yazılım hatası vardır. Yani 3 ile 8 rakamının yer değiştirilerek yanlış yazılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yazılım hatası vardır. Yani 3 ile 8 rakamının yer değiştirilerek yanlış yazılması"

Transkript

1 HKMO Bülteni Ramazan TARHAN * 2942 Sayılı Kamulaştırma kanununa göre kamulaştırma yetkisine sahip olan kamu kurum ve kuruluşların kendi yatırım programları çerçevesinde hazırlamış oldukları kamulaştırma planlarının ilgili Kadastro Müdürlükleı'nin Kontrol merciileri tarafından onaylanması Kamulaştırma işlemlerinin en önemli safhasıdır. Zira onaylı bir Kamulaştırma planı kamulaştırma işlemlerinin tüm safhalarına dayanak teşkil ettiği için önemli bir belgedir. Kamulaştırmayı yapan kurum Kamulaştırma planını hazırlarken ilgili ilçe Kadastro müdürlüğünden kamulaştırma güzergahına rastlayan Kadastral parsellerin köşe noktalarının sayısal değerlerini (koordinatlarını) talep eder. Kadastro müdürlüklerinin vermiş oldukları sayısal değerlerden elde edilen parsel alanlarının Tapu kütük kayıtlarındaki parsel alanları ile uyuşmaması Kamulaştırma işlemlerinin en önemli sorunlarından birisidir. Bilgisayar destekli modern sayısallaştırıcılar (dijitager) kullanılarak veya geliştirilmiş harita cad programlarının gerekli dönüşümler yapıldıktan sonra okuyabildikleri scaner taramaları (orjinal kadastro paftası taraması) ile elde edilen koordinatlardan hesaplanan alanların tapu kayıtları ile uyuşmaması Kadastro kontrol merciilerini de zor duruma sokmaktadır. Hesaplanan alanlar ile tapu alanları arasında tecviz dışı farklar, veya dönümler ile ifade edilebilecek kadar farklılıklar oluşuyorsa bu durumun akla gelen en önemli iki sebebi vardır. 1) - Rakam Hataları Hesap alanı ile tapu alanı arasındaki fark bazen kayıtlara yazım sırasında yanlışlıkla rakam yerlerinin de- * Harita Mühendisi -İSKİ- ğişik yazılması sonucu oluşabilmektedir. Teknik elemanlarının ilk kontrol edeceği unsur genelde bu gibi durumlardır. Mesela; Tapu alanı m2 olan 978 nolu parselin sayısal değerlerden elde edilen alanı m2 çıkmış ise yapılacak olan ilk şey Kadastro fen klasörüne bakmaktır. Eğer Kadastro fen klasöründe 978 nolu parselin alanı m2 ise kesinlikle rakam hatasından kaynaklanan yazılım hatası vardır. Yani 3 ile 8 rakamının yer değiştirilerek yanlış yazılması sonucu böyle bir hatanın olşumasına neden olunmuştur. Buna benzer yazım hatalarının tapu kayıtlarında görülmesi sıkça rastlanılan bir durumdur. Bu durum 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesi kapsamında Kadastro müdürlüklerince çözüme kavuşturulur. Parsel maliklerinin (sahiplerinin) müracaatı veya Kamulaştırmayı yapan idarenin başvurusu ile ölçü ve hesapların yanlış yazılması sonucu oluşan fenni hataların düzeltilmesi 41. madde kapsamında Kadastro müdürlüklerince re'sen düzeltilir ve bu durum ilgililere tebliğ edilir. 30 gün içerisinde itiraz olmadığı müddetçe düzeltme işlemi kesinlesin Kamulaştırmayı yapan idarenin teknik elemanlarının hazırlayacağı ifraz veya irtifak beyannamelerinin alan kısmına hatalı yazılan eski tapu alanı yazılır ve üzeri çizilerek şerhler kısmına "alan düzeltilmesi yapıldı" ibaresi konulur. Dengeleme işlemlerinde esas alınacak olan parsel alanı ise fen klasöründeki gerçek değeridir. 2)- Hesap Hataları Alan' mutabakatının en önemli ve en zor çözülen kısmıdır. Genel olarak sağlıklı hesapların yapılamaması veya planimetre okumalarının büyük ölçek- li (genel olarak 1/5000) kadastral haritalarındaki hassas olmayan yansımaları sonucu meydana gelen alan farklılıklarının çözümü ilgili Kadastro Müdürlüklerince yapılır. Kamulaştırmayı yapan idarenin kamulaştırmadan sorumlu teknik elemanlarının yapılan hesaplarda imzaların olması sağlıklı bir çözüm için önemlidir. Bu gibi durumlarda Kadastro Müdürlüklerinin uygulayacağı önemli iki çözüm şekli vardır: a) Sayılı TKGM Genelgesi Tarihli 1458 nolu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu sicil üzerinde yapılmış olan hataların tashihi ile ilgili genelgesi alan mutabakatı sorununa önemli bir çözüm getirmektedir. Ancak bu çözümün uzun sürme ihtimali yapılan uygulamalardan anlaşılıyorki çok yüksektir. Sözkonusu genelgenin 2. maddesinin (a) bendinde "Evrakına ve haritasına aykırı olarak hatalı tescil edilen yüzölçümlerin düzeltilmesi, ilgili haritaların tashihinde mahalinde inceleme yapılarak eldeki verilerin zemine uygunluğu bir tutanak ile tevsik edilmelidir." Denilmektedir. Kamulaştırmayı yapan idarenin böyle hatayı tesbit etmesi ve bunu ilgili Kadastro müdürlüğüne bildirmesi sonucu Kadastro müdürlüğü hatanın tespiti için çalışmalar başlatır. Eğer hatanın varlığı gerekli çalışmalardan sonra tespit edilirse sorunun çözümü için 1458 nolu genelgenin uygulanması tercih edilebilir. Bu durumda Kamulaştırmayı yapan idarenin sorumlu mühendisi ve kadastro müdürlüğünün kontrol mühendislerinin düzenleyeceği ortak bir rapor ile kadastro müdürlüğüne düzeltme işlemlerinin yapılması talep edilir. Parsel sınırlarının değişmesi,

2 HKMO Bülteni komşu parsel sınırlarını da etkileyeceğinden düzeltmeye tabii parsel malikleri ile birlikte komşu parsellerinde maliklerinin rızası alınarak alan düzeltilmesine gidilir. Eğer parsel malikleri muvafakiyet gösterirlerse sorunun çözümü kolaylaşır. Ancak parsel maliklerinin (hissedarlarının) çok olması, birçoğunun ölü olması ve varislerinin tesbitinin zor olması gibi çok sık rastlanılan durumların mevcut olması 1458 nolu genelgenin uygulanmasını çok zorlaştırmaktadır. Bu genelgenin 4. maddesi gereği eğer itirazlar sözkonusu ise tapulama tahdit veya tesbitine vaki itirazlar ilgili mahkeme kararı ile çözüme kavuşur. Bu da sorunun çözümünün uzaması demektir. b) -1994/5 Nolu TKGM Genelge- Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasına yönelik olarak Tescile konu olan harita ve planların kontrolü için tarih 1994/5 nolu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu genelge yukarıdaki sorunların çözümünü kolaylaştıracak niteliklere sahiptir. Sözkonusu genelgenin 3. maddesi alan mutabakatındaki sorunların çözümü için önemli bir seçenektir. 3. maddenin (c) bendinde; "Hatanın (a) ve (b) maddesine göre düzeltilmemesi halinde (yani; 3402 sayılı kanunun 41. maddesine göre çözüme kavuşama- yan veya 1458 sayılı genelge gereği parsel maliklerinin muvafakiyetleri almamıyorsa ve sorunun çözümü acil önem arzediyorsa Kadastro müdürlüklerince alan mutabakatı sorunu) düzeltmenin hükmen yapılması gerekir" denilmektedir. Kadastro müdürlüklerinin bu çözümü seçmesi diğer tüm yolların tıkanmasından sonra olacağı için yine uzun sürecektir. Ancak çözüme kavuşturulduğu için önemli bir seçenektir. KAYNAKLAR Nolu TKGM genelgesi. 1994/5 nolu TKGM genelgesi sayılı Kadastro kanunu 1906 yılında Türkiye'de ilk kez kutlanmaya başlanan 1 Mayıs işçi bayramı 1925 yılına kadar binlerce işçinin katılımı ile emperyalizme karşı mücadele günü olarak kutlandı yılında adı "Bahar Bayramı" olarak değiştirilerek resmi tatil ilan edildi. yeniden coşkuyla kutlanacağının sinyallerini verdi yılında tarihin en büyük l'wt eylemleri gerçekleştirildi. Ancak '" "' işçilerin üzerine Sular İdaresi ve Etap Oteli'nden açılan ateş sonucu 36 Emekçi yaşamını yitirir. 12 Eylül dönemiyle birlikte salon kutlamalarına dönüşen bayram 2000 li yıllarda yeniden alanlarda, Sivil toplum örgütlerinin, 1 Mayıs işçi bayramını Resmi tatile döndürme çabaları TBMM nezdinde imza kampanyalarıyla sürmektedir Ankara'da onbinlerce insan halay çekip coşkuyla yeni bin yılın ilk bayramını kutladı. 69

3 Tayfun ÇAY * Yaşar İNCEYOL** Arazi toplulaştırma çalışmaları, tarımdaki verimliliği arttırmak amacıyla tarımsal mekanı çeşitli alt yapı hizmetleri ile (yol-sulama ağı, drenaj, toprak tesviyesi, köy yerleşim yerlerinin imarı vb.) birlikte düzenleyen daha çok teknik hizmetler bütünüdür. Bu hizmetlerin planlanmasında ve uygulanmasında bir çok meslek gurubu görev almakta ve çalışmaktadır. Arazi toplulaştırma çalışmalarında toplu halde yaşama niteliğine uygun olarak toprak-insan ilişkilerinde deneyimli hukukçular, doğayı tanıma, doğaya ilişkin bilgileri elde etme ve değerlendirme niteliğine uygun olarak harita mühendisleri, teknik ve yardımcı elemanlar, doğayı yeniden düzenleme niteliğine uygun olarak da harita mühendisleri yanında ziraat/kültür teknik ve yardımcı elemanlarla bu kişiler arasındaki yönetsel düzeni sağlayacak işletmeciler, konuya ilişkin programlar geliştirebilecek bilgisayar programcıları, her türlü özel araç-gereci kullanabilecek kullanıcılar (sürücü, operatör vb.) ve büro elemanları (Demirel 1994) istihdam edilmektedir. Arazi düzenleme çalışmalarında, verimin arttırılması, temiz enerji üretimi, ulaşım, beslenme, giyim, eğitim ve benzerlerinin hizmete sunulması, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği'nin katkılarını zorunlu kılmaktadır (Güneş 1992). Kırsal toprakların düzenlenmesi ilk olarak bir topografya ve kadastro yani haritacılık sorunudur. Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu (FIG) 7 nolu komisyonunun kadastro ve arazi toplulaştırması konularında faaliyet göstermesi, haritacılık ve top- * Y.Doç.Dr. (Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği) *'Yük.Müh. (Harran ÜniversitesiMYO.) lulaştırma işlerinin ne derece yakın ilişkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Almanya Hessen Eyaleti Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1957'de yaptığı araştırmalara göre 1955 yılına kadar toplulaştırmada çalışmalar üç gurupta toplanmış olup haritacılıkla ilgili olanlar %44, planlama niteliğindekiler %42 ve idari özellikler %14 oranında hesaplanmıştır (Yıldız 1983). Türkiye'de arazi toplulaştırma çalışmalarına ait henüz böyle bir araştırma yapılmamıştır. Ancak GAP'ta Harran Ovası'nda yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarındaki işler bölüm 'te açıklandığı şekliyle dikkate alındığında, ilgili iş oranının en büyük payı oluşturduğu bir gerçektir. Nitekim arazi toplulaştırma işiyle ilgilenen ve yapan yüklenici firmalar, bu tür işlerinde harita mühendislerine en üst düzeylerde görev vermekte ve proje yöneticiliği yüklemektedir. Türkiye'de en büyük havza bazındaki arazi toplulaştırmalarının yapıldığı Harran Ovası 1. ve 2. Kısım Arazi Toplulaştırma Projeleri, Şanlıurfa Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi, Ceylanpınar iki Cırcıp Arazi Toplulaştırma Projelerinin yüklenici firmaları, proje müdürlerini harita mühendislerinden seçmişlerdir. Arazi toplulaştırma projelerinin hazırlanmasında, uygulanmasında, tapu kütüklerinin incelenmesi ve yeni parselasyon planlarının tescil edilmesi ile ilgili en önemli işlerin ölçme ve haritalarına işleri olduğu görülmektedir. Ölçme ve haritalama işlerinin fotogrametri ile yapılması için önemli çalışmalar yapılmıştır. Arazi toplulaştırmasında, ölçü işlerini de (havai fotogrametri) içine alan otomasyon, son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Toplulaştırmada havai fotogrametriden yararlanılması konusunda SCHIRMER/BRUCKLAC- HER, KERSTİNG ve BAVER, otomasyon olanaklarının araştırılması hakkında ise STEGMANN, LAIMG, PEL- ZER, ve OSTHOFF'un çalışmaları önemli katkılar sağlamışlardır (Yıldız 1983). Arazi toplulaştırma çalışmalarında ve haritalama işlerinin süratle bitirilmesi ve tarım yapılan alanlarda arazi kullanım planlaması ve haritalarının üretilebilmesi için de hava fotogrametrisinden yararlanmak gerekmektedir. Ancak hava fotogrametrisinden yararlanmak için arazi toplulaştırma çalışmalarının havza bazında ele alınması gerekmektedir. Arazi toplulaştırma çalışmalarında kadastro haritalarının güncelleştirilmesinde de fotogrametriden yararlanılır. Fotoğraflarda görülen ağaçların, kültür çeşitlerinin, tarla sınırlarının, derelerin, değiştirdiği yatakların vb. arazide ölçülmesine ihtiyaç kalmaz. Düz arazide harita ölçeğine dönüştürülmüş ve rödrese edilmiş resimler de aynı amaca ulaşılmasına yardımcı olurlar. Hava fotoğrafları ayrıca, tarım topraklarının derecelendirilmesine yarayan sınıflandırma sınırlarının da arazide ölçülmesi işlerini çoğunlukla ortadan kaldırdıkları gibi, bireysel parsellerin aranması ve tanınmasında, toprak sahiplerini kadastro haritalarında daha iyi inandırabilecek niteliktedirler. Tasarruf haklarının sınırlandırıldığı sırada parsellere yeni tesisler yapılıp yapılmadığı da gene hava resimleri ile rahatlıkla kontrol edilebilir (Yıldız 1983). Türkiye'de havza bazında ele alı-

4 nan Harran Ovası 2. Kısım Arazi Toplulaştırma İşi'nde standart topoğrafik haritaların revizyonu ve güncelleştirilmesi yerine fotogrametrik güncel ve sayısal harita üretimi yapılmıştır. Fotogrametrik verilerden sayısal arazi modeli (SAM), mevcut arazi kullanım durumu ve gelecekteki arazi kullanım planları üretilmiştir (Amonymus, 1998) Türkiye'de arazi toplulaştırma işlerinde harita mühendislerinin devreye girmesi oldukça uzun zaman almıştır. Başlangıçta sadece ölçme ve aplikasyon işlerini yapmak, daha sonra da GAP'taki arazi toplulaştırma projelerinde olduğu gibi proje müdürlüğü ve yöneticiliği görevlerini üstlenmişlerdir. Harita Mühendisleri'nin arazi toplulaştırma projelerinde yer almadıkları süre içinde tamamlanmış toplulaştırma projelerinde bir çok hatalar çıkmış ve yeni tapuların verilmesi gecikmiştir. Örneğin, Antalya-Alaylı-Aksu (1969), Samsun-Bafra-Kolay (1966), Ankara-Polatlı-Kocahacılı (1972) ve Gümüşkaya (1974) gibi projelerin tescile esas röleve ölçmeleri yaklaşık 10 yıl sonra yapılarak yeni tapular verilebilmiştir (Akyol Akyol ve ark.'ndan 1992). Arazi toplulaştırma çalışmalarında harita mühendisliğinin katkısını sadece sayısal ve çizgisel haritaların hazırlanması ve bunların araziye aplike edilmesi ile sınırlı tutmamak gerekir. Çünkü Türkiye'de 1961'den beri uygulandığı şekliyle arazi toplulaştırması, "tarla içi geliştirme hizmetlerini götürmek ve bunun için de dağınık ve şekilsiz parselleri bir araya getirmek" şeklinde uygulanmıştır. Oysa geniş anlamda arazi düzenlemesi, çok yönlü kalkınma planlarının vazgeçilmez bir parçası olarak ele alınmakta, genel kalkınma, bölge kalkınma planlaması ve tarımsal gelişme planlarına göre düzenlemektedir. Böyle bir arazi düzenleme planlamasında, dağınık parsellerin birleştirilip su ve ulaşım ağına bağlanmasının yanında geniş çapta meliorasyon (arazi iyileştirmesi), bayındırlık projeleri, tarımsal yerleşme yerlerinin imarı, dinlenme mekanları oluşturulması, doğal kaynakların korunması projeleri, tarla balıkçılığı, çevre düzeni planlarının hazırlanması, ekolojik dengenin korunmasına yönelik plan ve tedbirlerin uygulanması ve bütün bu düzenlemelerden oluşacak rantın bölgede yaşayan insanlara dengeli ve adil bir biçimde yansıtılması temel amaçlardır. Toprağa ait her projede olduğu gibi arazi düzenleme projelerinde de temel unsurlar toprak, çevre, insan ve mülkiyettir. Bu unsurların bir arada değerlendirilmesi, projelerin bir bütün içinde ve koordinasyonla sonuçlandırılması toplumdaki insanların geleceği ve yararı için zorunludur. Bu unsurlarda tek tek çözüm arayışlarına girmek ve projelendirmeler yapmak, proje bütününden beklenen yararlan sağlamaktan çok uzak kalacaktır. Bu nedenle arazi toplulaştırması, politik düzeyde bir bütün olarak ele alınmalı; çağdaş gelişmeler doğrultusunda görev alanları, yetki ve sorumlulukları, örgütsel yapısı, ülkemiz koşullarına göre çiftçi katılımı ve hatta adı ile ona yeni bir biçim verilmelidir. Konu böylesi bir sistem yaklaşımı ile üst düzeyde ele alınmadığı, yasal ve örgütsel güç kazandırmadığı sürece doğanın korunmasında ve rantın oluşmasında akılcı çözümler bulmak mümkün değildir. Kırsal ve kentsel alanlardaki toprak düzenleme konuları mesleğimizin (Harita Mühendisliği) uzmanlık alanıdır. Biçimsel olarak nasıl bir değişiklik yapılırsa yapılsın, ne tür bir proje uygulanırsa uygulansın özünde iyelik (mülkiyet) ve haklar planlanmaktadır (Demirel ve Seylam 1997). Yeryüzünün planlanması ve biçimlendirilmesi ile ilgili her projede olduğu gibi arazi toplulaştırma projelerinde de Harita Mühendisliği'nin katkısını sadece sayısal ve çizgisel haritalar üreterek, projenin araziye aplikasyonu ile sınırlandırmak, mesleğin geniş uygulama alanlarıyla çelişir. Bu katkının, projenin tasarlanması ve hazırlanmasından yaşama geçirilmesine kadar olan bütün aşamalarında yer alması gerekir. Bu nedenle arazi toplulaştırması ile ilgili yasal düzenlemelerin, arazi toplulaştırmasına, arazi düzenleme ile ilgili geniş anlamlar yükleyerek yeniden yapılması ve örgütsel yapının yeniden oluşturulması zorunlu görülmektedir. Bununla ilgili olarak arazi toplulaştırma yapımında, uygulamadaki tüzük ve kanunların "Arazi Düzenleme Kanunu" adı altında birleştirilerek yeniden düzenlenip hazırlanması ve kurumun örgütsel yapısındaki meslek guruplarının sorumluluk alanlarının belirlenmesi, arazi toplulaştırmasından beklenen amaç ve faydaların gerçekleşmesinde önemli bir etken olacaktır. KAYNAKLAR AKYOL, M., KAYA, A. ve BIYIK, C, Türkiye'de Yapılan Arazi toplulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Bazı Ölçme ve Haritalama Sorunları ve öneriler. Ankara, Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Eylül, S DEMİREL, Z., Arazi Toplulaştırması. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi Fotogrametri Müh.. BL, istanbul. DEMİREL, Z. ve SEYLAM, G., Kırsal Topraklarda Rant Alanları. Ankara HKMO 6. Harita Kurultayı, 3-7 Mart, S GÜNEŞ, İ.H., 1992 Ölçmelerin Tasarımı ve Değerlendirilmesi. Ankara, Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi EYLÜL, S ANOIMYMUS, Şanlıurfa Harran Ovası Arazi Düzenleme Projesi, 2. Kısım İşi Proje Sonuç Raporu, istanbul. YILDIZ, N., Arazi Toplulaştırması. Yıldız Üniversitesi Yayınları, Sayı: 167, İstanbul.

5 HKMO Bülteni HARİTA VE TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU Serdar TÜRKEŞ * Modern kentleşme sürecinde imar planlarının yapılması kadar doğru uygulanması da büyük önem taşımaktadır. İmar planlarının uygulanmasında temel kriter, yapıların ve yolların yatay ve düşey konumlarının belirlenmesi sorumluluğunu üstlenebilecek birilerinin bulunmasıdır. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarihli oturumunda,samsun Büyükşehir Belediye'si İmar Yönetmeliği'ne konulan ek bir madde ile bu görev ve sorumluluk, SHKM'lerine verilmiştir /23804 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren " 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle harita teknik uygulama sorumluluğu (Harita TUS) tüm ülke çapında yaygınlaştırılarak.zorunlu hale gelmiştir. Burada, hem uygulamanın içerisinde hem de mesleki denetim görevlisi olarak.uygulamanın nasıl ve hangi aşamalarda yapılması konularına, "HKMO Tip imar Yönetmeliği Şartnamesi"ışığında açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Uygulama.Proje ve Harita TUS olmak üzere iki aşamalıdır.işveren bu işleri SHKM'lerine ayrı ayrı verebileciği gibi,birlikte de verebilir. Uygulama öncesinde işverenin görevleri nelerdir? Yapının yapılacağı parselin tapusu ile birlikte,kadastro Müdürlüğüne müracaat ederek.parselin ebatlı krokisini alır. Tapu ve ebatlı krokisi ile birlikte,belediyesine müra caat ederek.parselin imar durumu ve plankotesini veya yol kotu tutanağını alır. Yapının aplikasyon krokisini hazırlatmak üzere- SHKM ile HKMO Tip Sözleşmesini yapar.sözleşme HKMO Temsilcisine onaylattırılır.sözleşmenin bir nüshası işvere ne, bir nüshasıshkm'ne verilir.diğer iki nüshası temsilci likte kalır. Temsilci bir nüshasını aylık olarak HKMO Şubesi'ne gönderir. PROJE AŞAMASI (Aplikasyon Krokisinin Hazırlanması) Yapı ruhsatı alınması işlemi sürecindeki,mimari pro je aşamasında aplikasyon krokisi düzenlenir. Parsel sayısal hale getirilir. Kadastro Müdürlüğünden alınan ebatlı krokiye bağlı olarak.belediyisince verilen imar durumu ile aplikasyon projesini yapan SHKM tarafından sayısal hale getirilen imaı durumu ebatları arasında.çoğu zaman farklılıklar olmaktadır.bu bitişik nizamda yan parsele, ayrık nizamda ise yapı çekme mesafelerine tecavüz demektir.bu nedenle sayısal hale getirilen parsel araziye aplike edilerek.uyumsuzluk olup olmadığı araştırılmalıdır.uyumsuzluk varsa.durum işverene,mimari projeyi yapan TUS'na ve Belediyesine bildirilmeli, imar durumu tashihi istenmelidir. Mimari projeyi yapan TUS'dan alınan vaziyet planı,sayısal hale getirilen parsele.düzeltilmiş imar durumuna uygun olarak yerleştirilir.yapının aplikasyon noktalan en az üç yerden sabit tesislere röperlenir. Belediyesince verilen referans kotuna (0.00 kotu) ha lihazır haritanın kotu verilir.buna bağlı olarak.parselin ve yapının köşe noktalarına kot verilir.belediyesince.istenmesi durumunda.parselin cephe aldığı yolun profili çıkarıla rak kırmızı kot belirlenir. Eldeki bu verilerle 1/500, gerekli olduğu hallerde I/200 veya 1/100 ölçekli aplikasyon krokisi çizilir.en az iki poligon ile kot alınan noktanın da röper krokisi çizilir. Daha önce onaylanmış tip sözleşmenin SHKM'de ka lan nüshasıjşveren adına kesilmiş proje faturası ile birlik te HKMO Temsilcisine müracaat edilerek, aplikasyon kro kisinin mesleki denetimi yaptırılır. Proje aşaması tamamlanmış olur. İşveren.yapı ruhsatını almak üzere,proje müelliflerince hazırlanan aplikasyon krokisi, mimari proje, statik pro je, tesisat projesi,elektrik projesi ve diğer belgeler ile Be lediyesine müracaat eder. HARİTA TUS AŞAMASI Yapı ruhsatı vermeden önce Belediyesi işverenden Harita TUS'unu üstlenecek SHKM bulmasını ister. İşveren Harita TUS için anlaştığı SHKM ile HKMO Tip Sözleşmesini yapar. Sözleşme HKMO Temsilcisine onay lattırılır.sözleşmenin bir nüshası işverene.bir nüshası SHKM'ne verilir.diğer iki nüshası Temsilcide kalır.temsilci bir nüshasını aylık olarak HKMO şubesine gönderir. Harita TUS aşağıdaki belgelerle Belediyesine müraca at ederek, o Belediye sınırları dahilinde Harita TUS olabile ceğine dair" Harita TUS Yetki Belgesi" alır.bu belge yalnız ca alındığı yıl için geçerli olup her yıl Belediyesine vize et tirilir. * Samsun Büyükşehir Belediyesi Harita ve imar Uygulama Müdürü?2

6 HKMO Bülteni - Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği - Oda Sicil Kayıt Belgesi - Noter onaylı imza sirküleri - Diploma sureti - Bağ-Kur veya SSK kaydı - Vergi Kayıt Belgesi - İkametgah Belgesi - Fotoğraf Belediyesi Harita TUS üstlenecek SHKM'den aşağıda ki belgeleri isteyerek, yapı ruhsatının.ilgili kısmını imzalat tırır. 1- İlgili yapı için HKMO'dan alınan "Harita TUS Sicil Belgesi" 2- İlgli yapı için hazırlanmış noter taahhütnamesi HKMO Temsilcisi Harita TUS Sicil Kayıt Belgesi'ni vermeden önce,shkm'den aşağıdaki belgeleleri vermesini ister;mesleki denetimini yapar. 1- Belediyesinin verdiği" Harita TUS Yetki Belgesi" 2- Onaylı Tip Sözleşmenin SHKM'de kalan nüshası 3- İşveren adına kesilmiş Harita TUS işine ait fatura, 4- Belediyesince onaylanmış,hkmo Temsilcisi tarafın dan vize edilmiş aplikasyon krokisi Yapı ruhsatı alınmasından sonra, onaylı aplikasyon projesindeki verilere göre;yapının temelden, subasman seviyesine kadar x,y,z konumlarının uygulanması, Harita TUS üstlenen SHKM'nin işidir. Harita TUS yapının mimari projesini zemine aplike eder.kazının yapılacağı alanı ve kazı kotunu belirler.kazı süresince kazının kontrol edilebilmesi için röperler. Kazının tamamlanmasından sonra, proje akslarını ap like eder.röperler. Gerekli durumlarda.subasman seviyesine kadarinşaatın projeye uygunluğunu kontrol eder. Temel kalıpları ve subasman seviyesi tamamlandığında beton dökmeden önce " Beton Dökme Protokolünü " imzalar.ayrıca inşaat mahallinde tutulan şantiye defterine Harita TUS ile ilgli,her türlü gelişmeleri kaydeder. Yapı subasman seviyesine kadartamamlandığında.yapının mevcut x,y,z konumları ile cephelerini kapsa yan subasman röleve krokisini düzenler. Röleve krokisinin projesine uygunluğu Belediyesince kontrol edilerek;yapı ruhsatının arka sayfasındaki" Temel Vizesi " kısmı Harita TUS ve Belediye yetkilisi tarafından imzalanarak.onaylanır. Belediyesinden alınacak "İşbitirme Belgesi" ile HKMO Temsilciliğine müracaat edilerek,harita TUS sona erdirilir.harita TUS'un siciline işlenir,yeni TUS üstlenilmesinde bu siciller dikkate alınır. Buraya kadar işverenin SHKM'ne uygulamanın proje ve TUS'nu ayrı ayrı verdiği varsayıldı.işveren proje ve TUS'nu birlikte vermiş olsaydı;tek sözleşme yapılacak.tek fatura kesilecek.tek mesleki denetim yapılmış olacaktı. Bu uygulamaya ne kadar sahip çıkarsak;modern kentlheşme sürecinde de önemli bir adım atmış,planların yapılması kadar yaşatılmasını da sağlamış oluruz.

7 KAMU YÖNETÎIVİİ E AHLAK A. Hayati KILIÇKAYA * A- KAVRAMLAR 1- Kamu: Türkçe bir kelime olup toplumun tümünü ilgililendiren konular anlamında kullanılmaktadır.umum;( genel olma, herkes, bütün insanlar, bütün halk) isminden Amme (a.s) umuma ait olan anlamında bir kelimedir. Kamu denilince akla, toplumun tümüne ait olan kavramlar gelmektedir. Kısaca açıklamak gerekirse, kamu halktır, halka ait olandır. 2- Yönetim: Yönetmek fiilinden türetilen Türkçe isimdir.arapça karşılığı idaredir. İdare, Arapça devr kelimesinden türetilmiştir.döndürme, çekip çevirme, yürütme anlamındadır. 3- Kamu Yönetimi: Halkın yönetimi anlamında, Devlet tarafından yapılan yönetim faaliyetlerini ifade etmektedir. Kamu yönetimi, halkın yönetiminin en yararlı şekilde nasıl düzenleneceğini inceleyen, belirten bir bilimdir. Kamu yönetiminden anlaşılması gereken Devlet idaresi olmalıdır. Kamu yönetiminde görev alan herkes bu kapsam içerisindedir.devletin yapısını belirleyen Anayasal düzene göre belirlenen Yasama, Yürütme ve Yargı fonksiyonlarını ifa eden tüm organlarda çalışanlar kamu yönetiminin bir parçasıdır, kamu yöneticisi ve çalışanıdır. T.B.M.M Başkan ve üyeleri ile Meclis Genel Sekreteri ve memurlarının tümü Yasama görevini yürüten kamu görevlileridir. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ile Bakanlıklarda ve bağlı, ilgili kuruluşları ile mahalli idareler, üniversitelerde çalışanlarının tümü yürütme görevini yapan kamu görevlileridir. Yüksek yargı organı olarak Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Adli ve idari Yargıda (Ağır Ceza, Asliye Mahkemesi, Ceza ve Hukuk, Sulh Ceza ve Hukuk, Bölge İdare ve Vergi Mahkemelerinde) görev yapanlarda yargı görevini yürüten kamu görevlileridir. 4- Ahlak: Arapça hulk kelimesinden türetilmiştir.hulk;huy,tabiat anlamındadır. Ahlak; başkasını zarara sokmayan,kötülük içermeyen,kendisine haksız iktisap sağlamayan davranışlar olup,başkalarınca yadırganmayan.toplumun uzlaştığı değer yargılarıdır. Ahlak; toplumsal yaşamın düzenliliğini,bireyler arası güven ortamını ve saygıyı sağlayan,töreden kaynak alan.yaptırımı toplumsal yadırgama,ayıplama,kusurlandırma bilincine dayanan bir değer yargısıdır.insanların toplumsal yaşamaya başladığı ilk çağlardan günümüze varlığı hissedilmiş,ilkel toplumlarda dahi inanca dayalı bir gelişme göstermiştir.töre- den yazılı kurallara geçildiğinde de, toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru olarak.ahlak kuralları yazılı hale gelmeye başlamıştır. Ahlak; felsefenin konusu olmuştur. Çin, Hint, Antik Yunan bilgeleri ve Roma filozofları ahlak üzerine pek çok düşünce geliştirmişlerdir.tek tanrılı dinlerde, Musevilik Hristiyanhk ve islamda ahlak, başlı başına önemli bir araştırma ve düşünce konusu olmuştur. Çünkü, toplumsal yaşamındüzenliliği, hakka uygunluk, adil olma gereği hep ahlak kavramı üzerine kurulmuştur, insanların; kendi iç dünyalarının, ruh halinin, duygu ve düşüncelerinin var oluşunda, ortaya çıkışında ahlaki değer yargılarının önemli etkisi vardır. Kendisine karşı dürüst olmayan insanın ahlaki değerlerinin temeli mutlaka sorgulanmalıdır. Çünkü; kendi ahlaki değerlerine karşı dürüst davranmayan, gerektiğinde onları hiçe sayan, yok farzeden insan, kendi iç dünyasında savaş hali yaşar, gergindir, tedirgindir, duygu ve düşünceleri şüphelidir, dingin, huzurlu bir ruh hali yoktur. Bu, insanın ahlaki değer yargılarının temelinin sağlam olmadığını gösterir. Bu sağlam temeljnançla doğru orantılıdır. Ahlaki değer yargılarına inançlı.güvenen, onlardan yola çıkarak ortaya koyduğu ilkeli tutum, davranış ve söylemler insanı toplum içinde güvenilir, emin, saygın bir durumda olmasını sağlar. Sübjektif ahlak bireyin kendi iç dünyasının sorunu iken, objektif ahlak, toplum yapısını ilgilendiren, diğer insanları da etkileyen, ortak değer yargılarıdır. Ahlak; toplumsal yaşamı düzene sokan, bireylerin uymakla sorumlu oldukları bir ilkeler bütünüdür.toplumun ahlaka ilişkin değer yargılarına uymayan insanlar için toplumsal yaptırım söz konusudur. Bu yaptırım; toplumsal olarak ayıplamadır, kınamadır, ahlak kurallarına uymayan insanların dişlanmasıdır. Dinsel kurallar açısından günahtır. Cezası manevidir ve toplumsal ayıplamanın pekiştiricisidir. Modern toplum açısından ahlak, yaşamı düzenleyen yazılı hukuk kuralları arasında, toplumsal düzenin bozulmaması için ortaya konulan kurallar olup, kurallara uymama halinde Kanunla belirlenmiş maddi cezalarla yaptırımı sağlanır. Günümüz toplumunda töre, gelenek, dinsel inançlar ve yazılı hukuk kuralları birbirini bütünler halde ahlak anlayışının temelini oluşturur. Kişilerin sübjektif ve objektif ahlak eğitimi alması; kişiliğine sıkı sıkıya bağlanması, ahlaki değerlere inançlı olması, bu değerler doğrultusunda kişisel ya da toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi yönleriyle önemlidir. Ahlaki eğitimin temelleri aile içinden başlayıp okul öncesi ve örgün eğitim boyunca devam ederek kurumsal yapılar içerisinde devam eder. Ülke ekonomisinin ortaya koyduğu gelir dağılımının dengesizliği,sürekli enflasyon etkileri, işsizlik nedenleriyle ahlak kurallarına uymazlık halleri çoğalmakta, toplumsal, dinsel ve hukuksal yaptırımlar yeterli caydırıcı etkiyi gösterememekte,toplumsal yozlaşma denilen bir huzursuzluk hali yaşan- * Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı

8 maktadır. Ahlaki değerleri korumak, insanları bu konuda eğitmekten, inançlı hale getirmekten geçmekte ise de ahlaki değerleri erozyona uğratan sosyo-ekonomik etkilerin ortadan kaldırılması da önemsenmelidir. Sosyal adaleti olmayan bir ülkede, ahlaki değerleri korumak oldukça zordur. Kamu yöneticileri; Kamu yararı ve kamu düzeni amacıyla çıkarılan Anayasa. Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgelerle ortaya konulanyapılması gerekenleri yapma, yasak olanları ise yapmama sorumluluğundadırlar. Çoğunlukla yapılması veya yapılmaması gerekenler mutlak tanımlanmış değildir. Bu tanımlanmamış alanda kamu yöneticilerinin neyin, nasıl, ne zaman yapılacağı veya yapılmayacağı konusunda takdir yetkileri vardır. Ancak, takdir yetkisinin kullanılması sübjektif sonuç doğurmamalıdır.objektif olmalıdır. Sonuç daima kamu yararı, kamu güvenliliği ve kamu düzeni açısından olumlu olmalıdır. Kamu yöneticisinin ahlakı, takdir yetkisini kuhanmasındaki tavrından anlaşılır. Kamu yöneticisinin takdir yetkisini kullanarak tesis ettiği idari işlem,kamu yararı sonucu doğurmuyor ve aksine bazı kişi/kişiler yararına veya zararına bir durum yaratıyor ise kamu yöneticisinin ahlakı sorgulanmalıdır. Çünkü, kamu yararı sonucu doğurmayan bir eylem, sonuçta birilerinin zararına veya yararrına bir durum yaratmış ise,bu durumun öncesindeki çıkar ilişkilerinin araştırılması gerekir. Ahlak dışı yönteme başvuran kamu yöneticisi,bu durumun açığa çıkmaması için her türlü idari, siyasi, mali tedbiri almak için çaba gösterir. Baskı kurar, şantaj yapar, insanları çeşitli menfaatlerle elinde tutar. Ahlak kurallarına ilişkin normları belirleyen, bunlara uyulmasını emreden kuralcı toplum yapısı denetimi ve ceza yaptırımını artırır. Çünkü, sistemin devamı kuralların uygulanması ile mümkündür. Ancak, bu yapı bireylerin taleplerini karşılamakta yetersiz kaldığında,bireyler herhangi bir şekilde amaçlarına ulaşmak veya isteklerini gerçekleştirmek için kural dışı yöntemlere başvurabilirler. Ekonomik, teknolojik, sosyal yetmezlikleri zamanında iyi saptayıp, gerekli kural değişikliklerini zamanında yapabilmek devletin başlıca görevidir. Yürütme ve yasama ortak çaba ile sürekli bu faaliyeti göstermek zorundadır.devletin kuralcı yapısı toplumun gelişme düzen ve anlayışının gerisinde kalmamalıdır. Anayasa, Kanun.Tüzük ve Yönetmelik ile idari düzenlemelerde gösterilen bağlı yetkilere göre takdir yetkisi çerçevesinde.kamu hizmeti yapmakla görevli kılınanlarınahlakının temeli kamu yararını gözetmekten ibarettir. Kamu yöneticileri,kamu adına görev yapmakla yetkilendirildiklerinde,kamunun hizmet görülmesi için sağladığı imkanları,kendi yararına başkalarının yararına veya zararına hiçbir şekilde kullanmamalıdır. Böyle bir durum doğduğunda kullanılan kamu imkanlarının azlığı ve çokluğu ilke olarak önemli olmayıp kullanan kamu görevlisi hakkında gereken yaptırım uygulanmaz ise, kamu vicdanı bundan rahatsız olur. Kamu yöneticileri ve çalışanlarının, kamu imkanlarını özel çıkar amaçlı kulanmama yönünde ahlaka sahip olmaları,bu ahlakı edinecek ve koruyacak biçimde eğitilmeleri gerekmektedir. Ancak bu yeterli değildir. Ahlaklı tutum ve davranış gösteremeyen kamu görevlilerinin de çeşitli şekillerde denetlenmesi, ahlak dışı uygulamaları görüldüğünde, haklarında yaptırım uygulanması kamu yönetiminin bir gereğidir.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk.

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk. DOSYA NO : 9310- / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk., 3194 sayılı İmar Kanunu nun 21. ve 22 maddelerinde yapı ruhsatının ne şekilde düzenleneceği, 28. ve 38.maddelerinde düzenlenecek

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &.V&AÎ*... KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI C.to«3 ' 0>tc^ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN H İZM ETİN ADI BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER H İZM ETİN TAM AM LANM A SÜRESİ

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI 18. MADDE (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ 1975 ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNA DAİR YAZI B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE 4 B.K.T.V.K.K. KARARI 5 BASİT TAMİR TADİL YAZISI 6 ÇATI İZNİ 7 HİSSE SATIŞ

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

YAPI APLİKASYON PROJESİ YAPIMI VE UYGULANMASI İLE FENNİ MESULİYET ÜSTLENİLMESİ ESASLARI ŞARTNAMESİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Dayanak

YAPI APLİKASYON PROJESİ YAPIMI VE UYGULANMASI İLE FENNİ MESULİYET ÜSTLENİLMESİ ESASLARI ŞARTNAMESİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Dayanak YAPI APLİKASYON PROJESİ YAPIMI VE UYGULANMASI İLE FENNİ MESULİYET ÜSTLENİLMESİ ESASLARI ŞARTNAMESİ BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Yapı sürecinde 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 3194 Sayılı

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar... 3 Planların

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1- ŞEHİR NEDİR?... 1 1.1.1- Yönetsel Tanım... 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım... 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım... 4 1.2- ŞEHİRCİLİK... 5 1.3- TÜRKİYE DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI...

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce verilen izindir.

Detaylı

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir?

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? A) Yönetim planı B) Eklentiler C) Rehin hakları D) Yevmiye numarası E) Tasarruf yetkisi kısıtlamaları 6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe A) Ana

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Yapı Kontrol Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Yapı yıkım izni. İstinat duvarı izni. Ruhsat öncesi alınacak izinler. Hafriyat izni. Vaziyet planı onayı

Yapı yıkım izni. İstinat duvarı izni. Ruhsat öncesi alınacak izinler. Hafriyat izni. Vaziyet planı onayı YAPI İZİNLERİ Yapı yıkım izni İstinat duvarı izni Ruhsat öncesi alınacak izinler Hafriyat izni Vaziyet planı onayı Yapı yıkım izni; İmar kanunu kapsamında işlem gören yıkılacak derecede tehlikeli yapılar

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

Detaylı

ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER

ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN VE MADDE NUMARASI SUNUM SÜRECİNDE TAMAMLANMA TAMAMLANMA ELEKTRONİK OLARAK 331 B091TKG1500100 150010000 Plan Örneği verilmesi işlemi Parselin tescilli haritasından aynen alınan

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı;

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı; PROTOKOL TARAFLAR: MADDE 1- Bu protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) arasında düzenlenmiştir. TANIM MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

YAPI APLİKASYON PROJESİ YAPIMI VE UYGULANMASI İLE FENNİ MESULİYET ÜSTLENİLMESİ ESASLARI ŞARTNAMESİ

YAPI APLİKASYON PROJESİ YAPIMI VE UYGULANMASI İLE FENNİ MESULİYET ÜSTLENİLMESİ ESASLARI ŞARTNAMESİ Oda Yönetim Kurulu muzun 05/09/2016 tarih ve 20/298 sayılı kararıyla Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulanması ile Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi Esasları Şartnamesi yayımlanmıştır. YAPI APLİKASYON PROJESİ

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1 -ŞEHİR NEDİR? 1 1.1.1- Yönetsel Tanı m 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım 4 1.2- ŞEHİRCİLİK 4 1.3- TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI 6 1.3.1-

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ RES PLANLAMA SÜRECİ YETKİ İSTENİLEN BİLGİ-BELGE YÖNTEM-İZLENECEK YOL PLAN ONAYI Enerji tesislerine ilişkin imar planları; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce karada ve suda, daimi veya geçici resmi ve özel YAPI yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik inşaatı ile içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir 1 YAPI Kuruluş veya kişilerce kendilerine

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı