Çocuk İntiharları Artarken, Devlet Çocuk Haklarını Görmezden Gelmeye Devam Ediyor!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk İntiharları Artarken, Devlet Çocuk Haklarını Görmezden Gelmeye Devam Ediyor!"

Transkript

1 1

2 Çocuk İntiharları Artarken, Devlet Çocuk Haklarını Görmezden Gelmeye Devam Ediyor! Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS) 1 ; BM Genel Kurulunda 20 Kasım 1989 yılında kabul edilerek devletlerin imzasına açılmıştır. Çocuklar adına vazgeçilmez haklar içeren sözleşme metni Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Eylül 1990 tarihinde imzalanmış olup 9 Aralık 1994 tarihinde onaylanmıştır. Sözleşme bakımından Türkiye 2 Ekim 1995 tarihinden itibaren yükümlülük altındadır. Türkiye Cumhuriyeti Çocuk Hakları Sözleşmesi nin ve 30. maddelerine, Lozan Anlaşması hükümlerine uygun olarak yorumlama konusunda çekince koymuştur. Çekince konulan bu maddeler özellikle azınlık hakları ve anadil hakkı ile ilgilidir. Sözleşme; yaşama, gelişme, korunma, katılım, sosyal ve kültürel haklar gibi hakların yanı sıra ifade ve örgütlenme özgürlüğü dâhil birçok temel haktan çocukların yararlanmasını güvence altına almaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Türkiye açısından 1995 te yürürlüğe girmesinden bu yana yaklaşık 17 yıl geçti. Fiili süreç neredeyse devletin sözleşmeden haberi yokmuş gibi işlemekte olup, çocuklar ve çocuk dostu çevreler adına büyük bir hayal kırıklığından öteye geçememiştir. Türkiye de çocukların yaşam hakları da dâhil olmak üzere sözleşmede güvence altına alınan temel hakları ya bizzat devlet eliyle yâda gerekli önleyici mekanizmaların kurulmaması nedeniyle ihlal edilmektedir. Göç Vakfı olarak ilkini 3 Mayıs 2012 tarihinde yayınladığımız medyaya yansıyan Çocuk Hak İhlallerini İzleme Raporunun ikincisinde de 3 aylık dilimde yüzlerce hak ihlali yaşanan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Yaşanan hak ihlallerinin yarattığı olumsuz ve karamsar tablonun yanı sıra devletin ilgili kurumlarından sorumlu kişilerin hak ihlalleriyle ilgili muhtelif açıklamaları, mevcut tabloyu bütünüyle karartmıştır. Ayrıca tarihinde kabul edilen Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu2 tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Uzun zamandır birçok İnsan Hakları Örgütünün takip ettiği ve çeşitli öneriler ve uyarılarda bulunduğu ilgili kanun, neredeyse hiçbir uyarı ve önerinin ciddiye bile alınmadığı şekliyle kanunlaşıp resmi gazetedeki yerini almıştır. Paris İlkeleri çerçevesinde bağımsız bir yapıda olması gereken bu kurumun, düzenlemeyle devlete bağımlı bir yapıda olacağı aşikardır. Bu durum, Sivil Toplum Örgütlerinin hak ihlallerini izleme ve raporlama süreçlerini daha da kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmelerinin önemini ortaya çıkarmıştır. Raporumuzda ayrı bir başlık olarak açtığımız Okul Sütü Projesi start aldığı 02 Mayıs 2012 günü Türkiye nin dört bir yanından gelen zehirlenme haberleriyle uzun bir süre gündemde kalmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin sağlık hakkını düzenleyen 24. Maddesi ve Çocuğun Yüksek Yararı İlkesini düzenleyen 3. Maddesi gereğince alınması gerekli tedbirler ihmal edilerek binlerce çocuğun sağlık hakkı ihlal edilmiştir. Durum bununla da kalmamış, ilgili sorumlular konuya dair yaptıkları açıklamalarda Çocuk Hakları Sözleşmesinden bihaber yaşadıklarını tüm Türkiye ye göstermişlerdir. 1 Raporun geri kalan bölümünde ÇHS olarak yazılacaktır. 2 2

3 Yaşam hakkı ihlallerine ilişkin veriler, son üç ayda 8 çocuğun intihar ettiğini gösteriyor. Çocuk intiharlarını, çocukların içinde yaşadıkları koşullar ve sosyal-psikolojik destek mekanizmalarının eksikliğinden bağımsız düşünmek olanaklı değil. Çocuk intihar vakalarında araştırmaların ne kadar bilimsel yollarla yapıldığı ya da bu olaylara sıradan polisiye vakalar olarak mı yaklaşıldığı konusunda objektif verilere ulaşmak olanaklı değil, Göç Vakfı olarak çocuk intihar vakalarının titizlikle araştırılması gereğinin altını çizmek istiyoruz. Yine yaşam hakkı ihlallerine ilişkin vakalar, çocukların ölümü ile sonuçlanan aile içi şiddet olaylarının arttığına işaret ediyor. Çocuklara yönelik aile içi şiddeti ebeveynlerin hakkı olarak gören toplum algısını değiştirmeye yönelik çabaların artırılması ve şiddet gören çocuğa yönelik koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekliliği kendini gösteriyor. Diğer taraftan Türkiye 2003 yılında taraf olduğu Ottowa Sözleşmesi hükümlerine rağmen Kara Mayınları ve Sahipsiz Patlayıcılar konusundaki yükümlülüklerini ihlal etmeye devam ediyor. Ottowa Sözleşmesi gereğince mayınlı alanlar ve riskli alanlara standartlara uygun gerekli işaretlerin konulması gerekirken, sınır bölgeleri dışında kalan mayınlı alanlarda herhangi bir işaretleme yapılmamaktadır. Raporun kapsadığı dönemde Hakkâri Çukurca da meydana gelen mayın patlamasında bir çocuk yaşamını yitirmiş, bir çocuk da yaralanmıştır. Türkiye nin Ottowa Sözleşmesi gereğince düzenlediği 2010 yılı raporuna göre sınır bölgeleri dışında kalan alanlarda mayın bulunmaktadır. Medya izleme raporumuzda en fazla görülen hak ihlalleri arasında ateşli silahlarla ölüm ve yaralanmalar; deniz, dere, baraj ve göletlerde yaşanan boğulma vakaları, trafik kazaları ve Çocuğa Özgü Adalet Sistemi en önemli başlıkları oluşturmuştur. Çok basit birkaç yasal değişiklik ve gerekli güvenlik tedbirleriyle son bulabilecek olan bu vakalar, mevcut sistemde çocukların yaşamlarını, devletin de çocuk hakları karnesini karartmaya devam edecektir. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 4. Maddesi devletlerin çocuk hakları sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili tüm yasal süreçleri oluşturması gerektiğini belirtir. Dolayısıyla çocukların daha güvenli ve özgür bir Türkiye de yaşama hakları, ilgili kurumlarca gerekli tedbirler alınmayarak ihlal edilmektedir. Türkiye çocuk hakları açısından bu karanlık tabloyu yaşarken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 1 Haziran 2012 de BM Çocuk Hakları Komitesi'nin Türkiye raporunun ele alındığı 60. Oturumundaki açılış konuşmasında; ''Geleceğin Türkiye'sini güçlü çocuk politikası ile oluşturmak istiyoruz. Burada en önemli iki tane adımımız birincisi eğitim, ikincisi sağlık oldu. Özellikle kız çocuklarımızın eğitilmesi, kırsaldaki yoksulluktan dolayı okutulamayan kız çocuklarımızın eğitim ortamına kavuşturulması ile ilgili son 10 yılda çok önemli mali destekler yapıldı'' ''Biz çocuk haklarını çocuğun yaşamdan gelen, doğuştan gelen yaşam hakkı olarak görüyoruz. Çocuğun eğitim hakkı olarak görüyoruz. Çocuğun sağlıklı olması hakkı olarak görüyoruz, gelişim ve katılım hakkı olarak görüyoruz'' 3 dedi. 3 3

4 Raporumuzun ortaya çıkardığı tabloyla Bakan Şahin in çizdiği Türkiye tablosu arasında yaman bir çelişki olduğu aşikârdır. Ancak BM Çocuk Hakları Komitesine Sivil Toplum Örgütlerinin rapor ve görüşleri ulaşmadıkça, söz konusu ihlallerin gündeme gelmesi ve gerekli baskı mekanizmalarının oluşması imkânsızdır. Dolayısıyla Sivil Toplum Örgütlerinin izledikleri süreçleri uluslararası kurumlarla paylaşmaları çocuk haklarının geliştirilmesi açısından hayati öneme haizdir. Göç Vakfı olarak Çocuğun Yüksek Yararı İlkesinden hareketle, çocuk hak ihlallerini izleme, raporlama ve söz konusu raporları uluslararası mekanizmalarla paylaşma çağrılarımızın ilgili sivil toplum örgütleri tarafından destekleneceği ümidini korumaktayız. Çocuk dostu bir Türkiye ancak ve ancak sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla gerçekleşecektir. Yöntem: Raporun hazırlanmasında Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ye uygun olarak 0 18 yaş arası bireyler çocuk olarak kabul edilmiştir. Bu rapordaki ihlal verileri, internet üzerinden yerel medya ve yaygın medya sitelerinin taraması ile elde edilen bulgulardır. Rapor tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. İhlallere ilişkin veriler haritalanmıştır. İhlal haritasına internet üzerinden adresinden ulaşılabilir. 4

5 Bu rapordaki bilgiler aşağıdaki kaynaklardan derlenmiştir; İhlal Olay Sayısı Etkilenen Çocuk Sayısı Erkek Kız Bilinmiyor Yaşam Hakkı Ölüm Yaralanma Çocuğun Korunması Hakkı Erken Zorla Evlilik Cinsel İstismar Cinsel Sömürüye Alet Edinme Şiddet İhmal İstismar Çocuğa Özgü Adalet Sistemi Gözaltına alma Tutuklama Ceza Eğitim Hakkı İşkence ve Kötü Muamele Görmeme Sağlık Hakkı Tablo 1: İhlal Bilançosu

6 Toplam Olay Sayısı 384 Etkilenen Çocuk Sayısı 607 Etkilenen Kız Çocuk Sayısı 141 Etkilenen Erkek Çocuk Sayısı 321 Cinsiyeti Bilinmeyen Çocuk Sayısı 145 Tablo 2: İhlal bilançosu toplam sayılar Not: Tablodaki ihlal sayıları ve etkilenen çocuk sayılarına Okul Sütü Projesi nde sütten etkilenerek hastaneye kaldırılan olaylar dâhil edilmemiş olup bu kapsamda etkilenen çocuklar bir sonraki bölümde ayrıca Okul Sütü Projesi kapsamında ele alınmıştır. İl Olay Etkilenen Çocuk Sayısı Kız ADANA ADIYAMAN AĞRI AKSARAY ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN AYFYONKARAHİSAR BALIKESİR BATMAN BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN HAKKARİ HATAY ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KAYSERİ KIRIKKALE KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA Erkek 6

7 MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NİĞDE OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK Tablo 3: İllere Göre İhlal Ve Etkilenen Çocuk Sayıları (Cinsiyete Göre) Not: Tablodaki ihlal sayıları ve etkilenen çocuk sayılarına Okul Sütü Projesi nde sütten etkilenerek hastaneye kaldırılan olaylar dâhil edilmemiş olup bu kapsamda etkilenen çocuklara bir sonraki bölümde ayrıca Okul Sütü Projesi kapsamında ele alınmıştır. Okul Sütü Projesi; 2 Mayıs 2012 tarihinde başlayan proje ile ilköğretim öğrencilerine okullarda süt dağıtılmaya başlanmıştır. Çocukların beslenmelerine olumlu katkı yapacak olan proje başladığı günlerde çok sayıda çocuk için eziyet, aileleri için de endişe kaynağı olmuştur. Besin maddelerinin genel dağıtımını içeren her uygulama öncesinde çocukların sağlık durumları ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin verilerin toplanması gereklidir. Okul sütü projesinin başladığı ilk bir hafta içinde Türkiye nin hemen hemen tüm illerinde sütten olumsuz etkilenen çocuklar hastanelere kaldırılmış, birçok aile çocuklarına süt verilmemesi için okul idarelerine başvuruda bulunmuştur. Yetkilerin yaptıkları açıklamalar proje öncesinde çocukların sağlık durumları ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin sağlıklı verilerin toplanmadığı ve her çocuğun aynı durumda olduğunun varsayıldığını göstermektedir. Okul Sütü Projesi Sonucunda Hastanelere Kaldırılan Çocuklarla İlgili Veriler; Aşağıdaki verilere göre 33 ilde toplam 2621 öğrenci sütten etkilenerek hastanelerde tedavi edilmiştir. Adana 141 Adıyaman 50 Aksaray 50 Antalya 50 7

8 8 Batman 20 Bitlis 20 Bolu 17 Burdur 38 Denizli 17 Diyarbakır 340 Edirne 30 Eskişehir 18 Gaziantep 80 İstanbul 60 Kırıkkale 17 Kilis 30 Konya 25 Kütahya 19 Malatya 23 Mardin 500 Mersin 14 Muş 40 Nevşehir 21 Osmaniye 25 Sakarya 38 Samsun 8 Siirt 15 Sinop 16 Sivas 700 Şanlıurfa 29 Şırnak 100 Trabzon 40 Van 30 Okul Sütü Projesi İle İlgili Yapılan Açıklamalar: Diyarbakır Valisi Okuldaki diğer çocuklar psikolojik olarak etkilendi. Konya Valisi Zehirlenmediler, etkilendiler dedi. Edirne Valisi Açsalar mideleri bulanmıştır ifadesini kullandı. Antalya valisi: Dağıtılan sütlerden 80 öğrencinin etkilendiğini söyleyen Vali Altıparmak, hastanelere kaldırılan öğrencilerde zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını ifade etti. Ardahan Valisi: Bir sakatlık olup olmadığını görmek için sütü ilk olarak, tarım müdürüme içirdim. 'Çok tatlı, afiyetle içtim diyor' öncelikle kendimiz içtik bu sütü. İstanbul Valisi: İstanbul da yaklaşık 75 çocuğun sütten etkilendiği ancak ciddi bir durum olmadığını belirterek, "Bu süt dağıtımında sonra oluşan muhtelif şehirlerde ve İstanbul'daki olayların zehirlenme ile hiçbir ilgisi olmadığı zaten çok net açık kamuoyu tarafından öğrenildi. Laktoz intoleransı problemi ile ilgili bir gelişmedir, bazı çocuklarımızda görülebiliyor. Ancak sütü içmeleri ve bunu atmaları lazım. Hiçbir zorlama yok ailelerin tamamen rızasıyla onların istekleri doğrultusunda herhangi bire alerjileri olup olmadığı ile ilgili incelemeler doğrultusunda veriyoruz. Konya Valisi: ''Problem çıkan okullardan aldığımız numuneleri de laboratuarda incelettirdik ve incelemede her hangi bir problem olmadığı anlaşıldı. Anlaşıldı ki çocuklarımızda süte karşı vücut tepki vermiş. Zaten sağlık kuruluşlarımız da bu

9 gerçeği teyit ettiler, şu anda bir kaç çocuğumuz dışında, hastanelere müracaat edip de kontrol altında tutulan çocuk kalmadı. Hepsi evlerine gönderildiler. Bir kaç çocuğumuz kendi özel durumları nedeniyle tıbbi tedavilerine devam ediyoruz. Bu süte ilişkin bugün karşılaşılan problemler bir kaç gün sonra normale döner, çocuklarımızın vücutları süte alışır. Sivas Valisi: Zehirlenme değil de arkadaşlar sanıyorum süt herhalde biraz bozuk. Bozuk süt olduğu anlaşılıyor, arkadaşlarımızın tespitleri öyle. 'Zehirlenme' demeyelim de bozuk sütün, bozuk gıdanın verdiği biraz kısmen psikolojik diyelim, kısmen de rahatsızlık şeklinde ama ciddi bir vaka yok Giresun Valisi: İlimizde öğrencilere süt dağıtımına tarihinde başlanmış olup aynı gün içerisinde 8, tarihinde 44, bugün ise şu ana kadar 17 öğrencimiz süt içtikten sonra altı saat içinde gelişen şikâyetler nedeniyle sağlık kuruluşlarımıza başvurmuşlardır. Yapılan muayene ve tahliller sonucunda öğrencilerimizde besin zehirlenmesi yönünde herhangi bir bulguya rastlanmamış, gerekli tedavileri ayaktan yapılarak evlerine gönderilmişlerdir. Bu yöndeki rahatsızlıkları nedeniyle hastanelerimizde yatarak tedavi edilen öğrencimiz yoktur. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin ÇELİK: Çelik, bir çocuğun burnunun dahi kanamasını istemediklerini, olması halinde ise üzerinde ciddi durulması gerektiğini belirterek olaya ideolojik yaklaşılmasının siyasi etikle kesinlikle bağdaşmayacağını ifade etti. Çocukların sağlıklarının kendileri için önemli olduğunu belirten Çelik, yapıcı eleştirileri kabul edeceklerini ancak hükümeti eleştirme konusu yapmanın doğru olmayacağını kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Okullardaki süt dağıtımıyla ilgili ölüm ya da bir zehirlenmenin söz konusu olmadığını belirterek, ''Bir alerjik olay olduğu tespiti var. Fakat buna rağmen arkadaşlarıma verdiğim talimatla, şimdi onlar bilimsel bir incelemeyi de bu arada yapıyorlar. Öyle zannediyorum ki yarın ya da öbür gün bu konuyla ilgili bilimsel araştırmanın sonucunu açıklayacaklar. Bu açıklandıktan sonra da bu konuya yönelik biz kesin kararımızı veririz, yolumuza devam ederiz ama ben şahsen bu yoldan dönmeyi düşünmüyorum'' dedi. BDP Milletvekili Ayla AKAT ATA : "Zehirlenme olayı ne kadar vahimse, bu konuda Valiliklerin ve Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalar da o kadar zehirlidir. Ekonomisi ve ordusu ile övünen bir ülkenin hükümet üyesinin ağzından bu çocuklar ilk defa süt içmiş ve zehirlenmiş olabileceği itiraf ediliyor. Yine çocukların psikolojik olarak etkilenmiş olabileceği ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı belirtilerek bu ayıbın üstü örtülmek isteniyor. Bu bir ayıptır, sorumlusu da bellidir hükümetin ilgili bakanı bu konuda birinci dereceden sorumludur CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU: Sorumsuz ve çelişkili tavrı kınıyorum. Olayın sorumlularının derhal bulunmalı ve acil önlem alınarak ailelerin çekinceleri giderilmeli. MHP Oktay VURAL: ''Mehdi Eker'e göre, zannediyorum çocuklar kusma taklidi yapıyor. Hükümeti değiştirmeye dönük bir provokasyon söz konusu ve o halde özel yetkili savcıları da göreve çağırmalıdır. Hükümetin bu konuda aymaz bir tavır takınmasını esefle karşılıyorum. ''Bu konuyla ilgili sorumluların üzerine gidilmeli, ancak bu proje de devam etmelidir. Eksiklikler giderilip, süt dağıtımının sürmesi gerekir. Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER: Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler bir zehirlenme vakası değil. Çocukların bazılarının süt içtikten sonra midesinin bulandığına dair şikâyetler olunca onlar tetkike alındı, hastanelere götürüldüler. 9

10 Okul Sütü Programı Bilim Kurulu: Tüm illerden alınan süt örneklerinde fiziksel, hastalık yapıcı mikroorganizma ya da bakteri toksinine rastlanmadı. Kurul, okullarda ücretsiz süt dağıtımı uygulamasının durdurulmaması gerektiği kararına vardı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç: Diyarbakır, Sivas, Edirne ve Konya illerindeki Okul Sütü Komisyonu'ndaki Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, cereyan eden vakaların, sizin bahsettiğiniz, bizim de takibimizde olan konuda besin zehirlenmesi belirtileri olmadığı, aşırı gaz, karın ağrısı, şişkinlik, bulantı ve ishal belirtisi olduğu da ortaya çıkmıştır. Bu da memnuniyet vericidir çünkü ilk planda biz de 'Acaba bir zehirlenme söz konusu oldu mu-' diye endişe etmiştik. Valilikler konuyu takip ediyor. Bugün dikkat ederseniz 7 milyon 200 bin çocuğumuza süt dağıttık. Bunların belki on binde birinde bu tür belirtilerin görülmesi de dikkat çekici bir diğer husustur." CHP Milletvekili Serdar Soydan: tarihinde birçok ilimizde uygulanan süt kampanyası sonucunda yüzlerce öğrencimiz zehirlenerek hastanelere kaldırılmıştır. İki bakanlığın organizasyonu sonucu yapılan süt kampanyası tam bir sağlık skandalına dönüşmüştür. Üretim, dağıtım ve saklama koşulları konusunda gerekli hassasiyet gösterilmediğinden kampanya başlamadan bitmiştir. Böylesi büyük bir gıda dağıtım kampanyasında ne kadar gıda mühendisinden yararlanıldığı hatta yararlanılıp yararlanılmadığı bile belli değildir. Sayın bakan keşke uyarılarımızı dikkate alsaydı ve çocuklarımızı bu hallere düşürülmesini önleyebilseydi. Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Hediye Kılınç: Sendikamızın yıllardır dile getirdiği 'ücretsiz süt' ve 'bir öğün sıcak yemek' talebinin kısmi ölçüde karşılanması olumlu bir adım olmakla birlikte, bu adımın denetimsiz ve kontrolsüz atılması asla kabul edilebilir değildir. Çünkü söz konusu olan öğrencilerimizin sağlığıdır. Edindiğimiz bilgilere göre sütler okullara günler öncesinden getirilmiştir. İlimizde de birçok okulda öğrencilerimiz rahatsızlanmıştır. Eğitim-Sen olarak Bakan Dinçer'e çağrı yapıyoruz. Söz konusu olanın çocuklarımızın sağlığı olduğunu unutmayın. Sorunun nedeni ortadan kaldırıldıktan ve sorumlular bulunup gerekli işlemler yapıldıktan sonra proje daha dikkatlice titizlikle tekrar hayata geçirilmelidir. Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Ekrem SERİN: Şuanda anaokullarına ve ilk 5. sınıf öğrencilerine Türkiye genelinde süt dağıtımı yapılıyor. İlimizde şuana kadar süt dağıtımından yaklaşık 298 bin öğrenci yararlanıyor. Süt dağıtımı süreç olarak çok hızlı gelişti. 2 Mayıs itibariyle tüm okullarımızda süt dağıtımı yapıldı. Öğrencilerimizden çok süt içmeyen var, belki hiç süt içmeyenler var. O gün sabahleyin gelirken, kahvaltı yapmadan gelenler var. Veya süte karşı alerjisi olanlar var. Bu sebepten dolayı birinci gün herhangi bir sıkıntı yaşamadık ancak ikinci gün yaklaşık 80 öğrencimiz alerjiden dolayı değişik hastanelere kaldırıldı. Olay tamamen alerjik diye konuştu. Gaziantep TKP: Sivas ta 1000 den fazla çocuk zehirlendi, üniversite hastanesi besin zehirlenmesi tanısı koydu. İstanbul Alibeyköy de 15 çocuk dağıtılan sütü içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, 15 çocuğa konulan teşhis aynı, besin zehirlenmesi. Adana da 18 öğrenci, Eskişehir de 7 öğrenci, Aksaray da 50 öğrenci, Muş ta 50 öğrenci, Bitlis te 20 öğrenci, Gaziantep te 80 öğrenci süt içti ve hastanelik oldu Hükümet yetkilileri utanmazca, açlıktan oldu, daha önce süt içmedikleri için oldu gibi açıklamalar yaptılar. Yoksul emekçi çocuklarının dengesiz beslendiklerini, aç kaldıklarını herkes biliyor, herhalde ona güveniyorlar. Oysa bu tam bir saçmalık! Aç karnına içilen süt karın ağrıtır, zehirlemez! Zehirlenen çocukların daha önce hiç süt içmedikleri ise sahadan gelen bir bilgi değil masa başında uydurulmuş bir yalan. 10

11 ODTÜ Gıda Mühendisliği: Aslında bu olay zehirlenme değil, laktozun sindirilememesinden dolayı oluşan bir rahatsızlık. Tarım Bakanı Mehdi EKER: Türkiye 'de ilk defa yapılan böylesine büyük bir sağlık projesinin provoke edilmesine de izin vermeyeceğiz, eğer sütlerden yana bir sorun olursa da gereken işlemler sonuna kadar yapılacak kimse cezasız kalmayacaktır. Ancak tekrar vurguluyorum gıda ve süt zehirlenmesinden hastanede yatan veya tedavi gören öğrenci yoktur' Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ: Çocukların süte karşı hassasiyeti varsa aile bilgi versin. Zehirlenme yok, rahatsızlığın nedeni süt hazımsızlığı. Bilimsel veriler hazımsızlığı gösteriyor. Zehirlenme nedeniyle şu anda hastanede yatan kimse yok. Yaşam Hakkı Çocuk Hakları Sözleşmesi nin temel haklar kategorisinde yer alan ve kendisi olmadan diğer haklardan söz edilemeyeceği açık olan yaşam hakkı, her devletin güvence altına almakla yükümlü olduğu hakların başında gelmektedir. Çocuğun sağlıklı gelişimi ve korunmasıyla ilgili tüm süreçleri içinde barındıran yaşam hakkı, devletleri ilgili tüm konularda önlem almakla ve bu noktada gerekli tüm süreçleri gerçekleştirmek noktasında sorumlu kılar. Özellikle çocuğun aile yaşamında, toplumsal yaşamda ve ilgili tüm süreçlerde güvenlik içerisinde, mutlu ve özgür bir yaşam sürebilmesinin koşullarının oluşturulması, devletlerin sorumluluk alanındadır. Bu bağlamda devletin fiziksel, sosyal, ekonomik ve yasal tüm süreçleri çocuğun esenliğini odağa alan bir perspektifle oluşturmakla yükümlü olduğu aşikârdır. Devlet; çocuğun fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimini tehdit eden tüm durumlarla ilgili gerekli müdahaleleri zaman kaybetmeksizin gerçekleştirmelidir. Çocuk Hakları Sözleşmesi nin 6. maddesi her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı devletlerin göstermesi gerektiğini belirtir. Yaşam hakkına yönelik ihlallerde, 199 çocuk yaşamını kaybetmiş 200 çocuk yaralanmıştır. Devletin gerekli önlemleri almaktaki ihmalinden kaynaklı 167 olay yaşanmış olup, bu olaylarda 185 çocuk hayatını kaybetmiştir. Ayrıca bu kategoride yer alan 3 çocuğun yaşamını yitirdiği 3 ayrı olayda devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür. Yaralanmayla sonuçlanan yaşam hakkı ihlali, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı 114 olay yaşanmış olup, bu olaylar sırasında 170 çocuk yaralanmıştır. Çocuğun Korunması Hakkı Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Maddeleri ile B.M Engelli Hakları Sözleşmesinin 16. maddesi, çocukların şiddet, suiistimal, ihmal ya da her türlü cinsel sömürüye karşı korunmalarını güvence altına alıp devletlerin her türlü istismar ve kötü muameleye karşı çocukların korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alması gerektiğini hükme bağlar. Erken zorla evlilik, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı 7 olay yaşanmış olup, bu olaylardan 7 çocuk etkilenmiştir. 11

12 Cinsel istismar, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı 31 olay yaşanmış olup, bu olaylardan 57 çocuk etkilenmiştir. Cinsel sömürüye alet edilme, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı yaşanan 6 ayrı olaydan 6 çocuk etkilenmiştir. Şiddet, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı yaşanan 3 olaydan 3 çocuk etkilenmiştir. İhmal istismar, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı yaşanan 12 ayrı olayda 375 çocuk etkilenmiş, ayrıca 1 çocuğun etkilendiği 1 olayda devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür. Sonuç itibariyle, Çocuğun Korunması Hakkı çerçevesinde 59 ayrı olayda yaşanan hak ihlallerinde devletin ihmali olduğu, yaşanan 1 olayda da devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür. Çocuğun Korunması Hakkı başlığı altında yaşanan hak ihlalleri, devletin Çocuk Hakları Sözleşmesi ndeki yükümlülükleri yerine getirmesi için gerekli olan fiziksel altyapı, yasal sorumluluklar ve toplumsal duyarlılık çalışmalarını yeterince gerçekleştirmediğini ortaya koymaktadır. Özellikle çocuğun korunmasıyla ilgili, aile içi süreçlerin desteklenmesi, eğitim kurumları ve içeriklerinin tüm yönleriyle gözden geçirilmesi, toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi ve ilgili kurum ve yasaların çocuğun yüksek yararı ilkesi çerçevesinde yapılandırılmasının kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca BM Engelli Hakları Sözleşmesi nin 7. ve 16. Maddeleri, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde insan hak ve temel özgürlüklerinden yararlanmasını sağlamak ve ilgili tüm eylemlerde çocuğun üstün yararını gözeterek, engellilerin şiddet ve istismardan korunması ile ilgili tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtir. Çocuğa Özgü Adalet Sistemi Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Maddeleri çocuğa özgü bir adalet sisteminin gerekliliğini ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. Sözleşme; hiçbir çocuğun işkence ve diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı bir muameleye tabi tutulamayacağını, yasadışı veya keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağını, alıkonulma ve tutuklamanın en son seçenek olması gerektiğini, kanunla muhalefet halindeki çocuklarla ilgili işletilecek tüm süreçlerin çocuğun yüksek yararı ilkesi üzerinden geliştirilmesini devletler açısından zorunlu kılmaktadır. Çocuğa Özgü Adalet Sistemi başlığı altında tespit edebildiğimiz hak ihlallerinin çoğunda, çocuğun kendini ilgilendiren konularda yer aldığı toplumsal gösteriler ve açıklamalar yer almaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi nin, çocuğun katılım ve ifade hakkıyla ilgili düzenlemeleri, çocuklara ilgili durumlarda uygun araçlarla kendilerini özgürce ifade edebileceklerini belirtmektedir. Ancak hem ifade özgürlüğü hem de çocuğa özgü adalet sistemi süreçleri devlet tarafından çocuk hakları sözleşmesine uygun bir şekilde yapılandırılmadığı için neredeyse çocuklara yapılan her müdahale çocuk hakları ihlali olarak karşımıza çıkmaktadır. 12

13 Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilgili yükümlülükleri bağlamında; Gözaltına alma; başlığı altında 10 çocuğun etkilendiği 4 ayrı olayda, Ceza; başlığı altında 10 çocuğun etkilendiği 7 olayda, Tutuklama; başlığı altında 29 çocuğun etkilendiği 7 ayrı olayda devletin çocuğun korunması hakkı ve çocuğa özgü adalet sistemiyle ilgili konularda hem ihmali hem de fiili ihlali olduğu görülmüştür. Eğitim Hakkı Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Maddeleri devletlerin fırsat eşitliği temelinde tüm çocukların eğitiminden sorumlu olduğunu hükme bağlar. Bu çerçevede Çocuk Hakları Sözleşmesi; ilköğretimin zorunlu ve parasız olmasını, orta ve yükseköğretim süreçlerinin herkese açık hale getirilmesi noktasında da devletleri yükümlü kılar. Çocuk Hakları Sözleşmesi nin eğitim hakkıyla ilgili maddeleri göz önünde bulundurularak yapmış olduğumuz internet medyası izlemesi sonucunda; Devletin fiili ihlalinin olduğu tespit edilen 1 olayda 1 çocuk etkilenmiştir. Çocukların eğitim hakkı ve bunun nasıl oluşturulacağı tüm ayrıntılarıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi nde ortaya konmuştur. Bu konuda devletlere ciddi yükümlülükler getirilerek, çocukların gerçek potansiyellerini özgürce ortaya koyabilecekleri şartları sağlama sorumluluğunun devletlerde olduğu belirtilmektedir. Tüm bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, çocuğun kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik özelliklerine uygun eğitim süreçlerinin oluşturulması gerekliliği açıktır. Bu çerçevede mevcut eğitim politikalarının gözden geçirilerek, Çocuk Hakları Sözleşmesi nde belirtilen hassasiyetlere uygun bir fiziksel altyapı ve çocuk odaklı bir içerikle desteklenmiş bir müfredat oluşturulması gerekliliği kaçınılmazdır. Eğitim Hakkı ile ilgili; Çocuk Hakları Sözleşmesi nin eğitim hakkıyla ilgili maddeleri, çocuğun anadilinde ve kültürüne uygun bir eğitim hakkına sahip olduğunu ve çocuğun sağlıklı gelişimi için bu hakkın koşulsuzca uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Bu hakkın kullanımıyla ilgili hiçbir sürecin devlet tarafından işletilmemesi, milyonlarca çocuğun vazgeçilmez olan haklarının ihlal edildiğini göstermektedir. Bu bağlamda ilgili kurumların derhal söz konusu süreçleri işleterek, çocukların eğitim hakkının yeniden yapılandırması gerektiği elzemdir. İşkence ve Kötü Muamele Görmeme Hakkı Çocuk Hakları Sözleşmesinin 37. Maddesi, hiçbir çocuğun işkence veya zalimce bir muameleye tabi tutulamayacağını ve devletin bu konularda çocukların sağlığı ve güvenliğiyle ilgili her türlü koruyucu ve önleyici çalışmaları yapması gerektiğini belirtir. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 37. Maddesi göz önünde bulundurularak yapmış olduğumuz internet medyası izlemesi sonucunda; 2 çocuğun etkilendiği 2 ayrı olayda devletin fiili ihlali, etkilenen çocuk sayısının net olmadığı 2 ayrı olayda devletin fiili ihlali ve 5 çocuğun etkilendiği 1 olayda devletin ihmali tespit edilmiştir. Raporumuzda yer verdiğimiz olaylardan biri de Pozantı Cezaevinden Sincan Çocuk Kapalı Cezaevine nakledilen çocukların, burada da işkence ve kötü muameleye 13

14 uğradıklarıyla ilgili haberdir. İddialar Ankara Barosu avukatları tarafından araştırılıp, ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. Çocukların Pozantı Cezaevinde yaşadıkları insanlık dışı muameleler sonrasında hiçbir sorumlunun cezalandırılmaması, aynı yaklaşımın Sincan a da yansımasına neden olmuştur. Bu haber, çocuk haklarının geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili hiçbir caydırıcı mekanizmanın olmadığını bir kez daha göstermiştir. Sağlık Hakkı Çocuk Hakları Sözleşmesinin 24. Maddesi devletlerin çocuğun tüm sağlık süreçlerinden en iyi şekilde yararlanması için gerekli tüm önlem ve hizmetleri yerine getirmeleri gerektiğini belirtir. Sözleşmenin ilgili maddesi göz önünde bulundurularak yaptığımız medya izlemesi sonucunda 1 çocuğun etkilendiği 1 olayda devletin fiili ihlali olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Okul Sütü Projesi kapsamında 34 ilde toplam 2618 çocuk sütten etkilenmiştir. Bu durumda çocuğun yüksek yararı çerçevesinde gerekli tedbir ve önlemleri almadığı için yaşanan olaylarda devletin fiili ihlali olduğu düşünülmektedir. TALEP VE ÖNERİLER: Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa ve Yasaları Çocuk Hakları Sözleşmesiyle uyumlu hale getirmelidir. Çocuk haklarına ilişkin uygulamalarda yaşanan sorunların giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için sivil toplum örgütlerinin de içinde olduğu bir süreç başlatılmalıdır. Devlet kurumlarından sorumlu tüm üst düzey bürokratlara, çocuk haklarıyla ilgili hassasiyetleri içeren eğitimler verilmelidir. Çocukların yaşadığı kapalı kurumların, çocuk haklarına uygun mekânlara dönüştürülmesi için acil girişimler gerçekleştirilmelidir. Çocukların eğitim, sağlık ve hukuki süreçlerle ilgili yaşadıkları tüm risklere ilişkin koruyucu ve önleyici mekanizmalar oluşturulmalıdır. Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu zaman kaybetmeksizin Paris İlkelerine uygun ve sivil toplumla bütünleşmiş bir çerçeveye kavuşturulmalıdır. Engelli çocukların eğitim, sağlık ve sosyal süreçlerden en yüksek düzeyde yararlanabilmesinin önünü açacak düzenlemelerin ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çocukların aile ve toplum içinde çocuk haklarına uygun bir yaşam sürebilmesi için gerekli ekonomik, sosyal ve eğitimle ilgili desteklerin ivedilikle yapılandırılması gerekmektedir. Devletin Çocuk Hakları Sözleşmesindeki çekinceleri kaldırarak, anadilde eğitim başta olmak üzere, çocukların toplumsal süreçlere katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Türkiye Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Bireysel Başvuru Protokolünü imzalamalı ve onaylamalıdır. Sınır Bölgeleri dışında kalan alanlardaki Kara Mayınları temizlenmeli ve temizleme sürecinde gerekli işaretlemeler yapılmalıdır. 14

15 RAPORA KONU OLAN HABER ÖZETLERİ YAŞAM HAKKI ÖLÜM 6 Yaşındaki Çocuk Su Kuyusuna Düştü: Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 yaşındaki bir çocuk oynamak için indiği bahçede, üzeri kartonla örtülü yaklaşık 70 metre derinlikteki kuyuya düşerek hayatını kaybetti. Kanalizasyon Çukuruna Düşen Çocuk Öldü: Balıkesir'in Manyas ilçesi Çakırca köyünde, cami tuvaletinin kanalizasyon çukuruna düşen çocuk, öldü. 17 Yaşındaki Gencin Korkunç Ölümü: Adana'da demir doğrama atölyesinde çalışan 17 yaşındaki çocuk asansörde taşıdığı pencere demirinin asansör boşluğuna takılması sonucu boynu kırılarak hayatını kaybetti. Silahla Oynayan Çocuk Öldü: Mersin'in Akdeniz ilçesinde babasına ait av tüfeğiyle oynayan 13 yaşındaki çocuk tüfeğin kazayla patlaması sonucu hayatını kaybetti. Ordu Artığı Bitlis te Can Aldı: Bitlis'in Hizan ilçesinde askerlerin arazide bıraktıkları askeri malzemenin patlaması sonucu 1 çocuk öldü 1 çocuk ise ağır yaralandı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İneğin Sürüklediği Çocuk Öldü: Adıyaman'ın Kâhta İlçesi'nde, otlattığı ineğin boynundaki ipi beline bağlayan 8 yaşındaki Servet Salan, ürken ineğin kaçmasıyla peşinden sürüklenerek öldü. 5 Yaşındaki Çocuk Kazada Can Verdi: Aksaray da meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı. Çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 12 Yaşındaki Çocuk TIR'ın Altında Kaldı: Şırnak ın Silopi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuk, TIR ın altında kalarak hayatını kaybetti. 13 Yaşındaki Çocuk Top Oynarken Öldü: Adana nın Seyhan ilçesi Gül bahçesi Mahallesi nde oturan 80. Yıl İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Şehmus Karakurt (13), evlerinin bahçesinde akrabalarının çocuklarıyla futbol oynadığı sırada aniden fenalaştı. Babası Cemal Karakurt tarafından Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ne kaldırılmaya çalışılan Karakurt yolda hayatını kaybetti. 5 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğuldu: Malatya Arapgir'de ı Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oynarken dengesini kaybederek 1,5 metre derinliğindeki havuza düşen Fatih Mut boğuldu. Arkadaşlarıyla Gölete Giren 14 Yaşındaki Çocuk Boğuldu: Manisa da, okul çıkışı yüzmek için 3 arkadaşı ile gölete giren 14 yaşındaki Mert İlçi, boğularak hayatını kaybetti. Kibritle Oynayan 4 Yaşındaki Çocuk, Çıkan Yangında Öldü: İzmir'in Karabağlar ilçesinde, havalanması için balkona dökülen yatak yünlerinin içinde kibritle oynayan 4 yaşındaki çocuk, çıkan yangında hayatını kaybetti. Aşiretler Çatıştı, 13 Yaşındaki Çocuk Öldü: Şırnak'ın İdil İlçesi'nde dün gece 'Kefir' ve 'Mehcooğulları' aşiretleri arasında çıkan silahlı çatışmada, 13 yaşındaki Ali Dalmış silahla vurularak öldürüldü. 2 Yaşındaki Çocuk Traktör Kazasında Öldü: Malatya Arguvan ilçesi Bozburun köyünde meydana geldi. Fetullah Ş. (2) isimli çocuk, park halindeki traktörün üzerinde oynarken, debriyaj pedalına bastı. Traktörün hareket etmesiyle dengesini kaybeden çocuk, traktörün arka tekerlerinin bulunduğu yere düşünce, teker ile zemin arasına sıkıştı. 15

16 Amcası El Frenini Çekmeyi Unutunca 2 Yaşındaki Çocuk Öldü: Şanlıurfa Akçakale'de 2 yaşındaki çocuk, amcasının el frenini çekmeden park ettiği minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kilis te 2 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Öldü: Kilis'te Barış Mahallesi nde, bir apartmanın dördüncü katındaki balkondan aşağıya sarkan Zeki Aydın (2), dengesini kaybederek düştü. Ailesi tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Zeki Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Irmağa Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Kayboldu: Adana'nın Kozan ilçesinde 26 mayıs günü ırmağa düşen 2 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Yapılan aramalarda 10 Mayıs ta küçük çocuğun cenazesi bulundu 8 Yaşındaki Çocuk Av Tüfeğiyle Arkadaşını Öldürdü: Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde 8 yaşındaki K.B.S., oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşı 8 yaşındaki Halil Çam'ın ölümüne neden oldu. Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Öldü: Alınan bilgiye göre, Adıyaman TOKİ konutlarında bulunan bir apartmanın 4. katındaki evlerinde balkona çıkan Burak Tunç (2), tırmandığı balkon demirlerinden yere düştü. Elektrik Akımına Kapılan 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti: Hakkâri nin Yüksekova ilçesinde 10 yaşında bir çocuğun elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; bugün öğlen saatlerinde Yeni mahallede bulunan evlerinde Berat Karay (10) isimli çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Acımasızca Dövülen Minik Semanur Kurtarılamadı: Antalya nın Serik İlçesi nde babası Mehmet Çiçek in "Ranzadan düştü" diyerek hastaneye getirdiği, kafatasında çatlak, vücudunda ısırık izleri, kırıklar ve morluklar bulunan 2 yaşındaki Semanur Çiçek, yaşamını yitirdi Servis Aracı 2 Yaşındaki Çocuğu Ezdi: Şanlıurfa nın Viranşehir ilçesi Atatürk mahallesi Vatan caddesinde Bir öğrenci servisinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü. 2 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğuldu: Sorgun'a bağlı Yaycılar köyünde, evlerinin bahçesindeki havuzun kenarında oynayan 2 yaşındaki Hacı Osman Reçber, dengesini kaybederek suya düşen çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bisikletten Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti: Antalya da evlerinin önünde bisiklete binen 9 yaşındaki Bayram Borluk, dengesini kaybedince düştü. Evinin yolunu tutan Borluk, gece fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Burada bisikletin gidonunun karaciğerini parçaladığı ortaya çıkan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 Yaşındaki Çocuk Gölette Boğuldu: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, arkadaşlarının gözleri önünde boğuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine Çorlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, polis ve jandarma ekipleri ile sivil savunma arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Gölete giren iki deniz polisi, kıyıdan yaklaşık 6 metre açıkta Taner Kurt'un cansız bedenine ulaştı. Kaybolan Çocuk Ölü Bulundu: Samsun'un Asarcık ilçesinde çobanlık yapan babası İlyas Arıkan'ın hayvanları otlattığı bölgeye gitmek için evden çıktıktan sonra kaybolan 2,5 yaşındaki erkek çocuğu, evinin 2 kilometre uzağındaki derede ölü bulundu. Kola Peşinde Ölüme Gitti: 5 buçuk yaşındaki çocuk, kola almak için caddenin karşısındaki markete giden babasının arkasından yola fırlayınca hızla gelen bir otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi. 15 Yaşındaki Çocuk Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu: Burdur'un Bucak İlçesi'nde serinlemek için gölete giren iki kardeşten 15 yaşındaki Muhammet Pak 16

17 boğularak öldü. Sudan çıkarılan Muhammet Pak'ın cesedi cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil Kanala Uçtu: 2 Çocuk Kayıp: Malatya'da bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, sulama kanalına uçtu. Kaza esnasında araçta bulunan anne ve babanın araçtan çıkabildiği ancak, araçta bulunan 2 çocuğun ise kanaldaki akıntıya kapılması nedeniyle kurtarılamadığı bildirildi. 2'si Çocuk 3 Kız Gölette Ölü Bulundu: Düzce'de hayvan otlatmak amacıyla evden ayrılan amca çocukları 3 kız, mantar toplamaya giden vatandaşlar tarafından gölette ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince cansız bedenleri göletten çıkarılan 3 kızın cenazeleri Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Gümüşova Sağlık Ocağı'na kaldırıldı. Su Dolu Kovaya Düşen Çocuk Boğuldu: Sivas'ta Karşıyaka Mahallesindeki evlerinin önünde oynayan Elif Rüveyda Kanat (2), içi su dolu kovaya düştü. Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ne kaldırılan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Rize'de Denize Giren Genç Boğuldu: Rize Pazar ilçesi Hamidiye eski aile plajında serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Ömer Kızılhan (17), bir ara suda battı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızılhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İranlı Genç, Sapanca Gölü'nde Boğuldu: Sakarya'da serinlemek için Sapanca Gölü'ne giren İran uyruklu 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi, arama kurtarma ekibi tarafından sudan çıkartıldı. Gencin cesedi, Sapanca İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sulama Kanalına Düşen 2 Kişi Boğuldu: Samsunda Bafra ilçesinin Gazibeyli ile Derbent köyleri arasında yer alan DSİ'ye ait sulama kanalından tarlasına su almak isteyen Niyazi Koparan (16) ile kuzeni Aysun Koparan (22), kanala düşerek boğuldu İki Genç Kız Denizde Boğuldu: Adana'da girdikleri denizde dalgalara kapılarak bir süre sürüklenen ve yardım isteyen kızları akrabaları ve vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Denizden çıkarılan Zeynep Özdemir (17) ve Özge Yılmaz (20), kaldırıldıkları Karataş Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 17 Yaşındaki Genç Serinlemek İsterken Boğuldu: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde arkadaşı ile serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne giren Hacı Akbaş (17), iddiaya göre suda batıp çıkmaya başladı. Akbaş, yanında bulunan arkadaşının tüm kurtarma çabalarına rağmen suda kayboldu. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Hacı Akbaş'a sağlık ekipleri gelinceye kadar suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Tüm müdahalelere rağmen genç hayata döndürülemedi. Su Dolu Kazana Düşen Bebek Boğuldu: Muşta Murat paşa Mahallesi'nde yaşayan Şeker ailesinin 13 aylık bebeği Übeydullah Şeker, evde kimsenin olmadığı sırada banyoda bulunan içi su dolu kazana düştü. Yakınları tarafından bir süre sonra kazanın içinde fark edilen Şeker, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şeker'in cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sulama Havuzuna Giren 2 Kardeş Boğuldu: Karaman'da serinlemek için sulama havuzuna giren 2 kardeş boğuldu. Çocukların cesedi, savcılık incelemesinden sonra Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu: Mersin Tarsus ilçesinde Hacı Ali Kalaycı (17), iki arkadaşıyla serinlemek amacıyla Topçu köyündeki gölete girdi. Kısa süre sonra 17

18 Ali Kalaycı suda kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen jandarma ve su altı arama ekipleri, Kalaycı'nın cesedine ulaştı. Serinlemek İçin Girdiği Gölde Boğuldu: Van'da serinlemek için göle giren 17 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Korkmaz, ambulansla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tekirdağ da Denize Giren 2 Arkadaş Boğuldu: Tekirdağ'ın Barbaros beldesinde denize giren kardeşi ile arkadaşını kurtarmaya çalışan 23 yaşındaki genç boğuldu, 13 yaşındaki arkadaşını arama çalışmaları ise devam ediyor. Balık Tutma Sevdası Acı Bitti: Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Barhal Çayı'nda balık tutmaya çalışan 11 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybederken, kendisini kurtarmaya çalışan babası ise kayboldu. 13 Yaşındaki Çocuk İşkence Kurbanı: Gaziantep'te darp ve işkenceye maruz kalan 13 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Özel bir hastaneye götürülen 13 yaşındaki Zekiye Dursun'un vücudunda darp ve işkence izleri fark eden sağlık görevlileri durumu polise bildirdi. 10 Yaşındaki Çocuk Minibüsün Altında Can Verdi: Gaziantep'te Bisikletiyle kaldırımda giden Doğukan Olgun (10), bir anda kaldırımdan inerek yola çıktı ve bu sırada Elmacı Pazarı istikametine giden minibüsün altında kaldı. Minibüste bulunan yolcular aşağı inerek yaralanan çocuğun yardımına koştu. Bu sırada çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğukan'ın öldüğünü tespit edince, polis olay yerini güvenlik çemberine aldı. Manisa da Trenin Çarptığı Çocuk Öldü: Manisa da Turgut Özal Mahallesi Mermerciler Sitesi arkasındaki tren yolunda hemzemin geçidin yaklaşık 50 metre ilerisinde raylara çıkan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen 16 yaşındaki Ömer Şahin e, Manisa nın Turgutlu ilçesinden İzmir in Aliağa ilçesine sefer yapan yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şahin, korkuluk demirlerinin yanına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şahin in hayatını kaybettiğini belirledi. Öğrencilerin Ölüm Oyunu: Esenyurt ta özel bir yurtta kalan öğrenciler arasında oynanan kovalamaca oyunu ölümle sonuçlandı. Yurdun yemekhanesinde ekmek kesen B.A. nın (15) elindeki bıçağa çarpan E.T. (16) göğsünden yaralanarak hayatını kaybetti. Tüfekle Oynayan Çocuk, Kuzeninin Ölümüne Neden Oldu: Kayseri Yahyalı ilçesi Ulupınar köyündeki Beşoluk Yaylası'nda, N.S. (12), kaldıkları çadırda babasına ait av tüfeğiyle oynarken yanına gelen amcasının kızı Ayşe S'nin (13) vurulmasına yol açtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşe S'nin cesedi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti: İstanbul Ataşehir'de aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Ömer Güneşçelik hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilirken, ailesi yetkililerden şikâyetçi olacaklarını ifade etti. Manavgat Irmağı'na Giren Çocuk Kayboldu: Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki Manavgat Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 8 yaşındaki Emrah Uğur'un cesedi, sahile vurdu. Sahil Güvenlik ve Antalya Deniz Polisi dalgıçlarının aradığı çocuğun cesedi, kaybolduğu yere yaklaşık 6 kilometre mesafede, Titreyengöl mevkiinde bir otelin sahiline vurdu. Yüksekova'da 8 Yaşındaki Çocuk Tırın Altında Kalarak Can Verdi: Hakkâri nin Yüksekova ilçesi İpek yolu Dağlıca kavşağında meydana gelen kazada, 8 yaşındaki Aydın Ateş isimli bir çocuk TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay yerine çağrılan ambulansla çocuğun cansız bedeni Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 18

19 Minibüsün Çarptığı Çocuk Öldü: Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, evinin önünde oynayan 2 yaşındaki Enes Özkan Özbudacı, minibüsün çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk öldü. Sürücü gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor. 11 Yaşındaki Çocuk Irmakta Boğuldu: Sinop'un Durağan ilçesinde 11 yaşındaki ilköğretim öğrencisi ırmakta boğularak hayatını kaybetti. Suyun yüzeyinde Melih in cansız bedenini fark eden vatandaşlar, cesedi sudan çıkartarak jandarmaya haber verdi. Melih Yıldım'ın cansız bedeni Durağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cipin Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti: Bursa da Akçağlayan Mahallesi Yaşar Caddesi üzerinde bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serkan Doster'e (9) çarptı. Kaza anında paniğe kapılan sürücü frene basmak isterken gaza basınca park halindeki üç araca daha çarptı. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki Serkan Doster, ambulans ile Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Çukurca'da Mayın Faciası: 1 Çocuk Öldü: Hakkari'nin Çukurca ilçesinin sınır bölgesinde mayının patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk da yaralandı.yaralı Hemgin Altay ise ilk müdahalenin ardından helikopterle Hakkari'ye sevk edildi. Kayıktan Düşen Çocuk Kurtarılamadı: Trabzon'un Ganita mevkiindeki deniz kenarında kayıkta çekirdek yediği sırada denize düşüp boğulma tehlikesi geçiren Samet Temel (12) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gercüş'te Damdan Düşen Çocuk Öldü: Batman Gercüş ilçesine bağlı Hisar beldesinin Sapanlı Mahallesi'nde oturan Hasine Şahin (4), evlerinin damında oynarken dengesini kaybederek düştü. Yakınları tarafından önce Gercüş Devlet Hastanesi'ne ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuk kurtarılamadı. 3 Yaşındaki Çocuk Su Kanalında Boğuldu: Samsun'un Vezirköprü ilçesinde oynarken su kanalına düşen 3 yaşındaki Ali Öz, sürüklenerek beton boruya sıkıştı. Buradan çıkmayı başaramayan küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti. Beton Mikseri Çocuğa Çarptı: Erzincan"da meydana gelen trafik kazasında beton mikseri yoldan karşıya geçen 12 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Dehşeti: Antalya'da 2 ve 3 yaşındaki iki oğlunu haşere ilacıyla zehirleyip öldürdükten sonra bir otomobilin önüne atlayarak yaşamına son vermek isteyen 26 yaşındaki F.D., hafif yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan F.D., bir avukat ve psikiyatrist eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. F.D. nin olaydan 4 saat önce çocuklarına iki oyuncak kamyon satın aldığı ortaya çıktı. Çocukların oyuncak sevinci, işyerinin kamera görüntülerine de yansıdı. Piknikte 4 Yaşındaki Çocuk Boğuldu: Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Beyaz su köyünde ailesiyle birlikte pikniğe giden 4 yaşındaki çocuk, düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 3 Yaşındaki Rus Çocuk Otelin Havuzunda Boğuldu: Antalya ya annesiyle birlikte tatile gelen Rus turist 3 yaşındaki Maksim Levin, konakladıkları otelin havuzuna düşerek boğuldu. Küçük çocuğu sudan çıkardıktan sonra İlk müdahalesi otel görevlileri tarafından yapılan Levin, hastaneye götürüldü. Acil servise alınan küçük çocuk kurtarılamadı. 14 Yaşındaki Çocuk Kalpten Öldü: Denizli'nin Buldan ilçesinde Buldan Akın Lisesi'nde eğitim öğrenim gören Serhat Başbuğ, Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra okula gitmek için hazırlanırken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Ailesinin yardım talebi üzerine 112 Acil Servis ambulansı ile 19