PROSES BRÜLÖR BEK UYGULAMALARI VE DOĞALGAZLI YAKMA SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROSES BRÜLÖR BEK UYGULAMALARI VE DOĞALGAZLI YAKMA SİSTEMLERİ"

Transkript

1 PROSES BRÜLÖR BEK UYGULAMALARI VE DOĞALGAZLI YAKMA SİSTEMLERİ Proses Bekleri özellikli endüstriyel tip doğalgaz brülörleri olmasıyla birlikte genel anlamda baktığımızda; hava ve yakıt kontrollü bir çeşit doğalgaz brülörüdür. 1. Çalışma şekline göre üç tiptir: a. Tek kademe b. İki kademe c. Oransal 2. Yakma havası şekline göre iki tip imal edilir: a. Cebri üflemeli b. Atmosferik 3. Alev Kontroluna göre iki tip imal edilir: a. İyonizasyon kontrol sistemi b. Ultraviole kontrol sistemi Şekil 1: Proses Bekler Genel anlamdaki tüm özellikleri doğalgaz brülörü ile aynı olmakla birlikte Proses yakıcılarında tüm özellikleri kullanılacak tesisin şartları belirler. Emniyet özelliklerinde şartnamelerde kullanılan standartlar geçerlidir. Brülör bekleri standart doğalgaz brülörlerinden ayıran belirgin görünüm özelliği (üflemeli tiplerde ) yakma havasının bağımsız bir vantilatörle sağlanması, emniyet ve işletme için kullanılan tüm ekipmanların (röle,trafo vb.) yakıcı gövdesi üzerinde bulunmamasıdır. Gövde, yanma başlıkları, türbülatör, alev borusu gibi tüm dizaynları çok değişken modellerde üretilirler. Bu dizaynları belirleyen ana faktör alevin şekli ve büyüklüğüdür. Yani; bir metre uzunluğunda bir gövdede alev tüm gövdeye yayılmış da olabilir ya da bir metre uzunluğunda bir gövde de sadece uç noktada noktasal bir alev de istenebilir. Kurulacak tesisin çalışma şartları gereğince uygun yakıcı tipi ve çalışma şekli belirlenir. Çoklu veya tekli sistemler kurulabilir. En küçük kapasitedeki bir bek, uygun ekipman seçimiyle tek kademe, iki kademe veya oransal çalıştırılabilir. Elektronik ateşlemeli veya pilot ateşlemeli olabilir. Ateşleme trafosu, program rölesi sıcaklık kontrol ekipmanları sistem dizaynına uygun olarak belirlenir. Bir kumanda panosu içine monte edilerek yakıcı yakınında operatör kontrolünde olan bir yere monte edilir.

2 Gaz kontrol hattındaki elemanlar diğer brülörlerdeki gibi şartnamelere uygun ölçü ve özelliklerdedir. Brülör bekler TS EN ve TSEK standartlarına uygun olarak imal edilirler. Kullanım Alanları Her türlü koşula ve istenilen şartlara uyumlu olan özellikleri nedeniyle kullanım alanları yelpazesi çok geniştir. Yüksek, düşük, hassas sıcaklık istenen her türlü sanayi alanında kullanılır. Kum, agrega kurutma ve ısıtması; çimento, alçı, kireç, perlit tesislerinde; seramik ve porselen vb. malzemelerin pişirilme ve kurutulması; tavlama, menevişleme, sementasyon gibi ısıl işlem fırınlarında; alüminyum, bakır gibi metal ve/veya cam ergitme pota ve fırınlarında; daha düşük ve hassas sıcaklık gerektiren sebze, tohum, tahıl, tuz kurutmalarında; kadayıf, bisküi, gofret pişirme için gıda sektöründe ; toz boya fırınlarında ; kağıt ambalaj kurutma ve lak sistemlerinde, schrınk makinelerinde; kanal ve ortam ısıtılmasında ; vitrifiye, seramik gibi depolarda tutulan mamullerin kurutulmasında ; bazı özel kızgın yağ kazanlarında (Wanson tipi) proses tipi bek yakıcıları kullanılmaktadır. 1. Proses Brülör Bekin Doğalgazlı Yakma Sistemlerinde Kullanımı Doğalgazlı yakma sistemlerinde kullanılabilecek sistemler ve brülörler, uygulama tiplerine göre birkaç şekilde sınıflandırılabilirler; 1. Proses Havası Tipine Göre a) Direk Isıtma: Brülör alev ve egzozu ile enerjiyi alacak malzemenin aynı ortamda olması, b) Endirek Isıtma: Brülör alev veya egzozu ile malzemenin karşılaşmadığı, ısı transferinin bir termoblok (ısı değiştiricisi), muffle (koruma haznesi) veya radyant boru ile yapıldığı sistemlerdir. 2. Sıcaklık Tipine Göre a) Orta Düşük Sıcaklık Uygulamaları: Konfor sıcaklığından 700 C sıcaklığına kadar yapılan uygulamalardır. b) Yüksek sıcaklık uygulamaları: 700 C sıcaklığın üzerinde kurulan yakma sistemleridir. 3. Brülör Tipine Göre a) Nozzlemiks Yakma Sistemleri: Yanma için gerekli hava ve gazın, brülörün çıkış noktasında karışarak alevin oluşturulduğu yakma sistemleridir. b) Premiks Yakma Sistemleri: Yanma için gerekli olan hava ve gazın bir karıştırıcı vasıtası ile birleştirilerek yanma haznesi içerisine dolması ve yüzeyde alev oluşturulması.

3 ISITMA Şekil 2: DİREK UYGULAMASI Şekil 3:ENDİREK ISITMA UYGULAMASI

4 Şekil 4: Proses Bek Yakma Sistemleri 1.1 Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Otomotiv sektöründe kullanılan başlıca doğalgaz yakıtlı cihazlar hava şartlandırma üniteleri, boya pişirme fırınları, yıkama tankları ve atık hava yakma üniteleridir. Geniş hacme sahip boya kabinlerinde atmosfere açık ortamdan sürekli şartlandırılmış taze hava gönderilmesi gerekir. Hava şartlandırma işlemi, belirli bir sıcaklık ve nemlilik oranına sahip hava ile yapılır. Bu amaçla taze hava filtre edilir, ısıtılır, nemlendirme gerekiyorsa evaporatif nemlendirme ünitesi ile nem oranı artırılır. Çıkış noktasında yer alan fan yardımı ile emilen hava, boya kabinlerinin içerisine gönderilir. Isıtma işlemi, direk veya endirek yapılabilir. Direk ısıtmada, kanal brülörü üzerinden geçen proses havasının alev ile karşılaştırılarak sıcaklığının yükseltilmesi prensibi ile çalışır. endirek sistemler ısı değiştiricisi ile yapılabilir. Bu ısı değiştiricisi, brülörü üzerinde olan termoblok olabileceği gibi sıcak su, kızgın yağ veya buharla beslenen ısı değiştiricisi de olabilir. Boya pişirme kabinlerinde boyama işlemi tamamlanmış gövde üzerindeki boya sıcaklığının, pişme sıcaklığına ulaştırarak boya dayanımının artırılma işlemini yapmaktadır. Bu işlemlerde içeride yer alan sıcak hava, döngü ile ısıtma haznesinden geçirilerek tekrar boyanmış gövdelerin üzerine gönderilir. Sıcak hava içerisine belirli miktarda taze hava eklenirken eklenen miktar kadar hava da egzoz edilir. Boya pişirme işleminde kullanılacak ısıtma sistemi, hava şartlandırma kabinlerinde olduğu gibi direk veya endirek olarak yapılabilir. Atık hava yakıcıları, boya pişirme ünitesinden egzoz edilen havanın içerisinde yer alan ve direk atmosfere atılması sakıncalı olan solvent içerikli egzozun yakılarak tahliye edilmesini sağlayan yakma üniteleridir. Boya pişirme fırınından bir fan vasıtası ile alınan egzoz havası, dinamik şartlarda yanabilen brülörlerle yakılarak egzoz edilir. Genellikle bu ünitelerin içerisine geri kazanımla hava ısıtma üniteleri kurularak tahliye edilen gazın içerisindeki enerjiden faydalanılmaktadır. Otomotiv sektöründe, metal malzemelerin yıkama, yağ alma ve fosfatlama üniteleri ile temizlenmesi ve korozyon dayanımlarının artırılması için yıkama tankları kullanılır. Metal malzemeler, sıralı tankların içerisinde yer alan farklı içerikli sıvılara daldırılırlar. Bu sıvılar, C lere ısıtılarak proses hızlandırılır. Isıtma işlemi bir kazandan sıcak su veya buharla endirek veya boru içerisinde yanabilen proses brülörü ile direk yapılabilmektedir.

5 1.2. Seramik Sağlık Gereçleri (Vitrifiye) Sektöründe Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Bu sektörde doğalgazlı çalışan fırınlar, püskürtmeli kurutucular, alçı kalıp kurutma fırınları, firit fırınları, seramik ve sağlık gereçleri pişirme fırınlarıdır. Püskürtmeli Kurutucuları spray dryer olarak ta geçer. Seramik hammaddesinin (çamur) nemliliğinin azaltılmasında kullanılan kurutuculardır. Kule şeklinde imal edilirler. Sıcak hava ile malzemenin karşılaştırılma sistemi birkaç şekilde (Paralel çapraz veya karışık) yapılabilir. Genel uygulama şeklinde taze hava, kurutucunun altından kurutma brülörünün bulunduğu kısma gönderilir. Burada brülör, endirek veya direk olarak havayı ısıtır. Kule içerisinde püskürtülen malzeme ile ısıtılmış, nemliliği düşürülmüş hava karşılaşır. Mamul malzeme, istenilen nemlilikte dışarı alınır. Şekil 5: Seramik Pişirme Tünel Fırın Alçı kalıp kurutma fırınları, sağlık gereçleri imalatında kullanılacak alçı kalıpların içerisinde yer alan nem oranının düşürülmesi amacıyla üretilirler. Yarı kapalı korunaklı haznelerde kurutma işlemi yapılabildiği gibi arabalı (box) tip olarak ta imal edilebilirler. Bu tip fırınlarda kalıplar, kapalı ortama yerleştirilirler. Fırın içerisinde sirkülasyon fanı, proses havasını brülör üzerinden geçirerek sıcaklığını artırır. Sıcak hava ile karşılaşan malzemeler, içerdikleri nemi havaya bırakır. Direk veya endirek olarak imal edilebilmektedirler.

6 Şekil 6: Alçı Kalıp Kurutma Fırını Firit Fırınlarında seramik sırlama için kullanılan firit üretilmektedir. Kapasiteye göre sürekli veya döner tip olarak imal edilebilirler. Yüksek sıcaklıkta eritilerek imal edilen firit, döner fırınlara ortadan gönderilen sıcak havanın kenarlarda dönerek kademeli ilerleyen firitle karşılaşması ile imal edilir. Sürekli tip fırınlar, tünel ısıtma yöntemi ile çalışırlar. Sürekli hammadde yüklemesi girişten, mamul alımı çıkıştan yapılır. İçeride, firitin erimesi için gereken sıcaklığa ulaşılır. Şekil 7: Fırını (kutu tip) Vitrifiye Pişirme Seramik Sağlık Gereçleri (Vitrifiye) Pişirme Fırınları, kutu (box) veya tünel tipi olarak imal edilebilirler. Kutu tip fırınlarda imalat adetleri daha azdır. Pişirilecek malzemeler kapalı hacim içerisine doldurulur. Burada pişme gerçekleşinceye kadar malzemeler farklı atmosferlerde (gazlı oksijenli ve nötr) yüksek sıcaklığa maruz bırakılırlar. Tünel tip fırınlarda ise imalat adetleri fazla, fırın boyları da yine imalat adetlerine göre uzundur. Değişik sıcaklık bölgeleri vardır. Tünelin içerisindeki her bir sıcaklık bölgesinde farklı atmosferler oluşturularak pişirme gerçekleştirilir. Direk tip fırın olarak imal edilirler

7 1.3. Metal Sektöründe Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Sektörde doğalgazlı çalışan cihazlar, metal tipine göre değişebilmektedir. Yoğun kullanımlar, ısıl işlem fırınları (tavlama, ergitme, homojenizasyon, yaşlandırma, biet ısıtma, atmosfer kontrollü fırınlar), yağ alma fosfatlama tank ısıtma prosesleri, kurutma fırınları şeklinde sınıflandırılabilirler. Tavlama, homojenizasyon ve yaşlandırma fırınlarında ısıl işlem görecek malzemeler, kapalı kutu tip fırınlarda hazne içerisine alınarak gerekli sıcaklığa kadar yükseltilirler. Malzemeye uygulanan ısıl işlem tipinin gerektirdiği sıcaklık eğrisi takip edilir. Direk veya endirek yapılabilmektedir. Şekil 8: Boru Tavlama Fırını

8 Şekil 9: Yaşlandırma Fırını Ergitme fırınlarında metal ürün hazne içerisinde ergime sıcaklığına ulaşılıncaya kadar ısıtılır. Bu sıcaklık yakalandıktan sonra ihtiyaç olunan miktar, hazneden alınırken ergitilecek malzeme fırın içerisine yüklenmeye devam edilir. Şekil 10: Bakır Ergitme Fırını

9 Şekil 11: Alüminyum Ergitme Fırını (Döküm) Biet ısıtma fırınlarında premiks tip brülörler kullanılır. Fırın içerisine gönderilen metal bloklar, karşılıklı çalışan brülörlerle kaydırılarak ısıtılır ve sertleştirilirler. Şekil 12: Biyet Isıtma Fırını Atmosfer kontrollü fırınlarda, egzoz gazı ile malzemenin teması söz konusu değildir, endirek fırınlardır. Isıl işlem uygulanan malzeme, dışında ikinci bir hazne ile korunmuştur. Bu hazne içerisinde gerekli sıcaklık brülörlerle sağlanır. Homojenlik, direk tip sistemlere göre yüksektir. Yıkama, Yağ alma ve fosfatlama tankları, talaşlı işlem görmüş metal malzemelerin temizlenmesi ve korozyon dayanımlarının artırılması için kullanılır. Metal malzemeler, sıralı tankların içerisinde yer alan farklı içerikli sıvılara daldırılırlar. Bu sıvılar, C lere

10 ısıtılarak proses hızlandırılır. Isıtma işlemi bir kazandan sıcak su veya buharla endirek veya boru içerisinde yanabilen proses brülörü ile direk yapılabilmektedir. Kurutma fırınları, yıkama işleminden çıkan malzeme yüzeyindeki nemin alınması için hazırlanmış kutu tip fırınlardır. Taze hava ısıtılarak kabin içerisindeki hava ile karıştırılır, Gönderilen hava miktarına eşit miktarda bağıl nemi yüksek hava, egzoz edilir. Direk veya endirek kurutma yapılabilmektedir. Şekil 13: Endirek Isıl İşlem Fırınları

11 1.4. Tekstil Sektöründe Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Tekstil sektöründe doğalgazlı çalışan makinalar, kurutma, boya baskı ve kumaş yakma makinalarıdır. Kurutma makinaları, gergili (RAM) veya gergisiz (hava yastıklı) kurutma şeklinde sınıflandırılırlar. Kurutma makinalarının çalışma prensibi, sıcak hava ile ıslak kumaşın karşılaştırılmasıdır. Yıkamadan çıkmış kumaş, yüksek nem oranına sahiptir. Kurutma makinaları, kurutma kapasitelerine göre artan adetlerde kabinlerden oluşmaktadır. Her bir kabinde bir veya iki brülör bulunmaktadır. Nemliliği yüksek oranda giren kumaş, her bir kabinde karşılaştığı ve brülör tarafından ısıtılmış olan hava ile temas ederek kurumaya başlar. Son kabinden çıktığında içerdiği nemi, makine içerisinde dolaştırılan havaya bırakmış olur. Kurutma tipi, kumaş özelliklerine göre direk veya endirek olabilir: Direk yapılan kurutmalarda her bir brülörün karşısında proses hava vantilatörleri bulunur. Bu vantilatörler, kabin içerisinde bulunan havanın brülör üzerinden geçmesini ve bu sayede nem alma kabiliyetinin artmasını sağlar. Isınan hava, yönlenerek düzeler aracılığıyla kumaşın üzerinden geçirilir ve tekrar brülörün üzerine gönderilir. Nem alma kabiliyeti düşmüş hava ise egzoz edilir. Endirek kurutmalarda ise yanma ürünleri ile kumaş karşılaşmamaktadır. Bu işlem sıcak sulu, buharlı veya kızgın yağlı eşanjörlerle yapılabildiği gibi termobloklarla da yapılabilmektedir. Baskı makinalarında brülörler, üzerine boya ile baskı işlemi yapılmış kumaşların kurutma haznesinde kullanılan brülörlerin yardımı ile hızlı bir şekilde kuruması sağlanmaktadır. Kurutma kabini, baskı tamburlarının bitiminde yer almaktadır. Kabin, sirkülasyon fanı, ısıtıcı ve egzoz siteminden oluşmaktadır. Sirkülasyon fanı, içerideki havayı brülör üzerine yönlendirerek giren baskı yapılmış kumaşın ihtiyacı olan enerjiyi, havanın almasını sağlar. Kalitesi düşen hava ise egzoz edilir. Kumaş yakma makinalarında, örgü tip kumaşların yüzeyinde oluşan tüyler, alevle temas ettirilerek alınır. Bu amaçla premiks tip boru brülörleri kullanılır. Boru brülör yüzeyinde oluşan düzgün formdaki alev, hareket halindeki kumaşın yüzeyin yalayarak istenmeyen parçaları yakar.

12 Şekil 14: Gergili Kumaş Kurutma Fırınları

13 Şekil 15: Kumaş Baskı Fırınları 1.5. Cam Sektöründe Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Sektörde cam pişirme, şekil verme, sertleştirme (temperleme) ve soğutma gibi belli başlı gaz yakmalı cihazlar kullanılmaktadır. Cam ergitme fırınlarında öğütülerek yabancı maddelerden arındırılmış cam hammaddesi, yüksek sıcaklık altında sürekli tutularak sıvı halde kalması sağlanır. Ergitilecek miktara göre fırın tipleri havuz tipi veya potalı tip olarak imal edilebilirler. Şekil 16: Cam Ergitme Fırını Sertleştirme fırınlarında cam, homojen olarak ısıtılmış endirek bir hazne içerisine gönderilerek yüksek sıcaklıkta sertleştirme için gerekecek sürede bırakılır. Yanmış gaz ile camın karşılaşmaması ve ayrıca ısıtılan bölgelerin aynı sıcaklıkta olması önemlidir. Isıl farklılıklar sebebiyle cam kullanılamaz hale gelebilir.

14 Şekil 17: Cam Şekillendirme Fırını Soğutma fırınları, yüksek sıcaklıkta pişirilmiş cam eşyası ürünlerin, fırın çıkışında ani soğuma ile karşı karşıya kalmaması için hazırlanmış fırınlardır. Tünel şeklinde imal edilen cihazlar pişirme fırınlarının sonuna eklenir. Isıtıcı cihazlar yardımıyla fırın girişi ile çıkışı arasında camın sıcaklık gerilimine maruz kalmayacağı şekilde kademeli soğutma yapılır. Şekil 18: Cam Soğutma Fırını 1.6. Gıda Sektöründe Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Gıda sektöründe kullanılan başlıca doğalgazlı makinalar, bisküvi - kek pişirme fırınları, gofret fırınları, ekmek fırınları, kuruyemiş kurutma ve kavurma fırınlarıdır. Bisküvi ve kek pişirme fırınları genellikle tünel fırın şeklinde imal edilirler. Hamur hazırlama ünitesinden gelen şekil verilmiş veya kalıba dökülmüş ürünler birkaç ısı bölmesine ayrılmış

15 fırınlara girerler. Asgari olarak üç ana Isı bölmesi oluşturulur. İlk bölümde hamur içerisindeki su buharlaştırılır. İkinci bölümde pişirme gerçekleştirilir. Üçüncü bölümdeyse renk verme (kızartma) gerçekleştirilir. Bisküvi ve kek fırınları direk veya endirek olabilirler. Direk bisküvi fırınlarında Premiks boru tip brülörler, kek fırınlarındaysa oransallığı yüksek nozzlemiks brülör kullanılır. Endirek fırınlarda gıda ile alev veya egzoz karşılaşmaz. Isıtılan hücrenin dışındaki yer alan hazneye gönderilen sıcak hava ile gerçekleştirilir. Şekil 19: Bisküvi Fırını Gofret pişirme fırınları, döner kalıpların içerisine dökülen gofret hamurunun pişirilmesi esasına göre çalışmaktadır. Besleme haznesinden gofret alt kalıbını kaplayacak miktarda hamur, kalıp üzerine bırakılır. Üst kalıp, hamuru arada bırakacak şekliyle alt kalıbı kapatır. Kalıp şekilleri hamuru şekillendirirken alttan ve üstten yanan premiks brülörler, gofret plakasının pişmesi ve kızarması için gereken enerjiyi sağlar. Şekil 20: Bisküvi Gofret Fırını Ekmek fırınlarında ekmeğin pişirilme yöntemine göre direk veya endirek yakma sistemi kurulabilir. Kara fırın olarak tabir edilen eski tip yanma hücresi ile ekmeğin tek mahalde

16 olduğu fırınlarda doğalgaz kullanımı, boru tip premiks brülörlerle yapılabilmektedir. Pişirme sıcaklığına ulaşıldıktan sonra hamur, fırının içerisine gönderilir. Sabit sıcaklıkta brülör yanmaya devam ederken ekmek pişirilir. Endirek fırınlarda ise brülör ile gıda hücresi ayrı bölgelerde yer almaktadır. Brülörde oluşan sıcak hava, kanallar vasıtasıyla gıda haznesinin etrafında dolaştırılarak egzoz edilir. 2. Diğer Doğalgazlı Cihaz Uygulamaları Proses olarak tarif edilen ve son kullanıcılara ulaştırılan ürünlerin üretim yöntemleri çok farklılık içermektedir. Dolayısıyla yukarıda tarif edilen cihazların dışında farklı ürünler için değişik metotlarda çalışabilen fırın ve gaz yakmalı makina yapılabilmektedir. Bu sektörlerin dışında aşağıda doğalgaz ile çalışabilen cihazlardan bazılarını bulacaksınız Hava Şartlandırma Kabinleri: Mekan ısıtması amacıyla kullanılabilecek kabinlerdir. Boyahane, kaynak atölyesi, talaşlı imalathaneler gibi bazı hacimlerde, imalat gereği sürekli taze hava ihtiyacı bulunmaktadır. Ortama hava basılarak hava değişim miktarı artırılır. Gönderilen temiz hava sayesinde hacmin hava kalitesi artar, artı basınçla da ortam daha konforlu hale gelir. Bu santraller üç bölmeden oluşur. Hava filtrasyon, ısıtma ve ventilasyon. Taze hava filtreden geçirilir, ısıtma cihazı ile ısısı artırılır, fan vasıtası ile havası yenilenecek ortama gönderilir. Isıtma şekli direk veya endirek olarak yapılabilir. Şekil 21: Hava Şartlandırma Kabini (otomotiv) Boya Fırınları Ön Isıtma Panelleri: Elektrostatik toz boya fırınlarında, toz boya atılan ürünler, verimliliğin artırılması, boya kayıplarının azaltılması ve boya pişirme süresinin kısaltılması amacıyla infrared gaz yakıtlı ısıtma panellerinin önünden geçirilir. Bu yakıcılar, premiks brülörlerdir. Toz boya, bu geçiş esnasında jel haline gelir. Pişirme kabinindeki hava hareketlerinden etkilenmez. Toz boyanın, hareketli hava nedeniyle uçarak bir kısmının zayi olması önlenir. Ayrıca pişirme süresi kısaltılmış olur.

17 2.2. Boya Pişirme Fırınları: Boyanın malzeme üzerinde kalıcılığının artması ve korozyon dayanımının artırılması amacıyla malzemelerin üzerine atılan boyaların pişirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle boyanmış malzemeler bir pişirme ünitesinin içerisine gönderilirler. Genellikle konveyörlü bant şeklinde imal edilen fırınlarda giriş ile çıkış esnasındaki mesafede boyanın pişmesi sağlanır. Direk veya endirek ısıtma uygulanabilir Yüzey Islah Yakıcıları: Plastik veya türevi ambalaj yüzeyinin gerilimini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Premiks yakıcılardır. Ambalaj yüzeyindeki gerilimin artırılması için alev yapısı özel olmak zorundadır. Bant üzerinde plastik ve türevi malzemeler, brülör alevi ile yalatılırlar. İşlem sonucu malzeme yüzeyine etiket yapıştırılması kolaylaşır, ambalaj yüzeyi tozlanma süresi gecikir, etiketlerin yapışkanlığı bozulmaz Matbaa Baskı Makinaları: Kâğıt veya ambalaj üzerine yapılan baskıların baskı kalitesinin artması ve boyanın yüzey üzerinde dağılmasının önlenmesi amacıyla kullanılan makinalardır. Boyanmış kâğıt - etiket üzerine ısıtılmış hava basılır. Direk veya endirek olarak imal edilebilirler. Şekil 22: Matbaa Makinası 2.5. Emaye Pişirme Fırınları: Emaye ile kaplanmış eşyaların pişirildiği fırınlardır. Pişirme sıcaklıkları 900 C ye yakındır. Genellikle konveyöre asılı ve emaye kaplanmış eşyalar, tünel şeklinde dizayn edilmiş fırının içerisine gönderilirler. Fırının ön ısıtma ve pişirme bölgelerinde yer alan ve boru içerisinde yanan brülörler, emayenin pişme sıcaklığına çıkmasını sağlar. Emayenin özelliği itibariyle endirek olarak yapılmak zorundadır Perlit Patlatma Fırınları: Perlit malzemesinin yüksek sıcaklıklarda genleşerek patlamasını sağlayan fırınlardır. Fırınlarda üstten bırakılan hammadde, alttan yükselen sıcak alevle karşılaşır. Ani sıcaklık yükselmesi sonucu perlit parçacıkları patlamaya başlar. Bu esnada yoğunluğu düşer ve proses havası fanı vasıtası ile aleve ulaşmadan toplama haznesine emilir.

18 2.7. Alçı Fırınları: Hammadde olarak gelen alçı, döner fırınlarda helezonik olarak hareket ederek ilerler. Döner fırınlara sıcak hava gönderilir. Fırının sonuna geldiğinde alçı kullanıma hazır hale gelmiş olur. Şekil 23: Alçı Kurutma Fırını 2.8. Plaka Alçı Fırınları: Bu tip alçı fırınları tünel tip imal edilirler. Plaka şeklinde çıkan alçı kalıpları, fırının içerisinde hareket ettirilir. Tünel boyunca yerleştirilen brülörler, plakaların sıcaklığını kademeli olarak yükseltir. Çıkışta pişirilmiş mamul alçı plakaları alınır Shrink (Ambalajlama) Makinaları: Shrink (film şeklinde naylon) malzeme ile sıkı ambalajlama makinasıdır. Bu ürünle paketlenen malzemeler, sarımdan sonra bağlantı noktalarına uygulanan alev ile yapıştırılır. Premiks brülör kullanılır Kurutma fırınları: Genel olarak kurutma fırınlarında bağıl nemi düşük kuru hava ile nemi alınacak malzemenin yoğun hava hareketi içerisinde karşılaştırılması prensibi ile çalışır. Nemliliği yükselen havanın, dışardan alınan taze hava ile yer değiştirilmesi gerekir. Nemi alınacak malzeme tipine göre direk veya endirek sistemle yapılabilir Atık Gaz Isısı Yükseltme: Proseslerde sıcaklığın fazla olması, atmosfere bırakılacak egzoz gazının da yüksek olması manasına gelir. Genel sistem verimliliği için istenmeyen bir durumdur. Bu enerji, farklı proseslerde kullanılarak değerlendirilebilir. Eğer bu atık ısı, herhangi bir proses için gerekli sıcaklığa yetmiyorsa bu sıcaklığın yükseltilmesi gerekir. Kojenerasyon tesis çıkışında uygulanabilir. Atık ısı içerisindeki oksijen miktarının yeterli olması gerekmektedir.

PROSES BRÜLÖR.

PROSES BRÜLÖR. 2017 PROSES BRÜLÖR www.ecostar.com.tr KULLANIM ALANLARI Isıl işlem amacıyla tavlama, yeniden billurlaştırma, normalizasyon, sementasyon, sertleştirme ve ıslah işlemlerinin yapıldığı fırın ve tuz banyolarında,

Detaylı

Proses Isıtma ve Yakma Sistemleri www.cukurovaisi.com

Proses Isıtma ve Yakma Sistemleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Proses Isıtma ve Yakma Sistemleri www.cukurovaisi.com Proses Brülörleri Doğalgazlı cihazlarla alan ısıtılması konusunda 30 yıla yaklaşan tecrübeye sahip Çukurova Isı, 1994 yılından

Detaylı

SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011.

SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011. SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011 Sultan ÖRENAY ENDÜSTRİYEL ISIL İŞLEM PROSESLERİNDE ENERJİ KAYIPLARI Endüstriyel

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

Hoş geldiniz GoGaS. Proses Isıtma (Kurutma/Fırınlama) Goch GmbH & Co. KG. GoGaS ın 60 yılı aşkın deneyimiyle!

Hoş geldiniz GoGaS. Proses Isıtma (Kurutma/Fırınlama) Goch GmbH & Co. KG. GoGaS ın 60 yılı aşkın deneyimiyle! Hoş geldiniz GoGaS Goch GmbH & Co. KG Proses Isıtma (Kurutma/Fırınlama) GoGaS ın 60 yılı aşkın deneyimiyle! Konu Başlıkları 1. GoGaS a genel bakış 2. İnfrared brülör kavramları 3. Uygulamalar and referanslar

Detaylı

ROTATERM HIZLI PRATİK ve SORUNSUZ

ROTATERM HIZLI PRATİK ve SORUNSUZ RT HIZLI PRATİK ve SORUNSUZ Özköseoğlu Döner Arabalı Ekmek Fırınları endirekt ısıtmalı, cebri hava sirkülasyon sistemiyle çalışan ve buhar sistemi ile donatılmış, unlu mamul için en iyi pişirme şartlarını

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN Harici Yanma Tesisi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Özgür AKGÜN 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Alanı 4.2 km² 3 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Ülkemizin en büyük ve tek entegre yassı çelik üreticisi 9 milyon

Detaylı

SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi

SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011 Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

Ekoten boyahanesi enerji izleme

Ekoten boyahanesi enerji izleme Eski adıyla Ekoten boyahanesi enerji izleme Neden ees Mühendislik Ltd. Şirketi? Türkiye de yenilenebilir enerji ees Mühendislik ofisi İzmir Sütaş Karacabey: 300 kw Biyogaz tesisi Sütaş Karacabey: 2,2 mw

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

PROSES ISITMASINDA ECLIPSE BRÜLÖRLERİ ECLIPSE BURNERS IN PROCESS HEATING

PROSES ISITMASINDA ECLIPSE BRÜLÖRLERİ ECLIPSE BURNERS IN PROCESS HEATING PROSES ISITMASINDA ECLIPSE BRÜLÖRLERİ ECLIPSE BURNERS IN PROCESS HEATING Atilla Odabaşı, Makine. Y. Müh, Proses Bölümü Satış Müdürü Ömer Cihad Vardan, Endüstri Y. Müh., Genel Müdür Çukurova Isı Sistemleri

Detaylı

Atilla Odabaşı, Makine. Y. Müh, Proses Bölümü Satış Müdürü Ömer Cihad Vardan, Endüstri Y. Müh., Genel Müdür

Atilla Odabaşı, Makine. Y. Müh, Proses Bölümü Satış Müdürü Ömer Cihad Vardan, Endüstri Y. Müh., Genel Müdür KOJENERASYON TESİSLERİNDE ECLIPSE FLUE FIRE BRÜLÖRLERİYLE SON TEKNOLOJİ UYGULAMALARI LATEST TECHNOLOGY APPLICATIONS IN CO-GENERATION PAINTS WITH ECLIPSE FLUE FIRE BURNERS Atilla Odabaşı, Makine. Y. Müh,

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni 2014 Yanma Yanma Yanma Doğal Gazın Hacimsel Bileşimi Bileşenler

Detaylı

KOBİ lerde Enerji Verimliliği Örnekleri

KOBİ lerde Enerji Verimliliği Örnekleri KOBİ lerde Enerji Verimliliği Örnekleri Enerji ve Suyu Akıllı Kullanmak... Hem Verimli Hem de Tasarruflu Kullanmak... Dr. Ersun Kubilay Proje Teknik Danışmanı - Epsilon Enerji Ltd.Şti. 06 Mayıs 2014 Bursa

Detaylı

SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ

SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ Konveyörlü Fritöz Sebze Yıkama Makinesi SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ Soğuksan SYM-300 Sebze yıkama makinesi büyük ölçekli mutfakların taze sebze ve meyve yıkama ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI Dr. Salih KARAASLAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Isıtma Tesisatı Isıtma tesisatı

Detaylı

GAZORAM.

GAZORAM. 2017 GAZORAM www.ecostar.com.tr GAZORAM brülörleri nozzle karışımlı brülörler olup endüstriyel direkt ısıtmalı fırınlar ve kurutma uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu fırınların yanma odasında genelde

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2015 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Kısa Bilgi - 1.200 tonun üzerinde yıllık kapasite - 25 yıldan fazla üretim tecrübesi - 10.000 m 2 lik üretim tesisi - 100 çalışan

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ODAKLARI

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ODAKLARI 1.FIRIN SİSTEMLERİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ODAKLARI Atık ısı geri kazanımı: Reküperatör, rejeneratif yakıcı vb. ile sıcak baca gazı geri kazanılarak yakma havasının ön ısıtılmasında kullanılabilir.

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

Mark Climate Technology Form Endüstri Tesisleri

Mark Climate Technology Form Endüstri Tesisleri RADYANT ISITICILAR Mark Climate Technology 1945 yılında Mark kardeşler tarafından kurulmuş ve geride kalan 70 yılda Hollanda ve Belçika pazarında lider konumuna gelmiştir. Ürünlerin araştırma ve geliştirmesi

Detaylı

Ekoten boyahanesi enerji izleme

Ekoten boyahanesi enerji izleme Eski adıyla Ekoten boyahanesi enerji izleme Neden ees Mühendislik Ltd. Şirketi? Türkiye de yenilenebilir enerji ees Mühendislik ofisi İzmir Sütaş Karacabey: 800 kwh Biyogaz tesisi Sütaş Karacabey: 2,4

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI 55EWH-B Serisi Ürün No: 55 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

Ekmek fırınları, kullanım şekli olarak 6 ana grupta toplanabilir. Bunlar

Ekmek fırınları, kullanım şekli olarak 6 ana grupta toplanabilir. Bunlar EKMEK FIRINLARI Ekmek fırınları, kullanım şekli olarak 6 ana grupta toplanabilir. Bunlar 1) Döner Arabalı Ekmek Fırınları 2) Çok Katlı Ekmek Fırınları 3) Tünel Tip Ekmek Fırınları 4) Pasta Fırınları 5)

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

PLC HAVAC HAVUZ TİP NEM ALMA SANTRALLERİ

PLC HAVAC HAVUZ TİP NEM ALMA SANTRALLERİ HAVAC HAVUZ TİP NEM ALMA SANTRALLERİ Gelişen yaşam şartlarının doğurduğu özel ortamlardan biride kapalı yüzme havuzlarıdır. Bu havuzlar yüzme sporun yaz kış aralıksız devam etmesini sağlamaktadır. Buna

Detaylı

Isı Geri Kazanım Cihazları

Isı Geri Kazanım Cihazları Klimacı Mert Talatpaşa Bulvarı No:5/A Alsancak İZMİR T. 3 5 39 65 6 F. 3 7 9 www.klimacimert.com.tr info@klimacimert.com.tr VRS3 Vent Isı Geri Kazanımlı Cihazları, sağlıklı iç mekan havalandırması için

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

AP Hücreli Aspiratörler

AP Hücreli Aspiratörler AP Hücreli Aspiratörler AP-EKO Ekonomik Tip Hücreli Aspiratör AP-EKO serisi hücreli aspiratörleri, ısıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için veya tahliye etmek için, düşük veya

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Adresi : Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. Çam Sk. No:7 ÜMRANİYE 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : info@szutest.com.tr

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

OTO BOYA KABİNLERİNDE ECLIPSE BRÜLÖRLERİYLE SON TEKNOLOJİ UYGULAMALARI LATEST TECHNOLOGY APPLICATIONS IN AUTO PAINT CABINETS WITH ECLIPSE BURNERS

OTO BOYA KABİNLERİNDE ECLIPSE BRÜLÖRLERİYLE SON TEKNOLOJİ UYGULAMALARI LATEST TECHNOLOGY APPLICATIONS IN AUTO PAINT CABINETS WITH ECLIPSE BURNERS OTO BOYA KABİNLERİNDE ECLIPSE BRÜLÖRLERİYLE SON TEKNOLOJİ UYGULAMALARI LATEST TECHNOLOGY APPLICATIONS IN AUTO PAINT CABINETS WITH ECLIPSE BURNERS Atilla Odabaşı, Makine. Y. Müh, Proses Bölümü Satış Müdürü

Detaylı

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO KURUTMA-YAKMA TEKNOLOJİSİ KURUTMA TEKNOLOJİSİ Buss-SMS-Canzler Çamur Kurutma Yatay İnce Film Kurutucu

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

Cam Temperleme Fırınında Enerji Analizi. Yavuz TÜTÜNOĞLU Alpaslan GÜVEN İlhan Tekin ÖZTÜRK

Cam Temperleme Fırınında Enerji Analizi. Yavuz TÜTÜNOĞLU Alpaslan GÜVEN İlhan Tekin ÖZTÜRK Cam Temperleme Fırınında Enerji Analizi Yavuz TÜTÜNOĞLU Alpaslan GÜVEN İlhan Tekin ÖZTÜRK Nisan - 2011 Giriş ve Amaç Bilindiği gibi dünya enerji tüketiminin önemli bir kısmı fosil kökenli yakıtlardan karşılanmaktadır.

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2016 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Tarihçe 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2012 2014 2015 Izmir de 400 m 2 lik bir atölyede, Öz-Ay kamlok ve çabuk bağlantı

Detaylı

DHE ENDÜSTRİYEL. Basınçlı Hava ve Gaz Çözümleri PARKER ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ

DHE ENDÜSTRİYEL. Basınçlı Hava ve Gaz Çözümleri PARKER ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ DHE ENDÜSTRİYEL Basınçlı Hava ve Gaz Çözümleri PARKER ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ DHE Endüstriyel olarak distribütörü olduğumuz Parker domnick hunter; basınçlı hava ve gazların filtrasyonu, saflaştırılması ve şartlandırılması

Detaylı

ÇATI TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI

ÇATI TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI ÇATI TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI Fonksiyonu İç ortamlarda nem, koku ve partikül içeren düşük kaliteli havayı tahliye ederken koşullandırılmış taze havayı ortama transfer eder. Egzost havasının ısısını

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

RADYANT ISITICILAR. 1. Radyant Isıtıcı Tipleri Radyant ısıtıcılar pratikte iki ana grup altında incelenebilmektedirler:

RADYANT ISITICILAR. 1. Radyant Isıtıcı Tipleri Radyant ısıtıcılar pratikte iki ana grup altında incelenebilmektedirler: RADYANT ISITICILAR 1950 li yıllardan beri dünyada özellikle endüstriyel ve ticari tesislerde kendisine uygulama alanı bulan Radyant ısıtma sistemleri, 1990 ların başından beri ülkemizde de kullanılmaktadır.

Detaylı

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN Döküm Kazanlar Modern, Yüksek Kaliteli ve İşletme Emniyetli Kazan Dizaynı: EN 303' e uygun test edilmiş, Thermostream Tekniği sayesinde yüksek işletme emniyetine sahip,lpg,sıvıyakıt veya doğalgaza uygun,

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

TEK BRÜLÖRLÜ BORULU RADYANT ISITICI

TEK BRÜLÖRLÜ BORULU RADYANT ISITICI TEK BRÜLÖRLÜ BORULU RADYANT ISITICI TEK BRÜLÖRLÜ BORULU RADYANT ISITICI Giriş Özellikler Modeller Avrupa nın ünlü radyant ısıtma sistemi sağlayıcısı AmbiRad, tasarım ve teknik performans anlamında radyant

Detaylı

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar BUHAR KAZANLARI Buhar üretmekte yararlanılan; kömür, yağyakıt, motorin, doğalgaz ve fosil yakıtları, bazı tesislerde ise artık yakıtın yakılmasıyla ortaya çıkan, ısıyı içindeki suyu ısıtmak için kullanan

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Konular 1. Tanıtım 2. Kurutulmuş Biyolojik katı maddenin Avantajları 3. Etkileşimdeki unsurlar 4. Çamurun Isıl olarak Kurutulması 5. Çamur Kurutma Teknolojileri

Detaylı

SANAYİ FIRINLARINDA ENERJİ PERFORMANSI, YENİ YAKICI TEKNOLOJİSİ İLE ENERJİ TASARRUFU

SANAYİ FIRINLARINDA ENERJİ PERFORMANSI, YENİ YAKICI TEKNOLOJİSİ İLE ENERJİ TASARRUFU SANAYİ FIRINLARINDA ENERJİ PERFORMANSI, YENİ YAKICI TEKNOLOJİSİ İLE ENERJİ TASARRUFU 161 Duran ÖNDER ÖZET Sanayi fırınlarında ısıtma enerjisi taban, yan duvarlar, tavan ve kapak izolasyonundan kaybolur.

Detaylı

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler 1. gün Program GG.AA.YYYY Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Problem çözme yeteneği, ikna kabiliyeti 11:00-11:50 Kişisel Gelişim Yenilikleri

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ HADDELEME (Calendering) İLE İŞLEME TEKNİĞİ HADDELEMEYE(Calendering) GİRİŞ Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük olan

Detaylı

Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini

Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini Meyve ve sebzeler mevsiminde ziyan olmasın diye tasarlandı Hızlı ve sağlıklı

Detaylı

REFRAKTER TUĞLALAR. REFRKTER TUĞLA ve HARÇLAR. E-mail : info@aslanrefrakter.com Tel : +90 (262) 744 11 00 Faks : +90 (262) 744 11 01

REFRAKTER TUĞLALAR. REFRKTER TUĞLA ve HARÇLAR. E-mail : info@aslanrefrakter.com Tel : +90 (262) 744 11 00 Faks : +90 (262) 744 11 01 REFRAKTER TUĞLALAR AZS ZAC Tuğla ve Bloklar Elektro-fused AZS ZAC refrakter tuğla; yaygın olarak cam ve frit fırınlarında döşeme tuğlası, yan duvarlar, çalışma havuzu, akış tuğlası, köşe tuğlaları gibi

Detaylı

TEL: 0212 2370749 0212 2370750 0212 2370751 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347. Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.

TEL: 0212 2370749 0212 2370750 0212 2370751 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347. Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi. Konveksiyonlu Yemek Pişirme Fırını Modeli : AMKF4 İşlev: Elektrikli Rezistansla Çalışan Fanla İçindeki Isıyı Dağıtan Hızlı Pastane Tipi Pişirme Fırını : 798 x 792 x 567 mm Çalışma Elektriği : 220 Volt

Detaylı

DRYON. Mükemmel kalitede kurutma/soğutma

DRYON. Mükemmel kalitede kurutma/soğutma DRYON Mükemmel kalitede kurutma/soğutma Amaç Kurutma ve soğutma, sanayinin bütün alanlarında dökme ürünlerin işlenmesi için temel yöntemsel işlemlerdir. Tekrar işleme sevk edilmelerinden önce kum ve çakıl,

Detaylı

FERMANTASYON GRUBU (NDO) Nihai Dinlendirme Odası, (NDO) Nihai Dinlendirme Tüneli

FERMANTASYON GRUBU (NDO) Nihai Dinlendirme Odası, (NDO) Nihai Dinlendirme Tüneli Undan... Pişkin Lezzete. Sağlıkla! FERMANTASYON GRUBU () Nihai Dinlendirme Odası, () Nihai Dinlendirme Tüneli / NDT NİHAİ DİNLENDİRME ODASI Ekmek hamurunun pişirme öncesi ideal hacim ve gözenek yapısına

Detaylı

Küçük İşletmelere Büyük Çözümler

Küçük İşletmelere Büyük Çözümler PFS Küçük İşletmelere Büyük Çözümler Unlu mamül ürünlerinde lezzetin sırrı; kaliteli hammadde ve iyi ustalık becerilerinin yanında; verimi ve pişirme özellikleri ile sizi yolda bırakmayacak bir fırın tercih

Detaylı

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Fırın Tasarımı Toz metalurjisinin çoğu uygulamalarında nihai ürün açısından yüksek yoğunluk öncelikli bir kavramdır. Toz yoğunlaştırması (densifikasyon) aşağıda

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

2013 YILI DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLEN VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER ENDÜSTRİYEL İŞLETME ADI

2013 YILI DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLEN VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER ENDÜSTRİYEL İŞLETME ADI 2013 YILI DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLEN VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER SIRA NO VAP ADI ENDÜSTRİYEL İŞLETME ADI PROJEDE ÖNGÖRÜLEN ENERJİ KAZANCI kwh TEP 1 2 Seramik Pişirme Ve Kurutma Fırınlarındaki Isıların

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı

Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı www.tavsan.com.tr Isı geri kazanım entegreli, yüksek ve dengeli ısıtma sistemi. Dikili tip ve diğer kombinasyonlar ile mükemmel çevreci.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

PLASTİK TESİS OTOMASYON SİSTEMLERİ

PLASTİK TESİS OTOMASYON SİSTEMLERİ PLASTİK TESİS OTOMASYON SİSTEMLERİ Türkiye Mümessilliği Endüstriyel Ürünler Profesyonel Çözümler 1969 DAN GÜNÜMÜZE DÜNYANIN HERYERİNDE 1969, Rezistans, Taiwan (KURULUŞ) 1975, SHD Serisi Kurutucu, Taiwan

Detaylı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı Çamuru neden kurutmalıyız? KM giriş= %25 KM çıkış= %75 Kurutma Ağırlık= 1000 kg Hacim= 1 m³ Ağırlık= 333 kg

Detaylı

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Havalandırma sistemleri binadaki ısıtmavesoğuma ihtiyacını, bina kullanıcılarının ihtiyacını göz önünde bulundurarak sağlayan sistemlerdir. Bir anlamda ısıtma, soğutma ve nemlendirme

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

Enerji Verimlilik Kanunu

Enerji Verimlilik Kanunu Enerji Verimlilik Kanunu 2007 yılı itibariyle yürürlükte olan Enerji Verimliliği Kanunu sonucu, toplam inşaat alanı 2000 m 2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

Detaylı

OKG-240 TÜNEL TİPİ TEPSİLİ KURUTUCU EĞİTİM SETİ

OKG-240 TÜNEL TİPİ TEPSİLİ KURUTUCU EĞİTİM SETİ 2014 OKG-240 TÜNEL TİPİ TEPSİLİ KURUTUCU EĞİTİM SETİ www.ogendidactic.com TÜNEL TİP TEPSİLİ KURUTUCU 1 GENEL ÖZELLİKLER Tünel tip tepsili kurutucular endüstriyel proseslerde oldukça sık kullanılan kurutma

Detaylı

İleri Teknoloji - Profesyonel Destek

İleri Teknoloji - Profesyonel Destek İleri Teknoloji - Profesyonel Destek 2004 YILINDA KURULAN AKIŞ KONTROL ENDÜSTRİYEL TESİSLERE YÖNELİK; MALZEME TEMİNİ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TAAHHÜT KONULARINDA HİZMET VERMEKTEDİR. Uzman ve dinamik şirket

Detaylı

HİTİT PROJE EKOTERMAL MÜHENDİSLİK TANITIM DOSYASI

HİTİT PROJE EKOTERMAL MÜHENDİSLİK TANITIM DOSYASI HİTİT PROJE EKOTERMAL MÜHENDİSLİK TANITIM DOSYASI EKOTERMAL MÜHENDİSLİĞİN TÜRKİYE DEKİ ÖNCÜ MARKASI: GOGAS HİTİT PROJE ISI VE YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.; 2005 yılından beri Türkiye de Radyant Isıtma Sistemleri

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonucunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak tozaltı kaynağı ile çeliklerin yatayda küt-ek kaynağını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Toz

Detaylı

PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ

PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ POLAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Astim Organize Sanayi Bölgesi (P.K. 105) AYDIN / TÜRKİYE TEL : +90 (256) 231 04 73 (pbx) FAX : +90 (256) 231 04 78 www.polatas.com.tr

Detaylı

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ Teknikeller Makina tam otomatik ve yarı otomatik küp şeker makineleri, küp şeker sarım makineleri ve tüp dolum makineleri üretmektedir. Üretim ihtiyaçlarınız doğrultusunda

Detaylı

MATADOR ÇOK KATLI EKMEK FIRINLARI

MATADOR ÇOK KATLI EKMEK FIRINLARI Undan... Pişkin Lezzete. Sağlıkla! MATADOR ÇOK KATLI EKMEK FIRINLARI MV Çok katlı, çok amaçlı, yüksek verimli, siklotermik ısıtma sistemli fırınlar MV-50 MATADOR Çok Katlı Ekmek Fırını MV-100 MATADOR Çok

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI MAYIS 2015 1 Kojenerasyon Nedir? Bugün enerji, insanların hayatındaki en önemli olgulardan birisi haline gelmiştir. Kojenerasyon fikri, tamamen enerji verimliliği

Detaylı

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Pompalar Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler OTOMATiK VE MANUEL BOYA TABANCALARI Yaş boya Emaye

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

HEMAK KLİMA BÖLÜMÜ İSTANBUL/TURKEY

HEMAK KLİMA BÖLÜMÜ İSTANBUL/TURKEY EVAPORATİF KLİMA NEDİR? Evaporatif Soğutucu Nasıl Çalışır? Bir pompa haznedeki suyu soğutma peteklerine pompalar, ıslak petekler üzerinden geçen sıcak hava, peteklerdeki suyu buharlaştırır. Bu sayede klimaya

Detaylı

Özel Profilde Polipropilen Çember ve Paslanmaz Çelik Çember. Filtre Çapı Polipropilen başlıklarda standart 180mm

Özel Profilde Polipropilen Çember ve Paslanmaz Çelik Çember. Filtre Çapı Polipropilen başlıklarda standart 180mm Paslanmaz çelik kartuş, torba ve sepet filtre kaplarımız ve içine takılan yine paslanmaz çelikten imal ettiğimiz; kartuş filtreler, torba filtreler ve sepet filtreler, standart üretim olarak AISI-304 ve

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

RM MAKİNA ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ

RM MAKİNA ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ Demir çelik sektörü: Nursan Çelik A.Ş. de alevsiz yakma sistemi. 32m 3 /ton gaz tüketimi ve %0.67 tufal 2, 2, x Endüstriyel yakma sistemlerinde tecrübeli teknik servis ekibimiz sisteminizi revize eder,

Detaylı

PÜSKÜRTEREK KURUTMA PROSESİ (SPRAY DRYING) Giriş

PÜSKÜRTEREK KURUTMA PROSESİ (SPRAY DRYING) Giriş PÜSKÜRTEREK KURUTMA PROSESİ (SPRAY DRYING) Giriş Püskürterek kurutma işlemi sıvı örneklerin sıcak hava ortamına püskürtülmesi ve örneğin içerdiği suyun evaporasyonu sonucu ürünün toz halinde elde edilmesine

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI Ahmet Çağrı GÖR Tıbbi Atık Bertaraf Şefi e-posta: agor@istac.istanbul İstanbul Aralık, 2016 İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI Dikkat! Tıbbi Atık TIBBİ ATIKLARIN

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... ç a t ı t i p i k l i m a c i h a z l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Akdeniz, iklimi, denizi ve insanıyla sıcak bir bölgedir.

Detaylı

ÇİFT POTALI CAM ERGİTME FIRINI

ÇİFT POTALI CAM ERGİTME FIRINI ÇİFT POTALI CAM ERGİTME FIRINI 4156.20 KAYAR KAPAKLI, İKİ POTALI ELEKTRİKLİ CAM ERGİTME FIRINI Üstten kayar kapak şeklinde mekanizma, kapaklar ray üzerinde sağa ve sola kayarak açılır. Sağda ve solda birer

Detaylı