GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi"

Transkript

1 GENEL MUHASEBE KVYK- Diğer Borçlar KVYK- Alınan Avanslar KVYK- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri KVYK- Kısa Vadeli Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

2 DİĞER BORÇLAR

3 DİĞER BORÇLAR Diğer borçlar grubu, herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde veya bir yıldan daha fazla sürede ödenmesi düşünülen borçların kaydedildiği hesapları kapsamaktadır. Bu borç türü işletmenin çalışanları, ortakları ve diğer ilgili taraflarla olan ilişkilerinden doğan borçların düzenlediği bir bilanço grubudur. Tekdüzen Hesap Planı nda kısa vadeli borçlar 33 DİĞER BORÇLAR grubunda ve uzun vadeli borçlar 43 DİĞER BORÇLAR grubunda izlenmektedir.

4 KISA VADELİ DİĞER BORÇLARIN TÜRLERİ Bu hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde ödenmesi düşünülen borçların kaydedildiği hesapları kapsar.

5 UZUN VADELİ DİĞER BORÇLARIN TÜRLERİ Bu hesap grubu, herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş vadeleri bir yıldan fazla süreli bulunan borçların kaydedildiği hesapları kapsar.

6 DİĞER BORÇLAR

7 331 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI Bu hesap, işletmenin ortaklarına olan borçlarının düzenlendiği bir hesaptır. İşletmenin henüz yerine getiremediği ve ortaklarına ödemekle yükümlüğü olduğu; temettü borçları, sözleşmeye bağlı ek ödemelere ilişkin borçlar, senetli veya senetsiz borçları izlenmektedir. Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

8 431 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara bir yıldan uzun vadeli olan borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, borcun vadesi bir yılın altına düşmesi halinde ise 331 Ortaklar Borçlar Hesabına aktarılarak borç kaydedilir.

9 İşletme, Ortaklarına Çeşitli Sebeplerle Borçlanabilir. Bunlar; Ortaklara ödenecek temettüler (kâr payı), İşletmenin sermaye azaltımına gitmesi nedeniyle ortaklara ödenecek sermaye payları, İşletmenin kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaklardan borç alması, Ortakların banka ve finans kurumlarından veya sermaye piyasalarından kendi adına sağladığı borçlar, Ortakların sağladığı gayri nakdi teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar, İşletmenin sona ermesi ve tasfiyesi nedeniyle ortaklara ödenecek paylar, İşletmenin birleşme, bölünme veya tür değiştirme nedeniyle ortağın ayrılmasından kaynaklanan sermaye payları, Ortağın ölümü, iflası gibi nedenlerle işletmeden ayrılması durumunda ortağaödenecek tutarlar.

10 ÖRNEK Özel X Hastanesi, nakit sıkıntısını gidermek amacıyla tarihinde ortağı Onur Sağlam dan TL borç para almıştır. Paranın yarısı 6 ay içinde %8 faiz oranı ile birlikte ödenecektir. Diğer yarısı ise 18 ay sonra toplam TL faiz tutarı ile birlikte ödenecektir. 5 ay sonra TL (%8) faiz bankadaki hesaptan ödenmiştir. Dönem sonunda hastane vadesi bir yılın altına düşen borcunu ilgili hesaba aktarmış ve döneme ait TL lik faizin tahakkukunu yapmıştır. 18. ayın sonunda X hastanesi ortağı Onur Sağlam a olan borcuna karşılık, ortağının TL lik vergi borcunu ödemiş, geri kalan tutar için ise çek düzenleyip vermiştir. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK Kasa Hesabı 331 Ortaklara Borçlar Hesabı 431 Ortaklara Borçlar Hesabı Ortak Onur Sağlam dan borç para alınması

11 ÖRNEK Ortaklara Borçlar Hesabı 780 Finansman Giderleri 102 Bankalar Hesabı Onur Sağlam a kısa vadeli borcun ödenmesi Ortaklara Borçlar Hesabı 331 Ortaklara Borçlar Hesabı Uzun vadeli borcu Kısa vadeliye aktarılması Finansman Giderleri 381 Gider Tahakkukları Hesabı Faiz Tahakkuku Ortaklara Borçlar Hesabı 381 Gider Tahakkukları Hesabı 780 Finansman Giderleri 100 Kasa Hesabı 103 Verilen Çekler ve Öd. Emirleri (-) Onur Sağlam a uzun vadeli borcun ödenmesi

12 332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR HESABI İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine olan borçlarının izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir. İştirak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden bahsedebilmek için sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya yönetime katılma hakkının en az %20 en fazla %50 oranında bulunması gerekir.

13 432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR HESABI İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine vadeleri bir yıldan uzun olan borçlarının izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, borcun vadesi bir yılın altına düşmesi halinde ise 332 İştiraklere Borçlar Hesabına aktarılarak borç kaydedilir.

14 ÖRNEK 332 Özel X Hastanesi, tarihinde iştirakçi olan NKR işletmesinden TL borç almıştır. İki ay sonra NKR ye olan borcunu TL faizi ile birlikte nakit olarak ödemiştir. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK Kasa Hesabı 332 İştiraklere Borçlar Hesabı NKR İşl. borç para alınması İştiraklere Borçlar Hesabı 780 Finansman Giderleri 100 Kasa Hesabı NKR işl. Borcun ödenmesi

15 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR HESABI Ana ortaklık olarak bilinen başka bir işletme tarafından dolaylı bir şekilde kontrol edilen işletme bağlı ortaklık olarak adlandırılmaktadır. Bir şirketin sermayesinin, %50'den fazlasına isabet eden hisse senetleri en az bir yıl satmamak amacıyla alındığında, bu şirket işletmenin bağlı ortaklığı olmaktadır.

16 333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR HESABI İşletmelerin sermaye taahhüdünden borçları hariç olmak üzere faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklara olan borçlarının izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

17 433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR HESABI İşletmelerin sermaye taahhüdünden borçları hariç olmak üzere faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklara bir yıldan uzun vadeli olan borçlarının izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, borcun vadesi bir yılın altına düşmesi halinde ise 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabına aktarılarak borç kaydedilir.

18 335 PERSONELE BORÇLAR HESABI İşletmenin personeline olan çeşitli borçların izlendiği hesaptır. Personelin tahakkuk edip de henüz ödenmeyen ücretleri ve avansı aşan seyahat giderleri vb. alacaklarının personele ödeninceye kadar tutulduğu hesaptır. Hesabının İşleyişi: Ortaya çıkan personele borçlar bu hesabın alacağına kaydedilir, ödenmesi halinde borcuna kaydedilir.

19 Personele Ücret Tahakkuku ile İlgili Hesaplar Ücret, bir üretim faaliyetine bedensel ve düşünsel çaba harcayarak katkıda bulunan kişiye emeğinin karışığı olarak verilen bedeldir. Personelin ücreti hesaplandığında; 335 Personel Borçlar Hesabı 360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı 361Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı kullanılır (369 Sendika Kesintisi)

20 İşçiden yapılacak kesintiler: 1. SGK primi işçi payı = Brüt ücret X %14 2. İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret X %1 3. Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret - (SGK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı) 4. Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı X %15 5. Damga vergisi = Brüt ücret X % Kesintiler toplamı = SGK İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi 7. Net ücret = Brüt ücret Kesintiler toplamı İşverenden yapılacak kesintiler: 1. SGK Primi işveren payı = Brüt ücret x %20,5 2. İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret X %2

21 2015 yılı gelir vergisi oranları: * (ücret gelirlerinde TL nin TL si için TL) ** (ücret gelirlerinde 106,000 TL den fazlasının TL si için TL) GELİR VERGİSİ ORANLARI 2015 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları TL kadar % TL sinin TL si için TL, fazlası için % TL sinin TL si için 5,200 TL, * fazlası için % TL sinden fazlasının TL si için TL, ** fazlası için %35

22 ÖRNEK-335 Hastanede çalışan Sözleşmeli hemşire personel (4b) için 05 Şubat 2015 tarihinde maaş bordrosu düzenlenmiştir. Brüt Ücret: Kesintiler: Sosyal Sigorta Primi (SGK işçi payı%14): TL İşsizlik Sigortası İşçi Payı %1: Gelir Vergisi: TL Damga Vergisi: 1.496TL Ödenecek Net Ücret: TL SGK Primi işveren payı = TL İşsizlik sigortası işveren payı= TL Söz konusu ücret bordrosunun tahakkuk ve 10 gün sonraki ödemenin muhasebe kaydı

23 ÖRNEK-335 Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK Hizmet Üretim Maliyeti Memur Ücret ve Giderleri -Brüt Ücret -İşveren payları 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Gelir vergisi -Damga Vergisi 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri SGK İşçi Payı -SGK İşveren Payı 335 Personele Borçlar Hesabı /b Hemşire Personeli Maaş Tahakkuku Personele Borçlar Hesabı Bankalar Hesabı 4/b Hemşirelik maaş ödemesi

24 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI Ticari bir işlemden doğmayan ve diğer borçlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen borçların izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

25 ÖRNEK-336 Hastane tarihinde hastanede kullanmak üzere TL (+%18 KDV) tutarında bir bilgisayar veresiye olarak satın alınıyor. 1 ay sonra borç peşin olarak ödeniyor. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK Demirbaşlar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı Veresiye demirbaş alımı Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 100 Kasa Hesabı Borcun peşin ödenmesi

26 337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (-) Bilanço gününde, diğer borçlar gurubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı'na alacak kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı'na aktarılarak kapatılır. R= a x n x t / [36.500(36.000) + (n x t)}

27 437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (-) Bilanço gününde, uzun vadeli diğer borçlar gurubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı'na alacak kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı'na aktarılarak kapatılır. R= a x n x t / [36.500(36.000) + (n x t)}

28 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI Kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya taksite bağlanmış olup bir yıldan daha uzun bir sürede ödenecek olan kısmının izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Bir yıldan uzun vadeli kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar ile 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı'ndan vadeleri bir yılı aşan borçlar hesaba alacak; vadesi bir yılın altına düşenler kısa vadeli yabancı kaynaklarda yer alan ilgili hesaplara aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.

29 ALINAN AVANSLAR

30 ALINAN AVANSLAR Bir hizmetin görülmesi ya da varlığın tesliminden önce alıcı tarafından yapılan peşin ödemeler veya avanslar nedeniyle ortaya çıkan borçlardır. İşletmenin üçüncü kişilerle ticari faaliyetlerine ilişkin satışlarında alıcının vazgeçmesini önlemek amacıyla işletmenin bir satış şartı olarak talep ettiği bedeldir. Benzer şekilde alıcı da, satıcının sattığı varlığı sözleşilen şartlarda teslim etmesini garantilemek amacıyla aynı şartı talep edebilir. Şarta bağlı alınan parasal bedel işletme açısından kazanılmamış bir gelirdir.

31 ALINAN AVANSLAR

32 ÖRNEK-340 Sosyal güvenliği olmayan bir hasta tarihinde hastaneye yatmış ve yatışında işlemlere mahsuben 800 TL nakit avans alınmıştır. Hastanın tedavisi tarihinde tamamlanmış, tedavi gideri olarak tahakkuk eden 650 TL üzerinde kalan avans hastaya nakit olarak iade olunmuştur. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK Kasa Hesabı Alınan Avanslar Hesabı Hastadan nakit avans alınması Alınan Avanslar Hesabı 100 Kasa Hesabı Hastaya yapılan avans iadesi

33 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ

34 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ Bu grup, yıllara yaygın taahhüt işleri yapan işletmelerin üstlendikleri işlerden, gerçekleştirdikleri kısım karşılığında aldıkları hakedişlerin izlendiği hesapları kapsar. İşletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden, tamamladıkları kısımlar için düzenlenen hakediş bedellerinin izlendiği hesaplardır. Bu hesaplar hesaplara paralel olarak düzenlenir.

35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ İşletme tarihinde işini yaptığı bir firmanın inşaatı için TL tutarında birinci hakediş bedelini nakit olarak alıyor. İşletme tarihinde firmadan ikinci hakediş olarak TL nakit alıyor tarihinde inşaatın geçici kabulü yapılıyor. (KDV ve vergiler hariç tutulmuştur) Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK Kasa Hesabı Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabı Birinci hakediş bedelinin nakit alınması Kasa Hesabı 350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabı İkinci hakediş bedelinin nakit alınması Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabı 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı İnşaatın geçici kabülünün yapılması

36 KISA VADELİ ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

37 KISA VADELİ ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İşletmenin sorumlu veya mükellef sıfatıyla, ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sigorta primi, sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının izlendiği hesap grubudur.

38 KISA VADELİ ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

39 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Vergi, resim, harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça hesaplar alacak olarak kaydedilir, ödemeler yapıldıkça hesap borçlanır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek ertelenmiş veya takside bağlanmış vergiler varsa, bunlar 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı'na aktarılır.

40 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI İşletmenin, personelin hakedişlerinden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu, personele ait emeklilik keseneği ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence sosyal güvenlik kuruluşuna ödenecek diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacak olarak kaydedilir ve ödemeler yapıldıkça hesap borçlandırılır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri varsa, bunlar 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı'na aktarılır.

41 362 Ödenecek döner sermaye yükümlülükleri hesabı Ödenecek döner sermaye yükümlülükleri hesabı; Hazine hissesi, idare masraflarına katılma payı, bilimsel araştırma projelerine katılım payı, amortisman payı, işletmelerce ayrılan merkez hissesi, sosyal hizmetler payı gibi payların izlenmesi için kullanılır. Ödenecek döner sermaye yükümlülükleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir: a) Alacak 1) Hesaplanan paylar, bir taraftan bu hesaba alacak, hizmet üreten işletmelerde 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı, diğerlerinde 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabına borç kaydedilir. B) Borç 1) Hazineye veya ilgili kurum bütçesine yatırılan veya ilgili kuruma gönderilen tutarlar bu hesaba borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ya da ilgili diğer hesaba alacak kaydedilir. 2) Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya takside bağlanmış döner sermaye yükümlülüklerine ilişkin tutarlar bu hesaba borç, 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına alacak kaydedilir.

42 363 Ödenecek döner sermaye ek ödemeler hesabı Ödenecek döner sermaye ek ödemeler hesabı, işletmelerce, personele maaş dışında katkı payı, ek ödeme, prim, huzur hakkı gibi değişik adlarla yapılan ödemelerin tahakkukunun izlenmesi için kullanılır. Ödenecek döner sermaye ek ödemeler hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir: a) Alacak 1) Personele maaş dışında değişik adlarla ödenecek tutarlar bir taraftan bu hesaba, yapılan kesintiler ilgili hesaplara alacak, 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı veya 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı ya da diğer ilgili gider hesaplarına borç kaydedilir. b) Borç 1) Personele yapılan ödemeler bu hesaba borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaba alacak kaydedilir.

43 366 Merkez hissesi hesabı Mevzuatları gereğince işletmelerin ayırarak merkez döner sermaye muhasebe birimi hesabına aktardıkları merkez hissesi tutarlarının, ilgili idare merkez döner sermaye muhasebe birimi tarafından izlenmesi için kullanılır. Merkez hissesi hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. a) Alacak 1) Merkez döner sermaye muhasebe birimi hesabına aktarılan tutarlar bu hesaba alacak, 102 Bankalar Hesabına borç kaydedilir. b) Borç 1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan yapılan ödemeler bu hesaba borç, 100 Kasa Hesabı veya 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaba alacak kaydedilir.

44 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI Kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme ve taksitlendirme süresi bilanço tarihinde bir yıldan az olan vergi ve yükümlülükleri kapsar. Hesabının İşleyişi: Vadelerinde ödenemeyen vergi ve diğer yükümlülüklerle erteleme veya taksitlendirme süresi bir yıldan az olanlar ile vadesi bir yılın altına düştüğü için 438 nolu hesaptan bu hesaba aktarılanlar, hesabın alacağına kaydedilir. Ödenmeleri halinde hesaba borç olarak kaydedilir. Ancak, vadesi geçmiş vergi ve diğer yükümlülüklerde erteleme veya taksite bağlama süresi bir yılı aşanlar bu hesabın borcu karşılığında 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı'na aktarılır.

45 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 36. hesap grubunda yer alan fakat daha önceki hesapların kapsamına girmeyen yükümlülüklerin izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça bu hesap alacak olarak kaydedilir, ödemeler yapıldıkça borç olarak kaydedilir.

46 ÖRNEK Tepe Güvenlik Hizmeti Ltd. Şti, tarihinde DS işletmesine ilettiği faturada TL tutarında bir hizmet bedeli talep etmiştir. KDV de %80 0ranında (4/5) tevkifat uygulanmaktadır. İlgiliye aynı gün ödeme emri düzenlenmiştir Yılı Damga Vergisi %0,948 olmuştur. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK Hizmet Üretim Maliyeti Satıcılar Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler He. 367 KDV Tevkifatı Hesabı Tepe Ltd. Güvenlik Hizmeti Alımı Satıcılar Hesabı Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Tepe Ltd. Güvenlik Hizmeti Alımı Ödeme Emirleri Düzenlenmesi