c

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "c"

Transkript

1 XIV. Ulusal (LİSE) Matemat ık Ol ımp ıyatı 2009 Sorular ve Çözümler ı c sbelianwordpress@gmail.com Tübitak Bilim Adamı Yetiştirme grubu tarafından her yıl Lise öğrencilerinin katılımı ile Bilim Olimpiyatları kapsamında gerçekleşen Matematik Olimpiyatları soru ve çözümleri ilerleyen sayfalarda verilmiştir. Çözümler mümkün olabildiğince elementer teknikler kullanılarak yapılmıştır. Çözümlerin yapılmasında ve L A TEX 2ε ile yazılmasında emeği geçen arkadaşlarımıza 1 teşekkür ederiz. Tüm çözümlerin yayın hakkı sadece Tubitak a ve yayın hakkı almış yayınevlerine 2 aittir. Sizde tüm yılların çözümleri için bu yayınevlerinin kitaplarını edinebilirsiniz. Kolay gelsin. 1 Alparslan Kargın, Fatih Kürşat Cansu, Sibel Kılıçarslan Cansu 2 Altın Nokta Yayınları, 1

2 Soru 1. ABCD karesinin [BC] kenarı üstünde bir E noktası ve [ED] üstünde bir F noktası için, DF = BF ve EF = BE ise, m( DF A) nedir? (a)45 (b)60 (c)75 (d)80 (e)85 Çözüm. Sorunun çözümünü aşağıdaki şekilden takip etmeye çalışalım. Şekilden, m( F BE) = m(êf B) = a olarak alırsak, olacağı açıktır. Buradan, m( F DB) = m( F BD) = a/2 m( DBE) = m(âdb) = 3a/2 = 45 olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Buna göre, a = 30 olacaktır. Buradan sonra, ADF B dörtgenini incelememiz çözüme gitmemize yardımcı olacaktır. Bu dörtgenin verilen kenar eşitlikleri incelendiğinde bir deltoid olduğu kolaylıkla görülecektir. Bir deltoidte köşegenler dik kesiştiğine göre, m( F QD) = 90 olacaktır. Buna göre, DQF üçgeninin iç açıları hesaplandığında, soruda istenilen açı, m( DF A) = 75 bulunacaktır. D b C 3a/2 a/2? Q F a 2a E A a/2 45 o a B Şekil 1: Soru 1 Bu belge sbelianwordpress.com a aittir. 2 c

3 Soru 2. a 2 + b 4 = 5 n eşitliğini sağlayan kaç (a, b, n) pozitif tamsayı üçlüsü vardır? (a)1 (b)2 (c)3 (d)4 (e)sonsuz çoklukta Çözüm. Önce soruda verilen denklemi düzenleyelim, a 2 + b 4 = 5 n (a) 2 + (b 2 ) 2 = 5 n Buna göre yukarıdaki denklemi sağlayan kaç (a, b) ikilisi olduğunu bulursak çözüme ulaşacağız. Buna göre, a = 3 b = 2 n = 2 a = 3 5 b = n = 4 a = b = n = 6 a = b = n = 8 a = b = n = 10.. Eşitliklerinden de açıkça görülmektedir ki, soruda verilen denklemi sağlayan sonsuz sayıda (a, b) ikilisi bulmak mümkündür. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir. 3 c

4 Soru 3. x = olduğuna göre, x x kaçtır? (a)24 (b)22 (c)20 (d)11 (e)10 Çözüm. Eğer x = a + b ise, x 3 = (a + b) 3 = a 3 + b 3 + 3ab(a + b) olacaktır. Buna göre, x 3 = x = x = ( 6) x eşitliğinden x x = 22 olarak bulunur. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir. 4 c

5 Soru 4. Biri 5 diğeri 7 ile bölünebilen iki bileşik pozitif tamsayının toplamı şeklinde yazılamayan en büyük tamsayı kaçtır? (a)82 (b)47 (c)45 (d)42 (e)hiçbiri Bu belge sbelianwordpress.com a aittir. 5 c

6 Soru 5. Bir dik üçgenin hipotenüsüne ait dış teğet çemberin yarıçapı 30 ise bu üçgenin çevresinin uzunluğu nedir? (a)40 (b)45 (c)50 (d)60 (e)75 Çözüm. Çözümü şekilden takip edelim. Bir çembere aynı noktadan çizilen teğet uzun- E x 30 O A x x T y B 30-y C y D Şekil 2: Soru 5 lukları eşit olduğundan, AE = AT = x ve CT = CD = y olacaktır. Buna göre, sırasıyla BC ve AB uzunlukları 30 y ve 30 x birim uzunluğunda olacağından, ABC üçgeninin çevresi, olacaktır. 30 x + 30 y + x + y = 60 Bu belge sbelianwordpress.com a aittir. 6 c

7 Soru 6. a 2 b + ab 2 = eşitliğini sağlayan kaç (a, b) tamsayı ikilisi vardır? (a)4 (b)2 (c)1 (d)0 (e)hiçbiri Çözüm. Eğer soruda verilen eşitliği sırasıyla (mod3) ve (mod9) altında incelersek, ab(a + b) 1(mod3) ve ab(a + b) 1(mod9) denkliklerini elde ederiz. Burada, ifademiz eğer (mod3) altında 1 e denkse, a 0, 1, 2(mod3) veya b 0, 1, 2(mod3) olacağından olmalıdır. Buradan da, a 2(mod3) ve b (mod3) a 2, 5, 8(mod9) ve aynı şeklide b 2, 5, 8(mod9) olur. Şimdi burada ki ikililere (mod9) altında bakalım. Buna göre incelememiz gereken ikililer, (2, 2); (2, 5); (5, 5); (5, 8); (8, 8); (2, 8) olacaktır. Bu ikililer sırasıyla (a, b) değişkeni olarak alınırsa, hiç birinin (mod9) altında 1 e eşit olmadığını görmek zor değildir. Buna göre, soruda verilen eşitliği sağlayan bir (a, b) tamsayı ikilisi yoktur. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir. 7 c

8 Soru 7. x 4 + 2x 3 8x 2 6x + 15 ve x 3 + 4x 2 x 10 polinomlarının ortak olmayan gerçel köklerinin çarpımı kaçtır? (a) 4 (b)4 (c) 6 (d)6 (e)hiçbiri Çözüm. Soruda verilen iki polinomuda çarpanlarına ayırarak çözüme gitmeye çalışalım. Bına göre, x 4 + 4x 2 x 10 = (x + 2)(x 2 + 2x 5) ve x 4 + 2x3 8x 2 6x + 15 = (x 2 3)(x 2 + 2x 5) eşitliklerinden birinci ve ikinci polinomun ortak olmayan kökleri sırasıyla, olcaktır. Buna göre soruda istenilen çarpım olarak bulunur. x 1 = 2 x 2 = 3 x 3 = 3 x 1 x 2 x 3 = = 6 Bu belge sbelianwordpress.com a aittir. 8 c

9 Soru 8. {1, 2,..., n} kümesi iki alt kümeye nasıl ayrılırsa ayrılsın, altkümelerden en az birindeki iki farklı elemanın toplamı bir tamkare oluyorsa, n en az kaçtır? (a)13 (b)14 (c)15 (d)16 (e)17 Bu belge sbelianwordpress.com a aittir. 9 c

10 Soru 9. Dışbükey bir ABCD dötgeninin köşelerinin kesişim noktası E olmak üzere AEB, BEC, CED ve DEA üçgenlerinin çevre uzunlukları birbirine eşittir. AEB, BEC ve CED üçgenlerinin iç teğet çemberlerinin yarıçapları sırasıyla 3, 4 ve 6 ise DEA üçgeninin iç teğet çemberinin yarıçapı kaçtır? (a) 9 2 (b) 7 2 (c) 13 3 (d)5 (e)hiçbiri Çözüm. Şekildeki ABCD dörtgeninde, C D r=? r=6 r=3 r=4 B A Şekil 3: Soru 9 A(DEC) A(EAB) = A(DEA) A(CEB) eşitliğini kullanalım. Oluşan dört üçgeninde çevreleri eşit uzunlukta olduğuna göre yarıçevreleri yani u değerleri de eşit olacaktır. Buna göre, ise A(DEC) = u r A(EAB) = 4 u A(DEA) = 3 u A(CEB) = 6 u u r 4 u = 3 u 6 u (1) 4 r = 18 (2) r = 9 2 (3) bulunur. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

11 Soru 10. n tam sayısının kaç farklı değeri için n 4 + 4n 3 + 3n 2 2n + 7 sayısı asaldır? (a)1 (b)2 (c)3 (d)4 (e)sonsuz çoklukta Çözüm. n 4 + 4n 3 + 3n 2 2n + 7 = (n + 1) 4 3(n + 1) = ( (n + 1) ) 2 9(n + 1) 2 = (n 2 + 2n + 4) 2 9(n + 1) 2 = (n 2 + 2n + 4 3n 3)(n 2 + 2n n + 3) = (n 2 n + 1)(n 2 + 5n + 7) çarpmı asal sayı olacaktır. Burada, n 2 n + 1 = 1 ve n 2 + 5n + 7 = p olarak alınırsa, olacaktır. Buradanda, n = 0 veya n = 1 p 1 = 7 ve p 2 = 13 asallları elde edilir. Benzer biçimde, n 2 + 5n + 7 = 1 ve n 2 n + 1 = p olarak alınırsa bulunur. Buradan da, elde edilir. Buna göre, n = 2 veya n = 3 p 3 = 7 ve p 4 = 13 n {0, 1, 2, 3} değerleri için ifade asaldır. Alternatif Yöntem: n 4 + 4n 3 + 3n 2 2n + 7 = (n 2 + an + b)(n 2 + cn + d) eşitliği kullanılarak soruda verilen polinom kolaylıkla son eşitlikte polinom eşitliğinden katsayılar bulunarak çarpanlarına ayırılabilirdi. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

12 Soru 11. Her n pozitif tamsayısı için, a n 0 ve a n a n+3 = a n+2 a n+5 koşullarını sağlayan bir (a n ) n=1 gerçel sayı dizisinde a 1a 2 + a 3 a 4 + a 5 a 6 = 6 ise a 1 a 2 + a 3 a a 41 a 42 =? (a)21 (b)42 (c)63 (d)882 (e)hiçbiri Çözüm. Buradan da, a n a n+3 = a n+2 a n+5 = a n+4 a n+7 ise, (4) a n+1 a n+4 = a n+3 a n+6 olur. (5) a n a n+3 = a n+4 a n+7 (6) a n+1 a n+4 = a n+3 a n+6 (7) olacaktır. Eğer (6) ve (7) eşitliklerini taraf tarafa çarparsak, eşitliği elde edilir. Buna göre, olduğuna göre, soruda istenilen toplam olacaktır. a n a n+1 = a n+6 a n+7 (8) a 1 a 2 = a 7 a 8 = a 13 a 14 = = a 37 a 38 (9) a 3 a 4 = a 9 a 10 = a 15 a 16 = = a 39 a 40 (10) a 5 a 6 = a 11 a 12 = a 17 a 18 = = a 41 a 42 (11) 7(a 1 a 2 + a 3 a 4 + a 5 a 6 ) = 7 6 = 42 Alternatif Yöntem: Soruyu daha kısa bir biçimde genelliği bozmadan, a i = 2 olarak alırsak, soruda istenilen şartları sağladığı için a 1 a 2 + a 3 a a 41 a 42 = ( }{{} ) = 21 2 = tane ikili çarpım olarak sonuca ulaşılabilirdi. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

13 Soru 12. Tam olarak yedi farklı rakamın kullanıldığı kaç tane sekiz basamaklı sayı vardır? (a) ( 9 3) 2 6! 3 (b) ( 8 3) 2 7! (c) ( 8 3) 2 7! 3 (d) ( 7 3) 2 7! (e) ( 9 4) 2 6! 8 Çözüm. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

14 Soru 13. AB CD ve m(ĉab) < 90 olan ABCD yamuğunda, AB = 5, CD = 3 ve AC = 15 ise, BD nin alabileceği farklı tamsayı değerlerin toplamı nedir? (a)101 (b)108 (c)115 (d)125 (e)hiçbiri Çözüm. D 3 C 3x L 3/2 15/8 M 1 x N 3/2 K 4x A a<90 o 5 B Şekil 4: Soru 13 Çözümü şekilden takip etmeye çalışalım. Eğer yamuğun yan kenarlarının orta noktalarını başlangıç ve bitiş noktası olarak kabul eden LK doğru parçasını çizersek, oluşacak üçgenlerin benzerliğinden ve kenarların paralelliğinden şekil üzerindeki uzunlukları elde edebiliriz. Buna göre, P M N üçgeninde, üçgen eşitsizliğini kullanarak, eşitsizliğine ulaşırız. Buradan, 7 8 < x < < 8x = BD < 23 olacaktır. Ancak, m(dab) = 90 olduğuna göre, 8x = BD = 8, 9, 10,..., 16 değerlerini alabilir. Soruda istenen ise, BD uzunluğunun alabileceği değerler toplamı olacağına göre, = 108 istenen cevap olacaktır. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

15 Soru 14. bölünür? Kaç (m, n) pozitif tam sayı ikilisi için, sayısı mn ile (a) (b) (c) (d) (e)hiçbiri Çözüm = = m n p olsun. Buradan sonrası sadece 3 çocuğa 4 elma, 2 muz, 1 patates, 1 domates, 1 marul, 1 çilek, 1 ayva kaç değişik biçimde dağıtılabilir sorusuna dönüştü. Buna göre istenen cevap, olacaktır. ( ) ( ) ( ) = ( ) 6 2 ( ) 4 2 ( ) 5 3 = Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

16 Soru 15. x + y = 13 eşitliğini sağlayan (x, y) gerçel sayı ikilileri için, x 2 +7x 3y+y 3 ifadesi aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz? (a)208 (b)15 2 (c) 35 2 (d)37 (e)hiçbiri Çözüm. x ve y değişkenlerinin negatif ve pozitif olma durumlarına göre denklemimizi düzenleyip çözüme ulaşmaya çalışalım. Eğer y > 0 ve x < 0 ise y = 13 + x olacaktır. buradan da, f(x) = x 2 + 7x 3(13 + x) + (13 + x) 2 = 2x x olacağından, f (x) = 4x + 30 = 0 eşitliğinden x = 15/2 ve y = 11/2 bulunur. f de yerine konulduğunda ise f( 15/2) = 35/2 değerini alır. İkinci durumda y < 0 ve x > 0 alalım. Buradan, x = 13 + y olacağından, f(y) = 2y y + 88 olacağından f (y) = 4y + 16 = 0 eşitliğinden y = 4 ve x = 9 olur. Burada f( 4) = 56 olarak bulunur. Benzer biçimde x ve y değişkenlerinin aynı anda pozitif olma yada negatif olma durumları da incelenirse soruda verilen şıklardaki değerlerin hepsinin bulunabilecek değerler olduğunu görmek zor değildir. Buna göre, doğru yanıt Hiçbiridir. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

17 Soru 16. x + 19y 0(mod23) ve x + y < 69 koşullarını sağlayan kaç (x, y) pozitif tamsayı ikilisi vardır? (a)100 (b)102 (c)105 (d)109 (e)hiçbiri Çözüm. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

18 Soru 17. ABC eşkenar üçgeninin iç bölgesindeki bir D noktası, AD = 8, BD = 13 ve m(âdc) = 120 koşullarını sağlıyorsa DC kaçtır? (a)12 (b)13 (c)14 (d)15 (e)16 Çözüm. A a 8 K a b 8 8 D o o 60 o x=? B C Şekil 5: Soru 17 Çözümü şekilden takip etmeye çalışalım. ABC bir eşkenar üçgen olduğuna göre, m( BAD) + m( DAC) = a + b = 60 olacaktır. Eğer, DAB üçgeninin bir eşini bir kenarı AC uzunluğu olacak biçimde taşırsak, m( DAK) = 60 olacaktır. Buna göre, ADK üçgeni bir eşkenar üçgen ve m( KDC) = 60 olacaktır.buradan, KDC üçgeninde kosinüs teoremini uygularsak, olacaktır. DC = x = 15 Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

19 Soru n 455 ve n 3 1(mod455) koşullarını sağlayan kaç n tamsayısı vardır? (a)9 (b)6 (c)3 (d)1 (e)hiçbiri Çözüm. 455 = olduğuna göre, n 3 1(mod5) n 1(mod5) n 3 1(mod7) n 1, 2, 4(mod7) n 3 1(mod13) n 1, 3, 9(mod13) olacağından, = 9 tane n tamsayısı bulunur. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

20 Soru 19. a bir gerçel sayı; x 1 ve x 2, x 2 + ax + 2 = x denkleminin farklı iki kökü; x 3 ve x 4 de, (x a) 2 + a(x a) + 2 = x denkleminin farklı iki kökü olmak üzere, x 3 x 1 = 3(x 4 x 2 ) ise, x 4 x 2 nedir? (a)a/2 (b)a/3 (c)2a/3 (d)3a/2 (e)hiçbiri Çözüm. x 2 + ax + 2 = x ise bu denklemi düzenlediğimizde elde edeceğimiz x 2 + x(a 1) + 2 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. İkinci denklemimizi düzenlediğimizde de x 2 + x( a 1) + 2 = 0 denklemini elde ederiz. Bu denklemin kökleride x 3 ve x 4 tür. Viete teoreminden, x 1 + x 2 = 1 a ve x 3 + x 4 = 1 + a olduğunu görmek zor değildir. Bu iki eşitliğin farkı alınırsa, (x 3 x 1 ) + (x 4 x 2 ) = 2a olarak bulunur. Burada x 3 x 1 = 3(x 4 x 2 ) eşitliği kullanılırsa, 3(x 4 x 2 ) + (x 4 x 2 ) = 2a 4(x 4 x 2 ) = 2a x 4 x 2 = a/2 olarak bulunur. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

21 Soru 20. İlk rakamı tek olup, çift rakam geçen basamaklarının sayısı çift olan beş basamaklı pozitif tamsayıların sayısı A ve ilk rakamı çift olup çift rakam geçen basamaklarının sayısı çift olan beş basamaklı pozitif tam sayıların sayısı B ise, A B kaçtır? (a)5000 (b)4640 (c)3200 (d)0 (e)hiçbiri Çözüm. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

22 Soru 21. ABC üçgeninde AB = AC ve m( BAC) = 80 dir. ABC üçgeninin iç bölgesindeki bir E noktası, AE = EC ve m(êac) = 10 koşullarını sağlıyorsa, m(êbc) nedir? (a)10 (b)15 (c)20 (d)25 (e)30 Çözüm. 10 o A 60 o 10 o 160 o 60 o 60o 140 o E C 10 o 20 o 20 o 10 o 40 o C Şekil 6: Soru 21 Çözümü şekilden takip etmeye çalışalım. Eğer, AEC üçgeninin bir eşini, AEB üçgeni içerisine taşırsak, ortada şekilde de görüldüğü üzere bir AER eşkenar üçgeni oluşacaktır. BR uzunluda RE uzunluğuna eşit olduğuna göre, istenilen, m(êbc) = 20 olduğunu görmek zor değildir. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

23 Soru 22. Her n 0 için, a n+1 = a 3 n + a 2 n koşulunu sağlayan bir (a n ) n=0 tam sayı dizisinin terimlerinin 11 e bölümünden kalanların oluşturduğu kümenin en çok kaç elemanı vardır? (a)2 (b)3 (c)4 (d)5 (e)6 Çözüm. Dizimizin ilk terimi önemlidir. Çünkü diğer elemanların hepsi bu ilk elemana bağlıdır. Buna göre, ilk elemanımıza (mod11) altında değerler atayıp çözüme gidebiliriz. Şimdi aşağıda ki tabloyu inceleyelim, a a a a Buna göre oluşturabileceğimiz en uzun zinciri bulmaya çalışalım. Örneğin, {8, 3, 3,, 3} kümemizde iki farklı kalan varken, {6, 10, 0, 0,, 0} dizimizde üç farklı kalan olacaktır. Zaten yukarıdaki tablodanda açıkça görülmektedir ki dört farklı kalan içeren bir dizilim elde etmemiz imkansızdır. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

24 Soru 23. x bir gerçel sayı olmak üzere, x(x + 4)(x + 8)(x + 12) çarpımının alabileceği en küçük değer nedir? (a) 240 (b) 252 (c) 256 (d) 260 (e) 280 Çözüm. f(x) = x(x + 12)(x + 4)(x + 8) = (x x)(x x + 32) eşitliğinde A = x x olarak alırsak yeni denklemimiz, f(a) = A(A + 32) olacaktır. Bu fonksiyonun alabileceği en küçük değeri ister parabolden isterse türev alarak kolayca bulabiliriz. Buna göre, f (A) = 2A + 32 = 0 ise A = 16 olacağından f in alabileceği en küçük değer 256 olarak bulunur. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

25 Soru 24. xy düzlemine, m mavi ve k kırmızı dikdörtgen, kenarları eksenlere paralel olacak, eksenlerden herhangi birine paralel olan hiçbir doğru aynı renkte birden fazla dikdörtgeni kesmeyecek ve farklı renkte hangi iki dikdörtgen alınırsa alınsın, yalnızca bunları kesen ve eksenlerden birine paralel olan bir doğru bulunacak biçimde yerleştirilmişse, (m, k) tam sayı ikilisi aşağıdakilerden hangisi olamaz? (a)(1, 7) (b)(2, 6) (c)(3, 4) (d)(3, 3) (e)hiçbiri Çözüm. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

26 Soru 25. ABC üçgeninin iç teğet çemberi, BC, AC ve AB kenarlarına sırasıyla, A 1, B 1 ve C 1 noktalarında teğettir. AA 1 doğrusu, içteğet çemberi ikinci kez Q noktasında kesiyor. A 1 C 1 ve A 1 B 1 doğruları, A noktasından geçen ve BC ye paralel olan doğruyu sırasıyla, P ve R noktalarında kesiyor. m( P QC 1 ) = 45 ve m( RQB 1 ) = 65 ise, m( P QR) nedir? (a)110 (b)115 (c)120 (d)125 (e)130 Çözüm. P a b+c A a+d b R C 1 d 45 o a b c d+c d c Q 65 o b a d c B 1 B a b d A 1 c C Şekil 7: Soru 25 Sorunun çözümünü şekilden takip edelim. Çember üzerindeki açılar yerleştirilir ve paralellikler kulanılırsa, a + b + c + d = 180 olacaktır. Benzer biçimde P QR üçgeninde m( P QR) = m(ĉ 1 QB 1 ) olacağından üçgenin iç açıları toplamından d + c = m( P QR) = 125 olarak bulunur. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

27 Soru 26. Her 0 i 17 için, a i sayısı, 1, 0 veya 1 olmak üzere, a 0 + 2a a a 17 = 2 10 eşitliğini sağlayan kaç (a 0, a 1,, a 17 ) on sekizlisi vardır? (a)9 (b)8 (c)7 (d)4 (e)1 Çözüm. Sorunun çözümü için 2 10 eşitini veren toplamları kontrol etmemiz yeterlidir. Buna göre, 2 10 = 2 10 (12) = 2 10 (13) = 2 10 (14) = 2 10 (15) = 2 10 (16) = 2 10 (17) = 2 10 (18) = 2 10 (19) olacaktır. Yukarıdaki eşitliklerden açıkça görülmektedir ki, toplam 8 tane sekizli vardır. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

28 Soru 27. f(x) = x 5 5x 4 10x x 2 5x + 1 ve, 1 i 2009 için, x i = ise, f(x 1 ) + f(x 2 ) + + f(x 2009 ) toplamı kaçtır? i 2009 (a)1000 (b)1005 (c)1010 (d)2009 (e)2010 Çözüm. f(x) = x 5 x 5 +(1 x) 5 ve f(1 x) = (1 x)5 (1 x) 5 +x 5 olduğuna göre, f(x) + f(1 x) = x5 + (1 x) 5 x 5 + (1 x) 5 = 1 olacaktır. Buna göre, ise soruda istenilen toplam olur. ( ) ( ) f + f ( ) ( ) f + f ( ) ( ) f + f = 1 = 1 = 1 ( ). = f = = 1005 Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

29 Soru 28. Tüm tamsayılar kümesi, farkları asal bir sayıya eşit olan herhangi iki tam sayı aynı alt kümeye düşmeyecek biçimde, n altkümeye aırılabiliyorsa, n en az kaçtır? (a)6 (b)5 (c)4 (d)3 (e)hiçbiri Çözüm. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

30 Soru 29. ABCD kirişler dörtgeninin [AC] ve [BD] köşegenleri, P noktasında kesişiyor. AP B ve CP D üçgenlerinin çevrel çemberlerinin merkezleri, ABCD dörtgeninin çevrel çemberi üstünde ve AC + BD = 18 ise, ABCD dörtgeninin alanı nedir? (a)36 (b)81/2 (c)36 3/2 (d)81 3/4 (e)hiçbiri Çözüm. R O 1 A t t T 9/2 9/2 B P D C Şekil 8: Soru 29 Genelliği bozmadan, varsayalım ABCD bir dikdörtgen olsun. Buna göre, AP = P B = 81 9/2 olacaktır. Benzer biçimde AT = T B = t ise T P = 4 t2 ve O 1 T = t2 olacaktır. Çemberde kuvvet özeliğinden, ise olduğuna göre, bulunur. t 2 = RT T B = AT T B t2 (9 4 t2 ), ve t 2 = x x = AT AB ve t = = T B BC = 1 2 olduğuna göre, BC = 9/2 olacaktır. Buradan da, olarak bulunur. A(ABCD) = AB BC = = Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

31 Soru , , , sayılarından kaçı bir tam sayının karesine eşittir? (a)4 (b)3 (c)2 (d)1 (e)0 Çözüm (20) (21) (22) (23) Sorunun her ne kadar başka çözümleride olsa, modüler teknikle çözmek daha olimpiyadik olacağından bu yöntem izlenmiştir. Her hangi bir tam sayının karesi (mod3) te 0 veya 1 kalanı verir. Ancak (21) (mod3) altında 2 kalanı verdiğinden tam kare olamaz. Benzer biçimde bir tam sayının karesi (mod7) altında 0, 1, 2, 4 kalanları verir. Ancak (20) ifadesi 5 kalanı verdiğine göre tam kare olmasına imkan yoktur. (22) ifadesi 12 2 ( ) = olduğuna göre, bu ifadenin de tam kare olmasına imkan yoktur. Şimdi de (23)ifadesinin bir tam kare olup olmadığını inceleyelim. Eğer ifade tam kare ise, = x = x ( )( ) = x = x = x = x = (x 12)(x + 12) ise x = 133 bulunur. Buna göre sadece, (23) tam karedir. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

32 Soru 31. x 3 + 3x 2 33x 3 2x 2 eşitsizliğini, x n koşulunu sağlayan her x gerçel sayısı için doğru kılan n tam sayısının alabileceği en küçük değer nedir? (a)9 (b)8 (c)7 (d)6 (e)5 Çözüm. f(x) = x 3 + 3x 2 33x 3 ve g(x) = 2x 2 ise soruda bizden f(x) g(x) durumunu incelememiz istenmiştir. Sorunun çözümüne şıkları kullanarak gitmeye çalışalım. Eğer, x 5 ise x 5 veya x 5 olmalıdır. Yani, f(5) = (24) f(6) = (25) f(7) = (26) f(8) = (27) f(9) = (28) ise (24) durumunun imkansız olduğu açıktır. Şimdi diğerleri için negatif değerleri kontrol edelim, f( 6) = (29) f( 7) = (30) f( 8) = (31) f( 9) = (32) buna göre, (29) ve (32) doğrulanmaktadır. Ancak, eğer (29) doğru ise, x 6 yani x 6 için dolayısıyla da x = 7 için doğru olmalıdır. Ancak yanlıştır. Buna göre sadece x 9 durumu doğru olarak bulunur. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

33 Soru 32. Her biri 4 elemanlı n kümeden, hangi farklı ikisini alırsak alalım, bu iki kümeden yalnızca birine ait olan tüm elemanlardan oluşan küme, başlangıçtaki n kümeden birine eşitse, n en çok kaçtır? (a)3 (b)5 (c)7 (d)15 (e)hiçbiri Çözüm. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

34 Soru 33. ABC üçgeninin [AL] ve [BM] kenarortayları K noktasında kesişiyor. C, K, L, M noktaları çembersel ve AB = 3 ise, [CN] kenarortayının uzunluğu nedir? (a)1 (b) 3 (c)3 3/2 (d)3 (e)hiçbiri Çözüm. A M N M K 2k K k R 3k R B L C L C Şekil 9: Soru 33 Çözümü şekilden takip etmeye çalışalım. Bir üçgende kenarortaylar bir noktada kesiştiklerine göre, CN doğrusuda aynı noktadan geçecek ve AB kenarını, 3 AN = BN = 2 olacak şekilde ikiye ayıracaktır. LM doğrusu ise kenarların orta noktalarını birleştirdiği için orta tabandır ve benzerlikten dolayı R orta noktası olmak üzere, 3 MR = RL = 4 olacaktır. Soruda verildiğine göre, KLCM dörtgeni bir kirişler dörtgenidir. Buna göre, KR RC = RM RL olacaktır. k değeri bu eşitlikten 1 4 olarak bulunur. Buna göre, olarak bulunur. CN = 6k = = 3 2 Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

35 Soru 34. x ve y farklı pozitif tam sayılar olmak üzere, (x + y 2 )(x 2 y) xy ifadesinin alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri nedir? (a)3 (b)8 (c)14 (d)15 (e)17 Çözüm. Varsayalım m 2 olmak üzere, x = my veya y = mx olsun. Buna göre, çözümümüzü yaptığımız seçime göre şekillendirelim. x > y ise x = my olmalıdır. Buna göre, (my + y 2 )(m 2 y 2 y) my y = y2 (my + 1)(m 2 y 1) y 2 m = m 2 y 1 + y(m2 1) m olacaktır. Burada, m m 2 y 1 ise m y olmalıdır. Varsayalım, y = m t ve t 1 olsun. Buna göre, m 2 y 1 + y(m2 1) m = m 2 mt + mt(m2 1) m = (m 3 t 1) + (m 2 t t) = (t + 1)(m 3 t 1) olacaktır. Bu ifadenin en değeri için t = 1, m = 2 alırsak (2)(8 1) = 14 olacaktır. Şimdi ikinci durumu incelemeye geçelim. y > x ise y = mx olur. Buna göre, (x + m 2 x 2 )(x 2 mx) xmx = x(1 + m2 x)x(x m) xmx = (m2 x + 1)(x m) m = mx 2 1+ x(1 m3 ) m olacaktır. Buna göre, m x xm 3 ise varsayalım, x = mt, t 1 olsun. Öyleyse, m(m 2 t 2 ) 1 + mt(1 m3 ) m = (m 3 t 2 1) + t(1 m 3 ) (33) = m 3 t 2 tm 3 + t 1 (34) = tm 3 (t 1) + (t 1) (35) = (t 1)(tm 3 + 1) t = m = 2 alırsak (36) = (2 1)( ) = 17 (37) olacaktır. Demek ki en küçük değer 14 olmalıdır. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

36 Soru 35. Her n 2 için, a n = 3 n3 + n 2 n 1 ise, a 2 a 3 a k > 3 eşitsizliğinin sağlanması için k pozitif tam sayısının en az kaç olması gerekir? (a)100 (b)102 (c)104 (d)106 (e)hiçbiri n Çözüm. a n = 3 n 3 + n 2 n 1/n = 3 n 2 (n + 1) (n + 1)/n = 3 (n + 1)(n 2 1)/n = 3 (n + 1) 2 (n 1)/n şeklinde soruda verilen dizimizi düzenleyelim. Eğer ilk k elemanın çarpımını kontrol edersek, eşitliklerinden, a 2 = 3 1 3/2 a 3 = /3. =. a k = 3 (k 1)(k + 1) 2 /k (a 1 a 2 a 3 a k ) 3 = (k 1) (k + 1) 2 (1 2 3 k) 3 = olduğundan, (k 1)![ (k+1)! 2 ] 2 (k!) 3 > 27 P (k) = (k 1)![ (k+1)! 2 ] 2 (k!) 3 = (k 1)!(k + 1)!(k + 1)! 4 k! k! k! = (k + 1)2 4k > 27 eşitsizliğinden, k 2 + 2k + 1 > 81 k + 1 k k olacağından, k değeri en az 106 olur. > 106 k 106 Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

37 Soru 36. Yüz kenti olan bir ülkedeki bazı kentler arasında yapılan tek yönlü uçak seferleri, başkentten başlayıp, ülkedeki her kentten en az bi kez geçerek, yeniden başkente dönmeyi mümkün kılan en az bir sefer dizisi bulunacak biçimde düzenlenmiştir. Böyle bir düzenlemede, bu şekildeki uçak seferi dizilerden sefer sayısı en az olanın sefer sayısı, bütün bu tür düzenlemeler arasında en çok kaç olabilir? (a)1850 (b)2100 (c)2550 (d)3060 (e)hiçbiri Çözüm. Bu belge sbelianwordpress.com a aittir c

26 Nisan 2009 Pazar,

26 Nisan 2009 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2009 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 26 Nisan 2009 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

JBMO c Genç Balkan Matematik Olimpiyatları (JBMO) her yıl katılımcı 10 ülkeden

JBMO c   Genç Balkan Matematik Olimpiyatları (JBMO) her yıl katılımcı 10 ülkeden Genç Balkan Matemat ık Ol ımp ıyatı JBMO 2009 Sorular ve Çözümler ı c www.sbelian.wordpress.com sbelianwordpress@gmail.com Genç Balkan Matematik Olimpiyatları (JBMO) her yıl katılımcı 10 ülkeden gelen

Detaylı

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları Birinci Aşama Zor Deneme Sınavı 11 Haziran 2016 DENEME SINAVI 4. Deneme Soru Sayısı: 32 Sınav Süresi: 210 dakika Başarılar Dileriz... Page 1 of 9 DENEME SINAVI (4.

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 )

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 ) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 010 ) 1) Dar açılı ABC üçgeninde BB 1 ve CC 1 yükseklikleri H noktasında kesişiyor. CH = C H, BH = B H ise BAC açısını bulunuz. 1 1 A)0 0 B)45 0 C) arccos

Detaylı

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR SORULAR 1. N sayısı 1998 basamaklı ve tüm basamakları 1 olan bir doğal sayıdır. Buna göre N sayısının virgülden sonraki 1000. basamağı kaçtır? A)0 B)1 C)3 D)6 E) Hiçbiri. n Z olmak üzere, n sayısı n sayısına

Detaylı

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 NİSAN 21 DENEMESİ 1) ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerindeki M noktasından geçen ve CM doğrusuna dik olan doğru AD kenarını E noktasında kesiyor. M noktasından CE doğrusuna indirilen dikmenin ayağı P

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A 1. ABC üçgeninde BF BD, EC CD olacak şekilde AC kenarı üzerinde E noktası, o BC m(ba C) 70 ise m(fd E) kaç derecedir? AB kenarı üzerinde F noktası,

Detaylı

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 7. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 00 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A 1. Bir ikizkenar

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

AB AB. A noktasından çıkıp B noktasından geçen ışın [AB] nin uzunluǧu AB, CD ye paralel

AB AB. A noktasından çıkıp B noktasından geçen ışın [AB] nin uzunluǧu AB, CD ye paralel AB [AB] [AB AB AB CD m( ABC) A ve B noktalarından geçen doǧru A ve B noktalarını birleştiren doǧru parçası A noktasından çıkıp B noktasından geçen ışın [AB] nin uzunluǧu AB, CD ye paralel ABC açısının

Detaylı

7 Mayıs 2006 Pazar,

7 Mayıs 2006 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 14. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 7 Mayıs 2006 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI 10.01.2014-17.01.2014 2 1. Tuğba üç test yapar. İlkinde, 25 sorudan %60 ını, ikinci de 30 sorudan ve %70 ini ve son olarak 45 sorudan

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010)

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) 1) Bir ABC dik üçgeninde B açısı diktir. AB kenarı üzerinde alınan bir D noktası için m( BCD) m( DCA) dır. BC kenarı üzerinde alınan bir E noktası için

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM OLİMPİYATLARI 2018 SINAVI

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM OLİMPİYATLARI 2018 SINAVI ÖGRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İLÇE: SINAVLAİLGİLİUYARILAR: İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM OLİMPİYATLARI 018 SINAVI Kategori: Matematik 7-8 Soru Kitapçık

Detaylı

IX. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

IX. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı IX. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir su tankerinin tam doluyken toplam ağırlığı x ton; yarı yarıya doluyken toplam ağırlığı y ton ise, boş tankerin ağırlığı kaç tondur? a) 2x 2y b) 2y x

Detaylı

c

c XIV. Ulusal İlköğret ım Matemat ık Ol ımp ıyatı 2009 Sorular ve Çözümler ı c www.sbelian.wordpress.com sbelianwordpress@gmail.com Tübitak tarafından her yıl ilköğretim 6-7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI 15.11.2013-29.11.2013 2 1. Bir x sayısı x = 1 1 + x eşitliğini sağlamaktadır. x 1 x hangisidir? in en basit hali aşağıdakilerden

Detaylı

1. Bir ayrıtının uzunluğu 1 olan küpler üst üste konularak tüm alanı A olan bir kare dik prizma yapılırsa, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1. Bir ayrıtının uzunluğu 1 olan küpler üst üste konularak tüm alanı A olan bir kare dik prizma yapılırsa, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1. Bir ayrıtının uzunluğu 1 olan küpler üst üste konularak tüm alanı A olan bir kare dik prizma yapılırsa, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) 12 b) 16 c) 26 d) 36 e) 44 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

1. Hem % 15 i, hem de % 33 ü tam sayı olan en küçük pozitif sayı nedir? c)

1. Hem % 15 i, hem de % 33 ü tam sayı olan en küçük pozitif sayı nedir? c) TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 10. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2005 Soru kitapçığı türü A 1. Hem % 15 i, hem de % 33

Detaylı

OLİMPİYAT DENEMESİ 2

OLİMPİYAT DENEMESİ 2 OLİMPİYAT DENEMESİ 2 1.)Dış bükey ABCD dörtgeninde = =, m(a)=,m(c)= ise nin yarısı kaçtır? A) 2 B) C) D) E) 2.) Bir mağazada Ocak ayında satılan ayakkabı sayısı bir tamkaredir.şubat ayında satılan ayakkabı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

Detaylı

B)10!.15! C)10!.P(15,2).13! D)25! E) Hiçbiri

B)10!.15! C)10!.P(15,2).13! D)25! E) Hiçbiri 1.) Dış bükey ABCD dörtgeninde DA = AB =2 3, m(a)=96 o,m(c)=132 o ise AC nin yarısı kaçtır? A) 2 B) 2 6 C) 6 D) 2 3 E) 3 2.) Bir mağazada Ocak ayında satılan ayakkabı sayısı bir tamkaredir.şubat ayında

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı A 1. Hem % 15 i, hem de % 33 ü tam sayı olan en küçük pozitif sayı nedir? a) 15 33 b) 20 33 c) 100 33 d) 20 3 e) 100 3 2. Bir okulun kantininde, 1., 2., 3., 4.

Detaylı

25 Nisan 2010 Pazar,

25 Nisan 2010 Pazar, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 25 Nisan 2010 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106 1. n bir doğal sayı olmak üzere, n! sayısının sondan k basamağı 0 dır. Buna göre, k tamsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3. (x+y+z+t ) 6 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? A) 80 B) 84 C) 88 D)

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri E) 6 = 4

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri E) 6 = 4 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan 997 Matematik Soruları ve Çözümleri. 4 ( ) + ( ) 4.( ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 8 C) D) 6 4 E) 6 Çözüm 4 ( ) + ( ) 4.( ) 4+ 4.( ) 4. 40. 80 8 işleminin sonucu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

2000 Birinci Aşama Sınav Soruları

2000 Birinci Aşama Sınav Soruları 2000 irinci şama Sınav Soruları Lise 1 Soruları 1 369 sayısı bir kaç ardışık doğal sayının toplamı olarak kaç farklı biçimde yazılabilir? )2 )3 )4 )5 )7 2 ve sayıları 2000 sayısının pozitif bölenleri olmak

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

29 Nisan 2007 Pazar,

29 Nisan 2007 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: 15. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2007 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 1

LYS MATEMATİK DENEME - 1 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

17 Mayıs 2014 Cumartesi, 9:30-12:30

17 Mayıs 2014 Cumartesi, 9:30-12:30 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 19. ULUSAL ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2014 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 17 Mayıs 2014 Cumartesi,

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI

İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI 20.05.2018 Sınava giren öğrencinin ADI SOYADI :.......................................................................... T.C. KİMLİK NO :..................................................................

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 8. İSTANBUL MATEMATİK YARIŞMASI LİSELER KATEGORİSİ TAKIM YARIŞMASI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 8. İSTANBUL MATEMATİK YARIŞMASI LİSELER KATEGORİSİ TAKIM YARIŞMASI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 8. İSTANBUL MATEMATİK YARIŞMASI LİSELER KATEGORİSİ TAKIM YARIŞMASI 1-60) Dört çocuk, Ahmet, Ferit, Berk ve Mehmet koşu yarışı yapıyorlar. Yarışma sonucunda, Ahmet, "Ben birinci ve sonuncu

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ E) 6 = 4

Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ E) 6 = 4 Ö.S.S. 997 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. 4 ( ) + ( ) 4.( ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 8 C) D) 6 4 E) 6 Çözüm 4 ( ) + ( ) 4.( ) 4+ 4.( ) 4. 40. 80 8 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 5 E) 5

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13 TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı ={(x,y): x ile y nin farkı n ile tam bölünür} = {(x,y): n x-y, n N + } bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. (x,y) ise x y (mod

Detaylı

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 TEST: 1 1. 4. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 2. 5. A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 A) 96 B) 112 C) 121 D) 128 E) 134 3. 6. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50

Detaylı

16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI

16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2008 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 27 Nisan 2008 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Bir sayının inin fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? A) B) 0 C) D) 0 E) Çözüm Sayı olsun.. + +. Bir sınıftaki toplam öğrenci

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

deneme onlineolimpiyat.wordpress.com

deneme onlineolimpiyat.wordpress.com 1.) toplamı kaça eşittir? A)hiçbiri B) C)3/217 D)9/217 E) 1/217 2.) 250 kişinin katıldığı bir tenis turnuvasında eleme usulü ile maçlar yapııyor. Yani ikişerli eşleşmelerde maçı kaybeden eleniyor.üst tura

Detaylı

çemberi ile O Çemberlerin birbirine göre durumlarını inceleyelim. İlk durumda alalım. olduğu takdirde O2K1

çemberi ile O Çemberlerin birbirine göre durumlarını inceleyelim. İlk durumda alalım. olduğu takdirde O2K1 . merkezli R yarıçaplı Ç çemberi ile merkezli R yarıçaplı ve noktasından geçen Ç çemberi veriliyor. Ç üzerinde, T Ç K T Ç, ve K K T K olacak şekilde bir T noktası alınıyor. Buna göre, uzunluklarından birinin

Detaylı

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM EŞİTSİZLİKLER A. TANIM f(x)>0, f(x) - eşitsizliğinin

Detaylı

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? 99 ÖSS.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 6. Toplamları 6 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı A) 70 B) 7 C) 80

Detaylı

2 Nisan 2011 Cumartesi,

2 Nisan 2011 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 16. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2011 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 2 Nisan 2011 Cumartesi,

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

14 Nisan 2012 Cumartesi,

14 Nisan 2012 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2012 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 14 Nisan 2012 Cumartesi,

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

24 Nisan 2010 Cumartesi,

24 Nisan 2010 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 15. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 24 Nisan 2010 Cumartesi,

Detaylı

SİVAS FEN LİSESİ. Soru Kitapçığı Türü. 25 Nisan 2015 Cumartesi, 9:30 12:30

SİVAS FEN LİSESİ. Soru Kitapçığı Türü. 25 Nisan 2015 Cumartesi, 9:30 12:30 SİVAS FEN LİSESİ SİVAS İL MERKEZİ ORTAOKUL 1. MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI 015 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKUL / SINIFI : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Soru Kitapçığı Türü A 5 Nisan 015 Cumartesi,

Detaylı

14 Nisan 2012 Cumartesi,

14 Nisan 2012 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2012 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 14 Nisan 2012 Cumartesi,

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

A) 1 B) 10 C) 100 D) 1000 E) Sonsuz. öğrencinin sinemaya tam bir kez birlikte gidecek şekilde ayarlanabilmesi aşağıdaki n

A) 1 B) 10 C) 100 D) 1000 E) Sonsuz. öğrencinin sinemaya tam bir kez birlikte gidecek şekilde ayarlanabilmesi aşağıdaki n İLMO 008. Aşama Sınavı Soru Kitapçığı - A. 009 009 009 + +... + n toplamı hiçbir n doğal sayısı için aşağıdakilerden hangisiyle bölünemez? A) B) n C) n+ D) n+ E). ( x!)( y!) = z! eşitliğini sağlayan (x,

Detaylı

XIV. Ulusal Matemat ık Ol ımp ıyatı 2010

XIV. Ulusal Matemat ık Ol ımp ıyatı 2010 XIV. Ulusal Matemat ık Ol ımp ıyatı 2010 Soruları ve Çözümler ı c www.sbelian.wordpress.com sbelianwordpress@gmail.com Tübitak BAYG tarafından her yıl Lise öğrencilerinin katılımı ile yapılan sınavlardan

Detaylı

1998 ULUSAL ANTALYA MATEMAT IK OL IMP IYATI B IR INC I AŞAMA SORULARI

1998 ULUSAL ANTALYA MATEMAT IK OL IMP IYATI B IR INC I AŞAMA SORULARI 1998 ULUSL NTLY MTEMT IK OL IMP IYTI IR INC I ŞM SORULRI Lise 1- S nav Sorular 1. T = 1! +! + 3! + ::: + 1997! + 1998! toplam n n son iki basama¼g ndaki rakamlar n toplam kaçt r? ) 13 ) 9 C) 6 D) E) Hiçbiri.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

OLİMPİYAT DENEMESİ 4

OLİMPİYAT DENEMESİ 4 OLİMPİYAT DENEMESİ 4 1.) Alper kendi yaşını ve sonrada kendi yaşının sağ tarafına babasının yaşını yazarak dört basamaklı bir sayı elde ediyor.bu sayıya babasıyla olan yaş farkının 16 katını ekleyince

Detaylı

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000 998 ÖSS. Rakamları sıfırdan farklı, beş basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir? 6. ve

Detaylı

1994 ÖYS. 6. x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x+3y-z=94 olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır?

1994 ÖYS. 6. x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x+3y-z=94 olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır? 99 ÖYS. Üç basamaklı abc sayısının birler basamağı tür. Birler basamağı ile yüzler basamağı değiştirildiğinde oluşan yeni sayı, abc sayısından 97 küçüktür. Buna göre, abc sayısının yüzler basamağı kaçtır?.,

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

Cahit Arf Matematik Günleri 10

Cahit Arf Matematik Günleri 10 Cahit Arf Matematik Günleri 0. Aşama Sınavı 9 Mart 0 Süre: 3 saat. Eğer n, den büyük bir tamsayı ise n 4 + 4 n sayısının asal olamayacağını gösteriniz.. Çözüm: Eğer n çiftse n 4 +4 n ifadesi de çift ve

Detaylı

19. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI SORULARI A A A A A A A

19. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI SORULARI A A A A A A A KDENİZ ÜNİVERSİTESİ 19. ULUSL NTLY MTEMTİK OLİMPİYTI SORULRI DI SOYDI :...CEP TEL :... OKUL...ŞEHİR :... SINIF :...ÖĞRETMEN :... eposta :... İMZ :... SINV TRİHİ VESTİ:4Mayıs 2014 - Pazar 10.00-12.30 Bu

Detaylı

Problem 1. Problem 2. Problem 3. Problem 4. Problem 5. PURPLE COMET MATEMATİK BULUŞMASI Nisan c Copyright Titu Andreescu and Jonathan Kane

Problem 1. Problem 2. Problem 3. Problem 4. Problem 5. PURPLE COMET MATEMATİK BULUŞMASI Nisan c Copyright Titu Andreescu and Jonathan Kane PURPLE COMET MATEMATİK BULUŞMASI Nisan 2010 İLKÖĞRETİM - PROBLEMLERİ c Copyright Titu Andreescu and Jonathan Kane Çeviri Sibel Kılıçarslan CANSU ve Fatih Kürşat CANSU Problem 1 Eğer 125 + n + 135 + 2n

Detaylı

14. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI EKİP FİNAL SORULARI

14. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI EKİP FİNAL SORULARI 14. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI EKİP FİNAL SORULARI - 008 SORU -1 1 0.7 0.1 0.48 = 0.018 0.8 0. eşitliğini sağlayan sayısı kaçtır? [ 0.15] SORU - c d d c a b 4 c d b b a ifadesinin i i sayısal ldeğeri

Detaylı

3 olduğuna göre, o gün Lincoln de en düşük

3 olduğuna göre, o gün Lincoln de en düşük AMC 013 (Amerika Liseler Arası Matematik Yarışması 013) 1. Ocak ayının belli bir gününde Lincoln Nebrasca da en yüksek sıcaklık en düşük sıcaklıktan 16 yüksektir. En düşük ve en yüksek sıcaklıkların ortalaması

Detaylı

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI BİRİNCİ AŞAMA SORULARI A A A A A A A SINAV TARİHİ VESAATİ:16 NİSAN 2011 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 5 Nisan 990 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,0703.(0,3 0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,00703 B) 0,0703 C) 0,703 D) 0,0703 E) 0,00703 Çözüm 0,0703.(0,3 0,) 0,0703.0, 0,00703.

Detaylı

2016 UOMO 1. Aşama. A) 15 B) 17 C) 19 D) 21 E) 23 Çözüm. Denklemi düzenleyelim:

2016 UOMO 1. Aşama. A) 15 B) 17 C) 19 D) 21 E) 23 Çözüm. Denklemi düzenleyelim: 016 UOMO 1. Aşama 1. Bir ABC üçgeninde BE ve CD kenarortayları birbirine dik ve BE = 18, CD = 7 ise AF kenarortayının uzunluğu kaçtır? A) 43 B) C) 45 D) 3 E) 4 Çözüm. Üçgenin ağırlık merkezi G olmak üzere,

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84 N 0,1,,... Sayı kümesine doğal sayı kümesi denir...., 3,, 1,0,1,,3,... sayı kümesine tamsayılar kümesi denir. 1,,3,... saı kümesine sayma sayıları denir.pozitif tamsayılar kümesidir. 15 y z x 3 5 Eşitliğinde

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 25 Nisan 2009 Cumartesi, OKULU / SINIFI :

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 25 Nisan 2009 Cumartesi, OKULU / SINIFI : TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 14. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2009 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü SINAV TARİHİ

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 25 Nisan 2009 Cumartesi, OKULU / SINIFI :

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 25 Nisan 2009 Cumartesi, OKULU / SINIFI : TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 14. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2009 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü SINAV TARİHİ

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

ÖZEL YUNUS GÜNER FEN ve ANADOLU LĐSESĐ MATEMATĐK OLĐMPĐYATI KTS 1

ÖZEL YUNUS GÜNER FEN ve ANADOLU LĐSESĐ MATEMATĐK OLĐMPĐYATI KTS 1 ÖZEL YUNUS GÜNER FEN ve ANADOLU LĐSESĐ MATEMATĐK OLĐMPĐYATI KTS 1 Süre: 150 dakika ÖĞRENCĐNĐN ADI SOYADI: SINAVLA ĐLGĐLĐ UYARILAR: Bu sınav çoktan seçmeli 36 sorudan oluşmaktadır. Her sorunun sadece bir

Detaylı

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ OLİMPİK GEOMETRİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ ÖMER GÜRLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR - 2014 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL ÇİZİMLER... 7 2. ÜÇGENLER... 21 (Üçgende Açılar, Üçgende

Detaylı

AYT 2018 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ. ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 ai i a i 1 ai ai i. 1 ai ai 1 ai ai 0 2ai a 0 olmalıdır.

AYT 2018 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ. ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 ai i a i 1 ai ai i. 1 ai ai 1 ai ai 0 2ai a 0 olmalıdır. AYT 08 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. ai ai i ai ai aii ai ai ai ai 0 ai a 0 olmalıdır. Cevap : E 8 in asal çarpanları ve 3 tür. 8.3 3 40 ın asal çarpanları ve 5 tir. 40.5 İkisinde

Detaylı

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 75 dakikadır.. a, b ve c birer rakam

Detaylı

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ LYS 016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ Dikdörtgenin içinde köşegeni çizerek alanı iki eşit parçaya ayırabiliriz. 7 / 36 BED üçgeni ile DEC üçgeninin alanlarının oranı, tabanları arasındaki orana eşittir. Buna göre;

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

1999 ÖSS-II. 6. Üç basamaklı 4AB sayısı, iki basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazladır. Buna göre, BA sayısı kaçtır? işleminin sonucu. kaçtır?

1999 ÖSS-II. 6. Üç basamaklı 4AB sayısı, iki basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazladır. Buna göre, BA sayısı kaçtır? işleminin sonucu. kaçtır? 999 ÖSS-II. 0, 0, kaçtır? 0, 0, 0,4 0,44 işleminin sonuu A) B), C) D) E) 6. Üç asamaklı 4AB sayısı, iki asamaklı BA sayısının katından 7 fazladır. Buna göre, BA sayısı kaçtır? A) 9 B) 5 C) 7 D) 9 E). a,,

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

23. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI SORULARI B B B B B B B

23. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI SORULARI B B B B B B B AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 23. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI SORULARI ADI SOYADI :... OKUL... ŞEHİR :...SINIF :... İMZA :... SINAV TARİHİ VESAATİ:29 Nisan 2018 - Pazar 10.00-12.30 u sınav 25 sorudan oluşmaktadır

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI 2017 LİSE MATEMATİK SINAVI. 10 Mayıs 2017 Çarşamba,

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI 2017 LİSE MATEMATİK SINAVI. 10 Mayıs 2017 Çarşamba, İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI 07 LİSE MATEMATİK SINAVI 0 Mayıs 07 Çarşamba, 09.30 -.30 Öğrencinin, Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Okulu / Sınıfı : Sınav Merkezi : . Bir

Detaylı

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2 8 ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 8 7. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı 8 cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı