S.E.Ç HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.E.Ç HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)"

Transkript

1 S.E.Ç HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartlar ında belirtilen S.E.Ç Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen Özel ve Genel Şartlar kapsamında yararlanacağımı, Özel ve Genel Şartlar ın Taahhütname nin bütününü oluşturacağını; GENEL ŞARTLAR; 1. Taahhüt Süresi nin işbu Taahhütname nin imzalanması ve Cihaz ın tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını, 2. Özel Şartlar da yer aldığı şekilde fatura ile ödeme kurgusunu seçmem halinde Taahhüt Süresi boyunca ve kredi kartıyla ödeme kurgusunu seçmem halinde 12 aylık süre sonunda (13. aydan itibaren) Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA nın sorumlu olmayacağını ve AVEA dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi, 3. Aylık tarife bedelinin faturama ses ve SMS hizmetleri bir kalem altında, data ayrı bir kalem altında yer alacak şekilde yansıtılacağını, 4. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar ın 2. maddesinde numarası yer alan hattımın işbu Taahhütname imza tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süresince ( Taahhüt Süresi ) faturalı sistemde adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini, 5. Kampanya dan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş borcunun bulunmaması önkoşulu ile faydalanabileceğimi, 6. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz ni ve Aylık Tarife ni AVEA nın gönderdiği fatura aracılığı ile ödeyebilmek için; - işbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 6 (altı) aydır bireysel faturalı hat abonesi olmam ve en az 6 (altı) aydır Taahhütname konusu hattımın faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattın çift yönlü olarak kapatılmasına neden olmamam veya - Taahhütname konusu bireysel faturalı hattım için aktif otomatik ödeme talimatı vermiş olmam ve işbu Taahhütname'nin imza tarihinden geriye dönük olarak son 3 (üç) aydır Taahhütname konusu hattımın faturalarını otomatik ödeme talimatı yöntemi ile düzenli olarak ödemem veya - numara taşıma ile abone olmam halinde önceki operatörde faturalı hat sahibi olmam ve AVEA ile abonelik sözleşmesi imzalamamın üzerinden en az 3 ay geçmesi ve 3 aydır Taahhütname konusu hattımın faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödemiş ve faturalarımın her birinin en az 20 TL olması gerektiğini; 7. Taahhüt Süresinin ilk 12 ayı boyunca Cihaz ni kredi kartı aracılığı ile ödemek için ise bireysel faturalı hat abonesi olmam gerektiğini, 8. Kampanya kapsamında seçmiş olduğum ödeme seçeneğinin kredi kartı olması halinde limitinin Cihaz ın 12 (oniki) aylık bedeli için yeterli olması gerektiğini ve Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının kendi adıma kayıtlı olması gerektiğini, kredi kartının tarafıma ait olmaması halinde Kampanya dan yararlanamayacağımı, Taahhütname nin kendiliğinden geçersiz hale geleceğini, bu kapsamda AVEA dan herhangi bir talepte bulunamayacağımı;

2 9. Özel Şartlar da tercih ettiğim ödeme seçeneğini işbu Taahhütname ve Ekleri nin imzalanmasından sonra değiştiremeyeceğimi, 10. Kampanya dan faydalanmak için tarifemin, detayları Özel Şartlar ın 3. Maddesinde belirtilmiş tarife ( Cihaz Tarifesi ) olması gerektiğini, Taahhüt Süresi boyunca aylık sabit ücreti ödemeyeceğimi; 11. Kampanya ya başvurduğum tarihte Cihaz Tarifesi nden başka bir tarifeye kayıtlı olmam durumunda, işbu başvurumun aynı zamanda tarifemin Cihaz Tarifesi olarak değiştirilmesini talep ettiğim anlamına geldiğini ve önceki tarifemin ve iş bu Taahhütname kapsamında yaptığım bu değişikliğin cayma bedeli de dahil olmak üzere tüm sonuçlarını açıkça bildiğim ve onayladığımı, 12. Özel Şartlar da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı, 13. Kampanya kapsamında, ilgili fatura dönemi içinde kullanılmayan ses, SMS ve internet miktarlarının bir sonraki aya devretmeyeceğini, Taahhüt Süresi sonunda da Kampanya kapsamında tarafıma sağlanan ses, SMS ve data kullanımı haklarının sona ereceğini, 14. Kampanya bedeline tarafımca satın alınan içerik, MMS ve mobil ödeme ücretlerinin dahil olmadığını, içerik hizmetlerinin (logo, melodi ve benzeri hizmetlere ilişkin internet, SMS vb.) ayrıca ücretlendirileceğini, 15. Kampanya kapsamındaki Tarife nin yurt içi kullanım ücretlerini içerdiğini ve Kampanya süresi içinde yurt dışına çıkmam halinde standart yurtdışı ses, SMS, veri tarifesinden veya dahil olduğum yurtdışı ses, SMS, veri seçenekleri üzerinden ücretlendirileceğimi, yurt dışı tariflerine ilişkin detaylara adresinden ulaşabileceğimi; 16. Taahhüt Süresi nden önce Kampanya dan çıkmam, Taahhüt Süresi nin sonunda AVEA ya başka bir tarifeye geçmek istediğimi bildirmemem, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kullanım limitlerini aşmam durumunda Özel Şartlar ın 3. maddesinde yer alan tabloda belirtilen aylık sabit ücret ve görüşme, SMS ve data bedellerinin uygulanacağını; 17. Kampanya dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, AVEA nın tüm cihaz kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 3 (üç) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının üçten fazla olması halinde dahi, AVEA nın dördüncü hattım için beni bu Kampanya dan faydalandırmayabileceğini, 18. Taahhüt Süresi nden önce; - Kampanya dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem, - AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem, - Tarife dışında başka bir faturalı/faturasız tarifeye geçmem, - Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem, - Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem, - Taahhütname konusu hattım ile işbu Kampanya birlikte başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmam, - Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle veya benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere ve yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname den doğan yükümlülüklerimi herhangi bir sebeple ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, işbu Taahhütname de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihten itibaren Özel Şartlar da yer alan seçimime ilişkin aşağıda belirtilen şekilde yapılacak hesaplama sonucunda belirlenecek bedellerin faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,

3 Cihaz S.E.Ç Cihaz Kampanyası kapsamındaki cihaz modelleri Ödeme Tipi Kredi Kartı ile* Faturadan ödeme Aykırılık sonrası yansıtılacak cihaz bedeli Aylık Cihaz Taksidi x Kalan ay Aylık Cihaz Taksidi x kalan Ay Kredi kartı ile ödeme seçeneğinde, ilk 12 aydan sonraki Taahhüt Sürelerine ait cihaz bedelleri faturaya yansıtılacaktır 19. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar da belirtilen Cihaz ı KAPALI HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR DURUMDA VE EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu; 20. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar) ın tümünün, Cihaz(lar) ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi, Cihaz ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle Cihaz(lar) ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri öncelikle üretici firma yetkili servislerinden alacağımı, 21. Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim edeceğini, 22. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri den takip edeceğimi, 23. Kampanya ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya dan yararlanacağım hattımın 3G hizmetlerinden yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya ya katılmamla birlikte 3G hizmetlerinden otomatik olarak yararlanacağımı, 24. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini, 25. İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) verinin, data kullanım hakkımdan düşeceğini, 26. Kampanya nın Gelir Paylaşımı Ortaklığı tarifeleri için geçerli olmayacağını, sayılı Gider Vergileri Kanunu nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda belirtilen KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname den ve Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olduğumu ve bu vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye Bakanlığı na ödeneceğini, hattımı kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını; bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya dan ancak bu şartlar kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi, tarihinde imzaladığım işbu Taahütname nin 1 (bir) asıl nüshasının AVEA da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı beyan ve taahhüt ederim. Ad-Soyad : İmza : TC Kimlik No : ÖZEL ŞARTLAR:

4 1... marka,..model,..imei numaralı Cihaz ı Genel Şartlar ın 19. maddesinde belirtildiği şekilde teslim aldım. 2. Kampanya ya dahil etmek istediğim... no lu hatta; HTC Desire 500, Blackberry Q5 ve Sony Xperia M hariç olmak üzere diğer Cihazlarda hatta ayda her yöne 1000 Dk, her yöne 1000 SMS ve 2GB internet kullanım hakkı tanımlanacaktır. Sony Xperia L Cihaz ı seçilmesi halinde yukarıda belirtilen tarifenin yanı sıra ayda her yöne 500 Dk, her yöne 500 SMS ve 1 GB internet kullanım hakkı içeren Küçük Kampanya Paketi seçme imkanı bulunmaktadır. HTC Desire 500 Cihaz ı seçilmesi halinde ayda her yöne 500 Dk, her yöne 500 SMS ve 1 GB internet kullanım hakkı içeren Küçük Kampanya Paketi tanımlanacaktır. Blackberry Q5 ve Sony Xperia M Cihaz ı seçilmesi halinde Küçük Kampanya Paketinin yanı sıra ayda heryöne 1000 Dk, heryöne 1000 SMS ve 4GB internet kullanım hakkı içeren Büyük Kampanya Paketi seçme imkanı bulunmaktadır. Kampanya Paketi : Heryöne 1000 Dk, heryöne 1000 SMS ve 2GB internet; Küçük Kampanya Paketi: Heryöne 500 Dk, heryöne 500 SMS ve 1GB internet; Büyük Kampanya Paketi : Yurtiçi Heryöne 1000 Dk, heryöne 1000 SMS ve 4GB internet; 3. Genel Şartlar ın 16. Maddesinde yer alan hallerde aşağıda belirtilen ücretlendirmeler uygulanacaktır. TAAHHÜT SÜRESİ İÇİNDE KAMPANYADAN ÇIKMA/ÇIKARILM A HALİNDE ÜCRETLENDİRME TAAHHÜT SÜRESİ İÇİNDE LİMİT AŞIMI YAPMAM HALİNDE ÜCRETLENDİRME TAAHHÜT SÜRESİ SONUNDA BAŞKA BİR TARİFEYE GEÇMEK İSTEDİĞİMİ BİLDİRMEMEM HALİNDE SABİT ÜCRET/TAAH HÜT SÜRESİ SONUNDA HER YÖNE KONUŞMA ÜCRETİ ÜCRETLENDİRME 7,95 TL 7,95 TL 7,95 TL 43,89 Kr/Dk 43,89 Kr/Dk 43,89 Kr/Dk SMS ÜCRETİ 41,5 Kr/SMS 41,5 Kr/SMS 41,5 Kr/SMS DATA WAP APN üzerinden gerçekleştirilen veri kullanımı için; 0.18 TL/25KB, Internet APN üzerinden gerçekleştirilen veri kullanımı için; 0.05 TL/25KB WAP APN üzerinden kullanımı için; 0.18 TL/25KB, Internet APN üzerinden kullanımı için; 0.05 TL/25KB WAP APN üzerinden kullanımı için; 0.18 TL/25KB, Internet APN üzerinden kullanımı için; 0.05 TL/25KB

5 4. Kampanya fiyat bilgileri aşağıda listelenmiştir. Cihaz Adı Cihaz (TAEH) Kampanya Paketi Servis Her yöne 1000 dk, her yöne 1000 SMS, 2GB internet Toplam Küçük Paket Servis Her yöne 500 dk, her yöne 500 SMS,1GB internet Toplam Büyük Paket Servis Her yöne 1000 dk, her yöne 1000SMS, 4GB internet Toplam Samsung S Samsung Galaxy Ace Samsung Galaxy Ace Samsung Galaxy W Samsung Galaxy Mega Samsung Galaxy Nexus Samsung Galaxy Note Samsung Galaxy S III mini Nokia C Nokia Asha Nokia Nokia Asha Nokia Lumia Nokia Lumia Windows Phone 8S by HTC Windows Phone 8X by HTC HTC Desire X HTC One X Plus HTC Desire Sony Xperia Sola Sony Xperia E Sony Xperia L Sony Xperia M BlackBerry Q GM FOX TAEH: Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler ifadesinin kısaltmasıdır ve aylık cihaz taksitlerini ifade eder. Yukarıda yer alan tablodaki fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

6 S.E.Ç Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası 24 ay taahhütle Fatura dan ödeme Kurgusu S.E.Ç Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası 24 ay taahhütle Kredi Kartı Kurgusu 5. Sony Xperia L Cihaz ını içeren Kampanya ya dahil olan aboneler aşağıdaki şartlarla ücretsiz olarak AVEA Müzik servisinden 3 ay boyunca aylık 50 şarkı indirme imkanından ( Promosyon ) yararlanacaklardır. - Promosyon Müzikİndir Mini Paket 3 (üç) işgünü içinde aktifleştirilecektir. Promosyon un aktifleştiğine dair kısa mesajın gönderilmesi ile başlayacak, bu kısa mesaj gönderilmeden önce indirilen içerikler ile Mini Paket limitini aşacak adette şarkı indirilmesi halinde ve sayfasında belirtildiği şekilde ücretlendirilecektir. Tarih: Ad-Soyad: İmza: - Müzikİndir Mini Paket kapsamında 40 yerli 10 yabancı toplam 50 adet mp3 formatında şarkı bilgisayara veya Cihaz a indirilebilecektir. - Promosyon tarihine kadar geçerlidir. Mini Paket üyeliği, ücretsiz kullanılacağı 3 ayın sona ermesi ve/veya tarihinde sona erecektir.