ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI"

Transkript

1 Matematik İstatistik ve Hipotez Testleri Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Matematiksel istatistiğin mühendislik problemlerine uygulanması Ders İçeriği İstatistiğin tanımı ve bilimsel yöntem olarak ele alınışı, ayrık ve sürekli dağılımlar, olasılık teorisi, istatistiksel karar alma, regresyon analizi. Öğretim Metodu Tahtada anlatım. Temel mühendislik matematiği bilgisi. Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile hesaplanacaktır. William Feller, Introduction to Probability I ve II. Matlab ve Excell kullanımı 1. Hafta Tanım ve temel kavramlar 2. Hafta Frekans dağılımları, grafik yöntemler ve histogram 3. Hafta Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri 4. Hafta Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri 5. Hafta Olasılık aksiyomları, temel olasılık ilişkileri ve kanunları 6. Hafta Koşullu olasılık ve Bayes teoresi 7. Hafta Olasılık dağılımları 9. Hafta Sürekli olasılık dağılımları 10. Hafta Sürekli olasılık dağılımları 11. Hafta İstatistiksel sonuç çıkarma ve karar alma 12. Hafta Hipotez testleri 13. Hafta Hipotez testtleri 14. Hafta Tek boyutlu regresyon analizi, kovaryans ve korelasyon.

2 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GEYMEN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Gözleme dayalı verilerden elde edilen grafik ve grafik olmayan verilerin elde edilmesi saklanması ve kullanıcılara sunulması işlemlerinin bir bütünlük içinde sağlanmasıdır. Ders İçeriği CBS nin tanımı, tarihsel gelişimi, CBS nin temel fonksiyonları, uygulama alanlarına göre değişik isimlerle ifade edilen CBS uygulamaları, amaçlarına göre bilgi sistemlerinin sınıflandırılması, CBS de kullanılacak veri ve bu verinin toplanması, CBS deki temel veri tipleri (raster ve vektör), raster ve vektör verilerin bilgisayarda kaydedilişi, bu veri tiplerinin avantaj ve dezavantajlarıyla karşılaştırılması, veri kalitesinin irdelenmesi ve ilgili kriterler, veri tabanları, veri tabanı yönetim sistemi, veri tabanı sistemlerindeki veri modelleri, konumsal sorgulamalar (yakınlık analizi, ağ analizi, sayısal arazi modeliyle ilgili sorgulamalar vb.) Öğretim Metodu Teori ve Laboratuar uygulamaları Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Uygulamaları, Yomralıoğlu, T. Seçil ofset, Trabzon, Principles of Geographical Information Systems for Land resources assessment, P.A. Burrough, Oxford University Press, 2nd edition, Hafta CBS kavramları ve uygulamaları 1 - CBS'ye giriş, temel kavramlar, özel CBS uygulamaları 2. Hafta CBS kavramları ve uygulamaları 2 - CBS'nin işlevi, Veritabanı Yönetim Sistemleri ile ilişkisi 3. Hafta CBS'de Topoloji kurma - Topolojik hatalar ve düzeltilmesi Lab1 - ArcGIS 9.3'ye

3 giriş 4. Hafta ArcGIS'de topoloji kurma 5. Hafta Konumsal analizler - vektör bindirme analizleri 6. Hafta Konumsal analizler - vektör bindirme analizleri 7. Hafta Buffer, intersect analizleri, model builder (ArcGIS 9.3) 9. Hafta Konumsal Analizler - Yeniden sınıflandırma işlemleri, raster bindirme, yakınlık Lab7 - Katı atık yer seçimi 10. Hafta Konumsal Analizler - Ağ Analizleri 11. Hafta Konumsal Analizler - Ağ Analizleri 12. Hafta Adres coğrafi kodlama, UAVT uygulamaları 13. Hafta WebCBS 14. Hafta WebCBS Uzaktan Algılamada Özel Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Uzaktan algılamada yapılan uygulamaları ayrıntılı öğrenmek Ders İçeriği Öğrenci ile ortaklaşa olarak belirlenecek konuya yönelik araştırmalar, literatür taraması, dersler ve seminer programını içermektedir. Öğretim Metodu Bilgisayar başında uygulamalı ve öğrenci uygulamaları Ofis programlarının kullanımı, uzaktan algılama programlarının kullanımı ve temel matematik istatistik bilgileri Yapılan öğrenci sunumlarının değerlendirilmesi ve yarıyıl sonu sınavı Uzaktan algılama programları: Envi, Erdas, PCI Matlab programlama ortamı. 1. Hafta Uzaktan algılamanın temelleri 2. Hafta Matematik istatistik temeller 3. Hafta RADAR uygulamaları

4 4. Hafta RADAR uygulamaları 5. Hafta Optik uygulamalar 6. Hafta Optik uygulamalar 7. Hafta Optik uygulamalar 9. Hafta Termal uygulamalar 10. Hafta Termal uygulamalar 11. Hafta Öğrenci seminerleri 12. Hafta Öğrenci seminerleri 13. Hafta Öğrenci seminerleri 14. Hafta Öğrenci seminerleri Bilgisayarla İmar Uygulamaları Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇETE E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Dersin amacı; imar uygulama yöntemlerinin ve bu yöntemlerin bilgisayar ortamında uygulanmasının kavratılmasıdır. Ders İçeriği İmar Uygulaması Yöntemleri, Arsa ve Arazi Düzenlemesi Şeklinde İmar Uygulaması, Islah İmar Uygulamaları, İmar Uygulamalarında Bilgisayarlardan Yararlanma, 18. Madde İmar Uygulaması Örnek Proje Çalışması. Öğretim Metodu Teorik ve proje Akdeniz, H., İmar Planlarının Uygulanmasında Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Teknik Yayınevi, Ankara, 268 sayfa. Çelik, K., Planlama ve İmar Kanunu Uygulaması Arsa ve Arazi Düzenlemesi, Devran Matbaacılık, Ankara, 666 sayfa.

5 1. Hafta İmar planı uygulama teknikleri 2. Hafta İfraz uygulamaları 3. Hafta Tevhid uygulamaları 4. Hafta Yola terk uygulamaları 5. Hafta Arsa düzenlemesi 6. Hafta Islah imar planı uygulamaları 7. Hafta NetCAD ile haritacılık uygulamaları 9. Hafta Örnek bir ifraz-tevhid-yola terk uygulaması 10. Hafta Arsa düzenlemesinde uygulama sınırının geçirilmesi ve ayırma çapı örneği 11. Hafta Arsa düzenlemesinde hesaplama örnekleri 12. Hafta Arsa düzenlemesinde parselasyon örneği 13. Hafta Arsa düzenlemesinde tescil işlemleri 14. Hafta Örnek proje uygulamasının incelenmesi Nümerik Çözüm Yöntemleri ve Programlama Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Mühendislikteki sayısal çözüm yöntemlerinin teorisi ve bilgisayarda programlanması Ders İçeriği Sayısal yöntemler, bilgisayarda sayıların depolanması ve gösterimi, Taylor serisi yaklaşımı, enterpolasyon ve eğri uydurma, sayısal türev ve integral ve bu konuların Matlab programlama dilinde programlanması Öğretim Metodu Tahtada teorik anlatım ve bilgisayarda programlama Temel matematik bilgisi ve algortima oluşturabilme becerisi Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı

6 1. Hafta Mühendislikte sayısal yöntemler ve uygulamaları 2. Hafta Bilgisayarın temelleri, sayı depolama formatları 3. Hafta Kesme ve yuvarlatma hataları ve çözümlere etkileri 4. Hafta Taylor serisi 5. Hafta Fonksiyon lineerleştirme 6. Hafta Enterpolasyon 7. Hafta Eğri uydurma ve En küçük Kareler 9. Hafta Sayısal türev ve integral 10. Hafta Matlab programının genel tanıtımı 11. Hafta Matlab programlamanın temelleri 12. Hafta Matlab optimizasyon ve sembolik araç kutularının kullanımı 13. Hafta Matlab ve mex dosyalar 14. Hafta Matlab uygulama örnekleri Yapay Zeka-I Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Erkan BEŞDOK E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: İleri Uzmanlık: Dersin Amacı İnsanın beyinsel işlevlerini yerine getirebilen bilgisayarların ve makinelerin tasarımı, önemi giderek artan konularından biridir. Bu derste akıllı sistemlerin tasarımında gerekli olan temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Ders İçeriği Yapay zekaya giriş ve temel kavramlar, Yapay Sinir ağları, Problem çözümü, Teorem geliştirme, Arama metodları, Öğrenme, Bulanık sistemler ve Harita Mühendisliği uygulamaları. Öğretim Metodu Her konu için, teorik bilgiler verildikten sonra, bir takım sorunlar gösterilir ve çözülür. Konu tamamladıktan sonra öğrencilere ödevler verilir ve öğrencinin çözümünde zorlandığı kısımlar beraberce gözden geçirilir. Öğrencilerin soruları tahtada çözülerek cevaplanır. Öğrenci derslere devam etmek zorundadır ve derse gelmeden önce daha önceden işlenmiş olan konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her öğrenci verilmiş olan ödevleri çözmek zorundadır. Ödevlerinde karşılaştığı sorunlara açıklık getirmek için sorular sormalıdır. Öğrenci notunun son hali; ara sınavın % 40 ile final sınavın % 60 ının toplanarak hesaplanması ile bulunmaktadır. Yüksek Lisans programı dersini başarı ile

7 geçebilmesi için minumum 70/100 (2.00, CC), Doktora program dersini başarı ile geçebilmesi için minimum 75/100 (2.50, CB) olması zorunludur. Lisansüstü programlarına derecelendirme sistemi 100 puan üzerindendir, ancak söz konusu derecelendirme sistemi uyarlanabilir ve kullanılabilir. Karaboga D., Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları, Nobel Yayın Dağıtım, 2011 Stuart Russell, Peter Norvig; Artificial Intelligence A Modern Approach, Prentice-Hall, Inc., Hafta Zeka ve Yapay Zeka 2. Hafta Danışmasız Öğrenme 3. Hafta Danışmalı Öğrenme 4. Hafta Öğrenme güçlendirme 5. Hafta İstatistiksel örüntü tanıma 6. Hafta Çok Boyutlu Algılama 7. Hafta Çok Boyutlu Algılama 9. Hafta Delta Geri Beslemeli Öğrenme Kuralı 10. Hafta MLP için diğer öğrenme kuralları 11. Hafta Kernel Fonksiyonları 12. Hafta Radial basis networks 13. Hafta Öğrenme vektör kuantizasyonu 14. Hafta Self organizing map Yapay Zeka-I Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Erkan BEŞDOK E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: İleri Uzmanlık: Dersin Amacı İnsanın beyinsel işlevlerini yerine getirebilen bilgisayarların ve makinelerin tasarımı, önemi giderek artan konularından biridir. Bu derste akıllı sistemlerin tasarımında gerekli olan temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Ders İçeriği Yapay zekaya giriş ve temel kavramlar, Yapay Sinir ağları, Problem çözümü, Teorem geliştirme, Arama metodları, Öğrenme, Bulanık sistemler ve Harita Mühendisliği uygulamaları.

8 Öğretim Metodu Her konu için, teorik bilgiler verildikten sonra, bir takım sorunlar gösterilir ve çözülür. Konu tamamladıktan sonra öğrencilere ödevler verilir ve öğrencinin çözümünde zorlandığı kısımlar beraberce gözden geçirilir. Öğrencilerin soruları tahtada çözülerek cevaplanır. Öğrenci derslere devam etmek zorundadır ve derse gelmeden önce daha önceden işlenmiş olan konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her öğrenci verilmiş olan ödevleri çözmek zorundadır. Ödevlerinde karşılaştığı sorunlara açıklık getirmek için sorular sormalıdır. Öğrenci notunun son hali; ara sınavın % 40 ile final sınavın % 60 ının toplanarak hesaplanması ile bulunmaktadır. Yüksek Lisans programı dersini başarı ile geçebilmesi için minumum 70/100 (2.00, CC), Doktora program dersini başarı ile geçebilmesi için minimum 75/100 (2.50, CB) olması zorunludur. Lisansüstü programlarına derecelendirme sistemi 100 puan üzerindendir, ancak söz konusu derecelendirme sistemi uyarlanabilir ve kullanılabilir. Karaboga D., Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları, Nobel Yayın Dağıtım, 2011 Stuart Russell, Peter Norvig; Artificial Intelligence A Modern Approach, Prentice-Hall, Inc., Hafta Zeka ve Yapay Zeka 2. Hafta Danışmasız Öğrenme 3. Hafta Danışmalı Öğrenme 4. Hafta Öğrenme güçlendirme 5. Hafta İstatistiksel örüntü tanıma 6. Hafta Çok Boyutlu Algılama 7. Hafta Çok Boyutlu Algılama 9. Hafta Delta Geri Beslemeli Öğrenme Kuralı 10. Hafta MLP için diğer öğrenme kuralları 11. Hafta Kernel Fonksiyonları 12. Hafta Radial basis networks 13. Hafta Öğrenme vektör kuantizasyonu 14. Hafta Self organizing map Araç Takip ve Navigasyon Sistemleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Bülent BOSTANCI E posta: Tel: Dahili 32655

9 Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Araç takip sistemlerinin çalışma prensibinin aktarımı Ders İçeriği Araç takip sistemleri, uydu sistemleri, araç filolarının izlenmesi ve yönlendirilmesi Öğretim Metodu 1. Hafta Giriş 2. Hafta Uydu Sistemleri 3. Hafta GPS ve diğer uydu sistemleri 4. Hafta GPS ve diğer uydu sistemleri 5. Hafta Uydu sistemlerinin araç takibinde kullanılması 6. Hafta Araç takip sistemlerinin donanım altyapısı 7. Hafta Araç takip sistemlerinin yazılım altyapısı 9. Hafta Araç takip sistemlerinde veri altyapısı 10. Hafta Araç takip sistemlerinde veri altyapısı 11. Hafta Filo oluşturma ve izleme 12. Hafta Filo hareket ve sevkiyatı 13. Hafta Araç yönlendirme 14. Hafta Uygulama örnekleri İnternet Tabanlı Harita ve Bilgi Sistemi Uygulamaları Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GEYMEN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal:

10 Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilgi sistemlerinde web uygulamalarını ve kullanıcı arayüzlerini geliştirmede kullanılan temel web teknolojilerini öğretmektir. Derste ArcGIS yazılımında XML, HTML, Javascript, DOM (doküman nesne mimarisi), Query javascript teknolojileri gösterilmektedir. Dersler sınıfta ve laboratuarda olmak üzere hem teorik hem de pratik olarak işlenmektedir. Ders İçeriği Bilgi Sistemleri, Programlama dilleri, Yazılım Geliştirme, Web, Web tabanlı bilgi sistemleri, Form tasarlama, Veri tabanı tasarım Öğretim Metodu Teori ve proje Çalışması Coğrafi Bilgi Sistemi Temel Kavramlar ve Uygulamaları, Yomralıoğlu, T., Seçil ofset, 2001, Trabzon. 1. Hafta Bilgi sistemleri ve uygulama alanları 2. Hafta Veri modelleme kavramları 3. Hafta ArcGIS programının internet araçları 4. Hafta Diyalog Designer Formlar 5. Hafta Diyalog Designer örnek arayüzler 6. Hafta Diyalog designer üzerinde yazılım geliştirme 7. Hafta ArcIMS e grafik ve öznitelik verilerin aktarılması 8. Hafta Arasınav 9. Hafta ArcIMS e grafik ve öznitelik verilerin sunumu 10. Hafta ArcIMS e grafik ve öznitelik verilerin sunumu 11. Hafta ArcIMS e grafik ve öznitelik verilerin güncelleştirilmesi 12. Hafta ArcIMS e yeni fonksiyonlar ekleme 13. Hafta Problem çözümü ve Destek noktaları 14. Hafta Final GPS Ölçme Tekniği-II Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr.Bülent BOSTANCI E posta: Tel: Dahili 32655

11 Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Öğrencilere GPS ölçmelerine ilişkin ileri seviyede bilgileri vermek Ders İçeriği GPS uydu tekniği ile hesaplar ve ölçümler Öğretim Metodu 1. Hafta 2. Hafta Üç boyutlu koordinat sistemleri 3. Hafta Koordinat dönüşümleri 4. Hafta Üç boyutlu bir ölçme yöntemi olarak GPS vektörleri 5. Hafta GPS ölçülerin dengelenmesi 6. Hafta Üç boyutlu ağların sıklaştırılması 7. Hafta Uygulama 9. Hafta GPS vektörleriyle üç boyutlu bir ağın sıklaştırma esasları 10. Hafta İstatistik analizler uyuşumsuz ölçülerin(vektörler) ve dayanak noktalarının uyuşumlu olup olmadığının araştırılması 11. Hafta GPS sonuçlarının yerel datuma dönüşümleri 12. Hafta Dönüşüm yöntemlerinin uygulanması 13. Hafta Diğer sistemler ile GPS sistemleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi 14. Hafta Genel uygulama Optik ve Elektronik Ölçme Aletleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr.Bülent BOSTANCI E posta: Tel: Dahili 32655

12 Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Öğrencilere en son teknolojik ölçü yapan aletler ile ilgili bilgiler vermek ve uygulatmak Ders İçeriği Haritacılıkta kullanılan elektronik aletlerin yapısı ve ölçümde kullanılmasına ilişkin temel bilgiler Öğretim Metodu 1. Hafta Teodolitlerin genel yapısı 2. Hafta Eksen şartları 3. Hafta Eksen şartlarının kontrolü, hataların giderilmesi 4. Hafta Optik nivoların yapıları, eksen şartlarının kontrolü, hataların giderilmesi 5. Hafta Sayısal nivolar 6. Hafta Lazerli nivolar ve araçlar 7. Hafta Elektronik uzunluk ölçme prensipleri 9. Hafta Elektronik uzunluk ölçme (EUÖ) aletlerinin genel yapıları 10. Hafta Elektronik açı ölçme yöntemleri 11. Hafta Ölçülen uzunluklara getirilen düzeltmeler 12. Hafta EUÖ aletlerinin kalibrasyonu, uygulamaları 13. Hafta EUÖ aletleri ile PC arasında veri alış verişi 14. Hafta Genel ölçme uygulaması Çok Boyutlu Veri Analizi Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr. Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık:

13 Dersin Amacı Tek ve çok boyutlu verinin analizinde kullanılan matematik istatistik bazlı yaklaşımları öğretmek Ders İçeriği Çok Boyutlu Veri kavramı, Çok Boyutlu Verilerin Görselleştirilmesi, Çok Boyutlu Verilerde istatistiksel analizler, Ana Bileşen Dönüşümü, Faktör Analizi, Kanonik korelasyon, Çok Boyutlu Veri Ölçekleme, Kümeleme Analizi. Öğretim Metodu Tahtada teorik, bilgisayar başında uygulamalı ve öğrenci seminerleri Temel matematik ve lineer cebir bilgisi. Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı Alvin Rencher, Applied multivariate analysis. 1. Hafta Tek boyutlu istatistik 2. Hafta Tek boyutlu istatistik 3. Hafta Lineer cebir 4. Hafta Lineer cebir 5. Hafta Çok boyutlu veri tanımı ve uygulama alanları 6. Hafta Çok boyutlu dağılımlar 7. Hafta Çok boyutlu dağılımlar 9. Hafta Çok boyutlu varyans analizi 10. Hafta Çok boyutlu kovaryans analizi 11. Hafta Çoklu ve çok boyutlu regresyon 12. Hafta Ana bileşen dönüşümü ve faktör analizi 13. Hafta Kümeleme yöntemleri 14. Hafta Sınıflandırma Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan BEŞDOK E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal:

14 Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Dijital ortamda bulunan görüntülerin uygun programlama dilleri kullanılarak ihtiyaca göre seçilmiş olan tekniklerin kullanılması ile görüntülerin işlenmesidir. Ders İçeriği Tanım ve kavramlar, görüntüleme teknikleri, uygun görüntülerin çeşitleri ve özellikleri. Sayısal görüntü işleme programları, görüntü işleme yöntemleri. Filtrasyon, kombinasyon, üç boyutlu modelleme. Örnek görüntüler üzerinde harita mühendisliği uygulamaları. Öğretim Metodu Her konu için, teorik bilgiler verildikten sonra, bir takım sorunlar gösterilir ve çözülür.konu tamamladıktan sonra öğrencilere ödevler verilir ve öğrencinin çözümünde zorlandığı kısımlar beraberce gözden geçirilir. Öğrencilerin soruları tahtada çözülerek cevaplanır. Öğrenci derslere devam etmek zorundadır ve derse gelmeden önce daha önceden işlenmiş olan konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her öğrenci verilmiş olan ödevleri çözmek zorundadır. Ödevlerinde karşılaştığı sorunlara açıklık getirmek için sorular sormalıdır. Öğrenci notunun son hali; ara sınavın % 40 ile final sınavın % 60 ının toplanarak hesaplanması ile bulunmaktadır. Yüksek Lisans programı dersini başarı ile geçebilmesi için minumum 70/100 (2.00, CC), Doktora program dersini başarı ile geçebilmesi için minimum 75/100 (2.50, CB) olması zorunludur. Lisansüstü programlarına derecelendirme sistemi 100 puan üzerindendir, ancak söz konusu derecelendirme sistemi uyarlanabilir ve kullanılabilir. Digital Image Processing, Rafeal C. Gonzales, Addison-Wesley Publishing Image Processing in C, Dwayne Phillips, R&D Technical Pub. Supplementary Materials: Borland C++ Devoloper Guide, Nabajyoti Barkakati, Sams Publishing Photographic Imaging Techniques in C++, Craig A. Lindley, John Wiley & Sons Inc. 1. Hafta Tanım ve kavramlar 2. Hafta Görüntüleme teknikleri 3. Hafta Uygun görüntülerin çeşitleri ve özellikleri 4. Hafta Sayısal görüntü işleme programları 5. Hafta Görüntü işleme yöntemleri 6. Hafta Histogram, histogram eşitleme fonksiyonları 7. Hafta Eşikleme (Thresholding) Teknikleri, 9. Hafta Filtrasyon, kombinasyon 10. Hafta Üç boyutlu modelleme 11. Hafta Üç boyutlu modelleme 12. Hafta Örnek görüntüler üzerinde harita mühendisliği uygulamaları 13. Hafta Örnek görüntüler üzerinde harita mühendisliği uygulamaları 14. Hafta Örnek görüntüler üzerinde harita mühendisliği uygulamaları Radar Ve Mikrodalga İle Uzaktan Algılama Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe

15 Öğretim Üyesi Doç.Dr. Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Radar uzaktan algılamanın uygulama alanlarının öğretilmesi Ders İçeriği RADAR sistemlerinin temel kavramları ve sinyal işleme yöntemleri, Radar uygulamaları Öğretim Metodu Tahtada teorik Temel uzaktan algılama ve matematiksel sinyal işleme bilgisi Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı 1. Hafta Radar Sistemi 2. Hafta Radarın Temel Özellikleri 3. Hafta Yerbilimleri Açısından Genel Bir Bakış 4. Hafta Radar Uçak/Uydu Sistemleri 5. Hafta Radar Görüntü İşleme 6. Hafta Radar Görüntü İşleme 7. Hafta Radar Görüntü İşleme 9. Hafta Proje Planlama ve Arazi Çalışması 10. Hafta Tarım Uygulamaları 11. Hafta Ormancılık Uygulamaları 12. Hafta Toprak Nemi Uygulamaları 13. Hafta Arazi Kullanımı uygulamaları 14. Hafta Jeolojik ve Jeomorfolojik Uygulamalar (Interferometri) Algılayıcı Entegrasyonu ve Veri Görselleştirme Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan BEŞDOK

16 E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Günümüzde hızla gelişmekte olan uydu teknolojisi sonucunda farklı çoklualgılayıcı sistemler ve çoklu-çözünürlüğe sahip görüntü verileri kullanılmaktadır. Bu ders planı çerçevesinde, farklı sensörlere ait verilerin entegrasyonu görselleştirilmesi ele alınacaktır. Ders İçeriği Algılayıcı Entegrasyonu ve Veri Çakıştırma, Veri Çakıştırma Yöntemleri, IHS Dönüşümü, Brovey Dönüşümü, Algılayıcı Tipleri ve Özellikleri, Çoklu Algılayıcı Sistemlerin Yararları, Görüntü İstatistik, Transform ve Sıkıştırma, Çoklu-veri çakıştırma teknikleri, Uygulama Alanları, Örnekler, Mevcut tekniklerin Avantajları ve Dezavantajları. Öğretim Metodu Her konu için, teorik bilgiler verildikten sonra, bir takım sorunlar gösterilir ve çözülür. Konu tamamladıktan sonra öğrencilere ödevler verilir ve öğrencinin çözümünde zorlandığı kısımlar beraberce gözden geçirilir. Öğrencilerin soruları tahtada çözülerek cevaplanır. Öğrenci derslere devam etmek zorundadır ve derse gelmeden önce daha önceden işlenmiş olan konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her öğrenci verilmiş olan ödevleri çözmek zorundadır. Ödevlerinde karşılaştığı sorunlara açıklık getirmek için sorular sormalıdır. Öğrenci notunun son hali; ara sınavın % 40 ile final sınavın % 60 ının toplanarak hesaplanması ile bulunmaktadır. Yüksek Lisans programı dersini başarı ile geçebilmesi için minumum 70/100 (2.00, CC), Doktora program dersini başarı ile geçebilmesi için minimum 75/100 (2.50, CB) olması zorunludur. Lisansüstü programlarına derecelendirme sistemi 100 puan üzerindendir, ancak söz konusu derecelendirme sistemi uyarlanabilir ve kullanılabilir. Hall, David L Mathematical Techniques in Multisensor Data Fusion. Boston, MA: Artech House.. Richards, J.A Remote Sensing Digital Image Analysis. An Introduction. Berlin, Springer-Verlag. Schowengerdt, R. A Remote Sensing: Models and Methods for Image Processing, San Diego: Academic Press. 1. Hafta Algılayıcı Entegrasyonu ve Veri Çakıştırma Giriş 2. Hafta Veri Çakıştırma Yöntemleri 3. Hafta IHS Dönüşümü 4. Hafta Brovey Dönüşümü 5. Hafta Algılayıcı Tipleri ve Özellikleri 6. Hafta Çoklu Algılayıcı Sistemlerin Yararları 7. Hafta Görüntü İstatistik, Transform ve Sıkıştırma 9. Hafta Çoklu-veri çakıştırma teknikleri 10. Hafta Uygulama Alanları 11. Hafta Görüntü füzyon örnekleri 12. Hafta Mevcut tekniklerin Avantajları ve Dezavantajları. 13. Hafta Teknik uygulamalar 14. Hafta Teknik uygulamalar

17 Endüstriyel Ölçmeleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Bülent BOSTANCI E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Sanayide yapılan ölçümlerin Harita Mühendisliği ölçme aletleri ile kontrolü Ders İçeriği Endüstriyel ölçüm aletleri, ölçme inceliği, hesabı ve uygulamalar Öğretim Metodu 1. Hafta Giriş 2. Hafta Endüstriyel Ölçmelerde Jeodezik Ölçmelerin Prensibi ve Önemi 3. Hafta Endüstriyel Ölçme Alet ve Donanımları 4. Hafta Açı Ölçmeleri 5. Hafta Uzunluk Ölçmeleri 6. Hafta Endüstriyel Ölçmelerde Hata Kaynakları 7. Hafta Endüstriyel Ölçme Metodolojisi. Koordinat Sistemleri ve Koordinat Tipleri 9. Hafta Veri Kalitesi 10. Hafta Ürün Kalite Kontrolünde Jeodezik Ölçme Tekniklerinin Yeri ve Önemi 11. Hafta Eğim Ölçerle Geniş Yüzeylerin Düzgünlük Kalite-Kontrolü 12. Hafta Gemi İnşaat Sektöründe Jeodezik Yöntemlerle Endüstriyel Ölçmeler 13. Hafta Otomotiv Sektöründe Jeodezik Yöntemlerle Endüstriyel Ölçmeler 14. Hafta Endüstriyel Ölçme Uygulama Örnekleri

18 Mekansal Veri Tabanı Tasarımı Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Halil İbrahim İNAN Görüşme Saatleri Pzt. /Salı /Çrş. /Prş./Cuma: :00; E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Veri tabanları, tarihi gelişimleri, avantajları, modelleme yöntemleri ve Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri (VTYS) konularındaki gelişmeleri irdelemek ve haritacılıktaki kullanım alanları ve önemini kavramak. Ders İçeriği Dosya sistemleri ve veri tabanı kavramları. Veri tabanlarının gelişimi. Veri tabanı modelleri. Veri tabanı bileşenleri. İlişkisel, nesne-ilişkisel ve nesne-yönelimli modeller. Varlık-İlişki diyagramları. Nesne yönelimli tasarım. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) Öğretim Metodu 1. Hafta Dosya sistemleri ve veri tabanı kavramları. 2. Hafta Veri tabanlarının gelişimi, özellikleri ve avantajları. 3. Hafta Veri tabanı modellerinin tarihi gelişimi. 4. Hafta Veri tabanı temel bileşenleri. 5. Hafta İlişksel, nesne-ilişkisel, nesne yönelimli modeller. 6. Hafta İlişkisel modelde temel ilişkiler ve Office Access uygulaması. 7. Hafta Varlık-İlişki diyagramları. 9. Hafta Varlık-İlişki diyagramlarıyla örnek veri tabanı tasarımı. 10. Hafta Nesne yönelimli tasarım temelleri. 11. Hafta Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) 12. Hafta Örnek VTYS uygulamaları

19 13. Hafta Haritacılıkta VTYS kullanımı 14. Hafta Konumsal VTYS ler. Uzaktan Algılama ve Uygulamaları Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Uzaktan algılamanın temelleri ve uygulama alanlarının öğretilmesi Ders İçeriği Uzaktan algılama biliminin temelleri, elektromanyetik enerji, EMR nin cisimlerle etkileşimi, Radar sistemleri, Uydu sistemleri, dijital görüntü işleme, uygulamalar. Öğretim Metodu Tahtada teorik ve bilgisayar başında uygulamalı anlatım Temel fizik bilgileri ve paket program kullanabilme Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı Uzaktan Algılama, Kantitatif Yaklaşım, çeviri: Derya Maktav, Filiz Sunar. Matlab, Erdas ve Envi programları 1. Hafta Tanım ve temel kavramlar 2. Hafta Elektromanyetik enerji, radyometrik birimler 3. Hafta Elektromanyetik spektrum 4. Hafta Elektromanyetik enerjinin cisimlerle etkileşimi 5. Hafta Elektromanyetik enerjinin cisimlerle etkileşimi 6. Hafta Uydu algılama sistemleri, tarayıcı türleri 7. Hafta Uydu platformu yörünge karakteristikleri 9. Hafta RADAR sistemleri 10. Hafta RADAR sistemleri 11. Hafta Değişik uzaktan algılama uygulamaları 12. Hafta Matlab ortamında yapılan uygulamalar

20 13. Hafta Erdas programında yapılan uygulamalar 14. Hafta Envi yapılan uygulamalar Temel Koordinat Sistemleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr.Halil İbrahim İNAN Görüşme Saatleri Pzt. /Salı /Çrş. /Prş./Cuma: :00; E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Haritacılıkta, astronomide ve ilişkili bilim dallarında kullanılan koordinat sistemlerinin ve birbirleriyle ilişkilerinin irdelenmesi. Ders İçeriği Farklı koordinat sistemlerine olan ihtiyaç. Matemetiksel koordinat sistemleri. Haritacılıkta ve astronomide kullanılan küresel koordinat sistemleri. Düzlem koordinat sistemleri. Elipsoidal koordinat sistemleri. İnersiyal koordinat sistemleri. Koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler. Gözlenebilir koordinatlar arasındaki fonksiyonel ve stokastik ilişkiler. Öğretim Metodu 1. Hafta Farklı koordinat sistemleri ve bunlara ihtiyaç. 2. Hafta Matematikte kullanılan koordinat sistemleri (Kartezyen ve kutupsal). 3. Hafta Haritacılıkta ve Astronomide kullanılan koordinat sistemlerine giriş 4. Hafta Haritacılıkta ve Astronomide kullanılan koordinat sistemleri (Toposentrik) 5. Hafta Haritacılıkta ve Astronomide kullanılan koordinat sistemleri (Jeosentrik) 6. Hafta Haritacılıkta ve Astronomide kullanılan koordinat sistemleri (Helyosentrik) 7. Hafta Haritacılıkta ve Astronomide kullanılan koordinat sistemleri (Barisentrik) 9. Hafta Haritacılıkta ve Astronomide kullanılan koordinat sistemleri (Galaktosentrik) 10. Hafta Düzlem koordinat sistemleri

21 11. Hafta Elipsoidal koordinat sistemleri. 12. Hafta İnersiyal koordinat sistemleri. 13. Hafta Koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler. 14. Hafta Gözlenebilir koordinatlar arasındaki fonksiyonel ve stokastik ilişkiler. İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Yasal Sorunlar Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇETE E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Dersin amacı; imar uygulamalarında karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözüm yöntemlerinin kavratılması ve imar uygulamalarının iptalinin önlenmesi için yaklaşımların geliştirilmesidir. Ders İçeriği İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine İmar Uygulamaları Açısından Genel Bir Bakış, İmar Uygulamalarının Tesciline Yönelik TKGM Genelgelerine Genel Bir Bakış, İmar Uygulamalarının İptaline Sebep Olan Hususlar, Uygulamaların İptaliyle İlgili Mahkeme Kararlarının İrdelenmesi. Öğretim Metodu Teorik Akdeniz, H., İmar Planlarının Uygulanmasında Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Teknik Yayınevi, Ankara, 268 sayfa. Çelik, K., Planlama ve İmar Kanunu Uygulaması Arsa ve Arazi Düzenlemesi, Devran Matbaacılık, Ankara, 666 sayfa. 1. Hafta İmar uygulama mevzuatı 2. Hafta Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün imar uygulama genelgeleri 3. Hafta İfraz uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 4. Hafta Tevhid uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

22 5. Hafta Yola terk ve hukuki boyutu 6. Hafta Arsa düzenlemeleri 7. Hafta Arsa düzenlemelerinde yaşanan sorunlar 9. Hafta Değer tabanlı arsa düzenlemeleri 10. Hafta İmar uygulamalarının iptaline sebep olan hususlar 11. Hafta İmar uygulamaları iptallerine örnekler 12. Hafta İmar uygulamaları iptallerine örnekler 13. Hafta Mahkemelerinin iptal kararlarının ve gerekçelerinin önlenmesi 14. Hafta İptal gerekçelerinin ortadan kaldırılması için öneriler GPS Ölçme Tekniği-I Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Bülent BOSTANCI E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Öğrencilere GPS Ölçmelerine ilişkin temel bilgileri vermek Ders İçeriği GPS uydu tekniği ile hesaplar ve ölçümler Öğretim Metodu 1. Hafta Giriş 2. Hafta Uydu Sistemleri 3. Hafta GPS uydu sistemini, kuruluşuna ilişkin temel fiziksel ve matematik esasları 4. Hafta Kod ve faz ölçülerinin ölçme esasları 5. Hafta Kod ve faz ölçülerinin modellenmeleri 6. Hafta Tek nokta ve rölatif konum belirleme yöntemlerinin matematik ve istatistik yöntemlerle açıklanması 7. Hafta Uydu koordinatlarının hesabı

23 9. Hafta tek nokta çözüm yönteminin kod ölçüleri kullanılarak uygulaması 10. Hafta GPS uydu sistemini etkileyen hata kaynakları 11. Hafta Atmosferik etkiler 12. Hafta Çevresel faktörler 13. Hafta Rölatif konum belirlemede başlangıç faz belirsizliklerine ilişkin çözüm yöntemlerinin incelenmesini kapsamaktadır. 14. Hafta Uygulama Optimizasyon Teknikleri Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr.Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Matematiksel optimizasyon yöntemlerini ve uygulama alanlarını öğretmek Ders İçeriği Matematiksel optimizasyon yöntemleri, en dik iniş ve Levenberg- Marguardt yöntemleri, sezgisel yapay zeka yöntemleri, jeodezik ağlardaki optimizasyon uygulamaları Öğretim Metodu Tahtada teorik anlatım Temel matematik bilgisi Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı 1. Hafta Optimizasyon tanımı ve uygulama alanları 2. Hafta Matematiksel optimizasyon 3. Hafta Türeve dayalı yöntemler 4. Hafta Türeve dayalı yöntemler 5. Hafta Sezgisel popülasyon tabanlı yöntemler 6. Hafta Sezgisel popülasyon tabanlı yöntemler

24 7. Hafta Sezgisel popülasyon tabanlı yöntemler 9. Hafta Jeodezik ağlarda optimizasyon olanakları. Duyarlık ve güven ölçütleri 10. Hafta Datum parametrelerinin optimizasyonu. Ağların duyarlık yönünden optimizasyonu 11. Hafta Geometrik şeklin optimizasyonu 12. Hafta Ağa yeni noktalar katarak genişletilmiş şeklin optimizasyonu 13. Hafta Güven ölçütleri ile optimizasyon 14. Hafta Dış ve iç güven ölçütleri ile optimizasyon Taşınmazların Değerlendirilmesi Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇETE E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Taşınmaz değerlemesinin, öneminin ve kullanım alanlarının kavratılması ve değerleme çalışmalarının gerçekleştirilip raporlanmasının öğretilmesi. Ders İçeriği Taşınmaz kavramı. Değerlendirme mevzuatı ve yöntemleri. Arsa ve arazi değerlendirmesinde faktör seçimi ve birim değer hesabı. Arazi ekspertizliği. Özelleştirmede değerlendirme. Arazi değer indekslerinin tespiti ve güncellemesi. Kurumsal düzenlemeler. Değer haritalarının üretilmesi ve yorumlanması. arazi değerlemesinde GIS kullanımı. Öğretim Metodu Teorik Açlar, A., Çağdaş, V., Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara, 500 sayfa. 1. Hafta Taşınmaz değerlemesine giriş

25 2. Hafta Taşınmaz değerlemesiyle ilgili kavramlar 3. Hafta Değerlemenin önemi ve kullanım alanları 4. Hafta Emlak vergilendirmesinde taşınmaz değerlemesi 5. Hafta Değerleme kriterleri ve değere etkisi 6. Hafta Değerlemede kullanılan yöntemler 7. Hafta Değerlemede kullanılan yöntemler 9. Hafta Yöntemlerin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi 10. Hafta 2 ve 3 boyutlu değer haritaları ve CBS 11. Hafta Türkiye'de taşınmaz değerlemesi 12. Hafta Türkiye'de taşınmaz değerlemesi 13. Hafta Nominal değerleme 14. Hafta Değerlemenin raporlanması Yol ve Altyapı Ölçmeleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Bülent BOSTANCI E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Yol ve altyapı ölçmelerinin tüm yönleriyle öğrenciye aktarılması Ders İçeriği Yol ve altyapı ölçmeleri, geçiş eğrileri, kavşak geometrisi Öğretim Metodu 1. Hafta Giriş 2. Hafta Yol ölçmelerinin amacı 3. Hafta Altyapı ölçmelerinin amacı 4. Hafta Teknik altyapı ölçümü ve haritalanması

26 5. Hafta Yol projesi planlama 6. Hafta Güzergah planlama 7. Hafta Güzergah elemanlarının matematiksel altyapısı 9. Hafta Geçiş eğrileri 10. Hafta Klotoid 11. Hafta Spiral 12. Hafta Eşdüzey kavşak dizaynı 13. Hafta Köprülü kavşak dizaynı 14. Hafta Proje uygulaması Konumsal Veri Analizi Uygulamaları Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Halil İbrahim İNAN Görüşme Saatleri Pzt. /Salı /Çrş. /Prş./Cuma: :00; E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Coğrafi Bilgi Sistemlerinde ihtiyaç duyulan temel konumsal sorgulama ve analizlerin kavranması ve uygulama kabiliyetinin gelişmesi. Ders İçeriği Coğrafi Bilgi Sistemleri için temel konumsal veri sorgulama ve analizi uygulamaları. Mantıksal sorgulamalar/ilişkiler, vektör veri analizleri, rastır (hücre) veri analizleri. Öğretim Metodu 1. Hafta Veri sorgulama ve analizine giriş. 2. Hafta Konumsal veri sorgulama. 3. Hafta Konumsal veri analizi.

27 4. Hafta ArcGIS yazılımı temel fonksiyonları. 5. Hafta Bindirme analizleri. 6. Hafta Yakınlık analizleri. 7. Hafta Sayısal yükseklik verisi işleme ve analizi. Proje verilmesi. 9. Hafta Konumsal analiz ve mantıksal sorgulama kombinasyonları. 10. Hafta Veri genelleme. 11. Hafta Rastır veri analizleri ve vektör dönüşümleri. 12. Hafta ArcGIS geodatabası uygulamaları. 13. Hafta Topoloji kuralları. 14. Hafta Proje uygulama değerlendirme. İleri Mühendislik Ölçmeleri Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr.Halil İbrahim İNAN Görüşme Saatleri Pzt. /Salı /Çrş. /Prş./Cuma: :00; E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Gelişmiş ve karmaşık mühendislik yapıları için ölçme ve aplikasyon tekniklerinin ve yeniliklerin irdelenmesi. Ders İçeriği Aplikasyon kavramı. Yatay aplikasyon. Düşey aplikasyon. Yöntemlerin irdelenmesi. Otoyol, karayolu, tünel, viyadük, demiryolu, baraj, yüksek mühendislik yapıları, maden ocakları ölçme ve aplikasyon işlemleri. Hidrografik ölçmeler. Denizde konum belirleme ve aplikasyon. Ölçü verisi değerlendirme teknikleri ve hataların yorumlanması. Öğretim Metodu

28 1. Hafta Aplikasyon kavramı. Yatay ve düşey aplikasyon. 2. Hafta Aplikasyon yöntemlerinin ve kullanılan teçhizatın hassasiyet açısından irdelenmesi. 3. Hafta Otoyol ve karayolu ölçme ve aplikasyonu. 4. Hafta Tünel ölçmeleri ve aplikasyonu. 5. Hafta Viyadük ölçme ve aplikasyonu. 6. Hafta Demiryolu ölçme ve aplikasyonu. 7. Hafta Baraj ölçme, aplikasyon ve deformasyon tespiti çalışmaları. 9. Hafta Yüksek mühendislik yapıları ölçme ve aplikasyonu. 10. Hafta Madencilik ölçmeleri ve aplikasyonu. 11. Hafta Hidrografik ölçmeler. 12. Hafta Denizde konum belirleme ve aplikasyon. 13. Hafta Ölçü verisi değerlendirme teknikleri ve hataların yorumlanması. 14. Hafta Değerlendirme ve eksiklerin tamamlanması. Haritacılıkta Proje Planlaması Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Abdurrahman GEYMEN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Harita Mühendisliğinde Proje planlama yöntemlerinin uygulanması ve projelerde süre-maliyet hesaplarının nasıl yapıldığının öğrencilere kavratılması. Ders İçeriği Giriş. Yöneylem Araştırması, Plan, Proje, Planlama Ve Yönetim Kavramları. Planın Önemi. Basit Proje Planlama Yöntemleri. Ağ Diyagramları Yöntemi İle Harita Projelerinin Planlaması. Proje Kritik Faaliyetlerinin ve Bollukların Belirlenmesi. Projelerde Süre - Maliyet- Kapasite İlişkileri. Haritacılıkta Proje Planlamasını Etkileyen Faktörler. Projelerin Organizasyonu ve Yönetimi. Proje Maliyetlerinin. Harita Projelerinin İhale Yoluyla Yaptırılması. Öğretim Metodu Teori-Proje çalışması

29 BIYIK, Cemal / TÜDEŞ, Türkay, 2001, Harita Çalışmalarında Proje Planlaması ve Yönetimi, KTÜ Müh.-Mim. Fak. Yayınları, No:59/204, KTÜ Basımevi, Trabzon. ÇAY, Tayfun, 1994, Arazi Düzenlemesi Çalışmalarında Proje Planlaması ve Yönetimi, (Doktora Tezi, Yöneten: C. Bıyık), S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. 1. Hafta Giriş, Proje Planlamasının Önemi 2. Hafta Basit Proje Planlama Yöntemleri 3. Hafta Ağ Diyagramı Yöntemleri 4. Hafta Ağ Diyagramı Projelerinin Hazırlanması 5. Hafta Kritik Yolun Araştırılması, Faaliyetlerde Bolluklar 6. Hafta Pert Yöntemi 7. Hafta Yatırımlarda Süre-Maliyet İlişkileri ve Kritik Yolun Araştırılması 9. Hafta Projelerde Maliyet Hesabı 10. Hafta Harita Mühendisliği Uygulamalarında Özel Durumlar 11. Hafta Proje Planının Uygulanmasında Etkili Olan Faktörler 12. Hafta İhale Mevzuatı ve Uygulaması 13. Hafta Harita Mühendisliğinde Özel Sektör Uygulamaları 14. Hafta Ödevlerin Değerlendirilmesi Bulanık Mantık ve Uygulamaları Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr. Coşkun ÖZKAN E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Bulanık mantığın öğretilmesi ve genel mühendislik uygulamaları Ders İçeriği Bulanık mantık nedir? Üyelik fonksiyou tanımı, Tagaki, Sugeno,

30 Mamdani yöntemleri, Anfis ve Haritacılık uygulamaları. Öğretim Metodu Tahtada teorik ve bilgisayar programlama Programlama bilgisi, matematik ve geoistatistik bilgisi Bir tek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı 1. Hafta Bulanık mantık tanımı ve uygulama alanları 2. Hafta Klasik mantık ve bulanık mantık 3. Hafta Bulanık küme 4. Hafta Bulanık küme 5. Hafta Bulanık küme 6. Hafta Bulanık mantık sonuç çıkarma 7. Hafta Bulanık mantık sonuç çıkarma 9. Hafta Bulanık mantık sonuç çıkarma 10. Hafta Görüntü sınıflandırma uygulamaları 11. Hafta Sayısal yükseklik modeli uygulamaları 12. Hafta Öğrenci uygulama seminerleri 13. Hafta Öğrenci uygulama seminerleri 14. Hafta Öğrenci uygulama seminerleri Yapay Zeka-II Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan BEŞDOK E posta: Tel: Dahili Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Yapay zeka problemleri ve bunların çözümleri için geliştirilen teknikler ile ilgili bilgilerin verilmesi. Ders İçeriği Algılama ve tepki, İşaret algılama ve yorumlama, zeki optimizasyon ve arama algoritmaları, genetik, karınca, bal-arısı algoritmaları ve uygulamaları.

31 Öğretim Metodu Her konu için, teorik bilgiler verildikten sonra, bir takım sorunlar gösterilir ve çözülür.konu tamamladıktan sonra öğrencilere ödevler verilir ve öğrencinin çözümünde zorlandığı kısımlar beraberce gözden geçirilir. Öğrencilerin soruları tahtada çözülerek cevaplanır. Öğrenci derslere devam etmek zorundadır ve derse gelmeden önce daha önceden işlenmiş olan konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her öğrenci verilmiş olan ödevleri çözmek zorundadır. Ödevlerinde karşılaştığı sorunlara açıklık getirmek için sorular sormalıdır. Öğrenci notunun son hali; ara sınavın % 40 ile final sınavın % 60 ının toplanarak hesaplanması ile bulunmaktadır. Yüksek Lisans programı dersini başarı ile geçebilmesi için minumum 70/100 (2.00, CC), Doktora program dersini başarı ile geçebilmesi için minimum 75/100 (2.50, CB) olması zorunludur. Lisansüstü programlarına derecelendirme sistemi 100 puan üzerindendir, ancak söz konusu derecelendirme sistemi uyarlanabilir ve kullanılabilir. Karaboga D. and Pham D.T.: Intelligent Optimisation Techniques. Springer Verlag, Digital Design Principles and Practices, John F. Wakerly, Prentice Hall, New Jersey, Mihalewicz Z., and Fogel D., How to Solve It: Modern Heuristics Springer Verlag, Hafta Algılama ve tepki 2. Hafta İşaret algılama ve yorumlama 3. Hafta Optimizasyon problemlerinin sınıflandırılması 4. Hafta Optimizasyon metodlarının sınıflandırılması 5. Hafta Zeki optimizasyon ve arama algoritmaları 6. Hafta Isıl işlem algoritması 7. Hafta Tabu araştırma algoritması 9. Hafta Genetik algoritma 10. Hafta Karınca koloni algoritması 11. Hafta Yapay bağışıklık algoritması 12. Hafta Diferansiyel gelişim algoritması 13. Hafta Parçacık sürüsü algoritması 14. Hafta Yapay arı koloni algoritması Bilgisayar Grafikleri ve Veri Görselleştirme Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan BEŞDOK E posta: Tel: Dahili 32650

32 Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Üç boyutlu grafik very çizim simülasyonu ve gösterimi. Iki boyutlu ve üç boyutlu dönüşümler, eğriler, yüzeyler. Raster ve vector grafikleri. 3D modelleme, opengl ve animasyon hazırlama. Ders İçeriği Grafik Araçlara Genel Bakış, Bilgisayar Grafiklerinin Matematiksel Temelleri, Geometri ve Çizgi Üretme, Poligonlar, Dönüşümler, Ölçekleme, Döndürme ve Yansıma, Pencereleme ve Kırpma, Etkileşimler, Üç Boyutlu Calışmalar, Eğriler ve Yüzeyler, Veri Depolamanın Organizasyonu: Kolon, 2 ve 3 Boyutlu Matris Verisi, Değişik Yöntemlerle Görselleştirme, Uygun Görselleştirme Yönteminin Seçilmesi, Veri Formatları, Bilimsel Veri Formatları, Grafik Dosya Formatları, Bilimsel Bilginin Sanal Dokuya Entegrasyonu, Animasyon. Öğretim Metodu Her konu için, teorik bilgiler verildikten sonra, bir takım sorunlar gösterilir ve çözülür.konu tamamladıktan sonra öğrencilere ödevler verilir ve öğrencinin çözümünde zorlandığı kısımlar beraberce gözden geçirilir. Öğrencilerin soruları tahtada çözülerek cevaplanır. Öğrenci derslere devam etmek zorundadır ve derse gelmeden önce daha önceden işlenmiş olan konuları tekrar etmesi gerekmektedir. Her öğrenci verilmiş olan ödevleri çözmek zorundadır. Ödevlerinde karşılaştığı sorunlara açıklık getirmek için sorular sormalıdır. Öğrenci notunun son hali; ara sınavın % 40 ile final sınavın % 60 ının toplanarak hesaplanması ile bulunmaktadır. Yüksek Lisans programı dersini başarı ile geçebilmesi için minumum 70/100 (2.00, CC), Doktora program dersini başarı ile geçebilmesi için minimum 75/100 (2.50, CB) olması zorunludur. Lisansüstü programlarına derecelendirme sistemi 100 puan üzerindendir, ancak söz konusu derecelendirme sistemi uyarlanabilir ve kullanılabilir. Foley, J. D., Dam, A., Feiner, S. K., Hughes, J. F., Computer Graphics: Principles and Practice in C, second edition, Addison-Wesley Schneider, P., Eberly, D. DComer, D.E., Geometric Tools for Computer Graphics, Morgan Kaufmann 1. Hafta Grafik Araçlara Genel Bakış 2. Hafta Bilgisayar Grafiklerinin Matematiksel Temelleri 3. Hafta Geometri ve Çizgi Üretme, Poligonlar, Dönüşümler 4. Hafta Ölçekleme, Döndürme ve Yansıma 5. Hafta Pencereleme ve Kırpma, Etkileşimler 6. Hafta Üç Boyutlu Calışmalar 7. Hafta Üç Boyutlu Calışmalar 9. Hafta Değişik Yöntemlerle Görselleştirme 10. Hafta Değişik Yöntemlerle Görselleştirme 11. Hafta Veri Formatları, Bilimsel Veri Formatları, Grafik Dosya Formatları 12. Hafta Veri Formatları, Bilimsel Veri Formatları, Grafik Dosya Formatları 13. Hafta Bilimsel Bilginin Sanal Dokuya Entegrasyonu 14. Hafta Animasyon

33 Matematiksel Kartografya Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GEYMEN E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri: Uzmanlık: Dersin Amacı Kartoğrafya ve harita projeksiyonlarında teori ve uygulamanın öğrenilmesi Ders İçeriği Giriş, Yerin Biçiminin Küre Olarak Alınması Durumunda Harita Projeksiyonlarında Deformasyon Teorisi, Harita Projeksiyonlarının Ortaya Çıkışı, Modifikasyonu ve Sınıflandırılması, Genel Projeksiyon Eşitlikleri, Kartografik Projeksiyonlar, Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonların Geliştirilmesi, Çok Yüzeyli Projeksiyonlar, Kesikli Projeksiyonlar, Uygun Projeksiyon Seçiminde Diğer Kriterler, Bilgisayar Destekli Projeksiyon Çalışmaları, Projeksiyonların CBS'ne Entegrasyonu, Harita Projeksiyonlarının Transformasyonu, İnvers Çözümler. Öğretim Metodu Teori-Ödev Matematiksel Kartoğrafya, Uçar D., İstanbul, Butterworth-Heinemann.; Analytical and Computer Cartography, K. C. Klarke, 1995, Prentice Hall, Englewood Clifs, New Jersey. 1. Hafta Kartoğrafya ile ilgili genel kavramlar 2. Hafta Geoid, referans elipsoid, datum 3. Hafta Harita Projeksiyonları 4. Hafta Harita projeksiyonlarında distorsiyon- Distorsiyon elipsi, mesafesi, yönü ve alan distorsiyonları. 5. Hafta Harita projeksiyonlarının temelleri 6. Hafta Küresel kutupsal koordinat sistemi 7. Hafta Silindirik projeksiyonlar 9. Hafta UTM Projeksiyonu - Kavramların tanımlanması 10. Hafta Konik Projeksiyonlar / Eş uzunluklu,eşit ve konform projeksiyonlar. 11. Hafta Coğrafi Koordinatlarla Pafta indeksleme / Kavramlar ve metotlar 12. Hafta Topoğrafik Haritalar / Kavramlar ve Haritalama metotları 13. Hafta Tematik Haritalar / Kavramlar ve Haritalama metotları

34 14. Hafta Modern Kartoğrafya / CBS ve Kartoğrafya, CBS yazılımının kartoğrafya modülleri Kentsel Dönüşüm Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇETE E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Dersin amacı; Türkiye ve dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamalarının karşılaştırılarak ülkemizde gerçekleştirilen uygulamaların sorun ve eksikliklerinin belirlenmesi ve bunların iyileştirilmesi için gerekli yaklaşımların kavratılmasıdır. Ders İçeriği Kentsel dönüşüm kavramları. Ülkemizdeki kentsel dönüşüm uygulamaları ve yaşanan sorunlar. Dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamaları. Ülkemizdeki uygulamaların geliştirilmesi için öneriler. Öğretim Metodu Teorik Ülger, E., Türkiye de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm, Nobel Yayın Dağıtım, 372 sayfa. 1. Hafta Kentsel dönüşüm, yenileme, ıslah vb. kavramların değerlendirilmesi 2. Hafta Ülkemizde kentsel dönüşümün tarihçesi 3. Hafta 2981 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar 4. Hafta 2981 uygulamalarının neden olduğu sonuçlar ve yeni yaklaşım ihtiyacı 5. Hafta TOKİ-Belediye işbirliğiyle gerçekleştirilen uygulamalar 6. Hafta Kentsel dönüşümün sosyal boyutu ve ülkemizdeki durum 7. Hafta Kentsel dönüşümün ekonomi ve çevre boyutu 9. Hafta Ülkemizden kentsel dönüşüm örnekleri

35 10. Hafta Ülkemizden kentsel dönüşüm örnekleri 11. Hafta Gelişmiş ülkelerden kentsel dönüşüm örnekleri 12. Hafta Gelişmiş ülkelerden kentsel dönüşüm örnekleri 13. Hafta Gelişmiş ülkelerdeki dönüşüm uygulamalarının olumlu ve olumsuz yönleri 14. Hafta Ülkemizde kentsel dönüşümde yaşanan temel sorunlar ve çözüm önerileri Kentsel Dönüşüm Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇETE E posta: Tel: Dahili Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Dersin amacı; Türkiye ve dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamalarının karşılaştırılarak ülkemizde gerçekleştirilen uygulamaların sorun ve eksikliklerinin belirlenmesi ve bunların iyileştirilmesi için gerekli yaklaşımların kavratılmasıdır. Ders İçeriği Kentsel dönüşüm kavramları. Ülkemizdeki kentsel dönüşüm uygulamaları ve yaşanan sorunlar. Dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamaları. Ülkemizdeki uygulamaların geliştirilmesi için öneriler. Öğretim Metodu Teorik Ülger, E., Türkiye de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm, Nobel Yayın Dağıtım, 372 sayfa. 1. Hafta Kentsel dönüşüm, yenileme, ıslah vb. kavramların değerlendirilmesi 2. Hafta Ülkemizde kentsel dönüşümün tarihçesi 3. Hafta 2981 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar 4. Hafta 2981 uygulamalarının neden olduğu sonuçlar ve yeni yaklaşım ihtiyacı 5. Hafta TOKİ-Belediye işbirliğiyle gerçekleştirilen uygulamalar 6. Hafta Kentsel dönüşümün sosyal boyutu ve ülkemizdeki durum 7. Hafta Kentsel dönüşümün ekonomi ve çevre boyutu 9. Hafta Ülkemizden kentsel dönüşüm örnekleri

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GEYMEN E posta: ageymen@erciyes.edu.tr Tel: 90 352 437 49 01 Dahili 62676 Esas: Evet İlgili: Yan

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL 1. YARIYIL ALINABİLMESİ İÇİN AKTS ÖNŞART OLAN DERSLERİN KODLARI VE MİN. BAŞARI NOTU HRT101 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3.5 6 Prof. Dr. İbrahim KALAYCI HRT103 Matematik-1 4+0+0 4 7 Fen/AKEF Öğretim Elemanı HRT105

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİN KODU PM 327 DERSİN TÜRÜ Seçmeli (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ Sonbahar

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri Teknikleri Ders Notları, 2013 Doç. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 08 Ekim 2013 Salı 1 Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, temel kavramlar, kaynaklar.

Detaylı

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0)

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Prof.Dr.YALÇIN ARISOY yalcin.arisoy@deu.edu.tr DERSİN KAPSAMI: Coğrafi Bilgi Sistemlerine

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1206101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK 2017 4 0 6 6 Z HM 101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-I

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ JFM 601 Sayısal Çözümleme 3-0-3 Sayı sistemleri, sayıların yuvarlatılması, hesaplamalarda anlamlı basamak, hesaplama hataları, lineer denklem

Detaylı

Prof.Dr. Tolga Elbir

Prof.Dr. Tolga Elbir Prof.Dr. Tolga Elbir Coğrafya + Bilgi Sistemi + Coğrafya, yeryüzünü beşeri (insanoğlu ile ilgili) ve fiziki açılardan araştıran bilim dalıdır. Coğrafya, kartografi, yani harita biliminden daha geniş bir

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI. I. GENEL BİLGİLER Ders Adı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI. I. GENEL BİLGİLER Ders Adı BİM618 Evrimsel Algoritmalar Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa Görüşme Saatleri 8.00-17.00 E posta: karaboga@erciyes.edu.tr http://abis.erciyes.edu.tr/sorgu.aspx?sorgu=236 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ 2017 2018 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 2 Ocak Pazartesi 3 Ocak Salı 4 Ocak Çarşamba 5 Ocak Perşembe 6 Ocak Cuma Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Fransızca I Sınıf: 118-222 Kimya I Sınıf: 118-231-314 BİLGİSAYAR

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ. Orhan KURT 1

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ. Orhan KURT 1 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ Orhan KURT 1 1 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kocaeli, orhnkrt@gmail.com Özet Bir inşaat teknikeri haritacılık

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: JFM 611- Coğrafi Bilgi Sisteminde Veri Kalitesi Ve Güvenilirliği Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları

Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örüntü Tanıma EE 448 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAPAY ZEKA BG-421 4/2 2+1+0 2+.5 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Yöntemler MFGE 301 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 1 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017/2018 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI Not 1 : Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 3715055832012 Z Uzmanlık Alan Dersi 3715055702017 Z Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BPU101 5 AKTS 1. yıl/1.yarıyıl

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 (2016-17 yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

Programlanabilir Sayısal Sistemler

Programlanabilir Sayısal Sistemler T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Programlanabilir Sayısal Sistemler BİL322 AKTS Kredisi 5 3. yıl 6. yarıyıl

Detaylı

Bilgisayarlı Çizim (COMPE 473) Ders Detayları

Bilgisayarlı Çizim (COMPE 473) Ders Detayları Bilgisayarlı Çizim (COMPE 473) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bilgisayarlı Çizim COMPE 473 Her İkisi 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik II IE 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Olasılık

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 1 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI Not 1 : Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Görüntü İşleme BIL413 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze

Detaylı

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dijital Sinyal İşleme COMPE 463 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinyaller ve Sistemler EE 303 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 206 (FD),

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2016 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Ders Adı Veritabanı Tasarım ve Yönetimi Ders Kodu COMPE 341 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları

Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve Rastgele Süreçler EE213 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2016 Müfredatı 1 BLG109 Üniversite'de Yaşam Kültürü ve Bilgisayar Mühendisliğine İntibak 1

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim : (264) Sayısal Analiz. Giriş.

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim :  (264) Sayısal Analiz. Giriş. Okut. Yüksel YURTAY İletişim : Sayısal Analiz yyurtay@sakarya.edu.tr www.cs.sakarya.edu.tr/yyurtay (264) 295 58 99 Giriş 1 Amaç : Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ VERİ TABANI YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ Ders Düzeni Ders Uygulama Ödev Sınavlar 1. Ara Sınav 2. Ara Sınav Yıl Sonu Sınavı Sınavlar 2 Başarı Kriterleri Yıliçi başarı notu: (2 Yıliçi

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2017 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2015 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ulaştırma Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Rassal Modeller IE 324 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i IE 201 Olasılık ve İstatistik

Detaylı

İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları

İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Yapay Zeka COMPE 568 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyesinin

Detaylı

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Görme EE 430 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 275, MATH

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME / DERS GÜNCELLEME Dersin Kodu SHA 615 Dersin Adı İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME Yarıyılı GÜZ Dersin İçeriği: Olasılık ve olasılıksal süreçlerin gözden geçirilmesi. Bayes kestirim kuramı. Büyük olabilirlik

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu ENDÜSTRĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠNTĠBAK ÇĠZELGESĠ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ IUE100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon CS 115 Programlamaya Giriş I Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Deprem Mühendisliği CE 527 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321 - Yapı

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1982 yılında kurulan bölümümüz 1986 yılında ilk mezunlarını vermiştir 1300 1300 Lisans, 190 25 190 Yüksek Lisans, 25 Doktora 93 Bölüm kontenjanımız

Detaylı

Dijital Görüntü İşleme (COMPE 464) Ders Detayları

Dijital Görüntü İşleme (COMPE 464) Ders Detayları Dijital Görüntü İşleme (COMPE 464) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dijital Görüntü İşleme COMPE 464 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov. Sanal Küre K Üzerinde Yürüyüş Analizi Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Feyzi KANTAR, feyzi.kantar@hgk.msb.gov.tr

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Ders Adı Sayısal Yöntemler Ders Kodu COMPE 350 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 2 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Üniversitesi. Üniversitesi. Üniversitesi. Ankara Üniversitesi (Sözleşmeli Öğretim Üyesi)

ÖZGEÇMİŞ. Üniversitesi. Üniversitesi. Üniversitesi. Ankara Üniversitesi (Sözleşmeli Öğretim Üyesi) 1. Adı Soyadı: Türkay TÜDEŞ 2. Doğum Tarihi: 1 Aralık 1942 3. Ünvanı: ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Harita ve Kadastro İstanbul Devlet 1964 Müh.Mim.Akademisi Yüksek Lisans

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi (CE 564) Ders Detayları

İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi (CE 564) Ders Detayları İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi (CE 564) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi CE 564 Bahar 3 0

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı