Tacikistan Ülke Bülteni Ağustos 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tacikistan Ülke Bülteni Ağustos 2011"

Transkript

1 Tacikistan Ülke Bülteni Ağustos 2011 GENEL BĠLGĠLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet BaĢkenti : DuĢanbe BaĢlıca Kentleri : DuĢanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand Ġdari Yapı : 2 vilayet, 1 otonom bölge CumhurbaĢkanı : Ġmamali Rahmon BaĢbakan : Okil Okilov Nüfusu : 7,5 milyon Yüzölçümü : 143,100 km² Resmi Dili : Tacikçe Etnik Yapısı : Tacik (% 64,9), Özbek (% 25,0), Rus (% 3,5) KomĢuları : Çin, Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan Para Birimi : Somoni; 1 USD = 4,7532 SOM (Ağustos 2011) 1

2 A. GENEL EKONOMĠK DURUM Yıl GSYİH (Milyon $) TACĠKĠSTAN EKONOMĠSĠ TEMEL EKONOMĠK GÖSTERGELER Kişi Başına Gelir ($) Reel Büyüme Oranı (%) Enflasyon Oranı (%) İhracat (Milyon $) İthalat (Milyon $) ,3 32, ,2 38, ,1 12, ,2 16, ,6 7, , ,5 7, , ,8 13, , , , Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU) Kaynak: EIU Tacikistan, eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında kiģi baģına GSYĠH sı en düģük olan ülkedir. Ülkenin ekonomisi tarıma ve maden kaynaklarına dayalıdır. Ancak her ne kadar Tacikistan ın toprakları tarıma elveriģli ve su kaynakları da diğer Orta Asya ülkelerine göre oldukça bol olsa da, bu sektör, halkın refah seviyesini yükseltmek konusunda yeterli olamamaktadır. SSCB zamanında Tacik topraklarının Moskova 2

3 tarafından pamuk üretimi için kullanılmıģ olması nedeniyle yüksek ölçüde pamuk ihracatına bağımlı bir ekonomi oluģmuģtur. GSMH NĠN SEKTÖREL DAĞILIMI DOĞAL KAYNAKLAR BAġLICA SANAYĠ DALLARI BAġLICA TARIMSAL ÜRETĠM Tarım %19,2, Sanayi %22,6, Hizmetler %58,1 Aliminyum, Çinko, KurĢun Kimyasallar, Çimento, Sebze Yağı, Makineler, Buzdolabı ve Buzluklar Pamuk, Hububat, Meyve, Sebze, KüçükbaĢ hayvancılık SSCB nin dağılmasından sonra Tacikistan ın ticareti büyük zarar görmüģ ve merkezden gelen kaynak akıģı ve sübvansiyonlar da durmuģtur. Planlı ekonomiden pazar ekonomisine geçiģ yasal, kurumsal ve sosyal engeller nedeniyle oldukça yavaģ bir Ģekilde ilerleyebilmiģ, daha sonra iç savaģ ve doğal afetler nedeniyle bu süreç durma noktasına gelmiģtir. Siyasi istikrarsızlık nedeniyle uluslararası çevrelerin yardımları, krediler ve yabancı yatırım da Tacikistan a oldukça geç girmiģtir yılında bağımsızlığın ilanı ile baģlayan ve 1997 yılında sağlanan ateģkes ile sona eren iç savaģ nedeniyle Tacikistan ın ekonomisi büyük hasar görmüģtür. Altyapı zarar görmüģ, binlerce insanın yerlerinden olması nedeniyle pamuk üretimi azalmıģ ve Rus kökenli Tacik vatandaģlarının ülkeden kaçmaları nedeniyle önemli bir kalifiye iģgücü kaybı meydana gelmiģtir yılında GSYĠH da %16 oranında yaģanan düģüģ, 1994 yılında %24, 1995 te %12 ve 1996 da %17 oranında gerileme göstermiģti yılından baģlayarak ekonomik büyüme pozitif artıģ sergileyerek, sırası ile: %1,7, %5,3 ve %3,7 büyüme oranı yakalamıģtı yılından baģlayarak bu büyüme daha da arttı: %8,3, %10,2, %9,1, %10,2 ve %10,6. Tacikistan, halen makroekonomik istikrarı sağlamak ve özel sektörün geliģtirilmesi için gerekli altyapıyı oluģturmak için çalıģmakta ve bu çalıģmalarının sonuçlarını da almaktadır. Son 5-6 yıllık dönem içerisinde istikrar yönünde büyük adımlar atılmıģtır. Pazar ekonomisine geçiģ, özelleģtirme, anayasal reformlar konularında geliģmeler sağlanmakta ve yatırım ortamı iyileģtirilmektedir yılında alüminyum ve pamuğun üretiminde azalma yaģandığına rağmen, Tacikistan ekonomisi genel olarak istikrarlı bir Ģekilde büyümeye devam etmiģtir. Özel sektörün geliģimi için ve yabancı yatırımcılar için daha uygun iklim yaratması için ekonomik ve yapısal reformların uygulama süreci devam etmektedir yılına kadar Tacikistan Ulusal Kalkınma ve Yoksulluğu Azaltma Stratejilerin uygulanması ülkede önemli ölçüde yoksulluk düzeyini azaltmaya ve nüfusun yaģam kalitesini yükseltmeye imkan vermiģtir. Yoksulluk düzeyi 2003 yılında %65 iken, 2008 yılında % 53 düzeyine inmiģtir yılında toparlanma devam etmiģtir. Ekonomist (EĠU) verilerine göre, Tacikistan da küresel ekonomik krizin etkisinden dolayı 2009 yılında yavaģlayan ekonomik büyüme 2010 da iyileģme göstererek %5,4 oranında gerçekleģmiģtir. Uluslararası Para Fonu IMF'den Tacikistan'da yoksulluğun azaltılması ve ülkenin karģı karģıya olduğu ekonomik sıkıntıların giderilmesi amacıyla bu ülkeye 116 milyon dolar 3 yıllık kredi programını onayladı. Program çerçevesinde Tacikistan esnek 3

4 döviz kuru politikası uygulayarak, dıģ borcun artmaması için, sosyal harcamalar için yedek bütçe bulunduracak ve Merkez Bankası yönetiminde, kamu kuruluģlarında ve tarım sektöründe yapısal reformlar uygulayacak. B. SON DÖNEMDE TEMEL EKONOMĠK GÖSTERGELERDE DEĞĠġĠM 1. Büyüme 1991 yılında bağımsızlığın ilanı ile baģlayan ve 1997 yılında sağlanan ateģkes ile sona eren iç savaģ nedeniyle Tacikistan ın ekonomisi büyük hasar görmüģtür yılında GSYĠH da %16 oranında yaģanan düģüģ, 1994 yılında %24, 1995 te %12 ve 1996 da %17 oranında gerileme göstermiģti yılından baģlayarak ekonomik büyüme pozitif artıģ sergileyerek, sırası ile: %1,7, %5,3 ve %3,7 büyüme oranı yakalamıģtı yılından baģlayarak bu büyüme daha da arttı: %8,3, %10,2, %9,1, %10,2 ve %10,6. Bu büyüme sürecinin temel taģı, alüminyum sektörü olmuģtur yılları arasında pamuk fiyatlarında yaģanan düģüģ Tacikistan da ekonomik büyümenin yavaģlamasına sebep olmuģ ve büyüme oranı %7 seviyesine inmiģtir yılında biraz yükselen büyüme oranı (%7,8), yurt dıģından finanse edilen inģaat ve hizmet sektörlerinde talep artıģından kaynaklanmıģtır yılında ise tekrar gerileyen büyüme oranı (%5,8), o yılında yaģanan olumsuz hava koģullarından ve hava mualefetinden kaynaklanan enerji talebinin karģılanmamasından dolayı meydana gelmiģtir. Bunun yanında petrol fiyatlarındaki artıģ, enerji ithalatçısı olan Tacikistan ekonomisi için de olumsuz etken olmuģtur. Kalkınma strateji kapsamında diğer sektörler yanında enerji sektörü de geliģtirilmesi amaçlanmaktadır. Gerekli reformların gerçekleģtirilmesi durumunda, büyük bir potansiyele sahip olan bu sektör de ekonomik büyümeye de katkıda bulunacaktır. 2. Döviz Kuru Tarihleri Arasında Tacik Para Birimi Somoni ABD Doları Karşılığında Değeri (NBT) Tacikistan 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra, Ruble'yi kullanmaya devam etti. Ancak 30 Ekim 2000'de Ruble'yi bırakma kararı alındı ve Somoni'ye geçildi.1 Somoni 100 Diram a eģittir. 4

5 Tacikistan ın ihracatındaki artıģ ve ülkeye diğer döviz giriģleri nedeniyle Somoni, 2008 yılına kadar dolar karģısında reel olarak değerini istikrarlı Ģekilde koruyabildi, ancak 2009 yılı baģlarından itibaren hızlı bir Ģekilde değerini kaybetmeye baģlamıģtır. Rusya dan kaynaklı ekonomik daralma, Rusya da çalıģan Tacik iģçilerin ekonomik sıkıntıların baģlaması ile ülkeye döviz girdisi (iģçi dövizleri) de azalmıģ olmuģtur yılında her ay otalama 220 milyon dolar gelir oluģturan bu gönderiler, GSMH nın %40 oranını oluģturmaktadır. Bunun yanında Alüminyum üreticisi ve ihracatçısı olan Devlet Ģirketi TALKO nun da üretimi azaltması döviz rezervleri üzerinde olumsuz etki yaratmıģtır. 3. Enflasyon Kaynak: EIU 2001 yılında Tacikistan da enflasyon oranı % 38,6 iken 2002 yılında % 12,2 seviyesine inmiģ olsa da, 2003 yılında tekrar artmaya baģlamıģ ve %16,3 oranına yükselmiģti. Bunun en büyük sebebi yetersiz para politikaları ile birlikte özellikle gıda sektöründe yaģanan fiyat artıģlarıdır. Örnek verilecek olursa, 2003 yılında un fiyatları % 40 oranında artmıģtır yıllarında otalama %7.5 seviyesine inen enflasyon oranı, 2006 yılından sonra yeniden artıģ gösterdi yılında ortalama %20 seviyelerinde gerçekleģen enflasyon oranı uluslararası piyasalarında enerji ve gıda fiyatlarındaki artıģı yansıdı. Bunun yanında 2007 yılında Tacikistan hükümeti ile uygulanan para politikası da enflasyon üzerinde etki yarattı dönem içerisinde enflasyon oranı %10,6 seviyesinde gerçekleģti ve enflasyon oranların yükselmesinde dünya gıda fiyatlarının artması büyük rol onadı yılında oranın %10 seviyesinde gerçekleģen enflasyonun, 2011 yılında ise % seviyelerinde kalması beklenmektedir. 5

6 C. BAġLICA EKONOMĠK SEKTÖRLER Tacikistan da ekonomi hala büyük ölçüde devletin himayesindedir. En büyük üretim kuruluģları devlet himayesinde bulunmaktadır. Tacikistan ekonomisinde büyük ölçüde pamuk, alüminyum ve hidroelektrik enerjisi üretiminde yoğunlaģmıģ küçük ölçekli sanayiler ağırlıktadır. Bunların yanısıra, ülkede çeģitli tarım ürünlerinin üretimi gerçekleģtirilmektedir. Ülke GSYĠH sinin sektörel dağılımı ise yandaki Ģekilde görülmektedir. BAŞLICA EKONOMİK SEKTÖRLER (2010) Hizmet 19% Ticaret 20% Diğer 10% İnşaat 9% Sanayi 22% Tarım 20% Kaynak: Tacikistan İstatistik Kurumu 1. Sanayi Tacikistan da ağır sanayi ana dalları: madencilik, enerji üretimi, metalürji, makine üretimi, metal iģleme, malzeme üretimi ve kimya sanayidir. Metalürji sektöründe üretimi yapılan baģlıca ürünler: alüminyum, çinko, kurģun, bizmut, antimon, cıva, tungsten, molibden ve altındır. ġurab Ģehrinde kahverengi kömür üretilmektedir. Bunun yanında Tacikistan ın kuzey ve güney bölgelerinde petrol ve doğal gaz üretimi gerçekleģmektedir. Tacikistan ın en büyük sanayi tesisi TALKO dur diğer bir firma olan Tursun-Zade Ģehrinde bulunan TADAZ alüminyum Fabrikası da önemli bir alüminyum üretim tesisidir. Ham alüminyum ve basit alüminyum ürünlerinin üretimi yapılmaktadır. Sovyetler döneminde kurulan bu fabrika 517 ton üretim kapasitesine sahip ve her yıl 300 ton üzerinde üretim gerçekleģtirmektedir. Tacikistan da üretilen enerji miktarının %40 ını tek baģına tüketen bu fabrika, üretilen alüminyumun yüzde 99 u Hollanda ve Türkiye ye yaptığı ihracattan oluģan gelir, toplam Tacikistan ihracat miktarında yarısından fazla pay almaktadır. Üretimde kullanılan tüm hammaddeler Azerbaycan, Ukrayna, Rusya ve Kazakistan dan alınmaktadır. Türk firmaları ile doğrudan satıģ sözleģmeleri bulunmamakta ve Türkiye ye Tacik alüminyumu aracı firmalar üzerinden satılmaktadır. Fakat son zamanlarda bazı firmalarımızın doğrudan alıģ yaptığı gözlemlenmektedir. Rusya nın alüminyum firması RusAl, Tacikistan ın güneyinde yıllık 200 bin ton kapasiteli bir alüminyum fabrikası kuracağını açıklamıģtı. 560 milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleģtirilecek olan fabrika, 2010 yılında faaliyete gerçekģeģmiģtir. Kriz ortamına rağmen, Rusya Tacikistan da yatırım projelerine devam etmektedir. Bu projelerinden baģlıca Ģunlardır: Ġnter Rao tarafından Sanktudinsk-1 HES in yapılmasıdır (yaklaģık 600 milyon dolar), Gazprom tarafından yürütülen doğal gaz arama projeleri (yaklaģık 500 milyon dolar), Rus Otelleri firması tarafından bölgede en modern otelin "Hyatt Regency" inģaatı (150 milyon dolar ve ENKA tarafından yapılmıģtır) ve DuĢanbe de inģa edilen ĠĢ Merkezi (45 milyon dolar). Gelecek 6

7 dönemde Ġnter Rao tarafından 3 HES daha kurulması planlanmaktadır. Toplam yatırımların miktarı 1 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. Tacikistan da diğer önemli bir sektör ise madenciliktir. 400 civarında maden yatağında sahip olan ülkede madencilik sektörü, teknoloji ve know-how yetersizliği nedeniyle sahip olduğu potansiyeli yeterince değerlendirememektedir. ĠĢleme kapasitesinin düģük olması nedeniyle bu sektör daha çok ham madde ihracatına yönelmektedir. Ülkedeki zengin kömür yatakları vardır, ancak bunlar da ulaģtırma sorunları nedeniyle iģletilememektedir. Bu yataklara ulaģılması için tünel açılması gerekmektedir. Altın madencilikte önemli yer alan DARVAZ kuruluģudur. Bu kuruluģ Ġngiliz ortaklığındadır. 28 tane bilinen altın yatağında toplam 430 tonluk rezerve sahip olan Tacikistan ın gümüģ rezervleri ise 60 bin ton olarak hesaplanmaktadır. Birçok maden yatağının dağlık bölgelerde bulunması ve bu bölgelerde hava Ģartlarının sert, ulaģım imkânlarının da bir hayli yetersiz olması üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Daha sonra tekstil sektörü ve pamuktan, ipekten ürünler ve halı üretimi gelmektedir. Bunun yanı sıra mühendislik, kimya, inģaat ve gıda sanayi geliģmektedir. 2. Tarım ve Hayvancılık Tacikistan ekonomisinin en büyük sektörlerinden olan tarım, aynı zamanda ekonomik kalkınma içinde ülkenin en avantajlı olduğu alan olarak da gösterilebilir. Üretimi yapılan baģlıca ürün pamuk olup, bu ürünün ekimi Amu Derya ve Sri Derya nehirlerinin suladıkları alanlarda yapılmaktadır. Tacikistan da toplam 280 bin hektarlık bir alanda yılda 600 bin ton pamuk üretimi gerçekleģtirilmekte, ancak bunun sadece yüzde 10 u ülkede iģlenebilmektedir. Ülkede daha çok ince elyaflı pamuk üretimi gerçekleģtirilmektedir. Resmi pamuk toplama mevsimi Ağustos ayında baģlamakta, pamuk ekimi ise Mart ayı sonunda yapılmaktadır. Tacikistan pamuğu, Türkmen pamuğu ile birlikte dünyadaki en kaliteli pamukların baģında gelmektedir. Tacikistan da pamuk ve pamuk ürünlerinin alım ve satımı üzerinde borsa bulunmaktadır. Pamuk üretici Tacik firmaları ile çalıģan ve bu sektörde en büyük yatırımı yapan ve aynı zamanda alıcısı olan Ġsviçreli firma Paul Reinhard ve Credit Suisse First Boston Ġsviçre Bankası Ticaret Departmanıdır. Bunun yanında Rusya, Ġran ve Litvanya ya ihracat yapılmaktadır. Son zamanlarda artan pamuk fiyatları ile Tacik üreticiler son derece karlı birkaç sezon geçirmiģlerdir yılında pamuk üretiminin artması beklenmektedir. BaĢta buğday olmak üzere tahılların ekimi ise sulama imkânlarının daha az olduğu bölgelerde gerçekleģtirilmektedir. Diğer baģlıca ürünler arasında baģta patates, soğan ve domates olmak üzere sebzeler, üzüm ve elma bulunmaktadır. Ġpekböceği yetiģtiriciliği ve hayvancılık da Tacikistan tarım sektörünün önemli alanlarındandır yılında yaklaģık 1,7 milyon büyükbaģ hayvan ve 3,8 milyon küçükbaģ hayvan yetiģtirilmekteydi. Tacikistan da yüzde 80 i özel sektör olmak üzere 100 civarında Ģirket gıda alanında faaliyet göstermektedir. Ayrıca 50 özel bahçe iģletmesi söz konusudur. Bu iģletmeler pamuk yağı, sebze ve meyve konserveleri, sigara, Ģarap, zeytin, çay, kahve, 7

8 yemeklik tuz, alkollü ve alkolsüz içecekler gibi ürünlerin üretimini gerçekleģtirmektedir. Tacikistan da tarımın ağırlığı Sovyet döneminden kalma kollektif çiftliklerde yapılmaktadır. Ancak tarımın mekanizasyonu birçok komģu ülkeye göre daha geliģmiģ olup, yedek parça ve yakıt sıkıntılarının giderilmesine çalıģılmaktadır. Kaynak: Tacikistan İstatistik Kurumu Kaynak: Tacikistan İstatistik Kurumu 8

9 3. Enerji Kaynak: Tacikistan İstatistik Kurumu Tacikistan kendi eģsiz su kaynakları ile dünyanın en büyük hidroenerji potansiyeline sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Toplam 4070 MW Kurulu gücü hidrosantral kurma ve yılda 527 milyar KWt/saat elektrik üretme potansiyeline sahip bir ülke olduğu halde, Ģuanda bu enerji potansiyelin yalnızca %5 i kullanılmaktadır. Örneğin ZarafĢan nehri üzerinde 13 adet hidroelektrik santral kurulması mümkünken bugün bir tane dahi yoktur. Aynı Ģekilde Varzob ta üç adet santral mevcut iken üç daha yapımı mümkündür. Ayrıca Tacikistan dağlarında buz kütleleri halinde 60 milyar m3 su bulunmaktadır. Ülkede küçük ve orta büyüklükte çok sayıda hidroelektrik santralin inģası mümkündür. VahĢ nehrinde kurulu gücü 3000 MWt olan ve yılda ortalama 11,2 milyar KWt/saat elektrik üreten Nurekskaya HES ve kurulu gücü 600MWt olan ve her yıl ortalama 2,5 milyar KWt/saat elektrik üreten Baypazinskaya HES, Tacikistan ın en büyük hidrosantralleridir. Bunların yanında VahĢ, Varzob ve Sırdarya nehirlerinde kurulu gücü 25 ten 285 MWt a kadar bir dizi hidrosantral inģa edildi ve baģarı ile kullanılmaktadır. Ancak, Tacikistan ın ve onun sahip olduğu kullanılabilir hidroelektrik kaynakları ile tüm bunlar yetersiz değildir ve bu alanda kendi potansiyelini geliģtirmeye devam edeceği açıktır. Birçok uzmanlara göre Tacikistan enerji sisteminin rehabilitasyonu için beģ ile yedi yıl arasında süre ve 2 milyar dolardan fazla sermaye gerekecektir. ġuanda Tacikistan da Rusya, Çin, Ġran ve diğer ülkelerin enerji sektöründe yatırım projeleri bulunmaktadır. Bu projelerinden baģlıca Ģunlardır: Ġnter Rao tarafından Sanktudinsk-1 HES in yapılmasıdır (yaklaģık 600 milyon dolar), Gazprom tarafından yürütülen doğal gaz arama projeleri (yaklaģık 500 milyon dolar), ayrıca gelecek dönemde Ġnter Rao tarafından 3 HES daha kurulması planlanmaktadır. Tacikistan Enerji Bakanlığı tarafından, küçük hidroelektrik santrallerin inģaatı için geliģtiren ulusal program, 2010 yılına kadar 13 tesis kurmayı, yılları 9

10 arasında 23 tesis ve 2025 yılına kadar 25 tesis daha kurmayi amaçlanmaktadır. Genel olarak, 20 yıl içinde kw toplam kapasiteli 61 santral inģa etmeyi planlanmaktadır. Projelerin sadece ilk aģaması, yılları arasında, olan maliyeti 11,2 milyon dolardır. Bu projeleri Ġslam Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Fon ġiketi olan Barki Tojik finanse edecektir. Kaynak: Tacikistan İstatistik Kurumu Ülkede kıģ aylarında enerji sıkıntısı söz konusu iken yaz aylarında enerji fazlası ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında Rusya ve Kazakistan a elektrik enerjisi ihraç edilmektedir. Ayrıca Afganistan a elektrik satılması planlanmaktadır. Uzmanların tahminlerine göre Tacikistan da 113 milyon ton petrol ve 863 milyar metreküp doğal gaz rezervleri bulunmaktadır (IMF 2008). Tacikistan ın güney bölgesinde 12 tane petrol ve gaz yatağı bulundu. 12 milyon varillik ispatlanmıģ petrol rezervine sahip olan Tacikistan da üretim, iç savaģ boyunca yüzde 70 oranında azalmıģtı. SavaĢın etkilerinin yanısıra, genel olarak ekonomik sorunlar ve altyapıda yatırım yetersizliği bu sonucu doğurmuģtur. ġu anda Tacikistan, petrol ihtiyacının tamamına yakının ithalat yoluyla karģılamakta, ihtiyacın yüzde 70 i Özbekistan tarafından temin edilmektedir. IspatlanmıĢ doğalgaz rezervleri 5,6 milyar metreküp seviyesindedir. Ancak petrolde olduğu gibi doğalgazda da üretim yetersiz kalmakta ve iç talep ithalatla karģılanmaktadır. Tacikistan da yıllık ortalama 20 milyondan daha az metreküp doğal gaz üretimi ve 700 milyon metreküp Özbekistan dan doğal gaz ithalatı vardır. D. DIġ TĠCARET Türkiye de dahil olmak üzere 96 ülke ile ticaret yapmakta olan Tacikistan ın 2010 yılında dıģ ticaret hacmi 4 milyar 681 milyon dolar tutarında gerçekleģmiģtir. Bu rakamın içinde ihracat payı 1 milyar 306 milyon dolar ve ithalat miktarı 3 milyar 375 milyon dolardır. Toplam dıģ ticaret miktarında 11 tane BDT ülkelerin payı %45 oranındadır ve diğer ülkeler de % 55 oranında pay almaktadır. BaĢlıca ihracat ürünleri alüminyum, pamuk ve gıda ürünleri oluģturmaktadır. Ġthal ettiği ürünler ise, 10

11 petrol ürünleri, buğday ve undur. Ġhracat ın % 15,6 payı BDT ülkelerine yapılmıģ ve %84,4 payı diğer ülkelere. Ġthalatta ise, %56,8 oranı BDT ülkelerine ait ve %43,2 diğer ülkelere. Pamuk ihracatı toplam ihraç edilen ürünler arasında %7,3 oranını aldı. Tacikistan ın pamuk ihracinı ettiği ülkeler: Rusya % 38,9, Ġran %26,5, Özbekistan %9,6, Letonya %8,8, Bulgaristan %5,6, Türkiye %4,4, Belarus %3,6, Ukrayna %2,1, Çin ve Ġngiltere %0,02. Elektrik ticareti toplam ticaret hacminin içinde %3,1 gibi oran almıģ ve ihracatı 55 milyon dolar civarında gerçekleģmitir. Ġthalatı ise 78,5 milyon dolardır. Tacikistan a elektriği ithal eden baģlıca ülke- Özbekistandır. Doğal gaz ithalatı 453,6 milyon metreküp ve 65,8 milyon dolardır yılıyla kıyasladığımızda, miktarın %17,8 azaldığını, fiyatın ise % 19,2 arttığını görüyoruz. TACĠKĠSTAN'IN ĠTHALAT YAPTIĞI BAġLICA ÜLKELER (2009) Diğer 36% Rusya 32% TACĠKĠSTAN'IN ĠHRACAT YAPTIĞI BAġLICA ÜLKELER (2009) İran 7% Çin 5% Diğer 13% Hollanda 38% İran 4% Çin 11% Rusya 9% Türkiye 4% Özbekistan 4% Kazakistan 9% Türkiye 28% Kaynak: DTM E. YABANCI SERMAYE 2009 yılı baģında, Tacikistan yatırım portföyünde çeģitli ekonomik sektörlere yönelik olan, toplam 1,450 milyar dolar değerinde, 51 tane proje bulunmaktadır. Tacikistan ın Devlet Yatırım Komitesi ve Devlet Emlak Yönetimi, daha fazla yabanci yatırım çekmek için diğer devletlerle 21 tane anlaģma geliģtirildi ve Alt Meclis Parlamentosu tarafından onaylandı yılında doğrudan yabancı yatırımlar miktarı 903 milyon dolardır. Son yıllarda Tacikistan a yapılan yatırımlarında artıģ gözlemlenmektedir. Yatırımların büyük bölümü hidroenerji sektöre yapılmaktadır. Yatırımcılar arasında Rusya birinci sırada gelmektedir. Rusya nın alüminyum firması RusAl, Tacikistan ın güneyinde yıllık 200 bin ton kapasiteli bir alüminyum fabrikası kuracağını açıklamıģtır. 560 milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleģtirilecek olan fabrika, 2010 yılında faaliyete geçecektir. Kriz ortamına rağmen, Rusya Tacikistan da yatırım projelerine devam 11

12 etmektedir. Bu projelerinden baģlıca Ģunlardır: Ġnter Rao tarafından Sanktudinsk-1 HES in yapılmasıdır (yaklaģık 600 milyon dolar), Gazprom tarafından yürütülen doğal gaz arama projeleri (yaklaģık 500 milyon dolar), Rus Otelleri firması tarafından bölgede en modern otelin "Hyatt Regency" inģaatı (150 milyon dolar) ve DuĢanbe de inģa edilen ĠĢ Merkezi (45 milyon dolar). Gelecek dönemde Ġnter Rao tarafından 3 HES daha kurulması planlanmaktadır. Çin yatırımcı ülkeler arasında ikinci sırada yer almaktadır. Çin elektrik iletim hatları üzerinde yoğunlaģmaktadır. Yatırımların miktarı 620 milyon dolar miktarında hesaplanmaktadır. Üçüncü sırada yer alan Ġran ise Sanktudinskaya HES-2 inģatı, yol ve tünel yapımı ile ilgilenmektedir. Ġran dan biraz geri kalan Türkiye nin ise Tacikistan da turizm ve hizmet sektörlerin geliģmesine yönelik yatırımları mevcüttür. Tarafından baģkentte dizi otel ve iģ merkezleri inģa edilmektedir. TÜRKĠYE - TACĠKĠSTAN TĠCARĠ VE EKONOMĠK ĠLĠġKĠLERĠ Türkiye nin Tacikistan ile olan ekonomik ve ticari iliģkileri diğer Orta Asya ülkelerine nazaran oldukça kısıtlı bir seviyede kalmıģtır. Bunun en büyük sebebi bu ülkenin yaģamıģ olduğu iç savaģ ve halen oldukça yüksek olan siyasi risktir. Bunun yanısıra ülkenin coğrafi konumu nedeniyle ulaģımın güç ve masraflı olması, bürokratik engeller ve bankacılık sisteminin yetersizliği ticari ve ekonomik iliģkilerin önündeki diğer engellerdir. Son dönemlerde ABD nin küresel terörle mücadele kapsamında Orta Asya bölgesine verdiği önem ve bu bağlamda Tacikistan a verdiği ekonomik destek nedeniyle Tacikistan, yatırım ve ticaret için daha elveriģli koģullar sunmaya baģlamıģtır. Bununla birlikte Rusya nın da ekonomik açıdan Tacikistan a verdiği önem artmaktadır. Türkiye-Tacikistan iliģkilerinde bugün gelinen nokta değerlendirildiğinde, ilerleme olduğu, fakat bu ilerlemenin henüz istenen düzeyde gerçekleģmediği sonucuna varmak mümkündür. A. TÜRKĠYE VE TACĠKĠSTAN ARASINDA ĠMZALANAN EKONOMĠK VE TĠCARĠ NĠTELĠKLĠ ANLAġMALAR Türkiye ile Tacikistan arasında Ticaret ve Ekonomik ĠĢbirliği AnlaĢması, 8 Nisan 1993 tarihinde Ankara da imzalanmıģ ve 3 Temmuz 1994 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Ġki ülke arasında, Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı AnlaĢması, 1996 tarihinde imzalanmıģtır. Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve Korunması AnlaĢması, 6 Mayıs 1996 tarihinde Ankara da imzalanmıģ ve 24 Temmuz 1998 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. 6 Mayıs 1996 tarihinde Ankara da imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaĢması, 26 Aralık 2001 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Gümrük Ġdarelerinin KarĢılıklı YardımlaĢmasına ĠliĢkin AnlaĢma, 1998 tarihinde imzalanmıģtır. 12

13 Ġki ülke arasındaki Ticaret, Ekonomi ve Sanayi Alanlarında Uzun Vadeli ĠĢbirliği AnlaĢması, 4 Mart 2002 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Uzun Vadeli Ticari, Ekonomik ve Sinai ĠĢbirliği Programı ve Ġcra Planı, Ankara da 19 Ocak 2006 tarihinde imzalanmıģ ve 3 Kasım 2006 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Ortaklık ve ĠĢbirliği AnlaĢması da 19 Ocak 2006 da imzalanmıģtır. Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) I. Dönem Toplantısı, Eylül 2000 tarihleri arasında DuĢanbe de gerçekleģtirilmiģ ve toplantı sonunda KEK protokolü imzalanmıģtır. Türkiye Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları: I. Dönem KEK toplantısı, , DuĢanbe II. Dönem KEK toplantısı, , Ankara III. Dönem KEK toplantısı, , DuĢanbe IV. Dönem KEK toplantısı, , Ankara V. Dönem KEK toplantısı, , DuĢanbe VI. Dönem KEK toplantısı, , Ankara VII. Dönem KEK toplantısı, , DuĢanbe B. TĠCARET YILLAR ĠTĠBARĠYLE TÜRKĠYE TACĠKĠSTAN DIġ TĠCARETĠ (milyon dolar) Yıllar Ġhracat (X) Ġthalat (M) X/M Hacim Denge , , , , , , , , , Kaynak: DTM / T.C.Ekonomi Bakanlığı Tacikistan ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Türkiye dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaret hacmi, 2008 yılında 324, 2009 yılında 233, 2010 yılında ise 427 milyon dolar olarak gerçekleģmiģtir. Türkiye nin yapmıģ olduğu ithalatın yüzde 83 ünün alüminyum ve alüminyum ürünlerinden oluģtuğunu belirtmek gerekmektedir. Türkiye den ise Tacikistan a alüminyum tozu, halı ve yer kaplamaları, çelik, plastikten borular ve parçaları, temizlik ürünleri, çikolata ve kakao içeren diğer gıda mamulleri ihraç edilmektedir. 13

14 ĠHRACATIMIZDAKĠ BAġLICA ÜRÜNLER ( ) MADDE ĠSMĠ DeğiĢim 65 TEKSTĠL ELYAFI VE MAMULLERĠ ,33% 89 ÇEġĠTLĠ MAMUL EġYA ,96% 55 UÇUCU YAĞLAR,YÜZEY AKTĠF ,03% MADDELER,TEMĠZLĠK PATLARI,BOYALARI 64 KAĞIT-KARTON VE KAĞIT,KARTON ESASLI ,14% MAMULLER 7 KAHVE,ÇAY,BAHARAT,KAKAO VE ,36% HÜLASALARI 58 PLASTĠKTEN MAMULLER ,50% 84 GĠYĠM EġYASI VE AKSESUARLARI ,73% 77 ELEKTRĠKLĠ MAKĠNA VE CĠHAZLAR ,13% 1 ETLER VE HAZIRLANMIġ ET MAMULLERĠ ,06% 69 METALLERDEN NĠHAĠ ÜRÜNLER ,72% ĠLK 10 TOPLAM ,92% ÜLKE TOPLAM ,95% ĠTHALATIMIZDAKĠ BAġLICA ÜRÜNLER ( ) MADDE ĠSMĠ DeğiĢim 68 DEMĠR DIġI METALLER,MAMULLERĠ ,53% 26 TEKSTĠL LĠFLERĠ ,16% 21 DERĠ,KÖSELE,HAM POST ,50% 61 HAZIR DERĠLER,POSTLAR VE MAMULLERĠ ,12% 65 TEKSTĠL ELYAFI VE MAMULLERĠ ,18% 7 KAHVE,ÇAY,BAHARAT,KAKAO VE HÜLASALARI 71 ENERJĠ ÜRETEN MAKĠNA VE CĠHAZLAR BELĠRLĠ SANAYĠ KOLLARINDA KULLANILAN MAKĠNA VE CĠHAZLAR 29 HAYVANSAL VE BĠTKĠSEL HAM MADDELER ,67% 62 KAUÇUK VE MAMULLERĠ ,61% ĠLK 10 TOPLAM ,94% ÜLKE TOPLAM ,47% Kaynak:DTM / T.C.Ekonomi Bakanlığı Kaynak: DTM TÜRKİYE-TACİKİSTAN DIŞ TİCARETİ (Milyon Dolar) İhracat 10,8 28,5 41,5 46,716 71, , , ,3 144,111 İthalat 40,6 56,9 62,7 47,3 118,4 143, , , ,689 14

15 Türkiye nin Tacikistan ile olan ekonomik ve ticari iliģkileri diğer Orta Asya ülkelerine nazaran düģük seviyede seyretmiģtir. Bunun en büyük sebebi bu ülkenin yaģamıģ olduğu iç savaģ ve halen oldukça yüksek olan siyasi riskten dolayıdır. Ayrıca ülkenin coğrafi konumu nedeniyle ulaģımın güç olması ve bürokratik engeller de ekonomik iliģkilerin önündeki diğer engeller olarak karģımıza çıkmaktadır. Türkiye ile Tacikistan arasındaki taģımacılık, üçüncü ülkeler üzerinden yapıldığından transit ülkelerde yaģanan sorunlar ticareti olumsuz etkilemektedir. Tacikistan Hükümeti tarafından açıklanmıģ olan ticaret rakamları ile DĠE tarafından açıklanmıģ olan rakamlar arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, 2002 yılı Türkiye-Tacikistan arasındaki dıģ ticaret hacmi, DĠE tarafından 51,4 milyon dolar olarak açıklanmıģken, Tacikistan ın açıkladığı rakam ise 109 milyon dolardır. Bu farkın sebebi, Tacikistan dan üçüncü ülkeler üzerinden Türkiye ye yapılan ihracatın Tacik makamları tarafından Türkiye ile yapılan ticaret olarak gösterilmesidir. C. YATIRIM ĠLĠġKĠLERĠ Tacikistan a yabancı sermaye giriģi, ülkedeki istikrarsızlık nedeniyle çok düģük seviyelerde kalmıģtır. Buradaki firmalarımız daha çok tekstil, gıda, temizlik malzemeleri ve inģaat ve enerji alanlarında faaliyet göstermektedirler. Bu firmalar tamamen Türk sermayeli olup, Türk-Tacik ortak giriģimi henüz bulunmamaktadır. Tacikistan hükümeti, ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve yabancı yatırımları teģvik etmek için çalıģmalar düzenlemektedir. 20 ülke ile imzalanan Yatırımların KarĢılıklı Korunması ve TeĢviki AnlaĢması, 23 ülke ile yapılan Ekonomik ĠĢbirliği AnlaĢması, ülkedeki yabancı sermayeyi arttırmak için yapılan önemli çalıģmalar arasındadır. Tacikistan da,160 yabancı sermayeli Ģirket faaliyet göstermektedir ve bu sayının önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. ġu anda ülkede, kamuya ait orta ve büyük ölçekli iģletmelerin yüzde sadece 11 inin özelleģmiģ olması Türk Ģirketler için büyük fırsatlar oluģturmaktadır. D. MÜTEAHHĠTLĠK HĠZMETLERĠ Müteahhitlik alanında Türk firmalarının son dönemlerde yeni iģler almaya baģladıkları gözlemlenmektedir. Hâlihazırda Oyak ĠnĢaat, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Tacikistan hükümetlerince finanse edilen ġıkev-zigar Karayolu inģaatı projesini almıģtır. SeyaĢ firması Tacikistan-Çin karayolunu DuĢanbe ye bağlayan yolun inģaatını gerçekleģtirmektedir. Zafer ĠnĢaat ise DuĢanbe deki ABD Büyükelçiliği binasının inģaatını tamamlamıģtır. Türk firmaları, Tacikistan da özellikle yabancı finans kuruluģları tarafından finanse edilen ve uluslararası standartlarda ihale edilen projelere ilgi göstermektedir.türk müteahhitlik firmaları Ģimdiye kadar Tacikistan genelinde yaklaģık 420 milyon dolar değerinde toplam 28 proje üstlenmiģlerdir. 15

16 Son Dönem Türk Firmalarınca Tacikistan da Üstlenilen Projelere ĠliĢkin Bilgiler Yıl Toplam Üstlenilen Proje Üstlenilen Proje Proje Üstlenen Firma Sayısı Bedeli Sayısı (ABD Doları) 2006 Yılı Yılı Yılı Genel Toplam Kaynak: DTM E. ENERJĠ Türk firmaları, Tacikistan Enerji Bakanlığı ndan enerji iletim hatlarının inģasına yönelik bir proje almıģlardır. Astek ĠnĢaat, DuĢanbe de beģ yıldızlı otel inģaatına baģlayacaktır. Emek ĠnĢaat ise yine DuĢanbe de bir aquapark ve olimpik yüzme havuzu inģaatı gerçekleģtirmektedir. Galaksi ĠnĢaat ise Milletler Evi binasını inģa etmekte ve DuĢanbe Havaalanı VIP salonu modernizasyonunu gerçekleģtirmektedir. Tacikistan, kiģi baģına düģen su oranı sıralamasında dünya üçüncüsüdür. Doğal kaynakları sayesinde, ülkeyi dünyanın en büyük üreticisi yapabilecek yıllık 300 milyar kw/saat ten daha fazla hidroelektrik enerjisi üretme potansiyeli vardır. Ancak, yatırım eksiklikleri yüzünden, yılları arasında yıllık elektrik üretimi sadece 15 bin kw/saat olarak gerçekleģmiģtir. Tacikistan ın elektrik ağı esas olarak dağlarıyla paralel bir Ģekilde ve Sovyetlerin kuzey-güney bağlantısını engellemeye yönelik politikalarıyla uyumlu bir biçimde doğudan batıya doğru uzanmaktadır. Dolayısıyla elektrik, esas olarak takas biçiminde, hem ithal hem de ihraç edilmektedir. Tacikistan Ģu an net ithalatçı konumundadır. Bu alandaki yatırım eksikliği Tacikistan ın enerji sektörünü ciddi anlamda kısıtlamaktadır ve üretim istasyonlarındaki su kesintileri hükümetin elektrik arzını, özellikle kıģ aylarında, belirli oranlarda sunmasına neden olmaktadır. Tacikistan ın hidroelektrik potansiyelinin geliģtirilmesi için yapılan pek çok proje vardır. Bu projelerin bir kısmı da uygulamadadır. Ancak sözkonusu projeler Özbekistan ın tepkisine neden olmaktadır. Zira, Sovyetler Birliği döneminden kalan yürürlükteki anlaģmalara göre Özbekistan ve diğer aģağı akım devletleri temel su ihtiyaçlarını Tacikistan ın sularından neredeyse hiçbir ödeme yapmadan temin etmektedirler. Özbekistan, Tacikistan ın hidroelektrik sektöründeki geliģmelerin Özbekistan ın, özellikle yaz aylarında, tarım sektörünün ihtiyacı olan suyu kısıtlayacağından endiģe etmektedirler ve bu nedenle, su akıģındaki en ufak bir aksamaya karģı enerji ve gaz arzını kısma tehdidi kullanma olasılıkları bulunmaktadır. Gaz ve petrol açısından baģta Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan olmak üzere dıģ kaynaklara neredeyse tamamıyla bağımlı durumda olan Tacikistan da bu durum enerji politikaları açısından ciddi bir endiģe kaynağı olmaktadır. 16

17 F. ĠKĠLĠ ĠLĠġKĠLERDE KARġILAġILAN BAġLICA SORUNLAR Tacikistan, halen makroekonomik istikrarın sağlanması ve özel sektörün geliģtirilmesi için gerekli altyapıyı oluģturmak için çalıģmakta ve bu çalıģmalarının sonuçlarını da almaktadır. Son 2-3 yıllık dönem içerisinde istikrar yönünde büyük adımlar atılmıģtır. Pazar ekonomisine geçiģ, özelleģtirme, anayasal reformlar konularında geliģmeler sağlanmakta ve yatırım ortamı iyileģtirilmektedir. Ancak yine de gelinmiģ olan noktanın yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Finansman konusu, Tacikistan da gerçekleģtirilecek olan projeler için önemli bir sıkıntı yaratmaktadır. Ülkenin mali imkanları yetersizdir. Uluslararası finansman kuruluģları ve kalkınma bankaları ise ülkenin borç koģulları nedeniyle büyük projelere finansman sağlama imkanına sahip değildir. IMF nin sınırlaması nedeniyle hükümet, projelere devlet garantisi verememektedir. Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaret son dönemlerde artıģ göstermekteyse de iki ülke arasındaki taģımacılık imkanları yetersiz kalmaktadır. Türkiye ile Tacikistan arasındaki taģımacılık, üçüncü ülkeler üzerinden yapıldığından transit ülkelerde yaģanan sorunlar ticareti olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin, Türk-Tacik ĠĢ Konseyi nin Tacikistan UlaĢtırma Bakanlığı ile yapmıģ olduğu bir görüģmede Özbekistan dan geçiģte vize sıkıntıları yaģandığı bildirilmiģtir. Ayrıca, Tacik araçlarının taģıyacak yük bulamamaları nedeniyle ülkede taģımacılık sektörü geliģememiģtir. Nakliye araçlarının teknik bakımı ve onarımı konusunda iģletmelere ihtiyaç vardır. ġu anda iki ülke arasındaki hava ulaģımı sadece Tacikistan Havayolları nın haftada iki yapılan uçuģlarından ibarettir. UçuĢların sıklaģtırılması ve THY nin de Tacikistan a uçmaya baģlaması faydalı olacaktır. Tacikistan Havayolları, Cumartesi günleri olmak üzere haftada sadece tek gün Türkiye ye uçmakta iken son dönemde bunu ÇarĢamba ve Cumartesi olmak üzere ikiye çıkarmıģtır. Tacik Havayolları ayrıca THY nin Ankara dan kalkması Ģartı ile Tacikistan a sefer düzenlemesine olumlu bakmaktadır. Organik yakıtlar bakımından zengin bir ülke olmayan Tacikistan da enerji konusunda sıkıntılar yaģanmaktadır. Ülkenin bankacılık sistemi, yabancı yatırımcıların ihtiyaçlarını karģılamaktan uzaktır. Bu alanda önemli atılımlar yapılmadığı gibi para transferlerinden alınan yüzde 5 lik komisyon da sıkıntı yaratmaktadır. Ülkede vergi ile ilgili kuruluģlar tarafından iģletmeler sıklıkla denetlenmektedir. Bu rakamın yılda ortalama 7 kez olduğu ifade edilmektedir. Ülkede bir polisin aylık ortalama maaģı 10 dolardır. Resmi rakamlara göre asgari ücretin 18,1 dolar olduğu ülkede, ortalama maaģların ise ilk kez 2011 yılında 100 dolar seviyesine çıktığı bildirilmektedir. 17

18 G. ĠġBĠRLĠĞĠ ĠMKANLARI VE ĠKĠLĠ ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK GÖRÜġ VE ÖNERĠLER Tacikistan ın altyapı konusunda büyük eksiklikleri bulunmaktadır. Karayolları ve demiryollarının modernize edilmesi ve yeni hatların açılması sayesinde ülke içinde ulaģım kolaylaģacak ve bu durum ticareti de olumlu yönde etkileyecektir. Tacikistan, otel ve konferans salonu sıkıntısı çekmektedir. Bu alanda Orta Asya da önemli iģlere imza atmıģ olan Türk firmaları daha aktif olabilirler. Özellikle baģkent DuĢanbe de batı standartlarına uygun oteller ve konferans/kongre salonları yapılması gerekmektedir. Topraklarının yüzde 93 ü dağlık arazi olan Tacikistan, kıģ turizmi açısından çok elveriģlidir. Özellikle Pamir Dağları nda inģa edilecek turistik tesislerle turizm geliģtirilebilir. DuĢanbe zengin su kaynaklarına sahip olsa da altyapı yetersizliği nedeniyle nehir suları doğrudan musluklara verilmektedir. Bu nedenle ülkede su arıtma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer Orta Asya ülkelerinin aksine zengin su kaynakları bulunan Tacikistan da hidroenerji konusunda projeler mevcuttur. Bu projelere Türk firmaları dahil olabilirler. 100 kiģiye sadece 3.6 telefon hattının düģtüğü Tacikistan da telekomünikasyon alanında önemli iģ imkanları mevcuttur. Tacikistan da internet altyapısının geliģtirilmesi de ülkenin ekonomik anlamda küresel entegrasyonuna yardımcı olacaktır. Ayrıca havaalanları için de haberleģme ve navigasyon sistemlerinin geliģtirilmesi gerekmektedir. Tacikistan da özelleģtirme kapsamında satılacak bazı tesisler Türk firmalarının ilgisini çekmektedir. ÖzelleĢtirme sürecinin hızlandırılması ile birlikte Türk firmalarının özellikle tekstil, iplik üretimi gibi sektörlerde yatırım yapabilecekleri düģünülmektedir. Ekonomide en büyük paya sahip olan tarım sektöründe Tacikistan'ın tarım ürünlerinin iģlenmesinde, paketlenmesinde ve ihracatında iģbirliği mümkündür. Burada özellikle pamuk üretimi, et ve süt ürünlerinin iģlenmesi, yeni tarımsal ürünlerin yetiģtirilmesi gibi konularda ortak çalıģmalar desteklenmelidir. Ayrıca tarımsal ürünlerin yarıdan fazlası yeterli saklama ve iģleme tesisleri olmadığı için kaybedildiğinden bu konuda da iģbirliğine gidilebilir. Madencilik sektöründe mevcut yatakların daha iyi değerlendirilmesi için yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkede halen iģlenmemiģ alüminyum, altın, gümüģ, uranyum, çinko ve tungsten yatakları mevcuttur. Ayrıca Tacikistan da iģletilmeyen kömür yatakları da bulunmaktadır. Türkiye ile Tacikistan arasında ulaģtırma konusunda iģbirliği yapılması, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iliģkileri olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye ye tanınan 300 ücretsiz geçiģ belgesi hakkının 500 e çıkartılması oldukça faydalı olmuģtur. Bunun yanında ortak taģımacılık Ģirketlerinin kurulması da düģünülmektedir. 18

19 TOBB Plaza Talatpaşa cad. No:3 Kat: Gültepe Levent İstanbul Telefon: (pbx) Faks: Web: Yönetim Kurulu Başkanı: M. Rifat Hisarcıklıoğlu İcra Kurulu Başkanı: Rona Yırcalı Genel Sekreter: Bahri Can Çalıcıoğlu 19