ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ, ZĠHĠN ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ A.B.D.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ, ZĠHĠN ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ A.B.D."

Transkript

1 1 Bu belge Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği Programında okuyan 4. Sınıf öğrencileri için hazırlanmıştır. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ, ZĠHĠN ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ A.B.D. ZĠHĠNSEL YETERSĠZLĠKTEN ETKĠLENMĠġ ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN GENEL DEĞERLENDĠRME FORMU 1 Ocak, 2013 SAMSUN 1 Bu belge Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 4. Sınıf öğrencileri için hazırlanmıştır.

2 Bu değerlendirme formu öğrencinin, kapsamlı eğitim programı hazırlanması için ev, okul, toplum ve okula hazırlık becerilerinde yapabildikleri ve gereksinimlerini belirlemek için hazırlanmıģtır. YÖNERGE: 1. Kimlik bilgilerini doldurun. 2. Değerlendirme formunun amacını okuyun. 3. Değerlendirme formunun ilk sütunundaki davranıģları yönerge halinde öğrenciye verin (tek fırsat yöntemine göre performans alımı) 4. Değerlendirme sorularında cevabı (-) olan soruların cevaplarını davranıģsal olarak ifade edin. Özbakım Becerileri Tuvalet Becerileri Bu beceri alanında öğretmen görüģmelerinden ve kendi gözlemlerinizden yararlanın. Öğrencinin bağımsız yaptığı basamaklarda bağımsız sütununa, yardımla yaptığı basamakları açıklama sütununa iģaretleyin. Giyinme Becerileri Bu beceri alanında öğretmen görüģmelerinden ve kendi gözlemlerinizden yararlanın. Gözlem yapamadığım beceri için tekli fırsat yöntemine göre değerlendirme yap. Örneğin Ģapka çıkarma becerisi için öğrenciye Ģapkanı çıkar de. Bağımsız yaparsa evet sütununa (+) iģareti koy. Yapamazsa hayır sütununa (+) iģaretlerim. Bu beceriler kolaydan zora doğru bir sıra izlediği için öğrencinin bağımsız yapamadığı beceriden sonra değerlendirmeye son ver. Bir sonraki özbakım becerisine geç. Yemek Yeme Becerisi Öğretmen görüģmelerinden ve kendi gözlemlerinden yararlanarak değerlendirme yap. Öğrencinin bağımsız yaptığı beceriyi evet sütununa iģaretlerim. Bağımsız yapamadığı basamakta değerlendirmeye son veririm. Yardıma ihtiyaç duyulan durumları açıklama bölümünü yaz. KiĢisel Bakım ve Temizlik Becerileri Öğretmen görüģmelerinden ve kendi gözlemlerinden yararlanarak değerlendirme yap. Öğrencinin bağımsız yaptığı basamağa kadar iģaretleme yap. Bağımsız yapamadığı basamakta değerlendirmeyi kese. Günlük YaĢam Becerileri Sınıf öğretmeniyle yapacağın görüģmeyle değerlendirme yap. Bu alanda bütün basamaklar için değerlendirme yap. Öğrencinin bağımsız yaptığı basamağa bağımsız, yapamadığı basamağa da açıklamada yer ver. 1

3 Psikomotor Beceriler Bu beceri alanında kendin değerlendirme yap. Örneğin kalem tutma becerisi için kalemi öğrencinin önüne koyar, kalemi tut de. Bağımsız tutarsa evet sütununa iģaretle. Yardımla yaparsa açıklama sütununa yaz. Diğer beceriler içinde aynı uygulamayı yap. BiliĢsel Beceriler Bu beceri alanında renklerden kırmızı değerlendirildikten sonra sırasıyla daire, Büyüklük, Uzunluk, Kalınlık, Az, Ġçinde Ģeklinde değerlendirme yapılacaktır. Sonra Sarı, Üçgen v.b Ģeklinde devam edilecektir. Her kavram kendi içinde kolaydan zora doğru bir sıra izlediği için değerlendirmeye ilk önce kavramın gösterme boyutuyla baģlayın. Renk: Renk için eģleme ve kavram düzeyinde kullanacağım bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Kırmızı EĢleme: Dört farklı renkteki araçları çocuğun önüne diz, kendi önüne de kırmızı olan araçlardan birini koy, çocuğa buna bak bu ne renk diyerek incelet. Elimdekine bak ne renk de. Daha sonra önündekilere bak ve kendi önündeki aracı göstererek bununla aynı renkte olanları göster de. Gösterirse (+) koyup diğer araçları incelet. Bir araç gösterirse baģka bununla aynı renkte olan var mı de. Diğerlerini de gösterirse (+),bir iki tane gösterip durursa bitti mi BaĢka bununla aynı renkte olan var mı? de. Farklı cinste nesneler arasından gösterme Araçları çocuğun önüne diz. Bu ne renk diyerek hepsini incelet, daha sonra önündekilerin rengine bak kırmızı olanı göster de. Gösterirse (+) koyup diğer araçları uygula. Gösterilenin rengini söyleme Araçları çocuğun önüne diz, daha sonra renklerine burası ne renk burası ne renk diyerek incelet. Sonra kırmızı olan bölümü göstererek buna bak burası hangi renk söyle de. Öğrencinin söylediğini aynen yaz, diğer araçlara geç. Diğer renkler içinde aynı Ģekilde uygulamayı yap. ġekil: ġekil için eģleme ve kavram düzeyinde kullanacağım bildiririm ve araçları aģağıdaki gibidir. Daire EĢleme: Çocukla araçları masaya diz. Sonra önümdeki daire dâhil bütün Ģekilleri buna bak bunun Ģekli nasıl buna bak bunun Ģekli nasıl diyerek incelet. Elimdekine bak Ģekli nasıl de. Daha sonra önündeki Ģekli göstererek bununla aynı Ģekilde olanları göster de. Çocuk gösterirse ilgili sütuna (+) iģareti koy. Bir tanesini gösterip diğerlerini gösteremezse baģka var mı diye ipucu ver. Farklı cins nesneler arasından gösterme Araçları çocuğun önüne diz. Bütün Ģekilleri parmağınla Ģekline dikkat çekerek buna bak bunun Ģekli nasıl diye incelet, daha sonra önündeki Ģekillere bak daire olanı göster der. Gösterirse (+) koyup diğer araçlara geç. Gösterilenin hangi Ģekil olduğunu söyleme Araçları çocuğun önüne koy. Bütün aracın üzerindeki Ģekilleri göstererek bu hangi Ģekil bu hangi Ģekil diyerek incelet, daha sonra daire olanı göstererek bu Ģeklin adı ne söyle de. Söylediğini aynen yaz ve diğer araçlara geçer. Diğer Ģekiller içinde aynı uygulamayı yap. 2

4 Büyüklük: Büyüklük için eģleme ve kavram düzeyinde kullanacağın bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Büyüklük EĢleme: EĢlemede araçları diz, inceletirken de bunun büyüklüğü nasıl bunun büyüklüğü nasıl de. Kendi aracını eline alarak bunun büyüklüğü nasıl der buna bak, önündeki nesnelerin büyüklüğüne bak bununla aynı büyüklükte olanları göster de. Çocuk gösterirse ilgili sütuna (+) iģareti koy. Bir tanesini gösterip diğerlerini gösteremezse baģka var mı diye ipucu ver. Aynı cins farklı tip nesne ve nesne resminden gösterme Araçları çocuğun önüne diz. Büyüklüklerine dikkat çekerek incelet. Daha sonra önündekilere bak büyük olanı göster der. Gösterirse (+) koyup diğer araçlara geç. Gösterilenin büyüklüğünü söyleme Araçları çocuğun önüne diz. Büyüklüklerine dikkat çekerek incelet. Daha sonra büyük olan aracı gösterip bunun büyüklüğü diğer aracı gösterip buna göre nasıl de. Öğrenci büyük diye söylerse söylediğini aynen yaz. Diğer araçlara geç. Söylemezse soruyu yineler ve ardından büyük mü küçük mü diye sor. Söylediğini aynen yaz. Küçük kavramı içinde aynı süreci uygula. Uzunluk: Bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Uzunluk EĢleme: EĢlemede araçları diz. Ġnceletirken de buna bak bunun uzunluğu nasıl bunun uzunluğu nasıl de. Kendi aracını eline alarak buna bak bunun uzunluğu nasıl önündekilere bak bununla aynı uzunlukta olanları göster de. Çocuk gösterirse ilgili sütuna (+) iģareti koy. Bir tanesini gösterip diğerlerini gösteremezse baģka var mı diye ipucu ver. Aynı cins farklı tip nesne ve nesne resminden gösterme Araçları masaya diz. Öğrenciye tek tek araçları bunun uzunluğu nasıl, diyerek uzunluklarına dikkat çekerek incelet. Araçların alt hizalarının eģit olması için masaya kâğıttan bir çizgi yapıģtır ve araçları bu çizginin hizasına diz. Öğrenciye önündekilere bak uzun olanı göster der. Gösterirse (+) koyup diğer araçlara geç. Gösterilenin uzunluğunu söyleme Araçları çocuğun önüne koy. Uzunluklarına dikkat çekerek incelet. Daha sonra uzun olan aracı göstererek bunun uzunluğu buna göre diğer aracı göstererek nasıl de. Uzun mu-kısa mı de, uzun derse söylediğini aynen yaz ve diğer araçlarla devam et. Kısa kavramı içinde aynı süreci uygula. Kalınlık: Bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Kalınlık EĢleme: EĢlemede araçları diz. Ġnceletirken de buna bak bunun kalınlığı nasıl bunun kalınlığı nasıl de. Kendi aracını eline alarak buna bak bunun kalınlığı nasıl önündekilerin kalınlığına bak bununla aynı kalınlıkta olanları göster de. Çocuk gösterirse ilgili sütuna (+) iģareti koy. Bir tanesini gösterip diğerlerini gösteremezse baģka var mı diye ipucu ver. 3

5 Aynı cins farklı tip nesne ve nesne resminden gösterme Araçları masaya diz. Öğrenciye tek tek araçları bunun kalınlığı nasıl, diyerek kalınlıklarına dikkat çekerek incelet. Öğrenciye önündekilere bak kalın olanı göster de. Gösterirse (+) koyup diğer araçlara geç. Gösterilenin kalınlığını söyleme Araçları çocuğun önüne koy. Kalınlıklarına dikkat çekerek incelet. Daha sonra kalın olan aracı göstererek bunun kalınlığı buna göre diğer aracı göstererek nasıl de. Kalın mı-ince mi der, kalın derse söylediğini aynen yaz. Diğer araçlarla devam et. Ġnce kavramı içinde aynı süreci uygula. Çokluk: Bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir EĢleme: Aynı cins farklı tip nesne ve nesne resminden gösterme Çocuğun önüne aynı cins farklı tipteki düğmelerin olduğu kapları koy. Kapların birinde az sayıda diğerinde çok sayıda düğme olsun. Kapları çokluklarına dikkat çekerek incelet. Daha sonra önündekilere bak çok olanı göster de. Gösterirse (+) koyup diğer araçlarla devam et. Gösterilenin çokluğunu söyleme Çocuğun önüne içinde fasulyeler olan iki tane kap koy. Kapların birinde az sayıda diğerinde çok sayıda fasulye olsun. Kapları tek tek göstererek buna bak bunun çokluğu nasıl diyerek incelet. Daha sonra çok fasulye olan kabı göstererek bunun çokluğu buna göre nasıl az mı çok mu de ve diğer kabı da göster. Söylediğini aynen yazarım. Diğer araç setlerine geç. Konum: Altında Kavramı Farklı cins nesnelerden gösterme Araçları masaya diz. Buna bak bu cetvel bu kalemliğin neresinde buna bak bu toka bu kaset kabının neresinde toka ile cetvelden kalemlik ile kaset kabının altında olanı göster de. Gösterirse (+) iģaretleyip diğer araçlara geç. Gösterilenin konumunu söyleme Araçları tek tek buna bak bu sünger kasetin neresinde buna bak bu uç kutusu selabandın neresinde diyerek incelet. Daha sonra selabandın altındaki uç kutusu göster, bu uç kutusu selabandın neresinde söyle de. Öğrencinin söylediğini yaz ve diğer araçlarla devam et. Diğer konum kavramları içinde aynı süreci uygula. Sayma Becerileri: Öğrenciye 1 den baģlayarak say de. Doğru saydığı yere kadar olan sayıyı yaz. Sayı Kavramı: Tane 1 Tane EĢleme Kendi önüne bir tane boncuk al. Öğrencinin önüne de tabakların içinde değiģik renkte değiģik sayılarda boncuk olan tabakları koy. Öğrenciye tabaklardaki boncukları göstererek bak bu ne kadar bak bu ne kadar de. Benim önümdeki tabaktaki boncukları göstererek bak, sayısına bak diye söyle. Öğrenciye önündekilerin sayısına bak, elindekini göster ve bununla aynı sayıda olanları göster de. Gösterirse (+)iģareti koy. Diğer araçlarla da devam et. Öğrenci dört kezden üçünde doğru gösterirse diğerlerine geç. 4

6 Farklı cins nesnelerden gösterme der tane nohut olan tabakları öğrencinin önüne koy. Buna bak bu kaç taneymiģ diye hepsini incelet. Önündekilere bak bir tane olanı göster de. Gösterirse (+) koy. Diğer araçlarla da aynı uygulamayı yap. Söyleme Öğrencinin önüne tabağın içinde 1 tane boncuk olan tabak koy. Önündekilere bak kaç tane boncuk var söyle diye sor. Öğrencinin söylediğini yaz. Diğer taneler içinde aynı süreci uygula. Sayı Sembolü Okuma: Sayıları karıģık yazıp önüne koy. Her sayının altına bir parantez aç. Sayıyı göstererek buna bak bu kaç söyle de. Söylediği sayıyı sayının altındaki paranteze yaz. Sayı Sembolü Yazma: Öğrenciye kâğıt kalem ver. Sayıları karıģık olarak yazmasını iste. BaĢka bir kâğıda sayıları yazarak altına parantez aça.1 yaz dediğinde doğru yazarsa paranteze (+) yaz. YanlıĢ yazarsa yazdığı sayıyı yaz. Diğer sayılar içinde aynısını yap. Toplama: Tek basamaklı iģlemleri bir kâğıda yazarak öğrenciye ver. Doğru yaptıklarına (+) yaz.4 iģlemden en az 3 nü doğru olarak yaparsa saat okumaya geç. Saat Okuma: Saat maketleri üzerinde yarım saati, tam saatleri ve çeyrek saatleri sor. Yarım saatleri okuyorsa çeyrek saatleri sor, okuyamazsa tam saatleri okumaya geç. Doğru okuduğu saatlere (+) yaz. Bütün: Bildirim ve araçlar aģağıdaki gibidir. Farklı tip nesne ya da nesne resminden gösterme Araçları çocuğun önüne koy. Bütünlüklere dikkat çekerek incelet. Daha sonra önündekilere bak bütün olanı göster de. Gösterirse diğer araçlarla devam et. Gösterilenin ne olduğunu söyleme Araçları çocuğun önüne koy. Bütünlüklere dikkat çekerek incelet. Daha sonra bütün olanı gösterip bunun bütünlüğü, nasıl de. Söylerse söylediğini yaz. Diğer araçlarla devam et. Çeyrek ve yarım içinde aynı uygulamayı yap. Dil Becerileri Alıcı Dil: KiĢisel gözlemlerinden, öğretmen görüģmelerinden, aile gözlemlerimden yararlan. Ġfade Edici Dil: KiĢisel gözlemlerinden, öğretmen görüģmelerinden, aile gözlemlerimden yararlan. Öğrenciye sorular sorup ifade edici dilini öğren. 5

7 OKULÖNCESĠ DÖNEMĠ 6

8 KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ Öğrencinin Adı : Tarih: / / Öğrencinin YaĢı : GörüĢmeci: Öğrencinin Okulu Sınıfı : Velinin Adı : ĠletiĢim : Öğrencinin Ek Yetersizliği:.. Öğrencinin Kullandığı Ġlaç, Protez vb.:. Diğer Bilgiler:

9 EV KĠġĠSEL BAKIM YEMEK YEME Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Bardak, kaģık, çatal, tabak v.b. mutfak malzemelerinin isimlerini söyler (tek kelim ile konuşma) 5 farklı yemek ismini söyler(tek kelime ile konuşma) Bildiği yemek isimleriyle birlikte uygun bir fiil kullanır (iki kelimeden oluşan cümlelerle konuşma) DEVĠMSEL Bardaktan sıvı içer Ellerini kullanarak yemek yer KaĢık kullanarak yemek yer Çatal kullanarak yemek yer AKADEMĠK Bardak, kaģık, çatal, tabak v.b. mutfak malzemelerini ayıt eder 5 farklı yemeği ayırt eder. SOSYAL Yemek isterken lütfen kelimesini kullanır. Önüne konulan yemekleri sonuna kadar yer Yemeği bittiğinde ağzını peçeteyle siler TEMĠZLĠK Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Tuvaletini jest ya da mimiklerle haber verir Tuvaletini tek kelime ile haber verir Tuvaletini iki kelimeden oluģan cümlelerle haber verir Elinin yüzünün yıkanması için jest ya da mimiklerle haber verir Elinin yüzünün yıkanması için tek kelime ile haber verir Elinin yüzünün yıkanması için iki kelimeden oluģan cümlelerle haber verir DEVĠMSEL Tuvaletini yapar Elini yüzünü yıkar Burnunu siler DiĢlerini fırçalar 8

10 AKADEMĠK Sabunu gösterir, söyler Mendili gösterir, söyler DiĢ fırçasını gösterir, söyler DiĢ macununu gösterir, söyler SOSYAL Ellerin ne zaman yıkanması gerektiğini söyler El yıkama ve diģ fırçalama için rutinleri vardır GĠYĠNME Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Ġsmi söylenen giysi bölümünü gösterir (tek kelimelik yönergelere uyma) Ġsmi söylenen giysiyi gösterir (tek kelimelik yönergelere uyma) Ġsmi söylenen giysiyi ver-al dendiğinde yönergeye uyar (iki kelimeden oluşan tek eylem içeren yönergelere uyma) Çıtçıt, fermuar, düğme kelimelerini söyler (tek kelimeler) Kazak, hırka, pantolon, etek kelimelerini söyler (tek kelimeler) Bildiği giysi bölümleriyle birlikte aç-kapa kelimelerini kullanır (iki kelimeden oluşan cümleler) Bildiği giysi isimleriyle birlikte ver-al gibi kelimeleri kullanır (iki kelimeden oluşan cümleler) DEVĠMSEL Kendini giydiren yetiģkine yardımcı olur Çıtçıt açar kapatır Fermuar açar kapatır Düğme açar kapatır Hırkasını giyer çıkarır Pantolonunu giyer çıkarır Kazağını giyer çıkarır Çorabını giyer çıkarır Ayakkabısını giyer çıkarır AKADEMĠK Giysi bölümlerini ayırt eder Giysileri ayırt eder SOSYAL Giysilerinin giydirilmesi için lütfen der Giysilerinin giydirilmesi için misin soru kalıbını kullanır 9

11 Giysilerini çıkardığında düzenli bırakır EV YÖNETĠMĠ VE YEMEK YAPMA EV TEMĠZLĠĞĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Sofrada kullanılan araç ve gereçlerin isimlerini söyler Toz alırken kullanılan malzemelerin isimlerini söyler Küçük ev aletlerinin ismini söyler Basit bir alıģ veriģ listesinde bulunabilecek malzemelerin isimlerini söyler DEVĠMSEL Sofraya eģya taģır Toz alır Gırgır yapar Yakınında bulunan marketten bir iki parça alıģ veriģ yapar AKADEMĠK Sofrada kullanılan araç ve gereçleri ayırt eder Toz alırken kullanılan malzemeleri ayırt eder Küçük ev aletlerini ayırt eder Basit bir alıģ veriģ listesinde bulunabilecek malzemeleri istenilen süre aklında tutar EV ĠÇĠ BOġ ZAMAN DEĞERLENDĠRME Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Oyuncaklarının isimlerini söyler Oyuncaklarının isimleriyle birlikte al-ver kelimelerini kullanır Bir arkadaģı ile birlikte oyun oynar Bir grup içerisinde oyun oynar YetiĢkinlerle birlikte aynı ortamı paylaģır YetiĢkinlerle birlikte etkinlik yapar DEVĠMSEL Kutunun içindeki oyuncakları dıģarı çıkarır Oyuncakları kutunun içine atar Kutuları üst üste koyar Üst üste konulan kutuları top ile devirir Elindeki topu karģısındakine atar AKADEMĠK 10

12 Oyuncakları ayırt eder EĢleme tahtasına oyuncakları takar Ġki-üç parçadan oluģan yap-bozu takar SOSYAL Oyun oynarken sırasını bekler Oyuncaklarını arkadaģlarıyla paylaģır Oyun kurallarına uygun davranır OKULA HAZIRLIK BECERĠLERĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar ĠLETĠġĠM Çevresindeki nesnelerden aynı ve farklı olanı gösterir (alıcı dil) Ana Renkleri söyler ġekilleri söyler Çevresindeki nesnelerden büyük ve küçük olanı söyler Çevresindeki nesnelerden uzun ve kısa olanı söyler Çevresindeki nesnelerden kalın ve ince olanı söyler DEVĠMSEL Karalama yapar Basit Ģeklin içini boyar KarmaĢık Ģeklin içini boyar Kesik noktaların üzerinden kalemle çizer Kâğıt yırtar Makasla kağıt keser Yırtma yapıģtırma yapar AKADEMĠK Çevresindeki nesnelerden aynı ve farklı olanı gösterir Ana Renkleri ayırt eder ġekilleri ayırt eder Çevresindeki nesnelerden büyük ve küçük olanı gösterir Çevresindeki nesnelerden uzun ve kısa olanı gösterir Çevresindeki nesnelerden kalın ve ince olanı gösterir SOSYAL Bağımsız olarak sınıfa girer Sınıfta ders süresi boyunca sessiz bekler Sınıfta ders süresi boyunca öğretmenin söylediği kurallara uyar 11

13 EL- GÖZ KOORDĠNASYONU Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar 1. Belli baģlı nesneleri parmaklarını kullanarak tutar. 2. Küplerle kule yapar. 3. Kâğıt yırtar. 4. Boncuk dizer. 5. Basit boyama etkinliklerini yapar. 6. Kâğıt katlar. 7. Kâğıt yapıģtırır. 8. Makasla rastgele kâğıt keser. 12

14 OKUL DÖNEMĠ 13

15 UYGULAMA YÖNERGESĠ Beceri performans alımları, tekli fırsata göre yapılacak olup, okul ortamında değerlendirme yapamayacağınız beceri ya da kavramlar için aile ve öğretmenin bilgisine baģvurunuz. Öğrenci ile ilgili daha fazla bilgi almak amacıyla aile ve öğretmen görüģmeleri yapabilirsiniz. ÖZBAKIM VE TOPLUMSAL UYUM BECERĠLERĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar a)giyinme 1- Ayakkabı bağını çözer 2- Ayakkabı bağını bağlar 3- Ayakkabısını çıkarır 4- Ayakkabısını giyer 5- Çorabını çıkarır 6- Çorabını giyer 7- Palto, kaban, mont, ceket çıkarır 8- Palto, kaban, mont, ceket giyer 9- Süveterini çıkarır 10- Süveterini giyer 11- Kazağını çıkarır 12- Kazağını giyer 13- Gömleğini çıkarır 14- Gömleğini giyer 15- Pantolonunu çıkarır 16- Pantolonunu giyer 17- Eteğini çıkarır 18- Eteğini giyer b)yemek yeme 1- Parmaklarıyla yemek yer 2- Kulpsuz bardaktan su içer 3- KaĢıkla yemek yer 4- Çatal bıçakla yemek yer c)kiģisel bakım 1- Ellerini yıkar, kurular 2- Yüzünü yıkar kurular 3- Banyosunu yapar 4- Burnunu sümkürür ve siler 5- Saçlarını tarar, fırçalar 6- El tırnaklarını keser 7- DiĢlerini fırçalar 8- Ellerine ve yüzüne krem sürer 14

16 d)tuvalet 1- Tuvaletini yapmak için uygun yere gider 2- ĠĢi bittiğinde temizliğini yapar e) Motor Beceriler Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar Makasla kâğıdı rastgele keser Makasla düz çizgi üzerinden kâğıdı keser Makasla basit Ģekli keser Pastel boya ile karalama yapar Pastel boya ile düz çizgiyle ikiye bölünmüģ kâğıdın bir bölümünü boyar Pastel boya ile basit Ģekli boyar Kağıdı ortasından ikiye katlar SOSYAL VE TOPLUMSAL BECERĠLER 1- Adını ve soyadını söyler 2- Aile üyelerinin adlarını söyler 3- YaĢadığı evin adresini söyler 4- Doğum tarihini söyler 5- Tanıdıklarını görünce selamlar 6-Araç gereçleri paylaģır. 7- Sıra alma davranıģını gösterir. 8- oyun ve boģ zaman etkinliklerini baģlatır. EVE ĠLĠġKĠN BECERĠLER A) Odasını temizleme 1- Ortalığı toplar 2- Odasını havalandırır. 3- odanın tozunu alır. 4- odanın zeminini temizler. 5-Elbiselerini katlar. 6-EĢyalarını dolaba yerleģtirir. 7-Kirli eģyalarını uygun yere koyar. B) ÇamaĢır yıkama ve bakımı 1-Kirli çamaģırları ayırır 2-ÇamaĢırları yıkar. 3-ÇamaĢırları asar. 4-Kuruyan çamaģırları toplar. 5-ÇamaĢırları katlar. 6-ÇamaĢırları ütüler. 7-ÇamaĢırları dolaba yerleģtirir. 8-Sökük çamaģırları diker. C) mutfağa iliģkin beceriler 1- Yemek masasını hazırlar 2- Yemek masasını toplar 3- Ocağı açar 4- Ocağı kapatır 5- Basit yiyecekleri hazırlar 15

17 6- BulaĢıkları yıkar 7- bulaģıkları kurular 8- Tabak, kaģık, çatal vb. yerlerine yerleģtirir 9- mutfak tezgahını siler BAĞIMSIZ SEYAHAT EDEBĠLME BECERĠSĠ 1- Evinin adresini söyler 2- Bineceği durağı söyler 3- Ġneceği durağı söyler 4- Toplu taģıma araçlarını kullanarak seyahat eder 5- Okula tek baģına gidip gelir 6- Yaya geçitlerinden geçer 7- KarĢıdan karģıya kuralına uygun Ģekilde geçer 8- Trafik polisinin olduğu yerlerde trafik iģaretlerine uyar 9- Trafik ıģıklarına uyar 10- Evden uzak herhangi bir yere gider TOPLUMSALLAġMA VE OYUN BECERĠLERĠ 1- Kendi baģına oyun oynar 2- BaĢkalarıyla oyun oynar 3- YetiĢkinlerin isteklerini yerine getirir 4- Ortamına göre kurallara uyar 5- Nezaket bildiren sözcükleri kullanır 6- ġarkılara ve tekerlemelere katılır 7- Üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirir 8- EĢyalarını baģkalarıyla paylaģır TOPLUMUN ORTAK KULLANIM YERLERĠ 1- Market, bakkal, manav, pazarda uygun davranıģlarda bulunur 2- Sinema, tiyatroda kurallarına uygun davranır 3- Pastaneye gider 4- Mektup atar 5- Kontürlü telefon kullanır 6- Kartlı telefon kullanır 7- Ev telefonunu kullanır 8- Hastanede kuralına uygun davranır SAĞLIĞINI KORUMA BECERĠLERĠ 1- Hava durumuna uygun kıyafet giyer 2- Haftada en az iki kez banyo yapar 3- Tırnaklarını haftada bir kez keser 4- Hastaneye gider 16

18 5- Doktorun önerilerini yerine getirir 6- Kullandığı ilaçları zamanında alır 7- Kullandığı ilaçları önerilen dozda alır 8- Yara bandı kullanır 9- Pamukla tampon yapar 10- Hızır acil servisi arar TÜKETĠCĠLĠK BECERĠLERĠ 1- Parayı ayırt eder 2- Bankamatikten para çeker 3- Bankamatikten para yatırır 4- Bankadan para çeker 5- Bankaya para yatırır 6- AlıĢ veriģ yapar 7- Harçlığına uygun günlük harcama yapar 8- Kumbarasında para biriktirir 9- Elektrik faturası yatırır 10- Su faturası yatırır 11- Telefon faturası yatırır AKADEMĠK BECERĠLER BĠLĠġSEL BECERĠLER a)varlıklar Arası ĠliĢkiler Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar 1-Farklı büyüklükteki nesnelerden büyük olanı söyler. 2-Farklı büyüklükteki nesnelerden küçük olanı söyler. 3-Farklı uzunluktaki nesnelerden uzun olanı söyler. 4-Farklı uzunluktaki nesnelerden kısa olanı söyler: 5-Farklı çokluktaki nesnelerden az olanı gösterir 6-Farklı çokluktaki nesnelerden çok olanı gösterir. 7-Altında olanı söyler 8-Üstünde olanı söyler 9-Yakınında olanı söyler 10-Uzağında olanı söyler 11-Sağ yönünü gösterir 12-Sol yönünü gösterir 13-Nesnelerin konumları sorulduğunda gösterir 14-Nesnelerin konumları sorulduğunda söyler 17

19 b) Renk 1-Ġki farklı renkteki nesnelerden istenilen renkteki nesneyi söyler 2-Üç farklı renkteki nesnelerden istenilen renkteki nesneyi söyler 3-Dört farklı renkteki nesnelerden istenilen renkteki nesneyi söyler 4-Çevresindeki farklı renklere sahip nesne üzerinden istenilen rengi söyler 5-Çevresindeki nesnelerden istenilen renkte olanı gösterir c) ġekil 1-Kareyi gösterir 2-Üçgeni gösterir 3-Daireyi gösterir 4-Dikdörtgeni gösterir 5-Küpü gösterir MATEMATĠK Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar 1-Ritmik olarak 10 a kadar 1 er 1 er ileri doğru sayar 2- Ritmik olarak 10 dan 1 e kadar 1 er 1 er geriye doğru sayar 3- Ritmik olarak 20 a kadar 1 er 1 er ileri doğru sayar 4-Ritmik olarak 20 dan 1 e kadar 1 er 1 er geriye doğru sayar 5- Ritmik olarak 10 a kadar 2 er 2 er ileri doğru sayar 6- Ritmik olarak 10 dan 2 e kadar 2 er 2 er geriye doğru sayar 7-Ritmik olarak 20 e kadar 2 er 2 er ileri doğru saya 8- Ritmik olarak 20 den 2 e kadar 2 er 2 er geriye doğru sayar 9- Ritmik olarak 100 e kadar 1 er 1 er ileri doğru sayar 10- Ritmik olarak 100 den 1 er 1 er geriye doğru sayar 11- Ritmik olarak 100 e kadar 2 er 2 er ileri doğru sayar 12- Ritmik olarak 100 den 2 er 2 er geriye doğru sayar 13- Ritmik olarak 100 e kadar 5 er 5 er ileri doğru sayar 14- Ritmik olarak 100 e kadar 10 ar 10 ar ileri doğru sayar 15-Gösterilen nesne sayısı kadar nesne gösterir 18

20 16-Gösterilen nesne sayısını söyler 17- Gösterilen nesne sayısını yazar 18-Resimli kartlar içinden söylenen sayıda nesne içeren kartı gösterir 19-Gösterilen resimli karttaki nesne sayısını söyler 20--Gösterilen resimli karttaki nesne sayısını yazar 21-Sorulan sayıyı söyler 22-Sorulan sayıyı yazar 23- Ġstenilen sayıdan 100 e kadar 2 Ģerli sayar 24-Ġstenilen sayıdan geriye 2 Ģerli sayar 25- Ġstenilen sayıdan 100 e kadar geriye 4 erli sayar 26- Ġstenilen sayıdan geriye 4 erli sayar 27- Ġstenilen sayıdan 100 e kadar geriye 5 erli sayar 28- Ġstenilen sayıdan geriye 5 erli sayar Toplama 1-Tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı yan yana toplar 2- Tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı alt alta toplar 3-Elde gerektirmeyecek Ģekilde iki basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı toplar 4- Elde gerektirecek Ģekilde iki basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı toplar 5- Elde gerektirmeyecek Ģekilde iki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı toplar 6-- Elde gerektirecek Ģekilde iki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı toplar 7- Elde gerektirmeyecek Ģekilde üç basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı toplar 8-Elde gerektirecek Ģekilde üç basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı toplar 9- Elde gerektirmeyecek Ģekilde üç basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı toplar 10- Elde gerektirecek Ģekilde üç basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı toplar 11-Toplamada sıfırın (0) etkisiz eleman olduğunu söyler ÇIKARMA 1-Tek basamaklı bir sayıdan tek basamaklı sayıyı çıkarır 2-Onluk bozmayı gerektirmeyecek iki basamaklı sayıdan tek basamaklı sayıyı çıkarır 3-Onluk bozmayı gerektirecek Ģekilde iki basamaklı sayıdan tek basamaklı sayıyı çıkarır 4- Onluk bozmayı gerektirmeyecek iki basamaklı sayıdan iki basamaklı sayıyı çıkarır 5-Onluk bozmayı gerektirecek Ģekilde iki basamaklı sayıdan iki basamaklı sayıyı çıkarır 19

21 ÇARPMA 1-Tek basamaklı sayıyla tek basamaklı sayıyı çarpar 2-Elde gerektirmeyecek Ģekilde iki basamaklı sayıyla tek basamaklı sayıyı çarpar 3- Elde gerektirecek Ģekilde iki basamaklı sayıyla tek basamaklı sayıyı çarpar 4-Bir sayıyı 10 ile zihninden çarpar 5- Bir sayıyı 100 ile zihninden çarpar 6-Sıfırın yutan eleman olduğunu söyler 7-Birin (1) etkisiz eleman olduğunu söyler BÖLME 1-Tek basamaklı sayıyı tek basamaklı bir sayıya böler 2-Ġki basamaklı sayıyı tek basamaklı sayıya böler 3-Ġki basamaklı sayıyı iki basamaklı sayıya böler 4-Üç basamaklı sayıyı tek basamaklı sayıya böler 5-Üç basamaklı sayıyı iki basamaklı sayıya böler 6- Üç basamaklı sayıyı üç basamaklı sayıya böler SEMBOLLER 1-(+) iģaretinin adını söyler 2-(+) iģaretini uygun yerde kullanır 3-(+) iģaretini toplama iģleminde kullanıldığını söyler 4-(-) iģaretinin adını söyler 5-(-) iģaretini uygun yerde kullanır 6-(-) iģaretini çıkarma iģleminde kullanıldığını söyler 7-(x) iģaretinin adını söyler 8-(x) iģaretini uygun yerde kullanır 9-(x) iģaretini çarpma iģleminde kullanıldığını söyler 10-( ) iģaretinin adını söyler 11-( ) iģaretini uygun yerde kullanır 12-( ) ) iģaretini bölme iģleminde kullanıldığını söyler KÜMELER 1-Bir kümeyi oluģturan varlıkları söyler 2-Çevresindeki varlıklardan bir küme oluģturur. 3-Denk olan iki kümeyi gösterir. 4-Denk olan iki kümeyi birebir eģler 5-EĢit olan iki kümeyi gösterir. 6-Denk küme ile eģit küme arasındaki farkı söyler 7-BoĢ kümeyi gösterir DOĞAL SAYILAR 1-Sayıları gördüğünde adını söyler 2-Adı söylenen sayıyı yazar sıra sayılarını birinci,ikinci,üçüncü diye okur 4-Sıra gösteren bir sayıyı yazar 5-Ġki basamaklı bir sayıyı basamaklarına ayırır 6-Ġki basamaklı bir sayının birler basamağını 20

22 gösterir 7- Ġki basamaklı bir sayının onlar basamağını gösterir 8- Üç basamaklı bir sayının birler basamağını gösterir 9- Üç basamaklı bir sayının onlar basamağını gösterir 10- Üç basamaklı bir sayının yüzler basamağını gösterir 11-Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralar 12- Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralar KESĠRLER 1-Bir bütünün yarısına yarım denildiğini söyler 2-bir bütünün yarım olan kısmını gösterir. 3-Ġki yarımın bir bütün olduğunu söyler 4-Bir bütünün 4 eģit parçasından birine çeyrek denildiğini söyler 5-Bir bütünü 4 eģit parçaya bölerek çeyrek lan kısmını gösterir 6-Ġki çeyrek parçanın bir yarım parçayı oluģturduğunu söyler 7-Dört çeyrek parçanın bir bütün oluģturduğunu söyler PROBLEM ÇÖZME 1-Toplama iģlemi gerektiren problemleri çözer 2- Çıkarma iģlemi gerektiren problemleri çözer 3- Çarpma iģlemi gerektiren problemleri çözer 4- Bölme iģlemi gerektiren problemleri çözer 5-Hem toplama hem çıkarma gerektiren problemleri çözer 6- Hem çarpma hem bölme gerektiren problemleri çözer 7-Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gerektiren problemleri çözer ÖLÇÜLER a) Uzunluk ölçüleri 1-Doğal ölçü birimlerinden adımın ne olduğunu söyler 2- Doğal ölçü birimlerinden adımı gösterir 3-Verilen bir uzunluğu adımlayarak kaç adım olduğunu söyler 4-Doğal ölçü birimlerinden ayak ı ne olduğunu söyler 5-Ayak ı gösterir 6-Verilen bir uzunluğu ayakla ölçerek kaç ayak olduğun söyler 7-Doğal ölçü birimlerinden karıģın ne olduğunu söyler 8-KarıĢ ı gösterir 9-Verilen bir uzunluğu karıģla ölçerek kaç karıģ olduğunu söyler 10- Doğal ölçü birimlerinden parmağın ne olduğunu 21

23 söyler 11-parmağı gösterir 12- Verilen bir uzunluğu parmakla ölçerek kaç parmak olduğunu söyler 13- Doğal ölçü birimlerinden kulaç ın ne olduğunu söyler 14- Kulaçı gösterir 15-Verilen bir uzunluğu kulaçla ölçerek kaç kulaç olduğunu söyler 16-ÇeĢitli öçme araçlarından metreyi gösterir 17-Verilen bir uzunluğu metre ile ölçüp kaç metre olduğunu söyler 18-Metrenin kullanıldığı yerleri söyler 19-Metrenin kısaca m ile gösterildiğini söyler b) Ağırlık Ölçüleri 1- Kilogramın kullanıldığı yerleri söyler 2-kilogramın kısaca kg Ģeklinde yazıldığını söyler 3- Bir ağırlığı ölçerek kaç kg geldiğini söyler 4-Gramın kullanıldığı yerleri söyler 5-Gramın kısaca gr Ģeklinde yazıldığını söyler 6- Bir ağırlığı ölçerek kaç gr geldiğini söyler 7-Litrenin kullanıldığı yerleri söyler 8-Litrenin kısaca lt Ģeklinde yazıldığını söyler 9- Bir ağırlığı ölçerek kaç lt geldiğini söyler c) Zaman Ölçüleri 1-Akrepi saat üzerinde gösterir 2-Yelkovanı saat üzerinde gösterir 3-Akrepin saati gösterdiğini söyler 4-Yelkovanın dakikayı gösterdiğini söyler 5-Saat baģlarını saat üzerinde gösterir 6-Yarım saatleri saat üzerinde gösterir 7-Çeyrek saatleri saat üzerinde gösterir d) Geometri 1-Doğru parçasının iki uçunu uzatarak doğru çizer 2-ÇeĢitli çizgiler arasından doğru parçasını gösterir 3-Cetvel yardımı ile doğru parçası çizer 4-Kare gösterildiğinde adını söyler 5-Üçgen gösterildiğinde adını söyler 6-Daire gösterildiğinde adını söyler 7-Dikdörtgen gösterildiğinde adını söyler 8-ÇeĢitli Ģekiller arasından kareyi gösterir 9- ÇeĢitli Ģekiller arasından üçgeni gösterir 10- ÇeĢitli Ģekiller arasından daireyi gösterir 11- ÇeĢitli Ģekiller arasından dikdörtgeni gösterir 22

24 OKUMAYA HAZIRLIĞA HAZIRLIK BECERĠLERĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar Görsel eģleme Öğrenci aynı olan nesneleri gösterir. Öğrenci aynı olan nesne resimlerini gösterir Görsel ayırtetme Öğrenci farklı olan nesneleri gösterir. Öğrenci farklı olan nesne resimlerini gösterir Görsel Sınıflama Öğrenci aynı olan nesneleri bir araya koyar. Öğrenci aynı olan nesne resimlerini bir araya koyar Örüntü OluĢturma Öğrenci farklı tipte aynı türde somut nesnelerden oluģturulmuģ örüntüye bakarak aynı örüntüyü oluģturur. Öğrenci farklı tipte farklı türde somut nesnelerden oluģturulmuģ örüntüye bakarak aynı örüntüyü oluģturur. OKUMAYA HAZIRLIK Öğrenci söylenen kelimenin baģında geçen ilk sesi söyler. Öğrenci söylenen kelimenin seslerini söyler. Öğrenci söylenen kelimeden bir hece çıkarıldığında kalan heceyi söyler. Öğrenci söylenen kelimeden farklı ses ile biten kelimeyi gösterir. Evet Hayır Açıklamalar OKUMA Öğrenci yazılan/alfabede gösterilen sesleri okur. Evet Hayır Açıklamalar Öğrenci yazılan/gösterilen iki sesten oluģan kapalı heceleri/kelimeleri okur. Öğrenci yazılan/gösterilen iki sesten oluģan açık heceleri/kelimeleri okur Öğrenci yazılan/gösterilen üç sesten oluģan heceleri/kelimeleri okur. Öğrenci yazılan/gösterilen dört sesten oluģan kelimeleri okur. Öğrenci yazılan/gösterilen beģ sesten oluģan kelimeleri okur. Öğrenci yazılan/gösterilen cümleleri okur. 23

25 YAZMAYA HAZIRLIĞA HAZIRLIK BECERĠLERĠ Sınırları düz alanları boyar. Sınırları girintili, çıkıntılı alanları boyar. Yatay çizgileri parmağı ile takip eder. Evet Hayır Açıklamalar Dikey çizgileri parmağı ile takip eder. Sağa yatık çizgileri parmağı ile takip eder. Sola yatık çizgileri parmağı ile takip eder. Pastel boya ile yatay çizgileri birleģtirir. Pastel boya ile dikey çizgileri birleģtirir Pastel boya ile sağa yatık çizgileri birleģtirir Pastel boya ile sola yatık çizgileri birleģtirir YAZMAYA HAZIRLIK KurĢun kalemle zikzak, düz, dalgalı,sağa yatık, sola yatık kesik çizgilerin üzerinden kalemini kaldırmadan çizgi yönünde gider. Öğrenci tek satır aralığına zikzak, düz, dalgalı,sağa yatık, sola yatık örneklerine bakarak çizginin çiziģ yönüne uygun olarak kalemini kaldırmadan çizer. Evet Hayır Açıklamalar YAZMA Öğrenci söylendiğinde sesi yazar. Öğrenci söylendiğinde iki sesten oluģan kapalı heceyi/kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde iki sesten oluģan açık heceyi/kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde üç sesten oluģan heceyi/kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde dört sesten oluģan bir kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde beģ sesten oluģan bir kelimeyi yazar. Öğrenci söylendiğinde cümleyi yazar. Evet Hayır Açıklamalar 24

26 ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠ 3 6 YaĢ Ġçin Evet Hayır Açıklamalar A- Sözel Olmayan ĠletiĢim 1. Bedensel temasta bulunur. 2. SelâmlaĢmak ve vedalaģmak için kullanılan hareketleri yapar. 3. Yüz hareketlerini taklit eder. 4. Temel duyguları (sevinç, üzüntü, kızgınlık, ağlama vb.) yüz ifadeleri ile belli eder. B- Sözel ĠletiĢim 1. Sesleri taklit eder. 2. Sesleri ayırt eder. 3. "Evet, hayır" sözcüklerini ve iģaretlerini yerinde kullanır. 4.Resimli kartlarda gösterilen nesneleri adlandırır. 5. Ġhtiyaçlarını basit sözcüklerle ifade eder YaĢ Ġçin 1. Ġki eylem bildiren komutları yerine getirir. 2. Resimdeki olayları anlatır. 3. Resimli öyküleri anlatır. 4. Kendi bedenine ait özellikleri söyler. 5. Bir gününü basit ifadelerle anlatır. 6. Birbirini takip eden en az 3 resmi, öykü Ģeklinde anlatır. 7. Basit bir olayın sonucunu tahmin eder. 8. Kendisiyle konuģan kiģiyi dinler. 9. Bir konu üzerinde 3-5 dk karģılıklı konuģur. 10. Zamirleri yerinde kullanır YaĢ Ġçin 1. 2'den fazla eylem bildiren komutları yerine getirir. 2. Sahiplik bildiren sözcükleri yerinde kullanır. 3. "Lütfen" ve "teģekkür ederim" sözcüklerini yerinde kullanır. 4. Kendisine ait nesneleri paylaģır. 5. ĠĢaret belirten sıfat sözcüklerini yerinde kullanır. 6. "Ġle" ve "Ve" bağlaçlarını yerinde kullanır. 7. Gördüğü, yaģadığı olay, oyun, film vb. anlatır. 8. Dinlediği öyküyü anlatır. 9. Dinlediği bir öykünün sonucu hakkında tahmin yürütür. 10. Basit oyunlarda rol alır. 11. Anlatılan tek kiģilik bir öyküyü dramatize eder. 25

27 ALICI DĠL BECERĠLERĠ Bildirimler Evet Hayır Açıklamalar 2 veya 3 sözcüklü cümleden oluģan tek bir eylem içeren yönergeleri yerine getirir. Resimli kısa bir öyküyü sonuna kadar dinler. Önündeki resimli kartlardan eylem bildiren ifadeleri gösterir. Bağlaç kullanılarak ve-ile ifade edilen yönergeleri yerine getirir. Çoğul eki ile ifade edilen yönergeleri yerine getirir. Sahiplik eki kullanılarak verilen yönergeleri yerine getirir. Önündeki 3 farklı resimli kart arasından sıfat belirtilerek söylenen durum söylenildiğinde... elbiseli kızı göster istenilen durumdaki nesne ve varlığı gösterir. KonuĢan kiģiye dikkatini yöneltir. KonuĢan kiģiyi jest ve mimikleriyle dinlediğini belli eder. Nesneleri ayırt eder. Eylemleri ayırt eder. Eylemleri dramatize eder. Nesneleri kategorilerine göre ayırt eder. Nesneleri özelliklerine göre ayırt eder. Nesneleri iģlevlerine göre ayırt eder. KiĢileri ayırt eder. Olayları oluģ sırasına göre sıralar. Olmayanı gösterir. Sesleri ayırt eder. ĠFADE EDĠCĠ DĠL BECERĠLERĠ Sorulan sorulara cevap verir. Eylemi ya da eylem resmini adlandırır. Ailesini tanıtır. KarĢılıklı konuģmalarda anlamlı cümleler kurar. Belirlenen bir konu hakkında konuģur. Nesneleri tanımlar. Olayları oluģ sırasına göre anlatır. Yer bildiren sözcükleri kullanır. Tekil ve çoğul Ģahıs zamirlerini ve sahiplik bildiren Evet Hayır Açıklamalar 26

28 zamirleri kullanır. Cümle kalıpları kullanır. Söz kalıplarını yerinde kullanır. Soru sorar. Materyal ve cihazların bozuk olanlarıyla ilgili tepkide bulunur. GeçmiĢ olayları anlatır. Zıtlık bildiren sözcükleri kullanır. Olmayanı söyler. TAKLĠT BECERĠLERĠ Kaba motor becerileri taklit eder. Ġnce motor becerileri taklit eder. Yüz ifadesini taklit eder. Ġki basamaklı motor becerileri taklit eder. Üç basamaklı motor becerileri taklit eder. Kurallı grup hareketlerini taklit eder. Ünlü, ünsüz sesleri taklit eder. Heceleri taklit eder. Çevresel sesleri taklit eder. Alçak ve yüksek sesleri taklit eder. Sözcükleri taklit eder. Nesneleri hareketleriyle ve sözcükleriyle taklit eder. Cümleleri taklit eder. Sözcüklerden tümce oluģturur. Cümleleri etkinliklerde kullanır. Evet Hayır Açıklamalar YÖNERGE TAKĠP BECERĠLERĠ Tek eylem bildiren basit yönergeleri yerine getirir. Ġki eylem bildiren yönergeleri yerine getirir. Üç ve daha fazla eylem bildiren yönergeleri yerine getirir. KoĢullu yönergeleri yerine getirir. Ġstenen nesneyi bulur. Ġstenen nesneyi getirir. Yönlendirildiğinde belirli bir alana gider. Tek eylem bildiren grup yönergelerini yerine getirir. Ġki ve daha fazla eylem bildiren grup yönergeleri yerine getirir. Evet Hayır Açıklamalar 27

29 GÖRSEL DESTEK KULLANIMI Günlük rutinlerinin takibinde etkinlik çizelgesini kullanır. Sosyal etkileģim için etkinlik çizelgesini kullanır. Akran etkileģimi için etkinlik çizelgesini kullanır. Beden eğitimi için etkinlik çizelgesini kullanır. Özbakım becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır. Oyun becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır. Günlük yaģam becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır. Sanat becerileri için görsel etkinlik çizelgesini kullanır. Önce ve sonra iliģkisine yönelik görsel planı kullanır. Etkinlik çizelgesine göre bulunduğu ortamda kendisine ayrılmıģ olan bölümü kullanır. Kendi renk kodunu taģıyan eģya ve araçları kullanır. Evet Hayır Açıklamalar OYUN VE MÜZĠK BECERĠLERĠ Parça-Ģekil iliģkisi kurar. Parça-bütün iliģkisi kurar. Hayali oyun taklit eder. Basit oyunlar oynar. Sembolik oyun oynar. ĠĢ birliğine dayalı oyun oynar. Oyun oynarken akranıyla etkileģime girer. Oynadığı oyunlar ve materyaller hakkında konuģur. Basit ritim hareketleri yapar. Müziğe uygun hareketler yapar. Müziğe uygun ritim tutar. Basit Ģarkıları seslendirir. Grupla Ģarkı seslendirir. Basit müzikli oyunlara eģlik eder. Belli baģlı müzik aletlerini tanır. Müzik aletlerini çıkardıkları seslere göre tanır. Ezgileri, sesini ve çalgısını kullanarak seslendirir. Kalın ve ince sesleri ayırır. Bireysel yapılan müzikli oyunları oynar. Grupla yapılan müzikli oyunları oynar. Evet Hayır Açıklamalar 28

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları )

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) T.C Millli Eğitim Bakanlığı....İlköğretim Okulu Müdürlüğü Sayı:.. Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği././20.... REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMU KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMU KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMU KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI * BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

ZİHİNSEL VE BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

ZİHİNSEL VE BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI.. İLK OKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ZİHİNSEL VE BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KASIM KAZANIM VE

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Sıra

Detaylı

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Okul: Öğretmen: Grup: AYLAR Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. + + + + + + + + + + Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı

EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği

EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kimlik Bilgileri Öğrencinin: Annenin Babanın Adı-Soyadı: Zeynep İNCİ Doğum : 13.03.2002 Yaşı: 6 Özür Türü Birinci: Hafif

Detaylı

BİLİŞSEL GELİŞİM. Nesne/varlığın tadını söyler.

BİLİŞSEL GELİŞİM. Nesne/varlığın tadını söyler. BİLİŞSEL GELİŞİM K1 K2 K3 K4 K5 0 1 2 K6 Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ AMAÇLAR VE KAZANIMLAR OKUL ADI : TARĠH: EYLÜL AYI 2. HAFTA (PAZARTESĠ) Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alan BiliĢsel Alanı Özbakım Becerileri A 2

Detaylı

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı : KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR E K Ġ M PSĠKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 2. Değişik yönlere yuvarlanır. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. Amaç

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU PROGRAMIN ADI : ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI BEP BAŞLAMA TARİHİ: ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI : BEP BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ Okul : Öğretmen : Grup: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya

Detaylı

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODULLÜR VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI Okul Adı :.............. Tarih :.............. Yaş Grubu (Ay) : 60 72 AY Konu : Satranç ve Bilgisayarla Tanışma Öğretmen Adı : Nilgün DİRİM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : KASIM Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi

Detaylı

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ EYLÜL Okul Adı Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu : 60 72 Ay : Tuğba Pektezel Bilişsel Gelişim: Kazanım

Detaylı

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı OKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı OKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı OKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Türkçe öğretiminde ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar için önemli bir yeri olan Okuma Yazma dersinin

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

T.C BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlüğü ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN KABA DEĞERLENDİRME FORMU

T.C BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlüğü ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN KABA DEĞERLENDİRME FORMU T.C BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlüğü ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN KABA DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Sınıfı: Kaba Değerlendirme Tarihleri 1. Sınıf:./

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY AY E K İ M 2 0 1 2 PSIKOMOTOR ALAN Amaç1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

SAKARYA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ UYGULAMA MERKEZİ I. VE II. KADEME EĞİTİM PROGRAMI ( TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ ) EĞİTİM PLANI ( Ek-1-A )

SAKARYA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ UYGULAMA MERKEZİ I. VE II. KADEME EĞİTİM PROGRAMI ( TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ ) EĞİTİM PLANI ( Ek-1-A ) UYGULAMA MERKEZİ I. VE II. KADEME EĞİTİM PROGRAMI ( TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ ) Doğum : Bep Hazırlama : 14.10.2013 e Başlama / Bitiş : 16.09.2013 / 13.06.2014, MALİKE DUYGU TİLKİLİOĞLU,,, Elini yıkar.

Detaylı

Özel 4 Mevsim Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi Çocuk Gelişim Formu

Özel 4 Mevsim Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi Çocuk Gelişim Formu Gelişim Kendinden 20-30 cm uzaklıktaki parlak renkli nesneye bakar. Kendisiyle konuşan kişiye bakar. Kendiliğinden gülümser. Başını ve boynunu kısa süreli kontrol etmeye çabalar. Elleri yumruk hâlindedir.

Detaylı

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay C. C. 17 Ağustos 2005 doğumlu bir erkek çocuğudur. Eylül 2008 yılında Londra da bir anaokuluna başlamıştır. Annesi, yaşıtlarıyla kıyasladığında aynı iletişim becerilerini gösteremediğini düşündüğünden

Detaylı

BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU

BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU Formun Amacı: Bu form çocuğun sağlık durumu, psikomotor gelişimi, özbakım gelişimi, sosyal duygusal gelişimi ve davranışsal özelliklerine ilişkin bireysel gereksinimleri

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU ġubat AYI BÜLTENĠ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU ġubat AYI BÜLTENĠ ÖZEL EFDAL ANAOKULU ġubat AYI BÜLTENĠ ġubat AYINDA NELER ÖĞRENDĠK? Tatilde neler yaptığımızı arkadaģ ve öğretmenimizle paylaģtık. Akıllı tahtada kavram çalıģmaları, sunular ve animasyonlar izledik. Okulumuzun

Detaylı

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma LEGOLİNO HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma 1-1 Oyunla ilgili dikkatini toplar. 1-2 Anlatılanları dikkatle dinler. 1-3 Parçaları kendisinin çıkarıp tekrar toplaması gerektiğini bilir. 1-4 Uygulama kutusunu

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ali ŞENLİK DOĞUM TARİHİ 15/11/2006 YAŞI 5 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Züleyha Rıza DOĞUM TARİHİ 12/05/1971 10/03/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

ETKİNLİKLERİMİZ. 24 Kasım Öğretmenler Günü: Öğretmenler Günüyle ilgili etkinlikler yapıyoruz, Baş Öğretmen Atatürk le ilgili sohbet ediyoruz.

ETKİNLİKLERİMİZ. 24 Kasım Öğretmenler Günü: Öğretmenler Günüyle ilgili etkinlikler yapıyoruz, Baş Öğretmen Atatürk le ilgili sohbet ediyoruz. SAYI:2 ETKİNLİKLERİMİZ SOHBET SAATLERİ 10 Kasım ve Atatürk :Atatürk kimdir?, Ailesinde kimler vardır?, Atatürk ün hayatı, neler yaptığı, Atatürk ün kişisel özellikleri ve 10 Kasım Atatürk ü anma günü ile

Detaylı

4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2- SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM 3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ

4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2- SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM 3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2-3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ 4-4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUZ NELER YAPABİLİR? PSİKOMOTOR GELİŞİM Top oyunlarında iyice ustalaşmıştır..

Detaylı

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU :

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : II. ANNENİN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : UYRUĞU : MEDENĠ

Detaylı

Okulun adı: Özel Bahçelievler İhlas ilköğretim okulu

Okulun adı: Özel Bahçelievler İhlas ilköğretim okulu Okulun adı: Özel Bahçelievler İhlas ilköğretim okulu YILLIK PLN Yaş Grubu:48-60 ay YLR MÇLR VE KZNIMLR TRĠH:12-30 Eylül(15 iģ günü) E Y L Ü L PSĠKOMOTOR LN maç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli

Detaylı

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ

Detaylı

OYUN ETKİNLİKLERİ. Çocukların kendilerini, duygu ve düġüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun

OYUN ETKİNLİKLERİ. Çocukların kendilerini, duygu ve düġüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun OYUN ETKİNLİKLERİ Çocukların kendilerini, duygu ve düġüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik

Detaylı

Psikolojik Danışma & Rehberlik

Psikolojik Danışma & Rehberlik İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANAOKULU Psikolojik Danışma & Rehberlik VELİ BÜLTENİ Ekim 2014 YAŞ DÖNEM ÖZELLİKLERİ 3-4 YAŞ (36-48 AY) Koşabilir. Merdivenlerden yukarı ayak değiştirerek çıkabilir, inerken her basamakta

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Paylaşalım bunları adlı hikâyemizi biz hazırladık. Tekerlemeler:

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı :... Doğum Tarihi,Yeri :... Anne / Baba Adı :... Ev Adresi :... Engel Durumu : Otizm R.A.M Kaynaşt. Dosya No :... Rapor No :...

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERGİSİ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERGİSİ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERGİSİ Hazırlık sınıfı öğrencileri pullarla rengarenk sayı tabloları hazırladılar. Hazırlık sınıfı öğrencileri

Detaylı

Arzu Güngören & Erkan Altıntaş -2013 ETKİNLİK PLANI

Arzu Güngören & Erkan Altıntaş -2013 ETKİNLİK PLANI ETKİNLİK PLANI 1.Etkinliğin Adı: KELİME AVI Yaş gurubu: 7-14 yaş (çocuğun düzeyine göre değişebilir) Etkinliğin hedefi: okuma 2.Materyaller: İki adet masa 16 adet 20x20 kesilmiş mukavva üzerinde (E,Ş,E,K-K,U,Z,U-K,E,D,İ-

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 MONTESSORİ PEDAGOJİ DE TEORİ

İÇİNDEKİLER 1 MONTESSORİ PEDAGOJİ DE TEORİ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 MONTESSORİ PEDAGOJİ DE TEORİ...1 A. MONTESSORİNİN HAYATI...1 B. EĞİTİM...4 1. GENEL OLARAK EĞİTİM...4 2. EĞİTİMDE TOPLUMUN GÖREVLERİ...5 3. YAŞAMA YARDIM OLARAK EĞİTİM...7 4. BARIŞ

Detaylı

BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODULLÜR VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMI(GEDEP) DEĞERLENDİRME FORMU

GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMI(GEDEP) DEĞERLENDİRME FORMU 0-36 aylık gelişimi risk altındaki çocuklar için GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMI(GEDEP) DEĞERLENDİRME FORMU HAZIRLAYAN EKİP Prof.Dr. İbrahim H. Diken,(Yönetici),Nitelikli Ebeveyn-Çocuk Etkileșimi Doç. Dr.

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU Öğrencinin Adı- Soyadı: Sınıfı: 4/... Öğretmenin Adı-Soyadı: Ünite/ Konu Doğal sayılar Öğrencinin Performans Düzeyi MERT, Matematik Dersi doğal sayılar temasına

Detaylı

SHAPYY. HEDEF 2. Belirtilen şekillere ait kartı bulur

SHAPYY. HEDEF 2. Belirtilen şekillere ait kartı bulur SHAPYY HEDEF -1. Oyunu ve kurallarını tanır. 1-1 Oyunun adını doğru söyler 1-2 Oyunun bir grup uygulaması olduğunu belirtir. 1-3 Oyuna ait parçaları tanır. 1-4 Uygulamaya başlamak için gerekli parçaları

Detaylı

BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODULLÜR VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Yardımlaşalım adlı hikayemizi biz hazırladık. Tekerlemeler:

Detaylı

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN KISIKLI MAH. HANIMSETİ SK. NO:21, ÇAMLICA - ÜSKÜDAR / İSTANBUL İNFO@CAGLAROKULLARİ.COM 0216 505 38 52 İLKOKUL KASIM AYI KAZANIMLARI 1-A: Sınıf objelerini tanır. En

Detaylı

(01 EKİM-31EKİM 2013)

(01 EKİM-31EKİM 2013) EKİM AYI BÜLTENİ (01 EKİM-31EKİM 2013) 3 YAŞ GELİŞİM SÜRECİ MOTOR GELİŞİMİ Merdivenden yukarı ayak değiştirerek çıkar ve aşağı inerken her basamakta iki ayağını bitiştirir Alt basamaklardan atlayabilir

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ Eylül Ekim ayı etkinliklerimiz Oyun teması ile başladı. TÜRKÇE DİL Türkçe Dil Etkinliklerimizde ilk bir haftalık süreçte;

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR GÜNLÜK PLAN Okul Adı :. Tarih: 1./3./2013. YaĢ Grubu (Ay) : 48-60 AY Öğretmen Adı :. AMAÇLAR VE KAZANIMLAR Psikomotor Alan Sosyal - Duygusal Alan Dil Alanı BiliĢsel Alan Öz Bakım Becerileri Amaç 2. El

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI GÜLEN GÖZLER ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015

AYLIK EĞİTİM PLANI GÜLEN GÖZLER ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 AYLIK EĞİTİM PLANI GÜLEN GÖZLER ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TAKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KASIM - 2014 P.tesi Salı

Detaylı

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (TÜM HİZMET PLANI ) ÖĞRETMENİ

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (TÜM HİZMET PLANI ) ÖĞRETMENİ ÖĞRENCİNİN : ADI-SOYADI CİNSİYETİ DOĞUM ADRESİ TELEFON BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (TÜM HİZMET PLANI ) OKULU SINIFI ÖĞRETMENİ FOTOĞRAF AİLE BİLGİLERİ ANNE BABA ADI-SOYADI DOĞUM MESLEĞİ ADRESİ TELEFON

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Neşe EKŞİ, Meryem DEMİRTAŞ TSK Sağvak Güvercinlik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi / Ankara

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Neşe EKŞİ, Meryem DEMİRTAŞ TSK Sağvak Güvercinlik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi / Ankara BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ÖRNEĞİ Neşe EKŞİ, Meryem DEMİRTAŞ TSK Sağvak Güvercinlik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi / Ankara güvercinlikozelegitim@yahoo.com ÖZET Bu uygulamanın

Detaylı

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder.

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder. REFERANS ALINAN DAL İŞİN / MODÜLÜN ADI: İŞLEM ANALİZ FORMU A)Manikür Elemanı Yardımcısı A1) Kişisel Bakım Yapma A101)Saç bakımını yapar. ORTAM (araç gereç, donanım ve koşullar) Şampuan, saç bakım kremi,

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI: OKULUM BEN KİMİM? *Kendi isimlerimizi söyleyerek, arkadaşlarımızla tanışma. *Sınıfımızı ve öğretmenimizi öğrenme. *Arkadaşlarımızın isimlerini öğrenme. *Okula

Detaylı

BİREYSEL EĞİTİM PLANI KURUM ADI : ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : SINIFI NO : PROGRAMA BAŞLAMA TARİHİ : PROGRAMIN BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİ YAŞI :

BİREYSEL EĞİTİM PLANI KURUM ADI : ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : SINIFI NO : PROGRAMA BAŞLAMA TARİHİ : PROGRAMIN BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİ YAŞI : 1. Sınıf kurallarını anlayabilme ve söyleyebilme doğru okuyabilme 3. Verilen heceleri doğru 4. Ders araç ve gereçlerini doğru kullanabilme 5. Adını soyadını doğru söyleyebilme 1. Sınıf kurallarını anlayabilir

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI Türkçe Matematik Hayat Bilgisi *Dinlemek için hazırlık yapar, dikkatini yoğunlaştırır. *Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder. *Dinlediklerinde ne, nerede,

Detaylı

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ Okul: Öğretmen: Grup: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ KATEGORİLER KAVRAMLAR Kırmızı Kırmızı Kırmızı Kırmızı Yeşil Kahverengi

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10 MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. Yapbozlarımla n sayısının modelini oluşturdum. 5. Konuşma balonundaki n yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Detaylı

KIRMIZI YENGEÇLER SINIFINDANHERKESE MERHABA;

KIRMIZI YENGEÇLER SINIFINDANHERKESE MERHABA; 08.01.2016 KIRMIZI YENGEÇLER SINIFINDANHERKESE MERHABA; Haftaya kar oynayarak başladık. Bahçemize bir kardan adam yaptık ve çook eğlendik. Tasarruf ve Geri Dönüşüm konumuz ve eğitim hedeflerimiz doğrultusunda

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

SICAK SOĞUK AİLEM VE DUYGULARIM

SICAK SOĞUK AİLEM VE DUYGULARIM KAVRAMLAR KIRMIZI MAVİ SARI SICAK SOĞUK UZUN KISA AZ ÇOK İNCE KALIN TEMAMIZ DENEYLER YAPTIK ÇİZGİ ÇALIŞMALARI YAPIK RİTMİK SAYMA AİLEM VE DUYGULARIM TEKERLEMELER ÖĞRENDİK MAVİ RENK PARTİSİNDE EĞLENDİK

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 29. kazanımlar Okul Heyecanım 30 34. Benim Eşsiz Yuvam 1 15. kazanımar Benim Eşsiz Yuvam 16

Detaylı

3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş aralığı çocuğun kişiliğinin ana hatlarının oluşması sebebiyle önemli bir yaş dilimidir. Bundan dolayı bu dönemdeki çocukların yaş özelliklerini bilmek

Detaylı