TİP İNTİBAK EĞİTİM ORGANİZASYONU (TiEO) İŞLETME EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİP İNTİBAK EĞİTİM ORGANİZASYONU (TiEO) İŞLETME EL KİTABI"

Transkript

1

2 TİP İNTİBAK EĞİTİM ORGANİZASYONU (TiEO) İŞLETME EL KİTABI GDH.T.008

3

4 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Rev no 02 Sayfa 0 2 İÇINDEKILER 1 ONAY SAYFASI REVİZYON LİSTESİ GÜNCEL SAYFALAR LİSTESİ TERİMLER KISALTMALAR KİTAP HAKKINDA Genel Bilgi Sayfa Dizaynı Değişikliklerin Düzenlenmesi ve İlgililere Ulaştırılması Dağıtım Listesi REVİZYON PROSEDÜRLERİ Kağıt Çıktı Revizyon Prosedürleri Elektronik Revizyon Prosedürleri

5 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Rev no 02 Sayfa REVİZYON LİSTESİ Rev. No. Revizyon Tarihi Revizyon Gelen Bölümler Efektif Tarih Değiştirenin Adı Soyadı ve İmzası TÜMÜ (İlk yayınlama) Ahmet Alakuş Komple Revizyon Ahmet Alakuş ,1-14,1-15,1-16,1-17,1-20,4-2, Saffet ÖZGÜN

6 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Rev no 02 Sayfa GÜNCEL SAYFALAR LİSTESİ Sayfa Revno Revizyon Tarihi Sayfa Revn o Revizyon Tarihi Say fa Revno Revizyon Tarihi Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Temmuz Ekim Ekim Temmuz Ekim Ekim Temmuz Temmuz Ekim Temmuz Ekim Ekim Temmuz Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Temmuz Ekim Ekim Temmuz Ekim Temmuz Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Temmuz Temmuz Ekim Ekim Ekim Ekim 2014

7 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 31 Ekim 2014 Sayfa TERİMLER - Bakanlık : Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. - Otorite : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. - Hava Aracı Kategorisi (Category of Aircraft): Temel özelliklerine göre farklılıklar arz eden Uçak, Helikopter, Planör ve Serbest Balon gibi hava araçları. - Hava Aracı Tipi (Aircraft Type) : Kullanımı, uçuş karakteristikleri veya uçuş mürettebatında değişikliğe neden olabilecek modifikasyonlar hariç, diğer temel dizaynı aynı olan hava araçları. - Hava Aracı Tipinin Farkları (Variant) : Temel özellikleri aynı olmakla birlikte uçuş karakteristiklerini etkilemeyen ve mürettebat değişikliğini gerektirmeyen sadece farklılık (differences) eğitimi ile personele uçuş yetkisi verilebilen; küçük farklılıklar gösteren; üretici firma tarafından açıkça bu husus belirtilmiş ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da kabul edilmiş olan hava araçları. - Ticari Hava Taşıması (Comercial Air Transport): Bir işletici tarafından ücret veya kira karşılığı yük, yolcu ve posta nakliyatı amacı ile yapılan uçuş. - Genel Hava Operasyonu (General Aviation Operation): Hava çalışması ve ticari hava operasyonları haricindeki diğer hava aracı operasyonlarını içerir. - Çok Pilotlu Helikopter (Multi -Pilot Helicopter /MPH) : Uçurulabilmesi için en az iki pilota sertifiye edilmiş olan helikopterler. - Beceri Testi (Skill test) : Lisans ve yetkilerin (tip, aletle uçuş, uçuş öğretmenliği) ilk defa alınması için yapılan kontrol uçuşu. - Yeterlilik Kontrolü (Proficiency Check) : Lisanslardaki yetkilerin sürelerinin uzatılması veya yeniden geçerli kılınması için yapılan kontrol uçuşu. - Yenileme Eğitimi ve Kontrolleri (Recurrent training and checking) : Uçuş mürettebatının, yetkili oldukları helikopter tipi veya tip farkında yetki sürelerinin uzatılması için, yapılması gerekli olan eğitim ve kontrollerin genel adı. - Tazeleme Eğitimi (Recency Requirement) : Uçuş mürettebatının geçersiz hale gelen yetkilerinin tekrar geçerli hale getirilmesi için gerekli olan eğitimler. - Uçuş Öğretmeni (Flight Instructor) : SHGM ve JAA tarafından yayınlanmış yönetmelik ve esaslar doğrultusunda, pilot lisansı ve yetkilerin verilmesi, yetkilerin sürelerinin uzatılması veya yenilenmesi için gerekli teorik ve uçuş eğitimlerini yaptırabilmesi için lisans sahiplerine verilen yetki. - Kontrol Pilotu (Examiner pilot) : Pilot lisans ve yetkilerinin verilmesi, yetki sürelerinin uzatılması veya yenilenmesi için gerekli teorik ve uçuş eğitimlerin alınmasından sonra pilot adayı ve pilotların yeterlilik kontrolleri ve beceri testlerini yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş pilotlar. - Tip İntibak Kursu (Type Rating Course) : Tip yetkisi almak için, alınması gerekli olan kursun adı. - Tip İntibak Eğitim Organizasyonları (Type Rating Training Organizations- TİEO) : Tip intibakını gerektiren hava araçlarında görev yapacak pilotların ve tip intibak eğitimi verecek öğretmenlerin (TRI)(SFI) ve kontrol pilotlarının (TRE)(SFE) yetkilendirilmesini sağlamak maksadıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden eğitim verme yetkisi alan organizasyonlar. - Uçuş Simülatörü: Belirli tip bir hava aracının uçuş karakteristiklerinin, performansının, sistem kontrol fonksiyonlarının, uçuş mürettebatının hareketlerinin tam olarak simüle edildiği mekanik, elektrik ve elektronik uzantıları olan gerçek bir uçuş platformu. - Son Yaklaşma ve Kalkış Bölgesi (Final Approach And Take-off Area FATO) : Yaklaşma manevrasının havır veya yerde bitirildiği ve kalkış manevrasının başlatıldığı belirli bir bölge. - Kalkış ve İlk Tırmanış Safhası (Take-Off and Initial Climb Phase) : Kalkıştan başlayarak, kalkış noktasından 1000 feet irtifaya kadar olan uçuş bölümü. - Kalkış Karar Noktası (Take-Off Decision Point - TDP) : Kalkışta bir motor arızası meydana geldiği hallerde, kalkışa devam etme veya kalkıştan vazgeçme kararının verildiği performans kontrol noktası. - Kalkış Sonrası Belirlenmiş Nokta (Defined Point After Take-off - DPATO) : Motorlardan biri arızalandığında, helikopterin inişe zorlanmadan emniyetle uçuşuna devam edebileceği, kalkış ve ilk tırmanış safhaları arasında bulunan bir nokta.

8 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 31 Ekim 2014 Sayfa Yaklaşma ve İniş Safhası (Aproach And Landing Phase) : İniş ve kalkış noktasından itibaren 1000 feet yüksekliğe kadar olan mesafeyi içeren uçuş bölümüdür. - İniş Öncesi Belirlenmiş Nokta (Defined Point Before Landing - DPBL) : Motorlardan birinin arızalandığı durumlarda, helikopterin emniyetle uçuşuna devam edebileceği, yaklaşma ve iniş safhaları arasında bulunan bir nokta. - İniş Karar Noktası (Landing Decision Point - LDP) : Bir motor arızası meydana gelmesi halinde, inişin emniyetle devam ettirilebilmesi veya pas geçme hareketinin başlatılabilmesi için iniş performansının kontrol edildiği bir noktadır. - Emniyetli Mecburi İniş (Safe Forced Landing) : Hava aracında ve yerde hiçbir personel yaralanmadan gerçekleştirilmiş mecburi iniş. - Uçuş Mürettebat Görevlisi (Fligt Crew Member) : Uçuş süresince bir hava aracının sevk ve idaresiyle görevli lisanslı personel. - Helikopter uçuş süresi (Flight time - Helicopter) : Bir helikopterin rotorlarının dönmeye başladığı andan uçuşun sonunda rotorlarının durdurduğu ana kadar geçen süre. - Uçuş Görev Süresi (Fligt Duty Period) : Uçuş mürettebatının, uçuş öncesi hazırlıklar dahil, göreve başladığı andan itibaren, uçuş sonrası görevleri sona erinceye kadar geçen süre. - Uçuş Planı (Flight Plan) : Bir hava aracının yapacağı uçuşu, hava trafik hizmet ünitelerine bildirmek için düzenlenen formdur. - Helikopter Uçuş El Kitabı (Helicopter Flight Manual) : Helikopterin emniyetli operasyonu için uçuş mürettebatının faydalanacağı gerekli talimatları, bilgileri ve limitleri içeren uçuşa elverişlilik sertifikası ile birleştirilmiş el kitabıdır. - Helideck: Denizaşırı, yüzen veya sabit platform üzerine inşa edilmiş heliport. - Heliport: Helikopterlerin iniş, kalkış ve yer hareketleri için yapılmış belirli bir alan veya havaalanıdır. - Yükseltilmiş Heliport (Elevated Heliport) : Yerden en az 3 metre yüksek bir yapının üzerine inşa edilmiş heliport. - Heliport Operasyon Minimaları (Heliport Operating Minima) : Yer görüşü, bulutların dikey ve yatay uzaklıklarına bağlı olarak heliportun kalkış ve inişte kullanılabilirlik limitleridir. - Alet Meteorolojik Şartları (Instrument Meteorological Conditions IMC) : Görüş, bulutlardan uzaklık ve tavan değerlerinin belirli görerek meteorolojik şartlardan düşük olduğu meteorolojik şartları ifade eder. - Görerek Meteorolojik Şartlar (Visual Meteorological Conditions VMC) : Görüş, bulutlardan uzaklık ve tavan değerlerinin belirlenen minimalara eşit veya daha büyük olduğu meteorolojik şartlar. - Karar İrtifası/Yüksekliği (Decision Altitude/Height DA/H) : Hassas yaklaşmada, yaklaşmaya devam etmek için gerekli görerek referansların alınmadığı hava şartlarında pas geçme hareketinin başlatılacağı belirli bir irtifa veya yükseklik. - Minimum Alçalma İrtifası/Yüksekliği (Minimum Descent Altitude/Height-MDA/H): Hassas olmayan veya meydan turlu yaklaşmalarda, gerekli görüş referansları alınmadan altına alçalınmayacak olan belirli irtifa veya yükseklik. - Temel Minimum Teçhizat Listesi (Master Minimum Equipment List MMEL) : Uçuşun başlangıcında bir veya daha fazlasının servis dışı olmasının kabul edilemeyeceği, üretici firma onaylı parçaları içeren, bir hava aracı tipi için fabrikası tarafından hazırlanan bir listedir. - Minimum Teçhizat Listesi (Minimum Equipment List MEL) : Hava arcının tipine göre hazırlanmış Temel Minimum Teçhizat Listesine uygun veya daha sınırlayıcı olarak bir operatör tarafından, hava aracının operasyonu ve özel şartları için hazırlanan liste. - Gece: Gün batımından 30 dakika sonra başlayan ve gün doğumundan 30 dakika öncesine kadar geçen süre. - Operasyon Uçuş Planı (Operational Flight Plan) : İlgili heliport ve uçulacak yol için helikopterin performansı, diğer operasyon limitleri ve buna bağlı beklenen durumlarını dikkate alarak uçuşun emniyetle idaresi için operatör tarafından hazırlanan plan.

9 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 31 Ekim 2014 Sayfa Operatör: Bir hava aracı operasyonu ile meşgul kişi, organizasyon veya girişim gurubu. - Performans Sınıf 1 Helikopter : Bir motor arızası durumunda, arızanın ne zaman meydana geldiğine bağlı olarak, kalkış alanına inme veya uygun iniş alanına kadar uçuşuna emniyetle devam etme performansına sahip helikopter. - Performans Sınıf 2 Helikopter: Bir motor arızası sebebiyle, mecburi iniş gerekebilecek durumlarda emniyetle uçuşuna devam etme performansına sahip helikopter. (Arızanın kalkış sonrası karar noktasından önce veya iniş öncesi karar noktasından sonra meydana gelmesi durumları hariç). - Performans Sınıf 3 Helikopter: Uçuşun herhangi bir safhasında meydana gelebilecek motor arızalarında mecburi inişi emniyetle gerçekleştirme performansına sahip helikopter. - Kaptan Pilot (Pilot-In-Command): Uçuş süresi boyunca hava aracının operasyonundan ve emniyetinden sorumlu pilot. - Pilot : Hava aracının sevk ve idaresiyle görevli olan sorumlu kaptan ve/veya kaptan pilot haricindeki diğer pilot. - Pist Görüş Mesafesi (Runway Visual Range) : Bir hava aracı pilotunun pist orta çizgisinden, pist yüzey işaretlerini ve ışıklarını referans alarak görebildiği mesafe.

10 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 31 Ekim 2014 Sayfa KISALTMALAR A Aeroplane / Uçak A/C Aircraft / Hava aracı AMC Acceptable Means of Compliance / Kabul edilebilir metotlar AMC Aeromedical Centre / Havacılık Tıp Merkezi AME Authorised Medical Examiner / Yetkili Havacılık tıp uzmanı APU Auxiliary Power Unit / Harici Güç Kaynağı ATC Air Traffic Control / Hava Trafik Kontrolü ATP Airline Transport Pilot / Havayolu Nakliye Pilotu ATPL Airline Transport Pilot Licence / Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı CFI Chief Flying Instructor / Baş Uçuş Öğretmeni CGI Chief Ground Instructor /Baş Yer Öğretmeni CPL Commercial Pilot Licence / Ticari Pilot Lisansı CQB Central Question Bank / Merkezi Soru Bankası DGCA Directorate General of Civil Aviation / Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü DİNL. Dinlenme DPATO Defined Point After Take-off / Kalkış Sonrası Belirlenmiş Nokta DPBL Defined Point Before Landing / İniş Öncesi Belirlenmiş Nokta EFIS Electronic Flight İnstrument System / Elektronik Uçuş Aleti Sistemleri EEK Eğitim El Kitabı FATO Final Approach And Take-off Area / Son Yaklaşma ve Kalkış Bölgesi FCL Flight Crew Licensing / Uçuş Ekibi Lisanslandırılması FE Flight Examiner / Uçuş Kontrol Pilotu FI Flight Instructor / Uçuş Öğretmeni FIE Flight Instructor Examiner / Uçuş Öğretmeni Kontrol Pilotu FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer / Uçuş ve S/S Usulleri Eğitimgereci FS Flight Simulator / Uçuş Simulatorü FTD Flight Trainig Device / Uçuş Eğitim Teçhizatı FTO Flight Training Organization / Uçuş Eğitim Organizasyonu GDH Güneydoğu Havacılık İşletmesi A.Ş. GDH-TİEO Güneydoğu Havacılık Tip İntibak Eğitim Oraganizasynu/GDH- Type Rating Trainig Organization GHT Geçmiş Hareketlerin Tekrarı GPS Global Positioning System / Global Yer Belirleme Sistemi H Helicopter HT Head of Training / Eğitim Müdürü ICAO International Civil Aviation Orgaization / Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı

11 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 31 Ekim 2014 Sayfa 0 9 IEM IFR ILS IMC IR IRE IRI İEK JAA JAR KONT. LDP LOFT MCC ME MPA MPH NE Nm PF PIC PICUS PNF PPL R/T SCAS SE SFE SFI SHGM SIM SPA SPH SPIC STD TCAS Interpretative and Explanatory Material / Açıklayıcı Bilgiler Instrument Flight Rules / Aletli Uçuş Kuralları Instrument Landing System / Aletli İniş Sistemi Instrument Meteoroiogical Conditions / Aletli Uçuş Meteorolojik şartları Instrument Rating / Aletli Uçuş Yetkisi Instrument Rating Examiner / Aletli Uçuş Kontrol Pilotu Instrument Rating Instructor / Aletli Uçuş Öğretmeni İşletme El Kitabı Joint Aviation Authorities / Birleşik Havacılık Otoriteleri Joint Aviation Requirements / Birleşik Havacılık Kuralları Kontrol Landing Decision Point / İniş Karar Noktası Line Orientated Flight Training / Hat Oryantasyon Uçuş Eğitimi Multi Crew Co- operation / Uçuş Ekibi İşbirliği Multi- engine / Çok Motor Multi-Pilot Aeroplane / Çok Pilotlu Uçak Multi-Pilot Helicopter /Çok Pilotlu Helikopter Nazari Eğitim Nautical Miles / Deniz Mili Pilot Flying / Uçan Pilot Pilot In Command / Uçuştan Sorumlu Pilot Pilot In Command Under Supervision / Denetim Altında Uçuştan Sorumlu Pilot Pilot Not Flying / Uçmayan pilot Private Pilot Licence / Hususi Pilot lisansı Radiotelephony Stability Control Augmentation System / İstikrar Kontrol Arttırıcı Sistem Single- Engine / Tek Motor Synthetic Flight Examiner / Sentetik Uçuş Kontrol Pilotu Synthetic Flight Instructor / Sentetik Uçuş Öğretmeni Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Simulator / Simulatör Single-Pilot Aeroplane / Tek pilota Sertifikalı Uçak Single-Pilot Helicopter / Tek pilota Sertifikalı Helikopter Student Pilot In Command / Uçuştan Sorumlu Öğrenci Pilot Synthetic Training Devices / Sentetik Eğitim Gereci Traffic Allert And Collision Avoidence System / Trafik Uyarı ve ÇarpışmaÖnleyici Sistem

12 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 31 Ekim 2014 Sayfa 0 10 TDP TMG TR TRE TRI TİEO UE UH UÖB UÖK USB USK VFR VMC Take-off Decision Point / Kalkış Karar Noktası Touring Motor Glider / Motorlu Planör Type Rating/ Tip Yetkisi Type Rating Examiner / Tip İntibak Kontrol Pilotu Type Rating Instructor / Tip İntibak Öğretmeni Tip İntibak Eğitim Organizasyonu Uçuş Eğitimi Uçuş Hareketi Uçuş Öncesi Brifing Uçuş Öncesi Kontroller Uçuş Sonrası Brifing Uçuş Sonrası Kontroller Visual Flight Rules / Görerek Uçuş Kuralları Visual Meteorological Conditions / Görerek Uçuş Meteorolojik Şartları

13 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 31 Ekim 2014 Sayfa KİTAP HAKKINDA Genel Bilgi - GDH Tip İntibak Eğitim Organizasyonu İşletme El Kitabı, JAR-FCL 2 nin tip intibak eğitim organizasyonları (Type Rating Training Organization) ile ilgili bölümleri esas alınarak hazırlanmıştır. - Kitabı hazırlarken ayrıca aşağıdaki kaynaklardan faydalanılmıştır. 1) SHY-1 Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (5 inci Ks.) 2) SHT-2 Helikopter Pilotu Lisans Talimatı. 3) SHT-6A.50 Rev 06 Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri İle, Uygulama Esasları Talimatı. - Kitap Türkçe olarak hazırlanmış olup, bazı bölümlerde İngilizce açıklama ve ekler vardır. - Bu kitap GDH Tip İntibak Eğitim Organizasyonunun işletme esaslarını belirler. - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde İşletme El Kitabının bir kopyası bulundurulur ve bütün düzeltmeler otoriteye gönderilir. - GDH Helikopter Tip İntibak Eğitim Organizasyonu İşletme El Kitabı, beş bölümden oluşur. 1) Bölüm 0 Genel Esaslar 2) Bölüm 1 Genel Operasyon 3) Bölüm 2 Teknik 4) Bölüm 3 Rota 5) Bölüm 4 Personel Eğitimi

14 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 31 Ekim 2014 Sayfa Sayfa Dizaynı - GDH Tip İntibak Eğitim Organizasyonu İşletme El Kitabı sayfa düzeni aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. TİEO İŞLETME EL KİTABI TİEO İŞLETME EL KİTABI Bölüm No/Tanıtımı Rev Tarihi Rev no Sayfa KİTABIN ADI Revizyon no Sayfa No Revizyon Tarihi Bölüm no/tanıtım

15 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 31 Ekim 2014 Sayfa Değişikliklerin Düzenlenmesi ve İlgililere Ulaştırılması SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE VE EMNİYET MÜDÜRÜ SORUMLU MÜDÜR EĞİTİM MÜDÜRÜ - - Eğitim Müdürü, İşletme El Kitabını değişen kanun, yönetmelik ve talimatlar paralelinde güncel tutmak maksadıyla gerekli değişiklikleri yapmaktan sorumludur. - Yapılan değişiklikler Kalite ve Emniyet Müdürü tarafından incelendikten sonra, Kalite ve Emniyet Müdürü vasıtasıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderilir. - Yapılan değişiklikler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmayı müteakip geçerli hale gelir. - Değişiklikler 0.2 Revizyon Listesine kaydedilir. - Kullanıcıların kitabın güncelliğini kontrol etmesi maksadıyla madde 0.3 de Güncel Sayfalar Listesi verilmiştir. - Değişiklik yapılan kısım, sayfa üzerinde dikey çizgi ile gösterilir Dağıtım Listesi 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (Orjinal ve Elektronik Kopya) 2) Sorumlu Müdür (Elektronik Kopya) 3) TİEO Eğitim Müdürlüğü (Elektronik Kopya) 4) Kalite ve Emniyet Müdürü (Elektronik Kopya) 5) Bakım ve Planlama Müdürü (Elektronik Kopya) 6) GDH Elektronik Kütüphane 7) Tüm Öğretmen Pilotlara

16 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Rev no 02 Sayfa REVİZYON PROSEDÜRLERİ Kağıt Çıktı Revizyon Prosedürleri a. Bu belge Sorumlu Yöneticisi tarafından kabul edilen ve Türk SHGM tarafından onaylanmış, Kalite ve Güvenlik Dairesi (QASD) tarafından gözden geçiren departmanlar tarafından koordineli olarak hazırlanmıştır. b. Herhangi bir sayfanın numarası, etkinliği tarih ve revizyon numarası her sayfanın başlığında gösterilmiştir. c. Bu belge, büyük bir revizyon veya küçük revizyon olup, revizyon doğası ile ilgili aşağıdaki adımlardan birini takip ederek tadil edilebilir. i. Başlıca Revizyon: Tüm Değişiklikler Bölüm 1.4 açıklanmıştır "Organizasyon / Etkinlikler / Onay / Lokasyon Değişiklikler İlişkin Türk SHGM'ye Bildirim Prosedürü / Personel" önemli revizyonlar olduğunu. Major revizyon Aşağıdaki prosedürü takip yapılır: Değişiklik isteği herhangi bir iletişim vb yazılı ve sözlü, , ya da değişiklik teklifi hazırlamak ve Kalite Departmanı değiştirilmiştir taslağı gönderebilirsiniz personeli dahil demektir QASD herhangi personel tarafından önerilmiştir.qasd Yönetmelik uygunluk açısından değişiklik önerisini gözden ve Şirket Usul ve Dokümantasyon Dairesi (DD) taslağı geçirir. DD ilişkili taraflardan tüm yorumların toplanması koordine ve Kalite ve Güvenlik Yöneticisi (QASM), Uçuş İşletme ve Eğitim (FOT) ve Sorumlu Yöneticisi (AM) tarafından kabul daha fazla taslak onları birleştirir. DD, QASD ile koordineli olarak, onların onayı için Türk SHGM'ye kabul taslakları gönderir ve sonuçlarını izler. Onaylanmış değişikliklerin aslı DD tarafından tutulur ve kopyalar ilgili sahiplerine dağıtılır. ii. Minör Revizyon: Başlıca Düzenlemeler hariç, Küçük Düzeltmeler SHGM belgeleri onaylı ve uygulamaya öncesinde Türk SHGM derhal onayı gerekmez nispeten önemsiz değişikliklerdir. Kalite Yönetimi bir değişiklik küçük veya büyük revizyon ise kararı vermekle sorumludur. Minör revizyonlar aşağıdaki kriterlere aracılığıyla tanımlanmıştır: Revizyon formatında ise sadece, (kağıt boyutu, yazı tipi, şirket logosu, vb değiştirmek) Revizyon hata düzeltmesi (yazarak hataların düzeltilmesi, yanlış anlaşılmalar açıklama, vs.) için ise Revizyon sadece bilgilendirici ve şirketin herhangi bir onaylı prosedürler, yetenekleri ya da ayrıcalıkları etkilemeyecektir vermezse, (eklenen açıklamalar, güncellenen grafikler, vb) Revizyon SHGM tarafından dikte edilirse, SHGM tarafından kaynaklanan yönetmelik yayınladı veya değiştirilmiş prosedür zaten SHGM tarafından onaylandı. Değişim QASM tarafından Minor bulunduğunda, revizyon uygulama öncesinde daha SHGM onayı gerektirmez. Minör Düzeltmeler SHGM'ye sonunda sunulacak; Birlikte büyük bir değişiklik gerekli önemli bir değişiklik ile, Önemli bir değişiklik gerektiğinde, yıllık dokümantasyon inceleme süreci sonrasında yılda bir kez. d. Bu belgenin Dağıtım Listesi Bu belgenin kontrollü kopya sahipleri gösterir. Kontrollü kopya sahiplerine dağıtılan değişikliklere kopyaları değişiklik ve sert kopya halinde gelen revizyon sayfaya kayıt için sorumludur. Not: Yenilen veya revize edilmiş olan belge ve sertifikalar dökümantasyon birimi tarafından elektronik kütüphane ve mail ile birimlere dagıtılır

17 GENEL ESASLAR Bölüm No/Tanıtımı 0 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Rev no 02 Sayfa Elektronik Revizyon Prosedürleri Bu belge DD koordinasyonunda şirket ağına ve internet üzerinden kullanılabilir. Bir değişiklik Türk SHGM tarafından onaylandıktan sonra, DD şirket intranet sunucusunda tutulan elektronik kopyalarını değiştirir ve tüm dokümanlar sahiplerinin bildirilir. Belge Revizyon Prosedürü Akış Şeması Belge Revizyon Talebi Değerlendirme Talebi Kalite Departmanı Talep Edeni Bilgilendir Hayır Uygulanabilir Evet Taslak Revizyon İnceleme İlgili Bölümleri dağıtılır İlgili Bölümleri İnceleme Yorumlar Ortaklığın İlgili Şirket Yöneticilerinin Onayı Liste Dokümantasyon Dairesi tarafından SHGM Onayı Evet Major Revizyon Kalite Departmanı Hayır Belgenin Elektronik Güncelleme Dağılımı Kütüphane Dokümantasyon Bölümü Tüm Belge Kullanıcılara Revizyon Bildirimi

18 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa 1-1 İÇINDEKILER 1.1. TİP İNTİBAK EĞİTİM ORGANİZASYONUNUN TEŞKİLAT YAPISI (ŞEMA) VEKALET PROSEDÜRÜ SORUMLULUKLARI VE ÖZELLİKLERİ(TÜM YÖNETİCİ VE İDARİ PERSONEL) ÖĞRETiM VE EĞiTiM KADROSU SORUMLU MÜDÜR KALİTE VE EMNİYET MÜDÜRÜ TİEOTİEO EĞiTiM MÜDÜRÜ TİP İNTİBAK UÇUŞ ÖĞRETMENLERİ NAZARİ DERS ÖĞRETMENLERİ KONTROL PİLOTLARI İDARİ İŞLER ELEMANI ÖĞRENCİ DİSİPLİNİ VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ UÇUŞ İÇİN YETKİ VE ONAY VERİLMESİ UÇUŞ PROGRAMININ HAZIRLANMASI HAVA ARACI YÖNETİMİ ÖĞRENCİ PİLOTUN / ADAYIN SORUMLULUKLARI UÇUŞ EĞİTİMİ HAVA ARACININ BELGELERİ Taşınması Gereken Dokümanlar Taşınması Gereken El Kitapları Taşınması Gereken Diğer Bilgi ve Formlar BELGELERİN MUHAFAZASI MÜRETTEBATIN YETERLİLİK KAYITLARI(LİSANS VE SERTİFİKALAR) BELGELERİN YENİLENMESİ(SAĞLIK RAPORU VE SERTİFİKASI) Yetkilerin Yenilenmesi Tip Yetki (TR) Süresinin Uzatılması ve Yenilenmesi Aletle Uçuş Yetki (IR) Süresinin Uzatılması ve Yenilenmesi Tip İntibak Öğretmeni (TRI) Yetki Süresinin Uzatılması ve Yenileme Sağlık Sertifikalarının Yenilenmesi UÇUŞ GÖREV SÜRELERİ VE UÇUŞ KISITLAMALARI(ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ) Tip İntibak Uçuş Öğretmenleri (TRI/H) İçin Uçuş Görev Süresi Ve Uçuş Süresi Sınırlamaları (SHT 6A-50 Rev 06) Öğrenciler İçin Uçuş Görev Süresi Ve Uçuş Süresi Sınırlamaları (SHY- 1; SHT 6A-50) DİNLENME SÜRELERİ(ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ İÇİN) Tip İntibak Uçuş Öğretmenleri (TRI/H) İçin Dinlenme Süreleri (SHT 6A-50 Rev 06) Öğrenciler İçin Dinlenme Süreleri (SHT 6A-50 Rev 06) PİLOT LOGBOOKLARI UÇUŞ PLANLAMASI (GENEL) UÇUŞ EMNİYETİ (GENEL) Genel Esaslar Uçuş Emniyet Tedbirleri hava aracı takip sistemi (HATS) Uygulamaları... 1-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

19 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa TİP İNTİBAK EĞİTİM ORGANİZASYONUNUN TEŞKİLAT YAPISI (ŞEMA) SORUMLU MÜDÜR KALİTE VE EMNİYET MÜDÜRÜ TRTO EĞİTİM MÜDÜRÜ FİNANS MÜDÜRÜ UÇUŞ ÖĞRETMENLERİ NAZARİ (YER) DERS ÖĞRETMENLERİ İDARİ İŞLER ELEMANI VEKALET PROSEDÜRÜ Yönetici personelin bulunmadığı durumlarda yönetim faaliyetlerinin eksiksiz devam edebilmesi için aşağıdaki vekalet listesi oluşturulmuştur. YÖNETİCİ Sorumlu Müdür Kalite ve Emniyet Müdürü TİEO Eğitim Müdürü VEKİL Kalite ve Emniyet Müdürü Kalite ve Emniyet Müdür Yardımcısı Uçuş Öğretmeni Yönetici vekillerinin asil yöneticiler ile ilgili mevzuatlarda ve şirket prosedürlerinde yer alan aynı kriterleri sağlaması şart değildir. Vekiller Sorumu Müdür tarafından, mümkünse ilgili departman içerisinde vekil olunacak yönetici personele en yakın kriterlere sahip personel arasından atanır. Yönetici personelin 3 günü geçen eksikliğinde yukarıda belirtilen vekiller asil personel görev yapacaktır. EĞİTİM HELİKOPTERLERİ 1)AS 350 B3 - TC-HSN - TC-HFD 2)BELL TC-HHA - TC-HAD

20 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa SORUMLULUKLARI VE ÖZELLİKLERİ(TÜM YÖNETİCİ VE İDARİ PERSONEL) ÖĞRETiM VE EĞiTiM KADROSU GDH Tip İntibak Eğitim Organizasyonu eğitim ve öğretim kadrosu Eğitim El Kitabı Bölüm 0.8 de belirtilmiştir. SORUMLU MÜDÜR Sorumlulukları - Eğitim faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve talimatlara uygun olarak emniyetle yürütülmesini gözetir. - Görev, yetki ve sorumlulukların uygun bir biçimde paylaşılması ve koordineli bir şekilde kullanılmasını sağlar KALİTE VE EMNİYET MÜDÜRÜ Sorumlulukları Kalite müdürü, GDH Tip İntibak Eğitim Organizasyonunda verilecek uçuş ve nazari bilgi eğitimleri ile bunları destekleyen faaliyetlerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenmiş standartlarda yürütülmesinin takibinden sorumlu müdüre karşı sorumludur. - Şirket adına kayıtlı bulunan hava araçlarının emniyetli bir şekilde oparasyon yapabilmesini teminen çalışmalar yapmak, uygulanmakta olan tüm işlemlerin kurallara uygun olarak işleyip işmediğini gözetmek, denetlemek, - Şirket içindeki diğer tüm birimleri incelemek, denetlemek ve Genel Müdür e rapor etmek. - Kalite güvence programını hazırlamak ve şirket yönetiminin diğer birimleriyle işbirliği yaparak operasyonel riski en aza indirmek için çalışmak. - Doğrudan Genel Müdür e ulaşım ve rapor yetkisine sahiptir. Aşağıdaki konularda da yetkilidir. Şirketin tüm birim ve tesislerine erişim, Bağımsız kalite denetçileri atamak, Doğrudan Genel Müdür e ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ne rapor sunmak, - Uçuşlarda sıfır kazayı amaçlayarak Şirket yönetimine katkıda bulunmak Özellikleri Kalite yönetiminden sorumlu personel aşağıda belirtilen konularda bilgi sahibi olmalıdır: - Kalite sisteminin amacı - Kalite yönetimi - Kalite güvence hedefi - Denetim teknikleri - Rapor ve kayıtlar - Tip intibak eğitim organizasyonlarında kalite sisteminin işleyişi TİEO EĞiTiM MÜDÜRÜ Sorumlulukları TİEOTİEO Eğitim Müdürü, verilecek olan uçuş ve nazari eğitimlerin yeterli entegrasyonundan ve adayların bireysel ilerlemelerini izlemek ve takip etmekten; GDH Tip İntibak Eğitim Organizasyonunun bu talimat gereği yükümlülükleri yerine getirmesinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne karşı sorumludur.

21 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa 1-4 Özellikleri Eğitim Müdürü aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır. - Eğitim verilen hava aracı tiplerinden en az birisi için tip intibak öğretmenlik yetkisine bu göreve atanmadan en az üç yıl öncesinde sahip olmalı ve halen geçerliliğini korumalı, - Ulusal ve uluslararası uçuş eğitim mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmalı - İdarecilik deneyimine sahip olmalı - Çevresinde kabul gören, bilgi ve davranışları ile örnek bir kişilik sahibi olmalıdır TİP İNTİBAK UÇUŞ ÖĞRETMENLERİ Sorumlulukları Otoritece belirlenmiş talimat, standart ve GDH Tip İntibak Eğitim Organizasyonunun kendi koymuş olduğu kurallar çerçevesinde adaylara verilecek olan uçuş ve nazari eğitimlerin yeterli entegrasyonu ve adayların bireysel ilerlemesinden eğitim müdürüne karşı sorumludur. Özellikleri Uçuş Öğretmenleri aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır: - Tip intibak öğretmenlik (TRI) eğitimini tamamlamış olmak - En az 1000 saatlik kaptanlık tecrübesine sahip olmak NAZARİ DERS ÖĞRETMENLERİ Sorumlulukları Yer eğitim öğretmenleri, adaylara verilecek olan yer eğitimleri ile adayların bireysel ilerlemelerini izlemek, gelişmeleri için gerekli tedbirleri almaktan eğitim müdürüne karşı sorumludur. Özellikleri Yer dersi öğretmenleri, aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır - Havacılık tecrübesine sahip olmak - Uçuş öğretmenliği veya eğitim teknikleriyle ilgili kurs görmüş olmak ya da eğitimini vereceği helikopter tipi üzerinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak - Eğitimini vereceği konuda mutlaka eğitim almış olmak KONTROL PİLOTLARI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olmak kaydıyla; pilot adaylarının,pilotların,uçuş öğretmenlerinin ve diğer kontrol pilotlarının, JAR-FCL 2 kapsamında beceri testlerini (skill test), yeterlilik kontrollerini (proficiency check) ve nazari sınavlarını yapmaktan sorumludur. İDARİ İŞLER ELEMANI Sorumlulukları Kalite ile Eğitim departmanı arasında eşgüdümü sağlar. Bu maksatla devamlı gözlemde bulunarak tavsiyelerini ilgililere iletir. Eğitim ve sertifikasyon esaslarının Sivil Havacılık Mevzuatına ve JAR-OPS ve JAR-FCL gerekliliklerine uygunluğunu sağlar.eğitim müdürüne karşı sorumludur. Özellikleri İdari büro elemanları aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır - En az lise mezunu - Görevlendirildiği konuda beceriye veya mümkünse eğitime sahip olmalıdır.

22 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa ÖĞRENCİ DİSİPLİNİ VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ - Öğrenciler kurs süresince hatta uçuş hayatı boyunca kişisel beslenme, dinlenme ve benzeri konuları kapsayan özel yaşantılarına dikkat etmek zorundadırlar. - Eğitimin devamlılığının, performans üzerinde olumlu etkisi nedeniyle mümkün olduğunca her gün uçuş yapılması için azami gayret gösterilecektir. - Öğrenciye, uçuşla ilgili tüm kuralların büyük bir titizlikle hazırlandığı, yapılacak hataların bazen telafisinin olamayabileceği ve insan hayatıyla ödenebileceği vurgulanacaktır. - Uçuş ve teorik eğitimlerin, İşletme ve Eğitim El Kitaplarına uygun bir şekilde yürütülmesine tüm personel tarafından özen gösterilecektir. - Uçucu personel, ilgili el kitabı ve şirket direktiflerinde belirtilen hususlara riayet ederek uçuş operasyonunu yürüteceklerdir. Tüm eğitim organizasyonu elemanları tesis edilen disiplinin devam ettirilmesi hususunda azami gayreti göstereceklerdir. - GDH Tip İntibak Eğitim Organizasyonu, disiplini bozan davranışlarda ısrar eden öğrencilerin kursla ilişiğini kesme hakkına sahiptir.

23 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa UÇUŞ İÇİN YETKİ VE ONAY VERİLMESİ - Eğitim uçuşlarının planlaması Eğitim Müdürü tarafından yapılır. - Eğitim Müdürü, yaptığı uçuş planlamasını uçuştan bir gün önce Sorumlu Müdüre bildirir. - Sorumlu Müdürün direktifiyle, bakım müdürlüğü tarafından helikopter uçuşa verilir. - Öğrenci; uçuş öğretmeninin kontrolünde, uçuş planlama kısmıyla gerekli koordinasyonu yaparak helikopteri uçuşa hazırlar.

24 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa UÇUŞ PROGRAMININ HAZIRLANMASI - Uçuş programlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Eğitim Müdürü sorumludur. - Uçuş eğitimi; Eğitim El Kitabı Bölüm 1 (Eğitim Planı) de belirtilen uçuş programlarına göre gerçekleştirilecektir. - Uçuş programı takip edilirken, meteoroloji ve bakım kısıtlamalarıyla karşılaşılırsa, nazari ve uçuş eğitim konularının entegrasyonunu bozmamak için, eğitim müdürü programda gerekli değişiklikleri yapar.

25 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa HAVA ARACI YÖNETİMİ - Eğitim uçuşlarının her safhasında sorumlu pilot (commander), uçuş öğretmenidir. - Eğitim uçuşunun emniyetle devam ettirilmesinde son karar; sorumlu pilot olarak uçuş öğretmenindedir. - Helikopterde bulunan herkes öğretmen pilotun direktiflerine uymak zorundadır.

26 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa ÖĞRENCİ PİLOTUN / ADAYIN SORUMLULUKLARI - Program dâhilindeki standartlarda ve emniyet içerisinde yürütür. - Uçuş öncesi ve sonrası brifinglere katılır. - Günlük uçuş eğitimin programını takip eder. - Program dahilindeki Nazari derslere katılır ve takip eder. - Aldığı eğitimlerle ilgili günlük kayıtları tutar. - Uçuş öncesi ve sonrası öğretmeniyle bire bir brifing yapar. - Uçuş esnasında sürekli öğretmen talimatlarına uyar, hava aracının - Limitler dışında kullanmaz. - Gerçek emercensi durumlarda komutayı öğretmen pilota devreder. - Sürekli olarak dışarıda uçan trafikleri gözler - Hava aracının uçuşa hazırlığını kontrol eder. - Kurs boyunca düzenli bir yaşantı içinde olması gerekir. - Alkol ve uyuşturucu kullanmaz.

27 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa UÇUŞ EĞİTİMİ Uçuş eğitimi, GDH Tip İntibak Eğitim Organizasyonu Eğitim El Kıtabı usullerine göre yapılacaktır.

28 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa HAVA ARACININ BELGELERİ Taşınması Gereken Dokümanlar Aşağıdaki dokümanlar helikopterde taşınmalıdır. 1) Tescil Sertifikası. 2) Uçuşa Elverişlilik Sertifikası 3) Gürültü Sertifikası (Varsa). 4) İşletme Ruhsatı. 5) Telsiz Ruhsatı. 6) Taahütname 7) Helikopter Sigorta Poliçesi. 8) Hava Aracı Teknik Arıza Raporu. Uçuş ekibi görevlileri lisanslarını, sağlık sertifikalarını yanlarında bulundurmak zorundadır Taşınması Gereken El Kitapları - Helikopter Uçuş El Kitabı. - Hava Aracı Işletici Şirket İşletme El Kitabı Taşınması Gereken Diğer Bilgi ve Formlar - Uçuş Operasyon Planı (Journey Log). - Helikopter Teknik Logu. - Uçuş Planı. - Notam - Meteorolojik Bilgiler. - Ağırlık ve Denge Dokümanları. - Otorite ve İşletmeye Gerekli Raporları Vermek İçin Uygun Formlar. - Arama Kurtarma Servisleri İle İlgili Bilgi.

29 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa BELGELERİN MUHAFAZASI - Dokümanların muhafazası EASA ve SHGM nin düzenlemelerinde belirtilen usul ve kurallara göre yapılır. - Dokümanların muhafaza süreleri aşağıda gösterilmiştir. DOKÜMAN SAKLAMA SÜRESİ Operasyon Uçuş Planı 3 ay Helikopter Teknik Logu Son girişten sonra 24 ay NOTAM Dokümanları 3 ay Ağırlık ve Denge Dokümanı 3 ay Uçuş Raporları Uçuş ve Görev Sürelerinin Geçildiğine Dair Raporlar Hava Olayı Raporları 3 ay 3 ay 24 ay Kaza-Kırım Raporları Süresiz Uçuş, Görev ve Dinlenme Süreleri Lisanslar Dönüştürme Eğitimi ve Kontrolleri 15 ay Mürettebat işletme için çalıştığı sürece 5 yıl Yineleme Eğitimi ve Kontrolleri 5 yıl Hava Yolu ve Meydan Yeterliliği 5 yıl Tip İntibak Eğitim ve Kontrolleri 5 yıl

30 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa MÜRETTEBATIN YETERLİLİK KAYITLARI(LİSANS VE SERTİFİKALAR) Uçuş ekibi kayıtları eğitim tesisinde saklanır. Uçuş Öğretmenlerii ve idari işler elemanı kayıtların güncel olmasından ve süresi dolmadan yetkilerin talimatlara göre yenilenmesinden sorumludur. GDH TİEOTİEO da görev yapan her eğitim personeli için bir dosya açılır ve bu dosyada aşağıdaki bilgiler saklanır: 1) Kişisel Bilgiler - Kimlik ve Diğer Bilgileri - Adresi ve Telefon Numarası - Sigortalı İşe Giriş Bildirgesiİş Sözleşmesi 2) Geçerli Lisans Kopyası 3) Geçerli Sağlık Sertifikası Kopyası 4) Yetkileri 5) Varsa SHGM Tarafından Onaylanmış Form-4 u 6) Eğitim Sertifikaları 7) Çalıştırılan yabancı pilot varsa bunlara ait geçerli çalışma izni ve yabancı pilot çalıştırma yetki belgesi Alınan yeni eğitimler eğitim kayıtları bölümüne eklenir. Personel kayıtlarına ulaşmak SHGM yetkili personeli ve Eğitim Müdürü haricinde izne tabidir.

31 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Rev no 02 Sayfa BELGELERİN YENİLENMESİ(SAĞLIK RAPORU VE SERTİFİKASI) Yetkilerin Yenilenmesi - GDH Tip İntibak Eğitim Organizasyonunda görevli Tip İntibak Uçuş Öğretmenleri (TRI/H) sahip oldukları yetkilerin zamanında yenilenmesinden bizzat kendileri sorumludur. - Eğitim Müdürü de organizasyonda görevli öğretmenlerin yetki geçerlilik sürelerini takip eder; yenileme için gerekli planlama ve koordinasyonu gerçekleştirir. - Tip İntibak Uçuş Öğretmenlerinin (TRI/H) yetkilerinin yenilenmesi, PART-D de belirtilen eğitim programının uygulanması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir Tip Yetki (TR) Süresinin Uzatılması ve Yenilenmesi - Tip yetkilerinin süresi, yetkinin ilk verildiği tarihten itibaren bir yıldır. Uzatma yapıldığında bu süre yetkinin son bulduğu tarihten başlar. - Tip yetki süresinin uzatılması için; 1) Yetkinin son bulma tarihinden üç ay önceki süre içinde ilgili helikopter tipinde yeterlilik kontrolü yapılmalı, 2) Yetkinin geçerli olduğu süre içinde en az iki saat o tip ile uçulmuş olmalıdır. - Geçersiz hale gelmiş olan tip yetkisinin yenilenmesi için; 1) Tazeleme eğitimi tamamlanmalı, 2) Yeterlilik kontrolü başarıyla geçilmelidir. 3) Tip yetkisi, yenileme şartlarının tamamlandığı tarihten itibaren geçerli olur Aletle Uçuş Yetki (IR) Süresinin Uzatılması ve Yenilenmesi - Alet yetkisi bir yıl için geçerlidir. - Alet uçuş yetkisinin yenilenmesi; tip yetkisinin uzatılması ve yenilenmesi için yukarıda madde de belirtilenlerle birleştirilerek yapılır. - Eğer yetki tek pilota sertifikalı helikopterlerde kullanılacaksa, tek pilota ya da çok pilota sertifikalı helikopterlerle uzatma yapılır. - Yetki geçersiz hale gelmişse SHGM belirlenen ilave yenileme eğitimi alınır. - Alet yetkisinin imtiyazları 7 yıldan daha fazla kullanılmamışsa yeniden teorik bilgi sınavı ve yetenek testine girmesi gereklidir Tip İntibak Öğretmeni (TRI) Yetki Süresinin Uzatılması(Temdit) ve Yenileme JAR FCL-2 ve SHT 2 ye göre SHGM tarafından verilen öğretmenlik yetkileri üç yıl süreyle geçerlidir. Yetki temdidi için öğretmen pilot aşağıdaki üç şarttan ikisini yerine getirmelidir. 1) Yetkisinin geçerlilik süresi içerisinde, FI (H) olarak, 50 saatlik uçuş eğitimi FI (H), TRI (H),IR(H) ve Examiner olarak vermiş olmalıdır. Verdiği bu uçuş eğitiminin en az 15 saati öğretmenlik yetkisinin son 12 ay içinde verilmiş olmalıdır. 2) Uçuş öğretmeni yetkisinin bitiş tarihinden önce Uçuş Öğretmeni Tazeleme Semineri almalıdır. 3) Uçuş öğretmeni yetkisinin bitiş tarihinden önce yeterlilik kontrolünden (proficiency check) geçmelidir. - Öğretmen Pilot yetki geçerlilik süresi içerisinde yukarıdaki 3 maddeden 2 sini yerine getirmiş olması yeterlidir.bu durumda ilk yetki uzatımı için yeterlilik kontrolüne girmeyecektir.ancak bir sonraki yetki süre uzatımında yeterlilik kontrolüne girecektir - Yetkinin geçerlilik süresinin sona ermiş olması halinde aday yenileme öncesindeki 12 ay içerisinde, yukarıdaki 2 ve 3. Madde içerisinde belirtilen koşulları karşılayacaktır.

32 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Rev no 02 Sayfa Sağlık Sertifikalarının Yenilenmesi - GDH Tip İntibak Eğitim Organizasyonunda görevli Tip İntibak Uçuş Öğretmenleri (TRI/H) sağlık sertifikalarının zamanında yenilenmesinden bizzat kendileri sorumludur. - Eğitim Müdürü de organizasyonda görevli öğretmenlerin sağlık sertifikası geçerlilik sürelerini takip eder; yenileme için gerekli planlama ve koordinasyonu gerçekleştirir. - Organizasyonda görevli öğretmenler birinci sınıf sağlık sertifikasına sahip olmalıdır. - Birinci sınıf sağlık raporunun geçerlilik süresi 40 yaşına kadar 12 ay olup, bu süre 40 yaşından sonra 6 aydır. - Sağlık raporları Sivil Havacılık Genel Müdürlügü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınır.

33 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Sayfa UÇUŞ GÖREV SÜRELERİ VE UÇUŞ KISITLAMALARI(ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ) Uçuş görev süresi ve uçuş süresi sınırlamaları ile ilgili uygulama esasları; Güneydoğu Havacılık Uçuş ve Uçuş Görev Süresi Uygulama ve Kayıt Esasları Prosedüründe (Eğitim El Kitabi Ek-6) belirtilmiştir Tip İntibak Uçuş Öğretmenleri (TRI/H) İçin Uçuş Görev Süresi Ve Uçuş Süresi Sınırlamaları (SHT 6A-50 Rev 06) GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK 3 AYLIK 6 AYLIK YILLIK AZAMİ UÇUŞ SÜRESİ 10 Saat 60 Saat AZAMİ UÇUŞ SÜRESİ 6 Saat 36 Saat 110 Saat 300 Saat 500 Saat 1000 Saat Öğrenciler İçin Uçuş Görev Süresi Ve Uçuş Süresi Sınırlamaları (SHY- 1; SHT 6A-50) GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK AZAMİ UÇUŞ GÖREV SÜRESİ 10 Saat 60 Saat - AZAMİ SÜRESİ UÇUŞ 3 Saat 15 Saat 60 Saat AZAMİ NAZARİ DERS SÜRESİ 6 Saat 30 Saat 120 Saat Not 1: Uçuş eğitim periyodu azami saat olup, günlük uçuş eğitim periyodu sayısı azami 2 adettir. Not 2:Öğrenciler için Günlük 03:00 saat uçuş limiti Yeterlilik Kontrollerini,Öğretmen tazeleme ve kontrollerini ve tazeleme eğitimlerini kapsamamaktadır.

34 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 31 Ekim 2014 Sayfa DİNLENME SÜRELERİ(ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ İÇİN) Tip İntibak Uçuş Öğretmenleri (TRI/H) İçin Dinlenme Süreleri (SHT 6A-50 Rev 06) - Tip İntibak Uçuş Öğretmenleri (TRI/H) için, günlük dinlenme süreleri, 8 saatten az olmamak üzere uçuş süresinin iki katından az olamaz. - Dinlenme süreleri kesilerek görev ve eğitim planlanamaz Öğrenciler İçin Dinlenme Süreleri (SHT 6A-50 Rev 06) - Öğrenciler için, günlük dinlenme süreleri, 8 saatten az olmamak üzere uçuş süresinin iki katından az olamaz. - Dinlenme süreleri kesilerek görev ve eğitim planlanamaz. - Öğrencilerin günde iki periyot uçuş eğitimi yaptığı durumlarda; her iki periyot arasındaki minimum dinlenme süresi 00:30 saattir.

35 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 31 Ekim 2014 Sayfa PİLOT LOGBOOKLARI - Şahsi uçuş kayıt defterleri (Logbook) doldurulurken JAR-FCL ve IEM-FCL de belirtilen kurallar esas alınacaktır. - Şahsi uçuş kayıt defterleri, SHGM tarafından kabul edilen formatta olmalıdır. - Kayıtlar uçuştan hemen sonra, mürekkepli kalemle ve bizzat uçan kişi tarafından yapılacaktır. - Uçuş öğretmenleri uçuşlarını hem birinci pilot (pilot in command), hem de öğretmen pilot (as flight instructor) hanelerine kaydedecektir. - Öğrenciler uçuşlarını dual hanesine kaydedecek; fakat bu uçuşlar, notlar ve onay (remarks and endorsments) hanesi kullanılarak öğretmen pilot tarafından onaylanacaktır.

36 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 31 Ekim 2014 Sayfa UÇUŞ PLANLAMASI (GENEL) - Eğitim uçuşlarının planlaması Eğitim Müdürü tarafından yapılır. - Eğitim Müdürü, yaptığı uçuş planlamasını uçuştan bir gün önce Sorumlu Müdürün onayına sunar. - Onayı takiben, Sorumlu Müdürün direktifiyle, bakım müdürlüğü tarafından helikopter uçuşa verilir. - Öğrenci; uçuş öğretmeninin kontrolünde, uçuş planlama kısmıyla gerekli koordinasyonu yaparak helikopteri uçuşa hazırlar. - Öğrenci performansının devamlılığı için gereken önlemler de düşünülerek öğrenci uçuşları mümkün olduğunca her gün uçulacak şekilde planlanır. - Uçuş planı takip edilirken, meteoroloji ve bakım kısıtlamalarıyla karşılaşılırsa, nazari ve uçuş eğitim konularının entegrasyonunu bozmamak için, eğitim müdürü planda gerekli değişiklikleri yapar. - Değişiklikler Sorumlu Müdürün onayıyla yürürlüğe girer.

37 GENEL OPERASYON Bölüm No/Tanıtımı 1 Rev Tarihi 09 Temmuz 2015 Rev no 02 Sayfa UÇUŞ EMNİYETİ (GENEL) Genel Esaslar - GDH Tip İntibak Eğitim Organizasyonunda uçuş emniyeti görevli bütün personelin birinci öncelikle dikkat edeceği konudur. - Tip İntibak Organizasyonunu; uçuş emniyet faaliyetlerinin yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması açısından Güneydoğu Havacılık İşletmesi A.Ş. nin bir parçasıdır. - Bu bağlamda, GDH Kalite ve Emniyet Sistem Yöneticisi, GDH Emniyet Yönetim Sistemi El Kitabı esaslarına göre Tip İntibak Organizasyonunun da uçuş emniyet faaliyetlerini yürütür. - Eğitim Müdürü, GDH Kalite ve Emniyet Sistem Yöneticisi ile devamlı irtibat ve koordinasyon halinde olacaktır Uçuş Emniyet Tedbirleri - Öğretmen pilotlar ve adaylar; periyodik sağlık süresi ve lisans/sertifikalarının geçerlilik süresi dolduğunda, alkol, yatıştırıcı, uyku getirici, kokain, tiner vb. gibi maddeler aldığında, herhangi bir rahatsızlık nedeniyle rapor aldığında ve/veya doktor kontrolünü gerektirecek düzenli ilaç tedavisine devam ettiğinde uçamaz. - Alkol alınmasını müteakip saat, kan bağışında bulunulmasını müteakip saat, aşı yaptırılmasını müteakip saat geçmeden uçuş yapamaz. - Uçuş eğitim faaliyeti esnasında hava aracında bulunan mevcut muhabere cihazı eğitim amaçlı dahi kapatılamaz. - Eğitim el kitabının içerisinde yer alan kurs programı, kurs süresi, uçuş ve yer ders süreleri azaltılamaz. - Helikopterlerin uçuşa hazırlanması, motor çalıştırma, helikopterlerin uçuşa gönderilmesi ve uçuştan dönen helikopterlerin karşılanması ile ilgili prosedürler bütün personel tarafından bilinecektir. - Uçuş eğitimi esnasında; uçuş öğretmenleri, öğrenci ile yaptığı konuşmaların yanı sıra radyo frekansında konuşan diğer trafiklerin konuşmalarını takip edeceklerdir. Bu konuşmalara göre hangi hava aracının nerede ve ne yapmakta olduğu bilecektir. Özellikle kısıtlı meteorolojik şartlarda yapılan uçuşlarda bu husus daha da önem kazanmaktadır. - Geçmişte meydana gelmiş hava aracı kazaları, hava olayı raporları ve özellikle Helikopter üreticileri tarafından yayınlanmış olan güvenlik notlarında yazılı hususlar, uçuş öğretmenleri tarafından her fırsatta öğrencilere anlatılacaktır. Bu olaylardan ders alınması gerektiği vurgulanarak, uçuş emniyetinin devamlılığı ve bu kurallara uyulmadığı durumlarda neler olacağının bilincine varılması sağlanacaktır Hava Aracı Takip Sistemi (HATS) Uygulamaları - Hava aracı taki,p sistemi uçuş öncesi motor çalıştırılmadan açılarak kayda başlaması sağlanır - Uçuş boyunca açık bulundurularak tüm uçuşun takibi ve kaydı sağlanır. - Cihaz,uçuşun bitimini müteakip motor susturulduktan sonra kapatılır ve şarj edilerek bir sonraki görev için şarjlı bulundurulur.ana üsten ayrı uzun süreli uçuş görevleri için taşınabilir şarj cihazı hava aracında bulundurulmaktadır. - Cihaz bakımları, güncelleştirmeler hizmet alınan firma ile uzak bağlantı veya telefon kullanılarak yapılmaktadır. - Cihaz da arıza olması durumunda hizmet alınan firmadan teknik destek alınır.

38 TEKNİK Bölüm No/Tanıtımı 2 Rev Tarihi 31 Ekim2014 Sayfa 2-1 İÇİNDEKİLER 2.1 HELİKOPTERİ TANITICI BİLGİLER Bell-430 (TC-HHA/TC-HAD) AS-350 B3 (TC-HFD/TC-HSN) HAVA ARACININ KULLANIMI(ÇEKLİST,KISITLAMALAR,HAVA ARACININ BAKIM VE TEKNİK LOGLARI) AS 350B3 ÇEKLiST Bell-430 Çeklist EMERCENSİ USULLER TELSİZ VE RADYO SEYRÜSEFER ALETLERİ KABUL EDİLEBİLİR NOKSANLIKLAR

39 TEKNİK Bölüm No/Tanıtımı 2 Rev Tarihi 31 Ekim2014 Sayfa HELİKOPTERİ TANITICI BİLGİLER Bell-430 (TC-HHA/TC-HAD) Bell-430 Temel Özellikleri CHARACTERISTIC IMPERIAL - SKIDS (WHEELS) METRIC - SKIDS (WHEELS) Standard Seating Capacity 9 Max. Seating Capacity 9 Empty Weight Useful Load Maximum Gross Weight (Internal) Baggage Compartment Volume Engine Manufacturer and Model Transmission Rating Usable Fuel (Standard Tanks) 2406kg 1676kg 4218kg. 500Lb(227kg) Allison 250-C40B 9598 RPM N2 578 kg. PERFORMANCE V.N.E. 150 kt. Fast Cruise 120 k t. Hover Ceiling O.G.E. Hover Ceiling I.G.E. Maximum Range (Standard Tanks) Maximum Endurance (Standard Tanks) ft ft 260 nm. 2 sa. 10 dk. Helikopterin gövde ve kabin içi ölçüleri aşağıda verilmiştir. BELL-430 Gövde Ölçüleri Yükseklik : 3.70 m Genişlik : 3.51 m Uzunluk : m Skid genişliği : 2.93 m BELL-430 Kabin Ölçüleri Yükseklik : 130 cm Genişlik : 137 cm Uzunluk : 246 cm

40 TEKNİK Bölüm No/Tanıtımı 2 Rev Tarihi 31 Ekim2014 Sayfa AS-350 B3 (TC-HFD/TC-HSN) AS-350 B3 Temel Özellikleri CHARACTERISTIC IMPERIAL - SKIDS (WHEELS) METRIC - SKIDS (WHEELS) Standard Seating Capacity 6 Max. Seating Capacity 6 Empty Weight Useful Load Maximum Gross Weight (Internal) Maximum Gross Weight (External) Internal Floor Space Baggage Compartment Volume Engine Manufacturer and Model 1241 kg 1009 kg 2250 kg 1400kg 3 m2 0,55 m2 Turbomeca Arriel 2B1 Transmission Rating --- Usable Fuel (Standard Tanks) 540 Lt PERFORMANCE V.N.E. Fast Cruise 155 kts 147 kts Hover Ceiling O.G.E (+20) Hover Ceiling I.G.E (+20) Maximum Range (Standard Tanks) 467 km Maximum Endurance (Standard Tanks) 3h 23 Helikopterin gövde ve kabin içi ölçüleri aşağıda verilmiştir. AS-350 Gövde Ölçüleri Yükseklik : m Genişlik : m Uzunluk : m Skid genişliği : 2.40 m AS-350 Kabin Ölçüleri Yükseklik : m Genişlik : m Uzunluk : m

41 TEKNİK Bölüm No/Tanıtımı 2 Rev Tarihi 31 Ekim2014 Sayfa HAVA ARACININ KULLANIMI(ÇEKLİST,KISITLAMALAR,HAVA ARACININ BAKIM VE TEKNİK LOGLARI) AS 350B3 ÇEKLiST Helikopterin Flight Manuel inde belirtilmiştir Bell-430 Çeklist BEFORE EXTERIOR CHECK Mission planning Completed. Publications Checked. BAT Switch OFF. Fire Extinguisher Switches (ENG 1 and ENG 2) NORM. No ARM Message Visible. Hand Held Fire Extinguisher(s) Security and Condition. Rotor Brake (if installed) Off, Handle İn Up Detent (Locked) Position. NOTE If helicopter is not parked on level surface, fuel sump may not properly drain contaminants. Fuel sumps Drain samples as follows: ENGINE 1 and ENGINE 2 FUEL VALVE switches OFF. ENGINE 1 and ENGINE 2 FUEL PRIME switches OFF. BAT switch ON. BUS INTCON switch Press. Fuel drain buttons (left and right) Press to drain samples, then release. Check drain valves close when drain valves are released. Fuel quantity Check. POSN LT switch ON. ANTI COLL LT switch ON. Anti-collision and position lights Check for proper operation. BAT switch OFF. Ground handling equipment Removed and clear of helicopter. EXTERIOR CHECK 1. FUSELAGE RIGHT SIDE Static ports Unobstructed. Crew and passenger doors Condition; doors closed. Windows Condition and security. Check emergency exit filler strip firmly seated in retainer groove. Hydraulic system Filter bypass indicators (2) in and reservoir full of fluid.