Ramazan Kuruyüz, Eğitimci - Öğretmen Hessen İslam Cemaati/Islamische Religionsgemeinschaft Hessen/IRH Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ramazan Kuruyüz, Eğitimci - Öğretmen Hessen İslam Cemaati/Islamische Religionsgemeinschaft Hessen/IRH Başkanı"

Transkript

1 Ramazan Kuruyüz, Eğitimci - Öğretmen Hessen İslam Cemaati/Islamische Religionsgemeinschaft Hessen/IRH Başkanı Başörtüsü, Aile İçi Şiddet ve Baskı, Maço Anlayış, Zorla Evlilik, Namus Cinayetleri ve Din Eğitimi Tartışmalarına Toplu Bir Bakış Hessen İslam Cemaati/IRH, Federal Almanya Meclisi ndeki Türk asıllı bazı milletvekillerinin, geçtiğimiz haftalarda özellikle Alman medyasında yer alan, başörtüsü ve kadınların Türk ve İslam toplumundaki konumlarına yönelik rencide edici ve populist yaklaşım ve açıklamalarını esefle karşılar ve reddeder. Aynı zamanda, bu politikacılarımıza yönelik tehditleri de şiddetle kınar ve reddeder. Düşüncelerine katılmasak dahi, bu düşüncelerinden dolayı tehdite maruz kalmaları kabul edilemez. Düşünceye sadece düşünceyle cevap verilmelidir. Bu makalede yapılacak olan şey de budur. Buradan sayın politikacılara da bir noktayı hatırlatmakta yarar görüyorum: Eleştiri yapan, eleştiriye açık olmalıdır. Öncelikle Ekin Deligöz ve Lale Akgün olmak üzere Federal milletvekilleri ve bazı Türk kökenli politikacıların yapmış oldukları açıklamalar, hedef gösterdikleri ve eleştirdikleri başta başörtülü bayanlar olmak üzere, mütedeyyin insanlarımıza yönelik hakaret ve aşağılayıcı unsurlar içermekte ve gerek Türk toplumu arasında, gerekse içinde yaşadığımız Alman çoğunluk toplumu ile varolan sosyal barışı zedelemektedir. Adı geçen politikacılar, dini konularla ilgili hükümler vererek, kendi yetki ve uzmanlık alanlarını aşmakta ve konuyla ilgili bilgi yetersizliklerini sergilemektedirler. Federal Alman Anayasası nın din devlet ilişkilerini düzenleyen maddelerine göre, dini konularda hüküm vermek ve dini içeriği belirlemek, sadece kilise veya cemaatlerin yetki alanındadır. Bunun dışındaki kişisel kanaatler ve yorumlar, sadece görüş bildiren kişileri bağlar. Bir dinin hükümlerinin, o dinin mensupları tarafından uygulanıp uygulanmaması, kişilerin hür iradesi dahilinde ve inanç hürriyeti kapsamında olduğu, elbette ki tartışma götürmez bir gerçektir. Çağdaş olun, Almanya ya uyum sağlayın ve başörtünüzü çıkarın şeklindeki beyanatlar, demokratik bir anlayışla bağdaşmamakta, evrensel insan hak ve özgürlüklerini benimsediğini iddia edenlerin kendi dünya görüşleriyle çelişmekte, bireyin kendi yaşam tarzını belirleme hakkına müdahele etmekte ve çağdaşlık kavramının kendisine aykırı düşmektedir. Federal Alman Anayasa Mahkemesi nin başörtüsüyle ilgili 24 Eylül 2003 tarihli kararından sonra, bazı eyalet meclislerinde, devlet okullarında veya kamu hizmetinde görev yapan ve yapmak isteyen Müslüman bayan devlet memurlarına yönelik başörtülü giyim şeklini yasaklayan kanunları çıkaran ve savunan siyasi partiler ve temsilcileri dahi, Türk kökenli bu milletvekilleri ve politikacıları kadar ileri gitmemiş, hadlerini aşmamış ve kamu görev alanı (devlet memurluğu) dışındaki özel yaşama müdahele etme düşüncesi içine girmemişlerdir. Bu durum, Türk kökenli bu politikacıların kraldan fazla kralcı anlayışlarının ve kendi toplumlarına yönelik kompleks içinde bulunduklarının göstergesidir. Entegrasyon, kendi kimliğini, benliğini, milli ve dini değerlerini terketmek, yaşam ve giyim tarzını değiştirmek değildir. Entegrasyon, bireyin kendi kimlik ve değerleriyle, yaşadığı topluma katılımı ve toplumun aktif bir parçası olmasıdır. Başörtüsünün entegrasyona engel teşkil ettiğini ileri sürmek, gerçeklerle bağdaşmamaktadır ve toplumun başörtülü bayanlarımıza yönelik kışkırtılmasıdır. Federal Almanya da binlerce başörtülü genç bayanların okullarda ve üniversitelerdeki varlıkları, sorunsuz ve başarılı öğrenim görmeleri, içinde yaşadıkları toplumla kaynaşmaları, sosyal yaşama aktif katkıları, iş dünyasında yer almaları ve mesleki kariyer yapmaları, sayın milletvekilleri ve siyasilerin iddialarını tamamen çürütmektedir. Bu durum, Türkiye de de aynı şekilde görülmektedir. Bu aydın ve çağdaş genç kızlarımız, büyük bir çoğunlukla ailelerinin de desteğini arkalarına alarak, toplumumuzda geçmişte ekseriyetle ve bugün halen kısmen varolan, kızlarımızın ve kadınlarımızın cahil bırakılmasına yönelik anlayış ve gelenekleri yıkmaktadırlar. Başörtüsünün ve dini değerlerinin, onların öğrenim ve öğretim kurumlarındaki başarılarına, iş hayatına ve sosyal yaşama katılımlarına ve içinde yaşadıkları topluma entegre olmalarına engel oluşturmadığı açık bir şekilde görülmektedir.

2 Çağdaş ve aydın olmak, sayın siyasilerin tekelinde değildir ve başörtüsü buna engel de değildir. Çağdaşlık ve aydın olmak, kafanın içindedir, dışında değildir. Günümüz dünyasında halen, Müslüman genç bayanların ve kadınların kendi hür iradeleriyle ve özgür seçimleriyle tercih ettikleri dini yaşam ve giyim tarzına ve hakkına müdahele edenler, kendilerinin ne kadar çağdaş ve aydın olduklarını ortaya koymaktadırlar. Maalesef Türkiye de olduğu gibi, burada da bazı kesimlerin, kendilerine ve yaptıklari işlere saygı duyduğumuz, temizlik görevlisi olarak iş ortamında yer alan kadınlarımızın başörtülerinden, tahmin ettiğimiz nedenlerden dolayı, yıllardır rahatsızlık duymamaları, ancak son yıllarda sayıları gittikçe artan özellikle üniversite mezunu ve mesleki kariyer yapan başörtülü genç kızlarımızın varlıklarından rahatsız olmaları, oldukça düşündürücüdür. Bu çevrelere buradan açıkca şu soruyu yöneltmek istiyorum: Başörtüsünü sadece temizlik işçilerine veya eğitim düzeyi düşük kadınlara mı indirgemek istiyorsunuz? Böylece, islami değer ve yaşam tarzının, kadınlarımızın eğitim ve sosyal konumuyla sınırlı olmasını ve böyle algılanmasını mı arzu ediyorsunuz? Başörtüsünün aile içi baskının ve kadının özgür olmayışının göstergesi olarak algılanması ve sunulması, yanlış ve haksız bir yaklaşımdır. Bazı ailelerimizde, kız çocuklarına veya kadınlarımıza yönelik başörtüsü dayatmasının varolduğunu inkar etmek, elbette mümkün değildir. Ancak bunu genelleştirmek ve dinden kaynaklandığını ileri sürmek, doğru bir değerlendirme olamaz. Kur an-ı Kerim in açık hükmüne göre (Bakara Suresi, 256. Ayet), dinde zorlama yoktur. Dinin tüm hükümlerinin yaşanması veya yaşanmaması, kişinin kendi hür iradesi ve tercihine bırakılmıştır. İslam Dini nin insana yönelik tüm emir ve yasakları, aklı ve özgür iradeyi şart koşmaktadır. Dinin hükümleri, akıl sahiplerine ve akli dengesi yerinde olanlara yöneliktir. Akıl sahiplerinin ve akli dengesi yerinde olanların da, dinin emir ve yasaklarını kendi hür iradeleriyle tercih etmeleri esastır. Toplumumuzda veya İslam Dünyası nda buna aykırı görülen durumlar, İslam Dini nin esaslarına ve özüne aykırıdır. Hessen İslam Cemaati olarak, kız çocuklarımıza ve kadınlara yönelik başörtüsü takma yönündeki aile veya toplum baskısını reddettiğimiz gibi, bunun tersi yönündeki başörtüsünü çıkartmaya yönelik her türlü baskıyı da reddediyoruz. Aynı şekilde, bayanların başörtüsü takmamalarından dolayı toplum ve iş hayatından dışlanmalarını kınadığımız gibi, başörtüsü takmalarından dolayı toplumsal yaşamdan ve meslek hayatından dışlanmalarını da kınıyoruz. Toplumun her kesimini, kamu ve özel işveren sektörünü, devlet kurumlarını, politikacıları ve siyasi partileri, Müslüman toplumu içindeki bu çeşitliliğe ve çoğulcu yapıya, bayanlarımızın hür iradelerine, özgür seçimlerine ve kendi inanç, yaşam ve giyim anlayışlarını belirleme hakkına saygılı olmaya davet ediyoruz. Başörtülü ve başörtüsüz bayanlar, toplumumuzun ve hemen hemen tüm ailelerimizin içinde varolan bir sosyal gerçek ve çeşitliliktir. Aynı ailenin içinde, başörtüsü takan kızlarımız olduğu gibi, başörtüsü takmayan kızlarımız da vardır. Yine toplumumuz içinde, başörtülü annelerin başörtüsüz kızları olduğu gibi, başörtüsüz annelerin başörtülü kızlarının bulunduğu da toplumsal bir gerçektir. Bu gerçekler, toplumumuzda ve ailelerimizde, başörtüsü konusunda genel bir baskı olduğu şeklindeki iddiaları çürütmektedir. Başörtüsü, namus ve ahlak konusunda tek başına bir kıstas ve ölçü olamaz. Öncelikle birçok kesimde varolan yanlış bir algılamayı düzeltmek gerekir: Kur an-ı Kerim in Nur ve Ahzab surelerinde yer alan giyim konusundaki emirler, sadece başörtüsüyle sınırlı değildir. Başörtüsü, bu giyimin bir parçasıdır. Kur an ın buradaki en önemli mesajı, kadın ve erkeğin toplumsal ilişkide cinsel bir obje olarak algılanmaması ve insani ve kişisel kimliklerinin ön planda yer alması gerekliliğidir. Ayrıca, Kur an-ı Kerim in ve sünnetin (Peygamberimiz in sözleri ve örnek hayatı) ortaya koyduğu ahlak anlayışı, bir bütünlük arzetmektedir. Giyimin yanısıra, yaşam tarzı, insani ve toplumsal ilişkiler ve değerler, bu bütünün parçalarıdır. Dürüstlük, doğru sözlü olmak, yalan söylememek, iftira atmamak, gıybet etmemek, aldatmamak, güvenilir olmak, olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmak, ikiyüzlü olmamak, kimseyi hor görmemek, kendisi için istediğini başkaları için de istemek, kendisi için istemediğini başkaları için de istememek, adil olmak, başkalarına haksızlık ve zulüm yapmamak gibi sayısız değerler, bu ahlak anlayışının birer unsurudur. Bu bağlamda ele alındığında, başörtülü olanlar namuslu ve ahlaklıdır, başörtüsüz olanlar namuslu ve ahlaklı değildir gibi bir yaklaşım, tamamen yanlıştır. Nice başörtüsüz bayanlar vardır ki, yukarıda saydığımız çerçeve içinde, başörtülü birçok bayandan daha hassas ve daha ahlaklıdır. Kendi ailelerimiz içindeki başörtüsüz bacılarımızın, namus ve ahlaklarından kimse şüphe etmemelidir ve onları zan altında bulundurmamalıdır. 2

3 Toplumumuz içinde, kız çocuklarına ve kadınlara yönelik baskı ve şiddetin varolduğunu inkar etmek veya gözardı etmek elbette mümkün değildir. Ancak bu soruna, sadece dindar (mütedeyyin) kesime ait ve dinden kaynaklanan bir sorunmuş gibi yaklaşmak ve kamuoyunda böyle bir izlenim doğurmak, haksız ve yetersiz bir değerlendirmedir. Böyle bir değerlendirme, toplumumuzun belirli bir kesimini kamuoyunda zan altında bırakmakta, onların değer yargılarını incitmekte ve soruna yönelik ortak çözümler noktasında biraraya gelmemizi zorlaştırmaktadır. Türk kökenli politikacılarımız, yaptıkları açıklamalarıyla, Türk ve Müslüman toplumunu ve kendi içindeki çoğulcu yapıyı yeterince tanımadıklarını da ortaya koymaktadırlar. Ahlak ve namus kavramları konusunda, erkek ve kadına yönelik olarak, toplumumuzun bazı çevrelerinde maalesef çifte standartlı ve dürüst olmayan bir yaklaşım söz konusudur. Kendi kız çocukları veya eşlerine yönelik namus ve ahlak ölçüsünü, erkek çocukları ve kendilerine yönelik geçerli saymayan erkekler, üzülerek ifade etmeliyim ki, ikiyüzlü ve samimi olmayan bir tutum sergilemektedirler. Eğer namus kavramından söz edilecekse, namus, sadece kadına yönelik bir değer olamaz, aynı değer erkekler için de geçerli olmalıdır. Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da, dinin yanlış yorumlanması ve istismar edilmesi, doğru bir yaklaşım olamaz. İslam Dini, helaller ve haramlarla ilgili hükümler konusunda, kadın ve erkek arasında bir ayrım yapmaz. Erkek için helal olan şey, kadın için de helaldir; erkek için haram olan şey, kadın için de haramdır. Evlilik dışı cinsel ilişki, yani zina, kadın için haram olduğu kadar, erkek için de haramdır. Kız çocukları ve eşleri için zinayı namus sorunu olarak gören, ancak erkek çocukları ve kendileri için bunu sorun yapmayan erkekler, hiç de dürüst bir yaklaşım içinde değildirler. Bu yanlış yaklaşımın dinde hiçbir dayanağı yoktur. Kendi kız çocukları veya kız kardeşlerinin namusları konusunda hassas olan erkeklerin, başkalarının kız çocukları ve kız kardeşlerinin namusları konusunda da aynı hassasiyet içinde olmaları beklenir. Kendi eşleri, kız çocukları ve kız kardeşleri konusunda namus cinayetlerine kadar varan anlayışlara buradan vereceğimiz en önemli mesaj şudur: Öncelikle dürüst olun ve çifte standarttan arının. Ayrıca bir hukuk devletinde, cezalandırma ve güç kullanma yetkisi, sadece devlete aittir. Kız ve erkek çocuklarının eğitiminde farklı kıstasların kullanılması da, aile içi eğitimdeki sorunlarımızdan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok ailede, erkek çocuklarının kız çocuklarına oranla daha serbest bırakıldıkları ve yetiştirildikleri, bir realitedir. Erkek çocukları, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, maço olarak yetiştirilmekte veya yanlış eğitim sonucunda maço delikanlılar olarak topluma karışmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, sert, kaba, duygusuz, taşfırın erkek anlayışlı, sorumsuz, şiddete meyilli, kadını hor gören ve aşağılayan, delikanlılığını kaba kuvvette arayan ve toplumda sorun haline dönüşen gençlerimizin sayısı, gün geçtikçe artmaktadır. Okullarda sosyal davranışlarıyla ve davranış notlarıyla, olumsuz anlamda en çok göze batanlar, erkek çocuklarımızdır. Kavga ve şiddete meyil noktasında, maalesef erkek çocuklarımız, önemli bir sorun haline gelmişlerdir. Alman bayan öğretmenlerin erkek çocuklarımızla ilgili olarak sık sık dile getirdiği, Ben, kadından emir almam gözlemleri, oldukça düşündürücüdür. Bu gözlem, maalesef doğrudur. Bir öğretmen olarak, erkek çocuklarımız arasında böyle bir anlayışın küçümsenmeyecek oranda varolduğunu kendim de gözlemlemekteyim. Bu, maço anlayışının ürünüdür. Evde sadece babasından çekinen ve annesini kale almayan anlayışın sonucudur. Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisinde ifade edilen ideal anne - çocuk ilişkisi, pratik hayatta ve çoğu zaman, maalesef gözardı edilmektedir. Evde anneyi, okulda bayan öğretmeni umursamayan ve otorite olarak görmeyen erkek çocuğun, toplumda kadına bakışı da farklı olmayacaktır. Erkek çocuklarımızın önemli bir bölümünde gördüğümüz bu sorumsuz ve maço anlayış, çocukların derslerdeki başarısızlıklarına da yansımaktadır. Okul dışı zamanlarda, erkek çocuklarının, aile tarafından yeterli özenle takip edilmeyişi, babaların çocuklarına yeterince zaman ayırmamaları, annelerin erkek çocukları üzerinde gereken oranda otorite kuramamaları, okulda başarısız olmalarının en önemli sebebidir. Birlikte olunduğunda da, ailece zamanın büyük bölümünü televizyon başında geçirmek, sorunun çözümünü güçleştirmektedir. Çocuk yetiştirmek, sadece çocuğun karnını doyurmak ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak demek değildir. Çocuklar, anne ve babalarının, eğitimde, kural belirlemede, kuralları uygulatmada ve otoritede eşdeğer ve eşit olduklarını net bir şekilde kavramalıdırlar. Çocuklara bunu kazandırmak, anne ve babaların görevidir. Anneler ve babalar, bunu sadece sözle kazandıramazlar. Öncelikle kendi aralarındaki saygı ve sevgi ilişkisiyle, çocuklarına örnek olmalıdırlar. Kendi eşine hakaret eden, onu aşağılayan ve ona şiddet uygulayan bir erkek, kendi çocuklarına, özellikle de erkek çocuklarına, yanlış örnek olacaktır. Maço babadan, sonuç olarak büyük bir çoğunlukla, maço erkek çocuklar oluşacaktır. Buradan özellikle babalara 3

4 sesleniyorum: Bu maço anlayışa gelin birlikte son verelim. Bu anlayış, hem size, hem çocuklarımıza, hem ailelerimize, hem toplumumuza ve hem de toplumumuzun Alman kamuoyunda olumsuz algılanmasına yol açmaktadır. Eşine, annesine, kız kardeşlerine, kız çocuklarına ve genelde tüm kadınlara insan olarak bakan ve değer veren, kadın erkek ilişkisinde saygı ve sevgiyi esas alan anlayışı hakim kılalım. Aile içi şiddet ve baskı ve zorla evlilik gibi sorunlar, maalesef toplumumuzun değişik kesimlerinde görülen ve varolan toplumsal bir gerçektir. Ancak bu toplumsal gerçek, toplumumuzun muhafazakar kesiminin yanısıra, seküler, laik, sosyal demokrat, alevi veya dine mesafeli katmanlarında da aynı oranda ve benzer şekillerde görülmektedir. Bu toplumsal soruna karşı birlikte ve toplumumuzun dini değer ve yargılarını karşımıza almadan mücadele etmeliyiz. İslam dini, aile içi veya toplumsal şiddet ve baskıyı, zorla evliliği kesin bir şekilde reddetmektedir. Sorunun, dinin kendisinden değil, toplumumuzda varolan yanlış gelenek ve göreneklerden, ataerkil yapıdan (kadına yönelik erkek egemen bakış tarzından), kadının sosyal ve ekonomik konumundan ve cehalet gibi faktörlerden kaynaklandığını gözardı etmek mümkün değildir. Gerek Kur an-ı Kerim in birçok ayetlerinde ve gerekse peygamberimizin hadislerinde ifade edildiği üzere, evlilik kadın erkek arasında karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı ve hür irade sonucu gerçekleşen bir akit ve birlikteliktir. Sağlıklı ve sağlam bir toplumun en önemli unsuru ve kaynağı, sağlıklı ve sağlam aile yapısıdır. Böyle bir ailenin en önemli dayanağı ise, eşlerin karşılıklı sevgi, saygı, güven ve birbirlerine karşı dürüstlüğüdür. Hür iradeye ve özgür seçime dayanmayan ve gerek genç kızlarımıza, gerekse genç erkek çocuklarımıza yönelik aile ve akraba dayatmaları sonucunda yaptırılan evliliklerin, sağlıklı ve sağlam olması beklenemez. Aile ve akraba baskısı sonucunda gerçekleşen zorla evliliklerin, gençlerin insan onuruna ve insanın fıtratına ve kişiliğine indirilmiş önemli bir darbe ve saygısızlık olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koymakta yarar vardır. Gençlerin, kadın ve erkeklerin zorla evlendirilmesi, İslam ın da özüne ve esasına kesinlikle aykırı olduğu unutulmamalıdır. Zorla evlilik, insan doğasına aykırıdır. İslam Dini, fıtrat dinidir ve insan doğasına uygundur. İnsanın doğasına ve fıtratına aykırı olan birşeyin İslam la bağdaştığını ileri sürmek ve düşünmek, mümkün değildir ve İslam ı yeterince tanımamaktır. Dini gerekçe göstererek zorla evliliği savunanlar, dinimizi yanlış tanımakta ve kendi yanlış anlayışlarını dine mal etmek suretiyle, İslam ın kamuoyunda yanlış algılanmasına yol açmaktadırlar. İslam ın, gerek içinde yaşadığımız Alman ve Avrupa toplumunda, gerekse kendi toplumumuz içindeki seküler kesimde olumsuz algılanmasında, dinimizin yanlış anlaşılmasının ve yanlış uygulanmasının yattığını görmemiz gerekir. Bu anlamda, kendi içimizde toplumsal özeleştiri yapmamız ve kendimizi yeniden gözden geçirerek, yanlış dini anlayışlarımızı ve yaşantımızı, Kur an ve sünnetin de öngördüğü dinin aslına uygun doğru eğitim metodlarıyla restore etmemiz şarttır. Doğru İslamiyet i, doğru bir şekilde yaşamak, kendisini Müslüman olarak tanımlayan herkesin üzerine düşen bir sorumluluktur. İslamiyet i sadece ezber ve sloganlarla öğrenmek ve öğretmek yerine, onu anlamak, özümsemek ve içselleştirmek temel anlayışımız olmalıdır. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik gerek aile içinde, gerek camilerde ve gerekse eğitim ve öğretim kurumlarında verilen eğitimde, baskı, dayatma, korku ve yasaklama yerine, özdenetimi (otokontrolü) geliştirmek, özgür iradeyi esas almak, sevgiyi aşılamak, teşvik ve ödüllendirmek temel ilke olmalıdır. Toplumumuzun bazı kesimlerinde varolan, ancak genelleştirilmemesi gereken, yanlış uygulamalara yönelik mücadele, dinimizin doğru öğrenilmesi ve öğretilmesiyle mümkündür. Bu noktada, din görevlilerine, eğitimcilere ve cemaat yetkililerine büyük görevler ve önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda, Almanya da yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin, okullarda sağlıklı, pedagojik esaslar çerçevesinde ve içinde yaşadıkları toplumun ve zamanın şartlarına uygun din dersi alma ihtiyacını hatırlatmakta fayda vardır. İslam din dersi, Almanya daki üniversitelerde kurulması gereken ilahiyat fakültelerinde yetiştirilecek Müslüman öğretmenler tarafından verilmelidir. Bu dersin dili, Almanca olmalıdır. Almanya da yaşayan Müslüman toplumunun büyük bir çoğunluğunu, Türkler veya Türkiye kökenli göçmenler oluşturmakla birlikte, okullardaki diğer Müslüman göçmen çocuklarının ve sayıları zamanla artan Alman kökenli Müslümanlar ın varlıkları da gözardı edilemez. Bunun da ötesinde, yaşadığımız ülkenin eğitim ve öğretim dili, Almanca dır. Bazı dostlarımızın Dili olmayanın, dini de yoktur şeklindeki görüşleri ve gerekçeleri, gerçekci bir yaklaşım değildir. İslam ın evrensel bir din olduğunu ve dünyanın tüm toplumlarına hitap ettiğini unutmamamız gerekir. İslam Dini nin eğitim ve öğretimi, sadece bir dile bağımlı kalsaydı ve Kur an-ı Kerim in ve peygamberimizin dili olan Arapça ile sınırlandırılsaydı, 4

5 bugün Türkiye de yaşayan Müslümanlar ın din eğitim ve öğretimi Türkçe ile mümkün olmazdı ve İslamiyet Türkiye ile bu oranda özdeşleşemezdi. Bu durum, dünyanın diğer ülkeleri ve dilleri için de geçerlidir. İslam Dini, tüm dünya dilleri ve toplumlarında kolayca yer edinmiş ve bu sayede evrensel özelliğini ortaya koymuştur. İslam din dersinin okullarda Almanca verilmesinin, dinimizin ve Müslümanlar ın Almanya da ve içinde yaşadığımız toplumda halen yabancı bir unsur olarak algılanması sorununu da ortadan kaldırmaya yönelik önemli katkılar sağlayacağını hatırlatmakta yarar vardır. Almanya da yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun entegrasyonu konusunda birçok eksikliğin ve sorunun var olduğu bilinmektedir. Ancak bu sorunların tek sorumlusu, Türk ve Müslüman göçmenler değildir. Bu konuda, tarafların bütünü, ihmalkar davranmıştır. Özellikle Alman Devleti, siyasi partileri ve çoğunluk toplumu, geride bıraktığımız kırk yılı aşkın süredir kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmemişlerdir. Federal Almanya nın sosyal ve ekonomik refahına onlarca yıldır büyük katkılarda bulunan Türk ve Müslüman toplumunun, son yıllarda, özellikle 11. Eylül 2001 tarihinden sonra, toplumsal bir problem ve tehlike unsuru gibi sunulması, büyük bir haksızlık ve vefasızlıktır. Varolan sorunları gözardı etmemiz mümkün değildir, ancak sorunları populist yaklaşımlarla büyülterek, olduğundan farklı göstererek ve saptırarak, toplumsal kesimleri karşı karşıya getirmek, sorumlu siyaset anlayışıyla bağdaşmaz. Özellikle son yıllarda artan, başta ekonomi, işsizlik ve eğitim gibi temel sorunlara çözüm bulamayan ve bu sorunların çözümleri noktasında kafa yorması gereken siyasiler ve siyasi partiler, bu konulardaki yetersizliklerini ve çaresizliklerini, Türk ve Müslüman toplumu üzerine oynadıkları politik manevralarla ve oyunlarla unutturmaya çalışmaktadırlar. Türk ve Müslüman toplumu, varolan gerçek sorunları kamufle etmeye (örtmeye) yönelik bir günah keçisi durumuna düşürülmektedir. Bu kervana, maalesef Türk asıllı bazı milletvekilleri de katılmışlardır. Seçimler öncesinde, cami, dernek ve kuruluşların kapılarını çalan ve aşındıran Türk kökenli milletvekilleri, oylarını istedikleri ve kısmen de aldıkları toplumumuzun dini ve manevi değerlerine yönelik son zamanlardaki yakışıksız ve sorumsuz beyanatlarıyla, nasıl bir kişilik kompleksinin içinde bulunduklarını ortaya koymaktadırlar. Bu tutumlarıyla, Alman toplumunun bazı çevrelerine yaranacaklarını zannedenler ve bundan siyasi gelecek ve kariyer umanlar, son yıllarda giderek artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına katkıda bulunmakta, ırkçı ve faşizan çevreleri cesaretlendirmekte ve körüklemektedirler. Bu milletvekillerinden bazıları, daha sonradan yaptıkları açıklamalarda, yanlış anlaşıldıklarını ifade ederken dahi, dini ve manevi değer yargılarımızı aşağılamaya devam etmişlerdir. Bu durum ise, esef vericidir ve özrü kabahatinden büyük deyimine uygun düşmektedir. Bu yanlış tutumlarından geri dönmeleri, rencide ettikleri toplumsal kesimlerimizden özür dilemeleri ve içinden çıktıkları kendi toplumlarına ve değerlerine, kendileri bu değerleri kabul etmese ve yaşamasalar dahi, saygılı olmaları umulur. Hiçbir kimse, onların inanç anlayışı ve yaşam tarzlarına müdahele edemeyeceği gibi, onların da başkalarının inanç anlayışı ve yaşam tarzı ve seçimlerine müdahale etme hakkı yoktur. Makalemi şu mesajlarla bitirmek istiyorum: 1. Düşünceye karşı sadece düşünceyle karşılık verilmelidir. Tehdit ve şiddet, asla kabul edilemez. 2. Kendisi için düşünce hürriyeti isteyen, başkalarının düşünce hürriyetine saygı göstermelidir. 3. Eleştiren, eleştiriye açık olmalıdır. 4. Düşünce hürriyeti ile din özgürlüğü, karşı karşıya getirilmemelidir. 5. Kendi düşünce ve inanç hürriyetine ve yaşam tarzına saygı bekleyenler, başkalarının da düşünce ve din özgürlüğüne ve yaşam tarzlarına saygı göstermelidirler. 6. Kimse, çağdaşlık ve aydınlık kavramlarını, kendi anlayış ve yaşam tarzıyla sınırlamasın ve ipotek altına almasın. 7. Toplumumuzdaki değer yargılarının ve yaşam tarzlarının çeşitliliği, bir zenginliktir. 8. Hiçbir kimse, inancı veya inançsızlığı, düşüncesi, yaşam tarzı ve giyim tercihinden dolayı dışlanmamalı ve baskıya maruz kalmamalıdır. 9. Aile içi şiddet ve her türlü toplumsal baskıya karşı birlikte karşı durmalıyız. 10. Maço erkek anlayışına dur diyelim. Kadına değer vermek, insana değer vermektir. Unutmayalım ki, bizi dünyaya getiren en değerli varlıklarımız annelerimizdir ve kadınlarımızdır. 11. Zorla evlilik, namus ve töre cinayetlerine karşı, dini ve manevi değerleri karşımıza alarak değil, doğru ve sahih dini ve manevi değerleri de yanımıza alarak, birlikte mücadele etmeliyiz. 12. Kendi içinde özeleştiri yapmayan toplumlar, kendi yanlışlarını göremez, düzeltemez ve kendini geliştiremez. Özeleştiri, kişilerin ve toplumların kendilerini geliştirmesindeki en önemli motordur. 5

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Almanya daki slam Konferans - Müslümanlar n Durumu ve Uyumlar

Almanya daki slam Konferans - Müslümanlar n Durumu ve Uyumlar Almanya daki slam Konferans - Müslümanlar n Durumu ve Uyumlar Bülent Arslan Konuşmamda dört aşamalı bir yol izleyeceğim. Önce sizlere Almanya İslam konferansı hakkında bilgiler vereceğim, daha sonra ikinci

Detaylı

EŞLER ARASI SAĞLIKLI. İLETİŞİM Asiye Türkan

EŞLER ARASI SAĞLIKLI. İLETİŞİM Asiye Türkan EŞLER ARASI SAĞLIKLI İLETİŞİM Asiye Türkan Bilinçli ve sağlıklı iletişim; Anlamlı hayat, anlamlı hayat da sakin ve mutmain ruh halinin gelişmesine yol açar. Bunun içinde özgür ortam şarttır. Özgür ortam

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARI ve HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARI ve HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TOPLUMSAL DAVRANIŞ ve HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi İNSAN VE TOPLUM İLİŞKİSİ İnsanın toplumsallığı: İnsan, küçük veya büyük olsun, zorunlu olarak bir toplum içerisinde yaşamaktadır.

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Tarabya Konferansı. Alman-Türk İşbirliği Konusu olarak İslam ve Avrupa

Tarabya Konferansı. Alman-Türk İşbirliği Konusu olarak İslam ve Avrupa Tarabya Konferansı Alman-Türk İşbirliği Konusu olarak İslam ve Avrupa Almanya nın Ankara Büyükelçiliği 2002 yılından beri, İstanbul/Tarabya daki Alman-Türk Diyaloğu Evi nde Alman-Türk İşbirliği konusu

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ALMAN FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ BAŞÖRTÜSÜ DAVASI NI KARARA BAĞLIYOR

ALMAN FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ BAŞÖRTÜSÜ DAVASI NI KARARA BAĞLIYOR ALMAN FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ BAŞÖRTÜSÜ DAVASI NI KARARA BAĞLIYOR Dr. Michael ERNST-PÖRKSEN* Çev.: Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZALPAT** DAVA Afganistan kökenli Müslüman bir kadın olan Fereshta Ludin Alman vatandaşıdır

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları.

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 09 Ekim 2015 Sayı 69 HASENE KURBAN KAMPANYASINDA YENİ REKOR: 161.500 HISSE s. 21 GENEL MERKEZ 27. Avrupa Kur ân-ı Kerîm Tilavet

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Kadınlar kimsenin namusu değildir

Kadınlar kimsenin namusu değildir Kadınlar kimsenin namusu değildir Son dönemlerde medyada namus cinayetlerine sıkça rastlanmaya başlandı. Kadınlarımız vahşice öldürüldü. Bu tür insan hakları ihlallerinin yapıldığı olaylar karşısında sessiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

DEVLETİN SINIRLANDIRILMASI VE ANAYASAL DEMOKRASİ

DEVLETİN SINIRLANDIRILMASI VE ANAYASAL DEMOKRASİ DEVLETİN SINIRLANDIRILMASI VE ANAYASAL DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Bütün insanlarda bir tehlike mevcuttur. Özgür bir ülke için tek kural şu olmalıdır: Güce sahip olan herkes halkın özgürlüğü için

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Bu araştırma, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) için MetroPoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu araştırma, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) için MetroPoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar www.metropoll.com.tr Bu araştırma, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) için MetroPoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. ARAŞTIRMA

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

İçindekiler TEMEL KAVRAMLAR

İçindekiler TEMEL KAVRAMLAR İçindekiler KISALTMALAR 15 BAŞLARKEN 19 TEMEL KAVRAMLAR I. ATAERKİLLİK 27 A. "KURUCU" BİR YAPI OLARAK ATAERKİLLİK 27 B. "DOĞURGANLIK" KADININ GÜCÜ MÜDÜR YOKSA ZAYIFLIĞI MI? 30 C. KADINLARIN SİSTEME "RIZA

Detaylı

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Irkçılık hepimizi ilgilendiriyor Ev yok, iş teklifi yok, sokakta hakaretler: Ayrımcılıkla ırkçılığın birçok

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Doktora Tezi Ayşe Nevin Yıldız Ankara-2009 i İÇİNDEKİLER

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU

ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU ANADOLU Eğitim Sendikası nın 45 merkezde 679 öğretmenle birebir yüzyüze görüşerek yaptığı araştırma, öğrenci ve hatta öğretmenlerimizin uğradığı istismar ve baskıyı

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

Kelimenin en dar anlamıyla,neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir.

Kelimenin en dar anlamıyla,neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Çağrı ÖZGAN Kelimenin en dar anlamıyla,neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dinî,seküler ve felsefi topluluklar tarafından, insanların çeşitli

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/088 Ref: 4/088

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/088 Ref: 4/088 SİRKÜLER İstanbul, 21.04.2015 Sayı: 2015/088 Ref: 4/088 Konu: KANUNİ TEMSİLCİLERİN AMME BORÇLARINA KARŞI SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN 6183 SAYILI KANUN UN MÜKERRER 35. MADDESİNİN 5. VE 6. FIKRALARI ANAYASA

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İNSAN İLİŞKİLERİ... 1 İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KAVRAM VE İLKELER... 4 Temel Kavramlar... 5 Karşılıklı İlgi... 5 Kendine Özgü Olma... 6 Eyleme İsteklilik... 7 Onur... 7 İnsan

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1

İçindekiler. Giriş... 1 İçindekiler Giriş... 1 Bölüm 1: Kendimiz... 11 Kural 1: Hazır Olmak... 12 Kural 2: Siyaset İçin Bir Nedeni Olmak... 14 Kural 3: Kendimizi Tanımak... 17 Kural 4: Farklı (Bir Yönü) Olmak... 19 Kural 5: Siyasi

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA...

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... http://www.dw.de/müslüman-kadın-futbolcular-berlinde-buluş... GÜNDEM / ALMANYA ALMANYA Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu 'Discover Football'

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Medyada Kadına Yönelik Şiddet tartışıldı

Medyada Kadına Yönelik Şiddet tartışıldı Medyada Kadına Yönelik Şiddet tartışıldı "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen, 'Medyada Kadına Yönelik Şiddet' konferansı İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

SEVİYE BELİRLEME SINAVI

SEVİYE BELİRLEME SINAVI SEVİYE BELİRLEME SINAVI SINAV MARATONUNDA VELİLERE LERE DÜŞEN D GÖREVLER SBS PUANI İLE YERLEŞİ ŞİLECEK OKULLAR FEN LİSELERİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ANADOLU İMAM

Detaylı

Personel alımları devam edecek

Personel alımları devam edecek Personel alımları devam edecek Şubat 25, 2012-11:55:50 Bozdağ, AA Editör Masası'nda Anadolu Ajansı'nın yurt dışı, yurt içi temsilcileriyle birim editörlerinin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ, ''Diyanet'te

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9 10 Nisan 2011 35 134 200 il ilçe mahalle/ köy 2366 görüşme öü BEKLENTİLER Benim hayat şartlarım 5 yıl sonra daha iyi olacak Kes. yanlış 2,5 Ne doğru ne Yanlış 16,2 yanlış

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK 10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK İnsanoğlu yaşam boyu farklı gelişme dönemleri yaşar. Çocukları daha iyi tanımak için onların içinde bulundukları gelişme döneminin özelliklerinin bilinmesi aileyi rahatlatır,

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

Türkiye deki Suriyeli Göçmenlerin Toplumsal Kabul ve Uyumlarına İlişkin Rapor

Türkiye deki Suriyeli Göçmenlerin Toplumsal Kabul ve Uyumlarına İlişkin Rapor 1 Türkiye deki Suriyeli Göçmenlerin Toplumsal Kabul ve Uyumlarına İlişkin Rapor Açık Kapı Politikası - Geçici Koruma : Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırma Merkezi (Aralık 2014) tarafından yapılan

Detaylı

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ Sosyal birer varlık olmaları itibarıyla insanlar, yeryüzünde var oldukları günden bu yana toplu halde yaşamakta ve birbirleriyle

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÜNİTE 1: Sosyal Düzen Kuralları ÜNİTE 2: Hukuk Kurallarının Yaptırımı ÜNİTE 3: Hukuk Kurallarının Geçerlilik,Yürürlük ve Uygulama Sorunu ÜNİTE 4:

ÜNİTE 1: Sosyal Düzen Kuralları ÜNİTE 2: Hukuk Kurallarının Yaptırımı ÜNİTE 3: Hukuk Kurallarının Geçerlilik,Yürürlük ve Uygulama Sorunu ÜNİTE 4: ÜNİTE 1: Sosyal Düzen Kuralları ÜNİTE 2: Hukuk Kurallarının Yaptırımı ÜNİTE 3: Hukuk Kurallarının Geçerlilik,Yürürlük ve Uygulama Sorunu ÜNİTE 4: Normlar Hiyerarşisinin Denetimi ÜNİTE 5: Yargı Örgütü 1

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

D. PİRE. aralarında köprü kurar. İnsanların çoğu duvar, çok azı da. Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon

D. PİRE. aralarında köprü kurar. İnsanların çoğu duvar, çok azı da. Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon İnsanların çoğu duvar, çok azı da aralarında köprü kurar D. PİRE Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon Latince de kararsız kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk anlamındadır İngilizce de

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet Kadına Yönelik Şiddet Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Çalışan-Eğitimli Kadına Yönelik Şiddet konulu bir

Detaylı

Başlık Laikler de dindarlar da özeleştiri yapmalı

Başlık Laikler de dindarlar da özeleştiri yapmalı Başlık Laikler de dindarlar da özeleştiri yapmalı Newsweek Türkiye, June 8-14, 2009. Spot Yenal Bilgici Kendim İçin Demokrasi: Türkiye de Dindar ve Laik Kanılar - Sosyal ve Siyasal Çoğulculuk makalesiyle

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı