-ÖNDEKĠ ARACI GEÇME- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-ÖNDEKĠ ARACI GEÇME- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2"

Transkript

1

2 -ÖNDEKĠ ARACI GEÇME- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2

3 Kesikli çizgiler boyunca öndeki araç geçilebilir, Ģerit değiģtirilebilir. GeçiĢler sadece sol Ģeritten yapılabilir. Sadece trafik zorunluluğu nedeniyle duran araçların sağından geçilebilinir veya banketlerden yararlanılabilinir. 3

4 KESİKLİ ÇİZGİ BOYUNCA ÖNDEKİ ARAÇ GEÇİLEBİLİR. 4

5 Devamlı çizgi boyunca öndeki araç geçilemez, Ģerit değiģtirilemez. Araçlar, öndeki araçlarla takip mesafesini koruyarak, bulundukları Ģeridi izlemek zorundadırlar. 5

6 DEVAMLI ÇİZGİ BOYUNCA ÖNDEKİ ARAÇ GEÇİLEMEZ. 6

7 Kesikli çizgi tarafındaki araçlar öndeki aracı geçebilir, Ģerit değiģtirebilir. Devamlı çizgiler tarafındaki araçlar öndeki aracı geçemez, Ģerit değiģtiremez. 7

8 8

9 BÖLÜNMÜġ YOLLARDA ġerġt DEĞĠġTĠRĠLEMEZ. DOLAYISIYLA ÖNDEKĠ ARAÇ GEÇĠLEMEZ. 9

10 Öndeki aracı geçmenin yasak olduğu yerler : 1-GörüĢ yetersizliği olan tepe üslerine, dönemeçlere yaklaģırken 2-Yaya ve okul geçitlerine yaklaģırken 3-KavĢaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaģırken 4-Ġki yönlü iki Ģeritli köprü ve tünellerde 5-Trafik iģareti ile belirlenmiģ yerlerde. 10

11 Öndeki aracı geçme kuralları : 1- Ġç ve dıģ aynalardan trafik kontrol edilir. 2- Girilecek Ģerit boģ olduğu zaman sola sinyal verilir. 3- Öndeki araç gündüz korna, gece selektörle uyarılarak takip mesafesi kadar uzaktan sol Ģeride geçilir. 4- GeçiĢ Ģeridinde geçilen araç geriyi görüģ aynasından görülünceye kadar devam edilir. 5- Sağa sinyal verdikten sonra sağ Ģeride geçilir. 11

12 Öndeki aracı geçerken dikkat edilmesi gerekenler : 1- KarĢıdan gelen aracın hızı ve mesafesine 2- Geçilen aracın hızına 3- Geçilecek Ģeridin trafik yoğunluğuna 4- Yolun kaygan olup olmadığına UYARI : Öndeki araç geçilirken güvenli bir geçiģ yapabilmek için hız arttırılır. Öndeki aracı geçerken hız limitini aģana ceza yazılmaz. 12

13 Yasak olanlar : Karayolunda seyir halinde iken önümüzdeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemek yasaktır. Arkamızdaki aracın geçme uyarısını alıp ondan daha erken davranarak öndeki aracı geçmeye baģlamak yasaktır. BaĢka aracı geçmeye çalıģan araçlar geçmek yasaktır. Ġki Ģeridi birden kullanmak yasaktır. Geçmek için öndeki aracın iģareti beklenmez. 13

14

15 Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir? A) Öndeki aracı geçmek yasaktır. B) Şerit değiştirmek yasaktır. C) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. D) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna geçmiştir 15

16 16

17 Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir? A) Diğer şeride geçemez. B) Önündeki aracı geçebilir. C) Takip mesafesini azaltabilir. D) Sol şeritte sürekli seyredebilir. 17

18 18

19 Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir? A) Devamlı çizgi tarafındaki araçlar şerit değiştirebilirler. B) Kesik çizgi tarafındaki araçlar önlerindeki araçları geçebilirler. C) Her iki yöndeki araçlar şerit değiştiremezler. D) Her iki yöndeki araçta önündeki aracı geçemez 19

20 20

21 Kesik ve devamlı yol çizgisi olan bir karayolu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceği B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceği C) Kesik çizgiler tarafından araçların şerit değiştirebileceği D) Araçların bölünmüş yola gireceği 21

22 22

23 Kara yolunun hangi bölümünde öndeki araç geçilebilir? A) Kavşakta B) Demiryolu geçidinde C) Yaya ve okul geçitlerinde D) Tek yönlü iki şeritli yolda 23

24 24

25 Araçta geçme ile ilgili aşağıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir? 1) Geçiş şeridine yeteri kadar ilerlemek 2) Sola dönüş lambası ile sinyal vermek 3) Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek 4) Sağa dönüş lambası ile sinyal vermek A) B) C) D)

26 26

27 Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir? A) Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak B) Öndeki aracın sağa yanaşmasını beklemek C) Selektör yapmak D) Hızını artırmak 27

28 28

29 Şerit değiştirmek isteyen bir (1) numaralı araç sürücüsü, sola sinyal vermeden önce hangisini kesinlikle yapmalıdır? A) Uzun huzmeli farları yakarak seyretmeli B) 2 numaralı aracın işaretini bekleme C) İç ve dış aynalardan trafik durumu kontrol etmeli D) 2 numaralı araca takip mesafesinden fazla yaklaşılmalı 29

30 30

31 Şerit değiştirmek isteyen sürücü, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Gireceği şeritteki araçların geçmesini beklemelidir. B) Önündeki aracın hızını anlamaya çalışmalıdır. C) Arkasındaki aracın hızını kontrol etmelidir. D) Önündeki aracın geçiş üstünlüğüne sahip olup olmadığını anlamlıdır. 31

32 32

33 Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yolda şerit değiştirme sırasında yapılması doğrudur? A) Araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek. B) Girilecek şerit boş olduğunda işaret vermek. C) Arkadaki araçları ikaz edip yavaşlatmak D) Girilecek şerit boşsa işaret vermeden geçme 33

34 34

35 Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi B) 1 numaralı aracın sağa geçmesi C) 4 numaralı aracın yavaşlaması D) 5 numaralı aracın geçmesi 35

36 36

37 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 37

38 38

39 Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? A) İki araç boyu kadar B) Takip mesafesi kadar C) Üç araç boyu kadar D) Bir araç boyu kadar 39

40 40

41 Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır. B) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez. C) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. D) Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir. 41

42 42

43 Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir? A) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar C) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar D) Geriyi görüş aynasından geçilen araç görülünceye kadar 43

44 44

45 Aşağıdakilerden hangisi araç geçme işleminin son basamağıdır? A) Aynadan geçilmekte olan aracı izlemek B) Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek C) Sağ şeride girmek D) Takip mesafesi kadar önceden sola geçmek 45

46 46

47 Şekildeki durumda hangisinin yapılması doğrudur? A) 4 numaralı aracın hızını arttırması B) 1 numaralı aracın sağ şeride geçmesi C) 2 numaralı araç takip mesafesini azaltmalı D) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi 47

48 48

49 Şekilde öndeki aracı geçmeye çalışan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? I Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması II Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi III Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektörle uyarması A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I-II-III 49

50 50

51 Aşağıdaki durumların hangisinde hız arttırılır? A) Bir başka araç tarafından geçilirken B) Kavşaklara yaklaşırken C) Öndeki araç geçilirken D) Sağa veya sola dönülürken 51

52 52

53 İki yönlü karayolunda araç geçilirken, geçen aracın hızını arttırmasının sebebi nedir? A) Yolun geniş olması B) Karşıdan gelen araç bulunmaması C) Geçişi güvenli şekilde tamamlaması D) Arkadan gelen araçların hızlı olması 53

54 54

55 Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez? A) Öndeki araç geçilirken B) Kavşaklara yaklaşırken C) Sağa veya sola dönerken D) Bir başka araç tarafından geçilirken 55

56 56

57 Aşağıdakilerden hangisi geçiş yapan araç sürücüsünün yapacağı davranışlardan biri değildir? A) Yol durumunu kontrol etmek B) Aracın hızını azaltmak C) Şerit değiştirme lambalarını kullanmak D) Öndeki araç sürücüsünü uyarmak 57

58 58

59 Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur? A) Karşıdan gelen araçla olan mesafenin B) Geçme yasağı olup olmadığının C) Geçilecek aracın markasının D) Geçilecek aracın hızının 59

60 60

61 Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır. B) Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki araç uyarılarak sağından geçilmelidir. C) Geçme sırasında banket kullanılabilinir. D) Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice yaklaşılmalıdır. 61

62 62

63 Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır? A) Gireceği şeridi gösteren dönüş ışıklarını kullanmamak B) Geçilen aracı kontrol etmeden sağa geçmek C) Başka aracı geçmeye çalışan araçları geçmemek D) Tepe üstü ve dönemeçte araç geçmek 63

64 64

65 Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan yanlışlardan biridir? A) Karşıdan gelen aracın güvenli bir mesafede olduğundan emin olmak B) Arkadan gelen araç olmadığı hâlde dönüş lâmbalarını kullanmak C) Yol ve trafik durumuna göre hareket etmek D) İki şeridi birden kullanmak 65

66 66

67 Aşağılardakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır? A) Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi B) Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması C) Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi D) Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi 67

68 68

69 Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı yanlıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 69

70 70

71 Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasak değildir? A) İki şeridi birden kullanmaları B) Kavşaklarda şerit değiştirmeleri C) İşaret vermeden şerit değiştirmeleri D) İki yönlü yollarda sol şeridi geçiş amaçlı kullanmaları 71

72 72

73 Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sağ banketten geçiş için yararlanılabilinir. B) Tramvayların sol yanından geçilmez. C) Geçme sırasında hız sınırı ihlâline ceza verilmez. D) Çok şeritli yollarda sağ şeritten hızlı gitme geçme sayılmaz. 73

74 74

75 Aşağıdaki durumlardan hangisinde araçların sağından geçilebilir? A) Yavaş seyreden araçların B) Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların C) Tırmanma şeridi olmayan yollardaki araçların D) Konvoy oluşturmuş araçların 75

76 76

77 Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan değildir? A) Öndeki aracın işaretini beklemek. B) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etme C) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak. D) Başka araç tarafından geçilirken şerit değiştirmemek. 77

78 78

79 Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün hangisini yapması yanlıştır? A) Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi B) Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi C) Geçmek için en sol şeridi kullanması D) En sağ şeride geçerek seyretmesi 79

80 80

81 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Uzunu gösteren lâmbaları yanıyorsa kısa lâmbaları yakması B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi C) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması D) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması 81

82 82

83 Şekildeki yolda geçme yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir? I - Yolun kaygan olup olmadığına II - Geçeceği aracın hızına III - Geçiş yapılacak şeridin trafik yoğunluğuna A) Yalnız l B) l ll C) II lll D) l ll lll 83

84 84

85 Şekle göre geçme işlemi yapan araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenir? I - Karşı yönden gelen aracın hızını kaile almadığı II - Geçilen araçtan yeteri kadar uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği III- Geçiş kurallarına uyduğu A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 85

86 86

87 Şekle göre geçme işlemi yapan araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenir? l - Tehlikeli geçiş yaptığı II - Geçilen araçtan yeteri kadar uzaklaşmadan sağ şeride geçildiği III- Görüşün yetersiz olduğu yoldan geçme yaptığı A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 87

88 88

89 Devamlı yol çizgisi neyi bildirir? A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini B) Hiçbir sebeple durulamayacağını C) Öndeki araçların geçilemeyeceğini D) Sağ bankette durulamayacağını 89

90 90

91 Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü takip mesafesine uymak ve şeridinde seyretmek zorundadır. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir? A) Devamlı yol çizgisi B) Diğer taşıt sürücüsü C) Yol kenarındaki çizgiler D) Hız kontrolü yapan uyarı cihazları 91

92 92

93 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A) 1 Numaralı aracın şerit değiştirmesi B) 2 Numaralı aracın önündeki aracı geçmesi C) 3 Numaralı aracın şerit değiştirmesi D) Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi 93

94 94

95 Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Öndeki aracın geç işaretine uymalıdır. B) Hızını arttırarak öndeki aracı geçmelidir. C) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalıdır. D) Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemelidir. 95

96 96

97 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1 Numaralı araç sürücüsü şerit ihlali yapmıştır. B) 3 Numaralı araç geçme yasağına uymamıştır. C) 2 Numaralı araç takip mesafesine uymamıştır. D) 2 ve 3 numaralı araçlar normal hızın altında seyretmiştir. 97

98 98

99 Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsü hatalıdır? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 99

100 100

101 Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir? A) İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğine C) Devamlı çizgi tarafından araçların şerit değiştiremeyeceğini D) Her iki yönden seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini 101

102 102

103 Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez? A) Kesikli çizgi tarafındaki aracın öndeki aracı geçebileceği B) Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiği C) Devamlı çizgi tarafındaki aracın tehlikeli yol bölümüne gireceği D) Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını 103

104 104

105 Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yolun tepe üstü kesimindeki yol çizgisidir? 105

106 106

107 -ARKADAN GELEN ARACA- YOL VERME ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 10 7

108 Geçilmekte olan araç sürücüleri kendilerini geçen araca yardımcı olmak zorundadır. Bunun için; 1- Hızını artırmadan bulundukları Ģeridi izlemeli, 2- GidiĢ yönüne göre sağa yaklaģmalı, 3- Dar ve trafiğin yoğun olduğu yollarda sağa yanaģtıktan sonra gerekirse durmalıdır. 108

109

110 Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü hangisini yapmalıdır? A) Hızını arttırmalıdır. B) Bulunduğu şeridi izlemelidir. C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır. D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir. 110

111 111

112 Şekle göre, geçilmekte olan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A) Hızını arttırması B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması C) Uzun huzmeli farları art arda yakması D) Gidiş yönüne göre sağa yaklaşması 112

113 113

114 Dar ve trafiğin yoğun olduğu taşıt yolunda yavaş seyreden sürücü kendisini geçmek isteyen diğer sürücülere nasıl davranmak zorundadır? A) Aracın hızını arttırmak B) Hemen yavaşlayıp olduğu yerde durma C) Sağa yanaşmak, gerekirse durmak D) Hızını azaltıp seyrine devam etmek 114

115 115

116