TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı Çerçeve Anlaşmalar ve Münferit Sözleşmeler Kapsamında EKAP Üzerinde Yapılan Yeni Geliştirmeler Kullanıcı Dokümanı bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 1 /16

2 İçindekiler 1. KAPSAM VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVE ANLAŞMA BİLGİLERİ EKRANI ÇERÇEVE ANLAŞMA YETERLİK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA FESİH İŞLEMLERİ GEÇERSİZ TEKLİF BİLDİRİMİ TEKLİF VERMEYE DAVET TEBLİGATI GÖNDERİLMESİ DİĞER GEREKSİNİMLER bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 2 /16

3 1. Kapsam ve Yapılan Değişiklikler 1.1. Çerçeve Anlaşma Bilgileri Ekranı Koordinatör idare ve münferit alım yapan idarelerin, çerçeve anlaşmaya konu her kısım altında, kısmın adı, çerçeve anlaşma kapsamında belirlenen miktarı, taraf olan isteklileri, bu kısımla ilgili yapılmış olan münferit alımlara ilişkin miktar, teklif gibi bilgileri görebilecekleri bir ekran tasarımı gerçekleştirilmiştir. İşlemi Gerçekleştirmeye Yetkili Olan Makam : Koordinatör İdare, Alım Yapan İdare 1. İdare Kullanıcısı EKAP a login olur. 2. Kullanıcı; İhale Öncesi > İhale İşlemleri menüsüne giriş yapar. 3. Kullanıcı karşısına gelen ekranda, IKN numarasını girerek Ara butonuna basar ve çerçeve anlaşmayı bulur. 4. Kullanıcı ekran üzerinde Seç butonunu kullanarak İhale bilgilerini görüntüler ve ekranda Çerçeve Anlaşma Bilgileri butonunu görür. 5. Kullanıcı bu butonu kullanarak çerçeve anlaşma ve münerit alımlara ilişkin bilgileri görüntüler. Ekran 1 : Çerçeve Anlaşma Bilgileri butonu Çerçeve Anlaşma Bilgileri butonuna basıldığında aşağıdaki şekilde bilgiler görüntülenebilecektir. bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 3 /16

4 Ekran 2 : Çerçeve Anlaşma Bilgileri Ekranı 1.2. Çerçeve Anlaşma Yeterlik Değerlendirme İşlemleri Çerçeve anlaşma kapsamında, koordinatör idare tarafından 12 ayda bir yapılan periyodik yeterlik değerlendirmesi işlemlerini gerçekleştirilebileceği bir ekran tasarımı gerçekleştirilmiştir. İşlemi Gerçekleştirmeye Yetkili Olan Makam : Koordinatör İdare 1. İdare Kullanıcısı EKAP a login olur. 2. Kullanıcı; İhale Öncesi > Çerçeve Anlaşma İşlemleri > Çerçeve Anlaşma Yeterlik Değerlendirme işlemleri menüsüne giriş yapar. 3. Kullanıcı karşısına gelen ekranda IKN numarasını girerek Ara butonuna basar ve ilgili çerçeve anlaşmayı bulur. 4. Kullanıcı Seç butonunu kullanarak ekrana giriş yapar. 5. Kullanıcı ekranda çerçeve anlaşmanın kısım/kısımlarını görerek değerlendirme yapmak istediği kısmı seçer ve Yeterlik Değerlendirmesi Başlat butonuna basar. 6. Kullanıcı, yüklenicilerin yeterlik bilgilerini girer ve Yeterlik Değerlendirmesini Tamamla butonuna basarak işlemlerini tamamlar. 7. Kullanıcı ayrıca Önceki Değerlendirmeler kısmından daha önce yapmış olduğu yeterlik değerlendirmelerini görebilmektedir. bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 4 /16

5 Ekran 1 : Çerçeve Anlaşma Yeterlik Değerlendirme İşlemleri Ekranı Yeterlik Değerlendirmesini Başlat butonuna basıldığında aşağıdaki gibi istekliler görüntülenecektir. Ekran 2 : Yeterlik Değerlendirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 5 /16

6 Ekran 3 : Önceki Değerlendirmelerin Görüntülenmesi butonu Ekran 4 : Önceki Değerlendirmelerin Görüntülenmesi bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 6 /16

7 1.3. Çerçeve Anlaşma Fesih İşlemleri Bir yüklenicinin 12 ayda bir gerçekleştirilen periyodik değerlendirmeler sonucunda yetersiz bulunması veya münferit sözleşme aşamasında 2 kez geçersiz teklif vermesi / teklif vermemesi durumunda bu istekli ile imzalanan çerçeve anlaşma fesih edilmektedir. İstekliler ile imzalanan çerçeve anlaşmanın fesih edilebilmesi işleminin gerçekleştirilebileceği ekran geliştirilmiştir. İşlemi Gerçekleştirmeye Yetkili Olan Makam : Koordinatör İdare 1. İdare Kullanıcısı EKAP a login olur. 2. Kullanıcı; İhale Öncesi > Çerçeve Anlaşma İşlemleri > Çerçeve Anlaşma Fesih İşlemleri menüsüne giriş yapar. 3. Kullanıcı karşısına gelen ekran üzerinde, IKN numarasını girerek Ara butonuna basar ve ilgili çerçeve anlaşmayı bulur. 4. Kullanıcı Seç butonunu kullanarak ekrana giriş yapar. 5. Ekranda çerçeve anlaşmanın kısım/kısımlarını görerek fesih işlemini gerçekleştireceği kısmı seçer ve Sözleşme Fesh Et butonuna basar. 6. Sistem o kısımla ilgili çerçeve anlaşma imzalanmış isteklileri kullanıcıya gösterir. 7. Kullanıcı anlaşmasını fesh etmek istediği istekliyi Seç butonunu kullanarak seçer. 8. Kullanıcı Sözleşme Fesih Nedeni alanına giriş yapar ve Sözleşme Fesh Et butonuna basarak o istekli ile imzalanan anlaşmayı fesh etmiş olur. Önemli Noktalar: İstekli ile yapılan çerçeve anlaşmaların fesih edilmesi sonucu, o kısım ile ilgili yeterli istekli sayısı 3 ün altına düşmesi durumunda uyarı verilmesi gerekmektedir. Ekranda bu uyarı verilmektedir. Bu aşamada kullanıcının Çerçeve Anlaşmanın ilgili kısmını iptal etmesi gerekmektedir. Bu kısmın detayları bir sonraki bölümde (Çerçeve Anlaşma Kısım İptali) anlatılmıştır. bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 7 /16

8 Ekran 1 : Çerçeve Anlaşma Fesih İşlemleri Ekranı Ekran 2 : Kısım bazında çerçeve anlaşma imzalanmış olan isteklilerin gösterilmesi bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 8 /16

9 Ekran 3 : İsteklinin sözleşmesinin fesh edilmesi Bu isteklinin anlaşmasının fesih edilmesi sonucu bu kısımda istekli sayısı ikiye düştüğü için aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı alınmıştır. Ekran 4 : İstekli sayısının 3 ün altına düşmesi durumunda alınan uyarı mesajı 1.4. Geçersiz Teklif Bildirimi Çerçeve Anlaşma kapsamında yapılan münferit alımlarda, mevzuata göre, münferit sözleşmeye teklif vermeye davet edildiği halde teklif vermeyen veya geçerli teklif vermeyen istekliler, münferit sözleşmeyi imzalayacak idare tarafından çerçeve anlaşma ihalesini yapan idareye bildirilmelidir. Bu gereksinimi karşılayacak olan ekran tasarımı gerçekleştirilmiştir. bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 9 /16

10 Bu yapıda gönderilen bildirim çerçeve anlaşma ihalesinde görevli olan İhale Komisyonu üyelerine ve ihale dökümanını onaylayan kişiye gönderilmektedir. İşlemi Gerçekleştirmeye Yetkili Olan Makam : Alımı Gerçekleştiren İdare 1. Alım yapan idarenin kullanıcısı EKAP a login olur. 2. Kullanıcı; İhale Öncesi > Çerçeve Anlaşma İşlemleri > Geçersiz Teklif Bildirimi menüsüne giriş yapar. 3. Kullanıcı, Münferit Sözleşmeye ait olan IKN numarasını girerek Ara butonuna basar ve ilgili münferit sözleşme ihalesini bulur. 4. Ekranda istekli ve kısım bazında bilgiler gösterilir ve kullanıcı hangi istekli hakkında bildirim yapmak istiyorsa, Geçersiz Teklif ya da Teklif Vermeme seçeneklerinden uygun olanı seçer. 5. Sistem Bildirim alanında ilgili metni kullanıcıya gösterir. 6. Kullanıcı metni kontrol ederek Bildirim Gönder butonuna basar. 7. Sistem bildirimi çerçeve anlaşma ihalesinde görevli olan İhale Komisyonu üyelerine ve çerçeve anlaşma ihale dökümanını onaylayan kişiye gönderir. Ekran 1 : Geçersiz Teklif Bildirimi Ekranı bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 10 /16

11 Ekran 2 : Geçersiz Teklif Bildiriminin İlgili Kişilere Gönderilmesi 1.5. Teklif Vermeye Davet Tebligatı Gönderilmesi Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde idare, listede yer alan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ettirmektedir. Listede yer alan isteklilerden ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşılanlar çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dahilinde teklif vermeye davet edilir. EKAP üzerinde bu davetin gerçekleştirilebileceği Teklif Vermeye Davet adı altında yeni bir tebligat türü eklenmiştir. İşlemi Gerçekleştirmeye Yetkili Olan Makam : Alımı Gerçekleştiren İdare 1. Alım yapan idarenin kullanıcısı EKAP a login olur. 2. Kullanıcı EKAP üzerinde, Platform İşlemleri > Tebligat Gönderme menüsüne giriş yapar. 3. Kullanıcı ekran üzerinde Münferit Sözleşmeye ait olan IKN numarasını girerek ilgili Ara butonuna basar ve ilgili münferit sözleşme ihalesini bulur. Ekran üzerinde İleri butonuna basarak işleme devam eder. 4. Kullanıcı ekranda gönderebileceği tebligat türlerini görür ve Teklif Vermeye Davet türünü seçerek İleri butonuna basar. 5. Sistem gönderim yapabileceği EKAP a kayıtlı istekli bilgilerini gösterir. 6. Kullanıcı Yetkili Adı ve Yetkili Ünvan bilgileri girer. 7. Kullanıcı bildirim yapmak istediği isteklileri seçer. Sistem açıklama kısmında tebligat metnini gösterir.( Standart Form KİK018.0/Ç Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Vermeye Davet formu) 8. Kullanıcı Kaydet butonuna basarak tebligatı gönderir. Önemli Noktalar: bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 11 /16

12 Teklif Vermeye Davet tebligat türünün ekrana yansıması için, İhalenin durumu İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık olmalıdır. Ekran 1 : Tebligat Gönderme Ekranı Ekran 2 : Tebligat Türü Seçimi bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 12 /16

13 Ekran 3 : Tebligat Gönderme 1.6. Diğer Gereksinimler Aşağıda belirtilmiş olan maddeler, belli bir menü üzerinden görüntülenmeyen ancak sürecin içerisinde var olan kontrolleri ve geliştirmeleri belirtmektedir. 1. Çerçeve anlaşma aşamasında, kısım bazında hangi istekliler listeye alınmış ise, bu kısımla ilgili münferit sözleşme işlemleri aşamasında sadece listeye alınan bu isteklilerin gelmesi sağlanmıştır. (Eski yapıda, kullanıcı münferit sözleşme aşamasında tekrar TCKN/VKN girerek İSTEKLİ BİLGİLERİ oluşturma işlemlerini gerçekleştiriyordu. Bu da çerçeve anlaşmada listeye alınanlar dışında istekli girilebilmesi riskini yaratmaktaydı.) Örnek : Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılabilecek olan isteklileri A, B ve D olarak adlandırırsak, Kısım 1 için --> A ve B Kısım 2 için --> A ve D isteklileri listeye alındıysa, bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 13 /16

14 Kısım 1 için yapılacak olan Münferit sözleşmede A ve B gelmelidir. D gelmemelidir. Yeni geliştirmeler ile bu yapı sağlanmıştır. 2. Çerçeve anlaşma ve münferit sözleşmeler ile ilgili tüm işlemlerin menüleri İhale Öncesi > Çerçeve Anlaşma İşlemleri altına alınmıştır. 3. Münferit ihale yapılmak suretiyle alım yapılmak istenen miktar, çerçeve anlaşmada belirlenen miktardan münferit sözleşmelerin miktarları düştüğünde kalan miktardan fazla ise münferit ihale onayına izin verilmemesi gerekmektedir. Bu yapı gerçekleştirilmiştir. Örnek işleme ilişkin ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir. Ekranda görüldüğü üzere, bir kısım için çerçeve anlaşma kapsamında 450 adetlik bir kota belirlenmiş, 150 adetlik alım yapılmış ve 300 adetlik bir kota kalmıştır. Yeni bir münferit sözleşme kaydedilip, alım miktarını 350 olarak girdiğimizde aşağıdaki görüntüler oluşacaktır. bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 14 /16

15 Onayla butonuna basıldığında aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşacağız. 4. Çerçeve anlaşma Teklif Değerlendirme işlemlerinde Teklif Sonuç aşamasında; Çerçeve Anlaşma nın herhangi bir kısmına teklif veren istekli sayısı 3 ün altına düştüğünde kullanıcıya uyarı mesajı verilip, ilgili kısmı iptale zorlanması gerekmektedir. ÇERÇEVE ANLAŞMANIN TEKLİF DEĞERLENDİRME aşamasına ait örnek ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. OFTALMOLOJİ branşında geçerli teklifi olan iki istekli bulunmaktadır. Bu sebeple uyarı mesajı verilip listeye alınamaması için, «Kazanan» butonunun görünmemesi sağlanmıştır. Bu şekilde istekli iptale zorlanmıştır. bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 15 /16

16 5. Münferit Sözleşme Kayıt aşamasında Tekliflerin Geçerlilik Süresi isimli bir alan eklenmiştir. Bu alana girilen değer, sonraki aşamalarda Teklif Vermeye Davet tebligat türünde kullanılmaktadır. bı_kse_cerceveanlasmavemunferitsozlemelerdegisikliklerkullanicidokumani_s0.1.docx 16 /16

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Sözleşme Fesih İşlemleri, İş Artışı (+), İş Eksilişi (-), Fiyat Farkı (+ / -) İşlemleri ve Bir Bakışta Sözleşme Ekranı

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.09.2014 444 0

Detaylı

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ İDARE, İŞ DENEYİM BELGE KAYIT VE SORGULAMA KULLANIM KLAVUZU 1 /75 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. İDARE İŞ DENEYİM BELGE KAYIT... 5 3. İDARE,

Detaylı

İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu

İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş... 2 2. İdareler İçin Kullanıcılara Toplu Bilgi Raporlama Kullanıcısı Rolü Verilmesi İşlemleri... 3 3. İdarelerin İhale Bilgi Görüntüleme

Detaylı

Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare

Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare 8 Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare 1 Taraf idareler, Sözleşme Öncesi->Taraf İdare İhale İşlemleri bağlantı sekmesi ile taraf oldukları ortak alım ihalesinde bulunan kısımların

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütecekleri iş ve işlemleri, görevlendirdikleri sorumlu müdürlerinin kimlik bilgileri

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KASIM - 2012 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

Hizmet Alan İşyerleri İçin Sisteme Giriş Aşamaları:

Hizmet Alan İşyerleri İçin Sisteme Giriş Aşamaları: HİZMET ALAN İŞYERLERİNİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ Hizmet alan işyerleri modülü, Türkiye de faaliyet gösteren tüm işyerlerinin İSG hizmetlerini bildirmeleri için tasarlanmıştır. Modül üzerinde işyerleri ve İSG

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı