EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması"

Transkript

1 1

2 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar

3 3

4 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı : İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. Uygun Başvuru Sahipleri: KOBİ ler, Gerçek Kişiler Program Bütçesi TL Proje Desteği Azami Destek Oranı : % 50 Asgari Destek TL Azami Destek TL 4

5 YERELDE EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı : TRB1 Bölgesi'nde görece az gelişmiş yörelerde ve kırsal alanda üretimde kapasite artışı, ürün çeşitlendirme ve modernizasyonu destekleyerek bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaktır. Uygun Başvuru Sahipleri: KOBİ ler, Birlikler, Kooperatifler, Gerçek Kişiler Program Bütçesi TL Proje Desteği Azami Destek Oranı : % 50 Asgari Destek TL Azami Destek TL 5

6 6

7 PROJE NEDİR? İHTİYAÇ AMAÇ BÜTÇE İNSAN KAYNAĞI MEKAN ZAMAN ARAÇLAR PLAN Proje bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak tasarlanır. 7

8 PROJE NEDİR? En Çok Görülen Eksiklikler Mevcut durumun yetersiz analizi Proje sahibi kuruluşun konuyla ilgisinin zayıflığı Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin dikkate alınmaması Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları Gerçekçi, ulaşılabilir ve açık olmayan hedefler Sosyo-ekonomik çerçeveyi algılamada yetersizlik Genel Amaçlar ve proje hedefi arasında bağlantı olmaması

9 PROJE DÖNGÜSÜ Proje Fikrinin Belirlenmesi Değerlendirme Proje Fikrinin Analizi Uygulama- İzleme Planlama Finansman

10 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Mevcut Durum Analizi Planlama Sorun Analizi : Ana, ara ve kök sorunların, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, neden-sonuç ilişkisinin kurulması Paydaş Analizi : Projeden olumlu/olumsuz, doğrudan/dolaylı etkilenecek grupların belirlenmesi Hedef Analizi : Sorunlardan hareket ederek hedeflerin belirlenmesi, araç-amaç ilişkisinin kurulması Strateji Analizi : Hedeflerin gerçekleştirilmesi için stratejilerin belirlenmesi Faaliyet Planlaması : Faaliyetlerin sırasının, birbirleriyle olan bağlarının, zamanlamalarının ve sürelerinin belirlenerek planlanması Kaynak Planlaması : Olası giderlerin belirlenerek bütçenin ve diğer kaynakların planlanması Mantıksal Çerçeve Tablosu : Proje yapısının tanımlandığı, içsel mantığının test edildiği, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlandığı tablonun oluşturulması

11 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İhtiyaç ve değiştirilmek istenen durum Başvuru rehberi, literatür taraması, istatistikler, karşılaştırmalı özet bilgiler 2. Kaynak, kısıt ve kapasite 3. Alanın sosyal ve ekonomik göstergeleri 4. Güçlü, zayıf yönler 5. Tehditler ve fırsatlar GZFT Analizi Mevcut durumu somut verilere dayandırmak önem arz etmektedir.

12 MEVCUT DURUM ANALİZİ SORUN ANALİZİ Ana sorun ve buna neden olan sorunların saptanması amaçlı Temel soruna neden olan sorunlar nelerdir? Temel sorunun etkileri nelerdir? Sorunlar arasında neden-sonuç ilişkisi var mı?

13 SORUN ANALİZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

14 Bölge ihracat kapasitesi düşük SONUÇ VİZYON A.Ş. İhracat yapamıyor Ürün kalitesi düşük Çeşitlilik az Pazarlama yetersiz Maliyetler yüksek Kalite sistemi yetersiz Yeni ürün tasarımı az Vergiler yüksek Kalifiye eleman yetersiz Makine/Ekipman eksik veya eski Mevcut ürünlerde model sayısı az Tanıtım eksik Dış pazar tanınmıyor İşçilik ücreti yüksek Lojistik giderleri yüksek Hammadde fiyatları yüksek SEBEP

15 MEVCUT DURUM ANALİZİ HEDEF ANALİZİ NASIL? Sorun ağacındaki problemler pozitif olarak yeniden ifade edilir. Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedefler belirlenir.

16 Bölge ihracat kapasitesi yüksek VİZYON A.Ş. ihracat yapabiliyor Ürün kalitesi yüksek Çeşitlilik yeterli Pazarlama yeterli Maliyetler düşük Kalite sistemi yeterli Kalifiye eleman yeterli Yeni ürün tasarımı yeterli Mevcut ürünlerde model sayısı yeterli Tanıtım yeterli Dış pazar tanınıyor Vergiler düşük İşçilik ücreti düşük Lojistik giderleri düşük Makine/Ekipman yeni ve yeterli Hammadde fiyatları düşük

17 MEVCUT DURUM ANALİZİ STRATEJİ ANALİZİ Maliyetler Zaman Mevcut Kaynaklar/Kapasite Sosyal Kabul Edilebilirlik Diğer Projeleri Tamamlayıcılık Aciliyet

18 Bölge ihracat kapasitesi yüksek VİZYON A.Ş. ihracat yapabiliyor Ürün kalitesi yüksek Çeşitlilik yeterli Pazar ağı yeterli Maliyetler Düşük Kalite sistemi yeterli Elemanlar kalifiye Yeni ürün tasarımı yeterli Mevcut ürünlerde model sayısı yeterli Tanıtım yeterli Dış pazar tanınıyor Vergiler düşük İşçilik ücreti düşük Lojistik giderleri düşük Makine/Ekipman yeni ve yeterli Hammadde fiyatları düşük

19 , MEVCUT DURUM ANALİZİ STRATEJİ ANALİZİ Strateji analizi, genel amaç ve özel amacın belirlenmesinde bize yol gösterir. 1. Genel Amaç Projenin çözümüne katkı sağlayacağı büyük sorun İdeal durumu yansıtır Bir projeyle ulaşılmaz, uzun vadeli TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme, kapasite yoluyla ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ve kalitenin artırılması 2. Özel Amaç Hedef ağacından çözmek istediğimiz temel sorun Proje sonunda kısa sürede ulaşılacak amaç Vizyon A.Ş. nin ihracata başlaması

20 Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması Özel Amaç Vizyon A.Ş. nin ihracata başlaması Beklenen Sonuçlar Faaliyetler

21 PROJEDEN OLUMLU/OLUMSUZ ETKİLENENLER KİMLER??? 21

22 PAYDAŞ ANALİZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ANAHTAR SORULAR Bu sorunun çözümünden en çok (olumlu ya da olumsuz) kim etkilenecek? Bu çözüme en çok kim katkıda bulunabilir, kim karşı çıkabilir? Paydaşlar ne kazanırlar, ne kaybederler? Paydaşlar arasında, olası çatışma ve çözüm önerileri var mı? Paydaşlar sürece kendi katkılarını belirlediler mi?

23 MEVCUT DURUM ANALİZİ PROJE BİTTİĞİNDE DOĞRUDAN ve KISA VADELİ ETKİLENENLER? Hedef Gruplar PROJE BİTTİĞİNDE DOLAYLI ve UZUN VADELİ ETKİLENENLER? Nihai Faydalanıcılar

24 MEVCUT DURUM ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ Yerel Halk Mevcut Personel Aileler Rakipler İşe Yeni Alınan Personel

25 Özel Amacımıza Nasıl Ulaşacağız??? 25

26 FAALİYETLERİN PLANLANMASI PLANLAMA AŞAMASI Ürün kalitesi 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı Ürün çeşitliliği 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı Dış pazar bağlantıları 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Dış pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması Görünürlük 9. Proje tanıtım toplantısı 10. Görünürlük materyallerinin hazırlanması 26

27 FAALİYETLERİN PLANLANMASI PLANLAMA AŞAMASI 1. Faaliyetlerin belirlenmesi 2. Faaliyetlerin süre ve tarihlerinin saptanması 3. Faaliyet sorumlularının saptanması 4. Faaliyet Planı Tablosunun Oluşturulması Zaman Faaliyetler 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay

28 KAYNAK PLANLAMASI PLANLAMA AŞAMASI Projenin faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar Proje faaliyetleri için gerekli kaynakların finansal olarak ifade edilmesi Faaliyetler Maliyet

29 Faaliyetlerin Sonuçları Nelerdir??? 29

30 SONUÇLAR/ÇIKTILAR PLANLAMA AŞAMASI ANA FAALİYETLER BEKLENEN SONUÇLAR 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı 10. Görünürlük materyallerinin hazırlanması 1 Ürün kalitesi artırıldı. 2 Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3 Dış pazar bağlantıları sağlandı. 4 Proje görünürlüğü sağlandı.

31 Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması Özel Amaç Vizyon Tekstil A.Ş. nin ihracata başlaması Beklenen Sonuçlar Faaliyetler 1 Ürün kalitesi artırıldı. 2 Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3 Dış pazar bağlantıları artırıldı. 4 Proje görünürlüğü sağlandı. 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı 10. Görünürlük materyallerinin hazırlanması 31

32 Projenin Önündeki Dış Engeller Nelerdir??? 32

33 PLANLAMA AŞAMASI RİSK ANALİZİ Genel Amaç Özel Amaç Beklenen Sonuçlar Faaliyetler Proje Mantığı TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması Vizyon A.Ş. nin ihracata başlaması 1 Ürün kalitesi artırıldı. 2 Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3 Dış pazar bağlantıları sağlandı. 4 Proje görünürlüğü sağlandı. 1.ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2.Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3.Makine ekipman alımı 4.Yeni ürün tasarımı 5.Yeni model tasarımı 6.Uluslararası fuar katılımı 7.Uluslararası pazar araştırması 8.Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9.Proje tanıtım toplantısı 10.Görünürlük materyallerinin hazırlanması Varsayımlar Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi İşçilik, hammadde fiyatları, pazar durumu, vergi ve kur politikalarının seyrini sürdürmesi. İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması. Finansman ve insan kaynağının sağlanması

34 Genel Amaç Özel Amaç Beklenen Sonuçlar Faaliyetler Proje Mantığı TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması Vizyon Tekstil A.Ş. nin ihracata başlaması 1 Ürün kalitesi artırıldı. 2 Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3 Pazar etkinliği artırıldı. 4 Proje görünürlüğü sağlandı. 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı 10.Görünürlük materyallerinin hazırlanması Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi İşçilik, hammadde fiyatları, pazarın talepyapısı ile vergi ve kur politikalarının mevcut seyrini devam ettirmesi. İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması. Finansman ve insan kaynağının sağlanması 34

35 Projenin Başarısını Nasıl Değerlendireceğiz? 35

36 PLANLAMA AŞAMASI BAŞARI GÖSTERGELERİ VE DOĞRULAMA KAYNAKLARI 1. Genel Amaç Düzeyinde Doğrulama Kaynakları Genel Amaç: TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin geliştirilmesi Gösterge: Proje bittikten sonra 5 yıl içerisinde imalat sanayinin bölge ihracatındaki payının %5artması. Doğrulama Kaynakları: TÜİKkayıtları 2. Proje Amacı Düzeyinde Doğrulama Kaynakları Proje amacının gerçekleştirilmesini kanıtlayabilmelidir. Özel Amaç: Satışların vekarlılığın artırılması Gösterge: Proje bittikten sonra 6 ay içerisinde firma satışlarının %10 unun ihracat olması Doğrulama Kaynakları: Firma bilançosu

37 PLANLAMA AŞAMASI BAŞARI GÖSTERGELERİ VE DOĞRULAMA KAYNAKLARI 3. Sonuçlar Düzeyinde Doğrulama Kaynakları Beklenen 1- Ürün kalitesi artırıldı. Sonuçlar: Gösterge: Doğrulama Kaynakları: 2- Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3- Dış pazar bağlantıları artırıldı. 4- Proje görünürlüğü sağlandı. 1. ISO 9001 kalite sistemi saatlik eğitimle kişisel ve mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi 3. Adet.. Makinesi, 2 Adet makinesi 4. 5 adet yeni ürün 5. Her ürün için yeni 2 model, toplam 40 model 6. Fuar standında firma konusunda bilgilendirilmiş 1500 kişi 7. Dış pazar araştırmasının yapılması broşür 20 afiş 5 pankart 250 ürün katalogu 1000 şapka 2000 kalem 9. Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 75 müşteri 10. Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi İdari raporlar, Yönetim raporları, Satın alma belgeleri, Eğitim kayıtları, Tasarlanan ürün ve modeller, Pazar Araştırması Raporu, Eğitim görenlerle görüşmeler.

38 Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması Proje bittikten sonra 4 yıl içerisinde imalat sanayinin bölge gelirlerindeki payının %5 artması. TÜİK kayıtları Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi Özel Amaç Vizyon Tekstil A.Ş. nin ihracata başlaması Proje bittikten sonra 2 yıl içerisinde firma satışlarının %50, karlılık oranının ise %5 artması Firma bilançosu İşçilik, hammadde fiyatları, pazarı durumu, vergi ve kur politikalarının seyrini sürdürmesi. Beklenen Sonuçlar 1 Ürün kalitesi artırıldı. 2 Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3 Dış pazar bağlantıları artırıldı. 4 Proje görünürlüğü sağlandı. 1. ISO 9001 kalite sistemi saatlik eğitimle kişisel ve mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi 3. Adet.. Makinesi, 2 Adet makinesi 4. 5 adet yeni ürün 5. Her ürün için yeni 2 model, toplam 40 model 6. Fuar standında firma konusunda bilgilendirilmiş 1500 kişi 7. Dış pazar araştırmasının yapılması broşür 20 afiş 5 pankart 250 ürün kataloğu 1000 şapka 2000 kalem 9. Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 75 müşteri 10. Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi İdari raporlar, Yönetim raporları, Satın alma belgeleri, Eğitim kayıtları, Tasarlanan ürün ve modeller, Pazar araştırması raporu, Eğitim görenlerle görüşmeler İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması. Faaliyetler 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı 10.Görünürlük materyallerinin hazırlanması ARAÇLAR (Faaliyetleri uygulamak için gerekli İK ve fiziki kaynaklar) MALİYETLER Finansman kaynağının sağlanması 38

39 BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER KAVRAMLAR NELERDİR??? 39

40 YÖNTEM Proje uygulama yöntemleri ve gerekçeleri Diğer proje ve programlarla ilişkisi Proje takibi ve kurum içindeki değerlendirme prosedürleri Başvuru Sahibi, ortak, iştirakçi ve alt yüklenicilerin rolü ve katılımı Proje yönetimi projede yer alan ekip ve kilit personelin rolü Proje kapsamında kullanılacak temel araç gereçler Dışsal faktörler, riskler ve bunlara yönelik önlem planları

41 ÇARPAN ETKİSİ Projenin sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma olasılığı Finansal ve sosyal anlamda projelenin yaratacağı katma değer Proje, bölgede benzeri başka projelere öncülük edebilecek midir? Gelişecek işbirliği düzeyinin yaratacağı katma değer potansiyeli?

42 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Projeyle oluşan etkinin veya yararın, proje bittikten sonra da sürdürülebilmesi 1. Finansal (Mali) Sürdürülebilirlik Faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek? 2. Kurumsal Sürdürülebilirlik Kurumsal yapınız proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek mi? Proje sonuçları için yerel sahiplenme olacak mı? 3. Politik ve Çevresel Sürdürülebilirlik Projenin Ulusal/Bölgesel politikalarla uyumlu mu? Proje, mevzuatta, davranış kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı? Proje doğal kaynaklar ve çevre dikkate alınmış mı?

43 43

44 BAŞVURU FORMU Başvuru sistemine ilişkin ayrıntılar ve başvuru formu için lütfen adresini ziyaret ediniz. 44

45 PROJE BÜTÇESİ 45

46 PROJE BÜTÇESİ Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması Proje bittikten sonra 5 yıl içerisinde imalat sanayinin bölge gelirlerindeki payının %5 artması. TÜİK kayıtları Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi Özel Amaç Beklenen Sonuçlar Vizyon Tekstil A.Ş. nin ihracata başlaması 1 Ürün kalitesi artırıldı. 2 Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3 Dış pazar bağlantıları artırıldı. 4 Proje görünürlüğü sağlandı. Proje bittikten sonra 2 yıl içerisinde firma satışlarının %50, karlılık oranının ise %5 artması 1.1 ISO 9001 kalite sistemi saatlik eğitimle kişisel ve mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi Adet.. Makinesi, 2 Adet makinesi adet yeni ürün 2.2 Her ürün için yeni 2 model, toplam 40 model 3.1 Fuar standında firma konusunda bilgilendirilmiş 1500 kişi 3.2 Pazar araştırma raporu broşür 20 afiş 5 pankart 250 ürün katalogu 1000 şapka 2000 kalem 4.1 Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 75 müşteri 4.2 Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi Firma bilançosu İdari raporlar, Yönetim raporları, Satın alma belgeleri, Eğitim kayıtları, Tasarlanan ürün ve modeller, Eğitim görenlerle görüşmeler İşçilik, hammadde fiyatları, pazarın talepyapısı ile vergi ve kur politikalarının mevcut seyrini devam ettirmesi. İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması. Faaliyetler 1. Ürün kalitesini artırmak 2. Ürün çeşidini artırmak 3. Pazar etkinliğini artırmak 4 Görünürlük faaliyetleri BU KUTULARDA NE VARDI? ARAÇLAR MALİYETLER Finansman kaynağının sağlanması 46

47 47

48 PROJE BÜTÇESİ Bütçe; proje amacına ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin harcamaları ve sağlanacak kaynakları ortaya koyan ayrıntılı bir mali plandır. 1.Faaliyet Bütçesi ve Gerekçelendirilmesi a) Projenin uygun maliyetleri nelerdir? b) Makine, ekipman, hizmet özellikleri nelerdir? c) Maliyet neden gerekli? d) Maliyetlerin, faaliyetlerle ilgisi nedir? 2.Finansman Kaynakları e) Proje maliyetlerini kim, ne kadarını karşılayacak? 48

49 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Uygun Maliyetler Projede kapsamında görevlendirilecek en az ön lisans mezunu yeni personelin maaşları, ilgili diğer ücret ve maliyetler Yolculuk ve gündelik giderleri Yeni ekipman satın alımları Soğuk zincir ve benzeri süreçleri tamamlayıcı özel nitelikli taşıtlar İnşaat işleri maliyetleri Nihai Denetim maliyetleri (Ajans destek miktarı TL yi aşıyorsa) Tanıtım ve görünürlük maliyetleri Proje hazırlanması ve uygulanması kapsamındaki danışmanlık giderleri

50 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU ÖZEL KISITLAR İnsan kaynakları harcamaları toplamı, Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %25 ini, Başka bir hibe programı ya da teşvik Yapım işleri harcamaları toplamı Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %30'unu kapsamında desteklenen harcamalar uygun Proje hazırlanması kapsamındaki danışmanlık giderleri, Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %1 ini, proje uygulama dönemi danışmanlık giderleri ise %2 sini aşamaz. maliyet değildir!!! 50

51 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Miktar Kısıtlı Uygun Maliyetler için Örnek Yapım(inşaat) işleri harcamaları toplamı mali destek tutarının %30 unu geçemez. Uygun Maliyet Toplamı(Bütçe) Hibe Oranı Hibe Miktarı Maksimum İnşaat % % % Miktar kısıtlı maliyetlerde, Ajanstan istenen destek miktarı belirleyici rol oynar. 51

52 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Uygun Olmayan Maliyetler Borçlar; Faiz borcu, zarar veya borç karşılıkları Hali hazırda başka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri İşletmelerin sözleşme öncesinde istihdam ettiği personelin maaşı İkinci el ekipman satın alma giderleri Araba ve traktör satın alma giderleri KDV (Katma Değer Vergisi) Proje ortağı ya da iştirakçiden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler Üretimde kullanılacak hammadde maliyeti Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş harcamalar 52

53 1. FAALİYET BÜTÇESİ Toplam 7 bütçe başlığı (ara ve genel toplam hariç) bulunmaktadır. Maliyetler bu başlıklar altına dağıtılmalıdır. 1.İnsan Kaynakları 2.Seyahat 3.Ekipman ve Malzeme 4.Yerel Ofis Maliyetleri 5.Diğer Maliyetler, Hizmetler 6.Diğer 7.Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1 den 5 e kadar) 8.İdari Maliyetler (7 nin Maksimum %2 si) 9.Toplam Uygun Proje Maliyeti(7+8)

54 1. FAALİYET BÜTÇESİ 1. İnsan Kaynakları Proje kapsamında istihdam edilecek yeni personelin brüt maliyeti (maaş + sosyal sigorta + vergi) Maaşlarda alt limit, brüt asgari ücret olmalıdır. Maaşlar için piyasa koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru sahibinin hizmet alımı yolu ile yaptıracağı işlerde görev alan personelin maaşı insan kaynakları maliyetleri içinde gösterilemez.

55 1. FAALİYET BÜTÇESİ 1. İnsan Kaynakları Günde 8 saat çalışma, tam zamanlı kabul edilir. Kısmi zamanlı personel için, çalıştığı zaman yüzde (%) olarak gerekçelendirme sütununda belirtilir. Projede kimlerin görev yapacağı bilinmiyorsa, uygun personel bulmanın ve göreve başlatmanın alacağı zaman göz önünde bulundurulmalı ve proje faaliyetleri ile bütçesi buna uygun şekilde düzenlenmelidir.

56 1. FAALİYET BÜTÇESİ 1. İnsan Kaynakları Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dâhilinde muhtelif giderleri kapsar. Harcırah ve maaş giderleri yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdikleri tutardan ya da piyasa tutarından fazla olmamalıdır. Gündelik giderleri yurt içi 75 TL yi, yurt dışı 200 TL yi aşamaz.

57 1. FAALİYET BÜTÇESİ 1. İnsan Kaynakları Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Gerekçesi Bütçe Başlığı 1. İnsan Kaynakları Bütçe Maddesi 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar) Teknik Yeni Satırlar Projenin dış ticaret Proje Koordinatörü Aylık ,00 deneyimli bir tekstil mühendisi ,00 tarafından koordine edilme zorunluluğu Teknik Personel (3 personel, toplam 4 ay) Aylık ,00 Proje yürütülürken ihtiyaç olan ,00 projelendirme faaliyetleri İdari /Destek Personeli Muhasebeci Aylık 8 600, ,00

58 1. FAALİYET BÜTÇESİ 2. Seyahat Uluslararası Seyahat : Proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına çıkış gereken projede görevli kişilerin ulaşım masrafları karşılanır. Yerel Ulaşım :Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat harcamaları karşılanabilir Seyahat harcamaları için hareket yeri, gidilecek yer ve ulaşım aracı belirtilir. (uçak, taksi, otobüs vs.) Bütçede belirtilen seyahatlerin başvuru formunda da açıklanarak gerekçelendirilmesi gerekir.

59 1. FAALİYET BÜTÇESİ 2. Seyahat Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Gerekçesi 2. Seyahat 2.1. Yurt dışı seyahat Ankara - Stockholm Seyahati 2.2 Yurt içi seyahat Gidiş-Dönüş 2 420,00 840,00 Projemizin yurtdışı fuarında tanıtımı sağlanacaktır 2 kişi gidiş-dönüş Bingöl Ankara Seyahati Gidiş-Dönüş 2 80,00 160,00 Projemiz yürütülmesi aşamasında 2 uzman yerinde inceleme yapacaktır. 2 kişi gidiş dönüş Seyahat Alt Toplamı 920,00

60 1. FAALİYET BÜTÇESİ 3. Ekipman-Malzeme Ekipman masraflarına nakliye ve montaj bedelleri dahil Maliyeti TL yi geçen mal ve ekipman için 2 adet proforma fatura, teknik şartname. Teknik şartname maddeler halinde ve anlaşılır olmalı, faturalarla aynı mantık sırası çerçevesinde birimler ve miktarlar belirtilmelidir.

61 1. FAALİYET BÜTÇESİ 3. Ekipman-Malzeme Giderler Birim Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet Gerekçe 3. Ekipman ve Malzeme 3.1 Araç satın alımı veya kiralanması 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı 3.3 Makineler, araçlar Kalite Kontrol Makinesi adet , ,00 Hatalı ürün iadelerini azaltmak ve müşteri memnuniyeti artırmak Pantolon Cep Ağızı Kırma Otomatı adet , ,00 Günümüzün modasına ve kalitesine uygun ürün üretme ihtiyacı Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı ,00 61

62 1. FAALİYET BÜTÇESİ 4. Yerel Ofis Maliyetleri 4.1 Araç maliyetleri 4.2 Ofis kirası 4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri 4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)

63 1. FAALİYET BÜTÇESİ 5. Diğer Maliyetler, Hizmetler Yayınlar, etüd, araştırma, denetim, değerlendirme, tercüme, inşaat ve kontrolörlük işleri veya konferans, seminer maliyetleri gibi hizmetin tamamen ihale edileceği maliyetler burada belirtilir. Tanıtım ve Görünürlük Maliyetleri tanıtım faaliyetleri altında gösterilir.

64 1. FAALİYET BÜTÇESİ 5. Diğer Maliyetler, Hizmetler Talep edilen destek miktarı TL'yi geçiyorsa veya Fırat Kalkınma Ajansı tarafından talep edilirse Yeminli Mali Müşavirler Odası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi ne mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan proje hesaplarına ilişkin bir dış denetim raporunun proje sonunda nihai ödeme talepleriyle birlikte sunulması gerekmektedir. Başvuru Sahibinden istenen teminat masrafları, uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

65 1. FAALİYET BÜTÇESİ Maliyetler Birim Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet Gerekçesi 5. Diğer maliyetler,hizmetler 5.1 Yayınlar Eğitim Kitapçığı adet 30 4,00 120,00TL Verilmesi planlanan eğitimlerde kullanılmak üzere 5.2 Etüd, araştırma 5.3 Denetim maliyetleri 5.4 Değerlendirme maliyetleri 5.5 Tercüme, tercümanlar 5.6 Mali hizmetler 5.7 Konferans/seminer maliyetleri 5.8 Tanıtım faaliyetleri 5.9.İnşaat İşleri Kontrolörlük işleri ve diğer

66 1. FAALİYET BÜTÇESİ 6. Diğer Önceki başlıklar altında bütçelenemeyen ancak doğrudan proje uygulaması ile ilgili maliyetler bu başlık altında bütçelendirilir. Eğitim, danışmanlık gibi hizmet alım maliyetleri bu başlık altında bütçelendirilmelidir.

67 1. FAALİYET BÜTÇESİ 8. İdari Maliyetler İdari maliyetler dışındaki uygun maliyetlerin %2 sini aşmamalıdır Projenin yönetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı maliyetler Seyahatler kalemi altına girmeyen ilave ulaşım masrafları Daha önce öngörülemeyen bir toplantı, fuara katılım masrafı Ofis, kırtasiye ve sarf malzemelerine ilişkin giderler Sigorta ve güvenlik giderleri

68 2. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI Başvuru sırasında, proje bütçesi içerisinde harcama kalemlerinin yanında finansman kaynak planının da sunulması gerekmektedir. Bütçede başvuru sahibinin ve ortaklarının sağlayacakları eş finansman miktarı ile varsa sponsor veya iştirakçilerin sağlayacakları maddi katkı ve Ajanstan talep edilen destek tutarı belirtilmelidir. Tabloda projeye katkı yapacak diğer kurum/kuruluşların katkıları toplam uygun proje maliyetinin yüzdesi cinsinden de hesaplanır. Toplam beklenen finansman kaynakları ve faaliyet bütçesi toplamı aynı olmalıdır.

69 HANGİ BÜTÇE KALEMİ Fuar için araç kiralanması? iso 9001 kalite yönetim sistemi belgesi alınması? Fuar'da stand açılma masrafları? Fuar için İstanbul'a gidilecek, seyahat ve harcırah masrafları? Projenin tanıtım toplantısı yapılması? Kalite kontrol makinesi alınması? Forklift alınması? Kalite kontrol departmanının oluşturulması boya, su-elektrik tesisat, duvar masraflar Yeni tasarladığımız ürün için patent alınması? Broşür tasarlayıp bastırılması? Tasarımda çalışmak üzere dizayner alınması ve maaşının proje süresince verilmesi? Nihai denetim masrafı? 69

70 BUNLARA DİKKAT EDELİM BÜTÇEYİ DOLDURDUKTAN SONRA Bütçedeki sınırlamalara dikkat edilmeli Birim fiyat ve adetlere dikkat edilmeli Başvuru Formunda geçen tüm faaliyetler maliyetlendirilmeli Giderler başka kalemler altında tekrar edilmemeli Bu bütçe ile projenin gerçekleştirilebilir olup olmadığının kontrolü yapılmalı Bütçenin Değerlendirme Tablosu Bölüm 5 soruları doğrultusunda kontrolü yapılmalı

71 71

72 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? 1 KAYS 2 Sistemi üzerinden elektronik olarak başvuru yapılır ve tamamlandıktan sonra Başvuru Formu ve Kapağı Bilgisayarınıza indirilir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz Başvuru Formunun ve Kapak Sayfasının çıktılarını alınır. 3 Başvuru Formunun her sayfası yetkili kişi tarafından paraflanır ve Başvuru Sahibinin Beyanname bölümü imzalanır. 4 Başvuru Formu ve İstenen diğer destekleyici belgeler 1 kırmızı (asıl) 2 mavi (kopya ) dosyaya olacak şekilde 3 suret hazırlanarak koyulur. Ayrıca bilgisayara indirilen başvuru formu bir CD ye aktarılır. 5 6 Dosyalar ve CD bir zarfa konur ve zarfın üzerine daha önce çıktısını aldığınız kapak sayfası yapıştırılır. Bu şekilde hazırlanmış Proje Başvurusu Son Başvuru Tarihinden önce Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerindeki hizmet birimlerinden birine teslim edilerek BAŞVURU TAMAMLANIR. 72

73 BAŞVURU SIRASINDA SUNULACAK BELGELER Başvuru formu Noter onaylı imza sirküleri Ticaret sicil gazetesi örneği Kapasite raporu TSO/ESOB oda kayıt belgesi Son üç yıla ait finansal tabloları Birimmaliyeti10.000TL yiaşan alımlar için teknik şartname ve 2farklı firmadan alınacak proforma faturalar Yapım işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri KAYS beyannamesi Gerçek kişi beyannamesi 73

74 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Programa ilişkin sorular, 28/12/2012 tarihine kadar, teklif çağrısının referans numarası belirtilerek, e-posta adresine iletilebilecektir. Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır. Son Başvuru Tarihi 18 Ocak 2012 Saat: 18.00

75 75

76 UYGULAMA AŞAMASI Yararlanıcı ile Ajans arasında imzalanan sözleşme; Tarafların yükümlülükleri, Raporlama, Maliyetlerin uygunluğu, Muhasebeleştirme, Ödemeler gibi konuları tanımlayan ana dokümandır.

77 UYGULAMA AŞAMASI Sözleşme değişiklikleri iki gruba ayrılmaktadır. Sözleşmede küçük değişiklikler, Bildirim Mektubu Sözleşmede büyük değişiklikler ise Zeyilname ile yapılabilir. Sözleşme değişikliği talebi Proje iyi planlanmadı mı?

78 UYGULAMA AŞAMASI Sözleşme imzalandıktan sonraki 45 gün içerisinde ajans uzmanları tarafından ilk izleme ziyareti gerçekleşecek olup bu izleme ziyaretinde gerçekleşecek diğer izleme ziyaretlerinin programı yapılacaktır. Ajans uzmanları, yararlanıcının sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini belirlemek üzere planlı ziyaretlerin yanı sıra veya anlık izleme ziyaretleri de yapabileceklerdir.

79 UYGULAMA AŞAMASI Sözleşme imza aşamasından sonra yararlanıcıların, sözleşmede belirtilmiş olan, Ajansa belli sürelerde raporlama yapma zorunlulukları vardır. Kanun ile belirlenmiş satın alma usulleri olanlar dışında kalan yararlanıcılar, proje kapsamında alacakları her satın almada Ajansın satın alma kurallarına tabi olacaklardır.

80 UYGULAMA AŞAMASI Ajans, sözleşmede belirtilen destek tutarından daha fazla ödeme yapmayacaktır. Projenin bitiş maliyeti sözleşmede yer alandan daha az olur ise; Ajans ve yararlanıcıdandahaazmiktardaparaharcanmış olur ama daha daha fazla olur ise sözleşmede yer alan miktarın üstündeki kısım yararlanıcının sorumluluğudur. Sözleşmede yer alan Ajans destek miktarı değişkenlik gösterebilir ama kesin olan tek ifade Ajansın verdiği desteğin yüzdesel oranıdır. Yani Ajans, yapacağınız uygun harcamaların her birinde, sözleşmede ifade edilen destek yüzdesi oranında katılacağını taahhüt eder.

81 UYGULAMA AŞAMASI Ajans yararlanıcıya ödemeyi üç aşamada yapacaktır. Ön ödeme; yararlanıcıya avans niteliğinde olup, yararlanıcının proje hesabına, Ajans tarafından blokeli olarak yatırılacaktır. Ajans tarafından blokenin kaldırılması, yararlanıcının bankaya kendine düşen eş-finansman miktarını yatırmasına ve harcamanın gerçekleştiğini belgeleyen destekleyici dökümanları Ajansa sunmasına bağlıdır. Ara ödeme ve nihai ödeme ise hakediş usulüdür. Bu ödemelerin gerçekleşebilmesi, yararlanıcının sunacağı ara ve nihai raporların Ajans tarafından onaylanmasına bağlıdır.

82 UYGULAMA AŞAMASI Yararlanıcı yapacağı tüm ödemelerde proje için açtırmış olacağı hesabı kullanacaktır. Yararlanıcı tarafından proje hesabı dışından, başka hesaplardan, yapılmış olan ödemeler uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir. Yapacağınız harcama ve proje faaliyetlerinde izleme uzmanınıza danışmanız uygunolmayan maliyetlerin minimize olması açısından önem arz etmektedir.

83 UYGULAMA AŞAMASI Yararlanıcı proje başvuru dosyası dahil uygulama sürecindeki tüm evrakları izleme uzmanının belirleyeceği bir dosyalama sistemi ile muhafaza etmek zorundadır. Dosyalama sistemi kontrolünde ortaya çıkacak eksik evrak tespiti veya düzensizlik erken uyarı mekanizmasının devreye girmesine neden olacaktır.

84 UYGULAMA AŞAMASI Yararlanıcı Ajanstan aldığı hibe desteğini gelir olarak muhasebeleştirmek zorundadır. Muhasebeleştirme işlemi yapılmamış projelerin nihai ödemeleri yapılmayacak ve teminatları Ajans tarafından muhasebeleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar verilmeyecektir. Sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren 3 yıl mülkiyeti başkasına devredilemez, rehin ve teminat olarak gösterilemez, başka iş için kullanılamaz.

85

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması 1 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar 2014 GÜÇLÜ ALTYAPI

Detaylı

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ LER MALİ DESTEK PROGRAMI - BÜTÇE Bütçe formları doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir; 1. Bütçeye yazılan tüm

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B)

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) GÜNDEM Maliyetlerin Uygunluğu Bütçe Formu (EK B) Faaliyet Bütçesi (EK B-1) Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2) Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK B-3) 2 MALĠYETLERĠN

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu Referans Numarası: Başvuru tamamlama işlemi yapıldıktan sonra oluşturulacaktır. Başvuru Sahibinin Adı: Projenin Adı: Deneme Başvuru

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir?

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? Bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağıtılacağını gösteren bir sistematiktir. Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile

Detaylı

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 1 FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ 8.500.000 TL ÜRETİMDE ODAK ALANLAR 5.000.000 TL TOPLAM HİBE TUTARI : 13.500.000 TL ÖNGÖRÜLEN PROJE HACMİ: 25.000.000 TL 2 FKA 2014 MALİ DESTEK

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETĠMĠ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETĠMĠ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETĠMĠ ĠÇĠNDEKĠLER PROJE NEDĠR? MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 1. Sorun Analizi 2. Hedef Analizi 3. Strateji Analizi 4. Paydaş Analizi PLANLAMA AġAMASI 1. Faaliyet ve Zaman Planlaması 2. Kaynak Planlaması

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI EĞĐTĐM TOPLANTISI Ocak-Şubat 200 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Bütçe Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile Kalkınma Ajansları tarafından

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. EĞİTİM TOPLANTISI Ocak 2011

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. EĞİTİM TOPLANTISI Ocak 2011 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI EĞİTİM TOPLANTISI Ocak 2011 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Bütçe Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile Kalkınma Ajansları tarafından kullanılan

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ SLAYT 1 (Proje Bütçesi) BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan AB Hibe Programları için Bütçe Hazırlama Eğitim Modülüne Hoş geldiniz. Bu eğitim modülü çerçevesinde

Detaylı

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması NİHAİ FORMU Destek Programı: Destek Sözleşme : Proje Adı: Yararlanıcının Adı: Rapor Adı: Rapor Dönemi: Yararlanıcının Adresi: Doğrudan Faaliyet Desteği TR82/16/DFD/0009 İSTANBUL VE BURSA' DA İLİMİZİ TANITALIM,

Detaylı

Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1

Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Giderler 0 1. İnsan Kaynakları 0 1.1 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar, yerel personel)3 0 1.1.1 Teknik Aylık 12 700

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2016, Ankara

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2016, Ankara MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2016, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe Bölümü

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı 03.08.2011 Toplantı İçeriği Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Başvuru Formu Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve ve Uygulaması Proje Tanımı Başvuru Sahibi ve Başvuru Süreci

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 1 PROGRAMIN GENEL AMACI İstihdamın ve refah seviyesinin artırılması için girişimciliği ve yatırımları teşvik ederek İşletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması için, yenilikçilik ve teknoloji kullanımına

Detaylı

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS DİCLE KALKINMA AJANSI 00 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU Belediyeler, sosyal sigorta prim borçları olması halinde proje başvurusu

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Proje Programından Kimler Faydalanabilir? Program, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan

Detaylı

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 ÖNEMLİ UYARI İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuruda bulunacak

Detaylı

Proje Hazırlama Eğitimi Sunumu 10.04.2015

Proje Hazırlama Eğitimi Sunumu 10.04.2015 Proje Hazırlama Eğitimi Sunumu 10.04.2015 Sunum İçeriği Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Başvuru Formunun Doldurulması Bütçenin Doldurulması Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Evraklar KAYS 10.04.2015 2 Mantıksal

Detaylı

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu 5 1.1. Danışmanlık Desteği 2. Yararlanıcı İmza sirküleri, 3. Danışmanlık hizmetinin; şirket statüsündeki danışman kuruluşlar tarafından verilmesi durumunda, kuruluş adına imza atmaya yetkili kişiye ait

Detaylı

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI TR82-2011-KOBİ TR82-2011-ÇTA SUNUM İÇERİĞİ Yasal Çerçeve 2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Dönemi Sözleşme

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Güney Marmara Kalkınma Ajansı TR22/11/İY01 - İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı NİHAİ RAPOR Proje Adı : Sözleşme Numarası : BALIKESİR DEN DÜNYAYA AÇILMAK İSTEYEN MOBİLYALAR SN.TR22.11.İY01.0027

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı: 10.000.000 TL 2011

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB 1512-BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB 1512-BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul Programın Amacı: Nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı TRAKYA KALKINMA AJANSI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı Gündem Mali Destek Yasal Çerçeve 5449 Sayılı Kanun Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Destek Yönetim Kılavuzu

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM)

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU KILAVUZU İçindekiler GİRİŞ... 3 GENEL BİLGİLER... 4 YATIRIMCI

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Toplam proje bütçesinin sınırları ile en düşük ve en yüksek bütçe miktarları nelerdir? Başvuru Rehberinin 1.3. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak bölümünde

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, Bütçe - faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren

Detaylı

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE Çağrı Esaslı Tematik Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğumuz projenin e herhangi bir yükümlülük getirmeyeceği ve tarafımıza herhangi bir talep hakkı doğurmayacağını,

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 2 Planlama Aşaması MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 1. Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması 2. Süre ve Faaliyet Planlaması 3. Bütçeleme Mantıksal Çerçeve Matrisi 3 Proje Mantığı

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI 2 EKLER; EK A: DESTEK BAŞVURU FORMU (WORD FORMATINDA) EK B: BÜTÇE (EXCEL FORMATINDA B1-B2-B3) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE EK D: PROJEDE YER ALAN KİLİT PERSONELİN

Detaylı

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr Proje Bütçelendirme Rıfat Ünal Sayman Bütçe - Tanım Mali kaynakları planlanan hedeflere sistematik olarak bağlamanın aracı. En basit anlamıyla bütçe, belli bir gelecek dönem için beklenen gelir ve giderleri

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY Proje Uygulama Rehberi Sözleşme yönetimi Sözleşme yükümlülükleri Satın alma kuralları Projelerin izleme çerçevesi Sözleşmelerin Yönetimi Sözleşme; Tarafların yükümlülükleri Raporlama Maliyetlerin uygunluğu

Detaylı

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014 2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi 18 Temmuz 2014 2/45 Harcamalarımızda hangi kurallara tabiyiz? SATIN ALMA YÖNTEMİ Harcamaları bir kanuna bağlanmış yararlanıcılar Harcamaları hiçbir kanun

Detaylı

Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması. Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması Sayfa 1/22

Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması. Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması Sayfa 1/22 Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması Sayfa 1/22 1. Hibe Başvuru Rehberi Başvuru Rehberi tüm bilgileri içerir MFİB Yararlanıcı Kuruluş www.mfib.gov.tr www.deltur.cec.eu.int

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama Bütçe Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, - faaliyetler

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME Başvuru Sahibi Program Özeti İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP Gerçek kişiler hariç tüm işletmeler OSB ler, üniversiteler, araştırma merkezleri/enstitüler,

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM)

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU KILAVUZU İçindekiler GİRİŞ... 3 GENEL BİLGİLER... 4 YATIRIMCI

Detaylı

Destek Türü Üst Limit Destek Oranları

Destek Türü Üst Limit Destek Oranları KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI Bu program ile; Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI Son Başvuru: 15 Mayıs 2015 Saat:17:00 Ar-Ge ve Proje Birimi 2015 1. Proje Hazırlamaya Başlamadan Önce: 1. Proje Teklif

Detaylı

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği DAYANAK 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı 2014-2023 Bölge Planı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu PROGRAMIN AMACI Yatırım teşvik uygulamaları

Detaylı

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK ii PROJE YAZIM KILAVUZU iii ÖNCÜ Fon & Proje Danışmanlık AB Fonları için Proje Yazım Kılavuzu Birinci Basım: Mart 2007, İstanbul Derleyen: Fatih

Detaylı

TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı

TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı 1 2 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı TRB1 Bölgesi nde; mevcut turizm ürünlerinin geliştirilmesi, alternatif turizm olanaklarının oluşturulması, hizmet kalitesinin artırılması, turizm faaliyetlerinin

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

Proje bütçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken üç aşama vardır:

Proje bütçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken üç aşama vardır: 1 Proje bütçesi, bir projenin mali kaynaklarını, bu kaynakların nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren bir tablodur. Proje bütçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI Sunum Planı İstanbul Kalkınma Ajansı ve Bölge Planı 2016 Yılı Mali Destek Programları Girişimcilik Mali Destek Programı Uygunluk

Detaylı

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Amaçlar Programların amaçları nelerdir? Programların öncelikleri nelerdir? Uygunluk Kriterleri Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler-faaliyetler uygun kabul edilir? Başvuru Süreci Değerlendirme

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI YARARLANICI MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI YARARLANICI MEMNUNİYET ANKETİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI YARARLANICI MEMNUNİYET ANKETİ Amaç: KUZKA 2011 Yılı KOBİ Mali Destek Programı ndan yararlanan proje sahiplerinin proje süreci

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) BİGG 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) İş Planı Tahmini Maliyet Formları Teknogirişim Sermaye Desteği Sermaye Desteği + Proje Desteği

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

Referans No: TR62-13-DFD

Referans No: TR62-13-DFD 2013 1 Referans No: TR62-13-DFD 1 2 3 4 5 6 7 8 2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Referans Numarası : TR62-13-DFD Başvuru Formu Referans No: TR62-13-DFD Başvuru Kodu *ÇKA tarafından doldurulacaktır.

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI BAŞVURUMU NASIL HAZIRLARIM?

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI BAŞVURUMU NASIL HAZIRLARIM? DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI BAŞVURUMU NASIL HAZIRLARIM? Mali Destek Programı Nedir? Mali Destek Programı; aynı genel amaçları paylaşan küçük ölçekli projeleri seçmek ve finanse etmek için oluşturulan

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR-2

DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR-2 DİCLE KALKINMA AJANSI 0 MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR- BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU Küçük Sanayi Sitesi'nde İl Özel İdaresi olarak lastik

Detaylı

YENİ YMM RAPORU FORMATI

YENİ YMM RAPORU FORMATI YENİ YMM RAPORU FORMATI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) SÜRECİNDE FAYDALANICI HARCAMASINI YAPTIĞI TUTAR KADAR ÖDEME ALABİLECEKTİR BELİRLENEN SÜREDE KULLANILMAYAN TUTAR AB BÜTÇESİNE İADE EDİLECEKTİR MALİ

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA İÇERİK 1 2 3 4 TEMEL BİLGİLER GENEL KURALLAR REHBER DOKÜMANLAR ÇAĞRI BAŞLIKLARI 5 BAŞVURU SÜRECİ 6 DEĞERLENDİRME

Detaylı

TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ

TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ 10 Temmuz 2015 GÜNDEM 2015 Teklif Çağrısı Başvuru ve Değerlendirme Süreci Sözleşme Süreci Uygulama Süreci Talep Edilen Evraklar Sözleşme ve Ekleri İmzalama Takvimi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. Dernek ve Vakıflar için son başvuru tarihinden 3 ay önce kurulmuş olma

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı