Mustafa POSLU Yücel EROL Prof Dr Nazmi ORUÇ Başkan Başkan Yardımcısı Üye PLAN BÜTÇE KOMĐSYON RAPORU Tarih : Sayı : 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa POSLU Yücel EROL Prof Dr Nazmi ORUÇ Başkan Başkan Yardımcısı Üye PLAN BÜTÇE KOMĐSYON RAPORU Tarih : 05.01.2010 Sayı : 02"

Transkript

1 PLAN BÜTÇE ve DENETĐM KOMĐSYON RAPORU Tarih : Sayı : 01 Belediye Meclisimiz 04 / 01 / 2010 tarih ve 02 sayılı kararı ile Denetim ve Plan Bütçe Komisyonumuza havale edilen Denetim Komisyonu nun uzaman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma gün sayısı ve ödenecek ücretlerle ilgili konu incelenerek; 5393 Sayılı Belediye Kanun nun 25. Maddesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarından 2 adet uzman personel temin edilmesine, temin edilmediği takdirde kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilerden 2 personel ve bu kişilerin 25 iş gününü aşmamak üzere çalıştırılmasına, Çalıştırılacak personellere maddede öngörülen hesaplama yönetiminin üst limitinden (kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 1000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan kat sayı çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere ödeme yapılacaktır. Kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere yine aynı maddenin aynı paragrafına göre 2000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık kat sayı çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden ödenecektir. Plan Bütçe ve Denetim Komisyonumuzun ortak toplantısında oybirliğiyle karar verilmiştir. Ahmet ĐLKER A.Semra KANDIRMAZ Gülser YANAR Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü Mustafa POSLU Yücel EROL Prof Dr Nazmi ORUÇ Başkan Başkan Yardımcısı Tarih : Sayı : 02 Meclisimizin tarih ve 04 sayılı kararı ile incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale edilen, Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2010 Mali Yılında Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak olan personele ödenecek aylık net ücretlerini belirten tarih ve 2 sayılı yazısı ve eki cetveller komisyonumuzda görüşülmüş olup; 2009 yılında çalışıp, 2010 yılında da çalışmaları uygun görülenlere ait I Sayılı Cetvelde gösterilen boş kadrolarda ve 2010 yılında ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılacak II Sayılı Cetvelde gösterilen boş kadrolarda çalıştırılacaklara ödenecek net ücret, Müdürlükten geldiği şekliyle net ücret olarak ödenmek üzere kabul edilmesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir. Ahmet ĐLKER A.Semra KANDIRMAZ Gülser YANAR Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü Tarih : Sayı : 03 Meclisimizin tarih ve 05 sayılı kararı ile incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale edilen, Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.Maddesi gereği, Belediyemiz Başkanı tarafından Belediyemiz Meclis leri arasından, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlere 2010 Mali Yılında ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusundaki tarih ve 3 sayılı yazısı komisyonumuzda görüşülmüş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.Maddesi gereği, Belediyemiz Başkanı tarafından Belediyemiz Meclis leri arasından, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlere 2010 Mali Yılında ödenecek aylık ödeneğin, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ü oranında brüt ücret olarak ödenmek üzere kabul edilmesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

2 Ahmet ĐLKER A.Semra KANDIRMAZ Gülser YANAR Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü Tarih : 03/02/2010 Karar : Tarih ve 30 Sayılı Karar ile Meclis ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2010 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması inceleme yapılmış, inceleme sonucunda; Canlı Hayvan Naklinde Menşe Düzenlemesi Đle Đlgili Ücretler(KDV) Dahil K.Baş B.Baş 1-5 Adet Arası 5 TL 1-5 Adet Arası 10 TL 5-10 Adet Arası 7,5TL 5-10 Adet Arası 15 TL Adet Arası 10 TL Adet Arası 20 TL 20 Adetten Yukarı 15 TL 20 den Yukarı 25 TL Tek Tırnaklı Hayvan Kanatlı Hayvan Arı 1-5 Adet Arası 10 TL Adet Arası 10 TL 1-20 Kovan 5 TL 5 Adetten Yukarı 15 TL TL Kovan 10 TL den Yukarı 25 TL 40 dan yukarı 15 TL Hayvan Maddeleri Naklinde Menşe Düzenlemesi Đle Đlgili Ücret(KDV) Dahil Küçük Baş Deri ve Sakatat(Adet) Büyükbaş Deri ve Sakatat(Adet) Adet Arası 5 TL Adet Arası 10 TL 100 den yukarı 10TL 100 den yukarı 15 TL Yumurta(Adet) Koyun, Keçi Yapağı ve Tiftik(Kg) Adet arası 10TL 1kg-500 kg 5 TL Adet arası 20TL 500 kg dan yukarı 10 TL den yukarı 25TL 2-PARK VE BAHÇELERLE ĐLGĐLĐ ÜCRETLER 4-Proje onay, Peyzaj düzenleme ücreti (birim m 2 ) (KDV Hariç) 5-Peyzaj Proje uygunluk bedeli birim m 2 (KDV Hariç) 1,10 TL 1,10 TL KARAR: Yüce Meclisçe Bütçe Plan komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2010 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki 2 madde Müdürlüklerden gelen talep doğrultusunda oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ahmet ĐLKER A.Semra KANDIRMAZ Gülser YANAR Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü Tarih : 03 / 02 / 2010 Karar: 5 Meclisimizin 01 / 02 / 2010 tarih ve 29 sayılı kararı ile incelenmek ve tetkik edilmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuza havale edilen Meclis leri Huzur Hakkı ücretleri ile ilgili yapılan incelemede; Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis toplantılarına ve Đhtisas Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının Üçte biri tutarında huzur hakkı ücreti ödenmesine 01 Ocak 2010 dan geçerli olmak üzere oybirliğiyle karar verilmiştir.

3 Ahmet ĐLKER A.Semra KANDIRMAZ Gülser YANAR Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü Tarih : Karar : Tarih ve 66 Sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Şirintepe Mahallesi sokaklarında desenli asfalt, Fevziçakmak ve Zincirlikuyu Mahallelerinde parke taş, tretuvar ve asfalt ile yol yapım işinde kullanılmak üzere Đller Bankasından kredi alınması ve Başkana yetki verilmesi konusu komisyonumuzca inceleme yapılmış, inceleme sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin d bendi Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. Yine aynı kanunun ve maddenin e bendi Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Đçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. Denmektedir. Belediyenin en son kesinleşmiş bütçe gelirleri 2008 yılı olduğundan aşağıdaki hesap yapılmış; 2008 Yılı Gelir Kesin Hesabı net tahsilat : , Yılı Yeniden değerleme oranı : %12 Artışa göre : , Yılı Yeniden değerleme oranı : %2,2 Artışa göre : ,58 Borçlanma Limiti % 10 : ,15 KARAR: Yüce Meclis çe Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Đller bankasından TL. Borçlanma talebi yukarıda yapılan hesaplamaya göre komisyonumuzca uygun görülmüş ve bu konuda Başkanlığa yetki verilmesi hususu oy birliği/oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Tarih : Karar : Tarih ve 67 Sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Çamlıca, Batıkent ve Belediyemize yeni katılan mahallelerin sokaklarında parke taş, tretuvar ve asfalt ile yol yapım işinde kullanılmak üzere Đller Bankasından kredi alınması ve Başkana yetki verilmesi konusu komisyonumuzca inceleme yapılmış, inceleme sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin d bendi Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. Yine aynı kanunun ve maddenin e bendi Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç

4 borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Đçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. Denmektedir. Belediyenin en son kesinleşmiş bütçe gelirleri 2008 yılı olduğundan aşağıdaki hesap yapılmış; 2008 Yılı Gelir Kesin Hesabı net tahsilat : , Yılı Yeniden değerleme oranı : %12 Artışa göre : , Yılı Yeniden değerleme oranı : %2,2 Artışa göre : ,58 Borçlanma Limiti % 10 : ,15 KARAR: Yüce Meclis çe Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Đller bankasından TL. Borçlanma talebi yukarıda yapılan hesaplamaya göre komisyonumuzca uygun görülmüş ve bu konuda Başkanlığa yetki verilmesi hususu oy birliği/oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Tarih : 0. /05/ 2010 Karar No : 12 Meclisimizin, 03/05/2010 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen 2009 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Komisyon ca incelenmesin de; 1- Gider Kesin Hesabı: I Mali Yılı Bütçesi ile öngörülen ödenek miktarları ile yılsonu toplam ödenek miktarları aşağıda gösterildiği şekildedir; TÜRÜ Bütçe Đle Verilen Ödenek Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Personel Giderleri ,00-TL ,14-TL ,14-TL Sosyal Güvenlik Kur. Dev. Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00-TL ,69-TL ,69-TL ,00-TL ,61-TL ,61-TL Faiz Giderleri ,00-TL ,08-TL ,08-TL Cari Transferler ,00-TL ,63-TL ,63-TL Sermaye Giderleri ,00-TL 0,00-TL ,00-TL Sermaye Transferleri 0,00-TL 0,00-TL 0,00-TL Borç Verme 0,00-TL 0,00-TL 0,00-TL Yedek Ödenekler ,00-TL 0,00-TL ,15-TL ,85-TL TOPLAM ,00-TL ,15-TL ,15-TL ,00-TL II Mali Yılı içinde Ödenen Bütçe Giderleri ve Đptal Edilen Ödenekler aşağıda gösterildiği şekilde olmuştur; Türü Ödenen Bütçe Gideri Đptal Edilen Ödenek Personel Giderleri ,44-TL ,70-TL

5 Sosyal Güv. Kur.Dev.Prim Gid ,39-TL ,30-TL Mal Ve Hiz. Alım Giderleri ,98-TL ,63-TL Faiz Giderleri ,30-TL ,78-TL Cari Transferler ,47-TL ,16-TL Sermaye Giderleri ,91-TL ,09-TL Sermaye Transferleri 0,00-TL 0,00-TL Borç Verme 0,00-TL 0,00-TL Yedek Ödenekler 0,00-TL ,85-TL TOPLAM ,49-TL ,51-TL 2009 Mali Yılı toplam gider bütçesi ,00 TL nin toplam yapılan harcamaya göre gerçekleşme oranı % 77,24 oranında meydana gelmiştir. III Mali Yılı sonunda Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre 2550 Sayılı ve 31 / 12 / 2009 Tarihli Encümen Kararı alınarak, Belediyemizin 2009 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerden, harcanmayan ,51-TL lik tutarın iptali uygun görülmüştür. IV Yılı Gelir Bütçesi ile tahmin edilen ,00-TL. Ödeneğin tahakkuk dağılımı ve net tahsilât geliri aşağıda gösterildiği şekildedir; Türü 2009 Yılı Tahakkuku 2009 Yılı Tahsilâtı Vergi Gelirleri ,27-TL ,46-TL Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri ,16-TL ,40-TL Alınan Bağış Ve Yardımlar ,13-TL ,13-TL Diğer Gelirler ,66-TL ,49-TL Sermaye Gelirleri ,54-TL ,54-TL TOPLAM ,76-TL ,02-TL Red ve Đadeler ,42-TL Toplam Tahakkuk ve Net Geliri ,76-TL ,60-TL 2009 Mali Yılı Net geliri, toplam gelir tahakkuk una göre gerçekleşme % 91,42 oranında meydana gelmiştir. 2-GELĐR KESĐN HESABI SONUCU: Gelir Kesin Hesabının tamamı üzerinde yapılan incelemede Gelir Tahakkukunun ve Tahsilâtının zamanında yapıldığı görülmüştür. Gelir ve Gider bütçesi arasındaki farkın borçlanma yoluyla sağlandığı tespit edilmiştir. 3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Sonucu: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 2009 Yılı Kesin Hesabının üzerinde yapılan incelemede ,00-TL lik borçlanma öngörülmüş olup, ,00-TL lik kısmı gerçekleşmiştir ve 2009 yılında iç borcun ,43-TL lik kısmı ödenmiştir Yılı Genel Mizanı Đncelendiğinde; 2009 yılı sonu itibari ile hesapların borç ve alacak kalanlarının eşit olduğu görülmüştür Yılı Bilânçosu Đncelendiğinde; Aktif ve Pasif toplamları ile Genel toplamların eşit olduğu görülmektedir. Ayrıca ,59- TL lik olumlu Faaliyet sonucunun gerçekleştiği görülmüştür. 6-Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Listesinde, 2009 Yılı Kesin Hesabına ilave edildiği görülmüştür Yılı Bütçe Döneminden, 2010 Yılı Bütçe Dönemine devreden nakit mevcudu;

6 Çeşitli Kamu Bankalarından kayıtlara uygun olarak; Toplam ,54-TL lik miktarın, 2009 yılı mizanıyla eşit olduğu da tespit edilmiştir. TAŞINIR KESĐN HESABI Đncelemesinde Harcama birimlerince Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerinin konsolide görevlisine gönderdiği taşınır konsolide görevlisince konsolide edilerek hazırlandığı, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Kesin Hesap Đcmal Cetvellerinin 18.OCAK 2007 Tarih Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği nin 35. Maddesine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. KARAR: Yüce Meclis ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2009 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2009 Taşınır Kesin Hesabı yukarıda belirtilen hususlara dayanılarak oybirliğiyle kabul edilmiştir. Tarih : 03 /05/ 2010 Karar No : 13 Meclisimizin, 03/05/2010 Tarih ve 97 Sayılı Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen 5747 Sayılı Kanunun geçici 2.maddesinin 5.fıkrasına göre tüzel kişiliği Tarihinde sona eren ve Belediyemizin Mahallesi durumuna gelen Eskişehir Muttalip ve Çukurhisar Belediyeleri 2009 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Komisyonca incelenmesin de; 1-Muttalip Belediyesi 2009 Yılı Gider Kesin Hesabı Đncelendiğinde; ,00-TL Bütçe tahmini yapılmış, bunun ,93-TL lik kısmı gerçekleşmiştir. Buna göre 35,62 oranında gerçekleşme meydana geldiği görülmüştür. 2-Muttalip Belediyesi 2009 Yılı Gelir Hesabı Đncelendiğinde; ,29-TL Tahakkuk un ,66-TL lik kısmını tahsil edilmiştir. Buna göre %58,94 oranında gerçekleşme olduğu görülmüştür. Devreden Tahakkuk tarihi itibari ile Tepebaşı Belediyesi Hesaplarına geçtiği görülmüştür. 3- Muttalip Belediyesi 2009 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Sonucu: Borçlanma Yapılmadığı görülmüştür. 4- Muttalip Belediyesi 2009 Yılı Genel Mizanı Đncelendiğinde; 2009 yılı sonu itibari ile hesapların borç ve alacak kalanlarının eşit olduğu görülmüştür. 5- Muttalip Belediyesi 2009 Yılı Bilânçosu Đncelendiğinde; Aktif ve Pasif toplamları ile Genel toplamların eşit olduğu görülmektedir. Ayrıca ,94- TL lik olumlu Faaliyet sonucunun gerçekleştiği görülmüştür. 6 Muttalip Belediyesi Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Listesinde, 2009 Yılı Kesin Hesabına ilave edildiği görülmüştür. TAŞINIR KESĐN HESABI Đncelemesinde Harcama birimlerince Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerinin konsolide görevlisine gönderdiği taşınır konsolide görevlisince konsolide edilerek hazırlandığı, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Kesin Hesap Đcmal Cetvellerinin 18.OCAK 2007 Tarih Sayılı Resmi gazete de yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği nin 35.maddesine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. 1-Çukurhisar Belediyesi 2009 Yılı Gider Kesin Hesabı Đncelendiğinde; ,00-TL Bütçe tahmini yapılmış, bunun ,33-TL lik kısmı gerçekleşmiştir. Buna göre % 27,48 oranında gerçekleşme meydana geldiği görülmüştür. 2- Çukurhisar Belediyesi 2009 Yılı Gelir Hesabı Đncelendiğinde;

7 ,06-TL Tahakkuk un ,18-TL lik kısmı tahsil edilmiştir. Buna göre % 27,47 oranında gerçekleşme olduğu görülmüştür. Devreden Tahakkuk tarihi itibari ile Tepebaşı Belediyesi Hesaplarına geçtiği görülmüştür. 3- Çukurhisar Belediyesi 2009 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Sonucu: Borçlanma Yapılmadığı görülmüştür. 4- Çukurhisar Belediyesi 2009 Yılı Genel Mizanı Đncelendiğinde; 2009 yılı sonu itibari ile hesapların borç ve alacak kalanlarının eşit olduğu görülmüştür. 5- Çukurhisar Belediyesi 2009 Yılı Bilânçosu Đncelendiğinde; Aktif ve Pasif toplamları ile Genel toplamların eşit olduğu görülmektedir. Ayrıca ,99-TL lik olumlu Faaliyet sonucunun gerçekleştiği görülmüştür. 6 Çukurhisar Belediyesi Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Listesinde, 2009 Yılı Kesin Hesabına ilave edildiği görülmüştür. TAŞINIR KESĐN HESABI Đncelemesinde Harcama birimlerince Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerinin konsolide görevlisine gönderdiği taşınır konsolide görevlisince konsolide edilerek hazırlandığı, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Kesin Hesap Đcmal Cetvellerinin 18.OCAK 2007 Tarih Sayılı Resmi gazete de yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği nin 35.maddesine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. KARAR: Yüce Meclis ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Çukurhisar ve Muttalip Belediyeleri 2009 Mali Yılı Kesin Hesapları yukarıda belirtilen hususlara dayanılarak oybirliğiyle kabul edilmiştir. PLAN BÜTÇE ve HUKUK KOMĐSYON RAPORU Tarih : 03 /06/2010 Karar: Tarih ve 72 Sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Belediyemize ait parsel satışı konusu ortak komisyonun yaptığı incelemede; Eğriöz Mahallesinde bulunan ve tamamı köy tüzel kişiliği adına kayıtlı iken 442 Sayılı Köy Kanunu na eklenen 3367 Sayılı kanunun Ek 13.Maddesi (Ek: ) Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok m². olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır. Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır. Köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunludur. Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler. uyarınca ve 5216 Sayılı yasanın Geçici 2.Maddesi Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir. Eğriöz Mahallesi Đ24B13B2B pafta 143 ada 737,32 m2 lik 5 parsel sayılı taşınmaz Đmar Müdürlüğü tarafından yerinde tesbit yapılarak 02/06/2010 tarihli tesbit tutanağında herhangi bir yapı unsurunun görülmediği belirtilmiş olup fotoğraflanarak komisyonumuza sunulmuştur. Karar: 442 Sayılı Köy Kanunu na eklenen 3367 Sayılı kanunun Ek 13.Maddesi gereğini yerine getirmediğinden Eğriöz Mahallesi Đ24B13B2B pafta 143 ada 737,32 m2 lik 5 parsel sayılı taşınmaz Abdurrahman oğlu Hasan ÖZCAN a satışı konusunun reddine Plan Bütçe ve Hukuk ortak komisyonlarınca oya sunulmuş oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ayhan KAVAS Vahap ATA Füsün ŞENĐŞ Başkan Başkan Yrd. Hasan Hüseyin BOLAT Tuncer KÖKÜER (Karşı oy)

8 PLAN BÜTÇE ve HUKUK KOMĐSYON RAPORU Tarih : 03 /06/2010 Karar: Tarih ve 73 Sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Belediyemize ait parsel satışı konusu ortak komisyonun yaptığı incelemede; Eğriöz Mahallesinde bulunan ve tamamı köy tüzel kişiliği adına kayıtlı iken 442 Sayılı Köy Kanunu na eklenen 3367 Sayılı kanunun Ek 13.Maddesi (Ek: ) Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok m². olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır.satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır.köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunludur.hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler. uyarınca ve 5216 Sayılı yasanın Geçici 2.Maddesi Tüzel kişiliğ kalkan köylerin malvarlıkları hak,alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir. Eğriöz Mahallesi Đ24B13B2B pafta 121 ada 762,92 m2 lik 1 parsel sayılı taşınmaz Đmar Müdürlüğü tarafından yerinde tesbit yapılarak 02/06/2010 tarihli tesbit tutanağında herhangi bir yapı unsurunun görülmediği belirtilmiş olup fotoğraflanarak komisyonumuza sunulmuştur. Karar: 442 Sayılı Köy Kanunu na eklenen 3367 Sayılı kanunun Ek 13.Maddesi gereğini yerine getirmediğinden Eğriöz Mahallesi Đ24B13B2B pafta 121 ada 762,92 m2 lik 1 parsel sayılı taşınmaz Abdurrahman oğlu Abdullah ÖZCAN a satışı konusunun reddine Plan Bütçe ve Hukuk ortak komisyonlarınca oya sunulmuş oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ayhan KAVAS Vahap ATA Füsün ŞENĐŞ Başkan Başkan Yrd. Hasan Hüseyin BOLAT Tuncer KÖKÜER (Karşı oy) PLAN BÜTÇE ve ĐMAR KOMĐSYON RAPORU Tarih :03/06/2010 Karar:16 Belediye Meclisinin tarih ve 123 karar no ile Plan Bütçe ve Đmar ortak komisyonumuza havale edilen 2011yılı Bütçesine konmak üzere, aşağıdaki tablolarda belirtilen 2011 yılı yatırım programları komisyonumuzda incelenmiş ve tetkik edilmiştir. Đmar Müdürlüğü 2011 Yatırım Programı Ödeneğin Yıllara Dağılımı Konusu 2011 Đmar Planı Yapım Đşleri ,00 Đmar Uygulaması Yapım Đşleri ,00 Toplam ,00 Emlak Đstimlâk Müdürlüğü 2011 Yatırım Programı Ödeneğin Yıllara Dağılımı Konusu 2011

9 Kamulaştırma ,00 Toplam ,00 Park Bahçeler Müdürlüğü 2011 Yatırım Programı Ödeneğin Yıllara Dağılımı Konusu 2011 Mevcut Parkların Bakım Ve Onarımı ,00 Park Yapımı ,00 Spor Alanları Yapımı ,00 Malzeme Alımları ,00 Toplam ,00 Fen Đşleri Müdürlüğü 2011 Yatırım Programı Ödeneğin Yıllara Dağılımı Konusu 2011 Yol Yapım Ve Onarımı ,00 Tesis Yapım Đşi ,00 Malzeme Alımı ,00 Đş Makinesi Alımı ,00 Toplam , Yılı Yatırım Programının incelenmesi sonucunda, Đlgili müdürlükler tarafından, Đmar Hizmetleri Yatırım Programının TL, Emlak Đstimlak Müdürlüğü Yatırım Programı TL., Park ve Bahçe Hizmetleri Yatırım Programının TL, Fen Đşleri Yatırım Programının TL olarak hazırlandığı görülmüştür. Yapılan inceleme sonucunda 2011 yılı Yatırım programı komisyona havale edilen şekliyle kabul edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Bünyamin FĐDAN Türkan POLATOĞLU Raportör Tarih : 02 /09/ 2010 Karar : 17 Meclisimizin, 01/09/2010 Tarih ve 196 Sayılı Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Kredi Talebi komisyonumuzca incelenmesin de; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin d) bendi ; Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. e)bendi; Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı

10 ve Đçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. Doğrultusunda Tepebaşı Belediyesi 2010 yılı Borçlanması hesabı Türü 2009 Yılı Tahakkuku 2009 Yılı Tahsilâtı Toplam Tahakkuk ve Net Geliri ,76-TL ,60-TL ,60 x %2,2 = , , ,77 = , ,37 x %10 = ,04 borçlanma miktarı 2010 Yılı içersinde alınan kredi miktarı TL. kalan borçlanma miktarı ,04 dür. KARAR: Yüce Meclis ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Tek Tabaka Astarlı Bitümlü sathi kaplama ile Granüler temeli yapılması ve regraj işinde kullanılmak üzere taleb edilen TL Tl.olarak oybirliğiyle kabul edilmiştir. Tarih : 02 /09/ 2010 Karar : 18 Meclisimizin, 01/09/2010 Tarih ve 197 Sayılı Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Kredi Talebi komisyonumuzca incelenmesin de; 5393 Sayılı BELEDĐYE Kanununun 68. Maddesinin d) bendi; Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. e)bendi; Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Đçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. Doğrultusunda Tepebaşı Belediyesi 2010 yılı Borçlanması hesabı Türü 2009 Yılı Tahakkuku 2009 Yılı Tahsilâtı Toplam Tahakkuk Ve Net Geliri ,76-TL ,60-TL ,60 x %2,2 = , , ,77 = , ,37 x %10 = ,04 borçlanma miktarı 2010 Yılı içersinde alınan kredi miktarı TL. kalan borçlanma miktarı ,04 dür. KARAR: Yüce Meclis ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Yama asfaltı işinde kullanılmak üzere taleb edilen TL TL. olarak oybirliğiyle kabul edilmiştir. Tarih : Sayı : 19

11 Tepebaşı Belediye Meclisinin tarih ve 232 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere gönderilen, Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 841 sayılı Belediyemizin mevcut norm kadroları ile teşkilat yapısının revize edilmesi ile ilgili yazısı ve ekleri komisyonumuzca incelenmiş olup; 12 Eylül 2010 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları Đle Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikte Belediyemizin C14 Grubuna dahil edildiği, eski norma göre 383 adet memur kadrosunun 420 adete çıkartıldığı, eski norma göre 192 adet olan işçi kadrosunun 210 adete çıkartıldığı görülmüş olup; Yeni norm kadroda verilen bir adet müdürlüğün mevcut teşkilat yapımızda kurulan müdürlüklerin şu an için yeterli ve amacımıza uygun olduğundan ilave bir müdürlüğün kurulmasına gerek olmadığı, Bu nedenle; 1-) Belediye ve Bağlı Kuruluşları Đle Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-5 (I) Sayılı Cetvelinde Norm kadromuza ilave olarak verilen; a) Toplam 36 adet memur kadrolarının unvanları ve dereceleri ile birlikte I Sayılı Cetvelde, 1 adet Avukat, 3 adet Müfettiş, 1 adet Müfettiş Yardımcısı, 1 adet Şef, 5 adet Đdari Personel, 3 adet Teknik Personel, 3 adet Sağlık Personeli, 4 adet Yardımcı Hizmet Personeli, 1 adet Zabıta Amiri, 2 adet Zabıta Komiseri ve 12 adet Zabıta Memuru kadrosunun; b) Belediye ve Bağlı Kuruluşları Đle Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinin Ek Madde-2 gereği, 27 yatak kapasiteli mevcut Kadın Sığınma Evi için yönetmeliğe uygun Norm kadromuza ilave olarak verilen; toplam 14 memur kadrolarının unvanları ve dereceleri ile birlikte I Sayılı Cetvelde 1 adet (Kadın Sığınma Evi) Şube Müdürü, 1 adet Çocuk Eğitimcisi, 4 adet Koruma Güvenlik Görevlisi, 1 adet çocuk Gelişimcisi, 4 adet Sosyal Çalışmacı, 1 adet Hemşire, 1 adet Aşçı ve 1 adet Hizmetli kadrosu olmak üzere, toplam 50 adet memur kadrosunun yönetmeliğe uygun olarak ihdas edildiği; 2-) (II) Sayılı Cetvelde bulunan 3 adet Boş Memur Kadrolarının unvan ve derece değişikliklerinin yönetmeliğe uygun olarak önerildiği; 3-) (III) sayılı cetvelde bulunan 33 adet Dolu Memur kadrolarının bu kadroları işgal eden personelin kazanılmış hak aylığı derecelerine uygun hale getirilerek, yönetmeliğe uygun olarak önerildiği; 4-) (IV) Sayılı Dolu-Boş Memur Kadro Durumunu gösterir cetvelin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılan revize ve ilavelerle birlikte düzenlenerek toplam 433 adet memur kadrosu ile Müdürlüklerin oluşturulduğu; 5-) (V) Sayılı Sürekli Đşçi Kadro Đhdası Cetvelinde norm kadromuza ilave olarak verilen toplam 18 adet işçi kadrosunun, 4 adet Operatör, 4 adet Şoför ve 10 adet Đşçi unvanı olmak üzere yönetmeliğe uygun olarak ihdas edildiği; 6-) (VII) Sayılı Sürekli Đşçi Dolu-Boş Kadro Durumun gösterir cetvelin, yapılan ilave işçi kadroları ile birlikte söz konusu esaslara uygun olarak toplam 210 adet sürekli işçi kadrosunu gösterir şekilde düzenlendiği görülmüştür. Karar: Meclisimizin tarih ve 232 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere gönderilen Belediyemizin mevcut teşkilat yapısının revize edilmesi ile ilgili Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 841 sayılı yazısı ve taslak cetvellerinin Belediye ve Bağlı Kuruluşları Đle Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda konunun müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

12 PLAN BÜTÇE ve ĐMAR KOMĐSYON RAPORU Tarih : 06 / 10 / 2010 Karar : Tarih ve 223 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Tepebaşı Belediyesi 2011 Mali Yılı Performans Programı Meclis çe Plan Bütçe ve Đmar Komisyonuna havalesi sonucu inceleme yapılmış, inceleme sonucunda; Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, Belediye bütçesinin stratejik planda belirlemiş olduğu amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlandığı, Performans programında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verildiği, Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkardığı görülmüştür. Performans programı, Belediye düzeyinde hazırlandığı, stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başladığı, harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ettiği, Mali hizmetler birimi üst yönetici tarafından duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini konsolide ederek performans programını hazırladığı görülmüştür. Performans hedefleri; Belediyenin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilebilir olduğu, Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurulduğu, Belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olduğu, Çıktı-sonuç odaklı olduğu, 1. Faaliyetleri; Belediyenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıttığı, Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlendiği, Uygulanabilir olduğu, Maliyetlendirildiği, Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynaklara yer verildiği, Analitikbütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlendiği. Maliyetlendirmeler de tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayandığı, Performans programları, tüm Belediyeyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde, üst yönetici gözetiminde Performans Programı rehberdeki esas ve usuller doğrultusunda Mali Hizmetler birimince hazırlandığı. Stratejik Amaç 1 in altında 45 Faaliyet ve performans hedefinin bulunduğu ve maliyetinin ,00 -TL. Stratejik amaç 2 nin altında 51 Faaliyet ve performans hedefinin bulunduğu ve maliyetinin ,00 -TL. Stratejik amaç 3 ün altında 32 Faaliyet ve performans hedefinin bulunduğu ve maliyetinin ,00 -TL. genel toplamda ,00 -TL. Kaynağı Bütçeden karşılanacağı komisyonumuzca incelenerek tespit edilmiştir. KARAR: Yüce Meclisçe Đmar ve Bütçe komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2011 Mali Yılı Performans Programı oya sunulmuş ve oy birliğiyle /oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Başkan Başkan Yrd. Raportör Dr.M.Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Türkan POLATOĞLU Başkan Başkan Yrd. Raportör Halil SÜRMELĐ Bünyamin FĐDAN

13 Tarih : 13 / 10 / 2010 Karar : Tarih ve 224 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Tepebaşı Belediyesi 2011 Mali Yılı Bütçe Tasarısının, Meclis çe Plan Bütçe Komisyonuna havalesi sonucu inceleme yapılmış, inceleme sonucunda; 2011 Yılı Bütçe Tasarısı 5393 Sayılı Belediye Kanunu 65.Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlandığı görülmüştür YILI BÜTÇE KARARNAMESĐ ÜZERĐNDE YAPILAN ĐNCELEMEDE; Bütçe Kararnamesi nin 5393 Sayılı Belediye Kanununun Tarih ve 2005/57 Sayılı genelgesinde Örnek 21 e göre hazırlandığı görülmüştür, Bütçe kararnamesi 15 Maddeden oluşmaktadır. GĐDER HAZIRLIK BÜTÇESĐ ÜZERĐNDE YAPILAN ĐNCELEMELER Yılı gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma düzeylerinde yapılmış olduğu, belediye bütçesi içinde ana hizmet birimi olarak norm kadroya uygun kodlandığı görülmüştür. FONKSĐYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYĐNDE 2011 YILI GĐDER BÜTÇESĐ; Birinci düzeyi incelendiğinde; 01 GENEL KAMU HĐZMETLERĐ ,00 TL. 03 KAMU DÜZENĐ VE GÜVENLĐK HĐZMETLERĐ ,00 TL. 04 EKONOMĐK ĐŞLER VE HĐZMETLER ,00 TL. 05 ÇEVRE KORUMA HĐZMETLERĐ ,00 TL. 06 ĐSKAN VE TOPLUM REFAHI HĐZMETLERĐ ,00 TL. 07 SAĞLIK HĐZMETLERĐ ,00 TL. 08 DĐNLENME KÜLTÜR VE DĐN HĐZMETLERĐ ,00 TL. TOPLAM ,00 TL. olduğu görülmüştür. EKONOMĐK SINIFLANDIRMA DÜZEYĐNDE 2011 YILI GĐDER BÜTÇESĐ Birinci düzeyi incelendiğinde; 01 PERSONEL GĐDERLERĐ ,00 TL. 02 SOSYAL GÜVENLĐK KUR. DEV. PRĐMĐ GĐDERLERĐ ,00 TL. 03 MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ ,00 TL. 04 FAĐZ GĐDERLERĐ ,00 TL. 05 CARĐ TRANSFERLER ,00 TL. 06 SERMAYE GĐDERLERĐ ,00 TL. 09 YEDEK ÖDENEK ,00 TL. TOPLAM ,00TL. olduğu görülmüştür. ÖDENEK CETVELĐ (A Cetveli) : Đncelendiğinde; Bütçe teklifleri Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine göre hazırlanmıştır. Bütçenin ise, ekonomik sınıflandırması 2.düzeyinden oluştuğu gözlenmiştir. Ödenek cetveli toplamı ,00 TL. Tahmin edilmiştir. 2-GELĐRĐN EKONOMĐK SINIFLANDIRMASI CETVELĐ (B Cetveli): Gelirin ekonomik sınıflandırması cetveli incelendiğinde 4 düzeyden oluştuğu,1.düzeye göre; 01 VERGĐ GELĐRLERĐ ,00 TL. 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKĐYET GELĐRLERĐ ,00 TL. 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ĐLE ÖZEL GELĐRLER ,00 TL. 05 DĐĞER GELĐRLER ,00 TL. 06 SERMAYE GELĐRLERĐ ,00 TL. 09 RED VE ĐADELER ,00 TL. Gelirin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi 01 den 06 ya kadar toplam ,00 TL dir. Bundan ret ve iadeler ,00 TL çıkarıldığında, toplam gelir bütçesi ,00 TL olarak görülmüştür.

14 FĐNANSMANIN EKONOMĐK SINIFLANDIRMASI A ve B cetvellerinde ekonomik sınıflandırılmasında denklik TL. borçlanma ile sağlandığı görülmüştür. 3-C-CETVELĐ: B Cetvelinde tahmin edilen gelirlerin yasal dayanakları C cetvelinde belirtilmiştir. 4-GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERE ĐZĐN VERĐLEN HĐZMETLERE AĐT CETVEL(G-Cetveli) ÜZERĐNDEKĐ ĐNCELEMELER: G cetvelinde Fen Đşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emlak ve Đstimlak Müdürlüğü nün yapacağı yatırımlar belirtilmiştir. Fen Đşleri Müdürlüğü yatırımlarının altında sehven TL. yazılan iş makinesi alımı, Bütçe Komisyonumuzca TL. olarak düzeltilmiştir. 5-MEMUR VE HĐZMETLĐ OLMAYANLARA VERĐLECEK YOLLUKLARI GÖSTERĐR CETVEL(H-Cetveli) ÜZERĐNDEKĐ ĐNCELEMELER: Uhdesinde resmi bir görevi bulunmayan meclis ve encümen üyelerinin görevli olarak başka bir yere gönderildiği takdirde verilecek harcırah miktarının, bu cetvelde gösterildiği şekilde hesaplanması uygun görülmüştür. 6-ĐHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERĐR CETVEL K-1 ÜZERĐNDEKĐ ĐNCELEMELER: Memurlara ait bütün kadroların bu cetvelde norm kadroya uygun ve doğru olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 12 Eylül 2010 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Tarih ve 245 Sayılı Meclis kararı ile onaylanan memur kadroları 383 den 433 e çıkarılmış komisyonumuzca 2011 bütçesinde düzeltilmiştir. 7- ĐHDAS OLUNAN ĐŞÇĐ KADROLARINI GÖSTERĐR K-2 CETVEL ÜZERĐNDEKĐ ĐNCELEMELER: Sürekli işçilere ait bütün kadroların bu cetvelde norm kadroya uygun ve doğru olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 12 Eylül 2010 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Tarih ve 245 Sayılı Meclis kararı ile onaylanan işçi kadroları 192 den 210 a çıkarılmış komisyonumuzca 2011 yılı bütçesinde düzeltilmiştir SAYILI KANUNA GÖRE 2011 YILINDA SATIN ALINACAK TAŞITLAR CETVELĐ ÜZERĐNDEKĐ ĐNCELEMELER (T-Cetveli) : Bütçe tasarısında satın alınması için ödenek konulan taşıtların cinsi ve evsafının bu cetvelde gösterildiği belirlenmiştir. 9-ÇOK YILLI GELĐR BÜTÇESĐ Đncelendiğinde; 2012 yılı için% 4,9, 2013 yılı için % 4,8 artış yapıldığı görülmüş, Bütçe hazırlama rehberi Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış, gazetede 2012 yılı için % TL., 2013 yılı için % 4, TL. Olarak komisyonumuzca çok yıllı gelir bütçesi düzeltilmiştir. 10- ĐZLEYEN 2 YIL GĐDER BÜTÇE TAHMĐNĐ CETVELĐ (Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Gider Bütçe Tahmin Cetveli): Çok yıllı gelir bütçesinde olduğu gibi komisyonumuzca Đzleyen 2 yıl gider bütçesi de 2012 yılı TL., 2013 yılı için TL. olarak düzeltilmiştir. 11- ÇOK YILLI FĐNANSMANIN EKONOMĐK SINIFLANDIRMASI CETVELĐ: Çok yıllı gelir ve gider bütçesinde olduğu gibi yılı için TL., 2013 yılı için TL.olarak Bütçe komisyonumuzca düzeltme yapılmıştır YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: 3 er aylık hedef oranlar belirlenmiş, bu oranların 1.3 aylık için % aylık için % aylık için % aylık için %39 olduğu görülmüştür YILI FĐNANSMAN PROGRAMI: 3 er aylık hedef oranlar belirlenmiş, bu oranların 1.3 aylık için % aylık için % aylık için %21

15 4.3 aylık için %31 olduğu görülmüştür YILI GELĐR TARĐFESĐ: Bu cetvel vergi ve harç tarifesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen azami ve asgari sınırlar arasında belde halkının, sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, düzenlendiği görülmüş, ancak kriz ortamında bölge esnafımızı ve halkı rahatlatmak amacıyla bazı gelir tarifesinde Birimlerin ve Başkanlığın görüşleri alınarak komisyonumuzca aşağıda belirtilen kalemlerde indirim yapılmıştır. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ BELEDĐYE ENCÜMENĐNCE KABUL EDĐLEN BÜTÇE KOMĐSYONU MUZCA ĐNDĐRĐLEREK DÜZELTĐLEN 2011 YILI GELĐR TARĐFESĐ 1- ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ Dükkan, ticari, zirai ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha ve reklamların m2'sinden yıllık A- olarak Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan, yazılan ilan ve B- reklamların beher m 'sinden yıllık olarak Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gelen binaların cephe ve C- yanlarına asılan bez ve sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici ,75 mahiyetteki ilan vs.reklam.m 2 'sinden haftalık olarak Ç- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamların beher m 2 'sinden yıllık olarak HAFTA TATĐLĐ ÇALIŞMA RUHSAT HARÇLARI 1. Grup Đşyerleri; Bakkal, Tekel Bayii, Gıda Pazarı, Kuruyemişci, Kasap, Tavuk Satışı, Manav Kantin, Süt ve Yoğurt Mamülleri Satışı, Büfe, Gıda Maddeleri Satışı, Baharatcı, Turşu Satışı, Yumurta Satışı, Berber, Spor A Salonu, Video Kaset Cd çalar, Tuhafiye, Đş Yerinin Metrekaresi a) 0-25 m2 arası b) m2 arası c) m2 arası d) m2 arası e) m2 arası f) m2 arası g) m2 arası h)501 m2 ve üzeri B- C- 2. Grup Đşyerleri; Kahvehane, Kıraathane, Bilardo Salonu, Đnternet Cafe, Bilgisayarlı Oyun Yerleri, Ganyan Bayii, Şans Oyunları ve benzeri iş yerleri. Đş Yerinin Metrekaresi a) 1-50 m2 arası b) m2 arası c) 101 m2 ve üzeri Grup Đşyerleri; Gazino, Bar, Pavyon, Diskotek, Đçkili Lokanta, Düğün Salonu, Lunapark, Otel, Sinema Salonu, Çay Bahçesi ve benzeri iş yerleri. Đş Yerinin Metrekaresi a) 1-50 m 2 arası b) m 2 arası c) m 2 arası d) m 2 arası e) 401 m 2 ve üzeri D- 4. Grup Gayrı Sıhhi Müessese Đşyerleri; Đş Yerinin Metrekaresi a) 1-25 m 2 arası b) m 2 arası c) m 2 arası

16 d) m 2 arası e) m 2 arası f) 401 m 2 ve üzeri E- 5. Grup Đşyerleri: Çay Ocakları a) 0-20 m 2 arası b) 21 m 2 üzeri her m 2 için BĐNA ĐNŞAAT HARCI A- Konut inşaatı 1- (Beton, demir, kagir, yarı kagir yapılarda m2 başına) a) 100 m2 ye kadar b) m 2 ' ye kadar c) m 2 'ye kadar d) m 2 'ye kadar e) 200 ' m 2 den yukarı B- Đşyeri Đnşaatı 1- (Beton,demir, kagir, yarı kagir yapılarda m 2 başına) a) 25 m 2 ' ye kadar b) m 2 ' ye kadar c) m 2 ' ye kadar d) 100 m 2 ' den yukarı KAYIT VE SURET HARCI A- Her sayfa başına 0.75 B- Harita,plan ve krokilerin beher m 2 'sinden ĐMAR ĐLE ĐLGĐLĐ HARÇLAR Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı uygulanır. A- Đlk parselasyon harcı ( Beher m 2 için) a) Konut b) Ticaret B- Đfraz ve tevhid harcı (Beher m 2 için) a) Konut b) Ticaret C- Plan ve proje tastik harcı (Beher inşaat m 2 için) a) Konut b) Ticaret D- Zemin açma izni ve toprak hafriyat harcı 1- Toprak (Beher m3 için) a) Konut b) Ticaret Kanal (Beher m 3 için) a) Konut b) Ticaret E- Yapı kullanma izni harcı (Beher inşaat m 2 için) a) Konut b) Ticaret Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine Göre 11- Alınacak Ücretler A- DESTEK HĐZMETLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ÜCRETLER 2- Tepebaşı Belediyesi Necdet Alpata Nikah salonu kiralama ücreti 2-a Gündüz saatleri için 1 saatlik kiralama ücreti (KDV hariç) b 1 saatten fazla hersaat için kiralama bedeli (KDV hariç) Akşam saat 19.30'dan 24.00' e kadar yapılacak kiralamalarda süre ne 2-c olursa olsun (KDV hariç) d Tatil günlerinde yapılacak kiralamalarda saat 17.00'ı geçmemek üzere her saat için saat başına (KDV hariç)

17 2-e Tatil günlerinde saat 19.30' dan 24.00'e kadar süre ne olursa olsun saat başına (KDV hariç) Tepebaşı Belediyesi Cahide Aydın Türk Nikah salonu kiralama ücreti 3-a Gündüz saatleri için 1 saatlik kiralama ücreti (KDV hariç) b 1 saatten fazla hersaat için kiralama bedeli (KDV hariç) Akşam saat 19.30'dan 24.00' e kadar yapılacak kiralamalarda süre ne 3-c olursa olsun (KDV hariç) Tatil günlerinde yapılacak kiralamalarda saat 17.00'ı geçmemek üzere her 3-d saat için saat başına (KDV hariç) Tatil günlerinde saat 19.30' dan 24.00'e kadar süre ne olursa olsun saat 3-e başına (KDV hariç) Belediye Meclis leri Belediye personelinin kendisi veya aile fertleri için tatil günleri salonu kiralanmamış olması halinde yapılacak 3-f tahsislerden ücret alınmaz Kiralanan Nikah salonu ücretinin, kiralayan tarafından vazgeçilmesi halinde en az 1 ay öncesinden bildirilmesi sonucu %20'si kesilerek kalan 3-g kira bedeli iade edilir Çukurhisar Düğün Salonu akşam saat 19:30'dan 24:00'e kadar yapılacak kiralamalarda süre ne olursa olsun (KDV Hariç) 3-h Çukurhisar Düğün Salonu tatil günlerinde saat 19:00'dan 24:00'e kadar 3ı süre ne olursa olsun B- ZABITA ĐLE ĐLGĐLĐ ÜCRETLER 2- Pazar Yerlerindeki Devir Ücretleri 2-a Kapalı pazarların devri sadece alandan toplam (KDV hariç) b Diğer pazarlar devri sadece alandan toplam (KDV hariç) E- ĐMAR HĐZMETLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ÜCRETLER 5- Đmar planı örneği ücreti (Onaylı-Onaysız) 5-e Metre tül 0.75 KÜLTÜR VE SOSYAL ĐŞLERMÜDÜRÜĞÜ ĐLE ĐLGĐLĐ H- ÜCRETLER Tepebaşı Belediyesi Kültür Merkezi Alınacak Ücretler 1- ( KDV Hariç ) 1-a Konferans,söyleşi,panel ( Gündüz 10:00-17:00 arası ) b Konferans,söyleşi,panel ( Gece 18:00-24:00 arası ) c Konser bir seans ( Gündüz 10:00-17:00 arası ) c Konser bir seans ( Gece 18:00-24:00 arası ) 1, e Tiyatro bir seans ( Gündüz 10:00-17:00 arası ) g Tiyatro bir seans ( Gece 18:00-24:00 arası ) ı Film Gösterimi ( Gündüz 10:00-17:00 arası ) 1, i Film Gösterimi ( Gece 18:00-24:00 arası ) 1, ö Sanat galerisi ( Günlük ) Tepebaşı Belediyesi 2011 Mali Yılı Bütçe tasarısında, bir önceki yıl bütçesine göre % 9,76 oranında artış yapıldığı gözlenmiştir. KARAR: Yüce Meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2011 Mali Yılı Bütçe tasarısı A, B cetvelleri ve Finansmanın ekonomik sınıflandırma cetvel toplamları ,00 TL olması uygun görülmüş, oya sunulmuş ve A Cetveli, B Cetveli ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetvelleri oy çokluğu ile diğer cetveller ve gelir tarifesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

18 Tarih : 02/11/2010 Karar : Tarih ve 260 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Aşağısöğütönü Toki Aile Sağlığı Merkezine ait yazının Meclis ce Plan Bütçe Komisyonuna havalesi sonucu inceleme yapılmış, inceleme sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağısöğütönü Mahallesi Sıra Evler Tipi Dubleks konutlardan S-51 nolu konut 08/04/2010 tarih ve 81 sayılı Meclis Kararı ile Eskişehir Đl Sağlık Müdürlüğü ne Aile Sağlığı Merkezi yeri olarak kullanılmak üzere 6 ay süre ile tahsis edilmiştir. Tahsis süresi tarihi itibariyle sona eren S-51 nolu konutun ilgi yazı ile tahsis süresinin uzatılması talep edilmektedir. KARAR: Yüce Meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen, Tahsis süresi tarihi itibariyle sona eren S-51 nolu konutun ilgi yazı ile tahsis süresinin, 6 ay süre ile uzatılması oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tarih : 02/12/2010 Karar : 23 Tepebaşı Belediye Meclisinin tarih ve 281 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere gönderilen Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 970 sayılı yazısında belirtilen konunun komisyonumuzca, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu 2011 mali yılında Belediyemizde 1044 (87 X 12 = 1044) Adam/Ay Geçici Đş Pozisyonu vizesinin onaylanması konusunun müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

PLAN BÜTÇE KOMĐSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE KOMĐSYON RAPORU Tarih : 07 / 01 / 2009 Karar: 1 Meclisimizin 05.01.2009 tarih ve 05 sayılı kararı ile incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale edilen, Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2009 Mali Yılında

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 07 / 01 / 2013 Sayı : 03 03 / 01 / 2013 tarih ve 03 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen Denetim Komisyonu nun uzman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma

Detaylı

Personel 5.219.623,00-YTL 0,00-YTL 6.722.439,00-YTL Cari 2.438.212,00-YTL 0,00-YTL 4.187.703,48-YTL Yatırım

Personel 5.219.623,00-YTL 0,00-YTL 6.722.439,00-YTL Cari 2.438.212,00-YTL 0,00-YTL 4.187.703,48-YTL Yatırım Karar No : 1 Tarih : 04.02.2006 01.02.2006 Tarih 03/20 Meclis Kararı ile Komisyonumuza sevk edilen 2006 yılı içerisinde memurlara yaptırılacak fazla çalışma mesaisi ve ücretleri hakkındaki ücretlerin ödenmesi

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 03 / 01 / 2012 Sayı : 01 02 / 01 / 2012 tarih ve 03 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen Denetim Komisyonu nun uzman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma gün sayısı ve ödenecek

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 04 / 01 / 2017 Sayı : 03 03.01.2017 tarih ve 03 sayılı karar ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun uzman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü

Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 06 / 01 / 2015 Sayı : 4 Belediyemiz Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:18.10.016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/56 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 482 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. i) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife

Detaylı

TARSUS BELEDĐYESĐ MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALĐ YILI KESĐN HESABI

TARSUS BELEDĐYESĐ MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALĐ YILI KESĐN HESABI Karar No : 2011/6-1 (41) Belediye Meclisi 03/05/2011 Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2011 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMĐSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE KOMĐSYON RAPORU PLAN BÜTÇE KOMĐSYON RAPORU Tarih : 07/01/2005 Karar No: 10 27 Ekim 2004 tarih ve 18/120 sayılı Tepebaşı Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren 2005 yılı Bütçe Gelir Tarifesinde bulunan Zabıta ile

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 06 / 01 / 2014 Sayı : 04 02 / 01 / 2014 tarih ve 03 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen Denetim Komisyonu nun uzman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma gün sayısı ve ödenecek

Detaylı

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĐ AKIŞ ŞEMASI

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĐ AKIŞ ŞEMASI BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĐ AKIŞ ŞEMASI HAZĐRAN AYI ĐÇERĐSĐNDE BÜTÇE ÇAĞRISI BĐRĐMLER TARAFINDAN BÜTÇE TEKLĐFLERĐNĐN TEMMUZ AYI SONUNA KADAR MALĐ HĐZMETLER BÖLÜMÜNE GÖNDERĐLMESĐ BĐLGĐLENDĐRME HAZĐRAN AYI

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 04/10/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 02 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 04.10.2012 Perşembe günü saat 17.00 da 2012 dönemi

Detaylı

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ 1 04.01.2010 28.12.2009-2 04.01.2010 28/12/2009-3 04.01.2010 04/01/2010-4 04.01.2010 04/01/2010 02 5 04.01.2010 04/01/2010 03 6 04.01.2010 27/12/2009 11704 7 04.01.2010 04/01/2010 08 K O N U S U Ö Z E

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/10-2 (1) Belediye Meclisi 20/10/2010 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2010 Yılı Onuncu Birleşimin Đkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 09.05.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Yönetmelik. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Araç Devri. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Yoluyla Araç Tahsisi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ EKİM 2014 BİRLEŞİM 17 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 20.10.2014 GÜNDEM MADDE NO 2 KARAR NO 71 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

Ahmet SÜZER Nuray AKÇASOY Ahmet ĐLKER Gülser YANAR Alaattin ÇOBAN Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü Üye Üye

Ahmet SÜZER Nuray AKÇASOY Ahmet ĐLKER Gülser YANAR Alaattin ÇOBAN Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü Üye Üye Karar Tarihi: 10.01.2007 Karar No : 2007/1 05.01.2007 Tarih ve 06 Sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen 2007 yılında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 01 Özü: Serdivan Beşköprü 1/1000 Ölçekli Karar Trh : 05.01.2015 Revizyon Uygulama İmar Planı.

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 01 Özü: Serdivan Beşköprü 1/1000 Ölçekli Karar Trh : 05.01.2015 Revizyon Uygulama İmar Planı. Karar No : 01 Özü: Serdivan Beşköprü 1/1000 Ölçekli Karar Trh : Revizyon Uygulama İmar Planı. Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş DAĞISTANLI, Hüseyin BAYRAKTAR,, Selvet KARAOĞLU, Ahmet ÇALIŞKAN,,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 01 03/01/2013 25/12/2012 01 K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2013 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2013 Yılı için 1 aylık tatil

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Karar No : 2014/10-2 (101) Belediye Meclisi 15/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Şevket CAN Başkanlığında, 2014 Yılı Onuncu Birleşimin İkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri;

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :444 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi l) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇE PROGRAMI

MALİ YILI BÜTÇE PROGRAMI TAVŞANLI BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇE PROGRAMI 1 S a y f a TAVŞANLI BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMEESİ Madde 1-Belediye birimleri için (A) işaretli Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 60.000.000

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı