BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU"

Transkript

1 P AM U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G F A C U L T Y M Ü H E N D İ S L İK B İ L İM L E R İ D E R G İS İ J O U R N A L O F E N G I N E E R I N G S C I E N C E S YIL CİLT SAYI SAYFA : 2009 : 15 : 1 : BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU Selami KESLER*, A. Sefa AKPINAR** ve Ali SAYGIN*** *Pamukkale Ünivesitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektik Eğitimi Bölümü, 20020, Denizli **Kaadeniz Teknik Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi, Elek.-Elt. Mühendisliği Bölümü, 61080, Tabzon ***Gazi Ünivesitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektik Eğitim Bölümü, 06500, Ankaa Geliş Taihi : Kabul Taihi : ÖZET Büyük güç geektien uygulamalada yüksek moment üetimi ve üzgâ santalleinde sabit fekanslı sabit güç üetimi için kullanılan bilezikli asenkon makinelede oto devesi güç akışı faklı yöntemlele denetleni. Denetimli yüksek moment üetmek, en uygun güç katsayısı elde etmek ve hız denetimi için oto devesine bilezikle üzeinden kayma fekanslı geilim uygulanabili. Bu çalışmada, öncelikle bilezikli bi asenkon makinede oto sagılaına bilezikle üzeinden geilim uygulanmasının dinamik etkilei aaştıılmış ve yöntemin sakıncalı yönlei uygulama desteğiyle otaya konulmuştu. Daha sona bu dinamik etkilei iyileştimek üzee, makinenin anlık zolanmalada yüksek moment üetimini denetlemek ve hızını ayalamak için oto taafında bulanık mantık denetleyicili bi eviici modeli öneilmişti. Süekli çalışma duumunda stato sagılaı doğudan şebekeye bağlı olan sistemin benzetim modeli için C/C++ pogamı geliştiilmiş ve faklı yük şatlaı için elde edilen sonuçla tatışılmıştı. Anahta Kelimele : Bilezikli asenkon makine, Güç enjeksiyonu, Bulanık mantık denetleyici, Hız ve moment denetimi. THE FUZZY LOGIC BASED POWER INJECTION INTO ROTOR CIRCUIT FOR INSTANTANEOUS HIGH TORQUE AND SPEED CONTROL IN INDUCTION MACHINES ABSTRACT The powe flow of the oto cicuit is contolled by diffeent methods in induction machines used fo poducing high toque in applications involved geat powe and constant output powe with constant fequency in wind tubines. The voltage with slip fequency can be applied on oto windings to poduce contolled high toque and obtain optimal powe facto and speed contol. In this study, fistly, the dynamic effects of the voltage applying on oto windings though the ings in slip-ing induction machines ae eseached and undesiable aspects of the method ae exposed with simulations suppoted by expeiments. Aftewads, a fuzzy logic based invete model on oto side is poposed with a view to impoving the dynamic effects, contolling high toque poducing and adjusting machine speed in instantaneous foced conditions. Fo the simulation model of the system in which the stato side is diectly connected to the gid in steady state opeation, a C/C++ algoithm is developed and the esults obtained fo diffeent load conditions ae discussed. Keywods : Slip-Ring induction machine, Powe injection, Fuzzy logic contolle, Toque and speed contol. 13

2 1. GİRİŞ Büyük güç geektien uygulamalada yüksek moment üetimi ve üzgâ santalleinde sabit fekanslı sabit güç üetimi için kullanılan bilezikli asenkon makinelede oto devesi gücü faklı yöntemlele denetleni. Denetimli yüksek moment üetmek, en uygun güç katsayısı elde etmek ve hız denetimi için oto devesine bilezikle üzeinden kayma fekanslı geilim uygulanabili. Yük altında yol veme ya da süekli duumlada hız denetimi için kolay ve ucuz yöntemle olmakla bilikte, bu yöntemlede çalışma aalığı senkon altı bölgede ve nominal hızın altında olup, kayıpla nedeniyle veim düşüktü (Baghzouz ve Tan, 1989). Sadece otodan dışaıya güç akışına izin veen kayma gücü gei kazanım sistemlei üzeine yapılan çalışmalada, bulanık mantık denetleyicile sistem pefomansını önemli ölçüde etkilemişti (Boges Da Silva v.d, 1991). Değelendiilmediği duumda oto sagılaında ya da mekanik fenleme sistemleinde hacanan güce kayma gücü deni. Motoun fenleme süecinde ya da nominal hızın altındaki çalışmalada, oto sagılaından dışaıya güç aktaılması esas alan kayma gücü gei kazanım sistemleinde hız denetim aalığı nominal hızın altındadı (Akpına v.d., 1993). Senkon hızın üstüne çıkmak ya da daha yüksek momentle üetebilmek için oto devesine dışadan güç aktaılması geeki. Bu yöntemde temel soun, kayma fekanslı oto geilimleinin takip edilmesidi (Filho v.d., 1997). Özellikle oto sagılaına uygulanan geilimin etkin değei, oluşan moment dabeleinde etkili olduğu için, daha küçük genlikli ve yavaş adımlala uygulanmalıdı (Kesle v.d., 1999). Roto sagılaına uygulanan geilimin, uygulama anında meydana getidiği tehlikeli moment dabelei, denetimin daha esnek ve yapay zekâ tabanlı uygulamalala yapılmasını zounlu hale getimişti (Tang ve Xu, 1995). Kayma gücünü değelendimek amacıyla oto taafına bağlanan güç elektoniği develeinin anahtalama etkilei, stato akımı, oto akımı ve üetilen momentte hamoniklee neden olmaktadı (Kim v.d., 2003). Bu hamoniklein kompanzasyonu da ayı bi maliyet oluştumaktadı. Vektö tabanlı uygulamala makine paameteleine bağlı olduğundan, kamaşık sistemlede, bulanık mantık tabanlı denetleyici desteği biçok çalışmada öneilmişti. Vektö tabanlı denetim yöntemleinde yeteli hesaplama hızı, ancak sayısal işaet işleyicilein (DSP) gelişimiyle elde edilmişti (Tang ve Xu, 1995 ve Podda ve Ranganathan, 2004). Rüzga santali uygulamalaında da bilezikli asenkon makinele için, düzensiz mekanik güç giişleine yönelik sabit fekanslı sabit güç çıkışı, senkon altı ve senkon üstü hız süüşleinde oto sagılaı üzeinden de denetlenmesinin geekliliğini otaya koyan çalışmalada (Kisnamachai ve Czakowski, 1998 ve Fengxiang v.d., 2002) oto taafında kullanılan çeviile aasına akım denetimli geilim kıyıcıla kullanaak sistem maliyeti ve denetim kamaşıklığını atımışladı. Diğe taaftan son yıllada oto taafına ek olaak stato taafında da bi eviici kullanan ve hız algılayıcısı içemeyen vektö tabanlı yöntemle, sayısal işlemcile sayesinde yüksek başaımla uygulanabilmektedi (Data ve Ranganathan, 2001 ve Podda ve Ranganathan, 2004). Denetlenmek şatıyla, oto devesine geilim enjeksiyonunun sebep olduğu yüksek momentle, bilezikli asenkon motola için anlık zolanmalı çalışma duumundan kutulmak için önemli sayılmakla bilikte, motoun yavaşlatılması süecinde oluşan negatif yönlü tehlikeli momentle özellikle büyük güçlü motola için, moto milinde kıılmalaa ve aşıı oto akımlaına neden olmaktadı (Kesle v.d., 2006). Bu çalışmada, bileziklei üzeinden denetime açık bi asenkon makinenin güç akışı inceleneek, oto sagılaına bilezikle üzeinden geilim uygulanmasının hız, moment ve akımla üzeindeki dinamik etkilei otaya konulmuştu. Dinamik etkilei iyileştimek üzee, stato taafına göe daha küçük güç ve maliyet geektien, Uzay Vektö Dabe Genişlik Modülasyonlu (SVPWM) bi eviici oto taafında öneilmişti. İstenen hız değeini sağlamak, meydana gelen tes yönlü tehlikeli moment dabeleinin genlik ve süesini azaltmak, pozitif yönlü momentlei de sınılandımak üzee, eviici çıkış geilimi genliği ve anahtalama süelei, bulanık mantık tabanlı bi denetleyici (BMD) ile ayalanmıştı. Elde edilen sonuçla sunulmuş ve öneilen sistem başaımı tatışılmıştı. 2. SİSTEM MODELİ VE YÖNTEM Sistemin İlkesel Modeli Asenkon makinele için vektö tabanlı hız-moment kontol yöntemlei yaygınlaşınca, büyük güçle için de sincap kafesli makinele üetilmeye başlamıştı. Ancak bilezikli asenkon makinele oto sagılaına doğudan eişime izin vediği için, stato taafından yapılan denetimlee ek olaak, oto taafından da vektö tabanlı kontol yöntemlei denetime elveişlidi. Şekil 1 de ilkesel modeli veilen Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

3 sistemde stato sagılaı doğudan besleme sistemine (şebeke) bağlı iken oto sagılaı bulanık mantık denetimli ve stato taafına göe daha düşük güçlü bi SVPWM eviiciye bağlıdı. yüzden önemlidi. abc eksen sistemindeki geilim bağıntılaı, hızı olan, asgele hızlı eksen sistemine göe yeniden yazılısa; v qd0s = R s i qd0s + (3) dqs p qd 0s v qd0 = R i qd0 + ( ) dqs qd (4) p 0 denklem takımı elde edili. Buada, Şekil 1. Roto sagılaına BMD ile geilim uygulanmasına ilişkin ilkesel model. Asenkon motoun (ASM) çalışma bölgesine göe sistemi istenen hız değeinde tutacak ya da sistemin istenen hız eğisini takip etmesini sağlayacak eviici anahtalama kombinasyonu (Si) BMD ile ayalanmaktadı. Uygulamada oto taafı çeviicilei genellikle anti-paalel bağlı IGBT eviicileden (back-to- back IGBT Invete) oluşmaktadı Bilezikli ASM Dinamik Modeli Sistemin temel elemanı olan bilezikli ASM nin üç fazlı abc sisteminde makine paameteleine bağlı stato ve oto geilim denklemlei genel haliyle; V abcs =R s i abcs + p abcs (1) V abc =R i abc + p abc (2) biçiminde tanımlanı. Buada, p tüev opeatöü olup, p=d/dt di. bileşke stato ve oto akısıdı. Akı bağıntılaında ye alan endüktans katsayılaı oto konumuna ve zamana bağlı değiştiğinden denklem sisteminin bu haliyle çözümü zodu. Çözümü kolaylaştımak için, üç fazlı abc sistemine ait geilim denklemleini eşdeğei olan iki fazlı dq eksen sistemine indigemek için dönüşümle yapılı. Bu dönüşümle faz dönüşümü ve eksen sistemlei aasında yapılan dönüşümdü. Dönüşümlein amacı denklemlede ye alan endüktans katsayılaının zamana bağımlı değişimini otadan kaldımaktı. Zia zamanla oto konumu değiştiğinden endüktansla da değişmektedi. ASM dinamik modeli oluştuuluken dönüşümlede kullanılan eksen sisteminin hızı ve başlangıç konumu bu a. =0 seçildiğinde; efeans eksen sistemi stato üzeine sabitlenen duan eksen sistemi ; b. = seçildiğinde; efeans eksen sistemi oto üzeine sabitlenen oto hızıyla dönen eksen sistemi ; c. = s seçildiğinde; efeans eksen sistemi döne alan üzeine sabitlenen senkon hızla dönen eksen sistemi ; seçilmiş olu. Stato ve oto taafı büyüklükleinin dengeli olduğu duumlada efeans seçilen eksen sisteminin hızı senkon hızla haeket eden eksen sistemi seçili ( = s ). Dengesiz duumla söz konusu olduğunda efeans eksen, dengesizliğin olduğu taaftaki eksen sistemi olaak seçilise çözüm kolaylaşı (Kause,1986). ASM motoun b baz hızlı dq eksen sisteminde geilim denklem takımı aşağıdaki gibidi. p p Rs Xss Xss 0 XM XM 0 b b b b p p Xss Rs Xss 0 XM XM 0 vqs b b b b iqs v ds p i ds 0 0 R X s ls v 0s b i0 s vq p p X ( ) 0 ( ) 0 M XM R X X i q v d b b b b i d v 0 p p i 0 ( ) XM XM 0 ( ) X R X 0 b b b b p R X l b Sistemin Güç Akış Analizi (5) Bilezikle üzeinden uygulanan geilime göe asenkon makinenin pozitif ve negatif sabit yükle altındaki davanışının gösteildiği Şekil 2 göz önüne alındığında döt faklı temel çalışma duumu elde edili. Bunla; senkonaltı moto çalışması ( 1 s 0), senkonüstü moto çalışması ( s 0), senkonaltı faydalı fenleme çalışması ( 1 s 0), senkonüstü faydalı fenleme çalışması ( s 0) çalışma duumlaıdı. Buna göe nominal yük altında moto çalışma bölgesinde A noktasında çalışan bi asenkon motoun oto devesine bilezikle üzeinden, otoda indüklenen geilime tes fazda bi Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

4 geilimle güç enjeksiyonu yapıldığında mekanik güç çıkışı atacaktı. Sistem sabit yük momenti altında çalışıyosa, bu duum mekanik hız atışı olaak gözlenecekti. Yani sistem B noktasına süüklenecekti. Rotoda indüklenen geilimle aynı fazda geilimli bi güç enjeksiyonu yapılısa, oto devesinden dışaıya güç çekilecek ve mekanik çıkış gücü azalacaktı. Bu duum, sabit yük momenti altında çalışan bi sistemde mekanik hızda düşüş olaak gözlenecekti. Şekil 4 te mekanik çıkış gücü yönüne göe faklı çalışma duumlaı için kayma gücü değişimi ve oto sagılaına uygulanması geeken geilimin işaeti gösteilmişti. Asenkon motoun oto sagılaı üzeinden uygulanan ve stato taafına indigenmiş geilim V ve stao taafının besleme geilimi V 0 o s olmak üzee asenkon motoun geleneksel olaak bilinen, oto paameteleinin stato taafına indigendiği, faz başına eşdeğe deve göz önüne alınısa indigenmiş oto akımı; sütünme kayıplaı göz adı edilise, mile aktaılan güç mekanik çıkış gücü olaak kabul edilebili. Bu duumda; Pmil Pm Pa P Pcu (7) T. T. P P (8) e e s cu P P cu s (9) Te biçiminde ifade edili. Denklem (4) den, oto devesine uygulanan gücün işaetinin, elde edilen mekanik hız üzeindeki etkisi anlaşılmaktadı. Ancak sistem hızının senkon hızın üzeine çıkaılabilmesi için, oto devesine dışaıdan uygulanacak gücün, oto bakı kayıplaından daha fazla olması geekmektedi. o Vs0 ( V / s) s ls l I ( R R / s) j( X X ) (6) biçiminde yazılabili. Buada otoa uygulanan geilimin faz açısının da oto akımının faz açısına etkisi göülmektedi. Dolayısıyla otoa uygulanan geilimin fazı değiştiileek sistemin güç katsayısı denetlenebilmektedi. P in P scu P a P ( 1 s) s. ap P cu mil P a Şekil 3. Bileziklei üzeinden denetlenebilen asenkon motoun güç akış çizgesi. P Roto devesine uygulan gücün, oto akımı üzeindeki etkisi denklem (6) dan göülmekti. (6)-(9) bağıntılaı bilikte değelendiildiğinde, açısı, V ile I aasındaki olmak üzee makinede indüklenen moment; P 3 T ( I ) R V I cos a 2 e s s. s (10) Şekil 2. Bilezikle üzeinden geilim uygulanaak hız denetimi yapılması. Bilezikle üzeinden oto devesine müdahale edildiğinde stato-oto aasındaki güç sikülâsyonu oluşacak ve sistem yeni bi denge noktası oluştuuncaya kada üetilen anlık moment ve hız üzeinde etkile göülecekti. Aynı etkile stato ve oto akımlaı üzeinde de gözlenecekti. Şekil 3 de gösteilen güç akışı blok diyagamında, üzgâ ve biçiminde ifade edilebili. Buada, bilezikle üzeinden uygulanacak geilimin işaeti, üetilen momentte ilei ya da tes yönlü dabelee neden olacağından uygulamanın akıllı yöntemlele yapılması ön göülmüş ve bulanık mantık tabanlı bi eviici modeli öneilmişti. Bu çalışmada da, oto sagılaına dışaıdan uygulanan geilim ile hız denetimi yapıldığından, sabit yük momentlei altında uygulanan geilimin değiştiilmesi, yükün pozitif ve negatif olması duumuna moto hızını, hızlanma veya yavaşlama yönünde, doğudan etkilemektedi. Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

5 değişmektedi. Özellikle jeneatö çalışmada, sabit fekanslı sabit elektik gücü çıkışını sağlamak üzee, düşük mekanik güç giişlei için, sistem oto taafından da destekleni. Moto çalışma duumunda mekanik güç sabit kalısa, sistem oto taafından desteklendiği zaman stato taafından çekilen güç azalı ve üetilen mekanik gücün bi kısmı otoa akıtılan güçten kaşılanı. (a) Moto çalışma Şekil 5. Moto çalışmada otoa güç akışı. (b) Jeneatö çalışma. Şekil 4. Asenkon makinenin faklı çalışma duumlaına göe güç akış dengesi. Aynı zamanda yük momenti değişimleine kaşın bilezikle üzeinden uygulanan geilim denetleneek sistem hızı istenen değede tutuluken, oto devesine uygulanan geilimin işaetine göe, üetilen anlık moment dabelei ve süelei de denetlenmişti Rotoa Güç Enjeksiyonun Etkisi Süekli ve nomal şatla altında çalışan bilezikli bi asenkon motoun stato taafı doğudan şebekeye bağlıyken, oto taafından güç enjeksiyonu (içei ya da dışaı) yapaak, moto ve jeneatö olaak senkonaltı ve senkonüstü bölgelede, teoik olaak da mekanik sınılamala olmaksızın hehangi bi hız da çalıştıılabili. Ancak, makinenin elektik ve mekanik güç kapılaının, oto devesinden uygulanan gücün işaetine göe yönlendiilmesi geeki (Kesle, 2006). Bu döt faklı çalışma duumu Şekil 5 ve 6 da gösteilmişti. Roto devesine uygulanan haici güç, mevcut çalışma duumuna uygun olaak yönlendiildiğinde, senkonaltı ya da senkonüstü hız denetimi yapmak mümkündü. Ancak, moto ya da jeneatö çalışma duumuna göe, P nin yönü tamamen Şekil 6. Jeneatö çalışmada otoa güç akışı. Motoda fenleme esnasında mekanik çıkış gücünün yönü ve katkısı oldukça önemlidi. Fenleme sıasında mekanik aaçlaın etkisi (balatala gibi), hava aalığına aktaılan gücün oto sagılaı ve balatalada hacanmasıdı. Ancak balata kullanmadan da, oto devesindeki güç bilezikle üzeinden doğudan dışaı alınısa, bu duum faydalı fenleme olaak adlandıılabili. Bu fenleme enejisi, hibid motolu aaç uygulamalaında depolanabileceği gibi, elektik şebekesine bağlı çalışan sistemlede şebekeye gei veilebili. Bu yüzden oto taafında öneilen çeviicilein iki yönlü güç akışına izin vemesi önemlidi. Rotodan dış otama güç alınıken, otoa yakın olan çeviicile, doğultucu kipinde çalışmaktadı. Dış otamdan otoa güç aktaılıken, aynı çeviici, kayma fekanslı geilim üeten eviici olaak çalışı. Şekil 7 de senkonaltı moto çalışma duumunda oto devesine, genliği sabit (denetimsiz) kayma fekanslı geilimin doğudan uygulanması duumunda hız ve moment üzeindeki dinamik etkile göülmektedi. Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

6 a) 3 kw motoda moment. b) 1.5kW motoda moment. c) 3kW motoda hız. Şekil 7. Motou fenlemek üzee oto devesine doğudan güç enjeksiyonu uygulama sonucu. Sabit yük altında çalışan bu sistem için, motoda indüklenen moment oldukça güültülü ve hızın otalama değei yaklaşık 900 dev/d ya düşmesine ağmen salınım genliği yüksekti. Bu sonuçla deneysel olaak elde edilmiş olup, moto milinde tehlikelee neden olduğu için uygulama kısa süeli tutulmuştu. Benzetim sonuçlaının doğuluğunu kanıtlamak açısından bu uygulama sonuçlaı önemlidi. Zia Şekil 8 de veilen benzetim sonuçlaında otalama 900dev/d hız için oto devesine pozitif 60 volt uygulanmış ve negatif yönlü moment genliğinin kabul edilemeyecek seviyelede olduğu, böyle bi uygulamanın da tehlikeli olduğu göülmüştü. Şekil 8. Senkonaltı moto çalışma bölgesinde oto devesine pozitif yönlü geilim enjeksiyonu etkisi. (sıasıyla hız, moment ve oto akımı fs=60 Hz,P=2) Bulanık Mantık Denetleyici Modeli Sistemin istenen hız değeinde tutulması için geçek hız ile efeans hız aasındaki bağıl hata (e) ve bu hata değeindeki değişim(de) bulanık mantık denetleyicinin gidilei olaak alınmıştı. Hiçbi denetim yapılmaksızın oto sagılaına uygulanan kayma fekanslı küçük geilimlein neden olduğu hız değişimlei ile moto miline bağlı yükün neden olduğu hız değişimlei inceleneek hata ve hata değişimi için sinüs üyelik kümelei seçilmişti. Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

7 Şekil 9. Bulanık mantık denetleyici ilkesel modeli. Bağıl hata değei hesaplanıken efeans hız ile geçek hız aasındaki fak efeans hıza bölündüğünden hatanın sınılaı [-1.0,1.0] aalığında kalmaktadı. Ancak hatadaki değişim makinenin tepke hızına göe bu sınılaın onda ya da yüzde bii kada olmaktadı. Şekil 9 da ilkesel modeli veilen BMD nin gidilei için seçilen sinüzoit üyelik kümelei ve anlık döt faklı duum için işlenen tekil çıkış kümelei Şekil 10 da gösteilmişti. Şekil 10. Bulanık mantık denetleyicide giiş ve çıkış için üyelik kümelei. Tablo 1 de gösteilen kual tablosu sistemin istenen davanışına göe oluştuulmuş ve bulanık çıkış kümesi için tekil kümele kullanılmıştı. Bulanık çıkaım için Mamdani nin max-min yöntemi tecih edilmişti. Çıkış kümeleinde Sugeno modeli tekil kümele seçilmiş olup, duulaştıma işlemi için ağılıklaın otalaması kullanılmıştı. Tablo 1 de veilen kual tablosuna göe; sitemin hızı efeans değei çok aşmış ise hata Negatif Büyük tü (NB). Bu duumda hatanın değişimine bakılaak, eğe hatadaki değişim Pozitif ve Büyük ise (PB), sistem hızlı bi şekilde efeansa yaklaştığından hiçbi müdahaleye geek olmadığı için çıkış kümesi SIFIR olaak işleni (ZZ). Eğe hatanın aynı duumu için hatada değişim olmazsa, hata değişimini pozitife zolayacak bi müdahale geeki. Yani böyle bi duum için çıkış kümesi Pozitif Küçük (PS) seçili. Tablo 1. BMD kual tablosu. e, de NB de NS de ZZ de PS de PB de NB e PB du PB du PS du PS du ZZ du NS e PB du PS du PS du ZZ du NS du ZZ e PS du PS du ZZ du NS du NS du PS e PS du ZZ du NS du NS du NB du PB e ZZ du NS du NS du NB du NB du Hata ve hatadaki değişimin keskin değelei iki ayı bulanık kümede üyelik aldığından döt faklı duum değelendiileek bulanık çıkaım yapılmıştı. Bulanık çıkış için he duumun en küçük üyelik değeinin seçilmesi işlemi Mamdani çıkaımı olaak bilini. He duumda elde edilen çıkış üyelik değei çıkış üyelik kümesini o noktadan kese. Yani bu değe tekil çıkış kümesinin ağılık katsayısı olup, denetimin hehangi bi anında duulaştıılmış çıkış n=4 duum için bu ağılıklaın otalaması olaak; Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

8 n du(k) * du (k) k 1 DU (11) n k 1 du (k) konumunun 1 olması üst anahtaın (S1, S3, S5) iletimde olduğunu, sıfı (0) olması da alt anahtaın (S2, S4, S6) iletimde olduğunu göstemektedi. Belilenen bölge (n) olmak üzee, anahtalama vektöleinin uygulama süelei; bağıntısı kullanılmıştı SVPWM Eviici T 1 3T V z V dc ef n sin 3 (12) Roto konumu ve akımlaı algılandığında, hız ve momentte yapılacak olan denetimin yönüne göe efeans geilimin bulunması geeken bölge belileni. Uygun geilim anahtalama vektölei, belilenen anahtalama süesince uygulanı. Şekil 11 de şebeke taafı maliyetin düşülmesi amacıyla tistöleden oluştuulmuş, oto taafı ise IGBT eviici içeen iki yönlü bi çeviici modeli ve Şekil 12 de bu eviicinin anahtalama bölgeleine göe geilim vektölei gösteilmişti. T 2 3 Tz Vef ( n 1) sin V dc 3 T T T T 0 z 1 2 (13) (14) bağıntılaıyla hesaplanı. Buada; anahtalama süeleinin hesaplanmasında Vef etkili bi paamete olup BMD ile güncellenmektedi. Eviici doğu geilim giiş değei Vdc olmak üzee; akım, geilim ve hız için yapılan ölçümlein hehangi bi adımında(k), eviici çıkışında olması geeken uzay vektö geilimi değişimi; Vef. DU. Vdc (15) Vef ( k) Vef ( k 1) Vef (16) Şekil 11. Roto taafında iki yönlü çeviici açık modeli. biçiminde BMD çıkışıyla güncellenmiş olup, öneilen BMD nin etki katsayısıdı. Bu değe [0.1,1.0] aalığındadı. Eviicideki IGBT anahtalaın iletim süelei; anahtalama bölgesi ve Vef e göe belilendiğinden, BMD bu süelein tespitinde doğudan etkili olmaktadı. 1. anahtalama bölgesindeki iletim süelei önek olaak Şekil 13 de gösteilmişti. Geleneksel uygulamalada Vdc Vef _ max kabul edili. 3 Şekil 12. Eviici anahtalama bölgelei ve geilim vektölei Vn (S1 S2 S3). T 1 ve T 2 ilgili geilim vektöleinin uygulanma süelei olup T z, anahtalama peiyodunun yaısıdı. V0(000) ve V7(111) vektölei oto sagı uçlaını kısa deve eden anahtalama vektöleidi. Anahta Şekil 13. Biinci bölgede SVPWM eviici V 1 ve V 2 geilim vektölei için T 1 ve T 2 anahtalama süelei. Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

9 2 sf t t 2T z ( k 1) ( k) s (17) SVPWM eviicinin çıkış geilimi fekansı, otoda indüklenen geilimlein fekansı olup, bu değe kayma ve stato besleme fekansı ile doğu oantılıdı. (17) bağıntı takımında oto alanı konum değişimi kayma fekansına bağlı olaak ifade edilmişti. 3. SONUÇLAR Şekil 14. Sistemin senkonüstü hız süüşünde biim basamak ve ampa hız fonksiyonlaına BMD li cevabı. Senkonaltı ve senkonüstü hız denetiminde süülen yük momentinin etkisi önemli olduğundan, benzetim modelinde bu duum göz önüne alınmıştı. Benzetim modelinde 380V, 50Hz, 3kW 2çift kutuplu bilezikli bi asenkon moto paametelei kullanılmıştı Pozitif Sabit Yük Momenti Altında Değişken Hız Denetimi Sisteme motoa sabit pozitif yük momenti altında bilezikle kısa deve iken yol veilmiş ve uygulamanın 2. saniyesinde bilezikle üzeinden bulanık mantık tabanlı geilim enjeksiyonu denetimine başlanmıştı. Faklı zamanlada değişik efeans hızla veileek hız denetimi yapılmıştı. İstenen hıza ulaşmak için bilezikleden uygulanacak geilimin etkin değei eviici DC besleme hattındaki geilime (Vdc) bağlı olaak bulanık mantık tabanlı denetleyici taafından belilenmişti. Kayma fekansı, öneklenen oto açısal hızından elde edilmişti. Sistemin biim basamak ve ampa efeans hız giişine göe üetilen moment ve geçek hız değişimlei Şekil 14 de gösteilmişti. Bu yöntemle senkonüstü hızlada denetiminin mümkün olduğu göülmektedi. Roto devesine güç enjeksiyonu sıasında oluşan hızlandıma moment genliği azaltılmış ve dabe oluşum süesi kısaltılmıştı. Ancak, tam bi sonuç, efeans hız isteminin ampa ya da üstel fonksiyonlala sağlandığı göülmektedi. Şekil 15 de sistemin senkonüstü hız geçişinde kayma açısal konum değişimi veilmişti. SVPWM eviicin anahtalama vektöleinin son deece uygun seçildiği ve oto döne alanının düzgün yönlendiildiği buadan göülmektedi. Senkonüstü hızlada kayma negatifti. Şekil 15. Senkonüstü hız geçişinde kayma açısal konum değişimi Negatif Yük Momenti Altında Değişken Hız Denetimi Senkon altı moto bölgesinde moto miline negatif moment uygulanması duumunda moto mekanik olaak hızlanmaya zolanmaktadı. Şekil 16 da veilen benzetim çalışmasında sistemin mevcut hızını kouması istenise bu çalışma duumunda da otodan dışaı güç aktıılı. Ancak mekanik güç giişi sistemi hızlandımakta kullanılısa, sistem yeni efeans hız değeine bulanık mantık denetleyici taafından getiili. Bu yeni efeans değe senkonüstü hız bölgesi ise otodan yapılacak güç takviyesi daha da atacaktı. Negatif yük momenti giişi senkonüstüne süüş gücünde ise, bu duumda bilezikli asenkon moto çift çıkışlı jeneatö gibi davanacak ve oto sagılaından da dışaı güç veecekti. Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

10 aktatılabilmektedi. Sistem milindeki yük momenti pozitif yönde değişiken, geeken güç bilezikle üzeinden destekleniken, negatif yöndeki yük atışlaında, sistemi senkonaltı bölgede efeansta tutmak için, bilezikle üzeinden dış otama eneji akışı sağlanı. Mekanik fenleme sistemleine ihtiyaç kalmadan, faydalı bi fenleme sağlanmış olu. Şekil 16. Negatif yük momenti altında değişken hız denetimi ve moment tepkesi. Negatif yük momenti altında denetleyici senkon üstü hızlada daha iyi sonuç vemesine ağmen, denetleyici deveye gidiğinde negatif yüke kaşılık sistem yavaşlatılmak istendiği için tes yönlü moment dabesi genliği iki kat atmıştı. Pozitif yönlü genlik değişmemişti. Roto sagılaına uygulanan geilim genliği düşük hızlaa inmek için yetesiz kalmıştı. Çünkü negatif yük momenti sistemi zaten hızlandımaya çalışmaktadı. Bununla bilikte sistemde efeans hız istemi ampa ya da üstel fonksiyonla yapılısa, tehlikeli momentle tamamen denetleyici taafından otadan kaldıılmaktadı. Eviicinin doğu geilim besleme değeini atımak böyle bi duum için geçici bi çözümdü. Şekil 17. Denetimsiz modelde yük değişime kaşı hız ve akım cevabı-bilezikle kısa deve Değişken Yük Momenti Altında Sabit Hız Denetimi Sistemle he zaman sabit yükle altında çalışmadığından beklenmedik ya da bilinçli yük atışlaında, denetleyicileden, sistemi efeans hızda tutması bekleni. Bu çalışmada öneilen yöntemle hız efeansta tutuluken, uygulanan yük momentinin yönüne ve genliğine göe otodan besleme kaynağına, besleme kaynağından da otoa güç akışı da denetlenebilmektedi. Yapılan benzetim çalışmasında yük momenti pozitif ve negatif faklı değelede biim basamak olaak uygulanıken hız 1400dev/d da sabit tutulmaya çalışılmıştı. Denetimsiz model (bilezikle kısa deve) Şekil 17 de, bulanık mantık denetimli model Şekil 18 de gösteilmişti. Denetimsiz modelde, atan negatif yük momentlei asenkon makineyi senkon üstü çalışma duumuna süüklemişti. Denetimli modelde ise moto halen senkon altı bölgede olup oto sagılaından dışaı güç Şekil 18. Bulanık mantık denetleyici modelde oto devesine güç akışı ile yük değişimleine kaşı sabit hız denetimi. Geçekleşen dinamik olayla zamansal olaak, kaşılaştıılabilmek için benzetim sonuçlaı sunuluken, akım, yük moment, üetilen moment, efeans hız ve geçek hız değişimi, doğu bi değelendime açısından tek bi gafikte veilmişti. Şekil 18 de ani yük değişimleine kaşı, öneilen denetleyici model, sistemi efeans hızda tutaken, üetilen momentte tehlikeli dabelee de neden olmamıştı. Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

11 4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER Öneilen bu çalışma hızlı bi sayısal işaet işleyici ile geçekleştiildiğinde, oto akımlaı doğudan öneklenebildiği için moto paameteleinden bağımsız bulanık mantık tabanlı bi denetim geçekleştiilebili. Vektö tabanlı moment denetim yöntemleinde özellikle uzun süeli çalışmaya bağlı olaak değişen moto paameteleinin kestiimi ve güncellenmesi önemli olduğundan sistem başaımını da oldukça etkilenmektedi. Aynı zamanda, boşta çalışma duumu ya da senkon hız yakınlaında oto akımlaı son deece düzensiz olduğundan oto akımlaı üzeinden yapılacak denetimlede geleneksel denetleyici sistem başaımlaı azalmaktadı. Son zamanlada yenilenebili eneji kaynaklaının vazgeçilmez bi unsuu olan üzgâ santalleinde bilezikli-otou sagılı asenkon moto kullanılması duumunda, bu santallede düzensiz üzga gücü giişlei için, bilezikle üzeinden oto gücü enjeksiyonu yapılaak sabit fekanslı sabit çıkış gücü elde edilebili. Fosil yakıtlaın he gün atan sakıncalaıyla bilikte azalan ezevlei, hibid motolu aaçlaı kaçınılmaz kılmaktadı. Bu tü aaçlada, elektik motou olaak genellikle fıçasız doğu akım motou tecih edilmekle bilikte, bilezikli asenkon motola da oto kapısından güç alış veişinin mümkün olması ve kendiliğinden uyatımla eneji üetebilmesi nedeniyle tecih edilebili. Bu duumda mekanik fen sistemleindeki sağlıksız etkile, bakım ve onaım geekliliği tamamen ya da kısmen otadan kaldıılabili. Sistem fenleme duumundayken batayalaına güç kazanıp, ihtiyaç olduğunda sıvı yakıtlı motoa destek olaak mekanik güç üetebili. Özellikle oto devesine güç enjeksiyonu anında meydana gelen denetimli anlık yüksek momentle, aacın zolanmalı bi çalışma duumundan kutulmasına yadımcı olacaktı. Bu sayede yakıt tasaufu ve pefomans atışı sağlanabili. 5. KAYNAKLAR Akpına, E., Tahan, R.E. and Nguyen, A.D Modelling and analysis of closed-loop slip enegy ecovey ınduction moto dive using a lineaization technique, IEEE Tans. Enegy Convesion. 8 (4), Baghzouz,Y. and Tan, O.T Optimal efficiency speed contol of induction motos by vaiable oto impedance, IEEE tans. Enegy convesion. 4 (2), Boges Da Silva, L.E., Nakashima, K. and Toes, L Impoving pefomance of slip ecovey dive:an appoach using fuzzy techniques. IEEE industy App. Society, Annual meeting Datta, R. and Ranganathan, V.T A simple position sensoless algoithm fo oto-side fieldoiented contol of wound-oto induction machine, IEEE tans. Industial electonics. 48 (4) Fengxiang, W., Chengwu, L. and Xu, L. Z A chopping and doubly-fed adjustable speed system without bi-diectional convete IEEE Poc. industy applications confeencepittsbugh PA, IAS, Oct (4), Filho, R., Sanchez E. and Amando, V Contol of Wound-Roto Induction Machine IEEE Poc. Intenational confeence on powe electonics and dive systems, May Singapoe, PEDS 97. (1), Kesle, S Bilezikli asenkon makinelein bileziklei üzeinden bulanık mantık tabanlı hız denetiminin TMS320F2812 DSP ile geçekleştiilmesi, Doktoa Tezi, 189 s. KTU., Fen Bilimlei Enstitüsü, Tabzon. Kesle, S., Akpına, S. ve Atlaş, İ. H A Fuzzy logic based speed contol system fo the wound-oto thee-phase ınduction motos Intenational Confeence on Electical and Electonics Engineeing, Aalık 1999, Busa, Bildiile Kitabı. Cilt 1, Kim, Y.H., Pak, K.S. and Jeong, Y.S Compaison of flywhellsystems fo hamonic compansation based on wound/squiel-cage oto type ınduction motos, Electic Powe Systems Reseach. 64, Kishnamachai, B. and Czakowski, D Bidiectional buck-boost convete with vaiable output voltage IEEE Poc. Intenational Symposium on Cicuits and Systems May 1998, Monteey CA, ISCAS 98. Vol 6, Podda, G. and Ranganathan, V.T Sensoless field-oiented contol fo double ınvete fed woundoto ınduction moto dive, IEEE Tans. Industial Electonics. 51 (5), Tang, Y. and Xu, L Vecto contol and fuzzy logic contol of doubly fed vaiable speed dives with DSP implemantation. IEEE Tans. Enegy Convesion. 10 (4), Mühendislik Bilimlei Degisi (1) Jounal of Engineeing Sciences (1) 13-23

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr.

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr. Düşük Güçlü Uygulamala için Konvansiyonel Senkon Geneatöle ile Süekli Mıknatıslı Senkon Geneatölein Kaşılaştıılması Compaison of Conventional Synchonous Geneatos and emanent Magnet Synchonous Geneatos

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI A.Teciyanlı*, O.Uçak*, T.Kılınç*, R.Çına, İ.Özkan *TÜBİTAK-UZAY ODTÜ/ANKARA, BURULAŞ, Nilüfe/BURSA alpe.teciyanli@uzay.tubitak.gov.t

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSAÖRLÜ MOORUN ORK KONROLU Mehmet BEKLERGÜL1,Mua ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 1,2,3E.Ü. Elektik-Elektonik Mühendiliği Bölümü, 35100, Bonova-İZMİR 1mekle@onova.ege.edu.t

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application Polteknk Degs Jounal of Polytechnc Clt:11 Sayı: s.19-198, 008 Vol: 11 No: pp.19-198, 008 Mats Konvete Uygulaması İsmal COŞKUN, Al SAYGIN, Mah DURSUN ÖZET Mats konvetele anahtalama topolojsndek gelşmelee

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT 3 FA İEME n Çok azlı sistemle, geilimleinin aasında az akı bulunan iki veya daha azla tek azlı sistemin bileştiilmiş halidi ve bu işlem simetik bi şekilde yapılı. n ek azlı sistemlede güç dalgalı olduğu

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı:

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı: AC Makinalaın amatüünde endüklenen geilim heabı: E m f N temel fmülünü bi iletken için uygulaken N / laak düşünülü ve he hamnik için ayı ayı heaplanı: E nm /iletken f n n lup, buadaki n. hamnik fekanı

Detaylı

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Araştırma Makalesi Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (05) 6-7 Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Ahmet NUR *, Zeki

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS TÜREV KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Tüev... Sağdan Ve Soldan Tüev... Tüev Alma Kuallaı...7 f n () in Tüevi... Tigonometik Fonksionlaın Tüevi... 6 Bileşke Fonksionun Tüevi... Logaitma

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

ELEKTRONiK DEVRELERDE DOGRUSAL OLMAYAN DİRENÇLERİN ETKİLERİNİN NÜMERiK VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ELEKTRONiK DEVRELERDE DOGRUSAL OLMAYAN DİRENÇLERİN ETKİLERİNİN NÜMERiK VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi Cilt, Say (Temmuz 00) Elektonik Develede Doğusal Olmayan Diençlein Etkileinin Nümeik ve Deneysel Olaak incelenmesi MTük, Fiket Ata ELEKTRONiK DEVRELERDE DOGRUSAL OLMAYAN

Detaylı

Üç Fazlı Asenkron Motor İçin Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu Kullanan Yapay Sinir Ağı Temelli Adaptif Hız Kontrol Sistemi Tasarımı

Üç Fazlı Asenkron Motor İçin Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu Kullanan Yapay Sinir Ağı Temelli Adaptif Hız Kontrol Sistemi Tasarımı KSU Mühendislik Bilimlei Degisi, 19(3), 016 4 KSU. Jounal of Engineeing Sciences, 19(3), 016 Üç Fazlı Asenkon Moto İçin Uzay Vektö Dabe Genişlik Modülasyonu Kullanan Yapay Sini Ağı Temelli Adaptif Hız

Detaylı

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet)

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet) Oman Endüsti Mühendisliği ölümü TESİS PLNLM asınav 14.11.2016 15:00 Öğenci No: İmza dı Soyadı: SORU 1. ltenatif işletme büyüklükleinin optimum kapasiteye göe aşıı veya eksik olmasının işletme açısından

Detaylı

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ Uludağ Ünivesitesi Mühendislik Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 9, Sayı, 004 ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ M Tahi ALTINBALIK Yılmaz ÇAN

Detaylı

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D.

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D. KOU 5 VSL ÇK SS Çözüle. S 5- ÇÖÜL 5. çısal oentu kounduğu için eşit zaan aalıklaında eşit açı taala. L v CVP: C liptik öüngede dönen udua etki eden çeki kuvveti h z vektöüne dik de ildi. Bundan dola çeki

Detaylı

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye Eğisel haekee çok sık kullanılan anımladan bii de yöünge değişkenleini içei. Bunla, haekein he bi anı için ele alınan bii yöüngeye eğe, diğei ona dik iki koodina eksenidi. Eğisel haekein doğal bi anımıdıla

Detaylı

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Doç.D. Suat ŞAHİNLE Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Olasılık: Eşit saşla meydaa gele tae olayda A taesi A olayı olsu. Bu duumda A olayıı meydaa gelme olasılığı;

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

YUMUŞAK ANAHTARLAMALI DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN İNCELENMESİ

YUMUŞAK ANAHTARLAMALI DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN İNCELENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YUMUŞAK ANAHTARLAMALI DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN İNCELENMESİ Elektik Mühendisi Nihan ALTINTAŞ FBE Elektik Mühendisliği Anabilim Dalı Elektik Makinalaı ve

Detaylı

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ ÖÜM 6. MANEVRA 6.. GĐRĐŞ üm deniz aaçlaı için temel dizayn geekleinden biisi yeteli manea kabiliyetine sahip olmaktı. Manea kabiliyeti temel olaak geminin istenen bi yönde kontollü şekilde yön değiştiebilmesini

Detaylı

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT SAÜ Fen Bilimlei Degisi, 3 Cilt, Say, s 344, 2009 Sebest Uyatml Bi De Motoun P A DJL Hz Denetimi Ve Kesi Deeceli Denetleyicilein Pefomans Analizi O Atm SERBEST UYARTIMII BİR DC MOTORUN PIDJL Hiz DENETiM

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Uludağ Ünivesitesi Müendislik-Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Ş. Meli AKYOL Musin KILIÇ Özet: Südüülebili

Detaylı

ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ

ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ Güel Şefkat, İahim Yükel, Meut Şeniin U.Ü. Mühendilik-Mimalık Fakültei, Göükle / BURSA ÖZET Kağıt, kumaş, ac, platik ii şeit halindeki malzemelein, ulo olaak endütiyel

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ Iı Bilimi ve Tekniği Degii,,, -, J. of Themal Science and Technology TIBTD Pinted in Tukey ISSN - GÖVD BORULU ISI DĞİŞTİRİİLİ RA ULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTMİNİN NRJİ V SRJİ ANALİZİ Ahmet ABUL, Önde IZILAN,

Detaylı

Gövde Dışında Yerleştirilmiş Bobin Đle Asenkron Motor Hızının Ölçülmesi

Gövde Dışında Yerleştirilmiş Bobin Đle Asenkron Motor Hızının Ölçülmesi Gövde Dışında Yeleştiilmiş Bobin Đle Aenkon Moto Hızının Ölçülmei H. Bülent Etan Ozan Keyan 1,3 Bilgiaya Mühendiliği Bölümü, Yazılım Üniveitei, Ankaa 2 Enomatik Entitüü, Enomatik Üniveitei, Ankaa e-pota:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ * ERBAŞ, M.K., GÜÇLÜ, M., ZORBA, E., İlköğetim 8. Sınıf Öğencileinin Anne-Baba Tutumlaının, Psikomoto Becei Düzeyleine Etkisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 2012, X (4) 131-138 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE BULANIK-NÖRAL KONTROLÖR EĞİTİMİ VE BENZETİM ÖRNEKLERİ

PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE BULANIK-NÖRAL KONTROLÖR EĞİTİMİ VE BENZETİM ÖRNEKLERİ PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE BULANIK-NÖRAL KONTROLÖR EĞİTİMİ VE BENZETİM ÖRNEKLERİ Cihan KARAKUZU Elektonik ve Habeleşme Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Kocaeli Ünivesitesi, 4040, İzmit, Kocaeli

Detaylı

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması Evensel kuvvet - haeket eşitliklei ve güneş sistemi uygulaması 1. GİRİŞ Ahmet YALÇIN A-Ge Müdüü ESER Taahhüt ve Sanayi A.Ş. Tuan Güneş Bulvaı Cezayi Caddesi 718. Sokak No: 14 Çankaya, Ankaa E-posta: ayalcin@ese.com

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER BÖLÜM 4 A.A. MOTOR SÜRÜCÜLERİ 4.1.ALTERNATİF AKIM MOTORLARININ DENETİMİ Alternatif akım motorlarının, özellikle sincap kafesli ve bilezikli asenkron motorların endüstriyel uygulamalarda kullanımı son yıllarda

Detaylı

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. De. J. Fac. Eng. Ach. Gazi Univ. Cilt 8, No 4, 33-44, 003 Vol 8, No 4, 33-44, 003 ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alanın Meydana Gelişi Stator sargılarına üç fazlı alternatif gerilim uygulandığında uygulanan gerilimin frekansı ile

Detaylı

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ Ahmet TÜRER*, Hüseyin KAYA* *Ota Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankaa ÖZET Köpülein yapısal duumu hakkındaki değelendimele

Detaylı

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org.

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org. DNS temellei ve sunucusu Devim GÜNDÜZ TR.NET devim@ope.metu.edu.t http://semine.linux.og.t http://belgele.linux.og.t Giiş Bu seminede, aşağıdaki konula anlatılacaktı: DNS Nedi? DNS Yapısı nasıldı? Ne zaman

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q PROBLEM SET I - 4 11 KASIM 009 Sou 1 (Besanko ve Baeutigam, s. 56 (00)): Aşa¼g daki gibi bi üetim fonksiyonu veilsin: = 50 p ML + M + L a - Bu üetim fonksiyonunun ölçe¼ge göe getiisini bulunuz. He iki

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electonic Lettes on Science & Engineeing () (5) Available online at www.e-lse.og Vibation On Gas Beaings Davut Edem Şahin a, Nizami Aktük b a Eciyes Univesity, Faculty of Engineeing, Depatment of Mechanical

Detaylı

Elektro Akustik Gitar

Elektro Akustik Gitar Elekto Akustik Gita GA3R GA3RVS GAC1M GAC1RVS GAPX1000 GAPX1000MB GAPX1000PW GAPX500II GAPX500IIBL GAPX500IIDRB GAPX500IIOBB GAPX500IIRM GAPX500IIVW GCPX1000 GCPX1000UM GCPX500II GCPX500IIBL GCPX500IIOVS

Detaylı

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI HIZININ TESPİTİ Doç. D.. Ail YÜKSELEN Temmuz 997 SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI

Detaylı

BTZ Kara Deliği ve Grafen

BTZ Kara Deliği ve Grafen BTZ Kaa Deliği ve Gafen Ankaa YEF Günlei 015 1-14 Şubat 015, ODTÜ Ümit Etem ve B. S. Kandemi BTZ Kaa Deliği Gafen ve Eği Uzay-zamanla Beltami Tompeti ve Diac Hamiltonyeni Eneji Değelei ve Gafen Paametelei

Detaylı

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN KONTROL YÖNTEMLERİ ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN KONTROL YÖNTEMLERİ ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN KONTROL YÖNTEMLERİ ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI Elektik Mühendisi SELİN ÖZÇIRA FBE Elektik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir.

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir. KUTUPSAL KOORDİNATLAR (POLAR Düzlemde seçilen bi O başlangıç noktası ve bi yaı doğudan oluşan sistemdi. açılaa bölünmüş kutupsal ızgaa sisteminde gösteiniz. Not: Kolaylık olması açısından Katezyen Koodinat

Detaylı

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dinamik Ders Notu

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dinamik Ders Notu 16 Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dinamik Des Notu Pof. D. Halit KARABULUT 1.1.16 GİRİŞ Dinamik cisimlein kuvvet altında davanışlaını inceleyen bi bilim dalıdı. Kinematik ve kinetik konulaını kapsamaktadı.

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN KANAT AÇILARININ YAPAY SİNİR AĞI TABANLI DENETİMİ

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN KANAT AÇILARININ YAPAY SİNİR AĞI TABANLI DENETİMİ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN KANAT AÇILARININ YAPAY SİNİR AĞI TABANLI DENETİMİ Zafer ÖZER A. Serdar YILMAZ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü zaferozer@ksu.edu.tr ABSTRACT Bu

Detaylı

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi Latex 3000 Yazıcı seisi Kuulum Yeini Hazılama Denetim Listesi Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P. 2 Yasal bildiimle Bu belgede ye alan bilgile önceden habe veilmeksizin değiştiilebili. HP üün

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org Eleconic Lees on Science & Engineeing 5 9 Available online a www.e-lse.og adial Change Of oos Wih Acive Balancing ings Davu Edem ŞAHİN a*, İbahim UZAY b a Bozok Univesiy, Fen Bilimlei Ensiüsü, 66, Yozga,

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 14- Des 6 Gauss Kanunu D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kaynakla: -Fizik. Cilt (SWAY) -Fiziğin Temellei.Kitap (HALLIDAY & SNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt ) (SAS ve ZMANSKY) http://fizk14.aovgun.com www.aovgun.com

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya

Detaylı

1. MİLLİKAN YAĞ DAMLASI DENEYİ

1. MİLLİKAN YAĞ DAMLASI DENEYİ . MİLLİKAN YAĞ DAMLASI DENEYİ Amaç Bu denede, Ye çekiminin etkisinde ve düzgün bi elektik alan içeisinde bulunan üklü bi ağ damlasının haeketi inceleneek elektonun ükünün ölçülmesi; Yağ damlalaının ükleinin

Detaylı

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04 İNÖNÜ ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. 26 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 26-04. AMAÇ: Üç-faz sincap kafesli asenkron

Detaylı