İdari Şartname Madde l.d) Eski Hali:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İdari Şartname Madde l.d) Eski Hali:"

Transkript

1 ZEYTLNAME İhale Zarflarının Teslim Tarihi saat r 10:00, 2 Nolu * Teklif ve Teminat Mektubu ' zarflarının açılma tarihi saat 14:30 olan Araç Kiralama Hizmeti Alımı ihalesi İdari Şartname ve Teknik Şartname 1 *de aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. İlgililere duyurulur İdari Şartname Madde l.d) Eski Hali: Törfe Kızılay) dilediği taktirde Teknik Şartname 2 kapsamında; 15,,2015 tarihine kadar firmaya bildirmek şartıyla, Tablo l de belirtilen toplam araç sayılanın % 20 ye kadar artırmakta ve sipariş çekilmeden firmaya bildirmek şartıyla % 20 ye kadar eksiltmekte serbesttir. Bu %20 lik artış sözleşme imzalanan Firma ile tek bir kalem üzerinden olabileceği gibi toplam adet Üzerinden de olabilecektir (sözleşme imzalanan toplam araç sayısı üzerinden %20 hesaplanarak tek bh kalemden de sipariş çekilebilecektir. Ömeğm toplam 378 adet aracın %20,si 76 adet araca tekabül etmektedir. 76 adet aracm hepsi bmek araç ta olabilir, 23 araç binek, 27 araç hafif ticari araç ve 26 araç ta ticari araçtan olabilecektir) Türk Kızılayt bu sayılar arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir Firma bunu kabal ettiğini taahhüt edecektir. fin geç tarihine kadar yapılabilecek artırım kapsamında temin edilecek binek ve hafif ticari araçlar için 30 gön, ticari araçlar için 90 gön önceden Firmaya yazık bildirim yapılacaktır. Artınlaa araçların teslim yerleri fârkjı iller olabilecektir. Eksiltme yapılması durumunda, Türk Kızılayı tarafindan hangi Bölge/iinitede hangi aracm teslim alınmayacağı teslimat programında belirtilen teslim tarihinden en az 30 gün öncesinden fermaya yazılı olarak bildirilecektir. Artının yoluyla almacak araçlarda 2016 model yıh ohna şartı aranmayacakta1;* Araçlar sıfır kilometre ve hiç kullanılmamı? olmak şartıyla 2Û15 model olabilecektir. Şartnamelere göre muayenesi yapılmak üzere, araçların tamamı 22.L tarihine kadar teslim adreslerine teslim edilmiş olacaktır tarihine kadar araçların muayene komisyonlarımızca muayenesi tamamlanacak ve araçların (amamı tarihinde kullanılmaya başlanacaktır Dolayısıyla teslime yönelik cezai işlemler 22,2014 tarihi itibariyle başlar. Firma, muayene iç in geçen bu sûre için hiçbir bedel talep edemeyecektir Türk Kızdayı dilediği takdirde Teknik Şartname 2 kapsamında; Törk Kızıiayı, tarihine kadar firmaya bildirmek şartıyla, yukarıda belirtilen toplam araç sayılarını % 20 ye kadar artırmakta ve sipariş çekilmeden firmaya bildirmek şartıyla % 20 ye kadar eksiltmekte serbesttir. Ba %20 lik artış sözleşme imzalanan Firma iie tek bir kalem üzerinden olabileceği gibi toplam adet üzerinden de olabilecektir (sözleşme imzalanan toplam araç sayısı üzerinden %20 hesaplanarak tek bir kalemden de sipariş çekilebilecektir. Örneğin toplam 45 adet aracın %20 si 9 adet araca tekabül etmektedir. 9 adet aracın hepsi binde araçta olabilir, 5 araç binek, 3 araç hafif ticari araç ve 1 araçta 4x4 Çift Kabin Kamyonet araç olabilecektir). Türk Kızılayı bn sayılar arasmda değişiklik yapma hakkına sahiptir.. Firma bunu kabul ettiğini taahhüt edecektir En geç tarihine kadar yapılabilecek artırım kapsamında temin edilçcck binek ve hafif ticari araçlar ve 4x4 Çift Kabin Kamyonet araç için 30 gün önceden Firmaya yazılı bildirîm yapılacaktır. Artınla» araçların teslim yerleri farklı iller olabilecektir. Eksiltme yapılması durumunda, Türk Kızıiayı tarafında» hangi merkeze ait hangi aracın teslim alınmayacağı teslimat programında belirtilen tealim tarihinden en az 30 gün öncesinden firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Artırım yoluyla alınacak araçlarda yeni model yıh olma şartı aranmayacaktır. Araçlar sıfir fcfloroetre vc hiç kullanılmam^ olmak şartıyla, içinde bulunulan yd veya bir önceki yıim modeli olabilecektir.

2 Şartnamelere göre muayenesi yapılmak üzere, araçlar yukarıda tabloda belirtilen tarihlere kadar adreslerine teslim edilmiş olacaktır. Araçların kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar araçların muayene komisyonlarımızca, muayenesi tamamlanacak ve araçlar tabloda tarihlerde kullanılmaya başlanacaktır Dolayı» ile teslime yönelik cezai işlemler yukarıdaki tabloda belirtilen muayeneye esas teslim tarihleri itibariyle başlar. Araçlar belirtilen kullanım tarihlerinden önce taşıt tanıma, araç takip vb cjhazfann takılması amacıyla ilgili servislere götürülecektir- Firma bu kullanım ve muayene için geçen sure İçin herhangi bir ücret ve hak talep edemez. İdari Şartname Madde l.d) Yeni Hali: Türk Kzzdayı dilediği taktirde Teknik Şartname 1 kapsamında; tarihine kadar firmaya bildirmek şartıyla, Tablo l de belirtilen toplam araç sayılarım % 20 ye kadar artırmakta ve sipariş çekilmeden firmaya bildirmek şartıyla % 2Q ye kadar eksiltmekte serbesttir, ihalede bîrden fayla kalemin bir firma tarafından alınması durumunda bu %2Ü7lik artış sözleşme imzalanan Firma ile tek bir kalem özerinden olabileceği gibi toplam adet üzerinde«de olabilecektir (sözleşme imzalanan toplam araç sayısı üzerinden %20 hesaplanarak tek bir kalemden de sipariş çekilebilecektir. Örneğin toplam 378 adet aracın %20 si 76 adet araca tekabül etmektedir. 76 adet aracm hepsi binek araç ta olabilir» 23 araç binek, 27 araç hafif ticari araç ve 26 araç ta ticari araçtan olabilecektir). Türk KızaJayı bu sayılar arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak ihaleyi ayrı firmaların alması durumunda da Firma bunu kabul ettiğini laahhöt edecektir. En geç tarihîne kadar yapılabilecek artırım kapsamında temin edilecek binek ve hafif ticari araçlar için 30 gün, ticari araçlar tçin 90 gün önceden Firmaya yazılı bildirim yapılacaktır. Artırılan araçların teslim yerleri farklı tiler olabilecektir. Eksiltme yaptlması durumunda, Türk Kızılayı tarafından hangi Bölge/ünitede lıangi aracm teslim alınmayacağı teslimat programında belirtilen teslim tarihinden en az 30 gün öncesinden firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Artırım yoluyla alınacak araçlarda 2016 model yılı olma şartı aranmayacaktır. Araçlar sıfir kilometre ve hiç kullanılmamış olmak şartıyla 2015 model olabilecektir. Şartnamelere göre muayenesi yapılmak üzere, araçların tamamı tarihine kadar teslim adreslerine teslim edilmiş olacaktır tarihine kadar araçların muayene komisyonlarımızca muayenesi tamamlanacak ve araçların tamamı tarihinde kullanılmaya başlanacaktır.. Dolayısıyla teslime yönelik cezai işlemler tarihi itibariyle başlar. Firma, muayene için geçe» bu süre için hiçbir bedel talep edemeyecektir. Türk Kızı layı dilediği takdirde Teknik Şartname 2 kapsamında; Türk Kızı layı, tarihine kadar firmaya bildirmek şartıyla, yukarıda belirtilen toplam araç sayılarını % 20 ye kadar artırmakta ve sipariş çekilmeden firmaya bildirmek şartıyla % 20*ye kadar eksiltmekte serbesttir. İhalede birden fazla halemla bîr firma taralından abnmagı durumunda bu %20 lik artış sözleşme imzalanan Firma ile tek bir kalem Özerinden olabileceği gibi toplam adet üzerinden de olabilecektir (sözleşme imzalanan toplam araç sayısı Özer inden %20 hesaplanarak tek tjir kalemden de sipariş çekilebilecektir. Örneğin toplam 45 adet aracm %20 si 9 adet araca tekabül etmektedir. 9 adet aracm hepsi binek araçta olabilir, 5 araç binek, 3 araç hafif ticari araç ve 1 araçta 4x4 Çrft Kabin Kamyonet araç olabüecektir). Türk Kızjlayı bu sayılar arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir Ancak ihaleyi ayn firmaların alması durumunda da Firma bunu kabul ettiğini taahhüt edecektir.. En geç tarihine kadar yapılabilecek artıran kapsamında temin edilecek binek ve hafif ticari araçlar ve 4x4 Çift Kabin Kamyonet araç için 30 gün önceden Firmaya yazılı bildirim yapılacaktır.. Artırılan araçların teslim yerleri farklı iller olabilecektir Eksiltme yapılması ( mumunda,

3 1 Türk tavlayı tarafından hangi merkeze ak hangi aracın teslim alınmayacağı teslimat belirtilen teslim tarihinden e«az 30 gün öncesinden firmaya yazılı olarak bildirilecektir, yoluyla âl utacak araçlarda yeni model yıh olma şartı aranmayacaktır. Araçlar sıfır kilometre ve Iıiç kullanılmamış olmak şartıyla, içinde bufanulan yıl veya bir önceki yıftn modeli olabilecektir Şartnamelere göçe muaycûcsi yapılmak üzere, araçlar yukarıda tabloda belirtilen talihlere kadar teslim adreslerine teslim edilmiş olacaktır. Araçlara* kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar araçların muayene komisyonlarımızca, muayenesi tamamlanacak ve araçlar tabloda tarihlerde kullanılmaya başlanacaktır. Dolayısı ile teslime yönelik cezai işlemler yukarıdaki tabloda belirtilen muayeneye esas testim tarihleri itibariyle başlar. Araçlar belirtilen kullanım tarihlerinden önce taşıt tanıma, araç takip yb cihazların takılması amacıyla ilgili servislere götürülecektir. Firma bu kullanım ve muayene için geçen sure için herhangi bir ücret ve hak talep edemez İdari Şartname Madde 4.2 Eski Hali: 1- ve 2. KALEMLERE AİT TEKLİF MEKTUPLARI (her iki kaleme de te k lif verilecekse) HER B İR İ AYRI ZARFA KONULARAK ÜZERİNE «... KALEM E A İT TEKLİF M EKTUBU Z A R F I» İBARESİ YAZILACAK. KALEMLERE AİT TEMİNAT MEKTUPLARI HER BİRİ AYRI ZARFA KONULARAK ÜZERİNE "... KALEM E A İT TEM İNAT M EKTUBU Z A R F I" İBARESİ YAZILARAK TAMAMI TEK BÜYÜK BİR ZARFIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUBU* İBARESİ YAZILACAKTIR, 2 NOLU TEK BÜYÜK ZARFIN ÜZERİNE HANGİ KALEM/KALEMLERE TEKLİF VERİLDİĞİ MUTLAK SURETLE BELİRTİLECEKTİR. İdari Şartname Madde 4*2Yeni Hali: ve 3. KALEMLERE AİT TEKLİF MEKTUPLARI (iter ÜC kaleme de te k lif verilecekse} HER BİRİ AYRI ZARFA KONULARAK ÜZERİNE...KALEME AİT TEKLİF M EKTUBU ZARFI** İBARESİ YAZILACAK. KALEMLERE AİT TEMİNAT MEKTUPLARI HER BİRİ AYRI ZARFA KONULARAK ÜZERİNE... KALEM E A İT TEM İNAT MEKTUBU Z A R F I" İBARESİ YAZILARAK TAMAMI TEK BÜYÜK BİR ZARFIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUBU İBARESİ YAZILACAKTIR. 2 NOLU TEK BÜYÜK ZARFIN ÜZERİNE HANGİ KALEM/KALEMLERE TEK LİF VERİLDİĞİ MUTLAK SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

4 İdari Şartname Madde 4.5 Eski Hali: Teklif mektubunda İdari- Teknik Şartnamelerin ve ejderinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.. Teklifler ekli teklif mektubu örneğine uygun olarak KDV Hariç TL cinsinden verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. TÜM AKAÇLAR İÇİN TEKLİF EDİLEN MARKA VE MODELLER TEKLİF MEKTUBUNDA BELİRTİLECEKTİR. ALTERNATİF MARKA VE MODEL TEKLİF EDİLMEYECEKTİR. TEKLİF EDİLECEK TEKNİK ŞARTNAME - 1 KAPSAMINDAKİ; - Tüm Binek Araçlar aynı marka, model ve donanım da, - Tün* H afif Ticari araçlar aynı marku? model ve donananda, - Tüm Ticari araçlar aynı marka, model ve donanımda. Olacakta*. TEKLİF EDİLECEK TEKNİK ŞARTNAME - 2 KAPSAMINDAKİ; - Tüm Binek Araç Tip 1 aynı marka, model ve donanımda, 7 Tüm Binek Araç Tip 2 aynı marka, model ve donanımda, Olacaktır. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ; 1. KALEM: TEKNİK ŞARTNAME 1 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 131 ADET TİCARİ ARACIN TOPLAM BEDELİ ÜZERİNDEN, 2. KALEM: TEKNİK ŞARTNAME 1 KAPSAMINDAKİ 113 ADET BİNEK ARAÇ, 134 ADET HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE TEKNİK ŞARTNAME 2 KAPSAMINDAKİ TÜM ARAÇLAR OLMAK ÜZERE TEKLİF EDİLECEK GENEL TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN, OLMAK ÜZERE 2 AYRI KALEM OLARAK YAPILACAKTIR > İSTEKLİLER, HER İKİ KALEME TEKLİF VERİLEBİLECEĞİ GİBİ TEK KALEME DE TEKLİF VERİLEBİLECEKTİR. ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLEMEYECEKTİR. İdari Şartname Madde 4.5 Yeni Hali: Teklif mektubunda İdari-Teknik Şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır Teklifler ekli teklif nıekttıbn örneğine uygun olarak KDV Hariç TL cinsinden verilecektir.» Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

5 TÜM ARAÇLAR İÇİN TEKLİF EDİLEN MARKA VE MO TEKLİF MEKTUBUNDA BELİRTİLECEKTİR. ALTERNATİF» VE MODEL TEKLİF EDİLMEYECEKTİR. TEKLİF EDİLECEK TEKNİK ŞARTNAME - 1 KAPSAMINDAKİ; - Tüın Binek Araçlar aynı marka, model ve d<raaıunt(la, - Tüm H afif Ticari araçlar aynı m arta, model vc donanımda, - Tüm Ticari araçlar aynı marka, model ve donanımda, Olacaktır. TEKLİF EDİLECEK TEKNİK ŞARTNAME - 2 KAPSAMINDAKİ; - Tüm Binek Araç Tip 1 aynı marka, model ve donanımda, - Tüm Binek Araç Tip 2 aynı marka, model ve donanımda, Olacaktır. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ; 1. KAT,KM: TEKNİK ŞARTNAME 1 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 131 ADET TİCARİ ARACIN TOPLAM BEDELİ ÜZERİNDEN, 2. KAİ.y.M: TEKNİK ŞARTNAME 1 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 113 ADET BİNEK ARACIN, TEKNİK ŞARTNAME 2 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 27 ADET BİNEK TİP 1 ARACIN, 16 ADET BİNEK TİP 2 ARACIN, 1 ADET 4X4 ÇİFT KABİN KAMYONETİN TOPLAM BEDELLERİ ÜZERİNDEN, 3. KALEM: TEKNİK ŞARTNAME 1 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 134 ADET HAFİF TİCARİ ARACIN, TEKNİK ŞARTNAME 2 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 1 ADET HAFİF TİCARİ ARACIN TOPLAM BEDELLERİ ÜZERİNDEN OLMAK ÜZERE 3 AYRI KALEM OLARAK YAPILACAKİTR. İSTEKLİLER, HER ÜÇ KALEME TEKLİF VERİLEBİLECEĞİ GİBİ TEK KALEME DE TEKLİF VERİLEBİLECEKTİR. ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLEMEYECEKTİR. İdari Şartname Madde 6-C Eski Hali: Geçici Teminat: Teklif sahipleri, 1.Kaleme ait tekliften te birlikte ,00 TL tutarında, 2. Kaleme ait teklifleri ile birlikte 0.000,00 TL tutarında teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kanın ihale K anunlarına tabu olmadığımdan EK TE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VF,R İT.FCEKTİR. Teminatların ynkanda belirtilen m iktarlardan az olması durumunda teklif geçersin sayılır. Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk KmlayTnca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin temi nallan İhaleden sonra iade edilir.

6 İsteklilerin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. İdari Şartname Madde 6-C Yeni Hali: Geçici Teminat: Teklif sahipleri, İ.Kalem e ait teklifleri ile birlikte 75,000,00 Î L tutarında, 2. Kaleme ait teklifleri ile birlikte ,ÜÜ TL, 3. Kaleme ait teklifleri ile birlikle 45,000,00 TL tutarında teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat maktabu ise, Türk Kızûuyı Kamu İhale Kuronlarına tabii olmadığından EK'ric YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR. Teminatların yukarıda belirtilen miktarlardan az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk Kızılayvnca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunutamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları ihaleden sonra iade edilir. jyfeklilerin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılm aksam ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. İdari Şartname Madde 14 Fiyat Farkı Eski Hali: İstekli tarafından ihale sonucunda Dİhaî olarak teklif edilen fiyatlar esas alınmak kaychyla, 2015 yıh Şubat ayı ve sonrasında teslim edilecek araçlar için, 2Û15 yılı Ocak ayından başlamak üzere araç teslim tarihinden önceki aylara ak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenecek Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ile Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (YÎ-ÜFE) ortalaması yıllık toplam % 10*u geçmeyecek şekilde aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde sözleşme fiyatlarına yansıtılacaktır (Yıl içinde TÜFE-YÎ-ÜFE ortalaması % itfa ulaştığında, yılsomma kadar %10 olarak kabul edilecektir) Teslim Tarihî Fiyat Farkı 2014 Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 2015 yılı ilk ay TÜFE YÎ-ÜFE; ortalaması 2015 Mart 2015 yılı ilk iki ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2015 Nisan 2015 yıh ilk üç ay TÜFE - YÎ-UFE ortalaması 2015 Mayıs 2015 yılı ilk dört ay TÜFE-YÎ-ÜFE ortalaması 2015 Haziran 2015 yılı ilk beş ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2015 Temmnz yılı Hk altı ay TÜFE - YÎ-UFE ortalaması 20İ5 Ağustos 20Î5 yıh ilk yedi ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2015 Eyfül 2015 yıh ÜkseJdz ay TÜFE-YÎ-ÜFE ortalaması

7 2015 Ekim 2015 ytiı ilk dokuz ay TÜFE-Yİ-ÜFE ortalaması ^ 2015 Kasım 2015 yılı ilk on ay TÜFE - YI-UFE ortalaması 2015 Aralık 2015 yılı ilk onbir ay TÜFE - Yt-ÜFE ortalaması *" 2016 Ocak 2015 yılı oniki ay TÜFE - Yt-ÜFE ortalaması 2016 Şubat 2015 yılı onıkt ay+2016 yılı ilk ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2016 Mart 20 İ 5 yılı oniki ay yılı ilk iki ay TÜFE - Yİ-UFE ortalaması 2016 Nisan 2015 yıl* oniki ay yılı ilk üç ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2016 Mayıs 20] 5 yıh oniki ay yılı ilk dört ay TUFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2016 Haziran 2015 yıh oniki ay yılı ilk beş ay TÜFE - Yİ-UFE ortalaması 2016 Temmuz 2015 yılı oniki ay yılı ifk altı ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2016 Ağustos 2015 yılı oniki ay yık Ok yedi ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2016 Eytüİ 2015 yılı oniki ay yıh ilk sekiz ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2016 Ekim 2015 yılı oniki ay yıh ilk dokuz ay TÜFE Yİ-ÜFE ortalaması 2016 Kasım 2015 yıh omki ay yıh ük on ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2Û16 Aralık 2015 yılı onfld ay yılı İîk onbir ay TÜFE - Yt-ÜFE ortalaması 2017 Ocak 2016 yıh oniki ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Şubat 2016 yıh oniki ay yılı ilk ay TUEE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Mart 2016yılıonikİ ay-3-20î7 yılı ilk iki ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Nisan 2016 yıh onikî ay-f-2017 yılı ilk üç ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Mayıs 2016 yılı oniki ay yıh ilk dört ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Haziran 2016 yılı oniki ay yıh ilk beş ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2ÖÎ 7 Temmuz 2016 yılı oniki ay yılı ilk altı ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Ağustos 2016 yıh oniki ay + 2Ö17 yıh ilk yedi ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Ey Ki! 20Î6 yıh oııikî ay yılı ilk sekiz ay TÜFE - Yİ-UFE ortalaması 2017 Ekim 2016 yıh oniki ay yılı ilk dokuz ay TÜFE - Yî-UFE ortalaması 2017 Kasrın 2016 yıh oniki ay yıh ilk on ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Aralık 2016 ydı oniki ay yılı ilk onbir ay TÜFE - Yİ-UFE ortalaması * 2015 yılı içinde fiya t farkmın % loht geçmesi durutmmda, 2016 yümâa uygulanacak fiya t farkmm hesaplarmıasmüa 2015 y ılı oniki ay TÖFE-YÎ-ÜFE ortalaması % 10 olarak alınacaktır Fiyat jcrfa hesapkıması fekip eden yıllar için de aynı şekilde yapılacaktır. Yukarıdaki tabloda belirtilen fiya t farkı* araçların teslim tarikinden itibaren, sözleşme süreni boyunca sabit fiya tım belirlemek için kullanılacak olup, araçlar teslim ahnâtktan sonra herhangi bir fiya t fa rkı uyguktnftuıyacaktır. İstekli ihale tarihinden sonra» gerek taahhüt süresi İçinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde "Taabhndîîn tamamen itasına kadar" vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kor farkı gibi sebeplere istinat ederek iş bu maddede belirtilen dışında herhangi bir fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz İdari Şartname Madde 14 Fiyat Farkı Yeni Hali: İstekli tanıfmdan İhale sonucunda nihai olarak teklif edilen fiyatlar esas alınmak kay d ly la, 2015 yılı Şnbat ayı ve sonrasında teslim edilecck araçlar için, 2015 yılı Ocak ayından başlamak üzere araç teslim tarihinden önceki aylara ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenecek

8 Tüketici Fiyattan Endeksi (TUJFE) ile Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (YI-UFE) toplam % 10'u geçmeyecek şekilde aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde sözleşme yansıtılacaktır. (Yıl içinde TOFE-Yİ-ÜFE ortalaması % 10ra ulaştığında» yılsomma kadar %IÛ o kabul edilecektir) Teslim Tarihi Fiyat Farkı 2014 Ağustos Eylül Ekim Kiisım Aralık Ocak Şubat 20İ 5 yılı ilk ay TÜFE Yİ-UFE ortalaması 2015 Mart 2015 yth ilk iki ay TÜFE-Yİ-ÜFE ortalaması 2015 Nisan 2015 yılı ilk üç ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2015 Mayıs 2015 yılı ilk dört ay TÜFE - Yİ-ÛFE ortalaması 2015 Haziran 2015 yılı ilk beş ay IÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 20] 5 Temmuz 2015 yılı ilk altı ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 20] 5 Ağustos 2015 yılı ifle yedi ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2015 Eylül 2015 yılı itk sekiz Ety TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2015 Ekim 2015 yılı ilk dokuz ay TÜFE - Yİ-UFE ortalaması 2075 Kasım 2015 yilı ilk o«ay TÜFE - Yİ-UFE ortalaması 2015 Aralık 2015 yılı ilk oııbir ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2016 Ocak 2015 yıiı oniki ay TÜFE - Yİ-UFE ortalaması 2016 Soba* 2015 yıîı OTiiid ay+2016 yılı iife ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2016 Mart 2Û15 yılı oniki ay yılı ilk iki ay IÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2016 Nisan 2015 yıh onikî ay yıh ilk üç ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2016 Mayıs 2015 yılı oniki ay yıit ilk dört ay IÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2016 Haziran 2015 yılı oniki ay -t yılı ilk beş ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2016 Temmuz 2015 ydı oniki ay yılı ilk alö ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2016 Ağustos 2015 yıiı onfltî ay yıh ilk yedi ay IÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2016 Eylül 2015 yılı onîki ay-f-2016 yılı ilk sekiz ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2015 yıîı oniki ay yılı ilk dokuz ay TÜFE - YÎ-ÜFE 2016 Ekim ortalaması 2016 Kasım 2015 yılı onîkî ay yılı ilk on ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2016 Aralık 2015 yılı oniki ay yılı ilk onbir ay TÜFE - Yİ-UFE ortalaması 2017 Ocak 2016 yılı oniki ay TUFE - Yİ-UFE ortalaması 2017 Şubat 2016 yılı oniki ay yılı ilk ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Mart 2016 ydı oniki ay yılı ilk iki ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2017 Nisan 2016 yıh oniki ay yıh ilk üç ay TÜFE - Yİ-UFE ortalaması 2017 Mayıs 2016 yıh oıuki ay yıh ilk dört ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Haziran 2016yıh oniki ay yıh ilk beş ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 20 î 7 Temmuz 2Ö16 yıh oniki ay yıh 3k altı ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması

9 2017 Ağusfos 2016 yıh oniki ay yıh ilk yedi ay TIJFE-Yİ-ÜFE ortalaması^ Eylül 20? 6 yılı oniki ay yıh ilk sekiz ay TÜFE - YÎ-ÜFE o rtalaması, 2017 Ekim 2016 yıh oniki ay yıh Ük dokuz ay TÜFE Yİ-LJFE ortalaması -J' 2017 Kasım 2016 yıh oniki ay yılı îtk on ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Aralık 2016 yılı oniki ay yıh ilk onbir ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 20i 8 Ocak 2017 yıh oniki ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Şubat 2017 yıh omki ay yılı İlkay IÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Mart 2017 ydı oniki ay yılı ilk iki ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 201 Nisan 2017 yrfj oniki ay yılı ilk üç ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Mayıs 2017 yılı onikr ay yılı ilk dört ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Haziran 2017 yıh oniki ay yıl ı ilk beş ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2018 Temmuz 2017 yıh oniki ay yılı ilk altı ay I ÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Ağustos 2017 yılı ooüct ay yılı ilk yedi ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 201«Eylül 2017 yıh oniki ay+2018 yılı ilk sekiz ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Ekim 2017 yılı ooiki ay yıh ilk dokuz ay TÜFE- Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Kasım 2017 yıh onikî ay yıh ilk on ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 201S Aralık 2017 yıh oniki ay yılı ilk onbir ay IÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2019 Ocak 2018 yılı omki ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2019 Şubat 2018 yıh oniki ay yıh ilk ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2019 Mart 2ÖI8 yıiı oniki ay yıh ük iki ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Nisan 2018 yıh oniki ay yıh Ök üp ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Mayıs 201S yılı oniki ay yılı ilk dört ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2019 Haziran 2018 yılı oniki ay yılı ilk. beş ay TÜFE - Yİ-UFE ortalaması 2019 Temmuz 2018 yıh oniki ay yıh 3k altı ay TÜFE - Yİ-UFE ortaiaması 2019 Ağustos yıh oniki ay yılı 3k yedi ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2019 Eylül 2018 yılı oniki ay yıîj ilk sekiz ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2019 Ekim 2018 yıh oniki ay yılı ilk doku? ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Kasım 2018 yıh ontkî ay yılı îlk o q ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Aralık 2018 yılı oniki ay yıh ifk onbir ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması * 2015 yd ı içinde fiya t farkmm % JO u geçmesi durumunda, 2Öl 6 ydm âa uygulanacak fiya t farkmm hesapiarmuismda 2015 yû ı omki ay TUFE-YÎ-ÜFE ortalaması % 10 olarak alınacaktır Fiyat farkı hesaplaması takip eden yıllar için de aynı şekilde yapılacaktır. Yakandaki tabloda belirtilen fiya tfa rk ı, araçların teslim tarihinden itibaren, sözleşme süresi boyunca sabit fiya tım beürtemek için kullanılacak olup, araçlar teslim ahmhktan sonra herhangi b irfiya t fo rte ftygu i a ı ı ı ı u z y a c a k t t f. İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde "Taahhüdün tamamen ifasına kadar" vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler komnast, fiyatların yükselmesi, nakliye ve İşçi ücretlerini«artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek iş bu maddede belirtilen dışında herhangi bir fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz.

10 TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ-1 Tarife.../../2014 TÜRK KIZILA Yİ İHALK KURUL BAŞKANLIĞIMA ANKARA Türk Kra&yTmn ihtiyaçı olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen araçları aşağıdaki tabloda belirtilen bedcderfe tanımaya mahsus kiraya vermeyi kabul ve taahhüt ederiz Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü için Teknik Şartname l kapsamında; MİKTARI m m m m iiï m m İ İ 1İ İ I İ M B ^ 'ft ÎV-Jv; ev:* >: Ticarî Araç 131Adci 7860 GENEL TOPLAM İdari ve Teknik Şartnamelerin tamamını okuduk aynen kabul ediyoruz Opsiyon süresi: 90 gündür. Testa«Süresi: Teknik Şartnamede belirtilen teslim programma nygun olarak teslim edilecektir FİRMA ADI/UNVANI KAŞE -İM Z A

11 TEJO İF MEKTOTÜ ÖRNEĞİ -2 YENİ HALİ Tarih.* TÜRK KIZILA Yİ İH A L f KlfRÜL BAŞKANLiĞFNA ANKARA Türk Kıziiayı'om ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve raiktarten belirtilen araçları aşağıdaki tabloda belirtilen bedelleri taşmaya mahsus kiraya vermeyi kabıri ve taahhüt ederiz. Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük Merkep Bağlıları ve Faaliyet Alanları için Teknik Şartname 1 ve 2 kapsamında;. r r r m ik ta r i ; B H H Teknik Şartname 1 kapsamında Binek Araç 113 Adet 46Ö8 Teknik Şartname 2 kapsamında Binek Araç T ip i 27 Adet Teknik Şartname 2 kapsamında Binek Araç Tip 2 16 Adet Teknik Şartname 2 kapsamında 4x4 Çift Kabin Kamyonet 1 Adet GENEL TOPLAM İdari ve Teknik Şartnamelerin tamamım okuduk aynen kabul ediyoruz Opsîyon sûresi: 90 göndür. Teslim Süresi* Teknik Şartnamede belirtilen teslim program ma ııygun olarak teslim edilecektir. FİRMA ADI i ÜNVANI KAŞE-İMZA.

12 TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ 3 YENİ HALİ TÜRK KIZIL AYI İHALE KURUL BAŞKANLIĞINA ANKARA Türic Kızdayı nm ihtiyacı olan aşağıda emsi ve miktarları belirtilesi araçları aşağıdaki tabloda belirtilen bedellerle taşımaya mahsus kimya vermeyi kabul ve taahhüt ederiz. Kan Hizmetleri Genel Müdörlügn Genel Müdürlük Merkez, BâğIdan ve Faaliyet Atanları içki Teknik Şartname 1 ve 2 kapsamında; Teknik Şartname I kapsamımla Hafif Ticari Araç 134 Adet Teknik Şartname 2 kapsamında Hafif Ticari Araç 1 Adet GENEL TOPLAM m m m m m a A m m idari ve Te&nik Şartnamelerin tamamım okuduk aynen kabul ediyoruz. * Opsiyon süresi: 90 gündür. 1 eslim Sûresi: Teknik Şartnamede belirtilen teslim programına uygun olarak teslim cdilecektir. FİRMA ADI / UNVANI KAŞE - İMZA

13 AftAC BOtÇESI ESP HA1İ FATURA DÜZENLENECEK A' "TOR A R AÇSAK 4XACIARH KULLAH AMATA BA$lAJ4ACAä TARİHİ 2ûltf 2015 ADAMA BİNEK 01AUO25 30» 108 MB ANKARA BINÛC 014K Tl ANTALYA B IN S yım.ıtn* 72 n BURSA BİNEK 8«84 DftAftBAJQR BİN EX 0LÍXL201S 36 D ÛZCt BİNEK w j b a n s ERZURUM BİNEK PLOUtOlS 4S 43 ESK&04JR PİNEK 0L01.201S GAZİANTEP BİNEK [STA>*U1 BİNEK 19 (ncl S 228 İZMİR BİNEK 20 <KL0L KAYSERİ BİNEK 03.QLÍ MALATYA BİNEK a vu m s 48 5AMSUN BİNEK OLÛLÎÛIS 72 İT RA ISDN 8İPCK VAN BJNEK 01.0U015 ADANA HAFİF TİCARİ 10 OL OL AHKAM HAFİF TİCARİ ,2015 1S2 132 AMTAİYA rnâe-dcarl CL0ÍJQ25 72 BURSA HAFİF TİCARİ QLOL DİYARBAKIR HAriFTİCARİ ÛL OL 2015 e4 DDZCE KAHF TİCARİ OLOİJKttS KK 1Û3 ERZURUM HAflF TİCARİ GL01-201S EStiSEHI* HAFİF TİCARİ ÛLÛL20Î5 eo 60 GAZİANTEP HAFÍF TİCARİ 01.01JU15 72 İSTANBUL HAflF TİCARİ 22 OLPi-ZDm E 3 T HAFİF TİCARİ 1«ÛLİTL KAY5EJU HAFJF TİCARİ o ım ^ p ıs 34 m a l a t v a HAFİF Tİ CARİ 01_D1_2315 SAMSUN h a f it j Cari TRABZÛe* HAfJF TâCAFfJ 0 1 Ä U M VAN HAFİF TİCARİ oun ADAMA TİCARİ 13 QL0015 1S6 166 ANKARA TİCARİ 16 01,01^ AWTAÍYA TfCAftl 0î_Û2_2fllS BORSA TİCARİ 0L DİYARBAKIR TİCARİ 01.0L201S 48 DOZCE TİCARİ 0L(n_201S 60 ERZURUM TİCARİ û u n j m s 36 3b EaoŞmiR TİCABtl oaxn_2di ĞAZtAOTEP TİCARİ İSTANBUL TİCARİ î i S2 İZMİR TİCARİ İS OL KAYSERİ TİCARİ OLOLJWS MALATYA TİCARİ SAMSUN TİCARİ 02.ÜL201S 34 TRABZON TİCARİ 0LOL2O VAH TİCARİ 0J-0L2O15 24 GENtl MUDCRIÜK BMEKTİPL ÛLÖ8.2Û GÜÇ İDARESİ BİN at TİPİ 0U3&.20ÍA M JtfM ü J SÜ AfY0 «FA3IÓKÁ fiim KTlPl &Í-QÍ1 Ú16 MİNERAUJ SO ERZİMCAH FABİtiKA 0 İN EK TİPİ 02, MİNERALLİ SU ER2İNCAK FABRİKA EHNEXT1PL QL U1USAL Af T BtNÉXílPl 01.C İST. MÜODRlOĞÜ BİNBCTİPİ îtlog TESrtSTtDAVlAUWfTCPt TJP M ftxe2i U n Bc T ip i Û1.4 MlfgRALLJ S [7 PAZAftLAMASATTŞ ANKARA shoe TİP İ 03.OL MİHtfcMU SU PATW UM «SATI^ MJKARA ÖİMEKTİPİ (H-OL2ûl MlWTtftUi SU PAİMtLAMA «O IS ÉSTAMJÚL BfaOCTİPL ÛLÛL M lk m m İ SU PAZAR LAMA SATIŞ STAH80L E İN f t TİPİ 01.0U01& MfeCflAUtSO PAZARLAMA 5ATC ADANA BtNEKTjPL U-OL2Û15 M*gRAlliSuPrta^lAMA^ATÎSTCAgZQM 0ÎM3CTİP1 0L0İ.202S M İfdA Lli su PAZftftiAMASAnş fznnfe BÍn xhpi o ı a u a ı s MIHEBALÚ 5U PAZARLAMA SATIŞ SfcT. VONETM &İNEKTİPÎ OLÛS2Û MORALLİ SUAfYOW FA6RÍXA 0ÍNEXTÍP2 01.0SXH* MİTCBALİİ SU AFVOM FAQRBCA BKÉXTÍP2 0WW-2O1S MlMERAlU Ä J ERZİNCAN FAfttbiA BHEKTİP2 01ÛL2Û15 MUmALU Sil PAZAftLASW ŞAHS ANKARA BW KTÍP MÍWERA1U SU PAZARUW$ATi$ ÎSTAMBUL BCNEKTİP2 0J-0L2Û1S 60 «0 MlMRAlUSU PAZARLAMA SftT»$ ADAMA BIMEKTİP2 03-OL2Û15 MİNt RALLİ ŞU PAZAKIAMASATS AKTAÍ.YA BÍMEK TİP2 01.ÛL2015 QN L MÜDÜRLÜK HAFİFTİ CARİ OU>1.ZOİ5 EMİNE RAUİ SU ERZİNCAN FABR KA4X4CfFTKABlWiW<ty0Wn~ XAMYQKET K C S -ÎO Iİ S, 422 4S ?A » t ıgg *6 M _ ı s _ S2 « » _ J 48 _ W 60

14 AI»CftÜ*XESÍ- <ENÍHAb «V i. FAJWlAOÜZEl«MMCATSWB ' V * akaçlajom KUUAWrtAH TÚ* ARACSAYtSt TAJÂIİ $ z n i x o a ADANA BİNEK 9 OLOLZÜ loâ X X ancam BIFtfX u o jxm ro ií l (WTA1XA 5l* X E OLOI2CQ i BtibSA BTNİK 7 O U lj O lj SA fw U plfauhjujk bicck t OLM.2MS 36 se a D02CE eruc* 6 0L0S15 72 Ï2 73 ejmjftijm sekek 4 «LOUD1Í 4«45 «ESKİSİDİR SİNE* S OL0L2015 sa 50 «6A3AWTEP BİNEK 6 «_öl_ n 7İ İSTANBUL e ft EK 19 DLOLZnS 1Æ 228 İZMİA ete ex L2Cn$ g KAmnJ B tt EK 4 QI.0U «48 m a iäiya BİH EK d 4S 48 A3 SAMO» (UNE* S ÖL001$ 72 >2 72 TRAJSZW4 BM a r 2 DİJÎUOÎİ VAÍ» s n a i Q u n jw» 03 U AMMA JW fc ticari lo OLCCL2D15 0 u a C AMURA H A f fn a m ı s m n ı im '. lä ANTMJfA H A fÿttout; 6 9L0L2» BUMA 8 01ÛL MnwsAiox tla J* TİCARİ 7 <n m j(îlc> SA æ S4 0Ù2CÉ HA fif TİCARİ 9 OLQ1.2C» VK Cİ EKZUWJM H«*TtCAKİ A < u m ; SKl$EHfc KA^TfQVtl 5 O lju cn  soi GA2iAKTB> KAHFtİCABl cn.2U ^ KVAM0UL rtw*tïquîl Ti Ol At!(HS U 264 Í2M1R WAI*Tt>ftl to QLOI.2Q1S ÏIÊ 2 U z u KAYS *1 7 0 L 0 IJ0 I S4 SMAATÍA fw#~rica f 1 ÖLOIWIS 13 5AMJUW HArtFTfcAEİ 7 Oj_ÖI_2CH5» ' trabzon WJSltCARt 4 <a_oı_a5l5 4& 4S1 48 vmm Hftflf TİCARİ 4 OLOİJUS «S <t& 43; ACWWA rtcasi » 1S6 156: AM tm A TİCART 16 n j o n s I S İ İ 132 1S2 AWTA1ÏA ricakr 31 Û L0L20»»6 96 d6»6 9LHSA flo u t S m _oı_»l5 96 9G 46İ DİYARBAKIR tîcaei 4 «L o ıa n s - a DUZŒ TÏCAPl S ÜLüUOlS 60 « ERZUJWM TlCAflf 3 QJ_01_S} G 36 S & M ift ricafti n GttllOTEP Ttow» 3D 0 L 0 U UO 0 Û 0 STÄM8IA TİCARİ OUOİ5 2S S2 kzmir TİCARİ 33 W01-Z0ÏS a s 216 2*6 216»G KAV5EDI n e w t 6 ÙL0U MftLAIYA TlCAfJ * c n o u o ı s & 45 4â 9UGUN TİCARİ r O lo U ftls < 4 fut TRABZC* TUTAR) 2 LÛLÎÛ15 24 TA VAM TİCARİ % OIAL201S M 24 M GCNELMOdÚRLÜK BMEKTİP1 4 İJSL2Û «e 4«SÖCfcUttESl BfcEKTlPl 1 O i.taze o A 5 mjic iu íij su fljton FABRİKA sbjert ÎPi 1 0LÛU01«t2 Mit«RAU] SU EAZİaCAM TAMİCA 8*JEKT1P1 1 OIUSJÛ14 S MİNERALÜSU EftZfetGAN FABtkA sfcjektlpl 2 OLOJ-Ttns ln u s A u u n 6*JE*TİP1 1 0UÏSL3014 S e r. M D vaao éd SİN EU TİPİ 2 01SEJ2Û14 M TÉSUlSTKiAV] AU1WTOÍHP MBKÉ2Î BWËBTlPl 1 0LX«,2(U4 5 MltCBJUijsu pa2m%ama SATIS Ankara «N fft İP l s M W M MlW W ill SM PAZMOMM SATC AM KM» B iw aripa 2 ar m itn * krineuuu SU PAZAWAMA SAn^iSTujaUt BİNEK TİPİ 2 0UJL2ŒIS M it«m ili SU *A2MtUM* 5ÄTTS fcnthbul BİN» TİPİ 1 0 L Î0.2 Û M Ml«IWáUSU PAZAKIAM4 «ABADANA BİNEK TİPİ 1 m ıffh Mjr* ító^üsu PAZARLAMA SATtSTRAaH* r â ÊI TİPİ 1 0LÛ1,201S MlWRAliJsu PAÍBAAMASttTSfeMlB BlMEKTİPl 1 OL0015 M] WftAlíl SU PAXU1AMA SATIS S*ST.»ÖNEîfcı» BİNEKT1P2 4 0JU8 2 H4 20 4â «A i MfttfltAllJSUAFTCiN RMRİKA a n o t t i p i ULM,<UH İH» 24 M MllCJUlljsUAFIQN FA8BİKA B fra rip î 1 OLCU. 2 «S MlNtRAUl SU BtáaCAH RMfifcA BİNKTİP2 1 OI.Q Ml m ftaáil SU PAIU&AMt SATtf AM KAM BİN ES TİP 2 1 0^ X Í MJlCIUUi] SU PAZAiOAMA SATIS BTMJBUl BNEK7TP2 s O t u m u ea 60 z t^r«imil3upa2abtama5atoacja» ÎÎfia7 ip 2 1 0l_0î_201S MlWRAUl SU PAZARLAMA SATIS AWTAiíA îiw a n p j 1 OLO015 ÂNÉLMÜOÛAtDlC KAHPTtCAAl 1 OLOlJOtS U MlWUUlSU BtnetO M FAMtíRA«4C*TW>fllMKAM<rúflCT UMWÄJET 1 ALÛâ2014 S 423 İ s. v " ^ i - 6 ] C M is? :tv ; -a

15 i AM ÇXiXA*AtOA TZSVJ*aTTARLQ5\f-ESfÓRAU M e ^ z 4 d r G&ieitfi&füffitlspitJ: etn^tsısğs 8 í* ± T ip l JUbsumr a j i w i W W OI.M 20M M m t JTottsm a k f t a IN taribi «o ffw w rf W f f j t o í n S m t t Datffpou Terfíft o u u M 5 w^ifúititavcnct M B ttn t t d b u w fcjfcyw TaHte JfeSítwríTf CPl ktarea üodivhjíí w u t A UM^etüMBr CHC8.2W ktvnbutmvtsiavjb D I.O U İ1* IstAMUt TíjAtS«TnStrñ HtBVtíkfi Aitxjtépe Ttjf ME»*<aí Ü IA N n il OLOI.2DİI. O lc ftiq H AHKWU n a w to M A tn fe r TO»ctftinMú rfñó0 Dİ.ÛL20I5 CdjOíSus tstanhjl İSTAMUJI Ü L ÍU 0 1 S n i m im < WjchjC A» Remete» AawrtwoJitoiiito V M ü V m ü fifiğ a d tlu H d S TMOZOK IdbteyflW 51# ^fcerrfoi y&tdútf MWSrf0j0 Míkyb >&> fcteonéfcrf 4 ftw n 4 * * 0 msmbm01> C0X&20Í* AÍYÓN HhcraW&r ttmmfeff foisruut tfifífwbijá 0I.4&2Q24 (U J IO U 4 «ÖNCA* E*2fKCW 4 n jj Tjpi ^ A l t p SieeXAroíTipi 27 a toe ia rtf 7Tp2 u H Sİfıtam / Oıç 1-1 T ^ t a n tí

16 Aiwçnjd AMfSOUBt BfaetrAnf 7q».l 27 PJJKİlAıaçTlp 2 ** u t t f n c B ia n t S ı* 4ÇjfrKM i6kanırarfî 1- Toptao «s

17 İLAVE BİLGİ Kiralanacak Araçlarım Ortalama Km yenleri; Teknik Şartname 1 kapsamında Binek Araçlar Yıllık Ortalama: km Teknik Şartname 1 kapsamında Hafif Ticari Araçlar Yıllık Ortalama: km Teknik Şartname 1 kapsamında Ticari Araçlar Yıllık Ortalama: km Teknik Şartname 2 kapsamında Binek Tip 1 Araçlar YıEık OrtaUma: km Teknik Şartname 2 kapsamında Binek Tip 2 Araçlar Yıilık Ortalama:25.ÖOO km Teknik Şartname 2 kapsamında Hafif Ticari Araçlar Yıllık Orta! ama : km Km verileri bilgilendirme amaçlı ortalama olarak, verilmiş olup Türk Kızılayım herhangi bir taahhüt altona sokmamakta birlikte hizmetm yürütülmesi e&aasmda yılhk olarak belirtilen km'lerin aşılması durumunda yüklenici Türk Ktzılayz ndan herhangi hak ve bedel talep edemez

18 TURKK3ZÍLAYI UM ZEYİLNAME Konu: tarihinde kanunumuz tarafindaa yapılacak olan A ra ç Kiralam a Hizmeti Alımı39 ihalesine ait teknik şartname (IV in ilgili maddelerinde yağıd ak i değişiklikler yapılmıştır; Teknik Şartname (1) Madde 2?dc değişiktik yapılmıştır: Teknik Şartnam e (1) Madde 2 Eski Hali: Bu teknik.şartname, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında aşağıda cim i ve miktarı yazılı araç tedarikini kapsamaktadır. ihaleyi kazanan firma, aşağıda yer alan tabloda belirtilen sayılarda araçların ekli teslimat programında belirtilen tarihlerde öngörülen merkezde işe başlamalarına dair Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalayacaktır.. Tüm sözleşmelerin suresi, akit tarihinden bağımsız ohnak üzere tarihinde sona erecektir MUAYENEYE ESAS TESLİM TARİHİ ARAÇLARIN KULLANILMAYA BAŞLANACAĞI TARİH BİTİŞ TARİHİ BİNEK ARAÇ HAFİF TİCARÎ ARAÇ TİCARÎ ARAÇ TOPLAM Türk Kızılayı, tarihine kadar firmaya bildirmek şartıyla, yukarıda belirtilen toplam araç sayılarım % 20*ye kadar artırmakta ve sipariş çekilmeden firmaya bildirmek şartıyla % 20 ye kadar eksiltmekte serbesttir. Bu %20'lik artış sözleşme imzalanan Firma ile tek bir kalem üzerinden olabileceği gibi toplam adet özerinden de olabilecektir (sözleşme imzalanan toplam araç sayısı üzerinden %20 hesaplanarak tek bir kalemden de sipariş çekilebilecektir. Örmeğin toplam 378 adet araç m %20 si 76 adet araca tekabül etmektedir. 76 adet aracın hepsi binek araç ta olabilir, 23 araç binek, 27 araç hafif ticari araç ve 26 araç ta ticari araçtan olabilecektir). Türk Kızılayı bu sayılar arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Firma bunu kabul ettiğini taahhüt edecektir. En geç tarihine kadar yapılabilecek artırım kapsamında temin edilecek binek vc hafif ticari araçlar için 30 gün, ticari araçlar için 90 gün Önceden Firmaya yazılı bildirim yapılacaktır. Artırılan araçların teslim yerleri farklı üter olabilecektir. Eksiltme yapılması durumunda, Türk Kızılayı tarafından hangi Bölge/ünitede hangi aracm teslim alınmayacağı teslimat programında belirtilen testim tarihinden en az 30 gün Örgesinden firmaya yazıh olarak bildirilecektir. Artırım yoluyla alınacak araçlarda 2016 model yıjt olma şartı aranmayacaktır. Araçlar sıfır kilometre ve hiç kullanılmamış olmak şartıyla 2015 model olabilecektir, İşbu teknik şartnameye göre muayenesi yapılmak üzere, araçların tamamı tarihine kadar teslim adreslerine teslim edilmiş olacaktır tarihine kadar araçlarm muayene komisyonlarımızca muayenesi tamamlanacak ve araçların tamamı tarihinde kullanılmaya başlanacaktır. Dolayısıyla teslime yönelik cezai işlemler tarihi itibariyle başlar Firma, muayene için geçen bu süre için hiçbir bedel talep edemeyecektir.

19 Teknik Şartnam e (1) Madde 2 Yeni Hali: Bu teknik şartname, Binek Araç ve HafifTicari Araçlar için 2015, 2016 ve 2017, Ticari Araçlar için 2015, 2016, 2017, 2013, 2019 yıllarında aşağıda cinsi ve miktan yazılı araç tedarikini kapsamaktadır İhaleyi kazanan firroa, aşağıda yer alan tabloda belirtilen sayılarda araçların ekli teslimat programında belirtilen tarihlerde öngörülen merkezde işe başlamalarına dair Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üe sözleşme imzalayacaktır Binek Araç ve Hafif Ticari Araçlar içm tüm sözleşmelerin süresi, akit tarihinden bağımsız olmak üzere 31,.2017 tarihinde, Ticari Araçlar için tüm sözleşmelerin süresi, akit tarihinden bağımsız olmak üzere 31,,2019 tarihinde sona erecektir MUAYENEYE ESAS TESLİM TARİHİ ARAÇLARIN KULLANILMAYA BAŞLANACAĞI TARİH BİTİŞ TARİHİ BİNEK ARAÇ HAFİF TİCARİ ARAÇ TİCA Rİ ARAÇ TOPLAM L.20Í JJ Türle K jzûayı, tarihine kadar firmaya bildirmek şartıyla, yakanda belirtilen toplam araç sayıların» % 20*ye kadar artırmakta ve sipariş çekilmeden firmaya bildirmek şartıyla % 20 ye kadar eksütmekte serbesttir. İhalede birden fazla kalemin bir firma tarafından alınması durumunda, bu %207Kk artış sözleşme imzalanan Firma ile tek bir kalem üzerinden olabileceği gibi toplara adet üzerinden de olabilecektir (sözleşme imzalanan toplam araç sayısı üzerinden %20 hesaplanarak tek bir kalemden de sipariş çekilebilecektir. Örmeğin toplam 378 adet aracın %2G5si 76 adet araca tekabül etmektedir. 76 adet aracın hepsi binek araç ta olabilir, 23 araç binek, 27 araç hafif ticari araç ve 26 araç ta ticari araçtan olabilecektir). Türk Kızılayı bu sayılar arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak ihaîeyi ayrı firmaların alması durumunda da Firma bumı kabul ettiğini taahhüt edecektir. En geç tarihine kadar yapılabilecek artmın kapsamında temin edilecek binek ve hafif ticari araçlar için 30 gün, ticari araçlar için 90 gün öncedcn Firmaya yazılı bildirim yapılacaktır. Artırılan araçlajın teslim yerleri farklı iller olabilecektir* Eksiltme yapılması durumunda, Türk Kızılayı tarafından hangi Bölge/ünitede hangi aracın teslim alınmayacağı teslimat programında belirtilen teslim tarihinden en az 30 gün öncesinden firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Artırım yoluyla alınacak araçlarda 2016 model yılı olma şartı aranmayacaktır Araçlar sıfır kilometre ve hiç kullanılmamış olmak şartıyla 2015 model olabilecektir. İşbu teknik şartnameye göre muayenesi yapılmak üzere, araçların tamamı tarihine kadar teslim adreslerine teslim edilmiş olacaktır tarihine kadar araçların muayene komisyonlarımızca muayenesi tamamlanacak ve araçların lauiauu tarihinde kullanılmaya başlanacaktır Dolayısıyla teslime yönelik cezai işlemler tarihi itibariyle başlar Firma, muayene için geçen bu süre için hiçbir bedel talep edemeyecektir. ^ FKSS72&5

20 Teknik Şartnam e (1) Madde 33* te değişiklik yapılmıştır: Teknik Şartnam e (1) Madde 33 Eski Hali: Araçla/ teslim alıodrğa yıl veya daha üzeri model ve kujjanılmaittcş (en fazh 100 km + tcscile kayıtlı olduğu il ile aracın hizmete alınacağı il arasındaki Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenmiş olan mesafe) olacaktır İlg ili m adde düzeltilm iş h a li He aşağıdadır; Teknik Şartnam e (1) Madde 33 Yeni ffau: Araçlar teslim alındığa yıl (2014) veya daha üzeri model ve kullanılmamış (en fazla 100 km + tescile kayıtb olduğu it ile araç m hizmete alınacağı il arasmdıkt Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenmiş olan mesafe) olacaktır. Ancak Ticari Araçlarda, üst yapım, logo vc tescil işlemleri olduğu için, en fazla 500 km + tescile kayıtlı olduğu il île aracın hizmete alınacağı il arasındaki Karayolları Geoel Müdürlüğünce belirlenmiş olan mesafe kadarı kabul edilecektir.. Teknik Şartnam e (1) Madde 7 9 da değişiklik yapılmıştır: Teknik Şartnam e (1) M adde 7.9 Eski Hali: İş bu teknik şartnamenin bağlı olduğu ihale Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünce yapılacak, ancak; sözleşmeler ve buna bağlı olarak yapılacak işlemler araç lamı hizmet verdiği ilgili Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafmdan yürütülecek vc takip edilecektir. İlg ili m adde düzjdt 'dmsş h a li de aşağtdadw; Teknik Şartnam e (1) Madde 7.9 Yeni Halt: İş bu teknik şartnamenin bağlı olduğu ihale, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünce yapılacak, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlılarınca (Bölge Kan Merkezleri vc Kan Bağışı Merkezleri) kullanılacak araçlar içîn sözleşme Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılacak, ancak; sözleşmeler ve buna bağlı olarak yapılacak işlemler araçların hizmet verdiği ilgili Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve takip edilecektir Teknik Şartnam e (1) M adde 7.16 da değişildik yapılmıştın Teknik Şartnam e (1) M adde 7.26 Eski Hali: Binek ve Hafif Ticari Araç Kiralama işi için teklif verecek firmaların; taşıma/araç kiralama işme ait kamu veya özel sektörden alınmış en az TL tutarmda iş bitirme belgesi vermesi ve en az 50 araçlık filoya sahip olmaları gerekmektedir. İhaleye ortak girişim ile girmeye istekli olacak firmaların her biri îstenen belgeleri ve şartlan ayrı ayrı sağlayabileceği gibi, iş ortaklarından sadece biri şartname maddesinde belirtilen koşullan sağlayıp, ilgili evrak lan beyan etmesi de yeterli olacaktır İhaleye girmeye istekli ortak girişim firma taamdan birinin iflas etmesi ya da ortaklıklarımı bozulması durumunda ise Türk Kızılayı ile yüklemci%rtak girişim fnjt laları arasında imtftlanati sözleşme fesh edilip, sunulan teminatlar irad kabul edilir. K s

21 TURKK1ZIIAY! İlgUi m adde düzeltilm iş k o li ile aşağıdadır; Teknik Şartnam e (1) Madde 7.16 Yeni Hafi: Binek ve Hafif Ticari Araç Kiralama işi için teklif verecek firmaların; taşıma/araç kiralama işine ait kamu veya özel sektörden alınmtş en az TL tutarında iş bitirme belgesi vermesi ve ea az 50 araçlık filoya sahip olmaları gerekmektedir, İhaleye ortak girişim ile girmeye istekli olacak firmalar m her biri istenen belgeleri ve şartlan ayrı ayrı sağlayabileceği gibi, iş ortaklarından sadece biri şartname maddesinde belirtilen koşullan sağlayıp, ilgili evraklar* beyan etmesi yeterli olacaktır. Aynı yamanda iş ortakların iş bitirme toplamlanntn da ilgili tutan ( TL) sağlamaları da yeterli olacaktır, ihaleye girmeye istekli ortak girişim firmalarmdaa birinin iflas etmesi ya da ortaklıklarının bozulması durumunda ise Türk K ışlayı ile yüklenici ortak girişim firmaları arasında imzalanan sözleşme fesh edilip, sunulan teminatlar kad kabul edilir. Teknik Şartname (1) Madde 7.17 de değişiklik yapılmıştır: Teknik Şartnam e (!) M adde 7.17 Eski Hali: Ticari Arap Kiralama işi için teklif verecek firmaların; taşıma/araç kiralama işine ait kamu veya özel sektörden alinmiş en az TL tutarında, iş bitirme belgesi vermesi ve enaz 20 araçlık filoya sahip olmaları gerekmektedir, ihaleye ortak girişim ile girmeye istekli olacak firmaların her biri istenen belgeleri ve şartlan ayrı ayrı sağlayabileceği gibi, iş ortaklarından sadece biri şartname maddesinde belirtilen koşullan sağlayıp, ilgili evrakları beyan etmesi de yeterli olacaktır, ihaleye girmeye istekli ortak girişim fîrm&tarmdao birinin iflas etmesi ya da ortaklıklarının bozulması durumunda ise Türk Kısulayı ile yüklenici ortak girişim firmaları arasında imzalanan sözleşme fesh edilip, sunulan teminatlar iıad kabul edilir. İigHi m adde düzeiiihniş h a il ite aşağıdadır; Teknik Şartnam e (1) M adde 7.17 Yeni Hali: Ticari Araç Kiralama işi için teklif verecek firmaların; taşıma/araç kiralama İşine ait kamu veya özel sektörden alınmış en az TL tutarında iş bitirme belgesi vermesi ve en az 20 araçlık filoya sahip olmaları gerekmektedir. İhaleye ortak girişim ile girmeye istekli olacak firmaların her biri istenen belgeleri ve şartlan ayrı ayn sağlayabileceği gibi, iş ortaklarından sadece biri şartname maddesinde belirtilen koşulları sağlayıp* ilgili evrakları beyan etmesi de yeterli olacaktır. Aynı zamanda iş ortakların iş bitirme toplamlarının da ilgili tutan ( TL) sağlamaları da yeterli olacaktır ihaleye girmeye istekli ortak girişim firmalarından birinin iflas etmesi ya da ortûldıklarmın bozulması durumunda is* Türk Kızılayı ile yüklenici ortak girişim fine alan arasında imzalanan sözleşme fesh edilip, sunulan teminatlar trad kabul edilir.. ÎV ^ \ 1 /I W \ ı! A

22 1 TURKKIZILaYI im» ZEYİLNAME Koutt: 20.06,2014 tarihinde kararanımız tarafhıâan yapılacak olan Araç Kiralama Hizmeti Ahmı" ihalesine ait teknik şartfeanse (1y İn ilgili maddelerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır; Teknik Şartname (1) Medde 3,18,1 de değişiklik yapılmıştır: Teloıik Şartname (1) Madde Eski Hali; Araç, en az 4 (dört) kişiîik oturma kapasitesine sahip olacaktır. İlg iii m adde düzetidmiş h a fi Ue aşağtda& r; Teknik Şartnam e (1) M adde Yeni Hali: Araç, en az şoför dahil 4 (dön) kişilik oturma kapasitesine sahip olacaktır.. Teknik Şartname (1) Madde 3.Î9.6 da değişiklik yapdauştir: Teknik Şartnam e (1) M adde Eski ffaüi Aracm maksimum agami yüklü ağırlığı en a kg olacaktır. Ü güi m adde düzeltilm iş h a li He aşağıdadır; Teknik Şartnam e (1) Madde Yeni Hali: Aracın maksimum azami yüktü ağırlığı 3500 kg olacaktır.

23 ' T ü rkk ızd a yı A raç Sıra lama H izfn eti ulam ih a lesine a it T ekn ik Şartnam e (2}', T eknik Şartnam e (2) M adde 2*de değişiklikyapılnaşiır. T ekn ik Şartnam e (2) M adde 2 E sk i H a li : 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ: Bu tebrik şartname, 2014,2015,2016 ve 2017 yıllan arasında aşağıda cinsi ve miktarı yazılı araç tedarikini kapsamaktadır. İhaleyi kazanan firma, aşağıda yer alan tabloda belirtike sayılarda araçlarm ekli teslimat programında belirtilen tarihlerde öngörülen merkezlere tcslimmi sağlayarak, Türk Kıztiayı Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalayacaktır. Türo sözleşmelerin süresi, akit tarihinden bağımsız olmak üzere tarihinde sona erecektir. MUAYENEYE ESAS TESLİM TARİHİ ARAÇLARIN KULLANIMA ALINACAĞI TARİH SÖZLEŞM E BİTİŞ TARİHİ BİNEK ARAÇ HAFİF TİCA Rİ ARAÇ 4x4 ÇİFT KARIN KAMYONET TOPLAM GENEL TOPLAM Türk Kızıl ayı, tarihine kadar firmaya bildirmek şartıyla, yukarıda belirtilen toplam araç sayılarım % 20*ye kadar artırmakta ve sipariş çekilmeden firmaya bildirmek şartıyla % 20*ye kadar eksiltmekte serbesttir. Bu %20 lik artış sözleşme imzalanan Firma ile tek bir kalem özerinden olabileceği gibi toplam adet üzerinden de olabilecektir (sözleşme imzalanan toplam araç sayısı üzerinden %20 hesaplanarak tek bir kalemden de sipariş çekilebilecektir. Örneğin toplam 45 adet aracın %20 si 9 adet araca tekabül etmektedir. 9 adet aracın hepsi binek araçta olabilir, 5 araç binek, 3 araç baiıf ticari araç ve 1 araçta 4x4 Çift Kabin Kamyonet araç olabilecektir). Türk Kızılay* bu sayılar arasmda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Firma bunu kabul ettiğini taahhüt edecektir. En geç tarihine kadar yapılabilecek arünm kapsamında temin edilecek binek ve hafif ticari araçlar için 30 gön önceden Firmaya yazdı bildirim yapılacaktır. Artırılan araçların teslim yerleri faiklı iller olabilecektir Eksiltme yapılması dunıraonda, Türk Kızılayı tarafından hangi merkeze ait hangi aracın teslim alınmayacağı teslimat programında belirtilen teslim tarihinden en az 30 gön öncesinden firmaya yazılı olarak bildirilecektir. A rtırım yolnyla alınacak araçlarda yeni model yılı olma şartı aranm ayacaktır. A raçlar sıftr kilometre ve hiç kullanılmamış olmak şartıyla, içinde bulunulan yıl veya b îr önceki yılın modeli olabilecektir. İşbu tftlmik şartnameye göre muayenesi yapılmak üzere, araçlar yukarıda tabloda belirtilen tarihlere kadar teslim adreslerine teslim edilmiş olacaktır. Araçların kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar araçların muayene kranisyonlanmızca, muayenesi tamamlanacak ve araçlar tabloda tarihlerde kullanılmaya başlanacaktır. Dolayın ile teslime yönelik cezai işlem ler yukarıdaki tabloda belirtilen muayeneye esas teslim tarihleri itibariyle başlar. Araçlar belirtilen knsanım tarihlerinden önce taşıt tanıma, araç takip vb cihazların takılması amacıyla ilgili servislere götürülecektir. Firma bu kullanım ve muayene için geçen süre için herhangi bir ücret vc hak takp edemez

12.06.2014 014307' TURKKIZILAYI. Sayı : D.50.0.ICZY.0.33.04 Konu : Araç Kiralama Hizmeti Al ım İhalesi Ek : Zeyilname KARGO

12.06.2014 014307' TURKKIZILAYI. Sayı : D.50.0.ICZY.0.33.04 Konu : Araç Kiralama Hizmeti Al ım İhalesi Ek : Zeyilname KARGO Sayı : D.50.0.ICZY.0.33.04 Konu : Araç Kiralama Hizmeti Al ım İhalesi Ek : Zeyilname KARGO TURKKIZILAYI 12.06.2014 014307' 3 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜK 1868 Lojistik Direktörlü ğü Ataç 1. Sokak No:32

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. D 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızıl ayı7mn her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen araçların sürücüsüz olarak kiralama hizmeti,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİKLİ HOLDER TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. TESLİMAT... 3 4. MUAYENE...

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ OTOMATİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ. Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2016 yılı Otomatik Lanset Teknik Şartnamesi Sayfa 1

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ OTOMATİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ. Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2016 yılı Otomatik Lanset Teknik Şartnamesi Sayfa 1 TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ OTOMATİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2016 yılı Otomatik Lanset Teknik Şartnamesi Sayfa 1 İÇİNDEKİLER MADDE 1 TANIMLAR..... 3 MADDE 2 İHALENİN KONUSU....

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

KÖK KART TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÖK KART TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK HÜCRE KOORDİNASYON MERKEZİ KÖK KART TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM...3 2. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 3.TESLİMAT 3 4.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR...

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- ŞARTNAMENİN KONUSU Genel Sekreterliğimize ait 06 BR 847 plakalı, 210.000 km de bulunan, metalik gri renkli, VOLKSWAGEN CARAVELLA

Detaylı

TURKKIZILAYI. TÜRK KIZILA Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATÍN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI. TÜRK KIZILA Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATÍN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILA Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATÍN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayfnm her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve tekııik şartname hükümlerine

Detaylı

B320 TOOL SAKLAMA ve MRB BEKLEME ALANLARI YAPIM İŞLERİ İHALESİ

B320 TOOL SAKLAMA ve MRB BEKLEME ALANLARI YAPIM İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA B320 TOOL SAKLAMA ve MRB BEKLEME ALANLARI YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/20 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MADALYA KUTUSU VE PLAKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI MADALYA KUTUSU VE PLAKET TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI MADALYA KUTUSU VE PLAKET TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MADALYA KUTUSU VE PLAKET... 2 2. MUAYENE... 3 3. TESLİMAT... 3 4. GENEL HÜKÜMLER... 4 TÜRK KIZILAYI MADALYA KUTUSU

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN 26881 Teklif No 677/2015-1409 İşin Adı 20000 Adet Bardak Plastik Alım Şekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

İhale Evrak Bedeli MİKRODEV MARKA UZAK TERMİNAL ÜNİTESİ RTU 330 8D0 16Dİ 32MB 45 Adet / 15:00 100,00 TL

İhale Evrak Bedeli MİKRODEV MARKA UZAK TERMİNAL ÜNİTESİ RTU 330 8D0 16Dİ 32MB 45 Adet / 15:00 100,00 TL DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI MİKRODEV MARKA

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası : TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA /./20 Teklif Sahibinin Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Tebligata esas açık adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası Telefon ve Faks numarası Elektronik

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

TÜRKKIZILÂYI ÎÖ68 TÜRK K IZILA Y! G EN EL M ÜDÜRLÜGÜNDEN ARAÇ K İRALA M A H İZ M E T İ SATIN AJLINACAKTIR.

TÜRKKIZILÂYI ÎÖ68 TÜRK K IZILA Y! G EN EL M ÜDÜRLÜGÜNDEN ARAÇ K İRALA M A H İZ M E T İ SATIN AJLINACAKTIR. TÜRKKIZILÂYI ÎÖ68 TÜRK K IZILA Y! G EN EL M ÜDÜRLÜGÜNDEN ARAÇ K İRALA M A H İZ M E T İ SATIN AJLINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı 'nm her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI Mustafa BAŞARAN Sayıştay Denetçisi GİRİŞ: 26.12.2008

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 165 KVA JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 165 KVA JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 165 KVA JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR. İhale Tarihi : 16/11/ 2017 Perşembe günü Saat 14.00 İhale Kayıt No : 2017/570784 Talep Takip No : BENU68A8L Ofisimizce,

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ

YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ Birliğimiz reklamını içeren aşağıdaki beden, miktar ve özellikleri belirtilen Yazlık ve Kışlık iş Tulumu yaptırılacaktır. 1- İHALE TARİHİ VE YERİ Bu satınalma işine

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI İHTİYACI 18 KALEM MUHTELİF LASTİK VE AKÜ SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇÖP KONTEYNERİ TEMİNİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ ( İHALE NO: 16181)

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇÖP KONTEYNERİ TEMİNİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ ( İHALE NO: 16181) 1. İhale Edilen Malzeme: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇÖP KONTEYNERİ TEMİNİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ ( İHALE NO: 16181) İşbu ihale ile listesi ve teknik şartnamesi, bu şartname ekinde verilen çöp konteynerlerinin

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135430 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME

Detaylı

TÜRK KIZILAYI PLAKET/PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI PLAKET/PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI PLAKET/PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. TEDARİK EDİLECEK PLAKET, PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU... 3 3. MUAYENE... 3 4. TESLİMAT... 4 5. GENEL

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ ANTİ-A; ANTİ-B; ANTİ-AB; ANTİ- D SERUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ ANTİ-A; ANTİ-B; ANTİ-AB; ANTİ- D SERUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ ANTİ-A; ANTİ-B; ANTİ-AB; ANTİ- D SERUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Kan Merkezleri Anti-A; Anti-B; Anti-AB; Anti-D Serumu Teknik Şartnamesi Sayfa 1/5 İÇİNDEKİLER MADDE

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı : 22804967/ Ljfc 11/09/2015 Konu : İhale İlanı Metni Hk. Karakoçan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Karakaçan ilçesi sınırlan dâhilinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

Tebliğ 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESĠNĠN UYGULAMASINA DAĠR TEBLĠĞ (ARAÇ MUAYENELERĠNE DAĠR) SERĠ NO:1

Tebliğ 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESĠNĠN UYGULAMASINA DAĠR TEBLĠĞ (ARAÇ MUAYENELERĠNE DAĠR) SERĠ NO:1 Tebliğ Maliye Bakanlığından: 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESĠNĠN UYGULAMASINA DAĠR TEBLĠĞ (ARAÇ MUAYENELERĠNE DAĠR) SERĠ NO:1 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

B60 ve B40 NOLU BİNA ÇATI TADİLATI YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

B60 ve B40 NOLU BİNA ÇATI TADİLATI YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA B60 ve B40 NOLU BİNA ÇATI TADİLATI YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/142266 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR PERSONEL TAŞIMA

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI PROMOSYON PORSELEN KUPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI PROMOSYON PORSELEN KUPA TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI PROMOSYON PORSELEN KUPA TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. TEDARİK EDİLECEK KUPA... 2 3. KUPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 4. MUAYENE... 2 5. TESLİMAT... 3 6. GENEL HÜKÜMLER... 3

Detaylı

AJANDA ŞARTNAMESİ ../..

AJANDA ŞARTNAMESİ ../.. AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2012 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA BİRLİK) Genel

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/189-1 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde; 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL VE MUADİL TONER ALIMI TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL VE MUADİL TONER ALIMI TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL VE MUADİL TONER ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. YAPILACAK İŞ : 3 3. SATIN ALINACAK MLAZEME/HİZMET VE ADETLERİ:...3 4. MUADİL TONERLER

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için 2 ADET OTOBÜS ALIM İHALESİ teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

* İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve mühürlenecektir.

* İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve mühürlenecektir. İŞ BİTİRME BELGESİ (ALT YÜKLENİCİ) Sayı : Tarih: 1 İdarenin adı 2 Esas işin adı ve varsa ihale kayıt numarası 3 Esas işin tanımı 4 Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı 5 Alt yüklenicinin adı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GERİ DÖNÜŞÜMLÜ NOT DEFTERİ VE KALEM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GERİ DÖNÜŞÜMLÜ NOT DEFTERİ VE KALEM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI GERİ DÖNÜŞÜMLÜ NOT DEFTERİ VE KALEM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. TEDARİK EDİLECEK GERİ DÖNÜŞÜMLÜ NOT DEFTERİ VE KALEM SETİ... 2 3. GERİ DÖNÜŞÜMLÜ NOT DEFTERİ VE KALEM

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR...

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/ İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/ İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/592941 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 13556 18.08.2010 Konu : Sial 2010 Paris Gıda Fuar Gezisi Hk. Sayın İlgili, Sial 2010 Paris Uluslararası Gıda Fuarı (17-21 Ekim 2010) gezisi için kapalı zarfta teklif almak

Detaylı

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2015 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME TÜRK I BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/157488 İhalenin adı Periyodik Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı