BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU"

Transkript

1 P AM U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G F A C U L T Y M Ü H E N D İ S L İK B İ L İM L E R İ D E R G İS İ J O U R N A L O F E N G I N E E R I N G S C I E N C E S YIL CİLT SAYI SAYFA : 2009 : 15 : 1 : BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU Selami KESLER*, A. Sefa AKPINAR** ve Ali SAYGIN*** *Pamukkale Ünivesitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektik Eğitimi Bölümü, 20020, Denizli **Kaadeniz Teknik Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi, Elek.-Elt. Mühendisliği Bölümü, 61080, Tabzon ***Gazi Ünivesitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektik Eğitim Bölümü, 06500, Ankaa Geliş Taihi : Kabul Taihi : ÖZET Büyük güç geektien uygulamalada yüksek moment üetimi ve üzgâ santalleinde sabit fekanslı sabit güç üetimi için kullanılan bilezikli asenkon makinelede oto devesi güç akışı faklı yöntemlele denetleni. Denetimli yüksek moment üetmek, en uygun güç katsayısı elde etmek ve hız denetimi için oto devesine bilezikle üzeinden kayma fekanslı geilim uygulanabili. Bu çalışmada, öncelikle bilezikli bi asenkon makinede oto sagılaına bilezikle üzeinden geilim uygulanmasının dinamik etkilei aaştıılmış ve yöntemin sakıncalı yönlei uygulama desteğiyle otaya konulmuştu. Daha sona bu dinamik etkilei iyileştimek üzee, makinenin anlık zolanmalada yüksek moment üetimini denetlemek ve hızını ayalamak için oto taafında bulanık mantık denetleyicili bi eviici modeli öneilmişti. Süekli çalışma duumunda stato sagılaı doğudan şebekeye bağlı olan sistemin benzetim modeli için C/C++ pogamı geliştiilmiş ve faklı yük şatlaı için elde edilen sonuçla tatışılmıştı. Anahta Kelimele : Bilezikli asenkon makine, Güç enjeksiyonu, Bulanık mantık denetleyici, Hız ve moment denetimi. THE FUZZY LOGIC BASED POWER INJECTION INTO ROTOR CIRCUIT FOR INSTANTANEOUS HIGH TORQUE AND SPEED CONTROL IN INDUCTION MACHINES ABSTRACT The powe flow of the oto cicuit is contolled by diffeent methods in induction machines used fo poducing high toque in applications involved geat powe and constant output powe with constant fequency in wind tubines. The voltage with slip fequency can be applied on oto windings to poduce contolled high toque and obtain optimal powe facto and speed contol. In this study, fistly, the dynamic effects of the voltage applying on oto windings though the ings in slip-ing induction machines ae eseached and undesiable aspects of the method ae exposed with simulations suppoted by expeiments. Aftewads, a fuzzy logic based invete model on oto side is poposed with a view to impoving the dynamic effects, contolling high toque poducing and adjusting machine speed in instantaneous foced conditions. Fo the simulation model of the system in which the stato side is diectly connected to the gid in steady state opeation, a C/C++ algoithm is developed and the esults obtained fo diffeent load conditions ae discussed. Keywods : Slip-Ring induction machine, Powe injection, Fuzzy logic contolle, Toque and speed contol. 13

2 1. GİRİŞ Büyük güç geektien uygulamalada yüksek moment üetimi ve üzgâ santalleinde sabit fekanslı sabit güç üetimi için kullanılan bilezikli asenkon makinelede oto devesi gücü faklı yöntemlele denetleni. Denetimli yüksek moment üetmek, en uygun güç katsayısı elde etmek ve hız denetimi için oto devesine bilezikle üzeinden kayma fekanslı geilim uygulanabili. Yük altında yol veme ya da süekli duumlada hız denetimi için kolay ve ucuz yöntemle olmakla bilikte, bu yöntemlede çalışma aalığı senkon altı bölgede ve nominal hızın altında olup, kayıpla nedeniyle veim düşüktü (Baghzouz ve Tan, 1989). Sadece otodan dışaıya güç akışına izin veen kayma gücü gei kazanım sistemlei üzeine yapılan çalışmalada, bulanık mantık denetleyicile sistem pefomansını önemli ölçüde etkilemişti (Boges Da Silva v.d, 1991). Değelendiilmediği duumda oto sagılaında ya da mekanik fenleme sistemleinde hacanan güce kayma gücü deni. Motoun fenleme süecinde ya da nominal hızın altındaki çalışmalada, oto sagılaından dışaıya güç aktaılması esas alan kayma gücü gei kazanım sistemleinde hız denetim aalığı nominal hızın altındadı (Akpına v.d., 1993). Senkon hızın üstüne çıkmak ya da daha yüksek momentle üetebilmek için oto devesine dışadan güç aktaılması geeki. Bu yöntemde temel soun, kayma fekanslı oto geilimleinin takip edilmesidi (Filho v.d., 1997). Özellikle oto sagılaına uygulanan geilimin etkin değei, oluşan moment dabeleinde etkili olduğu için, daha küçük genlikli ve yavaş adımlala uygulanmalıdı (Kesle v.d., 1999). Roto sagılaına uygulanan geilimin, uygulama anında meydana getidiği tehlikeli moment dabelei, denetimin daha esnek ve yapay zekâ tabanlı uygulamalala yapılmasını zounlu hale getimişti (Tang ve Xu, 1995). Kayma gücünü değelendimek amacıyla oto taafına bağlanan güç elektoniği develeinin anahtalama etkilei, stato akımı, oto akımı ve üetilen momentte hamoniklee neden olmaktadı (Kim v.d., 2003). Bu hamoniklein kompanzasyonu da ayı bi maliyet oluştumaktadı. Vektö tabanlı uygulamala makine paameteleine bağlı olduğundan, kamaşık sistemlede, bulanık mantık tabanlı denetleyici desteği biçok çalışmada öneilmişti. Vektö tabanlı denetim yöntemleinde yeteli hesaplama hızı, ancak sayısal işaet işleyicilein (DSP) gelişimiyle elde edilmişti (Tang ve Xu, 1995 ve Podda ve Ranganathan, 2004). Rüzga santali uygulamalaında da bilezikli asenkon makinele için, düzensiz mekanik güç giişleine yönelik sabit fekanslı sabit güç çıkışı, senkon altı ve senkon üstü hız süüşleinde oto sagılaı üzeinden de denetlenmesinin geekliliğini otaya koyan çalışmalada (Kisnamachai ve Czakowski, 1998 ve Fengxiang v.d., 2002) oto taafında kullanılan çeviile aasına akım denetimli geilim kıyıcıla kullanaak sistem maliyeti ve denetim kamaşıklığını atımışladı. Diğe taaftan son yıllada oto taafına ek olaak stato taafında da bi eviici kullanan ve hız algılayıcısı içemeyen vektö tabanlı yöntemle, sayısal işlemcile sayesinde yüksek başaımla uygulanabilmektedi (Data ve Ranganathan, 2001 ve Podda ve Ranganathan, 2004). Denetlenmek şatıyla, oto devesine geilim enjeksiyonunun sebep olduğu yüksek momentle, bilezikli asenkon motola için anlık zolanmalı çalışma duumundan kutulmak için önemli sayılmakla bilikte, motoun yavaşlatılması süecinde oluşan negatif yönlü tehlikeli momentle özellikle büyük güçlü motola için, moto milinde kıılmalaa ve aşıı oto akımlaına neden olmaktadı (Kesle v.d., 2006). Bu çalışmada, bileziklei üzeinden denetime açık bi asenkon makinenin güç akışı inceleneek, oto sagılaına bilezikle üzeinden geilim uygulanmasının hız, moment ve akımla üzeindeki dinamik etkilei otaya konulmuştu. Dinamik etkilei iyileştimek üzee, stato taafına göe daha küçük güç ve maliyet geektien, Uzay Vektö Dabe Genişlik Modülasyonlu (SVPWM) bi eviici oto taafında öneilmişti. İstenen hız değeini sağlamak, meydana gelen tes yönlü tehlikeli moment dabeleinin genlik ve süesini azaltmak, pozitif yönlü momentlei de sınılandımak üzee, eviici çıkış geilimi genliği ve anahtalama süelei, bulanık mantık tabanlı bi denetleyici (BMD) ile ayalanmıştı. Elde edilen sonuçla sunulmuş ve öneilen sistem başaımı tatışılmıştı. 2. SİSTEM MODELİ VE YÖNTEM Sistemin İlkesel Modeli Asenkon makinele için vektö tabanlı hız-moment kontol yöntemlei yaygınlaşınca, büyük güçle için de sincap kafesli makinele üetilmeye başlamıştı. Ancak bilezikli asenkon makinele oto sagılaına doğudan eişime izin vediği için, stato taafından yapılan denetimlee ek olaak, oto taafından da vektö tabanlı kontol yöntemlei denetime elveişlidi. Şekil 1 de ilkesel modeli veilen Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

