FOÇA BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOÇA BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 FOÇA BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

2 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Misyonumuz: Foça Belediyesi sınırları içersinde yaşayan halkımıza, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun,yönetmelik ve mevzuatların yüklediği görevler çerçevesinde, ekonomik sosyal ve kültür şartlara bağlı olarak halkımızın her türlü ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli, adil bir biçimde karşılayarak hayatı kolaylaştırmak ve mevcut imkanlarla hizmet sunmaktadır. Vizyonumuz: Kaliteli bir hizmet için ;iyi yetişmiş yeterli sayıda personelle verimliliği esas alarak sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personelin eğitim düzeyini artırarak öncü ve örnek hizmetler sunmak için çalışan,imkanlarını hizmete dönüştürürken insanın ihtiyacı olan tüm hizmetleri sorumluluk alanında bilen seçkin kurum olmak. Personel Durumu: Belediyemiz 2012 yılı içinde 47 memur, 83 kadrolu işçi, 3 geçici işçi, 5 özürlü işçi, 3 eski hükümlü işçi,1 Kısmi Zamanlı sözleşmeli Avukat ile çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Sunulan Hizmetler : Yazı İşleri Müdürlüğü nün; Kamu Kurum veya Kuruluşlarının Vatandaşlar veya Kanuni Temsilcilerinin Belediye Başkanlığımızla ilgili taleplerinin ilk ulaştığı birim olması sebebiyle; Evrakların giriş, değerlendirme, kayıt ve havale işlemleri yapılmıştır. İlgilisine teslim edilerek, evrak genel çıkış, kayıt, posta yazışma iş ve işlemleri yapılarak, Başkanlığın tüm birimlerine (iç-dış), evrak akışı sağlanmıştır. Belediye Başkanlığımıza ulaştığı andan itibaren her evrakın, numarasının belgelendiği iş ve işlemlerinin belli bir sistem içinde yürütülmesi sağlanmıştır. Başbakanlık tarafından yayınlanan Resmi gazete düzenli olarak takip edilmiş; Belediye Başkanlığımızı ilgilendiren Genelge, Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğler günlük olarak çıkarılmasına, uygun görülenlerin ilgili birimlere iletilmesi ve dosyalanmasına özen gösterilmiştir. Tüm yazışmalar yapılıp, dosyalanmıştır. Belediye Başkanlığımıza gelen fakslar tasnif edilerek, ilgilisine ulaştırılarak, acil ve süreli evraklar yine faks ile gideceği yere gönderilmiştir. Belediyemiz birimlerinde görev yapmakta olan memur ve işçi personelin tüm özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütülmüştür. Belediyemiz memur personelin sicil raporlarını tanzim edilmiştir. Lise ve yüksek okul öğrencilerine Belediyemizde staj yapma olanağı sağlanmıştır. 1

3 Belediye Başkanlığımız tarafından İlan Tahtasına asılmak suretiyle duyurulması istenen İlanların; duyurulması ve tutanaklarının ilgili kuruma gönderilmesi sağlanmıştır. Resmi Kurumlarla yapılan süreli evraklarla ilgili takip ve işlemlerde yasal sürelerin geçmeden bilgi akışının sağlanmasına özen gösterilmiştir. İhale dosyaları hazırlanarak Komisyonlara sunulmuştur. Belediye Meclis Çalışmaları : Belediye Meclisi; 5393 sayılı yasanın 17. maddesine göre seçilen 15 adet Meclis Üyemiz ile birlikte aynı yasanın 20. maddesi gereği her ayın ilk haftasında toplanması sağlanarak, 2012 yılı içinde 17 defa Meclis oturumu yapılmıştır. Tutanaklar yazılmıştır. Meclis toplantılarının gündem maddeleri en az 3 gün önce Meclis Üyelerine tebliğ edilmiştir. Bu toplantılarda Belediye Meclisimiz 182 adet karar almıştır. Alınan kararlar Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkarılmış, Meclis Karar defterine yazılmış, ilgili birimlere ve Kurumlara dağıtımı yapılmıştır. Belediye Encümen Çalışmaları : Belediye Encümeni; Belediye Başkanı ve 5393 sayılı yasanın 33. maddesi gereği seçilen 2 adet Encümen Üyesi, Yazı İşleri Müdürü ve Mali Hizmetler Müdüründen oluşan Encümen Üyeleri ile birlikte haftada birden az olmamak üzere belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere 2012 yılında 53 defa toplanmış, 182 adet karar almıştır. Alınan kararlar Encümen karar defterine yazılmış, ilgili birimlere, kişilere ve Kurumlara tebliğ edilmiştir. Gelen - Giden Evrak : 2012 yılı içinde Yazı İşleri Müdürlüğüne 7635 adet gelen evrak kaydı, 3569 adet giden evrak kaydı yapılmıştır. Belediye Başkanlığımıza gelen dilekçe ve yazıların ilgili birimlere Müdürlüğümüzce sevki yapılmış ve birimler yazılara süresi içinde cevap verilmiştir. Bilgi Edinme : 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkının kullanımıyla ilgili 2012 yılında 20 bilgi edinme başvurusu yapılmış ve hepsi olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanmıştır. Bimer : Başbakanlık BİMER başvuruları her gün düzenli olarak izlenilmekte ve uygulamaların aksatılmadan yürütülmesi sağlanmaktadır.2012 yılında 39 kişi istekte bulunmuş ve başvurular belirtilen süre içinde cevaplandırılmıştır. Evlendirme İşlemleri: 2012 yılı içersinde 193 adet evlenme müracaatı yapılmış olup bu müracaatlardan 45 adedine evlenme izin belgesi verilmiştir.148 adedinin nikah akitleri gerçekleşmiş olup 148 adet Uluslararası aile cüzdanı verilmiştir. Nikah akitleri gerçekleştirilenlerin işlemleri, İlçe Nüfus Müdürlüğü ne Evlenme Bildirimleri gönderilerek tamamlanmıştır. 2

4 Komisyonlarda ve Birliklerde görev yapan Meclis Üyelerimiz; Meclis Başkan Vekilleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyon Üyeleri Ayla AKSOY Serkan KAPLAN İlke KURUL Cenk BAKIRLI Ercan YÜKSEKTEPE Encümen Üyeleri Recep AYDIN A.Haydar ÇELEBİ Ali ÇELİK İlke KURUL Denetim Komisyonu A.Haydar ÇELEBİ Serkan KAPLAN Özgür ULU Serdar ÖZTÜRK Ali ÇELİK Plan ve Bütçe Komisyonu Serdar ÖZTÜRK İlke KURUL A.Haydar ÇELEBİ Cenk BAKIRLI Semiha KÜÇÜKKAYA İmar Komisyonu Esen ÇEŞMECİ Ayla AKSOY Özgür ULU Cenk BAKIRLI Ceyhun ÇETİN Tarım Komisyonu Serdar ÖZTÜRK Orhan BORA Esen ÇEŞMECİ Serkan KAPLAN Ceyhun ÇETİN Tarihi Kentler Birliği Osman YURTSEVEN (Asil) Ayla AKSOY (Yedek) Kıyı Ege Belediyeler Birliği Orhan BORA (Asil) Ercan YÜKSEKTEPE (Asil) Serdar ÖZTÜRK (Yedek) Özgür ULU (Yedek) Ege Belediyeler Birliği Cenk BAKIRLI (Asil) Recep AYDIN (Yedek) Bakırçay Belediyeler Birliği İlke KURUL,Esen ÇEŞMECİ (Asil) Orhan BORA,Özgür ULU (Yedek) İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği Özgür ULU,A.Haydar ÇELEBİ,Ayla AKSOY(Asil) Recep AYDIN,Cenk BAKIRLI (Yedek) Turizm ve Esnaf Komisyonu A.Haydar ÇELEBİ Recep AYDIN Serkan KAPLAN Ayla AKSOY Ali ÇELİK Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeleri İlke KURUL Ayla AKSOY Serkan KAPLAN Serdar ÖZTÜRK Semiha KÜÇÜKKAYA 3

5 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir ve Gider servisinde 1 Mali Hizmetler Müdür Vekili, 1 Şef, 2 Muhasebeci, 4 Tahsildar, 2 Memur, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 5 Büro İşçisi olmak üzere toplam 16 personel ile hizmet vermiştir YILI GELİR VE GİDERLERİ: Muhasebe Servisimizce tarihleri arasında Belediyemizce yapılan iş ve işlemlerle ilgili gelir-gider durumumuz aşağıda gösterilmiştir. Bütçe Tahmini: Kesinleşen Bütçe: GİDER: ,00 Bütçe , ,75 İş-Kur TOPLAM ,75 GELİR: ,00 Bütçe , ,75 İş-Kur TOPLAM ,75 olarak kesinleşmiş olup 2012 yılı içinde yapılan bütçe sonuçları ise aşağıdaki listemize çıkarılmıştır YILI BÜTÇE GİDER SONUÇLARI: GİDER (Yılı için yapılan Ödemeler) Personel Giderleri ,99 02 Sosyal Güvenlik Kurumları ,65 03 Mal ve Hizmet Alımları ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler ,25 06 Sermaye Giderleri ,28 TOPLAM ,17 GELİR Vergi Gelirleri ,01 03 Teşebbüs ve Mül ,23 04 Bağış ve Yardımlar ,87 05 Diğer Gelirler ,66 06 Sermaye Gelirleri ,00 TOPLAM ,77 4

6 2012 yılı sonuna kadar tüm muhasebe kayıtlarımız gelir ve gider olarak bilgisayara yüklenmiş ve programlarımız günü gününe işlenerek yıl sonu hesapları alınmıştır. Tüm defter, cetvel, bordro ve hesap dökümleri ile ödeme evraklarının tümünün bilgisayardan çıkışı sağlanmıştır yılı tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğumuz borç ödemelerimiz, 1- İller Bankası Borç Ödemeleri : ,87 2- İller Bankası Ortaklık payı : ,05. EMLAK SERVİSİMİZ Belediyemiz Emlak Servisinde 2012 yılında 4967 adet bina, arsa, arazi ve çevre temizlik beyannamesi kabul edilmiştir. Yeni mükellef kayıtlarımızla birlikte 2012 yılı sonunda mükellef sayımız adede ulaşmıştır yılı emlak vergisi tahakkuk ve tahsilat tutarları ile mevcut işyerlerinden ve şehir şebeke suyu mükellefiyeti olmayan konutlardan çevre temizlik vergisi olarak yapılan tahakkuk ve tahsilatı cetveli devirler dahil olmak üzere aşağıya çıkarılmıştır. Vergi Cinsi Tahakkuk Tahsilat Bina , ,98 Arsa , ,57 Arazi , ,90 Ç.T.V , , Toplam , ,01 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Foça Belediyesinin çalışmalarının basın,yayın araçları yardımıyla etkili bir şekilde duyurulup tanıtılmasını sağlamak, Üniversiteler,STK. lar,meslek odaları ve diğer kurum kuruluşlar ile işbirliği halinde halkın sosyal anlamda gelişmesine katkıda bulunacak projeler üretmek ve hayata geçirmek;ücretsiz meslek edindirme ve beceri kursları açarak sosyal destek vermek;yetişkinler, yaşlılar, engelliler,kadınlar,gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek geliştirmek,bu amaçla sosyal tesisler kurmak ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek. 5

7 SÜREKLİLİK ARZEDEN FAALİYETLER Belediyemizce alınan gazetelerin okunması,ilgili gazetelerde yer alan şikayet köşelerinde Foça ile ilgili haberler varsa;en kısa sürede başkanlık ve ilgili birimlere iletilmesi, Foça ile ilgili haberlerin takibi ve arşivlenmesi, Belediyemizde bulunan Aylık Basında Foça panomuzun çıkan haberlerle güncellenmesi Belediye Başkanlığımızın gündeminin ve programının takip edilerek,haberleştirilmesinin sağlanması, Etkinliklerde çekilen fotoğrafların CD ortamında arşivlenmesi, Belediyemizce yapılan faaliyetlerin duyurulması ve daha sonra haber haline getirilerek basına servislerinin yapılması.günlük ortalama haber sayısı 2 dir. Belediyemize ait (www.foca.bel.tr) internet sitemizin hazırlanarak işleyişinin sağlanması, Sitemize yaz ayları boyunca günlük giren kişi sayısı 332,kış aylarında ise 185 kişidir. İnternet yoluyla Foça nın tanıtımına da katkı sağlanmaktadır. Bir yıl boyunca belediyemize gelen maillerin başkanlık makamı ve ilgili birimlere iletilerek istek ve dileklerin takibinin yapılmasının sağlanması, Foça içindeki internet sitelerine bilgi akışının sağlanması, Basınla olan ilişkilerin yürütülmesinin sağlanması, Gelen basın mensuplarıyla ilgilenmek, çekim istendiğinde Foça yı birlikte gezerek istenilen yerlerde çekim yapılmasının sağlanması, Başkanlıkla ilgili resmi ve özel günlerdeki kutlama ve anma mesajlarının hazırlanıp basına servis edilmesi, Foça yı tanıtıcı cd lerin, kitapların, broşürlerin, takvimlerin hazırlanması, Yılbaşı, bayram, festival vb. kartlarının hazırlanması, Etkinliklerdeki afişlerin hazırlanması, Belediyemiz birimlerince; Foça Belediyesi Çocuk Evi, İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri nce vb. istenilen fotoğraf ve kamera çekiminin yapılması, İlçemizde Belediyemizin dışında gerçekleştirilen etkinliklerde Başkanlık Makamının da oluruyla etkinliklerin haberleştirilip, fotoğraf çekimlerinin yapılarak basına servis edilmesi, Gelen vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek, ilgili birimlere yönlendirilmesinin sağlanması. Foça ile ilgili; fotoğraf, broşür, afiş, kitap, bilgi vb. talep üzerine temin edilerek istek sahiplerine verilmesi, Belediyemize ait Çocuk Evi nin sömestre ve yıl sonunda velilere verilen, fotoğraf slayt cd lerinin hazırlanması ve çoğaltılması, Foça Belediyespor; Futbol, Basketbol ve Voleybol Takımlarının oynadığı maçların kamera çekiminin yapılması, Maç çekimlerinin görsel medyaya servisinin yapılması. İlçemizin tanıtımını yapmak,ilçede faaliyet gösteren turistik işletmeler ile yöreye has ürünler üreten esnafa destek vermek amacıyla, turizm fuarlarına iştirak edilmiştir Şubat 2012 Şubat Emitt Fuarı Haziran 2012 Yunanistan Midilli Türk Yunan Uluslararası Kültür Ve Turizm Fuarı Ekim 2012 Tarihleri arasında İtalya Torino kentinde Slowfood Fuarı Aralık Travel Turkey 2012 Fuarı. KURSLAR İlçemiz halkının sosyal yaşama uyum sağlamalarını, yaşam kalitelerini arttırmalarını sağlamak ve beceri edindirmek amacıyla kurslar açılmıştır.türk Halk Müziği,Türk Sanat 6

8 Müziği,Bağlama,Gitar,Tiyatro,Resim,Piyano,Plates,Dans ve ayrıca sportif amaçlı Basketbol, Voleybol,Futbol,Briç,Tekvando,Cimnastik kursları da düzenlenmiştir. ÖZEL GÜNLER-HAFTALAR-BAYRAMLAR 24 Ocak Uğur Mumcu yu Anma Programı,14 Şubat Sevgililer günü kutlamaları ve çam fidanı dağıtımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları kapsamında ilçemiz kadınlarına ücretsiz eğlence düzenlenmesi, 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Programı, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Kutlaması, 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlaması,7 Nisan Sağlık Haftası Kutlaması, 10 Nisan polis teşkilatı kuruluş günü kutlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlamaları, 24 Nisan Dünya Temizlik Günü Etkinliği,13 Mayıs Anneler günü Kutlamaları, 15 Mayıs Engelliler Günü Etkinliği, 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı ve Gençlik şöleni etkinliği, 7 Haziran Dünya Çevre Günü, 10 Haziran Dünya Sinema Günü Kutlamaları, 17 Haziran Babalar Günü Kutlamaları, 1Temmuz Kabotaj bayramı kutlamaları, 2 Temmuz Sivas olaylarını anma programı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ağustos Ramazan Bayramı Kutlamaları, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları, 11 Eylül Foça nın Kurtuluş Günü kutlamaları, 19 Eylül Gaziler Günü Kutlamaları, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü Kutlamaları, 29 Ekim Cumhuriyetimizin 89.yıl dönümü kutlamaları 10 Kasım Atatürk ün Ölümünün 74.Yıl Dönümü Anma Programı, Ekim Kurban Bayramı Kutlama Etkinlikleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlamaları, Aralık 2012 ye Merhaba Yeni Yıl Çocuk Eğlencesi, 27 Aralık Ataya Saygı Koşusu etkinliği, 31 Aralık belediye meydanı gece yılbaşı eğlencesi ve havai fişek gösterimi. SEMPOZYUM,KONFERANS,SEMİNER,PANEL,TOPLANTILAR 4 Ocak Türk Anneler Birliği İzmir Şubesi Foça tanıtımının yapılması.22 Şubat Halk toplantısı,16 Mart öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü (Adabelenliler) Yazar Mustafa Gazalcı Konferansı,18 Mart slowfood earth market onaylanma töreni,24 Mart Foça Belediyesi ve HAYAD işbirliği ile Belediye meydanında sokak hayvanları konulu bilgilendirme standı açılması,6 Nisan Ozan Hasan Hüseyin 85 Yaşında Anma Programı,13 Nisan GDO lu ürünler konulu panele konuşmacı olarak Tayfun Özkaya ve Ege Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı doktoru Işıl Ergin katıldılar.16 Nisan Turizm haftası etkinlikleri kapsamında 9 Eylül Üniversitesi İşbirliği ile Turizm paneli düzenlenmiştir.18 Nisan Kent Konseyi işbirliği ile Düşünce ve duyguların sağlığımız üzerindeki etkileri konulu panel.25 Nisan Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi işbirliği ile Kent Konseyleri toplantısı. 2 Haziran Foça Kitap Kulübü işbirliği ile II. Kitap şenliği,kitap dağıtımı ve paneli düzenlenmiştir.19 Haziran Halk Toplantısı.20 Haziran İzmir itfaiye daire başkanlığı işbirliği ile Prof. Dr.Atilla Ulu ve itfaiye daire başkanı Fuat Barandır ın konuşmacı olarak katıldığı Afet Bilinci konulu panel.27 Haziran-7 Temmuz Foça da Zeytin 2012 sempozyumu Eylül İstanbul Kültür Üniversiesi Mantık,matematik,bilim sempozyumu, 20 Eylül Kybele Teknesi bilgilendirme toplantısı,4 Ekim Balıkçılık Tanıtım Etkinliği,11 Ekim Esnaf Toplantısı,26 Kasım- ADD işbirliği ile Ümit Kocasakal paneli düzenlenmiştir. 7

9 SERGİLER 20 Nisan Ayşe İnceoğlu (Foça Bld. Resim Kursu Hocası) Foça Eski Resimler Sergisi (3 gün),18 Mayıs Atanur Doğan Workshop resim sergisi (3gün),21 Haziran Foça Bld. resim kursu resim sergisi açılışı, 28 Haziran Foça Bld. Takı kursu sergisi,30 Haziran Beşkapılar Kalesi resim galerisi açılışı,6 Temmuz Foça Belediyesi Y.Foça resim kursu sergisi açılışı,13 Temmuz Femin Art Kadın Sanatçılar Derneği işbirliği ile resim sergisi açılışı. TİYATRO-SİNEMA-GÖSTERİLER 27 Ocak Engelli vatandaşlarımıza ücretsiz film gösterimi Sümelanın Şifresi, 2 Mart Deniz Ticaret Odası işbirliği ile ücretsiz çocuk tiyatrosu,10 Nisan Foça Belediyesi Mavi Anka tiyatro gösterimi,18 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında belediye meydanında dans ve müzik gösterimi,havai fişek gösterimi 24 Nisan 23 Nisan çocuk şenliği kapsamında çocuk tiyatrosu gösterisi ve yazarlar kitaplarını imzalıyor kitap dağıtımı,6 Mayıs Belediye Meydanında Hıdrellez şenliği yapıldı.19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında belediye meydanında Gençlik Şöleni yapılması (Dans,müzik ve folklör gösterileri),23 Mayıs Foça Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okul öncesi şenliği düzenlenmiştir.25 Mayıs Foça Bld. Dans Kursu dans gösterimi,7 Temmuz Geleneksel Çakmaklı Pita Şenliği,14 Temmuz Beşkapılar kalesinde Foça Şiir Akşamı düzenlendi.16 Temmuz Foça Bld. Düzenlediği bisiklet şenliği.28 Ekim- Yenifoça Kuvayi Milliye Nazım Hikmet Orotoryosu,,30 Ekim Kuvayi Milliye Nazım Hikmet Foça Orotoryosu, 23 Kasım Kuvayi Milliye Nazım Hikmet Gerenköy Orotoryosu, Kasım tarihleri arasında Foça ve Y.Foça da Kötü Kalpli Kraliçe çocuk oyunu düzenlendi.12 Aralık Deniz Ticaret Odası işbirliği ile Denizci Çocuk Şenliği düzenlendi. KONSERLER 25 Ocak Depremzedelere Türk Sanat Müziği Konser,20 Mart Yaşlılar Yurdunda yaşlılarımıza Türk Sanat Müziği Konser verilmesi,4 Nisan Foça Belediyesi Gitar Kursu Konseri,2 Mayıs Foça Bld. Gitar Kursu Hocası Oğuzhan Çakırefe nin Nazenin Nağmeler Grubu dinletisi,23 Mayıs Foça Bld. Türk Sanat Müziği Yaza Merhaba Konseri,13 Temmuz Türk Halk Müziği Konseri verildi.27 Temmuz Özgür Kıyat Konseri,29 Ekim Kutlamaları kapsamında Hakkı Balamir Belediye Meydanı konser ve Fener Alayı düzenlenmesi, 5 Kasım Gerenköy Sosyal Tesisin açılış töreni ve Türk Sanat Müziği Korosu Konseri. BİLGİ YARIŞMALARI-SPORTİF ETKİNLİKLER-MÜSABAKALAR 4 Ocak Milli Eğitim Bilgi Yarışması,14-15 Nisan arası Yelken yarışları, 30 Haziran-1 Temmuz Foça Regata Yarışları yapıldı Ağustos Yenifoça streetball Turnuvası düzenlendi Eylül Foça Briç Festivali. 8

10 ÇEVRE ETKİNLİKLERİ 19 Nisan çevre temizlik hareketi, 27 Nisan su altı temizliği,12-13 Mayıs tarihleri arasında 9 Eylül Üniversitesi Dalış Grubu işbirliği ile Deniz Dibi Temizliği yapılması,16 Temmuz Yenifoça Halk Plajı temizliği. SOSYAL YARDIMLAR İlçemizde yardıma muhtaç 20 aileye düzenli gıda ve giyim kuşam yardımı yapılmıştır. EĞİTİM AMAÇLI YARDIMLAR 12 Ekim İlköğretim okullarına kitap dağıtım kampanyası, Tüm okulların genel temizliklerinin yaptırılması, İlçemizdeki öğrencilerin Bağarası özürlüler okuluna taşınması, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan proje kapsamında tüm okullarımıza digital saat ve duvar saati alınması, Okulların yaptıkları etkinlikler de talepleri üzerine araç tahsis edilmesi, Okulların boya ihtiyaçlarının karşılanması, Yeni Foça İlköğretim Okulu na ve Bağarası Cemil Midilli İlköğretim Okulu nun Atatürk büstü ve kaidelerinin yapılması, Okulların ihtiyacı olan el ilanı,broşür ve branda yapımı, Bedia Midilli İlköğretim Okulu ile Reha Midilli Merkez İlköğretim Okulu nun Wc lerinin tadilatının yapılması, Bağarası Cemil Midilli İlköğretim Okulu nun komple çatısının yapımı,cemil Midilli Lisesi ve Yeni Foça Recep Kerman Ticaret Meslek Lisesi nin PVC doğramalarının değiştirilmesi kapı ve pencerelerinin yenilenmesi, Yeni Bağarası Şehit Yarbay Mesut Kuru İlköğretim Okulu, Bağarası Cemil Midilli İlköğretim Okulu ve Yeni Foça İlköğretim Okulları na bilgisayar, yazıcı ve projeksiyon cihazlarının alınması. ZABITA AMİRLİĞİ Zabıta Amirlinin 2012 yılı içerisinde 1 amir,15 memur, 3 işçi personel ile İlçemizde belediyemizin emir ve yasaklarına aykırı davranan kişi veya kişilere, ilgili kanunların kendilerine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde Foçalı hemşerilerimize hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu çerçevede 2012 yılında yapılan çalışmalarımız aşağıya başlık ve ara maddeler halinde sunulmuştur. YAZIŞMA VE BÜRO HİZMETLERİ Amirliğimize gelen 911 adet resmi yazı ve dilekçe tarafımızdan değerlendirilerek ilgili birimler ile birlikte en kısa sürede yanıtlanmaya özen gösterilerek ilgili yerlere gönderilmiştir yılı 01 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında 48 adet ölçü tartı aletleri beyannameleri kabul edilerek, Haziran ayı içerisinde Aliağa Belediyesinden gelen Ölçü ayar memuru tarafından kontrolleri yapılarak damgalanmaları sağlanmıştır. 9

11 PAZAR YERİ İlçemiz ve İlçemize dahil belde ve köylerinde kurulan semt ve gece pazarından ; a)- Foça semt pazarından : 320,000,00 TL. b)-yenifoça Semt Pazarından : 91,390,00 TL. c)-yenifoça Gece Pazarından : ,00 TL. ç)-bağarası Semt Pazarından : 95,000,00 TL. d)-gerenköy Semt Pazarından : 4.000,00 TL. olmak üzere toplam 641,962,00 TL. ücret toplanmıştır. Pazar yerlerinde nizam intizam sağlanmış, olası asayişlik bir durumda emniyet teşkilatı ile birlikte hareket edilmiştir.(hırsızlık,dilencilik vb.) DİĞER HİZMETLERİMİZ Sağlık İşleri Birimi ile beraber İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 1155 iş yeri kontrol edilmiş bunların içerisinde hafta tatili ruhsatını vize yaptırmayanlara vize yaptırmaları sağlanmış ayrıca sağlık birimi personeli ile beraber ruhsatsız iş yerleri kontrol edilerek büyük bir bölümüne ruhsat aldırılmış olup, bu konuda denetlemelerimiz devam etmektedir. Emniyetten gelen yazılar doğrultusunda 8 iş yeri süreli olarak mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. Ayrıca iş yerlerine 12 adet ceza tutanağı düzenlenmiş ve karar için Encümene sevk edilmiş ve Encümence idari para cezası verilmiştir Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanuna göre Kaymakamlığımız tarafından kurulan Denetleme Ekibi içerisinde yer alınmış, İlçemize bağlı bulunan belde ve köylerimizde rutin veya aniden kontrol şeklinde sigara yasağı kontrolleri yapılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediyemiz arasında yapılan Atık Pillerin Toplanılması Projesi protokolü çerçevesinde okullarımıza, hastane ve sağlık ocaklarımıza, Muhtarlıklarımıza ve belirli işyerlerimize teslim edilen atık pil vidonlarından 61 kg. pil toplanmış ve TAP a göderilmiştir. İlçemizdeki trafik sorunları 5216 Sayılı Yasa Gereği UKOME ye taşınmış,belediyemiz tarafından görevlendirilen memurumuz ile konu UKOME Kurulunda konuşulup karara bağlanması sağlanmıştır.(park yasakları ve yol kapamalar.) İlçe sınırları içerisinde Encümen Kararı ile yasak getirilen hurdacı ve hurda araçlarının şehir içerisinde dolaşmaları Emniyet Müdürlüğü ile yapılan işbirliği neticesinde en alt seviyeye indirilmiştir. İlçemize gelen dilencilerle mücadele edilmiş olup, 3 dilenciye ait dilenerek kazanılan paraya el konulmuş, Encümen Kararı doğrultusunda paralar kamuya geçirilmiştir. İzinsiz ve gizlice asılan reklam pankartları ve ilanlar toplanmıştır. FEN İŞLERİ İLE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIMIZ Belediyemizce yapılan inşa çalışmalarda yolların trafik levhaları ile kapatılması,trafik kukası, emniyet şeridi ile çevrilmesi ve güvenliğe alınması sağlanmıştır. 10

12 Bölge o günkü iş durumuna göre en az bir sefer yaya olarak veya araç ile dolaşılmış görülen eksiklikler (su patlakları, yol hasarları, çevre atıkları vb.) ilgili birimlerine iletilerek giderilmesi sağlanmıştır. İMAR İŞLERİYLE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR Özellikle yaz sezonunda inşaat yasaklarına aldırmadan veya kaçak yapılan inşaatlara İmar Müdürlüğü nezaretinde müdahale edilmiştir. Denizkent Mevkiinde bulunan GSM operatörlerine ait uydu antenlerinin elektriği kesilerek kendileri tarafından kaldırılması sağlanmıştır. KIYI KORUMA VE BALIKHALİ HİZMETLERİ Kıyı Koruma biriminde 1 personel, 1 idari amir ile hizmet yürütülmektedir. Belediyemiz işletmesinde bulunan büyük deniz rıhtımında 2012 yılı içerisinde sözleşmeli olarak ; 74 tekneden ; ,68 TL. Özel balıkçı teknelerinden 40 tanesinden :13.650,00 TL. Profosyonel balıkçı teknelerinden : 1.200,00 TL. ücret alınmıştır. Balıkhalinin temizliği ve özellikle dışarıdan getirilen balıkların tazeliği her gün denetlenmektedir. İlçemize gelen yerli ve yabancı misafirler, basın mensupları, televizyoncular tekne gezintisi yapmaları sağlanmıştır. Liman içi ve Kybele Tapınağının belirli aralıklarla temizliği yapılmıştır. MEZARLIK HİZMETLERİ Mezarlık defin işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğüne devredilmiş olmakla birlikte tarafımızdan vatandaşlarımıza her türlü yardım ve yol gösterme yapılmaktadır. FEN İŞLERİ FOÇA Çöp toplama işleri düzenli olarak yapılmıştır. Geniş kapsamlı genel çevre temizliği, cadde ve sokaklarda, parklarda, yeşil alanlarda bulunan ağaçların budama bakım ve parkların boyanması, mevsim çiçeklendirme çalışması yapılmıştır. Sezon öncesi kaldırımlar ve anayol üzerindeki duvarlar kireçlendi. 11

13 Bahar aylarında bahçelerden çıkarılan çevre çöpleri, moloz ve inşaat atıkları çevre temizlik traktörü ile alınmıştır. Düzenli olarak İlçemiz cadde ve sokaklarında kamyon kepçe ve süpürge aracıyla genel temizlik devam etmiştir Bölgemizde bulunan eski çöp konteynırları yenileri ile değiştirilmiş olup, eskiyen çöp konteynırlarının bakım tamir ve temizliği yapılmıştır. Bölgemizdeki dereler Büyükşehir İZSU ile ortaklaşa temizlenip ve bir çok yerde büz değişimleri yapılmıştır. Yaz sezonu öncesinde sahil bandı ve plajın temizlikleri yapılıp, tarafımızdan şemsiyeler, çöp sepetleri, merdivenler ve uyarı tabelaları konulmuştur. Okulların iç ve dış boyası, ilaçlaması ve genel temizliği yapılmıştır İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Öğretmen Evi arkasında yeryüzü pazarının kurulduğu meydan, andazit doğal taş ile kaplanarak kentsel dokuya uygun hale getirilmiştir. İlçemiz Atatürk Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi cadde, sokak ve yeşil alanlarında sulama, gübreleme ve temizlik çalışması yapılmıştır. Bölgemizde bulunan dereler Arıtma ve fosseptik çukurlarının larva ilaçlama çalışmalarına devam edilmiş olup, yaz aylarında uçkun ilaçlaması düzenli olarak Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemizce yapılmıştır. Ahşap koruma bariyerlerinin yerine demir bariyer takıldı. Ahşap iskelelerden yıkılanların yerine yenisi yapıldı. Tamir isteyenlerin ayakları tamir edildi. Denizkent Sosyal tesisi inşaat ihalesi yapılarak, inşaatı tamamlandı. Sosyal tesisin taş kaplama ve çevre düzenleme işlerine devam edildi. İlçemizdeki bütün okullara dijital saat takıldı. Araçların bakım ve onarım işleri düzenli olarak yapılmış veya yaptırılmıştır. YENİFOÇA Bölgemizde bulunan Cadde ve sokakların parke taş tamir bakım ve onarım çalışmaları Belediyemiz tarafından düzenli olarak yapılmıştır. İlçemiz Yenifoça Fevziçakmak Mahallesi Şehit Cengiz Topel caddesi ve Dalya sokakta dere ıslah çalışması yapılması sonucu bozulan yaklaşık 1000 m2 alana tarafımızca yeniden parke taşı döşenmiştir. İlçemiz Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Ali Stair caddesinde 500 m2 yeni parke taşı döşeme işi yapılmıştır. İlçemiz Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu caddesinde 200 mt. uzunluğunda kenar bordür döşeme işçiliği yapılmıştır. Bölgemizde çöp toplama temizlik işlerine kış aylarında 1 araç ve 3 personel, yaz aylarında 3 araç ve 9 personel ile düzenli olarak devam edilmiştir. Bölgemizde bulunan eski çöp konteynırları yenileri ile değiştirilmiş olup, eski çöp konteynırlarının bakım tamir ve temizliği yapılmıştır. İlave olarak 800 lt lik 20 adet yeni çöp konteynırı dağıtılmıştır. Bölgemizde bulunan park bahçe ve yeşil alanların tamir bakım, onarım ve ağaç budama işleri düzenli olarak yapılmıştır. Haftanın Çarşamba günleri kurulan pazaryerinin temizlikleri düzenli olarak yapılmıştır. 12

14 Bahar aylarında bahçelerden çıkarılan çevre çöpleri, moloz ve inşaat artıkları çevre temizlik traktörü ile alınmıştır. Düzenli olarak bölgemiz cadde ve sokaklarında çevre aracı ve süpürge aracı ile genel temizlik devam etmiştir. Bölgemizde bulunan Bankacılar parkı, polis lojmanları parkı ve Öksüz caddesi yolu üzerinde bulunan parka oyun grupları yapılmıştır. Bölgemizde bulunan dereler, arıtma ve fosseptik çukurlarının larva ilaçlama çalışmalarına devam edilmiş olup, yaz aylarında uçkun ilaçlaması düzenli olarak Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemizce yapılmıştır. Yaz sezonu öncesinde sahil bandı ve plajların temizlikleri yapılıp, tarafımızca şemsiyeler, çöp sepetleri ve denize iniş merdivenleri montajı yapılmıştır. İlçemiz Yenifoça Kapıkaya mevkiindeki imar yolları Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi ekiplerince açılmıştır. Belediyemiz tarafından Yenifoça da hizmet vermek üzere 2 adet Vidanjör aracı hizmete sunulmuştur. İlçemiz Yenifoça Gencelli mevkii ve Merkez Liman Sahil kıyı bandında düzensiz olarak duran kayalar, yeniden düzenlenerek ve ilave edilen blok kayalar ile birlikte tek tek yeniden düzenlenmiştir. Gece Pazarının temizlik ve bakım hizmetleri düzenli olarak yapılmıştır. BAĞARASI 2012 yılında Bağarası şubesi olarak 3 zabıta memuru, 1 memur şoför, 3 işçi, 2 büro elemanı ile hizmetlerimiz yürütülmüştür. Kocamehmetler Mahallesine toplam m2 taş duvar yapıldı. Hacı Veli Mahallesi eski mandıra ile Malaçay arası ile eskiler dere bağlantıları temizlikleri yapıldı. Bucak deresi Foça karayolu arası bağlantıları dere temizliği yapıldı. Atatürk ve Cumhuriyet parkları içerisine kondisyon aletleri yerleştirildi. Kocamehmetler Kadastral ve tarımsal üretim yolları dozer ile açılarak grayder ile düzeltildi. Foça Açık Tarım Cezaevi ve Çelebi Çiftliği arası tarımsal üretim yolları grayder ile düzeltildi. İmamtepe mevkii tarımsal üretim yolu dozer ile açılarak çiftçilerin kullanımına sunuldu. Cumhuriyet Parkının aydınlatma sistemi yenilendi. Eski Belediye Binası 9 Eylül Üniversitesi Öğrenci Yurdu olarak hizmet vermeye başladı m2 lik zeytinliğimizin gübreleme, çapalama ve sulama işleri yapıldı. Cemil Midilli okulunun çatısı açılarak, ziftli kağıt döşenerek, tadilatı yapıldı. Eski WC binaları tamir ve bakımı yapıldı. Anasınıfı kapısı ve ana çıkış kapıları yenilendi. Bucak mevkii, Kocamehmetler Çakal deresi ve yan kollarına köprü geçişleri yapılarak üzerleri asfaltlandı. Kocamehmetler üst yerleşim alanında kırıcı çalıştırılarak kırılan kadastral yol parke taş döşendi. Eskiler mevkii Kükürt fabrikası yanından geçen dere üzerine 800 lük 6 adet büz döşenerek köprü yapımı gerçekleştirildi. 420/4-430/5-420/1 sokaklar yağmur suyu hattı yenilendi. 13

15 İtfaiye Binası tadilatı gerçekleştirildi. Yenibağarası parkına 13 kamyon bahçe toprağı çekilerek düzenlendi. Ovaya giden yollar Sağ Sahil Sulama birliği greyderi getirilerek düzeltme işlemleri yapıldı. 402, 439, 439/1, 403 sokaklar yağmur suyu kanalları temizlenerek, ot ilacı atıldı. 21/1, 30/2 sk. yağmur suyu şevleri açıldı. Yenibağarası tatlı su hattı belediyemiz girişimi ile yenilendi. Kocamehmetler Mezarlığın etrafındaki yağmur suyu kanalı açılarak ıslahı yapıldı. Atelyemiz ve umumi WC boya badana işleri yapıldı. Süpürge aracı ile Yenibağarası ve Bağarası sokakları düzenli süpürme işlemi gerçekleştirildi. Yol kenarları ve açık kanallar ot ilacı ile ilaçlandı, ağaç budama işleri gerçekleştirildi. Pers mezar Anıtının bakımı yapıldı. Kaldırım bordürleri boyandı, otları temizlendi. Parklar düzenli temizlenip, çimler sulanıp, gübrelendi. Çok amaçlı salon, düğün, dernek toplantıları, okul müsamereleri vb. toplantılar için hazırlandı. Basketbol ve Voleybol müsabakaları yapıldı. Halim Foçalı Spor Salonu tamir ve tadilat yapılarak yeniden hizmete açılmıştır. GERENKÖY Dere temizlikleri yapılarak gereken yerlere su geçişleri yapıldı. Adnan Menderes caddesine durak montajı yapıldı. Gerenköy deki park ve bahçelerdeki çam ve diğer ağaçlar budandı. Ana yolda bulunan büyük ağaçların budama işleri yapıldı. Arazi yolları ve merkezdeki yolların bozuk yerleri sıcak asfalt ile yama yapıldı. Yabancı otlar ile mücadele edildi. Gerenköy Camiinin mermer işleri yapıldı, bahçe duvarları doğal taş ile kaplandı ve giriş kapısı değiştirildi. 11 Eylül caddesine yangın vanası kuruldu. Halk Eğitim kurslarının yapıldığı bina tadilat ile düzenlendi. Kılıçkayalar deresi temizlendi ve vatandaşların geçişini sağlamak için 8 adet binlik künk yerleştirildi. Gerenköy meydanında yaklaşık 300 metre su hattı yenilenerek parke taş ile kapatıldı. Gerenköy e gelen kaynak suyu, şebeke suyu ile ayrıştırılarak yeni bir çeşme yapılıp hizmete açıldı. Yol kenarlarında bordür boyama ve badana işleri yapıldı. Gerenköy meydanındaki Belediyeye ait dükkanların dış cepheleri boyatıldı. Eski çöplük alanına atılan molozlar dozer ile düzeltildi. Parklardaki oyun gurupları ve spor aletlerinin bakım onarım ve boyaları yapıldı. Futbol sahasının aydınlatması yapılarak şebeke suyu bağlandı. Düğün salonunun çatısı açılarak yenilendi. Duvarlar saten alçı, tavanlar taş yünü yapıldı. Yerler granit döşenerek pencereler değiştirildi. Ses düzeni ve projeksiyon cihazı kondu. Elektrik tesisatı yenilendi, yeni düğün masası ile koltuk takımı alındı ve 2 adet salon tipi klima takıldı. 14

16 Meydanda bulunan 4 adet dükkanın çatısı yenilendi, tavanları ve kapıları yapıldı. Elektrik, boya ve seramik işleri yapıldı. 535 sokakta 70 metre kanalizasyon hattı 400 lük kruger boru ile değiştirildi. Ada mevkiinde talep üzerine toprak olan yola 35 kamyon stabilize malzeme taşınarak vatandaşların kullanımına açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 15 adet bank ile 8 adet çöp kovası alındı. Yıl boyunca Gerenköy, Ilıpınar, Yeniköy ve Kozbeyli nin çöpleri toplandı, sokakları süpürge aracı ile temizlendi. Gerenköyde Belediye hizmetlerinde kullanılan araçların tamir bakım ve onarımları yaptırıldı. Belediye Hizmet binasının dış cephesi boyandı. Yaz ayları boyunca sineklerle mücadele amaçlı ilaçlama yapıldı. Parklarda bulunan banklar boyandı eskileri değiştirildi. Yolcu duraklarının boyama işleri yapıldı, oturma bankları tamir edildi. Gerenköyde bulunan tüm ağaçlar ile çim alanların sulaması yapıldı. Engelli vatandaşımızın bahçesine 150 m2 parke taş döşenerek evine kolay ulaşımı sağlandı. İMAR BİRİMİ FAALİYETLERİ Tanzim edilen belgeler: Yapı Kullanma İzni : 412 Adet Yapı Ruhsatı : 292 Adet İmar Durumu Belgesi : 192 Adet Cevaplanan Belge : 1374 Adet İfraz ve Tevhidler : İmar Kanunun 16.maddesi gereği 30 adet ifraz, tevhid ve yola terk işlemi onaylandı. Parselasyon Plan Onayı: İmar Kanunun 18.maddesi gereği toplam 2 adet parselasyon onaylandı. Kaçak Yapılara 32. ve 42. Madde Uygulaması : İmar Kanunun 32.maddesi gereği 12 adet yıkım kararı alındı. İmar Kanunun 42.maddesi gereği 11 adet Encümen Kararı gereği ile ,89 TL. para cezası kararı alındı. 15

17 SAĞLIK İŞLERİ ENJEKSİYON - PANSUMAN VE TANSİYON KONTROLÜ Sağlık birimimize başvuran tüm hasta ve yaralıların enjeksiyon Pansuman, tansiyon kontrolü, kulak yıkama ve küçük cerrahi müdahaleleri ile sünnet operasyonuda birimimizce yapılmaktadır. ESNAF MUAYENESİ VE İŞYERİ DENETİMLERİ Belediyemiz hudutları dâhilinde bulunan (köyler dâhil) tüm işyerlerinin belirli periyodlarla denetimleri yapılmıştır. Yılda 1 kez tüm esnafın akciğer filimleri çektirilerek her 6 ayda bir gıda işleklerinde çalışan esnafın portör muayeneleri yaptırılmıştır.(2013 yılı içinde Esnaf portör Muayeneleri Sağlık Bakanlığı genelgesi kaldırıldı. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT İŞLERİ Belediyemiz hudutları dâhilinde yeni açılan veya devredilen tüm işyerlerine işyeri açma ve çalışma ve gayri sıhhi müesseseler ruhsatlarına ilişkin yönetmelik uyarınca ruhsat verilmiştir.ayrıca 5259 sayılı yasa gereğince umuma açık yerlere verilen içkili ve içkisiz istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlarının tanzimi ile Mes ul Müdürlük belgesi ve canlı müzik izin belgesi talep eden işletmelere canlı müzik izin belgesi verilmiştir. SİNEK MÜCADELESİ Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemiz işçileri ile telefonla şikâyet ve ihbar üzerine yapılan ilaçlama talepleri yerine getirilerek toplam 120 ev ve işyeri ilaçlanmıştır. ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Sağlık İşlerinde 1 Sağlık Memuru ve 1 Büro İşçisi çalışmaktadır YILI FAALİYET RAPORU 1- POLİKLİNİK SAYISI : 1964 a) Enjeksiyon Pansuman 1539 b) Sünnet (Fakir aile çocukları ücretsiz) 25 c) Tansiyon Kontrolü VERİLEN İŞYERİ RUHSAT SAYISI : 188 a) Umuma açık İşyeri Ruhsat sayısı 39 16

18 b) Sıhhi İşyeri Ruhsat Sayısı 115 c) Gsm Ruhsatı 31 d) Mesul Müdürlük Belgesi 3 e) Verilen Ruhsatların Yerleşim yerlerine dağılımı 1- Foça Merkez Yenifoça Bağarası Gerenköy 5 5- Ilıpınar Yeniköy 2 7- Kozbeyli 4 8- Yenibağarası 6 TOPLAM İŞYERİ DENETİM SAYISI : Foça Merkez Yenifoça Bağarası Gerenköy Ilıpınar Yeniköy Kozbeyli Yenibağarası GELEN GİDEN EVRAK SAYISI : 1098 a) Gelen Evrak Sayısı 491 b- Giden Evrak Sayısı SU NUMUNESİ VE KLOR KONTROLÜ a) Klor Kontrol Sayısı : 730 ( Bakiye Klor Uygun:705 / Klorsuz:25) b) Su Numunesi : 11 Bakteriyolojik 5 Kimyasal 6-SİNEK VE SİVRİSİNEK MÜCADELESİ: YIL İÇİNDE TELEFONLA YAPILAN ŞİKÂYET ÜZERİNE BELEDİYEMİZ İLAÇLAMA EKİBİNCE YAPILAN İLAÇLAMA: SİNEK ŞİKÂYETİ (EV İLAÇLAMASI SAYISI) : 96 BÖCEK ŞİKÂYETİ (EV İLAÇLAMASI SAYISI : 63 FARE +KENE ŞİKÂYET (EV VE İŞYERİ İLAÇLAMASI : 35 T O P L A M :194 17

19 ÇOCUK EVİ Personel Sayısı 1 Müdür 3 Öğretmen 3 Öğretmen yardımcısı 1 Aşçı 1 Aşçı yardımcısı 1 Hizmetli personel olarak hizmet vermektedir. EĞİTİM HİZMETLERİ Çocuk Evi birimimizde 4, 5, 6 yaş olmak üzere 3 ayrı yaş grubunda eğitim hizmeti verilmektedir. Çocuk Evimizde Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün Eğitim Programının yanı sıra Amerika da uygulanan Aktif Eğitim Amaçlı High/Scope Yaklaşımı Programı da uygulanmaktadır. Ayrıca Çoklu Zekâ Kuramı, Proje Yaklaşımı, Scamper gibi farklı eğitim yaklaşımları da uygulanmaktadır. 2011/2012 eğitim yılında yaş Dans/Bale eğitimi devam etmektedir. Ocak ayında Öğrencilere karne olarak kendi bireysel gelişimlerini gösteren gün içinde Çocuk Evinde Drama, Fen, Oyun, Müzik, Kavram, Bale, etkinliklerinde çekilmiş fotoğraflardan oluşan CD, her çocuk için ayrı olarak hazırlanmış Öğrenci Gelişim Raporu verilmiştir. Şubat ayı başında kumbara, kökler ve bardak projeleri hazırlanmıştır. Proje çalışmaları boyunca, aileler çocukları ile birlikte araştırma yaparak bilgi toplamış, maket, kostüm, deney, gezi etkinliklerini yaparak okul-aile-çocuk üçgenini kapsayacak şekilde projeler sürdürülmüştür. Proje kapsamında kaynak kişiler okula çağrılmış, geziler düzenlenmiştir. Birçok konuda Scamper ( yaratıcı düşünme soruları ) çalışmaları yapılmıştır. 3 Yaş grubu öğrencileri ile KUMBARA projesi uygulanmıştır. Bu proje konusu 4 hafta olarak uygulanmıştır. Kumbara hakkında geniş çapta araştırmalar yapılmıştır, bilirkişilerden bilgiler alınmıştır ve bunların kaydı resimli ve yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. Proje kapsamında okul aile işbirliği yapılarak ailelerden konu hakkında bilgiler istenmiş araştırmalarına başvurulmuştur. Ailelerin çocukları ile birlikte yaptıkları görsel ve yazılı dokümanlar sınıf proje köşesinde sergilenmiş ve çocukların kendi çalışmalarının sunumlarını yapmalarına fırsat tanınmıştır. kumbara konusunda çocuklarla birlikte beyin fırtınası tekniği uygulanmış ve bunlar kayıt altına alınmıştır, çeşitli deneyler yapılmış ve gözlemlerden sonuç çıkarılmıştır. Hikâyeler oluşturulmuş, çeşitli özgün oyunlar yaratılıp oynanmıştır, ölçme ve hesaplamalar yapılmış olup grafik oluşturulmuştur. Kumbara hakkında toplanan bilgilerden yola çıkarak çocukların söylediklerinden şarkı oluşturularak sınıf orkestrası eşliğinde teybe kayıt edilmiştir. Sınıf içinde oluşturulan sorulardan scamper çalışması yapılmıştır. Ve scamper soruları çocuklar tarafından cevaplanılarak yazıya dökülmüştür. Proje kapsamında bankalara gezi düzenlenmiştir ve orada banka memurlarından bilgiler alınmıştır. Tüm kayıtlar yazılı ve görsel olarak cd ye kaydedilerek kültür merkezinde dev ekranda izlenmiştir. Daha sonra yapılan tüm çalışmalar sınıf ortamında düzenlenerek diğer okul arkadaşlarının incelemelerine fırsat tanınmıştır. Ve proje sunumunun ardından sonlandırılmıştır. 18

20 6 yaş anasınıfı Öğrencileri ile KÖK kapsamında 5 hafta boyunca incelemelerde bulunmuş, kök hakkında araştırmalar yapmışlardır. Proje boyunca yazılı ve görsel bilgilere başvurulmuş ve bunların kaydı tutulmuştur. Proje kapsamında okul aile işbirliği yapılarak ailelerden konu hakkında bilgiler istenmiş, araştırmalar yapılmış ve araştırmalar 3 boyutlu çalışmalar ile desteklenmiştir. Ailelerin çocukları ile birlikte yaptıkları görsel ve yazılı dokümanlar sınıf proje köşesinde sergilenmiş ve çocukların kendi çalışmalarının sunumlarını yapmalarına fırsat tanınmıştır. Kök konusu hakkında beyin fırtınası, deney, gözlemlerden sonuç çıkarma, oyun oluşturma, ölçüm ve hesaplamalar yapma, grafik oluşturma, şarkı yaratma, çeşitli tohumları ekme, ailelerine anket hazırlamışlardır. Çocuklar kök ile ilgili çeşitli Scamper sorularına yanıt vermişlerdir. Proje kapsamında çiçek serasına çiçekçiye gezi düzenlenmiş, oradaki görevlilerden bilgi almışlardır. Daha sonra tüm çalışmalarını diğer sınıf arkadaşlarına sunmuşlardır. Proje kapsamında çekilen fotoğraflar ve videolar barkovizyondan izlenerek proje sonlandırılmıştır. Mart ayında 5 yaş grubu öğrencileri ile BARDAK projesi yapılmıştır. Proje 3 hafta sürmüştür. Bu 3 hafta boyuca camın tarihi, oluşumu, üretimi, incelenmiştir. Proje boyunca yazılı ve görsel bilgilere başvurulmuştur ve bunların kaydı tutulmuştur. Tüm öğrenciler bardakla ilgili aileleriyle araştırmalar yapıp sınıfta sunmuşlardır. Bardak konusu ile ilgili çeşitli deneyler ve gezi yapılmıştır. Bardak konusu hakkında beyin fırtınası, deney, gözlemlerden sonuç çıkarma, oyun oluşturma, ölçüm ve hesaplamalar yapma, grafik oluşturma, şarkı yaratma, anket hazırlama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca çocuklar scamper sorularına yanıt vermişlerdir. Son olarak proje kapsamında tüm yapılanlar video ve resim çekilerek tüm okula izletilmiş ve bardaklarla limonata tüm arkadaşlarına sunulmuştur. Nisan 2012 de iconte uluslararası katılımlı projesinde Çocuk Evimizdeki öğrencilerimizle yapılmış olan Okul Öncesi Eğitiminde Bilimsel süreç becerileri rehberliğinde oyun yöntemleriyle ilgili deneylerin uygulanması konulu bildiri sunulmuştur. Mayıs ayında, Menemen Anadolu Meslek Ve Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okulumuz da ki eğitim çalışmalarını gözlemlemek amacıyla incelemeler de bulunmuşlardır. Haziran 2012 de Çocuk Evi Öğrencilerinin diploma ve yılsonu programları geçmişten günümüze Foça temasıyla gerçekleştirilmiştir. Aynı gece Çocuk Evi Öğrencilerinin bir eğitim yılı boyunca yaptığı 600 resimden oluşan sergi Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde açılmıştır. Ağustos 2012 de Yeni Öğretim yılı öğrenci kayıtları başlamıştır. Çocuk Evi yeni eğitim ve öğretim yılı için küçük onarım ve bakımdan geçirilerek, hizmete uygun hale getirilmiştir. Eylül 2012 de çocukların okula uyumunu kolaylaştırmak, artık materyallerden yeniden yararlanılabileceğini ve tutumlu olmayı kavratmak amacıyla, okul- aile- çocuk işbirliği ile bir artık materyal müzesi oluşturulmuştur. 3. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim kongresinde SARA KEFİ tarafından Çocuk Evimizde 6yaş grubu ile yapılmış olan Kök Projesi bildiri olarak sunulmuştur. Ekim 2012 de Kök yayıncılık Çoluk Çocuk dergisinde Çocuk evimizdeki Öğrencilerimiz ile yapılmış olan Oyun ile grafik çalışmaları makale olarak yayınlanmıştır Eğitim yılı açılışı velilerin katılımıyla sınıf içinde gerçekleştirilmiştir. Veliler çocuklarıyla birlikte sınıf ortamında sanat etkinliklerine katılmışlardır. Kasım 2012 da Menemen Anadolu Meslek Ve Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okulumuz da ki eğitim çalışmalarını incelemek amacıyla Çocuk Evimize gelmişlerdir. 19

21 eğitim-öğretim yılında çocuk evi öğrencilerine kavratılacak Konu Listesi İkinci Yuvam, Okulum Değerlerimiz Sanat Dalları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk ve Atatürkçülük Onlarda Canlı İletişim, Haberleşme, Teknoloji Hayallerim Aile ağacım? Uzayda Gezinti En iyi Çalışan Makine Vücudumuz Doğamız: Dünyamız Bitkilerle Nefes Alır. Ses ve Işık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Trafikteki Araçlar Çocuk Hakları Bir Yılımız İcatlar Matematik Renklerin Dünyası Geleneksel oyunlar Müzik ve ritm Yıllık planda her iki haftada bir ele alınan konular çocuklarla birlikte araştırılarak, deneyerek, gezilere gidilerek, sınıfa kaynak kişi çağrılarak işlenmektedir. Her konu sonunda drama programları düzenlenerek çocuklar birbirlerine sunum yapmaktadırlar. Sunuşlar, CD ye alınarak isteyen ailelere verilmektedir. 4 6 yaş çocuklarının gelişim düzeyleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plana alınan hedef ve hedef davranışlara ulaşmak için günlük plan düzenlenmekte, öğretmenler tarafından her gün yazılmakta ve uygulanmaktadır. HUKUK SERVİSİ 2012 yılında takip edilmiş olan dava dosyalarımıza ( 2012 yılında ve önceki yıllarda açılmış, devam eden/sonuçlanmış) ilişkin bilgiler aşağıda çıkarılmıştır ve ÖNCEKİ YILLARDA AÇILMIŞ VE HALEN DERDEST OLAN DAVALAR: ***1. İDARE MAHKEMESİ 2012/920 E. DAVACI.: CEMİLE GÖKPINAR 20

22 Davacı tarafından; izinsiz ve yasaya aykırı olarak yapılmış imalat ile ilgili olarak verilen idari para cezasının iptali istemi ile dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2012/1252 E. DAVACI.: EROL GÜLERBAŞLI Davacı tarafından; izinsiz ve yasaya aykırı olarak yapılmış imalat ile ilgili olarak verilen idari para cezasının ödenmesi amacı ile düzenlenmiş ödeme emrinin iptali istemi ile dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2011/1736 E. DAVACI.: CÜNEYT BERBEROĞLU AYLİN BERBEROĞLU BETÜL BERBEROĞLU SEVİM BERBEROĞLU Davacı tarafından; Belediyenin tarih 70 ve tarih, 52 sayılı yıkım ve para cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali amacı ile dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2011/2224 E. DAVACI.: FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAVALI..: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Belediyemiz tarafından; Kozbeyli köyü güneydoğusu ileyeni köy ve Ilıpınar köyü kuzeyinin 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planında cüruf depolama alanı olarak ayrılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır. 1. İdare Mahkemesi davayı görev yönünden reddederek dosyanın Danıştay a gönderilmesine karar vermiştir. Dava Danıştay 6. Dairesinin 2012/150 E. Sayılı dosyası ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Yargılama devam etmektedir. ***2. İDARE MAHKEMESİ 2012/119 E. DAVACI.: FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAVALI..: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Belediyemiz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre-sel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün Egedemir Demir Geri Kazanım Mad.Pek.Nak.Tur.Ltd.Şti. ne tarih 1013 sayılı geçici faaliyet izni verilmesine ilişkin işlemin iptali istemi ile dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. ***2. İDARE MAHKEMESİ 2012/309 E. DAVACI.: DONATKENT İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. İzmir, Foça, Yenifoça Kargılıdere Mevkii, ada Gencerlik Mevkiinde izinsiz yapılan ahşap metal yapıdaki 2 adet iskelenin yıkımına ilişkin tarih ve 186 sayılı kararın iptali istemi ile dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. ***2. İDARE MAHKEMESİ 2012/1048 E. DAVACI.:IŞIK ÇUVALCILIK SAN.TİC. LTD.ŞTİ. 21

23 Davacı tarafından ; İzmir, Foça, Yenifoça Kargılıdere Mevkii, ada Gencerlik Mevkiinde işletmekte olduğu Palm Beach adlı işletmenin kaçak olan faaliyetinin engellenmesi amacı ile elektrik ve suyunun kesilmesine yönelik işlemin iptali istemi ile dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. ***2. İDARE MAHKEMESİ 2012/1352 E. DAVACI.:NEZAHAT ÇAĞLIN DAVALI.: FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONU....: İPTAL DAVASI Davacı tarafından ; Tarih nolu ödeme emrine konu olan para cezasının iptali istemi ile dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. ***3. İDARE MAHKEMESİ 2012/706 E. DAVACI.: MURAT TÜRKMEN Davacı tarafından; Belediyenin tarih ve 1058 sayılı ödeme emrinin iptali ve yürütmesinin durdurulması amacı ile dava açılmıştır. Yürütmenin Durdurulması talebi reddedilmiş, dava devam etmektedir. ***3. İDARE MAHKEMESİ 2012/1565 E. DAVACI.: AYSUN TALAY BİRSEN HİÇYILMAZ ADNAN HİÇYILMAZ Davacı tarafından; İZSU Genel Müdürlüğü nün tarih ve 04/601 sayılı kamulaştırma kararının ve karar dayanak teşkil eden 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması amacı ile dava açılmış,dava devam etmektedir. ***3. İDARE MAHKEMESİ 2012/1724 E. DAVACI.: AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Davacı tarafından; TV Vericiler Mevkii Denizkent Tatil Sitesinde bulunan baz istasyonunun tel çit ve sayaç panosunun mühürlenmek sureti ile elektriğinin kesilmesi işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması amacı ile dava açılmış, yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş dava devam etmektedir. ***3. İDARE MAHKEMESİ 2012/2155 E. DAVACI.: ALİ ÇAMSU HASAN ERTUĞRUL ÇAMSU Davacı tarafından; Foça Belediyesinin tarih 158 nolu encümen kararı ile imara aykırılıktan vermiş olduğu para cezasının iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açılmış, yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş dava devam etmektedir. ***3.İDARE MAHKEMESİ 2010/477 E.-2010/1630 K. DAVACI..: HÜLYA YALÇIN Davacı tarafından Foça, Kozbeyli köyü, 517 parselde bulunan taşınmazı üzerine imar ve projeye aykırı olarak yapmış olduğu imalatın yıkımına dair verilen; 22

24 tarih, 37 sayılı encümen kararının iptali istemi ile dava açılmıştır. Verilen savunmalarımız doğrultusunda işlemin hukuka uygun olduğuna karar verilerek dava reddedilmiştir. Dosya temyiz aşamasında bozularak yeniden mahkemesine gönderilmiştir. ***3. İDARE MAHKEMESİ 2011/821 E. DAVACI.: FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAVALI..: İZMİR VALİLİĞİ Belediyemiz tarafından; İzmir Valiliği nin tarih B054VLK /502.02/ sayılı, Hacımehmet çiftliğinin Foça ilçesine bağlanması talebinin reddine dair kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. ***3. İDARE MAHKEMESİ 2011/2003 E. DAVACI.: ERGO SİGORTA A.Ş. KONU.: TAZMİNAT DAVASI Davacı tarafından; Belediyenin hizmet kusurundan doğan ve %25 kusura isabet eden 1.018,11.-TL tazminatın ödeme tarihi olan tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsili istemi ile dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. ***3. İDARE MAHKEMESİ 2011/2501 E. DAVACI.: SÜLEYMAN NAZİF ERKAN Davacı tarafından; Belediye yapılmış olan tarihli imar tadilatı talebinin reddine ilişkin 352 sayılı kararının iptali istemi ile dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. ***4. İDARE MAHKEMESİ 2012/11 E. DAVACI.: FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAVALI..: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İzmir ili, Aliağa ve Foça ilçelerinde Termik santral ve Kül-Cüruf Depolama Alanı yapılabilmesi amacı ile hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin tarih sayılı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile dava açılmıştır. Mahkeme davayı görev yönünden reddederek dosyayı Danıştay a göndermiştir. ***4. İDARE MAHKEMESİ 2012/344 E. DAVACI.: FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAVALI..: ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ne kömüre dayalı termik santral yapımı için verilen ruhsatın iptali istemi ile dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. ***4. İDARE MAHKEMESİ 2012/865 E. DAVACI.: NAZİF GÖKPINAR Foça Belediye Başkanlığı nın tarih ve 36 sayılı encümen kararı ile verilen idari para cezasının iptali istemi ile dava açılmış ancak davacı tebligat adresi belirtmediği için dosya işlemden kaldırılmıştır. ***4. İDARE MAHKEMESİ 2012/1112 E. DAVACI.: GÜLAYŞE GÜRGÜÇ 23

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

FOÇA BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

FOÇA BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU FOÇA BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Misyonumuz: Foça Belediyesi sınırları içersinde yaşayan halkımıza, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun,yönetmelik ve mevzuatların

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

KONU: Çöp Atık. EYLEM ve ETKİNLİKLER EKİM AYI. Eko-okul Timi oluşturuldu. Eko-okul komitesi oluşturuldu Eko-okul Panosu oluşturuldu

KONU: Çöp Atık. EYLEM ve ETKİNLİKLER EKİM AYI. Eko-okul Timi oluşturuldu. Eko-okul komitesi oluşturuldu Eko-okul Panosu oluşturuldu KONU: Çöp Atık EKİM AYI EYLEM ve ETKİNLİKLER Eko-okul Timi oluşturuldu Eko-okul komitesi oluşturuldu Eko-okul Panosu oluşturuldu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Tüm okul personeli

Detaylı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı 1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 1 - Zabıta Müdürü 1 - Zabıta Amiri 1 - Zabıta Komiser Yardımcısı 12 - Zabıta Memuru 2 - Büro Memuru 5 - Özel Güvenlik 1- Araç Şoförü Olmak üzere İlçemizde mevcut

Detaylı

FOÇA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

FOÇA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU FOÇA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Misyonumuz: Foça Belediyesi sınırları içersinde yaşayan halkımıza, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatların

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BİLGE ATABEY İLKOKULU/ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ tesi rtesi TEMMUZ 2016 TEMMUZ 2016 4 11 18 25 1 Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerin Tatile Girmesi 01 Temmuz

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU A- KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİHİZMETLERİ : 1- İlçemiz Temaşalık Mahallesi İlçe Jandarma binası yanı Çamdibi Mahallesi yolu

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA KONU BAŞLIĞI: ÇÖP VE ATIK TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA EKİM 2016 * Eko okul komitesininoluşturulması. *Eko okul timinin oluşturulması. * Eko Okul panosunun yer tespiti ve içeriğinin belirlenmesi. * Tüm okulun

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ (0422)-238-39-29) Telefonundan Veya Belediyemiz Çağrı Merkezi ( 444 8 9 10 )

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI. Mevzuat: 5393 sayılı Belediye Kanunu temel hizmet alanı olup diğer kanun ve mevzuatlarda takip edilmektedir.

BELEDİYE BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI. Mevzuat: 5393 sayılı Belediye Kanunu temel hizmet alanı olup diğer kanun ve mevzuatlarda takip edilmektedir. 1- GENEL BİLGİLER MİSYON: Yerel hizmetleri; halkın beklenti ve ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde adaletli, kaliteli, çağdaş ve verimli yönetim anlayışı içerisinde sunmak. VİZYON: Adını ulu önder Atatürk

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 TARİHÇE:Ergene nin köylerindendir. Tipik Trakya köy yerleşimi özellikleri göstermektedir. 19. Yy sonu 20. Yy başından itibaren

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 306 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Müdürlüğümüz

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi EKİM KASIM ARALIK 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL TAKVİMİ TARİH ETKİNLİĞİN ADI YER KATILIMCILAR SORUMLU BİRİM/KİŞİLER 1 26 Eylül 2015 Cumartesi 2 27 Eylül 2015 Pazar 3 28 Eylül 2015 Pazartesi Okul Spor

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

Zabıta personelimizin Belediyemiz ve diğer Kamu Kurumlarının düzenlediği seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılımı sağlanmıştır.

Zabıta personelimizin Belediyemiz ve diğer Kamu Kurumlarının düzenlediği seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılımı sağlanmıştır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Talas Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği ve Talas Belediyesi Zabıta Ceza Talimatnamesi hazırlanarak Belediye Meclisince onaylandıktan sonra kitapçık haline getirtilerek Zabıta memuru personelimize

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 12.07.2017 Kararın Nosu : 53 Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Atatürkçü Düşünce Derneği' nin büro talebine ait

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Meclis Karar Tarihi:08.04.2014 Karar sayısı :19 2013YILI FAALİYET RAPORU AİT OLDUĞU YIL : 2013 VİZYONUMUZ :

Meclis Karar Tarihi:08.04.2014 Karar sayısı :19 2013YILI FAALİYET RAPORU AİT OLDUĞU YIL : 2013 VİZYONUMUZ : 1 2013YILI FAALİYET RAPORU Meclis Karar Tarihi:08.04.2014 Karar sayısı :19 KURULUŞUN ADI : Arhavi Belediyesi AİT OLDUĞU YIL : 2013 VİZYONUMUZ : Doğu Karadenizin şirin ilçesi Arhavi nin; doğası,kültürü

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR MÜDÜR?? YARDIMCISI AMİRİ KOMSERİ MEMURU A MERKEZ BÜRO AMİRLİĞİ B EVRAK EKİP AMİRLİĞİ C TRAFİK-MOTORİZE D DENETİM E PAZAR SEYYAR EKİP AMİRLİKLERİ

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.08.2016 Karar No : 84 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. İsmail YAĞCI(Katılmadı)-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN(Katılmadı) Meclis Üyelerinin 01.08.2016 tarihli vermiş oldukları

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi KAŞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı

Detaylı

Faaliyet Arama Sonucu

Faaliyet Arama Sonucu Faaliyet Arama Sonucu 1 2 3 4 5 6 Kurum Bilgileri Faaliyetin Bilgileri Faaliyeti Veren : Edebiyat Öğretmeni-Kısa Film Çalışması Katılımcı Sayısı : 7 Kurs-Faaliyet Saati : 8 Ay/Dönem : ARALIK / 2012-2013

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1. Sınıf ve Nakil Öğrenci Oryantasyon ve Veli Bilgilendirme 1 2 3 4 5 Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 1.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 2.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 3.Gün

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bergama 999. UNESCO Dünya Mirası Mali Hizmetler Müdürlüğü Temmuz 2016 1 İÇİNDEKİLER 1. Sunuş... 3 2. I- 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri :S.S.

Detaylı