GELECEK E T MLE GELECEK PROJES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELECEK E T MLE GELECEK PROJES"

Transkript

1 T.C. ANTALYA VAL L L EMN YET MÜDÜRLÜ Ü GELECEK E T MLE GELECEK PROJES FAAL YET BÜLTEN Gelecek Eğitimle Gelecek projesi bir Avrupa Birliği Projesidir.

2 Millete efendilik yoktur, Hizmet vard r, Bu millete hizmet eden Onun efendisi olur. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi Valiliğimiz koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile uygulanan Gelecek Eğitimle Gelecek Projesi ile öğrencilerimizin kişilik gelişimlerine yön vermek, sosyalleşme süreçlerine katkıda bulunmak, çevresel duyarlılıklarını arttırmak, olumlu davranışlarının ödüllendirilerek pekişmesini sağlamak, kişisel güvenliklerini sağlama konusunda bilinçlerini arttırmak, sınıf içi olumlu davranışlarını pekiştirmek ve olumsuz davranışlarını en aza indirmek amaçlanmaktadır. Gelecek Eğitimle Gelecek (Polirobot Kartları) projesine başlanıldığı tarihten itibaren çocukların polise karşı yaklaşımları, okuldaki hal ve hareketleri olumlu yönde değişmiş ve kişisel güvenliklerini sağlama konusunda bilinçleri artmıştır. Gelecek Eğitimle Gelecek (Polirobot Kartları) projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2 1

3 Dr. Ali YILMAZ Antalya İl Emniyet Müdürü PROJELER MERHABA ARKADAŞLAR BEN ÇOCUK POLİSİ POLİROBOT Çocuklarımızın birbirlerine ve büyüklerine karşı sevgi, saygı ve hoşgörü kuralları çerçevesinde hareket etmesi, doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olmaları için Polikartlar yolu ile kişilik gelişimlerinin geliştirilmesinin yanı sıra geleceğimiz olan çocuklarımızın bu proje ile küçük yaştan itibaren özgüvenleri geliştirilerek suçtan korunmalarına katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Üzerinde eğlenceli çizimler ve öğretici mesajlar bulunan 50 farklı PoliKart ile çocuklarımızın okul güvenliği, trafik kuralları can ve mal güvenliği konularında bilinçlendirilmesinin yanı sıra şiddet içerikli olaylar zararlı alışkanlıklar gibi daha pek çok konuda bilgi sahibi olmalarını ve bu sayede nasıl hareket edeceklerini onlara öğretmeyi hedefledik. Gelecek Eğitimle Gelecek projemizin hayata geçirilmesinde bize destek veren başta valimiz olmak üzere başbakanlık devlet planlama teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Sanayici ve İş: Adamları Derneği, Adopen ve diğer kurum ve kuruluşlara kurumumuz adına; çalışmalarımızdaki desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca projemizin uygulanmasında işbirliği bizden esirgemeyen tüm öğretmenlerimize ve öğrenci ailelerine ayrıca derginin hazırlanmasında ve basımında emeği geçen herkese kurumum adına teşekkür ederim. Osman Nuri GÜLAY Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Gelecek Eğitimle Gelecek Projesi ile çocuklarımızın eğitimine yön vermek, sosyalleşme süreçlerine katkıda bulunmak, olumlu davranışlarını ödüllendirmek suretiyle pekişmesini sağlayarak olumsuz davranışları en aza indirmek mümkün olacaktır. 2 3

4 SUÇU TOPLUM ÜRETİR GRUBU BASKISI TOPLUM ASMA OKULDAN TIRILMA NEDENLER İlk Öğretim okullarımızda uygulanan projemiz geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın olumlu davranışlara yönelerek, topluma faydalı bireyler olmaları amacıyla daha bilgili, bilinçli nesiller olarak yetişmelerini sağlamak için Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yapılan ve bilimsel anlamda Akdeniz Üniversitesinden destek alınan ve rehber uzmanların da görüşleri ışığında hazırlanarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu proje ile öğrencilerin arkadaş ortamlarında birbirlerine karşı sevgi, saygı ve hoşgörü kuralları çerçevesinde, kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak, özellikle çalışan anne babaların evde bıraktıkları çocuklarına can ve mal güvenliği konularında verdiği eğitimleri PoliKart kartları vasıtası ile pekiştirmek, okullarda güvenli eğitimin sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği yaparak eğitim çağına gelmiş çocuklarımıza şiddet içerikli olaylar, zararlı alışkanlıklar ve okul güvenliği konusu vb. alanlarda PoliKart uygulamaları ile eğitim eğlenceli hale dönüştürülmeye çalışılmıştır. İlköğretim düzeyindeki öğrencilere verilen eğitimlerde sosyal hayatta karşılaşabilecekleri problemler karşısında alternatif çözümler üretmelerini sağlamak konusunda rehberlik 4 Gelecek Eğitimle Gelecek Projesi (Education Brings The Future) yapmak, farkındalık yaratarak ilgi düzeyini yükseltip sosyal bilinç kazandırmak, önemli sorunlardan biri olan trafik ile ilgili konularda PoliKartları kullanarak eğitimi eğlenceli hale getirip maruz kalabilecekleri tehlikeleri önlemek hedeflenmiştir. Proje Uygulamasında; Öğrencilerimiz okulda, çevrede ve aile içerisinde örnek davranışları sonucunda öğretmenleri tarafından PoliKartla ödüllendirildiler.birbirinden farklı çizimler, öğretici ve sosyal mesajlar içeren toplam 50 PoliKartın çocuklarımıza dağıtımında 10 PoliKart için tek yıldızlı, 20 PoliKart için 2 yıldızlı, 30 kart biriktirene ise 3 yıldızlı bileklikler dağıtılmıştır. 40 kart biriktiren çocuklarımıza Polirobot anahtarlığı verilmiştir. 50 kart toplayan çocuklarımıza ise üzerinde PoliRobot un resminin bulunduğu t-şört verilmiştir. Bunların yanı sıra en çok PoliKart alan sınıflarımız Polis At Çiftliği, Toplum Destekli Polislik Şubesini ve çeşitli yerlere gezi faaliyetleri düzenlenmiştir. Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütülen projemiz Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi,, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği ve ADOPEN tarafından desteklenmektedir. İnsanlar toplum içerisinde huzurlu yaşamın yollarını ararken, dünya üzerinde sürekli artan nüfus ve gelişen teknoloji birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Gittikçe artan suç oranları toplum yaşamını her geçen gün daha da etkilemeye başlamıştır. Günümüzde suç olgusu toplumların karşı karşıya kaldıkları ve çözümü oldukça zor bir problem haline gelmiştir. Suç oranlarındaki artış ile birlikte mücadele taktik ve teknikleri de değişmekte ve gelişim göstermektedir. Pek çok ülke suç problemiyle mücadele edebilmek amacıyla yoğun emek ve maliyet sarf etmekte, büyük projeler yürütmektedirler. Halkın güvenlik ihtiyacının sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi, polisin öncelikle toplumun sosyo-kültürel yapısını bilmesinden geçmektedir. Suçun sosyal bir olgu olması, polisliğin toplumsal yapıyı bilme zorunluluğu, suçu oluşturan etmenlerin çeşitliliği, bunların ortadan kaldırabilmesi için stratejilerin belirlenmesi; bilimsel suç ve suçlu analizlerinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Özel sektör ile kolluk, baskı grupları ve vatandaşlar dışında diğer kamu kuruluşları da güvenliği sağlamakta rol oynamaktadırlar. Bu bağlamda öncelik taşıyan husus, suçun olduğunca geç bir yaşta işlenmesinin sağlanması; kişilerce ilk defa işlenecek suçların ertelettirilmesidir. Bu doğrultudaki yaklaşımlarla, genç kuşağın nüfusun büyük bir yüzdesini oluşturması sonucu, işlenen suç miktarı azaltılmış; suçluluk kariyeri de o ölçüde kısaltılmış veya önlenmiş olacaktır. Kriminolojik bir gerçek, ilk suç ne kadar erken yaşta işlenirse, suçluluk kariyerinde o derecede yoğunlaşma göstereceğidir. İlk defa işlenecek suçun geciktirilmesini de kapsayıcı nitelikte suçların önlenmesine ilişkin aşağıdaki iki boyutlu önleme topolojisi pragmatik bir yaklaşım sağlamaktadır (Yücel, 2003:115). Görüldüğü gibi ne kadar çok suç engelleyicisi aktive edilirse, suç işleme ve suçla karşılaşma oranları da o derecede azalacaktır. Antalya, ülkemizin en çok göç alan illerden biridir. Göç eden aileler iş bulmak amacıyla şehrimize gelmektedirler. İmkânı kısıtlı şartlar altında yaşamaya çalışmaktadırlar. Bunun sonucunda da çocuklarıyla yeterince ilgilenememektedirler. Bu durum, çocukların kendilerini kanıtlamaya ve göstermeye çalışacakları olumsuz ortamlara yönelmelerine sebep olmaktadır. Bu bağlamda bireyi suça iten nedenleri, arkadaş grubu baskısı, uyuşturucu ve alkol, sürekli değişen koşullar, kişilik özellikleri, eğitimsizlik, okuldan uzaklaştırma ve yetersiz ebeveynlik olarak sıralayabiliriz. Tüm bu olumsuzlukların birkaçıyla hatta bazen sadece biriyle karşılaşması sonucu kişiler, suç işlemeye yönelebilmektedirler. Bu durumdan kurtulamayan bireyler kısıtlı imkânlar sebebiyle daha da kısır döngü içerisine girerek suç işlemeyi alışkanlık haline getirmektedirler. Böylece bundan sonra ki yaşamlarını da suç işleyerek sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu noktada klasik polislik anlayışı ile suçlularla devamlı suretle mücadele edip, onları yakalayarak adalete teslim etmenin yanı sıra, proaktif çalışmalarla suçların önüne geçip kurutmak sorunun kökenine inmek anlamına gelecektir. Polis olarak düşündüğümüzde suçla mücadelede toplum desteğinin ne kadar önemli olduğu yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacaktır. Bataklığı kurutmadığımız sürece, biz polisler ve suçlular arasındaki bu kısır döngü artarak devam edecektir. Bu gerekçeler çerçevesinde biz polislerin, toplumla işbirliği içerisinde geleceğimizi ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin daha huzurlu bir ortamda yaşamaları için, stratejiler geliştirerek belirlediğimiz amaç ve hedefler doğrultusunda proaktif çalışmalar yapması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın polislerle ilk karşılaşmaları genellikle kriz anlarında olmaktadır. Bu kriz anları ya bir trafik cezası tatbikinde ya da suç mağduru olduklarında açığa çıkmaktadır. Bu denli gergin ortamlarda polisle diyalog kurmada zorlanan vatandaşlarımız olabilmektedir. İleriki yıllarda da bu gibi sorunların ortadan kalkması adına şimdiden temellerimizi atmaktayız. Çocuklarımızın aileleri tarafından polis korkusu ile büyütülmelerinin de önüne geçilmesi için yarının büyüklerini Polis Abi ve Ablalarla buluşturarak polisle vatandaşlarımızın genç yaşta bir bağ kurmasını amacını da gütmekteyiz. Değişen ve gelişen dünya şartlarında Antalya Emniyet Müdürlüğü yakalayandan çok önleyen polis modelini benimsemiş ve Gelecek Eğitimle Gelecek gibi daha pek çok proje ile hizmetlerimize devam etmekteyiz. KAYNAKÇA 1. Yücel, Mustafa T., (2008), Kriminoloji, Ankara: Afşar Matbaacılık 2. CLARKE, RONALD V., JOHN ECK, (2007) Problem çözücüler için 60 Küçük Adımda Suç Analizi 5

5 Proje Polikartın Açılışı Öğretmenlere Tanıtımı 6 Gelecek Eğitimle Gelecek Projesi ne 10 Nisan 2010 tarihide başata Valimiz Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK, Emniyet Müdürümüz Sayın Dr. Ali YILMAZ, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Osman Nuri GÜLAY ve proje destekcilerinin katılımlarıyla proje açılış toplantısı yapılarak start verilmiştir. 7

6 Proje Polikartın Açılışı Öğretmenlere Tanıtımı Sayın Valimiz Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Ali YILMAZ 8 Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Osman Nuri GÜLAY 9

7 Polikartın Öğretmenlere ğ Tanıtımı Polikartın Öğretmenlere ğ Tanıtımı Okul Müdürlerimiz, Sınıf öğretmenlerimiz ve Rehber Öğretmenlerimizin katılımlarıyla proje kapsamındaki okullarda, proje öncesi bilgilendirme toplantıları yapımıştır. İnönü İlköğretim Okulunda Bilgilendirme Toplantısı 10 11

8 Çalışma Toplantıları Çalışma Toplantıları Okul Müdürlerimiz, Sınıf öğretmenlerimiz, Rehber Öğretmenlerimiz ile proje grubumuzun katılımlarıyla proje öncesi ve uygulaması esnasında değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Personelimize yönelik Gelecek Eğitimle Gelecek proje bilgilendirme toplantısı. Proje Grubumuz ve Polirobot Rehber Öğretmenler ile yapılan değerlendirmeler 12 13

9 Proje Polikartın Materyallerinin Öğretmenlere Dağıtımı Tanıtımı Proje Polikartın Materyallerinin Öğretmenlere Dağıtımı Tanıtımı 14 Gelecek Eğitimle Gelecek Projesi kapsamında 13 ilköğretim okuluna; adet polikart, adet bileklik, 8523 adet polirobot anahtarlığı, 18 okuldaki öğrenci sayısının 3/2s i kadar t-shirt, 500 adet afiş, 3600 adet tanıtım kitapçığı, 200 adet tanıtım ses CD si, 200 adet tanıtım ses videosu, 18 adet proje ile ilgili tanıtım sunumları (çoğaltılmak üzere) okul idarecilerine dağıtımı yapılmıştır. 15

10 Proje Polikartın Materyallerinin Öğretmenlere Dağıtımı Tanıtımı Polikartın Ödül Öğretmenlere Sistemi Tanıtımı 16 17

11 33 Arkada lar! Yaya geçitlerinden geçiniz; önce sola, sonra sa a, tekrar sola bakarak güvenli oldu unu dü ündü ünüzde geçiniz. Polikartın Ödül Öğretmenlere Sistemi Tanıtımı Polikarta Tek yıldızlı Fosforlu bileklik 30 Polikarta Üç yıldızlı Fosforlu bileklik 20 Polikarta İki yıldızlı Fosforlu bileklik 38 Arkada lar! Bayra m z ve yurdumuzu sevelim. Arkada lar! Su ve elektri i tasarru u kullanal m. Arkada lar! Aile büyüklerimizi ziyaret edelim Polikarta 1 Polirobot Anahtarlığı 50 Polikarta Polirobot Baskılı Tişört 19

12 Proje Polikartın Anket Öğretmenlere Çalışması Tanıtımı Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Proje uygulaması esnasında tepkileri yerinde görebilmek için okullarımıza ziyaretler gerçekleştirilmiş, PoliRobot maskotumuz Ödüllendirme Törenleri esnasında birçok çocuğumuzu kutlamış ve sevinçlerine ortak olmuştur. Projemizin uygulama aşamasına geçilmeden önce proje tanıtımının peşi sıra eğitimcilerimize yönelik anket düzenlenmiştir. Öğretmenlerimizin %93 ü PoliKartların öğrenciler arasında çok ilgi çekeceğini ve %90 ı da öğrenci davranışlarının olumlu yönde etkileneceğini belirtmişlerdir. Proje sonu yapılan değerlendirme anketinde de sınıf öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve rehber öğretmenlerimiz önümüzdeki yıllarda da bu projenin uygulanması ile ilgili çok olumlu geri bildirimlerde bulunmuşlardır.proje bitiminde ise son anket uygulanmış ve proje uygulayıcılarımızın görüşleri alınmıştır. Katılımcıların %90 ı proje hakkında yapılan bilgilendirmelerin yeterli olduğunu, % 91 i Öğrencilerin PoliKart almaya istekli olduklarını, % 80 i ise öğrenci davranışlarını olumlu yönde etkilediğini belirtmiştirler. Ayrıca proje kapsamı dışında olan birçok okulumuzun rehber öğretmen ve idarecileri bu projenin kendi okullarında uygulanmasını talep etmişlerdir. Projenin hazırlık uygulama anket çalışmalarında Akdeniz Üniversitesinden bilimsel dektek alınmıştır. 80. Yıl İlköğretim Okulu 20 21

13 Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Habibler İlköğretim Okulu İnönü İlköğretim Okulu 22 23

14 Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Aksu İlköğretim Okulu Konyaaltı İlköğretim Okulu 24 25

15 Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Hasan Fatma Çavlı İlköğretim Okulu Kocademir İlköğretim Okulu (TRT Hayatın Renkleri Programı Çekimi) 26 27

16 Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Mustafa Meryem Ege İlköğretim Okulu Muratpaşa İlköğretim Okulu 28 29

17 Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Yeniköy İlköğretim Okulu Şehit Kahraman Çelikbaş İlköğretim Okulu 30 31

18 Polirobot Polikartın Okul Öğretmenlere Ziyaretleri Tanıtımı 32 Turgut Reis İlköğretim Okulu Yıldırım Bayezid İlköğretim Okulu Yeniköy İlköğretim Okulu Kocademir İlköğretim Okulu (Muratpaşa Kaymakamı Sayın Fatih KOCABAŞ öğrencilerimizle beraber) Konyaaltı İlköğretim Okulu Hasan Fatma Çavlı İlköğretim Okulu Habipler İlköğretim Okulu Polirobot Polikartın Okul Öğretmenlere Ziyaretleri Tanıtımı 33

19 Polis Polikartın At Çiftliği Öğretmenlere Gezi Etkinlikleri Tanıtımı 34 35

20 Polis Polikartın At Çiftliği Öğretmenlere Gezi Etkinlikleri Tanıtımı 36 37

21 Ağaç Polikartın Dikme Öğretmenlere Etkinliği Tanıtımı Kocademir İlkögretim Okulu öğrencileri Agaç dikme Etkinliği Valimiz Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK ın katıldığı Ağaç Dikme Etkinliğinden görüntüler

22 Kum Polikartın Heykel Öğretmenlere Festivali Gezisi Tanıtımı 40 41

23 Ermenek Mahallesi Çocuk Şöleni Kent Güvenlik Yönetim Merkezi Ziyareti (MOBESE) 42 43

24 Lunapark Gezisi Trafik Bilinçlendirme Çalışmaları 44 45

25 Öğrenci Polikartın Ziyaretleri Öğretmenlere Tanıtımı Polis, Polikartın Trafik Öğretmenlere Temalı Resim Tanıtımı ve Şiir Panoları Proje dahilindeki birçok ilköğretim okulu öğrencisi İl Emniyet Müdürümüzü, Toplum Destekli Polislerimiz ile Polis Merkezi Amirliklerindeki Polis Abilerine ve Ablalarına teşekkür amaçlı ziyaretlerde bulunmuşlardır

26 Resim Yarışması Resim Yarışması Mehmet Onan KÖSE (1-B Yeniköy İ.Ö.O) 1. Sınıflar Resim Yarışması Birincisi Gülsü DOĞU (3-F Konyaaltı İ.Ö.O) 3. Sınıflar Resim Yarışması Birinci Dilara ATAŞ(1-C Yeniköy İ.Ö.O) 1. Sınıflar Resim Yarışması İkincisi Ümmühan ÜNVER (1-D Yeniköy İ.Ö.O.) 1. Sınıflar Resim Yarışması Üçüncüsü Ece KARABULUT (3-F Konyaaltı İ.Ö.O) 3. Sınıflar Resim Yarışması İkinci Beyza HİNDİSTAN (3-A Konyaaltı İ.Ö.O) 3. Sınıflar Resim Yarışması Üçüncü Berk TUN (2-F Konyaaltı İ.Ö.O) 1. Sınıflar Resim Yarışması Birincisi Aylanur APAYDIN (4-C Aksu İ.Ö.O) 4. Sınıflar Resim Yarışması Birincisi 48 Yunus Emre KOYUNCU (2-C Yeniköy İ.Ö.O) 2. Sınıflar Resim Yarışması İkincisi Arif Enes ÇİLOĞLU (2-F Konyaaltı İ.Ö.O) 2. Sınıflar Resim Yarışması Üçüncü Kader DİRAR (4-E Yeniköy İ.Ö.O) 4. Sınıflar Resim Yarışması İkincisi Sıla CANBULAT (4-B Konyaaltı İ.Ö.O) 4. Sınıflar Resim Yarışması Üçüncüsüü 49

27 Resim Yarışması Şiir Yarışması Metin Metesu GÜNGÖR (5-B Aksu İ.Ö.O) 5. Sınıflar Resim Yarışması Birinci POLİS İnsanlara yardım eden Kazaları önleyen Hoşgörülü davranan Polistir polis Sevgi içinde çalışan Yorgun argın dolaşan Kavgalara çare bulan Polistir polis Orhun IŞIKOĞLU 2-C M.Mustafa Ege (ÜÇÜNCÜ) POLİSLİK Mal ve can güvenliğine bakar Suçluları o yakalar Bizim güvenliğimizi sağlar Trafikte de polis var Polislik özel bir meslektir Bize bir şeyler öğretir Suçlulara iyi bir ders verir Bizi koruyan polistir Resmimde bile polis var Hiç durmadan çalışırlar Sonunda da başarırlar Bunu hiç kutlamazlar Onlar görevlerini bilirler Bunun için çaba gösterirler Bazı dizilerde yanlış gösterilirler Ama onlar hiç öyle değiller. Ayşegül ÇAKMAK (5-B Aksu İ.Ö.O) 5. Sınıflar Resim Yarışması İkincisi Semanur AK (5-C Yeniköy İ.Ö.O) 5. Sınıflar Resim Yarışması Üçüncüsü Emine YARDIM 3-D 574 Yeniköy İ.Ö.O. (BİRİNCİ) Şiir Yarışması POLİS POLİSLERE BORÇLUYUZ POLİS POLİS Bir askeri bilirim birde polisi Gece gündüz demez çalışır hepsi Durmadan çalar hep siren sesi Bu sesle buradayım diyendir polis Düşündüm de dün akşam Nasıl rahat uyuruz Bizleri hep koruyan Polislere borçluyuz Polisim ben Güvenliktir işim Halkın güvenliği için Çalışırım için için Vatanın cesur evladı Kahraman Türk polisi Nice yolsuzu avladı Kahraman Türk polisi Sorunumuz varsa ona koşarız Asayişi sağlar rahat yatarız Varlığıyla huzur güven duyarız Kötüye korkulu rüyadır polis Gece gündüz demeden Suçluları kovalar Ondan hiç kaçış yoktur Hemencecik yakalar Hırsıza sahteciye Göz açtırmam kötüye Adaleti sağlarım Suçluyu çağırırım Kanunsuzun kabusu Namusluya yardımcı Güvenliğin tapusu Kahraman Türk polisi Suçluyu yakalar içeri tıkar Narkotik, cinayet hepsine bakar Araçlar yollarda onunla akar Bizlere kol kanat gerendir polis Nöbet tutar sokakta Uyanık ve ayakta Bizler rahat ederken Uykusuz ve takipte Halkın güvenliği için çalışırım Sokaklarda dolaşırım Suçluları yakalarım Hapse atarım Varlıkta ve yoklukta Aynı görev bilinci Her an kelle koltukta Kahraman Türk polisi Mangal gibi yürek vardır onlarda Gözleri karadır tüm olaylarda Düşünmez kendini çatışmalarda Severek canını verendir polis Polisleri severiz Onlara kahraman deriz Bize yardım ederler Biz hepsini biliriz Polistir mesleğim Çalışırım vatan için Güvenliktir benim işim Vatanımı severim Eğitim zorludur Vardır dünyada ismi Yürekleri korludur Kahraman Türk polisi 50 Fatma BAYRAK 2-B 411 Şehit Kahraman Çelikbaş (BİRİNCİ) Beyza Sultan KANDEMİR 2-C 549 (İKİNCİ) Muhammet Arif KORKUT 3-C Meryem Mustafa Ege (İKİNCİ) Emine ASRIK 4-B Yeniköy İ.Ö.O. (BİRİNCİ) 51

28 BENDE POLİS OLACAĞIM POLİS Projenin PolikartınDeğişik Öğretmenlere Platformlarda Tanıtımı Tanıtılması Kuralları kontrol eder Trafikte düzeni sağlar Böylece kazaları önler İnsanları hayata bağlar Vatandaşın yardımına koşar Ülkemizde suçluları yakalar Haklarında yasal işlem yapar Ulusumuzun güvenliğini sağlar Hırsızı düzenbazı suç işler Polisim suçluyu yakalar Gecesini gündüzüne katar Görevini zamanında yapar Ülkemi milletimi koruyacağım Haksızlıklar karşısında dimdik duracağım Vatanımı canımdan çok seveceğim Bende! Bende! Polis olacağım Ahmet BULUT 4-B Aksu İ.Ö.O. (İKİNCİ) Başımız sıkıştığında ararız seni Rahat yatağımda uyutur beni Olmasan kim durdurur zalimi Sen yaşa, sen var ol polisim Sen olmasan rahat olurmu sokaklar Yazda, kışta kaçak kovalar İyilerin dostudur, düşmanlara sor Sen yaşa, sen var ol polisim Vızır vızır her yerde gezersin Asayiş berkemal huzur verirsin Kötülerin canilerin yolunu kesersin Sen yaşa, sen var ol polisim Koşarız karakola derdimizi dinlersin Dört elle sarılır, seferber olursun Her şeyi çözersin, helal olsun Sen yaşa, sen var ol polisim Furkan YÜRÜK 5-E 148 Yeniköy İ.Ö.O. (BİRİNCİ) Antalya Atatürk Kültür Merkezi Gençlik Festivali Antalya Sivil Toplum Örgütleri (Güç Birliği) Proje Tanıtımı Antalya İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Ali YILMAZ ve Antilya İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Osman Nuri GÜLAY resim ve şiir yarışmasında dereceye giren çalışmaların sergilendiği sergiyi gezerek incelemelerde bulundular. Projemiz araştırma- geliştirme ve toplumsal farkındalık oluşturma çalışmalarının yanı sıra, akademik çalışmalar kapsamındaki pek çok platformda tanıtılarak yaygınlaştırılmıştır

29 Projenin PolikartınDeğişik Öğretmenlere Platformlarda Tanıtımı Tanıtılması Girişimcilik Polikartın Öğretmenlere Ödülü Tanıtımı Malatya Göçün suç üzerine etkileri çalıştayı Genç Girişimçiler Paneli (Akdeniz Üniversitesi) Gelecek Eğitimle Gelecek projesi ANSİAD tarafından, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki Gelecek Eğitimle Gelecek (PoliKart) projemiz kapsamında yürütülen özverili çalışmalardan dolayı 2010 yılı Kamuda Sosyal Girişimcilik Özel Ödülü Emniyet Müdürlüğümüze ve Milli Eğitim Müdürlüğü ne verilmiştir. Expo Fuarı Proje Tanıtım Standı 54 AB Gençlik Festivali Konya A.Ü. Rektörü Prof. Dr. Sayın İsmail KURTCEPE, Vali Yardımcısı Ali Nazım BALCIOĞLU, Antalya İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Ali YILMAZ Plaketler; Baro Başkanımız Sayın Av. Zafer KÖKEN tarafından İl Emniyet Müdürümüz Sayın Dr. Sayın Ali YILMAZ a ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Hilmi DORUL a verilmiştir. 55

30 Avrupa Polikartın Gençlik Öğretmenlere Festivali Tanıtımı (Konya) Standımız Dışişleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet DAVUTOĞLU, Konya Valisi Sayın Aydın Nezih DOĞAN, Ulusal Ajans Başkanı Dr. Sayın Fatih HASDEMİR tarafından ziyaret edilmiş, Sayın Bakanımıza projemizle ilgili kısa tanıtım yapılmıştır. 56 Projemiz 17 Mayıs 2011 tarihinde Konya da düzenlenen Avrupa Gençlik Festivali kapsamında Projemiz, yurt çapında proje yapan ve proje hazırlayan gençlerle buluşmuştur. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi tarafından yılları arasında uygulanan ve başarılı bulunarak seçilen 38 Avrupa Birliği Projesi arasında yer almış ve tahsis edilen stand ile tanıtım ve yaygınlaştırma fırsatı yakalamıştır. Ulusal Ajans Gençlik Projeleri Koordinatörü Sayın Sefa YAHŞİ, Ulusal Ajans Gençlik Programı Eylem 1.2, 1.3, 3.1.2, 4.3, 5.1 Programları Koordinatörü Sayın Yunus Alper ALTAY standımızı ziyaret ederken. Polirobot Konya'da gönüllü gençlerle e ve katılımcılarla 57

31 Kapanış Töreni Polirobot Valimiz Sayın Ahmet ALTIPARMAK'ı makamında ziyaret etmiştir. 58 A.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Mimar Türk Kahraman, İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Ali Yılmaz, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü, Sayın Osman Nuri Gülay kapanış kokteylinde öğrenciler ile birlikte 59

32 60 Kapanış Toplantısı görüntüleri Kapanış Toplantısı görüntüleri 61

33 62 Kapanış Toplantımıza katılan an öğrencilerimiz 63

34 Antalya İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Ali YILMAZ ödül alan öğrencilerimizle 64 A.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN öğrencilerimizle Öğrencilerimiz kapanış Kokteylinde 65

35 Proje Polikartın Destekcilerimiz Öğretmenlere ve Emeği Tanıtımı Geçenler 66 Projede Destekçilerimiz; Adopen, ANSİAD ve emeği geçen Sayın Kürşat Başkırt, Grafik Ajans, N İletişim, Editör Ajans, Grafix Ajans, Sayın Veysel Ömer Oto, Sayın Erdem Bilensir e Muratpaşa Kaymakamımız Sayın Fatih Kocabaş tarafın plaket verilmiştir. 67

36 68 Proje Kapsamındaki Okul Müdürlerine Antalya İl Milli Eğitim i Müdürü ü Sayın Osman Nuri GÜLAY ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Vekili R. Akif AKTUĞ tarafından projeye katkılarından dolayı plaket verilmiştir. 69

37 Proje Polikartın Sonu Öğretmenlere Değerlendirme Tanıtımı Toplantısı eğitim ve öğretim yılı içerisindeki proje faaliyetlerinin, Okul Müdürlerimiz ve Rehber Öğretmenlerimiz ile birlikte değerlendirildiği toplantıdan görüntüler

38 Ailelerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Bildirimler Tanıtımı Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 72 73

39 Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 74 75

40 Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 76 77

41 Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 78 79

42 Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 80 81

43 Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 82 83

44 Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 84 Çocuklarımız, internet sitesinden yazmış oldukları şiirlere, yapmış oldukları resimlere kişisel güvenliklerine, trafik güvenliklerine ilişkin bilgilere de sitemizden ulaşabilmektedirler. Ayrıca görüş ve önerilerini elektronik posta yolu ile sitemize göndermektedirler. 85

45 86 87

46 88 89

47