C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan"

Transkript

1 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline gelmemişlerdi B) Kabile Başkanına Şeyh deniliyordu C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı D) Genellikle çöllerde çadır ve göçebe hayatı hakimdi 3) İslam öncesi Arap yarımadasında Putperestler, Hristiyanlar, Yahudiler, Mecusiler ve az sayıda da olsa Hz İbrahim in dinine uyan tek tanrı inancında olan Hanif ler yaşamaktaydı. Aşağıdakilerden hangisi tek tanrı inancında olan Hanif lerden biridir? A) Ebu Süfyan B) Ömer bin Hattab C) Varaka bin Nevfel D) Abbas bin Abdulmüttalib 2) İslam öncesi Arap yarımadasında kan davası ve sınır anlaşmazlıkları yüzünden yılın dört ayı hariç savaş eksik olmazdı. Hangisi savaşın yapılmadığı aylardan biri değildir? A) Ramazan B) Recep 4) Arap yarımadasında savaş zamanında sancağı taşıma görevine ne ad verilirdi? A) Kıyâde B) Livâ C) Rifade D) Sefâre C) Muharrem D) Zilhicce 1

2 5) Peygamber Efendimizin (s.a.s) babası Abdullah nerede vefat etmiştir? A) Taif B) Mekke 8) Ele geçirilen esirlerin 10 Müslüman çocuğuna okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmaları hangi savaştan sonra gerçekleşmiştir? C ) Suriye D) Yesrib A) Bedir B) Uhud 6) Peygamber Efendimiz (s.a.s) doğumunun ardından 3 veya 7 gün annesi tarafından emzirildi, daha sonra amcası Ebu Leheb in azadlı cariyesi tarafından emzirildi. Bu cariyenin adı nedir? C) Hendek D) Mute A) Halime B) Süveybe C) Ümmü Eymen D) Bereke 7) Her yeni eskiyecek, her fani yok olup gidecek, Ben de öleceğim fakat buna gam yemem, Namımı ebedi kılacak hayırlı bir halef bırakıyorum Sözü kime aittir? A) Abdullah B) Abdulmüttalib C) Amine 9) I 611 yılında II Ramazan Ayında III Hira dağında IV Kabe de İlk Vahiy ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri YANLIŞTIR? A) II -IV B) I - III C) I - IV D) I II III - IV D) Ebu Talib 2

3 10) İlk Vahiyden sonra kısa bir süre vahyin arkası kesildi. Üç ay sonra vahiy tekrar gelmeye başladı. İkinci vahiy ile inen ayetler hangi sürede yer almaktadır. 13) Hangisi daha önce Müslüman olmuştur? A) İkrime B) Hz Ömer C) Hz Hamza D) Ebu Süfyan A) Alak Suresi B) Müddessir Suresi C) Bakara Suresi D) Al-i İmran Suresi 11) Hz Muhammed (s.a.s) ilk 3 yıl halkı gizlice İslam a davet etti. Peygamberliğin 4. Yılında İslam ı açıktan tebliğ etmesi emrolundu. İslam ın gizliden anlatıldığı ilk 3 yılda Müslümanların sayısı kaçtı? A) 10 B) 17 14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hz Hamza ve Hz Ömer in Müslüman olmaları ile İslam ın yayılması hız kazandı B) Hz Hatice ve Ebu Talib in vefat ettikleri yıla hüzün yılı denildi C) İkinci Habeşistan hicretinde 90 kişi vardı D) Hz Peygamber (s.a.s) Mekke Devrinin 8. Yılında Taif e gitti C) 28 D) 30 12) Müslümanlar Habeşistan a iki defa hicret ettiler. İlk olarak. kişi Mekke Devrinin 5. Yılında kiraladıkları bir gemi ile gizlice Habeşistan a hicret ettiler Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? A) 8 (Kişi) B) 12 (Kişi) 15) Peygamber Efendimiz (s.a.s) İkinci Akabe toplantısına kiminle beraber gitmiştir? A) Amcası Abbas ile B) Arkadaşı Hz Ebubekir ile C) Zeyd bin Harise ile D) Musab bin Umeyr ile C) 16 (Kişi) D) 20 (Kişi) 3

4 16) Medine ye hicret ettikten sonra da baskı ve saldırılarına devam eden Mekkeli müşriklere karşı Allah ın Müslümanlara kendilerini savunma amacıyla savaşma izni verdiği ayetler aşağıdakilerden hangisidir? A) Hacc Suresi, ayetler B) Hicr Suresi, ayetler C) Al-i İmran Suresi, ayetler D) Bakara Suresi, Ayetler 18) Peygamber Efendimiz in (s.a.s) Medine ye hicret etmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Deve yürüyüşü ile 13 günlük olan Medine ye 8 günde vardılar B) Peygamberimiz (sas) Mülk Sûresini okuyarak müşriklerin arasından geçti C) Peygamberimiz (sas) Zeyd bin Harise ile Medine ye hicret etti D) Mekke den Medine ye giderken Sevr mağarasında bir hafta kaldılar 17) Darun Nedve de toplanan müşrikler Hz Muhammed i (s.a.s) öldürme kararı aldılar. Her kabileden birer temsilci seçelim ve Muhammed i aynı anda öldürsünler, kimin öldürdüğü belli olmasın fikrini ortaya atan müşrik kimdir? A) Ebu Süfyan B) Ebul Bahteri C) Ebu Leheb D) Ebu Cehil 19) Miraç olayından önce Müslümanlar kaç vakit namaz kılardı? A) Namaz Kılmazlardı B) 2 Vakit C) 3 Vakit D) 5 Vakit 20) Mekke den Medine ye hicret eden muhacirlerin yerleştirildiği köylere ne ad verilirdi? A) Yesrib B) Avali C) Ranuna D) Kuba 4

5 21) Hz. Muhammed in (s.a.s) kendisine peygamberlik gelmeden önce katıldığı Hılfü l-fudul aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Zemzem kuyusu temizlenirken işbirliği yapmayı B) Hacerü l Esved i mutabakatla yerine koymayı 23) Müslümanlara kendilerini savunmak üzere ne zaman savaş izni verildi? A) Mekke de Müslümanlara yapılan işkenceler artınca B) Hicretin 1. yılında C) Hicretin 2. yılında D) Hicretin 5. yılında C) Mekke deki panayırların düzenini sağlamayı D) Mekke deki bazı zulümleri önlemek için işbirliği yapmayı 24) Resulullah ın başında olduğu ilk Gazve hangisidir? 22) Gazvelerin sayısı kaçtır? A) 7 B) 13 C) 15 D) 19 A) Bedir Gazvesi B) Hayber Gazvesi C) Uhud Gazvesi D) Ebva köyüne yapılan Gazve 5

6 25) Bedir gazvesine giderken Resulullah (s.a.s) yolda Ensardan hangi sahabeyi Medine ye muhafız tayin ederek geri gönderdi. A) Abdullah bin Ümmi Mektum B) Ebu Lübabe C) Sad bin Muaz 28) Beni Kaynuka yahudileri Hicretin kaçıncı yılında Medine den çıkarılmışlardır? A) Hicretin 3. yılında B) Hicretin 1. yılında C) Hicretin 2. yılında D) Hicretin 4. yılında D) Abdullah bin Cahş 26) Hangi mescid namaz esnasında kıblenin değişmesi ile Mescid-i Kıbleteyn (İki Kıbleli Mescid) olarak adlandırılmıştır? A) Selemeoğulları Mescidi B) Kuba Mescidi C) Mescidi Haram D) Mescidi Nebevi 29) Hangisi Uhud Savaşının sonuçları arasında yer almaz? A) Hz Hamza şehid oldu B) Müslümanlar 70 şehid verdi C) Uhud Şehidlerinin cenaze namazları 8 yıl sonra kılındı D) Peygamber Efendimizin katıldığı son savaştır 27) Mekke li müşriklerden hangisi Bedir savaşına katılmamıştır? A) Ebu Cehil B) Utbe bin Rabia C) Ebu Leheb D) Şeybe bin Rabia 30) Habeşistan a ikinci hicret Miladi hangi tarihte olmuştur? A) Miladi 612 B) Miladi 614 C) Miladi 615 D) Miladi 616 6

7 31) Hz Peygamber (s.a.s) ile evlendikten sonra ashab tarafından kavminin bütün esirleri serbest bırakılan peygamber eşi hangisidir? A) Cüveyriye binti Haris B) Zeyneb binti Huzeyme C) Habibe binti Cahş D) Safiye binti huyey 34) Hendek Savaşında Medine de yaşayıp İslam Devletine ihanet eden yahudi kabilesi hangisidir? A) Beni Kaynuka B) Beni Nadr C) Beni Kurayza D) Beni Neccar 32) Teyemmüm hangi olay sonrası meşru kılındı? A) Bedir Savaşı B) Hendek Savaşı C) Beni Mustalık Gazası D) Mureysi Gazası 33) Mute savaşında sancağı düşürmemek için iki elini feda edip şehit olduğu için, peygamberimizin ona kanat takılıp şu an meleklerle beraber uçuyor dediği sahabe kimdir? A) Nadr b. Haris B) Zübeyir b. Avvam C) Cafer b. Ebi Talib D) Zeyd b. Haris 35) Hangisi Hudeybiye anlaşmasının şartlarından biri değildir? A) Anlaşma süresince iki taraf arasında savaş olmayacak B) Müslümanlar Mekke de bulunduğu günlerde Kureyşliler Mekke dışına çıkacak C) Müslümanlar bu yıl Kabeyi ziyaret etmeden dönecek 1 yıl sonra ziyaret edecekler D) Anlaşma 5 yıl geçerli olacak 36) Fetih Süresi ne zaman indirilmiştir? A) Hendek Savaşında B) Hudeybiye Dönüşünde C) Mekke nin Fethinde D) Bedir Savaşında 7

8 37) Peygamber Efendimizin (s.a.s) amcası Abbas hangi olay sonrası Müslüman olmuştur? A) Hicretten Hemen Sonra B) Mekke nin Fethinden Sonra C) Bedir de esir düştükten sonra D) Peygamber Efendimiz (s.a.s) vefat ettikten sonra 40) Peygamber Efendimizin ilk eşi Hz. Hatice annemizin nikâhı aşağıdakilerden hangisi tarafından kıyılmıştır? A) Ebu Talib B) Rahip Bahira C) Abdulmüttalib D) Varaka oğlu Nevfel 38) İslam da Allah yolunda atılan ilk ok kim tarafından atılmıştır? A) Sa d b. Ebi Vakkas B) Ebu Ubeyde C) Cafer-i Tayyar D) Sad bin Muaz 41) Hayber Yahudileri hangi savaşta Müslümanlara ihanet ettikleri için cezalandırıldılar? A) Uhud Savaşı B) Mute Savaşı C) Beni Kureyza Gazası D) Hendek Savaşı 39) Resulullah ın gönderdiği Davet mektubuna, Beni Davet ettiğin din çok güzel, beni Veliaht yaparsan sana tabi olurum diyen hükümdar hangisidir? A) Gassan Emiri Haris B) Yemame Emiri Hevze C) Mısır Meliki Mukavkıs 42) Ganimet mallarının kaçta kaçı savaşa katılan mucahidlere paylaştırılır? A) Beşte dördü B) Beşte üçü C) Beşte biri D) Tamamı D) İran Kisrası 8

9 43) Düşmandan savaşmadan anlaşma yolu ile elde edilen mallara ne ad verilir? A) Ganimet B) Beytul Mal C) Fey D) Fedek 46) Hangi Savaşın sebebi Resulullah ın davet için gönderdiği elçinin öldürülmesidir? A) Bedir Savaşı B) Hayber Savaşı C) Mekke Savaşı D) Mute Savaşı 44) Uhud Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas) in dişi kırıldı B) Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas) in amcası Hz. Hamza (ra) şehit oldu C) Savaş sonunda Hudeybiye Antlaşması yapıldı D) Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas) in öldürüldüğü yalanı yayıldı 47) Aşağıdakilerden hangisi Miraç ta Peygamber Efendimize verilen üç şeyden biridir? A) Mekke nin fethedileceği müjdesi B) Bakara Süresinin son iki ayeti C) İran ve Mısır ın fethedileceği müjdesi D) Ramazan Orucu 48) Mute Savaşı kimler arasında yapıldı? 45) Habeşistan a hicret eden Müslümanların son kafilesi hangi olay sırasında döndüler? A) Mekke nin Fethi B) Hayber in Fethi C) Resulullah vefat ettikten sonrası D) Hudeybiye Barış anlaşması A) Müslümanlar ve Mekke müşrikleri arasında B) Müslümanlar ve Yahudiler arasında C) Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında D) Müslümanlar ve Habeşistan arasında 9

10 49) Müslümanlar Mancınık ve Debbabe denilen savaş aletlerini ilk olarak hangi savaşta kullanmışlardır? A) Huneyn Gazvesi B) Taif Muhasarası C) Mute Savaşı D) Hayberin Fethi 52) Resulullah (s.a.s) Miraç ile müjdelendiğinde Kabe nin hangi kısmındaydı? A) Hacerul Esved B) Hatim C) Mültezem D) Makam-ı İbrahim 50) Mekke Devrinin 7. Yılında Ebu Cehil başkanlığında 40 kişi toplanarak Haşimoğullarına ambargo uygulama kararı aldılar? Hangisi aldıkları ambargo kurallarından biri değildir? A) Ebu Talib ile konuşulmayacak B) Haşimoğullarıyla alış - veriş yapılmayacak C) Kız alıp verilmeyecek D) Ekonomik Sosyal her türlü ilişki kesilecek 51) Akabe görüşmelerinin sayısı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 1 53) Halid bin Velid e Seyfullah (Allah ın Kılıcı) ünvanı hangi savaştan sonra verildi? A) Uhud Savaşı B) Hayberin Fethi C) Mekke nin Fethi D) Mute Savaşı 54) Hangi Hanım sahabeye Zatü n - nitakayn (iki kemerli) ünvanı verilmiştir? A) Esma binti Ebubekir B) Halide binti Esved C) Hafsa binti Ömer D) Safiye binti Hayy 10

11 55) Peygamber Efendimiz (s.a.s) Medine ye hicret ettikten sonra kimin evinde 7 ay misafir olarak kalmıştır? A) Sad bin Muaz B) Halid bin Zeyd C) Esad bin Zürare D) Rafi bin Malik 56) Bedir Savaşında müşrik okuyla şehid olan ilk sahabe kimdir? 58) Uhud Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hz Hamza ve Musab bin Umeyr şehid oldular B) Okçular görev yerlerini terk ettikleri için dengeler müşrikler lehine değişti C) Caferi Tayyar Uhud savaşında şehid oldu D) Savaşın başlangıcında Müslümanlar üstün durumdaydı A) Harise bin Süraka B) Rafi bin Mualla 59) C) Safvan bin Beyza D) Mihca 57) Yahudiler ile yapılan Vatandaşlık Anlaşmasını bozan ilk yahudi kabilesi hangisidir? A) Kaynukaoğulları B) Kurayzaoğulları C) Nadiroğulları D) Hayber Yahudileri I Uhud Savaşı II Hamraül Esed Gazvesi III Ramazan Orucunun farz kılınması Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hicretin 3. Yılında olmuştur? A) I II - III B) I II C) II - III D) I III 11

12 60) Hangisi daha önce farz kılındı? A) Hac B) Zekat C) Ramazan Orucu D) Cuma Namazı 63) Resulullah (s.a.s) hangi savaşta Ey Allah ın kulları buraya gelin, ben Allah ın Peygamberiyim, bunda yalan yok diyerek kaçışan askerleri tekrar bir araya toplamıştır? A) Uhud Savaşı B) Hayber Savaşı C) Huneyn Savaşı 61) Kabe de 360 put vardı, müşriklerce en büyük kabul edilen ve Kabe nin üzerine konulan put hangisiydi? A) Lat B) Uzza C) Hubel D) Menat D) Mute Savaşı 64) Habeşistan a ilk hicret edenler arasında dört büyük halifeden hangisi yer alıyordu? A) Hz Ebubekir (ra) B) Hz Ömer (ra) C) Hz Osman (ra) D) Hz Ali (ra) 62) Hangi sahabe Resulullah ın emriyle Kabe deki putları dışarı atmıştır? A) Hz Ömer (ra) B) Hz Ebubekir (ra) C) Halid bin Velid (ra) D) Hz Ali (ra) 65) Senetü l Vüfûd ne demektir? A) Hüzün Yılı B) Vefa Yılı C) Sevinç Yılı D) Elçiler Yılı 12

13 66) Resulullah ın (sas) Mekke nin Fethi için Medine den çıkışı ile Mekke nin Fethinden sonra tekrar Medine ye dönmesi arasında ne kadar süre geçmişti? A) 6 Ay B) 1 Yıl 10 gün C) 2 Ay 16 gün D) 3 Ay 15 gün 69) Uhud Savaşı nın başlarında, Hz. Muhammed (s.a.s) in şehid olduğu haberi ile panikleyerek ümitsizliğe kapılan Müslümanlara, Rasulullah şehid olduysa, Allah bakidir. O nun yolunda şehid olunuz diyerek, savaşa devam için çağrı yapan sahabe kimdir? A) Hz. Mus ab b. Umeyr (ra) B) Hz. Enes b. Nadr (ra) C) Hz. Hamza (ra) 67) Hac İbadeti Hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır? D) Hz. Talha b. Zübeyr (ra) A) Hicretin 3. yılı B) Hicretin 5. yılı C) Hicretin 7. yılı D) Hicretin 9. yılı 68) Peygamber Efendimiz (s.a.s) Tebuk gazvesine giderken Medine de kimi Vekil olarak bırakmıştır? A) Hz Ali (ra) B) Hz Ömer (ra) C) Abdullah bin Mektum (ra) 70) Peygamberliğin başlamasıyla müşriklerin, Müslümanlara karşı davranışları çeşitli aşamalar halinde olmuştur. Bu aşamaların ilki aşağıdakilerden hangisidir? A) Memleketten çıkarma, öldürme dönemi B) Boykot Dönemi C) Alay ve Hakaret Dönemi D) İşkence Dönemi D) Sad bin Muaz (ra) 13

14 71) Peygamber Efendimizin (s.a.s) doğumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 12 Rebiulevvel Pazartesi günü dünyaya gelmiştir. B) Fil yılında dünyaya gelmiştir C) Babasından kendisine miras kalan evde dünyaya gelmiştir D) Fil Vakasından 72 gün sonra dünyaya gelmiştir 72) Şakkı Sadr (göğüs yarılması) mucizesi ne zaman meydan gelmiştir? A) Peygamberimiz (s.a.s) süt annesi Halime nin yanındayken B) Annesi ile Medine ye giderken C) Abdulmütalib in yanındayken D) Ebu Talib le ticaret kervanındayken 73) Hz Muhammed (s.a.s) rahip Bahira ile ilk karşılaştığına kaç yaşındaydı? A) 8 Yaşında B) 12 Yaşında C) 18 Yaşında D) 25 Yaşında 74) Peygamber Efendimiz (sas) yirmi yaşlarında iken amcaları ile beraber Ficar Savaşlarına katılmıştır. Bu savaşlara Ficar denmesinin sebebi nedir? A) Araplar arasında yapıldığı için B) Ficar denilen yerde savaştıkları için C) Savaş, kan dökülmesi haram olan aylarda da devam ettiği için D) Ficar Kabilesi ile savaşıldığı için 75) Hz Peygamber ile ilk defa namaz kılan kişi kimdir? A) Hz Ali (ra) B) Hz Ebu Bekir (ra) C) Hz Hatice (r.anha) D) Hz Fatıma (r.anha) 76) Hicret, Müslümanları müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtarmış, İslam a yayılma imkânı sağlamıştır. Bu itibarla Hicretten kaç yıl sonra 1 Muharrem Hicri yılbaşı olarak kabul edilmiştir. A) 12 B) 17 C) 25 D) 32 14

15 77) Cahiliye devrinde panayırların en önemlileri Mekke civarında kurulmakta olan.,. ve.. panayırlarıydı. Yukarıdaki boşluklara yazılacak üç panayır hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A) Ukaz Mecenne - Zülmecaz 79) Buâs Harbi kimler arasında yapılmıştır? A) Evs ve Hazrec kabileleri arasında B) Müslümanlarla müşrikler arasında C) Müslümanlarla yahudiler arasında D) Mekkede yaşayan Arap kabileleri arasında B) Hubel Ukaz Suva C) Hubel Suva - Nesr D) Mekke Yeuk - Suva 78) Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Miladi 632 yılında Rabbine kavuştu. Resulullah ın (s.a.s) vefatı sonrası verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Resulullah (sas) vefat ettiği gün yerine Hz Ebubekir (ra) halife olarak seçildi B) Resulullah ın (sas) malları mirasçıları arasında paylaştırıldı C) Yıkama işini Hz Ali (ra) yaptı 80) Cahiliye döneminde Hicaz bölgesinde üç önemli şehir.,.. ve. idi Yukarıdaki boşluklara yazılacak üç şehir hangi şıkta verilmiştir? A) Şam, Taif, Mekke B) Mekke, Yemen, Medine C) Medine, Mekke, Şam D) Mekke, Medine, Taif SINAVINIZ BİTMİŞTİR D) Resulullah ın kabri Ensar dan Ebu Talha tarafından kazıldı KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ 15