Gilaburu Suyunun Mikroenkapsülasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gilaburu Suyunun Mikroenkapsülasyonu"

Transkript

1 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2012 (1-11) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No:2, 2012 (1-11) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Paper) Merve Dinç, Duygu Aslan, Necattin Cihat İçyer, Mustafa Çam* *Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 38039, Kayseri Özet Gilaburu (Viburnum opulus L.) kırmızı renkli, kendine has buruk tatta, üzüme benzeyen ve Türkiye de genellikle Kayseri ve civarında yetiştirilen bir meyve çeşididir. Geleneksel olarak gilaburunun böbrek taşı oluşumunu engellediği, ayrıca yüksek tansiyon, nefes darlığı, sindirim problemleri ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi geldiğine inanılmaktadır. C vitamini içeriği yüksek ve fenolik bileşiklerce zengin gilaburu meyvesi, yapısında bulunan valerik asitin neden olduğu keskin bir kokuya sahiptir. Bu çalışmada gilaburunun ısı, ışık, nem gibi ortam koşullarından etkilenerek bozulmasını engellemek, başka ürünlere ilave edilebilirliğini kolaylaştırmak ve gilaburu suyunun keskin kokusunu maskeleme olanaklarını araştırmak amacıyla farklı giriş sıcaklıklarında (160 C ve180 C) ve farklı kaplama oranlarında maltodekstrin kullanarak (1/1 ve 1/2) püskürtmeli kurutma yöntemi ile mikroenkapsülasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Mikroenkapsüle edilen gilaburu örneklerinde nem, toplam antosiyanin miktarı, toplam ve yüzey fenolik madde miktarı, % suda çözünürlük ve renk analizleri yapılmıştır. Mikroenkapsülasyon işlemi sırasında kaplama materyali oranının arttırılmasıyla gilaburu suyundan gelen kırmızı renk oranının azaldığı ve daha açık kırmızı renge sahip mikroenkapsüllerin elde edildiği görülmüştür. Mikroenkapsüle edilen gilaburu örneklerinin suda çözünürlüğünün % 97-98, nem içeriğinin ise % arasında değiştiği bulunmuştur. Kurumuş örneklerde en düşük nem içeriğine 180 C giriş sıcaklığında ulaşılmıştır. Bu örneklerdeki toplam fenolik madde miktarı gram kuru maddede mg gallik asit eşdeğeri olarak (GAE) olarak hesaplanmıştır. Toplam antosiyanin miktarı mikroenkapsüle edilen örneklerde mg/100 g değerleri arasında bulunmuştur. Anahtar sözcükler: Mikroenkapsülasyon, gilaburu, püskürtmeli kurutma, fenolik bileşikler. Abstract Microencapsulation of Gilaburu Juice Gilaburu (Viburnum opulus L.) is a red colored fruit having special astringent taste, mostly grown around Kayseri city in Turkey. It is believed that gilaburu prevents the formation of kidney stones, as well as cures hypertension, asthma, digestion problems and common cold. The fruit, contains high amount of vitamin C and phenolic compounds, has a strong special flavour due to presence of valeric acid. In this study, gilaburu juice was microencapsulated by spray drying in order to prevent the effects of light, heat and humidity on gilaburu juice. Moreover, with microencapsulation technique, it was aimed to mask the strong flavour of the juice, and to facilitate the addition of the juice into food products in the form of capsules. Microencapsulation was carried out by spray drying of the extracts at certain air inlet temperatures (160 C and 180 C) and certain levels of maltodextrin (1/1 and 1/2) as carrier agent. Moisture content, total anthocyanins, total and surface phenolics, water solubility and colour were determined in microcapsules. With the increase in the rate of carrier material in microencapsulation process, a decrease was observed in red colour scale of the products. Water solubility of the microcapsules was %, where the moisture was %. The lowest moisture in the dried sample was observed at the inlet temperature of 180 C. Total phenolic content of the samples was at this experimental point. Total anthocyanin content of the microcapsules was mg/100g as cyanidin-3-glycoside equivalents. Keywords: Microencapsulation, Gilaburu, Spray Drying, Phenolic Compounds. Bu makaleye atıf yapmak için Dinç, M., Aslan, D., İçyer, N.C., Çam, M., Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2012, 7(2)1-11 How to cite this article Dinç, M., Aslan, D., İçyer, N.C., Çam, M., Microencapsulation of Gilaburu Juice Electronic Journal of Food Technologies, 2012, 7(2)1-11

2 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) GİRİŞ Viburnum opulus Avrupa da batı, doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde, V. opulus var. Sargentini uzak doğu ülkelerinde (Kore, Japonya, Çin) yaygındır [1]. Gilaburu, ülkemizde İç Anadolu da özellikle Kayseri ve civarında yetiştirilen bir meyvedir. Meyveler toplandıktan sonra su dolu kaplar içerisinde olgunlaştırıldıktan sonra suyu sıkılarak ve genellikle sulandırılıp şeker ilave edilerek içecek olarak tüketilmektedir. Meyveleri önce yeşilimsi ve sonra olgunlaştıkça kırmızı bir renk alır [2]. Eylül Ekim aylarında hasat edilen meyveler su içine konularak saklanır. Geleneksel olarak gilaburuya atfedilen özellikler arasında yüksek tansiyonu, tüberkülozu, nefes darlığını, sindirim problemlerini, soğuk algınlığını önlemesi gelmektedir [1]. Ayrıca Kayseri de halk arasında böbrek taşlarını eritebildiği söylenmektedir [3]. V. opulus meyvelerinde hâkim olan organik asit L malik asittir [4]. Gilaburu gram gallik asit/kg oranında polifenol içerir [5].Taze gilaburu meyvesinin kuru bileşiminde % 7.81 suda çözünebilir kuru madde,% 5.83 indirgen şeker, % 6.71 ham protein, % 9.86 ham selüloz, 560 mg/kg askorbik asit, mg/kg sodyum bulunmaktadır [3]. Ayrıca yapılan bir çalışmada bu meyvede kuru maddenin % 4.2 lipit,% 0.98 protein, % 82.9 çözünür karbonhidrat içerdiği belirlenmiştir. 1 gram kuru maddenin enerji içeriği 3.8 kcal olarak tespit edilmiştir [3]. Gilaburu meyvesi vitamin K, viburnin, isovalerianik asit, salisin, salik asit, reçine içermesinin yanında bitkiye kendine özgü bir koku veren valerik asitte içermektedir. Bol miktarda C vitamini ve antioksidan özellik gösteren maddeler içeren gilaburu meyvesi gıda endüstrisinde kullanımının yanında meyveleri boya ve mürekkep endüstrisinde de kullanım alanı bulmaktadır [6]. Mikroenkapsülasyon, sıvı, katı veya gaz formunda olan maddelerin ince film tabakaları yada polimer kapsüller yardımı ile mikro boyutta kapsüllerin içerisinde alıkonması işlemidir. Mikroenkapsülasyon, hassas bir yapıya sahip olan, çevre şartlarından kolayca etkilenebilen vitaminler, çoklu doymamış yağ asitleri gibi gıda bileşenlerinin korunmasını sağlar [7]. Böylelikle mikroenkapsüle edilmiş gıda bileşenleri ile gıda endüstrisinde daha lezzetli, yüksek besin değerine sahip, fonksiyonel özellikte ve tüketici beğenisi kazanabilecek ürünlerin üretilmesi mümkün olabilmektedir [8]. Mikroenkapsülasyon işleminde kaplama materyali olarak maltodekstrin, pullulan, nişasta, maltoz, sakkaroz gibi karbonhidratlar, peynir altı suyu tozu, kazein, kazeinat gibi proteinler ve çeşitli gamlar (gam arabik) kullanılmaktadır [9]. Mikroenkapsülasyon işlemi akışkan yataklı kurutma, ekstrüzyon, faz ayrımı (kuazervasyon), lipozom tutuklama, döner süspansiyon seperasyon yöntemi, inklüzyon kompleksi oluşturma, kristalizasyon, püskürterek kurutma gibi yöntemlerle yapılabilir. Bu yöntemler ayrı ayrı yapılabildiği gibi modifikasyonlarla birlikte de uygulanabilir. Bu yöntemler içerisinde püskürtmeli kurutma yöntemi en fazla kullanılanıdır ve diğer yöntemlere oranla daha ekonomiktir. Püskürtmeli kurutmanın en önemli dezavantajının biyoaktif bileşenlerin yüksek sıcaklığa maruz kalmasıdır denilebilir. Bu nedenle işlem koşullarının ürünler üzerine olan etkileri dikkatle incelenmelidir. Bu çalışmada, gilaburu meyvesinin preslenmesi ile elde edilen gilaburu suyunun mikroenkapsüle edilmesi ve bu işlemler esnasında ürünlerde oluşan değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 2. MATERYAL VE METOT 2.1 Materyal Bu araştırmada Kayseri de yetişen gilaburu meyvesi materyal olarak kullanılmıştır. Gilaburu meyveleri Eylül-Ekim aylarında Kayseri il merkezinde bir bahçeden toplanmış, geleneksel olarak uygulanan 2

3 Dinç, M., Aslan, D., İçyer, N.C., Çam, M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) 1-11 saklama yöntemi takip edilmiş ve Nisan ayına kadar plastik kaplar içerisinde karanlık bir ortamda çeşme suyu içerisinde bekletilerek olgunlaşması sağlanmıştır. 2.2.Kimyasallar Analizlerde kullanılan KCl (Merck), Sodyum asetat (Merck), Etanol (Merck), Metanol (Merck), HCl (J. T. Baker), Na 2 CO 3 (J. T. Baker), Folin- Ciocalteu s fenol reaktifi (J. T. Baker) kimyasalları temin edilmiştir Mikroenkapsülasyon Besleme Çözeltilerinin Hazırlanması Gilaburu meyveleri sudan çıkarılıp preslenmiş, filtre yardımıyla posası ayrılmış, suyu elde edilmiştir. Daha sonra bu örnekler 3000 rpm de 3 dakika santrifüj (Nüve-NF-800-R) edilerek tortular dibe çöktürülmüş ve üstte kalan berrak kısım alınmıştır. Elde edilen bu berrak kısımdan toplam kuru madde ve suda çözünür kuru madde tayinleri yapılmıştır. Toplam kuru madde içeriği % 9.25 olan gilaburu suyuna 1/1 ve 1/2 kuru madde/ maltodekstrin oranında dekstroz eşdeğeri olan maltodekstrin eklenerek kuru madde oranı arttırılmıştır. Maltodekstrin ilavesinden sonra karışım ultra- turraks (T18, IKA) ile 2 dk boyunca karıştırılıp homojenizasyon işlemi gerçekleştirilmiş, hazırlanan karışım 100 ve 200 ml lik hacimlerde püskürtmeli kurutucuya mikroenkapsülasyon işlemini gerçekleştirmek üzere beslenmiştir. 2.4.Mikroenkapsülasyon Koşulları Mikroenkapsülasyon işlemi aşağıda belirtilen koşullarda gerçekleştirilmiştir: Cihaz: Büchi Mini Spray Dryer B- 290 püskürtmeli kurutucu Besleme Hızı: 8 ml/ dk Hava giriş sıcaklığı: 160 C ve 180 C Hava çıkış sıcaklığı: 70 C-75 C Hava debisi: 600 l/saat 2.5. Analiz Metotları Nem Tayini Nem tayini Fang ve Bhandari nin [10] yaptığı çalışmanın modifiye edilmesi ile uygulanmıştır. Nem tayini için petriler sabit tartıma getirilerek daraları not edilmiştir ve bu petrilere 3-4 g mikroenkapsüle edilmiş örnek tartılarak 70 C de 6 saat etüvde (Mikrotest, Türkiye) bekletilmiştir. Süre sonunda örnekler desikatöre alınarak oda sıcaklığına gelmesi sağlanmış, oda sıcaklığına gelen petriler tartılarak nem miktarları hesaplanmıştır Suda Çözünürlük Tayini Suda çözünürlük tayini Cano- Chauca ve ark. [11] metodunun modifiye edilmesiyle uygulanmıştır. Bu analiz için 0. 5 gr mikroenkapsüle edilmiş olan örnekten tartılıp üzerine 50 ml saf su eklenmiş,600 rpm de 5 dakika vortekslenerek karışması sağlanmış, 3000 rpm de 5 dakika santrifüj işlemi yapılmıştır. Daha sonra santrifüjlenen örnekten 25 ml alınarak sabit tartıma getirilen petrilere ilave edilmiş ve etüvde 75 C de 24 saat kurutma işlemi uygulanmıştır. Süre sonunda petriler tartılmış ve % suda çözünürlük miktarları hesaplanmıştır [12]. 3

4 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Renk Tayini Renk analizi; renk ölçüm cihazı (Konica- Minolta, CR A- 103) ile yapılmıştır. Cihaz, standart kalibrasyon skalası ile kalibre edildikten sonra mikroenkapsüle örnekler üzerinden okuma yapılmış ve L*, a*, b* ve C* değerleri kaydedilmiştir. Renk tayininde kullanılan Hunter sistemine göre; L* değeri; rengin beyazlığını ve siyahlığını, a* değeri; kırmızı-yeşil b* değeri; sarı-mavi, C* değeri ise; renk yoğunluğunu ifade etmektedir [12] Toplam Fenolik Madde Tayini Toplam fenolik madde tayininde Spanos ve Wrolstad [13] tarafından tanımlanan spektrofotometrik yöntem modifiye edilerek kullanılmıştır. Bu amaçla örnekler de ekstraksiyon sonucu gerekli olan seyreltmeler su ile yapılmıştır. 0.4 ml uygun oranda seyreltilmiş örnek üzerine 2 ml 1/10 oranında saf suyla seyreltilmiş Folin- Ciocalteau çözeltisi ve 1. 6 ml doymuş sodyum karbonat çözeltisi ilave edilmiş, tüpler vorteks ile iyice karıştırıldıktan sonra 1 saat karanlıkta bekletilmiştir. Spektrofotometrede (UV PharmoSpec SHIMADZU, Japonya) 765 nm dalga boyunda okunan absorbans değerinden ve gallik asit ile hazırlanmış kalibrasyon eğrisinden yararlanılarak toplam fenolik madde miktarı hesaplanmıştır [14] Yüzey Fenolik Madde Tayini Mikroenkapsüle edilen gilaburu örneğinden 0. 5 gr tartılıp, üzerine 10 ml saf etanol eklenip 2 dakika vorteks ile homojen dağılımı sağlanmış, 2000 rpm de 5 dakika santrifüj edilmiştir. Santrifüjden sonra çözeltide yoğun bir bulanıklık olduğu görülmüş ve kaba filtre kağıdı ile çözelti süzülmüştür. Elde edilen berrak kısım yapılan denemeler sırasında etanol varlığından dolayı sodyum karbonat ilavesiyle spektrofotometrik analizde absorbans değerinin olumsuz etkilendiği tespit edilmiş ve berrak kısımdan 0. 4 ml alınarak etanolün uzaklaştırılması amacıyla su banyosunda (Thermo Heat Tech, ABD) 60 C de 30 dakika beklenmiştir. Etanolün buharlaştığı tüplere 0. 4 ml saf su ilave edilip mevcut fenolik bileşiklerin çözünmesi sağlanmış ve 2 ml 1/10 oranında seyreltilmiş Folin- Ciocalteau çözeltisi ve 1. 6 ml doymuş sodyum karbonat çözeltisi ilave edilmiş, tüpler vorteks ile iyice karıştırıldıktan sonra 1 saat karanlıkta bekletilmiştir. Spektrofotometrede 765 nm dalga boyunda okunan absorbans değerinden ve gallik asit ile hazırlanmış kalibrasyon eğrisinden yararlanılarak yüzey fenolik madde miktarı hesaplanmıştır [15] Mikroenkapsülasyon Verimi Mikroenkapsülasyon işlemi farklı sıcaklıklarda (160 C ve 180 C) ve kaplama materyali olarak farklı oranlarda (1/1-1/2) maltodekstrin kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İşlem sonrasında elde edilen mikroenkapsüle edilmiş ürünlerin miktarları tartılarak % verim hesaplanmıştır. Mikroenkapsüle edilmiş ürünün kütlesi (kuru maddede) Verim (%) = 100 Girdilerin kütlesi (Kuru maddede) Mikroenkapsülasyon Etkinliği Mikroenkapsülasyon işleminin etkinliğinin belirlenmesi için öncelikle mikrokapsüllerin yüzeyindeki fenolik bileşiklerin miktarı ve toplam fenolik madde miktarı Folin-Ciocalteu reaktifi ile belirlenmiştir. Mikroenkapsülasyon etkinliği aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanmıştır [16]. 4

5 Dinç, M., Aslan, D., İçyer, N.C., Çam, M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) 1-11 Mikrokapsü llerin yüzeyinde kalan fenolik madde miktar ı Etkinlik (%) = (1 ) 100 Mikroenkap süllerin t oplam fenolik madde miktar ı Toplam Antosiyanin Tayini Toplam antosiyanin tayini ph diferansiyel metoduna göre yapılmıştır. Metodun ilkesi, monomerik antosiyaninlerin ph 1 de oksonyum formunun, ph 4. 5 da ise renksiz kemiketal formunun hâkim olmasına dayanmaktadır. Buna göre ortam ph sı 1. 0 ve 4. 5 olduğu zaman ölçülen absorbans değerlerinin farkı doğrudan antosiyanin konsantrasyonu ile orantılıdır [2]. Bu analiz için M potasyum klorür tampon çözeltisi ( ph 1) ve 0. 4 M Sodyum asetat tampon çözeltisi (ph 4. 5) kullanılmıştır. Örnekler, potasyum klorür tampon çözeltisi ile absorbans olacak şekilde seyreltilmiştir. Bu ilkelere göre yapılan seyreltmenin seyreltme faktörü hesaplanmıştır. 700 ve 510 nm de absorbanslar okunmuş ve değerler kaydedilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır [17]. A= (A 510 -A 700 ) ph1 -(A 510 -A 700 ) ph 4,5 TAM = ( A MA SF 1000) MS A: Düzeltilerek hesaplanan absorbans farkı MA: Baz alınacak antosiyaninin molekül ağırlığı (Siyanidin-3-glukozid için dir.) SF: Seyreltme faktörü MS: Molar soğurum katsayısı (Siyanidin-3-glukozid için dür.) TAM: Toplam antosiyanin miktarı 3.ARAŞTIRMA BULGULARI 3.1.Nem Miktarı 160 C ve 180 C deki 1/1 ve1/2 oranında maltodekstrin (MD) ilavesi ile mikroenkapsüle edilen örneklerin nem içerikleri Çizelge 1 de belirlenmiştir. Çizelge 1.Mikroenkapsüle gilaburu tozunda nem miktarları* Örnekler %Nem Miktarı 160 C 1/1 MD 0.82± C 1/1 MD 0.47± C 1/2 MD 0.92±0.21 * Sonuçlar 4 tekrarlı verilerin ortalama ve standart sapmasını içermektedir Suda Çözünürlük Suda çözünürlük analizi sonuçları çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 2.Mikroenkapsüle gilaburu tozunun% suda çözünürlük değerleri* 5

6 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7)1-11 Örnekler % Suda çözünürlük 160 C 1/1 MD ± C 1/1 MD ± C 1/2 MD ± 2.30 * Sonuçlar 4 tekrarlı verilerin ortalama ve standart sapmasını içermektedir Renk Değerleri Mikroenkapsüle edilmiş gilaburu örneklerinde renk tayin cihazı ile renk ölçümleri yapılmış ve L*,C*,a*,b*değerleri kaydedilmiştir. Mikroenkapsülasyon işleminde kaplama materyali oranının arttırılması ile beyazlık ve siyahlık olarak ifade edilen L* değerinin arttığı, kırmızı yeşil rengi ifade eden a* değerinin azaldığı, sarı mavi rengi ifade eden b* değerinin ise arttığı, renk yoğunluğunu ifade eden C* değerinin azaldığı belirlenmiştir. Çizelge 3.Mikroenkapsüle gilaburu tozunda renk değerleri* Örnekler L* a* b* C* 160 C 1/1 MD 74.12± ± ± ± C 1/2 MD 78.61± ± ± ± C 1/1 MD 73.57± ± ± ±0.03 * Sonuçlar 4 tekrarlı verilerin ortalama ve standart sapmasını içermektedir Toplam Fenolik Madde Farklı sıcaklıklarda ve farklı oranlarda dekstroz eşdeğerliğine sahip maltodekstrin eklenmesi ile gerçekleştirilen mikroenkapsülasyon işlemi sonucunda belirlenen toplam fenolik madde miktarları mg GAE/g kuru madde cinsinden Şekil 1 deverilmiştir. Verilere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 6

7 Dinç, M., Aslan, D., İçyer, N.C., Çam, M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) 1-11 Şekil 1.Farklı sıcaklıklarda ve farklı maltodekstrin oranları ile yapılan mikroenkapsülasyon işlemleri sonucu elde edilen toz ürünlerdeki toplam fenolik madde miktarları (mg GAE /g) Yüzey Fenolik Madde Miktarı Farklı sıcaklıklarda ve farklı oranlarda dekstroz eşdeğerliğine sahip maltodekstrinlerin eklenmesi ile gerçekleştirilen mikroenkapsülasyon işlemi sonucunda belirlenen yüzey fenolik madde miktarları şekil2 de verilmiştir. Buna göre mikroenkapsülasyon işleminde kaplama materyali oranının arttırılması ile yüzey fenolik madde miktarının azalmış olduğu görülmüştür. Şekil 2.Farklı sıcaklıklarda ve farklı maltodekstrin oranları ile yapılan mikroenkapsülasyon işlemleri sonucu elde edilen toz ürünlerdeki yüzey fenolik madde miktarı (mg GAE/g) Mikroenkapsülasyon verimi Püskürtmeli kurutma tekniği ile mikroenkapsülasyon işleminde sıcaklığın 160 C den 180 C ye arttırılması ile verimlerde önemli bir değişiklik gözlenmemişken, maltodekstrin oranının arttırılması ile birlikte verimde azalma olduğu görülmüştür (Şekil 3). 7

8 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7)1-11 Şekil 3.Farklı sıcaklıklarda ve farklı maltodekstrin oranları ile yapılan mikroenkapsülasyon işlemleri sonucu elde edilen verimler 3.7. Mikroenkapsülasyon Etkinliği Mikroenkapsülasyon işleminde maltodekstrin oranının arttırılmasıyla mikroenkapsüllerin yüzeyinde bulunan fenolik madde miktarı azalarak mikroenkapsülasyon etkinliğinin arttığı ve sıcaklığın değişmesi ile yüzey fenolik madde miktarında önemli bir değişikliğin olmadığı gözlemlenmiştir (Şekil 4). Şekil 4.Farklı sıcaklıklarda ve farklı maltodekstrin oranları ile yapılan mikroenkapsülasyon işlemlerinin etkinlik yüzdeleri. 3.8.Toplam Antosiyanin Miktarı Farklı sıcaklıklar ve dekstroz eşdeğerliğinin olduğu maltodekstrinlerin farklı oranlarda kullanılmasıyla gerçekleştirilen mikroenkapsülasyon işlemi ile elde edilen toz örneklerde ki toplam antosiyanin miktarları Şekil 5 deverilmiştir. Bu verilere göre mikroenkapsülasyon işleminde kaplama materyalinin arttırılması ile toplam antosiyanin miktarının azaldığı görülmüştür. 8

9 Dinç, M., Aslan, D., İçyer, N.C., Çam, M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) 1-11 Şekil 5. Farklı sıcaklıklarda ve farklı maltodekstrin oranları ile yapılan mikroenkapsülasyon işlemleri sonucu elde edilen toz ürünlerdeki toplam antosiyanin miktarları (mg siyanidin-3-glikozit eşdeğeri/ 100 g). 4. TARTIŞMA VE SONUÇ Bu çalışmada gilaburu suyunun farklı sıcaklıklarda ve farklı oranlarda maltodekstrin ilave edilerek püskürtmeli kurutma yöntemi ile mikroenkapsülasyonu sonucu elde edilen toz ürünlerin fizikokimyasal ve fonksiyonel özellikleri incelenmiştir. Gilaburu suyunun bozulmasına neden olabilecek ısı, ışık, nem gibi ortam koşulları ile etkileşiminin azaltılması, ürünlere işlenebilirliğinin kolaylaştırması ve keskin kokusunun maskelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada gilaburu suyu ve mikroenkapsüle numunelerde çeşitli analizler yapılmıştır. Analiz sonucunda gilaburu suyunda toplam kuru madde miktarı % 9. 25, suda çözünür kuru madde miktarı ise % 8. 6 olarak bulunmuştur. Kalyoncu nun [6] yaptığı bir çalışmada ise gilaburunun suda çözünebilir kuru madde miktarı %7. 81 olarak bulunmuştur. Bu farklılığın çevresel faktörler ve meyvenin çeşit farklılığından ileri geldiği düşünülmektedir. Mikroenkapsülasyon işleminde etkili parametreler olarak belirlenen sıcaklık ve farklı maltodekstrin oranları ile yapılan denemelerde kullanılan kaplama materyali oranının arttırılması sonucu püskürtmeli kurutucu cihazının cam haznesinin yüzeyinde kalan madde miktarının azaldığı görülmüştür. Kaplama materyali eklenmeyen gilaburu suyu ile yapılan püskürtmeli kurutma denemelerinde püskürtmeli kurutucu çeperinde meydana gelen yapışmaların arttığı görülmüş, bunun sebebinin ise gilaburunun bileşiminde bulunan düşük molekül ağırlıklı karbonhidratlardan ileri geldiği düşünülmektedir. Denemelerde sıcaklık olarak 180 C ve 160 C değerleri kullanılmış ve160 C de 1/1 ve 1/2 oranında kaplama materyali kullanılarak çalışılmıştır. 180 C de ise 1/2 oranında kaplama materyali olarak maltodekstrin kullanılması durumunda püskütmeli kurutucunun çıkış sıcaklığının aşırı derecede arttığı görülmüş, bu aşamada maltodekstrin yapısının ve dolayısıyla mikroenkapsüle ürünün yapısının zarar görebileceği öngörülerek 160 C sıcaklıkta sadece 1/1 oranında kaplama materyali ilavesiyle denemelere devam edilmiştir. Yüzde nem miktarları, 160 C de 1/1 oranında maltodekstrin ilavesi ile çalışılan örnekte % 0.82±0.01, 180 C de 1/1 maltodekstrinli mikroenkapsüle örnekte % 0.47±0.03, 160 C de 1/2 maltodekstrinli mikroenkapsüle örnekte ise %0.92±0.21 olarak bulunmuştur. Mikroenkapsüle örneğin nem miktarı gilaburu suyuna kıyasla azaltılmış olduğu için mikroenkapsüle edilen gilaburu suyunun raf ömrünün daha fazla olacağı aşikardır. Yapılan çalışmalar sonucunda mikroenkapsüle gilaburu örneklerinin toplam fenolik madde içerikleri mg GAE/g olarak bulunmuştur. Kaplama materyal oranı artıkça mikrokapsüllerdeki fenolik madde miktarı oransal olarak azalmaktadır. Bu azalma proses koşullarına bağlı olarak fenolik bileşiklerin zarar görmesi değil fenolik bileşik miktarının besleme çözeltisi içerisindeki oransal olarak azalmasından kaynaklanmaktadır. Gilaburu suyunda toplam fenolik madde tayini yapılmış, ±20.10 mg GAE/l olarak sonuç bulunmuştur. Çam ve Hışıl ın [4] yaptığı bir çalışmada ise ±27.73 mg GAE/l olarak ifade edilmiştir. Aradaki farkın gilaburunun cinsinden ve yetişme şartlarından ileri geldiği düşünülmektedir. Mikroenkapsülasyon sonrası mikroenkapsüllerin yüzeyinde ne kadar az fenolik bileşik varsa mikroenkapsülasyon etkinliği o kadar yüksektir. Mikroenkapsülasyon işleminin etkinliği toplam ve yüzey 9

10 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7)1-11 fenolik madde miktarı göz önüne alınarak yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda mikroenkapsülasyon işlemlerinde kaplama materyal oranının arttırılması ile yüzey fenolik madde miktarı azalmıştır, bu ise mikroenkapsülasyon işleminden daha etkin bir sonuç alındığını göstermektedir. Yapılan analizler sonrasında gilaburu suyunun toplam antosiyanin miktarı 51.35±3.90 mg siyanidin-3- glikozit eşdeğeri/100 ml olarak hesaplanmıştır. Mikroenkapsüle örneklerde ise mg siyanidin- 3-glikozit eşdeğeri /100g arasında bulunmuştur. Toplam antosiyanin miktarının gilaburu suyunda, mikroenkapsüle örneklere kıyasla daha fazla olduğu görülmüştür. Bu farkın püskürtmeli kurutma sırasındaki sıcaklık uygulamasının antosiyaninlere verdiği zarardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca mikroenkapsüle örnekler arasında kaplama materyali oranının artması ile birlikte toplam antosiyanin miktarının azaldığı gözlenmiştir. Renk ölçümünde L*,a*,b*ve C* değerleri belirlenmiştir. Yapılan ölçümlere göre kaplama materyali oranının arttırılması ile L* değerinde artış yani beyaza yakınlaşma, a* değerinde düşüş yani kırmızı rengin azalması ve C* yani renk yoğunluğunun azaldığı belirlenmiştir. Mikroenkapsüle gilaburu numunelerinin herhangi bir endüstriyel ürüne işlenmesi sırasında renk maddesi olarak da işlev görmesi isteniyorsa kurutma sırasında gilaburunun mevcut kırmızı rengini muhafaza edecek şekilde daha az kaplama maddesi kullanımı önerilebilir. Mikroenkapsüle gilaburu örneklerinin suda çözünürlüğü %97-98 olarak belirlenmiştir. Toz içecek sektöründe suda çözünürlüğün yüksek olması arzu edilen bir kriter olması bakımından mikroenkapsüle gilaburunun endüstriyel toz içeceğe işlenmesi mümkün gözükmektedir. 5. KAYNAKÇA 1.Kraujalyte, V., Leitner, E., Venskutonis, P.R., 2012, Chemical and sensory characterisation of aroma of Viburnum opulus fruits by solid phase microextraction-gas chromatography olfactometry, Food Chemistry, 132, Sağlam, F., 2007,Antosiyanince Zengin Dut, Kiraz ve Gilaburu Meyvelerindeki Fenolikler ve Antioksidan Kapasitesi Üzerine Reçel Yapım İşleminin Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. 3.Herrera, C.M., 1987, Vertebrate-dispersed plants of the Iberian peninsula: A study of fruits characteristics, Ecological Monographs, 57, Çam, M., Hışıl, Y., 2007, Comparison of chemical characteristics of fresh and pasteurised juice of gilaburu (Viburnum opulus L), Acta Alimenteria, 36, Rop, O., Reznicek, V., Valsikova, M., Jurikova, T., Mlcek, J., Kramarova, D., 2010, Antioxidant properties of European cranberrybush fruit ( Viburnum opulus var.edule), Molecules, 15, Kalyoncu, İ.H., Babaoğlu, D., Yılmaz, M., 2007, Gilaburu'nun ( Viburnum opulus L.) Yeşil Uç Çeliklerinde Çelik Köklenmesi Üzerine Bazı Hormonların Etkileri, Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi s Şanlıdere-Aloğlu, H., Öner, Z., 2010, Peynir altı Suyu Proteinlerinin Mikroenkapsülasyon Teknolojisinde Kaplama Materyali Olarak Kullanım Olanakları, Akademik Gıda, 8, Uyan, Ersus, S., 2004, Kara Havuç Antosiyanin Ekstraktının Püskürtmeli Kurutucu Kullanılarak Mikroenkapsülasyonu, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir. 10

11 Dinç, M., Aslan, D., İçyer, N.C., Çam, M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Koç, M., 2009, Pastörize Sıvı Yumurtanın Püskürtmeli Kurutma Yöntemi ile Optimum Kurutma Koşullarının Belirlenmesi ve Mikroenkapsülasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir. 10. Fang Z., Bhandari B., 2011, Effect of spray drying and storage on the stability of bayberry polyphenols, Food Chemistry,129, Cano-Chauca, M., Stringheta, P.C., Ramos, A.M., Cal-Vidal, J., 2005, Effect of Carriers on the Microstructure of Mango Powder Obtained by Spray Drying and its Functional Chararacterization, Innovative Food Science and Emerging Tecnologiers, 6, Nadeem Şahin, H., Torun M., Özdemir, F., 2011, Spray Drying of the Mountain Tea (Sideritis stricta) Water Extract by Using Different Hydrocolloid Carrirers, Food Science and Technology, 44, Spanos, G. A., Wrolstad, R. E., 1992, Phenolics of Apple, Pear and White Grape Juices and Their Changes with Processing and Storage-A rewiew. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40, Uzun, H. İ., Bayır, A., 2007, Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerine Ait Çekirdeklerin Toplam Fenolik Madde İçerikleri ve Antiradikal Aktivitelerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. 15. Saenz, C., Tapia S., Chavez, J., Robert, P., 2008, Microencapsulation by Spray Drying of Bioactive Compounds from Cactus Pear (Opuntia ficus- indica), Food Chemistry, 114, Zhang, L. F., Mou, D. H., & Du, Y. S., 2007, Procyanidins: Extraction and Micro-encapsulation. Journal of the Science of Food and Agriculture, 87, Cemeroğlu, B., 2007, Gıda Analizleri, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, 535s. Ankara. 11

PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI Ceren MUTLU *, Mustafa ERBAŞ T.C. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ TAYİNİ

BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ TAYİNİ Tübitak Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Kayseri deki Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı 14-20 Haziran 2008 BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ

Detaylı

Mikroenkapsüle Nane Tozundan Soğuk Çay Üretimi ve Duyusal Özellikleri

Mikroenkapsüle Nane Tozundan Soğuk Çay Üretimi ve Duyusal Özellikleri Mikroenkapsüle Nane Tozundan Soğuk Çay Üretimi ve Duyusal Özellikleri Hamza ALAŞALVAR, Mustafa ÇAM Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Kayseri Nane 1,2 Nane, Lamiaceae

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

FARKLI DUT ÇEŞİTLERİNİN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ

FARKLI DUT ÇEŞİTLERİNİN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ FARKLI DUT ÇEŞİTLERİNİN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ Mehmet AKBULUT 1, Çetin ÇEKİÇ 2 Hacer ÇOKLAR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Böl.

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ...

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ... 1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ... 3 2. MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... 19 2.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Temel Prensibi... 19 2.1.1. Besiyeri Seçimi... 19 2.1.2. Sonuçların

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDEN FENOLİK BİLEŞİKLERİN EKSTRAKSİYONU ve KÜTLE TRANSFER PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Göksel TOSUN, Berrin BOZAN*

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDEN FENOLİK BİLEŞİKLERİN EKSTRAKSİYONU ve KÜTLE TRANSFER PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Göksel TOSUN, Berrin BOZAN* ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDEN FENOLİK BİLEŞİKLERİN EKSTRAKSİYONU ve KÜTLE TRANSFER PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Göksel TOSUN, Berrin BOZAN* Anadolu Üniversitesi,Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım:

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: İşlem görmüş gıda matrislerinde LC-MS/MS ve GC-MS ile Yüksek dozda toksik madde kalıntısı teşhis ve miktarlandırma analizleri için geliştirilmiş

Detaylı

MENTHA PIPERITA (TIBBI NANE)'DE KURUTMA HAVASI SICAKLIĞININ RENK VE TOPLAM KLOROFİL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

MENTHA PIPERITA (TIBBI NANE)'DE KURUTMA HAVASI SICAKLIĞININ RENK VE TOPLAM KLOROFİL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 747 MENTHA PIPERITA (TIBBI NANE)'DE KURUTMA HAVASI SICAKLIĞININ RENK VE TOPLAM KLOROFİL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Effects of Drying Air Temperature on the

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU Emir Zafer HOŞGÜN, Berrin BOZAN* Anadolu Üniversitesi, Mühendislik mimarlık Fakültesi,

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI Ali EKRİKAYA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi KAYSERİ Ömer

Detaylı

RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ

RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 26, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ M. Bilgin 1, Ç. Arısoy 2, Ş.

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

ÜZÜM PEKMEZİNİN SANTRİFÜJ DESTEKLİ DONDURARAK KONSANTRASYONU

ÜZÜM PEKMEZİNİN SANTRİFÜJ DESTEKLİ DONDURARAK KONSANTRASYONU ÜZÜM PEKMEZİNİN SANTRİFÜJ DESTEKLİ DONDURARAK KONSANTRASYONU Burcu BEKTAŞ*, Gülşah ÇALIŞKAN, Safiye Nur DİRİM Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir GİRİŞ AMAÇ MATERYAL ve YÖNTEM BULGULAR ve

Detaylı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Işıl Barutçu, Serpil Şahin *, Gülüm Şumnu ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara * serp@metu.edu.tr Ö zet Yüzeyden

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI

PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI Elif Şeyma Uslu, Fatih Törnük Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Cephalaria nın bir türü olan pelemir, buğday tarlalarında yabani

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR. Đlhan ÖZKARAKAŞ

BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR. Đlhan ÖZKARAKAŞ ANADOLU, J. of AARI 7 (1) 1997, 91-97 MARA BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR Đlhan ÖZKARAKAŞ Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Gamze Toydemir ve Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Familya: Rosaceae; Cins: Prunus Vişne kalitesinde

Detaylı

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI 1 ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI Filiz KAR*, F. Naime ARSLANOĞLU *Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak. Kimya Müh Bölümü, Elazığ ÖZET Şeftali pulpunun enzimatik

Detaylı

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm)

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm) 1 GĐRĐŞ Protein tayin kiti takip edilerek hazırlanmıştır. Protein tayin kiti kullanılarak örneklerde hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde protein miktarı saptanabilmektedir. Protein tayin kitinde gerçekleştirilen

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

Farklı Siyah Havuç Miktarlarının Şalgam Suyunun Bileşimine ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

Farklı Siyah Havuç Miktarlarının Şalgam Suyunun Bileşimine ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2146-9377 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(1) (2014) 29-34 Araştırma Makalesi / Research Paper Farklı Siyah Havuç

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

Kan Portakalı Suyunun Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Işık, ph, Depolama Sıcaklık ve Süresinin Etkisi

Kan Portakalı Suyunun Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Işık, ph, Depolama Sıcaklık ve Süresinin Etkisi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (1-9) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

1 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Tuğba DURSUN ÇAPAR Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü

1 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Tuğba DURSUN ÇAPAR Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü 2. GIDALARDA TOPLAM VE İNDİRGEN ŞEKER TAYİNİ (LANE-EYNON METODU) Meyvelerin katı maddesinin büyük bir kımını şeker oluşturur ve meyvelerdeki şekerin genel olarak tümü heksozlardan ( glikoz ve fruktoz )

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite.

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite. 1. KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı ve Soyadı Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Yabancı Dil İngilizce İlgi Alanları Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan

Detaylı

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Kurutma Kurutma nedir? Gözenekli yapıya sahip üründeki nemin, ısı ve kütle transferi yardımıyla alınarak kurutucu akışkana (gaz veya hava) taşınması olayına Kurutma denir.

Detaylı

İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür.

İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür. İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür. C= 1/R dir. Yani direncin tersidir. Birimi S.m -1 dir. (Siemens birimi Alman bilim insanı ve mucit Werner von Siemens e ithafen verilmiştir)

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü fatih.sen@ege.edu.tr Modifiye

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ NaOH-Na2CO3 Tayini Alkali ve toprak alkali metallerin hidroksitleri kuvvetli nem çekici özelliğe sahiptirler. Bu nedenle katı haldeki bu hidroksitlerin dış yüzeyleri

Detaylı

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir.

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 1. DENEYİN AMACI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Bir kimyasal bileşikte veya karışımda

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI TEST ANALİZ FİYAT LİSTESİ. Nem Miktarı Tayini TAPPI T 208 om TL/numune

ORMAN FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI TEST ANALİZ FİYAT LİSTESİ. Nem Miktarı Tayini TAPPI T 208 om TL/numune ORMAN FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI TEST ANALİZ FİYAT LİSTESİ TEST/ANALİZ ADI Kimyasal Analiz İçin Örnek Hazırlama (kırma/parçalama/öğütme/eleme) YÖNTEM DETAYI TAPPI T 264 ASTM E1757 NREL/TP-510-42620 TEST

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

Arı Ürünlerinin Antioksidan Özellikleri ve Biyoyararlılığı

Arı Ürünlerinin Antioksidan Özellikleri ve Biyoyararlılığı BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİ İLE SAĞLIKLI YAŞAM PLATFORMU 5 Temmuz 2012 İstanbul Arı Ürünlerinin Antioksidan Özellikleri ve Biyoyararlılığı Prof.Dr. Dilek BOYACIOĞLU İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Bal

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE. : Lisansüstü Öğrenciler için Araştırma Desteği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE. : Lisansüstü Öğrenciler için Araştırma Desteği ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Proje No Proje Yöneticisi Proje Konusu : Lisansüstü Öğrenciler için Araştırma Desteği : 13L4343003 : Prof.

Detaylı

TOA58. SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI

TOA58. SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI TOA58 SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI Nezihe AZCAN, E.Zafer HOŞGÜN, Baise GÜVENİR, M. Abdullah BERBEROĞLU, Mustafa KARA Anadolu

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ TOA17 ( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ B. Başlıoğlu, A. Şenol İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Stabilize Keten Tohumu Katkısının Tarhananın Besinsel Özelliklerindeki Değişime Etkisinin Araştırılması

Stabilize Keten Tohumu Katkısının Tarhananın Besinsel Özelliklerindeki Değişime Etkisinin Araştırılması Stabilize Keten Tohumu Katkısının Tarhananın Besinsel Özelliklerindeki Değişime Etkisinin Araştırılması Necati Barış Tuncel, Ayşen Uygur, Yonca KARAGÜL YÜCEER ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

KÜSPE VE MELAS EBRU YÜCEL 20626638 KÜSPE Pancar küspesi şeker pancarından şekerin ekstraksiyonu sonunda difüzyonda elde edilir. Ekstraksiyon işleminin sonunda elde edilen şekeri alınmış kıyıma sulu küspe,preselerden

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

şeklinde ifade edilir.

şeklinde ifade edilir. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 21 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I ANDREASEN PIPETTE YÖNTEMİ İLE TANE BOYU DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Geleneksel labaratuvar elekleriyle elenemeyecek kadar küçük tane boylu malzemelerin

Detaylı

EAG 04. KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

EAG 04. KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ EAG 04 KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ A.A.Ceyhan, A.N.Bulutcu İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. ) 554 ) 5.37x10.. h ) 760 h ) 921 ) 800, ) 25 ) 23.. ) 0.981.. ) 8.314... ) 0.052..h 2. Bir atık su

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI UYGULAMA DERS NOTU

BAHÇE BİTKİLERİ ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI UYGULAMA DERS NOTU BAHÇE BİTKİLERİ ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI UYGULAMA DERS NOTU OLGUNLUK KRİTERLERİ 1. Kabuk Zemin (Alt) Rengi Kabuk alt rengi olgunlaşma döneminde, tür ve çeşitlere göre değişik hız ve

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 1. Genel Bilgiler 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. 2. Asitlik Cinsi Örneklerin

Detaylı

Özgeçmiş. Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (2007-Devam) Dr. Araş. Gör.

Özgeçmiş. Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (2007-Devam) Dr. Araş. Gör. Özgeçmiş Adı Soyadı : Hande TAHMAZ Ünvanı : Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 28.09.1982 Yabancı Dili : İngilizce (İleri seviye) İş Adresi : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Detaylı

TOPLAM NĐŞASTA-05 AACC Metodu (76-13)

TOPLAM NĐŞASTA-05 AACC Metodu (76-13) 1 GĐRĐŞ Nişasta α-d-glukoz birimlerinin polimerleşmesiyle oluşan polisakkaritir. Nişasta bitkilerin enerji deposu olup bitkilerin tohum, kök, yumru, gövde, meyve ve/veya yapraklarında bulunabilmektedir.

Detaylı

PEG-FOSFAT-SU SİTEMLERİNDE PROTEİN DAĞILIMI. Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06570, Maltepe, Ankara

PEG-FOSFAT-SU SİTEMLERİNDE PROTEİN DAĞILIMI. Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06570, Maltepe, Ankara PE-FOSFAT-SU SİTEMLERİNDE PROTEİN DAĞILIMI E.DİLAN ve U.ÜNDÜZ azi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06570, Mepe, Ankara 1.ÖZET Model protein olarak seçilen Bovine

Detaylı

Toprakta Kireç Tayini

Toprakta Kireç Tayini Toprakta Kireç Tayini Toprakta kireç tayininde genellikle kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO 3 cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine

Detaylı

Dr. Asuman GÖNCÜ SÜRÜ

Dr. Asuman GÖNCÜ SÜRÜ ANTALYA İLİNDE YETİŞTİRİLEN GÜVEY FENERİ NİN (Physalis perivuana L.) TEMEL KİMYASAL, FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE REÇEL ÜRETİMİNE UYGUNLUĞU ÖNSÖZ Güvey feneri Güney Amerika da halk tarafından

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY

Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNDE NANOTEKNOLOJİ VE İNSAN SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI 15 MAYIS 2012 SABANCI ÜNİVERSİTESİ KARAKÖY İLETİŞİM MERKEZİ

Detaylı

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır.

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ UV Lamba Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ Mantolu Isıtıcı Damıtma balonu içerisindeki numunenin homojen ısıtılmasını sağlar. LABORATUVAR PROFİLİ

Detaylı

KARBOKSİLİK ASİT-SU-1-OKTANOL SİSTEMLERİ SIVI-SIVI DENGELERİ

KARBOKSİLİK ASİT-SU-1-OKTANOL SİSTEMLERİ SIVI-SIVI DENGELERİ KARBOKSİLİK ASİT-SU-1-OKTANOL SİSTEMLERİ SIVI-SIVI DENGELERİ S.ÇEHRELİ, B. TATLI, H. KUK* İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 343 Avcılar,İstanbul *Bio-Sel İlaç ve

Detaylı

Mikrodalga Uygulamasının Kırmızı Üzüm Suyunun Antosiyanin İçeriği ile Bazı Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Mikrodalga Uygulamasının Kırmızı Üzüm Suyunun Antosiyanin İçeriği ile Bazı Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi Akademik Gıda ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 14(4) (2016) 356-361 Araştırma Makalesi / Research Paper Mikrodalga Uygulamasının Kırmızı Üzüm Suyunun

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK Sunum İçeriği Fermantasyon tanımlar Spontan & Saf Kültür Fermantasyonu

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-1 ÇALIŞTAY 2011 GRUP KARADUT

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-1 ÇALIŞTAY 2011 GRUP KARADUT TÜBİTAK-BİDEB Kimya Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-1 ÇALIŞTAY 2011 GRUP KARADUT PROJE ADI TİSPE'NİN GÖZYAŞLARI PROJE EKİBİ Cem Çağlar ÖZYURT

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) Grup Adı: TİTİZ MANAV

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) Grup Adı: TİTİZ MANAV TÜBİTAK-BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ Kimyagerlik,Kimya Öğretmenliği,Kimya Mühendisliği-Biyomühendislik ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) Grup Adı: TİTİZ MANAV PROJE ADI BAZI

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Meyve Sularının Tüketime Hazırlanması

Meyve Sularının Tüketime Hazırlanması Meyve Sularının Tüketime Hazırlanması Berrak meyve suları konsantrasyon sırasında yapıdan ayrılan su kadar suyun ve aromanın ilavesi ile hazırlanmaktadır. Meyve nektarları ise meyve suyu konsantesi veya

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU)

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) 4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) Ba +2, Ca +2, Sr +2 Bu grup katyonlarının bir grup altında toplanmalarına neden olan ortak özellikleri, amonyak (NH 4 OH) amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

Beslenme ve Sağlık Beyanları

Beslenme ve Sağlık Beyanları Beslenme ve Sağlık Beyanları PROF. DR. SİBEL KARAKAYA E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BESLENME BİLİM DALI 12-14 KASIM 2014 Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28157

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

MORO KAN PORTAKALININ MEYVE SUYUNA İŞLEMEYE UYGUNLUĞUNUN TESPİTİ VE ANTOSİYANİN STABİLİTESİ ÜZERİNE IŞIK, SICAKLIK VE ph NIN ETKİSİ

MORO KAN PORTAKALININ MEYVE SUYUNA İŞLEMEYE UYGUNLUĞUNUN TESPİTİ VE ANTOSİYANİN STABİLİTESİ ÜZERİNE IŞIK, SICAKLIK VE ph NIN ETKİSİ MORO KAN PORTAKALININ MEYVE UYUNA İŞLEMEYE UYGUNLUĞUNUN TEPİTİ VE ANTOİYANİN TABİLİTEİ ÜZERİNE IŞIK, ICAKLIK VE ph NIN ETKİİ Haluk TOKGÖZ Muharrem GÖLÜKCÜ Ramazan TOKER Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE )

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) YÖNTEM YÖNTEMĐN ESASI VE PRENSĐBĐ Atomik absorpsiyon spektrometresi cihazında numune alevin içerisine püskürtülür ve atomize edilir.

Detaylı

ZEDELENMĐŞ NĐŞASTA AACC Metodu (76-31)

ZEDELENMĐŞ NĐŞASTA AACC Metodu (76-31) GĐRĐŞ Buğdayın öğütülmesi prosesinde nişasta granülleri fiziksel olarak zarar görmekte olup zarar gören nişasta granülleri zedelenmiş nişasta olarak tanımlanmaktadır. Zedelenmiş nişasta miktarı unun su

Detaylı

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi: 08.07.2011 Sayfa: 1 / 1 KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi:

Detaylı

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir.

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir. SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları ALKALİ ÇİNKO KAPLAMA PROSESİ AK 16 HI-Z ÜRÜN TANIMI ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Düzgün çinko kaplamalar elde etmek için kullanılan, çoklu poliamid özel katkı maddeleri içeren

Detaylı