PROSES BRÜLÖR BEK UYGULAMALARI VE DOĞALGAZLI YAKMA SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROSES BRÜLÖR BEK UYGULAMALARI VE DOĞALGAZLI YAKMA SİSTEMLERİ"

Transkript

1 PROSES BRÜLÖR BEK UYGULAMALARI VE DOĞALGAZLI YAKMA SİSTEMLERİ Proses Bekleri özellikli endüstriyel tip doğalgaz brülörleri olmasıyla birlikte genel anlamda baktığımızda; hava ve yakıt kontrollü bir çeşit doğalgaz brülörüdür. 1. Çalışma şekline göre üç tiptir: a. Tek kademe b. İki kademe c. Oransal 2. Yakma havası şekline göre iki tip imal edilir: a. Cebri üflemeli b. Atmosferik 3. Alev Kontroluna göre iki tip imal edilir: a. İyonizasyon kontrol sistemi b. Ultraviole kontrol sistemi Şekil 1: Proses Bekler Genel anlamdaki tüm özellikleri doğalgaz brülörü ile aynı olmakla birlikte Proses yakıcılarında tüm özellikleri kullanılacak tesisin şartları belirler. Emniyet özelliklerinde şartnamelerde kullanılan standartlar geçerlidir. Brülör bekleri standart doğalgaz brülörlerinden ayıran belirgin görünüm özelliği (üflemeli tiplerde ) yakma havasının bağımsız bir vantilatörle sağlanması, emniyet ve işletme için kullanılan tüm ekipmanların (röle,trafo vb.) yakıcı gövdesi üzerinde bulunmamasıdır. Gövde, yanma başlıkları, türbülatör, alev borusu gibi tüm dizaynları çok değişken modellerde üretilirler. Bu dizaynları belirleyen ana faktör alevin şekli ve büyüklüğüdür. Yani; bir metre uzunluğunda bir gövdede alev tüm gövdeye yayılmış da olabilir ya da bir metre uzunluğunda bir gövde de sadece uç noktada noktasal bir alev de istenebilir. Kurulacak tesisin çalışma şartları gereğince uygun yakıcı tipi ve çalışma şekli belirlenir. Çoklu veya tekli sistemler kurulabilir. En küçük kapasitedeki bir bek, uygun ekipman seçimiyle tek kademe, iki kademe veya oransal çalıştırılabilir. Elektronik ateşlemeli veya pilot ateşlemeli olabilir. Ateşleme trafosu, program rölesi sıcaklık kontrol ekipmanları sistem dizaynına uygun olarak belirlenir. Bir kumanda panosu içine monte edilerek yakıcı yakınında operatör kontrolünde olan bir yere monte edilir.

2 Gaz kontrol hattındaki elemanlar diğer brülörlerdeki gibi şartnamelere uygun ölçü ve özelliklerdedir. Brülör bekler TS EN ve TSEK standartlarına uygun olarak imal edilirler. Kullanım Alanları Her türlü koşula ve istenilen şartlara uyumlu olan özellikleri nedeniyle kullanım alanları yelpazesi çok geniştir. Yüksek, düşük, hassas sıcaklık istenen her türlü sanayi alanında kullanılır. Kum, agrega kurutma ve ısıtması; çimento, alçı, kireç, perlit tesislerinde; seramik ve porselen vb. malzemelerin pişirilme ve kurutulması; tavlama, menevişleme, sementasyon gibi ısıl işlem fırınlarında; alüminyum, bakır gibi metal ve/veya cam ergitme pota ve fırınlarında; daha düşük ve hassas sıcaklık gerektiren sebze, tohum, tahıl, tuz kurutmalarında; kadayıf, bisküi, gofret pişirme için gıda sektöründe ; toz boya fırınlarında ; kağıt ambalaj kurutma ve lak sistemlerinde, schrınk makinelerinde; kanal ve ortam ısıtılmasında ; vitrifiye, seramik gibi depolarda tutulan mamullerin kurutulmasında ; bazı özel kızgın yağ kazanlarında (Wanson tipi) proses tipi bek yakıcıları kullanılmaktadır. 1. Proses Brülör Bekin Doğalgazlı Yakma Sistemlerinde Kullanımı Doğalgazlı yakma sistemlerinde kullanılabilecek sistemler ve brülörler, uygulama tiplerine göre birkaç şekilde sınıflandırılabilirler; 1. Proses Havası Tipine Göre a) Direk Isıtma: Brülör alev ve egzozu ile enerjiyi alacak malzemenin aynı ortamda olması, b) Endirek Isıtma: Brülör alev veya egzozu ile malzemenin karşılaşmadığı, ısı transferinin bir termoblok (ısı değiştiricisi), muffle (koruma haznesi) veya radyant boru ile yapıldığı sistemlerdir. 2. Sıcaklık Tipine Göre a) Orta Düşük Sıcaklık Uygulamaları: Konfor sıcaklığından 700 C sıcaklığına kadar yapılan uygulamalardır. b) Yüksek sıcaklık uygulamaları: 700 C sıcaklığın üzerinde kurulan yakma sistemleridir. 3. Brülör Tipine Göre a) Nozzlemiks Yakma Sistemleri: Yanma için gerekli hava ve gazın, brülörün çıkış noktasında karışarak alevin oluşturulduğu yakma sistemleridir. b) Premiks Yakma Sistemleri: Yanma için gerekli olan hava ve gazın bir karıştırıcı vasıtası ile birleştirilerek yanma haznesi içerisine dolması ve yüzeyde alev oluşturulması.

3 ISITMA Şekil 2: DİREK UYGULAMASI Şekil 3:ENDİREK ISITMA UYGULAMASI

4 Şekil 4: Proses Bek Yakma Sistemleri 1.1 Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Otomotiv sektöründe kullanılan başlıca doğalgaz yakıtlı cihazlar hava şartlandırma üniteleri, boya pişirme fırınları, yıkama tankları ve atık hava yakma üniteleridir. Geniş hacme sahip boya kabinlerinde atmosfere açık ortamdan sürekli şartlandırılmış taze hava gönderilmesi gerekir. Hava şartlandırma işlemi, belirli bir sıcaklık ve nemlilik oranına sahip hava ile yapılır. Bu amaçla taze hava filtre edilir, ısıtılır, nemlendirme gerekiyorsa evaporatif nemlendirme ünitesi ile nem oranı artırılır. Çıkış noktasında yer alan fan yardımı ile emilen hava, boya kabinlerinin içerisine gönderilir. Isıtma işlemi, direk veya endirek yapılabilir. Direk ısıtmada, kanal brülörü üzerinden geçen proses havasının alev ile karşılaştırılarak sıcaklığının yükseltilmesi prensibi ile çalışır. endirek sistemler ısı değiştiricisi ile yapılabilir. Bu ısı değiştiricisi, brülörü üzerinde olan termoblok olabileceği gibi sıcak su, kızgın yağ veya buharla beslenen ısı değiştiricisi de olabilir. Boya pişirme kabinlerinde boyama işlemi tamamlanmış gövde üzerindeki boya sıcaklığının, pişme sıcaklığına ulaştırarak boya dayanımının artırılma işlemini yapmaktadır. Bu işlemlerde içeride yer alan sıcak hava, döngü ile ısıtma haznesinden geçirilerek tekrar boyanmış gövdelerin üzerine gönderilir. Sıcak hava içerisine belirli miktarda taze hava eklenirken eklenen miktar kadar hava da egzoz edilir. Boya pişirme işleminde kullanılacak ısıtma sistemi, hava şartlandırma kabinlerinde olduğu gibi direk veya endirek olarak yapılabilir. Atık hava yakıcıları, boya pişirme ünitesinden egzoz edilen havanın içerisinde yer alan ve direk atmosfere atılması sakıncalı olan solvent içerikli egzozun yakılarak tahliye edilmesini sağlayan yakma üniteleridir. Boya pişirme fırınından bir fan vasıtası ile alınan egzoz havası, dinamik şartlarda yanabilen brülörlerle yakılarak egzoz edilir. Genellikle bu ünitelerin içerisine geri kazanımla hava ısıtma üniteleri kurularak tahliye edilen gazın içerisindeki enerjiden faydalanılmaktadır. Otomotiv sektöründe, metal malzemelerin yıkama, yağ alma ve fosfatlama üniteleri ile temizlenmesi ve korozyon dayanımlarının artırılması için yıkama tankları kullanılır. Metal malzemeler, sıralı tankların içerisinde yer alan farklı içerikli sıvılara daldırılırlar. Bu sıvılar, C lere ısıtılarak proses hızlandırılır. Isıtma işlemi bir kazandan sıcak su veya buharla endirek veya boru içerisinde yanabilen proses brülörü ile direk yapılabilmektedir.

5 1.2. Seramik Sağlık Gereçleri (Vitrifiye) Sektöründe Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Bu sektörde doğalgazlı çalışan fırınlar, püskürtmeli kurutucular, alçı kalıp kurutma fırınları, firit fırınları, seramik ve sağlık gereçleri pişirme fırınlarıdır. Püskürtmeli Kurutucuları spray dryer olarak ta geçer. Seramik hammaddesinin (çamur) nemliliğinin azaltılmasında kullanılan kurutuculardır. Kule şeklinde imal edilirler. Sıcak hava ile malzemenin karşılaştırılma sistemi birkaç şekilde (Paralel çapraz veya karışık) yapılabilir. Genel uygulama şeklinde taze hava, kurutucunun altından kurutma brülörünün bulunduğu kısma gönderilir. Burada brülör, endirek veya direk olarak havayı ısıtır. Kule içerisinde püskürtülen malzeme ile ısıtılmış, nemliliği düşürülmüş hava karşılaşır. Mamul malzeme, istenilen nemlilikte dışarı alınır. Şekil 5: Seramik Pişirme Tünel Fırın Alçı kalıp kurutma fırınları, sağlık gereçleri imalatında kullanılacak alçı kalıpların içerisinde yer alan nem oranının düşürülmesi amacıyla üretilirler. Yarı kapalı korunaklı haznelerde kurutma işlemi yapılabildiği gibi arabalı (box) tip olarak ta imal edilebilirler. Bu tip fırınlarda kalıplar, kapalı ortama yerleştirilirler. Fırın içerisinde sirkülasyon fanı, proses havasını brülör üzerinden geçirerek sıcaklığını artırır. Sıcak hava ile karşılaşan malzemeler, içerdikleri nemi havaya bırakır. Direk veya endirek olarak imal edilebilmektedirler.

6 Şekil 6: Alçı Kalıp Kurutma Fırını Firit Fırınlarında seramik sırlama için kullanılan firit üretilmektedir. Kapasiteye göre sürekli veya döner tip olarak imal edilebilirler. Yüksek sıcaklıkta eritilerek imal edilen firit, döner fırınlara ortadan gönderilen sıcak havanın kenarlarda dönerek kademeli ilerleyen firitle karşılaşması ile imal edilir. Sürekli tip fırınlar, tünel ısıtma yöntemi ile çalışırlar. Sürekli hammadde yüklemesi girişten, mamul alımı çıkıştan yapılır. İçeride, firitin erimesi için gereken sıcaklığa ulaşılır. Şekil 7: Fırını (kutu tip) Vitrifiye Pişirme Seramik Sağlık Gereçleri (Vitrifiye) Pişirme Fırınları, kutu (box) veya tünel tipi olarak imal edilebilirler. Kutu tip fırınlarda imalat adetleri daha azdır. Pişirilecek malzemeler kapalı hacim içerisine doldurulur. Burada pişme gerçekleşinceye kadar malzemeler farklı atmosferlerde (gazlı oksijenli ve nötr) yüksek sıcaklığa maruz bırakılırlar. Tünel tip fırınlarda ise imalat adetleri fazla, fırın boyları da yine imalat adetlerine göre uzundur. Değişik sıcaklık bölgeleri vardır. Tünelin içerisindeki her bir sıcaklık bölgesinde farklı atmosferler oluşturularak pişirme gerçekleştirilir. Direk tip fırın olarak imal edilirler

7 1.3. Metal Sektöründe Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Sektörde doğalgazlı çalışan cihazlar, metal tipine göre değişebilmektedir. Yoğun kullanımlar, ısıl işlem fırınları (tavlama, ergitme, homojenizasyon, yaşlandırma, biet ısıtma, atmosfer kontrollü fırınlar), yağ alma fosfatlama tank ısıtma prosesleri, kurutma fırınları şeklinde sınıflandırılabilirler. Tavlama, homojenizasyon ve yaşlandırma fırınlarında ısıl işlem görecek malzemeler, kapalı kutu tip fırınlarda hazne içerisine alınarak gerekli sıcaklığa kadar yükseltilirler. Malzemeye uygulanan ısıl işlem tipinin gerektirdiği sıcaklık eğrisi takip edilir. Direk veya endirek yapılabilmektedir. Şekil 8: Boru Tavlama Fırını

8 Şekil 9: Yaşlandırma Fırını Ergitme fırınlarında metal ürün hazne içerisinde ergime sıcaklığına ulaşılıncaya kadar ısıtılır. Bu sıcaklık yakalandıktan sonra ihtiyaç olunan miktar, hazneden alınırken ergitilecek malzeme fırın içerisine yüklenmeye devam edilir. Şekil 10: Bakır Ergitme Fırını

9 Şekil 11: Alüminyum Ergitme Fırını (Döküm) Biet ısıtma fırınlarında premiks tip brülörler kullanılır. Fırın içerisine gönderilen metal bloklar, karşılıklı çalışan brülörlerle kaydırılarak ısıtılır ve sertleştirilirler. Şekil 12: Biyet Isıtma Fırını Atmosfer kontrollü fırınlarda, egzoz gazı ile malzemenin teması söz konusu değildir, endirek fırınlardır. Isıl işlem uygulanan malzeme, dışında ikinci bir hazne ile korunmuştur. Bu hazne içerisinde gerekli sıcaklık brülörlerle sağlanır. Homojenlik, direk tip sistemlere göre yüksektir. Yıkama, Yağ alma ve fosfatlama tankları, talaşlı işlem görmüş metal malzemelerin temizlenmesi ve korozyon dayanımlarının artırılması için kullanılır. Metal malzemeler, sıralı tankların içerisinde yer alan farklı içerikli sıvılara daldırılırlar. Bu sıvılar, C lere

10 ısıtılarak proses hızlandırılır. Isıtma işlemi bir kazandan sıcak su veya buharla endirek veya boru içerisinde yanabilen proses brülörü ile direk yapılabilmektedir. Kurutma fırınları, yıkama işleminden çıkan malzeme yüzeyindeki nemin alınması için hazırlanmış kutu tip fırınlardır. Taze hava ısıtılarak kabin içerisindeki hava ile karıştırılır, Gönderilen hava miktarına eşit miktarda bağıl nemi yüksek hava, egzoz edilir. Direk veya endirek kurutma yapılabilmektedir. Şekil 13: Endirek Isıl İşlem Fırınları

11 1.4. Tekstil Sektöründe Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Tekstil sektöründe doğalgazlı çalışan makinalar, kurutma, boya baskı ve kumaş yakma makinalarıdır. Kurutma makinaları, gergili (RAM) veya gergisiz (hava yastıklı) kurutma şeklinde sınıflandırılırlar. Kurutma makinalarının çalışma prensibi, sıcak hava ile ıslak kumaşın karşılaştırılmasıdır. Yıkamadan çıkmış kumaş, yüksek nem oranına sahiptir. Kurutma makinaları, kurutma kapasitelerine göre artan adetlerde kabinlerden oluşmaktadır. Her bir kabinde bir veya iki brülör bulunmaktadır. Nemliliği yüksek oranda giren kumaş, her bir kabinde karşılaştığı ve brülör tarafından ısıtılmış olan hava ile temas ederek kurumaya başlar. Son kabinden çıktığında içerdiği nemi, makine içerisinde dolaştırılan havaya bırakmış olur. Kurutma tipi, kumaş özelliklerine göre direk veya endirek olabilir: Direk yapılan kurutmalarda her bir brülörün karşısında proses hava vantilatörleri bulunur. Bu vantilatörler, kabin içerisinde bulunan havanın brülör üzerinden geçmesini ve bu sayede nem alma kabiliyetinin artmasını sağlar. Isınan hava, yönlenerek düzeler aracılığıyla kumaşın üzerinden geçirilir ve tekrar brülörün üzerine gönderilir. Nem alma kabiliyeti düşmüş hava ise egzoz edilir. Endirek kurutmalarda ise yanma ürünleri ile kumaş karşılaşmamaktadır. Bu işlem sıcak sulu, buharlı veya kızgın yağlı eşanjörlerle yapılabildiği gibi termobloklarla da yapılabilmektedir. Baskı makinalarında brülörler, üzerine boya ile baskı işlemi yapılmış kumaşların kurutma haznesinde kullanılan brülörlerin yardımı ile hızlı bir şekilde kuruması sağlanmaktadır. Kurutma kabini, baskı tamburlarının bitiminde yer almaktadır. Kabin, sirkülasyon fanı, ısıtıcı ve egzoz siteminden oluşmaktadır. Sirkülasyon fanı, içerideki havayı brülör üzerine yönlendirerek giren baskı yapılmış kumaşın ihtiyacı olan enerjiyi, havanın almasını sağlar. Kalitesi düşen hava ise egzoz edilir. Kumaş yakma makinalarında, örgü tip kumaşların yüzeyinde oluşan tüyler, alevle temas ettirilerek alınır. Bu amaçla premiks tip boru brülörleri kullanılır. Boru brülör yüzeyinde oluşan düzgün formdaki alev, hareket halindeki kumaşın yüzeyin yalayarak istenmeyen parçaları yakar.

12 Şekil 14: Gergili Kumaş Kurutma Fırınları

13 Şekil 15: Kumaş Baskı Fırınları 1.5. Cam Sektöründe Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Sektörde cam pişirme, şekil verme, sertleştirme (temperleme) ve soğutma gibi belli başlı gaz yakmalı cihazlar kullanılmaktadır. Cam ergitme fırınlarında öğütülerek yabancı maddelerden arındırılmış cam hammaddesi, yüksek sıcaklık altında sürekli tutularak sıvı halde kalması sağlanır. Ergitilecek miktara göre fırın tipleri havuz tipi veya potalı tip olarak imal edilebilirler. Şekil 16: Cam Ergitme Fırını Sertleştirme fırınlarında cam, homojen olarak ısıtılmış endirek bir hazne içerisine gönderilerek yüksek sıcaklıkta sertleştirme için gerekecek sürede bırakılır. Yanmış gaz ile camın karşılaşmaması ve ayrıca ısıtılan bölgelerin aynı sıcaklıkta olması önemlidir. Isıl farklılıklar sebebiyle cam kullanılamaz hale gelebilir.

14 Şekil 17: Cam Şekillendirme Fırını Soğutma fırınları, yüksek sıcaklıkta pişirilmiş cam eşyası ürünlerin, fırın çıkışında ani soğuma ile karşı karşıya kalmaması için hazırlanmış fırınlardır. Tünel şeklinde imal edilen cihazlar pişirme fırınlarının sonuna eklenir. Isıtıcı cihazlar yardımıyla fırın girişi ile çıkışı arasında camın sıcaklık gerilimine maruz kalmayacağı şekilde kademeli soğutma yapılır. Şekil 18: Cam Soğutma Fırını 1.6. Gıda Sektöründe Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Gıda sektöründe kullanılan başlıca doğalgazlı makinalar, bisküvi - kek pişirme fırınları, gofret fırınları, ekmek fırınları, kuruyemiş kurutma ve kavurma fırınlarıdır. Bisküvi ve kek pişirme fırınları genellikle tünel fırın şeklinde imal edilirler. Hamur hazırlama ünitesinden gelen şekil verilmiş veya kalıba dökülmüş ürünler birkaç ısı bölmesine ayrılmış

15 fırınlara girerler. Asgari olarak üç ana Isı bölmesi oluşturulur. İlk bölümde hamur içerisindeki su buharlaştırılır. İkinci bölümde pişirme gerçekleştirilir. Üçüncü bölümdeyse renk verme (kızartma) gerçekleştirilir. Bisküvi ve kek fırınları direk veya endirek olabilirler. Direk bisküvi fırınlarında Premiks boru tip brülörler, kek fırınlarındaysa oransallığı yüksek nozzlemiks brülör kullanılır. Endirek fırınlarda gıda ile alev veya egzoz karşılaşmaz. Isıtılan hücrenin dışındaki yer alan hazneye gönderilen sıcak hava ile gerçekleştirilir. Şekil 19: Bisküvi Fırını Gofret pişirme fırınları, döner kalıpların içerisine dökülen gofret hamurunun pişirilmesi esasına göre çalışmaktadır. Besleme haznesinden gofret alt kalıbını kaplayacak miktarda hamur, kalıp üzerine bırakılır. Üst kalıp, hamuru arada bırakacak şekliyle alt kalıbı kapatır. Kalıp şekilleri hamuru şekillendirirken alttan ve üstten yanan premiks brülörler, gofret plakasının pişmesi ve kızarması için gereken enerjiyi sağlar. Şekil 20: Bisküvi Gofret Fırını Ekmek fırınlarında ekmeğin pişirilme yöntemine göre direk veya endirek yakma sistemi kurulabilir. Kara fırın olarak tabir edilen eski tip yanma hücresi ile ekmeğin tek mahalde

16 olduğu fırınlarda doğalgaz kullanımı, boru tip premiks brülörlerle yapılabilmektedir. Pişirme sıcaklığına ulaşıldıktan sonra hamur, fırının içerisine gönderilir. Sabit sıcaklıkta brülör yanmaya devam ederken ekmek pişirilir. Endirek fırınlarda ise brülör ile gıda hücresi ayrı bölgelerde yer almaktadır. Brülörde oluşan sıcak hava, kanallar vasıtasıyla gıda haznesinin etrafında dolaştırılarak egzoz edilir. 2. Diğer Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Proses olarak tarif edilen ve son kullanıcılara ulaştırılan ürünlerin üretim yöntemleri çok farklılık içermektedir. Dolayısıyla yukarıda tarif edilen cihazların dışında farklı ürünler için değişik metotlarda çalışabilen fırın ve gaz yakmalı makina yapılabilmektedir. Bu sektörlerin dışında aşağıda doğalgaz ile çalışabilen cihazlardan bazılarını bulacaksınız Hava Şartlandırma Kabinleri: Mekan ısıtması amacıyla kullanılabilecek kabinlerdir. Boyahane, kaynak atölyesi, talaşlı imalathaneler gibi bazı hacimlerde, imalat gereği sürekli taze hava ihtiyacı bulunmaktadır. Ortama hava basılarak hava değişim miktarı artırılır. Gönderilen temiz hava sayesinde hacmin hava kalitesi artar, artı basınçla da ortam daha konforlu hale gelir. Bu santraller üç bölmeden oluşur. Hava filtrasyon, ısıtma ve ventilasyon. Taze hava filtreden geçirilir, ısıtma cihazı ile ısısı artırılır, fan vasıtası ile havası yenilenecek ortama gönderilir. Isıtma şekli direk veya endirek olarak yapılabilir. Şekil 21: Hava Şartlandırma Kabini (otomotiv) Boya Fırınları Ön Isıtma Panelleri: Elektrostatik toz boya fırınlarında, toz boya atılan ürünler, verimliliğin artırılması, boya kayıplarının azaltılması ve boya pişirme süresinin kısaltılması amacıyla infrared gaz yakıtlı ısıtma panellerinin önünden geçirilir. Bu yakıcılar, premiks brülörlerdir. Toz boya, bu geçiş esnasında jel haline gelir. Pişirme kabinindeki hava hareketlerinden etkilenmez. Toz boyanın, hareketli hava nedeniyle uçarak bir kısmının zayi olması önlenir. Ayrıca pişirme süresi kısaltılmış olur.

17 2.2. Boya Pişirme Fırınları: Boyanın malzeme üzerinde kalıcılığının artması ve korozyon dayanımının artırılması amacıyla malzemelerin üzerine atılan boyaların pişirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle boyanmış malzemeler bir pişirme ünitesinin içerisine gönderilirler. Genellikle konveyörlü bant şeklinde imal edilen fırınlarda giriş ile çıkış esnasındaki mesafede boyanın pişmesi sağlanır. Direk veya endirek ısıtma uygulanabilir Yüzey Islah Yakıcıları: Plastik veya türevi ambalaj yüzeyinin gerilimini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Premiks yakıcılardır. Ambalaj yüzeyindeki gerilimin artırılması için alev yapısı özel olmak zorundadır. Bant üzerinde plastik ve türevi malzemeler, brülör alevi ile yalatılırlar. İşlem sonucu malzeme yüzeyine etiket yapıştırılması kolaylaşır, ambalaj yüzeyi tozlanma süresi gecikir, etiketlerin yapışkanlığı bozulmaz Matbaa Baskı Makinaları: Kâğıt veya ambalaj üzerine yapılan baskıların baskı kalitesinin artması ve boyanın yüzey üzerinde dağılmasının önlenmesi amacıyla kullanılan makinalardır. Boyanmış kâğıt - etiket üzerine ısıtılmış hava basılır. Direk veya endirek olarak imal edilebilirler. Şekil 22: Matbaa Makinası 2.5. Emaye Pişirme Fırınları: Emaye ile kaplanmış eşyaların pişirildiği fırınlardır. Pişirme sıcaklıkları 900 C ye yakındır. Genellikle konveyöre asılı ve emaye kaplanmış eşyalar, tünel şeklinde dizayn edilmiş fırının içerisine gönderilirler. Fırının ön ısıtma ve pişirme bölgelerinde yer alan ve boru içerisinde yanan brülörler, emayenin pişme sıcaklığına çıkmasını sağlar. Emayenin özelliği itibariyle endirek olarak yapılmak zorundadır Perlit Patlatma Fırınları: Perlit malzemesinin yüksek sıcaklıklarda genleşerek patlamasını sağlayan fırınlardır. Fırınlarda üstten bırakılan hammadde, alttan yükselen sıcak alevle karşılaşır. Ani sıcaklık yükselmesi sonucu perlit parçacıkları patlamaya başlar. Bu esnada yoğunluğu düşer ve proses havası fanı vasıtası ile aleve ulaşmadan toplama haznesine emilir.

18 2.7. Alçı Fırınları: Hammadde olarak gelen alçı, döner fırınlarda helezonik olarak hareket ederek ilerler. Döner fırınlara sıcak hava gönderilir. Fırının sonuna geldiğinde alçı kullanıma hazır hale gelmiş olur. Şekil 23: Alçı Kurutma Fırını 2.8. Plaka Alçı Fırınları: Bu tip alçı fırınları tünel tip imal edilirler. Plaka şeklinde çıkan alçı kalıpları, fırının içerisinde hareket ettirilir. Tünel boyunca yerleştirilen brülörler, plakaların sıcaklığını kademeli olarak yükseltir. Çıkışta pişirilmiş mamul alçı plakaları alınır Shrink (Ambalajlama) Makinaları: Shrink (film şeklinde naylon) malzeme ile sıkı ambalajlama makinasıdır. Bu ürünle paketlenen malzemeler, sarımdan sonra bağlantı noktalarına uygulanan alev ile yapıştırılır. Premiks brülör kullanılır Kurutma fırınları: Genel olarak kurutma fırınlarında bağıl nemi düşük kuru hava ile nemi alınacak malzemenin yoğun hava hareketi içerisinde karşılaştırılması prensibi ile çalışır. Nemliliği yükselen havanın, dışardan alınan taze hava ile yer değiştirilmesi gerekir. Nemi alınacak malzeme tipine göre direk veya endirek sistemle yapılabilir Atık Gaz Isısı Yükseltme: Proseslerde sıcaklığın fazla olması, atmosfere bırakılacak egzoz gazının da yüksek olması manasına gelir. Genel sistem verimliliği için istenmeyen bir durumdur. Bu enerji, farklı proseslerde kullanılarak değerlendirilebilir. Eğer bu atık ısı, herhangi bir proses için gerekli sıcaklığa yetmiyorsa bu sıcaklığın yükseltilmesi gerekir. Kojenerasyon tesis çıkışında uygulanabilir. Atık ısı içerisindeki oksijen miktarının yeterli olması gerekmektedir.