GELECEK E T MLE GELECEK PROJES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELECEK E T MLE GELECEK PROJES"

Transkript

1 T.C. ANTALYA VAL L L EMN YET MÜDÜRLÜ Ü GELECEK E T MLE GELECEK PROJES FAAL YET BÜLTEN Gelecek Eğitimle Gelecek projesi bir Avrupa Birliği Projesidir.

2 Millete efendilik yoktur, Hizmet vard r, Bu millete hizmet eden Onun efendisi olur. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi Valiliğimiz koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile uygulanan Gelecek Eğitimle Gelecek Projesi ile öğrencilerimizin kişilik gelişimlerine yön vermek, sosyalleşme süreçlerine katkıda bulunmak, çevresel duyarlılıklarını arttırmak, olumlu davranışlarının ödüllendirilerek pekişmesini sağlamak, kişisel güvenliklerini sağlama konusunda bilinçlerini arttırmak, sınıf içi olumlu davranışlarını pekiştirmek ve olumsuz davranışlarını en aza indirmek amaçlanmaktadır. Gelecek Eğitimle Gelecek (Polirobot Kartları) projesine başlanıldığı tarihten itibaren çocukların polise karşı yaklaşımları, okuldaki hal ve hareketleri olumlu yönde değişmiş ve kişisel güvenliklerini sağlama konusunda bilinçleri artmıştır. Gelecek Eğitimle Gelecek (Polirobot Kartları) projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2 1

3 Dr. Ali YILMAZ Antalya İl Emniyet Müdürü PROJELER MERHABA ARKADAŞLAR BEN ÇOCUK POLİSİ POLİROBOT Çocuklarımızın birbirlerine ve büyüklerine karşı sevgi, saygı ve hoşgörü kuralları çerçevesinde hareket etmesi, doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olmaları için Polikartlar yolu ile kişilik gelişimlerinin geliştirilmesinin yanı sıra geleceğimiz olan çocuklarımızın bu proje ile küçük yaştan itibaren özgüvenleri geliştirilerek suçtan korunmalarına katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Üzerinde eğlenceli çizimler ve öğretici mesajlar bulunan 50 farklı PoliKart ile çocuklarımızın okul güvenliği, trafik kuralları can ve mal güvenliği konularında bilinçlendirilmesinin yanı sıra şiddet içerikli olaylar zararlı alışkanlıklar gibi daha pek çok konuda bilgi sahibi olmalarını ve bu sayede nasıl hareket edeceklerini onlara öğretmeyi hedefledik. Gelecek Eğitimle Gelecek projemizin hayata geçirilmesinde bize destek veren başta valimiz olmak üzere başbakanlık devlet planlama teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Sanayici ve İş: Adamları Derneği, Adopen ve diğer kurum ve kuruluşlara kurumumuz adına; çalışmalarımızdaki desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca projemizin uygulanmasında işbirliği bizden esirgemeyen tüm öğretmenlerimize ve öğrenci ailelerine ayrıca derginin hazırlanmasında ve basımında emeği geçen herkese kurumum adına teşekkür ederim. Osman Nuri GÜLAY Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Gelecek Eğitimle Gelecek Projesi ile çocuklarımızın eğitimine yön vermek, sosyalleşme süreçlerine katkıda bulunmak, olumlu davranışlarını ödüllendirmek suretiyle pekişmesini sağlayarak olumsuz davranışları en aza indirmek mümkün olacaktır. 2 3

4 SUÇU TOPLUM ÜRETİR GRUBU BASKISI TOPLUM ASMA OKULDAN TIRILMA NEDENLER İlk Öğretim okullarımızda uygulanan projemiz geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın olumlu davranışlara yönelerek, topluma faydalı bireyler olmaları amacıyla daha bilgili, bilinçli nesiller olarak yetişmelerini sağlamak için Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yapılan ve bilimsel anlamda Akdeniz Üniversitesinden destek alınan ve rehber uzmanların da görüşleri ışığında hazırlanarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu proje ile öğrencilerin arkadaş ortamlarında birbirlerine karşı sevgi, saygı ve hoşgörü kuralları çerçevesinde, kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak, özellikle çalışan anne babaların evde bıraktıkları çocuklarına can ve mal güvenliği konularında verdiği eğitimleri PoliKart kartları vasıtası ile pekiştirmek, okullarda güvenli eğitimin sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği yaparak eğitim çağına gelmiş çocuklarımıza şiddet içerikli olaylar, zararlı alışkanlıklar ve okul güvenliği konusu vb. alanlarda PoliKart uygulamaları ile eğitim eğlenceli hale dönüştürülmeye çalışılmıştır. İlköğretim düzeyindeki öğrencilere verilen eğitimlerde sosyal hayatta karşılaşabilecekleri problemler karşısında alternatif çözümler üretmelerini sağlamak konusunda rehberlik 4 Gelecek Eğitimle Gelecek Projesi (Education Brings The Future) yapmak, farkındalık yaratarak ilgi düzeyini yükseltip sosyal bilinç kazandırmak, önemli sorunlardan biri olan trafik ile ilgili konularda PoliKartları kullanarak eğitimi eğlenceli hale getirip maruz kalabilecekleri tehlikeleri önlemek hedeflenmiştir. Proje Uygulamasında; Öğrencilerimiz okulda, çevrede ve aile içerisinde örnek davranışları sonucunda öğretmenleri tarafından PoliKartla ödüllendirildiler.birbirinden farklı çizimler, öğretici ve sosyal mesajlar içeren toplam 50 PoliKartın çocuklarımıza dağıtımında 10 PoliKart için tek yıldızlı, 20 PoliKart için 2 yıldızlı, 30 kart biriktirene ise 3 yıldızlı bileklikler dağıtılmıştır. 40 kart biriktiren çocuklarımıza Polirobot anahtarlığı verilmiştir. 50 kart toplayan çocuklarımıza ise üzerinde PoliRobot un resminin bulunduğu t-şört verilmiştir. Bunların yanı sıra en çok PoliKart alan sınıflarımız Polis At Çiftliği, Toplum Destekli Polislik Şubesini ve çeşitli yerlere gezi faaliyetleri düzenlenmiştir. Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütülen projemiz Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi,, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği ve ADOPEN tarafından desteklenmektedir. İnsanlar toplum içerisinde huzurlu yaşamın yollarını ararken, dünya üzerinde sürekli artan nüfus ve gelişen teknoloji birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Gittikçe artan suç oranları toplum yaşamını her geçen gün daha da etkilemeye başlamıştır. Günümüzde suç olgusu toplumların karşı karşıya kaldıkları ve çözümü oldukça zor bir problem haline gelmiştir. Suç oranlarındaki artış ile birlikte mücadele taktik ve teknikleri de değişmekte ve gelişim göstermektedir. Pek çok ülke suç problemiyle mücadele edebilmek amacıyla yoğun emek ve maliyet sarf etmekte, büyük projeler yürütmektedirler. Halkın güvenlik ihtiyacının sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi, polisin öncelikle toplumun sosyo-kültürel yapısını bilmesinden geçmektedir. Suçun sosyal bir olgu olması, polisliğin toplumsal yapıyı bilme zorunluluğu, suçu oluşturan etmenlerin çeşitliliği, bunların ortadan kaldırabilmesi için stratejilerin belirlenmesi; bilimsel suç ve suçlu analizlerinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Özel sektör ile kolluk, baskı grupları ve vatandaşlar dışında diğer kamu kuruluşları da güvenliği sağlamakta rol oynamaktadırlar. Bu bağlamda öncelik taşıyan husus, suçun olduğunca geç bir yaşta işlenmesinin sağlanması; kişilerce ilk defa işlenecek suçların ertelettirilmesidir. Bu doğrultudaki yaklaşımlarla, genç kuşağın nüfusun büyük bir yüzdesini oluşturması sonucu, işlenen suç miktarı azaltılmış; suçluluk kariyeri de o ölçüde kısaltılmış veya önlenmiş olacaktır. Kriminolojik bir gerçek, ilk suç ne kadar erken yaşta işlenirse, suçluluk kariyerinde o derecede yoğunlaşma göstereceğidir. İlk defa işlenecek suçun geciktirilmesini de kapsayıcı nitelikte suçların önlenmesine ilişkin aşağıdaki iki boyutlu önleme topolojisi pragmatik bir yaklaşım sağlamaktadır (Yücel, 2003:115). Görüldüğü gibi ne kadar çok suç engelleyicisi aktive edilirse, suç işleme ve suçla karşılaşma oranları da o derecede azalacaktır. Antalya, ülkemizin en çok göç alan illerden biridir. Göç eden aileler iş bulmak amacıyla şehrimize gelmektedirler. İmkânı kısıtlı şartlar altında yaşamaya çalışmaktadırlar. Bunun sonucunda da çocuklarıyla yeterince ilgilenememektedirler. Bu durum, çocukların kendilerini kanıtlamaya ve göstermeye çalışacakları olumsuz ortamlara yönelmelerine sebep olmaktadır. Bu bağlamda bireyi suça iten nedenleri, arkadaş grubu baskısı, uyuşturucu ve alkol, sürekli değişen koşullar, kişilik özellikleri, eğitimsizlik, okuldan uzaklaştırma ve yetersiz ebeveynlik olarak sıralayabiliriz. Tüm bu olumsuzlukların birkaçıyla hatta bazen sadece biriyle karşılaşması sonucu kişiler, suç işlemeye yönelebilmektedirler. Bu durumdan kurtulamayan bireyler kısıtlı imkânlar sebebiyle daha da kısır döngü içerisine girerek suç işlemeyi alışkanlık haline getirmektedirler. Böylece bundan sonra ki yaşamlarını da suç işleyerek sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu noktada klasik polislik anlayışı ile suçlularla devamlı suretle mücadele edip, onları yakalayarak adalete teslim etmenin yanı sıra, proaktif çalışmalarla suçların önüne geçip kurutmak sorunun kökenine inmek anlamına gelecektir. Polis olarak düşündüğümüzde suçla mücadelede toplum desteğinin ne kadar önemli olduğu yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacaktır. Bataklığı kurutmadığımız sürece, biz polisler ve suçlular arasındaki bu kısır döngü artarak devam edecektir. Bu gerekçeler çerçevesinde biz polislerin, toplumla işbirliği içerisinde geleceğimizi ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin daha huzurlu bir ortamda yaşamaları için, stratejiler geliştirerek belirlediğimiz amaç ve hedefler doğrultusunda proaktif çalışmalar yapması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın polislerle ilk karşılaşmaları genellikle kriz anlarında olmaktadır. Bu kriz anları ya bir trafik cezası tatbikinde ya da suç mağduru olduklarında açığa çıkmaktadır. Bu denli gergin ortamlarda polisle diyalog kurmada zorlanan vatandaşlarımız olabilmektedir. İleriki yıllarda da bu gibi sorunların ortadan kalkması adına şimdiden temellerimizi atmaktayız. Çocuklarımızın aileleri tarafından polis korkusu ile büyütülmelerinin de önüne geçilmesi için yarının büyüklerini Polis Abi ve Ablalarla buluşturarak polisle vatandaşlarımızın genç yaşta bir bağ kurmasını amacını da gütmekteyiz. Değişen ve gelişen dünya şartlarında Antalya Emniyet Müdürlüğü yakalayandan çok önleyen polis modelini benimsemiş ve Gelecek Eğitimle Gelecek gibi daha pek çok proje ile hizmetlerimize devam etmekteyiz. KAYNAKÇA 1. Yücel, Mustafa T., (2008), Kriminoloji, Ankara: Afşar Matbaacılık 2. CLARKE, RONALD V., JOHN ECK, (2007) Problem çözücüler için 60 Küçük Adımda Suç Analizi 5

5 Proje Polikartın Açılışı Öğretmenlere Tanıtımı 6 Gelecek Eğitimle Gelecek Projesi ne 10 Nisan 2010 tarihide başata Valimiz Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK, Emniyet Müdürümüz Sayın Dr. Ali YILMAZ, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Osman Nuri GÜLAY ve proje destekcilerinin katılımlarıyla proje açılış toplantısı yapılarak start verilmiştir. 7

6 Proje Polikartın Açılışı Öğretmenlere Tanıtımı Sayın Valimiz Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Ali YILMAZ 8 Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Osman Nuri GÜLAY 9

7 Polikartın Öğretmenlere ğ Tanıtımı Polikartın Öğretmenlere ğ Tanıtımı Okul Müdürlerimiz, Sınıf öğretmenlerimiz ve Rehber Öğretmenlerimizin katılımlarıyla proje kapsamındaki okullarda, proje öncesi bilgilendirme toplantıları yapımıştır. İnönü İlköğretim Okulunda Bilgilendirme Toplantısı 10 11

8 Çalışma Toplantıları Çalışma Toplantıları Okul Müdürlerimiz, Sınıf öğretmenlerimiz, Rehber Öğretmenlerimiz ile proje grubumuzun katılımlarıyla proje öncesi ve uygulaması esnasında değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Personelimize yönelik Gelecek Eğitimle Gelecek proje bilgilendirme toplantısı. Proje Grubumuz ve Polirobot Rehber Öğretmenler ile yapılan değerlendirmeler 12 13

9 Proje Polikartın Materyallerinin Öğretmenlere Dağıtımı Tanıtımı Proje Polikartın Materyallerinin Öğretmenlere Dağıtımı Tanıtımı 14 Gelecek Eğitimle Gelecek Projesi kapsamında 13 ilköğretim okuluna; adet polikart, adet bileklik, 8523 adet polirobot anahtarlığı, 18 okuldaki öğrenci sayısının 3/2s i kadar t-shirt, 500 adet afiş, 3600 adet tanıtım kitapçığı, 200 adet tanıtım ses CD si, 200 adet tanıtım ses videosu, 18 adet proje ile ilgili tanıtım sunumları (çoğaltılmak üzere) okul idarecilerine dağıtımı yapılmıştır. 15

10 Proje Polikartın Materyallerinin Öğretmenlere Dağıtımı Tanıtımı Polikartın Ödül Öğretmenlere Sistemi Tanıtımı 16 17

11 33 Arkada lar! Yaya geçitlerinden geçiniz; önce sola, sonra sa a, tekrar sola bakarak güvenli oldu unu dü ündü ünüzde geçiniz. Polikartın Ödül Öğretmenlere Sistemi Tanıtımı Polikarta Tek yıldızlı Fosforlu bileklik 30 Polikarta Üç yıldızlı Fosforlu bileklik 20 Polikarta İki yıldızlı Fosforlu bileklik 38 Arkada lar! Bayra m z ve yurdumuzu sevelim. Arkada lar! Su ve elektri i tasarru u kullanal m. Arkada lar! Aile büyüklerimizi ziyaret edelim Polikarta 1 Polirobot Anahtarlığı 50 Polikarta Polirobot Baskılı Tişört 19

12 Proje Polikartın Anket Öğretmenlere Çalışması Tanıtımı Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Proje uygulaması esnasında tepkileri yerinde görebilmek için okullarımıza ziyaretler gerçekleştirilmiş, PoliRobot maskotumuz Ödüllendirme Törenleri esnasında birçok çocuğumuzu kutlamış ve sevinçlerine ortak olmuştur. Projemizin uygulama aşamasına geçilmeden önce proje tanıtımının peşi sıra eğitimcilerimize yönelik anket düzenlenmiştir. Öğretmenlerimizin %93 ü PoliKartların öğrenciler arasında çok ilgi çekeceğini ve %90 ı da öğrenci davranışlarının olumlu yönde etkileneceğini belirtmişlerdir. Proje sonu yapılan değerlendirme anketinde de sınıf öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve rehber öğretmenlerimiz önümüzdeki yıllarda da bu projenin uygulanması ile ilgili çok olumlu geri bildirimlerde bulunmuşlardır.proje bitiminde ise son anket uygulanmış ve proje uygulayıcılarımızın görüşleri alınmıştır. Katılımcıların %90 ı proje hakkında yapılan bilgilendirmelerin yeterli olduğunu, % 91 i Öğrencilerin PoliKart almaya istekli olduklarını, % 80 i ise öğrenci davranışlarını olumlu yönde etkilediğini belirtmiştirler. Ayrıca proje kapsamı dışında olan birçok okulumuzun rehber öğretmen ve idarecileri bu projenin kendi okullarında uygulanmasını talep etmişlerdir. Projenin hazırlık uygulama anket çalışmalarında Akdeniz Üniversitesinden bilimsel dektek alınmıştır. 80. Yıl İlköğretim Okulu 20 21

13 Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Habibler İlköğretim Okulu İnönü İlköğretim Okulu 22 23

14 Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Aksu İlköğretim Okulu Konyaaltı İlköğretim Okulu 24 25

15 Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Hasan Fatma Çavlı İlköğretim Okulu Kocademir İlköğretim Okulu (TRT Hayatın Renkleri Programı Çekimi) 26 27

16 Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Mustafa Meryem Ege İlköğretim Okulu Muratpaşa İlköğretim Okulu 28 29

17 Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Polirobot PolikartınOkul Öğretmenlere ZiyaretleriTanıtımı Yeniköy İlköğretim Okulu Şehit Kahraman Çelikbaş İlköğretim Okulu 30 31

18 Polirobot Polikartın Okul Öğretmenlere Ziyaretleri Tanıtımı 32 Turgut Reis İlköğretim Okulu Yıldırım Bayezid İlköğretim Okulu Yeniköy İlköğretim Okulu Kocademir İlköğretim Okulu (Muratpaşa Kaymakamı Sayın Fatih KOCABAŞ öğrencilerimizle beraber) Konyaaltı İlköğretim Okulu Hasan Fatma Çavlı İlköğretim Okulu Habipler İlköğretim Okulu Polirobot Polikartın Okul Öğretmenlere Ziyaretleri Tanıtımı 33

19 Polis Polikartın At Çiftliği Öğretmenlere Gezi Etkinlikleri Tanıtımı 34 35

20 Polis Polikartın At Çiftliği Öğretmenlere Gezi Etkinlikleri Tanıtımı 36 37

21 Ağaç Polikartın Dikme Öğretmenlere Etkinliği Tanıtımı Kocademir İlkögretim Okulu öğrencileri Agaç dikme Etkinliği Valimiz Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK ın katıldığı Ağaç Dikme Etkinliğinden görüntüler

22 Kum Polikartın Heykel Öğretmenlere Festivali Gezisi Tanıtımı 40 41

23 Ermenek Mahallesi Çocuk Şöleni Kent Güvenlik Yönetim Merkezi Ziyareti (MOBESE) 42 43

24 Lunapark Gezisi Trafik Bilinçlendirme Çalışmaları 44 45

25 Öğrenci Polikartın Ziyaretleri Öğretmenlere Tanıtımı Polis, Polikartın Trafik Öğretmenlere Temalı Resim Tanıtımı ve Şiir Panoları Proje dahilindeki birçok ilköğretim okulu öğrencisi İl Emniyet Müdürümüzü, Toplum Destekli Polislerimiz ile Polis Merkezi Amirliklerindeki Polis Abilerine ve Ablalarına teşekkür amaçlı ziyaretlerde bulunmuşlardır

26 Resim Yarışması Resim Yarışması Mehmet Onan KÖSE (1-B Yeniköy İ.Ö.O) 1. Sınıflar Resim Yarışması Birincisi Gülsü DOĞU (3-F Konyaaltı İ.Ö.O) 3. Sınıflar Resim Yarışması Birinci Dilara ATAŞ(1-C Yeniköy İ.Ö.O) 1. Sınıflar Resim Yarışması İkincisi Ümmühan ÜNVER (1-D Yeniköy İ.Ö.O.) 1. Sınıflar Resim Yarışması Üçüncüsü Ece KARABULUT (3-F Konyaaltı İ.Ö.O) 3. Sınıflar Resim Yarışması İkinci Beyza HİNDİSTAN (3-A Konyaaltı İ.Ö.O) 3. Sınıflar Resim Yarışması Üçüncü Berk TUN (2-F Konyaaltı İ.Ö.O) 1. Sınıflar Resim Yarışması Birincisi Aylanur APAYDIN (4-C Aksu İ.Ö.O) 4. Sınıflar Resim Yarışması Birincisi 48 Yunus Emre KOYUNCU (2-C Yeniköy İ.Ö.O) 2. Sınıflar Resim Yarışması İkincisi Arif Enes ÇİLOĞLU (2-F Konyaaltı İ.Ö.O) 2. Sınıflar Resim Yarışması Üçüncü Kader DİRAR (4-E Yeniköy İ.Ö.O) 4. Sınıflar Resim Yarışması İkincisi Sıla CANBULAT (4-B Konyaaltı İ.Ö.O) 4. Sınıflar Resim Yarışması Üçüncüsüü 49

27 Resim Yarışması Şiir Yarışması Metin Metesu GÜNGÖR (5-B Aksu İ.Ö.O) 5. Sınıflar Resim Yarışması Birinci POLİS İnsanlara yardım eden Kazaları önleyen Hoşgörülü davranan Polistir polis Sevgi içinde çalışan Yorgun argın dolaşan Kavgalara çare bulan Polistir polis Orhun IŞIKOĞLU 2-C M.Mustafa Ege (ÜÇÜNCÜ) POLİSLİK Mal ve can güvenliğine bakar Suçluları o yakalar Bizim güvenliğimizi sağlar Trafikte de polis var Polislik özel bir meslektir Bize bir şeyler öğretir Suçlulara iyi bir ders verir Bizi koruyan polistir Resmimde bile polis var Hiç durmadan çalışırlar Sonunda da başarırlar Bunu hiç kutlamazlar Onlar görevlerini bilirler Bunun için çaba gösterirler Bazı dizilerde yanlış gösterilirler Ama onlar hiç öyle değiller. Ayşegül ÇAKMAK (5-B Aksu İ.Ö.O) 5. Sınıflar Resim Yarışması İkincisi Semanur AK (5-C Yeniköy İ.Ö.O) 5. Sınıflar Resim Yarışması Üçüncüsü Emine YARDIM 3-D 574 Yeniköy İ.Ö.O. (BİRİNCİ) Şiir Yarışması POLİS POLİSLERE BORÇLUYUZ POLİS POLİS Bir askeri bilirim birde polisi Gece gündüz demez çalışır hepsi Durmadan çalar hep siren sesi Bu sesle buradayım diyendir polis Düşündüm de dün akşam Nasıl rahat uyuruz Bizleri hep koruyan Polislere borçluyuz Polisim ben Güvenliktir işim Halkın güvenliği için Çalışırım için için Vatanın cesur evladı Kahraman Türk polisi Nice yolsuzu avladı Kahraman Türk polisi Sorunumuz varsa ona koşarız Asayişi sağlar rahat yatarız Varlığıyla huzur güven duyarız Kötüye korkulu rüyadır polis Gece gündüz demeden Suçluları kovalar Ondan hiç kaçış yoktur Hemencecik yakalar Hırsıza sahteciye Göz açtırmam kötüye Adaleti sağlarım Suçluyu çağırırım Kanunsuzun kabusu Namusluya yardımcı Güvenliğin tapusu Kahraman Türk polisi Suçluyu yakalar içeri tıkar Narkotik, cinayet hepsine bakar Araçlar yollarda onunla akar Bizlere kol kanat gerendir polis Nöbet tutar sokakta Uyanık ve ayakta Bizler rahat ederken Uykusuz ve takipte Halkın güvenliği için çalışırım Sokaklarda dolaşırım Suçluları yakalarım Hapse atarım Varlıkta ve yoklukta Aynı görev bilinci Her an kelle koltukta Kahraman Türk polisi Mangal gibi yürek vardır onlarda Gözleri karadır tüm olaylarda Düşünmez kendini çatışmalarda Severek canını verendir polis Polisleri severiz Onlara kahraman deriz Bize yardım ederler Biz hepsini biliriz Polistir mesleğim Çalışırım vatan için Güvenliktir benim işim Vatanımı severim Eğitim zorludur Vardır dünyada ismi Yürekleri korludur Kahraman Türk polisi 50 Fatma BAYRAK 2-B 411 Şehit Kahraman Çelikbaş (BİRİNCİ) Beyza Sultan KANDEMİR 2-C 549 (İKİNCİ) Muhammet Arif KORKUT 3-C Meryem Mustafa Ege (İKİNCİ) Emine ASRIK 4-B Yeniköy İ.Ö.O. (BİRİNCİ) 51

28 BENDE POLİS OLACAĞIM POLİS Projenin PolikartınDeğişik Öğretmenlere Platformlarda Tanıtımı Tanıtılması Kuralları kontrol eder Trafikte düzeni sağlar Böylece kazaları önler İnsanları hayata bağlar Vatandaşın yardımına koşar Ülkemizde suçluları yakalar Haklarında yasal işlem yapar Ulusumuzun güvenliğini sağlar Hırsızı düzenbazı suç işler Polisim suçluyu yakalar Gecesini gündüzüne katar Görevini zamanında yapar Ülkemi milletimi koruyacağım Haksızlıklar karşısında dimdik duracağım Vatanımı canımdan çok seveceğim Bende! Bende! Polis olacağım Ahmet BULUT 4-B Aksu İ.Ö.O. (İKİNCİ) Başımız sıkıştığında ararız seni Rahat yatağımda uyutur beni Olmasan kim durdurur zalimi Sen yaşa, sen var ol polisim Sen olmasan rahat olurmu sokaklar Yazda, kışta kaçak kovalar İyilerin dostudur, düşmanlara sor Sen yaşa, sen var ol polisim Vızır vızır her yerde gezersin Asayiş berkemal huzur verirsin Kötülerin canilerin yolunu kesersin Sen yaşa, sen var ol polisim Koşarız karakola derdimizi dinlersin Dört elle sarılır, seferber olursun Her şeyi çözersin, helal olsun Sen yaşa, sen var ol polisim Furkan YÜRÜK 5-E 148 Yeniköy İ.Ö.O. (BİRİNCİ) Antalya Atatürk Kültür Merkezi Gençlik Festivali Antalya Sivil Toplum Örgütleri (Güç Birliği) Proje Tanıtımı Antalya İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Ali YILMAZ ve Antilya İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Osman Nuri GÜLAY resim ve şiir yarışmasında dereceye giren çalışmaların sergilendiği sergiyi gezerek incelemelerde bulundular. Projemiz araştırma- geliştirme ve toplumsal farkındalık oluşturma çalışmalarının yanı sıra, akademik çalışmalar kapsamındaki pek çok platformda tanıtılarak yaygınlaştırılmıştır

29 Projenin PolikartınDeğişik Öğretmenlere Platformlarda Tanıtımı Tanıtılması Girişimcilik Polikartın Öğretmenlere Ödülü Tanıtımı Malatya Göçün suç üzerine etkileri çalıştayı Genç Girişimçiler Paneli (Akdeniz Üniversitesi) Gelecek Eğitimle Gelecek projesi ANSİAD tarafından, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki Gelecek Eğitimle Gelecek (PoliKart) projemiz kapsamında yürütülen özverili çalışmalardan dolayı 2010 yılı Kamuda Sosyal Girişimcilik Özel Ödülü Emniyet Müdürlüğümüze ve Milli Eğitim Müdürlüğü ne verilmiştir. Expo Fuarı Proje Tanıtım Standı 54 AB Gençlik Festivali Konya A.Ü. Rektörü Prof. Dr. Sayın İsmail KURTCEPE, Vali Yardımcısı Ali Nazım BALCIOĞLU, Antalya İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Ali YILMAZ Plaketler; Baro Başkanımız Sayın Av. Zafer KÖKEN tarafından İl Emniyet Müdürümüz Sayın Dr. Sayın Ali YILMAZ a ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Hilmi DORUL a verilmiştir. 55

30 Avrupa Polikartın Gençlik Öğretmenlere Festivali Tanıtımı (Konya) Standımız Dışişleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet DAVUTOĞLU, Konya Valisi Sayın Aydın Nezih DOĞAN, Ulusal Ajans Başkanı Dr. Sayın Fatih HASDEMİR tarafından ziyaret edilmiş, Sayın Bakanımıza projemizle ilgili kısa tanıtım yapılmıştır. 56 Projemiz 17 Mayıs 2011 tarihinde Konya da düzenlenen Avrupa Gençlik Festivali kapsamında Projemiz, yurt çapında proje yapan ve proje hazırlayan gençlerle buluşmuştur. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi tarafından yılları arasında uygulanan ve başarılı bulunarak seçilen 38 Avrupa Birliği Projesi arasında yer almış ve tahsis edilen stand ile tanıtım ve yaygınlaştırma fırsatı yakalamıştır. Ulusal Ajans Gençlik Projeleri Koordinatörü Sayın Sefa YAHŞİ, Ulusal Ajans Gençlik Programı Eylem 1.2, 1.3, 3.1.2, 4.3, 5.1 Programları Koordinatörü Sayın Yunus Alper ALTAY standımızı ziyaret ederken. Polirobot Konya'da gönüllü gençlerle e ve katılımcılarla 57

31 Kapanış Töreni Polirobot Valimiz Sayın Ahmet ALTIPARMAK'ı makamında ziyaret etmiştir. 58 A.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Mimar Türk Kahraman, İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Ali Yılmaz, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü, Sayın Osman Nuri Gülay kapanış kokteylinde öğrenciler ile birlikte 59

32 60 Kapanış Toplantısı görüntüleri Kapanış Toplantısı görüntüleri 61

33 62 Kapanış Toplantımıza katılan an öğrencilerimiz 63

34 Antalya İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Ali YILMAZ ödül alan öğrencilerimizle 64 A.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN öğrencilerimizle Öğrencilerimiz kapanış Kokteylinde 65

35 Proje Polikartın Destekcilerimiz Öğretmenlere ve Emeği Tanıtımı Geçenler 66 Projede Destekçilerimiz; Adopen, ANSİAD ve emeği geçen Sayın Kürşat Başkırt, Grafik Ajans, N İletişim, Editör Ajans, Grafix Ajans, Sayın Veysel Ömer Oto, Sayın Erdem Bilensir e Muratpaşa Kaymakamımız Sayın Fatih Kocabaş tarafın plaket verilmiştir. 67

36 68 Proje Kapsamındaki Okul Müdürlerine Antalya İl Milli Eğitim i Müdürü ü Sayın Osman Nuri GÜLAY ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Vekili R. Akif AKTUĞ tarafından projeye katkılarından dolayı plaket verilmiştir. 69

37 Proje Polikartın Sonu Öğretmenlere Değerlendirme Tanıtımı Toplantısı eğitim ve öğretim yılı içerisindeki proje faaliyetlerinin, Okul Müdürlerimiz ve Rehber Öğretmenlerimiz ile birlikte değerlendirildiği toplantıdan görüntüler

38 Ailelerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Bildirimler Tanıtımı Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 72 73

39 Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 74 75

40 Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 76 77

41 Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 78 79

42 Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 80 81

43 Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 82 83

44 Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler Öğrencilerden Polikartın Öğretmenlere Alınan Geri Tanıtımı Bildirimler 84 Çocuklarımız, internet sitesinden yazmış oldukları şiirlere, yapmış oldukları resimlere kişisel güvenliklerine, trafik güvenliklerine ilişkin bilgilere de sitemizden ulaşabilmektedirler. Ayrıca görüş ve önerilerini elektronik posta yolu ile sitemize göndermektedirler. 85

45 86 87

46 88 89

47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü T.C. KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 2- «Yarınlarımıza Emniyetli Gelecek» Projesi Projenin Amacı : Ana okulu/anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerine TDP Şube Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Çocuk; Kanuna göre reşit olma durumları hariç 18 yaş altı herkese çocuk denir. Çocuk bütün canlılar içinde en uzun süre bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir toplumun ilerleyebilmesi ve

Detaylı

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI SIRA FAALİYETİN KONUSU TARİH 1 Okulda uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele komisyonun kurulması. 2 Okul yürütme komisyonu toplantı yapması. 3 4 5 6 7 8 Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

Kalbi temiz olanın dilinden kötü söz çıkmaz. Kalbini kötü sözlerden koru!

Kalbi temiz olanın dilinden kötü söz çıkmaz. Kalbini kötü sözlerden koru! Kalbi temiz olanın dilinden kötü söz çıkmaz. Kalbini kötü sözlerden koru! KÜFÜRLÜ VE ARGO KONUŞMANIN ÖNLENMESİ PROGRAMI PROGRAMIN GEREKÇESİ: Süleyman Sami Kepenek İlkokulu olarak, ilkokul çağı çocuklarında

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ EYLÜL - EKİM BÜLTENİ İSTANBUL GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul 1 GBİ ARTIK BM KÜRESEL İŞBİRLİĞİ AĞI ÜYESİ! DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE FESTİVAL

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Resim Yarışması Ordu İl ve İlçelerinde İlkokul ve Ortaokullar Arası 30.04.2015

Resim Yarışması Ordu İl ve İlçelerinde İlkokul ve Ortaokullar Arası 30.04.2015 FINDIK DEĞİL OYUN BAHÇESİNE Resim Yarışması Ordu İl ve İlçelerinde İlkokul ve Ortaokullar Arası 30.04.2015 ÖNSÖZ Kurumlar; bulundukları bölgelere hizmet veren, burada var olan ve burada faaliyetlerini

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

OKULUMUZDAN ZİYARETLER

OKULUMUZDAN ZİYARETLER OKULUMUZDAN HABERLER YAHYALI BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADIK Okulumuz sosyal, kültürel sportif ve bilimsel işbirliği gerçekleştirmek amacı ile duyarlılığından ve ilgilerinden ötürü Yahyalı

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı: / Konu: İlmihal Işığında Gençlik yarışması

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı: / Konu: İlmihal Işığında Gençlik yarışması T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı: 973329-310/ 12.01.2017 Konu: İlmihal Işığında Gençlik yarışması ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE Mimar Sinan Mesleki

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLKOKULU/ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.No FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

TED OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ BÖLGESEL EĞİTİMLERİ

TED OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ BÖLGESEL EĞİTİMLERİ TED OKULLARI ÖĞRETMENLERİ EĞİTİMLERİ İNGİLİZCE BÖLGESEL 10.01.2015 tarihinde TED okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerini arttırmak amacıyla TED Samsun Koleji nde Bölgesel

Detaylı

BU PROJE TC Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı tarafından Eylem 1.2 Gençlik Projeleri kapsamında finanse

BU PROJE TC Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı tarafından Eylem 1.2 Gençlik Projeleri kapsamında finanse BU PROJE TC Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı tarafından Eylem 1.2 Gençlik Projeleri kapsamında finanse edilmiş, Antalya Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Golden

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Öğretim Üyemizden Seminer Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat AYAN fakültemiz öğrencilerine hizmet kalitesi ile ilgili seminer verdi.

Detaylı

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.04.2015 Mayıs ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 14 adet Ekspertiz

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşımız, 20-21 Mayıs 2015 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi

Detaylı

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN ODTÜ ÜLKEMLİ MATEMATİKÇİ ÖDÜLÜNÜ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN ELİNDEN ALDI 21 Mart 2015 tarihinde ODTÜ Ülkem Koleji nin ev sahipliğinde Kanguru Matematik Sınavı yapıldı. Sınavda ilk

Detaylı

FATİH MH. KORDONBOYU CD. NO:7 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL. Telefon: 0 (212) Faks: 0 (212) E-posta:

FATİH MH. KORDONBOYU CD. NO:7 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL. Telefon: 0 (212) Faks: 0 (212) E-posta: FATİH MH. KORDONBOYU CD. NO:7 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL Telefon: 0 (212) 883 10 62 Faks: 0 (212)883 10 62 E-posta: 750885@meb.k12.tr 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı 21 Mart Nevruz Kutlamaları

Detaylı

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri YILMAZKÖY ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 1 S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER Eğitim

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Anıtkabir, Çanakkale, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi

9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Anıtkabir, Çanakkale, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi GİRİŞ Manisa merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler de 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı nda uygulamaya konulacak olan Değerler Eğitimi Projesi, tüm okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecektir.

Detaylı

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ MEVCUT DURUM Öğretim Çalışmaları: Destekleme ve yetiştirme kursları düzenlendi. Pansiyon etüt ve kursları düzenlendi Deneme sınavları uygulandı. Sınavlara

Detaylı

TÜRKİYE GENELİNDE YAPILAN OKULİSTİK SINAVINDA ÖĞRENCİLERİMİZ TÜRKİYE 1.Sİ OLDULAR

TÜRKİYE GENELİNDE YAPILAN OKULİSTİK SINAVINDA ÖĞRENCİLERİMİZ TÜRKİYE 1.Sİ OLDULAR TÜRKİYE GENELİNDE YAPILAN OKULİSTİK SINAVINDA ÖĞRENCİLERİMİZ TÜRKİYE 1.Sİ OLDULAR Gelişim ve başarının konu ve kazanım düzeyinde takip edilebildiği sürekli gelişen ve zenginleşen ölçme değerlendirme sistemlerine

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG BUGÜN 1,5 MİLYON NÜFUSA YAKLAŞAN GAZİANTEP, 2.3 MİLYAR

Detaylı

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12. TOBB İLKOKULU SAYI 3 Mart 2015 Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.tr TOBB ilkokulu Hanımefendilerden Anlamlı Ziyaret Sayın Valimizin eşi Hanife YAZICI ve beraberinde

Detaylı

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR T.C. KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI KARABAĞLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI "OBAP" EĞİTİMİ YILLIK PLANI AYLAR EYLÜL İMİZ 1. Veli toplantılarında sınıf öğretmeni tarafından velilerin

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ PROJENİN TANIMI; Bu proje, bağımlılıkla mücadele alanında paydaşlarımızla etkin bir işbirliği çerçevesinde

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

DEDE TORUN BULUŞMASI PROJESİ

DEDE TORUN BULUŞMASI PROJESİ Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan aynı kültür

Detaylı

Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri

Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri TED-MEB İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri TED Genel Merkezimiz ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 21 Ekim 2014 tarafından imzalanan protokol kapsamında,

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI 2016-2017 Öğretim Yılı Birinci Dönem Karne ve Ödül Töreni, 20 Ocak 2017 Cuma günü, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ CUMHURİYET ORTAOKULU ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 2015-2016 PROJE SAHİBİ OLAN OKUL PROJENİN ADI PROJENİN AMACI PROJENİN SÜRESİ PROJENİN HİTAP ETTİĞİ KESİM PROJENİN BÜTÇESİ CUMHURİYET ORTAOKULU

Detaylı

Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor

Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor Türkiye, son yıllarda çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda hayata geçirilen projeler ve reformlarla

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. ANTALYA VALİLİĞİ (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. ANTALYA VALİLİĞİ (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) f EXPO T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü lüf k Sırvmav'ntn Yüzüncü Yılı Sayı : 65543643-1507 M Konu : 2013 Yılı Müzeler Günü 3.Q./04/2014 ANTALYA VALİLİĞİ (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

Genç Fikirler Kulübü. 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni. Genç Fikirler Kulübü

Genç Fikirler Kulübü. 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni. Genç Fikirler Kulübü 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GENÇ FİKİRLER KULÜBÜ -2015 Akademik Yılı Bülteni İçindekiler Kulübümüz Hakkında 1 Yönetim Kurulu 2 Bülten

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi İlimizin turizm potansiyelinin tanıtılması, öne çıkarılması ve turizm gelirlerinden

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

DALYAN CARETTARUN DA BODRUMLU ATLETLERDEN 4 KUPA

DALYAN CARETTARUN DA BODRUMLU ATLETLERDEN 4 KUPA DALYAN CARETTARUN DA BODRUMLU ATLETLERDEN 4 KUPA Muğla nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan mahallesinde ilk kez düzenlenen Carettarun 14 km koşusuna katılan İZAK (İzmir) Kulübü nün lisanslı sporcuları ve

Detaylı

AİLELERE ve GENÇLERE YÖNELİK MADDE BAĞIMLILIĞI ÖNLEME EĞİTİMLERİ UYMA! PROJESİ

AİLELERE ve GENÇLERE YÖNELİK MADDE BAĞIMLILIĞI ÖNLEME EĞİTİMLERİ UYMA! PROJESİ AİLELERE ve GENÇLERE YÖNELİK MADDE BAĞIMLILIĞI ÖNLEME EĞİTİMLERİ UYMA! PROJESİ Sivil toplum kuruluşlarının irtibat içinde olduğu ailelerin ve gençlerin, UYuşturucu ve MAdde bağımlılığı konusunda bilgi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK İLKÖĞRETİM OKULU ULUSLAR ARASI OKULLARDA ORMAN (LeAF)PROGRAMI DÖNEM SONU RAPORU

HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK İLKÖĞRETİM OKULU ULUSLAR ARASI OKULLARDA ORMAN (LeAF)PROGRAMI DÖNEM SONU RAPORU HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK İLKÖĞRETİM OKULU ULUSLAR ARASI OKULLARDA ORMAN (LeAF)PROGRAMI DÖNEM SONU RAPORU AYLAR E K İ M 1-Okuldaki öğrencilere, OKULLARDA ORMAN PROJESİ duyuruldu. Proje açıklanmadı. 2-Orman

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

EKİM SORUMLU KİŞİ, BİRİM VE KURUMLAR AYLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR İŞBİRLİGİ YAPILACAK KURUMLAR/KİŞİLER HEDEF KİTLE

EKİM SORUMLU KİŞİ, BİRİM VE KURUMLAR AYLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR İŞBİRLİGİ YAPILACAK KURUMLAR/KİŞİLER HEDEF KİTLE EKİM AYLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MİTHATPAŞA ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE HİZMETLERİ OKUL EYLEM PLANI GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER

Detaylı

18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Maddeye Değil, Hayata Bağlan Bağımlılık yaşının sürekli düşmesi üzerine, toplumda bağımlılıkla

Detaylı

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *EKO-OKUL PROGRAMI NEDİR? *Eko-Okullar Projesi okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir.

Detaylı

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik 2013-2014 MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014 YIL LAR LARA GÖRE DEĞER BAŞLIKLARI EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MIS HAZİRAN 1- Dostluk ve Kardeşlik 1- Temizlik ARA RAPOR

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

EĞİTİM - ÖĞRETİM MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI SINIF EYLÜL 1-Değerler Eğitimi konulu Öğretmenler Kurulunun Yapılması 30.09.2013 1-İl İlçe Milli Eğitim 2-Okul İdaresi

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Benim için İnsan Hakları AKIŞ Açış konuşması Proje Hakkında Konuşma Ara Tanışma etkinliği Toplu fotoğraf çekimi Anket uygulaması 06.12.2013 2 Açış Konuşması Prof. Dr. Canan BALKIR Dokuz

Detaylı

TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015

TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015 OCAK TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015 Planlama: 1. Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele okul komisyonunun kurulması. 2. Uyuşturu kullanımı

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N N KONUSU TARİH 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ORTAOKUL VELİ TOPLANTISI YAPILDI

ORTAOKUL VELİ TOPLANTISI YAPILDI ORTAOKUL YAPILDI VELİ TOPLANTISI I.Dönem Veli Toplantımız, tüm sınıflardan yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Velilerimiz ilk olarak sınıf öğretmenleriyle ardından branş öğretmenleriyle görüştüler.

Detaylı

DR.BİNNAZ-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMA RAPORU

DR.BİNNAZ-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMA RAPORU DR.BİNNAZ-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMA RAPORU Sene başında 9.sınıf velileri ile tanışma toplantısında rehberlik servisi Ergenlik dönemi ve olumlu

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER)

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) Organizasyon ġeması REKTÖR Mühendislik Fakültesi ÇEVMER MÜDÜRÜ ÇEVMER YÖNETĠM KURULU Ziraat Fakültesi MÜDÜRYARD. MÜDÜR YARD. ÇEVMER

Detaylı

GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU AY UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI Planlama: 1. Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele okul komisyonunun kurulması. 2. Uyuşturu

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İLKOKULU. Eko - OKULLAR 1. DÖNEM FAALİYET RAPORU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İLKOKULU. Eko - OKULLAR 1. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İLKOKULU Eko - OKULLAR 1. DÖNEM FAALİYET RAPORU Anadolu İlkokulu nu temsilen bu yıl ilk kez eko- okul projesinde görev alacak bir grup olarak büyük bir heyecan ve

Detaylı

ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI. Kızılot Ortaokulu Müdürlüğü

ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI. Kızılot Ortaokulu Müdürlüğü T.C ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI Kızılot Ortaokulu Müdürlüğü Bu proje Çarşamba Kaymakamlığının 29.11.2016 tarihli ve 13437541 sayılı Olur u ile uygulanmaktadır. Proje Adı Proje Konusu Amacı Projeyi Düzenleyen

Detaylı

PROJE İÇERİĞİ. 01- Projenin Adı. 02- Proje Sahibi ve Hazırlyan. 03- Projenin Süresi. 04- Projenin Uygulama Yeri. 05- Projenin Gerekçeleri

PROJE İÇERİĞİ. 01- Projenin Adı. 02- Proje Sahibi ve Hazırlyan. 03- Projenin Süresi. 04- Projenin Uygulama Yeri. 05- Projenin Gerekçeleri PROJE İÇERİĞİ 01- Projenin Adı 02- Proje Sahibi ve Hazırlyan 03- Projenin Süresi 04- Projenin Uygulama Yeri 05- Projenin Gerekçeleri 06- Projenin Amacı a.kısa Vadede b.uzun Vadede Hedefler 07- Proje Hedef

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi

Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu nun Mezuniyet Töreni her yıl olduğu gibi bu yılda görkemli geçti. Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Yıldıray

Detaylı

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan "Çanakkale Tanıtım Günleri"nde Gelibolu standı ilgi odağı oldu. Kazan başına

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ AMAÇ Bu yarışmanın amacı: Anadolu Gençlik Derneği, Liseler Komisyonu bünyesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek, Lise Öğrencilerinin aidiyet

Detaylı

Değerli Gençler, Prof. Dr. Nevzat TARHAN Üsküdar Üniversitesi Rektörü. Ömer Faruk Yelkenci İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

Değerli Gençler, Prof. Dr. Nevzat TARHAN Üsküdar Üniversitesi Rektörü. Ömer Faruk Yelkenci İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Değerli Gençler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi olarak geleceği inşa edecek olan sizlere güveniyor, fikirlerinizi değerli buluyor ve çok önemsiyoruz. Üsküdar Üniversitesi ve

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ 2 Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan,

Detaylı

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ 1- da yapılan programlar 40 dk., tören alanında yapılan programlar ise 20 dk. Geçemez. 2- da yapılacak törenlerde hangi

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 26.12.2003 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile hizmete başlamıştır. Gündüzlü Kuruluştur.

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

OKUL/KURUM ÇALIŞMA PLANI

OKUL/KURUM ÇALIŞMA PLANI ŞUBAT 1. Farklı Yeteneklere Sahip Öğrencilerin Tespit Edilmesi Öğrencilerin Yetenekleri keşfetmekmelerini Sağlamak Sınıf Rehber (06-10 ŞUBAT) 2. okuma saati planını hazırlamak ve her hafta planı uygulamaya

Detaylı