ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. AYŞE KAYAPINAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. AYŞE KAYAPINAR"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. AYŞE KAYAPINAR Eğitim Bilgileri: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Ankara Üniversitesi 1996 Yüksek Lisans Tarih Ankara Üniversitesi 1998 Doktora Tarih Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales/Fransa 2004 Doçent Tarih Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2009 Yüksek Lisans Tez Başlığı Bulgaristan da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998) Doktora Tez Başlığı Le sancak ottoman de Vidin du XVe à la fin du XVIe siècle, (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2004) İş Tecrübesi: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih 1997 Arş. Gör. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 1998 Yrd. Doç. Dr. Doç. Dr. Doç. Dr. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih İdari Görevler: Görevi Görev Yeri Yıl Başkan Yrd.lığı

2 Diğer Görevler Görevi Görev Yeri Yıl Erasmus Koordinatörlüğü Erasmus Koordinatörlüğü Eserler: A) Kitaplar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ) 2008 : Bolu Livâsı Senesi Salnâmesi (Giriş-Metin-Tıpkıbasım-Dizin), haz. Nermin KILIÇ, Ayşe KAYAPINAR, Bilge KAYA, Fahri KILIÇ, Levent KAYAPINAR, Ankara 2008, 1600 sayfa. 2) 2011 : Le sancak ottoman de Vidin du XV e à la fin du XVI e siècle, İstanbul: ISISpress ) 2013 : Yakınçağ Avrupa Tarihi, ed. Ayşe KAYAPINAR, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, B) Makaleler 1) 2003 : Türkiye-Bulgaristan İlişkilerinin Bulgaristan da Yaşayan Türkler Açısından Değerlendirilmesi, Stratejik Araştırmalar Dergisi, sayı 2 (2003), s ) 2004 : İki Balkan Şehri Tırnova ve Vidin de Türkler (Bulgar Çarlığından Osmanlı İmparatorluğuna), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Journal of Social Sciences, Cilt , sayı 9, s ) 2005 : Kuzey Bulgaristan da Gazi Mihaloğulları Vakıfları (XV.-XVI. Yüzyıl), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Journal of Social Sciences, c /sayı 10, s ) 2009 : La circonscription de Varna et sa région au XVI e siècle, Études balkaniques, Cahiers Pierre Belon (La culture ottomane dans les Balkans), sayı 16 (Paris 2009), s ) 2009 : XVI. Yüzyılda Dobruca Yöresinde Gayr-i Sünnî İslam ın İzleri, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, sayı 1 (Almanya, Yaz 2009), s ) 2010 : Balkanlarda Karıştırılan İki Bektaşi Zaviyesi: XV.-XVI. Yüzyılda Osman Baba ve Otman Baba Tekkeleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, sayı 55 (Yaz 2010), s (L. Kayapınar ile birlikte). 7) 2013 : Voynuk, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 43, İstanbul 2013, s C) Kitap Bölümleri 1) 2002 : Tuna Bulgar Devleti ( ), Türkler, ed. H. C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca, c. 2, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s ) 2002 : Kumanlar ve İkinci Bulgar Devleti ( ), Türkler, ed. H. C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca, c. 2, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s ) 2002 : The Danube Bulgar State, The Turks, vol. I, Ankara 2002, s ) 2004 : Les îles ottomanes du Danube au XVI e siècle, Insularités ottomanes, sous la direction de Nicolas Vatin et Gilles Veinstein, Paris, 2004, s ) 2006 : Bulgarların Balkanlara Göçü ve Tuna Bulgar Devleti, Balkanlar El Kitabı, derleyen Osman Karatay Bilgehan A. Gökdağ, Çorum 2006, s ) 2006 : 2. Bulgar Krallığı, Balkanlar El Kitabı, derleyen Osman Karatay Bilgehan A. Gökdağ, Çorum 2006,

3 7) 2006 : Ortaçağ da Sırplar ve Devletleri, Balkanlar El Kitabı, derleyen Osman Karatay Bilgehan A. Gökdağ, Çorum 2006, (Levent Kayapınar ile birlikte) 8) 2007 : Tyurki v Tırnovo i Vidin (ot kraya na XII do XVI v.) [Tırnova ve Vidin de Türkler (XII. Yüzyılın Sonundan XVI. Yüzyıla)], İstoriyata i knigite kato priyatelstvo. Sbornik v pamet na Mitko Laçev, yay. haz. Nadya Danova, Svetlana İvanova, Hristo Temelski, Sofya 2007, s ) 2007 : Ta Ottomanika Engrafa tis Bibliothikis tis Dimitsanas (Yunanca, Dimitsana Kütüphanesindeki Osmanlı Belgeleri), Gortiniaka, c. IV (Atina, 2007), s (L. Kayapınar ile birlikte). 10) 2007 : Les filorici dans la région timoko-danubienne à l'époque ottomane (XV e -XVI e siècles), Enjeux politiques, économiques et militaires en mer Noire (XIVe-XXIe siècles), études à la mémoire de Mihail Guboglu, sous la direction de : Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu, Musée de Braïla-Editions Istros, Braïla, 2007, s ) 2010 : Balkanlar'da Mihaloğullarına Tâbi Akıncıların Bektaşilikle Bağlantısına Dair Onomastik ve Toponomik Bir Araştırma, Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli, Ankara 2010, s ) 2011 : Bizans Tarihine Genel Bir Bakış, Bizans Tarihi, ed. Levent Kayapınar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011, s ) 2011 : Bizans ve Kuzeyli Türk Komşuları ( Yüzyıl), Bizans Tarihi, ed. Levent Kayapınar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011, s ) 2012 : Bulgar Tarihçilerinin Komplo Teorilerinden Örnekler ve Bunların Bulgaristan'daki Türk Azınlığına Etkileri, 89 Göçü. Bulgaristan'da Azınlık Politikaları ve Türkiye'ye Zorunlu Göç, ed. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu, Mehmet Hacısalihoğlu, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) & Balkanlar Medeniyet Merkezi (BALMED), 2012, s ) 2012 : İstanbul un Fethinden Augsburg Antlaşması na Kadar Avrupa Tarihi ( ), Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi, ed. Levent Kayapınar-Erhan Afyoncu, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012, s ) 2012 : Osmanlı Öncesi Balkanlar ı Anlamak, Balkanlar da Siyaset, ed. Şaban H. Çalış-Birgül Demirtaş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s ) 2013 : Osmanlı Döneminde Bulgaristan da Sücaaddin Veli Ocağı na Bağlı Köyler, Anadolu ve Balkanlarda Sücaaddin Veli nin Yeri ve Önemi, Eskişehir 2013, s (Levent Kayapınar ile birlikte) 18) 2013 : Bulgaristan da Osmanlı Hakimiyetinin Kurulması. Dönemlendirme Sorunu ve İskan, Türk Tarihinde Balkanlar, ed. Zeynep İskefyeli, M. Bilal Çelik, Serkan Yazıcı, c. I, Sakarya 2013, s ) 2013 : I. Dünya Savaşı Öncesi Avrupa ( ), Yakınçağ Avrupa Tarihi, ed. Ayşe Kayapınar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013, s D) Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler D1) Basılan Bildiriler 1) 2006 : The Gazi Mihaloğulları Wakfs in Nothern Bulgaria (15 th -16 th ), Proceedings of the Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans, Tirana, Albania, 4-7 December 2003, İstanbul 2006, s ) 2010 : XVI-XVII. Yüzyıllarda Aşağı Tuna Bölgesinde İltizam Sisteminin Uygulanması, Birinci İktisat Tarihi Kongresi Tebliğleri, c. 2, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Ekonomik ve Sosyal Tarih Yayınları, 2010, s (Levent Kayapınar ile birlikte)

4 3) 2010 : Fransız Arşiv Belgelerine Göre XIX. Yüzyılda Aşağı Güney Tuna Havzasında Osmanlı Savunma Sistemi XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara Eylül 2006, Kongreye sunulan bildiriler, c kısım, Osmanlı Tarihi-C, Ankara 2010, s ) 2010 : Osmanlı Klasik Döneminde Trakya da Yer ve Kişi Adlarında Bektaşi Geleneğinin İzleri, Uluslar arası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri. Hacı Bektaş Veli. Güneşte Zerresinden, Deryada Katresinden, derl. Pınar Ecevitoğlu, Ali Murat İrat, Ayhan Yalçınkaya, Ankara: Dipnot Yayınları, s ) 2012 : Bulgarların Balkan Savaşlarına Bakışı: Dodov'un Günlüğü ve Radev'in Hatıratı Balkan Savaşlarının 100. Yılı Uluslararası Balkan Sempozyumu (Düzenleyen: Kırklareli Üniversitesi ve Bağcılar Belediyesi), İstanbul Mayıs 2012, İstanbul 2012, s D2) Basılmamış Bildiriler 1) 2001 : Collège de France da Prof. Dr. Gilles VEINSTEIN in seminer dersi çerçevesinde Les affermataires juifs dans la région de Vidin d après les documents tirés du registre des fermes fiscales MM ) 2002 : Manisa Celal Bayar Üniversitesi nde yapılan Balkanlar da Türk Varlığı adlı Uluslararası Sempozyuma İki Balkan Şehri Tırnova ve Vidin de Türkler (XII. yüzyılın Sonundan XVI. yüzyıla). 3) 2008 : La ville de Patras et sa région à travers les documents d archives ottomanes pendant la première période ottomane ( ), 3rd International Congress of Oriental and African Studies (Peloponnesus (Morea) under Turkish and Venetian Domination ( )), 5-7 Eylül 2008, Gastouni-Greece. 4) 2009 : Morean Castles according to the Ottoman Archives, Atina Harokopio Üniversitesinin davetlisi olarak Education and Cultrure adlı Yüksek Lisans programı çerçevesinde verilen konferans (11 Haziran 2009) adlı bildiri. 5) 2010 : Osmanlılar Döneminde Bulgaristan Coğrafyasında Aydınoğullarının İzleri, Uluslararası Batı Anadolu Tarih Kültür ve Medeniyeti (Aydınoğulları Tarihi) Sempozyumu, Aydın 4-6 Kasım ) 2012 : Osmanlı Döneminde Bulgaristan Coğrafyasında Menteşeoğullarının İzleri, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu-II Menteşe Beyliği, Muğla Nisan ) 2012 : Balkan Savaşları: Aktörler, Beklentiler ve Günümüze Yansımaları (Balkan Wars: Actors, Expectations, and Reflections), Balkan Savaşları ndan Balkan Barışı na Uluslararası Konferansı (From Balkan Wars to Balkan Peace International Conference), İstanbul Hilton Otel, Ekim ) 2013 : Bulgaristan da Balkan Savaşları nın Anısını Yaşatma Yöntemleri/Ways of Cherishing the Memory of the Balkan Wars in Bulgaria, The Centenary of the Balkan Wars ( ): Contested Stances 100. Yılında Balkan Savaşları İhtilaflı Duruşlar, Mayıs 2013 Ankara: ODTÜ. 9) 2013 : Osmanlı Kayıtlarında Kuzey Bulgaristan Alevi-Bektaşi Köyleri, 1. Uluslararası Balkanlarda Alevilik Bektaşilik Sempozyumu Ekim (October) 2013, Çorlu E) Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler 1) 26 Ekim 2005 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon da Batı Kaynaklarına Göre Atatürk ve Cumhuriyet konulu panelde Fransız Kaynaklarına Göre Atatürk ve Cumhuriyet adlı bildiri. 2) 21 Mart 2006 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon da Nevruz Bayramı Kutlama Programı Çerçevesinde Nevruz konulu panelde Türk Tarihinde Nevruz adlı bildiri.

5 3) 10 Nisan 2011 Alaşehir Rumeli ve Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği nin düzenlediği Balkanlarda İslam ın Kökleri konulu panele Bulgaristan da Türklüğün ve İslam ın Kökleri adlı bildiri. 4) 16 Mayıs 2012 tarihinde Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı nın düzenlediği Balkan Savaşları nın 100. Yılı ( ) konulu panelde Bulgar Hatıratlarında Balkan Savaşları adlı bildiri. F) Diğer Yayın ve Bilimsel Faaliyetler 1) 1999 : Woman in the Ottoman Empire. Middle Eastern Woman in the Early Modern Era, ed. M. C. Zilfi, Leiden, New York, Köln, 1997, kitap tanıtımı, Belleten, 63/237 (1999), s ) 2005 : Nicolas VATİN-Gilles VEİNSTEIN, Le Sérail ébranlé, Essai sur les morts, dépositions et avènements des sultans ottomans, XIV e -XIX e siècle (Sarsılan Saray, XIV.-XIX. yüzyıllarda Osmanlı Sultanlarının Ölümleri, Tahttan Çekilmeleri ve Cüluslarına Dair bir Deneme), Paris 2003, ISBN: , 523, kitap tanıtımı Belleten, LXVIII/253 (2005), s ) 2006 : Archéologie dans l Empire otoman autour de 1900 entre politique, économie et science (1900 Yılı Civarında Siyaset, Ekonomi ve Bilim Arasında Osmanlı İmparatorluğunda Arkeoloji), Véronique Krings-Isabelle Tassignon eds., Brussel-Bruxelles-Rome 2004, ISBN: , 368, kitap tanıtımı, Belleten, LXX/257 (Nisan 2006), s ) 2006 : Dariuzs Kołodziejczyk, The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681) (Podolia nın Osmanlı Tahrir Defteri (1681)), Defter-i Mufassal-i Eyalet-i Kamaniçe, Kiev-Cambridge, Massachusetts 2004, c. I, XI+XVII+672+VI harita, c. II, 362, ISBN: ; kitap tanıtımı, Belleten c. LXX/sayı 259 (Aralık 2006), s ) 2007 : Syncrétisme et hérésies dans l Orient seldjoukide et ottoman (XIV e -XVIII e siècle), Actes du Colloque du Collège de France, octobre 2001, (Selçuklu ve Osmanlı Doğu sunda Senkretizm ve Heretik Akımlar (XIV.-XVIII. yüzyıl), Collège de France daki Kolokyum Bildirileri, Ekim 2001) sous la direction de Gilles Veinstein, Peeters 2005, XIV+428, ISBN: ; kitap tanıtımı, Belleten, c. LXXI /sayı 262 (Aralık 2007), s ) 2009 : Nenad MOAČANIN, Town and Country on the Middle Danube, (Orta Tuna da Şehir ve Taşra, ), Leiden-Boston: Brill 2006, XII+264, ISBN: kitap tanıtımı, Belleten, c. LXXIII/sayı 268 (Aralık 2009), s ) 2010 : Ransom Slavery along the Ottoman Borders (Early Fifteenth-Early Eighteenth Centuries) (Osmanlı Sınırlarında Fidye Esareti (Onbeşinci Yüzyılın Başlarından- Onsekizinci Yüzyılın Başlangıcına Kadar)), ed. Geza David and Pal Fodor, Leiden-Boston: Brill 2007, XX+253, ISBN: ; kitap tanıtımı, Belleten, c. LXXIV/Sayı: 270 (Ağustos 2010), s Yöneterek Sonuçlandırdığı Lisansüstü Tezler: A) Yüksek Lisans Tezleri 1) 2007 : Fatih ÖZÇELİK, M (H. 1321) Tarihli Salnameye Göre Cezayir-i Bahr-ı Sefid Vilayeti, Bolu ) 2008 : Fuat UÇAR, Osmanlı Döneminde Bolu da Paşa Vakıfları, Bolu ) 2009 : Işıl YURTIŞIĞI, 979 Numaralı Bolu Şer`iyye Sicilinin XIX. Yüzyıl Bolu Tarihine Katkıları (H / M ), Bolu ) 2013 : Onur KABAK, Osmanlı Klasik Döneminde Kuzey Yunanistan da Üç Şehir: Yanya, Serfice, Kesriye, Bolu 2013.

6 B) Doktora Tezleri - Görev Aldığı Projeler - İletişim Bilgileri: Adres: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih, Balatçık Mahallesi Havaalanı ŞosesiNo:33/2, PK35620,Çiğli İZMİR e-posta: