DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com"

Transkript

1 Tiri ml rklrii rlıklı vr yömi gör izly bir işlmd döm s iibriyl sk rklrii drm şğıdki gibidir DB Ml Mvd Döm içi Ml Alışı Alış İd Tiri Ml Hs Al Tp Tiri Ml Hs Brç Klı Yriçi Sışlr Hs Sış İdlri Hs Döm s ml mvd (Rız) Ykrıdki bilgilr gör işlmi - Alış Gidri? - Alış İsks? - Brü Sış Krı/Zrrı? - Döm içi lış rı? - Döm içi lış rı? - Sıl Mlı Mliyi? - Sıl Mlı Mliyi Kydı? Tiri ml rklrii (dvmlı-sürkli-rlıksız) vr yömi gör izly bir işlmd döm s iibriyl sk rklrii drm şğıdki gibidir DB Ml Mvd Döm içi Ml Alışı Alış isks Tiri Ml Hs Brç Tp Tiri Ml Hs Brç Klı Yriçi Sışlr Hs Sış İdlri Hs S Ti Ml Mliyi Brç Klı DS Ml Mvd (Sülym) Ykrıdki bilgilr gör işlmi - Alış Gidri? - Alış id? - Brü Sış Krı/Zrrı? - Döm s dğrlm kydı? DB MEVCUT DÖNİÇİ ALIŞ ALIŞ GİDERİ SATIŞTAN İADE(Alış mliyi) Brç Tplmı Brç Klı ALIŞ İADE ALIŞ İSK STMM (Hr sışı) Alk Tp DB MEVCUT DÖN İÇİ ALIŞ ALIŞ GİDERİ Brç Tplmı Brç Klı ALIŞ İADE ALIŞ İSK STMM(DS) Alk Tp 60BRÜT SATIŞLAR 600 Yriçi Sışlr 601 Yrdışı Sışlr 602 Diğr Glirlr 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 610 Sış İdlr (-) 611 Sış İsklrı (-) 612 Diğr İdirimlr (-) NET SATIŞLAR 62 SATIŞLARIN MALİYETİ 620 Sıl Mmllr Mliyi (-) 621 Sıl Tiri Mllr Mliyi (-) 622 Sıl Hizm Mliyi (-) 623 Diğr Sışlrı Mliyi (-) BRÜT SATIŞ KARI / ZARARI 63 FAALİYET GİDERLERİ 630 Arşırm v Glişirm Gidr (-) 631 Pzrlm, Sış v Dğıım Gidr (-) 632 Gl Yöim Gidrlri(-) ESAS FAALİYET KARI / ZARARI DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

2 1 Arlıklı vr yömii ygly bir işlmd Tiri mllr sbıı görüümü şğıdki gibidir Brç Tplmı Alk Tp Brç Klı DS Syım s Alış İsks Alış İd? DB ml Mvd Yr içi sışlr s Sış idlr s Döm içi lış rı? Sıl Ti Mlı Mliyi? Brü Sış K/Z? 3 Ml rklrii rlıklı syım yömi il izlmsi drmd şğıdki idlrd gisi ylışır? A) Sı lm gidrlri Tiri mllr sbıı brç rı kyddilir B) Sış gidrlri Tiri mllr sbıı brç rı kyddilir C) Alış idlri Tiri mllr sbıı lk rı kyddilir D) Sı lm isklrı Tiri mllr sbıı lk rı kyddilir E) Sıl iri mlı mliyi döm s syım s gör blirlir 4 X işlmsi rıd d ö %50 si içi vs vril plm TL rıdki ml sıı irm rıd işlmy slim dilmiş, gri kl r kşid dil çkl ödmişir (KDV Orı %10 dr) B gör, mlı slim lımsı il ilgili ypılk kyı şğıdki splrd gisii kllımı dğrdr? A) Vril Sipriş vslrı s TL lkldırılır B) Tiri Mllr s TL brçldırılır C) İdirilk KDV s 2100 TL brçldırılır D) Alı Çklr s TL lkldırılır E) Vril çklr s TL lkldırılır 2 Sürkli vr yömii izly bir işlmd iri mllr sbıı br ypıl kyılrı plmı TL dir İşlmd döm s ml mvd TL dir Döm bşı ml mvd TL, ml lışıyl ilgili ypıl gidrlr plmı TL dir İşlm döm içid TL dğrid sış ypmış v TL rıd iri ml lmışır İşlm sışlrıı %10 krlı ypmkdır B bilgilr gör işlmi sışlrıı mliyi kç TL dir? A) B) C) D) E) X işlmsii s bskıı s 2000 TL lik mlıı TL si ksi dğr düşüklüğü ğrmışır B gör ypılk yvmiy kydıd şğıdki splrd gisii kllımı dğrdr? A) Tiri Mllr Hs 8000 TL lkldırılır B) Diğr Olğdışı Gidr v Zrrlr sbı TL brçldırılır C) Tiri mllr s TL lkldırılır D) Diğr Sklr sbı 8000 TL brçldırılır E) Krşılık gidrlri sbı brçldırılır DEĞİŞİME AÇIK OLUN 2

3 6 X işlmsii, s bskıı diyl sr ğry v mm kllılmz l gl TL rıdki mlı içi, sigr şirki TL zmi kkk irdiğii işlmy bildirmişir B gör, X işlmsii b işlml ilgili ypğı yvmiy kydı şğıdkilrd gisidir? 8 Bir öki yıl iziki dlrl dğr kybı ğrdığı içi %70 rıd krşılık yrılmış l TL rıdki ml, TL y vdli lrk sılmışır (KDV %10 dr) B gör, b işlml ilgili ypılk msb kydıd şğıdkilrd gisi söylmz? A) Sıl Ti Mlı Mliyi Tiri Mllr Hs B) Diğr Çşili Alklr Diğ Olğdışı Gid / Zr Tiri Mllr Hs C) Krşılık Gidrlri Diğ Olğdışı Gid / Zr Tiri Mllr Hs D) Diğr Sklr Hs Tiri Mllr Hs E) Diğr Sklr Hs Tiri Mllr Hs İşlm döm s ypığı syımd mliy bdli TL l mlı bzldğ görülmüş v söz ks mlı dğrii kdiri isilmiş, kdir kmisy TL lrk kdir dilmiş v krşılık yrılmışır B x işlmsii ypğı msb kydıd şğıdkilrd gisii kllımı ylışır? A) Diğr Sklr Hs TL brçlır B) Krşılık gidrlri s TL brçlır C) Sk dğr düş Krşılığı sbı TL lklır D) Diğr Sklr sbı TL brçlır E) Tiri mllr sbı TL lklır A) Diğr sklr sbı 21000TL lkldırılır B) Sk dğr düşüklüğü krşılığı sbı TL brçldırılır C) Ks klmy krşılıklr sbı 6000 TL lkldırılır D) Diğr Sklr sbı TL lkldırılır E) Alıılr sbı TL brçldırılır yılıd %70 dğr kybı ğry v grkli krşılık yrıl TL mliyli ml, 2014 yılıd TL y pşi sılmışır A) Ks Hs Diğr Sklr Hs B) Ks Hs Sk Dğ Düş Kr Diğr Sklr Hs C) Ks Hs Sk Dğ Düş Kr Tiri Mllr Hs D) Ks Hs Sk Dğ Düş Kr Yriçi Sışlr Hs Ks Klm Krş E) Ks Hs Sk Dğ Düş Kr Diğr Sklr Hs Ks Klm Krş DEĞİŞİME AÇIK OLUN 3

4 X işlmsi müşrilri ürsiz dğımk üzr pşi bdll TL lik prmsy mlzmsi lmış v b mlzmlri 3500 TL lik kısmıı müşrilri dğımışır (KDV rı %10 dr) B bilgilr gör prmsy mlzmsi sı lımıyl ilgili ypılk kyı şğıdki splrd gisii kllımı dğrdr? A) Tiri mllr sbı brçl TL B) Diğr Sklr sbı brçl TL C) Hspl KDV sbı lklı 1000 TL D) Pzrlm sış dğıım gidrlri sbı brçl TL E) Diğr sklr sbı lklı TL 11 İşlmi müşrilri vrmiş ldğ prmsy mlzmsii kydıd şğıdki splrd gisii kllımı dğrdr? A) Pzrlm sış dğıım gidrlri sbı brçl 3500 TL B) Diğr Sklr sbı brçl 3500 TL C) Diğr Sklr sbı lklı TL D) Tiri mllr sbı lklı 3500 TL E) Tiri mllr sbı brçl TL 13 DEĞİŞİME AÇIK OLUN 4

5 DEĞİŞİME AÇIK OLUN 5