BELĠRLENEN YABAN HAYVANLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELĠRLENEN YABAN HAYVANLARI"

Transkript

1 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : Orman ve Su İşleri Bakanlığından: KARAR 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 2 ve 4 üncü maddelerine dayanılarak Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenen Ek-I Yaban Hayvanları Listesi, Ek-II Av Hayvanları Listesi ve Ek-III Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları Listesi aşağıda gösterilmiştir. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞINCA BELĠRLENEN YABAN HAYVANLARI Ek IA - MEMELĠLER Latince 1 Latince 2 Türkçe BERN KĠRPĠLER ERINACEIDAE 1 Erinaceus concolor Kirpi 2 Erinaceus roumanicus Balkan Kirpisi 3 Hemiechinus auritus Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi BÖCEKÇĠLLER SORICIDAE 4 Sorex minutus Küçük Böcekçil 5 Sorex araneus Orman Böcekçili 6 Sorex raddei Radde Böcekçili 7 Sorex satunini Kafkas Böcekçili 8 Sorex volnuchini Volnuchin Böcekçili 9 Neomys anomalus Bataklık Böcekçili 10 Neomys teres Su Böcekçili 11 Crocidura suaveolens Beyazdişli Küçük Böcekçil EK-II 12 Crocidura leucodon Beyazdişli Böcekçil 13 Crocidura gueldenstaedti Küçük Böcekçil 14 Crocidura arispa Toros Böcekçili 15 Suncus etruscus Etrüsk Böcekçili KÖSTEBEKLER TALPIDAE 16 Talpa europaea Avrupa Köstebeği 17 Talpa levantis Akdeniz Köstebeği 18 Talpa caucasica Kafkas Köstebeği 19 Talpa davidiana Acem Köstebeği MEYVE YARASALARI PTEROPODIDAE 20 Rousettus aegyptiacus Mısır Meyve Yarasası EK-II ġemsġyekuyruklu YARASALAR EMBALLONURIDAE 21 Taphozous nudiventris Çıplak Karınlı Yarasa EK-II NALBURUNLU YARASALAR RHINOLOPHIDAE 22 Rhinolophus ferrumequinum Büyük Nalburunluyarasa EK-II 23 Rhinolophus hipposideros Küçük Nalburunluyarasa EK-II 24 Rhinolophus euryale Akdeniz Nalburunluyarasası EK-II 25 Rhinolophus mehelyi Mehely Nalburunluyarasası EK-II 26 Rhinolophus blasii Blasius Nalburunluyarasası EK-II DÜZBURUNLU YARASALAR VESPERTILIONIDAE 27 Myotis mystacinus Siyah Bıyıklı Yarasa EK-II 28 Myotis nipalensis Nepal Bıyıklı Yarasası EK-II 29 Myotis aurascens Esmer Bıyıklı Yarasa EK-II 30 Myotis brandtii Sakallı Yarasa EK-II 31 Myotis emarginatus Kirpikli Yarasa EK-II 32 Myotis schaubi Saçaklı Yarasa EK-II 33 Myotis bechsteinii Büyükkulaklı Yarasa EK-II 34 Myotis myotis Büyük Farekulaklı Yarasa EK-II 35 Myotis blythii Küçük Farekulaklı Yarasa EK-II 36 Myotis daubentonii Su Yarasası EK-II 37 Myotis capaccinii Uzunayaklı Yarasa EK-II 38 Myotis alcathoe Balkan Bıyıklı Yarasası EK-II 39 Pipistrellus pipistrellus Cüce Yarasa 40 Pipistrellus pygmaeus Akdeniz Cüce Yarasası 41 Pipistrellus nathusii Pürtüklü Yarasa EK-II 42 Pipistrellus kuhlii Beyazşeritli Yarasa EK-II 43 Hypsugo savii Savi'nin Cüce Yarasası EK-II 44 Nyctalus leisleri Küçük Ağaç Yarasası EK-II 45 Nyctalus noctula Ağaç Yarasası EK-II 46 Nyctalus lasiopterus Büyük Ağaç Yarasası EK-II 47 Eptesicus anatolicus Akdeniz Genişkanatlı Yarasası EK-II 48 Eptesicus serotinus Genişkanatlı Yarasa EK-II 49 Otonycteris hemprichii Uzunkulaklı Yarasa EK-II 50 Barbastella barbastellus Basıkburunlu Yarasa EK-II 51 Plecotus auritus Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa EK-II 52 Plecotus macrobullaris Kafkas Uzunkulaklı Yarasası 53 Plecotus austriacus Gri Uzunkulaklı Yarasa EK-II 54 Plecotus kolombatovici Balkan Uzunkulaklı Yarasası 55 Vespertilio murinus Çiftrenkli Yarasa EK-II 56 Miniopterus schreibersii Uzunkanatlı Yarasa EK-II SERBEST KUYRUKLU YARASALAR MOLOSSIDAE 57 Tadarida teniotis Serbest Kuyruklu Yarasa (Buldog Yarasa) EK-II TAVġANLAR LEPORIDAE 58 Lepus europaeus Yabani Tavşan

2 59 Oryctolagus cuniculus Ada Tavşanı ISLIKÇI TAVġANLAR OCHOTONIDAE 60 Ochotona rufescens Afgan Pikası SĠNCAPLAR SCIURIDAE 61 Sciurus vulgaris Kızıl Sincap 62 Sciurus anomalus Anadolu Sincabı EK-II 63 Spermophilus citellus Avrupa Yersincabı (Gelengi) EK-II 64 Spermophilus xanthoprymnus Anadolu Yersincabı (Gelengi) 65 Spermophilus taurensis Toros Yersincabı FARELER, SIÇANLAR MURIDAE 66 Arvicola amphibius Susıçanı 67 Chionomys nivalis Kar Faresi 68 Chionomys gud Kafkas Kar Faresi 69 Chionomys roberti Uzunkuyruklu Kar Faresi 70 Myodes glareolus Kızıl Orman Faresi 71 Ellobius lutescens İran Körfaresi 72 Microtus obscurus Altay Tarla Faresi 73 Microtus anatolicus Anadolu Tarla Faresi 74 Microtus guentheri Akdeniz Tarla Faresi 75 Microtus socialis Doğu Tarla Faresi 76 Microtus schidlovskii Schidlovski Tarla Faresi 77 Microtus levis Tarla Faresi 78 Microtus irani İran Tarla Faresi 79 Microtus daghestanicus Dağıstan Kısakulaklıfaresi 80 Microtus dogramacii Doğramacı Tarla Faresi 81 Microtus majori Kısa Kulaklı Fare 82 Microtus subterraneus Küçük Kazıcıfare 83 Prometheomys schaposchnikowi Kars Sıçanı 84 Calomyscus bailwardi Fare Benzeri Avurtlak 85 Cricetulus migratorius Cüce Avurtlak 86 Mesocricetus brandti Avurtlak (Türk Avurtlağı) 87 Mesocricetus auratus Heybeli Sıçan (Altın Avurtlak) 88 Gerbillus dasyurus Kayalık Gerbili 89 Meriones crassus Güneydoğu Anadolu Çölfaresi 90 Meriones tristrami Anadolu Çöl Sıçanı 91 Meriones vinogradovi Vinogradov Çöl Sıçanı 92 Meriones dahli Iğdır Çöl Sıçanı 93 Meriones persicus İran Çöl Sıçanı 94 Meriones libycus Libya Çöl Sıçanı 95 Tatera indica İri Çöl Sıçanı 96 Acomys cilicicus Silifke Dikenlifaresi 97 Apodemus mystacinus Kaya Faresi 98 Apodemus sylvaticus Dağ Faresi 99 Apodemus flavicollis Sarıboyunlu Orman Faresi 100 Apodemus agrarius Çizgili Orman Faresi 101 Apodemus uralensis Ural Orman faresi 102 Apodemus witherbyi Orman faresi 103 Micromys minutus Cüce Fare 104 Nesokia indica Kısakuyruklu Bandikut Sıçanı KÖRFARELER SPALACIDAE 105 Nannospalax leucodon Beyazdişli Körfare 106 Nannospalax xanthodon Anadolu Körfaresi (Kösnü) 107 Nannospalax ehrenbergi Filistin Körfaresi ARAPTAVġANLARI DIPODIDAE 108 Allactaga euphratica Büyük Araptavşanı 109 Allactaga elater Beşparmaklı Araptavşanı 110 Allactaga williamsi Araptavşanı YEDĠUYURLAR GLIRIDAE 111 Dryomys nitedula Hasancık 112 Dryomys laniger Kayauyuru EK-II 113 Dryomys pictus Hakkari Yediuyuru 114 Eliomys melanurus Asya Bahçe Yediuyuru 115 Myomimus roachi Fare Benzeri Yediuyur EK-II 116 Myomimus setzeri İran Fare Benzeri Yediuyuru 117 Muscardinus avellanarius Fındık Faresi 118 Glis glis Yediuyur OKLU KĠRPĠLER HYSTRICIDAE 119 Hystrix indica Oklukirpi SUMAYMUNLARI MYOCASTORIDAE 120 Myocastor coypus Sumaymunu KÖPEKGĠLLER CANIDAE 121 Canis lupus Kurt EK-II 122 Canis aureus Çakal 123 Vulpes vulpes Tilki AYILAR URSIDAE 124 Ursus arctos Boz Ayı EK-II SANSARGĠLLER MUSTELIDAE 125 Mustela navilis Gelincik 126 Mustela erminea Kakım 127 Mustela putorius Kokarca 128 Vormela peregusna Alaca Sansar EK-II 129 Martes martes Ağaç Sansarı 130 Martes foina Kaya Sansarı 131 Meles meles Porsuk

3 132 Lutra lutra Su Samuru EK-II KUYRUKSÜRENLER HERPESTIDAE 133 Herpestes ichneumon Kuyruksüren SIRTLANLAR HYAENIDAE 134 Hyaena hyaena Çizgili Sırtlan KEDĠLER FELIDAE 135 Felis silvestris Yaban Kedisi EK-II 136 Felis chaus Saz Kedisi 137 Lynx lynx Vaşak 138 Caracal caracal Karakulak EK-II 139 Panthera pardus Leopar (Pars) EK-II FOKLAR, DENĠZ KÖPEKLERĠ PHOCIDAE 140 Monachucs monachus Akdeniz Foku EK-II DOMUZGĠLLER SUIDAE 141 Sus scrofa Yaban Domuzu GEYĠKLER CERVIDAE 142 Cervus dama Alageyik 143 Cervus elaphus Kızılgeyik 144 Capreolus capreolus Karaca BOYNUZLUGĠLLER BOVIDAE 145 Gazella subgutturosa Ceylan (Kursaklı Ceylan) EK-II 146 Gazella gazella Hatay Dağ Ceylanı 147 Rupicapra rupicapra Çengelboynuzlu Dağkeçisi 148 Capra hircus aegagrus Yaban Keçisi EK-II 149 Ovis aries gmelinii Yaban Koyunu 150 Ovis aries anatolica Anadolu Yaban Koyunu ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞINCA BELĠRLENEN YABAN HAYVANLARI Ek IB - KUġLAR Latince 1 Latince 2 Türkçe BERN Dalgıçgiller Gaviidae 1 Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç EK-II 2 Gavia arctica Karagerdanlı Dalgıç EK-II 3 Gavia immer Buz Dalgıcı EK-II Batağangiller Podicipedidae 4 Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan EK-II 5 Podiceps cristatus Bahri 6 Podiceps grisegena Kızıl Boyunlu Batağan EK-II 7 Podiceps auritus Kulaklı Batağan EK-II 8 Podiceps nigricollis Kara boyunlu Batağan EK-II Yelkovangiller Procellariidae 9 Calonectris diomedea Boz Yelkovan 10 Puffinus yelkouan Yelkovan Fırtınakırlangıcıgiller Hydrobatidae 11 Hydrobates pelagicus Fırtınakırlangıcı EK-II Sümsükgiller Sulidae 12 Morus bassanus Sümsükkuşu Karabatakgiller Phalacrocoracidae 13 Phalacrocorax carbo Karabatak 14 Phalacrocorax aristotelis Tepeli Karabatak 15 Microcarbo pygmeus Küçük Karabatak EK-II Yılanboyungiller Anhingidae 16 Anhinga rufa Yılanboyun Pelikangiller Pelecanidae 17 Pelecanus onocrotalus Ak Pelikan EK-II 18 Pelecanus crispus Tepeli Pelikan EK-II 19 Pelecanus rufescens Küçük Pelikan Balıkçılgiller Ardeidae 20 Botaurus stellaris Balaban EK-II 21 Ixobrychus minutus Küçük Balaban EK-II 22 Nycticorax nycticorax Gece Balıkçılı EK-II 23 Ardeola ralloides Alaca Balıkçıl EK-II 24 Bubulcus ibis Sığır Balıkçılı EK-II 25 Egretta garzetta Küçük Ak Balıkçıl EK-II 26 Ardea alba Büyük Ak Balıkçıl EK-II 27 Ardea cinerea Gri Balıkçıl 28 Ardea purpurea Erguvani Balıkçıl EK-II Leylekgiller Ciconiidae 29 Mycteria İbis Sarı Gagalı Leylek EK-II 30 Ciconia nigra Kara Leylek EK-II 31 Ciconia ciconia Leylek EK-II Aynakgiller Thereskionithidae 32 Plegadis falcinellus Çeltikçi EK-II 33 Geronticus eremita Kelaynak EK-II 34 Platalea leucorodia Kaşıkçı EK-II Flamingogiller Phoenicopteridae 35 Phoenicopterus roseus Flamingo EK-II 36 Phoeniconaias minor Küçük Flamingo EK-III Ördekgiller Anatidae 37 Cygnus olor Kuğu 38 Cygnus columbianus Küçük Kuğu EK-II 39 Cygnus cygnus Ötücü Kuğu EK-II 40 Anser fabalis Tarla Kazı 41 Anser brachyrhynchus Küçük Tarla Kazı

4 42 Anser albifrons Sakarca 43 Anser erythropus Küçük Sakarca EK-II 44 Anser anser Boz Kaz 45 Branta leucopsis Ak Yanaklı Kaz EK-II 46 Branta bernicla Yosun Kazı 47 Branta ruficollis Sibirya Kazı EK-II 48 Alopochen aegypticus Nil Kazı 49 Tadorna ferruginea Angıt EK-II 50 Tadorna tadorna Suna EK-II 51 Anas penelope Fiyu 52 Anas strepera Boz Ördek 53 Anas crecca Çamurcun 54 Anas platyrhynchos Yeşilbaş 55 Anas acuta Kılkuyruk 56 Anas querquedula Çıkrıkçın 57 Anas clypeata Kaşıkgaga 58 Marmaronetta angustirostris Yaz Ördeği EK-II 59 Netta rufina Macar Ördeği 60 Aythya ferina Elmabaş Patka 61 Aythya nyroca Pasbaş Patka 62 Aythya fuligula Tepeli Patka 63 Aythya marila Karabaş Patka 64 Somateria mollissima Pufla 65 Clangula hyemalis Telkuyruk 66 Melanitta nigra Kara Ördek 67 Melanitta fusca Kadife Ördek 68 Bucephala clangula Altıngöz 69 Mergus albellus Sütlabi EK-II 70 Mergus serrator Tarakdiş 71 Mergus merganser Büyük Tarakdiş 72 Oxyura leucocephala Dikkuyruk EK-II Atmacagiller Accipitridae 73 Pernis apivorus Arı Şahini 74 Pernis ptilorhyncus Tepeli Arı Şahini 75 Elanus caeruleus Ak Çaylak 76 Milvus migrans Kara Çaylak 77 Milvus milvus Kızıl Çaylak 78 Haliaeetus albicilla Ak Kuyruklu Kartal 79 Gypaetus barbatus Sakallı Akbaba 80 Neophron percnopterus Küçük Akbaba 81 Gyps fulvus Kızıl Akbaba 82 Aegypius monachus Kara Akbaba 83 Circaetus gallicus Yılan Kartalı 84 Circus aeruginosus Saz Delicesi 85 Circus cyaneus Gökçe Delice 86 Circus macrourus Bozkır Delicesi 87 Circus pygargus Çayır Delicesi 88 Accipiter gentilis Çakırkuşu 89 Accipiter nisus Atmaca 90 Accipiter brevipes Yaz Atmacası 91 Accipiter badius Şikra 92 Buteo buteo Şahin 93 Buteo rufinus Kızıl Şahin 94 Buteo lagopus Paçalı Şahin 95 Aquila pomarina Küçük Orman Kartalı 96 Aquila clanga Büyük Orman Kartalı 97 Aquila nipalensis Bozkır Kartalı 98 Aquila heliaca Şah Kartal 99 Aquila chrysaetos Kaya Kartalı 100 Hieraaetus pennatus Küçük Kartal 101 Aquila fasciata Tavşancıl Balık kartalıgiller Pandionidae 102 Pandion haliaetus Balık Kartalı Doğangiller Falconidae 103 Falco naumanni Küçük Kerkenez EK-II 104 Falco tinnunculus Kerkenez EK-II 105 Falco vespertinus Aladoğan EK-II 106 Falco columbarius Boz Doğan EK-II 107 Falco subbuteo Delice Doğan EK-II 108 Falco eleonorae Ada Doğanı EK-II 109 Falco concolor Gri Doğan EK-II 110 Falco biarmicus Bıyıklı Doğan EK-II 111 Falco cherrug Ulu Doğan EK-II 112 Falco peregrinus Gökdoğan EK-II 113 Falco pelegrinoides Kızıl Enseli Doğan EK-II Sülüngiller Phasianidae 114 Lyrurus tetrix Orman Horozu 115 Lyrurus mlokosiewiczi Dağ Horozu 116 Tetraogallus caspius Urkeklik 117 Alectoris chukar Kınalı Keklik 118 Ammoperdix griseogularis Kum Kekliği 119 Francolinus francolinus Turaç 120 Perdix perdix Çilkeklik 121 Coturnix coturnix Bıldırcın

5 122 Phasianus colchicus Sülün Yelvegiller Rallidae 123 Rallus aquaticus Sukılavuzu 124 Porzana porzana Benekli Suyelvesi EK-II 125 Porzana parva Bataklık Suyelvesi EK-II 126 Porzana pusilla Küçük Suyelvesi EK-II 127 Crex crex Bıldırcınkılavuzu EK-II 128 Gallinula chloropus Sutavuğu 129 Porphyrio porphyrio Sazhorozu EK-II 130 Porphyrio alleni Küçük Sazhorozu 131 Fulica atra Sakarmeke Turnagiller Gruidae 132 Grus grus Turna EK-II 133 Grus leucogeranus Ak Turna EK-II 134 Grus virgo Telli Turna EK-II Toygiller Otididae 135 Tetrax tetrax Mezgeldek EK-II 136 Chlamydotis undulata Yakalı Toy EK-II 137 Otis tarda Toy EK-II PoyrazkuĢugiller Haematopodidae 138 Haematopus ostralegus Poyrazkuşu Kılıçgagagiller Recurvirostridae 139 Himantopus himantopus Uzunbacak EK-II 140 Recurvirostra avosetta Kılıçgaga EK-II Yengeç Yağmurcunugiller Dromadidae 141 Dromas ardeola Yengeç Yağmurcunu Kocagözgiller Burhinidae 142 Burhinus oedicnemus Kocagöz EK-II Bataklık Kırlangıçıgiller Glareolidae 143 Cursorius cursor Çölkoşarı EK-II 144 Glareola pratincola Bataklıkkırlangıcı EK-II 145 Glareola nordmanni Kara Kanatlı Bataklıkkırlangıcı EK-II Cılıbıtgiller Charadriidae 146 Charadrius dubius Halkalı Küçük Cılıbıt EK-II 147 Charadrius hiaticula Halkalı Cılıbıt EK-II 148 Charadrius alexandrinus Akça Cılıbıt EK-II 149 Charadrius leschenaultii Büyük Cılıbıt EK-II 150 Charadrius asiaticus Doğu Cılıbıtı 151 Charadrius morinellus Dağ Cılıbıtı EK-II 152 Pluvialis fulva Küçük Altın Yağmurcun 153 Pluvialis dominica Amerikan Altın Yağmurcun 154 Pluvialis apricaria Altın Yağmurcun 155 Pluvialis squatarola Gümüş Yağmurcun 156 Vanellus spinosus Mahmuzlu Kızkuşu EK-II 157 Vanellus indicus Büyük Kızkuşu 158 Vanellus gregaria Sürmeli Kızkuşu 159 Vanellus leucurus Ak Kuyruklu Kızkuşu 160 Vanellus vanellus Kızkuşu Çullukgiller Scolopacidae 161 Calidris canutus Büyük Kumkuşu 162 Calidris alba Ak Kumkuşu EK-II 163 Calidris minuta Küçük Kumkuşu EK-II 164 Calidris temminckii Sarı Bacaklı Kumkuşu EK-II 165 Calidris fuscicollis Ak Sokumlu Kumkuşu 166 Calidris melanotus Çizgili Kumkuşu EK-III 167 Calidris ferruginea Kızıl Kumkuşu EK-II 168 Calidris alpina Kara Karınlı Kumkuşu EK-II 169 Limicola falcinellus Sürmeli Kumkuşu EK-II 170 Philomachus pugnax Döğüşkenkuş 171 Lymnocryptes minimus Küçük Suçulluğu 172 Gallinago gallinago Suçulluğu 173 Gallinago media Büyük Suçulluğu EK-II 174 Scolopax rusticola Çulluk 175 Limosa limosa Çamurçulluğu 176 Limosa lapponica Kıyı Çamurçulluğu 177 Numenius phaeopus Sürmeli Kervançulluğu 178 Numenius tenuirostris İnce Gagalı Kervançulluğu EK-II 179 Numenius arquata Kervançulluğu 180 Tringa erythropus Kara Kızılbacak 181 Tringa totanus Kızılbacak 182 Tringa stagnatilis Bataklık Düdükçünü EK-II 183 Tringa flavipes Küçük Sarıbacak 184 Tringa nebularia Yeşilbacak 185 Tringa ochropus Yeşil Düdükçün EK-II 186 Tringa glareola Orman Düdükçünü EK-II 187 Xenus cinereus Terek Düdükçünü 188 Actitis hypoleucos Dere Düdükçünü EK-II 189 Actitis macularia Benekli Düdükçün 190 Arenaria interpres Taşçeviren EK-II 191 Phalaropus tricolor Büyük Denizdüdükçünü EK-II 192 Phalaropus lobatus Deniz Düdükçünü EK-II 193 Phalaropus fulicarius Kızıl Denizdüdükçünü EK-II Korsanmartıgiller Stercorariidae 194 Stercorarius pomarinus Küt Kuyruklu Korsanmartı

6 195 Stercorarius parasiticus Korsanmartı 196 Stercorarius longicaudus Uzun Kuyruklu Korsanmartı 197 Stercorarius skua Büyük Korsanmartı Martıgiller Laridae 198 Ichthyaetus leucophthalmus Kızıldeniz Martısı 199 Ichthyaetus ichthyaetus Büyük Karabaş Martı 200 Ichthyaetus melanocephalus Akdeniz Martısı EK-II 201 Hydrocoloeus minutus Küçük Martı EK-II 202 Chroicocehalus ridibundus Karabaş Martı 203 Chroicocehalus genei İnce Gagalı Martı EK-II 204 Ichthyaetus audouinii Ada Martısı EK-II 205 Larus canus Küçük Gümüş Martı 206 Larus fuscus Kara Sırtlı Martı 207 Larus armenicus Van Gölü Martısı 208 Larus michahellis Gümüş Martı 209 Larus cachinnans Hazar Martısı 210 Larus hyperboreus Kutup Martısı 211 Larus marinus Büyük Kara Sırtlı Martı 212 Rissa tridactyla Kara Ayaklı Martı 213 Larus argentatus Kuzey Gümüş Martı 214 Sterna nilotica Gülen Sumru EK-II 215 Hydroprogne caspia Hazar Sumrusu EK-II 216 Thalasseus bengalensis Tepeli Sumru 217 Thalasseus sandvicensis Kara Gagalı Sumru EK-II 218 Sterna hirundo Sumru EK-II 219 Sterna paradisaea Kutup Sumrusu EK-II 220 Sterna albifrons Küçük Sumru EK-II 221 Chlidonias hybridus Bıyıklı Sumru EK-II 222 Chlidonias niger Kara Sumru EK-II 223 Chlidonias leucopterus Ak Kanatlı Sumru EK-II Bağırtlakgiller Pteroclidae 224 Pterocles senegallus Benekli Bağırtlak EK-II 225 Pterocles orientalis Bağırtlak EK-II 226 Pterocles alchata Kılkuyruk Bağırtlak EK-II 227 Syrrhaptes paradoxus Paçalı Bağırtlak EK-II Güvercingiller Columbidae 228 Columba livia Kaya Güvercini 229 Columba oenas Gökçe Güvercin 230 Columba palumbus Tahtalı 231 Streptopelia decaocto Kumru 232 Streptopelia turtur Üveyik 233 Streptopelia senegalensis Küçük Kumru 234 Streptopelia orientalis Büyük Üveyik EK-III 235 Oena capensis Kap Kumrusu EK-III Papağangiller Psittacidae 236 Psittacula krameri Yeşil Papağan 237 Psittacula eupatria İskender Papağanı EK-III Gugukgiller Cuculidae 238 Clamator glandarius Tepeli Guguk EK-II 239 Cuculus canorus Guguk Peçeli BaykuĢgiller Tytonidae 240 Tyto alba Peçeli Baykuş BaykuĢgiller Strigidae 241 Otus brucei Çizgili İshakkuşu EK-II 242 Otus scops İshakkuşu EK-II 243 Bubo bubo Puhu EK-II 244 Ketupa zeylonensis Balık Baykuşu EK-II 245 Athene noctua Kukumav EK-II 246 Strix aluco Alaca Baykuş EK-II 247 Asio otus Kulaklı Orman Baykuşu EK-II 248 Asio flammeus Kır Baykuşu EK-II 249 Aegolius funereus Paçalı Baykuş EK-II Çobanaldatangiller Caprimulgidae 250 Caprimulgus europaeus Çobanaldatan EK-II Ebabilgiller Apodidae 251 Apus apus Ebabil 252 Apus pallidus Boz Ebabil EK-II 253 Tachymarptis melba Akkarınlı Sağan EK-II 254 Apus affinis Küçük Ebabil Yalıçapkınıgiller Alcedinidae 255 Halcyon smyrnensis İzmir Yalıçapkını EK-II 256 Alcedo atthis Yalıçapkını EK-II 257 Ceryle rudis Alaca Yalıçapkını EK-II ArıkuĢugiller Meropidae 258 Merops superciliosus Yeşil Arıkuşu 259 Merops apiaster Arıkuşu EK-II Gökkuzgunugiller Coraciidae 260 Coracias garrulus Gökkuzgun EK-II 261 Coracias benghalensis Hint Gökkuzgunu Ġbibikgiller Upupidae 262 Upupa epops İbibik EK-II Ağaçkakangiller Picidae 263 Jynx torquilla Boyunçeviren EK-II 264 Picus canus Küçük Yeşil Ağaçkakan EK-II

7 265 Picus viridis Yeşil Ağaçkakan EK-II 266 Dryocopus martius Kara Ağaçkakan EK-II 267 Dendrocopos major Orman Alaca Ağaçkakanı EK-II 268 Dendrocopos syriacus Alaca Ağaçkakan EK-II 269 Dendrocopos medius Ortanca Ağaçkakan EK-II 270 Dendrocopos leucotos Ak Sırtlı Ağaçkakan EK-II 271 Dendrocopos minor Küçük Ağaçkakan EK-II Toygargiller Alaudidae 272 Ammomanes deserti Çöl Toygarı 273 Ammomanes cincturus Küçük Çöl Toygarı EK-III 274 Alaemon alaudipes İbibik Toygarı 275 Melanocorypha calandra Boğmaklı Toygar EK-II 276 Melanocorypha bimaculata Küçük Boğmaklı Toygar EK-II 277 Melanocorypha leucoptera Ak Kanatlı Toygar EK-II 278 Melanocorypha yeltoninensis Kara Toygar EK-II 279 Calandrella brachydactyla Bozkır Toygarı EK-II 280 Calandrella rufescens Çorak Toygarı EK-II 281 Galerida cristata Tepeli Toygar 282 Lullula arborea Orman Toygarı 283 Alauda arvensis Tarlakuşu 284 Eremophila alpestris Kulaklı Toygar EK-II Kırlangıçgiller Hirundinidae 285 Riparia riparia Kum Kırlangıcı EK-II 286 Ptyonoprogne rupestris Kaya Kırlangıcı EK-II 287 Hirundo rustica Kır Kırlangıcı EK-II 288 Cecropis daurica Kızıl Kırlangıç EK-II 289 Delichon urbica Ev Kırlangıcı EK-II Kuyruksallayangiller Motacillidae 290 Anthus richardi Mahmuzlu İncirkuşu EK-II 291 Anthus campestris Kır İncirkuşu EK-II 292 Anthus hodgsoni Yeşilsırtlı İncirkuşu EK-II 293 Anthus trivialis Ağaç İncirkuşu EK-II 294 Anthus pratensis Çayır İncirkuşu EK-II 295 Anthus cervinus Kızıl Gerdanlı İncirkuşu EK-II 296 Anthus godlewskii Moğol İncirkuşu EK-II 297 Anthus spinoletta Dağ İncirkuşu EK-II 298 Anthus rubescens Pasifik İncirkuşu 299 Motacilla flava Sarı Kuyruksallayan EK-II 300 Motacilla citreola Sarı Başlı Kuyruksallayan EK-II 301 Motacilla cinerea Dağ Kuyruksallayanı EK-II 302 Motacilla alba Ak Kuyruksallayan EK-II Arapbülbülügiller Pycnonotidae 303 Pycnonotus xanthopygos Arapbülbülü 304 Pycnonotus leucogenys Ak Yanaklı Arapbülbülü EK-III Ġpekkuyruğugiller Bombycillidae 305 Bombycilla garrulus İpekkuyruk EK-II Hurmayiyengiller Hypocoliidae 306 Hypocolius ampelinus Hurmayiyen DerekuĢugiller Cinclidae 307 Cinclus cinclus Derekuşu EK-II ÇitkuĢugiller Troglodytidae 308 Troglodytes troglodytes Çitkuşu EK-II Dağbülbülügiller Prunellidae 309 Prunella modularis Dağbülbülü EK-II 310 Prunella montanella Sibirya Dağbülbülü EK-II 311 Prunella ocularis Sürmeli Dağbülbülü EK-II 312 Prunella collaris Büyük Dağbülbülü EK-II Sinekkapangiller Muscicapidae 313 Erythropygia galactotes Çalı Bülbülü EK-II 314 Erithacus rubecula Kızılgerdan EK-II 315 Luscinia luscinia Benekli Bülbül EK-II 316 Luscinia megarhynchos Bülbül EK-II 317 Luscinia svecica Mavigerdan EK-II 318 Irania gutturalis Taş Bülbülü EK-II 319 Phoenicurus ochruros Kara Kızılkuyruk EK-II 320 Phoenicurus phoenicurus Kızılkuyruk EK-II 321 Saxicola rubetra Çayır Taşkuşu EK-II 322 Saxicola torquata Taşkuşu EK-II 323 Saxicola maurus Sibirya Taşkuşu EK-III 324 Cercomela melanura Karakuyruk 325 Oenanthe isabellina Boz Kuyrukkakan EK-II 326 Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan EK-II 327 Oenanthe pleschanka Alaca Kuyrukkakan EK-II 328 Oenanthe cypriaca Kıbrıs Kuyrukkakanı 329 Oenanthe hispanica Kara Kulaklı Kuyrukkakan EK-II 330 Oenanthe deserti Çöl Kuyrukkakanı 331 Oenanthe finschii Ak Sırtlı Kuyrukkakan EK-II 332 Oenanthe xanthoprymma Kızılca Kuyrukkakan 333 Oenanthe lugens Kara Sırtlı Kuyrukkakan 334 Oenanthe leucopyga Ak Tepeli Kuyrukkakan 335 Oenanthe monacha Keşiş Kuyrukkakanı 336 Monticola saxatilis Taşkızılı EK-II 337 Monticola solitarius Gökardıç EK-II 338 Muscicapa striata Benekli Sinekkapan EK-II

8 339 Ficedula parva Küçük Sinekkapan EK-II 340 Ficedula semitorquata Alaca Sinekkapan EK-II 341 Ficedula albicollis Halkalı Sinekkapan EK-II 342 Ficedula hypoleuca Kara Sinekkapan EK-II ArdıçkuĢugiller Turdidae 343 Turdus torquatus Boğmaklı Ardıç EK-II 344 Turdus merula Karatavuk 345 Turdus pilaris Tarla Ardıcı 346 Turdus ruficollis Kara Gerdanlı Ardıç EK-II 347 Turdus philomelos Öter Ardıç 348 Turdus iliacus Kızıl Ardıç 349 Turdus viscivorus Ökse Ardıcı KamıĢbülbülügiller Cettiidae 350 Cettia cetti Kamışbülbülü EK-II Sistikolagiller Cisticolidae 351 Cisticola juncidis Yelpazekuyruk EK-II 352 Prinia gracilis Dik Kuyruklu Ötleğen EK-II KamıĢçıngiller Locustellidae 353 Locustella naevia Çekirge Kamışçını EK-II 354 Locustella fluviatilis Ağaç Kamışçını EK-II 355 Locustella lusciniodies Bataklık Kamışçını EK-II SazkamıĢçınıgiller Acrocephalidae 356 Acrocephalus melanopogon Bıyıklı Kamışçın EK-II 357 Acrocephalus paludicola Sarı Kamışçın EK-II 358 Acrocephalus schoenobaenus Kındıra Kamışçını EK-II 359 Acrocephalus agricola Doğu Kamışçını EK-II 360 Acrocephalus dumetorum Kuzey Kamışçını EK-II 361 Acrocephalus palustris Çalı Kamışçını EK-II 362 Acrocephalus scirpaceus Saz Kamışçını EK-II 363 Acrocephalus arundinaceus Büyük Kamışçın EK-II 364 Iduna pallida Ak Mukallit EK-II 365 Iduna caligata Küçük Mukallit EK-II 366 Hippolais languida Dağ Mukallidi EK-II 367 Hippolais olivetorum Zeytin Mukallidi EK-II 368 Hippolais icterina Sarı Mukallit EK-II 369 Hippolais polyglotta Şarkıcı Mukallit EK-II Ötleğengiller Sylvidae 370 Sylvia conspicillata Bozkır Ötleğeni EK-II 371 Sylvia cantillans Bıyıklı Ötleğen EK-II 372 Sylvia mystacea Pembe Göğüslü Ötleğen EK-II 373 Sylvia melanocephala Maskeli Ötleğen EK-II 374 Sylvia melanothorax Kıbrıs Ötleğeni EK-II 375 Sylvia rüppelli Kara Boğazlı Ötleğen EK-II 376 Sylvia nana Çöl Ötleğeni EK-II 377 Sylvia crassirostris Ak Gözlü Ötleğen EK-II 378 Sylvia nisoria Çizgili Ötleğen EK-II 379 Sylvia curruca Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen EK-II 380 Sylvia communis Ak Gerdanlı Ötleğen EK-II 381 Sylvia borin Boz Ötleğen EK-II 382 Sylvia atricapilla Kara Başlı Ötleğen EK-II Çıvgıngiller Phylloscopidae 383 Phylloscopus throchiloides Yeşilimsi Çıvgın EK-II 384 Phylloscopus nitidus Yeşil Çıvgın EK-II 385 Phylloscopus borealis Kuzey Çıvgını EK-II 386 Phylloscopus proregulus Çalıkuşu Çıvgını 387 Phylloscopus inornatus Sarı Kaşlı Çıvgın EK-II 388 Phylloscopus humei Ak Kaşlı Çıvgın EK-II 389 Phylloscopus neglectus Küçük Çıvgın EK-II 390 Phylloscopus bonelli Boz Çıvgın EK-II 391 Phylloscopus sibilatrix Orman Çıvgını EK-II 392 Phylloscopus sindianus Kafkas Çıvgını EK-II 393 Phylloscopus collybita Çıvgın EK-II 394 Phylloscopus fuscatus Esmer Çıvgın 395 Phylloscopus trochilus Söğütbülbülü EK-II Regulidae 396 Regulus regulus Çalıkuşu EK-II 397 Regulus ignicapillus Sürmeli Çalıkuşu EK-II YedikardeĢgiller Leiothrichidae 398 Turdoides altirostris Irak Yedikardeşi EK-II BıyıklıbaĢtankaralar Panuridae 399 Panurus biarmicus Bıyıklı Baştankara EK-II UzunkuyruklubaĢtankaralar Aegithalidae 400 Aegithalos caudatus Uzunkuyruklu Baştankara BaĢtankaragiller Paridae 401 Poecile palustris Kayın Baştankarası EK-II 402 Poecile lugubris Ak Yanaklı Baştankara EK-II 403 Periparus ater Çam baştankarası EK-II 404 Cyanistes caeruleus Mavi Baştankara EK-II 405 Parus major Büyük Baştankara EK-II Sıvacıgiller Sittaidae 406 Sitta krueperi Anadolu Sıvacısı EK-II 407 Sitta europaea Sıvacı EK-II 408 Sitta tephronota Büyük Kaya Sıvacısı EK-II 409 Sitta neumayer Kaya Sıvacısı EK-II

9 Duvar TırmaĢıkkuĢugiller Tichodromadae 410 Tichodroma muraria Duvar Tırmaşıkkuşu TırmaĢıkkuĢugiller Certhiidae 411 Certhia familiaris Orman Tırmaşıkkuşu EK-II 412 Certhia brachydactyla Bahçe Tırmaşıkkuşu EK-II ÇulhakuĢugiller Remizidae 413 Remiz pendulinus Çulhakuşu Sarıasmagiller Oriolidae 414 Oriolus oriolus Sarıasma EK-II ÖrümcekkuĢugiller Laniidae 415 Lanius isabellinus Kızıl Kuyruklu Örümcekkuşu EK-II 416 Lanius collurio Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu EK-II 417 Lanius schach Uzun Kuyruklu Örümcekkuşu EK-II 418 Lanius pallidirostris Doğu Örümcekkuşu 419 Lanius minor Kara Alınlı Örümcekkuşu EK-II 420 Lanius excubitor Büyük Örümcekkuşu EK-II 421 Lanius senator Kızıl Başlı Örümcekkuşu EK-II 422 Lanius nubicus Maskeli Örümcekkuşu EK-II Kargagiller Corvidae 423 Garrulus glandarius Alakarga 424 Pica pica Saksağan 425 Nucifraga caryocatactes Göknar Kargası EK-II 426 Pyrrhocorax graculus Sarı Gagalı Dağ Kargası EK-II 427 Pyrrhocorax pyrrhocorax Kırmızı Gagalı Dağ Kargası EK-II 428 Coloeus monedula Küçük Karga 429 Corvus frugilegus Ekin Kargası 430 Corvus corone Leş Kargası 431 Corvus ruficollis Çöl Kuzgunu 432 Corvus corax Kuzgun Sığırcıkgiller Sturnidae 433 Sturnus vulgaris Sığırcık 434 Pastor roseus Alasığırcık EK-II 435 Acridotheres tristis Çiğdeci Serçegiller Passeridae 436 Passer domesticus Serçe 437 Passer hispaniolensis Söğüt Serçesi 438 Passer moabiticus Küçük serçe 439 Passer montanus Ağaç Serçesi 440 Carpospiza brachydactyla Boz Serçe 441 Gymnoris xanthocollis Sarıboğazlı Serçe 442 Petronia petronia Kaya Serçesi EK-II 443 Montifringilla nivalis Kar Serçesi EK-II Ġspinozgiller Fringillidae 444 Fringilla coelebs İspinoz 445 Fringilla montifringilla Dağ İspinozu 446 Serinus pusillus Kara İskete EK-II 447 Serinus serinus Küçük İskete EK-II 448 Chloris chloris Florya EK-II 449 Carduelis carduelis Saka EK-II 450 Spinus spinus Kara Başlı İskete EK-II 451 Linaria cannabina Ketenkuşu EK-II 452 Linaria flavirostris Sarı Gagalı Ketenkuşu EK-II 453 Acanthis flammea Huş İsketesi EK-II 454 Loxia curvirostra Çaprazgaga EK-II 455 Rhodopechys sanguinea Alamecek 456 Rhodospiza obsoleta Boz Alamecek 457 Bucanetes mongolicus Doğu Alameceği 458 Bucanetes githagineus Küçük Alamecek EK-II 459 Carpodacus erythrinus Çütre EK-II 460 Pyrrhula pyrrhula Şakrak 461 Coccothraustes coccothraustes Kocabaş EK-II Calcariidae 462 Plectrophenax nivalis Alaca Çinte EK-II 463 Calcarius lapponicus Mahmuzlu Çinte EK-III Çintegiller Emberizidae 464 Emberiza leucocephalos Ak Başlı Çinte EK-II 465 Emberiza citrinella Sarı Çinte EK-II 466 Emberiza cirlus Bahçe Çintesi EK-II 467 Emberiza cia Kaya Çintesi EK-II 468 Emberiza cineracea Boz Çinte EK-II 469 Emberiza hortulana Kirazkuşu 470 Emberiza buchanani Doğu Kirazkuşu 471 Emberiza caesia Kızıl Kirazkuşu EK-II 472 Emberiza rustica Ak Kaşlı Çinte EK-II 473 Emberiza pusilla Küçük Çinte EK-II 474 Emberiza schoeniclus Bataklık Çintesi EK-II 475 Emberiza bruniceps Kızıl Başlı Çinte 476 Emberiza melanocephala Kara Başlı Çinte EK-II 477 Emberiza calandra Tarla Çintesi ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞINCA BELĠRLENEN YABAN HAYVANLARI Ek IC - SÜRÜNGENLER Latince 1 Latince 2 Türkçe BERN Emydidae

10 1 Emys orbicularis Benekli Kaplumbağa EK II Geomydidae 2 Mauremys caspica Hazer Çizgili Kaplumbağası EK II 3 Mauremys rivulata Çizgili Kaplumbağa Testudinidae 4 Testudo graeca Tosbağa EK II 5 Testudo hermanni Trakya Tosbağası EK II Dermochelyidae 6 Dermochelys coriacea Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası EK II Cheloniidae 7 Caretta caretta İribaşlı Deniz Kaplumbağası EK II 8 Chelonia mydas Yeşil Deniz Kaplumbağası EK II Trionychidae 9 Trionyx triunguis Nil Kaplumbağası (Sini Bağı) EK II 10 Rafetus euphracticus Fırat Kaplumbağası EK II Eublepharidae 11 Eublepharis angramainyu Leopar Keleri (Urfa Keleri) Gekkonidae 12 Asaccus elisae Yaprak Parmaklı Keler 13 Mediodactylus heterocercus Mardin Keleri 14 Mediodactylus kotschyi İnce Parmaklı Keler EK II 15 Cyrtopodion scabrum Karinalı Keler 16 Hemidactylus turcicus Geniş Parmaklı Keler (Türk Keleri) 17 Stenodactylus grandiceps Tombul Keler (Kocabaş Keler) Agamidae 18 Stellagama stellio Dikenli Keler EK II 19 Paralaudakia caucasica Kafkas Keleri 20 Phrynocephalus horvathi Topbaş Keler 21 Trapelus lessonae Bozkır Keleri Chamaeleonidae 22 Chamaeleo chamaeleon Bukalemun EK II Anguidae 23 Anguis fragilis Yılan Kertenkele 24 Pseudopus apodus Oluklu Kertenkele EK II Scincidae 25 Ablepharus bivittatus Yayla Kertenkelesi 26 Ablepharus budaki Budak'ın İnce Kertenkelesi 27 Ablepharus chernovi Çernov İnce Kertenkelesi 28 Ablepharus kitaibelii İnce Kertenkele EK II 29 Chalcides ocellatus Benekli Kertenkele EK II 30 Eumeces schneideri Sarı Kertenkele (Keçemen) 31 Trachylepis aurata Tıknaz Kertenkele 32 Trachylepis vittata Şeritli Kertenkele 33 Ophiomorus punctatissimus Toprak Kertenkelesi EK II Varanidae 34 Varanus griseus Dev Kertenkele (Çöl Varanı) Lacertidae 35 Acanthodactylus boskianus Tarak Parmaklı Kertenkele 36 Acanthodactylus harranensis Harran Kertenkelesi 37 Acanthodactylus schreiberi Schreiber'in Tarak Parmaklı Kertenkelesi EK II 38 Anatololacerta anatolica Anadolu Kaya Kertenkelesi 39 Anatololacerta danfordi Toros Kertenkelesi 40 Anatololacerta oertzeni Örtzen Kaya Kertenkelesi 41 Apathya cappadocica Kapadokya Kertenkelesi 42 Darevskia armeniaca Hemşin Kertenkelesi 43 Darevskia bendimahiensis Bendimahi Kertenkelesi 44 Darevskia clarkorum Klark kertenkelesi EK II 45 Darevskia derjugini Artvin Kertenkelesi 46 Darevskia dryada Hopa Kertenkelesi (Karnali Kertenkelesi) 47 Darevskia mixta Melez Kertenkele 48 Darevskia parvula Kırmızı Karınlı Kertenkele 49 Darevskia praticola Çayır kertenkelesi 50 Darevskia raddei Radde Kertenkelesi 51 Darevskia rudis Trabzon Kertenkelesi 52 Darevskia sapphirina Van Kertenkelesi 53 Darevskia unisexualis Ağrı Kertenkelesi 54 Darevskia uzzelli Uzzel Kertenkelesi 55 Darevskia valentini Valentin Kertenkelesi 56 Eremias pleskei Aras Kertenkelesi 57 Eremias strauchi Step Kertenkelesi 58 Eremias suphani Suphan Kertenkelesi 59 Lacerta agilis Kars kertenkelesi EK II 60 Lacerta media Doğu Yeşil Kertenkelesi (Ortanca Yeşil Kertenkele) 61 Lacerta pamphylica Antalya Yeşil Kertenkelesi (Antalya Kertenkelesi) 62 Lacerta strigata Çizgili kertenkele 63 Lacerta trilineata İri Yeşil Kertenkele (Yılan Ebesi) EK II 64 Lacerta viridis Yeşil Kertenkele (Zümrüt Kertenkele) EK II 65 Mesalina brevirostris Kısa Burunlu Çöl Kertenkelesi 66 Ophisops elegans Tarla Kertenkelesi (Yılan Gözlü Kertenkele) EK II 67 Parvilacerta parva Cüce Kertenkele EK II 68 Phoenicolacerta cyanisparsa Mavi Lekeli Kaya Kertenkelesi 69 Phoenicolacerta laevis Hatay Kertenkelesi (Suriye Kertenkelesi) 70 Podarcis muralis Duvar Kertenkelesi EK II 71 Podarcis siculus İstanbul Kertenkelesi EK II

11 72 Podarcis tauricus Trakya Kertenkelesi EK II 73 Timon princeps Siirt Kertenkelesi (Prens Başlı Kertenkele) EK II Amphisbaenidae 74 Blanus strauchi Kör Kertenkele Boidae 75 Eryx jaculus Mahmuzlu Yılan (İki Başlı Yılan) Colubridae 76 Coronella austriaca Avusturya Yılanı EK II 77 Dolichophis caspius Hazer Yılanı 78 Dolichophis jugularis Kara Yılan EK II 79 Dolichophis schmidti Kırmızı Yılan 80 Eirenis aurolineatus Bolkar Uysal Yılanı 81 Eirenis barani Baran Cüce Yılanı 82 Eirenis collaris Yakalı Yılan 83 Eirenis coronella Halkalı Yılan 84 Eirenis decemlineatus Çizgili Yılan 85 Eirenis eiselti Eiselt Cüce Yılanı 86 Eirenis hakkariensis Hakkari Cüce Yılanı 87 Eirenis levantinus Levant Cüce Yılanı 88 Eirenis lineomaculatus Bodur Yılan 89 Eirenis modestus Uysal Yılan 90 Eirenis punctatolineatus Van Yılanı 91 Eirenis rothii Kudüs Yılanı 92 Eirenis thospitis Van Uysal Yılanı 93 Elaphe sauromates Sarı Yılan EK II 94 Hemorrhois nummifer Sikkeli Yılan 95 Hemorrhois ravergieri Kocabaş Yılan 96 Malpolon insignitus Çukur Başlı Yılan 97 Platyceps collaris Toros Yılanı 98 Platyceps najadum İnce Yılan (Ok Yılanı) EK II 99 Platyceps ventromaculatus Benekli Yılan 100 Pseudocyclophis persicus İran Yılanı 101 Rhynchocalamus barani Amanos Yılanı 102 Rhynchocalamus melanocephalus Toprak Yılanı 103 Spalerosophis diadema Diadem Yılanı (Urfa Yılanı) 104 Telescopus fallax Kedi Gözlü Yılan EK II 105 Telescopus nigriceps Siyahbantlı Kedi Gözlü Yılan 106 Zamenis hohenackeri Kafkas Yılanı 107 Zamenis longissimus Eskülap Yılanı EK II 108 Zamenis situla Ev Yılanı EK II 109 Natrix natrix Yarı Sucul Yılan (Küpeli Yılan) 110 Natrix megalocephala Hemşin Yılanı EK II 111 Natrix tessellata Su Yılanı EK II Elapidae 112 Walterinnesia morgani Çöl Kobrasi (Siyah Kobra) Leptotyphlopidae 113 Myriopholis macrorhyncha İpliksi Yılan Typhlopidae 114 Letheobia episcopus Basık Burunlu Kör Yılan 115 Typhlops vermicularis Kör Yılan Viperidae 116 Macrovipera lebetina Koca Engerek EK II 117 Montivipera albizona Beyazbantlı Dağ Engereği EK II 118 Montivipera bulgardaghica Bolkar Engereği 119 Montivipera raddei Ağrı Engereği (Radde Engereği) 120 Montivipera wagneri Wagner Engereği EK II 121 Montivipera xanthina Şeritli Engerek (Osmanlı Engereği) EK II 122 Vipera ammodytes Burunlu Engerek (Boynuzlu Engerek) EK II 123 Vipera anatolica Anadolu Engereği (Küçük Engerek) 124 Vipera barani Baran Engereği EK II 125 Vipera darevskii Darevski Engereği 126 Vipera eriwanensis Bozkır Engereği (Erivan Engereği) 127 Vipera kaznakovi Kafkas Engereği EK II 128 Vipera pontica Çoruh Engereği EK II 129 Vipera transcaucasiana Kafkas Burunlu Engereği (Kafkas Boynuzlu Engereği) ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞINCA BELĠRLENEN AV HAYVANLARI Ek II - MEMELĠLER Latince 1 Latince 2 Türkçe BERN TAVŞANLAR LAPORIDAE 1 Lepus europaeus Yabani Tavşan 2 Oryctalagus cunicullus Ada Tavşanı KÖPEKGĠLLER CANIDAE 3 Canis aureus Çakal 4 Vulpes vulpes Tilki SANSARGĠLLER MUSTALIDAE 5 Mustela navilis Gelincik 6 Mustela putorius Kokarca 7 Mustela erminea Kakım 8 Martes foina Kaya Sansarı 9 Meles meles Porsuk

12 KUYRUKSÜRENLER HERPESTIDAE 10 Herpestes ichneumon Kuyruksüren DOMUZGĠLLER SUIDAE 11 Sus scrofa Yaban Domuzu ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞINCA BELĠRLENEN AV HAYVANLARI Ek II - KUġLAR Latince 1 Latince 2 Türkçe BERN Karabatakgiller Phalacrocoracidae 1 Phalacrocorax carbo Karabatak Balıkçılgiller Ardeidae 2 Ardea cinerea Gri Balıkçıl Ördekgiller Anatidae 3 Anser fabalis Tarla Kazı 4 Anser brachyrhynchus Küçük Tarla Kazı 5 Anser albifrons Sakarca 6 Anser anser Boz Kaz 7 Anas penelope Fiyu 8 Anas strepera Boz Ördek 9 Anas crecca Çamurcun 10 Anas platyrhynchos Yeşilbaş 11 Anas acuta Kılkuyruk 12 Anas querquedula Çıkrıkçın 13 Anas clypeata Kaşıkgaga 14 Netta rufina Macar Ördeği 15 Aythya ferina Elmabaş Patka 16 Aythya fuligula Tepeli Patka 17 Mergus serrator Tarakdiş 18 Mergus merganser Büyük Tarakdiş Sülüngiller Phasianidae 19 Alectoris chukar Kınalı Keklik 20 Ammoperdix griseogularis Kum Kekliği 21 Perdix perdix Çilkeklik 22 Coturnix coturnix Bıldırcın 23 Phasianus colchicus Sülün Yelvegiller Rallidae 24 Rallus aquaticus Sukılavuzu 25 Gallinula chloropus Sutavuğu 26 Fulica atra Sakarmeke PoyrazkuĢugiller Haematopodidae 27 Haematopus ostralegus Poyrazkuşu Cılıbıtgiller Charadriidae 28 Pluvialis apricaria Altın Yağmurcun 29 Pluvialis squatarola Gümüş Yağmurcun 30 Vanellus indicus Büyük Kızkuşu 31 Vanellus leucurus Ak Kuyruklu Kızkuşu 32 Vanellus vanellus Kızkuşu Çullukgiller Scolopacidae 33 Calidris canutus Büyük Kumkuşu 34 Philomachus pugnax Döğüşkenkuş 35 Lymnocryptes minimus Küçük Suçulluğu 36 Gallinago gallinago Suçulluğu 37 Scolopax rusticola Çulluk 38 Limosa limosa Çamurçulluğu 39 Numenius phaeopus Sürmeli Kervançulluğu 40 Numenius arquata Kervançulluğu 41 Tringa erythropus Kara Kızılbacak 42 Tringa totanus Kızılbacak 43 Tringa nebularia Yeşilbacak 44 Xenus cinereus Terek Düdükçünü Korsanmartıgiller Stercorariidae 45 Stercorarius pomarinus Küt Kuyruklu Korsanmartı 46 Stercorarius parasiticus Korsanmartı 47 Stercorarius longicaudus Uzun Kuyruklu Korsanmartı 48 Stercorarius skua Büyük Korsanmartı Martıgiller Laridae 49 Ichthyaetus ichthyaetus Büyük Karabaş Martı 50 Chroicocehalus ridibundus Karabaş Martı 51 Larus canus Küçük Gümüş Martı 52 Larus fuscus Kara Sırtlı Martı 53 Larus armenicus Van Gölü Martısı 54 Larus michahellis Gümüş Martısı 55 Larus cachinnans Hazar Martısı

13 56 Larus marinus Büyük Kara Sırtlı Martı 57 Rissa tridactyla Kara Ayaklı Martı Bağırtlakgiller Pteroclidae 58 Pterocles orientalis Bağırtlak EK-II 59 Pterocles alchata Kılkuyruk Bağırtlak EK-II Güvercingiller Columbidae 60 Columba livia Kaya Güvercini 61 Columba oenas Gökçe Güvercin 62 Columba palumbus Tahtalı 63 Streptopelia decaocto Kumru 64 Streptopelia turtur Üveyik 65 Streptopelia senegalensis Küçük Kumru Toygargiller Alaudidae 66 Ammomanes deserti Çöl Toygarı 67 Galerida cristata Tepeli Toygar 68 Lullula arborea Orman Toygarı 69 Alauda arvensis Tarlakuşu Sinekkapangiller Muscicapidae 70 Oenanthe isabellina Boz Kuyrukkakan EK-II 71 Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan EK-II 72 Oenanthe deserti Çöl Kuyrukkakanı 73 Oenanthe lugens Kara Sırtlı Kuyrukkakan ArdıçkuĢugiller Turdidae 74 Turdus merula Karatavuk 75 Turdus pilaris Tarla Ardıcı 76 Turdus philomelos Öter Ardıç 77 Turdus iliacus Kızıl Ardıç 78 Turdus viscivorus Ökse Ardıcı Duvar TırmaĢıkkuĢugiller Tichodromadae 79 Tichodroma muraria Duvar Tırmaşıkkuşu ÖrümcekkuĢugiller Laniidae 80 Lanius collurio Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu EK-II Kargagiller Corvidae 81 Garrulus glandarius Alakarga 82 Pica pica Saksağan 83 Coloeus monedula Küçük Karga 84 Corvus frugilegus Ekin Kargası 85 Corvus corone pallescens Leş Kargası 86 Corvus corax Kuzgun Sığırcıkgiller Sturnidae 87 Sturnus vulgaris Sığırcık 88 Acridotheres tristis Çiğdeci Serçegiller Passeridae 89 Passer domesticus Serçe 90 Passer hispaniolensis Söğüt Serçesi 91 Passer moabiticus Küçük serçe 92 Passer montanus Ağaç Serçesi 93 Gymnoris xanthocollis Sarıboğazlı Serçe Ġspinozgiller Fringillidae 94 Fringilla coelebs İspinoz 95 Fringilla montifringilla Dağ İspinozu 96 Rhodopechys sanguinea Alamecek 97 Rhodospiza obsoleta Boz Alamecek 98 Bucanetes mongolicus Doğu Alameceği 99 Pyrrhula pyrrhula Şakrak Çintegiller Emberizidae 100 Emberiza hortulana Kirazkuşu 101 Emberiza buchanani Doğu Kirazkuşu 102 Emberiza bruniceps Kızıl Başlı Çinte 103 Emberiza calandra Tarla Çintesi ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI Ek III - MEMELĠLER Latince 1 Latince 2 Türkçe BERN KĠRPĠLER ERINACEIDAE 1 Erinaceus concolor Kirpi 2 Erinaceus roumanicus Balkan Kirpisi 3 Hemiechinus auritus Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi BÖCEKÇĠLLER SORICIDAE 4 Sorex minutus Küçük Böcekçil 5 Sorex araneus Orman Böcekçili 6 Sorex raddei Radde Böcekçili

14 7 Sorex satunini Kafkas Böcekçili 8 Sorex volnuchini Volnuchin Böcekçili 9 Neomys anomalus Bataklık Böcekçili 10 Neomys teres Su Böcekçili 11 Crocidura suaveolens Beyazdişli Küçük Böcekçil EK-II 12 Crocidura leucodon Beyazdişli Böcekçil 13 Crocidura gueldenstaedti Küçük Böcekçil 14 Crocidura arispa Toros Böcekçili 15 Suncus etruscus Etrüsk Böcekçili KÖSTEBEKLER TALPIDAE 16 Talpa europaea Avrupa Köstebeği 17 Talpa levantis Akdeniz Köstebeği 18 Talpa caucasica Kafkas Köstebeği 19 Talpa davidiana Acem Köstebeği MEYVE YARASALARI PTEROPODIDAE 20 Rousettus aegyptiacus Mısır Meyve Yarasası EK-II ġemsġyekuyruklu YARASALAR EMBALLONURIDAE 21 Taphozous nudiventris Çıplak Karınlı Yarasa EK-II NALBURUNLU YARASALAR RHINOLOPHIDAE 22 Rhinolophus ferrumequinum Büyük Nalburunluyarasa EK-II 23 Rhinolophus hipposideros Küçük Nalburunluyarasa EK-II 24 Rhinolophus euryale Akdeniz Nalburunluyarasası EK-II 25 Rhinolophus mehelyi Mehely Nalburunluyarasası EK-II 26 Rhinolophus blasii Blasius Nalburunluyarasası EK-II DÜZBURUNLU YARASALAR VESPERTILIONIDAE 27 Myotis mystacinus Siyah Bıyıklı Yarasa EK-II 28 Myotis nipalensis Nepal Bıyıklı Yarasası EK-II 29 Myotis aurascens Esmer Bıyıklı Yarasa EK-II 30 Myotis brandtii Sakallı Yarasa EK-II 31 Myotis emarginatus Kirpikli Yarasa EK-II 32 Myotis schaubi Saçaklı Yarasa EK-II 33 Myotis bechsteinii Büyükkulaklı Yarasa EK-II 34 Myotis myotis Büyük Farekulaklı Yarasa EK-II 35 Myotis blythii Küçük Farekulaklı Yarasa EK-II 36 Myotis daubentonii Su Yarasası EK-II 37 Myotis capaccinii Uzunayaklı Yarasa EK-II 38 Myotis alcathoe Balkan Bıyıklı Yarasası EK-II 39 Pipistrellus pipistrellus Cüce Yarasa 40 Pipistrellus pygmaeus Akdeniz Cüce Yarasası 41 Pipistrellus nathusii Pürtüklü Yarasa EK-II 42 Pipistrellus kuhlii Beyazşeritli Yarasa EK-II 43 Hypsugo savii Savi'nin Cüce Yarasası EK-II 44 Nyctalus leisleri Küçük Ağaç Yarasası EK-II 45 Nyctalus noctula Ağaç Yarasası EK-II 46 Nyctalus lasiopterus Büyük Ağaç Yarasası EK-II 47 Eptesicus anatolicus Akdeniz Genişkanatlı Yarasası EK-II 48 Eptesicus serotinus Genişkanatlı Yarasa EK-II 49 Otonycteris hemprichii Uzunkulaklı Yarasa EK-II 50 Barbastella barbastellus Basıkburunlu Yarasa EK-II 51 Plecotus auritus Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa EK-II 52 Plecotus macrobullaris Kafkas Uzunkulaklı Yarasası 53 Plecotus austriacus Gri Uzunkulaklı Yarasa EK-II 54 Plecotus kolombatovici Balkan Uzunkulaklı Yarasası 55 Vespertilio murinus Çiftrenkli Yarasa EK-II 56 Miniopterus schreibersii Uzunkanatlı Yarasa EK-II SERBEST KUYRUKLU YARASALAR MOLOSSIDAE 57 Tadarida teniotis Serbest Kuyruklu Yarasa (Buldog Yarasa) EK-II ISLIKÇI TAVġANLAR OCHOTONIDAE 58 Ochotona rufescens Afgan Pikası SĠNCAPLAR SCIURIDAE 59 Sciurus vulgaris Kızıl Sincap 60 Sciurus anomalus Anadolu Sincabı EK-II 61 Spermophilus citellus Avrupa Yersincabı (Gelengi) EK-II 62 Spermophilus xanthoprymnus Anadolu Yersincabı (Gelengi) 63 Spermophilus taurensis Toros Yersincabı FARELER, SIÇANLAR MURIDAE 64 Arvicola amphibius Susıçanı 65 Chionomys nivalis Kar Faresi 66 Chionomys gud Kafkas Kar Faresi 67 Chionomys roberti Uzunkuyruklu Kar Faresi 68 Myodes glareolus Kızıl Orman Faresi 69 Ellobius lutescens İran Körfaresi 70 Microtus anatolicus Anadolu Tarla Faresi

15 71 Microtus dogramacii Doğramacı Tarla Faresi 72 Prometheomys schaposchnikowi Kars Sıçanı 73 Calomyscus bailwardi Fare Benzeri Avurtlak 74 Mesocricetus brandti Avurtlak (Türk Avurtlağı) 75 Mesocricetus auratus Heybeli Sıçan (Altın Avurtlak) 76 Gerbillus dasyurus Kayalık Gerbili 77 Meriones crassus Güneydoğu Anadolu Çölfaresi 78 Meriones tristrami Anadolu Çöl Sıçanı 79 Meriones vinogradovi Vinogradov Çöl Sıçanı 80 Meriones dahli Iğdır Çöl Sıçanı 81 Meriones persicus İran Çöl Sıçanı 82 Meriones libycus Libya Çöl Sıçanı 83 Tatera indica İri Çöl Sıçanı 84 Acomys cilicicus Silifke Dikenlifaresi 85 Micromys minutus Cüce Fare 86 Nesokia indica Kısakuyruklu Bandikut Sıçanı ARAPTAVġANLARI DIPODIDAE 87 Allactaga euphratica Büyük Araptavşanı 88 Allactaga elater Beşparmaklı Araptavşanı 89 Allactaga williamsi Araptavşanı YEDĠUYURLAR GLIRIDAE 90 Dryomys nitedula Hasancık 91 Dryomys laniger Kayauyuru EK-II 92 Dryomys pictus Hakkari Yediuyuru 93 Eliomys melanurus Asya Bahçe Yediuyuru 94 Myomimus roachi Fare Benzeri Yediuyur EK-II 95 Myomimus setzeri İran Fare Benzeri Yediuyuru 96 Muscardinus avellanarius Fındık Faresi 97 Glis glis Yediuyur OKLU KĠRPĠLER HYSTRICIDAE 98 Hystrix indica Oklukirpi SUMAYMUNLARI MYOCASTORIDAE 99 Myocastor coypus Sumaymunu KÖPEKGĠLLER CANIDAE 100 Canis lupus Kurt (Av Turizmi Hariç) EK-II AYILAR URSIDAE 101 Ursus arctos Boz Ayı (Av Turizmi Hariç) EK-II SANSARGĠLLER MUSTELIDAE 102 Vormela peregusna Alaca Sansar EK-II 103 Martes martes Ağaç Sansarı 104 Lutra lutra Su Samuru EK-II SIRTLANLAR HYAENIDAE 105 Hyaena hyaena Çizgili Sırtlan KEDĠLER FELIDAE 106 Felis silvestris Yaban Kedisi EK-II 107 Felis chaus Saz Kedisi 108 Lynx lynx Vaşak 109 Caracal caracal Karakulak EK-II 110 Panthera pardus Leopar (Pars) EK-II FOKLAR, DENĠZ KÖPEKLERĠ PHOCIDAE 111 Monachucs monachus Akdeniz Foku EK-II GEYĠKLER CERVIDAE 112 Cervus dama Alageyik (Av Turizmi Hariç) 113 Cervus elaphus Kızılgeyik (Av Turizmi Hariç) 114 Capreolus capreolus Karaca (Av Turizmi Hariç) BOYNUZLUGĠLLER BOVIDAE Ceylan, Kursaklı Ceylan (Av Turizmi Gazella subgutturosa 115 Hariç) EK-II 116 Gazella gazella Hatay Dağ Ceylanı (Av Turizmi Hariç) Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Av Turizmi Rupicapra rupicapra 117 Hariç) 118 Capra hircus aegagrus Yaban Keçisi (Av Turizmi Hariç) EK-II 119 Ovis aries gmelinii Yaban Koyunu (Av Turizmi Hariç) Anadolu Yaban Koyunu (Av Turizmi Ovis aries anatolica 120 Hariç) ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI Ek III - KUġLAR Latince 1 Latince 2 Türkçe BERN Dalgıçgiller Gaviidae 1 Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç EK-II 2 Gavia arctica Karagerdanlı Dalgıç EK-II 3 Gavia immer Buz Dalgıcı EK-II

16 Batağangiller Podicipedidae 4 Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan EK-II 5 Podiceps cristatus Bahri 6 Podiceps grisegena Kızıl Boyunlu Batağan EK-II 7 Podiceps auritus Kulaklı Batağan EK-II 8 Podiceps nigricollis Kara boyunlu Batağan EK-II Yelkovangiller Procellariidae 9 Calonectris diomedea Boz Yelkovan 10 Puffinus yelkouan Yelkovan Fırtınakırlangıcıgiller Hydrobatidae 11 Hydrobates pelagicus Fırtınakırlangıcı EK-II Sümsükgiller Sulidae 12 Morus bassanus Sümsükkuşu Karabatakgiller Phalacrocoracidae 13 Phalacrocorax aristotelis Tepeli Karabatak 14 Microcarbo pygmeus Küçük Karabatak EK-II Yılanboyungiller Anhingidae 15 Anhinga rufa Yılanboyun Pelikangiller Pelecanidae 16 Pelecanus onocrotalus Ak Pelikan EK-II 17 Pelecanus crispus Tepeli Pelikan EK-II 18 Pelecanus rufescens Küçük Pelikan Balıkçılgiller Ardeidae 19 Botaurus stellaris Balaban EK-II 20 Ixobrychus minutus Küçük Balaban EK-II 21 Nycticorax nycticorax Gece Balıkçılı EK-II 22 Ardeola ralloides Alaca Balıkçıl EK-II 23 Bubulcus ibis Sığır Balıkçılı EK-II 24 Egretta garzetta Küçük Ak Balıkçıl EK-II 25 Ardea alba Büyük Ak Balıkçıl EK-II 26 Ardea purpurea Erguvani Balıkçıl EK-II Leylekgiller Ciconiidae 27 Mycteria İbis Sarı Gagalı Leylek EK-II 28 Ciconia nigra Kara Leylek EK-II 29 Ciconia ciconia Leylek EK-II Aynakgiller Thereskionithidae 30 Plegadis falcinellus Çeltikçi EK-II 31 Geronticus eremita Kelaynak EK-II 32 Platalea leucorodia Kaşıkçı EK-II Flamingogiller Phoenicopteridae 33 Phoenicopterus roseus Flamingo EK-II 34 Phoeniconaias minor Küçük Flamingo EK-III Ördekgiller Anatidae 35 Cygnus olor Kuğu 36 Cygnus columbianus Küçük Kuğu EK-II 37 Cygnus cygnus Ötücü Kuğu EK-II 38 Anser erythropus Küçük Sakarca EK-II 39 Branta leucopsis Ak Yanaklı Kaz EK-II 40 Branta bernicla Yosun Kazı 41 Branta ruficollis Sibirya Kazı EK-II 42 Alopochen aegypticus Nil Kazı 43 Tadorna ferruginea Angıt EK-II 44 Tadorna tadorna Suna EK-II 45 Marmaronetta angustirostris Yaz Ördeği EK-II 46 Aythya nyroca Pasbaş Patka 47 Aythya marila Karabaş Patka 48 Somateria mollissima Pufla 49 Clangula hyemalis Telkuyruk 50 Melanitta nigra Kara Ördek 51 Melanitta fusca Kadife Ördek 52 Bucephala clangula Altıngöz 53 Mergus albellus Sütlabi EK-II 54 Oxyura leucocephala Dikkuyruk EK-II Atmacagiller Accipitridae 55 Pernis apivorus Arı Şahini 56 Pernis ptilorhyncus Tepeli Arı Şahini 57 Elanus caeruleus Ak Çaylak 58 Milvus migrans Kara Çaylak 59 Milvus milvus Kızıl Çaylak 60 Haliaeetus albicilla Ak Kuyruklu Kartal 61 Gypaetus barbatus Sakallı Akbaba 62 Neophron percnopterus Küçük Akbaba 63 Gyps fulvus Kızıl Akbaba

17 64 Aegypius monachus Kara Akbaba 65 Circaetus gallicus Yılan Kartalı 66 Circus aeruginosus Saz Delicesi 67 Circus cyaneus Gökçe Delice 68 Circus macrourus Bozkır Delicesi 69 Circus pygargus Çayır Delicesi 70 Accipiter gentilis Çakırkuşu 71 Accipiter nisus Atmaca 72 Accipiter brevipes Yaz Atmacası 73 Accipiter badius Şikra 74 Buteo buteo Şahin 75 Buteo rufinus Kızıl Şahin 76 Buteo lagopus Paçalı Şahin 77 Aquila pomarina Küçük Orman Kartalı 78 Aquila clanga Büyük Orman Kartalı 79 Aquila nipalensis Bozkır Kartalı 80 Aquila heliaca Şah Kartal 81 Aquila chrysaetos Kaya Kartalı 82 Hieraaetus pennatus Küçük Kartal 83 Aquila fasciata Tavşancıl Balık kartalıgiller Pandionidae 84 Pandion haliaetus Balık Kartalı Doğangiller Falconidae 85 Falco naumanni Küçük Kerkenez EK-II 86 Falco tinnunculus Kerkenez EK-II 87 Falco vespertinus Aladoğan EK-II 88 Falco columbarius Boz Doğan EK-II 89 Falco subbuteo Delice Doğan EK-II 90 Falco eleonorae Ada Doğanı EK-II 91 Falco concolor Gri Doğan EK-II 92 Falco biarmicus Bıyıklı Doğan EK-II 93 Falco cherrug Ulu Doğan EK-II 94 Falco peregrinus Gökdoğan EK-II 95 Falco pelegrinoides Kızıl Enseli Doğan EK-II Sülüngiller Phasianidae 96 Lyrurus tetrix Orman Horozu 97 Lyrurus mlokosiewiczi Dağ Horozu 98 Tetraogallus caspius Urkeklik 99 Francolinus francolinus Turaç Yelvegiller Rallidae 100 Porzana porzana Benekli Suyelvesi EK-II 101 Porzana parva Bataklık Suyelvesi EK-II 102 Porzana pusilla Küçük Suyelvesi EK-II 103 Crex crex Bıldırcınkılavuzu EK-II 104 Porphyrio porphyrio Sazhorozu EK-II 105 Porphyrio alleni Küçük Sazhorozu Turnagiller Gruidae 106 Grus grus Turna EK-II 107 Grus leucogeranus Ak Turna EK-II 108 Grus virgo Telli Turna EK-II Toygiller Otididae 109 Tetrax tetrax Mezgeldek EK-II 110 Chlamydotis undulata Yakalı Toy EK-II 111 Otis tarda Toy EK-II Kılıçgagagiller Recurvirostridae 112 Himantopus himantopus Uzunbacak EK-II 113 Recurvirostra avosetta Kılıçgaga EK-II Yengeç Yağmurcunugiller Dromadidae 114 Dromas ardeola Yengeç Yağmurcunu Kocagözgiller Burhinidae 115 Burhinus oedicnemus Kocagöz EK-II Bataklık Kırlangıçıgiller Glareolidae 116 Cursorius cursor Çölkoşarı EK-II 117 Glareola pratincola Bataklıkkırlangıcı EK-II 118 Glareola nordmanni Kara Kanatlı Bataklıkkırlangıcı EK-II Cılıbıtgiller Charadriidae 119 Charadrius dubius Halkalı Küçük Cılıbıt EK-II 120 Charadrius hiaticula Halkalı Cılıbıt EK-II 121 Charadrius alexandrinus Akça Cılıbıt EK-II 122 Charadrius leschenaultii Büyük Cılıbıt EK-II 123 Charadrius asiaticus Doğu Cılıbıtı 124 Charadrius morinellus Dağ Cılıbıtı EK-II 125 Pluvialis fulva Küçük Altın Yağmurcun

YALOVA KUŞ LİSTESİ X X X X X X X X X

YALOVA KUŞ LİSTESİ X X X X X X X X X YALOVA KUŞ LİSTESİ Türün Adı Ada Doğanı Ada Martısı Ağaç İncirkuşu Ağaç Kamışçını Ağaç Serçesi Ak Çaylak Ak Kumkuşu Ak Mukallit Ak Pelikan Ak Sokumlu Kumkuşu Ak Turna Akbaşlı Çinte Akça Cılıbıt Akdeniz

Detaylı

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU 2005 YILI İZMİR İLİ GEDİZ DELTASI GÜZEL HİSAR DELTASI, ALİAĞA ÇANDARLI KÖRFEZİ, ÇALTIDERE ALİAĞA BAKIRÇAY DELTASI İZMİR KÖRFEZİ ÇAKALBURNU DALYANI ÇEŞME KUTLU AKTAŞ BARAJI, ÇEŞME ALAÇATI KIŞ ORTASI SU

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI Hazırlayan : Bahar Bilgen Genel Tanıtım Alanın Genel Yerleşimi Genel Tanıtım - Cemal Turgay 1972 (Kocaeli fuarı) Kıyı alanı:36.43 ha. Su basar alan: 83.58 ha. Toplam: 120.01 ha.

Detaylı

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması 2010 Yılı Turna Araştırması Hazırlayan: Kerem Ali Boyla, MSc. Uzman Biyolog, Ornitolog (kuşbilimci) kerem.boyla@gmail.com +90 (212) 2496987 +90 (533) 3775191 Mayıs

Detaylı

Zonguldak Bölgesi Kuşları

Zonguldak Bölgesi Kuşları Zonguldak Bölgesi Kuşları Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Şekil 1. Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak yüz ölçümü bakımından Türkiye deki

Detaylı

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI Doç. Dr. Raşit URHAN, Öğr. Gör. Derya KAHRAMAN Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, rurhan@pau.edu.tr ÖZET 2003-2006 tarihleri arasında Buldan

Detaylı

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Kodu Adı Latince adı 00020 Kızılgerdanlı dalgıç Gavia stellata SPEC 3 W 3950 50 * 00030 Karagerdanlı dalgıç Gavia arctica SPEC 3 W 8900 3750 * 00070 Küçük batağan Tachybaptus

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2013 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

HATAY İLİ NİN MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI

HATAY İLİ NİN MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI HATAY İLİ NİN MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI MAMMALIAN (MAMMALIA) FAUNA OF HATAY PROVINCE Prof.Dr. Ahmet KARATAŞ Niğde Üniversitesi, Biyoloji Bölümü 17 ÖZET ABSTRACT Anahtar Kelimeler : Key words : GİRİŞ Mustela

Detaylı

Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý

Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 33-39 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Doç.Dr. Ali ERDOÐAN-Prof.Dr. Mehmet ÖZ Araþ.Gör. Hakan SERT-Uzman

Detaylı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Fotoğraf: Kiraz ERCİYAS YAVUZ kiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2015 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların

Detaylı

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi Mutlu Yıllar... 2006 Saksağan Pica pica Fotoğraf: Çağan Hakkı Şekercioğlu Ocak-January 2006 Benekli bülbül - Luscinia luscinia bbenekli sinekkapan - Muscicapa

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2012 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 01.07.2014 İÇİNDEKİLER GEDİZ DELTASI 2014 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI...

Detaylı

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Alcedo atthis (Yalıçapkını) Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Fotoğraflar: Ali ERDOĞAN ÖZET Bir ülkenin veya bölgenin biyolojik zenginliği, doğal olarak barınan türlerin

Detaylı

KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU

KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU 2009 AMAÇ: Yumurtalık lagünlerinde 2009 Nisan 2010 Şubat dönemi içerisinde üreyen, kışlayan ve göçmen kuşların tespitidir. Yukarıda

Detaylı

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ömer DÖNDÜREN Biyoloji Bölümü Anabilim

Detaylı

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI ve ÇAYAĞZI SULAKALANI KUŞ GÖZLEM ETKİNLİĞİ Cem O.Kıraç 25 Mayıs 2017, Perşembe Yer: Kaş Kültür Merkezi Seminer programına katılan Kaşlı doğa severler

Detaylı

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI 2012-YL-031 BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ AyĢegül ATALAY Tez DanıĢmanları

Detaylı

Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi

Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi Amatör Ku bilimcinin Elkitab Bu elkitab n n sahibi Haz rlayan: Tu ba Can Çizimler: Robin Reckitt Grafk Tasar m: Ay egül Do an Bircan Eylül 2009 Bu elkitab n n haz rlanmas na katk lar ndan dolay Eray Ça

Detaylı

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI Soner BEKĠR 1 Egemen ÇAKIR 2 Musa HAN 3 Yavuz GÜLTEKĠN 4 Tuba ORHAN 5 Faris KARAHAN 6 1 Soner BEKİR, Kuş Gözlem Uzmanı, Tel: 535-217

Detaylı

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Araştırma Makalesi İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Orhan GÜL Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE orhan_gul@yahoo.com

Detaylı

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ A.UZUN SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ Ali UZUN Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 54140 Esentepe Kampüsü, Serdivan/SAKARYA e-mail: aliuzun@sakarya.edu.tr

Detaylı

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013 GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU 2013 İ z m i r K u ş C e n n e t i n i K o r u m a v e G e l i ş t i r m e B i r l i ğ i İÇİNDEKİLER

Detaylı

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah AK KUYRUKLU KARTAL Haliaeetus albicilla 01 YIRTICILAR 75-108 cm Kanat Açıklığı 180-240 cm 4-6.5 kg Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah Özellikleri: Çok iri, hantal, büyük kafalı, uzun ve geniş kanatlı, çok

Detaylı

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ Türkiye çok geniş flora ve faunaya sahiptir. Ülkemiz bu zenginliğin kıymetini bilmemekle beraber istilacı türlere bilerek veya bilmeyerek kapı açmaktadır. 12.01.2011 tarihinde Kuş

Detaylı

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. Rektörlüğü Bahçesinde bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmadan önce kuş gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlere göre bahçede

Detaylı

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008)

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008) ARTVİN KUŞ FAUNASI Temel GÖKTÜRK Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Artvin Taner ARTVİNLİ Hatay Tarım Ġl Müdürlüğü, Hatay Faruk BUCAK Artvin Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar

Detaylı

V 16.3.7. SİNİR SİSTEMİ... 16 Prosencephalon = Önbeyin... 16 Mesencephalon = Ortabeyin... 16 Cerebellum ( = Metencephalon) = Beyincik = Küçükbeyin...

V 16.3.7. SİNİR SİSTEMİ... 16 Prosencephalon = Önbeyin... 16 Mesencephalon = Ortabeyin... 16 Cerebellum ( = Metencephalon) = Beyincik = Küçükbeyin... V 16.3.7. SİNİR SİSTEMİ... 16 Prosencephalon = Önbeyin... 16 Mesencephalon = Ortabeyin... 16 Cerebellum ( = Metencephalon) = Beyincik = Küçükbeyin... 16 Medulla Oblongata ( = Myelencephalon) = Omuriliksoğanı...

Detaylı

İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi. Kuş Envanter Listesi taslak2. Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014

İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi. Kuş Envanter Listesi taslak2. Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014 İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi Kuş Envanter Listesi taslak2 Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014 Dolap Düzeni: 6 7 8 5 4 3 2 1 raflar yukarıdan aşağıya

Detaylı

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 Ali Atahan Orhan Gül Mehmet Atahan 2008, Antakya Hatay Kuş Gözlem Raporu: 1997-2007 ISBN: 978-9944-62-343-8 2008, Antakya Editörler: Ali Atahan, Orhan Gül, Mehmet Atahan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Ercan YAMAN Biyoloji Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 401.04.00. Sunuş

Detaylı

GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TMMOB Orman Mühendisleri Odası Mesleki Mensupluğuna Hazırlama Eğitimi Ders Notları GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER Mustafa ÖZER Şube Müdürü

Detaylı

A Study On Ornithofauna of Muş Plain

A Study On Ornithofauna of Muş Plain A Study On Ornithofauna of Muş Plain Feridun AVCI 1, Özdemir ADIZEL 1,*, Erkan AZİZOĞLU 1 1 Yüzüncü Yıl University. Science Faculty, Department of Biology, VAN Geliş (Received): 09.03.2017 Kabul (Accepted):

Detaylı

Birds of Lake Gölcük (Isparta)

Birds of Lake Gölcük (Isparta) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),16-20 Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları M. A. TABUR, Y. AYVAZ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Detaylı

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları 162 Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları Mehmet Ali TABUR Süleymen Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü- Isparta ÖZET Anahtar Kelimeler: Ihlara Vadisi, Kuşlar, Avifuana, Aksaray Ihlara

Detaylı

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK 26 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28658 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2013-2014 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 16/05/2013 Karar No : 12 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

434 Hasankeyf Ali Ýhsan Gökçen Güneydoðu Anadolu Bölgesi Yeþilce GDA001 Ýzlenmesi Gerekli Ayný (0) Glaucopsyche alexis Ahmet Baytaþ Yüzölçümü : 44458 ha Yükseklik : 560 m - 1496 m Boylam : 37,11ºD Ýl(ler)

Detaylı

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013 TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 213 Hazırlayan: Kiraz Erciyas Yavuz 1 Kerem Ali Boyla 2 Ulusal KOSKS Kurulu: Evrim Tabur Hürmüz Yeniceli Kerem Ali Boyla Kiraz Erciyas Yavuz Ömer Döndüren Pınar Gündoğdu

Detaylı

POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya)

POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya) POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya) ORNITHOFAUNA OF LAKE POYRAZLAR ( Sakarya) Ali UZUN*, Mehmet Ali TABUR**, Yusuf AYVAZ** *Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 54140, Sakarya

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığından: 29 Mayıs 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26890 Çevre ve Orman Bakanlığından: KARAR Karar Tarihi : 21/5/2008 Karar Nosu : 7 2008-2009 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NO TÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ

2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NO TÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ 2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NOTÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ 1 3110 ada doğanı Eleonora's Falcon Falco eleonorae A y, g 2 5880 ada martısı Audouin's Gull Larus audouinii

Detaylı

Bu kitap KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ nin bir kültür hizmetidir. This book is a public service of KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Bu kitap KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ nin bir kültür hizmetidir. This book is a public service of KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 76 Bu kitap KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ nin bir kültür hizmetidir. This book is a public service of KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Eserin tüm hakları

Detaylı

KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia

KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia arctica Karagerdanlı Dalgıç Black-throated Diver Prachttaucher

Detaylı

EK LİSTE-1 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELİLER Familya ve tür adı (Latince adı)

EK LİSTE-1 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELİLER Familya ve tür adı (Latince adı) EK LİSTE-1 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELİLER Familya ve tür adı (Latince adı) Türkçe adı KİRPİLER ERINACEIDAE Erinaceus concolor Kirpi Oryctalagus auritus Uzun

Detaylı

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Hazırlayan: Soner Bekir* Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Kuş Gözlem Rehberi soner.bekir@birdingturkey.com

Detaylı

YABAN HAYATI. Türkçe Adı (Turkish Name) Kaynak (Reference) 1 Ciconia ciconia (L.) Leylek Didier Collin;

YABAN HAYATI. Türkçe Adı (Turkish Name) Kaynak (Reference) 1 Ciconia ciconia (L.) Leylek Didier Collin; TORUL MOL 1 EKLER Ek I. Türkiye nin 1. Derecede Önemli Kuş Türleri... 253 Ek II. Türkiye nin Diğer Önemli Kuş Türleri... 267 Ek III. Türkiye nin 1. Derecede Önemli Memeli Türleri... 387 Ek IV. Türkiye

Detaylı

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve M erkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİS TE-I

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve M erkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİS TE-I 26 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28658 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2013-2014 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİS YONU KARARI Karar Tarihi: 16/05/2013 Karar No : 12 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 13-19 Araştırma makalesi/research article Kütahya Kent Ormanı ve mlıca Mesire Alanı nın kuş faunası Ayşe Gül Sarıkaya a, Ebubekir Gündoğdu

Detaylı

KARAR. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11

KARAR. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar Tanımlar ve Kısaltmalar

KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar Tanımlar ve Kısaltmalar KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ SEÇME ELEME KRİTERLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ

HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ SEÇME ELEME KRİTERLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ SARAY MANDIRA SÜT ET TARIM ŞTİ İstanbul İli,Silivri İlçesi,Büyük Sinekli Köyü, İnci Çatağı Mevkii (2 Pafta, 1120 Parsel) HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ SEÇME ELEME KRİTERLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KAPASİTE ARTIŞI

Detaylı

DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara

DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ 2016 YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI Eylül, 2016 Ankara ĠÇĠNDEKĠLER ÇalıĢmanın Amacı... 3 ÇalıĢma Ekibi... 3 ÇalıĢma Yöntemi... 4 1) KuĢlara Yönelik Gözlemler... 4 2) Karkas

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) YALOVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) YALOVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) YALOVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 ÖNSÖZ Yalova ili üç büyük metropolün ortasında yapraklı ve ibreli ormanları,şelaleleri,gölleri,yaylası

Detaylı

KARAR 2013-2014 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI

KARAR 2013-2014 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI 26 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28658 Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığından: KARAR 2013-2014 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI Karar Tarihi: 16/05/2013 Karar No : 12 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

ABOUT THE EDITOR AND AUTHORS

ABOUT THE EDITOR AND AUTHORS ABOUT THE EDITOR AND AUTHORS Prof. Dr. Ali DEM RSOY was born in Yuva (Kemaliye) in 1945. He is one of the leading scientists among Animal Systematicians in Türkiye and also is professor in the Biology

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ OMURGALI FAUNASI

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ OMURGALI FAUNASI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ OMURGALI FAUNASI (Babaeski, Kofçaz, Lüleburgaz, Merkez, Pehlivanköy, Pınarhisar) (Tatlısu

Detaylı

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu 2016 01.01.2017 Çevre Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR 3 GİRİŞ 4 BÖLGEMİZDEKİ EKOSİSTEMLER 4 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN İZLENMESİ ve KORUNMASI 8 DENİZEL EKOSİSTEM ÇALIŞMALARI 8 ORNİTOLOJİK

Detaylı

Akkaya Baraj n Uluslararas Sulak Alan ilan edilmesinde en önemli pay Dikkuyruk Örde e ait. Zelanda da bulunan befl tür kivikuflundan

Akkaya Baraj n Uluslararas Sulak Alan ilan edilmesinde en önemli pay Dikkuyruk Örde e ait. Zelanda da bulunan befl tür kivikuflundan araştırma - inceleme Doç. Dr. Ahmet KARATAfi Foto raf: Dr. Akif Aykurt ve Doç. Dr. Ahmet Karatafl Türkiye kufllar Akkaya Baraj n Uluslararas Sulak Alan ilan edilmesinde en önemli pay Dikkuyruk Örde e ait

Detaylı

ŞANLIURFA NIN KUŞLARI ENVANTERİ Projesi 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali

ŞANLIURFA NIN KUŞLARI ENVANTERİ Projesi 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali ŞANLIURFA NIN I ENVANTERİ Projesi 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali destek ile yürütülmektedir. Sözleşme No: TRC2 \ 16 \DFD\0008

Detaylı

Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi. Evaluation of the Mammalian Fauna of Sinop Province

Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi. Evaluation of the Mammalian Fauna of Sinop Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(3): 9-16, 2015 Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi Iğdır Üniversitesi Fen

Detaylı

Yaşam Alanı / Habitat

Yaşam Alanı / Habitat Familya / Family Latince Adi / Latine Name Türkçe Adi / Turkish Name İngilizce Adi / English Name T K /C S Charadriidae Charadrius alexandrinus Akça Cılıbıt Kentish Plover LC Mart - Ekim / March - October

Detaylı

Türkiye de Av ve Yaban Hayatı

Türkiye de Av ve Yaban Hayatı Türkiye de Av ve Yaban Hayatı Kaçkar Dağları (A.İnce) Koordinatörler : Sabri KİRİŞ : Cemal AKCAN Metin yazarı : Mustafa KANTARLI Kapak : Barış KOCA Haritalar : Cüneyt KIRAN, Levent KIRAN Tasarım ve Baskı

Detaylı

BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler

BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... iii KISALTMALAR... iv 7.3.2.5. Memeliler...7.3.2.5-1 7.3.2.5.1. Metodoloji...7.3.2.5-1 7.3.2.5.2. Saha Çalışması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ

İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ Elif Necmiye IRMAK TÜRKMEN 1, Ali UZUN 2 1 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Esentepe Kampüsü Serdivan/SAKARYA e-mail: elifdemik@gmail.com

Detaylı

Çanakkale nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri

Çanakkale nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri Araştırma Makalesi Çanakkale nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri Cemal Varol TOK 1, Beytullah ÖZKAN 2, Mert GÜRKAN 1*, Batuhan Yaman YAKIN 1 1. Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (5): 755-760, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2013.8740 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE 1 2 3 Bazı Ötücü

Detaylı

Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları

Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları Abdullah UGIŞ 1*, Erol AKKUZU 1, Özkan EVCİN 1 Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Kastamonu Sorumlu Yazar:

Detaylı

Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar

Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2012, 13: 28-34 Araştırma makalesi/research article Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar Vedat

Detaylı

Yaşam Alanı / Habitat

Yaşam Alanı / Habitat Anatidae Somateria mollissima Pufla Common Eider LC 1 Eylül - Mayıs / September - May Kayalık ve Kumlu Deniz Kıyılan Rocky and sandy coasts k /w Familya / Family Latinee Adı / Latine Name Türkçe Adı /

Detaylı

KUŞLAR. İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği

KUŞLAR. İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği KUŞLAR İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği Kuşların genel özellikleri (biyoloji, uçuş, ekolojileri,göçleri ve sistematik) Türkiye'nin kuş türleri Kuş Gözlemciliği nedir? (teknik ve etik kuralları)

Detaylı

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 2. Doğum Tarihi: 26.01.1971 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ziraat Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1994 Y. Lisans

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, 26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :18.05.2010 Karar No : 9 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU AFYON ĠLĠ DĠNAR ĠLÇESĠNDE KURULMASI PLANLANAN RÜZGÂR ENERJĠ SANTRALĠNĠN KUġ GÖÇ HAREKETLERĠ VE YABAN HAYATINA

Detaylı

Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından

Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. DİLEK (27,5 MW) RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ (KAHRAMANMARAŞ İLİ, ANDIRIN İLÇESİ, KAPAKTEPE KIRANTEPE ALANLI KÖYÜ MEVKİİ) Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından EKOSİSTEM

Detaylı

BİRECİK BOZKIRLARI - 17 -

BİRECİK BOZKIRLARI - 17 - BİRECİK BOZKIRLARI Bozkır, bitki coğrafyasında kullanıldığı anlamıyla ağaçsı, tek veya çok yıllık otsu bitki türleri ile ve yarı çalılarla kaplı alanlar olarak tanımlanır. Gündüz gece ve mevsimsel sıcaklık

Detaylı

Tablolar TABLO LİSTESİ 3.1 : Araştırma alanında gözlemlenen türlerin sistematik bilgileri... 29 3.2 : Araştırma alanında çalışmalar sonrası tespit edilen omurgalı hayvanların taksonomik durumu... 38 3.3

Detaylı

Aras ın Kuflları KARS-IĞDIR

Aras ın Kuflları KARS-IĞDIR KARS-IĞDIR Aras ın Kuflları Türkiye deki sulak alanlarda en yaygın görülen yırtıcı kuş saz delicesi (Circus aeruginosus). Aras kıyılarının keskin bakışlı sakininin ağırlığı yarım kiloyu geçebiliyor. Saz

Detaylı

Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler

Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(1), 98-102, 2015 Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN 1. GÜN SAAT/GÜN 2. GÜN SAAT/GÜN 3. GÜN Açılış ve Tanışma Yaban Hayatı Ekolojisinde Temel Büyük Memeli (Mammalia) Yaban Hayvanları (Teorik) Kavramlar Prof.Dr.

Detaylı

KARAR AV DÖNEMİ

KARAR AV DÖNEMİ KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarihi:29 MAYIS 2008 Sayısı:26890 MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI 2008-2009 AV DÖNEMİ Karar Tarihi: 21.05.2008 Karar Nosu: 7 4915 sayılı Kara Avcılığı

Detaylı

DİYALEKTOLOG ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZ SUMMER 2017-SAYI NUMBER 15-SAYFA PAGE 65-81

DİYALEKTOLOG ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZ SUMMER 2017-SAYI NUMBER 15-SAYFA PAGE 65-81 TÜRKĠYE TÜRKÇESĠ AĞIZLARINDA RENKLERĠNE GÖRE HAYVAN ĠSĠMLERĠ Kürşat EFE 1 ÖZET Kültür; tarihî ve sosyolojik değişim ve gelişim evresi içerisinde edinilen deneyimler, ortaya çıkan değerler ve hayat tarzı

Detaylı

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2005 Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Alanların Özellikleri Lagünler, tuzlu bataklıklar, tatlısu bataklıkları,

Detaylı

ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1

ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:83-100 ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1 ÖZET Ebubekir

Detaylı

ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI

ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Derya KAHRAMAN Danışman: Doç. Dr. Raşit

Detaylı

RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR

RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR 1 RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR İran ın Ramsar kentinde 1971 yılında imzalanan ve sulak alanların korunmasını ve akılcı kullanımını hedefleyen kısaca RAMSAR SÖZLEŞMESİ

Detaylı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı Kızılırmak Deltası YHGS YHGS Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı Terme Gölardı Simenlik Gölü YHGS Hoynat Adası Teknik Gezi ve Arazi Uygulaması Ordu; Perşembe Hoynat (Akkuş) Adası

Detaylı

1 12 Nisan - Ekim / April - October

1 12 Nisan - Ekim / April - October Familya / Family Latince Adı / Latine Name Türkçe Adi / Turkish Name İngilizce Adı / English Name T K /C S Sylviidae Acrocephalus schoenobaenus Kındıra Kamışçını Sedge Warbler LC 1 12 Nisan - Ekim / April

Detaylı

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU Yrd. Doç. Dr. E. Omca Çobanoğlu ve Murat F. Özçelik 13 MART 2015

Detaylı

BÖLÜM 7.3.2.7. Sürüngenler

BÖLÜM 7.3.2.7. Sürüngenler BÖLÜM 7.3.2.7. Sürüngenler İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... iii KISALTMALAR... iii 7.3.2.7 Sürüngenler...7.3.2.7-1 7.3.2.7.1. Metodoloji...7.3.2.7-1 7.3.2.7.2. Saha Çalışması

Detaylı

DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI

DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI DOÇ. DR. ÖMER KÜÇÜK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Biyolojik çeşitlilik YABAN HAYATI VE SERTİFİKASYON YABAN HAYATI NEDİR? Yaban hayatı (YH); işletmeye konu

Detaylı

JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.)

JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.) JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.) POLİS İHBAR: 155 ( Şehir ve ilçe merkezlerinde.) ORMAN YANGINI: 177 Ülkemizde tüm av hayvanları için avlanma zamanı tür bazında

Detaylı

Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Koordinatör)

Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Koordinatör) Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Koordinatör) Katkılarından dolayı Müh. Murat TOMAR a teşekkür ederiz. T.C. Dicle Üniversitesi T.C. Dicle Üniversitesi Rektörlügü SUR / DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 2015 1 GİRİŞ Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), su kuşu populasyonlarının

Detaylı

ANTAKYA DOĞA SANAT ve TURĠZM DERNEĞĠ & SUBAġI KUġ GÖZLEM TOPLULUĞU. Dr. Samim KAYIKÇI Dr. Ali ATAHAN Orhan GÜL Mehmet ATAHAN Mehmet GÜL

ANTAKYA DOĞA SANAT ve TURĠZM DERNEĞĠ & SUBAġI KUġ GÖZLEM TOPLULUĞU. Dr. Samim KAYIKÇI Dr. Ali ATAHAN Orhan GÜL Mehmet ATAHAN Mehmet GÜL ANTAKYA DOĞA SANAT ve TURĠZM DERNEĞĠ & SUBAġI KUġ GÖZLEM TOPLULUĞU Milleyha Sulak Alanının BiyoçeĢitliliği ve Güncel Durumu Raporu Dr. Samim KAYIKÇI Dr. Ali ATAHAN Orhan GÜL Mehmet ATAHAN Mehmet GÜL Temmuz-2014

Detaylı

Proje Koordinatörleri Özge Özden ve Hasan Sarpten

Proje Koordinatörleri Özge Özden ve Hasan Sarpten KARPAZ YARIMADASINDAKİ HABİTATLARIN NATURA 2000 AĞINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Altın Kumsal, Karpaz PROJE RAPORU ARALIK 2007 Bu çalışma; Karpaz bölgesindeki Milli Parkın içerisinde bulunan doğal yaşam alanlarının

Detaylı

HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ AĞUSTOS-EKİM 2011 Hazırlayanlar: İlker ÖZBAHAR, Uzman Biyolog Riyat GÜL, Kuş araştırmacısı İçindekiler GİRİŞ:... 5 RÜZGÂR

Detaylı