ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş."

Transkript

1 ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

2 içindekiler 1- Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Sermaye Yapısı Temettü Politikası İştirakler Genel Kurul Bilgileri ve Ana Sözleşme Değişiklikleri 3 7- Sermaye Piyasası Araçları Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Tavukçuluk Sektörü ve Şeker Piliç Yatırımlar İdari Faaliyetler Tesisler Finanssal Yapı için Alınan Önlemler Merkez Dışı Örgütler Finanssal Göstergeler

3 1- Yönetim Kurulu Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. ( tarihli 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı nca belirlenmiştir). Görev Süresi Adı ve Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Ali BOR Başkan Osman BOR Başkan Vekili Macide BOR Üye Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin yetki sınırları Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesi hükümleri ile belirlenmiştir. S.P.K.Nun Seri 4 No:56 nolu tebliği hükümlerine göre Yönetim Kurulumuz şirket ana sözleşmesinde gerekli değişikleri yapma kararı almış olup, Sermaye Piyasası Kurulu na başvurusunu yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun gerekli oluru vermesinin ardından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinde gerekli değişiklikler yapılacaktır. 2- Denetim Kurulu Görev Süresi Adı ve Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş İsmail TEPECİK Denetçi Denetçilerin yetki sınırları Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri ile belirlenmiştir. 3- Sermaye Yapısı Şirketimizin kayıtlı sermayesi tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 55 Milyon TL olarak kabul edilmiş olup, çıkarılmış sermayesi ise 22 Milyon TL dir. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, çıkarılmış sermayenin TL (%75) bedelli, TL (%25) sermaye hesabı düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak TL'den TL'ye yükseltilmesi kararı alınmıştır. Yönetim kurulumuzun almış olduğu sermaye artırım kararı Sermeye Piyasası kurulu Tarafından da olumlu görüş alarak, sayılı bülteninde ilan edilmiştir. Artırılan sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu nca tarih ve 92/946 sayı ile kayda alınmıştır. Sermaye artırım işlemleri Tamamlanmış olup, Sermeye Piyasası kurulu nun tarih ve 2273 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge verilmiş olup, ilgili belge tarihinde Bandırma Ticaret Sicil memurluğu tarafından tescil edilmiştir. Böylece sermaye artırım işlemlerimiz tamamlanarak TL ye çıkmıştır. 2

4 Sermayeyi Temsil Eden Paylar Grubu Nama/ Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) A HAMİLİNE , ,00 2,65 İmtiyaz Türü YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE, DENETÇİ SEÇİMİNDE, KAR PAYI DAĞITIMINDA B HAMİLİNE , ,00 97,35 - TOPLAM , ,00 100,00 Borsada İşlem Görüp Görmediği GÖRMÜYOR %29,82'lik kısmı Borsada işlem görüyor. Sermayenin % 10 dan fazlasına sahip ortaklar ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıda gösterildiği şekildedir. Ortakların Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay % Ali BOR ,25 Osman Bor ,960 34,80 Halka Arz ,97 Diğer ,98 Toplam Temettü Politikası Şirketimiz kar dağıtımı yükümlülüğünü ana sözleşmemizde ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslara göre yerine getirmektedir. Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 43/1318 sayılı kararıyla, hisse senetlerimiz kaydileştirilmiştir. Şirketimize ait hisse senetlerini ellerinde bulunduran hissedarlarımızın ortaklık haklarından yararlanabilmeleri için, öncelikle Şirket Merkezi ne müracaat ederek, varsa önceki yıllara ait işlemlerini tamamlamaları ve hisselerini kaydileştirmek üzere bir yatırımcı kuruluşa başvurmaları gerekmektedir. Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6.maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hissedarlarımız, sitesi içinde yer alan Yatırımcıya Özel bölümünün altında, Şirketimizle ilgili kurumsal ve finansal verilere ilişkin bilgilere ulaşmaları mümkündür. 5- İştirakler tarihi itibariyle iştirakimiz bulunmamaktadır. 6- Genel Kurul Bilgileri ve Ana Sözleşme Değişiklikleri Şirketimiz 2011 Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısını henüz yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına 3

5 İlişkin Tebliği ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ lerine uyum çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun şirket ana sözleşmesinin Madde 4: Şirketin Amaç ve Konusu, Madde 7: Yönetim Kurulu, Madde 8: Yönetim Kurulu Görev Süresi, Madde 29 : Şirkete Ait İlanlar maddelerinin tadil edilmesi, ana sözleşmeye Madde 33: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum maddesinin eklenmesi ve Madde 6: Kayıtlı Sermayesi maddesinin en son yapılan kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki sermaye artırımına bağlı olarak değişen sermayeye göre revize edilmesi kararının Sermaye Piyasası Kurulunun olur vermesini takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında yapılacaktır. Yönetim Kurulumuzun şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi ile ilgili hazırladığı tadil metinleri aşağıdaki gibidir. Eski Şekli Madde 4: Şirketin Amaç ve Konusu 1- Yumurta ve et yönlü tüm kanatlı, küçükbaş ve büyükbaşların yetiştirilmesi, bakımı, fason olarak yapılması ve yaptırılması, bu hayvanların tüm anaç damızlıkları, günlük damızlık ve ticari tüm kanatlı civciv, damızlık yumurta, yarka, tavuk, hindi, sofralık yumurta, palaz, buzağı, dana, kuzu ve her türlü kanatlıların, küçükbaş ve büyükbaşların üretimi, yetiştirilmesi, işlenmesi, bakımı, fason olarak yapılması ve yaptırılması, alımı, satımı, pazarlanması, ihracatı, ve ithalatını yapmak. 2- Tüm kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, damızlık ve sofralık yumurta, et, süt ve tüm üretimlerini ve mamulleri ile bu üretimlerden elde edilecek ürünlerin üretilmesi, yetiştirilmesi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 3- Tüm kanatlıların, küçükbaş ve büyükbaşların, ürünlerini ve mamullerini, etlerini, kırmızı etleri, işleyerek, çiğ, soslanmış, yarı pişmiş, pişmiş, konserve edilmiş hazır gıdaların üretimi, ile sade veya unlu mamuller ve bu ürünler dışında tek başına ticareti söz konusu olacak tüm unlu mamullerin üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 4- Üretimini yaptığı ürünlerde kullanmak, yada ticaretini yapmak için her türlü tahıl, soya, ayçicek, kanola gibi yağlı tohumlar ve benzeri sanayi bitkileri, sebze, meyve ve tüm tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 5- Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işlemek. Yetiştirme kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işletmek. Kuluçkahaneler, kesimhaneler, soğuk hava depoları ve atık işleme tesisleri kurmak ve işletmek. Bunlar ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak. 6- Tüm faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında, kuluçkahane, kesimhane, soğuk hava deposu, arıtma ve atık işleme tesisi, süt ve yumurta üretim tesisleri, yem üretim ve işleme tesisleri, çiftlik, kümes ve benzeri tesisler, tarım ve hayvancılık işletmeleri, entegre tesisler, her türlü üretim tesisleri ve işletmelerini kurmak, işletmek. işlettirmek, her çeşit inşaat işlerini taahhüt etmek, kendi nam ve hesabına her türlü inşaat yapmak, akaryakıt istasyonları yapmak, yaptırmak, bu tesisleri kiralamak, kiraya vermek, alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak. 7- Her türlü karma hayvan yemi ve tam yağlı soya üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 8- Her türlü; veteriner ilacı, mineral, aşı, vitamin, vitamin premiksleri, dezenfektan maddeleri, yem katkı maddeleri ve yem hammaddeleri, üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, bulundurulması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 9- Her türlü organik gübre üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 10- Sınai, tarımsal ve hayvansal maddeler ile biyolojik ve kimyasal maddelerin alımı, satımı, pazarlanması, ithalatını, ihracatını yapmak, 11- Faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü nihai mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı malzeme, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi, gıda maddeleri, gıda ile temas eden maddeleri, ve malzemeleri, hayvancılık ve ziraat konusuna giren araç, motorlu ve motorsuz tarım araçları, alet ve edevat ile amaç ve konusuyla alakalı faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli diğer bilumum mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi, gıda maddeleri, gıda ile temas eden maddeleri, ve malzemeleri, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak. 12- Kümes ekipmanlarının, veteriner ilaçlarının, aşıların, zirai mahsullerin, tahıl, sanayi bitkileri, yem, gübre ve organik gübre, sınai, tarımsal ve hayvansal maddeler ile biyolojik ve kimyasal maddeler ve bu gruplara girebilen bilumum malların, gerek bayiliğini alarak, gerek müstakilen imalatını yaparak ve gerekse fason üretimi yaparak veya yaptırarak, bulundurulması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak, 13- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak şartı ile; Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayri menkulleri iktisap etmek, satmak devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkullar üzerinden; yatırmcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve ayni haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak, 14- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak, 15- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak şartı ile; Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, Yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bilcümle kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla almak, devretmek, satmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak, 16- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret unvanları, iktisap etmek ve bunları kullanmak, alıp satmak, işletmek bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak, 17- Konusu ile ilgili işler için yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli Türk parası ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak, 18- Konusu ile ilgili işler için yurt dışında şube açmak, ortaklık kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, 19- Konusu ile ilgili işler için Akaryakıt satın alabilir. Aldığı akaryakıtı Şirkete ait araçlarda sarf edeceği gibi anlaşmalı taşımacılara da satabilir. 4

6 20- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, 21- Karayoluyla şehiriçi şehirlerarası ve uluslararası yük ve eşya taşımacılığı yapmak, yaptırmak; kendi ürettiği malları taşımak, taşıttırmak, taşıma işiyle ilgili olarak her türlü karayolu motorlu ve motorsuz araçları satınalmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal etmek. Yeni Şekli Madde 4: Şirketin Amaç ve Konusu 1- Yumurta ve et yönlü tüm kanatlı, küçükbaş ve büyükbaşların yetiştirilmesi, bakımı, fason olarak yapılması ve yaptırılması, bu hayvanların tüm anaç damızlıkları, günlük damızlık ve ticari tüm kanatlı civciv, damızlık yumurta, yarka, tavuk, hindi, sofralık yumurta, palaz, buzağı, dana, kuzu ve her türlü kanatlıların, küçükbaş ve büyükbaşların üretimi, yetiştirilmesi, işlenmesi, bakımı, fason olarak yapılması ve yaptırılması, alımı, satımı, pazarlanması, ihracatı, ve ithalatını yapmak. 2- Tüm kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, damızlık ve sofralık yumurta, et, süt ve tüm üretimlerini ve mamulleri ile bu üretimlerden elde edilecek ürünlerin üretilmesi, yetiştirilmesi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 3- Tüm kanatlıların, küçükbaş ve büyükbaşların, ürünlerini ve mamullerini, etlerini, kırmızı etleri, işleyerek, çiğ, soslanmış, yarı pişmiş, pişmiş, konserve edilmiş hazır gıdaların üretimi, ile sade veya unlu mamuller ve bu ürünler dışında tek başına ticareti söz konusu olacak tüm unlu mamullerin üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 4- Üretimini yaptığı ürünlerde kullanmak, yada ticaretini yapmak için her türlü tahıl, soya, ayçicek, kanola gibi yağlı tohumlar ve benzeri sanayi bitkileri, sebze, meyve ve tüm tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 5- Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işlemek. Yetiştirme kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işletmek. Kuluçkahaneler, kesimhaneler, soğuk hava depoları ve atık işleme tesisleri kurmak ve işletmek. Bunlar ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak. 6- Tüm faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında, kuluçkahane, kesimhane, soğuk hava deposu, arıtma ve atık işleme tesisi, süt ve yumurta üretim tesisleri, yem üretim ve işleme tesisleri, çiftlik, kümes ve benzeri tesisler, tarım ve hayvancılık işletmeleri, entegre tesisler, her türlü üretim tesisleri ve işletmelerini kurmak, işletmek. işlettirmek, her çeşit inşaat işlerini taahhüt etmek, kendi nam ve hesabına her türlü inşaat yapmak, akaryakıt istasyonları yapmak, yaptırmak, bu tesisleri kiralamak, kiraya vermek, alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak. 7- Her türlü karma hayvan yemi ve tam yağlı soya üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 8- Her türlü; veteriner ilacı, mineral, aşı, vitamin, vitamin premiksleri, dezenfektan maddeleri, yem katkı maddeleri ve yem hammaddeleri, üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, bulundurulması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 9- Her türlü organik gübre üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 10- Sınai, tarımsal ve hayvansal maddeler ile biyolojik ve kimyasal maddelerin alımı, satımı, pazarlanması, ithalatını, ihracatını yapmak, 11- Faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü nihai mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı malzeme, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi, gıda maddeleri, gıda ile temas eden maddeleri, ve malzemeleri, hayvancılık ve ziraat konusuna giren araç, motorlu ve motorsuz tarım araçları, alet ve edevat ile amaç ve konusuyla alakalı faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli diğer bilumum mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi, gıda maddeleri, gıda ile temas eden maddeleri, ve malzemeleri, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak. 12- Kümes ekipmanlarının, veteriner ilaçlarının, aşıların, zirai mahsullerin, tahıl, sanayi bitkileri, yem, gübre ve organik gübre, sınai, tarımsal ve hayvansal maddeler ile biyolojik ve kimyasal maddeler ve bu gruplara girebilen bilumum malların, gerek bayiliğini alarak, gerek müstakilen imalatını yaparak ve gerekse fason üretimi yaparak veya yaptırarak, bulundurulması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak, 13- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak şartı ile; Şirket tarafından kendi adına, ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayri menkulleri iktisap etmek, satmak devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkuller üzerinden; üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve ayni haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak, 14- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak, 15- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak şartı ile; Şirket tarafından kendi adına, ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, Yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bilcümle kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla almak, devretmek, satmak, bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak, 16- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret unvanları, iktisap etmek ve bunları kullanmak, alıp satmak, işletmek bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak, 17- Konusu ile ilgili işler için yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli Türk parası ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak, 18- Konusu ile ilgili işler için yurt dışında şube açmak, ortaklık kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, 19- Konusu ile ilgili işler için Akaryakıt satın alabilir. Aldığı akaryakıtı Şirkete ait araçlarda sarf edeceği gibi anlaşmalı taşımacılara da satabilir. 20- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, 21- Karayoluyla şehiriçi şehirlerarası ve uluslararası yük ve eşya taşımacılığı yapmak, yaptırmak; kendi ürettiği malları taşımak, taşıttırmak, taşıma işiyle ilgili olarak her türlü karayolu motorlu ve motorsuz araçları satınalmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal etmek. Eski Şekli Madde 6: Kayıtlı Sermayesi Şirket 3794 ve 4487 sayılı kanunlarla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 20/01/2000 Tarih ve 8/58 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL (Ellibeşmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde (Beşmilyar beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket 1 (Bir) Kuruş un altında itibari değerde pay çıkaramaz. Şirketin tamamı ödenmiş toplam çıkarılmış sermayesi TL (Yirmiikimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde (İkimilyarikiyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır. Bu payların (yüzonaltımilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen TL lik (birmilyonyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) kısmı A grubu paylardan; (ikimilyarseksenüçmilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen TL lik (yirmimilyonsekizyüzotuzbeşbin Türk Lirası) kısmı B grubu paylardan oluşmaktadır. 5

7 Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Payların nominal değeri TL iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha Sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, TL nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerli pay verilmiş ve 1 (Bir) Yeni Kuruş a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, imtiyazlı pay çıkarmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni Şekli Madde 6: Kayıtlı Sermayesi Şirket 3794 ve 4487 sayılı kanunlarla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 20/01/2000 Tarih ve 8/58 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL (Ellibeşmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde (Beşmilyar beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket 1 (Bir) Kuruş un altında itibari değerde pay çıkaramaz. Şirketin tamamı ödenmiş toplam çıkarılmış sermayesi TL (Kırkdörtmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde (Dörtmilyardörtyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır. Bu payların (yüzonaltımilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen TL lik (birmilyonyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) kısmı A grubu paylardan; (Dörtmilyarikiyüzseksenüçmilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen TL lik (kırkikimilyonsekizyüzotuzbeşbin Türk Lirası) kısmı B grubu paylardan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Payların nominal değeri TL iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha Sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, TL nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerli pay verilmiş ve 1 (Bir) Yeni Kuruş a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, imtiyazlı pay çıkarmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Eski Şekli Madde 7:Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, tamamı A grubu hissedarlar arasından veya A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3, en çok 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri, aralarından birini Yönetim Kurulu Başkanı, birini de Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçerler. Yeni Şekli Madde 7:Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3, en çok 5 üye ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilecek en az 2, en çok 3 bağımsız üye olmak üzere toplamda en az 5 ve en çok 8 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri, aralarından birini Yönetim Kurulu Başkanı, birini de Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçerler. Eski Şekli Madde 8: Yönetim Kurulu Görev Süresi Yönetim Kurulu Üyelerinin süresi en çok üç yıldır. Görev süreleri Genel Kurul tarafından tayin olunur. Görev süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulunda herhangi bir sebeple bir üyelik boşaldığı taktirde boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca A grubu hisse senedi sahipleri arasından atama yapılır. Atanan yeni üye için ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayı alınır. Genel kurulca onaylanan üye selefinin süresini tamamlar. Yeni Şekli Madde 8: Yönetim Kurulu Görev Süresi A grubu imtiyazlı hisse sahipleri arasından veya A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen azami görev süresini aşmamak kaydı ile Genel Kurul tarafından tayin olunur. Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri görev süresi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen azami görev süresini aşmamak kaydı ile Genel Kurul tarafından tayin olunur. Görev süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulunda üyeliğinin boşalması durumunda Yönetim Kurulu üye olabilme koşullarını taşıyan kişi Yönetim Kurulundaki A grubu pay sahipleri tarafından geçici olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre atama yapılır. Atanan yeni üye için ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayı alınır. Genel kurulca onaylanan üye selefinin süresini tamamlar. Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması durumunda Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine göre atama yapılır. Atanan yeni üye için ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayı alınır. Genel kurulca onaylanan üye selefinin süresini tamamlar. 6

8 Eski Şekli Madde 29 : Şirkete Ait İlanlar Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az 15 gün evvel ilan edilir. Şirket merkezinin bulunduğu yerde gazete yayınlanmadığı takdirde ilanlar en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu nun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması gerekir. Sermayenin azaltılmasına ve Şirketin tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun hükümleri 397 ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır. Yeni Şekli Madde 29 : Şirkete Ait İlanlar Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket internet sitesinde, merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede asgari üç hafta önceden duyrulur. Şirket merkezinin bulunduğu yerde gazete yayınlanmadığı takdirde ilanlar en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu nun 368. Maddesi hükümüne ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine göre genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve Şirketin tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun hükümleri 397 ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır. İlave Edilen Madde Madde 33: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 7- Sermaye Piyasası Araçları tarihleri arasında sermaye piyasası aracı çıkartılmamıştır. 8- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih, 48/1588 sayılı kararı ile, 2004 yılına ilişkin faaliyet raporumuzdan başlamak üzere, internet sitemizde de 2006 yılından başlamak üzere faaliyet raporlarımızda kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarına yer verilmeye başlanmıştır. 9- Tavukçuluk Sektörü ve Şeker Piliç Köklerimizin üzerinde büyüyoruz 1960 yılında Emek Tavukçuluk adıyla kurulan Şeker Piliç, giderek gelişen ve güçlenen bir çizgide büyümesini sürdürerek, bugün Türkiye nin önemli üretici kuruluşları arasında yer almayı başarmıştır. Bir aile işletmesi olarak faaliyete geçen Şirket, gelenekten geleceğe uzanan bir birikimin sahibidir lı yıllarda profesyonel bir işletmeye dönüşme yolunda önemli adımlar atan, kurumsal ve organizasyonel yapısında kayda değer dönüşümler gerçekleştiren Şirket, 1997 yılı itibarıyla İstanbul Sanayi Odası nın (İSO) hazırladığı İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girmiştir. Takip eden süreçte yeniden yapılanmasını ve sürekli büyüme stratejisini sürdüren Şeker Piliç, Türkiye nin lider beyaz et üreticilerinden biri konumuna gelmiştir. Her yıl büyüyen Şirket, yetiştiricilik konusundaki tecrübesiyle günümüzde geleneksel üreticiliğin güvenini ve lezzetini koruyabilen nadir kuruluşlar arasında yer almaktadır. Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine ihracat yapan Şeker Piliç, Avrupa ya ihracat için gerekli altyapı yatırımlarını da tamamlamıştır yılında yerde ve gökte, her yerde vurgusuyla vizyonunu yenilen Şirket, ulaşabildiği alanları genişletmeyi sürdürmektedir. Çin pazarının yanı sıra, Almanya, İran, Irak, Libya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin artan talepleri, Şirket in ulaşabildiği alanların ve ihracat kapasitesinin önümüzdeki süreçte de artmaya devam edeceğine işaret etmektedir. 7

9 en başarılı gıda firması Dünya Gıda Günü nedeniyle Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) tarafından Tarım Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) işbirliği ile 15 Ekim 2010 da düzenlenen ödül töreninde Şeker Piliç, Tarım Bakanlığı tarafından Türkiye nin en başarılı gıda şirketlerinden biri olarak seçildi. Dünya Gıda Günü etkinliği çerçevesinde düzenlenen ödül töreninde Şeker Piliç ödülünü Tarım ve Köy İşleri Bakanı ndan aldı. tüketiciler gözünde en başarılı firma Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından dürüst ticaret kuralları ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun kapsamında "gelen ve gelmeyen şikayetler" açısından takdire değer bulunan Şeker Piliç ve Yem San. Tic. A.Ş.'nin Temmuz ayında "AYIN MARKASI" ödülüne layık görülen şirketimiz dernekçe "TÜM TÜKETİCİLERE TAVSİYE EDİYORUZ" sertifikasını da almaya hak kazanmıştır. Ayrıca dernek tarafından şirketimiz "ALTIN MARKA" ve şirket eski Genel Müdürümüz Sayın Cavit Ayvaz'ı da şirketin bu başarısında rol oynayan kişi olarak "ALTIN ADAM" ödülleri ile taçlandırılmıştır. 8

10 ihracat tarihleri arasında toplam Ton piliç eti, Ton Tavukayağı ihracatı yapılmış olup şirketimiz aynı dönemde Ton Piliç eti ve 785 Ton Tavukayağı ihracatı gerçekleştirmiştir. sektör ve ekonomiye katkısı Ülkemiz tavukçuluğu hayvancılık alanında en hızlı gelişen sektörlerden biridir. Modern teknolojiyi uygulama konusunda gelişmiş ülkeler seviyesinde entegre tesislere sahiptir den itibaren gelişmeye başlayan,1970 li yıllardan sonra ticari nitelikli işletmelere dönüşen tavukçuluk sektörü, 1980 den sonra damızlıkçı işletmelerin kurulmaya başlamasıyla bugün ülke ihtiyacının dışında oldukça büyük bir ihracat kapasitesine ulaşmış durumdadır. Tüketiciye görece ucuz ve kaliteli gıda alternatifleri sunan kanatlı sektörü son yıllarda ülke çapında önemli bir gelişme göstermiştir. Özellikle üretim seviyesinde 1990 lı yıllardan bu yana büyük artışlar gözlenmiştir yılında 217 bin ton seviyesinde olan kanatlı üretimi 2000 yılında 752 bin ton, 2011 yılında ton üretim seviyesine ulaşmıştır. Üretimin içeriğini ağırlıklı olarak piliç eti oluşturmaktadır. Piliç etini son yıllardaki üretim artışıyla hindi eti, çıkma tavuk ve diğer kanatlı etleri takip etmektedir. Etlik piliç üretimi, Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaşmış durumdadır. Bu bölgelerin büyük yerleşim merkezlerine yakınlığı nedeniyle tüketimin fazla olması, enerji temininin daha kolay olması, iklim, coğrafi yapı uygunluğu ve ulaşım imkânlarının kolaylığı üretimin buralarda yoğunlaşmasına etki eden başlıca unsurlar olarak sıralanabilir. Kanatlı eti ve yumurta ülkemiz insanlarının dengeli beslenmeleri için stratejik öneme sahiptir yılında gerek sektörün içine girmiş olduğu kriz ve gerek dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, tavukçuluk sektöründe de olumsuz etkiler yaratmıştır. Ancak, temel tüketim ihtiyaçlarına yönelik gıda sektörü içinde yer almasından dolayı, küresel kriz etkileri tavukçuluk sektöründe diğer sektörlere göre daha sınırlı düzeyde seyretmiştir. Küresel ekonomik kriz ortamında kanatlı et tüketimi AB ülkelerinde değişim göstermezken, Türkiye de düzenli bir artış göstermiştir. Ülkemizde, Avrupa ve Orta Doğu nun en modern kanatlı kombinalarına sahip etlik piliç entegrasyonları bulunmasına rağmen, ihracat kapasitesi son zamanlarda Arap baharı ile birlikte orta doğu ülkelerine tarihsel ve dinsel bağların da etkisiyle artmıştır. Yakın çevremizde yer alan ve dünyanın en büyük kanatlı ithalatçıları konumunda Küresel ekonomik kriz ortamında kanatlı et tüketimi AB ülkelerinde değişim göstermezken, Türkiye de düzenli bir artış göstermiştir. Buna paralel olarak, sektörel performans da yükselmiştir. Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkeleri gibi pazarların daha etkin bir biçimde değerlendirilmesi ülkemiz kanatlı sektörüne önemli katkılar sağlayacaktır. Yakın zamanda açılan AB pazarı ise ithalata belli koşullar getirmiştir. Ancak politik engeller nedeni ile AB ülkelerine ihracat olanağı olmamasına rağmen, Şeker Piliç in de aralarında olduğu uygunluk standartlarını yerine getiren bir kaç firma, AB ülkelerine ithalat gerçekleştirebilecek firmalar arasındadır. Piliç ve diğer kanatlıların ve aynı zamanda yumurta üretiminin artırılması, özellikle ülkemizde kırmızı ette yaşanan gerilemenin yarattığı hayvansal protein açığının kapatılması açısından büyük önem taşımaktadır. Üretimdeki artış önümüzdeki süreçte ihracatı da teşvik edecektir. Tavukçuluk sektörü Türkiye için her yönüyle katma değer sağlamaya devam edecektir. Emek yoğun bir sektör olan tavukçuluk sektörü, 6 milyar Dolarlık pazarıyla ülkemizin önemli ölçüde istihdam yaratan sektörleri arasında yer almaktadır. Genel olarak kanatlı sektöründe, hammadde üreticisi çiftçi, sektörle ilgili esnaf, yem, ilaç-aşı, yan sanayi, nakliye, pazarlama dalları dahil yaklaşık aileleriyle beraber kişinin geçimini sağladığı bir sektör tahmin edilmektedir. Sektörde kayıtlı olarak adet etlik piliç kümesi, adet damızlık, adet yumurta kümesi mevcuttur. Son yıllarda yapılan yatırımlarla artan üretim kapasitesi, ülkemizin başlıca ekonomik sorunlarından biri olan istihdama önemli katkı sağlamıştır. Gerek artan üretim kapasitesi, gerekse sektörün emek yoğun niteliği, sektörün istihdam kapasitesini artırıcı unsurların başında gelmektedir. Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık aileleriyle beraber kişiye geçim olanağı sağlayan tavukçuluk sektörü, emek yoğun niteliği ve artan üretim kapasitesiyle ülkemizin istihdam yaratan belli başlı sektörleri arasında yer almaktadır. 9

11 Kanatlı sektörünün diğer istihdam yaratan sektörlerden önemli bir farkı, üretimin coğrafi yapılanmasından kaynaklanmaktadır. Genel olarak kırsal bölgelerde kurulan işletmeler, Türkiye deki istihdam profilinin başlıca sorunları arasında yer alan tarımsal işsizliği önleme konusunda da olumlu katkı sağlamaktadır. Kanatlı üretim sektörü, verimliliği ve insan gücü azalan tarımsal alanlara yeni bir dinamizm getirmiştir. Böylelikle, söz konusu bölgelerdeki nüfusun kentsel alanlara göç etme eğiliminin de belli ölçüde önüne geçmiştir. Yıllık 6 milyar ABD doları civarında bir ciroya sahip olan sektörün önümüzdeki süreçte ivme kazanarak büyümesi, ülke ekonomisi açısında da katma değer sağlayacaktır. İstihdam ve vergiler aracılığıyla ülkemiz ekonomisine değer katan sektör, nüfusun gelir seviyesi düşük geniş bir kesimine, besin değeri yüksek, kaliteli ve ucuz gıda temin ederek uzun vadede büyük katkı sağlamaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı, kanatlı ve yan ürünleri sektörünün gelişimine destek olmak, aynı zamanda ülkemiz ekonomisine ve insanımızın yaşam kalitesine sahip çıkmak anlamına gelmektedir. Sektörün mevcut sorunlarına çözüm üretilmesi bu noktada önem taşımaktadır. sorunlar Ülkemizdeki kanatlı üretimi son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmekle birlikte henüz bazı sorunlarına çözüm bulabilmiş değildir. Tüketimin yetersizliği, tesislerdeki bazı eksiklikler ve yetersizlikler, denetim sorunları ve ihracattaki sıkıntılar bu sorunların başında gelmektedir. Bu sorunların bazıları yapısal nitelikte olup toplumsal alışkanlıklarla ilgilidir, bazıları ise piyasa koşullarının ürettiği sorunlardır. Piyasa koşullarından kaynaklanan sorunlara yine piyasa mekanizmaları içinde bazı çözümler ya da alternatifler üretmek mümkündür. Yapısal nitelikteki sorunlar ise piyasa-dışı bazı mekanizmaların devreye girmesini gerektirmektedir. Tüketimin Yetersizliği; Ülkemizdeki tavuk eti ve yumurta tüketim seviyesi, Avrupa ülkelerinden çok düşüktür. Gelişmiş ülkelerde kişi başına tavuk eti tüketimi 15 ile 27 kg/yıl düzeyindeyken, ülkemizdeki tüketim ancak 2008 yılında 15,7 kg/yıla 2011 yılında 19 kg/yıla ulaşabilmiştir. Yumurta tüketiminde de aynı durum gözlenmektedir. Ülkemizde kişi başına yumurta tüketimi 180 adet/yıl dolaylarındayken, Avrupa ülkelerinde bu rakam 250 ile 300 adet/yıl arasında değişmektedir. Tüketimi ve aynı zamanda üretimi olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında, hastalıklar (Avian, Influenza, Newcastle), son yıllarda görülen kene faktörü ve girdi maliyetlerinin yüksekliği gelmektedir. Bayram ve tatil gibi unsurlar tüketici alışkanlıkları üzerindeki etkisini sürdürürken, nüfus artışı, şehirleşme hızı, milli gelirdeki artış, ambalaj ve ürün çeşitliliği gibi faktörler tüketim kapasitesine olumlu yansıyan faktörler arasında öne çıkmaktadır. Üretim Sorunları; Etlik piliç ve yumurta üretiminde karşılaşılan en büyük sorun, ürün maliyetlerinin yüksekliğidir. Üretim maliyetlerinin %70 ini yem bedeli oluşturmaktadır. Özellikle kanatlı yemlerinin ana hammaddeleri olan, mısır, soya küspesi, balık unu ve vitamin premiksleri büyük oranda ithalat yoluyla temin edilmektedir. Bu hammaddelerin yemlerdeki oranı, etlik yemlerinde %85 lere, yumurtacı yemlerinde ise %50 lere ulaşmaktadır. Ülkemizde yem hammaddelerinin yüksek fiyatlarla üretilmesi nedeniyle kanatlı beslenmesinde kullanılan fabrika yemleri fiyatları da yüksek olmakta, bunun sonucu olarak kanatlı ürün maliyetleri yükselmektedir. Bunun yanı sıra, KDV oranlarının toptan piliç eti satışlarında %8 den %1 düşürülmesi fakat bu oranın tüketiciye satışlarda yani perakende satışlarda %8 de bırakılması da iç pazarda, vergilerini ödeyen üretici firmaları finansal açıdan maliyetlerini artıran bir unsur olarak karşımıza çıkmıştır. Ortalama % 8 ile % 9 arasında yüklendikleri KDV ler karşısında sektör ancak bu yüklenilen KDV nin % 1 ini tahsil edebilmekte kalan kısmının yarıdan daha az bir bölümünü yıl içerisinde ancak vergi ve SGK borçlarına mahsup edebilmektedir. Mahsup edemediği kısmı ise yıl tamamlandıktan sonra iade talep edebilmektedir. Bu durum da sektörün finansal açıdan maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Damızlık üretimi sektörün bir başka önemli sorunudur. Tavukçuluk sektöründeki tüm gelişmelere rağmen damızlık konusundaki dışa bağımlılık halen devam etmektedir. İthalata bağımlı sektörde olası bir ambargo veya karantina uygulaması durumunda, üretim miktarlarında büyük düşüşler yaşanması söz konusudur. Tesis Eksikliği; İleri teknolojiyle donatılmış ülkemiz tavukçuluk tesisleri etkin ve verimli çalışmalarını sürdürmesine rağmen, üretimden maksimum fayda sağlanması ek bir takım tesislerin kurulmasını gerektirmektedir. Tavukçuluk ürünlerini işleyen sanayi tesislerinin yetersiz olması, önemli bir eksiklik olarak sektörün verimliliğini ve kâr marjını etkilemektedir. Bu noktada, yumurta sarısının sıvı veya kurutularak pasta sektörünün talebine uygun hale getirilmesi, tavuk etinden sosis salam gibi et mamulleri üreten tesislerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Denetim ve Düzenleme Eksikliği; Ülkemizdeki tavukçuluk tesisleri, iç pazar talebinin ihtiyacının üzerinde üretim yapabilecek ve üretim fazlasını da ihraç edilecek kapasiteye sahiptir. İhracat imkânları kısıtlandığı 10

12 durumlarda iç pazar, üretilen ürünü tüketememekte ve bu da krize yol açmaktadır. Bu durum, piyasaya yeni girecek üreticiler konusunda sınırlayıcı bazı düzenlemelere gidilmesini zorunlu hale getirmektedir. Yeni üreticilerin düzenlenmesinin yanı sıra, mevcut üreticilerin de özellikle hijyen yönünden daha sıkı denetlenmeleri gerekmektedir. Birinci derecede korunma gerektiren, büyük yatırımlarla kurulan Grand parent veya parent stock ile kuluçka işletmelerinin çevrelerinde belli bir tampon bölge oluşturulması, bu bölgeye hijyenik hassasiyet derecesi düşük, kesimhaneler, broiler ve yumurta üretim kümesleri kurulmasına izin verilmemesi gerekmektedir. Sektörün güvenliği ve tüketicinin sağlığı için biogüvenlik önlemlerine azami önem verilmelidir. İhracatta Yaşanan Sorunlar; Yetersiz ihracat desteği sektördeki ihracat sorunlarının başında gelmektedir. Piliç etinde ihracat iadesinden ele geçen net miktarın 76 ABD doları/ ton olması, ihracatın önündeki en büyük engellerden biridir. ABD piliç eti ihracatına 600 ABD doları/ton, AB ise 300 avro/ton destek uygulamaktadır. Bu yüksek destekler himayesindeki ülkelerle Türkiye kanatlı sektörünün rekabet etmesi ve ihracatını geliştirmesi mümkün değildir. Maliyetlerin yüksekliği sebebiyle, Türkiye kanatlı sektörü Rusya Federasyonu ve Orta doğu gibi büyük ithalatçıların sağladığı pazar fırsatlarından yeterince faydalanamamaktadır. Ama Arap baharı ile birlikte Suudi Arabistan ın Türkiye den piliç eti ithalatını serbest bırakması sektör için olumlu gelişme olarak nitelenebilir. piliç eti üretimi 2005 yılı üretim büyüklüğüne göre, Türkiye, 943 bin ton piliç eti üretimiyle dünya ülkeleri arasında 14. sırada yer almıştır. Her geçen yıl üretimini ve tüketimini artıran sektör ihracatını da artırarak ülke ekonomisine önemli ölçüde katma değer yaratan bir sektör haline gelmiştir. Kırmızı et üretiminin giderek azalmasıyla ve son yıllarda da fiyatının yüksek oranda artmasıyla ortaya çıkan hayvansal protein açığı, tavuk eti üretimindeki artışlarla dengelenebilmiştir. Fert başına piliç eti tüketimi 1990 yılında 3,8 Kg iken, 2010 da 19,13 kg a yükselmiştir. AB ülkelerinde ise ortalama tüketim 26 kg/kişi nin üzerindedir. 11

13 KANATLI ETİ ÜRETİM VE TÜKETİM MİKTARLARI Piliç Eti Üretim Kişi YILLAR Üretimi Artışı Nüfus Başına (Ton) (%) Tüketim (Kg/Yıl) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Kaynak: 1)BESD-BİR 2)Nüfus TÜİK yılsonu değerleri TÜRKİYE KANATLI ETİ VE SAKATATI İHRACAT KALEMLERİ YILLAR Piliç Eti ve Sak. İhracatı (Ton) Hindi Eti ve Sak. İhracatı (Ton) Diğer Kanatlı Eti ve Sak. İhracatı (Ton) Toplam Kanatlı Eti-Sak. İhracatı (Ton) Tavuk Ayağı İhracatı (Ton) , , Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Besd-Bir 12

14 2012 Yılı Üç Aylık Türkiye Piliç Eti ve Ayağı İhracatı (ton) ÜRÜN ADI Ocak Şubat Mart Tavuk Eti Tavuk Ayağı

15 İhracatımız Şeker Piliç ve Yem San.Tic. A.Ş Yılı Üç Aylık Piliç Eti ve Tavuk Ayağı İhracatı (Ton) Ürün Adı Cari Dönem (2012) Önceki Dönem (2011) Ocak-Mart İhracat Payı (%) Ocak-Mart İhracat Payı (%) Piliç Eti , ,38 Tavuk Ayağı , , yılının ilk üç aylık döneminde ton piliç eti ve ton tavukayağı ihracatı yapılmış olup ülkemizin toplam piliç eti ihracatında 2011 yılının aynı ayına göre ihracatını % 324 artırarak Ton ile % 6,51 ve tavukayağı ihracatında da 2011 yılının aynı ayına göre ihracatını % 51 artırarak 785 Ton ile % 13,72 paya sahibiz. üretim ve satışlar Şirketimizin ürün tipleri itibariyle bir önceki dönemle karşılaştırmalı üretim ve satış adetleri aşağıda gösterilmiştir. Üretim Değişim % Civciv Adet (4,23) Yem Ton , Piliç Eti Ton , Satış Değişim % Civciv Adet 0 (100,00) Yem Ton ,52 8 Piliç Eti Ton ,

16 10- Yatırımlar Beyaz et sektörünün lider üreticilerinden Şeker Piliç, son birkaç yıldır sürdürdüğü yatırım faaliyetlerini başarılı bir şekilde tamamlamış, 2010 yılında yeni bir yapıya kavuşmuştur yılının son aylarından itibaren yeni bir dinamizmle kimliğini dönüştüren Şirket, bünyesindeki ürün çeşitliliğini artırdığı gibi yurt içinde ve yurt dışında giderek genişleyen bir tüketici kitlesine ulaşmıştır. Küresel ekonomik krizin süre gelen etkileri ve Türkiye gıda piyasasının hızlı değişen dinamiklerine rağmen Şeker Piliç, bu süreçten güçlenerek çıkan bir şirket profili sergilemektedir. Giderek artan ihracat payı ve yeni pazarlara açılma olanağı, Şirket i yeni yatırımlara yönlendirmiştir yılında yatırımlarının sonuçlarını almaya başlayan Şirket, üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmıştır. Yatırım öncesi adet/saat olan üretim kapasitesi yatırım sonrasında adet/saate yükseltilmiştir. İleri işlem kapasitesini iki katına çıkarmayı başaran Şirket, Yem Fabrikası kapasitesinde de %50 oranında artış sağlamıştır yılında ileri işlem bölümünde meydana gelen yangın sonucu tesisi tamamıyla yenileyen Şeker Piliç TL yatırım yaparak yangından önce 40 Ton/Gün kapasiteli ileri işlem tesisi kapasitesini %50 artışıyla 60 Ton/Gün ve 4 Ton/Gün olan Döner Bölümü kapasitesini de %300 artırılarak 12 Ton/Güne çıkartılmıştır. Ayrıca Şirketimiz ŞEKER PİLİÇ EKSPRES isminde restaurantlar zinciri kurarak kendi üretmiş olduğu ürünleri bu restaurantlarda halkımızın beğenisine sunmayı hedeflemektedir. İlk etapta Türkiye'de ve daha sonrasında da yurtdışında kurulması planlanan restaurantlar için franchise verilmesi planlanmıştır.restaurantlarda kullanılacak olan ŞEKER PİLİÇ EKSPRES ismi için gerekli marka müracaatları yapılmıştır. 11- İdari Faaliyetler Şirketimizin 2012 yılında üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir. ADI VE SOY ADI Ali Bor Osman Bor Macide Bor Emre Bor Kaan Bor Betül Demirel Barış Alpay GÖREVİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yrd. (Mali ve İdari) Genel Müdür Yrd. (Satış ve Pazarlama) Genel Müdür Yrd. (Üretim) tarihi itibariyle personel mevcudumuz toplam kişidir. Bunlardan 205 adedi idareci ve memur adedi ise üretim personelidir. Dönem içinde herhangi bir uyuşmazlık ve işçi hareketi gözlenmemiştir. İşyerimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personele yasa ve benzer işyerlerinde uygulanan hak ve menfaatler sağlanmaktadır. 15

17 12- Tesisler Damızlık Tavuk Tesisleri Kapalı Alanı : m² Damızlık Tavuk Kapasitesi : adet Kesim Tesisleri Kapalı Alanı : m² Kesim Tesisleri Kapasitesi : adet/saat İleri İşlem Kapasitesi : 60 ton/gün Döner Bölümü Kapasitesi : 12 ton/gün Piliç Pençesi Kapasitesi : adet piliç/gün Rendering Kapasitesi : 32 ton/gün Kuluçka Kapalı Alanı : m² Kuluçka Kapasitesi : adet/yıl Yem Fabrikası Kapalı Alanı : m² Yem Fabrikası Kapasitesi : 60 ton/saat Gübre Tesisi Kapalı Alanı : m² Gübre Tesisi Üretim Kapasitesi : ton 13- Finanssal Yapı İçin Alınan Önlemler Bankalardan kullanılan krediler kısa ve uzun dönemde şirketimize olumsuz bir etkisinin olmaması için TL üzerinden kullanılarak borçlanılmıştır. Böylece olası bir dalgalanmada dövizde meydana gelecek dalgalanmalarda finanssal kurumlara olan faiz ve borç yükü sabitlenmiştir. 14- Merkez Dışı Örgütler Şirketimizin Toplam 37 adet bayisi ve 7 adet şubesi bulunmaktadır. 16

18 15- Finanssal Göstergeler Temel Göstergeler ÖZET BİLANÇO Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Öz Sermaye Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler ÖZET GELİR TABLOSU Net Satışlar Brüt Kar ( ) Faaliyet Karı / Zararı ( ) Net Dönem Karı ( ) 17

19 DİĞER FİNANSAL GÖSTERGELER Cari Oran 0,83 0,83 Likidite Oranı 0,47 0,47 Öz Sermaye Karlılığı 0,14 (0,65) Aktif Karlılığı 0,01 (0,06) Brüt Kar Marjı 0,13 0,09 Net Kar Marjı 0,03 (0,04) Stokta Bekleme Süresi 32,53 28,65 Alacakların Ortalama Tahsil Süresi 35,85 33,86 Ticari Borçları Ödeme Süresi 51,47 39,04 Faaliyet Karı Oranı 0,05 0,02 Olağan Kar Oranı 0,03 (0,04) Faaliyet Giderleri Oranı 0,09 0,14 Satışların Maliyete Oranı 0,87 0,91 18