GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ"

Transkript

1 GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1-GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev Alan : A) YÖNETİM KURULU ADI SOYADI GÖREVİ BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHİ Ahmet Deniz Tükel Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Tükel Yönetim Kurulu Bşk Yrd Murat Erkan Yönetim Kurulu Üyesi B) DENETLEME KURULU ADI SOYADI GÖREVİ BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHİ İlhan Tolunay Denetçi DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK : Yapılmamıştır. 5. ORTAKLIĞIN : -Nominal Sermayesi : TL -Ödenmiş Sermaye : TL -Net Dönem Karı : TL 6. ORTAKLIĞIN SERMAYESİNİN %10 UNDAN FAZLASINA SAHİP ORTAKLARIN ADI SOYADI PAY MİKTARI SERMAYE % Sİ Filiz Tükel Ahmet Deniz Tükel

2 7. Şirketimiz Her Nevi Menkul Kıymeti Müşteri Nam Ve Hesabına Kendi Nam Ve Hesabına Borsadan Alım Ve Satım Aracılık Hizmeti Vermektedir. Hisse senetleri piyasası : 2010 Yılı İlk 12 Aylık İMKB İşlem Hacmi : Milyon TL 2010 Yılı İlk 12 Aylık şirketimiz İşlem Hacmi : 723 Milyon TL Şirketimizin Sahip Olduğu Yetki Belgeleri - Alım Satım Aracılık Yetki Belgesi - Kredili Menkul Kıymet Açığa Satış Ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Belgesi - Türev Araçları Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi 2. FAALİYETLER A) YATIRIMLAR: Şirketimiz faaliyet dönemi içinde önemli bir yatırımda bulunmamıştır. B) MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER 2010 yılı 12 aylık faaliyetlerimiz TL karla kapatılmıştır. C) FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş TARİHLİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR, DİPNOTLARI

3 BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI.-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansı 31 Aralık Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (Ara Toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR (Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.)

4 BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI.-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansı 31 Aralık Aralık 2009 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faal.den Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (Ara toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılığı Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR (Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.)

5 KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI.-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot 1 Ocak Ocak 2009 Referansı 31 Aralık Aralık 2009 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (32.630) (55.315) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (57) (54.662) FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 (34.706) -- SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri Dönem Vergi Gelir/Gideri Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı DÖNEM KARI/ZARARI Diğer Kapsamlı Gelir: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Emeklilik Planlarından Aktüeryel Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELİR Dönem Kar/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.)

6 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (XI.-29 KONSOLİDE OLMAYAN) (Dipnot Referansı 27) Bağımsız Denetim den Geçmiş Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Özkaynaklar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Olağanüstü Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/(Zarar) Dönem Net Karı Toplam Özkaynaklar 01 Ocak 2009, Bakiyeler Transfer ( ) -- Temettü dağıtımı ( ) -- ( ) Yedeklere Dağıtım (65.022) Cari dönem karı Geçmiş yıl karlarına transfer (79.541) Aralık 2009, Bakiyeler Bağımsız Denetim den Geçmiş Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Özkaynaklar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Olağanüstü Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/(Zarar) Dönem Net Karı Toplam Özkaynaklar 01 Ocak 2010, Bakiyeler Transfer ( ) -- Temettü dağıtımı ( ) -- ( ) Yedeklere Dağıtım (57.718) Cari dönem karı Aralık 2010, Bakiyeler (Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.)

7 NAKİT AKIM TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI.-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansı 31 Aralık Aralık 2009 Net Kar Amortisman gideri,net 18, Devlet tahvili (Hazine Bonosu gelir reeskontu) 32 (44.916) (94.187) Devlet tahvili (Hazine Bonosu reeskont gideri iptali) Menkul kıymet değerleme(hisse) geliri/gideri Cari vergi karşılığı Sabit kıymet satış karı -- (16.282) Ertelenen vergi karşılık geliri/gideri 35 (6.086) (8.032) Kıdem tazminatı karşılık gideri Net karın nakit yaratılarak/kullanılarak oluşan kısımları (3.201) Net varlıklardaki değişim öncesi faaliyet karı Menkul kıymetlerdeki artış/azalış 7, ( ) Ticari alacaklardaki değişim artış/azalış ( ) Ticari borçlardaki artış/azalış 10 ( ) (76.163) Diğer Alacaklardaki artış/azalış 11 (2.327) İlişkili taraflarla işlemler artış/azalış,net Diğer cari/dönen varlıklardaki artış/azalış 26 (87.208) Diğer borç ve karşılıklardaki artış/azalış ( ) Faaliyet işlemlerinden elde edilen net nakit ( ) Maddi varlık alımı (9.161) Maddi olmayan varlık alımı 19 (2.350) (8.371) Maddi Varlık satışı Finansal varlıklardaki artış, net 7,32 ( ) (18.972) Yatırım işlemlerinde kullanılan net nakit ( ) Ödenen temettüler ( ) ( ) Kısa vadeli krediler -- (34.872) Finansman işlemlerinde kullanılan net nakit ( ) ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.)

8 NOT 1 ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU Güven Menkul Değerler Anonim Şirketi nin (Şirket) faaliyet kapsamı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etmek, menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdüyle alım satımını yapmak ve kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma verme işlemlerini gerçekleştirmektir. Şirket in Sermaye Piyasası Kurulu ndan (SPK); yukarıda yazılı faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla, ilgili mevzuat esaslarına göre aldığı yetki belgeleri ve tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Yetki Belgesinin Adı Alış Tarihi Alım Satım Aracılık Yetki Belgesi 17 Eylül 1992 Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma Verme İşlemleri İzin Belgesi 07 Nisan 1995 Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi 19 Temmuz 2007 Şirket, 21 Mart 1994 tarihli ve ARK/RP- 097 numaralı Repo-Ters Repo İşlemleri Yetki Belgesi nin iptali için tarihinde Yönetim Kurulu nun almış olduğu karar gereğince SPK ya başvurmuş ve belgenin iptali hususunu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nin 11 Aralık 2009 tarih ve 7456 sayısında tescil ve ilan etmiştir. Şirket in, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 11 çalışanı vardır (31 Aralık 2009:10).Kategorileri itibariyle çalışanlar; yönetim:2, teftiş:1, hukuk:1, muhasebe:1, müşteri temsilcisi :3, üye temsilci :1,sekreter :1, ofis elemanı:1. Şirket, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takasbank Anonim Şirketi nin %2,4292 oranında hissesine sahip bulunmaktadır. Şirketin ticari sicile kayıtlı adresi, Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No: Kat:12 Esentepe, İstanbul dur. Şirketin ortakları ve hisse oranları 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2009 Ortak Tutar Pay % Tutar Pay % Filiz Tükel % % 53 A.Deniz Tükel % % 37 Nilgün Erdem % % 4 Sedat Yar % % 3 Osman Barda % % 2 Murat Erkan % % 1 Ödenmiş Sermaye % %100 Enflasyon Düzeltme Farkları Finansal Varlıklar Değ.Artış Fonu Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararı Dönem Karı/(Zararı Öz Kaynaklar Toplamı

9 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri Sermaye Piyasası Kurumu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ilişkin Esaslar Tebliği ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, SPK nın Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"i yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafindan kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı (UMS 29) uygulanmamıştır. Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmıştır. Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar SPK tarafından 17 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş dönem finansal tablolarında gerekli değişiklikler yapılmıştır. Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yeni Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) yürürlüğe girmiştir. Aşağıda listelenen yeni ya da düzeltilmiş standart ve yorumların halihazırda ya da gelecekte şirketin operasyon ve muhasebe politikaları üzerinde etkileri mevcuttur. Aksi belirtilmediği müddetçe, bütün muhasebe politikası değişiklikleri geriye dönük olarak şirketin geçmiş yıllar karlarına verilen düzeltmeler ile 1 Ocak 2006 itibariyle uygulanmıştır. Şirket in konsolide ettiği finansal varlığı bulunmamaktadır. Mali tabloların hazırlanmasında izlenen başlıca muhasebe politikaları aşağıda yer alan maddelerde özetlenmektedir:

10 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (DEVAMI) a) Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzerleri eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. b) Ticari alacaklar ve değer düşüş karşılığı Ticari alacaklar, etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleşebilir değerlerinden olası şüpheli alacak karşılıkları düşülmek suretiyle gösterilmektedir. Şüpheli alacaklara ilişkin karşılıklar, Şirket Yönetimi nce tahsil edilemeyen alacakların tutarı, alınan teminatlar, geçmiş tecrübeler ışığında ve mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak ayrılmaktadır. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlaşıldığı dönemde zarar kaydedilmektedir. c) İlişkili taraflar Bir tarafın bir işletme ile ilişkili sayılması için: (a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla: (i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere); (ii) İşletme üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya (iii) İşletme üzerinde ortak kontrole sahip olması; (b) Tarafın, işletmenin bir iştiraki olması ( TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar Standardında tanımlandığı gibi); (c) Tarafın, işletmenin ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması (bakınız: TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar ); (d) Tarafın, işletmenin veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması; (e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen her hangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması; (f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e) de bahsedilen her hangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; veya (g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları olması, gerekir. İlişkili taraflar ayrıca esas sahip olan şahıslar, yönetim ve Şirket in yönetim kurulu üyeleri ve ailelerini de kapsamaktadır (Not 37). d) Finansal Araçlar Finansal Varlıklar Finansal varlıklar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değeri üzerinden muhasebeleştirilir. Varlıklar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı yapılmak suretiyle işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.

11 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (DEVAMI) Finansal Varlıklar (devamı) Finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve aktif bir piyasası olmadığı için maliyetle değerlenecek finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Şirket in finansal varlıkları Devlet tahvili ve hisse senedinden oluşmaktadır. Finansal varlıklar, işlem fiyatı veya piyasa fiyatı ile belirlenen rayiç değerleriyle kayıtlara alınmaktadır. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerin maliyeti dönem sonu döviz kurlarıyla değerlenmektedir. Etkin faiz yöntemi Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Bu gruba giren finansal varlıklar, Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar ile ilk kayda alınma sırasında Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklardır. Alım satım amaçlı finansal varlıkların alım ve satım işlemleri İşlem tarihine göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Bu finansal varlıklar ilk edinimleri sırasında işlem maliyetleri üzerinden (ödenen komisyon ve benzeri ödemeler dahil) muhasebeleştirilirler. Söz konusu finansal varlıklar bilanço tarihi itibariyle ise gerçeğe uygun değerleri ile değerlendirilerek, oluşan değerleme farkları ise gelir tablosuna yansıtılır. Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar Şirket in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. Satılmaya hazır finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir.

12 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (DEVAMI) Satılmaya hazır finansal varlıklar(devamı) İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde. değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir. Repo ve Ters Repo Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler ( repo ) finansal tablolara yansıtılır ve karşı taraf olan yükümlülük müşterilere borçlar hesabına kaydedilir. Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler ( ters repo ), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın iç ıskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle nakit ve nakit benzerleri hesabına ters repo işlemlerinden alacakları olarak kaydedilir. Krediler ve Alacaklar Krediler ve alacaklar, etkin bir piyasada kote olmayan ve sabit veya belirli ödemelerden oluşan türev olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır Krediler ve alacaklar, vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, bu varlıklar dönen varlıklar içinde, 12 aydan fazla ise duran varlıklar içinde gösterilmektedir. Krediler ve alacaklar, bilançoda ticari alacaklar ve diğer alacaklar içerisine dahil edilmiştir. Krediler ve alacaklar, ilgili tutarların işlem masrafları çıkarıldıktan sonraki değerleri ile kaydedilir. Krediler ve alacaklar sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden gösterilir.değerleme sonucu oluşan değerleme farkları ise gelir tablosuna yansıtılmıştır. Şirket Yönetimi nce tahsil edilemeyen alacakların tutarı, alınan teminatlar, geçmiş tecrübeler ışığında ve mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak ayrılmaktadır. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlaşıldığı yılda zarar kaydedilmektedir. Türev Finansal Araçlar Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti ile ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değer ile değerlenmektedir. Aracı kurum, getirisinin daha yüksek olduğu gerekçesiyle nakit mevcutlarını vadeli işlem piyasasında değerlendirmektedir Finansal Yükümlülükler Yükümlülükler geçmişte gerçekleşmiş olaylar sonucu ortaya çıkan ve gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlayacak değerlerde azalışa neden olacak mevcut yükümlülüklerdir.

13 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (DEVAMI) Finansal Yükümlülükler (devamı) Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. Diğer finansal yükümlülükler Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. Kur Değişiminin Etkileri Şirket in mali tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi olan ( TL ) ile sunulmuştur. Şirket in finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL ye çevrilir. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler Karşılıklar, işletmeninin kontrolünde olamayan gerçekleşmesi, bir veya daha fazla olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olan ve bu nedenle finansal tablolara yansıtılmayan varlık ve yükümlülüklerdir. Eğer yükümlülüğün ifası için işletmeden ekonomik fayda içeren kaynakların çıkma ihtimali yüksekse ve güvenilir bir tahmin yapılıyorsa muhasebeleştirilerek finansal tablolara yansıtılmaktadır. İşletme Koşullu Varlıklarını mali tablolara yansıtmamaktadır. Eğer, ekonomik faydanın işletmeye girişi olası ise bu durumunda koşullu varlık dipnotlarda açıklanmaktadır.

14 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (DEVAMI) Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (devamı) Koşullu Yükümlülük ise Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda mali tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. e) Maddi varlıklar Maddi varlıklar, satın alma maliyetinden, birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların satın alma maliyeti üzerinden, tahmin edilen faydalı ömürleri baz alınarak hızlandırılmış amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir. Binalar Makine, Tesis ve Cihazlar Taşıt Araç ve Gereçleri Döşeme ve Demirbaşlar 50 yıl 5 yıl 5 yıl 5 yıl Bir maddi duran varlığın kayıtlı değeri, varlığın tahmini geri kazanılabilir değerinden daha yüksek ise, kayıtlı değer geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zarar, net değer ile tahsil olunan tutarların karşılaştırılması sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. f) Maddi olmayan varlıklar Maddi olmayan varlıklar maliyetten itfa ve tükenme paylarının düşülmesiyle ifade edilir. İtfa ve tükenme payları beş yılı aşmayan bir sürede hızlandırılmış amortisman yöntemiyle hesaplanmaktadır. Maddi olmayan varlıklar bilgisayar programlarının lisans ve benzeri kullanım haklarını içermektedir. g) Kiralama işlemleri Finansal kiralama yolu ile elde edilen varlıklar, alım tarihindeki makul değerler ile Şirket e ait bir varlık olarak kaydedilmektedir. Kiralayana karşı yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilmektedir. Toplam finansal kiralama taahhüdü ile varlığın makul değeri arasındaki farkın oluşturduğu finansal giderler, her muhasebe dönemine düşen yükümlülüğün sabit faiz oranı ile dağıtılması suretiyle kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. Cari dönem sonu itibariyle finansal kiralama yolu ile elde edilmiş varlık bulunmamaktadır.

15 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (DEVAMI) h) Varlıkların değer kaybı Ertelenmiş vergi aktifi ve menkul değerler dışındaki tüm varlıklar, Tebliğ hükümlerine göre (Varlıkların Değer Kaybı) düzenli olarak incelenmektedir. Tebliğ in hükümleri uyarınca, bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini ikame değerinden büyük ise değer düşüklüğü karşılığı ayırmak gerekmektedir. İkame değeri, varlığın net satış değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım değeri, varlığın sürekli kullanımı sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım ömrü sonundaki satış değerinin toplamının bugünkü değeridir. ı) Borçlanma giderleri Tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosu ile ilişkilendirilmektedir. i) Cari vergi ve ertelenmiş vergiler Mali tablolarda yer alan gelir vergileri, cari dönem vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Şirket, UMS ye uygun olacak şekilde, dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmiş vergileri hesaplamaktadır. Hazırlanan mali tablolarda, Şirket in dönem sonu itibariyle dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülüğü için karşılık ayrılmaktadır. Kurumlar Vergisi yükümlülüğü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifi, bazı gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel açılardan farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan zamanlama farklılıklarını baz alarak, yükümlülük metoduna göre hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi pasifi, oluşan vergilendirilebilir tüm zamanlama farklılıkları için hesaplanmakta olup, ertelenmiş vergi aktifi ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebileceği, vergilendirilebilir bir karın gelecekte oluşması beklendiğinde kayıtlara alınmaktadır. Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, peşin ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla, ilişkili olduğundan netleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi aktif ve pasifi de aynı şekilde netleştirilmektedir. j) Kıdem tazminatı karşılığı Türkiye deki mevcut iş kanunu gereğince, şirket emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışında nedenlerle iş akdi fesih edilen personele belirlenen miktarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı dikkate alınarak belirli bir formüle göre hesaplanır ve mali tablolara yansıtılır. Kıdem tazminatı karşılığı, bilânço tarihi itibariyle, tüm çalışanlar bu tür bir ödemeye tabi tutulacakmış gibi hesaplanır. k) Karşılıklar Karşılıklar, Şirket in geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır.

16 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (DEVAMI) l) Sermaye ve temettüler Adi hisseler özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş karlardan tahsil edilmek suretiyle kaydedilir. Alınacak temettüler ise ilan edildikleri dönemde gelir olarak kaydedilir. m) Gelir tahakkuku Gelirler oluştuğunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. n) Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi Şirket faaliyetlerinden dolayı, sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. Faiz haddi riski Şirket, faiz hadlerindeki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalabilmektedir. Kredi riski Şirket kredi kullandırmamaktadır. Dolayısıyla karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesinden kaynaklanabilecek bir riski taşımamaktadır. Kur riski Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirasına çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine teorik olarak maruz kalabilmektedir. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilerek takip edilmesiyle veya türev araçlar kullanılarak sınırlandırılabilmektedir. Finansal varlık ve yükümlülüklerin makul değeri Makul değer, finansal varlık veya yükümlülüklerin, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında, istekli taraflar arasında gerçekleşecek bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir. Şirket, finansal varlık ve yükümlülüklerin tahmini makul değerlerini, hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal varlık ve yükümlülüklerin makul değerinin tahmininde kullanılmıştır:

17 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (DEVAMI) Parasal varlıklar Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Kasa ve nakit değerler dahil, maliyetten gösterilen bazı finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir. Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düşüklük karşılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı tahmin edilmektedir. Parasal borçlar Ticari borçların kayıtlı değerlerinin, makul değerlerini yansıttığı öngörülmektedir. Parasal borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. o) Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanmaktadır. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket in portföy işletmeciliği faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket in sabit ve finansal yatırımlar için kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. ö) Netleştirme Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. p) Muhasebe tahminleri Mali tabloların Tebliğ hükümlerine göre hazırlanması sırasında Yönetim in, bilânço tarihi itibariyle mali tablolarda yer alan varlıklar ve yükümlülüklerin bilânço değerlerini, bilânço dışı yükümlülüklere ilişkin açıklamaları, dönem içerisinde oluşan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımlarda bulunması gerekmektedir. Gerçek sonuçlar, bu tahminlerden farklılık gösterebilmektedir. r) Muhasebe politikalarında ve tahminlerindeki değişiklik ve hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.

18 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (DEVAMI) s) Hisse başına kazanç Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır. ş) Süreklilik Mali tablolar Şirketin sürekliliği ilkesi temel alınarak hazırlanmıştır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarındaki Değişiklikler Cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan Şirket in faaliyet konusu ile ilgili yeni ve revize edilmiş standart ve yorumlar bulunmamaktadır. Aşağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2010 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra başlayan mali dönemler için zorunlu olduğu halde Şirket in faaliyetleri ile ilgili değildir: UFRS 3, İşletme Birleşmeleri UFRS 8, Faaliyet Bölümleri UFRS 5, Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler UMS 27, Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar UMS 39(Değişiklik), Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, UFRYK 16, Yurtdışındaki İşletme İle İlgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması, UFRYK 17, Parasal Olmayan Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: UFRS 9, Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve ölçme UMS 24, İlişkili Taraf Açıklamaları UMS 32, Finansal Araçlar: Sunum UFRYK 14, Asgari Fonlama Koşulları UFRYK 19, Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi NOT 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ Yoktur. ( 31 Aralık 2009: Yoktur) NOT 4 İŞ ORTAKLIKLARI Yoktur. ( 31 Aralık 2009: Yoktur) NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Yoktur. ( 31 Aralık 2009: Yoktur)

19 NOT 6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 Aralık Aralık 2009 Kasa (TL) Kasa (Yabancı Paralar) Bankalar Vadesiz Vadeli Toplam Borsa Para Piyasasından Alacaklar Vadeli işlem Ve Opsiyon Borsası Şirket Alacağı Toplam NOT 7 FİNANSAL YATIRIMLAR Kısa Vadeli Olarak Sınıflandırılanlar 31 Aralık Aralık 2009 Gerçeğe Uygun Değer Farkları Gelir Tablosuna Yansıtılanlar Devlet Tahviller İ.M.K.B'de işlem gören hisse senetleri Toplam Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılanlar 31 Aralık Aralık 2009 Gerçeğe Uygun Değer Farkları Gelir Tablosuna Yansıtılanlar Devlet Tahviller Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar İştirak Hisseleri Toplam Finansal Yatırımların detayı aşağıdaki gibidir; Gerçeğe Uygun Değer Farkları Gelir Tablosuna Yansıtılanlar: Kısa Vadeli Olarak Sınıflandırılanlar 31 Aralık 2010 Gerçeğe Nominal Maliyet Uygun Gerçeğe Uygun Değeri Değeri Değeri Değer Farkı Devlet tahvili Toplam

20 NOT 7 FİNANSAL YATIRIMLAR (DEVAMI) Gerçeğe Uygun Değer Farkları Gelir Tablosuna Yansıtılanlar (devamı): Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılanlar 31 Aralık 2010 Nominal Maliyet Gerçeğe Uygun Gerçeğe Uygun Değeri Değeri Değeri Değer Farkı Devlet tahvili Devlet tahvili Devlet tahvili Devlet tahvili Devlet tahvili Devlet tahvili Devlet tahvili Devlet tahvili Toplam Kısa Vadeli Olarak Sınıflandırılanlar 31 Aralık 2009 Nominal Maliyet Gerçeğe Uygun Gerçeğe Uygun Değeri Değeri Değeri Değer Farkı Devlet tahvili Devlet tahvili Devlet tahvili Devlet tahvili Devlet tahvili Devlet tahvili Devlet tahvili Devlet tahvili Toplam Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılanlar 31 Aralık 2009 Nominal Maliyet Gerçeğe Uygun Gerçeğe Uygun Değeri Değeri Değeri Değer Farkı Devlet tahvili Devlet tahvili Toplam

21 NOT 7 FİNANSAL YATIRIMLAR (DEVAMI) Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar: 31 Aralık 2010 Hisse Senedi ve Borsa Yatırım Nominal Maliyet Gerçeğe Uygun Gerçeğe Uygun Fonları Değeri Değeri Değeri Değer Farkı AKBANK 0,33 2,89 2,87 (0,02) İŞ BANKASI (C) 0,30 1,72 1,65 (0,07) KOÇ HOLDİNG 5.000, , ,00 (121,43) TEKSTİL FİN. KİR. 0,50 0,62 1,32 0,70 ŞİŞE CAM 0,08 0,22 0,22 -- TÜRK HAVA YOLLARI 0,14 0,72 0,76 0,04 KARDEMİR (B) 0,43 0,48 0,57 0,09 İŞ FİN.KİR. 0,54 0,71 0,76 0,05 DJ TÜRKİYE 15 A TİPİ BYF 125, , ,25 (3,31) Toplam 5.127, , ,40 (123,95) 31 Aralık 2009 Hisse Senedi ve Borsa Yatırım Nominal Maliyet Gerçeğe Uygun Gerçeğe Uygun Fonları Değeri Değeri Değeri Değer Farkı KRDMB , , ,00 -- DJIST 0,43 0,37 0,35 (0,02) Toplam , , ,35 (0,02) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar: 31 Aralık 2010 Nominal Değeri Pay Oranı (%) Maliyet Değeri Takas Bank A.Ş.(*) , Toplam Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar: 31 Aralık 2009 Nominal Değeri Pay Oranı (%) Maliyet Değeri Takas Bank A.Ş.(*) , Toplam (*)İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takasbank Anonim Şirketi ne % 2,4292 oranında ortaklığı temsil eden hisselerinin nominal tutarı TL dir. Hisseler maliyet değerleri ile kayıtlarda yer almaktadır.

22 NOT 8 FİNANSAL BORÇLAR Yoktur. (31 Aralık 2009: Yoktur.) NOT 9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Yoktur. (31 Aralık 2009: Yoktur.) NOT 10 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR Ticari Alacaklar(*): 31 Aralık Aralık 2009 Kredili müşterilerden alacaklar Müşterilerden alacaklar Borsa Para Piyasasından alacaklar Takas Merkezinden Alacaklar Müşterilerden şüpheli alacaklar ( Müşterilerden şüpheli alacak karşılığı) (44.878) (44.878) Toplam Ticari Borçlar(*): 31 Aralık Aralık 2009 Müşterilere borçlar Borsa Para Piyasasından Müşteri Alacakları Takas ve saklama merkezi Toplam (*)Ticari Alacaklar ın ve Borçlar ın vade yapısı için Bknz:Not:38 (Sayfa No:35-36) NOT 11 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR Diğer Alacaklar 31 Aralık Aralık 2009 Verilen depozito ve teminatlar Menkul Kıymet Tanzim Fonu Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (*) (6.000) (6.000) Toplam NOT 12 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR Yoktur. (31 Aralık 2009: Yoktur.)

23 NOT 13 STOKLAR Yoktur. (31 Aralık 2009: Yoktur.) NOT 14 CANLI VARLIKLAR Yoktur. (31 Aralık 2009: Yoktur.) NOT 15 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR Yoktur. (31 Aralık 2009: Yoktur.) NOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR Yoktur. (31 Aralık 2009: Yoktur.) NOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Yoktur. (31 Aralık 2009: Yoktur. NOT 18 MADDİ DURAN VARLIKLAR 01 Ocak 2010 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2010 Binalar Makine, Tesis Nakil vasıtaları Döşeme ve demirbaş Maliyet Eksi: B.Amortisman ( ) (40.640) 40 ( ) Net Değer Ocak 2009 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2009 Binalar Makine, Tesis Nakil vasıtaları (84.571) Döşeme ve demirbaş Maliyet (84.571) Eksi: B.Amortisman ( ) (60.251) ( ) Net Değer

24 NOT 19 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 01 Ocak 2010 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2010 Özel Maliyet Haklar Diğer Maliyet Eksi: B.Amortisman ( ) (16.147) 517 ( ) Net Değer Ocak 2009 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2009 Özel Maliyet Haklar Diğer Maliyet Eksi: B.Amortisman ( ) (16.164) -- ( ) Net Değer NOT 20 ŞEREFİYE Yoktur. (31 Aralık 2009: Yoktur.) NOT 21 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI Yoktur. (31 Aralık 2009: Yoktur.) NOT 22 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Şirket tarafından, 2000 yılı içerisinde, Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği nin 14 üncü maddesi uyarınca, Menkul Kıymet Tanzim Fonu (MKTF) hesabına tevdi etmiş olduğu vadeli, 16 T tanımlı TL (tarihi) nominal değerli (tarihi) devlet tahvilinin, Bazı Fonların Tasfiye Edilmesi hakkında 4568 sayılı kanun ile MKTF nin genel bütçeye dahil edilmesi ve söz konusu menkul kıymetin akıbetinin belirsiz olması sebepleriyle, ihtiyatlılık ilkesi doğrultusunda karşılık ayrılmıştır. Söz konusu alacak ve alacağa ilişkin karşılık diğer alacaklar/dönen varlıklar hesabında izlenmektedir. Şirket'in kredili müşterilerinden Sevda Kadıoğlu ve A.Önder Kadıoğlu aleyhine şirketin açtığı davalar nedeniyle TL (tarihi) karşılık ayrılmış olup, söz konusu alacak ve karşılığı bilançoda yer alan Ticari alacaklar hesabında takip edilmektedir. Karşılıkların tamamı önceki dönemlerde ayrılmış bulunmaktadır.

25 NOT 22 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI) Verilen Teminatlar (TL) 31 Aralık Aralık 2009 Devlet Tahvili/Hazine Bonosu (Maliyet Değeri ile) Borsalarda işlem limit karşılığı verilmiş olan teminatlar 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihi itibari ile Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırılmıştır. Yoktur. (31 Aralık 2009: Yoktur.) NOT 24 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI NOT 23 TAAHHÜTLER Türk Sosyal Güvenlik Kanun ları uyarınca, şirketler emekliye ayrılan veya istifa veya kötü davranış dışında iş akdi sona erdirilen çalışanlarına; birikimli hizmet süreleri dikkate alınarak 2010 yılı ilk 6 aylık dönem için TL, ikinci altı aylık dönem için TL dir. (31 Aralık 2009 ikinci 6 aylık dönem: tl, birinci 6 aylık dönem: tl) tavan olmak üzere 30 günlük hizmet karşılığı tutarı defaten ödemek zorundadır. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket in gelecekteki yükümlülüklerin bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanmıştır. 19 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı Çalışanlara Sağlanan Faydalar işletmenin emeklilik planlarına bağlı yükümlülüğün aktüer değerleme metotları dikkate alınarak hesaplanmasını gerektirir. Buna göre, toplam yükümlülük hesaplanırken ilgili dönemlere ilişkin olarak aşağıda yer alan aktüeryal varsayımlar kullanılmıştır. NOT 24 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI (DEVAMI) Dönemi : (Reeskont oran:% 4,66; Emeklilik muhtemel devir oranı:% 86,82) Dönemi : (Reeskont oran:% 6,26; Emeklilik muhtemel devir oranı:% 86,60) Kıdem tazminatına ilişkin hareket tabloları aşağıdaki gibidir; 31 Aralık Aralık 2009 Dönem başı bakiyeler Dönem içerisinde ayrılan karşılık Ödenen ve iptal edilerek gelir yazılan karşılık -- (42.155) Dönem sonu bakiyeler NOT 25 EMEKLİLİK PLANLARI Yoktur. (31 Aralık 2009: Yoktur.)

26 NOT 26 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Dönen Varlıklar 31 Aralık Aralık 2009 Gelecek aylara ait peşin ödenmiş giderler Ödünç Alınan Menkul Kıymetler Toplam Diğer Yükümlülükler 31 Aralık Aralık 2009 Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler Borsa Payı Toplam Yükümlülük ve Borç Karşılıkları NOT 27 ÖZKAYNAKLAR Sermaye 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket in ortakları ve hisse oranları aşağıdaki gibidir; 31 Aralık Aralık 2009 Ortak Tutar Pay % Tutar Pay % Filiz Tükel % % 53 A.Deniz Tükel % % 37 Nilgün Erdem % % 4 Sedat Yar % % 3 Osman Barda % % 2 Murat Erkan % % 1 Ödenmiş Sermaye % %100 Enflasyon Düzeltme Farkları Finansal Varlıklar Değ.Artış Fonu Kardan Ayrlan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararı Dönem Karı/(Zararı Öz Kaynaklar Toplamı Sermaye Piyasası Kurulu nun, Seri: XI, 29 numaralı tebliğine göre; Özkaynak kalemlerinden, Ödenmiş Sermaye, Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler ve Türk Ticaret Kanunu nun 519 uncu maddesi çerçevesinde yasal yedek statüsünde olan Hisse Senedi İhraç Primleri, yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmektedir. Bu kapsamda, UMS/UFRS çerçevesinde yapılan değerlemelerde ortaya çıkan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklılıklar; - Ödenmiş sermaye den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, ödenmiş sermaye kaleminden sonra gelmek üzere açılacak sermaye düzeltmesi farkları kalemiyle; - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler ve Hisse Senedi İhraç Primleri nden kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa, geçmiş yıllar kar/zararlarıyla ilişkilendirmiştir.