ünite ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ ANLATIMA HAZIRLIK ANLATIMDA TEMA VE KONU ANLATIMDA SINIRLANDIRMA ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ünite ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ ANLATIMA HAZIRLIK ANLATIMDA TEMA VE KONU ANLATIMDA SINIRLANDIRMA ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI"

Transkript

1 ünite ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ ANLATIMA HAZIRLIK ANLATIMDA TEMA VE KONU ANLATIMDA SINIRLANDIRMA ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI ANLATIMDA ANLATICININ TAVRI ANLATIMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ANLATIMIN OLUŞUMU ANLATIM TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

2 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri ANLATIMA HAZIRLIK Bir duyguyu, düşünceyi, konuyu söz veya yazı ile aktarmaya anlatım" (ifade) denir. Her çalışmada olduğu gibi anlatımda da birtakım hazırlık çalışmaları yapmak gerekir çünkü gözlem, okuma ve deneyimlerimiz yoluyla elde ettiğimiz düşünce ve duyguları gelişigüzel kullanamayız. Bunları birbiriyle ilgileri ve önem derecelerine göre düzenleyip sıralamamız gerekir. Bu sıralama işine de "plan" denilmektedir. Söze nereden başlanacağı, düşüncenin nasıl ve ne şekilde geliştirileceği, neler üzerinde durulacağı, hangi malzemenin ne ölçüde kullanılacağını planlamamız, yazının başarılı olmasını sağlar. Plan hazırlanırken belli bir sıra takip edilmelidir. Plan, düşünce ve duygunun aktarımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini ayrıca konuşanın ya da yazanın bildiklerini denetlemesini, eksiklerini görmesini sağlar. Plan, yazıya başlamadan önce tasarlanır ve uygulamaya konulur. Yazının gelişme durumuna göre planda bazı eklemeler ve çıkarmalar yapılabilir. Anlatımda başarılı olabilmek için "kompozisyon" yani konunun ayrı ayrı bölümlerini bir araya getirebilmek ve çatısını kurabilmek de önemlidir. Yaşamda sayısız olay ve durumla karşılaşırız. Bunların hepsini bir anda anlatmak ve göstermek mümkün olmadığı gibi gereksizdir de. Önemli olan, bir konu etrafında o konuyla ilgili düşünce ve duyguları toparlamaktır. Ancak duygu ve düşünceler kadar, bunların belli bir düzen içinde ifade edilebilmesi de önemlidir. Düzen, karışıklığı engeller ve karmaşaya izin vermez; bir sorunun eksiksiz ve doğru anlaşılmasını sağlar. Düzensiz şeyler, kafa karışıklığına yol açar; bu da ilgi ve dikkati dağıtır. Ele alınan, seçilen bir sorunun incelenmesi ve değerlendirilmesi için farklı yöntemler kullanılır, araçlar geliştirilir. Çünkü yöntemsiz ve araçsız başarılı olmak pek de mümkün değildir. Dolayısıyla bir şeyin değerlendirilmesi aşamasında araçların bize sunduğu imkânları bilmek hem işi kolaylaştırır hem zaman kazandırır hem de konuşma ve yazının başarılı olmasını sağlar. Öncelikle ele alınan konu ile ilgili malzeme toplanmalı. Malzemeler önem sırasına göre işaretlenmeli ya da notlar çıkarılmalıdır. Sonra o konu ile ilgili malzemelerden elde ettiğimiz bilgiler maddeler hâlinde sıralanmalıdır. Bu planın ilk aşamasını oluşturur. Daha sonra somut hâle getirilen düşünceler maddeler hâlinde sıralanır. Düşünceler ana düşünce ile karşılaştırılarak önem sırasına göre derecelendirilir. Sonunda da ana düşünceye göre belirlenen düşünceler birbiriyle anlam ilişkisi bakımından gruplandırılır. Bu sıralama bizi hem benzer düşünceleri yazının farklı yerlerinde yinelemekten kurtarır hem de yazının bütünlüğünü sağlar. İyi bir hazırlık süreci, iki basamaktan oluşur: Buluş Düzenleyiş 36

3 BULUŞ Buluş; konu, duygu ve düşüncede başkalarının etkisinden sıyrılarak bunların işlenişinde yeni bir tarz yaratmaktır. Buluş, orijinal olmanın en önemli gerekçesidir. Buluş, ele alınan bir konu hakkında düşünmektir. Bizi başkalarına benzemekten kurtaracak duygu ve düşünceleri bulmaktır. Olayları, kişileri, varlık ve nesneleri diğer insanlardan farklı algılayıp yorumlayabilmektir. Buluş, yazılı ve sözlü anlatımın en önemli basamaklarından biridir ve buluşu kolaylaştıran şey, düşünmektir. Yeni düşüncelerin oluşmasında, duyguların bir konu çerçevesinde bir araya getirilmesinde buluştan yararlanırız. Buluş, aynı zamanda bir yaratmadır. Okuduğumuz bir eseri tekrar okuma isteği uyandıran ve her seferinde bize farklı güzellikler tattıran eserlerde yaratıcılık vardır. Hepsi de sabır, emek ve titiz bir çalışmayla ortaya çıkan ürünlerdir. Buluşu başarılı kılan dört temel öge vardır: GÖZLEM 1. Gözlem 2. Okuma 3. Dinleme 4. Düşünme Olayları, varlıkları incelemek, denetlemek ve bazı sonuçlara varmak için yapılan eyleme "gözlem" denir. ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Yazarın başarısında, eserini yaratırken izlediği yol da önemlidir. Yazar, önce konunun ortaya çıkmasını bekler, daha sonra bunun nasıl işleyeceğini planlar, bu arada gözlem ve araştırmalar yaparak konu ile ilgili bilgiler toplar. Yazmaya geçmeden önce bu bilgilerin zihne iyice yerleşmesi ve olgunlaşması için bekleme dönemine girer. Buluşlar gelmeye başlayınca da yaratıcı gücünü ortaya koyar. Buluşun özgün olabilmesi için her şeyden önce seçilen konunun etkileyici ve ilgi çekici olması gerekir. Akla ve mantığa uygun, inandırıcı olmalı, anlatılanlar okur ve dinleyende olmuş ya da olabilirlik izlenimi uyandırmalıdır. Bir şeyi iyi anlamak için onu gözlemlemek gerekir. Gözlem, duygu ve varlıklara sanatçı gözüyle bakıp onlara yeni biçim ve değerler kazandırmayı sağlar. Bir konu üzerinde yazı yazabilmek için öncelikle konuyla ilgili bilgiye sahip olmak gerekir. Ancak bu bilgi ve düşünce, kendiliğinden kazanılmaz. Çevreyi ve olayları incelerken ayrıntılara dikkat etmeliyiz. Bunun için çevreyi görmek yerine onlara dikkatlice bakmalıyız. Çünkü bakmak, görülen şey üzerinde bilinçli olarak düşünmektir. Diyelim ki, öğretmen derste Çevrenizi ayrıntılı bir biçimde betimleyin. diye bir kompozisyon yazmanızı istese yaşadığınız ve her gün gördüğünüz yerleri başarılı bir şekilde betimleyemeyebilirsiniz. Çünkü iyi bir gözlemci olmayabilirsiniz. Ancak bu soru aynı yerde yaşayan bir yazara sorulsa ve çevre betimlemesi ondan istense yazdığı yazıyı okuduğunuzda Bunu ben nasıl görememişim, hiç fark etmemiştim. 37

4 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri dersiniz. Bizler günlük yaşam içinde yalnızca bize gerekli olanları görürüz. İyi bir gözlem yapabilmek için çok iyi bakmak gerekir. Gerekli olduğunda ise saatlerce hatta günlerce incelememiz gerekebilir. Yine hiç kar görmemiş bir kişiden tipi hâlindeki karın betimlemesi istense o kişi, kar hakkında bir şey okumamışsa filmlerde de görmemişse ondan ne söylemesi beklenebilir? Hayal dünyasında canlandırsa bile yine de ortaya bir şey koyabileceği düşünülemez. Çünkü hayal kurmak, gerçek hayattan gözlem yoluyla elde ettiğimiz izlenimleri, iç dünyamızda yeniden canlandırma işidir. Gözlem ve yaşantılarımız sınırlıysa düşünce ve hayal dünyamız da sınırlı olacaktır. Gözlem sayesinde örneklerimiz artar, betimleme gücümüz gelişir, hayal dünyamız genişler. Gözlemle; dekor, şahıslar, hareketler, duygular en can alıcı noktalarıyla en özlü bir şekilde anlatılabilir. Gözlemi güçlü olanlar çevrelerindeki olayları daha sağlıklı değerlendirir. Gözlem, sadece çevremize yani doğaya bakmak değildir. İnsanları da gözlemleyebilir, portrelerini betimleyebiliriz. Bunu yaparken de insanların yaşamı kadar davranış ve konuşmalarından yola çıkarak ruhsal portreye de yönelmeliyiz. Portresini çizdiğimiz kişi ile kendimizi aynı kişi gibi görerek bu davranışların arkasında yatan nedenleri çözmeye çalışmalıyız. Ya da kendimizden, yakın çevremizdeki çok iyi tanıdıklarımızdan yola çıkarak başkalarını anlatmalıyız. Eğer betimlemelerimizden kendimizi uzak tutar ve portresini çizdiğimiz kişiye dışarıdan bakarsak başarı şansımız yok denecek kadar azalacaktır. Bir yazı ya da konuşmayı oluşturmamızda söyleyeceklerimizi bulmamızda gözlerimizin etkisi büyüktür. Bu nedenle varlıkların özgün yanlarını bulup çıkarmada Flaubert in yazarlara verdiği şu öğüt çok anlamlıdır: Kimsenin görmediği ya da söylemediği bir yan bulmak için olaylara gerektiği kadar uzun ve dikkatli bakmalı. Gözlem yaparken yararlandığımız araçların başında duyu organlarımız gelmektedir. Beş duyu organımız yaşama ait bilgi ve deneyimlerin derlenmesini sağlar. Görünen bir şeyi iyice tanıtmak için bütün duyularımızın yardımıyla edindiğimiz izlenimlerden ve bunların bizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden faydalanırız. OKUMA Sözlü ve yazılı anlatımda birikim kazanma yollarından biri de okumadır. Gözlem yaparak elde edilmesi mümkün olmayan birçok bilgiyi, okuyarak elde edebiliriz. Bu nedenle yazılı ve sözlü anlatımda yararlanacağımız kaynakların başında gözlem sonucu elde ettiğimiz birikimler gelmektedir. Çünkü bu birikimler bize aittir ve bizim üretimimiz sonucu gerçekleşmiştir. Bu sayede birikimleri istediğimiz biçimde ve istediğimiz söz kalıpları içinde iletebiliriz. Dikkatli bir bakış, insana daima yeni şeyler kazandırır; yeni dünyalar keşfettirir. İnsanları, doğayı ayrıntılarıyla tanıtır, onların ortak yönlerini buldurur. Goethe: Her bakış bir gözlem, her gözlem bir düşünce, her düşünce bağlantı ve ilişki doğurur. derken bunu kastetmektedir. Yazacağımız her konuyu sadece gözlemlerimize dayanarak açıklamamız kimi zaman olanaksızdır. Örneğin Küresel ısınmanın nedenleri ve dünyamıza etkileri üzerine bir yazı yazmak istesek bunu sadece bireysel gözlem ve yaşantımızdan yola çıkarak oluşturamayız. Bu ve bunun gibi sorunlara bakan ilk kişi de biz değiliz kuşkusuz. Bizden önce de birçok kişi, pek çok konuya bakmış ve incelemiştir. Sorun ve durumlarla ilgili duygularını, düşüncelerini ve araştırmalarını yazmışlardır. Bizim söyleyeceklerimiz de kimi zaman daha öncekilerin araştırmalar sayesinde daha da inandırıcı 38

5 olacaktır. Okuma ve araştırmalarımız başkalarının gözlem ve düşünceleriyle de pekişir ve böylece yazımızın düşünce yapısı sağlamlaşır. Sınıf içi yazma çalışmalarında genellikle kişisel gözlem ve yaşantılarımızla yetinebiliriz. Örneğin eğitim hayatımız boyunca bizi en çok etkileyen, kişiliğimizin oluşmasında örnek olan, geleceğimizi şekillendirmemizde bize yol gösteren öğretmenimizi tanıtma konusunda sadece geçmiş yıllara bakar, söyleyeceklerimizi birikimlerimizden çıkarabiliriz. Ancak Tanzimat Dönemi nde gazetelerin edebiyatımıza katkıları konusunda yazı yazmamız gerektiğinde kişisel gözlemlerimiz bu yazıyı yazabilmemize hiçbir şekilde yetmez. Çünkü konunun gözlemlerimizle bir ilgisi yoktur. Konu birtakım belgeler gerektirir, okuma ve araştırma yapmamız, değişik kitaplara başvurmamız zorunludur. Çok okuyan biriyle daha az okuyan birinin düşünce yönünden eşit olması da imkânsızdır. Okumak, kişide pek çok düşünce uyandırdığı gibi düşünceler arasında anlam ilgileri kurulmasını da sağlar. Böylece kişi, hızlı düşünebilmeyi öğrenir. Bunlar da bir yazının kurulmasında önemli bir role sahiptir. ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Kitaplar, aynı zamanda insanın deneyimleyemeyeceği olaylarla doludur. Hikâye, roman ve tiyatro eserlerinde bizi şaşırtan, bize heyecan veren pek çok olayla karşılaşır; kendi kendimize Ben olsam ne yapardım? diye sorarız. Issız bir adaya düşsem ne yapardım? diye hangimiz kendine sormamıştır acaba? Elbette pek çoğumuz ama hiçbirimiz ıssız bir adaya gidip de bu sorunun yanıtını bulmaya çalışmamıştır. Ancak bu olayı Herman Melwell in Robinson Cruiso adlı romanında okuyabiliriz. Romanda bir gemi kazası sonrasında gözünü ıssız bir adanın sahilinde açan Robinson un hayatta kalma ve medeniyete dönebilme çabaları anlatılmaktadır. Bu romanı okuyan biri, kendisinin yaşamadığı ya da yaşayamayacağı bir olayı ve olayın seyrini romandan izleyerek tanık olabilir. Edebi eserler, okuyucuyu buna benzer pek çok deneyimle karşılaştırdığı için okumanın kişiliğin gelişmesinde, konuşma ve yazıda önemli bir payı vardır: Birikim kazandırır. Okumanın önemi kadar neyin, niçin ve nasıl okunacağı da önemli bir konudur. Kişi öncelikle ilgisini çeken ve kişiliğine uygun olan, belli bir birikime ulaşabileceği eserleri okumalıdır. Bilginin kalıcılığı ve düşünce üretimi ancak böyle sağlanabilir. Bu da yine seçme sorununu karşımıza çıkarır. Okuma, kişiliğin gelişmesine yön verdiği için iç gözlem yapma gücünü artırır. Ayrıca bir bakış açısı da oluşturur. Dışarıda olup bitenler arasında seçimler yapmayı ve seçilenlerin yorumlanmasını hazırlar. Bu davranış ve alışkanlıkları kazandıran okumalar bilinçli okumalar dır. Herkes, bir şeyler okuduğu hâlde bu davranış ve alışkanlıkları kazanamaz. Bunun nedeni, okuyan kişinin kendi seçimlerini yapabilecek bir bilince erişememiş olmasıdır. Böyle okumalara rasgele okuma denir. Okuma biçimlerine bakarak değişik okur tipleri olduğunu söyleyebiliriz: Seçim yapmadan, karşısına ne çıkarsa okuyan okur tipi sıradan okuyucu dur. Daha çok birilerinden duyduğu veya reklamların yönlendirmesiyle haberdar olduğu metinleri okur. Onun için metnin ilettiği düşünceler önemli değildir. Sadece metindeki olayları izler. 39

6 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Az çok seçim yapabilen, okudukları arasında bağlantılar kurabilen, merakı yanında belli bir zevki de bulunan okur tipi normal okuyucu dur. Metnin inceliklerine az da olsa yaklaşır. Bu okuyucu, metnin bir şey anlattığının bilincindedir ve onun için metnin ilettiği düşünce önemlidir. Seçme yeteneği gelişmiş, zevkleri incelmiş, eleştirel bakış edinmiş okur tipi ise ideal okuyucu dur. Bu tür okuyucular; çevrenin, tanıtımların ve reklamların yönlendiriciliğiyle değil birikimleri doğrultusunda okur. Bilinçli okuyucu metni zenginleştirir, ondaki gizli ve ince noktaları belirginleştirir. Kitaplar, dünden bugüne seçkin yazarların, şairlerin, sanatçıların, bilginlerin, filozofların, devlet adamlarının bilgi ve birikimlerini bize ulaştıran birer hazinedir. Bize düşen görev bu hazinelerden okuyarak yararlanmaktır. Her okuyucu, mutlaka karakter yapısı, zevk anlayışı ve bilgi birikimi ölçüsünde, okuduğu eserde kendini bulacaktır. Çünkü insanın duygu ve düşünce dünyası her çağda aynı kaynaktan yani insandan beslenir. Dili en iyi kullananlar, sanatçılardır. Büyük yazarların kalemlerinden çıkan eserler, bildiklerimize her gün yeni şeyler katmanın yanında zihinsel açıdan gelişmemizi sağlar. Zihnen gelişmiş insanlar ise hayatın güçlükleriyle daha kolay mücadele ederek başarıya ulaşır. Okuma sırasında metnin bize bir görüş kazandırabilmesi için dikkat etmemiz gereken bazı durumlar vardır: Okurken dikkatin konu üzerinde yoğunlaşması gerekir. Aksi takdirde okuduğumuzdan bir şey anlamayız. Eser içindeki kelimelerin, deyimlerin ve cümlelerin anlamları kavranarak okunmalıdır. Bize yabancı gelen ve anlamayı zorlaştıran kavramlar için sözlüklerden yararlanılmalıdır. Hoşa giden, beğenilen yerlerin altı çizilmeli, anlaşılmayan yerler tekrar okunmalıdır. Eserde hâkim olan temel düşünce ve tema iyi kavranmalı, olayların neden ve sonuçları, bu çerçevede değerlendirilmelidir. Okuma sabır ve özveri ister. Bazen okurken sıkıldığımız anlar olabilir. Önemli olan böyle durumlarda okumayı kesmeden sürdürebilmektir. Bu sabrı gösteren, okuduğunun tadına varır. Okuma, ciddi bir iştir. Laf olsun diye ya da gösteriş amacıyla yapılmaz. Eline ne geçerse okuyanlar, ne istediklerini bilmeyenlerdir. Bu konuda her şeyden önce iyi bir seçici olmak gerekir. Çünkü bilinçli okuma, seçerek yapılan okumadır. Gelişigüzel okuma, yarardan çok zarar verir. Okumak için bilimsel düşünceyle yazılmış veya sanat eseri değeri taşıyan kitapları seçmeliyiz. Çünkü böyle eserler sayesinde düşünce ufkumuz genişler, bilgi ve görüşümüz artar; sanat zevkimiz gelişir, duyularımız incelir. İyi kitaplar okumak, iyi insanlarla dostluk kurmak gibidir. Dostlarımızın nasıl iyisini, vefalısını seçmek zorunduysak geçmişin fikir ve duygu bahçelerinden de renkleri solmamış, kokuları dağılmamış kitapları seçmek ve okumak gerekir. DİNLEME (Arif Hikmet Par) Bilgi toplama yöntemlerinden biri de dinlemedir. Dinleme sayesinde öğrendiklerimiz diğer bilgi toplama yollarından daha fazladır diyebiliriz. Yaşamamızın temel bir gerçeği olan sözlü iletişim, konuşma kadar dinleme üzerine kurulmuştur. Günlük yaşamdaki ihtiyaçlarımızı karşılarken yapmak zorunda olduğumuz dinlemeyi bilinçli bir hâle getirdiğimizde önemli bilgiler elde edebiliriz. Bunun için de önyargılarımızı bir yana bırakarak dikkatimizi konu üzerinde yoğunlaştırmalı, anlatılanları kavramaya çalışmalıyız. 40

7 DÜŞÜNME Düşünme, yaptığımız işin doğru ya da yanlış olduğuna karar verme, o işin nasıl sonuçlanacağını önceden tahmin etme ve aklı iyi kullanmadır. Hiç kimse her şeyi deneyimleyecek zaman ve imkâna sahip değildir. Bu yüzden farklı deneyimler, başta okuma olmak üzere, gözlem ve dinleme ile kazanılır. Düşünmek bu yollardan edinilen birikimle gerçekleşir. Böylece bulunmuş olan konu farklı açılardan zenginleştirilerek işlenir. BİLGİ TOPLAMADA VERİMLİLİĞİ ARTIRMA YOLLARI NOT ALMA Not almak, okunan veya dinlenilenlerin önemli noktalarını seçebilmek, bilgi ve düşünceleri sınıflandırabilmektir. Sistemli çalışma becerisi kazanarak zaman kaybetmemizi önlemektir. ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri İzlediğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler, okuduğumuz kitaplar, bizi farklı olay ve durumlarla karşılaştırır. Bunlar arasında kurduğumuz bağlantılara dünyamız zenginleşir. Düşünmek; olaylar, durumlar ve nesneler arasında ilişkiler kurularak gerçekleştirilen zihinsel bir eylemdir. Bilgi de ancak böyle kazanılır. Descartes, Düşünüyorum, öyleyse varım. derken düşünebildiğim oranda insan olarak varım demektedir. Çünkü düşünmek sadece insana ait bir yetenektir. Sadece insan düşünebilir. İnsan düşünme gücü sayesinde bütün evrene hükmeder. Bir kitabı okuduğumuzda bazı cümleler, düşünceler ya da durumlar bizi etkileyip hoşumuza gidebilir hatta bunlar ileride yapacağımız araştırmalara da ışık tutabilir. Ancak okuduğumuz metinleri ya da dinlediğimiz konuşmaları, kullanmadığımız zaman bir süre sonra unuturuz. Bundan dolayı okuduğumuz kaynağa tekrar başvurmak zorunda kalacağımız zamanlar olacaktır. Böyle bir durumda söz konusu metni yeniden okumak gibi bir sorunla karşılaşabiliriz ve zamanımız boşa harcanır. Böyle sorunlarla karşılaşmamak için not alarak okuma yolunu benimsemeliyiz. J. P. Sartre, Hiç kimse bizim yerimize düşünemez ve kimsenin yararına kendi düşüncemizden vazgeçmemeliyiz. diyerek düşüncede kişiliğin ve özgünlüğün yazıda ilk adım olduğunu söylemek istemektedir. Çünkü düşünce, baskı altına alınamaz ve yok edilemez. Önemli olan kişinin bunu koruması ve ona sahip çıkmasıdır. Bunun bilincinde kendi düşüncelerini yaratabilen, savunabilen kişi, yazıda da kendine özgü bir anlatım yaratabilecek, özgün olabilecektir. Ünlü konuşmacıların, yazarların, devlet adamlarının başarılarının arkasında düzenli olarak tuttukları notlar olduğunu; aynı zamanda bilgili olmanın temel şartının iyi bir dinleyici olmaktan ve hızlı not tutmaktan geçtiğini unutmamalıyız. Ünlü Fransız yazar Anatole France in eserlerini not defterine borçlu olduğunu söylemesi sanırız buna en güzel örneklerden biridir. 41

8 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Alınan notlar, bir yazıya ya da konuşmaya kaynak olur ve metinlerin başlangıç aşamasında bir araç olarak kullanılır. Bir yazı yazılmak istendiğinde bunlar başlangıç dayanaklarını oluşturur da denilebilir. Not Alma Biçimleri: 1. Yazılı bir metinden not almak 2. Sözlü anlatım sırasında not almak Yazılı bir metinden not almadan önce Neler not edilmelidir? sorusunun cevabı verilmelidir. Böyle hareket edildiğinde tutulan notlar daha akılcı ve faydacı bir yöntemle alınır. Dolayısıyla zaman kaybı önlenir. Sözlü anlatım sırasında not almak, bir dersi, bir konferansı dinlerken bizim için gerekli olan yerlerin yazılmasıdır. Ancak yazılı bir metinden not almaya göre sözlü anlatım sırasında not almak daha zordur. Çünkü konuşmacı, anlattıkları arasında hiçbir boşluk bırakmadan söylemek istediklerini aktarır. Doğal olarak dinleyicinin de her söyleneni anlamak, bunları kafasında belli bir yere oturtmak zorunda olması, not almanın da bir o kadar zor olmasına neden olmaktadır. Not alma sırasında hızlı olmak için özel anlamlar yüklenmiş kimi kısaltma ve işaretlerin kullanımı işimizi kolaylaştırabilir. Genellikle kafamızdaki soru işaretlerine cevap olan, bir yanlışa düşmemek için konuyla ilgili olduğu görülen kısım tamamıyla okunduktan sonra işe yarayacaklar not edilmelidir. Aldığımız notun bir gazete, dergi, ansiklopedi ya da edebi bir metinden olması arasında hiçbir fark yoktur. Önemli olan alınan notun konunun özünü sonradan hatırlatabilmesi, kısa ve özlü ifadelerden oluşup okunabilirlik özelliği taşımasıdır. Not alırken dikkat edilecek noktalar: Okunanı ya da söyleneni aynen yazmak, not almak değildir. Bu, dikte etmektir. Bunun bir yararı olmaz. Notlar, kendi görüşümüze göre düzenlenerek yazılmalıdır. Eser, bütünüyle ve tam bir dikkatle okunmalı ve çok önemli noktaların altı çizilmelidir. Not alırken her düşünce ayrı bir madde hâlinde belirtilmelidir. Okunan eserin, dinlenen konuşmanın, seyredilen bir tiyatronun veya görülen bir yerin en ilginç yanları alınmalıdır. 42 Aldığımız notları ufak fişlere, kâğıtlara ya da kaybolmayacağını düşündüğümüz yerlere kaydetmeliyiz. Notlarımızı kaydettiğimiz bu fişlerin tamamını kendi içinde sınıflandırarak bir kutuda ya da klasörde saklamalıyız. Bu fişler için farklı renklerdeki kâğıtların kullanılması, arandığı zaman onların kolayca bulunmasını sağlayabilir. Yazılı bir kaynaktan not alırken metne rahatça geri dönerek alınan notlar okunabilir, doğrulanabilir veya bu notların eksiklikleri varsa tamamlanabilir. Zamandan kazanmak için not alan kişinin anlayabileceği birtakım işaretler, kısaltmalar kullanılmalı, bu işaret ve kısaltmaların unutulmaması için tutulan notlar vakit geçirilmeden açık bir dille yeniden yazılmalıdır. Unutulmamalıdır ki not almanın öncelikli işlevi hatırlamaktır. Bu nedenle ayrıntılara girilmemesi, dinlenilen veya okunanın olduğu gibi değil de özgün ifadelerle kısaca yazılması gerekir. Konuyu kısaca bir yere yazmak sözünden gelişigüzel tespit değil düzenli bir kayıt biçimi anlaşılmalıdır. Metnin okunduğu kaynak (dergi, gazete, kitap, ansiklopedi vb.) kağıdın sol üst köşesinde belirtilmelidir.

9 ÖZET ÇIKARMA Bir kitabın ya da yazının temel özelliklerini, anlatmak istediklerini bozmadan planı doğrultusunda kısaltılmasına özetleme" (özet çıkarma), meydana gelen bu kısaltmaya da özet denir. Özet, bir yazıdaki gerekli fikirlerin kısaca anlatılmasıdır, asıl metnin bir minyatürüdür. Özet çıkarmanın zamandan kazanma, öğrenmeyi çabuklaştırma ve öğrenilenleri akılda tutma gibi yararları vardır. Çıkarılan özet bizi, aynı eseri yeniden okuma zahmetinden kurtarır ve başkalarının da o eser hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Herkesin yayımlanan her eseri okuyabilmesi imkânsızdır. Bu nedenle çok kitap ve yazı okumak zorunda kalanlar, çıkarılıp yayımlanmış olan özetlerden yararlanma yoluna giderler. ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Özet çıkarırken dikkat edilmesi gereken durumlar: Özetlenecek metin dikkatle seçilmelidir. Bu; makale, fıkra, sohbet, anı türlerinden olabileceği gibi roman, hikâye, tiyatro gibi geniş soluklu eserler de olabilir. Bir ansiklopediden özet çıkarmak sakıncalı olabilir çünkü ansiklopedilerdeki bilgiler zaten özet niteliğindedir. Öncelikle özeti çıkarılacak metin dikkatli okunmalıdır. Özet çıkarmak bir bakıma metindeki gereksiz ayrıntıların ayıklanmasıdır. Bu nedenle yazar için önemli ama bizim için önemsiz birtakım ayrıntılar metin okunurken çıkarılırsa özetleme sırasında zaman kaybı önlenmiş olur. Özet çıkarılacak metnin planı ve ana fikri iyi kavranmalı, yazının anlam ve ruhu korunmalıdır. Her paragrafta önemli satırların altı çizilmeli, belirlenen bilgi, düşünce ve görüşlere dayanarak yazı bir plan çerçevesinde kısaltılmalıdır. Özetleme satırbaşı yapılarak, maddeler hâlinde yazılarak, kısa paragraflar oluşturularak ya da ana düşüncenin ve yardımcı düşüncelerin özetleri yapılarak alt alta sıralanmalıdır. Zaman kazanmak için ana başlıkları, giriş ve sonuç paragraflarını, koyu ve eğik yazılmış altı çizilmiş cümleleri okumak; şemalara, grafiklere dikkatli bakmak yararlı olacaktır. Özet yaparken yazarın cümlelerini tekrarlamaktan kaçınılmalı ancak metinde anlatıma güç katan ve ana düşünce niteliğinde sözler varsa onlar olduğu gibi alınmalıdır. Özete yeni bilgiler eklenmemelidir. Özette geniş zaman ve şimdiki zaman kipi kullanılmalıdır. Özet, temiz bir Türkçe ile ve özenle yazılmalıdır. Reşat Nuri Güntekin, edebiyat sanatının her şeyden önce bir dil sanatı olduğunu bilen bir yazardır. Okul çocuklarından yurdun en uzak köşesindeki yurttaşlara kadar yayılmış ününü bu bilgisine borçludur. Başka yazarların ne dediklerini anlamayanlar, Reşat Nuri Güntekin de kendi dillerini bulurlar. Deyişindeki rahatlık, içtenlik, günlük konuşmaları andıran sadelik, çoğunluğu onun kitaplarına çekiyordu. Okuyucular, onun kişilerine söylettiği sözleri kendileri söylemişler gibi bir duygu içindeydiler. Bu duygu, okul çocuklarından yurdun en uzak köşelerindeki yurttaşlara kadar, bütün toplumu edebiyat sanatına ısındırıyordu. Reşat Nuri Güntekin e gelinceye kadar anlaşılmaz bir dille anlaşılmaz bir deyişin birleşmesi sayılan edebiyat, halkın dilini, halkın deyişi ile birleştirerek topluma yayıyordu. (Orhan Hançerlioğlu) Bu yedi cümlelik parça şöyle özetlenebilir: Reşat Nuri Güntekin, diline özen göstermiştir. Bunun için de herkesin anladığı ve sevdiği bir yazardır. Onun, kendisinden önceki yazarlardan ayrılarak dil ve deyiş yönünden halka yönelmesi hem edebiyat anlayışını değiştirmiş hem de toplumu edebiyata ısındırmıştır. (Emin Özdemir) 43

10 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Aşağıda Namık Kemal in İntibah adlı romanın özeti verilmiştir. İNTİBAH Ali Bey iyi bir eğitim görmüştür ve zengin bir ailenin çocuğudur. İnce ruhlu bir adam olan Ali Bey biraz gösteriş meraklısıdır. Bu nedenle lüks bir yaşam sürmektedir. Çamlıca da gezmeyi çok sever ve yine böyle bir Çamlıca gezisinde Mahpeyker le tanışır ve ona aşık olur. Mahpeyker kötü yola düşmüş bir kadındır ama Ali Bey in ona olan aşkı bunu görmesine engel olmuştur. Durumu öğrenen Ali Bey in annesi onu Mahpeyker den kurtarmak için Dilaşup isimli çok güzel bir cariye alır. Mahpeyker e sırılsıklam aşık olan Ali Bey in gözü Dilaşup u bir türlü görmez. Mahpeyker i görmek için evine giden Ali Bey onun bir hayat kadını olduğunu öğrenince yıkılır. Yıkılmış bir durumda evine dönen Ali Bey i teselli etmek Dilaşup a düşmüştür. Bir müddet sonra Dilaşup un farkına varan Ali Bey onunla evlenir. Kindar bir karaktere sahip olan Mahpeyker ise kıskançlık krizine girer ve iradesi zayıf olan Ali Bey e Dilaşup un iyi biri olmadığını söyler. Ali Bey ise bunlara sorgulamadan inanır ve Dilaşup u satar. Dilaşup u bulan Mahpeyker, onu da kendisi gibi kötü yola düşürmeyi başarır. Bu duruma dayanamayan Ali Bey ise üzüntüsünden hasta olur. Mahpeyker bunlarla da kalmaz ve Ali Bey i öldürmeyi planlayarak onu bir eğlenceye davet eder. Durumu fark eden Dilaşup ise Mahpeyker in amacını Ali Bey e söyler fakat o kendisine inanmaz. Mahpeyker in davetine giden Ali Bey, Mahpeyker in amacını son anda fark eder ve oradan kaçmayı başarır. Mahpeyker in tuttuğu kiralık katil ise yanlışlıkla Dilaşup u öldürür. Ali Bey ise kaçtıktan sonra doğruca polise gitmiş ve durumu haber vermiştir. Eve polislerle gelen Ali Bey dayanamayarak Mahpeyker i orada öldürür; tutuklanır ve hapse atılır. Bir müddet sonra ise kahrından ölür. Aşağıda Balzac ın Goriot Baba adlı romanın özeti verilmiştir. GORİOT BABA Paris in her türlü kötülüklerin işlendiği bir mahallesinde bulunan Pansiyon Vaquer de Goriot adında biri kalmaktadır. Otelde kalanların anlattıklarına göre önceleri oldukça zengin ve saygı duyulan biri olan bu adam şimdi pansiyonun en ucuz dairesinde kalmaktadır. Üstü başı perişan bir vaziyettedir. Onun başına gelenler zamanla açığa çıkar. Goriot, iki güzel kızı olan bir babadır. Kızlarını soylu ailelerin oğullarıyla evlendirmiştir. Onlardan biri kontes, diğeri baronestir. Ancak kızları oldukça kibirli ve savurgandır. Kocaları, kayınpederleri Goriot nun zenginliğinden memnun olsalar da onu yanlarında görmek istemezler. Goriot, kızlarını şımartarak yetiştirdiği için onların kaprislerini çekmek zorunda kalır. Kızlarının bitmek tükenmek bilmeyen isteklerini yerine getirmek için uğraşır. Bir süre sonra Goriot nun parası biter. Bunun üzerine onun kızlarını ziyaret etmesine izin verilmez. Kızlarını ancak sokakta ara sıra görebilmektedir. Bu sırada kızları taşkın bir şekilde yaşamayı sürdürmektedir. Goriot, kızlarının kaprisleri yüzünden son günlerini sıkıntı içinde geçirmiştir. Büyük kızı Anastasie nin borçlarını ödemek zorundadır. Ayrıca kızlarının kıyafeti için para gerekmektedir. Küçük kızı Dalphine babasının ölmesine yakın bir zamanda baloya gitme telaşındadır. İşte bu sıkıntılar içinde Goriot, kaldığı pansiyonda ölür. Öldüğünde ise yanında iyi kalpli bir tıp öğrencisiyle onun arkadaşı vardır. Ne yazık ki o öldüğünde, bütün ömrünü ve servetini uğurlarında feda ettiği kızları yanında değildir. 44

11 ALINTI YAPMA Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parçaya alıntı denir. Not alma ve özetlemenin yanında bilgi toplarken yazılarımızda kullanmak üzere kimi cümle ve bölümleri olduğu gibi aktarma gereksinimi de duyarız. Söyleyeceklerimizi desteklemek ya da tanık göstermek için yaparız bunu. Bu nedenle aktardığımız cümle ya da bölümü yazımızda tırnak içinde gösteririz. Alıntı yaptığımız kaynağı ya yazımızın içinde ya da sayfanın altında dipnot olarak gösteririz. Dipnot, yazıda geçen herhangi bir bilgiyle ilgili olarak açıklama veya kaynak bilgisidir. Dipnot, yapılan çalışmanın ne kadar eksiksiz ortaya konulduğunu göstermesi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Dergiden alıntı yapmışsak 1. Yazarın soyadı ve adı 2. Makale adı 3. Derginin adı 4. Derginin cildi, sayısı, ayı, yılı ve sayfa numarası verilir. YAKICI, Ali, Âşık Tarzı Türk Şiirinde Atatürk, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.6, S.1, 1990, s Bir ansiklopediden alıntı yapmışsak 1. Yazarın soyadı ve adı 2. Ansiklopedinin adı ve cildi 3. Maddelerin yer aldığı sayfa verilir. LEVEND, Agâh Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, I. cilt (Giriş), Ankara, 1983, s ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Dipnot yönteminden yararlanılan ve alıntı yapılan kaynaklar, açıklamalarla birlikte 1 den başlayarak numaralandırılır. Dipnotlarda ilk olarak yer alan kaynağın künyesi tam olarak belirtilmeli aynı kaynağın tekrarı durumunda yalnız yazar soyadı, age (adı geçen eser), agm (adı geçen makale) veya ae (aynı eser) kısaltmalarıyla kaynağın ilgili sayfası verilmelidir. Alıntı yaptığımız kaynağı belirtirken bunun kitap, ansiklopedi, dergi ya da gazete olması beraberinde bir takım farklılıkları getirir: Kitaptan alıntı yapmışsak 1. Yazarın soyadı ve adı 2. Kitabın adı 3. Kitabın yayınevi 4. Kitabın basıldığı yer 5. Kitabın basım yılını belirtiniz. AKTAŞ, Şerif, Ahmet Rasim'in Eserlerinde İstanbul, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Gazeteden alıntı yapmışsak 1. Gazete yazarının soyadı ve adı 2. Yazının başlığı 3. Gazetenin adı 4. Yazının yayın tarihi 5. Makalenin yer aldığı sayfa numarası verilir. ÖZDİL, Yılmaz, Maya Takvimi Hürriyet gazetesi, , s.3. ZİYA GÖKALP İN KÜLTÜR TARİHİMİZDEKİ YERİ Ziya Göklap'in 1917 de yayımlanan Kavim şiirindeki¹ Türkiye devletim, Türklük milletim mısrası ile 1919 yılında Malta da sürgündeyken yazdığı Çoban ve Bülbül şiirindeki: Çoban dedi: Edirne den ta Van a Erzurum a kadar benim mülklerim Bülbül dedi: İzmir, Maraş, Adana, İskenderun, Kerkük En saf Türklerim² mısraları ve daha sonra Türkçülüğün Esasları adlı kitabında yer alan Bugün gerçeklik sahasında yalnız Türkiyecilik vardır. Fakat ruhların büyük bir özleyişle aradığı Kızıl Elma³ gerçeklik sahasında değil, hayal sahasındadır. 4 sözleri, ondaki siyasi ideolojilerin hayali kalıplarından sıyrılmış, Türkiye sınırları içinde kalan ölçülü bir milliyetçilik anlayışının kesin ifadeleridir (1)Yeni Hayat Mecmuası, 1918 (2)TANSEL, Fevziye Abdullah, Ziya Gökalp Külliyatı I, 1952, s.303. (3)Ziya Gökalp in gerçekleştirmek istediği millî ideal. Bu idealin nasıl gerçekleşeceğini Kızıl Elma adlı hikâye tarzındaki şiirinde anlatılmıştır. Bk. Tansel, Fevziye Abdullah, age. S (4)GÖKALP, Ziya, Türkçülüğün Esasları, Mehmet Kaplan Yayınları, İstanbul, 1972, s

12 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri DÜZENLEYİŞ Düzenleyiş, yazımızla ilgili edindiğimiz malzemenin sıralanması, bir düzene konulmasıdır. İyi bir yazı yazmak için öncelikle konuyu iyi kavramak gerekir. Ondan sonra, o konuyla ilgili neler söyleyebileceğimizi düşünmeli, onları bir düzene koymalı yani bir plan yapmalıyız. Eğer böyle bir hazırlık ve düzenleme yoluna gitmeden aklımıza gelen şeyleri gelişigüzel yazmaya kalkarsak başarılı olamayız. Buluşla elde edilen bilgi ve bulgular amaca göre uyumlu ve tutarlı bir şekilde sıralanmalıdır. Giriş bölümü, konunun bir çeşit sunumu sayılır. Genellikle birkaç cümlelik bir ya da birkaç paragraftan oluşur. Yazının okunabilirliği ve ilgi çekiciliği bakımından giriş bölümü büyük bir öneme sahiptir ve neler anlatılacağının ipuçları verilir. Bir konuya çeşitli girişler yapılabilir: Doğrudan konuya girebilir. Betimleyerek konuya girebilir. Öyküleyerek konuya girebilir. Atasözü ya da özlü bir sözle başlanabilir. Soru sorarak başlanabilir. Gelişme bölümü, önceden yapılan planlamaya göre düzenlenir. Bu bölüm bir bakıma yazının omurgası sayılır. Konunun özelliğine, kullanılacak malzemeye göre kısa ya da uzun olabilir. Birkaç paragrafla sınırlandırılabileceği gibi sayfalarca da olabilir. Önceden hazırlanan malzeme özelden genele, genelden özele şeklinde metnin içeriğine ve anlatılacakların neden-sonuç ilişkisine göre düzenlenir. Duygu ve düşünceler doğru, gerçeğe uygun ve delillere dayanmalıdır. Düşünce açıkça ortaya konmalı, kelimelerin yerli yerinde kullanılmasına özen gösterilmelidir. Anlatımda süsten, boş ve yaldızlı sözlerden, gereksiz sözcük ve tekrarlardan kaçınılmalıdır. Sade, yalın bir anlatım tercih edilmeli, duygular içtenlikle ortaya konmalıdır. Ön yargılı yaklaşımlardan uzak durulmalıdır. Bu özellikleri taşıyan bir anlatım, sağlıklı düşünmenin bir ürünü olarak amacına ulaşmış sayılır. Düzenleme, yazının türüne göre de değişiklik gösterir. Söz gelimi düşünce yazılarının planı ile kurmaca metinlerin planı ya da duygu ve coşkuların dile getirildiği bir şiirin düzenlenişi farklıdır. Öğretici metinlerde (tarihi, felsefi, bilimsel metinler; makale, deneme, sohbet gibi gazete çevresinde gelişen metinler; hatıra, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi gibi kişisel hayatı konulan metinler) giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine dikkat edilmesi anlatımı kolaylaştırır. Sonuç bölümü, genellikle bir iki cümlelik kısa bir paragraftan oluşur. Anlatılanlara göre temel bir hüküm ortaya konur. Yazının temel düşüncesi kimi zaman bu bölümde yer alır. Okuyucunun zihninde beliren sorular burada cevaplandırılır. Sonuç bölümünde birkaç yol denenebilir: Gelişme bölümünde anlatılanlar bir cümle ile ana düşünce çevresinde özetlenebilir. Gelişme bölümünde anlatılanlara uygun olarak yazarın konu hakkında kesin hükmü, verdiği çarpıcı ve vurgulu bir cümle ile tamamlanabilir. Kesin bir yargıya ulaşmak yerine, karar okuyucuya bırakılabilir. Olay çevresinde gelişen kurmaca metinlerde (roman, öykü, tiyatro, masal gibi) yazar metnini hâkim, kahraman ya da gözlemci hangi bakış açısıyla oluşturacağına karar verir. Daha sonra metnini serim (giriş), düğüm (gelişme) ve çözüm (sonuç)" bölümleri üzerine oluşturur. Serim ile başlayan heyecan ve merak duygusu düğümde doruk noktasına ulaşır. Sonra çözüm ile birlikte heyecanın temposu ya birdenbire ya da aşamalı olarak düşürülür. Coşku ve heyecanı dile getiren şiirlerde belirgin bir düzenleme yönteminden bahsedemeyiz. Anlatıcının üslubu, metnin özgünlüğünü sağlar. 46

13 ETKİNLİK-11 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız. a) Kişinin iletmek istediklerini belli bir dilin kuralları içinde sözlü ya da yazılı olarak dışa vurmasına denir. b) Konuşma dilini yazıya uygulama işini ülkü edinip bu yolda yazan ilk sanatçı Ömer Seyfettin dir. Yakın arkadaşı Ali Canip Yöntem bu konuda şöyle der: Selanik te yayımlamaya başladığımız Genç Kalemler in Yeni Lisan unvanıyla uygulamaya çalıştığı dilde sadeleşme görüşü ilk önce Ömer Seyfettin in kafasında canlanmıştı. Bu parçada yazar metnini oluşturuken yöntemine başvurmuştur. ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri c) Anlatım, ve anlatım olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. d) Bir yazı ya da eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapmaya denir. e) Bilgi Toplama Yöntemleri f) Öğretici metin türünde yazılacak bir yazı, ve planına dikkat edilerek oluşturulmalıdır. g) Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman II, İnklap Kitabevi, İstanbul, Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul, Yukarıda yazar ve eser hakkında verilen bilgiler olarak adlandırılır. h) Bir yazıda yapılan alıntıların kaynağı veya ek bilgiler, yazının sonunda ya da sayfanın alt kısımında belirtilir; buna adı verilir. i), okunan veya dinlenilenlerin önemli noktalarını seçebilmek, bilgi ve düşünceleri sınıflandırabilmektir. 47

14 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Aşağıdaki tanımları ilgili oldukları iletişim ögesiyle eşleştiriniz. 1 ETKİNLİK-12 Yazılı bir metni, özünü bozmadan, kısa cümlelerle, ana çizgileriyle yeniden yazmaktır. a Dipnot 2 Metinde geçen kimi bilgilerle ilgili sayfa altına veya çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisidir. b Not alma 3 Yazma aşamasında gözlem, okuma ve deneyimler yoluyla elde edilen düşünce ve duyguların birbiriyle ilgileri ve önem derecelerine göre düzenlenip sıralanmasıdır. c Gözlem 4 Bir metinde, bir konuşmada iletilenleri maddeler hâlinde, ana çizgileriyle belirlemektir. d Özetleme 5 Olayları, varlıkları incelemek, denetlemek ve bazı sonuçlara varmak için yapılan eylemdir. e Kaynakça 6 Yazı ya da eserin hazırlanma sürecinde yararlanılan kaynakların verildiği listeye verilen addır. Bibliyografya da denir. f Plan 48

15 ETKİNLİK-13 Aşağıdaki bilgileri doğru/yanlış olarak değerlendiriniz. a. Plan, düşünce ve duygunun aktarımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini ayrıca konuşanın ya da yazanın bildiklerini denetlemesini, eksiklerini görmesini sağlar. b. Seçme yeteneği gelişmiş, zevkleri incelmiş, eleştirel bakış edinmiş okur tipi ideal okuyucu dur. c. Bilimsel ya da sanatsal bir yazının yazılma aşamasında yararlanılacak tek kaynak kitaplardır. d. Bilgi toplamak için okumak, araştırmak, not almak, özet çıkarmak, alıntı yapmak gerekir. D Y ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri e. Bilimsel nitelikli yazılar bir ön hazırlık yapmayı gerektirmez. f. Kaynakçalarda öncelikle kitabı yayımlayan yayınevi yazılır. g. Anlatımda bir ön hazırlık yapmak kişinin yaratıcılığını ortadan kaldırır. h. Yazılarda dipnot kullanmanın amacı, ileri sürülen görüşlerin doğruluğunu ve tutarlılığını ortaya koymaktır. i. Anlatıma hazırlık amacıyla toplanan bilgiler yazıya olduğu gibi aktarılmalıdır. j. Bir yazının inandırıcılığını sağlamada başvurulan yöntemlerden biri de özet çıkarmaktır. k. Bibliyografyada yararlanılan kaynakların yayınevi, yazarı, adı, yayımlandığı tarih, sayfa numarası gibi bilgilere yer verilir. l. Sözlü anlatımda duygu ve düşünceler konuşma yoluyla aktarılır ve bu konuşmalar hazırlıklı ve hazırlıksız olmak üzere iki biçimdedir. m. Gözlem, kişinin ayrıntıları fark etmesini, varlıkları ve olayları benzerlerinden ayırt etmesini sağlar. n. Bir yazarın, metnini oluşturuken metnin hedef kitlesini ve amacını belirlememesi anlatımını olumsuz etkilemez. o. Metinlerde ele alınan düşüncelerin genelden özele sıralanması, yazının başarısını gölgeler. p. Bir yazıda betimleme yapılırken gözlem tekniğine sıkça başvulur. r. Yazarın bireysel zevk ve anlayışı, kaleme aldığı esere yansımaz. s. Söze nereden başlanacağı, düşüncenin nasıl ve ne şekilde geliştirileceği, neler üzerinde durulacağı, hangi malzemenin ne ölçüde kullanılacağını planlamak, yazının başarılı olmasını sağlar. 49

16 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri ETKİNLİK-14 HUZURSUZ BİR AŞKIN ROMANI: HUZUR Bir romanı cazip ve okunur kılan unsurlardan birisi romandaki öznelerdir. Tıpkı sinemada rolünü kusursuz oynayan oyuncular gibi romancı da güçlü özneler oluşturarak eserini ilgi odağı kılabilir.william H. Glass roman kişilerine ilişkin şunları söyler: Romanlarda karşılaştığımız birçok şeyi trenin penceresinden bakarken gözümüzün önünden geçip giden varlıklar gibi görürüz.oteller, elbiseler, konuşmalar, sosisler, duygular, jestler, karlı akşamlar, yüzler bunların hepsi okunur okunmaz solup gider. Ancak romanın dili belirli bir olay ya da ismin çevresinde halkalanır. (1) Roman dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz dır. Romanı okumaya başladığımızda söz konusu bölüm başlıklarında adları geçen kişilerin değil, asıl romanın ana karakteri olan Mümtaz ın düşünce, his dünyasında bu kişilerin etkilerini, yaşamında bıraktığı izleri ve yerlerinin anlatıldığını görüyoruz. Romanın birinci bölümü bir ağustos sabahında başlamaktadır ve son bölümde ise yirmi dört saat kadar sonra İkinci Dünya Savaşı ilan edilirken biter.(2) İkinci ve üçüncü bölümler bir geriye dönüşle son bir yılı anlatmaktadır. Bu geriye gidişlerle Mümtaz ın içinden geçenleri öğrenir ve kederli kasvetli bir atmosferin de içine gireriz. Mümtaz ın içinde bulunduğu kasvetli ve kederli atmosferin üç nedeni vardır: İhsan ın hastalığı, Nuran dan ayrılmış olması ve savaş tehlikesinin varlığıdır. Mümtaz ın etrafındaki herkes ve her şey hasta görünümüne bürünmüştür, hatta öyle ki kahramanımız için yollar bile hastadır: Yol, güneşin altında harap evleri, açık kapıları dışarıya sarkmış cumbaları, çamaşır serili balkonlarıyla harap ve bitmeyecek korkusunu verecek kadar uzun bembeyaz aydınlıkta adeta derisi soyulmuş gibi uzanıyordu Hasta bir yol diye diye düşündü; bu manasız bir düşünce idi. Fakat işte zihnine ekilmişti. Hasta bir yol, bir nevi cüzzama yakalanmış, onun tarafından iki yana sıralanmış evlerin duvarına kadar yer yer soyulan bir yol (1) AYTÜR N., Amerikan Romanı, sayfa 59. (2) Tanpınar ın şimdiki zamanı yirmi dört saatle sınırlayarak Joyce a atıfta bulunması, Kaplan ın varsayımının doğruluğunu düşündürmektedir Yararlanılan Kaynaklar 1. Fethi Naci,Yüzyılın Yüz Romanı, Adam Yayınları, Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I, İletişim Yayınları, Roman Kahramanları Edebiyat Dergisi, Ekim/Aralık Yukarıdaki metni göz önüne alarak boş bırakılan yerleri uygun biçimde tamamlayınız. a. Yazı, metin geleneğiyle oluşturulmuştur. b. Metinde başka yazarların görüşlerine yer verilerek tekniğinden yararlanılmıştır. c. Yazar, metin sonuna açıklama niteliğinde eklemiştir. d. Metnin hazırlık aşamasında gibi bilgi toplama yöntemlerine başvurulmuştur. e. Romandan alınan ve yolun betimlendiği bölümde dayalı ayrıntılar kullanılmıştır. f. Yazının sonuna hangi kaynaklardan yararlanıldığını gösteren yer verilmiştir. g. Yazı, amacıyla oluşturulmuştur. h. Yazar, topladığı bilgileri kendi süzgecinden geçirerek yazısına da yansıtmıştır. 50

17 4 ŞİMDİ TEST ZAMANI 1. Aşağıdaki metinlerin hangisinde gözleme daha fazla yer verilmiştir? A) Yabancı dillerin etkisinin artması, Türkçenin söz varlığını, söz dizimi özelliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Divan Oteli demek dururken Hotel Divan, Marmara Oteli demek dururken The Marmara demek, Türkçenin sözdizimi özelliklerini zorlamaktır. B) Türk edebiyatında roman türü 19. yüzyılın ortalarında görülür. Tarih, efsane, masal, halk hikayeleri gibi geleneksel anlatı türlerimizden ayrı, yeni bir tür olarak ortaya çıkmıştır. Bu türün asıl vatanı Avrupa dır. 3. I. bir yazının temel özelliklerini, anlatmak istediklerini bozmadan kısaltarak yeniden yazmadır. II duygu ve düşünceleri maksadına uygun olarak dil ve anlatım kuralları içerisinde ifade etmektir. III. yazıyı inandırıcı kılmak amacıyla yazıda tanınmış bir kişinin görüşlerine yer verilmesidir. IV. konu hakkında, görmeye dayalı olarak yapılan araştırma ve tespit işidir. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz? A) Not tutma B) Gözlem C) Alıntı yapma D) Anlatım E) Özet çıkarma ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri C) Az gelişmiş milletlerin geri kalma sebepleri incelendiğinde, insanlarının milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Gelişmiş milletlerin gücü ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok eğitilmiş, vasıflı iş gücünden ileri gelir. D) Alt kat zindan gibi karanlıktı. İhtiyar kadın beni elimden tutarak dar bir taşlıktan geçirdi. Eskilikten basamakları oynayan karanlık bir merdivenden çıktık. Yukarı kat harap bir sofa, bir de yüksek pencerelerinin tahta kepenkleri sımsıkı kapalı, kocaman bir odadan ibaretti. E) Gelenekler, bireysel yaratıcılık, grup farklılaşması ya da değişen koşullara uyarlanma zorunluluğundan ileri gelen değişme dinamiği ile çatışır. Bu durum nesil farklılaşmasına neden olur. Ama aynı zamanda da değişimle uzlaşır. Çünkü gelenekler değişmeyi, gecikmeli de olsa giderek özümler. Bugünün değişimleri, yarının gelenekleri olur. 4. Aşağıdakilerden hangisi bir yazıya başlamadan yapılacak ön hazırlıklardan biri değildir? A) Yazının amacını ortaya koymak B) Başvurulacak kaynakları belirlemek C) Konu hakkında bilgi toplamak D) Aynı konudaki yazıları bire bir kullanmak E) Bir araya getirilen notlardan özet çıkarmak 5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplama yöntemlerinden biri değildir? A) Özet çıkarma B) Not tutma C) Okuma D) Araştırma yapma E) Düş gücünden yararlanma 2. Aşağıdakilerden hangisi bir yazıda dipnot göstermenin amaçlarından biri olamaz? A) Bilginin doğruluğunu ve güvenirliğini ortaya koymak B) Okura yaratıcılık gücünü göstermek C) Bilgilerin kaynağını göstererek, yazarın katkısını ortaya koymak D) Yazıdaki düşüncelerin araştırmalara dayanadığını göstermek E) Bazı bilgilere açıklık kazandırmak 6. Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gerekenler içinde yer almaz? A) Kullanılacak dil, üslup ve anlatım yönteminin önceden belirlenmesi B) İyi-kötü ayrımı yapılmaksızın konuyla ilgili tüm kaynakların toplanması C) Konuyla ilgili bilgilerin, düşüncelerin planlanarak düzenlenmesi D) Bilgilerin, özelden genele ya da genelden özele tutarlı biçimde sıralanması E) Yararlanılan kaynaklardan elde edilen bilgilerin özetlenmesi 51

18 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri 7. Mehmet Kaplan Şiir Tahlilleri adlı eserinde : Şiir bizimle hayat arasında bir bağ kurduğu vakit, bizim için var olmaya başlıyor. O, bazen bize beklenmedik bir anda bir sırrın anahtarını veriyor. der. Gerçekten de Orhan Veli nin (*) şiirlerinde duyularla yaşanan hayat, bin bir ayrıntısıyla, bir bütün olarak okuyucuya aktarılır. Hayat güzel ve yaşamaya değer. Bu şiirlerle hayat arasında çok kuvvetli bir bağ kurulmuştur. Fark etmediğimiz ufacık bir ayrıntı, birdenbire saadetimizin bütünü olur: Deli eder insanı bu dünya Bu gece, bu yıldızlar, bu koku Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç (*) Orhan Veli Kanık sevilen bir şair olarak okuyucusunu bulduğu gibi, edebiyat tarihindeki yerini de almıştır. Eserleri birkaç kere topluca basılmıştır. Bütün Şiirleri, Varlık Yayınları 1951; Bütün Şiirleri, Can Yayınları, Yazının bütünlüğünü etkileyen ve yazılı bir metinde bulunması gereken ögeler sözcüklerin doğru seçilmesi, cümlelerin gereği gibi kurulması ve birbirlerine mantıksal bir I II ilgiyle bağlanması, konuda birliğin sağlanması, yararlanılan bilgilerin hiç değiştirilmeden aktarılması ve duyguların III IV içtenliği dir. Ayrıca yazım kurallarına uyulması ve noktalama işaretlerinin yerinde kullanılması da yazıda dikkat V edilmesi gereken hususlardır. Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Yukarıdaki metnin hazırlanmasında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır? A) Dipnot koyma B) Alıntı yapma C) Özet çıkarma D) Araştırma yapma E) Gözlem yapma 8. Betimleyici anlatımlarda görsel unsurlar ön planda olduğundan gözlem oldukça etkili ve önemli bir yöntemdir. Buna göre, I. Roman IV. Öykü II. Gezi yazısı V. Deneme III. Makale türlerinin hangilerinde gözleme daha fazla yer verilir? A) I. II. ve IV. B) II. ve V. C) II. III. ve IV. D) III. ve V. E) I. ve IV. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur? A) Anlatıma hazırlık aşamasında tanınmış yazarlara ait metinlerden örnek almak anlatıcının gölgede kalmasına yol açar. B) Bir yazıda anlatacaklarımızın bulunmasında, toplanan bilgiler kadar kişisel deneyimin de etkisi büyüktür. C) Neyi, niçin, nasıl anlatmak gerektiği düşünülmeden kaleme alınan bir yazı tutarlı olamaz. D) Anlatıma hazırlık aşamasında düşünce, bulgu ve bilgilerin belli bir plana göre düzenlenmesi gerekir. E) Her yazı, kendi düzeni, teması ve ifade biçimiyle kendi içinde anlamlı olan organik bir bütündür. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 11. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir metin oluşturulurken yapılması gerekenlerden biri değildir? A) Yazının dil, üslup ve anlatım yöntemini belirlemek B) Olayları mantıksal bir düzen içine sokmak C) Betimlemelerde gözlem yönteminden yararlanmak D) Toplanacak bilgilerin bilimsel nitelikli olmasına özen göstermek E) Edinilen bilgileri bireysel zevk ve anlayışla yeniden şekillendirerek yansıtmak 12. I. Yazıda ana düşünce etrafında birleşen düşünce, bilgi, deneyim ve örneklerin sebep-sonuç ilişkisine göre düzenlenmesi gerekir. II. Düşünmek ve hayal kurmak anlatıma hazırlık aşamasında en etkili bilgi toplama yöntemleridir. III. Metnin amacına ve hedef kitlesine göre bilgileri ve kişisel deneyimleri düzenlemek dikkat edilmesi gereken hususlardır. IV. Özet çıkarmak, yararlanılan kaynaktan gereksiz ayrıntıların atılıp yazının can alıcı noktalarını belirlemektir. V. Dipnotta, açıklamalar ve alıntı yapılan kaynaklar belirtilir; yazıdaki alıntılar da tırnak içinde gösterilir. Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 52

19 ANLATIMDA TEMA VE KONU Tema, metinde üzerinde durulan duygu, düşünce ve hayalin en genel, en soyut ifadesidir. Özlem, sevgi, nefret, sevinç, çaresizlik; geçmişe özlem, anne sevgisi, yaşama sevinci, ayrılık acısı birer temadır. Tema: Korku Konu olarak sınırlandırılması: Küçük bir çocuğun karanlıktan korkması Yaşlı bir insanın ölümden korkması Öğrencinin sınavda başarılı olamama korkusu Çalışanın işten çıkarılma korkusu Bir insanın yükseklik korkusu Korku teması soyuttur ve genel anlamdadır. Küçük bir çocuğun, yaşlı bir insanın, öğrencinin, çalışanın, bir insanın hissettiği korkular özeldir ve temanın sınırlandırılarak somutlanmış hâlidir. Korku teması metin dışında da yer alabilir ancak bu konular metin içinde var olabilir, anlamını ve yerini bulabilir. ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri endişe mutluluk anne sevgisi Konu, hakkında konuşulan, söz söylenen nesne, olay, durum ya da kavramdır. Temanın belli bir bağlamda kişi, yer, zaman ve durum bildirecek şekilde sınırlandırılması, somutlaştırılmasıdır. Bir temaya hangi bakış açısından yaklaşacağımızı ve ne söyleyeceğimizi belirleme işi temadan konuya geçiştir yani konunun belirlenmesidir. Tema ile konu karıştırılmamalıdır. Tema daha genel anlamda olanı, konu ise daha kısmi olanı (özeli) kapsar. Tema, metinde genel olarak söz edilen, konu ise metinde özel olarak söz edilendir. Tema, düşünce olarak yapıt dışında da var olur. Konu ise temanın parçada somutlaşması, duyguların sözcüklerle resmedilmesidir. Tema bir veya birkaç sözcükle ifade edilebilir. Konu ise yargı niteliği taşımayan genel bir kavramdır. Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır. Coleridge Tema: Arkadaşlık Konu: Arkadaşlığın faydaları Biz insanlar, mutluluğumuzun değerini onu kaybettikten sonra anlarız." Platon Tema: Mutluluk Konu: Mutluğun değeri Köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer. Yerlerinden kolay kolay sökülmez. Cenap Şehabettin Tema: Köhne fikirler Konu: Köhneleşmiş düşünce ve inançlardan kurtulmanın güçlüğü 53

20 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) METİNLERDE TEMA VE KONU Şiirde yapıyı meydana getiren birimlerin (dize, beyit, bent) bir duygu, düşünce etrafında birleştiği anlam değerine tema denir. Tema, şiirin ana duygusudur ve geneldir. Bir şiiri okurken ya da dinlerken sevindiğimizde, üzüldüğümüzde, gözlerimiz dolduğunda duygusal tepkiler vermiş oluruz. Aslında bu, bizim temayı fark ettiğimizin işaretidir. Bu tepkileri doğrudan vermeyip sözcükle ifade edeceksek de sevindim, kızdım, üzüldüm deriz. Bütün bunlar, duygularımızın ifadesi olduğu için temayla ilgilidir. ÇAKIL Seni düşünürken Bir çakıl taşı ısınır içimde Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar Bir gelincik açılır ansızın Bir gelincik sinsi sinsi kanar Seni düşünürken Bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır Deliler gibi dönmeye başlar Döndükçe yumak yumak çözülür Çözüldükçe ufalır küçülür Çekirdeği henüz süt bağlamış Masmavi bir erik kesilir ağzımda Dokundukça yanar dudaklarım (Bedri Rahmi Eyüboğlu) Arılar kovanlarında, kulübesinde köpek. Her an düşüneceğim: Allah ne kadar iyi! Bir parça aşk, bir parça sevinç, su, güneş, ekmek; Bahtiyar seveceğiz, yaşamayı, ölmeyi. (Ziya Osman Saba) Ziya Osman Saba nın Bir Yer Bilirim adlı şiirinin bu dörtlüğünde yaşama sevinci baskın tema olarak öne çıkarılmış. Şiirde tema, soyut bir kavram ya da düşüncedir. Bu soyut kavramlar, düşünceler şiir dışında da vardır. Aşk, özlem, sevgi, ayrılık, savaş gibi. Şiirde yer alan tema, hikâye ve romana göre daha rahat algılanır. Çünkü şiir, duygu yönünden diğer türlere göre yoğunluğuyla belirginleşir. Bu, dilin ustaca kullanılmasıyla sağlanan imge ve çağrışımların oluşturduğu bir sonuçtur. Temanın belli zaman, yer, durum ve kişilerle sınırlandırılmış ve somutlaşmış hâli konu dur. Örneğin aşk temasının işlendiği bir şiirde konu aşkın insanı yalnızlıktan kurtarma gücü, aşkın insanı insan yapan en büyük değerlerden biri olduğu olabilir. Teması aynı olan şiirlerin hepsi birbirinden farklıdır. Bu, temanın her şair tarafından farklı konulaştırılmasından ileri geldiği gibi şairin kişiliği, zevki ve duyuşu bakımından özgün bir yaratımdır. Şairlerin üslup özellikleri de yani bakış açıları, sözcük seçimleri ve bu sözcükleri metinlerde kullanma yöntemlerinin farklı olması da ortaya farklı metinler çıkmasını sağlar. 54 Şair aşık bir insanın, sevdiği kişiyi düşündüğü anda içinde beliren benzersiz duyguları, aşkın uyandırdığı coşkulu tutkuyu çok içten bir anlatımla dile getirmektedir. SİTEM Önde zeytin ağaçları arkasında yâr Sene 1946 Mevsim Sonbahar Önde zeytin ağaçları neyleyim neyleyim Dalları neyleyim Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim Yâr yâr!.. Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım Yâr yâr Canımın çekirdeğinde diken Gözümün bebeğinde sitem var. (Bedri Rahmi Eyüboğlu) Aynı şair, aşk temasını bu sefer çok farklı bir bakış açısıyla, aşkın insana verdiği büyük acıyı, insanı düşürdüğü çaresizliği güçlü ve içten bir anlatımla dile getirmiş. Bu iki örnekte de görüldüğü üzere aynı temayı işleyen aynı şair bile aşk temasına başka başka bakabilmektedir.

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

3. HAFTA YAZI DİLİ VE ÖZELLİKLERİ

3. HAFTA YAZI DİLİ VE ÖZELLİKLERİ 3. HAFTA YAZI DİLİ VE ÖZELLİKLERİ Dilin sözlü ve yazılı kullanımı olarak karşımıza iki yönü çıkmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız dil, konuşma dili olarak adlandırılır. Konuşma dilinde bir dilin kullanıldığı

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ ETKİLİ ÖĞRENME, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak öğrenme amacını gerçekleştirmektir. ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN, Zamanı planlama, Çalışma ortamı düzenleme, Etkili okuma, Etkili

Detaylı

Çocuklar Tatilde! Plansız tatil olmaz! Spor ve oyun iç içe Kitaplar her zaman en iyi dostlarımız!

Çocuklar Tatilde! Plansız tatil olmaz! Spor ve oyun iç içe Kitaplar her zaman en iyi dostlarımız! Çocuklar Tatilde! Biten ders yılının ardından, çocukların sabırsızlıkla ve özlemle beklediği yaz tatili başlıyor. Tatil dönemleri çocuklara dinlenmek, eğlenmek ve yeni deneyimler kazanmak için harika fırsatlar

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) 1.1: Eylemin anlamını zaman kavramıyla sınırlayan belirteç tümlecidir. (1 puan) 1.2: Merak uyandırarak okurun ilgisini canlı tutmak için (1 puan)

Detaylı

ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017

ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017 ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017 Ağustos Böceği ile Karınca Hafta Sınıf Düzeyi ve 4. Sınıf Süre Yöntem ve Teknik 40 Dakika drama, beyin fırtınası KAZANIM SÜREÇ Araç - Gereç Çizgi film CD si veya Masal kitabı Karınca

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

1) Okuma 1.1. Okumanın Öğeleri:

1) Okuma 1.1. Okumanın Öğeleri: Rızzaa FFi ilizzookk O K U M A S Ü R E C İ k, sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Aslında o, bir metnin anlamını yeniden inşa etme sürecidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bu süreç hakkında sağlam

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU. 15 Kız Orta düzey

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU. 15 Kız Orta düzey GRAFİK VE FOTOĞRAF BÖLÜMÜ DERS PLANI DERS SINIF ÜNİTE KONU ÖĞRENCİ TANIMLAMASI SINIF SAYISI CİNSİYET AİLE DURUMU AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ ÖĞRETME-ÖĞRENME - YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları Kaynak Gösterme Rapor içerisinde kullanılan farklı kaynaklardan edinilen bilgilerin nereden alındığının gösterilmesi gerekir. Raporda farklı bir kaynaktan alınan ve olduğu gibi kullanılan cümlelerin ya

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? 7. Sınıf Tarama Testi 3 1 1. Aşağıda kil erden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelime değildir? A) An B) Büyük C) Boz D) Dil 2. Başarılı bir konuşma, her şeyden önce dinleyicilerin seviyesine, ilgi ve beğenilerine

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ HEDEF BELİRLENMELİDİR Nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Bir insanın başarılı olabilmesi için önce hedefini belirlemesi gerekir. Hedefler ulaşılabilir

Detaylı

6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR?

6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR? 6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR? 1. LYS EDEBİYAT SORULARIN GELDİĞİ KONULAR LYS 3 adı verilen test türünden toplam 56 soru geliyor. Bu sorular dil anlatım ve edebiyat bilgileri olmak üzere ikiye

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DİN EĞİTİMİ - 7. Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI.

DİN EĞİTİMİ - 7. Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI. DİN EĞİTİMİ - 7 Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com Öğretim Yöntemleri Eğitim tarihimiz boyunca klasik yöntemler başarı ile uygulanmıştır. Günümüzde de uygulanmaya devam edecektir.

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Atılım Üniversitesi

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? 7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? A) Adana ya gidip üç beş gün kalacağım. B) Toplantı saatini dün Pınar dan öğrendim. C) Eşyalarımızı toplayıp hemen

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

Etkili Konuşmanın Özellikleri

Etkili Konuşmanın Özellikleri Etkili Konuşmanın Özellikleri Yalın bir tanımla konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözle iletme işidir. Konuşma günlük yaşamımızın bir parçası gibidir. Tıpkı soluk

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir:

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: o o Kapak sayfaları İçindekiler Bitirme

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Dünya da her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. Mustafa Kemal Atatürk Bilimsel araştırma,

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Çubuk Kaymakamlığı YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU Müdürlüğü Türkçe Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : UMUT TİRAKİ Eğitsel Performans Kendi ve yakın çevresindeki kişilerin

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI 1- MAKALE Herhangi bir konuda öne sürülen bilgi görüş ve düşünceleri kanıtlamaya yönelik yazı türüdür. Yazan öne sürdüğü görüş

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı