ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ, ZĠHĠN ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ A.B.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ, ZĠHĠN ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ A.B.D."

Transkript

1 1 Bu belge Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği Programında okuyan 4. Sınıf öğrencileri için hazırlanmıştır. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ, ZĠHĠN ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ A.B.D. ZĠHĠNSEL YETERSĠZLĠKTEN ETKĠLENMĠġ ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN GENEL DEĞERLENDĠRME FORMU 1 Ocak, 2013 SAMSUN 1 Bu belge Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 4. Sınıf öğrencileri için hazırlanmıştır.

2 Bu değerlendirme formu öğrencinin, kapsamlı eğitim programı hazırlanması için ev, okul, toplum ve okula hazırlık becerilerinde yapabildikleri ve gereksinimlerini belirlemek için hazırlanmıģtır. YÖNERGE: 1. Kimlik bilgilerini doldurun. 2. Değerlendirme formunun amacını okuyun. 3. Değerlendirme formunun ilk sütunundaki davranıģları yönerge halinde öğrenciye verin (tek fırsat yöntemine göre performans alımı) 4. Değerlendirme sorularında cevabı (-) olan soruların cevaplarını davranıģsal olarak ifade edin. Özbakım Becerileri Tuvalet Becerileri Bu beceri alanında öğretmen görüģmelerinden ve kendi gözlemlerinizden yararlanın. Öğrencinin bağımsız yaptığı basamaklarda bağımsız sütununa, yardımla yaptığı basamakları açıklama sütununa iģaretleyin. Giyinme Becerileri Bu beceri alanında öğretmen görüģmelerinden ve kendi gözlemlerinizden yararlanın. Gözlem yapamadığım beceri için tekli fırsat yöntemine göre değerlendirme yap. Örneğin Ģapka çıkarma becerisi için öğrenciye Ģapkanı çıkar de. Bağımsız yaparsa evet sütununa (+) iģareti koy. Yapamazsa hayır sütununa (+) iģaretlerim. Bu beceriler kolaydan zora doğru bir sıra izlediği için öğrencinin bağımsız yapamadığı beceriden sonra değerlendirmeye son ver. Bir sonraki özbakım becerisine geç. Yemek Yeme Becerisi Öğretmen görüģmelerinden ve kendi gözlemlerinden yararlanarak değerlendirme yap. Öğrencinin bağımsız yaptığı beceriyi evet sütununa iģaretlerim. Bağımsız yapamadığı basamakta değerlendirmeye son veririm. Yardıma ihtiyaç duyulan durumları açıklama bölümünü yaz. KiĢisel Bakım ve Temizlik Becerileri Öğretmen görüģmelerinden ve kendi gözlemlerinden yararlanarak değerlendirme yap. Öğrencinin bağımsız yaptığı basamağa kadar iģaretleme yap. Bağımsız yapamadığı basamakta değerlendirmeyi kese. Günlük YaĢam Becerileri Sınıf öğretmeniyle yapacağın görüģmeyle değerlendirme yap. Bu alanda bütün basamaklar için değerlendirme yap. Öğrencinin bağımsız yaptığı basamağa bağımsız, yapamadığı basamağa da açıklamada yer ver. 1

3 Psikomotor Beceriler Bu beceri alanında kendin değerlendirme yap. Örneğin kalem tutma becerisi için kalemi öğrencinin önüne koyar, kalemi tut de. Bağımsız tutarsa evet sütununa iģaretle. Yardımla yaparsa açıklama sütununa yaz. Diğer beceriler içinde aynı uygulamayı yap. BiliĢsel Beceriler Bu beceri alanında renklerden kırmızı değerlendirildikten sonra sırasıyla daire, Büyüklük, Uzunluk, Kalınlık, Az, Ġçinde Ģeklinde değerlendirme yapılacaktır. Sonra Sarı, Üçgen v.b Ģeklinde devam edilecektir. Her kavram kendi içinde kolaydan zora doğru bir sıra izlediği için değerlendirmeye ilk önce kavramın gösterme boyutuyla baģlayın. Renk: Renk için eģleme ve kavram düzeyinde kullanacağım bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Kırmızı EĢleme: Dört farklı renkteki araçları çocuğun önüne diz, kendi önüne de kırmızı olan araçlardan birini koy, çocuğa buna bak bu ne renk diyerek incelet. Elimdekine bak ne renk de. Daha sonra önündekilere bak ve kendi önündeki aracı göstererek bununla aynı renkte olanları göster de. Gösterirse (+) koyup diğer araçları incelet. Bir araç gösterirse baģka bununla aynı renkte olan var mı de. Diğerlerini de gösterirse (+),bir iki tane gösterip durursa bitti mi BaĢka bununla aynı renkte olan var mı? de. Farklı cinste nesneler arasından gösterme Araçları çocuğun önüne diz. Bu ne renk diyerek hepsini incelet, daha sonra önündekilerin rengine bak kırmızı olanı göster de. Gösterirse (+) koyup diğer araçları uygula. Gösterilenin rengini söyleme Araçları çocuğun önüne diz, daha sonra renklerine burası ne renk burası ne renk diyerek incelet. Sonra kırmızı olan bölümü göstererek buna bak burası hangi renk söyle de. Öğrencinin söylediğini aynen yaz, diğer araçlara geç. Diğer renkler içinde aynı Ģekilde uygulamayı yap. ġekil: ġekil için eģleme ve kavram düzeyinde kullanacağım bildiririm ve araçları aģağıdaki gibidir. Daire EĢleme: Çocukla araçları masaya diz. Sonra önümdeki daire dâhil bütün Ģekilleri buna bak bunun Ģekli nasıl buna bak bunun Ģekli nasıl diyerek incelet. Elimdekine bak Ģekli nasıl de. Daha sonra önündeki Ģekli göstererek bununla aynı Ģekilde olanları göster de. Çocuk gösterirse ilgili sütuna (+) iģareti koy. Bir tanesini gösterip diğerlerini gösteremezse baģka var mı diye ipucu ver. Farklı cins nesneler arasından gösterme Araçları çocuğun önüne diz. Bütün Ģekilleri parmağınla Ģekline dikkat çekerek buna bak bunun Ģekli nasıl diye incelet, daha sonra önündeki Ģekillere bak daire olanı göster der. Gösterirse (+) koyup diğer araçlara geç. Gösterilenin hangi Ģekil olduğunu söyleme Araçları çocuğun önüne koy. Bütün aracın üzerindeki Ģekilleri göstererek bu hangi Ģekil bu hangi Ģekil diyerek incelet, daha sonra daire olanı göstererek bu Ģeklin adı ne söyle de. Söylediğini aynen yaz ve diğer araçlara geçer. Diğer Ģekiller içinde aynı uygulamayı yap. 2

4 Büyüklük: Büyüklük için eģleme ve kavram düzeyinde kullanacağın bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Büyüklük EĢleme: EĢlemede araçları diz, inceletirken de bunun büyüklüğü nasıl bunun büyüklüğü nasıl de. Kendi aracını eline alarak bunun büyüklüğü nasıl der buna bak, önündeki nesnelerin büyüklüğüne bak bununla aynı büyüklükte olanları göster de. Çocuk gösterirse ilgili sütuna (+) iģareti koy. Bir tanesini gösterip diğerlerini gösteremezse baģka var mı diye ipucu ver. Aynı cins farklı tip nesne ve nesne resminden gösterme Araçları çocuğun önüne diz. Büyüklüklerine dikkat çekerek incelet. Daha sonra önündekilere bak büyük olanı göster der. Gösterirse (+) koyup diğer araçlara geç. Gösterilenin büyüklüğünü söyleme Araçları çocuğun önüne diz. Büyüklüklerine dikkat çekerek incelet. Daha sonra büyük olan aracı gösterip bunun büyüklüğü diğer aracı gösterip buna göre nasıl de. Öğrenci büyük diye söylerse söylediğini aynen yaz. Diğer araçlara geç. Söylemezse soruyu yineler ve ardından büyük mü küçük mü diye sor. Söylediğini aynen yaz. Küçük kavramı içinde aynı süreci uygula. Uzunluk: Bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Uzunluk EĢleme: EĢlemede araçları diz. Ġnceletirken de buna bak bunun uzunluğu nasıl bunun uzunluğu nasıl de. Kendi aracını eline alarak buna bak bunun uzunluğu nasıl önündekilere bak bununla aynı uzunlukta olanları göster de. Çocuk gösterirse ilgili sütuna (+) iģareti koy. Bir tanesini gösterip diğerlerini gösteremezse baģka var mı diye ipucu ver. Aynı cins farklı tip nesne ve nesne resminden gösterme Araçları masaya diz. Öğrenciye tek tek araçları bunun uzunluğu nasıl, diyerek uzunluklarına dikkat çekerek incelet. Araçların alt hizalarının eģit olması için masaya kâğıttan bir çizgi yapıģtır ve araçları bu çizginin hizasına diz. Öğrenciye önündekilere bak uzun olanı göster der. Gösterirse (+) koyup diğer araçlara geç. Gösterilenin uzunluğunu söyleme Araçları çocuğun önüne koy. Uzunluklarına dikkat çekerek incelet. Daha sonra uzun olan aracı göstererek bunun uzunluğu buna göre diğer aracı göstererek nasıl de. Uzun mu-kısa mı de, uzun derse söylediğini aynen yaz ve diğer araçlarla devam et. Kısa kavramı içinde aynı süreci uygula. Kalınlık: Bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Kalınlık EĢleme: EĢlemede araçları diz. Ġnceletirken de buna bak bunun kalınlığı nasıl bunun kalınlığı nasıl de. Kendi aracını eline alarak buna bak bunun kalınlığı nasıl önündekilerin kalınlığına bak bununla aynı kalınlıkta olanları göster de. Çocuk gösterirse ilgili sütuna (+) iģareti koy. Bir tanesini gösterip diğerlerini gösteremezse baģka var mı diye ipucu ver. 3

5 Aynı cins farklı tip nesne ve nesne resminden gösterme Araçları masaya diz. Öğrenciye tek tek araçları bunun kalınlığı nasıl, diyerek kalınlıklarına dikkat çekerek incelet. Öğrenciye önündekilere bak kalın olanı göster de. Gösterirse (+) koyup diğer araçlara geç. Gösterilenin kalınlığını söyleme Araçları çocuğun önüne koy. Kalınlıklarına dikkat çekerek incelet. Daha sonra kalın olan aracı göstererek bunun kalınlığı buna göre diğer aracı göstererek nasıl de. Kalın mı-ince mi der, kalın derse söylediğini aynen yaz. Diğer araçlarla devam et. Ġnce kavramı içinde aynı süreci uygula. Çokluk: Bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir EĢleme: Aynı cins farklı tip nesne ve nesne resminden gösterme Çocuğun önüne aynı cins farklı tipteki düğmelerin olduğu kapları koy. Kapların birinde az sayıda diğerinde çok sayıda düğme olsun. Kapları çokluklarına dikkat çekerek incelet. Daha sonra önündekilere bak çok olanı göster de. Gösterirse (+) koyup diğer araçlarla devam et. Gösterilenin çokluğunu söyleme Çocuğun önüne içinde fasulyeler olan iki tane kap koy. Kapların birinde az sayıda diğerinde çok sayıda fasulye olsun. Kapları tek tek göstererek buna bak bunun çokluğu nasıl diyerek incelet. Daha sonra çok fasulye olan kabı göstererek bunun çokluğu buna göre nasıl az mı çok mu de ve diğer kabı da göster. Söylediğini aynen yazarım. Diğer araç setlerine geç. Konum: Altında Kavramı Farklı cins nesnelerden gösterme Araçları masaya diz. Buna bak bu cetvel bu kalemliğin neresinde buna bak bu toka bu kaset kabının neresinde toka ile cetvelden kalemlik ile kaset kabının altında olanı göster de. Gösterirse (+) iģaretleyip diğer araçlara geç. Gösterilenin konumunu söyleme Araçları tek tek buna bak bu sünger kasetin neresinde buna bak bu uç kutusu selabandın neresinde diyerek incelet. Daha sonra selabandın altındaki uç kutusu göster, bu uç kutusu selabandın neresinde söyle de. Öğrencinin söylediğini yaz ve diğer araçlarla devam et. Diğer konum kavramları içinde aynı süreci uygula. Sayma Becerileri: Öğrenciye 1 den baģlayarak say de. Doğru saydığı yere kadar olan sayıyı yaz. Sayı Kavramı: Tane 1 Tane EĢleme Kendi önüne bir tane boncuk al. Öğrencinin önüne de tabakların içinde değiģik renkte değiģik sayılarda boncuk olan tabakları koy. Öğrenciye tabaklardaki boncukları göstererek bak bu ne kadar bak bu ne kadar de. Benim önümdeki tabaktaki boncukları göstererek bak, sayısına bak diye söyle. Öğrenciye önündekilerin sayısına bak, elindekini göster ve bununla aynı sayıda olanları göster de. Gösterirse (+)iģareti koy. Diğer araçlarla da devam et. Öğrenci dört kezden üçünde doğru gösterirse diğerlerine geç. 4

6 Farklı cins nesnelerden gösterme der tane nohut olan tabakları öğrencinin önüne koy. Buna bak bu kaç taneymiģ diye hepsini incelet. Önündekilere bak bir tane olanı göster de. Gösterirse (+) koy. Diğer araçlarla da aynı uygulamayı yap. Söyleme Öğrencinin önüne tabağın içinde 1 tane boncuk olan tabak koy. Önündekilere bak kaç tane boncuk var söyle diye sor. Öğrencinin söylediğini yaz. Diğer taneler içinde aynı süreci uygula. Sayı Sembolü Okuma: Sayıları karıģık yazıp önüne koy. Her sayının altına bir parantez aç. Sayıyı göstererek buna bak bu kaç söyle de. Söylediği sayıyı sayının altındaki paranteze yaz. Sayı Sembolü Yazma: Öğrenciye kâğıt kalem ver. Sayıları karıģık olarak yazmasını iste. BaĢka bir kâğıda sayıları yazarak altına parantez aça.1 yaz dediğinde doğru yazarsa paranteze (+) yaz. YanlıĢ yazarsa yazdığı sayıyı yaz. Diğer sayılar içinde aynısını yap. Toplama: Tek basamaklı iģlemleri bir kâğıda yazarak öğrenciye ver. Doğru yaptıklarına (+) yaz.4 iģlemden en az 3 nü doğru olarak yaparsa saat okumaya geç. Saat Okuma: Saat maketleri üzerinde yarım saati, tam saatleri ve çeyrek saatleri sor. Yarım saatleri okuyorsa çeyrek saatleri sor, okuyamazsa tam saatleri okumaya geç. Doğru okuduğu saatlere (+) yaz. Bütün: Bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Farklı tip nesne ya da nesne resminden gösterme Araçları çocuğun önüne koy. Bütünlüklere dikkat çekerek incelet. Daha sonra önündekilere bak bütün olanı göster de. Gösterirse diğer araçlarla devam et. Gösterilenin ne olduğunu söyleme Araçları çocuğun önüne koy. Bütünlüklere dikkat çekerek incelet. Daha sonra bütün olanı gösterip bunun bütünlüğü, nasıl de. Söylerse söylediğini yaz. Diğer araçlarla devam et. Çeyrek ve yarım içinde aynı uygulamayı yap. Dil Becerileri Alıcı Dil: KiĢisel gözlemlerinden, öğretmen görüģmelerinden, aile gözlemlerimden yararlan. Ġfade Edici Dil: KiĢisel gözlemlerinden, öğretmen görüģmelerinden, aile gözlemlerimden yararlan. Öğrenciye sorular sorup ifade edici dilini öğren. 5

7 OKULÖNCESĠ DÖNEMĠ 6

8 KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ Öğrencinin Adı : Tarih: / / Öğrencinin YaĢı : GörüĢmeci: Öğrencinin Okulu Sınıfı : Velinin Adı : ĠletiĢim : Öğrencinin Ek Yetersizliği:.. Öğrencinin Kullandığı Ġlaç, Protez vb.:. Diğer Bilgiler:

9 EV KĠġĠSEL BAKIM YEMEK YEME Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Bardak, kaģık, çatal, tabak v.b. mutfak malzemelerinin isimlerini söyler (tek kelim ile konuşma) 5 farklı yemek ismini söyler(tek kelime ile konuşma) Bildiği yemek isimleriyle birlikte uygun bir fiil kullanır (iki kelimeden oluşan cümlelerle konuşma) DEVĠMSEL Bardaktan sıvı içer Ellerini kullanarak yemek yer KaĢık kullanarak yemek yer Çatal kullanarak yemek yer AKADEMĠK Bardak, kaģık, çatal, tabak v.b. mutfak malzemelerini ayıt eder 5 farklı yemeği ayırt eder. SOSYAL Yemek isterken lütfen kelimesini kullanır. Önüne konulan yemekleri sonuna kadar yer Yemeği bittiğinde ağzını peçeteyle siler TEMĠZLĠK Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Tuvaletini jest ya da mimiklerle haber verir Tuvaletini tek kelime ile haber verir Tuvaletini iki kelimeden oluģan cümlelerle haber verir Elinin yüzünün yıkanması için jest ya da mimiklerle haber verir Elinin yüzünün yıkanması için tek kelime ile haber verir Elinin yüzünün yıkanması için iki kelimeden oluģan cümlelerle haber verir DEVĠMSEL Tuvaletini yapar Elini yüzünü yıkar Burnunu siler DiĢlerini fırçalar 8

10 AKADEMĠK Sabunu gösterir, söyler Mendili gösterir, söyler DiĢ fırçasını gösterir, söyler DiĢ macununu gösterir, söyler SOSYAL Ellerin ne zaman yıkanması gerektiğini söyler El yıkama ve diģ fırçalama için rutinleri vardır GĠYĠNME Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Ġsmi söylenen giysi bölümünü gösterir (tek kelimelik yönergelere uyma) Ġsmi söylenen giysiyi gösterir (tek kelimelik yönergelere uyma) Ġsmi söylenen giysiyi ver-al dendiğinde yönergeye uyar (iki kelimeden oluşan tek eylem içeren yönergelere uyma) Çıtçıt, fermuar, düğme kelimelerini söyler (tek kelimeler) Kazak, hırka, pantolon, etek kelimelerini söyler (tek kelimeler) Bildiği giysi bölümleriyle birlikte aç-kapa kelimelerini kullanır (iki kelimeden oluşan cümleler) Bildiği giysi isimleriyle birlikte ver-al gibi kelimeleri kullanır (iki kelimeden oluşan cümleler) DEVĠMSEL Kendini giydiren yetiģkine yardımcı olur Çıtçıt açar kapatır Fermuar açar kapatır Düğme açar kapatır Hırkasını giyer çıkarır Pantolonunu giyer çıkarır Kazağını giyer çıkarır Çorabını giyer çıkarır Ayakkabısını giyer çıkarır AKADEMĠK Giysi bölümlerini ayırt eder Giysileri ayırt eder SOSYAL Giysilerinin giydirilmesi için lütfen der Giysilerinin giydirilmesi için misin soru kalıbını kullanır 9

11 Giysilerini çıkardığında düzenli bırakır EV YÖNETĠMĠ VE YEMEK YAPMA EV TEMĠZLĠĞĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Sofrada kullanılan araç ve gereçlerin isimlerini söyler Toz alırken kullanılan malzemelerin isimlerini söyler Küçük ev aletlerinin ismini söyler Basit bir alıģ veriģ listesinde bulunabilecek malzemelerin isimlerini söyler DEVĠMSEL Sofraya eģya taģır Toz alır Gırgır yapar Yakınında bulunan marketten bir iki parça alıģ veriģ yapar AKADEMĠK Sofrada kullanılan araç ve gereçleri ayırt eder Toz alırken kullanılan malzemeleri ayırt eder Küçük ev aletlerini ayırt eder Basit bir alıģ veriģ listesinde bulunabilecek malzemeleri istenilen süre aklında tutar EV ĠÇĠ BOġ ZAMAN DEĞERLENDĠRME Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Oyuncaklarının isimlerini söyler Oyuncaklarının isimleriyle birlikte al-ver kelimelerini kullanır Bir arkadaģı ile birlikte oyun oynar Bir grup içerisinde oyun oynar YetiĢkinlerle birlikte aynı ortamı paylaģır YetiĢkinlerle birlikte etkinlik yapar DEVĠMSEL Kutunun içindeki oyuncakları dıģarı çıkarır Oyuncakları kutunun içine atar Kutuları üst üste koyar Üst üste konulan kutuları top ile devirir Elindeki topu karģısındakine atar AKADEMĠK 10

12 Oyuncakları ayırt eder EĢleme tahtasına oyuncakları takar Ġki-üç parçadan oluģan yap-bozu takar SOSYAL Oyun oynarken sırasını bekler Oyuncaklarını arkadaģlarıyla paylaģır Oyun kurallarına uygun davranır OKULA HAZIRLIK BECERĠLERĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Çevresindeki nesnelerden aynı ve farklı olanı gösterir (alıcı dil) Ana Renkleri söyler ġekilleri söyler Çevresindeki nesnelerden büyük ve küçük olanı söyler Çevresindeki nesnelerden uzun ve kısa olanı söyler Çevresindeki nesnelerden kalın ve ince olanı söyler DEVĠMSEL Karalama yapar Basit Ģeklin içini boyar KarmaĢık Ģeklin içini boyar Kesik noktaların üzerinden kalemle çizer Kâğıt yırtar Makasla kağıt keser Yırtma yapıģtırma yapar AKADEMĠK Çevresindeki nesnelerden aynı ve farklı olanı gösterir Ana Renkleri ayırt eder ġekilleri ayırt eder Çevresindeki nesnelerden büyük ve küçük olanı gösterir Çevresindeki nesnelerden uzun ve kısa olanı gösterir Çevresindeki nesnelerden kalın ve ince olanı gösterir SOSYAL Bağımsız olarak sınıfa girer Sınıfta ders süresi boyunca sessiz bekler Sınıfta ders süresi boyunca öğretmenin söylediği kurallara uyar 11

13 EL- GÖZ KOORDĠNASYONU Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar 1. Belli baģlı nesneleri parmaklarını kullanarak tutar. 2. Küplerle kule yapar. 3. Kâğıt yırtar. 4. Boncuk dizer. 5. Basit boyama etkinliklerini yapar. 6. Kâğıt katlar. 7. Kâğıt yapıģtırır. 8. Makasla rastgele kâğıt keser. 12

14 OKUL DÖNEMĠ 13

15 UYGULAMA YÖNERGESĠ Beceri performans alımları, tekli fırsata göre yapılacak olup, okul ortamında değerlendirme yapamayacağınız beceri ya da kavramlar için aile ve öğretmenin bilgisine baģvurunuz. Öğrenci ile ilgili daha fazla bilgi almak amacıyla aile ve öğretmen görüģmeleri yapabilirsiniz. ÖZBAKIM VE TOPLUMSAL UYUM BECERĠLERĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar a)giyinme 1- Ayakkabı bağını çözer 2- Ayakkabı bağını bağlar 3- Ayakkabısını çıkarır 4- Ayakkabısını giyer 5- Çorabını çıkarır 6- Çorabını giyer 7- Palto, kaban, mont, ceket çıkarır 8- Palto, kaban, mont, ceket giyer 9- Süveterini çıkarır 10- Süveterini giyer 11- Kazağını çıkarır 12- Kazağını giyer 13- Gömleğini çıkarır 14- Gömleğini giyer 15- Pantolonunu çıkarır 16- Pantolonunu giyer 17- Eteğini çıkarır 18- Eteğini giyer b)yemek yeme 1- Parmaklarıyla yemek yer 2- Kulpsuz bardaktan su içer 3- KaĢıkla yemek yer 4- Çatal bıçakla yemek yer c)kiģisel bakım 1- Ellerini yıkar, kurular 2- Yüzünü yıkar kurular 3- Banyosunu yapar 4- Burnunu sümkürür ve siler 5- Saçlarını tarar, fırçalar 6- El tırnaklarını keser 7- DiĢlerini fırçalar 8- Ellerine ve yüzüne krem sürer 14

16 d)tuvalet 1- Tuvaletini yapmak için uygun yere gider 2- ĠĢi bittiğinde temizliğini yapar e) Motor Beceriler Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar Makasla kâğıdı rastgele keser Makasla düz çizgi üzerinden kâğıdı keser Makasla basit Ģekli keser Pastel boya ile karalama yapar Pastel boya ile düz çizgiyle ikiye bölünmüģ kâğıdın bir bölümünü boyar Pastel boya ile basit Ģekli boyar Kağıdı ortasından ikiye katlar SOSYAL VE TOPLUMSAL BECERĠLER 1- Adını ve soyadını söyler 2- Aile üyelerinin adlarını söyler 3- YaĢadığı evin adresini söyler 4- Doğum tarihini söyler 5- Tanıdıklarını görünce selamlar 6-Araç gereçleri paylaģır. 7- Sıra alma davranıģını gösterir. 8- oyun ve boģ zaman etkinliklerini baģlatır. EVE ĠLĠġKĠN BECERĠLER A) Odasını temizleme 1- Ortalığı toplar 2- Odasını havalandırır. 3- odanın tozunu alır. 4- odanın zeminini temizler. 5-Elbiselerini katlar. 6-EĢyalarını dolaba yerleģtirir. 7-Kirli eģyalarını uygun yere koyar. B) ÇamaĢır yıkama ve bakımı 1-Kirli çamaģırları ayırır 2-ÇamaĢırları yıkar. 3-ÇamaĢırları asar. 4-Kuruyan çamaģırları toplar. 5-ÇamaĢırları katlar. 6-ÇamaĢırları ütüler. 7-ÇamaĢırları dolaba yerleģtirir. 8-Sökük çamaģırları diker. C) mutfağa iliģkin beceriler 1- Yemek masasını hazırlar 2- Yemek masasını toplar 3- Ocağı açar 4- Ocağı kapatır 5- Basit yiyecekleri hazırlar 15

17 6- BulaĢıkları yıkar 7- bulaģıkları kurular 8- Tabak, kaģık, çatal vb. yerlerine yerleģtirir 9- mutfak tezgahını siler BAĞIMSIZ SEYAHAT EDEBĠLME BECERĠSĠ 1- Evinin adresini söyler 2- Bineceği durağı söyler 3- Ġneceği durağı söyler 4- Toplu taģıma araçlarını kullanarak seyahat eder 5- Okula tek baģına gidip gelir 6- Yaya geçitlerinden geçer 7- KarĢıdan karģıya kuralına uygun Ģekilde geçer 8- Trafik polisinin olduğu yerlerde trafik iģaretlerine uyar 9- Trafik ıģıklarına uyar 10- Evden uzak herhangi bir yere gider TOPLUMSALLAġMA VE OYUN BECERĠLERĠ 1- Kendi baģına oyun oynar 2- BaĢkalarıyla oyun oynar 3- YetiĢkinlerin isteklerini yerine getirir 4- Ortamına göre kurallara uyar 5- Nezaket bildiren sözcükleri kullanır 6- ġarkılara ve tekerlemelere katılır 7- Üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirir 8- EĢyalarını baģkalarıyla paylaģır TOPLUMUN ORTAK KULLANIM YERLERĠ 1- Market, bakkal, manav, pazarda uygun davranıģlarda bulunur 2- Sinema, tiyatroda kurallarına uygun davranır 3- Pastaneye gider 4- Mektup atar 5- Kontürlü telefon kullanır 6- Kartlı telefon kullanır 7- Ev telefonunu kullanır 8- Hastanede kuralına uygun davranır SAĞLIĞINI KORUMA BECERĠLERĠ 1- Hava durumuna uygun kıyafet giyer 2- Haftada en az iki kez banyo yapar 3- Tırnaklarını haftada bir kez keser 4- Hastaneye gider 16

18 5- Doktorun önerilerini yerine getirir 6- Kullandığı ilaçları zamanında alır 7- Kullandığı ilaçları önerilen dozda alır 8- Yara bandı kullanır 9- Pamukla tampon yapar 10- Hızır acil servisi arar TÜKETĠCĠLĠK BECERĠLERĠ 1- Parayı ayırt eder 2- Bankamatikten para çeker 3- Bankamatikten para yatırır 4- Bankadan para çeker 5- Bankaya para yatırır 6- AlıĢ veriģ yapar 7- Harçlığına uygun günlük harcama yapar 8- Kumbarasında para biriktirir 9- Elektrik faturası yatırır 10- Su faturası yatırır 11- Telefon faturası yatırır AKADEMĠK BECERĠLER BĠLĠġSEL BECERĠLER a)varlıklar Arası ĠliĢkiler Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar 1-Farklı büyüklükteki nesnelerden büyük olanı söyler. 2-Farklı büyüklükteki nesnelerden küçük olanı söyler. 3-Farklı uzunluktaki nesnelerden uzun olanı söyler. 4-Farklı uzunluktaki nesnelerden kısa olanı söyler: 5-Farklı çokluktaki nesnelerden az olanı gösterir 6-Farklı çokluktaki nesnelerden çok olanı gösterir. 7-Altında olanı söyler 8-Üstünde olanı söyler 9-Yakınında olanı söyler 10-Uzağında olanı söyler 11-Sağ yönünü gösterir 12-Sol yönünü gösterir 13-Nesnelerin konumları sorulduğunda gösterir 14-Nesnelerin konumları sorulduğunda söyler 17

19 b) Renk 1-Ġki farklı renkteki nesnelerden istenilen renkteki nesneyi söyler 2-Üç farklı renkteki nesnelerden istenilen renkteki nesneyi söyler 3-Dört farklı renkteki nesnelerden istenilen renkteki nesneyi söyler 4-Çevresindeki farklı renklere sahip nesne üzerinden istenilen rengi söyler 5-Çevresindeki nesnelerden istenilen renkte olanı gösterir c) ġekil 1-Kareyi gösterir 2-Üçgeni gösterir 3-Daireyi gösterir 4-Dikdörtgeni gösterir 5-Küpü gösterir MATEMATĠK Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar 1-Ritmik olarak 10 a kadar 1 er 1 er ileri doğru sayar 2- Ritmik olarak 10 dan 1 e kadar 1 er 1 er geriye doğru sayar 3- Ritmik olarak 20 a kadar 1 er 1 er ileri doğru sayar 4-Ritmik olarak 20 dan 1 e kadar 1 er 1 er geriye doğru sayar 5- Ritmik olarak 10 a kadar 2 er 2 er ileri doğru sayar 6- Ritmik olarak 10 dan 2 e kadar 2 er 2 er geriye doğru sayar 7-Ritmik olarak 20 e kadar 2 er 2 er ileri doğru saya 8- Ritmik olarak 20 den 2 e kadar 2 er 2 er geriye doğru sayar 9- Ritmik olarak 100 e kadar 1 er 1 er ileri doğru sayar 10- Ritmik olarak 100 den 1 er 1 er geriye doğru sayar 11- Ritmik olarak 100 e kadar 2 er 2 er ileri doğru sayar 12- Ritmik olarak 100 den 2 er 2 er geriye doğru sayar 13- Ritmik olarak 100 e kadar 5 er 5 er ileri doğru sayar 14- Ritmik olarak 100 e kadar 10 ar 10 ar ileri doğru sayar 15-Gösterilen nesne sayısı kadar nesne gösterir 18

20 16-Gösterilen nesne sayısını söyler 17- Gösterilen nesne sayısını yazar 18-Resimli kartlar içinden söylenen sayıda nesne içeren kartı gösterir 19-Gösterilen resimli karttaki nesne sayısını söyler 20--Gösterilen resimli karttaki nesne sayısını yazar 21-Sorulan sayıyı söyler 22-Sorulan sayıyı yazar 23- Ġstenilen sayıdan 100 e kadar 2 Ģerli sayar 24-Ġstenilen sayıdan geriye 2 Ģerli sayar 25- Ġstenilen sayıdan 100 e kadar geriye 4 erli sayar 26- Ġstenilen sayıdan geriye 4 erli sayar 27- Ġstenilen sayıdan 100 e kadar geriye 5 erli sayar 28- Ġstenilen sayıdan geriye 5 erli sayar Toplama 1-Tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı yan yana toplar 2- Tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı alt alta toplar 3-Elde gerektirmeyecek Ģekilde iki basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı toplar 4- Elde gerektirecek Ģekilde iki basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı toplar 5- Elde gerektirmeyecek Ģekilde iki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı toplar 6-- Elde gerektirecek Ģekilde iki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı toplar 7- Elde gerektirmeyecek Ģekilde üç basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı toplar 8-Elde gerektirecek Ģekilde üç basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı toplar 9- Elde gerektirmeyecek Ģekilde üç basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı toplar 10- Elde gerektirecek Ģekilde üç basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı toplar 11-Toplamada sıfırın (0) etkisiz eleman olduğunu söyler ÇIKARMA 1-Tek basamaklı bir sayıdan tek basamaklı sayıyı çıkarır 2-Onluk bozmayı gerektirmeyecek iki basamaklı sayıdan tek basamaklı sayıyı çıkarır 3-Onluk bozmayı gerektirecek Ģekilde iki basamaklı sayıdan tek basamaklı sayıyı çıkarır 4- Onluk bozmayı gerektirmeyecek iki basamaklı sayıdan iki basamaklı sayıyı çıkarır 5-Onluk bozmayı gerektirecek Ģekilde iki basamaklı sayıdan iki basamaklı sayıyı çıkarır 19

21 ÇARPMA 1-Tek basamaklı sayıyla tek basamaklı sayıyı çarpar 2-Elde gerektirmeyecek Ģekilde iki basamaklı sayıyla tek basamaklı sayıyı çarpar 3- Elde gerektirecek Ģekilde iki basamaklı sayıyla tek basamaklı sayıyı çarpar 4-Bir sayıyı 10 ile zihninden çarpar 5- Bir sayıyı 100 ile zihninden çarpar 6-Sıfırın yutan eleman olduğunu söyler 7-Birin (1) etkisiz eleman olduğunu söyler BÖLME 1-Tek basamaklı sayıyı tek basamaklı bir sayıya böler 2-Ġki basamaklı sayıyı tek basamaklı sayıya böler 3-Ġki basamaklı sayıyı iki basamaklı sayıya böler 4-Üç basamaklı sayıyı tek basamaklı sayıya böler 5-Üç basamaklı sayıyı iki basamaklı sayıya böler 6- Üç basamaklı sayıyı üç basamaklı sayıya böler SEMBOLLER 1-(+) iģaretinin adını söyler 2-(+) iģaretini uygun yerde kullanır 3-(+) iģaretini toplama iģleminde kullanıldığını söyler 4-(-) iģaretinin adını söyler 5-(-) iģaretini uygun yerde kullanır 6-(-) iģaretini çıkarma iģleminde kullanıldığını söyler 7-(x) iģaretinin adını söyler 8-(x) iģaretini uygun yerde kullanır 9-(x) iģaretini çarpma iģleminde kullanıldığını söyler 10-( ) iģaretinin adını söyler 11-( ) iģaretini uygun yerde kullanır 12-( ) ) iģaretini bölme iģleminde kullanıldığını söyler KÜMELER 1-Bir kümeyi oluģturan varlıkları söyler 2-Çevresindeki varlıklardan bir küme oluģturur. 3-Denk olan iki kümeyi gösterir. 4-Denk olan iki kümeyi birebir eģler 5-EĢit olan iki kümeyi gösterir. 6-Denk küme ile eģit küme arasındaki farkı söyler 7-BoĢ kümeyi gösterir DOĞAL SAYILAR 1-Sayıları gördüğünde adını söyler 2-Adı söylenen sayıyı yazar sıra sayılarını birinci,ikinci,üçüncü diye okur 4-Sıra gösteren bir sayıyı yazar 5-Ġki basamaklı bir sayıyı basamaklarına ayırır 6-Ġki basamaklı bir sayının birler basamağını 20

22 gösterir 7- Ġki basamaklı bir sayının onlar basamağını gösterir 8- Üç basamaklı bir sayının birler basamağını gösterir 9- Üç basamaklı bir sayının onlar basamağını gösterir 10- Üç basamaklı bir sayının yüzler basamağını gösterir 11-Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralar 12- Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralar KESĠRLER 1-Bir bütünün yarısına yarım denildiğini söyler 2-bir bütünün yarım olan kısmını gösterir. 3-Ġki yarımın bir bütün olduğunu söyler 4-Bir bütünün 4 eģit parçasından birine çeyrek denildiğini söyler 5-Bir bütünü 4 eģit parçaya bölerek çeyrek lan kısmını gösterir 6-Ġki çeyrek parçanın bir yarım parçayı oluģturduğunu söyler 7-Dört çeyrek parçanın bir bütün oluģturduğunu söyler PROBLEM ÇÖZME 1-Toplama iģlemi gerektiren problemleri çözer 2- Çıkarma iģlemi gerektiren problemleri çözer 3- Çarpma iģlemi gerektiren problemleri çözer 4- Bölme iģlemi gerektiren problemleri çözer 5-Hem toplama hem çıkarma gerektiren problemleri çözer 6- Hem çarpma hem bölme gerektiren problemleri çözer 7-Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gerektiren problemleri çözer ÖLÇÜLER a) Uzunluk ölçüleri 1-Doğal ölçü birimlerinden adımın ne olduğunu söyler 2- Doğal ölçü birimlerinden adımı gösterir 3-Verilen bir uzunluğu adımlayarak kaç adım olduğunu söyler 4-Doğal ölçü birimlerinden ayak ı ne olduğunu söyler 5-Ayak ı gösterir 6-Verilen bir uzunluğu ayakla ölçerek kaç ayak olduğun söyler 7-Doğal ölçü birimlerinden karıģın ne olduğunu söyler 8-KarıĢ ı gösterir 9-Verilen bir uzunluğu karıģla ölçerek kaç karıģ olduğunu söyler 10- Doğal ölçü birimlerinden parmağın ne olduğunu 21

23 söyler 11-parmağı gösterir 12- Verilen bir uzunluğu parmakla ölçerek kaç parmak olduğunu söyler 13- Doğal ölçü birimlerinden kulaç ın ne olduğunu söyler 14- Kulaçı gösterir 15-Verilen bir uzunluğu kulaçla ölçerek kaç kulaç olduğunu söyler 16-ÇeĢitli öçme araçlarından metreyi gösterir 17-Verilen bir uzunluğu metre ile ölçüp kaç metre olduğunu söyler 18-Metrenin kullanıldığı yerleri söyler 19-Metrenin kısaca m ile gösterildiğini söyler b) Ağırlık Ölçüleri 1- Kilogramın kullanıldığı yerleri söyler 2-kilogramın kısaca kg Ģeklinde yazıldığını söyler 3- Bir ağırlığı ölçerek kaç kg geldiğini söyler 4-Gramın kullanıldığı yerleri söyler 5-Gramın kısaca gr Ģeklinde yazıldığını söyler 6- Bir ağırlığı ölçerek kaç gr geldiğini söyler 7-Litrenin kullanıldığı yerleri söyler 8-Litrenin kısaca lt Ģeklinde yazıldığını söyler 9- Bir ağırlığı ölçerek kaç lt geldiğini söyler c) Zaman Ölçüleri 1-Akrepi saat üzerinde gösterir 2-Yelkovanı saat üzerinde gösterir 3-Akrepin saati gösterdiğini söyler 4-Yelkovanın dakikayı gösterdiğini söyler 5-Saat baģlarını saat üzerinde gösterir 6-Yarım saatleri saat üzerinde gösterir 7-Çeyrek saatleri saat üzerinde gösterir d) Geometri 1-Doğru parçasının iki uçunu uzatarak doğru çizer 2-ÇeĢitli çizgiler arasından doğru parçasını gösterir 3-Cetvel yardımı ile doğru parçası çizer 4-Kare gösterildiğinde adını söyler 5-Üçgen gösterildiğinde adını söyler 6-Daire gösterildiğinde adını söyler 7-Dikdörtgen gösterildiğinde adını söyler 8-ÇeĢitli Ģekiller arasından kareyi gösterir 9- ÇeĢitli Ģekiller arasından üçgeni gösterir 10- ÇeĢitli Ģekiller arasından daireyi gösterir 11- ÇeĢitli Ģekiller arasından dikdörtgeni gösterir 22

24 OKUMAYA HAZIRLIĞA HAZIRLIK BECERĠLERĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar Görsel eģleme Öğrenci aynı olan nesneleri gösterir. Öğrenci aynı olan nesne resimlerini gösterir Görsel ayırtetme Öğrenci farklı olan nesneleri gösterir. Öğrenci farklı olan nesne resimlerini gösterir Görsel Sınıflama Öğrenci aynı olan nesneleri bir araya koyar. Öğrenci aynı olan nesne resimlerini bir araya koyar Örüntü OluĢturma Öğrenci farklı tipte aynı türde somut nesnelerden oluģturulmuģ örüntüye bakarak aynı örüntüyü oluģturur. Öğrenci farklı tipte farklı türde somut nesnelerden oluģturulmuģ örüntüye bakarak aynı örüntüyü oluģturur. OKUMAYA HAZIRLIK Öğrenci söylenen kelimenin baģında geçen ilk sesi söyler. Öğrenci söylenen kelimenin seslerini söyler. Öğrenci söylenen kelimeden bir hece çıkarıldığında kalan heceyi söyler. Öğrenci söylenen kelimeden farklı ses ile biten kelimeyi gösterir. Evet Hayır Açıklamalar OKUMA Öğrenci yazılan/alfabede gösterilen sesleri okur. Evet Hayır Açıklamalar Öğrenci yazılan/gösterilen iki sesten oluģan kapalı heceleri/kelimeleri okur. Öğrenci yazılan/gösterilen iki sesten oluģan açık heceleri/kelimeleri okur Öğrenci yazılan/gösterilen üç sesten oluģan heceleri/kelimeleri okur. Öğrenci yazılan/gösterilen dört sesten oluģan kelimeleri okur. Öğrenci yazılan/gösterilen beģ sesten oluģan kelimeleri okur. Öğrenci yazılan/gösterilen cümleleri okur. 23

25 YAZMAYA HAZIRLIĞA HAZIRLIK BECERĠLERĠ Sınırları düz alanları boyar. Sınırları girintili, çıkıntılı alanları boyar. Yatay çizgileri parmağı ile takip eder. Evet Hayır Açıklamalar Dikey çizgileri parmağı ile takip eder. Sağa yatık çizgileri parmağı ile takip eder. Sola yatık çizgileri parmağı ile takip eder. Pastel boya ile yatay çizgileri birleģtirir. Pastel boya ile dikey çizgileri birleģtirir Pastel boya ile sağa yatık çizgileri birleģtirir Pastel boya ile sola yatık çizgileri birleģtirir YAZMAYA HAZIRLIK KurĢun kalemle zikzak, düz, dalgalı,sağa yatık, sola yatık kesik çizgilerin üzerinden kalemini kaldırmadan çizgi yönünde gider. Öğrenci tek satır aralığına zikzak, düz, dalgalı,sağa yatık, sola yatık örneklerine bakarak çizginin çiziģ yönüne uygun olarak kalemini kaldırmadan çizer. Evet Hayır Açıklamalar YAZMA Öğrenci söylendiğinde sesi yazar. Öğrenci söylendiğinde iki sesten oluģan kapalı heceyi/kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde iki sesten oluģan açık heceyi/kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde üç sesten oluģan heceyi/kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde dört sesten oluģan bir kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde beģ sesten oluģan bir kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde cümleyi yazar. Evet Hayır Açıklamalar 24

26 ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠ 3 6 YaĢ Ġçin Evet Hayır Açıklamalar A- Sözel Olmayan ĠletiĢim 1. Bedensel temasta bulunur. 2. SelâmlaĢmak ve vedalaģmak için kullanılan hareketleri yapar. 3. Yüz hareketlerini taklit eder. 4. Temel duyguları (sevinç, üzüntü, kızgınlık, ağlama vb.) yüz ifadeleri ile belli eder. B- Sözel ĠletiĢim 1. Sesleri taklit eder. 2. Sesleri ayırt eder. 3. "Evet, hayır" sözcüklerini ve iģaretlerini yerinde kullanır. 4.Resimli kartlarda gösterilen nesneleri adlandırır. 5. Ġhtiyaçlarını basit sözcüklerle ifade eder YaĢ Ġçin 1. Ġki eylem bildiren komutları yerine getirir. 2. Resimdeki olayları anlatır. 3. Resimli öyküleri anlatır. 4. Kendi bedenine ait özellikleri söyler. 5. Bir gününü basit ifadelerle anlatır. 6. Birbirini takip eden en az 3 resmi, öykü Ģeklinde anlatır. 7. Basit bir olayın sonucunu tahmin eder. 8. Kendisiyle konuģan kiģiyi dinler. 9. Bir konu üzerinde 3-5 dk karģılıklı konuģur. 10. Zamirleri yerinde kullanır YaĢ Ġçin 1. 2'den fazla eylem bildiren komutları yerine getirir. 2. Sahiplik bildiren sözcükleri yerinde kullanır. 3. "Lütfen" ve "teģekkür ederim" sözcüklerini yerinde kullanır. 4. Kendisine ait nesneleri paylaģır. 5. ĠĢaret belirten sıfat sözcüklerini yerinde kullanır. 6. "Ġle" ve "Ve" bağlaçlarını yerinde kullanır. 7. Gördüğü, yaģadığı olay, oyun, film vb. anlatır. 8. Dinlediği öyküyü anlatır. 9. Dinlediği bir öykünün sonucu hakkında tahmin yürütür. 10. Basit oyunlarda rol alır. 11. Anlatılan tek kiģilik bir öyküyü dramatize eder. 25

27 ALICI DĠL BECERĠLERĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar 2 veya 3 sözcüklü cümleden oluģan tek bir eylem içeren yönergeleri yerine getirir. Resimli kısa bir öyküyü sonuna kadar dinler. Önündeki resimli kartlardan eylem bildiren ifadeleri gösterir. Bağlaç kullanılarak ve-ile ifade edilen yönergeleri yerine getirir. Çoğul eki ile ifade edilen yönergeleri yerine getirir. Sahiplik eki kullanılarak verilen yönergeleri yerine getirir. Önündeki 3 farklı resimli kart arasından sıfat belirtilerek söylenen durum söylenildiğinde... elbiseli kızı göster istenilen durumdaki nesne ve varlığı gösterir. KonuĢan kiģiye dikkatini yöneltir. KonuĢan kiģiyi jest ve mimikleriyle dinlediğini belli eder. Nesneleri ayırt eder. Eylemleri ayırt eder. Eylemleri dramatize eder. Nesneleri kategorilerine göre ayırt eder. Nesneleri özelliklerine göre ayırt eder. Nesneleri iģlevlerine göre ayırt eder. KiĢileri ayırt eder. Olayları oluģ sırasına göre sıralar. Olmayanı gösterir. Sesleri ayırt eder. ĠFADE EDĠCĠ DĠL BECERĠLERĠ Sorulan sorulara cevap verir. Eylemi ya da eylem resmini adlandırır. Ailesini tanıtır. KarĢılıklı konuģmalarda anlamlı cümleler kurar. Belirlenen bir konu hakkında konuģur. Nesneleri tanımlar. Olayları oluģ sırasına göre anlatır. Yer bildiren sözcükleri kullanır. Tekil ve çoğul Ģahıs zamirlerini ve sahiplik bildiren Evet Hayır Açıklamalar 26

28 zamirleri kullanır. Cümle kalıpları kullanır. Söz kalıplarını yerinde kullanır. Soru sorar. Materyal ve cihazların bozuk olanlarıyla ilgili tepkide bulunur. GeçmiĢ olayları anlatır. Zıtlık bildiren sözcükleri kullanır. Olmayanı söyler. TAKLĠT BECERĠLERĠ Kaba motor becerileri taklit eder. Ġnce motor becerileri taklit eder. Yüz ifadesini taklit eder. Ġki basamaklı motor becerileri taklit eder. Üç basamaklı motor becerileri taklit eder. Kurallı grup hareketlerini taklit eder. Ünlü, ünsüz sesleri taklit eder. Heceleri taklit eder. Çevresel sesleri taklit eder. Alçak ve yüksek sesleri taklit eder. Sözcükleri taklit eder. Nesneleri hareketleriyle ve sözcükleriyle taklit eder. Cümleleri taklit eder. Sözcüklerden tümce oluģturur. Cümleleri etkinliklerde kullanır. Evet Hayır Açıklamalar YÖNERGE TAKĠP BECERĠLERĠ Tek eylem bildiren basit yönergeleri yerine getirir. Ġki eylem bildiren yönergeleri yerine getirir. Üç ve daha fazla eylem bildiren yönergeleri yerine getirir. KoĢullu yönergeleri yerine getirir. Ġstenen nesneyi bulur. Ġstenen nesneyi getirir. Yönlendirildiğinde belirli bir alana gider. Tek eylem bildiren grup yönergelerini yerine getirir. Ġki ve daha fazla eylem bildiren grup yönergeleri yerine getirir. Evet Hayır Açıklamalar 27

29 GÖRSEL DESTEK KULLANIMI Günlük rutinlerinin takibinde etkinlik çizelgesini kullanır. Sosyal etkileģim için etkinlik çizelgesini kullanır. Akran etkileģimi için etkinlik çizelgesini kullanır. Beden eğitimi için etkinlik çizelgesini kullanır. Özbakım becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır. Oyun becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır. Günlük yaģam becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır. Sanat becerileri için görsel etkinlik çizelgesini kullanır. Önce ve sonra iliģkisine yönelik görsel planı kullanır. Etkinlik çizelgesine göre bulunduğu ortamda kendisine ayrılmıģ olan bölümü kullanır. Kendi renk kodunu taģıyan eģya ve araçları kullanır. Evet Hayır Açıklamalar OYUN VE MÜZĠK BECERĠLERĠ Parça-Ģekil iliģkisi kurar. Parça-bütün iliģkisi kurar. Hayali oyun taklit eder. Basit oyunlar oynar. Sembolik oyun oynar. ĠĢ birliğine dayalı oyun oynar. Oyun oynarken akranıyla etkileģime girer. Oynadığı oyunlar ve materyaller hakkında konuģur. Basit ritim hareketleri yapar. Müziğe uygun hareketler yapar. Müziğe uygun ritim tutar. Basit Ģarkıları seslendirir. Grupla Ģarkı seslendirir. Basit müzikli oyunlara eģlik eder. Belli baģlı müzik aletlerini tanır. Müzik aletlerini çıkardıkları seslere göre tanır. Ezgileri, sesini ve çalgısını kullanarak seslendirir. Kalın ve ince sesleri ayırır. Bireysel yapılan müzikli oyunları oynar. Grupla yapılan müzikli oyunları oynar. Evet Hayır Açıklamalar 28

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları )

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) T.C Millli Eğitim Bakanlığı....İlköğretim Okulu Müdürlüğü Sayı:.. Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği././20.... REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

... REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

... REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Konu : Eğitsel Değerlendirme İsteği... REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Adı. Soyadı ve T.C kimlik numarası belirtilen öğrencimiz. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmenliğinin 23. maddesinde belirtilen

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU () Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor PSİKOMOTOR GELİŞİM / - Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür. Başlama ve durma komutlarına

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Düzce Valiliği Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Şerifenur TOPKARA Eğitsel Performans Nesneleri çokluklarına göre

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlkokul ve Ortaokullar) T.C Milli Eğitim Bakanlığı.. Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlkokul ve Ortaokullar) T.C Milli Eğitim Bakanlığı.. Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlkokul ve Ortaokullar) T.C Milli Eğitim Bakanlığı. Okulu Müdürlüğü Sayı: / /20 Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Adı. Soyadı

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMU KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMU KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMU KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI * BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü Sayı: Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği / /20 REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Adı. Soyadı ve T.C

Detaylı

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz Öğrencinin Adı: Uzun Dönemli Amaç 1- RİTMİK SAYMALAR Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç-Gereçler Başlama-Bitiş Tarihleri Değerlendirme 100 e kadar beşer ritmik sayar. 1. 5 ten başlayarak 20 (30, 40, 50,

Detaylı

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) "Çocuğun gelişimini takip edin."

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) Çocuğun gelişimini takip edin. GELİŞİM MR (60-72 AY) Hareket Gelişimi Sosyal-Duygusal Gelişim Dil Gelişimi Bilişsel Gelişim Özbakım Becerileri Gelişimi KOD xxxxx xxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxx Doğum Tarihi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olayı

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P)

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) KISA DÖNEMLİ HEDEFLER 1. Sesleri tanır. 1. sesleri verilişlerine göre tanıyarak çıkartır. 2.Sesleri birbirinden ayırt eder. 3.Sesleri tanımada

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler.

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler. Gelişim Analizi Küçük Kaşifler Tehlikeli olan durumları söyler. 107 Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Giysi ayrıntılarını başarıyla açar ve kapar Ali ALIÇ Temizlik malzemelerini amacına uygun

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMU KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMU KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMU KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI * BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (BEP) Öğrencinin Adı-Soyadı: BEP Hazırlama Tarihi: Sınıfı: Ders: Türkçe- Matematik - Hayat Bilgisi

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (BEP) Öğrencinin Adı-Soyadı: BEP Hazırlama Tarihi: Sınıfı: Ders: Türkçe- Matematik - Hayat Bilgisi BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (BEP) Öğrencinin Adı-Soyadı: BEP Hazırlama Tarihi: Sınıfı: Ders: Türkçe- Matematik - Hayat Bilgisi Öğrencinin şu anki performansı: Atiye ETCE nin bedensel gelişiminin normal

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olaya

Detaylı

Alınan Tedbirlere Yönelik Açıklamalar

Alınan Tedbirlere Yönelik Açıklamalar BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan öğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmenliği nin

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Sıra

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

ZİHİNSEL VE BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

ZİHİNSEL VE BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI.. İLK OKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ZİHİNSEL VE BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri Ø Dikkat edilmesi

Detaylı

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 Aylık Çocuklar için Gelişim Formu (+) Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor ÖĞRENCİ AD-SOYAD : KUZEY BERAT BEYAZ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Okul: Öğretmen: Grup: AYLAR Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. + + + + + + + + + + Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR ARALIK KAZANIM

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KASIM KAZANIM VE

Detaylı

48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU () Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor PSİKOMOTOR GELİŞİM / - Çizgi üzerinde yürür. Çift ayakla belli bir uzaklığa atlar. Çift ayakla

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Yakutiye Kaymakamlığı HİLALLKENT 125. YIL ANAOKULU Müdürlüğü Okul öncesi(otizm 3-6 yaş) Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Yakutiye Kaymakamlığı HİLALLKENT 125. YIL ANAOKULU Müdürlüğü Okul öncesi(otizm 3-6 yaş) Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Yakutiye Kaymakamlığı HİLALLKENT 125. YIL ANAOKULU Müdürlüğü Okul öncesi(otizm 3-6 yaş) Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : NURULLAH Eğitsel Performans İstenilen süre

Detaylı

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM OKUL : ÇOCUK GEZEGENİ YAŞ GRUBU : 4 - YAŞ AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1:Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU Tarih: A) GENEL BİLGİLER Öğrencinin Doğum Tarihi/Yeri Sınıfı/Şubesi Velinin Adresi T.C. Kimlik Numarası Okulu Devam/Devamsızlık Cep/Ev Telefonu E-Posta Adresi B) EĞİTSEL

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLÜR VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği

EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kimlik Bilgileri Öğrencinin: Annenin Babanın Adı-Soyadı: Zeynep İNCİ Doğum : 13.03.2002 Yaşı: 6 Özür Türü Birinci: Hafif

Detaylı

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 Aylık Çocuklar için Gelişim Formu (+) Bağımsız yapabiliyor () Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor ÖĞRENCİ AD-SOYAD : DORUK ATEŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ + - PSİKOMOTOR

Detaylı

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI DÜNYA V Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÖZEL GÜNLER İlköğretim Haftası Hayvanları Koruma

Detaylı

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar, diğer derslerde olduğu gibi matematik dersinde de daha fazla yönlendirmeye,

Detaylı

AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK

AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI DÜNYA V Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÖZEL GÜNLER İlköğretim Haftası Hayvanları Koruma

Detaylı

BİLİŞSEL GELİŞİM. Nesne/varlığın tadını söyler.

BİLİŞSEL GELİŞİM. Nesne/varlığın tadını söyler. BİLİŞSEL GELİŞİM K1 K2 K3 K4 K5 0 1 2 K6 Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Ø tahminiile ile

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

Ders 6: BECERİ ANALİZİ. Prof. Dr. Tevhide Kargın

Ders 6: BECERİ ANALİZİ. Prof. Dr. Tevhide Kargın Ders 6: BECERİ ANALİZİ Prof. Dr. Tevhide Kargın BECERİ ANALİZİ Beceri: Bireyin sahip olduğu yeterliklere dayalı olarak yapabileceği tahmin edilen veya yaptığı etkinliklerdir. Örneğin: Okuma, problem çözme,

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı

Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ AMAÇLAR VE KAZANIMLAR OKUL ADI : TARĠH: EYLÜL AYI 2. HAFTA (PAZARTESĠ) Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alan BiliĢsel Alanı Özbakım Becerileri A 2

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi Performans Performans düzeyi alanları Akademik beceriler MATEMATİK MATEMATİK - Varlıkları

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR EKİM KAZANIM VE

Detaylı

4 YAŞ GRUBU MART AYI BÜLTENİ

4 YAŞ GRUBU MART AYI BÜLTENİ 4 YAŞ GRUBU MART AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR Sayı Sayma Sayılar (0-10 rakamı) Büyük-Küçük Dağınık- Düzenli Uzun-kısa Sesli-Sessiz, Geometrik şekiller (Üçgen, kare, dikdörtgen, daire) Yavaş-Hızlı Mor, Sarı, Turuncu,

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES TELEFON EV İŞ EV --------------------------

Detaylı

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODULLÜR VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı : KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ Okul : Öğretmen : Grup: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya

Detaylı

Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Müzik, yetersizliği olan çocukların eğitimlerinde kullanılan ve tüm gelişim alanlarını da destekleyen bir disiplin

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU PROGRAMIN ADI : ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI BEP BAŞLAMA TARİHİ: ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI : BEP BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS

Detaylı

PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ

PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR Zıt: Aynı Benzer-Farklı, Canlı- Cansız, Hareketli-Hareketsiz, Dağınık-Düzenli, Çalışkan Tembel, Önde-Arkada, İçinde-Dışında, Hızlı-Yavaş,Sıcak- Soğuk, Eskiyeni,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 4. Nesneleri sayar. Ø 10 a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI Okul Adı :.............. Tarih :.............. Yaş Grubu (Ay) : 60 72 AY Konu : Satranç ve Bilgisayarla Tanışma Öğretmen Adı : Nilgün DİRİM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI

Detaylı

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR E K Ġ M PSĠKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 2. Değişik yönlere yuvarlanır. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. Amaç

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları )

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) T.C Milli Eğitim Bakanlığı....İlköğretim Okulu Müdürlüğü Sayı:.. Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği././2010. REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR

MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR PSĠKOMOTOR ALAN HEDEF 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar 2. Değişik yönlere

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı OKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı OKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı OKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Türkçe öğretiminde ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar için önemli bir yeri olan Okuma Yazma dersinin

Detaylı

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 3: K 1, 2 A 5: K 7 A 16: K 3

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 3: K 1, 2 A 5: K 7 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: KASIM AYI 3. HAFTA (PAZARTESĠ) Büyünce hangi mesleği seçsem? KAVRAMLAR : Aynı-benzer-farklı Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 2: K 7, 8,

Detaylı

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 3: K 1, 2 A 5: K 2, 3 A 6: K 1, 2 A 16: K 3

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 3: K 1, 2 A 5: K 2, 3 A 6: K 1, 2 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 4. HAFTA (PAZARTESĠ) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Atatürk ve Cumhuriyet KAVRAMLAR : Renkler Geometrik Ģekiller Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Menemen Kaymakamlığı Cumhuriyet ilkokulu Müdürlüğü Toplumsal Yaşam Becerileri Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Menemen Kaymakamlığı Cumhuriyet ilkokulu Müdürlüğü Toplumsal Yaşam Becerileri Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Menemen Kaymakamlığı Cumhuriyet ilkokulu Müdürlüğü Toplumsal Yaşam Becerileri Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Medine SARIKAYA Eğitsel Performans Elini yıkar. Elini

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI A N A KU O LU ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÖZ BA BEC KIM ERİS İ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - KASIM 2016 ÖZ BAKIM BECERİSİ KAZANMA SÜRECİ Çocukların temel ihtiyaçları, onlar dünyaya geldikleri

Detaylı

Uzun kısa Aynı farklı benzer YaĢlı genç Eski yeni Önce Ģimdi AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Uzun kısa Aynı farklı benzer YaĢlı genç Eski yeni Önce Ģimdi AMAÇLAR VE KAZANIMLAR OKUL ADI : TARĠH: ġubat AYI 3. HAFTA (PAZARTESĠ) YAġ GRUBU : 61-72 Ay ÖĞRETMEN ADI: ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN KAVRAMLAR : Büyük küçük Dinozorlar Sınıfımızda Uzun kısa Aynı farklı benzer YaĢlı genç Eski yeni

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI(BEP) NEDİR?

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI(BEP) NEDİR? BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI(BEP) NEDİR? Bep özel eğitim gereksinimi olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş ve özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, öğretmenlerin, anne babaların özel gereksinimlerini

Detaylı

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ SINIF ETKİNLİKLERİ Eylül Ekim ayı etkinliklerimiz Oyun teması ile başladı. TÜRKÇE DİL Türkçe Dil Etkinliklerimizde

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Çubuk Kaymakamlığı YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU Müdürlüğü Türkçe Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : UMUT TİRAKİ Eğitsel Performans Kendi ve yakın çevresindeki kişilerin

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder.

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder. İŞİN / MODÜLÜN ADI: A1) Kişisel Bakım Yapma A101)Saç bakımını yapar. ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Şampuan, saç bakım kremi, havlu, tarak, kurutma makinesi Saç bakımını hijyen kurallarına uygun

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

Beden Eğitimi. Görsel sanatlar ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR

Beden Eğitimi. Görsel sanatlar ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR Kaba Motor Beceriler Beden Eğitimi -..., bir akademik yılın sonunda, kendisine atılan topu

Detaylı

SAKARYA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ UYGULAMA MERKEZİ I. VE II. KADEME EĞİTİM PROGRAMI ( TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ ) EĞİTİM PLANI ( Ek-1-A )

SAKARYA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ UYGULAMA MERKEZİ I. VE II. KADEME EĞİTİM PROGRAMI ( TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ ) EĞİTİM PLANI ( Ek-1-A ) UYGULAMA MERKEZİ I. VE II. KADEME EĞİTİM PROGRAMI ( TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ ) Doğum : Bep Hazırlama : 14.10.2013 e Başlama / Bitiş : 16.09.2013 / 13.06.2014, MALİKE DUYGU TİLKİLİOĞLU,,, Elini yıkar.

Detaylı

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ EYLÜL Okul Adı Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu : 60 72 Ay : Tuğba Pektezel Bilişsel Gelişim: Kazanım

Detaylı

KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : KASIM Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi

Detaylı

T.C BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlüğü ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN KABA DEĞERLENDİRME FORMU

T.C BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlüğü ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN KABA DEĞERLENDİRME FORMU T.C BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlüğü ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN KABA DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Sınıfı: Kaba Değerlendirme Tarihleri 1. Sınıf:./

Detaylı

2017 MAYIS / 1. HAFTA PAZARTESİ CUMA SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI

2017 MAYIS / 1. HAFTA PAZARTESİ CUMA SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI TRAFİK HAFTASI 2017 MAYIS / 1. HAFTA KONU 01.05.2017 02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 ''Kaybolanı Bul'' Trafik kuralları nelerdir? Öğreniyorum ardından trafik tabelalarının ne anlama geldiği

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

SORUMLULUK KUMBARAM HAFTA

SORUMLULUK KUMBARAM HAFTA . SORUMLULUK KUMBARAM HAFTA TEMA : SORUMLULUK YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :..... Tarih : / /. Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY Öğretmen Adı :.... Güne Başlama Zamanı Öğretmen çocukları günaydın diyerek

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Ø tahminiile ile

Detaylı

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 2: K 2 A 3: K 1, 2 A 5: K 2, 3 A 6: K 1, 2 A 16: K 3

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 2: K 2 A 3: K 1, 2 A 5: K 2, 3 A 6: K 1, 2 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: ARALIK AYI 1. HAFTA (PAZARTESĠ) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Kendi Robotumuzu Yapıyoruz KAVRAMLAR : Renkler Geometrik Ģekiller Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım

Detaylı

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI KELEBEK GRUBU BÜLTENİ TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ Kule nedir? Kule resimlerini inceleme

Detaylı

BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU

BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU Formun Amacı: Bu form çocuğun sağlık durumu, psikomotor gelişimi, özbakım gelişimi, sosyal duygusal gelişimi ve davranışsal özelliklerine ilişkin bireysel gereksinimleri

Detaylı

Uzun Dönemli Amaç : Öğrenci çevresindeki karışık renkli nesnelerin arasından istenilen rengin bölümlerini beş kezden dördünde gösterir.

Uzun Dönemli Amaç : Öğrenci çevresindeki karışık renkli nesnelerin arasından istenilen rengin bölümlerini beş kezden dördünde gösterir. RENK KAVRAMI ÖĞRETİMİ Amaçlar Uzun Dönemli Amaç : Öğrenci çevresindeki karışık renkli nesnelerin arasından istenilen rengin bölümlerini beş kezden dördünde gösterir. Alt Amaçlar : 1-Öğrenci verilen dört

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY AY E K İ M 2 0 1 2 PSIKOMOTOR ALAN Amaç1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU ġubat AYI BÜLTENĠ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU ġubat AYI BÜLTENĠ ÖZEL EFDAL ANAOKULU ġubat AYI BÜLTENĠ ġubat AYINDA NELER ÖĞRENDĠK? Tatilde neler yaptığımızı arkadaģ ve öğretmenimizle paylaģtık. Akıllı tahtada kavram çalıģmaları, sunular ve animasyonlar izledik. Okulumuzun

Detaylı