Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi"

Transkript

1 Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 9 Mart 2012 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 43 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından oluşmaktadır.

2 İçindekiler Sayfa Bağımsız Denetim Raporu Finansal Durum Tablosu 1-2 Kapsamlı Gelir Tablosu 3 Özkaynak Değişim Tablosu 4 Nakit Akışları Tablosu

3 Bağımsız Denetim Raporu Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Giriş Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2011tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum tablosunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, özkaynak değişim tablosunu ve nakit akışları tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4 Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Şirket in 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartları (Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, 9 Mart 2012 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Ruşen Fikret Selamet Sorumlu Ortak, Başdenetçi

5 İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 4 NAKİT AKIŞLARI TABLOSU... 5 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 6 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI NOT 3 FAALİYET BÖLÜMLERİNE GÖRE RAPORLAMA NOT 4 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ NOT 5 FİNANSAL BORÇLAR NOT 6 TİCARİ ALACAKLAR VE TİCARİ BORÇLAR NOT 7 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 8 STOKLAR NOT 9 MADDİ DURAN VARLIKLAR NOT 10 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 11 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI NOT 12 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 13 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR NOT 14 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 15 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NOT 16 ÖZKAYNAKLAR NOT 17 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ NOT 18 ESAS FAALİYET GİDERLERİ NOT 19 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER NOT 20 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE GİDERLER NOT 21 FİNANSAL GELİRLER NOT 22 FİNANSAL GİDERLER NOT 23 HİSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 25 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ NOT 26 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR... 43

6 31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal durum tablosu VARLIKLAR Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Dönen Varlıklar 26,122,154 33,727,106 Nakit ve Nakit Benzerleri 4 9,503,001 17,799,819 Ticari Alacaklar 9,024,572 9,955,717 İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar 6 9,024,572 9,955,716 Stoklar 8 7,182,867 5,516,177 Diğer Dönen Varlıklar , ,393 Duran Varlıklar 28,957,149 30,678,609 Diğer Alacaklar 7 89,059 60,890 Maddi Duran Varlıklar 9 28,057,997 29,926,928 Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,652 Diğer Duran Varlıklar 45,255 54,139 Ertelenmiş Vergi Varlığı ,711 - TOPLAM VARLIKLAR 55,079,303 64,405,715 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 1

7 31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal durum tablosu KAYNAKLAR Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Kısa Vadeli Yükümlülükler 6,532,414 8,754,357 Finansal Borçlar ,646 Ticari Borçlar 4,994,108 7,273,360 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar , ,708 Diğer Ticari Borçlar 6 4,427,930 6,462,652 Diğer Borçlar 135, ,511 İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar 24 14,586 13,343 Diğer Ticari Olmayan Borçlar 7 121,371 92,168 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü ,667 Borç Karşılıkları 12 42,000 42,000 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar , ,084 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler , ,089 Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,276,038 2,291,956 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar , ,808 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15-1,032,386 Borç Karşılıkları , ,762 ÖZKAYNAKLAR 16 47,270,851 53,359,402 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye 3,000,000 3,000,000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 16,732,078 16,732,078 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,042, ,440 Geçmiş Yıllar Karı 31,834,536 32,143,460 Dönem Karı/(Zararı) (5,338,551) 567,424 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -- - TOPLAM KAYNAKLAR 55,079,303 64,405,715 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 2

8 Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Satış Gelirleri 17 45,583,993 45,076,732 Satışların Maliyeti 17 (45,552,946) (39,878,809) BRÜT KAR 31,047 5,197,923 Genel Yönetim Giderleri 18 (5,342,689) (4,711,260) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 18 (1,458,454) (1,493,167) Diğer Faaliyet Gelirleri , ,610 Diğer Faaliyet Giderleri 20 (932,874) (181,139) FAALİYET ZARARI (7,443,306) (772,033) Finansal Gelirler 21 1,187,522 1,702,253 Finansal Giderler 22 (255,864) (210,345) VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARAR) (6,511,648) 719,875 Vergi Gideri Dönem Vergi Gideri (431,533) Ertelenmiş Vergi Geliri 15 1,173, ,082 DÖNEM KARI/(ZARARI) (5,338,551) 567,424 DİĞER KAPSAMLI GELİR TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER) (5,338,551) 567,424 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER) (5,338,551) 567,424 Hisse Başına Kazanç/(Zarar) 23 (0.0178) İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 3

9 Özkaynak Değişim Tablosu Ödenmiş Sermaye (Not 16) Sermaye Düzeltmesi Farkları (Not 16) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler (Not 16) Geçmiş Yıl Karları (Not 16) Dönem Karı (Not 16) Ana Ortaklığa Ait Toplam Özkaynaklar (Not 16) Kontrol Gücü Olmayan Paylar (Not 16) Toplam Özkaynaklar (Not 16) 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla bakiyeler 120,000 19,612, ,640 33,671,151 (709,891) 53,535,978 Toplam kapsamlı gelir Dönem karı , ,424 Diğer kapsamlı gelir Kapsamlı gelir toplamı , ,424 Özkaynakda kaydedilen ortaklar ile yapılan işlemler Geçmiş yıl karlarına transfer (709,891) 709, Ödenen temettü (744,000) (744,000) Sermaye Artışı 2,880,000 (2,880,000) Yedeklere transfer ,800 (73,800) Ortaklarla yapılan toplam işlemler 2,880,000 (2,880,000) 73,800 (1,527,691) 709, (744,000) 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla bakiyeler 3,000,000 16,732, ,440 32,143, , ,359,402 1 Ocak 2011 tarihi itibarıyla bakiyeler 3,000,000 16,732, ,440 32,143, , ,359,402 Toplam kapsamlı gelir Dönem zararı (5,338,551) (5,338,551) Diğer kapsamlı gelir Kapsamlı gelir toplamı (5,338,551) (5,338,551) Özkaynakda kaydedilen ortaklar ile yapılan işlemler Geçmiş yıl karlarına transfer Ödenen temettü (750,000) (750,000) Yedeklere transfer , ,076 (567,424) Ortaklarla yapılan toplam işlemler ,348 (308,924) (567,424) (750,000) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla bakiyeler 3,000,000 16,732,078 1,042,788 31,834,536 (5,338,551) ,270,851 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 4

10 Nakit Akışları Tablosu Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 5 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Operasyonel faaliyetlere ilişkin nakit akışları Dönem karı/(zararı) (5,338,551) 567,424 Düzeltmeler Amortisman giderleri ve itfa payları ,385,770 3,286,168 Vergi gideri/(geliri) 15 (1,173,097) 152,451 Finansman giderleri 22 18, ,390 Faiz gelirleri 21 (1,069,034) (1,591,047) Faiz tahakkuklarındaki değişim 4 6,319 14,133 Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı , ,958 Kullanılmamış izin karşılığı/(iptali) 13 82,336 (45,942) Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı 13 38,754 35,281 Prim karşılığı , ,930 Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net (6,187) (17,206) Dava karşılığı -- 42,000 Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali 8 (8,252) (27,478) Arazi yeniden düzenleme gider karşılığı 12 91,004 17,192 Maddi duran varlık satış zararı, net 20 52,315 30,235 Ecrimisil tahakkuku , (2,997,315) 3,073,663 İşletme sermayesindeki değişiklikler: Ticari ve diğer alacaklardaki değişim 6 907,713 (2,744,760) Stoklardaki değişim 8 (1,658,438) (590,750) Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim 14 52, ,686 Ticari ve diğer borçlardaki değişim (2,248,599) 2,610,386 Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim 14 (39,472) 172,564 Davalarla ilgili ödemeler -- (26,750) Ödenen kıdem tazminatları 12 (396,453) (290,513) Ödenen primler 13 (213,930) -- Ödenen kıdem işçiliği teşvik primi 13 (52,709) (28,826) Ödenen izin 12 (23,238) (2,751) Ödenen vergiler 15 (15,667) (176,882) Operasyonel faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit (6,685,544) 2,430,893 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları 9-10 (1,726,208) (3,152,119) Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları , Tahsil edilen faiz 21 1,069,034 1,591,047 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (487,595) (1,561,072) Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları Finansal borçların geri ödemesi 5 (349,646) 197,527 Ödenen temettü 16 (748,757) (744,000) Ödenen finansman giderleri 22 (18,957) (140,390) Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit (1,117,360) (686,863) Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (8,290,499) 182,958 Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 17,743,843 17,560,885 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 9,453,344 17,743,843

11 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi ( Şirket ), çimento üretip satmak ve ana faaliyet konusu ile ilgili her türlü yan sanayi kuruluşlarına iştirak etmek amacı ile 24 Mart 1954 tarihinde Afyon il merkezi Karaman mahallesinde 259,954 m2 bir alan üzerine kurulmuştur. Şirket, Italcementi SPA nin ortak olduğu Ciments Français S.A. (Ciments Français) tarafından yönetilmektedir Şirket in hisselerinin % 49 u İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ( İMKB ) de halka açık hisse senedi olarak işlem görmektedir. Şirket te 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 87 mavi yakalı (31 Aralık 2010: 83) ve 41 beyaz yakalı (31 Aralık 2010: 40 ) olmak üzere ortalama toplam 128 kişi (31 Aralık 2010: 123) çalışmaktadır. Şirket in kayıtlı adresi Koreşehitleri Cad. Yegane Apt. No:7/ Şişli-İstanbul'dur. 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar Uygunluk beyanı Şirket muhasebe kayıtlarını Maliye Bakanlığı nca yayımlanmış Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve Türk Vergi Mevzuatı na göre yapmaktadır. İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, finansal tabloları SPK nın 9 Nisan 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri XI, 29 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Tebliğ in 5. Maddesine göre işletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları nı ( UMS/UFRS ) uygularlar. Ancak Tebliğ de yer alan Geçici Madde 2 ye göre Tebliğ in 5. maddesinin uygulanmasında, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayınlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMSK tarafından kabul edilen UMS/UFRS ler uygulanır. Bu kapsamda Şirket 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıla ilişkin finansal tablolarını UMSK tarafından kabul edilen UMS/UFRS lere uygun olarak hazırlamıştır. 2 Kasım 2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile TMSK kuruluş maddesi olan 2499 sayılı kanunun ek 1. maddesi iptal edilmiş ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu nun ( Kurum ) kurulması Bakanlar Kurulu nca kararlaştırılmıştır. Bu Kanun Hükmünde Kararname nin geçici 1. maddesi uyarınca, Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir. Bu durum raporlama dönemi itibariyle, Sunuma İlişkin Temel Esaslar da herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının geçerli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla, ilişikteki yıl sonu finansal tabloda, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama uygulanmamıştır. 6

12 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) Finansal tabloların hazırlanış şekli 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK nın 17 Nisan 2008 tarih ve 11/467 sayılı karar ile açıklanan SPK Seri: XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Uyarınca Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru da belirtilen esaslar kullanılmıştır. Finansal tabloların onaylanması Şirket in UMSK tarafından kabul edilen UMS / UFRS lere uygun olarak hazırlanmış finansal tabloları, 9 Mart 2012 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve bu finansal tabloları tashih etme hakkı vardır Ölçüm Esasları Finansal tablolar tarihi maliyetler üzerinden hazırlanmıştır Geçerli ve raporlama para birimi Şirket in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için raporlama para birimi olan Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir Muhasebe Tahminleri Finansal tabloların SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanması, yönetimin, muhasebe politikalarının uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen mesleki kanaatler, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. Önemli tahminlerin kullanıldığı başlıca notlar aşağıdaki gibidir: Not 9 Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri Not 10 Maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri Not 12 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler Not 13 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Not 15 Vergi varlık ve yükümlülükleri 7

13 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) Muhasebe Tahminleri (Devamı) Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla finansal tabloların hazırlanmasında bir önceki yıl finansal tablolarında esas alınan muhasebe tahminlerinde, herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirket 2010 yılı başında üretim hattında kullanılan maddi duran varlıklarının faydalı ömürlerini yeniden gözden geçirmiş ve gerekli gördüğü varlıklar için faydalı ömürleri Şirket in söz konusu varlıklardan faydalanabileceği süreyi en iyi şekilde yansıtacak şekilde revize etmiştir. Söz konusu muhasebe tahmini değişikliğin cari dönem amortisman giderine 251,584 TL tutarında gelir etkisi olmuştur, gelecek yıllara ait amortisman giderleri üzerindeki etkisi ise aşağıdaki gibidir: Yıl Artış/(Azalış) 2012 (155,806) 2013 (128,084) 2014 (118,109) 2015 (107,380) 2015 sonrası 1,076, Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolarının düzeltilmesi İlişikteki finansal tablolar, Şirket in finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılmakta ve bu hususlara ilişkin olarak açıklama yapılmaktadır. Cari yıl içerisinde karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolarda bir değişiklik yapılmamıştır. 2.2 Muhasebe Politikalarında Yapılan Değişiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Cari yıl içerisinde muhasebe politikalarından herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 8

14 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Hasılat ve Gelirler Gelirler, faaliyetlerinden dolayı Şirket e ekonomik fayda sağlanması muhtemel olduğu ve gelirin güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman finansal tablolara yansıtılır, gelirin hesaplara yansıtılması için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Mal Satışları Mal satışının satış olarak kaydedilebilmesi için malların sahipliğiyle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya nakledilmiş olması, işletmenin, satılan malların yönetimiyle sahipliğin gerektirdiği şekilde ilgili olmaması ve söz konusu mallar üzerinde etkin bir kontrolünün bulunmaması, hasılat tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi, işlemle ilgili ekonomik faydanın işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması ve işlemle ilgili yüklenilen ve yüklenilecek maliyetlerinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi şarttır. Aynı işlem veya olaylarla ilgili gelir ve giderler eş zamanlı olarak finansal tablolara alınır. Net satışlar, teslim edilmiş malların fatura edilmiş bedelinin, satış iade ve iskontolardan arındırılmış halidir. Faiz Faiz geliri; tahsilat şüpheli olmadıkça, efektif faiz oranı dikkate alınarak, faiz tahakkuk ettikçe kayıtlara alınır Stoklar Stoklar, maliyet bedeli veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, kayar ağırlıklı ortalama yöntemi ile belirlenmiştir. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde stokların gerçekleşmesi beklenen satış bedelinden, yapılması gerekli tamamlama maliyeti ile satış giderlerinin indirilmesinden sonra kalan değeri ifade eder Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır. Sonradan ortaya çıkan giderler Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte aktifleştirilebilir. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilir. Tüm diğer giderler oluştukça kapsamlı gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilir. 9

15 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Maddi duran varlıklar (Devamı) Amortisman Maddi duran varlıkların tahmini faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir: Binalar 30 yıl 30 yıl Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri yıl yıl Makina, Tesis ve Cihazlar yıl yıl Taşıtlar 10 yıl 10 yıl Döşeme ve Demirbaşlar 5-15 yıl 5-15 yıl Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş veya montaj tarihleri esas alınarak eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, kullanım haklarını ve diğer tanımlanabilir hakları içermektedir. Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için TL nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra satın alınan kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar doğrusal amortisman yöntemine göre ilgili kıymetin tahmini faydalı ömrü üzerinden 10 yılda itfa edilmektedir. Maddi olmayan duran varlıkların taşınan değerlerinin gerçekleşemeyeceğine yönelik olay ve değişikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir değer düşüklüğünün olup olmadığı incelenmelidir Varlıklarda değer düşüklüğü Şirket, envanter ve ertelenen vergi varlıkları dışında kalan her varlık için her bir raporlama dönemi sonunda, sözkonusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma uygun olmayan maddi olmayan varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir raporlama döneminde tahmin edilir. Eğer sözkonusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akışlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları kar veya zararda muhasebeleştirilir. Şerefiyeler hariç bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir. Şerefiyelerde daha önceki dönemlerde oluşmuş değer düşüklüğü karşılığı geri çevrilmez. 10

16 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Finansal araçlar i) Türev olmayan finansal varlıklar Şirket kredi ve alacakları ile mevduatlarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Bütün finansal varlıklar Şirket in ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna geldiği işlem tarihinde kayıtlara alınır. Şirket, finansal varlıklarla ilgili sözleşme uyarınca meydana gelen nakit akışları ile ilgili hakları sona erdiğinde veya ilgili haklarını bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipliğini bir alım-satım işlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. Şirket tarafından devredilen finansal varlıklardan yaratılan veya elde tutulan her türlü hak, ayrı bir varlık veya yükümlülük olarak kaydedilir. Şirket finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece, netleştirme için yasal bir hakkı olduğunda ve işlemi net bazda gerçekleştirmek ya da varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesini eş zamanlı yapmak konusunda niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve net tutarı finansal tablolarında göstermektedir. Şirket in türev olmayan finansal varlıkları; krediler ve alacaklar ve nakit ve nakit benzerleri olarak gösterilebilir. Krediler ve alacaklar Krediler ve alacaklar aktif piyasada kote edilmemiş, sabit veya değişken ödemeli finansal varlıklardır. Bu tür varlıklar başlangıçta gerçeğe uygun değerleri ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetlerinin eklenmesiyle muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara alınmalarını müteakiben krediler ve alacaklar gelecekteki anapara ve faiz nakit akışlarının etkin faiz oranları kullanılarak itfa edilmiş maliyetleri üzerinden değer düşüklükleri indirilerek gösterilmektedir. Krediler ve alacaklar ticari ve diğer alacakları içerir. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzerleri, nakit mevcudu, vadesiz mevduatlar ve 3 aydan az vadeye sahip vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. ii) Türev olmayan finansal yükümlülükler Bütün finansal yükümlülükler Şirket in ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna geldiği işlem tarihinde kayıtlara alınır. Sözleşmeye dayalı yükümlülüklerinin yerine getirildiği, iptal ya da feshedildiği durumlarda; Şirket, söz konusu finansal yükümlülüğü kayıtlarından çıkarır. Şirket in türev olmayan finansal yükümlülükleri şu şekildedir: finansal borçlar, borçlu cari hesaplar ve ticari ve diğer yükümlülükler. 11

17 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Finansal araçlar (Devamı) ii) iii) Türev olmayan finansal yükümlülükler (Devamı) Bu tür finansal yükümlülükler, ilk kayda alınmaları esnasında, gerçeğe uygun değerlerine doğrudan ilişkilendirilen işlem maliyetlerinin eklenmesiyle ölçülmektedir. İlk kayda alınmalarını müteakiben finansal yükümlülükler, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş değerleri üzerinden gösterilmektedir. Sermaye Adi Hisse Senetleri Adi hisse senetleri özkaynak olarak sınıflandırılır. Adi hisse ihraçları ve hisse senedi opsiyonlarının ihracı ile doğrudan ilişkili ek maliyetler vergi etkisi düşüldükten sonra özkaynaklardan azalış olarak kayıtlara alınır Yabancı para işlemler Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihindeki yabancı para kuru ile TL ye çevrilmektedir. Yabancı para parasal varlıklar ve borçlar, raporlama dönemi sonunda geçerli kur üzerinden dönem sonunda TL ye çevrilmektedirler. Bu tip işlemlerden kaynaklanan kur farkları, kar veya zarara yansıtılmaktadır. Gerçeğe uygun değeri ile gösterilen yabancı para birimi bazındaki parasal olmayan varlıklar ve borçlar gerçeğe uygun değerlerinin belirlendiği günün kurundan TL ye çevrilerek ifade edilmektedir. Şirket in kullandığı 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihli kur bilgileri aşağıdaki gibidir: ABD Doları Avro Hisse Başına Kazanç/(Zarar) Hisse Başına Kazanca İlişkin Uluslararası Muhasebe Standardı UMS 33 e göre hisse senetleri borsada işlem gören işletmeler hisse başına kazanç açıklamak zorundadırlar. Kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç/(zarar), net karın ya da zararın, raporlama dönemi boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. Türkiye de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve yasal finansal tablolarında taşıdıkları yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları bedelsiz hisse yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları, hisse başına kazanç/zarar hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. 12

18 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Raporlama dönemi sonu ile ile finansal tabloların yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade etmektedir. Raporlama döneminden sonraki olaylar ikiye ayrılmaktadır: - raporlama dönemi sonu itibarıyla ilgili olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması (raporlama döneminden sonra düzeltme gerektiren olaylar); ve - ilgili olayların raporlama döneminden sonra ortaya çıktığını gösteren deliller olması (raporlama döneminden sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar). Raporlama dönemi sonu itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların raporlama döneminden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olayların finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmesi durumunda, Şirket finansal tablolarını yeni duruma uygun şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa, Şirket, söz konusu hususları ilgili finansal tabloları tamamlayıcı notlarda açıklamaktadır Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Uluslararası Muhasebe Standardı ( UMS 37 ) uyarınca, herhangi bir karşılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; Şirket in geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. Söz konusu kriterler oluşmamışsa, Şirket söz konusu hususları ilgili finansal tabloları tamamlayıcı notlarda açıklamaktadır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, koşullu varlıkla ilgili olarak finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin kesinleşmesi durumundaysa, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değişikliğinin olduğu tarihte finansal tablolara alınır İlişkili taraflar Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır: (a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla: (i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere); (ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya (iii) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması; (b) Tarafın, Şirket in bir iştiraki olması; (c) Tarafın, Şirket in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması; (d) Tarafın, Şirket in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması; (e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması; (f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e) de bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; (g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları olması gerekir. 13

19 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) İlişkili taraflar (Devamı) İlişkili taraflarla yapılan işlem ilişkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla bazı iş ilişkilerine girilebilir Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Dönemin vergi karşılığı, cari dönem kurumlar vergisi ve ertelenen verginin değişim farkını içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve raporlama dönemi sonunda geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gosterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki gecici farklılıkların vergi etkilerinin gecerli olan vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki finansal tablolara yansıtılmaktadır. Ertelenen vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olası durumlarda kaydedilir. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı anlaşıldığı oranda ilgili aktiften silinir. Ertelenen verginin hesaplanmasında, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde geçerli olacağı tahmin edilen vergi oranları kullanılmaktadır. Dönem vergi gideri ile ertelenmiş vergi gideri tutarları belirlenirken, Şirket belirsiz vergi pozisyonlarını ve ödenmesi gerekecek ek vergi ve faizler olup olmadığını dikkate almaktadır. Şirket, vergi kanunu ve geçmiş tecrübelerine dayanarak yaptığı değerlendirmede vergi incelemesinden geçmemiş dönemler için vergi karşılıklarının yeterli olduğuna inanmaktadır. Bu değerlendirme gelecek ile ilgili birçok mesleki kanaat içeren tahmin ve varsayımlara dayanmaktadır. Şirket in vergi yükümlülüğünün yeterliliği ile ilgili değerlendirmesini değiştirecek yeni bilgiler ortaya çıkması durumunda vergi yükümlülüğündeki bu değişim, bu durumun belirlendiği döneme ait vergi giderini etkileyecektir. Henüz kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları, vergi avantajları ve indirilebilir geçici farklar için ilerideki dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir gelir elde edileceğinin muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Ertelenmiş vergi varlıkları her raporlama döneminde gözden geçirilir ve ilgili vergi avantajının kullanımının muhtemel olmadığı kısımlar için ertelenmiş vergi varlıkları azaltılır Giderler Giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Satışların maliyeti ve faaliyet giderleri ilgili giderleri tahakkuk ettiği anda kaydedilir. Operasyonel kiralama kapsamında yapılan kira ödemeleri, kiralama süresince, eşit tutarlarda kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Faiz giderleri Faiz giderleri kapsamlı gelir tablosunda, ilgili varlığa ait etkin faiz oranı veya uygulanabilir değişken bir faiz oranı dikkate alınarak tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Faiz giderleri, faiz doğuran bir enstrümanın ilk kayıtlı değeri ile etkin faiz oranı yöntemine göre hesaplanan vade tarihindeki değeri arasındaki fark veya prim veya iskontonun bugünkü değere indirgenmiş tutarlarından meydana gelmektedir. Yatırım maliyeti ile ilişkilendirilen finansman giderleri yatırım süreci boyunca aktifleştirilir. 14

20 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Çalışanlara sağlanan faydalar Kıdem tazminatı Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları raporlama dönemi sonu itibarıyla geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki finansal tablolarda yansıtılmıştır. Kısa vadeli özlük hakları Çalışanlara sağlanan faydalardan doğan kısa vadeli yükümlülükler, iskonto edilmeksizin söz konusu hizmet çalışanlara sağlandıkça kapsamlı gelir tablosunda giderleştirilmektedir. Kısa vadeli nakit ikramiyeye istinaden ödenmesi beklenen tutar, çalışanlar tarafından geçmişte sağlanmış bir hizmet edimi dolayısıyla, Şirket in yasal veya bağlayıcı bir yükümlülüğünün bulunması durumunda ve söz konusu yükümlülük güvenilir bir şekilde tahmin edilebiliyorsa, karşılık olarak kayıtlara alınır. Emeklilik planı Şirket in personele sağladığı herhangi bir emeklilik sonrası fayda ve emeklilik planı bulunmamaktadır Nakit akışları tablosu Şirket, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer finansal tablolarının ayrılmaz bir parçası olarak, nakit akışları tablosunu düzenlemektedir. Nakit akışları tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Şirket in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirket in yatırım faaliyetlerinde kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 15

21 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar Bazı yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve yorumlar 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle henüz geçerli olmayıp bu finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Bu yeni standartlardan, aşağıdakilerin Şirket in finansal tablolarına etkisi olması beklenmemektedir: UMS 12 Ertelenmiş Vergi: Esas alınan varlıkların geri kazanımı- Yapılan değişiklik ile UMS 12 Gelir Vergileri standartının gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ile ilgili genel ölçüm gerekliliklerine istisna getirilmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır UMS 1 Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu - UMS 1 standardında yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir içinde yer alan kalemlerden belli koşulların yerine getirilmesi durumunda kar veya zarara sınıflandırılacak olanların hiçbir zaman kar veya zarara sınıflandırılmayacak olanlardan ayrı sunulmasını gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Temmuz 2012 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, UMS 27 (2007) ile UMS Yorum 12 Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler in yerini almaktadır ve 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 11 İş Ortaklıkları, UMS 31 ile UMS Yorum 12 Konsolidasyon-Özel Amaçlı İşletmeler in yerini almaktadır ve 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar, bağlı ortaklık, iş ortaklığı, iştirak ve/veya konsolide edilmeyen yapılandırılmış işletmelerde payları olan işletmeler için açıklama gerekliliklerini içermektedir ve 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü, farklı UFRS lerdeki gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin yönlendirmelerin yerine geçerek gerçeğe uygun değer ölçüm yönlendirmelerini tek bir kaynakta toplamaktadır ve 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (2011), UMS 27 (2008) in yerini almaktadır ve 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UMS 28 İştirak ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (2011), UMS 28 (2008) in yerini almaktadır ve 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardında yapılan değişiklik ile tanımlanmış fayda planları ve kıdem tazminatı ile ilgili muhasebe işlemlerine değişiklik getirilmiştir. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar, finansal varlıkların ölçüm ve sınıflamalarını değiştirebilecek ve 1 Ocak 2015 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. 16

22 3 FAALİYET BÖLÜMLERİNE GÖRE RAPORLAMA Yoktur (31 Aralık 2010: Yoktur). 4 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: Kasa Bankalar Vadeli mevduat 8,783,459 17,406,976 - Vadesiz mevduat 211,686 51,261 Vadesi gelen çekler 507, ,582 Toplam 9,503,001 17,799, Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatın tamamı TL cinsindendir ve vadeleri 3 aydan kısadır. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, vadeli mevduatlara uygulanan etkin faiz oranları %8.10 ve %11.75 (31 Aralık 2010: %6.75 ve %9.30) arasında değişmektedir. 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla bloke mevduat bulunmamaktadır. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, nakit akışları tablosuna baz olan, gelir reeskontları hariç nakit ve nakit benzerleri 9,453,344 TL tutarındadır (31 Aralık 2010: 17,743,843 TL). Şirket in finansal varlıkları ve yükümlülükleri için faiz oranı riski ve duyarlılık analizleri Not 25 de belirtilmiştir. 5 FİNANSAL BORÇLAR Yoktur. (31 Aralık 2010: 349,646 TL ). 31 Aralık 2010 tarihi itbariyle finansal borçlar, büyük ölçüde Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) yükümlülüklerini karşılamak üzere alınan bir haftadan kısa vadeli, faizsiz ve teminatsız spot banka kredilerinden oluşmaktadır. 6 TİCARİ ALACAKLAR VE TİCARİ BORÇLAR a) Diğer ticari alacaklar (net) Ticari alacaklar 6,907,064 8,160,254 Vadeli çekler ve alacak senetleri 2,457,310 2,140,001 Eksi: Şüpheli ticari alacak karşılığı (307,127) (307,127) Eksi: Alacak reeskontu (32,675) (37,412) Toplam 9,024,572 9,955, Aralık 2011 tarihi itibarıyla ticari alacakların ortalama vadesi 66 gündür (31 Aralık 2010: 67 gün). 17

23 6 TİCARİ ALACAKLAR VE TİCARİ BORÇLAR (Devamı) Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Şüpheli ticari alacak karşılıklarının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: Dönem başı 307, ,127 Dönem içinde ayrılan karşılık tutarı Dönem sonu 307, , Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla, Şirket in ticari alacaklarının vade dağılımı aşağıdaki gibidir: Vadesi geçmemiş ve karşılık ayrılmamış 7,370,839 7,136,794 Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 410,353 1,331,795 Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 475, ,562 Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 203,594 90,709 Vadesi üzerinden 1 yıldan fazla geçmiş 563,895 1,084,856 9,024,572 9,955,716 b) Diğer ticari borçlar (net) 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: Ticari borçlar 4,462,176 6,495,448 Eksi: Borç reeskontu (34,246) (32,796) Kısa Vadeli Ticari Borçlar (net) 4,427,930 6,462, Aralık 2011 tarihi itibarıyla ticari borçların ortalama vadesi 38 gündür (31 Aralık 2010: 47 gün). 18

24 7 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR a) Diğer alacaklar 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla diğer uzun vadeli alacaklar aşağıdaki gibidir: Verilen depozito ve teminatlar 89,059 60,890 Diğer uzun vadeli alacaklar toplamı 89,059 60,890 b) Diğer borçlar 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer borçlar aşağıdaki gibidir: Alınan depozito ve teminatlar 121,371 92,168 Diğer kısa vadeli borçlar toplamı 121,371 92,168 8 STOKLAR 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla stoklar aşağıdaki gibidir: Hammadde stokları 5,270,594 4,274,064 Yarı mamul stokları 1,904,919 1,266,782 Mamul stokları 482, ,807 Diğer stoklar 32 7,658,123 5,999,685 Hammadde stokları değer düşüklüğü karşılığı (-) (475,256) (483,508) 7,182,867 5,516, Aralık 2011 tarihi itibarıyla stoklar maliyet değerleri üzerinden gösterilmekte olup, hareketsiz yedek parça stokları için 475,256 TL (31 Aralık 2010: 483,508 TL) değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: Dönem başı 483, ,986 Dönem içinde ayrılan/(iptal edilen) karşılık tutarı (8,252) (27,478) Dönem sonu (475,256) 483,508 19

25 9 MADDİ DURAN VARLIKLAR 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yılda maddi duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir: Maliyet 1 Ocak 2011 Girişler Transfer Çıkışlar 31 Aralık 2011 Arazi ve arsalar 716, ,064 Yeraltı ve yerüstü düzenleri 5,107, , ,114,252 Binalar 13,803, , ,116,785 Makine tesis ve cihazlar 72,265, ,050,292 (355,018) 74,961,039 Taşıtlar 111, ,073 Döşeme ve demirbaşlar 1,194, ,964 (23,225) 1,263,463 Diğer maddi duran varlıklar 9, ,058 Yapılmakta olan yatırımlar 1,794,234 1,706,046 (3,462,041) -- 38,239 95,002,170 1,706, (378,243) 96,329,973 Birikmiş Amortismanlar 1 Ocak 2011 Cari yıl amortismanı Transfer Çıkışlar 31 Aralık 2011 Yeraltı ve yerüstü düzenleri (2,860,654) (292,783) (3,153,437) Binalar (9,672,194) (212,802) (9,884,996) Makine tesis ve cihazlar (51,576,920) (2,757,137) ,124 (54,200,933) Taşıtlar (53,921) (11,600) (65,521) Döşeme ve demirbaşlar (902,759) (78,748) -- 23,225 (958,282) Diğer maddi duran varlıklar (8,794) (13) (8,807) (65,075,242) (3,353,083) ,349 (68,271,976) Net 29,926,928 (1,647,037) -- (221,894) 28,057, Aralık 2011 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar ve stoklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 183,619,141 TL dir (31 Aralık 2010: 153,129,243 TL). 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde ipotek yoktur (31 Aralık 2010: Yoktur). 31 Aralık 2011 ve 2010 itibariyle finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlık yoktur. 31 Aralık 2011 ve 2010 itibariyle aktifleştirilmiş finansman maliyeti yoktur. 20

26 9 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yılda maddi duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir: Maliyet 1 Ocak 2010 Girişler Transfer Çıkışlar 31 Aralık 2010 Arazi ve arsalar 716, ,064 Yeraltı ve yerüstü düzenleri 4,927, , ,107,961 Binalar 13,753, ,416 (129,567) 13,803,291 Makine tesis ve cihazlar 74,457, ,037,882 (3,229,330) 72,265,765 Taşıtlar 105, , ,073 Döşeme ve demirbaşlar 1,243, ,172 (100,445) 1,194,724 Diğer maddi duran varlıklar 10, (1,540) 9,058 Yapılmakta olan yatırımlar 126,085 3,122,619 (1,454,470) -- 1,794,234 95,340,433 3,122, (3,460,882) 95,002,170 Birikmiş Amortismanlar 1 Ocak 2010 Cari yıl amortismanı Transfer Çıkışlar 31 Aralık 2010 Yeraltı ve yerüstü düzenleri (2,574,297) (286,357) - - (2,860,654) Binalar (9,599,006) (202,755) - 129,567 (9,672,194) Makine tesis ve cihazlar (52,097,063) (2,679,497) - 3,199,640 (51,576,920) Taşıtlar (42,758) (11,163) - - (53,921) Döşeme ve demirbaşlar (925,188) (77,470) - 99,900 (902,758) Diğer maddi duran varlıklar (10,322) (13) -- 1,540 (8,795) (65,248,634) (3,257,255) - 3,430,647 (65,075,242) Net 30,091,799 (134,636) (30,235) 29,926, Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmuş maddi varlıkların maliyet bedelleri aşağıdaki gibidir: Yeraltı ve yerüstü düzenleri 855, ,257 Binalar 9,063,879 9,063,879 Makine tesis ve cihazlar 31,269,323 30,041,566 Taşıtlar 4,685 4,685 Döşeme ve demirbaşlar 610, ,652 41,804,455 40,506,039 21