ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI"

Transkript

1 Matematik İstatistik ve Hipotez Testleri Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Matematiksel istatistiğin mühendislik problemlerine uygulanması Ders İçeriği İstatistiğin tanımı ve bilimsel yöntem olarak ele alınışı, ayrık ve sürekli dağılımlar, olasılık teorisi, istatistiksel karar alma, regresyon analizi. Öğretim Metodu Tahtada anlatım. Temel mühendislik matematiği bilgisi. Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile hesaplanacaktır. William Feller, Introduction to Probability I ve II. Matlab ve Excell kullanımı 1. Hafta Tanım ve temel kavramlar 2. Hafta Frekans dağılımları, grafik yöntemler ve histogram 3. Hafta Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri 4. Hafta Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri 5. Hafta Olasılık aksiyomları, temel olasılık ilişkileri ve kanunları 6. Hafta Koşullu olasılık ve Bayes teoresi 7. Hafta Olasılık dağılımları 9. Hafta Sürekli olasılık dağılımları 10. Hafta Sürekli olasılık dağılımları 11. Hafta İstatistiksel sonuç çıkarma ve karar alma 12. Hafta Hipotez testleri 13. Hafta Hipotez testtleri 14. Hafta Tek boyutlu regresyon analizi, kovaryans ve korelasyon.

2 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GEYMEN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Gözleme dayalı verilerden elde edilen grafik ve grafik olmayan verilerin elde edilmesi saklanması ve kullanıcılara sunulması işlemlerinin bir bütünlük içinde sağlanmasıdır. Ders İçeriği CBS nin tanımı, tarihsel gelişimi, CBS nin temel fonksiyonları, uygulama alanlarına göre değişik isimlerle ifade edilen CBS uygulamaları, amaçlarına göre bilgi sistemlerinin sınıflandırılması, CBS de kullanılacak veri ve bu verinin toplanması, CBS deki temel veri tipleri (raster ve vektör), raster ve vektör verilerin bilgisayarda kaydedilişi, bu veri tiplerinin avantaj ve dezavantajlarıyla karşılaştırılması, veri kalitesinin irdelenmesi ve ilgili kriterler, veri tabanları, veri tabanı yönetim sistemi, veri tabanı sistemlerindeki veri modelleri, konumsal sorgulamalar (yakınlık analizi, ağ analizi, sayısal arazi modeliyle ilgili sorgulamalar vb.) Öğretim Metodu Teori ve Laboratuar uygulamaları Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Uygulamaları, Yomralıoğlu, T. Seçil ofset, Trabzon, Principles of Geographical Information Systems for Land resources assessment, P.A. Burrough, Oxford University Press, 2nd edition, Hafta CBS kavramları ve uygulamaları 1 - CBS'ye giriş, temel kavramlar, özel CBS uygulamaları 2. Hafta CBS kavramları ve uygulamaları 2 - CBS'nin işlevi, Veritabanı Yönetim Sistemleri ile ilişkisi 3. Hafta CBS'de Topoloji kurma - Topolojik hatalar ve düzeltilmesi Lab1 - ArcGIS 9.3'ye

3 giriş 4. Hafta ArcGIS'de topoloji kurma 5. Hafta Konumsal analizler - vektör bindirme analizleri 6. Hafta Konumsal analizler - vektör bindirme analizleri 7. Hafta Buffer, intersect analizleri, model builder (ArcGIS 9.3) 9. Hafta Konumsal Analizler - Yeniden sınıflandırma işlemleri, raster bindirme, yakınlık Lab7 - Katı atık yer seçimi 10. Hafta Konumsal Analizler - Ağ Analizleri 11. Hafta Konumsal Analizler - Ağ Analizleri 12. Hafta Adres coğrafi kodlama, UAVT uygulamaları 13. Hafta WebCBS 14. Hafta WebCBS Uzaktan Algılamada Özel Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Uzaktan algılamada yapılan uygulamaları ayrıntılı öğrenmek Ders İçeriği Öğrenci ile ortaklaşa olarak belirlenecek konuya yönelik araştırmalar, literatür taraması, dersler ve seminer programını içermektedir. Öğretim Metodu Bilgisayar başında uygulamalı ve öğrenci uygulamaları Ofis programlarının kullanımı, uzaktan algılama programlarının kullanımı ve temel matematik istatistik bilgileri Yapılan öğrenci sunumlarının değerlendirilmesi ve yarıyıl sonu sınavı Uzaktan algılama programları: Envi, Erdas, PCI Matlab programlama ortamı. 1. Hafta Uzaktan algılamanın temelleri 2. Hafta Matematik istatistik temeller 3. Hafta RADAR uygulamaları

4 4. Hafta RADAR uygulamaları 5. Hafta Optik uygulamalar 6. Hafta Optik uygulamalar 7. Hafta Optik uygulamalar 9. Hafta Termal uygulamalar 10. Hafta Termal uygulamalar 11. Hafta Öğrenci seminerleri 12. Hafta Öğrenci seminerleri 13. Hafta Öğrenci seminerleri 14. Hafta Öğrenci seminerleri Bilgisayarla İmar Uygulamaları Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇETE E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Dersin amacı; imar uygulama yöntemlerinin ve bu yöntemlerin bilgisayar ortamında uygulanmasının kavratılmasıdır. Ders İçeriği İmar Uygulaması Yöntemleri, Arsa ve Arazi Düzenlemesi Şeklinde İmar Uygulaması, Islah İmar Uygulamaları, İmar Uygulamalarında Bilgisayarlardan Yararlanma, 18. Madde İmar Uygulaması Örnek Proje Çalışması. Öğretim Metodu Teorik ve proje Akdeniz, H., İmar Planlarının Uygulanmasında Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Teknik Yayınevi, Ankara, 268 sayfa. Çelik, K., Planlama ve İmar Kanunu Uygulaması Arsa ve Arazi Düzenlemesi, Devran Matbaacılık, Ankara, 666 sayfa.

5 1. Hafta İmar planı uygulama teknikleri 2. Hafta İfraz uygulamaları 3. Hafta Tevhid uygulamaları 4. Hafta Yola terk uygulamaları 5. Hafta Arsa düzenlemesi 6. Hafta Islah imar planı uygulamaları 7. Hafta NetCAD ile haritacılık uygulamaları 9. Hafta Örnek bir ifraz-tevhid-yola terk uygulaması 10. Hafta Arsa düzenlemesinde uygulama sınırının geçirilmesi ve ayırma çapı örneği 11. Hafta Arsa düzenlemesinde hesaplama örnekleri 12. Hafta Arsa düzenlemesinde parselasyon örneği 13. Hafta Arsa düzenlemesinde tescil işlemleri 14. Hafta Örnek proje uygulamasının incelenmesi Nümerik Çözüm Yöntemleri ve Programlama Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Mühendislikteki sayısal çözüm yöntemlerinin teorisi ve bilgisayarda programlanması Ders İçeriği Sayısal yöntemler, bilgisayarda sayıların depolanması ve gösterimi, Taylor serisi yaklaşımı, enterpolasyon ve eğri uydurma, sayısal türev ve integral ve bu konuların Matlab programlama dilinde programlanması Öğretim Metodu Tahtada teorik anlatım ve bilgisayarda programlama Temel matematik bilgisi ve algortima oluşturabilme becerisi Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı

6 1. Hafta Mühendislikte sayısal yöntemler ve uygulamaları 2. Hafta Bilgisayarın temelleri, sayı depolama formatları 3. Hafta Kesme ve yuvarlatma hataları ve çözümlere etkileri 4. Hafta Taylor serisi 5. Hafta Fonksiyon lineerleştirme 6. Hafta Enterpolasyon 7. Hafta Eğri uydurma ve En küçük Kareler 9. Hafta Sayısal türev ve integral 10. Hafta Matlab programının genel tanıtımı 11. Hafta Matlab programlamanın temelleri 12. Hafta Matlab optimizasyon ve sembolik araç kutularının kullanımı 13. Hafta Matlab ve mex dosyalar 14. Hafta Matlab uygulama örnekleri Yapay Zeka-I Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Erkan BEŞDOK E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: İleri Uzmanlık: Dersin Amacı İnsanın beyinsel işlevlerini yerine getirebilen bilgisayarların ve makinelerin tasarımı, önemi giderek artan konularından biridir. Bu derste akıllı sistemlerin tasarımında gerekli olan temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Ders İçeriği Yapay zekaya giriş ve temel kavramlar, Yapay Sinir ağları, Problem çözümü, Teorem geliştirme, Arama metodları, Öğrenme, Bulanık sistemler ve Harita Mühendisliği uygulamaları. Öğretim Metodu Her konu için, teorik bilgiler verildikten sonra, bir takım sorunlar gösterilir ve çözülür. Konu tamamladıktan sonra öğrencilere ödevler verilir ve öğrencinin çözümünde zorlandığı kısımlar beraberce gözden geçirilir. Öğrencilerin soruları tahtada çözülerek cevaplanır. Öğrenci derslere devam etmek zorundadır ve derse gelmeden önce daha önceden işlenmiş olan konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her öğrenci verilmiş olan ödevleri çözmek zorundadır. Ödevlerinde karşılaştığı sorunlara açıklık getirmek için sorular sormalıdır. Öğrenci notunun son hali; ara sınavın % 40 ile final sınavın % 60 ının toplanarak hesaplanması ile bulunmaktadır. Yüksek Lisans programı dersini başarı ile

7 geçebilmesi için minumum 70/100 (2.00, CC), Doktora program dersini başarı ile geçebilmesi için minimum 75/100 (2.50, CB) olması zorunludur. Lisansüstü programlarına derecelendirme sistemi 100 puan üzerindendir, ancak söz konusu derecelendirme sistemi uyarlanabilir ve kullanılabilir. Karaboga D., Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları, Nobel Yayın Dağıtım, 2011 Stuart Russell, Peter Norvig; Artificial Intelligence A Modern Approach, Prentice-Hall, Inc., Hafta Zeka ve Yapay Zeka 2. Hafta Danışmasız Öğrenme 3. Hafta Danışmalı Öğrenme 4. Hafta Öğrenme güçlendirme 5. Hafta İstatistiksel örüntü tanıma 6. Hafta Çok Boyutlu Algılama 7. Hafta Çok Boyutlu Algılama 9. Hafta Delta Geri Beslemeli Öğrenme Kuralı 10. Hafta MLP için diğer öğrenme kuralları 11. Hafta Kernel Fonksiyonları 12. Hafta Radial basis networks 13. Hafta Öğrenme vektör kuantizasyonu 14. Hafta Self organizing map Yapay Zeka-I Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Erkan BEŞDOK E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: İleri Uzmanlık: Dersin Amacı İnsanın beyinsel işlevlerini yerine getirebilen bilgisayarların ve makinelerin tasarımı, önemi giderek artan konularından biridir. Bu derste akıllı sistemlerin tasarımında gerekli olan temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Ders İçeriği Yapay zekaya giriş ve temel kavramlar, Yapay Sinir ağları, Problem çözümü, Teorem geliştirme, Arama metodları, Öğrenme, Bulanık sistemler ve Harita Mühendisliği uygulamaları.

8 Öğretim Metodu Her konu için, teorik bilgiler verildikten sonra, bir takım sorunlar gösterilir ve çözülür. Konu tamamladıktan sonra öğrencilere ödevler verilir ve öğrencinin çözümünde zorlandığı kısımlar beraberce gözden geçirilir. Öğrencilerin soruları tahtada çözülerek cevaplanır. Öğrenci derslere devam etmek zorundadır ve derse gelmeden önce daha önceden işlenmiş olan konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her öğrenci verilmiş olan ödevleri çözmek zorundadır. Ödevlerinde karşılaştığı sorunlara açıklık getirmek için sorular sormalıdır. Öğrenci notunun son hali; ara sınavın % 40 ile final sınavın % 60 ının toplanarak hesaplanması ile bulunmaktadır. Yüksek Lisans programı dersini başarı ile geçebilmesi için minumum 70/100 (2.00, CC), Doktora program dersini başarı ile geçebilmesi için minimum 75/100 (2.50, CB) olması zorunludur. Lisansüstü programlarına derecelendirme sistemi 100 puan üzerindendir, ancak söz konusu derecelendirme sistemi uyarlanabilir ve kullanılabilir. Karaboga D., Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları, Nobel Yayın Dağıtım, 2011 Stuart Russell, Peter Norvig; Artificial Intelligence A Modern Approach, Prentice-Hall, Inc., Hafta Zeka ve Yapay Zeka 2. Hafta Danışmasız Öğrenme 3. Hafta Danışmalı Öğrenme 4. Hafta Öğrenme güçlendirme 5. Hafta İstatistiksel örüntü tanıma 6. Hafta Çok Boyutlu Algılama 7. Hafta Çok Boyutlu Algılama 9. Hafta Delta Geri Beslemeli Öğrenme Kuralı 10. Hafta MLP için diğer öğrenme kuralları 11. Hafta Kernel Fonksiyonları 12. Hafta Radial basis networks 13. Hafta Öğrenme vektör kuantizasyonu 14. Hafta Self organizing map Araç Takip ve Navigasyon Sistemleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Bülent BOSTANCI E posta: Tel: Dahili 32655

9 Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Araç takip sistemlerinin çalışma prensibinin aktarımı Ders İçeriği Araç takip sistemleri, uydu sistemleri, araç filolarının izlenmesi ve yönlendirilmesi Öğretim Metodu 1. Hafta Giriş 2. Hafta Uydu Sistemleri 3. Hafta GPS ve diğer uydu sistemleri 4. Hafta GPS ve diğer uydu sistemleri 5. Hafta Uydu sistemlerinin araç takibinde kullanılması 6. Hafta Araç takip sistemlerinin donanım altyapısı 7. Hafta Araç takip sistemlerinin yazılım altyapısı 9. Hafta Araç takip sistemlerinde veri altyapısı 10. Hafta Araç takip sistemlerinde veri altyapısı 11. Hafta Filo oluşturma ve izleme 12. Hafta Filo hareket ve sevkiyatı 13. Hafta Araç yönlendirme 14. Hafta Uygulama örnekleri İnternet Tabanlı Harita ve Bilgi Sistemi Uygulamaları Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GEYMEN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal:

10 Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilgi sistemlerinde web uygulamalarını ve kullanıcı arayüzlerini geliştirmede kullanılan temel web teknolojilerini öğretmektir. Derste ArcGIS yazılımında XML, HTML, Javascript, DOM (doküman nesne mimarisi), Query javascript teknolojileri gösterilmektedir. Dersler sınıfta ve laboratuarda olmak üzere hem teorik hem de pratik olarak işlenmektedir. Ders İçeriği Bilgi Sistemleri, Programlama dilleri, Yazılım Geliştirme, Web, Web tabanlı bilgi sistemleri, Form tasarlama, Veri tabanı tasarım Öğretim Metodu Teori ve proje Çalışması Coğrafi Bilgi Sistemi Temel Kavramlar ve Uygulamaları, Yomralıoğlu, T., Seçil ofset, 2001, Trabzon. 1. Hafta Bilgi sistemleri ve uygulama alanları 2. Hafta Veri modelleme kavramları 3. Hafta ArcGIS programının internet araçları 4. Hafta Diyalog Designer Formlar 5. Hafta Diyalog Designer örnek arayüzler 6. Hafta Diyalog designer üzerinde yazılım geliştirme 7. Hafta ArcIMS e grafik ve öznitelik verilerin aktarılması 8. Hafta Arasınav 9. Hafta ArcIMS e grafik ve öznitelik verilerin sunumu 10. Hafta ArcIMS e grafik ve öznitelik verilerin sunumu 11. Hafta ArcIMS e grafik ve öznitelik verilerin güncelleştirilmesi 12. Hafta ArcIMS e yeni fonksiyonlar ekleme 13. Hafta Problem çözümü ve Destek noktaları 14. Hafta Final GPS Ölçme Tekniği-II Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr.Bülent BOSTANCI E posta: Tel: Dahili 32655

11 Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Öğrencilere GPS ölçmelerine ilişkin ileri seviyede bilgileri vermek Ders İçeriği GPS uydu tekniği ile hesaplar ve ölçümler Öğretim Metodu 1. Hafta 2. Hafta Üç boyutlu koordinat sistemleri 3. Hafta Koordinat dönüşümleri 4. Hafta Üç boyutlu bir ölçme yöntemi olarak GPS vektörleri 5. Hafta GPS ölçülerin dengelenmesi 6. Hafta Üç boyutlu ağların sıklaştırılması 7. Hafta Uygulama 9. Hafta GPS vektörleriyle üç boyutlu bir ağın sıklaştırma esasları 10. Hafta İstatistik analizler uyuşumsuz ölçülerin(vektörler) ve dayanak noktalarının uyuşumlu olup olmadığının araştırılması 11. Hafta GPS sonuçlarının yerel datuma dönüşümleri 12. Hafta Dönüşüm yöntemlerinin uygulanması 13. Hafta Diğer sistemler ile GPS sistemleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi 14. Hafta Genel uygulama Optik ve Elektronik Ölçme Aletleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr.Bülent BOSTANCI E posta: Tel: Dahili 32655

12 Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Öğrencilere en son teknolojik ölçü yapan aletler ile ilgili bilgiler vermek ve uygulatmak Ders İçeriği Haritacılıkta kullanılan elektronik aletlerin yapısı ve ölçümde kullanılmasına ilişkin temel bilgiler Öğretim Metodu 1. Hafta Teodolitlerin genel yapısı 2. Hafta Eksen şartları 3. Hafta Eksen şartlarının kontrolü, hataların giderilmesi 4. Hafta Optik nivoların yapıları, eksen şartlarının kontrolü, hataların giderilmesi 5. Hafta Sayısal nivolar 6. Hafta Lazerli nivolar ve araçlar 7. Hafta Elektronik uzunluk ölçme prensipleri 9. Hafta Elektronik uzunluk ölçme (EUÖ) aletlerinin genel yapıları 10. Hafta Elektronik açı ölçme yöntemleri 11. Hafta Ölçülen uzunluklara getirilen düzeltmeler 12. Hafta EUÖ aletlerinin kalibrasyonu, uygulamaları 13. Hafta EUÖ aletleri ile PC arasında veri alış verişi 14. Hafta Genel ölçme uygulaması Çok Boyutlu Veri Analizi Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr. Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık:

13 Dersin Amacı Tek ve çok boyutlu verinin analizinde kullanılan matematik istatistik bazlı yaklaşımları öğretmek Ders İçeriği Çok Boyutlu Veri kavramı, Çok Boyutlu Verilerin Görselleştirilmesi, Çok Boyutlu Verilerde istatistiksel analizler, Ana Bileşen Dönüşümü, Faktör Analizi, Kanonik korelasyon, Çok Boyutlu Veri Ölçekleme, Kümeleme Analizi. Öğretim Metodu Tahtada teorik, bilgisayar başında uygulamalı ve öğrenci seminerleri Temel matematik ve lineer cebir bilgisi. Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı Alvin Rencher, Applied multivariate analysis. 1. Hafta Tek boyutlu istatistik 2. Hafta Tek boyutlu istatistik 3. Hafta Lineer cebir 4. Hafta Lineer cebir 5. Hafta Çok boyutlu veri tanımı ve uygulama alanları 6. Hafta Çok boyutlu dağılımlar 7. Hafta Çok boyutlu dağılımlar 9. Hafta Çok boyutlu varyans analizi 10. Hafta Çok boyutlu kovaryans analizi 11. Hafta Çoklu ve çok boyutlu regresyon 12. Hafta Ana bileşen dönüşümü ve faktör analizi 13. Hafta Kümeleme yöntemleri 14. Hafta Sınıflandırma Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan BEŞDOK E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal:

14 Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Dijital ortamda bulunan görüntülerin uygun programlama dilleri kullanılarak ihtiyaca göre seçilmiş olan tekniklerin kullanılması ile görüntülerin işlenmesidir. Ders İçeriği Tanım ve kavramlar, görüntüleme teknikleri, uygun görüntülerin çeşitleri ve özellikleri. Sayısal görüntü işleme programları, görüntü işleme yöntemleri. Filtrasyon, kombinasyon, üç boyutlu modelleme. Örnek görüntüler üzerinde harita mühendisliği uygulamaları. Öğretim Metodu Her konu için, teorik bilgiler verildikten sonra, bir takım sorunlar gösterilir ve çözülür.konu tamamladıktan sonra öğrencilere ödevler verilir ve öğrencinin çözümünde zorlandığı kısımlar beraberce gözden geçirilir. Öğrencilerin soruları tahtada çözülerek cevaplanır. Öğrenci derslere devam etmek zorundadır ve derse gelmeden önce daha önceden işlenmiş olan konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her öğrenci verilmiş olan ödevleri çözmek zorundadır. Ödevlerinde karşılaştığı sorunlara açıklık getirmek için sorular sormalıdır. Öğrenci notunun son hali; ara sınavın % 40 ile final sınavın % 60 ının toplanarak hesaplanması ile bulunmaktadır. Yüksek Lisans programı dersini başarı ile geçebilmesi için minumum 70/100 (2.00, CC), Doktora program dersini başarı ile geçebilmesi için minimum 75/100 (2.50, CB) olması zorunludur. Lisansüstü programlarına derecelendirme sistemi 100 puan üzerindendir, ancak söz konusu derecelendirme sistemi uyarlanabilir ve kullanılabilir. Digital Image Processing, Rafeal C. Gonzales, Addison-Wesley Publishing Image Processing in C, Dwayne Phillips, R&D Technical Pub. Supplementary Materials: Borland C++ Devoloper Guide, Nabajyoti Barkakati, Sams Publishing Photographic Imaging Techniques in C++, Craig A. Lindley, John Wiley & Sons Inc. 1. Hafta Tanım ve kavramlar 2. Hafta Görüntüleme teknikleri 3. Hafta Uygun görüntülerin çeşitleri ve özellikleri 4. Hafta Sayısal görüntü işleme programları 5. Hafta Görüntü işleme yöntemleri 6. Hafta Histogram, histogram eşitleme fonksiyonları 7. Hafta Eşikleme (Thresholding) Teknikleri, 9. Hafta Filtrasyon, kombinasyon 10. Hafta Üç boyutlu modelleme 11. Hafta Üç boyutlu modelleme 12. Hafta Örnek görüntüler üzerinde harita mühendisliği uygulamaları 13. Hafta Örnek görüntüler üzerinde harita mühendisliği uygulamaları 14. Hafta Örnek görüntüler üzerinde harita mühendisliği uygulamaları Radar Ve Mikrodalga İle Uzaktan Algılama Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe

15 Öğretim Üyesi Doç.Dr. Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Radar uzaktan algılamanın uygulama alanlarının öğretilmesi Ders İçeriği RADAR sistemlerinin temel kavramları ve sinyal işleme yöntemleri, Radar uygulamaları Öğretim Metodu Tahtada teorik Temel uzaktan algılama ve matematiksel sinyal işleme bilgisi Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı 1. Hafta Radar Sistemi 2. Hafta Radarın Temel Özellikleri 3. Hafta Yerbilimleri Açısından Genel Bir Bakış 4. Hafta Radar Uçak/Uydu Sistemleri 5. Hafta Radar Görüntü İşleme 6. Hafta Radar Görüntü İşleme 7. Hafta Radar Görüntü İşleme 9. Hafta Proje Planlama ve Arazi Çalışması 10. Hafta Tarım Uygulamaları 11. Hafta Ormancılık Uygulamaları 12. Hafta Toprak Nemi Uygulamaları 13. Hafta Arazi Kullanımı uygulamaları 14. Hafta Jeolojik ve Jeomorfolojik Uygulamalar (Interferometri) Algılayıcı Entegrasyonu ve Veri Görselleştirme Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan BEŞDOK

16 E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Günümüzde hızla gelişmekte olan uydu teknolojisi sonucunda farklı çoklualgılayıcı sistemler ve çoklu-çözünürlüğe sahip görüntü verileri kullanılmaktadır. Bu ders planı çerçevesinde, farklı sensörlere ait verilerin entegrasyonu görselleştirilmesi ele alınacaktır. Ders İçeriği Algılayıcı Entegrasyonu ve Veri Çakıştırma, Veri Çakıştırma Yöntemleri, IHS Dönüşümü, Brovey Dönüşümü, Algılayıcı Tipleri ve Özellikleri, Çoklu Algılayıcı Sistemlerin Yararları, Görüntü İstatistik, Transform ve Sıkıştırma, Çoklu-veri çakıştırma teknikleri, Uygulama Alanları, Örnekler, Mevcut tekniklerin Avantajları ve Dezavantajları. Öğretim Metodu Her konu için, teorik bilgiler verildikten sonra, bir takım sorunlar gösterilir ve çözülür. Konu tamamladıktan sonra öğrencilere ödevler verilir ve öğrencinin çözümünde zorlandığı kısımlar beraberce gözden geçirilir. Öğrencilerin soruları tahtada çözülerek cevaplanır. Öğrenci derslere devam etmek zorundadır ve derse gelmeden önce daha önceden işlenmiş olan konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her öğrenci verilmiş olan ödevleri çözmek zorundadır. Ödevlerinde karşılaştığı sorunlara açıklık getirmek için sorular sormalıdır. Öğrenci notunun son hali; ara sınavın % 40 ile final sınavın % 60 ının toplanarak hesaplanması ile bulunmaktadır. Yüksek Lisans programı dersini başarı ile geçebilmesi için minumum 70/100 (2.00, CC), Doktora program dersini başarı ile geçebilmesi için minimum 75/100 (2.50, CB) olması zorunludur. Lisansüstü programlarına derecelendirme sistemi 100 puan üzerindendir, ancak söz konusu derecelendirme sistemi uyarlanabilir ve kullanılabilir. Hall, David L Mathematical Techniques in Multisensor Data Fusion. Boston, MA: Artech House.. Richards, J.A Remote Sensing Digital Image Analysis. An Introduction. Berlin, Springer-Verlag. Schowengerdt, R. A Remote Sensing: Models and Methods for Image Processing, San Diego: Academic Press. 1. Hafta Algılayıcı Entegrasyonu ve Veri Çakıştırma Giriş 2. Hafta Veri Çakıştırma Yöntemleri 3. Hafta IHS Dönüşümü 4. Hafta Brovey Dönüşümü 5. Hafta Algılayıcı Tipleri ve Özellikleri 6. Hafta Çoklu Algılayıcı Sistemlerin Yararları 7. Hafta Görüntü İstatistik, Transform ve Sıkıştırma 9. Hafta Çoklu-veri çakıştırma teknikleri 10. Hafta Uygulama Alanları 11. Hafta Görüntü füzyon örnekleri 12. Hafta Mevcut tekniklerin Avantajları ve Dezavantajları. 13. Hafta Teknik uygulamalar 14. Hafta Teknik uygulamalar

17 Endüstriyel Ölçmeleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Bülent BOSTANCI E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Sanayide yapılan ölçümlerin Harita Mühendisliği ölçme aletleri ile kontrolü Ders İçeriği Endüstriyel ölçüm aletleri, ölçme inceliği, hesabı ve uygulamalar Öğretim Metodu 1. Hafta Giriş 2. Hafta Endüstriyel Ölçmelerde Jeodezik Ölçmelerin Prensibi ve Önemi 3. Hafta Endüstriyel Ölçme Alet ve Donanımları 4. Hafta Açı Ölçmeleri 5. Hafta Uzunluk Ölçmeleri 6. Hafta Endüstriyel Ölçmelerde Hata Kaynakları 7. Hafta Endüstriyel Ölçme Metodolojisi. Koordinat Sistemleri ve Koordinat Tipleri 9. Hafta Veri Kalitesi 10. Hafta Ürün Kalite Kontrolünde Jeodezik Ölçme Tekniklerinin Yeri ve Önemi 11. Hafta Eğim Ölçerle Geniş Yüzeylerin Düzgünlük Kalite-Kontrolü 12. Hafta Gemi İnşaat Sektöründe Jeodezik Yöntemlerle Endüstriyel Ölçmeler 13. Hafta Otomotiv Sektöründe Jeodezik Yöntemlerle Endüstriyel Ölçmeler 14. Hafta Endüstriyel Ölçme Uygulama Örnekleri

18 Mekansal Veri Tabanı Tasarımı Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Halil İbrahim İNAN Görüşme Saatleri Pzt. /Salı /Çrş. /Prş./Cuma: :00; E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Veri tabanları, tarihi gelişimleri, avantajları, modelleme yöntemleri ve Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri (VTYS) konularındaki gelişmeleri irdelemek ve haritacılıktaki kullanım alanları ve önemini kavramak. Ders İçeriği Dosya sistemleri ve veri tabanı kavramları. Veri tabanlarının gelişimi. Veri tabanı modelleri. Veri tabanı bileşenleri. İlişkisel, nesne-ilişkisel ve nesne-yönelimli modeller. Varlık-İlişki diyagramları. Nesne yönelimli tasarım. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) Öğretim Metodu 1. Hafta Dosya sistemleri ve veri tabanı kavramları. 2. Hafta Veri tabanlarının gelişimi, özellikleri ve avantajları. 3. Hafta Veri tabanı modellerinin tarihi gelişimi. 4. Hafta Veri tabanı temel bileşenleri. 5. Hafta İlişksel, nesne-ilişkisel, nesne yönelimli modeller. 6. Hafta İlişkisel modelde temel ilişkiler ve Office Access uygulaması. 7. Hafta Varlık-İlişki diyagramları. 9. Hafta Varlık-İlişki diyagramlarıyla örnek veri tabanı tasarımı. 10. Hafta Nesne yönelimli tasarım temelleri. 11. Hafta Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) 12. Hafta Örnek VTYS uygulamaları

19 13. Hafta Haritacılıkta VTYS kullanımı 14. Hafta Konumsal VTYS ler. Uzaktan Algılama ve Uygulamaları Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Uzaktan algılamanın temelleri ve uygulama alanlarının öğretilmesi Ders İçeriği Uzaktan algılama biliminin temelleri, elektromanyetik enerji, EMR nin cisimlerle etkileşimi, Radar sistemleri, Uydu sistemleri, dijital görüntü işleme, uygulamalar. Öğretim Metodu Tahtada teorik ve bilgisayar başında uygulamalı anlatım Temel fizik bilgileri ve paket program kullanabilme Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı Uzaktan Algılama, Kantitatif Yaklaşım, çeviri: Derya Maktav, Filiz Sunar. Matlab, Erdas ve Envi programları 1. Hafta Tanım ve temel kavramlar 2. Hafta Elektromanyetik enerji, radyometrik birimler 3. Hafta Elektromanyetik spektrum 4. Hafta Elektromanyetik enerjinin cisimlerle etkileşimi 5. Hafta Elektromanyetik enerjinin cisimlerle etkileşimi 6. Hafta Uydu algılama sistemleri, tarayıcı türleri 7. Hafta Uydu platformu yörünge karakteristikleri 9. Hafta RADAR sistemleri 10. Hafta RADAR sistemleri 11. Hafta Değişik uzaktan algılama uygulamaları 12. Hafta Matlab ortamında yapılan uygulamalar

20 13. Hafta Erdas programında yapılan uygulamalar 14. Hafta Envi yapılan uygulamalar Temel Koordinat Sistemleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr.Halil İbrahim İNAN Görüşme Saatleri Pzt. /Salı /Çrş. /Prş./Cuma: :00; E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Haritacılıkta, astronomide ve ilişkili bilim dallarında kullanılan koordinat sistemlerinin ve birbirleriyle ilişkilerinin irdelenmesi. Ders İçeriği Farklı koordinat sistemlerine olan ihtiyaç. Matemetiksel koordinat sistemleri. Haritacılıkta ve astronomide kullanılan küresel koordinat sistemleri. Düzlem koordinat sistemleri. Elipsoidal koordinat sistemleri. İnersiyal koordinat sistemleri. Koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler. Gözlenebilir koordinatlar arasındaki fonksiyonel ve stokastik ilişkiler. Öğretim Metodu 1. Hafta Farklı koordinat sistemleri ve bunlara ihtiyaç. 2. Hafta Matematikte kullanılan koordinat sistemleri (Kartezyen ve kutupsal). 3. Hafta Haritacılıkta ve Astronomide kullanılan koordinat sistemlerine giriş 4. Hafta Haritacılıkta ve Astronomide kullanılan koordinat sistemleri (Toposentrik) 5. Hafta Haritacılıkta ve Astronomide kullanılan koordinat sistemleri (Jeosentrik) 6. Hafta Haritacılıkta ve Astronomide kullanılan koordinat sistemleri (Helyosentrik) 7. Hafta Haritacılıkta ve Astronomide kullanılan koordinat sistemleri (Barisentrik) 9. Hafta Haritacılıkta ve Astronomide kullanılan koordinat sistemleri (Galaktosentrik) 10. Hafta Düzlem koordinat sistemleri

21 11. Hafta Elipsoidal koordinat sistemleri. 12. Hafta İnersiyal koordinat sistemleri. 13. Hafta Koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler. 14. Hafta Gözlenebilir koordinatlar arasındaki fonksiyonel ve stokastik ilişkiler. İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Yasal Sorunlar Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇETE E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Dersin amacı; imar uygulamalarında karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözüm yöntemlerinin kavratılması ve imar uygulamalarının iptalinin önlenmesi için yaklaşımların geliştirilmesidir. Ders İçeriği İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine İmar Uygulamaları Açısından Genel Bir Bakış, İmar Uygulamalarının Tesciline Yönelik TKGM Genelgelerine Genel Bir Bakış, İmar Uygulamalarının İptaline Sebep Olan Hususlar, Uygulamaların İptaliyle İlgili Mahkeme Kararlarının İrdelenmesi. Öğretim Metodu Teorik Akdeniz, H., İmar Planlarının Uygulanmasında Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Teknik Yayınevi, Ankara, 268 sayfa. Çelik, K., Planlama ve İmar Kanunu Uygulaması Arsa ve Arazi Düzenlemesi, Devran Matbaacılık, Ankara, 666 sayfa. 1. Hafta İmar uygulama mevzuatı 2. Hafta Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün imar uygulama genelgeleri 3. Hafta İfraz uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 4. Hafta Tevhid uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

22 5. Hafta Yola terk ve hukuki boyutu 6. Hafta Arsa düzenlemeleri 7. Hafta Arsa düzenlemelerinde yaşanan sorunlar 9. Hafta Değer tabanlı arsa düzenlemeleri 10. Hafta İmar uygulamalarının iptaline sebep olan hususlar 11. Hafta İmar uygulamaları iptallerine örnekler 12. Hafta İmar uygulamaları iptallerine örnekler 13. Hafta Mahkemelerinin iptal kararlarının ve gerekçelerinin önlenmesi 14. Hafta İptal gerekçelerinin ortadan kaldırılması için öneriler GPS Ölçme Tekniği-I Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Bülent BOSTANCI E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Öğrencilere GPS Ölçmelerine ilişkin temel bilgileri vermek Ders İçeriği GPS uydu tekniği ile hesaplar ve ölçümler Öğretim Metodu 1. Hafta Giriş 2. Hafta Uydu Sistemleri 3. Hafta GPS uydu sistemini, kuruluşuna ilişkin temel fiziksel ve matematik esasları 4. Hafta Kod ve faz ölçülerinin ölçme esasları 5. Hafta Kod ve faz ölçülerinin modellenmeleri 6. Hafta Tek nokta ve rölatif konum belirleme yöntemlerinin matematik ve istatistik yöntemlerle açıklanması 7. Hafta Uydu koordinatlarının hesabı

23 9. Hafta tek nokta çözüm yönteminin kod ölçüleri kullanılarak uygulaması 10. Hafta GPS uydu sistemini etkileyen hata kaynakları 11. Hafta Atmosferik etkiler 12. Hafta Çevresel faktörler 13. Hafta Rölatif konum belirlemede başlangıç faz belirsizliklerine ilişkin çözüm yöntemlerinin incelenmesini kapsamaktadır. 14. Hafta Uygulama Optimizasyon Teknikleri Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Matematiksel optimizasyon yöntemlerini ve uygulama alanlarını öğretmek Ders İçeriği Matematiksel optimizasyon yöntemleri, en dik iniş ve Levenberg- Marguardt yöntemleri, sezgisel yapay zeka yöntemleri, jeodezik ağlardaki optimizasyon uygulamaları Öğretim Metodu Tahtada teorik anlatım Temel matematik bilgisi Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı 1. Hafta Optimizasyon tanımı ve uygulama alanları 2. Hafta Matematiksel optimizasyon 3. Hafta Türeve dayalı yöntemler 4. Hafta Türeve dayalı yöntemler 5. Hafta Sezgisel popülasyon tabanlı yöntemler 6. Hafta Sezgisel popülasyon tabanlı yöntemler

24 7. Hafta Sezgisel popülasyon tabanlı yöntemler 9. Hafta Jeodezik ağlarda optimizasyon olanakları. Duyarlık ve güven ölçütleri 10. Hafta Datum parametrelerinin optimizasyonu. Ağların duyarlık yönünden optimizasyonu 11. Hafta Geometrik şeklin optimizasyonu 12. Hafta Ağa yeni noktalar katarak genişletilmiş şeklin optimizasyonu 13. Hafta Güven ölçütleri ile optimizasyon 14. Hafta Dış ve iç güven ölçütleri ile optimizasyon Taşınmazların Değerlendirilmesi Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇETE E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Taşınmaz değerlemesinin, öneminin ve kullanım alanlarının kavratılması ve değerleme çalışmalarının gerçekleştirilip raporlanmasının öğretilmesi. Ders İçeriği Taşınmaz kavramı. Değerlendirme mevzuatı ve yöntemleri. Arsa ve arazi değerlendirmesinde faktör seçimi ve birim değer hesabı. Arazi ekspertizliği. Özelleştirmede değerlendirme. Arazi değer indekslerinin tespiti ve güncellemesi. Kurumsal düzenlemeler. Değer haritalarının üretilmesi ve yorumlanması. arazi değerlemesinde GIS kullanımı. Öğretim Metodu Teorik Açlar, A., Çağdaş, V., Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara, 500 sayfa. 1. Hafta Taşınmaz değerlemesine giriş

25 2. Hafta Taşınmaz değerlemesiyle ilgili kavramlar 3. Hafta Değerlemenin önemi ve kullanım alanları 4. Hafta Emlak vergilendirmesinde taşınmaz değerlemesi 5. Hafta Değerleme kriterleri ve değere etkisi 6. Hafta Değerlemede kullanılan yöntemler 7. Hafta Değerlemede kullanılan yöntemler 9. Hafta Yöntemlerin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi 10. Hafta 2 ve 3 boyutlu değer haritaları ve CBS 11. Hafta Türkiye'de taşınmaz değerlemesi 12. Hafta Türkiye'de taşınmaz değerlemesi 13. Hafta Nominal değerleme 14. Hafta Değerlemenin raporlanması Yol ve Altyapı Ölçmeleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Bülent BOSTANCI E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Yol ve altyapı ölçmelerinin tüm yönleriyle öğrenciye aktarılması Ders İçeriği Yol ve altyapı ölçmeleri, geçiş eğrileri, kavşak geometrisi Öğretim Metodu 1. Hafta Giriş 2. Hafta Yol ölçmelerinin amacı 3. Hafta Altyapı ölçmelerinin amacı 4. Hafta Teknik altyapı ölçümü ve haritalanması

26 5. Hafta Yol projesi planlama 6. Hafta Güzergah planlama 7. Hafta Güzergah elemanlarının matematiksel altyapısı 9. Hafta Geçiş eğrileri 10. Hafta Klotoid 11. Hafta Spiral 12. Hafta Eşdüzey kavşak dizaynı 13. Hafta Köprülü kavşak dizaynı 14. Hafta Proje uygulaması Konumsal Veri Analizi Uygulamaları Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Halil İbrahim İNAN Görüşme Saatleri Pzt. /Salı /Çrş. /Prş./Cuma: :00; E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Coğrafi Bilgi Sistemlerinde ihtiyaç duyulan temel konumsal sorgulama ve analizlerin kavranması ve uygulama kabiliyetinin gelişmesi. Ders İçeriği Coğrafi Bilgi Sistemleri için temel konumsal veri sorgulama ve analizi uygulamaları. Mantıksal sorgulamalar/ilişkiler, vektör veri analizleri, rastır (hücre) veri analizleri. Öğretim Metodu 1. Hafta Veri sorgulama ve analizine giriş. 2. Hafta Konumsal veri sorgulama. 3. Hafta Konumsal veri analizi.

27 4. Hafta ArcGIS yazılımı temel fonksiyonları. 5. Hafta Bindirme analizleri. 6. Hafta Yakınlık analizleri. 7. Hafta Sayısal yükseklik verisi işleme ve analizi. Proje verilmesi. 9. Hafta Konumsal analiz ve mantıksal sorgulama kombinasyonları. 10. Hafta Veri genelleme. 11. Hafta Rastır veri analizleri ve vektör dönüşümleri. 12. Hafta ArcGIS geodatabası uygulamaları. 13. Hafta Topoloji kuralları. 14. Hafta Proje uygulama değerlendirme. İleri Mühendislik Ölçmeleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr.Halil İbrahim İNAN Görüşme Saatleri Pzt. /Salı /Çrş. /Prş./Cuma: :00; E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Gelişmiş ve karmaşık mühendislik yapıları için ölçme ve aplikasyon tekniklerinin ve yeniliklerin irdelenmesi. Ders İçeriği Aplikasyon kavramı. Yatay aplikasyon. Düşey aplikasyon. Yöntemlerin irdelenmesi. Otoyol, karayolu, tünel, viyadük, demiryolu, baraj, yüksek mühendislik yapıları, maden ocakları ölçme ve aplikasyon işlemleri. Hidrografik ölçmeler. Denizde konum belirleme ve aplikasyon. Ölçü verisi değerlendirme teknikleri ve hataların yorumlanması. Öğretim Metodu

28 1. Hafta Aplikasyon kavramı. Yatay ve düşey aplikasyon. 2. Hafta Aplikasyon yöntemlerinin ve kullanılan teçhizatın hassasiyet açısından irdelenmesi. 3. Hafta Otoyol ve karayolu ölçme ve aplikasyonu. 4. Hafta Tünel ölçmeleri ve aplikasyonu. 5. Hafta Viyadük ölçme ve aplikasyonu. 6. Hafta Demiryolu ölçme ve aplikasyonu. 7. Hafta Baraj ölçme, aplikasyon ve deformasyon tespiti çalışmaları. 9. Hafta Yüksek mühendislik yapıları ölçme ve aplikasyonu. 10. Hafta Madencilik ölçmeleri ve aplikasyonu. 11. Hafta Hidrografik ölçmeler. 12. Hafta Denizde konum belirleme ve aplikasyon. 13. Hafta Ölçü verisi değerlendirme teknikleri ve hataların yorumlanması. 14. Hafta Değerlendirme ve eksiklerin tamamlanması. Haritacılıkta Proje Planlaması Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Abdurrahman GEYMEN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Harita Mühendisliğinde Proje planlama yöntemlerinin uygulanması ve projelerde süre-maliyet hesaplarının nasıl yapıldığının öğrencilere kavratılması. Ders İçeriği Giriş. Yöneylem Araştırması, Plan, Proje, Planlama Ve Yönetim Kavramları. Planın Önemi. Basit Proje Planlama Yöntemleri. Ağ Diyagramları Yöntemi İle Harita Projelerinin Planlaması. Proje Kritik Faaliyetlerinin ve Bollukların Belirlenmesi. Projelerde Süre - Maliyet- Kapasite İlişkileri. Haritacılıkta Proje Planlamasını Etkileyen Faktörler. Projelerin Organizasyonu ve Yönetimi. Proje Maliyetlerinin. Harita Projelerinin İhale Yoluyla Yaptırılması. Öğretim Metodu Teori-Proje çalışması

29 BIYIK, Cemal / TÜDEŞ, Türkay, 2001, Harita Çalışmalarında Proje Planlaması ve Yönetimi, KTÜ Müh.-Mim. Fak. Yayınları, No:59/204, KTÜ Basımevi, Trabzon. ÇAY, Tayfun, 1994, Arazi Düzenlemesi Çalışmalarında Proje Planlaması ve Yönetimi, (Doktora Tezi, Yöneten: C. Bıyık), S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. 1. Hafta Giriş, Proje Planlamasının Önemi 2. Hafta Basit Proje Planlama Yöntemleri 3. Hafta Ağ Diyagramı Yöntemleri 4. Hafta Ağ Diyagramı Projelerinin Hazırlanması 5. Hafta Kritik Yolun Araştırılması, Faaliyetlerde Bolluklar 6. Hafta Pert Yöntemi 7. Hafta Yatırımlarda Süre-Maliyet İlişkileri ve Kritik Yolun Araştırılması 9. Hafta Projelerde Maliyet Hesabı 10. Hafta Harita Mühendisliği Uygulamalarında Özel Durumlar 11. Hafta Proje Planının Uygulanmasında Etkili Olan Faktörler 12. Hafta İhale Mevzuatı ve Uygulaması 13. Hafta Harita Mühendisliğinde Özel Sektör Uygulamaları 14. Hafta Ödevlerin Değerlendirilmesi Bulanık Mantık ve Uygulamaları Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr. Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Bulanık mantığın öğretilmesi ve genel mühendislik uygulamaları Ders İçeriği Bulanık mantık nedir? Üyelik fonksiyou tanımı, Tagaki, Sugeno,

30 Mamdani yöntemleri, Anfis ve Haritacılık uygulamaları. Öğretim Metodu Tahtada teorik ve bilgisayar programlama Programlama bilgisi, matematik ve geoistatistik bilgisi Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı 1. Hafta Bulanık mantık tanımı ve uygulama alanları 2. Hafta Klasik mantık ve bulanık mantık 3. Hafta Bulanık küme 4. Hafta Bulanık küme 5. Hafta Bulanık küme 6. Hafta Bulanık mantık sonuç çıkarma 7. Hafta Bulanık mantık sonuç çıkarma 9. Hafta Bulanık mantık sonuç çıkarma 10. Hafta Görüntü sınıflandırma uygulamaları 11. Hafta Sayısal yükseklik modeli uygulamaları 12. Hafta Öğrenci uygulama seminerleri 13. Hafta Öğrenci uygulama seminerleri 14. Hafta Öğrenci uygulama seminerleri Yapay Zeka-II Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan BEŞDOK E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Yapay zeka problemleri ve bunların çözümleri için geliştirilen teknikler ile ilgili bilgilerin verilmesi. Ders İçeriği Algılama ve tepki, İşaret algılama ve yorumlama, zeki optimizasyon ve arama algoritmaları, genetik, karınca, bal-arısı algoritmaları ve uygulamaları.

31 Öğretim Metodu Her konu için, teorik bilgiler verildikten sonra, bir takım sorunlar gösterilir ve çözülür.konu tamamladıktan sonra öğrencilere ödevler verilir ve öğrencinin çözümünde zorlandığı kısımlar beraberce gözden geçirilir. Öğrencilerin soruları tahtada çözülerek cevaplanır. Öğrenci derslere devam etmek zorundadır ve derse gelmeden önce daha önceden işlenmiş olan konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her öğrenci verilmiş olan ödevleri çözmek zorundadır. Ödevlerinde karşılaştığı sorunlara açıklık getirmek için sorular sormalıdır. Öğrenci notunun son hali; ara sınavın % 40 ile final sınavın % 60 ının toplanarak hesaplanması ile bulunmaktadır. Yüksek Lisans programı dersini başarı ile geçebilmesi için minumum 70/100 (2.00, CC), Doktora program dersini başarı ile geçebilmesi için minimum 75/100 (2.50, CB) olması zorunludur. Lisansüstü programlarına derecelendirme sistemi 100 puan üzerindendir, ancak söz konusu derecelendirme sistemi uyarlanabilir ve kullanılabilir. Karaboga D. and Pham D.T.: Intelligent Optimisation Techniques. Springer Verlag, Digital Design Principles and Practices, John F. Wakerly, Prentice Hall, New Jersey, Mihalewicz Z., and Fogel D., How to Solve It: Modern Heuristics Springer Verlag, Hafta Algılama ve tepki 2. Hafta İşaret algılama ve yorumlama 3. Hafta Optimizasyon problemlerinin sınıflandırılması 4. Hafta Optimizasyon metodlarının sınıflandırılması 5. Hafta Zeki optimizasyon ve arama algoritmaları 6. Hafta Isıl işlem algoritması 7. Hafta Tabu araştırma algoritması 9. Hafta Genetik algoritma 10. Hafta Karınca koloni algoritması 11. Hafta Yapay bağışıklık algoritması 12. Hafta Diferansiyel gelişim algoritması 13. Hafta Parçacık sürüsü algoritması 14. Hafta Yapay arı koloni algoritması Bilgisayar Grafikleri ve Veri Görselleştirme Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan BEŞDOK E posta: Tel: Dahili 32650

32 Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Üç boyutlu grafik very çizim simülasyonu ve gösterimi. Iki boyutlu ve üç boyutlu dönüşümler, eğriler, yüzeyler. Raster ve vector grafikleri. 3D modelleme, opengl ve animasyon hazırlama. Ders İçeriği Grafik Araçlara Genel Bakış, Bilgisayar Grafiklerinin Matematiksel Temelleri, Geometri ve Çizgi Üretme, Poligonlar, Dönüşümler, Ölçekleme, Döndürme ve Yansıma, Pencereleme ve Kırpma, Etkileşimler, Üç Boyutlu Calışmalar, Eğriler ve Yüzeyler, Veri Depolamanın Organizasyonu: Kolon, 2 ve 3 Boyutlu Matris Verisi, Değişik Yöntemlerle Görselleştirme, Uygun Görselleştirme Yönteminin Seçilmesi, Veri Formatları, Bilimsel Veri Formatları, Grafik Dosya Formatları, Bilimsel Bilginin Sanal Dokuya Entegrasyonu, Animasyon. Öğretim Metodu Her konu için, teorik bilgiler verildikten sonra, bir takım sorunlar gösterilir ve çözülür.konu tamamladıktan sonra öğrencilere ödevler verilir ve öğrencinin çözümünde zorlandığı kısımlar beraberce gözden geçirilir. Öğrencilerin soruları tahtada çözülerek cevaplanır. Öğrenci derslere devam etmek zorundadır ve derse gelmeden önce daha önceden işlenmiş olan konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her öğrenci verilmiş olan ödevleri çözmek zorundadır. Ödevlerinde karşılaştığı sorunlara açıklık getirmek için sorular sormalıdır. Öğrenci notunun son hali; ara sınavın % 40 ile final sınavın % 60 ının toplanarak hesaplanması ile bulunmaktadır. Yüksek Lisans programı dersini başarı ile geçebilmesi için minumum 70/100 (2.00, CC), Doktora program dersini başarı ile geçebilmesi için minimum 75/100 (2.50, CB) olması zorunludur. Lisansüstü programlarına derecelendirme sistemi 100 puan üzerindendir, ancak söz konusu derecelendirme sistemi uyarlanabilir ve kullanılabilir. Foley, J. D., Dam, A., Feiner, S. K., Hughes, J. F., Computer Graphics: Principles and Practice in C, second edition, Addison-Wesley Schneider, P., Eberly, D. DComer, D.E., Geometric Tools for Computer Graphics, Morgan Kaufmann 1. Hafta Grafik Araçlara Genel Bakış 2. Hafta Bilgisayar Grafiklerinin Matematiksel Temelleri 3. Hafta Geometri ve Çizgi Üretme, Poligonlar, Dönüşümler 4. Hafta Ölçekleme, Döndürme ve Yansıma 5. Hafta Pencereleme ve Kırpma, Etkileşimler 6. Hafta Üç Boyutlu Calışmalar 7. Hafta Üç Boyutlu Calışmalar 9. Hafta Değişik Yöntemlerle Görselleştirme 10. Hafta Değişik Yöntemlerle Görselleştirme 11. Hafta Veri Formatları, Bilimsel Veri Formatları, Grafik Dosya Formatları 12. Hafta Veri Formatları, Bilimsel Veri Formatları, Grafik Dosya Formatları 13. Hafta Bilimsel Bilginin Sanal Dokuya Entegrasyonu 14. Hafta Animasyon

33 Matematiksel Kartografya Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GEYMEN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Kartoğrafya ve harita projeksiyonlarında teori ve uygulamanın öğrenilmesi Ders İçeriği Giriş, Yerin Biçiminin Küre Olarak Alınması Durumunda Harita Projeksiyonlarında Deformasyon Teorisi, Harita Projeksiyonlarının Ortaya Çıkışı, Modifikasyonu ve Sınıflandırılması, Genel Projeksiyon Eşitlikleri, Kartografik Projeksiyonlar, Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonların Geliştirilmesi, Çok Yüzeyli Projeksiyonlar, Kesikli Projeksiyonlar, Uygun Projeksiyon Seçiminde Diğer Kriterler, Bilgisayar Destekli Projeksiyon Çalışmaları, Projeksiyonların CBS'ne Entegrasyonu, Harita Projeksiyonlarının Transformasyonu, İnvers Çözümler. Öğretim Metodu Teori-Ödev Matematiksel Kartoğrafya, Uçar D., İstanbul, Butterworth-Heinemann.; Analytical and Computer Cartography, K. C. Klarke, 1995, Prentice Hall, Englewood Clifs, New Jersey. 1. Hafta Kartoğrafya ile ilgili genel kavramlar 2. Hafta Geoid, referans elipsoid, datum 3. Hafta Harita Projeksiyonları 4. Hafta Harita projeksiyonlarında distorsiyon- Distorsiyon elipsi, mesafesi, yönü ve alan distorsiyonları. 5. Hafta Harita projeksiyonlarının temelleri 6. Hafta Küresel kutupsal koordinat sistemi 7. Hafta Silindirik projeksiyonlar 9. Hafta UTM Projeksiyonu - Kavramların tanımlanması 10. Hafta Konik Projeksiyonlar / Eş uzunluklu,eşit ve konform projeksiyonlar. 11. Hafta Coğrafi Koordinatlarla Pafta indeksleme / Kavramlar ve metotlar 12. Hafta Topoğrafik Haritalar / Kavramlar ve Haritalama metotları 13. Hafta Tematik Haritalar / Kavramlar ve Haritalama metotları

34 14. Hafta Modern Kartoğrafya / CBS ve Kartoğrafya, CBS yazılımının kartoğrafya modülleri Kentsel Dönüşüm Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇETE E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Dersin amacı; Türkiye ve dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamalarının karşılaştırılarak ülkemizde gerçekleştirilen uygulamaların sorun ve eksikliklerinin belirlenmesi ve bunların iyileştirilmesi için gerekli yaklaşımların kavratılmasıdır. Ders İçeriği Kentsel dönüşüm kavramları. Ülkemizdeki kentsel dönüşüm uygulamaları ve yaşanan sorunlar. Dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamaları. Ülkemizdeki uygulamaların geliştirilmesi için öneriler. Öğretim Metodu Teorik Ülger, E., Türkiye de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm, Nobel Yayın Dağıtım, 372 sayfa. 1. Hafta Kentsel dönüşüm, yenileme, ıslah vb. kavramların değerlendirilmesi 2. Hafta Ülkemizde kentsel dönüşümün tarihçesi 3. Hafta 2981 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar 4. Hafta 2981 uygulamalarının neden olduğu sonuçlar ve yeni yaklaşım ihtiyacı 5. Hafta TOKİ-Belediye işbirliğiyle gerçekleştirilen uygulamalar 6. Hafta Kentsel dönüşümün sosyal boyutu ve ülkemizdeki durum 7. Hafta Kentsel dönüşümün ekonomi ve çevre boyutu 9. Hafta Ülkemizden kentsel dönüşüm örnekleri

35 10. Hafta Ülkemizden kentsel dönüşüm örnekleri 11. Hafta Gelişmiş ülkelerden kentsel dönüşüm örnekleri 12. Hafta Gelişmiş ülkelerden kentsel dönüşüm örnekleri 13. Hafta Gelişmiş ülkelerdeki dönüşüm uygulamalarının olumlu ve olumsuz yönleri 14. Hafta Ülkemizde kentsel dönüşümde yaşanan temel sorunlar ve çözüm önerileri Kentsel Dönüşüm Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇETE E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Dersin amacı; Türkiye ve dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamalarının karşılaştırılarak ülkemizde gerçekleştirilen uygulamaların sorun ve eksikliklerinin belirlenmesi ve bunların iyileştirilmesi için gerekli yaklaşımların kavratılmasıdır. Ders İçeriği Kentsel dönüşüm kavramları. Ülkemizdeki kentsel dönüşüm uygulamaları ve yaşanan sorunlar. Dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamaları. Ülkemizdeki uygulamaların geliştirilmesi için öneriler. Öğretim Metodu Teorik Ülger, E., Türkiye de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm, Nobel Yayın Dağıtım, 372 sayfa. 1. Hafta Kentsel dönüşüm, yenileme, ıslah vb. kavramların değerlendirilmesi 2. Hafta Ülkemizde kentsel dönüşümün tarihçesi 3. Hafta 2981 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar 4. Hafta 2981 uygulamalarının neden olduğu sonuçlar ve yeni yaklaşım ihtiyacı 5. Hafta TOKİ-Belediye işbirliğiyle gerçekleştirilen uygulamalar 6. Hafta Kentsel dönüşümün sosyal boyutu ve ülkemizdeki durum 7. Hafta Kentsel dönüşümün ekonomi ve çevre boyutu 9. Hafta Ülkemizden kentsel dönüşüm örnekleri