ünite ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ ANLATIMA HAZIRLIK ANLATIMDA TEMA VE KONU ANLATIMDA SINIRLANDIRMA ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ünite ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ ANLATIMA HAZIRLIK ANLATIMDA TEMA VE KONU ANLATIMDA SINIRLANDIRMA ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI"

Transkript

1 ünite ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ ANLATIMA HAZIRLIK ANLATIMDA TEMA VE KONU ANLATIMDA SINIRLANDIRMA ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI ANLATIMDA ANLATICININ TAVRI ANLATIMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ANLATIMIN OLUŞUMU ANLATIM TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

2 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri ANLATIMA HAZIRLIK Bir duyguyu, düşünceyi, konuyu söz veya yazı ile aktarmaya anlatım" (ifade) denir. Her çalışmada olduğu gibi anlatımda da birtakım hazırlık çalışmaları yapmak gerekir çünkü gözlem, okuma ve deneyimlerimiz yoluyla elde ettiğimiz düşünce ve duyguları gelişigüzel kullanamayız. Bunları birbiriyle ilgileri ve önem derecelerine göre düzenleyip sıralamamız gerekir. Bu sıralama işine de "plan" denilmektedir. Söze nereden başlanacağı, düşüncenin nasıl ve ne şekilde geliştirileceği, neler üzerinde durulacağı, hangi malzemenin ne ölçüde kullanılacağını planlamamız, yazının başarılı olmasını sağlar. Plan hazırlanırken belli bir sıra takip edilmelidir. Plan, düşünce ve duygunun aktarımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini ayrıca konuşanın ya da yazanın bildiklerini denetlemesini, eksiklerini görmesini sağlar. Plan, yazıya başlamadan önce tasarlanır ve uygulamaya konulur. Yazının gelişme durumuna göre planda bazı eklemeler ve çıkarmalar yapılabilir. Anlatımda başarılı olabilmek için "kompozisyon" yani konunun ayrı ayrı bölümlerini bir araya getirebilmek ve çatısını kurabilmek de önemlidir. Yaşamda sayısız olay ve durumla karşılaşırız. Bunların hepsini bir anda anlatmak ve göstermek mümkün olmadığı gibi gereksizdir de. Önemli olan, bir konu etrafında o konuyla ilgili düşünce ve duyguları toparlamaktır. Ancak duygu ve düşünceler kadar, bunların belli bir düzen içinde ifade edilebilmesi de önemlidir. Düzen, karışıklığı engeller ve karmaşaya izin vermez; bir sorunun eksiksiz ve doğru anlaşılmasını sağlar. Düzensiz şeyler, kafa karışıklığına yol açar; bu da ilgi ve dikkati dağıtır. Ele alınan, seçilen bir sorunun incelenmesi ve değerlendirilmesi için farklı yöntemler kullanılır, araçlar geliştirilir. Çünkü yöntemsiz ve araçsız başarılı olmak pek de mümkün değildir. Dolayısıyla bir şeyin değerlendirilmesi aşamasında araçların bize sunduğu imkânları bilmek hem işi kolaylaştırır hem zaman kazandırır hem de konuşma ve yazının başarılı olmasını sağlar. Öncelikle ele alınan konu ile ilgili malzeme toplanmalı. Malzemeler önem sırasına göre işaretlenmeli ya da notlar çıkarılmalıdır. Sonra o konu ile ilgili malzemelerden elde ettiğimiz bilgiler maddeler hâlinde sıralanmalıdır. Bu planın ilk aşamasını oluşturur. Daha sonra somut hâle getirilen düşünceler maddeler hâlinde sıralanır. Düşünceler ana düşünce ile karşılaştırılarak önem sırasına göre derecelendirilir. Sonunda da ana düşünceye göre belirlenen düşünceler birbiriyle anlam ilişkisi bakımından gruplandırılır. Bu sıralama bizi hem benzer düşünceleri yazının farklı yerlerinde yinelemekten kurtarır hem de yazının bütünlüğünü sağlar. İyi bir hazırlık süreci, iki basamaktan oluşur: Buluş Düzenleyiş 36

3 BULUŞ Buluş; konu, duygu ve düşüncede başkalarının etkisinden sıyrılarak bunların işlenişinde yeni bir tarz yaratmaktır. Buluş, orijinal olmanın en önemli gerekçesidir. Buluş, ele alınan bir konu hakkında düşünmektir. Bizi başkalarına benzemekten kurtaracak duygu ve düşünceleri bulmaktır. Olayları, kişileri, varlık ve nesneleri diğer insanlardan farklı algılayıp yorumlayabilmektir. Buluş, yazılı ve sözlü anlatımın en önemli basamaklarından biridir ve buluşu kolaylaştıran şey, düşünmektir. Yeni düşüncelerin oluşmasında, duyguların bir konu çerçevesinde bir araya getirilmesinde buluştan yararlanırız. Buluş, aynı zamanda bir yaratmadır. Okuduğumuz bir eseri tekrar okuma isteği uyandıran ve her seferinde bize farklı güzellikler tattıran eserlerde yaratıcılık vardır. Hepsi de sabır, emek ve titiz bir çalışmayla ortaya çıkan ürünlerdir. Buluşu başarılı kılan dört temel öge vardır: GÖZLEM 1. Gözlem 2. Okuma 3. Dinleme 4. Düşünme Olayları, varlıkları incelemek, denetlemek ve bazı sonuçlara varmak için yapılan eyleme "gözlem" denir. ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Yazarın başarısında, eserini yaratırken izlediği yol da önemlidir. Yazar, önce konunun ortaya çıkmasını bekler, daha sonra bunun nasıl işleyeceğini planlar, bu arada gözlem ve araştırmalar yaparak konu ile ilgili bilgiler toplar. Yazmaya geçmeden önce bu bilgilerin zihne iyice yerleşmesi ve olgunlaşması için bekleme dönemine girer. Buluşlar gelmeye başlayınca da yaratıcı gücünü ortaya koyar. Buluşun özgün olabilmesi için her şeyden önce seçilen konunun etkileyici ve ilgi çekici olması gerekir. Akla ve mantığa uygun, inandırıcı olmalı, anlatılanlar okur ve dinleyende olmuş ya da olabilirlik izlenimi uyandırmalıdır. Bir şeyi iyi anlamak için onu gözlemlemek gerekir. Gözlem, duygu ve varlıklara sanatçı gözüyle bakıp onlara yeni biçim ve değerler kazandırmayı sağlar. Bir konu üzerinde yazı yazabilmek için öncelikle konuyla ilgili bilgiye sahip olmak gerekir. Ancak bu bilgi ve düşünce, kendiliğinden kazanılmaz. Çevreyi ve olayları incelerken ayrıntılara dikkat etmeliyiz. Bunun için çevreyi görmek yerine onlara dikkatlice bakmalıyız. Çünkü bakmak, görülen şey üzerinde bilinçli olarak düşünmektir. Diyelim ki, öğretmen derste Çevrenizi ayrıntılı bir biçimde betimleyin. diye bir kompozisyon yazmanızı istese yaşadığınız ve her gün gördüğünüz yerleri başarılı bir şekilde betimleyemeyebilirsiniz. Çünkü iyi bir gözlemci olmayabilirsiniz. Ancak bu soru aynı yerde yaşayan bir yazara sorulsa ve çevre betimlemesi ondan istense yazdığı yazıyı okuduğunuzda Bunu ben nasıl görememişim, hiç fark etmemiştim. 37

4 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri dersiniz. Bizler günlük yaşam içinde yalnızca bize gerekli olanları görürüz. İyi bir gözlem yapabilmek için çok iyi bakmak gerekir. Gerekli olduğunda ise saatlerce hatta günlerce incelememiz gerekebilir. Yine hiç kar görmemiş bir kişiden tipi hâlindeki karın betimlemesi istense o kişi, kar hakkında bir şey okumamışsa filmlerde de görmemişse ondan ne söylemesi beklenebilir? Hayal dünyasında canlandırsa bile yine de ortaya bir şey koyabileceği düşünülemez. Çünkü hayal kurmak, gerçek hayattan gözlem yoluyla elde ettiğimiz izlenimleri, iç dünyamızda yeniden canlandırma işidir. Gözlem ve yaşantılarımız sınırlıysa düşünce ve hayal dünyamız da sınırlı olacaktır. Gözlem sayesinde örneklerimiz artar, betimleme gücümüz gelişir, hayal dünyamız genişler. Gözlemle; dekor, şahıslar, hareketler, duygular en can alıcı noktalarıyla en özlü bir şekilde anlatılabilir. Gözlemi güçlü olanlar çevrelerindeki olayları daha sağlıklı değerlendirir. Gözlem, sadece çevremize yani doğaya bakmak değildir. İnsanları da gözlemleyebilir, portrelerini betimleyebiliriz. Bunu yaparken de insanların yaşamı kadar davranış ve konuşmalarından yola çıkarak ruhsal portreye de yönelmeliyiz. Portresini çizdiğimiz kişi ile kendimizi aynı kişi gibi görerek bu davranışların arkasında yatan nedenleri çözmeye çalışmalıyız. Ya da kendimizden, yakın çevremizdeki çok iyi tanıdıklarımızdan yola çıkarak başkalarını anlatmalıyız. Eğer betimlemelerimizden kendimizi uzak tutar ve portresini çizdiğimiz kişiye dışarıdan bakarsak başarı şansımız yok denecek kadar azalacaktır. Bir yazı ya da konuşmayı oluşturmamızda söyleyeceklerimizi bulmamızda gözlerimizin etkisi büyüktür. Bu nedenle varlıkların özgün yanlarını bulup çıkarmada Flaubert in yazarlara verdiği şu öğüt çok anlamlıdır: Kimsenin görmediği ya da söylemediği bir yan bulmak için olaylara gerektiği kadar uzun ve dikkatli bakmalı. Gözlem yaparken yararlandığımız araçların başında duyu organlarımız gelmektedir. Beş duyu organımız yaşama ait bilgi ve deneyimlerin derlenmesini sağlar. Görünen bir şeyi iyice tanıtmak için bütün duyularımızın yardımıyla edindiğimiz izlenimlerden ve bunların bizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden faydalanırız. OKUMA Sözlü ve yazılı anlatımda birikim kazanma yollarından biri de okumadır. Gözlem yaparak elde edilmesi mümkün olmayan birçok bilgiyi, okuyarak elde edebiliriz. Bu nedenle yazılı ve sözlü anlatımda yararlanacağımız kaynakların başında gözlem sonucu elde ettiğimiz birikimler gelmektedir. Çünkü bu birikimler bize aittir ve bizim üretimimiz sonucu gerçekleşmiştir. Bu sayede birikimleri istediğimiz biçimde ve istediğimiz söz kalıpları içinde iletebiliriz. Dikkatli bir bakış, insana daima yeni şeyler kazandırır; yeni dünyalar keşfettirir. İnsanları, doğayı ayrıntılarıyla tanıtır, onların ortak yönlerini buldurur. Goethe: Her bakış bir gözlem, her gözlem bir düşünce, her düşünce bağlantı ve ilişki doğurur. derken bunu kastetmektedir. Yazacağımız her konuyu sadece gözlemlerimize dayanarak açıklamamız kimi zaman olanaksızdır. Örneğin Küresel ısınmanın nedenleri ve dünyamıza etkileri üzerine bir yazı yazmak istesek bunu sadece bireysel gözlem ve yaşantımızdan yola çıkarak oluşturamayız. Bu ve bunun gibi sorunlara bakan ilk kişi de biz değiliz kuşkusuz. Bizden önce de birçok kişi, pek çok konuya bakmış ve incelemiştir. Sorun ve durumlarla ilgili duygularını, düşüncelerini ve araştırmalarını yazmışlardır. Bizim söyleyeceklerimiz de kimi zaman daha öncekilerin araştırmalar sayesinde daha da inandırıcı 38

5 olacaktır. Okuma ve araştırmalarımız başkalarının gözlem ve düşünceleriyle de pekişir ve böylece yazımızın düşünce yapısı sağlamlaşır. Sınıf içi yazma çalışmalarında genellikle kişisel gözlem ve yaşantılarımızla yetinebiliriz. Örneğin eğitim hayatımız boyunca bizi en çok etkileyen, kişiliğimizin oluşmasında örnek olan, geleceğimizi şekillendirmemizde bize yol gösteren öğretmenimizi tanıtma konusunda sadece geçmiş yıllara bakar, söyleyeceklerimizi birikimlerimizden çıkarabiliriz. Ancak Tanzimat Dönemi nde gazetelerin edebiyatımıza katkıları konusunda yazı yazmamız gerektiğinde kişisel gözlemlerimiz bu yazıyı yazabilmemize hiçbir şekilde yetmez. Çünkü konunun gözlemlerimizle bir ilgisi yoktur. Konu birtakım belgeler gerektirir, okuma ve araştırma yapmamız, değişik kitaplara başvurmamız zorunludur. Çok okuyan biriyle daha az okuyan birinin düşünce yönünden eşit olması da imkânsızdır. Okumak, kişide pek çok düşünce uyandırdığı gibi düşünceler arasında anlam ilgileri kurulmasını da sağlar. Böylece kişi, hızlı düşünebilmeyi öğrenir. Bunlar da bir yazının kurulmasında önemli bir role sahiptir. ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Kitaplar, aynı zamanda insanın deneyimleyemeyeceği olaylarla doludur. Hikâye, roman ve tiyatro eserlerinde bizi şaşırtan, bize heyecan veren pek çok olayla karşılaşır; kendi kendimize Ben olsam ne yapardım? diye sorarız. Issız bir adaya düşsem ne yapardım? diye hangimiz kendine sormamıştır acaba? Elbette pek çoğumuz ama hiçbirimiz ıssız bir adaya gidip de bu sorunun yanıtını bulmaya çalışmamıştır. Ancak bu olayı Herman Melwell in Robinson Cruiso adlı romanında okuyabiliriz. Romanda bir gemi kazası sonrasında gözünü ıssız bir adanın sahilinde açan Robinson un hayatta kalma ve medeniyete dönebilme çabaları anlatılmaktadır. Bu romanı okuyan biri, kendisinin yaşamadığı ya da yaşayamayacağı bir olayı ve olayın seyrini romandan izleyerek tanık olabilir. Edebi eserler, okuyucuyu buna benzer pek çok deneyimle karşılaştırdığı için okumanın kişiliğin gelişmesinde, konuşma ve yazıda önemli bir payı vardır: Birikim kazandırır. Okumanın önemi kadar neyin, niçin ve nasıl okunacağı da önemli bir konudur. Kişi öncelikle ilgisini çeken ve kişiliğine uygun olan, belli bir birikime ulaşabileceği eserleri okumalıdır. Bilginin kalıcılığı ve düşünce üretimi ancak böyle sağlanabilir. Bu da yine seçme sorununu karşımıza çıkarır. Okuma, kişiliğin gelişmesine yön verdiği için iç gözlem yapma gücünü artırır. Ayrıca bir bakış açısı da oluşturur. Dışarıda olup bitenler arasında seçimler yapmayı ve seçilenlerin yorumlanmasını hazırlar. Bu davranış ve alışkanlıkları kazandıran okumalar bilinçli okumalar dır. Herkes, bir şeyler okuduğu hâlde bu davranış ve alışkanlıkları kazanamaz. Bunun nedeni, okuyan kişinin kendi seçimlerini yapabilecek bir bilince erişememiş olmasıdır. Böyle okumalara rasgele okuma denir. Okuma biçimlerine bakarak değişik okur tipleri olduğunu söyleyebiliriz: Seçim yapmadan, karşısına ne çıkarsa okuyan okur tipi sıradan okuyucu dur. Daha çok birilerinden duyduğu veya reklamların yönlendirmesiyle haberdar olduğu metinleri okur. Onun için metnin ilettiği düşünceler önemli değildir. Sadece metindeki olayları izler. 39

6 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Az çok seçim yapabilen, okudukları arasında bağlantılar kurabilen, merakı yanında belli bir zevki de bulunan okur tipi normal okuyucu dur. Metnin inceliklerine az da olsa yaklaşır. Bu okuyucu, metnin bir şey anlattığının bilincindedir ve onun için metnin ilettiği düşünce önemlidir. Seçme yeteneği gelişmiş, zevkleri incelmiş, eleştirel bakış edinmiş okur tipi ise ideal okuyucu dur. Bu tür okuyucular; çevrenin, tanıtımların ve reklamların yönlendiriciliğiyle değil birikimleri doğrultusunda okur. Bilinçli okuyucu metni zenginleştirir, ondaki gizli ve ince noktaları belirginleştirir. Kitaplar, dünden bugüne seçkin yazarların, şairlerin, sanatçıların, bilginlerin, filozofların, devlet adamlarının bilgi ve birikimlerini bize ulaştıran birer hazinedir. Bize düşen görev bu hazinelerden okuyarak yararlanmaktır. Her okuyucu, mutlaka karakter yapısı, zevk anlayışı ve bilgi birikimi ölçüsünde, okuduğu eserde kendini bulacaktır. Çünkü insanın duygu ve düşünce dünyası her çağda aynı kaynaktan yani insandan beslenir. Dili en iyi kullananlar, sanatçılardır. Büyük yazarların kalemlerinden çıkan eserler, bildiklerimize her gün yeni şeyler katmanın yanında zihinsel açıdan gelişmemizi sağlar. Zihnen gelişmiş insanlar ise hayatın güçlükleriyle daha kolay mücadele ederek başarıya ulaşır. Okuma sırasında metnin bize bir görüş kazandırabilmesi için dikkat etmemiz gereken bazı durumlar vardır: Okurken dikkatin konu üzerinde yoğunlaşması gerekir. Aksi takdirde okuduğumuzdan bir şey anlamayız. Eser içindeki kelimelerin, deyimlerin ve cümlelerin anlamları kavranarak okunmalıdır. Bize yabancı gelen ve anlamayı zorlaştıran kavramlar için sözlüklerden yararlanılmalıdır. Hoşa giden, beğenilen yerlerin altı çizilmeli, anlaşılmayan yerler tekrar okunmalıdır. Eserde hâkim olan temel düşünce ve tema iyi kavranmalı, olayların neden ve sonuçları, bu çerçevede değerlendirilmelidir. Okuma sabır ve özveri ister. Bazen okurken sıkıldığımız anlar olabilir. Önemli olan böyle durumlarda okumayı kesmeden sürdürebilmektir. Bu sabrı gösteren, okuduğunun tadına varır. Okuma, ciddi bir iştir. Laf olsun diye ya da gösteriş amacıyla yapılmaz. Eline ne geçerse okuyanlar, ne istediklerini bilmeyenlerdir. Bu konuda her şeyden önce iyi bir seçici olmak gerekir. Çünkü bilinçli okuma, seçerek yapılan okumadır. Gelişigüzel okuma, yarardan çok zarar verir. Okumak için bilimsel düşünceyle yazılmış veya sanat eseri değeri taşıyan kitapları seçmeliyiz. Çünkü böyle eserler sayesinde düşünce ufkumuz genişler, bilgi ve görüşümüz artar; sanat zevkimiz gelişir, duyularımız incelir. İyi kitaplar okumak, iyi insanlarla dostluk kurmak gibidir. Dostlarımızın nasıl iyisini, vefalısını seçmek zorunduysak geçmişin fikir ve duygu bahçelerinden de renkleri solmamış, kokuları dağılmamış kitapları seçmek ve okumak gerekir. DİNLEME (Arif Hikmet Par) Bilgi toplama yöntemlerinden biri de dinlemedir. Dinleme sayesinde öğrendiklerimiz diğer bilgi toplama yollarından daha fazladır diyebiliriz. Yaşamamızın temel bir gerçeği olan sözlü iletişim, konuşma kadar dinleme üzerine kurulmuştur. Günlük yaşamdaki ihtiyaçlarımızı karşılarken yapmak zorunda olduğumuz dinlemeyi bilinçli bir hâle getirdiğimizde önemli bilgiler elde edebiliriz. Bunun için de önyargılarımızı bir yana bırakarak dikkatimizi konu üzerinde yoğunlaştırmalı, anlatılanları kavramaya çalışmalıyız. 40

7 DÜŞÜNME Düşünme, yaptığımız işin doğru ya da yanlış olduğuna karar verme, o işin nasıl sonuçlanacağını önceden tahmin etme ve aklı iyi kullanmadır. Hiç kimse her şeyi deneyimleyecek zaman ve imkâna sahip değildir. Bu yüzden farklı deneyimler, başta okuma olmak üzere, gözlem ve dinleme ile kazanılır. Düşünmek bu yollardan edinilen birikimle gerçekleşir. Böylece bulunmuş olan konu farklı açılardan zenginleştirilerek işlenir. BİLGİ TOPLAMADA VERİMLİLİĞİ ARTIRMA YOLLARI NOT ALMA Not almak, okunan veya dinlenilenlerin önemli noktalarını seçebilmek, bilgi ve düşünceleri sınıflandırabilmektir. Sistemli çalışma becerisi kazanarak zaman kaybetmemizi önlemektir. ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri İzlediğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler, okuduğumuz kitaplar, bizi farklı olay ve durumlarla karşılaştırır. Bunlar arasında kurduğumuz bağlantılara dünyamız zenginleşir. Düşünmek; olaylar, durumlar ve nesneler arasında ilişkiler kurularak gerçekleştirilen zihinsel bir eylemdir. Bilgi de ancak böyle kazanılır. Descartes, Düşünüyorum, öyleyse varım. derken düşünebildiğim oranda insan olarak varım demektedir. Çünkü düşünmek sadece insana ait bir yetenektir. Sadece insan düşünebilir. İnsan düşünme gücü sayesinde bütün evrene hükmeder. Bir kitabı okuduğumuzda bazı cümleler, düşünceler ya da durumlar bizi etkileyip hoşumuza gidebilir hatta bunlar ileride yapacağımız araştırmalara da ışık tutabilir. Ancak okuduğumuz metinleri ya da dinlediğimiz konuşmaları, kullanmadığımız zaman bir süre sonra unuturuz. Bundan dolayı okuduğumuz kaynağa tekrar başvurmak zorunda kalacağımız zamanlar olacaktır. Böyle bir durumda söz konusu metni yeniden okumak gibi bir sorunla karşılaşabiliriz ve zamanımız boşa harcanır. Böyle sorunlarla karşılaşmamak için not alarak okuma yolunu benimsemeliyiz. J. P. Sartre, Hiç kimse bizim yerimize düşünemez ve kimsenin yararına kendi düşüncemizden vazgeçmemeliyiz. diyerek düşüncede kişiliğin ve özgünlüğün yazıda ilk adım olduğunu söylemek istemektedir. Çünkü düşünce, baskı altına alınamaz ve yok edilemez. Önemli olan kişinin bunu koruması ve ona sahip çıkmasıdır. Bunun bilincinde kendi düşüncelerini yaratabilen, savunabilen kişi, yazıda da kendine özgü bir anlatım yaratabilecek, özgün olabilecektir. Ünlü konuşmacıların, yazarların, devlet adamlarının başarılarının arkasında düzenli olarak tuttukları notlar olduğunu; aynı zamanda bilgili olmanın temel şartının iyi bir dinleyici olmaktan ve hızlı not tutmaktan geçtiğini unutmamalıyız. Ünlü Fransız yazar Anatole France in eserlerini not defterine borçlu olduğunu söylemesi sanırız buna en güzel örneklerden biridir. 41

8 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Alınan notlar, bir yazıya ya da konuşmaya kaynak olur ve metinlerin başlangıç aşamasında bir araç olarak kullanılır. Bir yazı yazılmak istendiğinde bunlar başlangıç dayanaklarını oluşturur da denilebilir. Not Alma Biçimleri: 1. Yazılı bir metinden not almak 2. Sözlü anlatım sırasında not almak Yazılı bir metinden not almadan önce Neler not edilmelidir? sorusunun cevabı verilmelidir. Böyle hareket edildiğinde tutulan notlar daha akılcı ve faydacı bir yöntemle alınır. Dolayısıyla zaman kaybı önlenir. Sözlü anlatım sırasında not almak, bir dersi, bir konferansı dinlerken bizim için gerekli olan yerlerin yazılmasıdır. Ancak yazılı bir metinden not almaya göre sözlü anlatım sırasında not almak daha zordur. Çünkü konuşmacı, anlattıkları arasında hiçbir boşluk bırakmadan söylemek istediklerini aktarır. Doğal olarak dinleyicinin de her söyleneni anlamak, bunları kafasında belli bir yere oturtmak zorunda olması, not almanın da bir o kadar zor olmasına neden olmaktadır. Not alma sırasında hızlı olmak için özel anlamlar yüklenmiş kimi kısaltma ve işaretlerin kullanımı işimizi kolaylaştırabilir. Genellikle kafamızdaki soru işaretlerine cevap olan, bir yanlışa düşmemek için konuyla ilgili olduğu görülen kısım tamamıyla okunduktan sonra işe yarayacaklar not edilmelidir. Aldığımız notun bir gazete, dergi, ansiklopedi ya da edebi bir metinden olması arasında hiçbir fark yoktur. Önemli olan alınan notun konunun özünü sonradan hatırlatabilmesi, kısa ve özlü ifadelerden oluşup okunabilirlik özelliği taşımasıdır. Not alırken dikkat edilecek noktalar: Okunanı ya da söyleneni aynen yazmak, not almak değildir. Bu, dikte etmektir. Bunun bir yararı olmaz. Notlar, kendi görüşümüze göre düzenlenerek yazılmalıdır. Eser, bütünüyle ve tam bir dikkatle okunmalı ve çok önemli noktaların altı çizilmelidir. Not alırken her düşünce ayrı bir madde hâlinde belirtilmelidir. Okunan eserin, dinlenen konuşmanın, seyredilen bir tiyatronun veya görülen bir yerin en ilginç yanları alınmalıdır. 42 Aldığımız notları ufak fişlere, kâğıtlara ya da kaybolmayacağını düşündüğümüz yerlere kaydetmeliyiz. Notlarımızı kaydettiğimiz bu fişlerin tamamını kendi içinde sınıflandırarak bir kutuda ya da klasörde saklamalıyız. Bu fişler için farklı renklerdeki kâğıtların kullanılması, arandığı zaman onların kolayca bulunmasını sağlayabilir. Yazılı bir kaynaktan not alırken metne rahatça geri dönerek alınan notlar okunabilir, doğrulanabilir veya bu notların eksiklikleri varsa tamamlanabilir. Zamandan kazanmak için not alan kişinin anlayabileceği birtakım işaretler, kısaltmalar kullanılmalı, bu işaret ve kısaltmaların unutulmaması için tutulan notlar vakit geçirilmeden açık bir dille yeniden yazılmalıdır. Unutulmamalıdır ki not almanın öncelikli işlevi hatırlamaktır. Bu nedenle ayrıntılara girilmemesi, dinlenilen veya okunanın olduğu gibi değil de özgün ifadelerle kısaca yazılması gerekir. Konuyu kısaca bir yere yazmak sözünden gelişigüzel tespit değil düzenli bir kayıt biçimi anlaşılmalıdır. Metnin okunduğu kaynak (dergi, gazete, kitap, ansiklopedi vb.) kağıdın sol üst köşesinde belirtilmelidir.

9 ÖZET ÇIKARMA Bir kitabın ya da yazının temel özelliklerini, anlatmak istediklerini bozmadan planı doğrultusunda kısaltılmasına özetleme" (özet çıkarma), meydana gelen bu kısaltmaya da özet denir. Özet, bir yazıdaki gerekli fikirlerin kısaca anlatılmasıdır, asıl metnin bir minyatürüdür. Özet çıkarmanın zamandan kazanma, öğrenmeyi çabuklaştırma ve öğrenilenleri akılda tutma gibi yararları vardır. Çıkarılan özet bizi, aynı eseri yeniden okuma zahmetinden kurtarır ve başkalarının da o eser hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Herkesin yayımlanan her eseri okuyabilmesi imkânsızdır. Bu nedenle çok kitap ve yazı okumak zorunda kalanlar, çıkarılıp yayımlanmış olan özetlerden yararlanma yoluna giderler. ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Özet çıkarırken dikkat edilmesi gereken durumlar: Özetlenecek metin dikkatle seçilmelidir. Bu; makale, fıkra, sohbet, anı türlerinden olabileceği gibi roman, hikâye, tiyatro gibi geniş soluklu eserler de olabilir. Bir ansiklopediden özet çıkarmak sakıncalı olabilir çünkü ansiklopedilerdeki bilgiler zaten özet niteliğindedir. Öncelikle özeti çıkarılacak metin dikkatli okunmalıdır. Özet çıkarmak bir bakıma metindeki gereksiz ayrıntıların ayıklanmasıdır. Bu nedenle yazar için önemli ama bizim için önemsiz birtakım ayrıntılar metin okunurken çıkarılırsa özetleme sırasında zaman kaybı önlenmiş olur. Özet çıkarılacak metnin planı ve ana fikri iyi kavranmalı, yazının anlam ve ruhu korunmalıdır. Her paragrafta önemli satırların altı çizilmeli, belirlenen bilgi, düşünce ve görüşlere dayanarak yazı bir plan çerçevesinde kısaltılmalıdır. Özetleme satırbaşı yapılarak, maddeler hâlinde yazılarak, kısa paragraflar oluşturularak ya da ana düşüncenin ve yardımcı düşüncelerin özetleri yapılarak alt alta sıralanmalıdır. Zaman kazanmak için ana başlıkları, giriş ve sonuç paragraflarını, koyu ve eğik yazılmış altı çizilmiş cümleleri okumak; şemalara, grafiklere dikkatli bakmak yararlı olacaktır. Özet yaparken yazarın cümlelerini tekrarlamaktan kaçınılmalı ancak metinde anlatıma güç katan ve ana düşünce niteliğinde sözler varsa onlar olduğu gibi alınmalıdır. Özete yeni bilgiler eklenmemelidir. Özette geniş zaman ve şimdiki zaman kipi kullanılmalıdır. Özet, temiz bir Türkçe ile ve özenle yazılmalıdır. Reşat Nuri Güntekin, edebiyat sanatının her şeyden önce bir dil sanatı olduğunu bilen bir yazardır. Okul çocuklarından yurdun en uzak köşesindeki yurttaşlara kadar yayılmış ününü bu bilgisine borçludur. Başka yazarların ne dediklerini anlamayanlar, Reşat Nuri Güntekin de kendi dillerini bulurlar. Deyişindeki rahatlık, içtenlik, günlük konuşmaları andıran sadelik, çoğunluğu onun kitaplarına çekiyordu. Okuyucular, onun kişilerine söylettiği sözleri kendileri söylemişler gibi bir duygu içindeydiler. Bu duygu, okul çocuklarından yurdun en uzak köşelerindeki yurttaşlara kadar, bütün toplumu edebiyat sanatına ısındırıyordu. Reşat Nuri Güntekin e gelinceye kadar anlaşılmaz bir dille anlaşılmaz bir deyişin birleşmesi sayılan edebiyat, halkın dilini, halkın deyişi ile birleştirerek topluma yayıyordu. (Orhan Hançerlioğlu) Bu yedi cümlelik parça şöyle özetlenebilir: Reşat Nuri Güntekin, diline özen göstermiştir. Bunun için de herkesin anladığı ve sevdiği bir yazardır. Onun, kendisinden önceki yazarlardan ayrılarak dil ve deyiş yönünden halka yönelmesi hem edebiyat anlayışını değiştirmiş hem de toplumu edebiyata ısındırmıştır. (Emin Özdemir) 43

10 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Aşağıda Namık Kemal in İntibah adlı romanın özeti verilmiştir. İNTİBAH Ali Bey iyi bir eğitim görmüştür ve zengin bir ailenin çocuğudur. İnce ruhlu bir adam olan Ali Bey biraz gösteriş meraklısıdır. Bu nedenle lüks bir yaşam sürmektedir. Çamlıca da gezmeyi çok sever ve yine böyle bir Çamlıca gezisinde Mahpeyker le tanışır ve ona aşık olur. Mahpeyker kötü yola düşmüş bir kadındır ama Ali Bey in ona olan aşkı bunu görmesine engel olmuştur. Durumu öğrenen Ali Bey in annesi onu Mahpeyker den kurtarmak için Dilaşup isimli çok güzel bir cariye alır. Mahpeyker e sırılsıklam aşık olan Ali Bey in gözü Dilaşup u bir türlü görmez. Mahpeyker i görmek için evine giden Ali Bey onun bir hayat kadını olduğunu öğrenince yıkılır. Yıkılmış bir durumda evine dönen Ali Bey i teselli etmek Dilaşup a düşmüştür. Bir müddet sonra Dilaşup un farkına varan Ali Bey onunla evlenir. Kindar bir karaktere sahip olan Mahpeyker ise kıskançlık krizine girer ve iradesi zayıf olan Ali Bey e Dilaşup un iyi biri olmadığını söyler. Ali Bey ise bunlara sorgulamadan inanır ve Dilaşup u satar. Dilaşup u bulan Mahpeyker, onu da kendisi gibi kötü yola düşürmeyi başarır. Bu duruma dayanamayan Ali Bey ise üzüntüsünden hasta olur. Mahpeyker bunlarla da kalmaz ve Ali Bey i öldürmeyi planlayarak onu bir eğlenceye davet eder. Durumu fark eden Dilaşup ise Mahpeyker in amacını Ali Bey e söyler fakat o kendisine inanmaz. Mahpeyker in davetine giden Ali Bey, Mahpeyker in amacını son anda fark eder ve oradan kaçmayı başarır. Mahpeyker in tuttuğu kiralık katil ise yanlışlıkla Dilaşup u öldürür. Ali Bey ise kaçtıktan sonra doğruca polise gitmiş ve durumu haber vermiştir. Eve polislerle gelen Ali Bey dayanamayarak Mahpeyker i orada öldürür; tutuklanır ve hapse atılır. Bir müddet sonra ise kahrından ölür. Aşağıda Balzac ın Goriot Baba adlı romanın özeti verilmiştir. GORİOT BABA Paris in her türlü kötülüklerin işlendiği bir mahallesinde bulunan Pansiyon Vaquer de Goriot adında biri kalmaktadır. Otelde kalanların anlattıklarına göre önceleri oldukça zengin ve saygı duyulan biri olan bu adam şimdi pansiyonun en ucuz dairesinde kalmaktadır. Üstü başı perişan bir vaziyettedir. Onun başına gelenler zamanla açığa çıkar. Goriot, iki güzel kızı olan bir babadır. Kızlarını soylu ailelerin oğullarıyla evlendirmiştir. Onlardan biri kontes, diğeri baronestir. Ancak kızları oldukça kibirli ve savurgandır. Kocaları, kayınpederleri Goriot nun zenginliğinden memnun olsalar da onu yanlarında görmek istemezler. Goriot, kızlarını şımartarak yetiştirdiği için onların kaprislerini çekmek zorunda kalır. Kızlarının bitmek tükenmek bilmeyen isteklerini yerine getirmek için uğraşır. Bir süre sonra Goriot nun parası biter. Bunun üzerine onun kızlarını ziyaret etmesine izin verilmez. Kızlarını ancak sokakta ara sıra görebilmektedir. Bu sırada kızları taşkın bir şekilde yaşamayı sürdürmektedir. Goriot, kızlarının kaprisleri yüzünden son günlerini sıkıntı içinde geçirmiştir. Büyük kızı Anastasie nin borçlarını ödemek zorundadır. Ayrıca kızlarının kıyafeti için para gerekmektedir. Küçük kızı Dalphine babasının ölmesine yakın bir zamanda baloya gitme telaşındadır. İşte bu sıkıntılar içinde Goriot, kaldığı pansiyonda ölür. Öldüğünde ise yanında iyi kalpli bir tıp öğrencisiyle onun arkadaşı vardır. Ne yazık ki o öldüğünde, bütün ömrünü ve servetini uğurlarında feda ettiği kızları yanında değildir. 44

11 ALINTI YAPMA Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parçaya alıntı denir. Not alma ve özetlemenin yanında bilgi toplarken yazılarımızda kullanmak üzere kimi cümle ve bölümleri olduğu gibi aktarma gereksinimi de duyarız. Söyleyeceklerimizi desteklemek ya da tanık göstermek için yaparız bunu. Bu nedenle aktardığımız cümle ya da bölümü yazımızda tırnak içinde gösteririz. Alıntı yaptığımız kaynağı ya yazımızın içinde ya da sayfanın altında dipnot olarak gösteririz. Dipnot, yazıda geçen herhangi bir bilgiyle ilgili olarak açıklama veya kaynak bilgisidir. Dipnot, yapılan çalışmanın ne kadar eksiksiz ortaya konulduğunu göstermesi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Dergiden alıntı yapmışsak 1. Yazarın soyadı ve adı 2. Makale adı 3. Derginin adı 4. Derginin cildi, sayısı, ayı, yılı ve sayfa numarası verilir. YAKICI, Ali, Âşık Tarzı Türk Şiirinde Atatürk, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.6, S.1, 1990, s Bir ansiklopediden alıntı yapmışsak 1. Yazarın soyadı ve adı 2. Ansiklopedinin adı ve cildi 3. Maddelerin yer aldığı sayfa verilir. LEVEND, Agâh Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, I. cilt (Giriş), Ankara, 1983, s ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Dipnot yönteminden yararlanılan ve alıntı yapılan kaynaklar, açıklamalarla birlikte 1 den başlayarak numaralandırılır. Dipnotlarda ilk olarak yer alan kaynağın künyesi tam olarak belirtilmeli aynı kaynağın tekrarı durumunda yalnız yazar soyadı, age (adı geçen eser), agm (adı geçen makale) veya ae (aynı eser) kısaltmalarıyla kaynağın ilgili sayfası verilmelidir. Alıntı yaptığımız kaynağı belirtirken bunun kitap, ansiklopedi, dergi ya da gazete olması beraberinde bir takım farklılıkları getirir: Kitaptan alıntı yapmışsak 1. Yazarın soyadı ve adı 2. Kitabın adı 3. Kitabın yayınevi 4. Kitabın basıldığı yer 5. Kitabın basım yılını belirtiniz. AKTAŞ, Şerif, Ahmet Rasim'in Eserlerinde İstanbul, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Gazeteden alıntı yapmışsak 1. Gazete yazarının soyadı ve adı 2. Yazının başlığı 3. Gazetenin adı 4. Yazının yayın tarihi 5. Makalenin yer aldığı sayfa numarası verilir. ÖZDİL, Yılmaz, Maya Takvimi Hürriyet gazetesi, , s.3. ZİYA GÖKALP İN KÜLTÜR TARİHİMİZDEKİ YERİ Ziya Göklap'in 1917 de yayımlanan Kavim şiirindeki¹ Türkiye devletim, Türklük milletim mısrası ile 1919 yılında Malta da sürgündeyken yazdığı Çoban ve Bülbül şiirindeki: Çoban dedi: Edirne den ta Van a Erzurum a kadar benim mülklerim Bülbül dedi: İzmir, Maraş, Adana, İskenderun, Kerkük En saf Türklerim² mısraları ve daha sonra Türkçülüğün Esasları adlı kitabında yer alan Bugün gerçeklik sahasında yalnız Türkiyecilik vardır. Fakat ruhların büyük bir özleyişle aradığı Kızıl Elma³ gerçeklik sahasında değil, hayal sahasındadır. 4 sözleri, ondaki siyasi ideolojilerin hayali kalıplarından sıyrılmış, Türkiye sınırları içinde kalan ölçülü bir milliyetçilik anlayışının kesin ifadeleridir (1)Yeni Hayat Mecmuası, 1918 (2)TANSEL, Fevziye Abdullah, Ziya Gökalp Külliyatı I, 1952, s.303. (3)Ziya Gökalp in gerçekleştirmek istediği millî ideal. Bu idealin nasıl gerçekleşeceğini Kızıl Elma adlı hikâye tarzındaki şiirinde anlatılmıştır. Bk. Tansel, Fevziye Abdullah, age. S (4)GÖKALP, Ziya, Türkçülüğün Esasları, Mehmet Kaplan Yayınları, İstanbul, 1972, s

12 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri DÜZENLEYİŞ Düzenleyiş, yazımızla ilgili edindiğimiz malzemenin sıralanması, bir düzene konulmasıdır. İyi bir yazı yazmak için öncelikle konuyu iyi kavramak gerekir. Ondan sonra, o konuyla ilgili neler söyleyebileceğimizi düşünmeli, onları bir düzene koymalı yani bir plan yapmalıyız. Eğer böyle bir hazırlık ve düzenleme yoluna gitmeden aklımıza gelen şeyleri gelişigüzel yazmaya kalkarsak başarılı olamayız. Buluşla elde edilen bilgi ve bulgular amaca göre uyumlu ve tutarlı bir şekilde sıralanmalıdır. Giriş bölümü, konunun bir çeşit sunumu sayılır. Genellikle birkaç cümlelik bir ya da birkaç paragraftan oluşur. Yazının okunabilirliği ve ilgi çekiciliği bakımından giriş bölümü büyük bir öneme sahiptir ve neler anlatılacağının ipuçları verilir. Bir konuya çeşitli girişler yapılabilir: Doğrudan konuya girebilir. Betimleyerek konuya girebilir. Öyküleyerek konuya girebilir. Atasözü ya da özlü bir sözle başlanabilir. Soru sorarak başlanabilir. Gelişme bölümü, önceden yapılan planlamaya göre düzenlenir. Bu bölüm bir bakıma yazının omurgası sayılır. Konunun özelliğine, kullanılacak malzemeye göre kısa ya da uzun olabilir. Birkaç paragrafla sınırlandırılabileceği gibi sayfalarca da olabilir. Önceden hazırlanan malzeme özelden genele, genelden özele şeklinde metnin içeriğine ve anlatılacakların neden-sonuç ilişkisine göre düzenlenir. Duygu ve düşünceler doğru, gerçeğe uygun ve delillere dayanmalıdır. Düşünce açıkça ortaya konmalı, kelimelerin yerli yerinde kullanılmasına özen gösterilmelidir. Anlatımda süsten, boş ve yaldızlı sözlerden, gereksiz sözcük ve tekrarlardan kaçınılmalıdır. Sade, yalın bir anlatım tercih edilmeli, duygular içtenlikle ortaya konmalıdır. Ön yargılı yaklaşımlardan uzak durulmalıdır. Bu özellikleri taşıyan bir anlatım, sağlıklı düşünmenin bir ürünü olarak amacına ulaşmış sayılır. Düzenleme, yazının türüne göre de değişiklik gösterir. Söz gelimi düşünce yazılarının planı ile kurmaca metinlerin planı ya da duygu ve coşkuların dile getirildiği bir şiirin düzenlenişi farklıdır. Öğretici metinlerde (tarihi, felsefi, bilimsel metinler; makale, deneme, sohbet gibi gazete çevresinde gelişen metinler; hatıra, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi gibi kişisel hayatı konulan metinler) giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine dikkat edilmesi anlatımı kolaylaştırır. Sonuç bölümü, genellikle bir iki cümlelik kısa bir paragraftan oluşur. Anlatılanlara göre temel bir hüküm ortaya konur. Yazının temel düşüncesi kimi zaman bu bölümde yer alır. Okuyucunun zihninde beliren sorular burada cevaplandırılır. Sonuç bölümünde birkaç yol denenebilir: Gelişme bölümünde anlatılanlar bir cümle ile ana düşünce çevresinde özetlenebilir. Gelişme bölümünde anlatılanlara uygun olarak yazarın konu hakkında kesin hükmü, verdiği çarpıcı ve vurgulu bir cümle ile tamamlanabilir. Kesin bir yargıya ulaşmak yerine, karar okuyucuya bırakılabilir. Olay çevresinde gelişen kurmaca metinlerde (roman, öykü, tiyatro, masal gibi) yazar metnini hâkim, kahraman ya da gözlemci hangi bakış açısıyla oluşturacağına karar verir. Daha sonra metnini serim (giriş), düğüm (gelişme) ve çözüm (sonuç)" bölümleri üzerine oluşturur. Serim ile başlayan heyecan ve merak duygusu düğümde doruk noktasına ulaşır. Sonra çözüm ile birlikte heyecanın temposu ya birdenbire ya da aşamalı olarak düşürülür. Coşku ve heyecanı dile getiren şiirlerde belirgin bir düzenleme yönteminden bahsedemeyiz. Anlatıcının üslubu, metnin özgünlüğünü sağlar. 46

13 ETKİNLİK-11 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız. a) Kişinin iletmek istediklerini belli bir dilin kuralları içinde sözlü ya da yazılı olarak dışa vurmasına denir. b) Konuşma dilini yazıya uygulama işini ülkü edinip bu yolda yazan ilk sanatçı Ömer Seyfettin dir. Yakın arkadaşı Ali Canip Yöntem bu konuda şöyle der: Selanik te yayımlamaya başladığımız Genç Kalemler in Yeni Lisan unvanıyla uygulamaya çalıştığı dilde sadeleşme görüşü ilk önce Ömer Seyfettin in kafasında canlanmıştı. Bu parçada yazar metnini oluşturuken yöntemine başvurmuştur. ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri c) Anlatım, ve anlatım olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. d) Bir yazı ya da eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapmaya denir. e) Bilgi Toplama Yöntemleri f) Öğretici metin türünde yazılacak bir yazı, ve planına dikkat edilerek oluşturulmalıdır. g) Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman II, İnklap Kitabevi, İstanbul, Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul, Yukarıda yazar ve eser hakkında verilen bilgiler olarak adlandırılır. h) Bir yazıda yapılan alıntıların kaynağı veya ek bilgiler, yazının sonunda ya da sayfanın alt kısımında belirtilir; buna adı verilir. i), okunan veya dinlenilenlerin önemli noktalarını seçebilmek, bilgi ve düşünceleri sınıflandırabilmektir. 47

14 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri Aşağıdaki tanımları ilgili oldukları iletişim ögesiyle eşleştiriniz. 1 ETKİNLİK-12 Yazılı bir metni, özünü bozmadan, kısa cümlelerle, ana çizgileriyle yeniden yazmaktır. a Dipnot 2 Metinde geçen kimi bilgilerle ilgili sayfa altına veya çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisidir. b Not alma 3 Yazma aşamasında gözlem, okuma ve deneyimler yoluyla elde edilen düşünce ve duyguların birbiriyle ilgileri ve önem derecelerine göre düzenlenip sıralanmasıdır. c Gözlem 4 Bir metinde, bir konuşmada iletilenleri maddeler hâlinde, ana çizgileriyle belirlemektir. d Özetleme 5 Olayları, varlıkları incelemek, denetlemek ve bazı sonuçlara varmak için yapılan eylemdir. e Kaynakça 6 Yazı ya da eserin hazırlanma sürecinde yararlanılan kaynakların verildiği listeye verilen addır. Bibliyografya da denir. f Plan 48

15 ETKİNLİK-13 Aşağıdaki bilgileri doğru/yanlış olarak değerlendiriniz. a. Plan, düşünce ve duygunun aktarımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini ayrıca konuşanın ya da yazanın bildiklerini denetlemesini, eksiklerini görmesini sağlar. b. Seçme yeteneği gelişmiş, zevkleri incelmiş, eleştirel bakış edinmiş okur tipi ideal okuyucu dur. c. Bilimsel ya da sanatsal bir yazının yazılma aşamasında yararlanılacak tek kaynak kitaplardır. d. Bilgi toplamak için okumak, araştırmak, not almak, özet çıkarmak, alıntı yapmak gerekir. D Y ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri e. Bilimsel nitelikli yazılar bir ön hazırlık yapmayı gerektirmez. f. Kaynakçalarda öncelikle kitabı yayımlayan yayınevi yazılır. g. Anlatımda bir ön hazırlık yapmak kişinin yaratıcılığını ortadan kaldırır. h. Yazılarda dipnot kullanmanın amacı, ileri sürülen görüşlerin doğruluğunu ve tutarlılığını ortaya koymaktır. i. Anlatıma hazırlık amacıyla toplanan bilgiler yazıya olduğu gibi aktarılmalıdır. j. Bir yazının inandırıcılığını sağlamada başvurulan yöntemlerden biri de özet çıkarmaktır. k. Bibliyografyada yararlanılan kaynakların yayınevi, yazarı, adı, yayımlandığı tarih, sayfa numarası gibi bilgilere yer verilir. l. Sözlü anlatımda duygu ve düşünceler konuşma yoluyla aktarılır ve bu konuşmalar hazırlıklı ve hazırlıksız olmak üzere iki biçimdedir. m. Gözlem, kişinin ayrıntıları fark etmesini, varlıkları ve olayları benzerlerinden ayırt etmesini sağlar. n. Bir yazarın, metnini oluşturuken metnin hedef kitlesini ve amacını belirlememesi anlatımını olumsuz etkilemez. o. Metinlerde ele alınan düşüncelerin genelden özele sıralanması, yazının başarısını gölgeler. p. Bir yazıda betimleme yapılırken gözlem tekniğine sıkça başvulur. r. Yazarın bireysel zevk ve anlayışı, kaleme aldığı esere yansımaz. s. Söze nereden başlanacağı, düşüncenin nasıl ve ne şekilde geliştirileceği, neler üzerinde durulacağı, hangi malzemenin ne ölçüde kullanılacağını planlamak, yazının başarılı olmasını sağlar. 49

16 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri ETKİNLİK-14 HUZURSUZ BİR AŞKIN ROMANI: HUZUR Bir romanı cazip ve okunur kılan unsurlardan birisi romandaki öznelerdir. Tıpkı sinemada rolünü kusursuz oynayan oyuncular gibi romancı da güçlü özneler oluşturarak eserini ilgi odağı kılabilir.william H. Glass roman kişilerine ilişkin şunları söyler: Romanlarda karşılaştığımız birçok şeyi trenin penceresinden bakarken gözümüzün önünden geçip giden varlıklar gibi görürüz.oteller, elbiseler, konuşmalar, sosisler, duygular, jestler, karlı akşamlar, yüzler bunların hepsi okunur okunmaz solup gider. Ancak romanın dili belirli bir olay ya da ismin çevresinde halkalanır. (1) Roman dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz dır. Romanı okumaya başladığımızda söz konusu bölüm başlıklarında adları geçen kişilerin değil, asıl romanın ana karakteri olan Mümtaz ın düşünce, his dünyasında bu kişilerin etkilerini, yaşamında bıraktığı izleri ve yerlerinin anlatıldığını görüyoruz. Romanın birinci bölümü bir ağustos sabahında başlamaktadır ve son bölümde ise yirmi dört saat kadar sonra İkinci Dünya Savaşı ilan edilirken biter.(2) İkinci ve üçüncü bölümler bir geriye dönüşle son bir yılı anlatmaktadır. Bu geriye gidişlerle Mümtaz ın içinden geçenleri öğrenir ve kederli kasvetli bir atmosferin de içine gireriz. Mümtaz ın içinde bulunduğu kasvetli ve kederli atmosferin üç nedeni vardır: İhsan ın hastalığı, Nuran dan ayrılmış olması ve savaş tehlikesinin varlığıdır. Mümtaz ın etrafındaki herkes ve her şey hasta görünümüne bürünmüştür, hatta öyle ki kahramanımız için yollar bile hastadır: Yol, güneşin altında harap evleri, açık kapıları dışarıya sarkmış cumbaları, çamaşır serili balkonlarıyla harap ve bitmeyecek korkusunu verecek kadar uzun bembeyaz aydınlıkta adeta derisi soyulmuş gibi uzanıyordu Hasta bir yol diye diye düşündü; bu manasız bir düşünce idi. Fakat işte zihnine ekilmişti. Hasta bir yol, bir nevi cüzzama yakalanmış, onun tarafından iki yana sıralanmış evlerin duvarına kadar yer yer soyulan bir yol (1) AYTÜR N., Amerikan Romanı, sayfa 59. (2) Tanpınar ın şimdiki zamanı yirmi dört saatle sınırlayarak Joyce a atıfta bulunması, Kaplan ın varsayımının doğruluğunu düşündürmektedir Yararlanılan Kaynaklar 1. Fethi Naci,Yüzyılın Yüz Romanı, Adam Yayınları, Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I, İletişim Yayınları, Roman Kahramanları Edebiyat Dergisi, Ekim/Aralık Yukarıdaki metni göz önüne alarak boş bırakılan yerleri uygun biçimde tamamlayınız. a. Yazı, metin geleneğiyle oluşturulmuştur. b. Metinde başka yazarların görüşlerine yer verilerek tekniğinden yararlanılmıştır. c. Yazar, metin sonuna açıklama niteliğinde eklemiştir. d. Metnin hazırlık aşamasında gibi bilgi toplama yöntemlerine başvurulmuştur. e. Romandan alınan ve yolun betimlendiği bölümde dayalı ayrıntılar kullanılmıştır. f. Yazının sonuna hangi kaynaklardan yararlanıldığını gösteren yer verilmiştir. g. Yazı, amacıyla oluşturulmuştur. h. Yazar, topladığı bilgileri kendi süzgecinden geçirerek yazısına da yansıtmıştır. 50

17 4 ŞİMDİ TEST ZAMANI 1. Aşağıdaki metinlerin hangisinde gözleme daha fazla yer verilmiştir? A) Yabancı dillerin etkisinin artması, Türkçenin söz varlığını, söz dizimi özelliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Divan Oteli demek dururken Hotel Divan, Marmara Oteli demek dururken The Marmara demek, Türkçenin sözdizimi özelliklerini zorlamaktır. B) Türk edebiyatında roman türü 19. yüzyılın ortalarında görülür. Tarih, efsane, masal, halk hikayeleri gibi geleneksel anlatı türlerimizden ayrı, yeni bir tür olarak ortaya çıkmıştır. Bu türün asıl vatanı Avrupa dır. 3. I. bir yazının temel özelliklerini, anlatmak istediklerini bozmadan kısaltarak yeniden yazmadır. II duygu ve düşünceleri maksadına uygun olarak dil ve anlatım kuralları içerisinde ifade etmektir. III. yazıyı inandırıcı kılmak amacıyla yazıda tanınmış bir kişinin görüşlerine yer verilmesidir. IV. konu hakkında, görmeye dayalı olarak yapılan araştırma ve tespit işidir. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz? A) Not tutma B) Gözlem C) Alıntı yapma D) Anlatım E) Özet çıkarma ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri C) Az gelişmiş milletlerin geri kalma sebepleri incelendiğinde, insanlarının milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Gelişmiş milletlerin gücü ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok eğitilmiş, vasıflı iş gücünden ileri gelir. D) Alt kat zindan gibi karanlıktı. İhtiyar kadın beni elimden tutarak dar bir taşlıktan geçirdi. Eskilikten basamakları oynayan karanlık bir merdivenden çıktık. Yukarı kat harap bir sofa, bir de yüksek pencerelerinin tahta kepenkleri sımsıkı kapalı, kocaman bir odadan ibaretti. E) Gelenekler, bireysel yaratıcılık, grup farklılaşması ya da değişen koşullara uyarlanma zorunluluğundan ileri gelen değişme dinamiği ile çatışır. Bu durum nesil farklılaşmasına neden olur. Ama aynı zamanda da değişimle uzlaşır. Çünkü gelenekler değişmeyi, gecikmeli de olsa giderek özümler. Bugünün değişimleri, yarının gelenekleri olur. 4. Aşağıdakilerden hangisi bir yazıya başlamadan yapılacak ön hazırlıklardan biri değildir? A) Yazının amacını ortaya koymak B) Başvurulacak kaynakları belirlemek C) Konu hakkında bilgi toplamak D) Aynı konudaki yazıları bire bir kullanmak E) Bir araya getirilen notlardan özet çıkarmak 5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplama yöntemlerinden biri değildir? A) Özet çıkarma B) Not tutma C) Okuma D) Araştırma yapma E) Düş gücünden yararlanma 2. Aşağıdakilerden hangisi bir yazıda dipnot göstermenin amaçlarından biri olamaz? A) Bilginin doğruluğunu ve güvenirliğini ortaya koymak B) Okura yaratıcılık gücünü göstermek C) Bilgilerin kaynağını göstererek, yazarın katkısını ortaya koymak D) Yazıdaki düşüncelerin araştırmalara dayanadığını göstermek E) Bazı bilgilere açıklık kazandırmak 6. Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gerekenler içinde yer almaz? A) Kullanılacak dil, üslup ve anlatım yönteminin önceden belirlenmesi B) İyi-kötü ayrımı yapılmaksızın konuyla ilgili tüm kaynakların toplanması C) Konuyla ilgili bilgilerin, düşüncelerin planlanarak düzenlenmesi D) Bilgilerin, özelden genele ya da genelden özele tutarlı biçimde sıralanması E) Yararlanılan kaynaklardan elde edilen bilgilerin özetlenmesi 51

18 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri 7. Mehmet Kaplan Şiir Tahlilleri adlı eserinde : Şiir bizimle hayat arasında bir bağ kurduğu vakit, bizim için var olmaya başlıyor. O, bazen bize beklenmedik bir anda bir sırrın anahtarını veriyor. der. Gerçekten de Orhan Veli nin (*) şiirlerinde duyularla yaşanan hayat, bin bir ayrıntısıyla, bir bütün olarak okuyucuya aktarılır. Hayat güzel ve yaşamaya değer. Bu şiirlerle hayat arasında çok kuvvetli bir bağ kurulmuştur. Fark etmediğimiz ufacık bir ayrıntı, birdenbire saadetimizin bütünü olur: Deli eder insanı bu dünya Bu gece, bu yıldızlar, bu koku Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç (*) Orhan Veli Kanık sevilen bir şair olarak okuyucusunu bulduğu gibi, edebiyat tarihindeki yerini de almıştır. Eserleri birkaç kere topluca basılmıştır. Bütün Şiirleri, Varlık Yayınları 1951; Bütün Şiirleri, Can Yayınları, Yazının bütünlüğünü etkileyen ve yazılı bir metinde bulunması gereken ögeler sözcüklerin doğru seçilmesi, cümlelerin gereği gibi kurulması ve birbirlerine mantıksal bir I II ilgiyle bağlanması, konuda birliğin sağlanması, yararlanılan bilgilerin hiç değiştirilmeden aktarılması ve duyguların III IV içtenliği dir. Ayrıca yazım kurallarına uyulması ve noktalama işaretlerinin yerinde kullanılması da yazıda dikkat V edilmesi gereken hususlardır. Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Yukarıdaki metnin hazırlanmasında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır? A) Dipnot koyma B) Alıntı yapma C) Özet çıkarma D) Araştırma yapma E) Gözlem yapma 8. Betimleyici anlatımlarda görsel unsurlar ön planda olduğundan gözlem oldukça etkili ve önemli bir yöntemdir. Buna göre, I. Roman IV. Öykü II. Gezi yazısı V. Deneme III. Makale türlerinin hangilerinde gözleme daha fazla yer verilir? A) I. II. ve IV. B) II. ve V. C) II. III. ve IV. D) III. ve V. E) I. ve IV. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur? A) Anlatıma hazırlık aşamasında tanınmış yazarlara ait metinlerden örnek almak anlatıcının gölgede kalmasına yol açar. B) Bir yazıda anlatacaklarımızın bulunmasında, toplanan bilgiler kadar kişisel deneyimin de etkisi büyüktür. C) Neyi, niçin, nasıl anlatmak gerektiği düşünülmeden kaleme alınan bir yazı tutarlı olamaz. D) Anlatıma hazırlık aşamasında düşünce, bulgu ve bilgilerin belli bir plana göre düzenlenmesi gerekir. E) Her yazı, kendi düzeni, teması ve ifade biçimiyle kendi içinde anlamlı olan organik bir bütündür. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 11. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir metin oluşturulurken yapılması gerekenlerden biri değildir? A) Yazının dil, üslup ve anlatım yöntemini belirlemek B) Olayları mantıksal bir düzen içine sokmak C) Betimlemelerde gözlem yönteminden yararlanmak D) Toplanacak bilgilerin bilimsel nitelikli olmasına özen göstermek E) Edinilen bilgileri bireysel zevk ve anlayışla yeniden şekillendirerek yansıtmak 12. I. Yazıda ana düşünce etrafında birleşen düşünce, bilgi, deneyim ve örneklerin sebep-sonuç ilişkisine göre düzenlenmesi gerekir. II. Düşünmek ve hayal kurmak anlatıma hazırlık aşamasında en etkili bilgi toplama yöntemleridir. III. Metnin amacına ve hedef kitlesine göre bilgileri ve kişisel deneyimleri düzenlemek dikkat edilmesi gereken hususlardır. IV. Özet çıkarmak, yararlanılan kaynaktan gereksiz ayrıntıların atılıp yazının can alıcı noktalarını belirlemektir. V. Dipnotta, açıklamalar ve alıntı yapılan kaynaklar belirtilir; yazıdaki alıntılar da tırnak içinde gösterilir. Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 52

19 ANLATIMDA TEMA VE KONU Tema, metinde üzerinde durulan duygu, düşünce ve hayalin en genel, en soyut ifadesidir. Özlem, sevgi, nefret, sevinç, çaresizlik; geçmişe özlem, anne sevgisi, yaşama sevinci, ayrılık acısı birer temadır. Tema: Korku Konu olarak sınırlandırılması: Küçük bir çocuğun karanlıktan korkması Yaşlı bir insanın ölümden korkması Öğrencinin sınavda başarılı olamama korkusu Çalışanın işten çıkarılma korkusu Bir insanın yükseklik korkusu Korku teması soyuttur ve genel anlamdadır. Küçük bir çocuğun, yaşlı bir insanın, öğrencinin, çalışanın, bir insanın hissettiği korkular özeldir ve temanın sınırlandırılarak somutlanmış hâlidir. Korku teması metin dışında da yer alabilir ancak bu konular metin içinde var olabilir, anlamını ve yerini bulabilir. ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri endişe mutluluk anne sevgisi Konu, hakkında konuşulan, söz söylenen nesne, olay, durum ya da kavramdır. Temanın belli bir bağlamda kişi, yer, zaman ve durum bildirecek şekilde sınırlandırılması, somutlaştırılmasıdır. Bir temaya hangi bakış açısından yaklaşacağımızı ve ne söyleyeceğimizi belirleme işi temadan konuya geçiştir yani konunun belirlenmesidir. Tema ile konu karıştırılmamalıdır. Tema daha genel anlamda olanı, konu ise daha kısmi olanı (özeli) kapsar. Tema, metinde genel olarak söz edilen, konu ise metinde özel olarak söz edilendir. Tema, düşünce olarak yapıt dışında da var olur. Konu ise temanın parçada somutlaşması, duyguların sözcüklerle resmedilmesidir. Tema bir veya birkaç sözcükle ifade edilebilir. Konu ise yargı niteliği taşımayan genel bir kavramdır. Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır. Coleridge Tema: Arkadaşlık Konu: Arkadaşlığın faydaları Biz insanlar, mutluluğumuzun değerini onu kaybettikten sonra anlarız." Platon Tema: Mutluluk Konu: Mutluğun değeri Köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer. Yerlerinden kolay kolay sökülmez. Cenap Şehabettin Tema: Köhne fikirler Konu: Köhneleşmiş düşünce ve inançlardan kurtulmanın güçlüğü 53

20 ÜNİTE 2 Anlatım ve Özelilkleri COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) METİNLERDE TEMA VE KONU Şiirde yapıyı meydana getiren birimlerin (dize, beyit, bent) bir duygu, düşünce etrafında birleştiği anlam değerine tema denir. Tema, şiirin ana duygusudur ve geneldir. Bir şiiri okurken ya da dinlerken sevindiğimizde, üzüldüğümüzde, gözlerimiz dolduğunda duygusal tepkiler vermiş oluruz. Aslında bu, bizim temayı fark ettiğimizin işaretidir. Bu tepkileri doğrudan vermeyip sözcükle ifade edeceksek de sevindim, kızdım, üzüldüm deriz. Bütün bunlar, duygularımızın ifadesi olduğu için temayla ilgilidir. ÇAKIL Seni düşünürken Bir çakıl taşı ısınır içimde Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar Bir gelincik açılır ansızın Bir gelincik sinsi sinsi kanar Seni düşünürken Bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır Deliler gibi dönmeye başlar Döndükçe yumak yumak çözülür Çözüldükçe ufalır küçülür Çekirdeği henüz süt bağlamış Masmavi bir erik kesilir ağzımda Dokundukça yanar dudaklarım (Bedri Rahmi Eyüboğlu) Arılar kovanlarında, kulübesinde köpek. Her an düşüneceğim: Allah ne kadar iyi! Bir parça aşk, bir parça sevinç, su, güneş, ekmek; Bahtiyar seveceğiz, yaşamayı, ölmeyi. (Ziya Osman Saba) Ziya Osman Saba nın Bir Yer Bilirim adlı şiirinin bu dörtlüğünde yaşama sevinci baskın tema olarak öne çıkarılmış. Şiirde tema, soyut bir kavram ya da düşüncedir. Bu soyut kavramlar, düşünceler şiir dışında da vardır. Aşk, özlem, sevgi, ayrılık, savaş gibi. Şiirde yer alan tema, hikâye ve romana göre daha rahat algılanır. Çünkü şiir, duygu yönünden diğer türlere göre yoğunluğuyla belirginleşir. Bu, dilin ustaca kullanılmasıyla sağlanan imge ve çağrışımların oluşturduğu bir sonuçtur. Temanın belli zaman, yer, durum ve kişilerle sınırlandırılmış ve somutlaşmış hâli konu dur. Örneğin aşk temasının işlendiği bir şiirde konu aşkın insanı yalnızlıktan kurtarma gücü, aşkın insanı insan yapan en büyük değerlerden biri olduğu olabilir. Teması aynı olan şiirlerin hepsi birbirinden farklıdır. Bu, temanın her şair tarafından farklı konulaştırılmasından ileri geldiği gibi şairin kişiliği, zevki ve duyuşu bakımından özgün bir yaratımdır. Şairlerin üslup özellikleri de yani bakış açıları, sözcük seçimleri ve bu sözcükleri metinlerde kullanma yöntemlerinin farklı olması da ortaya farklı metinler çıkmasını sağlar. 54 Şair aşık bir insanın, sevdiği kişiyi düşündüğü anda içinde beliren benzersiz duyguları, aşkın uyandırdığı coşkulu tutkuyu çok içten bir anlatımla dile getirmektedir. SİTEM Önde zeytin ağaçları arkasında yâr Sene 1946 Mevsim Sonbahar Önde zeytin ağaçları neyleyim neyleyim Dalları neyleyim Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim Yâr yâr!.. Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım Yâr yâr Canımın çekirdeğinde diken Gözümün bebeğinde sitem var. (Bedri Rahmi Eyüboğlu) Aynı şair, aşk temasını bu sefer çok farklı bir bakış açısıyla, aşkın insana verdiği büyük acıyı, insanı düşürdüğü çaresizliği güçlü ve içten bir anlatımla dile getirmiş. Bu iki örnekte de görüldüğü üzere aynı temayı işleyen aynı şair bile aşk temasına başka başka bakabilmektedir.