KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran tarih ve (913)11868 sayılı Genelge

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran. 31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-06-02(913)11868 sayılı Genelge"

Transkript

1 KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran Aylık Katsayı 657 s.kanun md. 154, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md tarih ve (913)11868 sayılı Genelge Taban Aylık Katsayı 657 s.kanun md. 154, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md tarih ve (913)11868 sayılı Genelge Yan Ödeme Katsayısı 657 s.kanun md. 152, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md tarih ve (913)11868 sayılı Genelge En Yüksek Devlet (9.500xAylık Katsayı) Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md Memuru Aylığı tarih ve (913)11868 sayılı Genelge Kıdem Aylığı Göstergesi 657 s.kanun md. 154, 375 s.khk md.1 Bir hizmet yılı için 20, 25 yıl 20 ve fazlası için azami 500 gösterge Taban Aylık Göstergesi 375 s. KHK md DEVLET MEMURU SOSYAL YARDIMLARI Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Tutarı TL Aile Yardımı 657 s.kanun md. 202, Maliye Bakanlığı BÜMKO (2134xAylık Katsayı) Gn. Md tarih ve (913)11868 sayılı Genelge Çocuk Yardımı Doğum Yardımı (2500xAylık Katsayı) 0-6 yaş grubu çocukları için (500xAylık Katsayı) 7 yaş üzeri her bir çocuk için (250xAylık Katsayı) 657 s.kanun md. 202, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md tarih ve (913)11868 sayılı Genelge 657 s.kanun md. 207, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md tarih ve (913)11868 sayılı Genelge Ölüm Yardımı Eş ve Çocuk (9500xAylık K.) Memur (9500xAylık K.x2) 657 s.kanun md. 208, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md tarih ve (913)11868 sayılı Genelge YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI ( ) Kanuni Dayanağı Ek Gösterge/Derece Tutarı TL Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar s. Kanun 33/a, Ek göstergesi 5800 (dahil) (harç) olan kadrolarda bulunanlar s. B.K.K. Ek göstergesi 3000 dahil (hariç) olan kadrolarda bulunanlar Merkezi Yönetim Bütçe Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar Kanunu (H) Cetveli Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar s. Kanun md. 33/b Ülke düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz olanlara Not: 6245 sayılı Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasının son paragrafında ; bu şekilde gündelik ödenenlerden yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği, 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında; bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği belirtilmiştir. Ancak 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetveline göre; 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı esas alınacaktır. K.K.T.C. NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİK TUTARLAR ( ) Kanuni Dayanağı Görev Ünvanı / Kadro Derecesi Tutarı (TL) B.K.K. No: 2014/7128, Memur ve Hizmetlilerden Aylık/kadro derecesi 1 olanlar Ocak 2015 tarih ve sayılı R.G. Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar OCAK 2015 MİHDER 1

2 MAHALLİ İDARELERE HİZMET PRATİK BİLGİLER Fazla Çalışma Saat Ücreti FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( ) Çeşidi Kanuni Dayanağı Konusu Tutarı (TL) 657 s. Kanun md. 178, Genel s. B.K (K)Cet. III/A-1 Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde Çalışan Personele (Destek Hizmeti yürüten personel hariç) Aylık Fazla Çalışma Ücreti 6583 s. B.K.(K) Cet. III/A/2-b B.K (K) Cet. III/A/2-ğ B.K. (K) Cet. III/B-1 Bu hükümlerin uygulanmasında büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler, içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir. Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışanlar (ayda 90 saati aşamaz) e kadar olanlar için den e kadar olanlar için den kadar olanlar için den e kadar olanlar için den a kadar olanlar için den fazla olanlar için Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirler için Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir sınırları içerisindekiler için BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEKLERİ Kanuni Dayanağı Dönemi Nüfusuna Göre Belediyeler Tutarı (TL) Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar s. Kanun md.39 Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Maliye Bakanlığı Nüfusu den fazla olanlar BÜMKO Genel Müdürlüğü tarih ve (913)11868 sayılı Genelge Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar BELEDİYE MECLİS ÜYESİ HUZUR HAKLARI Kanuni Dayanağı Dönemi Nüfusuna Göre Belediyeler Azami Tutar (TL) Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar s.kanun md.32; Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Maliye Bakanlığı Nüfusu den fazla olanlar BÜMKO Genel Müdürlüğü tarih Nüfusu e kadar olan belediyelerde ve Nüfusu arasında olanlar 02(913) sayılı Genelge Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar 2 OCAK 2015 MİHDER

3 BELEDİYE ENCÜMEN ÜYESİ HUZUR HAKLARI (*) Kanuni Dayanağı Dönemi Nüfusuna Göre Belediyeler Aylık Brüt (TL) 5393 s. Kanun md. 36; Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü tarih ve (913)11868 sayılı Genelge Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar (*) Belediye encümeninin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir s. Kanun md. 16; Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü tarih ve (913)11868 sayılı Genelge Büyükşehir Belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine Büyükşehir Belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine (*) Büyükşehir Belediye Encümeninin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir. KESİNTİLER VE ENGELLİLİK İNDİRİMİ Kanuni Dayanağı Dönemi Çeşidi Oran-Tutar (TL) 5434 s. K.md. 14; 5510 s. K. Geçici md. 4 Emekli Keseneği (Memur Kurum) %16 %20 Ek Gös ve üstü (%240) Ek Gös. 7600(d)-8400(h) (%200) Ek Gös. 6400(d)-7600(h) (%180) s.k. Ek md. 70; 5510 s.k. Geçici md.4 Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü tarih ve (913)11868 sayılı Genelge Ek Gös. 4800(d)-6400(h) (%150) Ek Gös. 3600(d)-4800(h) (%130) Ek Gös. 2200(d)-3600(h) (%70) Diğerleri (%40) Ek Gös ve üstü (%240) Ek Gös. 7600(d)-8400(h) (%200) Ek Gös. 6400(d)-7600(h) (%180) Ek Gös. 4800(d)-6400(h) (%150) Ek Gös. 3600(d)-4800(h) (%130) Ek Gös. 2200(d)-3600(h) (%70) Diğerleri (%40) 4447 s. K. 49. md ve sonrası İşsizlik Sigortası Primi Sigortalı %1 İşveren %2 Devlet %1 193 s. GV K md. 31, 2875 Seri Nolu Gelir V.Gen.Tebliği ( /29221 (S. Resmi Gazete) Engellilik İndirimi 1.Derece (Çalışma Gücünün %80 kay.) 2.Derece (Çalışma Gücünün %60 kay.) TL TL 3.Derece (Çalışma Gücünün %40 kay.) TL OCAK 2015 MİHDER 3

4 MAHALLİ İDARELERE HİZMET PRATİK BİLGİLER İŞÇİ ÖDEMELERİ Çeşidi Kanuni Dayanağı Dönemi Tutarı (TL) Kıdem Tazminat Tavanı Asgari Ücret (Brüt) Sigorta Primi Tavan Ücreti (Aylık) Sigorta Primi Taban Ücreti (Aylık) Stajyer Öğrenci Ücreti (Asgari Tutar) 1475 s.k.14 (4857 s. K.Geçici md.6); 5434 s.k. Ek md. 20,Ek md. 70; 5510 s.k Geçici md.4 Maliye Bakanlığı BÜMKO Gen. Müd tarih ve ?02(913) sayılı Genelge 4857 s. K. md. 39; gün ve 2014/1 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı tarih ve s. R.G s.k. md s.k. md s.k. 25. md. (Asgari Üc.%30 u) MEMURLARDAN ALINACAK 2014 YILI YEMEK BEDELLERİ Kanuni Dayanağı MEMURLARDAN 15/1/2014 tarihinden 14/1/2015 tarihine kadar Maliye Bakanlığı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Sıra No: /28885 sayılı R.G. Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1,00 TL 1100 e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,66 TL 2200 e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,02 TL 3600 e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,60 TL 4800 e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,42 TL 4800 ve daha yukarı ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,79 TL SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN Aylık brüt sözleşme ücretleri TL kadar (2.065 TL dahil) olanlardan 1,19 TL Aylık brüt sözleşme ücretleri TL kadar (3.605 TL dahil) olanlardan 2,02 TL Aylık brüt sözleşme ücretleri TL kadar (5.045 TL dahil) olanlardan 3,61 TL Aylık brüt sözleşme ücretleri TL üzerinde olanlardan 4,55 TL MEMURLARLA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI 2014 YILI AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (BÜMKO G.Md.nün tarih ve / 849 sayılı Genel Yazısı) Cinsi Birim Fiyatlar TL (KDV Hariç) Cinsi Birim Fiyatlar TL (KDV Hariç) 1-Takım Elbise Çorap Tayyör Eldiven Yün Yazlık Takım Elbise Deri Pantolon-Etek Atkı-Kaşkol Gömlek- Bluz- Yelek Kazak Kravat-Papyon Sarık Palto-Manto Cüppe Pardesü-Gocuk Şapka-Başlık-Kep Yağmurluk(Muşamba) İş Gömleği Meşin Ceket- Deri Ceket İş Önlüğü Parka-Mont-Montgomer Ebe Önlüğü Kaput Tulum Erkek Ayakkabısı İş Elbisesi Kadın Ayakkabısı Hemşire-Ebe Forması İş Ayakkabısı Laboratuar Kıyafeti Bot-Fotin Ameliyathane Kıyafeti Lastik Çizme Bel Kemeri OCAK 2015 MİHDER

5 YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (%) Uygulama Yılı Konusu Kanuni Dayanağı Oranı Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden 213 s. V.U.K. Mük. md. 298/B, /29176 s. R.G. 441 sıra No. V.U.K. G. Tebliği 213 s. V.U.K. Mük. md. 298/B, /28826 s. R.G. 430 sıra No. V.U.K. G. Tebliği 213 s.v.u.k. Mük. md. 298/B, /28463 s. R.G. 419 sıra No. V.U.K. G. Tebliği 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, /28643 s. R.G. 410 sıra nolu V.U.K. G. Tebliği 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 401 sıra nolu 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 392 sıra nolu 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 387 sıra nolu 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 377 sıra nolu 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 363 sıra nolu 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 353 sıra nolu 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 341 sıra nolu 213 s. V.U.K md.298/10, / s. R.G.325 sıra nolu % 10,11 % 3,93 % 7,80 % 10,26 % 7,7 % 2,2 % 12 % 7,2 % 7,8 % 9,8 % 11,2 % 28,5 USULSÜZLÜK CEZALARI ( ) (213 sayılı V.U.K Md, tarih ve sayılı R.G de Yayınlanan 442 sıra Nolu V.U.K Genel Tebliği) Mükellef Grupları 1.Derece Usulsüzlük (TL) 2. Derece Usulsüzlük (TL) Sermaye şirketleri Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı İkinci sınıf tüccarlar Yukarıdakiler dışında kalıp beyan usulüyle gelir vergisine tabi olanlar Kazancı basit usulde tespit edilenler Gelir vergisinden muaf esnaf Miktarı GELİR VERGİSİ TARİFESİ ( ) (193 sayılı G.V.K Md., 287 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) TL ye kadar % TL nin TL si için TL, fazlası % TL nin TL si için TL, fazlası (ücret gelirlerinde TL.nin TL. si için TL.) fazlası % TL den fazlasının TL si için TL, fazlası (ücret gelirinde TL. den fazlasının TL. si için TL. fazlası % 35 Oranı İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA UYGULANACAK ÇTV YILLIK TUTARLARI Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (2015 Yılı) (2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü md., tarih ve s. R.G. de yayımlanan 46 nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suratiyle metreküp başına 20 Kuruş olarak hesaplanacaktır. OCAK 2015 MİHDER 5

6 MAHALLİ İDARELERE HİZMET PRATİK BİLGİLER İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA UYGULANACAK ÇTV YILLIK TUTARLARI Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (2015 Yılı) (2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü md., tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan 46 nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına Büyükşehir Belediyelerinde 26 Kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanacaktır. İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA UYGULANACAK ÇTV YILLIK TUTARLARI Kalkınma Öncelikli Yörelerdeki Belediyeler ile Nüfusu 5000 den Az Olan Belediyelerde (2015 Yılı) (2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü md., tarih ve s. R.G. de yayımlanan 46 nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yılık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suratiyle metreküp başına 10 Kuruş olarak hesaplanacaktır. MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ HER ZAMAN HİZMETİNİZDE DERGİNİZ; 2014 YILINDA DA 12 AYLIK DERGİ BEDELİ 380 TL (KDV Dahil) LÜTFEN ABONE OLUNUZ VE ABONE OLUNMASINI TAVSİYE EDİNİZ. 6 OCAK 2015 MİHDER

7 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (TL) ( tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan 2014/1 nolu Kamu İhale Tebliği) Konusu K.Dayanağı Tarihine Kadar (TL) Eşik Değer Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti (son başvuru tarihinden en az 14 gün önce) Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce) Tarihine kadar (TL) Mal ve Hizmet Alımları 8/a Mal ve Hizmet Alımları 8/b Yapım İşleri 8/c Mal ve Hizmet Alımları 13/a Yapım İşleri 13/a Mal ve Hizmet Alımları 13/a Yapım İşleri 13/a Mal ve Hizmet Alımları 13/a Yapım İşleri 13/a Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinde en az 7 gün önce en az iki yerel gazetede) Kamu İhale bülteni İlan Limiti (İhale tarihinde en az 14 gün önce Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 21 gün önce) Mal ve Hizmet Alımları 13/b Yapım İşleri 13/b Mal ve Hizmet Alımları 13/b arası arası Yapım İşleri 13/b arası arası Mal ve Hizmet Alımları 13/b arası arası Yapım İşleri 13/b arası arası Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar 21/f Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler 22/d Diğer İdareler 22/d İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı (sözleşme bedelinin onbinde beşi) 53/j KİK e Yapılacak Şikayetlerde Alınacak Tutar 53/j Mal ve hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet TL ye kadar olanlarda TL arası olanlarda TLve üzerinde olanlarda TLkadar olanlarda Yapım işi ihalelerinde yaklaşık maliyet TL TL ye kadar olanlarda TL TL arasında olanlarda TL ve üzerinde olanlarda * Söz konusu değerlere KDV dahil değildir SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ ( ) (Bu parasal limitler satış, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işleri için uygulanacaktır.) (2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu) İşlemin Türü Kanuni Dayanağı Tutarı (TL) Basın İlan Kurumunca Yapılan İlanın Alt Parasal Limiti 17/ Resmi Gazete ile İlanın Alt Parasal Limiti 17/ Açık Teklif Usulü Parasal Limiti İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ve nüfusu i geçen ilçelerde 51/a Pazarlık Usulü Parasal Limiti b Diğer ilçelerde * Söz konusu değerlere KDV dahil değildir. OCAK 2015 MİHDER 7

8 MAHALLİ İDARELERE HİZMET PRATİK BİLGİLER Stopajın Konusu GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu md. 94,12/1/2009 tarih ve 2009/14592 s. BKK) Serbest meslek işleri dolayısı ile bu işleri yapanlara yapılan ödemelerden GKV md. 18 kapsamında sayılan müellif, mütercim, hetkeltıraş, hattat, ressam, bestekar ve mucitlere yapılan ödemelerden Serbest Meslek Ödemelerinden (diğerlerinden) % 20 Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Ödenen İstihkak Bedelleri Üzerinden % 3 Kira Ödemelerinden % 20 Vakıf ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması % 20 Kooperatiflere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması % 20 Harcama Pusulası Karşılığı Yapılan Ödemelerden DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR ( ) ( tarih ve s. R.G. de yayımlanan 58 nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Oranı Çeşidi Kanuni Dayanağı Oran / Tutar (TL) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkli 488 s. K.(1) s. Tablo II/2 Binde 5,69 organlarınca verilen her türlü ihale kararları Personele Yapılan Ödemeler (Aylı, ücret, yolluk, huzur hakkı, yemek, ikramiye, tazminat v.b) 488 s. K.(1) s. Tablo IV/1-b Binde 7,59 Kira mukavelenameleri 488 s. K.(1) s. Tablo I/A-2 Binde 1,89 Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler 488 s. K.(1) s. Tablo I/A-1 Binde 9,48 Avans Makbuzları 488 s. K.(1) s. Tablo IV/1-a Binde 9,48 Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/22-b-ba 45,30 Kurumlar Vergisi Beyannamaleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bb 60,50 Katma Değer Vergisi Beyannamaleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bc 29,90 Muhtasar Beyannamaleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bd 29,90 Diğer Vergi Beyannamaleri (Damga V. Beyannameleri hariç) 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-be 29,90 Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-d 22,30 Sigorta Prim Bildirgeleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-e 22,30 Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-f 35,50 belgesinden sadece muhtasar beyanname için Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 488 s. K.(1) s. Tablo III/2-a 15,80 Bilançolar 488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-ba 35,80 Gelir Tabloları ve İşletme Hesabı Özeti 488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-bb,bc 16,90 Not: Hesaplanan damga vergisi miktarlarında 10 kuruşa kadarki kesirler dikkate alınmaz. % 17 Mal Alımları (193 sayılı Kanun md. 94/13-c) % 5 Hizmet Alımları (193 sayılı Kanun md. 94/13-d) % 10 HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI ( ) Kanuni Dayanağı Konusu Tutarı TL - Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; 1- Bütçe Kanunu İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu i geçen ilçelerde 2- Diğer ilçelerde s. K. md.35 - Şehit cenazelerinin nakli amacıyla tarih ve Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara sayılı 2015 Yılı Merkezi - Mahkeme harç ve giderleri (Diğer il ve ilçeler için) Yönetim Bütçe Kanunu - Mahkeme harç ve giderleri (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için İl dışında yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ ( ) Kanuni Dayanağı Nufüsu Tutarı TL Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 10. md s. K. md e kadar olan Belediyeler Geçici md den fazla olan Belediyeler OCAK 2015 MİHDER

9 MEMUR ÖDEMELERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER Ödemenin Türü Kanuni Dayanağı Gelir Vergisi Damga Vergisi Emekli Keseneği (Kurum/Şahıs) Aylık (Gösterge) GVK Md Ek Gösterge GVK Md Taban Aylığı 375 s. KHK Md Kıdem Aylığı 375 s. KHK Md Yan Ödeme GVK Md Özel Hizmet Tazminatı Yan Öd. Karar. - + Kısmen Tabi Ek Tazminat Yan Öd. Karar Denetim Tazminatı Yan Öd. Karar Makam Tazminatı 657 s. K. Ek Md Görev Tazminatı 631 s. KHK Yabancı Dil Tazminatı 375 s. KHK Md Aile ve Çocuk Yardımı 657 s. K. Md Doğum Yardımı 657 s. K. Md Ölüm Yardımı 657 s. K. Md Huzur Ücreti (Meclis-Encümen) GVK Md Fazla Çalışma Ücreti GVK Md Konferans Ücreti GVK Md Bilirkişi Ücreti GVK Md Avukat Vekalet Ücreti GVK Md Harcırah Ödemeleri GVK Md SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ BİLGİLER Konusu Kanuni Dayanağı Dönemi Oran/Tutar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre Gecikme Zammı (Her ay için) 6183 sayılı Kanunun 106. maddesine göre, tahsil imkansızlığı nedeniyle terkin edilecek miktar 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre, Amme Alacaklarına Uygulanacak Tecil Faizi Oranları (Yıllık) Kanuni ve Temerrüt Faizi Oranı 98/11331 sayılı BKK tarihleri arası % /7 sayılı BKK tarihleri arası %6 2000/1555 sayılı BKK tarihleri arası %5 2001/2175 sayılı BKK tarihleri arası % /3550 sayılı BKK tarihleri arası %7 2003/6345 sayılı BKK tarihleri arası %4 2005/8551 sayılı BKK tarihleri arası %3 2006/10302 sayılı BKK tarihleri arası %2,5 2009/15565 sayılı BKK tarihinden itibaren %1, /965 sayılı BKK tarihinden itibaren % 1, /8267 s. BKK ( /25687 tarih ve 3. mükerrer sayılı R.G sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında ( tarihinden itibaren) 10 Diğer amme alacaklarında ( tarihinden itibaren) Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası %24 Seri C Sıra No1 Tahsilat G.Teb tarihinden itibaren %19 Seri C Sıra No2 Tahsilat G.Teb tarihinden itibaren % s. K. md.1,2 2005/9831 sayılı BKK tarihinden itibaren yıllık %9 OCAK 2015 MİHDER 9

10 MAHALLİ İDARELERE HİZMET PRATİK BİLGİLER BELEDİYE PARA CEZALARI ( ) (5252 s. Kanunun 2 ve 7. md; 5326 s. Kanunun 3 ve 17/7. md. 441 Seri Nolu VUK Genel Tebliği) Cezanın Türü Kanuni Dayanağı Tutarı (TL) En Az En Çok Belediye Cezaları (Belediye Encümeni) 1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama (Belediye Encümeni) 1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md Toptancı Hal Kanununa göre ceza 80 s. K. (5728 s. K.değ.) md (Belediye Encümeni) Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri 552 s. KHK 5.md.nin 1,2 ve 3.f.ları;7/2.md Hakkında KHK göre ceza (Belediye Encümeni) 552 s. KHK 6.md. 2 ve 3. f.; 10.md. 1ve 2.f s. KHK 8. md.2.f.; 10.md. 3.f.; 26.md.1.f s. KHK 26.md. 1. f.sının (d) bendi s. KHK 21.md Sular Kanununa göre ceza (Belediye Encümeni) 831 s.k.(2659 s. K.Değ.) Ek md. 7 ve Hafta Tatili Hakkında K.göre ceza (Belediye Encümeni) 394 s. K.(5728 s.k. değ.) 10. md Öğle Dinlenmesi Hakkında K. göre ceza 6301 s. K. (5728 s. K. değ.)7. md (Belediye Encümeni) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza 2559 s. K. (5259 s. K. değ.) 6.md (Belediye Encümeni) Tütün Ürünlerinin (Belediye Başkanının yetki verdiği görevli) 4207 s.k. (5727 s. K. değ.) md. 5/1 ve 2/ Zararlarının Önlenmesi ve 4207 s.k. (5727 s.k. değ.) md. 5/1 ve 3/ Kontrolü Hakkında Kanun (Belediye Zabıtası) 5326 s.k. 41. md s.k. (5727 s.k. değ.) md. 5/8 ve 3/ s.k. (5727 s.k. değ.) md. 5/2 ve 2. m (Belediye Encümeni) (a) bendi hariç 1,3,4,5 inci fıkraları 4207 s.k. (5727 s.k. değ.) md. 5/5 ve 3/ s.k. (5727 s.k. değ.) md. 5/10 ve 3/ Umumi Hıfzısıhha Kanunu (B. Encümeni) 1593 s.k. (5728 s.k. değ.) md. 283 ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ye göre (B. Encümeni) Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında işlemi yapılmayan İç Su Aracının Boyuna Göre 5 metreden 9 metreye kadar olanlar 9 metreden 12 metreye kadar olanlar 12 metreden 20 metreye kadar olanlar 20 metreden 30 metreye kadar olanlar 491 s. K.H.K. (5897 s. K. değ.) Ek md s. K.H.K. (5897 s. K. değ.) 8 sayılı tarife - XIII 30 metreden büyük olanlar Emre aykırı davranış (Belediye Encümeni) 5326 s. K. 32. md Dilencilik (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 33. md Gürültü (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 36/1. md s. K. 36/2.md. (Ticari İşl. Sahibine) Rahatsız etme (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 37. md İşgal (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 38/1. md s. K. 38/2. md s. K. 41/1. md s. K. 41/2. md s. K. 41/3. md Çevreyi Kirletme (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 41/4. md s. K. 41/4. md. (Tüzel Kişi İçin) s. K. 41/5. md s. K. 41/6. md Afiş Asma (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 42. md Not: s. K.17/7. Md. uyarınca, idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. - Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir OCAK 2015 MİHDER

11 İMAR KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI ( ) (3194 s. İmar Kanunu 42. Md. 441 Seri Nolu VUK Genel Tebliği) (B. Encümeni) Tutar/Oran a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metre karesi için ; 1 I. sınıf A grubu yapılara B grubu yapılara II. sınıf A grubu yapılara B grubu yapılara III. sınıf A grubu yapılara B grubu yapılara IV. sınıf A grubu yapılara B grubu yapılara C grubu yapılara IV. sınıf A grubu yapılara B grubu yapılara C grubu yapılara D grubu yapılara b) Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin... % 20 si c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı; 1 Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakatı alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30 u 2 Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın % 40 ı 3 Uygulama imar planında veya parselasyon planında Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın % 60 ı 4 Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın % 100 ü 5 Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20 si 6 Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80 i 7 Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın % 50 si 8 Ruhsatsız ise cezanın % 180 i 9 Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürüyor ise cezanın % 50 si 10 Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyete konu ise cezanın % 100 ü 11 İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10 u 12 İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20 si 13 Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20 si (a) ve (b) bentlerinde belirlenen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilir. 18, 28, 32,33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere... Bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde... Can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edebileceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine NOT: 3194 sayılı Kanunun 42. maddesine göre idari para cezası TL den az olamaz. 1- Yasadaki rakamlar 2015 için (% 10.11) Y.D. oranında artırılmıştır. 2- Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan para cezaları, aynı fiil nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 184 üncü maddesine göre mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir. 3- En az uygulanacak olan ceza miktarı 2015 fiyatları TL den az olamaz s. K. 42. maddesinin 5 inci fıkrasındaki TL, 2015 de 449,15 TL olacaktır. OCAK 2015 MİHDER 11