BAYRAM TÜRKÜLERİ ŞEREMEZAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYRAM TÜRKÜLERİ ŞEREMEZAN"

Transkript

1 BAYRAM TÜRKÜLERİ YILDA OLUR İKİ BAYRAM Yılda olur iki bayram Gam edenler barışır Küsme yarim, barışalım Her bir efsan bendedir. Var söyleyin şu yarime Zare zare ölmesin Yarimi eller sarayor Bari gözüm görmesin TEMİŞ (SAHUR) CIRI Ramazan geldi dayandı Camiler nura boyandı Mu'min olanlar inandı Tutuştu kandiller yandı. Ramazan'ın ilk gecesi Yandı pilav tenceresi Bu aylar mübarek aylar Her tarafta ezan sesi. Dum taka, dum tak! Nu uyursun, ne uyursun; Şu uykudan ne bulursun? Al abdesti, kıl namazı Cennet' Âlâ'yı bulursun. Baklavanın içi şeker Davulcunun canı çeker Baklavanın içi pekmez Davulcunun sesi yetmez. Davulcu makatı serdi Murat Aga bahşiş verdi "Tanrı senden razı olsun, Alsın gönlünden her derdi!" Üşüdüm, beyler üşüdüm Armudu daldan düşürdüm Daha çokça söyler idim Moçucu elden düşürdüm. ŞEREMEZAN Mina selâm aleykim, aleykim selâm, Selâm bermek, selâm almak Kur'an kelâm, Ol Muhammet Mustafa'ga bizden selâm, îşte selâmünaleyküm, aleykümselam, Selâm vermek, selâm almak Kur'an kelâm, O Muhammet Mustafa 'ya bizden selâm Şeremezan aylan tuvdı ferman, El köterip duva kılmak canga derman Anav fıkın' mınav fıkıfi'-şavresi menboldık viran, Şehr-i ramazan aylan doğdu ferman El kaldırıp dua kılmak cana derman O fıkın, bu fıkın çevresi ile olduk viran, Şeremezan ayta keldik şoşı baynın eşiğine Ak pamıktay, kök pamıktay bir bala tuvsın beşiğine Kulır Nebi bollık bersin kısmetine, Şehr-i Ramazan söyleyecek geldik şu beyin kapısına Ak pamuk gibi, gri pamuk gibi, bir çocuk doğsun beşiğine Hızır Nebi bolluk versin kısmetine Peygamberin bir atı bar ciyren diyler Caşlıgında kıl namazın, üyren, diyler Üyremesen cehennemge süyren diler, Peygamberin bir atı var, yarış atı diyorlar Gençliğinde kıl namazını, öğren diyorlar Öğrenmezsen cehennemde sürün diyorlar Kıbla yaktan cıllı cıllı celler eser Esken cel oruşlmın carugın keser Susvagan Cennet'te işer, Ab-u Kevser Güney taraftan ılık ılık yeller eser Esen yel oruçlunun yanığını keser Susayan cennetle içer, Ab-u Kevser Ya Muhammet Medine 'de, ya şehr-i Ramazan!

2 Kabe betten allı allı celler eser Abdest alıp, namaz kılgan, oruş tutkan Cennet'ke ceter Sasıklardan, kokanlardan, bozuklardan Tanrı bezer, Kabe tarafından ılık ılık yeller eser Abdest alıp, namaz kılan, oruç tutan cennete yetişir Sasıklardan, fısıldardan, bozuklardan Tanrı bezer NAVREZ CIRI Navrez keldi koriniz Korimnigin beriniz Cennet bolsm yeriniz Nevruz geldi görünüz Görümlüğünü veriniz Cennet olsun yeriniz A zaiin) Nevruzum mübarek. Yaz keldi yaban Tigildi yerge saban El hayatü vel iman Yaz geldi yaban Dikildi yere saban El hayatü vel iman Yaz keldi çarık boldı Ayvanlar arık boldı Könleri sarık boldı Yaz geldi aydınlık oldu Hayvanlar zayıf oldu Könleri (derileri) çarık oldu Navrez keldi yaz keldi Ördek keldi, kaz keldi Kuşlardan avaz keldi Nevruz geldi yaz geldi Ördek geldi, kaz geldi Kuşlardan ses geldi Çeşmelerden suv akar Cengem kapıdan bakar Tokızga şevre takar Çeşmelerden su akar Yengem kapıdan bakar Tokuza* çevre (mendil) takar Üyüm' aldında baksa Aktar totam bir boksa Ya marama, ya aksa Evim(in) önünde bahçe Karıştır totam güzelim bir bohça Ya namaz örtüsü ya akça Avalarda uşar kaz Men aytayım, özin yaz, İşte keldi bahar, yaz Havalarda uçar kaz Ben söyleyeyim kendin yaz İşte geldi bahar, yaz CAVIN CIRI Cav, cav, cavınım Balaban bolsın kavınım Şölde eğin on bolsın Köyde ambarlar tolsın. Yağ, yağ yağmurum Büyük olsun kavunum Tarlada ekin bereketli olsun Köyde anbarlar dolsun. Cav, cav, cavınım, Balaban bolsın kavınım Tizden bolgan otlaknı Caldap cürsin kavınım. Yağ, yağ yağmurum Büyük olsun kavunum Dizden olan çimeni Yüzerek dolaşsın koyunum. *Tokuz:Düğünlerde kız tarafının damada ve kayınbiradere hediye ettikleri el dokuma keten gömleğin üstüne iliştirilmiş mendil,kese,iç çamaşırı, çorap vs.den oluşan dokuz parçadan oluşan hediye.

3 Cavın cavsın tarlaga Tan, biday, arpaga Körinmesin boyından Babam orak şalganda. Yağmur yağsın tarlaya Dan, buğday, arpaya Görünmesin boyundan Babam orak biçerken. Cavın cavsın koraga Cemiş, şeşek, soganga Eki kartop bir minsin Bolişkende okkaga. Yağmur yağsın avluya Yemiş, çiçek, soğana İki patates bir binsin Bölüşünce okkaya. Köy aldında konakay, Boyı bolsm kamıştay Om körip kuvansın Tavik, pepiy em torgay! Köy önünde yulaf, Boyu olsun kamış gibi Onu görüp sevinsin Tavuk, hindi ve serçe! SARI ESKİ Bir sarı eskim bar edi "Balalayım" der edi; Balaların şıbırtıp " Bay bolayım" der edi. Bir sarı keçim vardı Yavrulayayım derdi Yavrularını ortalığa yayıp Bey olayım derdi Ey sarım, eyl Bir sarı eskim bar edi "Balalayım" der edi "Balalasam beş bolır Şobanlarga eş bolır" Bir sarı keçim vardı Yavrulayayım derdi Yavrularsam beş olur, Çobanlara eş olur. Bir baynın bir ulı Birlep ketken eskim' Eki baynın eki ulı Ekilep ketken eskim' Üş baynın üş ulı Üşlep ketken eskim' Dört baynın dört ulı Dörtlep ketken eskim' Beş baynın beş ulı Beştlep ketken eskim' Altı baynın altı ulı Allap ketken eskim' Yedi baynın yedi ulı Yedilep ketken eskim' Sekiz baynın sekiz ulı Sekizlep ketken eskim' Dokız baynın dokız ulı Dokızlap ketken eskim' On baynın on ulı Onlap ketken eskim' Bir beyin bir oğlu Birlep (Bir olup, birleşip) gitmiş keçim İki beyin iki oğlu İkileyip (iki olup) gitmiş keçim Üç beyin üç oğlu Üçleyip (üç olup) giden keçim Dört beyin dört oğlu Dörtleyip (dört olup) gitmiş keçim Beş beyin beş oğlu Beşleyip (beş olup) gitmiş keçim Altı beyin altı oğlu Atlayıp gitmiş keçim Yedi beyin yedi oğlu Yedileyip gitmiş keçim Sekiz beyin sekiz oğlu Sekizleyip gitmiş keçim Dokuz beyin dokuz oğlu Dokuzlayıp gitmiş keçim On beyin on oğlu Onlayıp gitmiş keçim Ey malım, ey Ey sarım, ey

4 Alpak, malpak Tabanlan calpak İnanmasan şık tabak... Cim, cim etermen Cırmırta bersen ketermen. Par, par etermen Para bersen ketermen. Tal, tal etermen Talkan bersen ketermen, Canaşa köyge cetermen Seni maktay ketermen. Alpak, malpak Ayaklan calpak (geniş, yassı) İnanmazsan çık da bak Cim cim ederim. Yumurta verirsen giderim Par par ederim Para verirsen giderim Tal tal ederim Talkan (mısın kavurduktan sonra yapılmış un) verirsen giderim Yanıbaşı ndaki köye yetişirim Seni övünerek giderim. Uluna bergen oraktay, Kızma bergen oymaktay, Mağa berdi tırnaktay, Köz yaşlarım moşaktay... Oğluna verdiği orak gibi Kızına verdiği yüksük (yüzük) gibi Bana verdi tırnak gibi Gözy'aşlarım boncuk gibi... ŞIYILDAMAY Şıyıl, şıyıl, şıyıldamay Şıyıldamay aylıp biz keldik ay. Ayrım, ayrım collardan ay Aygır minip biz keldik ay Buruk, buruk collardan ay Biye minip biz keldik ay Cıvıl cıvıl cıvıldamadan Şıyıldamay söyleyip biz geldik ay Başka başka yollardan ay Kısrağa binip biz geldik ay Buruk buruk yollardan ay Yavrulayacak ana ata binip biz geldik ay. Tüyrüm, tüyrüm collardan ay Tüye minip biz keldik ay Kıvrım, kıvrım collardan ay Koşkar minip biz keldik ay İlle ocam, şıyıldamay Rahmet ocam, şıyıldamay! Eğri büğrü yollarday ay Deveye binip biz geldik ay Kıvrım kıvrım yollardan ay Koça binip biz geldik ay İlle hocam cıvıldamadan Rahmet hocam cıvıldamadan. Şıyıl, şıyıl, şıyıldamay, Şıyıldamay aytıp biz keldik ay. Mindim atnıfi angına Tüştüm colnın çarığına Mindim atnın semizine Tüştüm colnın temizine Mindim atnıfi arkasına Tüştüm colnın carkasma Şıyıl, şıyıl şıyıldamay Şıyıldamay aytım, biz keldik ay! Cıvıl cıvıl cıvıldamadan, Cıvıldamadan söyleyip biz geldik ay Bindim atın zayıfına İndim yolun aydınlık alanına Bindim atın semizine (şişmanına) İndim yolun temizine Bindim atın arkasına İndim yolun carkasına (aydınlık kısmına) Cıvıl cıvıl cıvıldamadan, Cıvıldamadan söyleyip, biz geldik ay! Alpak, malpak Tabanlan calpak Tur, tur, totam, tut totam Beş on para ber totam Canaşa köyge cetiyim Seni maktay ketiyim. Alpak malpak Ayakları yassı Kalk kalk totam (asil hanım), kalk totam Beş-on para ver totam Yandaki köye ulaşayım Seni sürüp gideyim.

5