha etkili gerçekleştirilebilir? A) Modüler B) Çekirdek C) Sarmal D) Örtük E) Tematik 3. İnformal, kendiliğinden ve gizil öğrenmeleri kapsar, Kasıtlı değildir, ima edilen programdır Resmi programın dışındadır Okul düzeni, disiplini, fiziksel, sosyal, psikolojik çevresi ile okuldaki eğitim personelince resmi program dışı sözlü, sözsüz verilen bütün iletilerle oluşan öğrenmeleri kapsar Yukarıda özellikleri verilen program türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ders B) Uygulamadaki program C) Örtük D) Ekstra E) İhmal edilen (geçersiz)

2 KPSS 2011 EB-(1) 3. Deneme / 1. Soru 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî park, müze, bilim ve sanat merkezleri ve benzeri alanlarda birincil kaynaklardan elde ederek anlamlandırdıkları söylenebilir. Bu süreçte öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenebilirler ve somut yaşantılar kazanabilirler. Buna göre, informal öğrenme aşağıdaki programlardan hangisinin kapsamında daha etkili gerçekleştirilebilir? A) Modüler B) Çekirdek C) Sarmal D) Örtük E) Tematik 1. Okulda sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan yan ve informal öğrenmeleri kapsar. Bu öğrenmeler olumlu da olumsuz da olabilir. Her okulun ve öğretmenin kendine özgü olarak geliştirdiği (resmi programın dışında) bu tür programı bulunur. Böylece öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlamakla birlikte okulun ve sınıfın ikliminden kaynaklanan özel koşullar öğretme öğrenme süreçlerine de yön vermektedir. Yukarıda sözü edilen program türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ders B) Uygulamadaki C) Örtük D) Ekstra E) İhmal edilen (geçersiz)

3 KPSS 2011 EB-(1) 2010 / 7. Deneme / 8. Soru 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî park, müze, bilim ve sanat merkezleri ve benzeri alanlarda birincil kaynaklardan elde ederek anlamlandırdıkları söylenebilir. Bu süreçte öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenebilirler ve somut yaşantılar kazanabilirler. Buna göre, informal öğrenme aşağıdaki programlardan hangisinin kapsamında daha etkili gerçekleştirilebilir? A) Modüler B) Çekirdek C) Sarmal D) Örtük E) Tematik 8. Aşağıda psikoloji dersinin tasarım yaklaşımına örnek verilmiştir Genel psikoloji Eğitim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Öğrenme Kuramları Davranışçı Öğrenme Kuramları Bu örneğe göre psikoloji dersi hangi programlama yaklaşımı ile oluşturulmuştur? A) Doğrusal B) Modüler C) Sarmal D) Piramitsel E) Çekirdek

4 KPSS 2011 EB-(2) 1. Deneme / 1. Soru 2. Türk erkeğiyle evli olan yabancı bir kadın eve girerken ayakkabılarını çıkarmayı, büyüklerin elini öpmeyi ve misafirperverliği öğrenir. Türk erkeği ise eşinden pizza yapmayı ve değişik dans figürleri öğrenir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir? A) Kültürleşme B) Örgütleme C) Kültürlenme D) Bireyselleştirme E) Zoraki kültürleme 1. İnsanların diğer insanlarla ve çevreleriyle etkileşimlerinin maddi ve manevi ürünlerine kültür dendiği dikkate alınırsa, insanın, çevresiyle etkileşimi sonucunda kültürlenmeye uğradığı söylenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürlenme sonucu elde edilen bir davranış olarak değerlendirilmez? A) Trafikte ilerleyen Ahmet Bey in kırmızı ışık yandığı zaman durması B) Yağmurda ıslanmamak için Ayşe Hanım ın apartman saçağına sığınması C) Ayla nın saçlarını çok sevdiği sanatçıya benzetmeye çalışması D) Ömer in şimşek çaktığı zaman irkilmesi E) Ödevini yapmayan Mehmet in okula gitmek istememesi

5 KPSS 2011 EB-(2) K. Anlatım / 33. Sayfa / 24. Soru 2. Türk erkeğiyle evli olan yabancı bir kadın eve girerken ayakkabılarını çıkarmayı, büyüklerin elini öpmeyi ve misafirperverliği öğrenir. Türk erkeği ise eşinden pizza yapmayı ve değişik dans figürleri öğrenir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir? A) Kültürleşme B) Örgütleme C) Kültürlenme D) Bireyselleştirme E) Zoraki kültürleme 24. Gelenek, görenek kısaca toplumun var olan değerlerinin yeni nesillere aktarılması, eğitimin aynı zamanda bir.. süreci olduğunu ortaya koymaktadır. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? A) Toplumsallaşma B) Kültürleme C) Sosyalleşme D) Öğretim E) Bireyselleşme

6 KPSS 2011 EB-(3) 8. Deneme / 4. Soru 3. Matematik dersinde, öğretmen ile öğrenciler arasında geçen bir konuşma şöyledir: Öğretmen: Zeynep: Öğretmen: Selim: Öğretmen: Şimdi öğreneceğimiz çok zor bir konu ama disiplinli çalışırsanız öğrenirsiniz. Yaşam, kurallı ve disiplinli olmayı gerektirir. Öğretmenim tahtadaki şekli defterime yan olarak çizebilir miyim? Hayır, ben ne yapıyorsam aynısını yapın. Siz her şeyi benden öğreniyorsunuz. Öğretmenim ben o soruyu formül kullanmadan başka bir yoldan da çözdüm, isterseniz göstereyim. Benim verdiğim formülü ezberle ve o şekilde çöz. Sınavda formülsüz çözümleri kabul etmeyeceğim. Bu formüller yüzyıllardır kullanılıyor, sen de kullan. Bu örnekteki öğretmen hangi eğitim felsefesine göre davranmaktadır? 4. Safiye öğretmen; öğrenmenin doğasında çok sıkı çalışmanın olduğu ve çoğu zaman öğrencinin zorlanması gerektiği düşüncesindedir. Disipline önem vermekte, soyut düşünme, alıştırma ve ezberleme gibi öğretim yaklaşımlarını kullanmaktadır. Buna göre, Safiye öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? A) Öğrencileri evrensel nitelikteki değerlere göre yetiştirme B) Zamanın tecrübesinden geçmiş, kalıcı temel konuları ve değerleri öğretmesi C) Öğrencilerin alanının temel kitaplarını kullanarak öğrenmesini teşvik etme D) Öğrenmeleri kendi kontrolünde gerçekleştirmesi E) Çevrenin özelliklerine göre öğrenme sürecinde değişikliğe gitmesi A) Daimîcilik B) Esasicilik C) İlerlemecilik D) Yeniden kurmacılık E) Yararcılık

7 KPSS 2011 EB-(5) 2010 / 7. Deneme / 9. Soru 5. Program geliştirme sürecinde izlenecek işlem basamakları aşağıdaki işlem-zaman çizelgesinde verilmiştir. Bu işlem-zaman çizelgesinde hangi iki işlemin sırasının değiştirilmesi doğru olur? A) İçerik analizi Eğitim durumunun yazılması B) Planlama İhtiyaç analizi C) Eğitim durumunun yazılması Belirtke tablosunun hazırlanması D) İhtiyaç analizi Kazanım yazımı E) Belirtke tablosunun hazırlanması Sınama durumlarının belirlenmesi Program geliştirme sürecinin aşamaları aşağıda verilmiştir. 1. Program geliştirme komisyonu oluşturma 2. Çalışma planı hazırlama (komisyon için) Aday hedefleri belirleme 5. Aday hedefleri kesinleşmiş hedefler haline getirme ve davranışsal tanımlamaları yapma 6. İçerik seçme ve örgütleme 7. Eğitim durumlarını, öğrenme yaşantılarıyla belirleme Program değerlendirme 11. Program düzeltme ve sonucu raporlaştırma Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sıra ile gelmelidir? A) İhtiyaç analizi yapma - Değerlendirme durumlarını belirleme- Programı deneme B) Çalışma komisyonlarını oluşturma- Öğretim materyalini belirleme Programı deneme C) Çalışma komisyonlarını oluşturma Programı deneme Süreci değerlendirme D) İhtiyaç analizi yapma - Programı deneme - Değerlendirme durumlarını belirleme E) Genel hedefleri belirleme Öğretim materyalini belirleme - Değerlendirme durumlarını belirleme

8 KPSS 2011 EB-(6) 5. Deneme / 12. Soru 6. Öğretim programlarının en önemli ögesi olan kazanımlarda, gözlenemeyen ya da yoruma açık ifadeler yerine gözlenebilir ve net ifadelerin kullanılması önerilmektedir. Bu önerinin aşağıdaki süreçlerden hangisini kolaylaştırıcı etkisi en azdır? A) Öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesi B) Öğretim sürecinin izlenmesi C) Sınıf içi öğretim faaliyetlerinin seçimi D) Öğretim programının değerlendirilmesi E) Öğrenci başarısının ölçülmesi 12. Hedef: Planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazandırılması kararlaştırılan, davranış değişikliği ya da davranış olarak ifade edilmeye uygun özelliklerdir. Hedeflerin taşıması gereken özellikler açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hedefler hitap ettiği gruba uygun olarak yazılmalıdır. Kullanılan dil, öğrenci ve diğer ilgililer tarafından anlaşılmalıdır. B) Öğretim sürecinde neler yapılacağına açıklık getirmelidir. C) Hedefler, öğretmenin değil, öğrencilerin neler yapması gerektiğini ifade etmelidir. D) Hedefler birbirini desteklemeli, bir ders için yazılan hedefler kendi içinde mantıksal açıdan tutarlı olmalıdır. E) Hedef tek tip öğrenme ürününü ifade etmelidir

9 KPSS 2011 EB-(8) 10. Deneme / 8. Soru 8. Sedat Öğretmen, beden eğitimi dersinde voleybol, basketbol ve hentbol oyunlarının benzer görünmekle beraber farklı özelliklerde olduğunu düşünür ve bu oyunların öğretiminde farklı yöntem ya da teknikler kullanır. Her oyunu kendi içinde organize ederek öğretir. Buna göre, Sedat Öğretmen in aşağıdaki içerik programlama yaklaşımlarından hangisini kullandığı söylenebilir? A) Sarmal B) Modüler C) Doğrusal D) Tematik E) Geniş alanlı 8. Bu tasarım yaklaşımında; belirli bir kavram (ya da problem, konu) temel alınarak, bu kavrama değişik yönlerden ışık tutabilecek bilgi ve beceriler ilgili alanlardan alınarak bütünleştirilir. Burada temel amaç, dersin konusunu teşkil eden kavramın incelenmesi olmakla birlikte, bu süreçte rol alan değişik konu alanlarının kavramla ilgili bilgi ve becerilerinin öğrenilmesi de önemlidir. Öğretim süreci, hem belirli disiplinlere ait bilgi ve becerilerin öğrenilmesine hem de bunların anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek kullanılmasına yardımcı olur. Yukarıda ifade edilen tasarım yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Disiplin tasarımı B) Geniş alan tasarımı C) Süreç tasarımı D) Çocuk merkezli E) Çekirdek tasarım

10 KPSS 2011 EB-(10) S. Bank. / 339. Sayfa / 4. Soru 10. Bir ilköğretim programı yeniden yazılır ve program uygulanmadan önce bu programın denenmesine karar verilir. Programın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için planlama yapıldıktan sonra deneme yapılacak okullar ile sınıfların belirlenmesine sıra gelir. Aşağıdakilerden hangisi deneme okullarını ve sınıfları seçerken dikkate alınması gereken ölçütlerden biri değildir? A) Ülkenin coğrafi bölgelerini temsil etmesi B) Uygulama için gerekli alt yapıya sahip olması C) Hizmet içi eğitim için gönüllü okul yöneticisi ve öğretmenler olması D) Uygulamadaki öğrencilerin yaş, cinsiyet, ilgi gibi farklı özelliklere sahip olması E) Köy, kent gibi farklı yerleşim yerlerini temsil etmesi 4. Hazırlanan programlar yaygınlaştırılmadan önce, ön denemesinin yapılması gerekir. Hangisi ön deneme uygulamalarında özellikle dikkat edilmesi gereken bir durum değildir? A) Uygulamaların deneyimli ve başarılı öğretmenlerle yapılması gerekir. B) Uygulamaların önkoşul bilgi ve becerilere sahip öğrencilerle yapılması gerekir. C) Uygulamaların tanıdık yöneticilerle yapılması gerekir. D) Sonuçların uygun yöntem ve teknikler kullanılarak değerlendirilmesi gerekir. E) Uygulamaların uygun öğrenme ortamlarında yapılması gerekir

11 KPSS 2011 EB-(11) 2010 / 9. Deneme / 38. Soru 11. Sinem Öğretmen, sınıfında öğrencilerinin kendilerini güvende hissetmelerine, derslerde katılımcı ve enerjik olmalarına, kendi çalışmalarını yönetebilecekleri özdenetime sahip olmalarına, arkadaş grubuna ait olmayı hissetmelerine, her zaman meraklı, dikkatli ve çaba göstermeye duyarlı olmalarına ve kendi kararlarını vermelerine önem vermektedir. Buna göre, Sinem Öğretmen in öğrenme ortamlarını düzenlerken hangi öğrenme yaklaşımı ilkelerini temel aldığı söylenebilir? A) Programlı B) Yaşam boyu C) Aktif D) Kuantum E) Basamaklı 38. SORUYU AŞAĞIDAKİ YE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Sosyal bilgiler dersi, Cumhuriyete nasıl kavuştuk ünitesi kapsamında aşağıdaki uygulamalar yapılmıştır. Daha önce öğrencilerin ders kitabından okuduğu bölümler üzerinde irdeleyici ve düşünmeyi teşvik edici sorular sorulur. Kurtuluş Savaşından önce ülkemizin içinde bulunduğu durumu bir veya iki kelime ile ifade etmek istersek ne söyleyebiliriz? Bu soruya gelen cevaplara göre, belirtilen kelimelerin ne anlama geldiği tartışılır. Kurtuluş Savaşı öncesi durumu, öğrencilerin kendi kelimeleri ile açıklamaları amacıyla bazı sorular sorulur. Örneğin ülkenin o zaman içinde bulunduğu durumun nedenleri nelerdir? Osmanlı İmparatorluğunun içinde bulunduğu durum ne idi? Antlaşmalar, başka ülkelerin emelleri? O dönemde yaşıyor olsaydınız neler hissederdiniz? Öğrencilerin Kurtuluş Savaşı öncesi durumu analiz etmeleri, buna göre çıkış yolları önermeleri ve bu öneriler ışığında o dönemde yapılanları ( kongreler, Meclisin kuruluşu, vb.) değerlendirmek amacıyla tartışma başlatılır. Bir ülke işgal edilmiş ve çöküşe doğru itilmişse, bu durumdan kurtulmanın yolları neler olabilir? Bu yollardan hangileri o zaman kullanılmıştır? Nasıl? Öğrencilerin geçerli ve geçersiz genellemeleri fark etmeleri amacıyla, o dönemde farklı grupların ne düşündüklerine ve yaptıklarına ilişkin sorular sorulabilir. Örneğin, o zaman Kurtuluş Savaşını başlatmak için toplumda tam bir görüş birliği var mıydı? Ayaklanmalar nasıl değerlendirilebilir? Bu uygulamada kullanılan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay incelemesi B) Tam öğrenme C) Araştırma inceleme yoluyla öğrenme D) Sunuş yoluyla öğrenme E) Aktif öğrenme

12 12. I. Bir hücre modeli oluşturarak hücreyi oluşturan ögelerin birbirleriyle ilişkisini gösterme II. Hücre organellerinin görevlerini kendi cümleleriyle ifade etme III. KPSS 2011 EB-(12) Canlının hücrelerden oluştuğunu örneklerle açıklama IV. İki farklı dokuya ait iki hücrenin temel ögelerini eşleştirme V. Daha önce duymadığı tek hücreli bir canlı türü tasarlama Yukarıdaki kazanımlardan hangisi Bloom un bilişsel alan sınıflamasına göre daha üst düzeydedir? A) I B) II C) III D) IV E) V 3. Deneme / 10. Soru 10. Bloom un bilişsel alan sınıflamasına göre, aşağıdaki kazanımlardan hangisi diğerlerinden daha yüksek düzeyde zihinsel beceri gerektirir? A) Tarih dersinde haritayı okuyabilme B) Bir metni yorumlayabilme C) Var olan ilişkileri açıklayabilme D) Kuralına uygun cümleler yazabilme E) Okuduğu parçanın ana fikrini çıkarabilme

13 KPSS 2011 EB-(15) 1. Deneme / 24. Soru 15. Fen ve teknoloji dersi öğretim programı ilköğretim 6. sınıf canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinde Büyüme, gelişme ve ergenliğin araştırıldığı, tartışıldığı ve paylaşıldığı toplumsal organizasyonların önemini fark ederek bu organizasyonlara katılmaya gönüllü olur. kazanımı yer almaktadır. Öğrencilerin bu kazanıma ulaşabilmeleri için aşağıdaki uygulamalardan hangisi önerilemez? A) Öğrencilerden ergen sorunlarıyla ilgili makaleler yazmaları istenir. B) Tüm öğrencilere ergen sorunlarıyla ilgili bir dergiye abone olmaları şartı koşulur. C) Öğrencilerden, bu konuyla ilgili organizasyonları araştırarak bir bilgilendirme sunumu yapmaları istenir. D) Sınıfa ergenlik konusunda uzmanlaşmış bir konuk davet edilerek öğrencilerin ilgilerinin çekilmesi amaçlanır. E) Ergenlik ve gelişim sorunlarıyla ilgili kuruluşlara geziler düzenlenir. 24. Öğretmen Lisesinde okuyan 12. sınıf öğrencileri, öğretmenlik mesleğindeki gelişmeleri ve sorunları vurgulayan proje, kısa yazı, afiş, resim, fotoğraf, poster vb. tasarımı yapar. Yapılan çalışmalar değerlendirilerek uygun bulunanlar sınıf veya okul panosunda sergilenir. Bu etkinlikle öğrencilerde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesine en az katkı sağlanır? A) Öğretmenlik mesleğini bütün yönleri ile tanıma B) Gerçek yaşam problemleri ile yüz yüze gelme C) Yaratıcılık becerilerini ortaya çıkarma D) Öğretmenliğin gerektirdiği mesleki becerilere sahip olma E) Okulların yapı ve yönetim sorunları ile ilgili temel bilgilere sahip olma

14 KPSS 2011 EB-(16) 14. Deneme / 9. Soru 16. Meyve suyu niçin daha yavaş, su ise daha hızlı akar? Bugün işte bunu öğreneceğiz. diyen bir sınıf öğretmeninin öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir? A) Güdülenmeyi sağlamak B) Bilgilerin transferini sağlamak C) Bilgi düzeyini artırmak D) Eleştirel düşünme becerisini geliştirmek E) Geri bildirimde bulunmak 9. Öğretmenin dersin başında vücudumuz konusunu öğrenince kendi vücudunuzun nasıl çalıştığını öğrenebileceksiniz ve sağlığınızı koruyabileceksiniz. Şeklindeki açıklaması aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilebilir? A) İpucu B) Güdüleme C) Dikkat çekme D) Gözden geçirme E) Pekiştirme

15 KPSS 2011 EB-(18) 6. Deneme / 12. Soru 18. Bir öğretim sürecinde fiziksel olarak ayrı mekânlarda bulunan kişilere zaman zaman etkileşimli ortam sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun için ortam, öğretici, öğrenci ve ders içeriğini bir araya getirecek bir sistem planlanır. Eğitimi alacak her bireyin kendi ihtiyacı dikkate alınır ve kişiye özel ders süreleri planlanabilecek modüler bir sistem uygulanır. Bireyler eğitimlerini eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan şekillerde alabilirler. Bu örnekte hangi tür eğitim/öğretim uygulamasından söz edilmektedir? A) Sorgulamaya dayalı eğitim B) Programlı öğretim C) Uzaktan eğitim D) Buluş yoluyla öğretim E) Projeye dayalı eğitim 12. Uzaktan eğitim yaklaşımıyla, herhangi bir nedene dayalı olarak örgün eğitime katılma olanağı elde edemeyen bireylere oldukça önemli olanaklar sağlanmaktadır. Uzaktan eğitimin en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşanan yerde eğitim görme B) Yaşamın her döneminde eğitim görme C) İşi ve eğitimi birlikte yürütme D) Öğrenmeyi kendi hızında ve kendine uygun yöntemle gerçekleştirme E) Düşük maliyetle eğitim görme

16 KPSS 2011 EB-(20) 2010 / 13. Deneme / 41. Soru 20. Çağan Öğretmen, sosyal bilgiler dersine başlarken öğrencilerin Yaşadığımız bölgede görülen doğal afetleri nasıl önleyebiliriz? problemini tanımlamalarını sağlar. Öğrencilere, problemin geçici çözümünü bulmaları için sorular sorar, yönlendirmelerle hangi verileri nasıl toplayacaklarını buldurur. Öğrencileri beşerli gruplara ayırır ve verileri farklı şekilde toplamalarını ister. Elde edilen veriler karşılaştırılır ve yorumlanır. Bulgular birlikte değerlendirildikten sonra çözüm yolları üretilir ve uygulanır. Bu örnekte Çağan Öğretmen, dersinde hangi öğretim strateji, yöntem ya da tekniğini kullanmıştır? A) Deneye dayalı B) Buluş yoluyla C) Basamaklı öğretim D) Araştırma-inceleme E) Beyin temelli 41. Öğrenciler beşer kişilik gruplara ayrılır. Gruplar, ülkemizde ekolojik tarım yapılan bölgeleri ve ürün çeşitlerini araştırarak tablo hâline getirirler. Daha sonra, grupların bulguları sınıfta birbirleriyle karşılaştırılır Bu uygulamada kullanılan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunuş yoluyla öğrenme B) Tam öğrenme C) Probleme dayalı öğrenme D) Araştırma inceleme yoluyla öğrenme E) Buluş yoluyla öğrenme

17 KPSS 2011 EB-(22) 2010 / 10. Deneme / 34. Soru 22. Olası bir savaşta hava bombardıman birliklerinde görev alacak askerler için sanal savaş ortamları oluşturulmuş ve savaş anında ne zaman ne yapmaları gerektiğine ilişkin bilgi ve beceri kazanmaları için eğitim verilmiştir. Bu örnekte askerlere eğitim verilirken hangi öğretim yöntem ya da tekniğinin kullanıldığı söylenebilir? A) Benzetim B) Örnek olay C) Drama D) Programlı öğrenme E) İşbaşında öğrenme 34. Öğrenciler beşerli gruplara ayrılır. Bu gruplardan her birinden öğrendikleri tarla bitkilerine göre farklı coğrafi bölgeler için tarla tarımı planlaması için bir yazılım programı yapmaları istenir. Gruplar yazılım planı yaparken iklim koşulları, toprak yapısı, sulama olanakları, ekim nöbeti imkânı vb. dikkate alarak, tarladan en verimli yararlanma şeklini ortaya koymaya çalışırlar. Bu eğitim çalışmasında hangi öğretim yaklaşımı kullanılmıştır? A) Benzetim B) Proje tabanlı öğrenme C) Örnek olay incelemesi D) İş birliğine dayalı öğrenme E) Probleme dayalı öğrenme

18 KPSS 2011 EB-(23) 13. Deneme / 30. Soru 23. Derin Öğretmen elinde bir kuklayla sınıfa girer ve kuklayı konuşturarak öğrencilere Öğretmeninizi ve arkadaşlarınızı düşünün. Öğretmenleriniz bazen sınıfta arkadaşlarınıza kızabilir ve bu kızgınlıklarını farklı davranışlarla gösterebilirler. Şimdi dörder kişilik gruplar oluşturmanızı istiyorum. Sınıfta öğretmeninizi kızdıracak bir davranışı ve öğretmeninizin bu davranış karşısında vermiş olabileceği tepkileri düşünün. Bu anı istediğiniz şekilde yansıtın. der ve öğrencilere 15 dakika zaman verir. Derin Öğretmen, bu derste aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır? A) Benzetim B) Örnek olay C) Gösteri D) Beyin fırtınası E) Yaratıcı drama 30. Öğrencilere öykü okunur. Öğrenciler öyküde yer alan kişilerin duygusal ve fiziksel özelliklerini detaylarıyla belirler. Öyküdeki kişilerin yaşadıkları mekânı ve kullandıkları nesneleri tasarlar. Bu kişilerin içinde yer aldığı öyküyü doğaçlar. Müzede gördüğü bazı heykelleri bedeniyle oluşturur. Öğrencilerin heykel olarak birbirleriyle diyaloga girmeleri istenir Bu uygulamada kullanılan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğitsel oyun B) Öykü temelli öğrenme C) Yaratıcı drama D) Rol oynama E) Konuşma halkası

19 KPSS 2011 EB-(25) 4. Deneme / 34. Soru 25. Aşırı yağmurun olduğu, sellerin büyük çevresel zararlara yol açtığı günlerde, Mustafa Öğretmen, Yağmurlar sayesinde bu yıl kurak geçmeyecek. der. Mustafa Öğretmen in yukarıdaki davranışından yola çıkarak altı şapkalı düşünme tekniğinden hangi şapka rengine uygun davrandığını bulan öğrenciler, ders boyunca aynı şapka rengine uygun tepkiler vereceğini bilmektedirler. Buna göre, Mustafa Öğretmen in ders boyunca aynı şapka rengine uygun olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenmez? 34. I. Toplum ve bireyin duygusal yaşamının ele alınan durumdan nasıl etkilendiğini ortaya koyar. II. Ele alınan duruma ilişkin iyimser bir bakış açısı geliştirir. III. Ele alınan durumu diğer grupların bakış açılarını da dikkate alarak inceleyip sunar. Altı şapkalı düşünme tekniğiyle ilgili olarak yukarıda numaralandırılmış olarak verilen düşünme biçimi eşleştirmeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Sanayileşmenin öneminden ve bunun doğanın yararına olduğundan bahsetmesi B) Yaşanmış nükleer santral kazalarını örnek göstererek olası riskler üzerinde durması C) Okunan hikâyedeki kötü adamın iyi yönlerinin de olduğunu söylemesi D) Buzulların erimesiyle yeni petrol rezervlerine ulaşılacağını ve bunun enerji kaynakları açısından yararlı olacağını belirtmesi E) Sera gazlarının salınımına sınırlama getirilmemesinin ekonomik kalkınmaya katkı getireceğini ifade etmesi I II III A) Sarı Beyaz Yeşil B) Sarı Siyah Mavi C) Yeşil Sarı Siyah D) Kırmızı Sarı Mavi E) Kırmızı Yeşil Beyaz

20 KPSS 2011 EB-(26) 2010 / 11. Deneme / 16. Soru 26. Beril Öğretmen, Türkçe dersinde öğrencilerin Metnin türünü dikkate alarak okur. ve Gazete ve dergi okur. kazanımlarını edinmelerini sağlamak için rol oynama ve eğitsel oyun öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanır. Beril Öğretmen, bu öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanarak öğrencilerinde öncelikle hangi özelliğin gelişmesine yardımcı olur? A) Argümantasyon B) Sentezleme C) Yansıtıcı düşünme D) Somut yaşantı kazanma E) Akademik benlik geliştirme 16. Fen ve teknoloji dersinde Maddenin Değişimi konusunu işleyen bir öğretmen; öğrencilerden, gün içerisinde karşılaştıkları ve kullandıkları maddeleri söylemelerini, bu maddeleri ne için ve nasıl kullandıklarını, bu maddelerin nasıl bir işlemden geçirilerek bu nesnelere dönüştüğünü sorar. Öğretmenin bu uygulamadaki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri güdülemek B) Öğrencilerin gündelik yaşantılarından haberdar olmak. C) Öğretim etkinliğini öğrenci yaşantısı ile ilişkilendirmek D) Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları tespit etmek E) Öğretmen-öğrenci iletişimini güçlendirmek

21 KPSS 2011 EB-(28) 7. Deneme / 14. Soru 28. I. Kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyar. II. III. Soyut işlemler dönemi çocukları için daha uygun bir araçtır. Dersin değerlendirme aşamasında da kullanılabilir. IV. İşlenen konuya bütün olarak bakılabilmesine olanak verir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri kavram haritalarının özelliklerindendir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV 14. Kavramsal harita oluşturmada, mantıklı kalıplara düşünceleri sıralama ve her bir konuda belirlenen anahtar düşünceleri ilişkilendirmek önemlidir. Bilgi şemaları kimi kez aşamalı bir biçimde kimi kez de nedensel ilişkileri gösteren biçimde düzenlenir. Kavram haritası oluşturmada; I. Ana düşünceyi haritanın en tepesine ya da ortasına yerleştirme II. Temel düşünceyi ya da diğerlerinin üstündeki en temel ilkeyi belirleme III. Temel düşünceyi ya da kavramı destekleyen ikincil düşünceleri ve kavramları belirleme IV. Ana düşünce etrafındaki ikincil düşünceleri, ana düşünce ve birbirleriyle ilişkilerini görsel olarak gruplama İzlenmesi gereken doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir? A) I-II-III-IV B) I-IV-II-III C) II-III-I-IV D) III-II-IV-I E) III-I-IV-II

22 KPSS 2011 EB-(29) 1. Deneme / 32. Soru 29. Program türleri Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) Programın özellikleri I. Alıştırma ve tekrar Öğrencilere işlenmiş konuların tekrarını yaparak öğrenilenlerin kalıcılığını sağlar ve öğrencinin öğrenemediği bilgi ve becerileri kazandırmaya çalışır. II. Birebir öğretim Öğrenci kendi hızına göre çalışır ve bu programla öğretim zamanı kısalır. 32. Tehlikeli ve pahalı olan deneyler Gerekli araç ve gereçlerin kontrollü ortamlarda bulunmadığı deneyler Tekrarı zor olan deneyler Yukarıdaki deneyleri gerçekleştirmek için dersinde bilgisayar destekli öğretim programlarından yararlanmak isteyen bir öğretmen için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? III. Problem çözme Öğrenciler gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözmeyi öğrenirler ve deneyim kazanırlar. A) Kelime işlemci programlar B) Alıştırma ve tekrar programları IV. Benzetim Öğrencileri gerçek hayata hazırlar ve öğrencilerin yaparak öğrenmelerini sağlar. V. Sınama durumları Öğrencilere ürün ve sürece yönelik düzeyleriyle ilgili geri bildirim sağlar. C) Birebir öğretim programları D) Problem çözmeye yönelik programlar E) Benzetim programları Deprem olduğunda ne yapması gerektiği ve kendisini nasıl koruyacağı konusunda yetersiz olan öğrenci için tabloda verilen BDÖ programlarından hangileri diğerlerine göre daha etkili olur? A) I, II ve III B) I, III ve IV C) II, III ve IV D) II, IV ve V E) III, IV ve V

23 KPSS 2011 EB-(30) 2010 / 7. Deneme / 26. Soru 30. Ayça Öğretmen, sosyal bilgiler dersinde ülkemizin kaynakları ünitesini işlemeden önce bir planlama yapar. Bu planlama sürecinde önce ünitenin kazanımlarını inceler. Bu ünitenin ön koşul davranışlarını belirlemek için bilişsel giriş testi hazırlar. Bu testin sonuçlarına göre öğrencilerde eksik olan ön koşul davranışlarla ilgili tamamlama öğretimi planlar. Öğrencilerin tamamının aktif katılımını sağlayacak etkinlikler düzenler ve ünitenin işlenmesi bittikten sonra öğrencilere uygulanacak izleme testi hazırlar. Herhangi bir öğrenme eksikliğine ya da yanlışlığına yönelik ek öğrenme-öğretme etkinliklerinin neler olacağına karar verir. Bu örnekte Ayça Öğretmen in hangi öğrenme yaklaşımının işlem basamaklarını izlediği söylenebilir? A) Programlı öğrenme B) Tam öğrenme C) Probleme dayalı öğrenme D) Kuantum öğrenme E) Beyin temelli öğrenme 26. Başak Öğretmen; konuları, iki hafta süreli ünitelere ayırır. Her bir ünitenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere grup öğretimine başlar. Öğretimin etkilerini sıkça denetler ve gördüğü eksiklikleri düzeltir. Ünite bitiminde amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçen bir test verir. Bu test sonuçlarına göre öğrenmemiş olanlara ek zaman vererek, öğretimi bireyselleştirir. Sınıfta, tamama yakın öğrenci öğrendikten sonra başka ünitelere geçer. Başak Öğretmenin kullandığı öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyselleştirilmiş öğretim modeli B) Anlamlı öğrenme modeli C) Temel öğrenme modeli D) Tam öğrenme modeli E) Programlı öğretim modeli

24 KPSS 2011 EB-(31) 14. Deneme / 41. Soru 31. Şafak Öğretmen, iş birliğine dayalı öğrenmeyi kullanmak üzere öğrencileri gruplara rastgele dağıtarak kartallar ve şahinler adlı iki grup oluşturmuştur. İki gruba da her hafta vereceği etkinlikler için kendi gruplarıyla birlikte çalışacaklarını söyler. Başarıyı izlemek için Şafak Öğretmen, kartalları takım puanları bakımından; şahinleri de bireysel puanları bakımından her hafta değerlendirip puanlarını ne kadar artırdıklarını not eder. Bu uygulamada dönem sonunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Her iki grupta da başarı puanları bakımından eşit miktarda artış ve aralarında pozitif etkileşim olacaktır. B) Kartalların başarı puanları ve aralarındaki pozitif etkileşim düzeyi daha iyi olacaktır. C) Şahinlerin başarı puanları ve aralarındaki pozitif etkileşim düzeyi daha iyi olacaktır. D) Her iki grupta da başarı puanları ve aralarındaki pozitif etkileşim bakımından bir değişim gözlenmeyecektir. E) Kartallar, aralarındaki pozitif etkileşim düzeyi; şahinler ise grup puanı bakımından daha başarılı olacaklardır. 41. İşbirliğine dayalı olarak öğretim etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir sınıfta aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez? A) Öğrenciler, küçük heterojen gruplarda birlikte çalışırlar. B) Empatik düşünebilme becerileri gelişmiştir. C) Öğrenciler sınıf arkadaşlarından daha iyi olmak için çabalarlar. D) Öğrenciler bütün grup üyelerinin başarıları için çaba sarf ederler. E) İşbirliği, paylaşma ve dayanışma duyguları gelişmiştir

25 KPSS 2011 EB-(32) 11. Deneme / 42. Soru 32. Nil Öğretmen, öğrencilerini öğrenmeye teşvik eden etkin bir öğrenme-öğretme ortamı sağlamak için çaba gösteren nitelikli bir öğretmendir. Aşağıdaki uygulamalardan hangisinin Nil Öğretmen e ait olma olasılığı en yüksektir? A) Öğrenci çalışmalarından en nitelikli olanları yıl sonunda sergileme B) Öğrenci katılımını teşvik etmek için öğrenci yanlış yanıt verse de yanıtını onaylama C) Öğrenmeleri pekiştirmek için öğrencilere çok sayıda ve sık sık ödül verme D) Öğrencilerin birbirlerine soru sormalarına ve birbirlerini eleştirmelerine fırsat verme E) Sadece dönem sonunda değerlendirme yaparak geçme notu verme 42. Genel liseden, Anadolu lisesine atanan Cemil öğretmen, öğretim etkinliklerinden istenen verimi almaması ve öğrenci katılımının çok düşük kalması üzerine diğer öğretmenlerle işbirliği yapmaya karar vermiştir. Cemil öğretmenin bu uygulaması aşağıdaki mesleki ilkelerden hangisiyle ilgili değildir? A) Öz değerlendirme yaparak değişim ve sürekli gelişim için çaba harcama B) Planlarında öğrencilerin gereksinimlerine daha iyi yanıt verecek farklı etkinlikler sunma C) Diğer öğretmenlerin başarılı deneyimlerinden yararlanma D) Mesleği ile ilgili mevzuata göre davranma E) Yeni bilgi ve fikirlere açık olma

26 KPSS 2011 EB-(32) 13. Deneme / 13. Soru 32. Nil Öğretmen, öğrencilerini öğrenmeye teşvik eden etkin bir öğrenme-öğretme ortamı sağlamak için çaba gösteren nitelikli bir öğretmendir. Aşağıdaki uygulamalardan hangisinin Nil Öğretmen e ait olma olasılığı en yüksektir? A) Öğrenci çalışmalarından en nitelikli olanları yıl sonunda sergileme B) Öğrenci katılımını teşvik etmek için öğrenci yanlış yanıt verse de yanıtını onaylama C) Öğrenmeleri pekiştirmek için öğrencilere çok sayıda ve sık sık ödül verme D) Öğrencilerin birbirlerine soru sormalarına ve birbirlerini eleştirmelerine fırsat verme E) Sadece dönem sonunda değerlendirme yaparak geçme notu verme 13. Öğretimde öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alan bir öğretmen, zihinsel gelişim düzeyi açısından somut işlemler döneminde bulunan bir öğrencinin karmaşık bir sorunun üstesinden gelebilmesi için, bu öğrenciye öncelikle problem durumunu somut bir biçimde açıklaması gerektiğini bilmelidir. Öğretmenin bu şekilde davranmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencinin kavrama gücünün, henüz soyut simgelerle baş edebilecek bir olgunlukta olmaması B) Somut yaşantılar yoluyla elde edilen öğrenmelerin daha kalıcı olması C) Somut yaşantılar yoluyla elde edilen öğrenmelerde birden fazla duyunun aktif olması D) Soyut yaşantıların kalıcılığının olmaması E) Soyut öğrenmelerin yaparak yaşayarak öğrenmelere uygun olmaması

27 KPSS 2011 EB-(33) 13. Deneme / 33. Soru 33. Bir ilköğretim öğretmeni, öğrencileri gruplara ayırmış ve her gruba aynı ünitenin farklı konularıyla ilgili kapsamlı bir problem durumu vererek bu problemlerle ilgili çalışmalar yapmalarını istemiştir. Ancak ünite sonunda yaptığı sınavda her grubun sadece kendi çalıştıkları konuyla ilgili soruları cevaplayabildiğini, diğer sorularda oldukça düşük başarı gösterdiklerini görmüştür. Öğretmen, bu uygulamada başarıyı artırmak için aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha etkili sonuç alır? A) Her gruba aynı problem durumunu verirse B) Her gruba kendi konusuyla ilgili sorular sorarsa C) Sınavdan önce ünitede yer alan konuları genel hatlarıyla özetlerse D) Ünite sonu değerlendirme sınavında sadece genel konulardan soru sorarsa E) Her grubun yaptığı araştırmaları ve ulaştığı sonuçları sınıf ortamında paylaşmasını sağlarsa 33. Öğrenciler gruplara ayrılır. Her bir grup hizmet sektörü, ticaret sektörü, sanayi sektörü alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların sosyal ve yasal sorumlulukları hakkında araştırma yapar. Araştırma sonuçları sınıfta paylaşılır. Bu durumda, aşağıdakilerden hangisini yapan öğrenci grubu daha etkili bir öğrenme gerçekleştirmiş olur? A) Konu ile ilgili olarak internet üzerinden öğrenme gerçekleştiren B) Konu ile ilgili olarak kuruluş temsilcilerini sınıfa davet ederek bilgi alan C) İlgili kuruluşları ziyaret ederek somut yaşantılar elde eden D) Konu ile ilgili kavram haritaları oluşturarak gruplandırmalar gerçekleştiren E) İlgili kaynaklardan konuyu okuyarak rapor hazırlayan

28 KPSS 2011 EB-(35) 3. Deneme / 19. Soru 35. Serkan Öğretmen, derste öğrencilere (I) Derse etkin katılımınızı bekliyorum. der ve (II) öğrenci grupları oluşturur. (III) Gruplar arasında dolaşarak onlara ipuçları verir. (IV) Sınıfa getirdiği kaynakları öğrencilerle paylaşır. (V) Beğendiği çalışmalara artı puan verir. Yukarıdaki öğretmen davranışlarından hangisi, öğrencilerin öğrenme - öğretme sürecine etkin katılmalarını sağlamada en az etkiye sahiptir? A) I B) II C) III D) IV E) V 19. Öğrenci katılımı; öğrencinin duyu organları ile öğrenme konuları ile etkileşime geçmesini ve yaşantıları ile öğrenmeye ortak olmasını sağlama sürecidir Aşağıdakilerden hangisi; Öğretmenin, öğrencilerin derse katılımını sağlamak için yapması gereken etkinliklerden biri olamaz? A) Öğrenme konularını öğrenci açısından anlamlı hale getirme B) Öğrencileri birbirlerini geçmeye teşvik etme C) Öğrencileri güdüleme, konunun nerede işlerine yarayacağını bildirme D) Öğrencilerin (hazırbulunuşluk) düzeyine uygun hedef ve içerik belirleme E) Öğrencinin düzeyine uygun etkinlikler düzenleme

29 KPSS 2011 EB-(36) 2010 / 12. Deneme / 28. Soru 36. Koro adlı filmde, öğretmen sınıfındaki tüm öğrencilerden bir koro oluşturmak amacıyla onlara tek tek şarkı söyletip ses özelliklerini ve müzik yeteneklerini değerlendirir. Bu öğretmen koroyu çalıştırırken müzik yeteneği olmadığını düşündüğü bir öğrencisine nota defterini elinde tutma ve sayfaları çevirme görevi verir. Öğretmenin bu davranışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Gruba ait olma duygusu kazandırmak B) Daha eğlenceli bir sınıf ortamı oluşturmak C) Öğrencisinin müzik yeteneğini geliştirmek D) Sınıfın dikkatini dağıtmasını engellemek E) Öğrencisinin müziğe ilgi duymasını sağlamak 28. Türkçe dersinde, metin okunurken öğrenciler, katılıp katılmadıkları yerleri belirler ve zihinlerinde oluşan sorulara cevap ararlar. Duygu, düşünce ve olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmaya çalışırlar. Kişisel deneyimlerinden hareketle okuduklarını anlamlandırırlar. Bu şekilde çalışma yapmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Eleştirel okuma becerisi kazandırma B) Özet çıkarma becerisi kazandırma C) Tahmin ederek okumalarını sağlama D) Ezberleme becerisi kazandırma E) Metinlerle ilişkilendirme becerisi kazandırma

30 KPSS 2011 EB-(37) 2010 / 14. Deneme / 34. Soru 37. Bireylerin örgün eğitim kapsamında edindiği bilgilerin, meslek yaşamlarında ve sosyal hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacak düzeyde olması, bilginin ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde pek mümkün olmamaktadır. Bunun için toplumdaki bireylerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve beceriyi daha verimli ve sistemli bir şekilde elde edebilmesine olanak sağlayan yaklaşımlardan yararlanması önem taşımaktadır. Bu yaklaşımları sağlayan öğrenme-öğretme süreci aşağıdakilerden hangisinin temelinde vardır? A) Beyin temelli öğrenme B) Sosyal öğrenme C) Yaşam boyu öğrenme D) İş birliğine dayalı öğrenme E) Bilgisayara dayalı öğrenme 34. Yaşam boyu öğrenme; okul öncesi dönemden emeklilik sonrası döneme kadar tüm yetenek, ilgi, bilgi ve nitelikleri kazanma ve yenilemesi olarak ifade edilir. Böylelikle her vatandaşın bilgi tabanlı topluma uyum sağlayabilecek bilgi ve yeterliliği geliştirmesini ve sosyal ve ekonomik hayatın her alanına aktif katılım sağlamasını teşvik ederek kendi geleceğini daha iyi kontrol edebilmesini olanaklı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, yaşam boyu öğrenme yaklaşımının bireylere kazandırmak istediği özelliklerden biri olarak nitelendirilemez? A) İş hayatındaki görevlerini yapma B) Kişiler arası iletişim kurma C) Yansıtıcı düşünme becerileri kullanma D) Öğrendikleriyle yetinme E) Değişime ayak uydurabilme

31 KPSS 2011 EB-(38) 7. Deneme / 18. Soru 38. Fen ve teknoloji dersinde güneş enerjisinin kullanıldığı yeni bir aydınlatma mekanizması yapmak için öğrenci grupları oluşturulur. Öğrenciler önce ne yapacaklarını planlarlar ve buna göre kendi aralarında iş bölümü yaparlar. Çalışmalarıyla ilgili topladıkları bilgileri organize ederler. Elde ettikleri sonuçları nasıl sunacaklarını planlarlar. Sunularını hem kendi sınıfındaki hem de başka sınıflardaki arkadaşlarıyla paylaşırlar. Son olarak çalışmada öğrendiklerini yansıtırlar ve çalışmaların değerlendirilmesinde söz sahibi olurlar. Bu örnekte hangi öğrenme yaklaşımı uygulanmıştır? A) Basamaklı B) Buluş yoluyla C) Yansıtıcı D) Probleme dayalı E) Proje tabanlı 18. Matematik dersinde öğretmen öğrencileri 5 er kişilik gruplara ayırır ve şu yönergeyi verir: Okulumuza karagöz oyunu gelecektir. Okulumuzun konferans salonunda arka arkaya 10 sıra koltuk ve yan yana da 14 sıra koltuk bulunmaktadır. Bu oyun için biletleri siz hazırlamak durumundasınız. Davetlilerin oturacakları yerleri en kolay bulmalarını sağlayacak şekilde biletleri nasıl numaralandırırsınız? Örnek bir tiyatro bileti geliştiriniz. Öğretmenin bu uygulamada kullanmış olduğu öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Proje tabanlı öğrenme B) İşbirliğine dayalı öğrenme C) Probleme dayalı öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Kavramsal değişim metinleri yoluyla öğrenme

32 KPSS 2011 EB-(40) 7. Deneme / 17. Soru 40. Eğitim uzmanları, sosyal bilimler alanında eğitim yönlendiricileri için bir probleme dayalı öğrenme (PDÖ) oturum rehberi hazırlar. İlk aşamada amaçlara uygun hedefleri belirlerler. Daha sonra, I. Her oturum için ayrı süre planlarlar. II. III. Öğrencilerden her oturuma uygun senaryo yazmalarını isterler. Öğrencilere bu süreçte kullanabilecekleri kaynakların listesini verirler. IV. PDÖ öncesi ve sonrası öğrencilere değerlendirme formları hazırlarlar. V. Ayrıca eğitim yönlendiricisine de bir değerlendirme formu verirler. Yukarıda verilen PDÖ sürecinde hangi basamaktaki işlem hatalı yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 17. Probleme dayalı öğrenme, bilgiyi yapılandırma sürecinin öğrencilerin ön bilgilerini aktive ederek, iyi yapılandırmamış problemlerin çözüm yollarının grup içi ve diğer sosyal çevreler ile müzakereler ve araştırmalar ile sağlandığı bir öğrenme yöntemidir Probleme dayalı öğrenme yönteminde; I. Öğrencilere problem sunulur, II. Öğrenciler bilgi toplar, III. Öğrenciler bir plan geliştirir, IV. Verileri analiz eder, V. Çözümü sunar ve paylaşır. Uygulama basamakları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? A) I-II-III-IV-V B) III-I-II-IV-V C) I-III-II-IV-V D) III-II-I-IV-V E) II-III-I-IV-V

33 KPSS 2011 EB-(41) 10. Deneme / 39. Soru 41. Eren Öğretmen, dersinde sıvıların kaldırma kuvveti konusunu işler ve bu süreçte aşağıdaki kavram karikatürünü kullanır. 39. Kavram karikatürleri, her bir karikatür karakterinin günlük yaşamdaki bir olaya ilişkin farklı bakış açılarını savunduğu ilgi çekici ve şaşırtıcı karikatür biçimindeki çizimlerdir. Kavram karikatürlerinin öğrenme sürecine getirmiş olduğu en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Eren Öğretmen in kavram karikatürünü kullanmasının amaçlarından biri olamaz? A) Öğrencilerin konuya ilişkin kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak B) Öğrencilerin konuya odaklanmalarını sağlamak C) Tartışma ortamı yaratmak D) Öğrencilerin kendi düşüncelerini sorgulamalarını sağlamak E) Konuya ilişkin bilgileri doğrudan vermek A) Kavram yanılgılarının hem tespit edilmesinde hem de giderilmesine olanak sağlaması B) Öğrenmeyi sosyal bir süreç olarak nitelendirmesi C) Öğrencilerin var olan bilgi ve düşüncelerinin ortaya çıkarılmasını sağlaması D) Düşünceleri sorgulatarak ve derinleştirerek ayrıntıya girmeyi kolaylaştırması E) Alternatif bakış açıları sunması

34 KPSS 2011 EB-(43) 3. Deneme / 47. Soru 43. Bir Kuzey Avrupa ülkesinde hemşirelik lisans programı mezunlarının çalışmaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olduklarını çoktan seçmeli bir testle göstermeleri gerekmektedir. Bu testte adayların başarılı sayılmaları için doğru cevaplamaları gereken soru sayıları meslek standartları doğrultusunda belirlenir ve yeterlik düzeyi için bir kesme puanı oluşturulur. Testten başarılı olan adaylar, çalışmaya başlamak için gerekli olan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Yapılan değerlendirmenin amacına ve ölçütüne göre türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 47. Öğrenme eksikliklerinin ölçüt olarak kullanıldığı ölçüte bağlı değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Diognastik Değerlendirme B) Formatif Değerlendirme C) Summatif Değerlendirme D) Bağıl Değerlendirme E) Mutlak Değerlendirme Amacına göre Ölçütüne göre. A) Biçimlendirme ve Mutlak yerleştirme B) Tanıma ve yerleştirme Bağıl C) Değer biçme Bağıl D) Tanıma ve yerleştirme Mutlak E) Değer biçme Mutlak

35 KPSS 2011 EB-(44) 11. Deneme / 43. Soru 44. SORUYU AŞAĞIDAKİ LERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. İnsan nefesinden, kandaki alkol düzeyini ölçen alkol-metrelerin kullanılmadığı bir ülkede, trafik polisleri alkol kontrolünü yedi adım testi ile yapmaktadır. Bu testte, kontrolü yapılacak sürücüden düz bir çizgi üzerinde yedi adım atması istenir. İlgili trafik polisi ise sürücünün yürüyüşünü gözlemleyerek aşağıdaki formu doldurur. Sürücünün gözlenmesi sonucunda, formdaki maddelerden iki veya daha fazlası Evet olarak işaretlenmiş ise sürücü, alkollü olarak değerlendirilip kendisine ceza kesilmektedir. 44. Sürücülerin alkol düzeylerinin ölçülmesinin ve değerlendirilmesinin türleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ölçme Değerlendirme. A) Doğrudan Mutlak B) Dolaylı Bağıl C) Doğrudan Bağıl D) Dolaylı Mutlak E) Türetilmiş Mutlak İbrahim öğretmen öğretim yılı devam ederken, öğrencilerinin kimya dersine karşı tutumlarının nasıl olduğunu belirlemek ve elde edilen sonuçlardan hareketle, öğretim uygulamalarına yön vermek istemektedir. Bu amaçla 20 maddeden oluşan bir tutum ölçeğini öğrencilerine uygulamış ve onların kimya dersine karşı tutumlarını ölçmüştür. İbrahim öğretmen bu uygulamasında hangi ölçme ve değerlendirme türlerini kullanmaktadır? Ölçme Değerlendirme. A) Dolaylı Düzey belirleyici B) Dolaylı Tanılayıcı C) Doğrudan Biçimlendirici D) Türetilmiş Tanılayıcı E) Dolaylı Biçimlendirici

36 KPSS 2011 EB-(46) 6. Deneme / 49. Soru 46. SORUYU AŞAĞIDAKİ LERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. İnsan nefesinden, kandaki alkol düzeyini ölçen alkolmetrelerin kullanılmadığı bir ülkede, trafik polisleri alkol kontrolünü yedi adım testi ile yapmaktadır. Bu testte, kontrolü yapılacak sürücüden düz bir çizgi üzerinde yedi adım atması istenir. İlgili trafik polisi ise sürücünün yürüyüşünü gözlemleyerek aşağıdaki formu doldurur. Sürücünün gözlenmesi sonucunda, formdaki maddelerden iki veya daha fazlası Evet olarak işaretlenmiş ise sürücü, alkollü olarak değerlendirilip kendisine ceza kesilmektedir. 46. Trafik polisinin kullandığı form için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılabilir? A) Kontrol listesi B) Öz değerlendirme formu C) Rubrik D) Tutum ölçeği E) Yapılandırılmış grid Öğrencilere aşağıdaki ölçme aracı uygulanmıştır: ÖLÇÜTLER EVET HAYIR Yönergeyi okudum. Konumu zamanında belirledim. Çalışma takvimimi oluşturdum. Görevlerimi zamanında belirledim. Çeşitli kaynaklardan bilgi topladım. Çalışmamı rapor haline getirdim. Yazım kurallarına uydum. Raporumu zamanında teslim ettim. Aşağıda verilen değerlendirme yaklaşımı ve onun değerlendirilmesinde kullanılan ölçme aracı eşleştirmelerinden hangisi yukarıdaki ölçme aracını en iyi açıklar? A) Öz değerlendirme-derecelendirme ölçeği B) Öz değerlendirme-kontrol listesi C) Akran değerlendirme-kontrol listesi D) Portfolyo-Rubrik E) Öz değerlendirme-rubrik

37 KPSS 2011 EB-(47) S. Bank. / 179. Sayfa / 18. Soru 47. Geniş ölçekli sınavlar yapan bir kurumda çalışan bir uzman, eğitim bilimleri testiyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmaktadır: Çoktan seçmeli madde formatıyla üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesinin zor olduğunun farkındayız. Örneğin, bir kişinin ne kadar iyi bir öğretmen olduğunun en geçerli değerlendirmesi için açık uçlu maddeler kullanılmasına ve performans değerlendirme uygulamalarına ihtiyaç vardır. Ancak bizim sınavımıza yaklaşık bir milyon aday katılmaktadır. Geliştirilecek performans görevleriyle değerlendirme süreci, en az bir yıllık bir zaman dilimine ve sınırsız ölçüde kaynağa ihtiyaç duyacaktır bir testin hazırlama, uygulama ve değerlendirilmesine sağladığı kolaylıktır. A) Geçerlik B) Objektiflik C) Kullanışlılık D) Güvenirlik E) Ayırt edicilik Uzmanın açıklamasına göre, belirtilen sınavda açık uçlu madde formatı ve performans değerlendirmenin yerine çoktan seçmeli madde formatının kullanılmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kapsam geçerliği B) Kullanışlılık C) Ölçme hassasiyeti D) İç tutarlılık E) Yordama geçerliği

38 KPSS 2011 EB-(49) 11. Deneme / 50. Soru 49. Başarı testi geliştiren bir uzman, pilot uygulama için on öğrenciyi tek tek sınava almıştır. Bu uygulamada öğrencilerden maddeleri sesli olarak çözmelerini isteyen uzman, öğrencilerin maddeleri çözerken kullandıkları bilişsel süreçleri açığa çıkarmayı amaçlamıştır. Uzmanın bu çalışması, geliştirilen testin en çok hangi özelliği hakkında bilgi sağlar? A) İç tutarlılığı B) Objektifliği C) Kullanışlılığı D) Yapı geçerliği E) Yordama geçerliği 50. Bir uzman önceden hazırlanmış Türkçe testini inceledikten sonra : Türkçe testindeki tüm maddeler aynı özelliği ölçmesi yönüyle uygun olduğu halde; bu test ölçmek istenilen tüm hedef davranışları ölçecek nitelikte olmadığından uygun değildir. demiştir. Buna göre bu uzmanın Türkçe testi ile ilgili uygun bulduğu ve uygun bulmadığı geçerlik türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) Kapsam - Yapı B) Ölçüt Görünüş C) Yapı Kapsam D) Görünüş Yapı E) Yapı Ölçüt

39 KPSS 2011 EB-(50) K. Anlatım / 176. Sayfa / 30. Soru 50. Bir okuldaki bilim şenliğinde 11 şubenin yaptığı proje sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir. 30. Buna göre, proje sayıları dağılımının ranjı kaçtır? A) 1 B) 3 C) 9 D) 10 E) 41 Puan dağılımının ranjı kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E)