3 sistemde stato sagılaı doğudan besleme sistemine (şebeke) bağlı iken oto sagılaı bulanık mantık denetimli ve stato taafına göe daha düşük güçlü bi SVPWM eviiciye bağlıdı. yüzden önemlidi. abc eksen sistemindeki geilim bağıntılaı, hızı olan, asgele hızlı eksen sistemine göe yeniden yazılısa; v qd0s = R s i qd0s + (3) dqs p qd 0s v qd0 = R i qd0 + ( ) dqs qd (4) p 0 denklem takımı elde edili. Buada, Şekil 1. Roto sagılaına BMD ile geilim uygulanmasına ilişkin ilkesel model. Asenkon motoun (ASM) çalışma bölgesine göe sistemi istenen hız değeinde tutacak ya da sistemin istenen hız eğisini takip etmesini sağlayacak eviici anahtalama kombinasyonu (Si) BMD ile ayalanmaktadı. Uygulamada oto taafı çeviicilei genellikle anti-paalel bağlı IGBT eviicileden (back-to- back IGBT Invete) oluşmaktadı Bilezikli ASM Dinamik Modeli Sistemin temel elemanı olan bilezikli ASM nin üç fazlı abc sisteminde makine paameteleine bağlı stato ve oto geilim denklemlei genel haliyle; V abcs =R s i abcs + p abcs (1) V abc =R i abc + p abc (2) biçiminde tanımlanı. Buada, p tüev opeatöü olup, p=d/dt di. bileşke stato ve oto akısıdı. Akı bağıntılaında ye alan endüktans katsayılaı oto konumuna ve zamana bağlı değiştiğinden denklem sisteminin bu haliyle çözümü zodu. Çözümü kolaylaştımak için, üç fazlı abc sistemine ait geilim denklemleini eşdeğei olan iki fazlı dq eksen sistemine indigemek için dönüşümle yapılı. Bu dönüşümle faz dönüşümü ve eksen sistemlei aasında yapılan dönüşümdü. Dönüşümlein amacı denklemlede ye alan endüktans katsayılaının zamana bağımlı değişimini otadan kaldımaktı. Zia zamanla oto konumu değiştiğinden endüktansla da değişmektedi. ASM dinamik modeli oluştuuluken dönüşümlede kullanılan eksen sisteminin hızı ve başlangıç konumu bu a. =0 seçildiğinde; efeans eksen sistemi stato üzeine sabitlenen duan eksen sistemi ; b. = seçildiğinde; efeans eksen sistemi oto üzeine sabitlenen oto hızıyla dönen eksen sistemi ; c. = s seçildiğinde; efeans eksen sistemi döne alan üzeine sabitlenen senkon hızla dönen eksen sistemi ; seçilmiş olu. Stato ve oto taafı büyüklükleinin dengeli olduğu duumlada efeans seçilen eksen sisteminin hızı senkon hızla haeket eden eksen sistemi seçili ( = s ). Dengesiz duumla söz konusu olduğunda efeans eksen, dengesizliğin olduğu taaftaki eksen sistemi olaak seçilise çözüm kolaylaşı (Kause,1986). ASM motoun b baz hızlı dq eksen sisteminde geilim denklem takımı aşağıdaki gibidi. p p Rs Xss Xss 0 XM XM 0 b b b b p p Xss Rs Xss 0 XM XM 0 vqs b b b b iqs v ds p i ds 0 0 R X s ls v 0s b i0 s vq p p X ( ) 0 ( ) 0 M XM R X X i q v d b b b b i d v 0 p p i 0 ( ) XM XM 0 ( ) X R X 0 b b b b p R X l b Sistemin Güç Akış Analizi (5) Bilezikle üzeinden uygulanan geilime göe asenkon makinenin pozitif ve negatif sabit yükle altındaki davanışının gösteildiği Şekil 2 göz önüne alındığında döt faklı temel çalışma duumu elde edili. Bunla; senkonaltı moto çalışması ( 1 s 0), senkonüstü moto çalışması ( s 0), senkonaltı faydalı fenleme çalışması ( 1 s 0), senkonüstü faydalı fenleme çalışması ( s 0) çalışma duumlaıdı. Buna göe nominal yük altında moto çalışma bölgesinde A noktasında çalışan bi asenkon motoun oto devesine bilezikle üzeinden, otoda indüklenen geilime tes fazda bi Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

4 geilimle güç enjeksiyonu yapıldığında mekanik güç çıkışı atacaktı. Sistem sabit yük momenti altında çalışıyosa, bu duum mekanik hız atışı olaak gözlenecekti. Yani sistem B noktasına süüklenecekti. Rotoda indüklenen geilimle aynı fazda geilimli bi güç enjeksiyonu yapılısa, oto devesinden dışaıya güç çekilecek ve mekanik çıkış gücü azalacaktı. Bu duum, sabit yük momenti altında çalışan bi sistemde mekanik hızda düşüş olaak gözlenecekti. Şekil 4 te mekanik çıkış gücü yönüne göe faklı çalışma duumlaı için kayma gücü değişimi ve oto sagılaına uygulanması geeken geilimin işaeti gösteilmişti. Asenkon motoun oto sagılaı üzeinden uygulanan ve stato taafına indigenmiş geilim V ve stao taafının besleme geilimi V 0 o s olmak üzee asenkon motoun geleneksel olaak bilinen, oto paameteleinin stato taafına indigendiği, faz başına eşdeğe deve göz önüne alınısa indigenmiş oto akımı; sütünme kayıplaı göz adı edilise, mile aktaılan güç mekanik çıkış gücü olaak kabul edilebili. Bu duumda; Pmil Pm Pa P Pcu (7) T. T. P P (8) e e s cu P P cu s (9) Te biçiminde ifade edili. Denklem (4) den, oto devesine uygulanan gücün işaetinin, elde edilen mekanik hız üzeindeki etkisi anlaşılmaktadı. Ancak sistem hızının senkon hızın üzeine çıkaılabilmesi için, oto devesine dışaıdan uygulanacak gücün, oto bakı kayıplaından daha fazla olması geekmektedi. o Vs0 ( V / s) s ls l I ( R R / s) j( X X ) (6) biçiminde yazılabili. Buada otoa uygulanan geilimin faz açısının da oto akımının faz açısına etkisi göülmektedi. Dolayısıyla otoa uygulanan geilimin fazı değiştiileek sistemin güç katsayısı denetlenebilmektedi. P in P scu P a P ( 1 s) s. ap P cu mil P a Şekil 3. Bileziklei üzeinden denetlenebilen asenkon motoun güç akış çizgesi. P Roto devesine uygulan gücün, oto akımı üzeindeki etkisi denklem (6) dan göülmekti. (6)-(9) bağıntılaı bilikte değelendiildiğinde, açısı, V ile I aasındaki olmak üzee makinede indüklenen moment; P 3 T ( I ) R V I cos a 2 e s s. s (10) Şekil 2. Bilezikle üzeinden geilim uygulanaak hız denetimi yapılması. Bilezikle üzeinden oto devesine müdahale edildiğinde stato-oto aasındaki güç sikülâsyonu oluşacak ve sistem yeni bi denge noktası oluştuuncaya kada üetilen anlık moment ve hız üzeinde etkile göülecekti. Aynı etkile stato ve oto akımlaı üzeinde de gözlenecekti. Şekil 3 de gösteilen güç akışı blok diyagamında, üzgâ ve biçiminde ifade edilebili. Buada, bilezikle üzeinden uygulanacak geilimin işaeti, üetilen momentte ilei ya da tes yönlü dabelee neden olacağından uygulamanın akıllı yöntemlele yapılması ön göülmüş ve bulanık mantık tabanlı bi eviici modeli öneilmişti. Bu çalışmada da, oto sagılaına dışaıdan uygulanan geilim ile hız denetimi yapıldığından, sabit yük momentlei altında uygulanan geilimin değiştiilmesi, yükün pozitif ve negatif olması duumuna moto hızını, hızlanma veya yavaşlama yönünde, doğudan etkilemektedi. Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

5 değişmektedi. Özellikle jeneatö çalışmada, sabit fekanslı sabit elektik gücü çıkışını sağlamak üzee, düşük mekanik güç giişlei için, sistem oto taafından da destekleni. Moto çalışma duumunda mekanik güç sabit kalısa, sistem oto taafından desteklendiği zaman stato taafından çekilen güç azalı ve üetilen mekanik gücün bi kısmı otoa akıtılan güçten kaşılanı. (a) Moto çalışma Şekil 5. Moto çalışmada otoa güç akışı. (b) Jeneatö çalışma. Şekil 4. Asenkon makinenin faklı çalışma duumlaına göe güç akış dengesi. Aynı zamanda yük momenti değişimleine kaşın bilezikle üzeinden uygulanan geilim denetleneek sistem hızı istenen değede tutuluken, oto devesine uygulanan geilimin işaetine göe, üetilen anlık moment dabelei ve süelei de denetlenmişti Rotoa Güç Enjeksiyonun Etkisi Süekli ve nomal şatla altında çalışan bilezikli bi asenkon motoun stato taafı doğudan şebekeye bağlıyken, oto taafından güç enjeksiyonu (içei ya da dışaı) yapaak, moto ve jeneatö olaak senkonaltı ve senkonüstü bölgelede, teoik olaak da mekanik sınılamala olmaksızın hehangi bi hız da çalıştıılabili. Ancak, makinenin elektik ve mekanik güç kapılaının, oto devesinden uygulanan gücün işaetine göe yönlendiilmesi geeki (Kesle, 2006). Bu döt faklı çalışma duumu Şekil 5 ve 6 da gösteilmişti. Roto devesine uygulanan haici güç, mevcut çalışma duumuna uygun olaak yönlendiildiğinde, senkonaltı ya da senkonüstü hız denetimi yapmak mümkündü. Ancak, moto ya da jeneatö çalışma duumuna göe, P nin yönü tamamen Şekil 6. Jeneatö çalışmada otoa güç akışı. Motoda fenleme esnasında mekanik çıkış gücünün yönü ve katkısı oldukça önemlidi. Fenleme sıasında mekanik aaçlaın etkisi (balatala gibi), hava aalığına aktaılan gücün oto sagılaı ve balatalada hacanmasıdı. Ancak balata kullanmadan da, oto devesindeki güç bilezikle üzeinden doğudan dışaı alınısa, bu duum faydalı fenleme olaak adlandıılabili. Bu fenleme enejisi, hibid motolu aaç uygulamalaında depolanabileceği gibi, elektik şebekesine bağlı çalışan sistemlede şebekeye gei veilebili. Bu yüzden oto taafında öneilen çeviicilein iki yönlü güç akışına izin vemesi önemlidi. Rotodan dış otama güç alınıken, otoa yakın olan çeviicile, doğultucu kipinde çalışmaktadı. Dış otamdan otoa güç aktaılıken, aynı çeviici, kayma fekanslı geilim üeten eviici olaak çalışı. Şekil 7 de senkonaltı moto çalışma duumunda oto devesine, genliği sabit (denetimsiz) kayma fekanslı geilimin doğudan uygulanması duumunda hız ve moment üzeindeki dinamik etkile göülmektedi. Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

6 a) 3 kw motoda moment. b) 1.5kW motoda moment. c) 3kW motoda hız. Şekil 7. Motou fenlemek üzee oto devesine doğudan güç enjeksiyonu uygulama sonucu. Sabit yük altında çalışan bu sistem için, motoda indüklenen moment oldukça güültülü ve hızın otalama değei yaklaşık 900 dev/d ya düşmesine ağmen salınım genliği yüksekti. Bu sonuçla deneysel olaak elde edilmiş olup, moto milinde tehlikelee neden olduğu için uygulama kısa süeli tutulmuştu. Benzetim sonuçlaının doğuluğunu kanıtlamak açısından bu uygulama sonuçlaı önemlidi. Zia Şekil 8 de veilen benzetim sonuçlaında otalama 900dev/d hız için oto devesine pozitif 60 volt uygulanmış ve negatif yönlü moment genliğinin kabul edilemeyecek seviyelede olduğu, böyle bi uygulamanın da tehlikeli olduğu göülmüştü. Şekil 8. Senkonaltı moto çalışma bölgesinde oto devesine pozitif yönlü geilim enjeksiyonu etkisi. (sıasıyla hız, moment ve oto akımı fs=60 Hz,P=2) Bulanık Mantık Denetleyici Modeli Sistemin istenen hız değeinde tutulması için geçek hız ile efeans hız aasındaki bağıl hata (e) ve bu hata değeindeki değişim(de) bulanık mantık denetleyicinin gidilei olaak alınmıştı. Hiçbi denetim yapılmaksızın oto sagılaına uygulanan kayma fekanslı küçük geilimlein neden olduğu hız değişimlei ile moto miline bağlı yükün neden olduğu hız değişimlei inceleneek hata ve hata değişimi için sinüs üyelik kümelei seçilmişti. Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

7 Şekil 9. Bulanık mantık denetleyici ilkesel modeli. Bağıl hata değei hesaplanıken efeans hız ile geçek hız aasındaki fak efeans hıza bölündüğünden hatanın sınılaı [-1.0,1.0] aalığında kalmaktadı. Ancak hatadaki değişim makinenin tepke hızına göe bu sınılaın onda ya da yüzde bii kada olmaktadı. Şekil 9 da ilkesel modeli veilen BMD nin gidilei için seçilen sinüzoit üyelik kümelei ve anlık döt faklı duum için işlenen tekil çıkış kümelei Şekil 10 da gösteilmişti. Şekil 10. Bulanık mantık denetleyicide giiş ve çıkış için üyelik kümelei. Tablo 1 de gösteilen kual tablosu sistemin istenen davanışına göe oluştuulmuş ve bulanık çıkış kümesi için tekil kümele kullanılmıştı. Bulanık çıkaım için Mamdani nin max-min yöntemi tecih edilmişti. Çıkış kümeleinde Sugeno modeli tekil kümele seçilmiş olup, duulaştıma işlemi için ağılıklaın otalaması kullanılmıştı. Tablo 1 de veilen kual tablosuna göe; sitemin hızı efeans değei çok aşmış ise hata Negatif Büyük tü (NB). Bu duumda hatanın değişimine bakılaak, eğe hatadaki değişim Pozitif ve Büyük ise (PB), sistem hızlı bi şekilde efeansa yaklaştığından hiçbi müdahaleye geek olmadığı için çıkış kümesi SIFIR olaak işleni (ZZ). Eğe hatanın aynı duumu için hatada değişim olmazsa, hata değişimini pozitife zolayacak bi müdahale geeki. Yani böyle bi duum için çıkış kümesi Pozitif Küçük (PS) seçili. Tablo 1. BMD kual tablosu. e, de NB de NS de ZZ de PS de PB de NB e PB du PB du PS du PS du ZZ du NS e PB du PS du PS du ZZ du NS du ZZ e PS du PS du ZZ du NS du NS du PS e PS du ZZ du NS du NS du NB du PB e ZZ du NS du NS du NB du NB du Hata ve hatadaki değişimin keskin değelei iki ayı bulanık kümede üyelik aldığından döt faklı duum değelendiileek bulanık çıkaım yapılmıştı. Bulanık çıkış için he duumun en küçük üyelik değeinin seçilmesi işlemi Mamdani çıkaımı olaak bilini. He duumda elde edilen çıkış üyelik değei çıkış üyelik kümesini o noktadan kese. Yani bu değe tekil çıkış kümesinin ağılık katsayısı olup, denetimin hehangi bi anında duulaştıılmış çıkış n=4 duum için bu ağılıklaın otalaması olaak; Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

8 n du(k) * du (k) k 1 DU (11) n k 1 du (k) konumunun 1 olması üst anahtaın (S1, S3, S5) iletimde olduğunu, sıfı (0) olması da alt anahtaın (S2, S4, S6) iletimde olduğunu göstemektedi. Belilenen bölge (n) olmak üzee, anahtalama vektöleinin uygulama süelei; bağıntısı kullanılmıştı SVPWM Eviici T 1 3T V z V dc ef n sin 3 (12) Roto konumu ve akımlaı algılandığında, hız ve momentte yapılacak olan denetimin yönüne göe efeans geilimin bulunması geeken bölge belileni. Uygun geilim anahtalama vektölei, belilenen anahtalama süesince uygulanı. Şekil 11 de şebeke taafı maliyetin düşülmesi amacıyla tistöleden oluştuulmuş, oto taafı ise IGBT eviici içeen iki yönlü bi çeviici modeli ve Şekil 12 de bu eviicinin anahtalama bölgeleine göe geilim vektölei gösteilmişti. T 2 3 Tz Vef ( n 1) sin V dc 3 T T T T 0 z 1 2 (13) (14) bağıntılaıyla hesaplanı. Buada; anahtalama süeleinin hesaplanmasında Vef etkili bi paamete olup BMD ile güncellenmektedi. Eviici doğu geilim giiş değei Vdc olmak üzee; akım, geilim ve hız için yapılan ölçümlein hehangi bi adımında(k), eviici çıkışında olması geeken uzay vektö geilimi değişimi; Vef. DU. Vdc (15) Vef ( k) Vef ( k 1) Vef (16) Şekil 11. Roto taafında iki yönlü çeviici açık modeli. biçiminde BMD çıkışıyla güncellenmiş olup, öneilen BMD nin etki katsayısıdı. Bu değe [0.1,1.0] aalığındadı. Eviicideki IGBT anahtalaın iletim süelei; anahtalama bölgesi ve Vef e göe belilendiğinden, BMD bu süelein tespitinde doğudan etkili olmaktadı. 1. anahtalama bölgesindeki iletim süelei önek olaak Şekil 13 de gösteilmişti. Geleneksel uygulamalada Vdc Vef _ max kabul edili. 3 Şekil 12. Eviici anahtalama bölgelei ve geilim vektölei Vn (S1 S2 S3). T 1 ve T 2 ilgili geilim vektöleinin uygulanma süelei olup T z, anahtalama peiyodunun yaısıdı. V0(000) ve V7(111) vektölei oto sagı uçlaını kısa deve eden anahtalama vektöleidi. Anahta Şekil 13. Biinci bölgede SVPWM eviici V 1 ve V 2 geilim vektölei için T 1 ve T 2 anahtalama süelei. Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

9 2 sf t t 2T z ( k 1) ( k) s (17) SVPWM eviicinin çıkış geilimi fekansı, otoda indüklenen geilimlein fekansı olup, bu değe kayma ve stato besleme fekansı ile doğu oantılıdı. (17) bağıntı takımında oto alanı konum değişimi kayma fekansına bağlı olaak ifade edilmişti. 3. SONUÇLAR Şekil 14. Sistemin senkonüstü hız süüşünde biim basamak ve ampa hız fonksiyonlaına BMD li cevabı. Senkonaltı ve senkonüstü hız denetiminde süülen yük momentinin etkisi önemli olduğundan, benzetim modelinde bu duum göz önüne alınmıştı. Benzetim modelinde 380V, 50Hz, 3kW 2çift kutuplu bilezikli bi asenkon moto paametelei kullanılmıştı Pozitif Sabit Yük Momenti Altında Değişken Hız Denetimi Sisteme motoa sabit pozitif yük momenti altında bilezikle kısa deve iken yol veilmiş ve uygulamanın 2. saniyesinde bilezikle üzeinden bulanık mantık tabanlı geilim enjeksiyonu denetimine başlanmıştı. Faklı zamanlada değişik efeans hızla veileek hız denetimi yapılmıştı. İstenen hıza ulaşmak için bilezikleden uygulanacak geilimin etkin değei eviici DC besleme hattındaki geilime (Vdc) bağlı olaak bulanık mantık tabanlı denetleyici taafından belilenmişti. Kayma fekansı, öneklenen oto açısal hızından elde edilmişti. Sistemin biim basamak ve ampa efeans hız giişine göe üetilen moment ve geçek hız değişimlei Şekil 14 de gösteilmişti. Bu yöntemle senkonüstü hızlada denetiminin mümkün olduğu göülmektedi. Roto devesine güç enjeksiyonu sıasında oluşan hızlandıma moment genliği azaltılmış ve dabe oluşum süesi kısaltılmıştı. Ancak, tam bi sonuç, efeans hız isteminin ampa ya da üstel fonksiyonlala sağlandığı göülmektedi. Şekil 15 de sistemin senkonüstü hız geçişinde kayma açısal konum değişimi veilmişti. SVPWM eviicin anahtalama vektöleinin son deece uygun seçildiği ve oto döne alanının düzgün yönlendiildiği buadan göülmektedi. Senkonüstü hızlada kayma negatifti. Şekil 15. Senkonüstü hız geçişinde kayma açısal konum değişimi Negatif Yük Momenti Altında Değişken Hız Denetimi Senkon altı moto bölgesinde moto miline negatif moment uygulanması duumunda moto mekanik olaak hızlanmaya zolanmaktadı. Şekil 16 da veilen benzetim çalışmasında sistemin mevcut hızını kouması istenise bu çalışma duumunda da otodan dışaı güç aktıılı. Ancak mekanik güç giişi sistemi hızlandımakta kullanılısa, sistem yeni efeans hız değeine bulanık mantık denetleyici taafından getiili. Bu yeni efeans değe senkonüstü hız bölgesi ise otodan yapılacak güç takviyesi daha da atacaktı. Negatif yük momenti giişi senkonüstüne süüş gücünde ise, bu duumda bilezikli asenkon moto çift çıkışlı jeneatö gibi davanacak ve oto sagılaından da dışaı güç veecekti. Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

10 aktatılabilmektedi. Sistem milindeki yük momenti pozitif yönde değişiken, geeken güç bilezikle üzeinden destekleniken, negatif yöndeki yük atışlaında, sistemi senkonaltı bölgede efeansta tutmak için, bilezikle üzeinden dış otama eneji akışı sağlanı. Mekanik fenleme sistemleine ihtiyaç kalmadan, faydalı bi fenleme sağlanmış olu. Şekil 16. Negatif yük momenti altında değişken hız denetimi ve moment tepkesi. Negatif yük momenti altında denetleyici senkon üstü hızlada daha iyi sonuç vemesine ağmen, denetleyici deveye gidiğinde negatif yüke kaşılık sistem yavaşlatılmak istendiği için tes yönlü moment dabesi genliği iki kat atmıştı. Pozitif yönlü genlik değişmemişti. Roto sagılaına uygulanan geilim genliği düşük hızlaa inmek için yetesiz kalmıştı. Çünkü negatif yük momenti sistemi zaten hızlandımaya çalışmaktadı. Bununla bilikte sistemde efeans hız istemi ampa ya da üstel fonksiyonla yapılısa, tehlikeli momentle tamamen denetleyici taafından otadan kaldıılmaktadı. Eviicinin doğu geilim besleme değeini atımak böyle bi duum için geçici bi çözümdü. Şekil 17. Denetimsiz modelde yük değişime kaşı hız ve akım cevabı-bilezikle kısa deve Değişken Yük Momenti Altında Sabit Hız Denetimi Sistemle he zaman sabit yükle altında çalışmadığından beklenmedik ya da bilinçli yük atışlaında, denetleyicileden, sistemi efeans hızda tutması bekleni. Bu çalışmada öneilen yöntemle hız efeansta tutuluken, uygulanan yük momentinin yönüne ve genliğine göe otodan besleme kaynağına, besleme kaynağından da otoa güç akışı da denetlenebilmektedi. Yapılan benzetim çalışmasında yük momenti pozitif ve negatif faklı değelede biim basamak olaak uygulanıken hız 1400dev/d da sabit tutulmaya çalışılmıştı. Denetimsiz model (bilezikle kısa deve) Şekil 17 de, bulanık mantık denetimli model Şekil 18 de gösteilmişti. Denetimsiz modelde, atan negatif yük momentlei asenkon makineyi senkon üstü çalışma duumuna süüklemişti. Denetimli modelde ise moto halen senkon altı bölgede olup oto sagılaından dışaı güç Şekil 18. Bulanık mantık denetleyici modelde oto devesine güç akışı ile yük değişimleine kaşı sabit hız denetimi. Geçekleşen dinamik olayla zamansal olaak, kaşılaştıılabilmek için benzetim sonuçlaı sunuluken, akım, yük moment, üetilen moment, efeans hız ve geçek hız değişimi, doğu bi değelendime açısından tek bi gafikte veilmişti. Şekil 18 de ani yük değişimleine kaşı, öneilen denetleyici model, sistemi efeans hızda tutaken, üetilen momentte tehlikeli dabelee de neden olmamıştı. Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

11 4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER Öneilen bu çalışma hızlı bi sayısal işaet işleyici ile geçekleştiildiğinde, oto akımlaı doğudan öneklenebildiği için moto paameteleinden bağımsız bulanık mantık tabanlı bi denetim geçekleştiilebili. Vektö tabanlı moment denetim yöntemleinde özellikle uzun süeli çalışmaya bağlı olaak değişen moto paameteleinin kestiimi ve güncellenmesi önemli olduğundan sistem başaımını da oldukça etkilenmektedi. Aynı zamanda, boşta çalışma duumu ya da senkon hız yakınlaında oto akımlaı son deece düzensiz olduğundan oto akımlaı üzeinden yapılacak denetimlede geleneksel denetleyici sistem başaımlaı azalmaktadı. Son zamanlada yenilenebili eneji kaynaklaının vazgeçilmez bi unsuu olan üzgâ santalleinde bilezikli-otou sagılı asenkon moto kullanılması duumunda, bu santallede düzensiz üzga gücü giişlei için, bilezikle üzeinden oto gücü enjeksiyonu yapılaak sabit fekanslı sabit çıkış gücü elde edilebili. Fosil yakıtlaın he gün atan sakıncalaıyla bilikte azalan ezevlei, hibid motolu aaçlaı kaçınılmaz kılmaktadı. Bu tü aaçlada, elektik motou olaak genellikle fıçasız doğu akım motou tecih edilmekle bilikte, bilezikli asenkon motola da oto kapısından güç alış veişinin mümkün olması ve kendiliğinden uyatımla eneji üetebilmesi nedeniyle tecih edilebili. Bu duumda mekanik fen sistemleindeki sağlıksız etkile, bakım ve onaım geekliliği tamamen ya da kısmen otadan kaldıılabili. Sistem fenleme duumundayken batayalaına güç kazanıp, ihtiyaç olduğunda sıvı yakıtlı motoa destek olaak mekanik güç üetebili. Özellikle oto devesine güç enjeksiyonu anında meydana gelen denetimli anlık yüksek momentle, aacın zolanmalı bi çalışma duumundan kutulmasına yadımcı olacaktı. Bu sayede yakıt tasaufu ve pefomans atışı sağlanabili. 5. KAYNAKLAR Akpına, E., Tahan, R.E. and Nguyen, A.D Modelling and analysis of closed-loop slip enegy ecovey ınduction moto dive using a lineaization technique, IEEE Tans. Enegy Convesion. 8 (4), Baghzouz,Y. and Tan, O.T Optimal efficiency speed contol of induction motos by vaiable oto impedance, IEEE tans. Enegy convesion. 4 (2), Boges Da Silva, L.E., Nakashima, K. and Toes, L Impoving pefomance of slip ecovey dive:an appoach using fuzzy techniques. IEEE industy App. Society, Annual meeting Datta, R. and Ranganathan, V.T A simple position sensoless algoithm fo oto-side fieldoiented contol of wound-oto induction machine, IEEE tans. Industial electonics. 48 (4) Fengxiang, W., Chengwu, L. and Xu, L. Z A chopping and doubly-fed adjustable speed system without bi-diectional convete IEEE Poc. industy applications confeencepittsbugh PA, IAS, Oct (4), Filho, R., Sanchez E. and Amando, V Contol of Wound-Roto Induction Machine IEEE Poc. Intenational confeence on powe electonics and dive systems, May Singapoe, PEDS 97. (1), Kesle, S Bilezikli asenkon makinelein bileziklei üzeinden bulanık mantık tabanlı hız denetiminin TMS320F2812 DSP ile geçekleştiilmesi, Doktoa Tezi, 189 s. KTU., Fen Bilimlei Enstitüsü, Tabzon. Kesle, S., Akpına, S. ve Atlaş, İ. H A Fuzzy logic based speed contol system fo the wound-oto thee-phase ınduction motos Intenational Confeence on Electical and Electonics Engineeing, Aalık 1999, Busa, Bildiile Kitabı. Cilt 1, Kim, Y.H., Pak, K.S. and Jeong, Y.S Compaison of flywhellsystems fo hamonic compansation based on wound/squiel-cage oto type ınduction motos, Electic Powe Systems Reseach. 64, Kishnamachai, B. and Czakowski, D Bidiectional buck-boost convete with vaiable output voltage IEEE Poc. Intenational Symposium on Cicuits and Systems May 1998, Monteey CA, ISCAS 98. Vol 6, Podda, G. and Ranganathan, V.T Sensoless field-oiented contol fo double ınvete fed woundoto ınduction moto dive, IEEE Tans. Industial Electonics. 51 (5), Tang, Y. and Xu, L Vecto contol and fuzzy logic contol of doubly fed vaiable speed dives with DSP implemantation. IEEE Tans. Enegy Convesion. 10 (4), Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23