ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi"

Transkript

1 Doğum Tarihi: ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Akademik Eğitim Derece & Unvan Bölüm & Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Bütçe ve Mali İstanbul Planlama Üniversitesi Doktora Maliye İstanbul Üniversitesi Yıl Tezler: Yüksek Lisans: Sosyal Güvenlik Kurumlarının Kamu Açıklarına Etkisi ( ) (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Arif NEMLİ) Doktora: Türkiye nin Avrupa Birliği ile Bütünleşmesi Sürecinde Kamu Harcamalarında Yüksek Denetim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Türkan ÖNCEL) Akademik Konumlar & Görevlendirmeler 1

2 Unvanı & Pozisyonu Görev Yeri Yıl Visiting Research Fellow Durham University (UK) School of Government and Eylül 2012 Temmuz 2013 International Affairs & Business School Doç.Dr. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. Şubat 2011 İktisat Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü Yrd. Doç. Dr. Harran Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü Dr. Arş.Gör. Harran Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü Arş.Gör. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Arş.Gör. Harran Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü İdari Konumlar & Görevler Görev Yalova Üniversitesi Senato Eğitim Komisyonu üyeliği Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurul Üyeliği Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Kurucu Bölüm Başkanlığı Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölüm Başkanlığı Harran Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Kurulu Üyeliği Yıl Bilimsel Ödüller 2

3 TÜBİTAK-ULAKBİM UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik) Programı, Diyarbakır İlinde Mükelleflerin Vergiye İlişkin Tutum ve Algı Analizi, İktisat, İşletme ve Finans, Cilt 24, Sayı 280, Temmuz 2009 (ss ) ( Ahmet Erol ve Halit Çiçek ile Ortak Yayın) Bilimsel Akademik Yayınlar A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler A1. Karakaş, M., Adak, M., Küreselleşen Dünya Ekonomisi ve IMF nin Değişen Rolü, Uluslar arası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:9, Sayı:18, (ss ). A2. Erol, A., Çiçek H., ve Karakaş, M., Diyarbakır İlinde Mükelleflerin Vergiye İlişkin Tutum ve Algı Analizi, İktisat, İşletme ve Finans, Cilt 24, Sayı 280, Temmuz (ss ). B.Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap B1. Karakaş, M., Siyasetin Finansmanı (Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı), Beta, İstanbul, Ocak B2. Çiçek H., Karakaş, M. ve Yıldız A., Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Vergi Yükümlülerinin Vergiyi Algılama ve Tutum Analizi: Bir Alan Araştırması, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2008/381, Ankara, B3. Karakaş, M, Çiçek H., ve Yıldız A., Vergi Yükümlülerinin Yolsuzluğa İlişkin Tutum ve Tepkileri: Bir Alan Araştırması, Filiz Kitabevi, İstanbul, C. Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta Bölüm C1. Karakaş, M. ve Çak, M. Avrupa Birliği Sürecinde Yolsuzluğun Önlenmesi Alanında Türkiye de Yapılanlar: Bir Durum Tespiti, Yolsuzluk Ekonomisi ve Yolsuzlukla Mücadele, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Yayın Sıra No: 2008/80, Ankara, (ss ). C2. Karakaş, M. ve Çak, M., Türkiye de Yerel Yönetimlerin Borçlanma Gereksinimi, Hazine Garantili/Garantisiz Olarak Borçlanmaları ve Gelişimi, Türkiye de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği, Seçkin Yayıncılık, Kamu Yönetimi Dizisi: 17, Ankara, Ekim 2009 (ss ). D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 3

4 D1. Karakaş, M., Transparency and Accountability in Political Financing in Turkey, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, Ekim 2014 (ss ). D2. Karasu, M.A., Karakaş M., Belediyelerin Emlak Vergisindeki Gelir Kaybı: Şanlıurfa Örneği, Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık 2012, Sayı:163 ( ). D3. Çak, M., ve Karakaş, M., Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Unsurlar ve Etkileri,Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Ahmet Hayri Durmuş a Armağan), XXVI. Cilt, Sayı: 1, 2009 (ss ). D4. Karakaş, M, Çiçek H., Vergi Yükümlülerinin Yolsuzluğa İlişkin Tutum ve Tepkileri: Gaziantep Örneği, Sosyoekonomi Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Ankara, (ss.47-76). D5. Karakaş, M., Türkiye de OECD Ülkelerinde ve Yükselen Ekonomilerde Ar-Ge Harcamalarının Yeri ve Gelişimi, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Mayıs 2009, Sayı:65 (ss ). D6. Karakaş, M., Devletin Düzenleyici Rolü ve Türkiye de Bağımsız İdari Otoriteler, Maliye Dergisi, Ocak-Haziran, Sayı: 154,2008 (ss ). D7. Karakaş, M. ve Çak, M., Yolsuzlukla Mücadelede Uluslar arası Kuruluşların Rolü, Maliye Dergisi, Temmuz Aralık, Sayı: 153, 2007 (ss ). D8. Karakaş, M., Yolsuzluğun Nedenleri, Etkileri ve Yolsuzlukla Mücadelede Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Yönetişim, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 50.Seri, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 2007 (ss.43-66). D9. Karakaş, M., Kamu Mali Yönetiminde Yeniden Yapılanma Aracı Olarak Hesap Verme Sorumluluğu ve Saydamlık, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C 10, S. 2, 2005 (ss ). E. Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler E1. Karakaş M., Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı Olarak Türkiye de Siyasetin Finansmanında Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğu, IV. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Ekim 2014, Petra Üniversitesi, Amman. F. Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap Editörlüğü 4

5 F1. Önder İ., Karakaş, M., ve Çak M., Yolsuzluk Ekonomisi ve Yolsuzlukla Mücadele, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Yayın Sıra No: 2008/80, 2008, Ankara. F2. Falay N., Kesik A., Çak M., Karakaş M., Türkiye de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği, Seçkin Yayıncılık, Kamu Yönetimi Dizisi: 17, Ekim 2009, Ankara. G. Hakemli Olmayan Dergilerde Yayımlanan Makaleler G1. Erol, A., ve Karakaş, M., Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyeliği Sürecinde Yüksek Denetim Alanında Yapılan Düzenlemeler, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:V, Sayı:1, Yıl: G2. Karakaş, M., Yüksek Denetim: Tanımı, Özellikleri, Örgütlenmesi ve İngiltere deki Uygulaması, Vergi Sorunları Dergisi, İstanbul, Ocak G3. Karakaş, M., Kamu Harcamalarında Sayıştay Tarafından Yapılan Denetime Tarihsel Bir Bakış ve 5018 sayılı Kanun Çerçevesinde Sayıştay da Yapılan Düzenlemeler, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları- İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 48. Seri / 2005, G4. Karakaş, M., Performans Denetimi: Tanımı, Unsurları, Performans Denetimi ile Düzenlilik Denetiminin Karşılaştırılması ve Performans Denetimine Duyulan İhtiyaç, Vergi Sorunları Dergisi, İstanbul, Ocak G5. Karakaş, M., Kamu Mali Yönetiminde İki Yeni Kavram : Hesap Verme Sorumluluğu ve Yönetişim, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Temmuz G6. Karakaş, M., Türkiye de Sayıştay Tarafından Yapılan Denetimin Sorunları ve Çözüm Önerileri I, Mükellefin Dergisi, İstanbul, Eylül G7. Karakaş, M., Türkiye de Sayıştay Tarafından Yapılan Denetimin Sorunları ve Çözüm Önerileri II,Mükellefin Dergisi, İstanbul, Ekim G8. Ekici, M.S., Karakaş, M., Sosyal Güvenlik Sistemimizin Sorunları ve Öneriler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(Öneri), İstanbul, Dergi Editörlüğü ve Hakemlikler 1. Bütçe Dünyası Dergisi Editör Yardımcılığı ( ) 2. Bütçe Dünyası Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ( ) 3. Maliye Dergisi, Yazı Danışma Kurulu Üyeliği ( Devam ediyor ) 4. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği ( Devam ediyor ) 5

6 Verdiği Dersler Lisans Seviyesi Kamu Maliyesi Maliye Politikası Bütçe ve Hazine İşlemleri Kamu Ekonomisi İktisada Giriş Yüksek Lisans Seviyesi Kamu Ekonomisi Analizi Kayıt Dışı Ekonomi Sosyal Hizmet Ekonomisi Doktora Seviyesi Bilim Felsefesi ERASMUS Kapsamında Verilen Dersler Universidad de Sevilla, Faculty of Work Sciences, İspanya, Eylül