40 KPSS 2011 EB-(54) 12. Deneme / 42. Soru 54. İlköğretim okullarında not verme amacıyla sözlü sınav uygulamasına son verilmiştir. Ancak öğretmenler, öğrencilerin dikkatini uyanık tutmak, sözlü anlatım becerilerini geliştirmek, öğrenme düzeylerini hızlıca kontrol etmek, öğrencilere önemli noktaların hangileri olduğunu işaret etmek ve sınıf içi etkinliklere yön vermek amacıyla sınıf içinde sözlü olarak soru sormaktadır. Bu türden sözlü soru-cevap etkinliklerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi önerilmez? A) Bu sonuca nasıl vardın?, Neden? gibi takip soruları kullanmak B) Bazen cevap vermeye istekli olmayan öğrencilere soru sormak C) Cevabı sadece Evet ya da Hayır olan sorulardan kaçınmak D) Sınıfın hep birlikte cevaplayacağı sorular sormak E) Soru sorduktan sonra öğrenciye düşünmesi için süre tanımak 42. Soru-cevap, öğrencilerin öğrenme sürecine katılması amacını taşıyan, karşılıklı etkileşim içeren bir süreçtir Soru-cevap yöntemini kullanan bir öğretmene aşağıdakilerden hangisi önerilmemelidir? A) Dersin başlarında düşük düzeyli sorular sorun, daha sonra yüksek düzeyli sorulara geçin. B) Konu ile ilgili farklı düzeylerde sorular geliştirin. C) Soruların öğretim hedefleri ile ilişkili olmasını sağlayın. D) Her zaman öğrencilerin doğru yanıtlayabileceği sorular sorun. E) Soru sorarken doğrudan ve açık anlatım kullanın; öğrencilerin anlayabileceği sözcükler seçin

41 KPSS 2011 EB-(55) K. Anlatım / 54. Sayfa / 3. Soru 55. Standart testleri eleştiren bir öğretmen aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: Çoktan seçmeli maddelerden oluşan standart testlerde çoğu zaman gerçek hayatta karşılıkları olmayan, sınav için üretilmiş problemler kullanılmaktadır. Ancak biz öğrencilerimizin gerçek yaşamda karşılaşacakları türden problemler çözmelerini isteriz. Üstelik bu standart sınavlarda öğrenciler problemleri çözerken hiçbir araç, kaynak ve materyal kullanmamaktadır. Oysa gerçek yaşam problemlerinin çözümünde farklı araçlar ve kaynaklar kullanılır. Ayrıca, çoktan seçmeli madde türü genellikle alt düzey becerileri öne çıkarmaktadır. Gerçek yaşam problemlerinin çözümünde ise temel becerilerin yanı sıra yaratıcılık ve üst düzey düşünme becerileri de kullanılmaktadır. Bu nedenlerle, okullarımızda farklı bir değerlendirme yaklaşımının kullanılmasını destekliyorum. 3. Yeni öğretim programları ile daha da önem kazanan çağdaş değerlendirme yöntemleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Öğrenme ve değerlendirmeyi birbirinden bağımsız olarak ele alır. B) Sonuca yönelik ölçme ve değerlendirme vardır. C) Değerlendirmeyi sadece öğretmen yapar. D) Amaç öğrenme ve değerlendirmeyi birleştirmektir. E) Yalnızca bilişsel beceri odaklıdır. Bu açıklamayı yapan öğretmenin, okullarda hangi değerlendirme yaklaşımını desteklemesi beklenir? A) Biçimlendirici B) Doğrudan C) Geleneksel D) Mutlak E) Tamamlayıcı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI 1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Sınav Süresi ve Sınav Oturumları Öğrencilere, sınava gireceği her

Detaylı

KPSS 2007 EB (1) DENEME 19 / 66. SORU 1. İlköğretimin ilk üç yılında hayat bilgisi dersi içinde ele alınan konular, 6., 7. ve 8. sınıflarda sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji dersleri, ortaöğretim yıllarında

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Geçmişten Günümüze Hayat Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Şimşek Hayat Bilgisi Dersinin Tanımı ve Kapsamı... 3 Hayat Bilgisi Dersinin Tarihçesi... 4 Hayat Bilgisi Dersinin Amaçları (Kazanımları)...

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? 39. Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A)

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, 43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor?

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor? Not: Bu doküman, TÜBİTAK tarafından desteklenen ATBÖ (Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme) Projesi kapsamında hazırlanan öğretmenlerin 3 yıl boyunca yaşadıkları sınıf tecrübelerini paylaştıkları ATBÖ Öğretmen

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

KPSS 2007 EB (5) K. ANLATIM SAYFA 56 / 6. SORU 5. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMIN DERS KİTABI 1. Yazar her şeyi belirleyen otoritedir. 2. Ders kitabı bilgi egemendir. 3. Ezber egemendir. 4. Tekil doğrular vardır. 5. Değer yargıları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / 1-28 Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 2 Eğitim ve Kültür... 2 Eğitim... 5 Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 5 A. Açık Sistem... 6 B. Yarı Açık Sistem...

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇATAK Bölüm Hedefleri... 1 Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler... 2 Programlar Üzerinden Sosyal Bilgilerin Tarihi

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım 5 E Modeli SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım Kapsam Tümdengelimli: Öğrenme alanının kapsamını uzmanlar belirler, konu ve bileşenlerin incelemesiyle öğrenmenin

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR 1. İletişimde genellikle neyin söylendiği değil kimin söylediği önemli olmaktadır. Bu ifade kaynağın daha çok hangi özelliği ile ilgilidir? d. Çoklu öğrenme

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE Temel amaç, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmelerine yardım ederek çalışma yapmalarıdır. Heterojen (farklı özelliklerde) bir

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.

Detaylı

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU LÜĞÜ 30 DE EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ISBN: 978-605-9340-99-1 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların

Detaylı

İlke 1: İyi Bir Öğrenme Ortamı Öğrenci-Okul Arasındaki Etkili İletişimi Teşvik Eder. İfadeler/ Yapılma Sıklıkları Çok Sık

İlke 1: İyi Bir Öğrenme Ortamı Öğrenci-Okul Arasındaki Etkili İletişimi Teşvik Eder. İfadeler/ Yapılma Sıklıkları Çok Sık Saygı değer öğretmen bu çalışma iyi bir eğitim için yedi ilkenin kullanımı üzerine hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar çalışmadan başka hiçbir yerde kullanılmayacaktır. İçtenlikle cevaplandıracağınızı

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Eğitime İlişkin Temel Kavramlar 3 1 1 1 2 1 1 10. Programların Aşamalı Sınıflaması 1 1 2 1 2 1 8

Eğitime İlişkin Temel Kavramlar 3 1 1 1 2 1 1 10. Programların Aşamalı Sınıflaması 1 1 2 1 2 1 8 PROGRAM GELİŞTİRME SORULARININ DAĞILIMI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İPT. 2010 2011 TOPLAM Eğitime İlişkin Temel Kavramlar 3 1 1 1 2 1 1 10 Programların Aşamalı Sınıflaması 1 1 2 1

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI 1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Sınav Süresi ve Sınav Oturumları Öğrencilere, sınava gireceği her

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... 6 Μüzik Eğitiminin İlkeleri... 9 Müzik Eğitiminin Boyutları...

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (2)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (2) Ögretimde Kullanılan Teknikler (2) Öğretim Tekniklerini Sınıflandırma Yaygın Olarak Kullanılan Teknikler A- Grupla Öğretim Teknikleri: Beyin Fırtınası Soru-Cevap Drama ve Rol Yapma Benzetim Mikro Öğretim

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEF DAVRANIŞ YAZMA Bilişsel alan öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır. Daha öncede belirttiğimiz gibi öğrenilmiş bir davranış hem bilişsel,

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

Öğretim Sistemleri Tasarımı veya Öğretme-Öğrenme Süreçleri Tasarımı

Öğretim Sistemleri Tasarımı veya Öğretme-Öğrenme Süreçleri Tasarımı Öğretim Tasarımı veya Öğretim Sistemleri Tasarımı veya Öğretme-Öğrenme Süreçleri Tasarımı (Instructional Design Instructional System Design) Öğr.Gör. Şirin KARADENİZ 1 Öğretmeveöğrenme ile ilgili bilimsel

Detaylı

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Öğretim Materyalleri Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Yazılı materyaller (Kitaplar) Ders Kitapları Öğretmen Kitapları Alıştırma Kitapları Kaynak Kitaplar (?????) Hikaye, masal ve romanlar Yazılı Materyaller

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

ÖĞRETMEN EĞĐTĐMĐ SEMĐNERĐ , 30 Haziran, 2010; Tekirdağ

ÖĞRETMEN EĞĐTĐMĐ SEMĐNERĐ , 30 Haziran, 2010; Tekirdağ ÖĞRETMEN EĞĐTĐMĐ SEMĐNERĐ-2010 23-24, 30 Haziran, 2010; Tekirdağ PROJE TABANLI MATEMATĐK VE FEN BĐLĐMLERĐ ÖĞRETĐMĐ-I: KURAMSAL TEMEL BİLGİLER Prof Dr Yaşar ERSOY Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ, Ankara PROJE

Detaylı