ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ, ZĠHĠN ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ A.B.D.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ, ZĠHĠN ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ A.B.D."

Transkript

1 1 Bu belge Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği Programında okuyan 4. Sınıf öğrencileri için hazırlanmıştır. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ, ZĠHĠN ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ A.B.D. ZĠHĠNSEL YETERSĠZLĠKTEN ETKĠLENMĠġ ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN GENEL DEĞERLENDĠRME FORMU 1 Ocak, 2013 SAMSUN 1 Bu belge Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 4. Sınıf öğrencileri için hazırlanmıştır.

2 Bu değerlendirme formu öğrencinin, kapsamlı eğitim programı hazırlanması için ev, okul, toplum ve okula hazırlık becerilerinde yapabildikleri ve gereksinimlerini belirlemek için hazırlanmıģtır. YÖNERGE: 1. Kimlik bilgilerini doldurun. 2. Değerlendirme formunun amacını okuyun. 3. Değerlendirme formunun ilk sütunundaki davranıģları yönerge halinde öğrenciye verin (tek fırsat yöntemine göre performans alımı) 4. Değerlendirme sorularında cevabı (-) olan soruların cevaplarını davranıģsal olarak ifade edin. Özbakım Becerileri Tuvalet Becerileri Bu beceri alanında öğretmen görüģmelerinden ve kendi gözlemlerinizden yararlanın. Öğrencinin bağımsız yaptığı basamaklarda bağımsız sütununa, yardımla yaptığı basamakları açıklama sütununa iģaretleyin. Giyinme Becerileri Bu beceri alanında öğretmen görüģmelerinden ve kendi gözlemlerinizden yararlanın. Gözlem yapamadığım beceri için tekli fırsat yöntemine göre değerlendirme yap. Örneğin Ģapka çıkarma becerisi için öğrenciye Ģapkanı çıkar de. Bağımsız yaparsa evet sütununa (+) iģareti koy. Yapamazsa hayır sütununa (+) iģaretlerim. Bu beceriler kolaydan zora doğru bir sıra izlediği için öğrencinin bağımsız yapamadığı beceriden sonra değerlendirmeye son ver. Bir sonraki özbakım becerisine geç. Yemek Yeme Becerisi Öğretmen görüģmelerinden ve kendi gözlemlerinden yararlanarak değerlendirme yap. Öğrencinin bağımsız yaptığı beceriyi evet sütununa iģaretlerim. Bağımsız yapamadığı basamakta değerlendirmeye son veririm. Yardıma ihtiyaç duyulan durumları açıklama bölümünü yaz. KiĢisel Bakım ve Temizlik Becerileri Öğretmen görüģmelerinden ve kendi gözlemlerinden yararlanarak değerlendirme yap. Öğrencinin bağımsız yaptığı basamağa kadar iģaretleme yap. Bağımsız yapamadığı basamakta değerlendirmeyi kese. Günlük YaĢam Becerileri Sınıf öğretmeniyle yapacağın görüģmeyle değerlendirme yap. Bu alanda bütün basamaklar için değerlendirme yap. Öğrencinin bağımsız yaptığı basamağa bağımsız, yapamadığı basamağa da açıklamada yer ver. 1

3 Psikomotor Beceriler Bu beceri alanında kendin değerlendirme yap. Örneğin kalem tutma becerisi için kalemi öğrencinin önüne koyar, kalemi tut de. Bağımsız tutarsa evet sütununa iģaretle. Yardımla yaparsa açıklama sütununa yaz. Diğer beceriler içinde aynı uygulamayı yap. BiliĢsel Beceriler Bu beceri alanında renklerden kırmızı değerlendirildikten sonra sırasıyla daire, Büyüklük, Uzunluk, Kalınlık, Az, Ġçinde Ģeklinde değerlendirme yapılacaktır. Sonra Sarı, Üçgen v.b Ģeklinde devam edilecektir. Her kavram kendi içinde kolaydan zora doğru bir sıra izlediği için değerlendirmeye ilk önce kavramın gösterme boyutuyla baģlayın. Renk: Renk için eģleme ve kavram düzeyinde kullanacağım bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Kırmızı EĢleme: Dört farklı renkteki araçları çocuğun önüne diz, kendi önüne de kırmızı olan araçlardan birini koy, çocuğa buna bak bu ne renk diyerek incelet. Elimdekine bak ne renk de. Daha sonra önündekilere bak ve kendi önündeki aracı göstererek bununla aynı renkte olanları göster de. Gösterirse (+) koyup diğer araçları incelet. Bir araç gösterirse baģka bununla aynı renkte olan var mı de. Diğerlerini de gösterirse (+),bir iki tane gösterip durursa bitti mi BaĢka bununla aynı renkte olan var mı? de. Farklı cinste nesneler arasından gösterme Araçları çocuğun önüne diz. Bu ne renk diyerek hepsini incelet, daha sonra önündekilerin rengine bak kırmızı olanı göster de. Gösterirse (+) koyup diğer araçları uygula. Gösterilenin rengini söyleme Araçları çocuğun önüne diz, daha sonra renklerine burası ne renk burası ne renk diyerek incelet. Sonra kırmızı olan bölümü göstererek buna bak burası hangi renk söyle de. Öğrencinin söylediğini aynen yaz, diğer araçlara geç. Diğer renkler içinde aynı Ģekilde uygulamayı yap. ġekil: ġekil için eģleme ve kavram düzeyinde kullanacağım bildiririm ve araçları aģağıdaki gibidir. Daire EĢleme: Çocukla araçları masaya diz. Sonra önümdeki daire dâhil bütün Ģekilleri buna bak bunun Ģekli nasıl buna bak bunun Ģekli nasıl diyerek incelet. Elimdekine bak Ģekli nasıl de. Daha sonra önündeki Ģekli göstererek bununla aynı Ģekilde olanları göster de. Çocuk gösterirse ilgili sütuna (+) iģareti koy. Bir tanesini gösterip diğerlerini gösteremezse baģka var mı diye ipucu ver. Farklı cins nesneler arasından gösterme Araçları çocuğun önüne diz. Bütün Ģekilleri parmağınla Ģekline dikkat çekerek buna bak bunun Ģekli nasıl diye incelet, daha sonra önündeki Ģekillere bak daire olanı göster der. Gösterirse (+) koyup diğer araçlara geç. Gösterilenin hangi Ģekil olduğunu söyleme Araçları çocuğun önüne koy. Bütün aracın üzerindeki Ģekilleri göstererek bu hangi Ģekil bu hangi Ģekil diyerek incelet, daha sonra daire olanı göstererek bu Ģeklin adı ne söyle de. Söylediğini aynen yaz ve diğer araçlara geçer. Diğer Ģekiller içinde aynı uygulamayı yap. 2

4 Büyüklük: Büyüklük için eģleme ve kavram düzeyinde kullanacağın bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Büyüklük EĢleme: EĢlemede araçları diz, inceletirken de bunun büyüklüğü nasıl bunun büyüklüğü nasıl de. Kendi aracını eline alarak bunun büyüklüğü nasıl der buna bak, önündeki nesnelerin büyüklüğüne bak bununla aynı büyüklükte olanları göster de. Çocuk gösterirse ilgili sütuna (+) iģareti koy. Bir tanesini gösterip diğerlerini gösteremezse baģka var mı diye ipucu ver. Aynı cins farklı tip nesne ve nesne resminden gösterme Araçları çocuğun önüne diz. Büyüklüklerine dikkat çekerek incelet. Daha sonra önündekilere bak büyük olanı göster der. Gösterirse (+) koyup diğer araçlara geç. Gösterilenin büyüklüğünü söyleme Araçları çocuğun önüne diz. Büyüklüklerine dikkat çekerek incelet. Daha sonra büyük olan aracı gösterip bunun büyüklüğü diğer aracı gösterip buna göre nasıl de. Öğrenci büyük diye söylerse söylediğini aynen yaz. Diğer araçlara geç. Söylemezse soruyu yineler ve ardından büyük mü küçük mü diye sor. Söylediğini aynen yaz. Küçük kavramı içinde aynı süreci uygula. Uzunluk: Bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Uzunluk EĢleme: EĢlemede araçları diz. Ġnceletirken de buna bak bunun uzunluğu nasıl bunun uzunluğu nasıl de. Kendi aracını eline alarak buna bak bunun uzunluğu nasıl önündekilere bak bununla aynı uzunlukta olanları göster de. Çocuk gösterirse ilgili sütuna (+) iģareti koy. Bir tanesini gösterip diğerlerini gösteremezse baģka var mı diye ipucu ver. Aynı cins farklı tip nesne ve nesne resminden gösterme Araçları masaya diz. Öğrenciye tek tek araçları bunun uzunluğu nasıl, diyerek uzunluklarına dikkat çekerek incelet. Araçların alt hizalarının eģit olması için masaya kâğıttan bir çizgi yapıģtır ve araçları bu çizginin hizasına diz. Öğrenciye önündekilere bak uzun olanı göster der. Gösterirse (+) koyup diğer araçlara geç. Gösterilenin uzunluğunu söyleme Araçları çocuğun önüne koy. Uzunluklarına dikkat çekerek incelet. Daha sonra uzun olan aracı göstererek bunun uzunluğu buna göre diğer aracı göstererek nasıl de. Uzun mu-kısa mı de, uzun derse söylediğini aynen yaz ve diğer araçlarla devam et. Kısa kavramı içinde aynı süreci uygula. Kalınlık: Bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Kalınlık EĢleme: EĢlemede araçları diz. Ġnceletirken de buna bak bunun kalınlığı nasıl bunun kalınlığı nasıl de. Kendi aracını eline alarak buna bak bunun kalınlığı nasıl önündekilerin kalınlığına bak bununla aynı kalınlıkta olanları göster de. Çocuk gösterirse ilgili sütuna (+) iģareti koy. Bir tanesini gösterip diğerlerini gösteremezse baģka var mı diye ipucu ver. 3

5 Aynı cins farklı tip nesne ve nesne resminden gösterme Araçları masaya diz. Öğrenciye tek tek araçları bunun kalınlığı nasıl, diyerek kalınlıklarına dikkat çekerek incelet. Öğrenciye önündekilere bak kalın olanı göster de. Gösterirse (+) koyup diğer araçlara geç. Gösterilenin kalınlığını söyleme Araçları çocuğun önüne koy. Kalınlıklarına dikkat çekerek incelet. Daha sonra kalın olan aracı göstererek bunun kalınlığı buna göre diğer aracı göstererek nasıl de. Kalın mı-ince mi der, kalın derse söylediğini aynen yaz. Diğer araçlarla devam et. Ġnce kavramı içinde aynı süreci uygula. Çokluk: Bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir EĢleme: Aynı cins farklı tip nesne ve nesne resminden gösterme Çocuğun önüne aynı cins farklı tipteki düğmelerin olduğu kapları koy. Kapların birinde az sayıda diğerinde çok sayıda düğme olsun. Kapları çokluklarına dikkat çekerek incelet. Daha sonra önündekilere bak çok olanı göster de. Gösterirse (+) koyup diğer araçlarla devam et. Gösterilenin çokluğunu söyleme Çocuğun önüne içinde fasulyeler olan iki tane kap koy. Kapların birinde az sayıda diğerinde çok sayıda fasulye olsun. Kapları tek tek göstererek buna bak bunun çokluğu nasıl diyerek incelet. Daha sonra çok fasulye olan kabı göstererek bunun çokluğu buna göre nasıl az mı çok mu de ve diğer kabı da göster. Söylediğini aynen yazarım. Diğer araç setlerine geç. Konum: Altında Kavramı Farklı cins nesnelerden gösterme Araçları masaya diz. Buna bak bu cetvel bu kalemliğin neresinde buna bak bu toka bu kaset kabının neresinde toka ile cetvelden kalemlik ile kaset kabının altında olanı göster de. Gösterirse (+) iģaretleyip diğer araçlara geç. Gösterilenin konumunu söyleme Araçları tek tek buna bak bu sünger kasetin neresinde buna bak bu uç kutusu selabandın neresinde diyerek incelet. Daha sonra selabandın altındaki uç kutusu göster, bu uç kutusu selabandın neresinde söyle de. Öğrencinin söylediğini yaz ve diğer araçlarla devam et. Diğer konum kavramları içinde aynı süreci uygula. Sayma Becerileri: Öğrenciye 1 den baģlayarak say de. Doğru saydığı yere kadar olan sayıyı yaz. Sayı Kavramı: Tane 1 Tane EĢleme Kendi önüne bir tane boncuk al. Öğrencinin önüne de tabakların içinde değiģik renkte değiģik sayılarda boncuk olan tabakları koy. Öğrenciye tabaklardaki boncukları göstererek bak bu ne kadar bak bu ne kadar de. Benim önümdeki tabaktaki boncukları göstererek bak, sayısına bak diye söyle. Öğrenciye önündekilerin sayısına bak, elindekini göster ve bununla aynı sayıda olanları göster de. Gösterirse (+)iģareti koy. Diğer araçlarla da devam et. Öğrenci dört kezden üçünde doğru gösterirse diğerlerine geç. 4

6 Farklı cins nesnelerden gösterme der tane nohut olan tabakları öğrencinin önüne koy. Buna bak bu kaç taneymiģ diye hepsini incelet. Önündekilere bak bir tane olanı göster de. Gösterirse (+) koy. Diğer araçlarla da aynı uygulamayı yap. Söyleme Öğrencinin önüne tabağın içinde 1 tane boncuk olan tabak koy. Önündekilere bak kaç tane boncuk var söyle diye sor. Öğrencinin söylediğini yaz. Diğer taneler içinde aynı süreci uygula. Sayı Sembolü Okuma: Sayıları karıģık yazıp önüne koy. Her sayının altına bir parantez aç. Sayıyı göstererek buna bak bu kaç söyle de. Söylediği sayıyı sayının altındaki paranteze yaz. Sayı Sembolü Yazma: Öğrenciye kâğıt kalem ver. Sayıları karıģık olarak yazmasını iste. BaĢka bir kâğıda sayıları yazarak altına parantez aça.1 yaz dediğinde doğru yazarsa paranteze (+) yaz. YanlıĢ yazarsa yazdığı sayıyı yaz. Diğer sayılar içinde aynısını yap. Toplama: Tek basamaklı iģlemleri bir kâğıda yazarak öğrenciye ver. Doğru yaptıklarına (+) yaz.4 iģlemden en az 3 nü doğru olarak yaparsa saat okumaya geç. Saat Okuma: Saat maketleri üzerinde yarım saati, tam saatleri ve çeyrek saatleri sor. Yarım saatleri okuyorsa çeyrek saatleri sor, okuyamazsa tam saatleri okumaya geç. Doğru okuduğu saatlere (+) yaz. Bütün: Bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Farklı tip nesne ya da nesne resminden gösterme Araçları çocuğun önüne koy. Bütünlüklere dikkat çekerek incelet. Daha sonra önündekilere bak bütün olanı göster de. Gösterirse diğer araçlarla devam et. Gösterilenin ne olduğunu söyleme Araçları çocuğun önüne koy. Bütünlüklere dikkat çekerek incelet. Daha sonra bütün olanı gösterip bunun bütünlüğü, nasıl de. Söylerse söylediğini yaz. Diğer araçlarla devam et. Çeyrek ve yarım içinde aynı uygulamayı yap. Dil Becerileri Alıcı Dil: KiĢisel gözlemlerinden, öğretmen görüģmelerinden, aile gözlemlerimden yararlan. Ġfade Edici Dil: KiĢisel gözlemlerinden, öğretmen görüģmelerinden, aile gözlemlerimden yararlan. Öğrenciye sorular sorup ifade edici dilini öğren. 5

7 OKULÖNCESĠ DÖNEMĠ 6

8 KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ Öğrencinin Adı : Tarih: / / Öğrencinin YaĢı : GörüĢmeci: Öğrencinin Okulu Sınıfı : Velinin Adı : ĠletiĢim : Öğrencinin Ek Yetersizliği:.. Öğrencinin Kullandığı Ġlaç, Protez vb.:. Diğer Bilgiler:

9 EV KĠġĠSEL BAKIM YEMEK YEME Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Bardak, kaģık, çatal, tabak v.b. mutfak malzemelerinin isimlerini söyler (tek kelim ile konuşma) 5 farklı yemek ismini söyler(tek kelime ile konuşma) Bildiği yemek isimleriyle birlikte uygun bir fiil kullanır (iki kelimeden oluşan cümlelerle konuşma) DEVĠMSEL Bardaktan sıvı içer Ellerini kullanarak yemek yer KaĢık kullanarak yemek yer Çatal kullanarak yemek yer AKADEMĠK Bardak, kaģık, çatal, tabak v.b. mutfak malzemelerini ayıt eder 5 farklı yemeği ayırt eder. SOSYAL Yemek isterken lütfen kelimesini kullanır. Önüne konulan yemekleri sonuna kadar yer Yemeği bittiğinde ağzını peçeteyle siler TEMĠZLĠK Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Tuvaletini jest ya da mimiklerle haber verir Tuvaletini tek kelime ile haber verir Tuvaletini iki kelimeden oluģan cümlelerle haber verir Elinin yüzünün yıkanması için jest ya da mimiklerle haber verir Elinin yüzünün yıkanması için tek kelime ile haber verir Elinin yüzünün yıkanması için iki kelimeden oluģan cümlelerle haber verir DEVĠMSEL Tuvaletini yapar Elini yüzünü yıkar Burnunu siler DiĢlerini fırçalar 8

10 AKADEMĠK Sabunu gösterir, söyler Mendili gösterir, söyler DiĢ fırçasını gösterir, söyler DiĢ macununu gösterir, söyler SOSYAL Ellerin ne zaman yıkanması gerektiğini söyler El yıkama ve diģ fırçalama için rutinleri vardır GĠYĠNME Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Ġsmi söylenen giysi bölümünü gösterir (tek kelimelik yönergelere uyma) Ġsmi söylenen giysiyi gösterir (tek kelimelik yönergelere uyma) Ġsmi söylenen giysiyi ver-al dendiğinde yönergeye uyar (iki kelimeden oluşan tek eylem içeren yönergelere uyma) Çıtçıt, fermuar, düğme kelimelerini söyler (tek kelimeler) Kazak, hırka, pantolon, etek kelimelerini söyler (tek kelimeler) Bildiği giysi bölümleriyle birlikte aç-kapa kelimelerini kullanır (iki kelimeden oluşan cümleler) Bildiği giysi isimleriyle birlikte ver-al gibi kelimeleri kullanır (iki kelimeden oluşan cümleler) DEVĠMSEL Kendini giydiren yetiģkine yardımcı olur Çıtçıt açar kapatır Fermuar açar kapatır Düğme açar kapatır Hırkasını giyer çıkarır Pantolonunu giyer çıkarır Kazağını giyer çıkarır Çorabını giyer çıkarır Ayakkabısını giyer çıkarır AKADEMĠK Giysi bölümlerini ayırt eder Giysileri ayırt eder SOSYAL Giysilerinin giydirilmesi için lütfen der Giysilerinin giydirilmesi için misin soru kalıbını kullanır 9

11 Giysilerini çıkardığında düzenli bırakır EV YÖNETĠMĠ VE YEMEK YAPMA EV TEMĠZLĠĞĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Sofrada kullanılan araç ve gereçlerin isimlerini söyler Toz alırken kullanılan malzemelerin isimlerini söyler Küçük ev aletlerinin ismini söyler Basit bir alıģ veriģ listesinde bulunabilecek malzemelerin isimlerini söyler DEVĠMSEL Sofraya eģya taģır Toz alır Gırgır yapar Yakınında bulunan marketten bir iki parça alıģ veriģ yapar AKADEMĠK Sofrada kullanılan araç ve gereçleri ayırt eder Toz alırken kullanılan malzemeleri ayırt eder Küçük ev aletlerini ayırt eder Basit bir alıģ veriģ listesinde bulunabilecek malzemeleri istenilen süre aklında tutar EV ĠÇĠ BOġ ZAMAN DEĞERLENDĠRME Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Oyuncaklarının isimlerini söyler Oyuncaklarının isimleriyle birlikte al-ver kelimelerini kullanır Bir arkadaģı ile birlikte oyun oynar Bir grup içerisinde oyun oynar YetiĢkinlerle birlikte aynı ortamı paylaģır YetiĢkinlerle birlikte etkinlik yapar DEVĠMSEL Kutunun içindeki oyuncakları dıģarı çıkarır Oyuncakları kutunun içine atar Kutuları üst üste koyar Üst üste konulan kutuları top ile devirir Elindeki topu karģısındakine atar AKADEMĠK 10

12 Oyuncakları ayırt eder EĢleme tahtasına oyuncakları takar Ġki-üç parçadan oluģan yap-bozu takar SOSYAL Oyun oynarken sırasını bekler Oyuncaklarını arkadaģlarıyla paylaģır Oyun kurallarına uygun davranır OKULA HAZIRLIK BECERĠLERĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Çevresindeki nesnelerden aynı ve farklı olanı gösterir (alıcı dil) Ana Renkleri söyler ġekilleri söyler Çevresindeki nesnelerden büyük ve küçük olanı söyler Çevresindeki nesnelerden uzun ve kısa olanı söyler Çevresindeki nesnelerden kalın ve ince olanı söyler DEVĠMSEL Karalama yapar Basit Ģeklin içini boyar KarmaĢık Ģeklin içini boyar Kesik noktaların üzerinden kalemle çizer Kâğıt yırtar Makasla kağıt keser Yırtma yapıģtırma yapar AKADEMĠK Çevresindeki nesnelerden aynı ve farklı olanı gösterir Ana Renkleri ayırt eder ġekilleri ayırt eder Çevresindeki nesnelerden büyük ve küçük olanı gösterir Çevresindeki nesnelerden uzun ve kısa olanı gösterir Çevresindeki nesnelerden kalın ve ince olanı gösterir SOSYAL Bağımsız olarak sınıfa girer Sınıfta ders süresi boyunca sessiz bekler Sınıfta ders süresi boyunca öğretmenin söylediği kurallara uyar 11

13 EL- GÖZ KOORDĠNASYONU Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar 1. Belli baģlı nesneleri parmaklarını kullanarak tutar. 2. Küplerle kule yapar. 3. Kâğıt yırtar. 4. Boncuk dizer. 5. Basit boyama etkinliklerini yapar. 6. Kâğıt katlar. 7. Kâğıt yapıģtırır. 8. Makasla rastgele kâğıt keser. 12

14 OKUL DÖNEMĠ 13

15 UYGULAMA YÖNERGESĠ Beceri performans alımları, tekli fırsata göre yapılacak olup, okul ortamında değerlendirme yapamayacağınız beceri ya da kavramlar için aile ve öğretmenin bilgisine baģvurunuz. Öğrenci ile ilgili daha fazla bilgi almak amacıyla aile ve öğretmen görüģmeleri yapabilirsiniz. ÖZBAKIM VE TOPLUMSAL UYUM BECERĠLERĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar a)giyinme 1- Ayakkabı bağını çözer 2- Ayakkabı bağını bağlar 3- Ayakkabısını çıkarır 4- Ayakkabısını giyer 5- Çorabını çıkarır 6- Çorabını giyer 7- Palto, kaban, mont, ceket çıkarır 8- Palto, kaban, mont, ceket giyer 9- Süveterini çıkarır 10- Süveterini giyer 11- Kazağını çıkarır 12- Kazağını giyer 13- Gömleğini çıkarır 14- Gömleğini giyer 15- Pantolonunu çıkarır 16- Pantolonunu giyer 17- Eteğini çıkarır 18- Eteğini giyer b)yemek yeme 1- Parmaklarıyla yemek yer 2- Kulpsuz bardaktan su içer 3- KaĢıkla yemek yer 4- Çatal bıçakla yemek yer c)kiģisel bakım 1- Ellerini yıkar, kurular 2- Yüzünü yıkar kurular 3- Banyosunu yapar 4- Burnunu sümkürür ve siler 5- Saçlarını tarar, fırçalar 6- El tırnaklarını keser 7- DiĢlerini fırçalar 8- Ellerine ve yüzüne krem sürer 14

16 d)tuvalet 1- Tuvaletini yapmak için uygun yere gider 2- ĠĢi bittiğinde temizliğini yapar e) Motor Beceriler Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar Makasla kâğıdı rastgele keser Makasla düz çizgi üzerinden kâğıdı keser Makasla basit Ģekli keser Pastel boya ile karalama yapar Pastel boya ile düz çizgiyle ikiye bölünmüģ kâğıdın bir bölümünü boyar Pastel boya ile basit Ģekli boyar Kağıdı ortasından ikiye katlar SOSYAL VE TOPLUMSAL BECERĠLER 1- Adını ve soyadını söyler 2- Aile üyelerinin adlarını söyler 3- YaĢadığı evin adresini söyler 4- Doğum tarihini söyler 5- Tanıdıklarını görünce selamlar 6-Araç gereçleri paylaģır. 7- Sıra alma davranıģını gösterir. 8- oyun ve boģ zaman etkinliklerini baģlatır. EVE ĠLĠġKĠN BECERĠLER A) Odasını temizleme 1- Ortalığı toplar 2- Odasını havalandırır. 3- odanın tozunu alır. 4- odanın zeminini temizler. 5-Elbiselerini katlar. 6-EĢyalarını dolaba yerleģtirir. 7-Kirli eģyalarını uygun yere koyar. B) ÇamaĢır yıkama ve bakımı 1-Kirli çamaģırları ayırır 2-ÇamaĢırları yıkar. 3-ÇamaĢırları asar. 4-Kuruyan çamaģırları toplar. 5-ÇamaĢırları katlar. 6-ÇamaĢırları ütüler. 7-ÇamaĢırları dolaba yerleģtirir. 8-Sökük çamaģırları diker. C) mutfağa iliģkin beceriler 1- Yemek masasını hazırlar 2- Yemek masasını toplar 3- Ocağı açar 4- Ocağı kapatır 5- Basit yiyecekleri hazırlar 15

17 6- BulaĢıkları yıkar 7- bulaģıkları kurular 8- Tabak, kaģık, çatal vb. yerlerine yerleģtirir 9- mutfak tezgahını siler BAĞIMSIZ SEYAHAT EDEBĠLME BECERĠSĠ 1- Evinin adresini söyler 2- Bineceği durağı söyler 3- Ġneceği durağı söyler 4- Toplu taģıma araçlarını kullanarak seyahat eder 5- Okula tek baģına gidip gelir 6- Yaya geçitlerinden geçer 7- KarĢıdan karģıya kuralına uygun Ģekilde geçer 8- Trafik polisinin olduğu yerlerde trafik iģaretlerine uyar 9- Trafik ıģıklarına uyar 10- Evden uzak herhangi bir yere gider TOPLUMSALLAġMA VE OYUN BECERĠLERĠ 1- Kendi baģına oyun oynar 2- BaĢkalarıyla oyun oynar 3- YetiĢkinlerin isteklerini yerine getirir 4- Ortamına göre kurallara uyar 5- Nezaket bildiren sözcükleri kullanır 6- ġarkılara ve tekerlemelere katılır 7- Üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirir 8- EĢyalarını baģkalarıyla paylaģır TOPLUMUN ORTAK KULLANIM YERLERĠ 1- Market, bakkal, manav, pazarda uygun davranıģlarda bulunur 2- Sinema, tiyatroda kurallarına uygun davranır 3- Pastaneye gider 4- Mektup atar 5- Kontürlü telefon kullanır 6- Kartlı telefon kullanır 7- Ev telefonunu kullanır 8- Hastanede kuralına uygun davranır SAĞLIĞINI KORUMA BECERĠLERĠ 1- Hava durumuna uygun kıyafet giyer 2- Haftada en az iki kez banyo yapar 3- Tırnaklarını haftada bir kez keser 4- Hastaneye gider 16

18 5- Doktorun önerilerini yerine getirir 6- Kullandığı ilaçları zamanında alır 7- Kullandığı ilaçları önerilen dozda alır 8- Yara bandı kullanır 9- Pamukla tampon yapar 10- Hızır acil servisi arar TÜKETĠCĠLĠK BECERĠLERĠ 1- Parayı ayırt eder 2- Bankamatikten para çeker 3- Bankamatikten para yatırır 4- Bankadan para çeker 5- Bankaya para yatırır 6- AlıĢ veriģ yapar 7- Harçlığına uygun günlük harcama yapar 8- Kumbarasında para biriktirir 9- Elektrik faturası yatırır 10- Su faturası yatırır 11- Telefon faturası yatırır AKADEMĠK BECERĠLER BĠLĠġSEL BECERĠLER a)varlıklar Arası ĠliĢkiler Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar 1-Farklı büyüklükteki nesnelerden büyük olanı söyler. 2-Farklı büyüklükteki nesnelerden küçük olanı söyler. 3-Farklı uzunluktaki nesnelerden uzun olanı söyler. 4-Farklı uzunluktaki nesnelerden kısa olanı söyler: 5-Farklı çokluktaki nesnelerden az olanı gösterir 6-Farklı çokluktaki nesnelerden çok olanı gösterir. 7-Altında olanı söyler 8-Üstünde olanı söyler 9-Yakınında olanı söyler 10-Uzağında olanı söyler 11-Sağ yönünü gösterir 12-Sol yönünü gösterir 13-Nesnelerin konumları sorulduğunda gösterir 14-Nesnelerin konumları sorulduğunda söyler 17

19 b) Renk 1-Ġki farklı renkteki nesnelerden istenilen renkteki nesneyi söyler 2-Üç farklı renkteki nesnelerden istenilen renkteki nesneyi söyler 3-Dört farklı renkteki nesnelerden istenilen renkteki nesneyi söyler 4-Çevresindeki farklı renklere sahip nesne üzerinden istenilen rengi söyler 5-Çevresindeki nesnelerden istenilen renkte olanı gösterir c) ġekil 1-Kareyi gösterir 2-Üçgeni gösterir 3-Daireyi gösterir 4-Dikdörtgeni gösterir 5-Küpü gösterir MATEMATĠK Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar 1-Ritmik olarak 10 a kadar 1 er 1 er ileri doğru sayar 2- Ritmik olarak 10 dan 1 e kadar 1 er 1 er geriye doğru sayar 3- Ritmik olarak 20 a kadar 1 er 1 er ileri doğru sayar 4-Ritmik olarak 20 dan 1 e kadar 1 er 1 er geriye doğru sayar 5- Ritmik olarak 10 a kadar 2 er 2 er ileri doğru sayar 6- Ritmik olarak 10 dan 2 e kadar 2 er 2 er geriye doğru sayar 7-Ritmik olarak 20 e kadar 2 er 2 er ileri doğru saya 8- Ritmik olarak 20 den 2 e kadar 2 er 2 er geriye doğru sayar 9- Ritmik olarak 100 e kadar 1 er 1 er ileri doğru sayar 10- Ritmik olarak 100 den 1 er 1 er geriye doğru sayar 11- Ritmik olarak 100 e kadar 2 er 2 er ileri doğru sayar 12- Ritmik olarak 100 den 2 er 2 er geriye doğru sayar 13- Ritmik olarak 100 e kadar 5 er 5 er ileri doğru sayar 14- Ritmik olarak 100 e kadar 10 ar 10 ar ileri doğru sayar 15-Gösterilen nesne sayısı kadar nesne gösterir 18

20 16-Gösterilen nesne sayısını söyler 17- Gösterilen nesne sayısını yazar 18-Resimli kartlar içinden söylenen sayıda nesne içeren kartı gösterir 19-Gösterilen resimli karttaki nesne sayısını söyler 20--Gösterilen resimli karttaki nesne sayısını yazar 21-Sorulan sayıyı söyler 22-Sorulan sayıyı yazar 23- Ġstenilen sayıdan 100 e kadar 2 Ģerli sayar 24-Ġstenilen sayıdan geriye 2 Ģerli sayar 25- Ġstenilen sayıdan 100 e kadar geriye 4 erli sayar 26- Ġstenilen sayıdan geriye 4 erli sayar 27- Ġstenilen sayıdan 100 e kadar geriye 5 erli sayar 28- Ġstenilen sayıdan geriye 5 erli sayar Toplama 1-Tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı yan yana toplar 2- Tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı alt alta toplar 3-Elde gerektirmeyecek Ģekilde iki basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı toplar 4- Elde gerektirecek Ģekilde iki basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı toplar 5- Elde gerektirmeyecek Ģekilde iki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı toplar 6-- Elde gerektirecek Ģekilde iki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı toplar 7- Elde gerektirmeyecek Ģekilde üç basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı toplar 8-Elde gerektirecek Ģekilde üç basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı toplar 9- Elde gerektirmeyecek Ģekilde üç basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı toplar 10- Elde gerektirecek Ģekilde üç basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı toplar 11-Toplamada sıfırın (0) etkisiz eleman olduğunu söyler ÇIKARMA 1-Tek basamaklı bir sayıdan tek basamaklı sayıyı çıkarır 2-Onluk bozmayı gerektirmeyecek iki basamaklı sayıdan tek basamaklı sayıyı çıkarır 3-Onluk bozmayı gerektirecek Ģekilde iki basamaklı sayıdan tek basamaklı sayıyı çıkarır 4- Onluk bozmayı gerektirmeyecek iki basamaklı sayıdan iki basamaklı sayıyı çıkarır 5-Onluk bozmayı gerektirecek Ģekilde iki basamaklı sayıdan iki basamaklı sayıyı çıkarır 19

21 ÇARPMA 1-Tek basamaklı sayıyla tek basamaklı sayıyı çarpar 2-Elde gerektirmeyecek Ģekilde iki basamaklı sayıyla tek basamaklı sayıyı çarpar 3- Elde gerektirecek Ģekilde iki basamaklı sayıyla tek basamaklı sayıyı çarpar 4-Bir sayıyı 10 ile zihninden çarpar 5- Bir sayıyı 100 ile zihninden çarpar 6-Sıfırın yutan eleman olduğunu söyler 7-Birin (1) etkisiz eleman olduğunu söyler BÖLME 1-Tek basamaklı sayıyı tek basamaklı bir sayıya böler 2-Ġki basamaklı sayıyı tek basamaklı sayıya böler 3-Ġki basamaklı sayıyı iki basamaklı sayıya böler 4-Üç basamaklı sayıyı tek basamaklı sayıya böler 5-Üç basamaklı sayıyı iki basamaklı sayıya böler 6- Üç basamaklı sayıyı üç basamaklı sayıya böler SEMBOLLER 1-(+) iģaretinin adını söyler 2-(+) iģaretini uygun yerde kullanır 3-(+) iģaretini toplama iģleminde kullanıldığını söyler 4-(-) iģaretinin adını söyler 5-(-) iģaretini uygun yerde kullanır 6-(-) iģaretini çıkarma iģleminde kullanıldığını söyler 7-(x) iģaretinin adını söyler 8-(x) iģaretini uygun yerde kullanır 9-(x) iģaretini çarpma iģleminde kullanıldığını söyler 10-( ) iģaretinin adını söyler 11-( ) iģaretini uygun yerde kullanır 12-( ) ) iģaretini bölme iģleminde kullanıldığını söyler KÜMELER 1-Bir kümeyi oluģturan varlıkları söyler 2-Çevresindeki varlıklardan bir küme oluģturur. 3-Denk olan iki kümeyi gösterir. 4-Denk olan iki kümeyi birebir eģler 5-EĢit olan iki kümeyi gösterir. 6-Denk küme ile eģit küme arasındaki farkı söyler 7-BoĢ kümeyi gösterir DOĞAL SAYILAR 1-Sayıları gördüğünde adını söyler 2-Adı söylenen sayıyı yazar sıra sayılarını birinci,ikinci,üçüncü diye okur 4-Sıra gösteren bir sayıyı yazar 5-Ġki basamaklı bir sayıyı basamaklarına ayırır 6-Ġki basamaklı bir sayının birler basamağını 20

22 gösterir 7- Ġki basamaklı bir sayının onlar basamağını gösterir 8- Üç basamaklı bir sayının birler basamağını gösterir 9- Üç basamaklı bir sayının onlar basamağını gösterir 10- Üç basamaklı bir sayının yüzler basamağını gösterir 11-Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralar 12- Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralar KESĠRLER 1-Bir bütünün yarısına yarım denildiğini söyler 2-bir bütünün yarım olan kısmını gösterir. 3-Ġki yarımın bir bütün olduğunu söyler 4-Bir bütünün 4 eģit parçasından birine çeyrek denildiğini söyler 5-Bir bütünü 4 eģit parçaya bölerek çeyrek lan kısmını gösterir 6-Ġki çeyrek parçanın bir yarım parçayı oluģturduğunu söyler 7-Dört çeyrek parçanın bir bütün oluģturduğunu söyler PROBLEM ÇÖZME 1-Toplama iģlemi gerektiren problemleri çözer 2- Çıkarma iģlemi gerektiren problemleri çözer 3- Çarpma iģlemi gerektiren problemleri çözer 4- Bölme iģlemi gerektiren problemleri çözer 5-Hem toplama hem çıkarma gerektiren problemleri çözer 6- Hem çarpma hem bölme gerektiren problemleri çözer 7-Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gerektiren problemleri çözer ÖLÇÜLER a) Uzunluk ölçüleri 1-Doğal ölçü birimlerinden adımın ne olduğunu söyler 2- Doğal ölçü birimlerinden adımı gösterir 3-Verilen bir uzunluğu adımlayarak kaç adım olduğunu söyler 4-Doğal ölçü birimlerinden ayak ı ne olduğunu söyler 5-Ayak ı gösterir 6-Verilen bir uzunluğu ayakla ölçerek kaç ayak olduğun söyler 7-Doğal ölçü birimlerinden karıģın ne olduğunu söyler 8-KarıĢ ı gösterir 9-Verilen bir uzunluğu karıģla ölçerek kaç karıģ olduğunu söyler 10- Doğal ölçü birimlerinden parmağın ne olduğunu 21

23 söyler 11-parmağı gösterir 12- Verilen bir uzunluğu parmakla ölçerek kaç parmak olduğunu söyler 13- Doğal ölçü birimlerinden kulaç ın ne olduğunu söyler 14- Kulaçı gösterir 15-Verilen bir uzunluğu kulaçla ölçerek kaç kulaç olduğunu söyler 16-ÇeĢitli öçme araçlarından metreyi gösterir 17-Verilen bir uzunluğu metre ile ölçüp kaç metre olduğunu söyler 18-Metrenin kullanıldığı yerleri söyler 19-Metrenin kısaca m ile gösterildiğini söyler b) Ağırlık Ölçüleri 1- Kilogramın kullanıldığı yerleri söyler 2-kilogramın kısaca kg Ģeklinde yazıldığını söyler 3- Bir ağırlığı ölçerek kaç kg geldiğini söyler 4-Gramın kullanıldığı yerleri söyler 5-Gramın kısaca gr Ģeklinde yazıldığını söyler 6- Bir ağırlığı ölçerek kaç gr geldiğini söyler 7-Litrenin kullanıldığı yerleri söyler 8-Litrenin kısaca lt Ģeklinde yazıldığını söyler 9- Bir ağırlığı ölçerek kaç lt geldiğini söyler c) Zaman Ölçüleri 1-Akrepi saat üzerinde gösterir 2-Yelkovanı saat üzerinde gösterir 3-Akrepin saati gösterdiğini söyler 4-Yelkovanın dakikayı gösterdiğini söyler 5-Saat baģlarını saat üzerinde gösterir 6-Yarım saatleri saat üzerinde gösterir 7-Çeyrek saatleri saat üzerinde gösterir d) Geometri 1-Doğru parçasının iki uçunu uzatarak doğru çizer 2-ÇeĢitli çizgiler arasından doğru parçasını gösterir 3-Cetvel yardımı ile doğru parçası çizer 4-Kare gösterildiğinde adını söyler 5-Üçgen gösterildiğinde adını söyler 6-Daire gösterildiğinde adını söyler 7-Dikdörtgen gösterildiğinde adını söyler 8-ÇeĢitli Ģekiller arasından kareyi gösterir 9- ÇeĢitli Ģekiller arasından üçgeni gösterir 10- ÇeĢitli Ģekiller arasından daireyi gösterir 11- ÇeĢitli Ģekiller arasından dikdörtgeni gösterir 22

24 OKUMAYA HAZIRLIĞA HAZIRLIK BECERĠLERĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar Görsel eģleme Öğrenci aynı olan nesneleri gösterir. Öğrenci aynı olan nesne resimlerini gösterir Görsel ayırtetme Öğrenci farklı olan nesneleri gösterir. Öğrenci farklı olan nesne resimlerini gösterir Görsel Sınıflama Öğrenci aynı olan nesneleri bir araya koyar. Öğrenci aynı olan nesne resimlerini bir araya koyar Örüntü OluĢturma Öğrenci farklı tipte aynı türde somut nesnelerden oluģturulmuģ örüntüye bakarak aynı örüntüyü oluģturur. Öğrenci farklı tipte farklı türde somut nesnelerden oluģturulmuģ örüntüye bakarak aynı örüntüyü oluģturur. OKUMAYA HAZIRLIK Öğrenci söylenen kelimenin baģında geçen ilk sesi söyler. Öğrenci söylenen kelimenin seslerini söyler. Öğrenci söylenen kelimeden bir hece çıkarıldığında kalan heceyi söyler. Öğrenci söylenen kelimeden farklı ses ile biten kelimeyi gösterir. Evet Hayır Açıklamalar OKUMA Öğrenci yazılan/alfabede gösterilen sesleri okur. Evet Hayır Açıklamalar Öğrenci yazılan/gösterilen iki sesten oluģan kapalı heceleri/kelimeleri okur. Öğrenci yazılan/gösterilen iki sesten oluģan açık heceleri/kelimeleri okur Öğrenci yazılan/gösterilen üç sesten oluģan heceleri/kelimeleri okur. Öğrenci yazılan/gösterilen dört sesten oluģan kelimeleri okur. Öğrenci yazılan/gösterilen beģ sesten oluģan kelimeleri okur. Öğrenci yazılan/gösterilen cümleleri okur. 23

25 YAZMAYA HAZIRLIĞA HAZIRLIK BECERĠLERĠ Sınırları düz alanları boyar. Sınırları girintili, çıkıntılı alanları boyar. Yatay çizgileri parmağı ile takip eder. Evet Hayır Açıklamalar Dikey çizgileri parmağı ile takip eder. Sağa yatık çizgileri parmağı ile takip eder. Sola yatık çizgileri parmağı ile takip eder. Pastel boya ile yatay çizgileri birleģtirir. Pastel boya ile dikey çizgileri birleģtirir Pastel boya ile sağa yatık çizgileri birleģtirir Pastel boya ile sola yatık çizgileri birleģtirir YAZMAYA HAZIRLIK KurĢun kalemle zikzak, düz, dalgalı,sağa yatık, sola yatık kesik çizgilerin üzerinden kalemini kaldırmadan çizgi yönünde gider. Öğrenci tek satır aralığına zikzak, düz, dalgalı,sağa yatık, sola yatık örneklerine bakarak çizginin çiziģ yönüne uygun olarak kalemini kaldırmadan çizer. Evet Hayır Açıklamalar YAZMA Öğrenci söylendiğinde sesi yazar. Öğrenci söylendiğinde iki sesten oluģan kapalı heceyi/kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde iki sesten oluģan açık heceyi/kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde üç sesten oluģan heceyi/kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde dört sesten oluģan bir kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde beģ sesten oluģan bir kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde cümleyi yazar. Evet Hayır Açıklamalar 24

26 ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠ 3 6 YaĢ Ġçin Evet Hayır Açıklamalar A- Sözel Olmayan ĠletiĢim 1. Bedensel temasta bulunur. 2. SelâmlaĢmak ve vedalaģmak için kullanılan hareketleri yapar. 3. Yüz hareketlerini taklit eder. 4. Temel duyguları (sevinç, üzüntü, kızgınlık, ağlama vb.) yüz ifadeleri ile belli eder. B- Sözel ĠletiĢim 1. Sesleri taklit eder. 2. Sesleri ayırt eder. 3. "Evet, hayır" sözcüklerini ve iģaretlerini yerinde kullanır. 4.Resimli kartlarda gösterilen nesneleri adlandırır. 5. Ġhtiyaçlarını basit sözcüklerle ifade eder YaĢ Ġçin 1. Ġki eylem bildiren komutları yerine getirir. 2. Resimdeki olayları anlatır. 3. Resimli öyküleri anlatır. 4. Kendi bedenine ait özellikleri söyler. 5. Bir gününü basit ifadelerle anlatır. 6. Birbirini takip eden en az 3 resmi, öykü Ģeklinde anlatır. 7. Basit bir olayın sonucunu tahmin eder. 8. Kendisiyle konuģan kiģiyi dinler. 9. Bir konu üzerinde 3-5 dk karģılıklı konuģur. 10. Zamirleri yerinde kullanır YaĢ Ġçin 1. 2'den fazla eylem bildiren komutları yerine getirir. 2. Sahiplik bildiren sözcükleri yerinde kullanır. 3. "Lütfen" ve "teģekkür ederim" sözcüklerini yerinde kullanır. 4. Kendisine ait nesneleri paylaģır. 5. ĠĢaret belirten sıfat sözcüklerini yerinde kullanır. 6. "Ġle" ve "Ve" bağlaçlarını yerinde kullanır. 7. Gördüğü, yaģadığı olay, oyun, film vb. anlatır. 8. Dinlediği öyküyü anlatır. 9. Dinlediği bir öykünün sonucu hakkında tahmin yürütür. 10. Basit oyunlarda rol alır. 11. Anlatılan tek kiģilik bir öyküyü dramatize eder. 25

27 ALICI DĠL BECERĠLERĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar 2 veya 3 sözcüklü cümleden oluģan tek bir eylem içeren yönergeleri yerine getirir. Resimli kısa bir öyküyü sonuna kadar dinler. Önündeki resimli kartlardan eylem bildiren ifadeleri gösterir. Bağlaç kullanılarak ve-ile ifade edilen yönergeleri yerine getirir. Çoğul eki ile ifade edilen yönergeleri yerine getirir. Sahiplik eki kullanılarak verilen yönergeleri yerine getirir. Önündeki 3 farklı resimli kart arasından sıfat belirtilerek söylenen durum söylenildiğinde... elbiseli kızı göster istenilen durumdaki nesne ve varlığı gösterir. KonuĢan kiģiye dikkatini yöneltir. KonuĢan kiģiyi jest ve mimikleriyle dinlediğini belli eder. Nesneleri ayırt eder. Eylemleri ayırt eder. Eylemleri dramatize eder. Nesneleri kategorilerine göre ayırt eder. Nesneleri özelliklerine göre ayırt eder. Nesneleri iģlevlerine göre ayırt eder. KiĢileri ayırt eder. Olayları oluģ sırasına göre sıralar. Olmayanı gösterir. Sesleri ayırt eder. ĠFADE EDĠCĠ DĠL BECERĠLERĠ Sorulan sorulara cevap verir. Eylemi ya da eylem resmini adlandırır. Ailesini tanıtır. KarĢılıklı konuģmalarda anlamlı cümleler kurar. Belirlenen bir konu hakkında konuģur. Nesneleri tanımlar. Olayları oluģ sırasına göre anlatır. Yer bildiren sözcükleri kullanır. Tekil ve çoğul Ģahıs zamirlerini ve sahiplik bildiren Evet Hayır Açıklamalar 26

28 zamirleri kullanır. Cümle kalıpları kullanır. Söz kalıplarını yerinde kullanır. Soru sorar. Materyal ve cihazların bozuk olanlarıyla ilgili tepkide bulunur. GeçmiĢ olayları anlatır. Zıtlık bildiren sözcükleri kullanır. Olmayanı söyler. TAKLĠT BECERĠLERĠ Kaba motor becerileri taklit eder. Ġnce motor becerileri taklit eder. Yüz ifadesini taklit eder. Ġki basamaklı motor becerileri taklit eder. Üç basamaklı motor becerileri taklit eder. Kurallı grup hareketlerini taklit eder. Ünlü, ünsüz sesleri taklit eder. Heceleri taklit eder. Çevresel sesleri taklit eder. Alçak ve yüksek sesleri taklit eder. Sözcükleri taklit eder. Nesneleri hareketleriyle ve sözcükleriyle taklit eder. Cümleleri taklit eder. Sözcüklerden tümce oluģturur. Cümleleri etkinliklerde kullanır. Evet Hayır Açıklamalar YÖNERGE TAKĠP BECERĠLERĠ Tek eylem bildiren basit yönergeleri yerine getirir. Ġki eylem bildiren yönergeleri yerine getirir. Üç ve daha fazla eylem bildiren yönergeleri yerine getirir. KoĢullu yönergeleri yerine getirir. Ġstenen nesneyi bulur. Ġstenen nesneyi getirir. Yönlendirildiğinde belirli bir alana gider. Tek eylem bildiren grup yönergelerini yerine getirir. Ġki ve daha fazla eylem bildiren grup yönergeleri yerine getirir. Evet Hayır Açıklamalar 27

29 GÖRSEL DESTEK KULLANIMI Günlük rutinlerinin takibinde etkinlik çizelgesini kullanır. Sosyal etkileģim için etkinlik çizelgesini kullanır. Akran etkileģimi için etkinlik çizelgesini kullanır. Beden eğitimi için etkinlik çizelgesini kullanır. Özbakım becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır. Oyun becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır. Günlük yaģam becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır. Sanat becerileri için görsel etkinlik çizelgesini kullanır. Önce ve sonra iliģkisine yönelik görsel planı kullanır. Etkinlik çizelgesine göre bulunduğu ortamda kendisine ayrılmıģ olan bölümü kullanır. Kendi renk kodunu taģıyan eģya ve araçları kullanır. Evet Hayır Açıklamalar OYUN VE MÜZĠK BECERĠLERĠ Parça-Ģekil iliģkisi kurar. Parça-bütün iliģkisi kurar. Hayali oyun taklit eder. Basit oyunlar oynar. Sembolik oyun oynar. ĠĢ birliğine dayalı oyun oynar. Oyun oynarken akranıyla etkileģime girer. Oynadığı oyunlar ve materyaller hakkında konuģur. Basit ritim hareketleri yapar. Müziğe uygun hareketler yapar. Müziğe uygun ritim tutar. Basit Ģarkıları seslendirir. Grupla Ģarkı seslendirir. Basit müzikli oyunlara eģlik eder. Belli baģlı müzik aletlerini tanır. Müzik aletlerini çıkardıkları seslere göre tanır. Ezgileri, sesini ve çalgısını kullanarak seslendirir. Kalın ve ince sesleri ayırır. Bireysel yapılan müzikli oyunları oynar. Grupla yapılan müzikli oyunları oynar. Evet Hayır Açıklamalar 28