EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması"

Transkript

1 1

2 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar

3 3

4 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı : İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. Uygun Başvuru Sahipleri: KOBİ ler, Gerçek Kişiler Program Bütçesi TL Proje Desteği Azami Destek Oranı : % 50 Asgari Destek TL Azami Destek TL 4

5 YERELDE EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı : TRB1 Bölgesi'nde görece az gelişmiş yörelerde ve kırsal alanda üretimde kapasite artışı, ürün çeşitlendirme ve modernizasyonu destekleyerek bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaktır. Uygun Başvuru Sahipleri: KOBİ ler, Birlikler, Kooperatifler, Gerçek Kişiler Program Bütçesi TL Proje Desteği Azami Destek Oranı : % 50 Asgari Destek TL Azami Destek TL 5

6 6

7 PROJE NEDİR? İHTİYAÇ AMAÇ BÜTÇE İNSAN KAYNAĞI MEKAN ZAMAN ARAÇLAR PLAN Proje bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak tasarlanır. 7

8 PROJE NEDİR? En Çok Görülen Eksiklikler Mevcut durumun yetersiz analizi Proje sahibi kuruluşun konuyla ilgisinin zayıflığı Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin dikkate alınmaması Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları Gerçekçi, ulaşılabilir ve açık olmayan hedefler Sosyo-ekonomik çerçeveyi algılamada yetersizlik Genel Amaçlar ve proje hedefi arasında bağlantı olmaması

9 PROJE DÖNGÜSÜ Proje Fikrinin Belirlenmesi Değerlendirme Proje Fikrinin Analizi Uygulama- İzleme Planlama Finansman

10 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Mevcut Durum Analizi Planlama Sorun Analizi : Ana, ara ve kök sorunların, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, neden-sonuç ilişkisinin kurulması Paydaş Analizi : Projeden olumlu/olumsuz, doğrudan/dolaylı etkilenecek grupların belirlenmesi Hedef Analizi : Sorunlardan hareket ederek hedeflerin belirlenmesi, araç-amaç ilişkisinin kurulması Strateji Analizi : Hedeflerin gerçekleştirilmesi için stratejilerin belirlenmesi Faaliyet Planlaması : Faaliyetlerin sırasının, birbirleriyle olan bağlarının, zamanlamalarının ve sürelerinin belirlenerek planlanması Kaynak Planlaması : Olası giderlerin belirlenerek bütçenin ve diğer kaynakların planlanması Mantıksal Çerçeve Tablosu : Proje yapısının tanımlandığı, içsel mantığının test edildiği, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlandığı tablonun oluşturulması

11 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İhtiyaç ve değiştirilmek istenen durum Başvuru rehberi, literatür taraması, istatistikler, karşılaştırmalı özet bilgiler 2. Kaynak, kısıt ve kapasite 3. Alanın sosyal ve ekonomik göstergeleri 4. Güçlü, zayıf yönler 5. Tehditler ve fırsatlar GZFT Analizi Mevcut durumu somut verilere dayandırmak önem arz etmektedir.

12 MEVCUT DURUM ANALİZİ SORUN ANALİZİ Ana sorun ve buna neden olan sorunların saptanması amaçlı Temel soruna neden olan sorunlar nelerdir? Temel sorunun etkileri nelerdir? Sorunlar arasında neden-sonuç ilişkisi var mı?

13 SORUN ANALİZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

14 Bölge ihracat kapasitesi düşük SONUÇ VİZYON A.Ş. İhracat yapamıyor Ürün kalitesi düşük Çeşitlilik az Pazarlama yetersiz Maliyetler yüksek Kalite sistemi yetersiz Yeni ürün tasarımı az Vergiler yüksek Kalifiye eleman yetersiz Makine/Ekipman eksik veya eski Mevcut ürünlerde model sayısı az Tanıtım eksik Dış pazar tanınmıyor İşçilik ücreti yüksek Lojistik giderleri yüksek Hammadde fiyatları yüksek SEBEP

15 MEVCUT DURUM ANALİZİ HEDEF ANALİZİ NASIL? Sorun ağacındaki problemler pozitif olarak yeniden ifade edilir. Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedefler belirlenir.

16 Bölge ihracat kapasitesi yüksek VİZYON A.Ş. ihracat yapabiliyor Ürün kalitesi yüksek Çeşitlilik yeterli Pazarlama yeterli Maliyetler düşük Kalite sistemi yeterli Kalifiye eleman yeterli Yeni ürün tasarımı yeterli Mevcut ürünlerde model sayısı yeterli Tanıtım yeterli Dış pazar tanınıyor Vergiler düşük İşçilik ücreti düşük Lojistik giderleri düşük Makine/Ekipman yeni ve yeterli Hammadde fiyatları düşük

17 MEVCUT DURUM ANALİZİ STRATEJİ ANALİZİ Maliyetler Zaman Mevcut Kaynaklar/Kapasite Sosyal Kabul Edilebilirlik Diğer Projeleri Tamamlayıcılık Aciliyet

18 Bölge ihracat kapasitesi yüksek VİZYON A.Ş. ihracat yapabiliyor Ürün kalitesi yüksek Çeşitlilik yeterli Pazar ağı yeterli Maliyetler Düşük Kalite sistemi yeterli Elemanlar kalifiye Yeni ürün tasarımı yeterli Mevcut ürünlerde model sayısı yeterli Tanıtım yeterli Dış pazar tanınıyor Vergiler düşük İşçilik ücreti düşük Lojistik giderleri düşük Makine/Ekipman yeni ve yeterli Hammadde fiyatları düşük

19 , MEVCUT DURUM ANALİZİ STRATEJİ ANALİZİ Strateji analizi, genel amaç ve özel amacın belirlenmesinde bize yol gösterir. 1. Genel Amaç Projenin çözümüne katkı sağlayacağı büyük sorun İdeal durumu yansıtır Bir projeyle ulaşılmaz, uzun vadeli TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme, kapasite yoluyla ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ve kalitenin artırılması 2. Özel Amaç Hedef ağacından çözmek istediğimiz temel sorun Proje sonunda kısa sürede ulaşılacak amaç Vizyon A.Ş. nin ihracata başlaması

20 Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması Özel Amaç Vizyon A.Ş. nin ihracata başlaması Beklenen Sonuçlar Faaliyetler

21 PROJEDEN OLUMLU/OLUMSUZ ETKİLENENLER KİMLER??? 21

22 PAYDAŞ ANALİZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ANAHTAR SORULAR Bu sorunun çözümünden en çok (olumlu ya da olumsuz) kim etkilenecek? Bu çözüme en çok kim katkıda bulunabilir, kim karşı çıkabilir? Paydaşlar ne kazanırlar, ne kaybederler? Paydaşlar arasında, olası çatışma ve çözüm önerileri var mı? Paydaşlar sürece kendi katkılarını belirlediler mi?

23 MEVCUT DURUM ANALİZİ PROJE BİTTİĞİNDE DOĞRUDAN ve KISA VADELİ ETKİLENENLER? Hedef Gruplar PROJE BİTTİĞİNDE DOLAYLI ve UZUN VADELİ ETKİLENENLER? Nihai Faydalanıcılar

24 MEVCUT DURUM ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ Yerel Halk Mevcut Personel Aileler Rakipler İşe Yeni Alınan Personel

25 Özel Amacımıza Nasıl Ulaşacağız??? 25

26 FAALİYETLERİN PLANLANMASI PLANLAMA AŞAMASI Ürün kalitesi 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı Ürün çeşitliliği 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı Dış pazar bağlantıları 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Dış pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması Görünürlük 9. Proje tanıtım toplantısı 10. Görünürlük materyallerinin hazırlanması 26

27 FAALİYETLERİN PLANLANMASI PLANLAMA AŞAMASI 1. Faaliyetlerin belirlenmesi 2. Faaliyetlerin süre ve tarihlerinin saptanması 3. Faaliyet sorumlularının saptanması 4. Faaliyet Planı Tablosunun Oluşturulması Zaman Faaliyetler 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay

28 KAYNAK PLANLAMASI PLANLAMA AŞAMASI Projenin faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar Proje faaliyetleri için gerekli kaynakların finansal olarak ifade edilmesi Faaliyetler Maliyet

29 Faaliyetlerin Sonuçları Nelerdir??? 29

30 SONUÇLAR/ÇIKTILAR PLANLAMA AŞAMASI ANA FAALİYETLER BEKLENEN SONUÇLAR 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı 10. Görünürlük materyallerinin hazırlanması 1 Ürün kalitesi artırıldı. 2 Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3 Dış pazar bağlantıları sağlandı. 4 Proje görünürlüğü sağlandı.

31 Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması Özel Amaç Vizyon Tekstil A.Ş. nin ihracata başlaması Beklenen Sonuçlar Faaliyetler 1 Ürün kalitesi artırıldı. 2 Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3 Dış pazar bağlantıları artırıldı. 4 Proje görünürlüğü sağlandı. 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı 10. Görünürlük materyallerinin hazırlanması 31

32 Projenin Önündeki Dış Engeller Nelerdir??? 32

33 PLANLAMA AŞAMASI RİSK ANALİZİ Genel Amaç Özel Amaç Beklenen Sonuçlar Faaliyetler Proje Mantığı TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması Vizyon A.Ş. nin ihracata başlaması 1 Ürün kalitesi artırıldı. 2 Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3 Dış pazar bağlantıları sağlandı. 4 Proje görünürlüğü sağlandı. 1.ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2.Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3.Makine ekipman alımı 4.Yeni ürün tasarımı 5.Yeni model tasarımı 6.Uluslararası fuar katılımı 7.Uluslararası pazar araştırması 8.Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9.Proje tanıtım toplantısı 10.Görünürlük materyallerinin hazırlanması Varsayımlar Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi İşçilik, hammadde fiyatları, pazar durumu, vergi ve kur politikalarının seyrini sürdürmesi. İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması. Finansman ve insan kaynağının sağlanması

34 Genel Amaç Özel Amaç Beklenen Sonuçlar Faaliyetler Proje Mantığı TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması Vizyon Tekstil A.Ş. nin ihracata başlaması 1 Ürün kalitesi artırıldı. 2 Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3 Pazar etkinliği artırıldı. 4 Proje görünürlüğü sağlandı. 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı 10.Görünürlük materyallerinin hazırlanması Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi İşçilik, hammadde fiyatları, pazarın talepyapısı ile vergi ve kur politikalarının mevcut seyrini devam ettirmesi. İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması. Finansman ve insan kaynağının sağlanması 34

35 Projenin Başarısını Nasıl Değerlendireceğiz? 35

36 PLANLAMA AŞAMASI BAŞARI GÖSTERGELERİ VE DOĞRULAMA KAYNAKLARI 1. Genel Amaç Düzeyinde Doğrulama Kaynakları Genel Amaç: TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin geliştirilmesi Gösterge: Proje bittikten sonra 5 yıl içerisinde imalat sanayinin bölge ihracatındaki payının %5artması. Doğrulama Kaynakları: TÜİKkayıtları 2. Proje Amacı Düzeyinde Doğrulama Kaynakları Proje amacının gerçekleştirilmesini kanıtlayabilmelidir. Özel Amaç: Satışların vekarlılığın artırılması Gösterge: Proje bittikten sonra 6 ay içerisinde firma satışlarının %10 unun ihracat olması Doğrulama Kaynakları: Firma bilançosu

37 PLANLAMA AŞAMASI BAŞARI GÖSTERGELERİ VE DOĞRULAMA KAYNAKLARI 3. Sonuçlar Düzeyinde Doğrulama Kaynakları Beklenen 1- Ürün kalitesi artırıldı. Sonuçlar: Gösterge: Doğrulama Kaynakları: 2- Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3- Dış pazar bağlantıları artırıldı. 4- Proje görünürlüğü sağlandı. 1. ISO 9001 kalite sistemi saatlik eğitimle kişisel ve mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi 3. Adet.. Makinesi, 2 Adet makinesi 4. 5 adet yeni ürün 5. Her ürün için yeni 2 model, toplam 40 model 6. Fuar standında firma konusunda bilgilendirilmiş 1500 kişi 7. Dış pazar araştırmasının yapılması broşür 20 afiş 5 pankart 250 ürün katalogu 1000 şapka 2000 kalem 9. Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 75 müşteri 10. Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi İdari raporlar, Yönetim raporları, Satın alma belgeleri, Eğitim kayıtları, Tasarlanan ürün ve modeller, Pazar Araştırması Raporu, Eğitim görenlerle görüşmeler.

38 Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması Proje bittikten sonra 4 yıl içerisinde imalat sanayinin bölge gelirlerindeki payının %5 artması. TÜİK kayıtları Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi Özel Amaç Vizyon Tekstil A.Ş. nin ihracata başlaması Proje bittikten sonra 2 yıl içerisinde firma satışlarının %50, karlılık oranının ise %5 artması Firma bilançosu İşçilik, hammadde fiyatları, pazarı durumu, vergi ve kur politikalarının seyrini sürdürmesi. Beklenen Sonuçlar 1 Ürün kalitesi artırıldı. 2 Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3 Dış pazar bağlantıları artırıldı. 4 Proje görünürlüğü sağlandı. 1. ISO 9001 kalite sistemi saatlik eğitimle kişisel ve mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi 3. Adet.. Makinesi, 2 Adet makinesi 4. 5 adet yeni ürün 5. Her ürün için yeni 2 model, toplam 40 model 6. Fuar standında firma konusunda bilgilendirilmiş 1500 kişi 7. Dış pazar araştırmasının yapılması broşür 20 afiş 5 pankart 250 ürün kataloğu 1000 şapka 2000 kalem 9. Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 75 müşteri 10. Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi İdari raporlar, Yönetim raporları, Satın alma belgeleri, Eğitim kayıtları, Tasarlanan ürün ve modeller, Pazar araştırması raporu, Eğitim görenlerle görüşmeler İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması. Faaliyetler 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı 10.Görünürlük materyallerinin hazırlanması ARAÇLAR (Faaliyetleri uygulamak için gerekli İK ve fiziki kaynaklar) MALİYETLER Finansman kaynağının sağlanması 38

39 BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER KAVRAMLAR NELERDİR??? 39

40 YÖNTEM Proje uygulama yöntemleri ve gerekçeleri Diğer proje ve programlarla ilişkisi Proje takibi ve kurum içindeki değerlendirme prosedürleri Başvuru Sahibi, ortak, iştirakçi ve alt yüklenicilerin rolü ve katılımı Proje yönetimi projede yer alan ekip ve kilit personelin rolü Proje kapsamında kullanılacak temel araç gereçler Dışsal faktörler, riskler ve bunlara yönelik önlem planları

41 ÇARPAN ETKİSİ Projenin sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma olasılığı Finansal ve sosyal anlamda projelenin yaratacağı katma değer Proje, bölgede benzeri başka projelere öncülük edebilecek midir? Gelişecek işbirliği düzeyinin yaratacağı katma değer potansiyeli?

42 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Projeyle oluşan etkinin veya yararın, proje bittikten sonra da sürdürülebilmesi 1. Finansal (Mali) Sürdürülebilirlik Faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek? 2. Kurumsal Sürdürülebilirlik Kurumsal yapınız proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek mi? Proje sonuçları için yerel sahiplenme olacak mı? 3. Politik ve Çevresel Sürdürülebilirlik Projenin Ulusal/Bölgesel politikalarla uyumlu mu? Proje, mevzuatta, davranış kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı? Proje doğal kaynaklar ve çevre dikkate alınmış mı?

43 43

44 BAŞVURU FORMU Başvuru sistemine ilişkin ayrıntılar ve başvuru formu için lütfen adresini ziyaret ediniz. 44

45 PROJE BÜTÇESİ 45

46 PROJE BÜTÇESİ Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması Proje bittikten sonra 5 yıl içerisinde imalat sanayinin bölge gelirlerindeki payının %5 artması. TÜİK kayıtları Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi Özel Amaç Beklenen Sonuçlar Vizyon Tekstil A.Ş. nin ihracata başlaması 1 Ürün kalitesi artırıldı. 2 Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3 Dış pazar bağlantıları artırıldı. 4 Proje görünürlüğü sağlandı. Proje bittikten sonra 2 yıl içerisinde firma satışlarının %50, karlılık oranının ise %5 artması 1.1 ISO 9001 kalite sistemi saatlik eğitimle kişisel ve mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi Adet.. Makinesi, 2 Adet makinesi adet yeni ürün 2.2 Her ürün için yeni 2 model, toplam 40 model 3.1 Fuar standında firma konusunda bilgilendirilmiş 1500 kişi 3.2 Pazar araştırma raporu broşür 20 afiş 5 pankart 250 ürün katalogu 1000 şapka 2000 kalem 4.1 Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 75 müşteri 4.2 Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi Firma bilançosu İdari raporlar, Yönetim raporları, Satın alma belgeleri, Eğitim kayıtları, Tasarlanan ürün ve modeller, Eğitim görenlerle görüşmeler İşçilik, hammadde fiyatları, pazarın talepyapısı ile vergi ve kur politikalarının mevcut seyrini devam ettirmesi. İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması. Faaliyetler 1. Ürün kalitesini artırmak 2. Ürün çeşidini artırmak 3. Pazar etkinliğini artırmak 4 Görünürlük faaliyetleri BU KUTULARDA NE VARDI? ARAÇLAR MALİYETLER Finansman kaynağının sağlanması 46

47 47

48 PROJE BÜTÇESİ Bütçe; proje amacına ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin harcamaları ve sağlanacak kaynakları ortaya koyan ayrıntılı bir mali plandır. 1.Faaliyet Bütçesi ve Gerekçelendirilmesi a) Projenin uygun maliyetleri nelerdir? b) Makine, ekipman, hizmet özellikleri nelerdir? c) Maliyet neden gerekli? d) Maliyetlerin, faaliyetlerle ilgisi nedir? 2.Finansman Kaynakları e) Proje maliyetlerini kim, ne kadarını karşılayacak? 48

49 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Uygun Maliyetler Projede kapsamında görevlendirilecek en az ön lisans mezunu yeni personelin maaşları, ilgili diğer ücret ve maliyetler Yolculuk ve gündelik giderleri Yeni ekipman satın alımları Soğuk zincir ve benzeri süreçleri tamamlayıcı özel nitelikli taşıtlar İnşaat işleri maliyetleri Nihai Denetim maliyetleri (Ajans destek miktarı TL yi aşıyorsa) Tanıtım ve görünürlük maliyetleri Proje hazırlanması ve uygulanması kapsamındaki danışmanlık giderleri

50 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU ÖZEL KISITLAR İnsan kaynakları harcamaları toplamı, Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %25 ini, Başka bir hibe programı ya da teşvik Yapım işleri harcamaları toplamı Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %30'unu kapsamında desteklenen harcamalar uygun Proje hazırlanması kapsamındaki danışmanlık giderleri, Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %1 ini, proje uygulama dönemi danışmanlık giderleri ise %2 sini aşamaz. maliyet değildir!!! 50

51 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Miktar Kısıtlı Uygun Maliyetler için Örnek Yapım(inşaat) işleri harcamaları toplamı mali destek tutarının %30 unu geçemez. Uygun Maliyet Toplamı(Bütçe) Hibe Oranı Hibe Miktarı Maksimum İnşaat % % % Miktar kısıtlı maliyetlerde, Ajanstan istenen destek miktarı belirleyici rol oynar. 51

52 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Uygun Olmayan Maliyetler Borçlar; Faiz borcu, zarar veya borç karşılıkları Hali hazırda başka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri İşletmelerin sözleşme öncesinde istihdam ettiği personelin maaşı İkinci el ekipman satın alma giderleri Araba ve traktör satın alma giderleri KDV (Katma Değer Vergisi) Proje ortağı ya da iştirakçiden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler Üretimde kullanılacak hammadde maliyeti Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş harcamalar 52

53 1. FAALİYET BÜTÇESİ Toplam 7 bütçe başlığı (ara ve genel toplam hariç) bulunmaktadır. Maliyetler bu başlıklar altına dağıtılmalıdır. 1.İnsan Kaynakları 2.Seyahat 3.Ekipman ve Malzeme 4.Yerel Ofis Maliyetleri 5.Diğer Maliyetler, Hizmetler 6.Diğer 7.Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1 den 5 e kadar) 8.İdari Maliyetler (7 nin Maksimum %2 si) 9.Toplam Uygun Proje Maliyeti(7+8)

54 1. FAALİYET BÜTÇESİ 1. İnsan Kaynakları Proje kapsamında istihdam edilecek yeni personelin brüt maliyeti (maaş + sosyal sigorta + vergi) Maaşlarda alt limit, brüt asgari ücret olmalıdır. Maaşlar için piyasa koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru sahibinin hizmet alımı yolu ile yaptıracağı işlerde görev alan personelin maaşı insan kaynakları maliyetleri içinde gösterilemez.

55 1. FAALİYET BÜTÇESİ 1. İnsan Kaynakları Günde 8 saat çalışma, tam zamanlı kabul edilir. Kısmi zamanlı personel için, çalıştığı zaman yüzde (%) olarak gerekçelendirme sütununda belirtilir. Projede kimlerin görev yapacağı bilinmiyorsa, uygun personel bulmanın ve göreve başlatmanın alacağı zaman göz önünde bulundurulmalı ve proje faaliyetleri ile bütçesi buna uygun şekilde düzenlenmelidir.

56 1. FAALİYET BÜTÇESİ 1. İnsan Kaynakları Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dâhilinde muhtelif giderleri kapsar. Harcırah ve maaş giderleri yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdikleri tutardan ya da piyasa tutarından fazla olmamalıdır. Gündelik giderleri yurt içi 75 TL yi, yurt dışı 200 TL yi aşamaz.

57 1. FAALİYET BÜTÇESİ 1. İnsan Kaynakları Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Gerekçesi Bütçe Başlığı 1. İnsan Kaynakları Bütçe Maddesi 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar) Teknik Yeni Satırlar Projenin dış ticaret Proje Koordinatörü Aylık ,00 deneyimli bir tekstil mühendisi ,00 tarafından koordine edilme zorunluluğu Teknik Personel (3 personel, toplam 4 ay) Aylık ,00 Proje yürütülürken ihtiyaç olan ,00 projelendirme faaliyetleri İdari /Destek Personeli Muhasebeci Aylık 8 600, ,00

58 1. FAALİYET BÜTÇESİ 2. Seyahat Uluslararası Seyahat : Proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına çıkış gereken projede görevli kişilerin ulaşım masrafları karşılanır. Yerel Ulaşım :Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat harcamaları karşılanabilir Seyahat harcamaları için hareket yeri, gidilecek yer ve ulaşım aracı belirtilir. (uçak, taksi, otobüs vs.) Bütçede belirtilen seyahatlerin başvuru formunda da açıklanarak gerekçelendirilmesi gerekir.

59 1. FAALİYET BÜTÇESİ 2. Seyahat Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Gerekçesi 2. Seyahat 2.1. Yurt dışı seyahat Ankara - Stockholm Seyahati 2.2 Yurt içi seyahat Gidiş-Dönüş 2 420,00 840,00 Projemizin yurtdışı fuarında tanıtımı sağlanacaktır 2 kişi gidiş-dönüş Bingöl Ankara Seyahati Gidiş-Dönüş 2 80,00 160,00 Projemiz yürütülmesi aşamasında 2 uzman yerinde inceleme yapacaktır. 2 kişi gidiş dönüş Seyahat Alt Toplamı 920,00

60 1. FAALİYET BÜTÇESİ 3. Ekipman-Malzeme Ekipman masraflarına nakliye ve montaj bedelleri dahil Maliyeti TL yi geçen mal ve ekipman için 2 adet proforma fatura, teknik şartname. Teknik şartname maddeler halinde ve anlaşılır olmalı, faturalarla aynı mantık sırası çerçevesinde birimler ve miktarlar belirtilmelidir.

61 1. FAALİYET BÜTÇESİ 3. Ekipman-Malzeme Giderler Birim Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet Gerekçe 3. Ekipman ve Malzeme 3.1 Araç satın alımı veya kiralanması 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı 3.3 Makineler, araçlar Kalite Kontrol Makinesi adet , ,00 Hatalı ürün iadelerini azaltmak ve müşteri memnuniyeti artırmak Pantolon Cep Ağızı Kırma Otomatı adet , ,00 Günümüzün modasına ve kalitesine uygun ürün üretme ihtiyacı Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı ,00 61

62 1. FAALİYET BÜTÇESİ 4. Yerel Ofis Maliyetleri 4.1 Araç maliyetleri 4.2 Ofis kirası 4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri 4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)

63 1. FAALİYET BÜTÇESİ 5. Diğer Maliyetler, Hizmetler Yayınlar, etüd, araştırma, denetim, değerlendirme, tercüme, inşaat ve kontrolörlük işleri veya konferans, seminer maliyetleri gibi hizmetin tamamen ihale edileceği maliyetler burada belirtilir. Tanıtım ve Görünürlük Maliyetleri tanıtım faaliyetleri altında gösterilir.

64 1. FAALİYET BÜTÇESİ 5. Diğer Maliyetler, Hizmetler Talep edilen destek miktarı TL'yi geçiyorsa veya Fırat Kalkınma Ajansı tarafından talep edilirse Yeminli Mali Müşavirler Odası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi ne mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan proje hesaplarına ilişkin bir dış denetim raporunun proje sonunda nihai ödeme talepleriyle birlikte sunulması gerekmektedir. Başvuru Sahibinden istenen teminat masrafları, uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

65 1. FAALİYET BÜTÇESİ Maliyetler Birim Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet Gerekçesi 5. Diğer maliyetler,hizmetler 5.1 Yayınlar Eğitim Kitapçığı adet 30 4,00 120,00TL Verilmesi planlanan eğitimlerde kullanılmak üzere 5.2 Etüd, araştırma 5.3 Denetim maliyetleri 5.4 Değerlendirme maliyetleri 5.5 Tercüme, tercümanlar 5.6 Mali hizmetler 5.7 Konferans/seminer maliyetleri 5.8 Tanıtım faaliyetleri 5.9.İnşaat İşleri Kontrolörlük işleri ve diğer

66 1. FAALİYET BÜTÇESİ 6. Diğer Önceki başlıklar altında bütçelenemeyen ancak doğrudan proje uygulaması ile ilgili maliyetler bu başlık altında bütçelendirilir. Eğitim, danışmanlık gibi hizmet alım maliyetleri bu başlık altında bütçelendirilmelidir.

67 1. FAALİYET BÜTÇESİ 8. İdari Maliyetler İdari maliyetler dışındaki uygun maliyetlerin %2 sini aşmamalıdır Projenin yönetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı maliyetler Seyahatler kalemi altına girmeyen ilave ulaşım masrafları Daha önce öngörülemeyen bir toplantı, fuara katılım masrafı Ofis, kırtasiye ve sarf malzemelerine ilişkin giderler Sigorta ve güvenlik giderleri

68 2. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI Başvuru sırasında, proje bütçesi içerisinde harcama kalemlerinin yanında finansman kaynak planının da sunulması gerekmektedir. Bütçede başvuru sahibinin ve ortaklarının sağlayacakları eş finansman miktarı ile varsa sponsor veya iştirakçilerin sağlayacakları maddi katkı ve Ajanstan talep edilen destek tutarı belirtilmelidir. Tabloda projeye katkı yapacak diğer kurum/kuruluşların katkıları toplam uygun proje maliyetinin yüzdesi cinsinden de hesaplanır. Toplam beklenen finansman kaynakları ve faaliyet bütçesi toplamı aynı olmalıdır.

69 HANGİ BÜTÇE KALEMİ Fuar için araç kiralanması? iso 9001 kalite yönetim sistemi belgesi alınması? Fuar'da stand açılma masrafları? Fuar için İstanbul'a gidilecek, seyahat ve harcırah masrafları? Projenin tanıtım toplantısı yapılması? Kalite kontrol makinesi alınması? Forklift alınması? Kalite kontrol departmanının oluşturulması boya, su-elektrik tesisat, duvar masraflar Yeni tasarladığımız ürün için patent alınması? Broşür tasarlayıp bastırılması? Tasarımda çalışmak üzere dizayner alınması ve maaşının proje süresince verilmesi? Nihai denetim masrafı? 69

70 BUNLARA DİKKAT EDELİM BÜTÇEYİ DOLDURDUKTAN SONRA Bütçedeki sınırlamalara dikkat edilmeli Birim fiyat ve adetlere dikkat edilmeli Başvuru Formunda geçen tüm faaliyetler maliyetlendirilmeli Giderler başka kalemler altında tekrar edilmemeli Bu bütçe ile projenin gerçekleştirilebilir olup olmadığının kontrolü yapılmalı Bütçenin Değerlendirme Tablosu Bölüm 5 soruları doğrultusunda kontrolü yapılmalı

71 71

72 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? 1 KAYS 2 Sistemi üzerinden elektronik olarak başvuru yapılır ve tamamlandıktan sonra Başvuru Formu ve Kapağı Bilgisayarınıza indirilir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz Başvuru Formunun ve Kapak Sayfasının çıktılarını alınır. 3 Başvuru Formunun her sayfası yetkili kişi tarafından paraflanır ve Başvuru Sahibinin Beyanname bölümü imzalanır. 4 Başvuru Formu ve İstenen diğer destekleyici belgeler 1 kırmızı (asıl) 2 mavi (kopya ) dosyaya olacak şekilde 3 suret hazırlanarak koyulur. Ayrıca bilgisayara indirilen başvuru formu bir CD ye aktarılır. 5 6 Dosyalar ve CD bir zarfa konur ve zarfın üzerine daha önce çıktısını aldığınız kapak sayfası yapıştırılır. Bu şekilde hazırlanmış Proje Başvurusu Son Başvuru Tarihinden önce Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerindeki hizmet birimlerinden birine teslim edilerek BAŞVURU TAMAMLANIR. 72

73 BAŞVURU SIRASINDA SUNULACAK BELGELER Başvuru formu Noter onaylı imza sirküleri Ticaret sicil gazetesi örneği Kapasite raporu TSO/ESOB oda kayıt belgesi Son üç yıla ait finansal tabloları Birimmaliyeti10.000TL yiaşan alımlar için teknik şartname ve 2farklı firmadan alınacak proforma faturalar Yapım işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri KAYS beyannamesi Gerçek kişi beyannamesi 73

74 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Programa ilişkin sorular, 28/12/2012 tarihine kadar, teklif çağrısının referans numarası belirtilerek, e-posta adresine iletilebilecektir. Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır. Son Başvuru Tarihi 18 Ocak 2012 Saat: 18.00

75 75

76 UYGULAMA AŞAMASI Yararlanıcı ile Ajans arasında imzalanan sözleşme; Tarafların yükümlülükleri, Raporlama, Maliyetlerin uygunluğu, Muhasebeleştirme, Ödemeler gibi konuları tanımlayan ana dokümandır.

77 UYGULAMA AŞAMASI Sözleşme değişiklikleri iki gruba ayrılmaktadır. Sözleşmede küçük değişiklikler, Bildirim Mektubu Sözleşmede büyük değişiklikler ise Zeyilname ile yapılabilir. Sözleşme değişikliği talebi Proje iyi planlanmadı mı?

78 UYGULAMA AŞAMASI Sözleşme imzalandıktan sonraki 45 gün içerisinde ajans uzmanları tarafından ilk izleme ziyareti gerçekleşecek olup bu izleme ziyaretinde gerçekleşecek diğer izleme ziyaretlerinin programı yapılacaktır. Ajans uzmanları, yararlanıcının sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini belirlemek üzere planlı ziyaretlerin yanı sıra veya anlık izleme ziyaretleri de yapabileceklerdir.

79 UYGULAMA AŞAMASI Sözleşme imza aşamasından sonra yararlanıcıların, sözleşmede belirtilmiş olan, Ajansa belli sürelerde raporlama yapma zorunlulukları vardır. Kanun ile belirlenmiş satın alma usulleri olanlar dışında kalan yararlanıcılar, proje kapsamında alacakları her satın almada Ajansın satın alma kurallarına tabi olacaklardır.

80 UYGULAMA AŞAMASI Ajans, sözleşmede belirtilen destek tutarından daha fazla ödeme yapmayacaktır. Projenin bitiş maliyeti sözleşmede yer alandan daha az olur ise; Ajans ve yararlanıcıdandahaazmiktardaparaharcanmış olur ama daha daha fazla olur ise sözleşmede yer alan miktarın üstündeki kısım yararlanıcının sorumluluğudur. Sözleşmede yer alan Ajans destek miktarı değişkenlik gösterebilir ama kesin olan tek ifade Ajansın verdiği desteğin yüzdesel oranıdır. Yani Ajans, yapacağınız uygun harcamaların her birinde, sözleşmede ifade edilen destek yüzdesi oranında katılacağını taahhüt eder.

81 UYGULAMA AŞAMASI Ajans yararlanıcıya ödemeyi üç aşamada yapacaktır. Ön ödeme; yararlanıcıya avans niteliğinde olup, yararlanıcının proje hesabına, Ajans tarafından blokeli olarak yatırılacaktır. Ajans tarafından blokenin kaldırılması, yararlanıcının bankaya kendine düşen eş-finansman miktarını yatırmasına ve harcamanın gerçekleştiğini belgeleyen destekleyici dökümanları Ajansa sunmasına bağlıdır. Ara ödeme ve nihai ödeme ise hakediş usulüdür. Bu ödemelerin gerçekleşebilmesi, yararlanıcının sunacağı ara ve nihai raporların Ajans tarafından onaylanmasına bağlıdır.

82 UYGULAMA AŞAMASI Yararlanıcı yapacağı tüm ödemelerde proje için açtırmış olacağı hesabı kullanacaktır. Yararlanıcı tarafından proje hesabı dışından, başka hesaplardan, yapılmış olan ödemeler uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir. Yapacağınız harcama ve proje faaliyetlerinde izleme uzmanınıza danışmanız uygunolmayan maliyetlerin minimize olması açısından önem arz etmektedir.

83 UYGULAMA AŞAMASI Yararlanıcı proje başvuru dosyası dahil uygulama sürecindeki tüm evrakları izleme uzmanının belirleyeceği bir dosyalama sistemi ile muhafaza etmek zorundadır. Dosyalama sistemi kontrolünde ortaya çıkacak eksik evrak tespiti veya düzensizlik erken uyarı mekanizmasının devreye girmesine neden olacaktır.

84 UYGULAMA AŞAMASI Yararlanıcı Ajanstan aldığı hibe desteğini gelir olarak muhasebeleştirmek zorundadır. Muhasebeleştirme işlemi yapılmamış projelerin nihai ödemeleri yapılmayacak ve teminatları Ajans tarafından muhasebeleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar verilmeyecektir. Sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren 3 yıl mülkiyeti başkasına devredilemez, rehin ve teminat olarak gösterilemez, başka iş için kullanılamaz.

85