İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV)"

Transkript

1 İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan Makine Tanıtım Grubu, Eximbank tarafından gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten firmalara tarihine kadar sağlanacak olan Dünya Bankası kaynaklı İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi nin (EFIL IV) makine sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılması konusunda Türk Eximbank yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve adı geçen kredinin makine sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız tarafından kullanılmasının sektörün önünü açacağı ve küresel ekonomik krizden etkilenen firmaların yararına olacağı sonucuna varmıştır. Türk Eximbank İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV), gemi/yat yapımı, tersane yatırımı yapan ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye de yerleşik firmaların ihracat işlemleri ve ihracat amaçlı yatırımlarına yönelik yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek mallar ile yapı (inşaat) işleri için harcama belgelerine dayalı finansman desteği sağlayan bir kredidir. Program kapsamında uygun bulunan hammadde, aksam, teçhizat, tesis ve yapım harcamaları işletme sermayesi kredisi veya yatırım kredisi ile finanse edilecektir. Makine sektörüne tahsis edilen toplam kredi tutarı 150 milyon ABD Doları olup her bir firma için sağlanacak kredi tutarı ise azami 20 milyon ABD Doları dır. Firma bir gruba ait ise grup şirketlerinin kullanabileceği kredi tutarı toplamı da bu limit dahilindedir. Kredi tutarı ve vadesi, alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümlerinin veya fiziki yatırım projesinin değerlendirilmesi sonucunda proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenecektir. Söz konusu kredi ile ilgili ayrıntılı bilgi adresindeki Dünya Bankası Kaynaklı Krd. bölümünde yer almaktadır. Krediye başvuru sürecinin zorluğu nedeniyle Makine Tanıtım Grubu tarafından, anılan kredinin Makine Tanıtım Fonu na kesinti yapılmaya başlanan tarihinden itibaren Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanından (diğer Birliklerle ortak GTİP ler dahil) ihracat yapan ihracatçı firmalar tarafından kullanılabilmesini teminen Makine Tanıtım Fonu desteğiyle, söz konusu krediye başvuru dosyalarının hazırlanması konusunda bir aracı firma ile çalışılmasına karar vermiş ve bu çerçevede Arda Yeminli Mali Müşavirlik Denetim Danışmanlık Ltd. Şti. (ARDA) ile bu hizmetin alınmasını teminen bir protokol imzalanmıştır. ARDA ile OAİB arasında imzalanan protokol uyarınca başvurucu firmalar sırasıyla; 1- Ek 2 de yer alan taahhütnameyi imzalayıp Genel Sekreterliğimize başvuracak, 2- Başvurabileceği Genel Sekreterliğimiz tarafından onaylanan firmalar ARDA firmasına bildirilecek, 3- Başvurucu firma ARDA nın talep ettiği ayrı bir taahhütnameyi ARDA ya verecek, 4- ARDA tarafından Ek 3 de yer alan kriterler çerçevesinde firma başvurusu rasyo ön incelemesine tabi tutulacak, 5- Söz konusu kriterlere uygun bulunan firmaların ARDA ile imzalayacakları protokol sonrasında başvuru dosyaları hazırlanmaya başlanacaktır. Ek 2 de yer alan taahhütnamede de görüleceği üzere, başvuru dosyasının hazırlanması konusunda ortaya çıkacak asgari ücret olan 5.665,00.-TL+KDV, Makine Tanıtım

2 Fonu ndan karşılanacak olup, ücretin işletmenin büyüklüğü ve kredi tutarına göre asgari kısmın üzerindeki kısmı, başvurucu firma tarafından ARDA ya ödenecektir. Makine Tanıtım Fonu nun sağlanacak destek 2009 yılı bütçesi çerçevesinde olacağından başvuru sırası da başvuruların kabul edilmesinde bir diğer kriter olacaktır. Kredi için başvurular 31 Aralık 2009 tarihine kadar kabul edilecektir. Diğer taraftan, Makine Tanıtım Fonu desteğinin söz konusu olabilmesi için asgari ABD Doları değer tutarında kredi başvuru şartı aranacaktır. Söz konusu kredi için başvurmak isteyen firmaların Ek 2 de yer alan taahhütnameyi doldurarak ve imzalayarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine faks ( ) ve ayrıca yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Bilgi İçin: Ayfer BİNİCİ (Tel: ) Abdullah ÖZBAŞ (Tel: ) EKLER: 1) Ücretlendirme Örneği 2) OAİB ile başvurucu firma arasında imzalanacak taahhütname 3) Rasyo Kriterleri

3 * Örneklemeler KDV hariç hesaplanmıştır. EK 1- ÜCRETLENDİRME ÖRNEĞİ* ** OAİB SÖZ KONUSU ÖRNEKLERDEKİ ÜCRETLERİN TL+KDV SİNİ ÖDEYECEK, FİRMA BU TUTARIN ÜZERİNDEKİ MEBLAĞDAN SORUMLU OLACAKTIR. Örnek- 1; (A).firması Aktif toplamı ,00 TL talep ettiği kredi tutarı ise ,00 TL dir. A Firmasının ücret hesabı; x % 003=150-TL x % 03 =300-TL söz konusu ücret tutarları TL asgari ücretten az olduğu için TL asgari ücret ilave olarak TL saat ücreti olmak üzere bu firmanın işinden talep edilecek ücret toplam TL (1.465 TL TL) olacaktır. BU TUTAR ASGARİ TUTAR OLDUĞU İÇİN OAİB TARAFINDAN ÖDENECEK, FİRMA HERHANGİ BİR ÖDEME YAPMAYACAKTIR. Örnek- 2; (B) Firmasının Aktif toplamı TL kredi talep miktarı ise TL dir B firmasının ücret hesabı aşağıdaki gibidir x %003=1.500-TL x %03 =1.200-TL Bu durumda aktif toplamı üzerinden hesaplanan ücret TL asgari ücret ve kredi tutarı üzerinden hesaplanan ücretten fazla olduğu için ücret hesabında aktif toplamı üzerinden hesaplanan ücret dikkate alınacak ve hesaplanan ücret (1.500 TL TL ) TL olacaktır. BU TUTARIN TL Sİ OAİB, 35 TL Sİ FİRMA TARAFINDAN ÖDENECEKTİR. Örnek -3; (C) Firmasının Aktif toplamı TL Kredi talep miktarı TL dir. ( C ) Firmasının ücret hesabı aşağıdaki gibidir x %003 = TL x % 03 = TL Bu durumda kredi talep tutarı üzerinden hesaplanan ücret, aktif toplam üzerinden hesaplanan ücretten fazla olduğu için ücret hesabında kredi talep tutarı üzerinden hesaplanan ücret dikkate alınacak ve hesaplanan ücret ( TL TL ) TL olacaktır. BU TUTARIN TL Sİ OAİB, TL Sİ FİRMA TARAFINDAN ÖDENECEKTİR.

4 EK 2- OAİB İLE BAŞVURUCU FİRMA ARASINDA İMZALANACAK TAAHHÜTNAME TAAHHÜTNAME (OAİB GENEL SEKRETERLİĞİ NE) 1. İşbu taahhütname, T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) ile Arda Yeminli Mali Müşavirlik Denetim Danışmanlık Ltd.Şti.(ARDA) arasında imzalanan protokol uyarınca, Eximbank İhracat Finansmanı Aracılık Kredisine (EFIL IV) müracaat edecek (asgari ABD Doları kredi için) Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanından (diğer Birliklerle ortak GTİP ler dahil) ihracat yapan ihracatçı firmaların başvuru dosyalarının hazırlanmasında Arda Yeminli Mali Müşavirlik tarafından verilecek aracılık hizmetiyle ilgili olarak, başvurucu firmaların OAİB ye taahhütlerini düzenler. 2. Eximbank İhracat Finansmanı Aracılık Kredisine (EFIL IV) müracaat edecek firmalar için verilecek hizmet karşılığında ARDA ya ödenecek ücret, cari yılı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik İşlemleri Asgari Ücretlerine İlişkin Tarife üzerinden yapılacaktır. Buna göre, 2009 yılına ait Tarifenin III-5 Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri Başlıklı maddesi uyarınca; a) Kredilere ilişkin tespit işlemlerinden TL den az olmamak üzere, firma aktif toplamının (aktif toplamı YMM ce düzeltilmiş ve cari yıldan bir önceki yıla ait tasdik edilmiş bilançosundaki toplamdır ); i TL ye kadar olan kısım için : %003 (onbinde üç) ii- Sonraki TL lik kısım için : %002 (onbinde iki) iii TL yi aşan kısım için : %001 (onbinde bir) b) Veya kredi tutarının i TL ye kadar olan kısım için : %03 (binde üç) ii- Sonraki TL lik kısım için : %01 (binde bir) iii TL yi aşan kısım için : %005 (onbinde beş) i tutarında (a ve b maddelerinde yer alan ücretlerin yüksek olanı uygulanacaktır) ARDA tarafından düzenlenecek rapor bedeli alınacak olup, ayrıca aynı tarifenin Arizi Danışmanlık Ücreti başlıklı V-3.maddesi uyarınca her firma için 7 iş günü, her gün 4 saat çalışma karşılığı (7*4*150=) 4.200,00 TL+KDV ücret ödenecektir. Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda ücretlendirme asgari 1.465, ,00 = 5.665,00 TL+KDV olup işletmenin büyüklüğü ve kredi tutarına göre 1.465,00 TL lik ücret değişiklik gösterebilecektir. OAİB, hizmetin gerektirdiği ücretin asgari kısmı olan 5.665,00.-TL+KDV yi başvurucu firmaları desteklemek amacıyla karşılayacak olup, ücretin işletmenin

5 büyüklüğü ve kredi tutarına göre ortaya çıkabilecek asgari kısmın üzerindeki tutarı, (sirkülerde de belirtildiği ve örneklendiği üzere) başvurucu firma ARDA ya kendisi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Başvurucu firma, ARDA tarafından kredi rasyo ön incelemesine tabi tutulacak olup, ön incelemeyi geçip, ARDA ile imzalayacağı bir protokolden sonraki bir tarihte, protokol konusu hizmeti almaktan vazgeçmesi veya kendi ihmal veya kastından dolayı dosyanın tekemmül ettirilemeyerek bankaya sunulamaması durumunda, TL + KDV ile varsa ulaşım ve konaklama masraflarını fatura karşılığında ARDA ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 3. Başvurucu firma, kendi dosyası ile ilgili olarak, ARDA nın Ankara dışındaki çalışmaları için yol ve konaklama masraflarını ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 4. Başvurucu firma, kredi başvurusunun banka tarafından onaylanıp, onaylanmaması hususunda OAİB nin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. 5. Başvurucu firma, ARDA ile imzalayacağı protokol hükümlerinin OAİB yi bağlamayacağını kabul ve taahhüt eder. 6. Firma, asgari ABD Doları tutarında kredi başvurusunda bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Taahhüt Eden Başvurucu Firma Unvanı: Adres : Tel : Faks : Vergi Dairesi-Numarası : Yetkili Adı-Unvanı : T.C. Kimlik No : Tarih: KAŞE İMZA

6 EK 3- RASYO İNCELEME KRİTERLERİ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş (Türk Eximbank A.Ş) tarafından makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren ve aşağıdaki mali kriterleri yeterli görülen firmalar kredi programından yararlandırılacaktır. - Azami borç / öz kaynak oranı 85 / 15 (5,7) olan ( Euro veya muadili ABD Doları nın üzerindeki kredilerde kredi alındıktan sonraki ilk 3 yıl dahil, Euro veya muadili ABD Doları nın altındaki kredilerde kredi alındıktan sonraki ilk yıl dahil bu oranları sağlayabilen) - Borç ödeme gücü oranı asgari 1,1 : 1 olan ( Euro veya muadili ABD Doları nın üzerindeki kredilerde kredi alındıktan sonraki ilk 3 yıl dahil, Euro veya muadili ABD Doları nın altındaki kredilerde kredi alındıktan sonraki ilk yıl dahil bu oranları sağlayabilen) Yukarıdaki oranlar yeni talep edilen kredi tutarı bilançolara dahil edilerek hesaplanacaktır. - Firmaların ticari moralite ve mali analiz itibariyle yeterli bulunmaları. Kredi talebinde bulunan firmaların bilançolarının mali analiz itibariyle aşağıdaki oranları karşılaması gerekir. a) Cari Oran Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar oranının en az 1 den büyük olması gerekir. 2 ve üzeri değerler tercih edilir. b) Likidite Oranı Dönen Varlıklar - (Stoklar-Diğer Dönen Varlıklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar oranının 1 ve üzerinde olması tercih edilir.. c) Nakit Oranı Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar oranının 1 e eşit olması ya da 1 den büyük olması tercih edilir. d) Alacak Devir Hızı Net Satışlar / K.V Ticari Alacaklar oranının yüksek olması tercih edilir. e) Stok Devir Hızı Satışların Maliyeti / ( ( D. Başı Stok + D.Sonu Stok) /2) Devir hızının yüksek olması tercih edilir.

7 f) Borçlanma Oranı (KV Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar) / Öz Sermaye oranının % 50 olması idealdir. Fazla olması yabancı kaynak kullanımın öz sermayeden fazla olduğunu düşündürür. g) Kaldıraç Oranı (KV Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar) / Aktif Toplamı oranının küçük olması tercih edilir. h) Faiz Karşılama Gücü Dönem Karı + Finansman Giderleri / Finansman Giderleri oranının büyük olması tercih edilir. ı ) Özsermaye Karlılığı Dönem Net Karı / Özsermaye oranının 0,30 ve üzeri olması tercih edilir. i) Aktif Karlılık Oranı Dönem Net Karı / Aktif Toplamı oranının 0,20 ve üzeri olması tercih edilir. j) Brüt Kar Marjı Brüt Satış Karı / Net Satışlar oranının büyük olması tercih edilir. k) Net Kar Marjı Dönem Net Karı / Net Satışlar oranının büyük olması tercih edilir. l) Alacak Tahsil Süresi (Ticari Alacaklar / Satışlar) x 365 oranının düşük olması tercih edilir. b) Stok Gün Sayısı (Stoklar / Satılan Malın Maliyeti) x 365 oranının düşük olması c) Borç Ödeme Süresi (Kısa Vadeli Ticari Borçlar / Satılan Malın Maliyeti) x 365 oranının artı olması