ŞIRNAK İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞIRNAK İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ŞIRNAK İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU ŞIRNAK

2 - 2 -

3 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİKİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI BİR KALKINMADAN YANA OLDUĞUMU VURGULAYARAK; DOĞAL KAYNAKLARIN EKONOMİK KALKINMANIN HEM KAYNAĞINI HEM SINIRINI OLUŞTURDUĞUNU BİLEREK, ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNDE BİREYSEL KATKI VE KATILIMIN GEREĞİNE VE ÖNEMİNE İNANARAK; ÇEVRESEL DEĞERLERE SAHİP ÇIKIP ZARAR VERENLERİ UYARACAĞIMA, DOĞAL KAYNAKLARDAN FAYDALANIRKEN TUTUMLU DAVRANACAĞIMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDECEĞİME, BU YÖNDE İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE HAREKET EDEREK; ÇEVRE KONUSUNDA HERKESE ÖRNEK OLACAĞIMA SÖZ VERİRİM

4 HAZIRLAYANLAR Cengiz EREN - ÇED ve Çevre Hiz. Şube Müdür V. Servet UÇAR Mehmet YILDIRIM - Çevre Mühendisi - Çevre Mühendisi BİLGİSAYAR Mehmet YILDIRIM Bu raporun hazırlanışındaki katkılarından dolayı ilimizde bulunan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına teşekkür ederiz

5 TAKDİM Son yüzyılda gelişen teknoloji ile beraber sanayileşme ve kentleşme sürecinde hızlı bir artış gözlenmekte olup, enerji ve hammaddeye olan ihtiyaç da büyük ölçüde artmıştır. Buna bağlı olarak doğal kaynakların tahrip edilmesi ve bilnçsizce tüketilmesi insanlığın geleceğini tehdit eder duruma gelmiştir. Ülkemizde de hızlı gelişme yaşanırken bu gelişime paralel olarak çevre sorunları da kendini göstermeye başlamıştır. Kentlerde yaşanan hızlı nüfus artışı beraberinde yeni yerleşim alanlarının seçimini ve planlanmasını da güçleştirmiştir. Bu da hava, su, toprak gibi tüm doğal kaynakların kirlenmesine ve insanlık için hayati önem taşıyan temel enerji kaynaklarımızın giderek tükenmesine yol açmaktadır. Kirlenmiş bir çevrenin temizlenmesi için bazen çok büyük bedeller ödenebilmektedir. Bu büyük bedellerin ödenmemesi ve en önemlisi doğal kaynakların yok olmaması için insanlarda çevrenin korunması ve geliştirilmesi bilincinin oluşması gerekmektedir. Çevrenin kirlenmesinin önlenmesi ve çevrenin korunması ile ilgili Anayasamızda da bahsedilmiştir. Anayasamızın 56. Maddesinde Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir denilmektedir. Buna göre, çevrenin korunması, gelişmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi sorumluluğu hepimize aittir. Çevre sorunlarının çözümünde önemli olan çevre sorunlarını neler olduğunu bilmektir. Çevre Durum Raporları da çevre sorunlarının neler olduğu ve bu sorunların nasıl giderilebileceği ile ilgili ilin bütün çevre değerlerini bir arada ele alan kapsamlı bir rapordur. Çevre Durum Raporunun, çevrenin korunmasında, doğal kaynakların kirlenmesinin önlenmesinde, ilimizin tarihi, doğal güzelliklerinin korunmasında ve insanlarda çevre bilincinin oluşmasında önemli bir rehber olacağı kanısındayım. Valiliğimizce hazırlanan Çevre Durum Raporu nu önemli bir bilgi kaynağı olarak yararlı olması dileğiyle hizmete sunuyoruz. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Vahdettin ÖZKAN Şırnak Valisi - 5 -

6 ÖNSÖZ Çevre konusu, sadece insanları değil doğayı, tüm canlı ve cansız varlıkları ilgilendiren bir kavramdır. Çevre sorunları ise teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı hızlı bir ekonomik kalkınma ile birlikte insan gereksinimlerinin çoğalması ve aşırı nüfus artışından kaynaklanmakta olup, günümüzde en çok tartışılan, çözüm yolları aranan, yeni kurumlar oluşmasına sebep olan, giderek kapsamı genişleyen, sanayileşme ve kentleşmenin ortaya çıkardığı ve acil çözüm bekleyen sorunların en önemlisidir. Bu önemini hiçbir zaman kaybetmeyen ve kaybetmeyecek olan yoğun çevre sorunlarının özellikle son yıllarda başta insan olmak üzere tüm bitki ve hayvan türlerinin nesillerini de ciddi bir şekilde tehdit eder hale geldiğini, bu nedenledir ki, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde beliren doğayı ve doğal kaynakları koruma fikri hızla yayılım göstermiştir. Geçmiş yüzyılda çevre konusunda yapılan hataların bu yüzyılda da, tekrar edilmemesi ve konuya ilişkin duyarlılığın, yasal düzenlemelerin ve kurumsal yapının çağdaş düzeye getirilmesi en büyük arzumuzdur. Sunulan çalışmada Şırnak ilinin coğrafik konumu, kaynakları, hava, su, toprak, flora ve fauna, atıklar, turizm, sanayi-teknoloji, tarım, enerji, ulaşım, nüfus, doğal afetler, sağlık, çevre eğitimi gibi çevre açısından önemli konulara ilişkin temel bilgilere değinilmiştir. Bu veriler hem bölgenin geleceğe yönelik planlamasında, hem de halkın ve yatırımcıların bilgilendirilmesine yardımcı olabilecek düzeydedir. Temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamanın, ilk koşulu çevreyi korumaktır. Çevrenin korunması da insanları eğitmekle mümkün olacaktır. Bu düşüncelerle Çevre Durum Raporu nun çevre eğitimine katkı sağlayacak bir kitap olacağına inanıyoruz. Mehmet Haluk AYBAR Çevre ve Şehircilik İl Müdürü - 6 -

7 İÇİNDEKİLER ULUSAL ÇEVRE ANDI 3 HAZIRLAYANLAR... 4 TAKDİM. 5 ÖNSÖZ 6 İÇİNDEKİLER 7 (A). COĞRAFİ KAPSAM A.1. Giriş. 19 A.2. İl ve İlçe Sınırları 20 A.3. İlin Coğrafi Durumu.. 24 A.4. İlin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu. 24 A.4.1. Dağlar 24 A.4.2. Vadiler ve Ovalar A.4.3. Akarsular.25 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi A.5.1. Tektonik ve Paleocoğrafya.. 27 (B) DOĞAL KAYNAKLAR B.1. Enerji Kaynakları 32 B.1.1. Güneş 32 B.1.2. Su Gücü. 32 B.1.3. Kömür 32 B.1.4. Doğalgaz.. 34 B.1.5. Rüzgar B.1.6. Biyomas (Biyogaz, Odun,Tezek).. 34 B.1.7. Petrol. 34 B.1.8. Jeotermal Sahalar.. 34 B.2. Flora ve Fauna B.2.1. Ormanlar. 35 B.2.2. Çayır ve Mera. 36 B.2.3. Sulak Alanlar.. 36 B.2.4. Endemik Bitkiler. 36 B.2.5. Fauna ve Endemik Hayvanlar. 36 B.2.6. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları.. 36 B.3. Toprak. 37 B.4. Su Kaynakları. 37 B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar. 37 B.4.2. Yer altı Su Kaynakları 41 B.4.3. Akarsular. 44 B.4.4. Göller ve Göletler.. 44 B.5. Mineral Kaynaklar. 45 B.5.1 Sanayi Madenleri

8 B.5.2. Metalik Madenler.. 46 B.5.3. Enerji Madenleri 46 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 47 (C).HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) C.1. İklim ve Hava. 56 C.1.1. Doğal Değişkenler. 56 C Rüzgar.. 56 C Basınç.. 57 C Nem 57 C Sıcaklık. 58 C Buharlaşma. 59 C Yağışlar 59 C Yağmur. 59 C Kar,Dolu, Sis ve Kırağı. 59 C Seller. 60 C.1.2. Yapay Etmenler.. 61 C Plansız Kentleşme.. 61 C Yeşil Alanların Azalması.. 61 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar.. 61 C Endüstriyel Emisyonlar. 61 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar 61 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 62 C.3. Atmosferik Kirlilik. 62 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri. 62 (D). SU D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı.. 64 D.1.1. Yeraltı Suları 64 D.1.2. Akarsular. 64 D.1.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 65 D.1.4. Deniz. 65 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri. 65 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri.. 66 D.3.1. Yer altı Suları ve Kirlilik.. 66 D.3.2. Akarsularda Kirlilik.. 66 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik. 66 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikalar 66 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri

9 (E). TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E.1. Genel Toprak Yapısı 71 E.2. Toprak Kirliliği.. 71 E.2.1. Kimyasal Kirlenme. 71 E Atmosferik Kirlenme. 71 E Atıklardan Kirlenme 71 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme. 72 E.3. Arazi 72 E.3.1. Arazi Varlığı...72 E Arazi Sınıfları.. 72 E Kullanma Durumu. 72 E.3.2. Arazi Problemleri.. 72 (F). FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.1. Ormanlar. 73 F.1.1. Ormanların Ekolojik Yapısı. 73 F.1.2. Bölgenin Orman Envanteri.. 73 F.1.3. Orman Varlığının Yararları. 74 F.1.4. Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları...74 F.2. Çayır ve Meralar. 75 F.2.1. Çayır ve Mera Varlığı.. 75 F.2.2. Kullanma Amaçları ve Yararları. 75 F.3. Flora 75 F.3.1. Türler ve Populasyonları.. 75 F.3.2. Habitat ve Topluluklar.. 76 F.4. Fauna. 77 F.4.1. Türler ve Populasyonları.. 77 F Karasal Türler ve Populasyonları.. 77 F Aquatik Türler ve Populasyonları.. 82 F Kürklü Hayvanlar.. 82 F Balıklar 82 F.4.2. Habitat ve Topluluklar. 82 F.4.3. Hayvan Yaşama Hakları.. 83 F Evcil Hayvanlar.. 83 F Sahipli Hayvanlar.. 83 F Sahipsiz Hayvanlar 84 F Nesli Tehlike Altında Olan Ve Olması Muhtemel Olan Evcil Hayvanlar 84 F Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği.. 84 F.5. Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin İsteneceği Alanlar F.5.1. Milli Parklar F.5.2. Tabiat Parkları..84 F.5.3. Tabiat Anıtı. 84 F.5.4. Tabiat Koruma Alanları.. 85 F.5.5. Orman İçi Dinlenme Yerleri 85 F.5.6. Sulak Alanlar

10 F.5.7. Biyogenetik Rezerv Alanları 85 F.5.8. Biyosfer Rezerv Alanları.. 85 F.5.9. Özel Çevre Koruma Bölgeleri. 85 (*) Hassas Yöreler Kapsamına Giren F.5. Bölümündeki alanlar için İstenen Bilgiler 1. Alanın Resmi Adı 2. Coğrafi Konumu 3. Alanı 4. Alanın Açıklamalı Tanımı 5. Yasal Konumu 6. Toprak Envanteri İle İlgili Toprak Tasarruf Biçimine İlişkin Bilgiler 7. İnsan Nüfusu 8. Ulaşım ve Altyapı 9. Fiziksel Özellikler 9.1. Kara Özellikleri Jeoloji Topoğrafya Hidroloji İklim Özellikleri 9.2. Deniz Özellikleri Jeoloji Topoğrafya Hidroloji Sedimantoloji 10. Flora ve Fauna (özellikleri, endemik ve tehdit altındakiler) Karasal Deniz 11. Kültürel/Tarihsel Özellikler 12. Kullanım Amaçları 13. Mevcut Sorunlar Hassas Yöreler Kapsamına Giren Diğer Alanlar F Av Hayvanları Koruma ve Üretme Sahaları. 85 F Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar 85 F Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamı Olan Alanlar.. 85 F Koruma Altına Alınan Yabani Flora Faunanın Yaşama Ortamı Olan Alanlar 85 F Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar.. 85 F Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları 85 F Sit Alanları.. 86 F Kentsel Sit 86 F Tarihi Sit. 86 F Arkeolojik Sit. 86 F Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yeralan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar. 88 F Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar 88 F Anıtlar.. 88 F Yapı Toplulukları 89 F Sitler

11 F Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar...89 (G). TURİZM G.1. Yörenin Turistik Değerleri. 90 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri.. 92 G Konum G Fiziki Özellikleri. 97 G.1.2. Kültürel Değerler 97 G.2. Turizm Çeşitleri G.3. Turistik Altyapı 123 G.4. Turist Sayısı. 123 G.5. Turizm Ekonomisi G.6. Turizm Çevre İlişkisi (H). TARIM VE HAYVANCILIK H.1. Genel Tarımsal Yapı H.2. Tarımsal Üretim. 145 H.2.1. Bitkisel Üretim 146 H Tarla Bitkileri. 146 H Buğdaygiller 146 H Yem Bitkileri 146 H Endüstriyel Bitkiler 146 H Süs Bitkileri. 146 H Bahçe Bitkileri 146 H Meyve Üretimi 146 H Sebze Üretimi H.2.2. Hayvansal Üretim H Büyükbaş Hayvancılık H Küçükbaş Hayvancılık H Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretim) 147 H Su Ürünleri H Kürk Hayvancılığı H Arıcılık ve İpekböceği Yetiştiriciliği 147 H.3. Organik Tarım 147 H.4. Tarımsal İşletmeler. 147 H.4.1. Kamu İşletmeleri 147 H.4.2. Özel İşletmeler 148 H.5. Tarımsal Faaliyetler 148 H.5.1. Pestisit Kullanımı 148 H.5.2. Gübre Kullanımı

12 (I). MADENCİLİK I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taşocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler I.1.1. Sanayi Madenleri 151 I.1.2. Metalik Madenler I.1.3. Enerji Madenleri 151 I.1.4. Taşocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler. 152 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 152 I.3. Cevher Zenginleştirme 152 I.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri (J). ENERJİ J.1. Kaynaklarına Göre Enerjilerin Sınıflandırılması. 154 J.1.1. Birincil Enerji Kaynakları 154 J Güneş Enerjisi. 154 J Rüzgar Enerjisi J Su Enerjisi 154 J Biyogaz Enerjisi J Biyomas Enerjisi 154 J Odun. 154 J Kömür 154 J Petrol (Fuel-oil, motorin, asfalt, benzin, LPG) 155 J Jeotermal Enerji. 155 J Doğalgaz Enerjisi J.1.2. İkincil Enerji Kaynakları J Termik Enerji. 155 J Hidrolik Enerji 156 J Nükleer Enerji 156 J.2. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı J.2.1. Mesken 156 J.2.2. Ticaret. 156 J.2.3. Sanayi J.2.4. Resmi Daire. 156 J.2.5. Diğer. 156 J.3. Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar. 156 (K). SANAYİ VE TEKNOLOJİ K.1. İl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler K.2. Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması 157 K.3. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı K.4. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu. 161 K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı

13 K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler 163 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği. 163 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 163 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği. 163 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 163 (L). ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME L.1. Altyapı. 165 L.1.1. Su Sistemi. 165 L.1.2. Atıksu Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi L.1.3. Yeşil Alanlar 166 L.1.4. Elektrik İletim Hatları 166 L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları. 166 L.2. Ulaşım L.2.1. Karayolları L Karayolları Genel L Ulaşım Planlaması. 167 L Toplu Taşıma Sistemleri 168 L Kent içi Yollar. 168 L Araç Sayıları 168 L.2.2. Demiryolları 168 L.2.3. Deniz, Göl, Nehir Taşımacılığı 168 L.2.4. Havayolları L.3. Haberleşme L.4. İlin İmar Durumu L.5. İldeki Baz İstasyonları Sayısı 168 (M). YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 178 M.1.1. Kentsel Alanlar M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 178 M Kentsel Büyüme Deseni. 179 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları. 179 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 179 M Kentsel Yenileme Alanları 180 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar M.1.2. Kırsal Alanlar M Kırsal Yerleşme Deseni. 180 M Arazi Mülkiyeti M.2. Altyapı M.3. Binalar ve Yapı Çeşitleri. 181 M.3.1. Kamu Binaları. 181 M.3.2. Okullar. 181 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri

14 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler M.3.5. Endüstriyel Yapılar 195 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 195 M.3.7. Otel, Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 195 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 195 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma M Yerel Mimari Özellikler 196 M Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller. 196 M.4. Sosyo-Ekonomik Yapı. 196 M.4.1. İş Alanları ve İşsizlik M.4.2. Göçler M.4.3. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı M.4.4. Konut Yapım Süreçleri M.4.5. Gecekondu İslah ve Önleme Bölgeleri M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri. 199 M.5.1. Binalarda Ses İzolasyonu. 199 M.5.2. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 199 M.5.3. Ticari ve Endüstriyel Gürültü M.5.4. Kentsel Atıklar. 199 M.5.5. Binalarda Isı Yalıtımı 199 M.6. Nüfus M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 200 M.6.2. Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı M.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 200 M.6.4. Nüfus Değişim Oranı. 200 M.6.5. Yer Değiştirme Olayları 200 M.6.6. Turizm ve Seyahat M.6.7. İşsizlik 200 (N). ATIKLAR N.1. Evsel Katı Atıklar 202 N.2. Tehlikeli ve Zararlı Atıklar. 202 N.3. Özel Atıklar. 202 N.3.1. Tıbbi Atıklar 203 N.3.2. Atık Yağlar N.3.3. Pil ve Aküler 204 N.3.4. Cips ve Diğer Yakma Fırınlardan Kaynaklanan Küller. 204 N.3.5. Tarama Çamurları. 204 N.4. Diğer Atıklar 204 N.5. Atık Yönetimi N.6. Katı Atıkların Miktar Ve Kompozisyonu 204 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Transfer İstasyonları N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 204 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması. 204 N.8.2. Atıkların Yakılması 204 N.8.3. Kompost

15 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi. 204 N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri (O). GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM O.1. Gürültü 206 O.1.1. Gürültü Kaynakları O Trafik Gürültüsü. 206 O Endüstri Gürültüsü. 206 O İnşaat Gürültüsü. 206 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler O.1.2. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri. 207 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri. 207 O Sosyal Çevreye Etkisi. 207 O.1.3. Gürültünün İnsanlar Üzerine Etkileri. 207 O Fiziksel Etkisi O Fizyolojik Etkisi O Psikolojik Etkisi O Performans Etkisi O.2. Titreşim 208 (P). AFETLER P.1. Afet Olayları 209 P.1.1. Depremler 209 P.1.2. Heyelan ve Çığlar P.1.3. Seller. 217 P.1.4. Orman ve Otlak Yangınları P.1.5. Fırtınalar. 217 P.2. Afetler ve Sağlık Zararları. 217 P.2.1. Radyoaktif Maddeler. 217 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar P.2.3. Tehlikeli ve Zehirli Maddeler P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri (R). SAĞLIK VE ÇEVRE R.1. Temel Sağlık Hizmetleri. 219 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı. 219 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 219 R İçme ve Kullanma Suları R Denizler 222 R Zoonoz Hastalıklar 222 R.1.3. Gıda Hijyeni 222 R.1.4. Aşılama Çalışmaları. 222 R.1.5. Bebek Ölümleri 223 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı

16 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları. 224 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri R.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. 226 R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 226 R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma. 227 (S). ÇEVRE EĞİTİMİ S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi İle İlgili Faaliyetleri S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri S.2.1. Çevre Vakıfları 228 S.2.2. Çevre Dernekleri 228 S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar..228 (T). ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA T.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi 230 T.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Sonuçlarının Çevresel Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması. 230 T.4. Çevrenin İnsan- Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması TABLO LİSTESİ Tablo A.1. İl sınırlarındaki başlıca akarsular Tablo B.1. İl sınırları içerisindeki akarsuların uzunlukları ve debileri Tablo B.2. Türkiye Kömür İşletmeleri Kömür Sahaları ve Rezervleri 33 Tablo B.3. Şırnak meteoroloji istasyonu rüzgar verileri analizi. 38 Tablo B.4. İçme suyu kaynakları ve durumları 39 Tablo B yılında yapılan içme suyu sondajları 39 Tablo B yılında yapılan içme suyu sondajları 40 Tablo B.7. Yer altı suyu kaynakları 41 Tablo B.8. Akarsular 44 Tablo B.9. Hayvan içme suyu göleti.. 45 Tablo B.10. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler.. 47 Tablo C.1. Aylık ortalama sıcaklık ve yağış miktarları.. 56 Tablo C.2. Şırnak ili rüzgar verileri.. 56 Tablo C.3. Cizre ilçesi basınç verileri 57 Tablo C.4. En yüksek, en düşük ve ortalama nem değerleri.. 57 Tablo C.5. Yıllık sıcaklık değerleri (Şırnak,Cizre) Tablo C yılları arası sıcaklık değerleri (Şırnak). 58 Tablo C.7. Günlük maksimum yağış miktarları, mm (Şırnak,Cizre)

17 Tablo C.8. Yağışlı gün sayısı ve aylık yağış toplamı (Şırnak-2008). 59 Tablo C.9. Toplam karlı gün sayısı ve en yüksek kar örtüsü kalınlığı.. 60 Tablo C.10. Sisli, dolulu ve orajlı günler sayısı(aylık Toplam) Şırnak Tablo C.11. İlde bulunan mobil elektrik santrallerinin özellikleri. 61 Tablo D.1. Şırnak ilindeki akarsuların ölçümleri (10 6 m 3 ). 65 Tablo E.1. İldeki arazilerin mevcut kullanım durumu. 72 Tablo F.1. İl ve İlçelere göre orman alanlarıserveti 2007) 73 Tablo F sayılı orman kanununun 16 maddesine göre verilen izinler. 74 Tablo F sayılı orman kanununun 17 maddesine göre verilen izinler 74 Tablo F.4. İldeki çayır ve meraların toplam arazideki payı. 75 Tablo F.5. İl sınırları içerisindeki flora türleri. 75 Tablo F.6. Bölgesel fauna listesi.. 77 Tablo F.7. Şırnak İlindeki Mevcut Balık Türleri.. 82 Tablo F.8. İl merkezinde bulunan evcil hayvan sayısı (2002). 84 Tablo G1. Şırnak a Gelen Yerli ve Yabancı Turist Sayıları. 124 Tablo H.1. Tarımsal Üretim Oranları 144 Tablo H.2. Bitkisel Üretim Oranları..145 Tablo H.3. Kanatlı hayvanların il bazında dağılımı Tablo H.4. Hayvansal Ürünlerin Üretim Miktarları (kg) Tablo H.5. Hayvansal üretime ait bilgiler. 146 Tablo H.6. Şırnak ilinde hayvan varlığı ve önemi Tablo H.7. İlimizde mevcut kovan sayısı Tablo H.8. Tarımsal İşletmelerin Sayısı Tablo H yılı Şırnak sınırları içerisinde kullanılmakta olan zirai mücadele ilaçlarının yıllık tüketimi. 146 Tablo H yılı Şırnak sınırları içerisinde kullanılmakta olan zirai mücadele ilaçlarının yıllık tüketimi). 146 Tablo H yılı Şırnak sınırları içerisinde kullanılmakta olan zirai mücadele ilaçlarının yıllık tüketimi 146 Tablo H yılı Şırnak sınırları içerisinde kullanılmakta olan ticari gübrelerin yıllık tüketimi. 146 Tablo H yılı Şırnak sınırları içerisinde kullanılmakta olan ticari gübrelerin yıllık tüketimi. 146 Tablo H yılı Şırnak sınırları içerisinde kullanılmakta olan ticari gübrelerin yıllık tüketimi Tablo J.1. Şırnak ili rüzgar verileri Tablo J.2. Şırnak ilindeki açık dökme kömürlerin analiz sonuçları (2010) Tablo J.3. Güçlükonak-Hısta Sahası 154 Tablo K.1. İldeki mevcut sanayi tesislerinin durumu Tablo K.2. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu Tablo K.3. İnşaatı devam eden küçük sanayi siteleri Tablo L.1. Şırnak il sınırları içerisinde bulunan 154 ve 380 KW enerji iletim hatları 165 Tablo L.2. Devlet ve il yolları üzerinde seyir ve taşımalar (trafik yükü-2001). 165 Tablo L.3. İl merkezi imar planı içerisinde kalan alanın kullanım durumu 166 Tablo L.4. Normal bakım ve kış programına göre uzunluklar Tablo L.5. İl merkezi imar planı içerisinde kalan alanın kullanım durumu. 168 Tablo L.6. GSM 2N + 3N Sayıları

18 Tablo M.1. İllere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu Şırnak. 179 Tablo M.2. İldeki ilköğretim okulları ve liselerin altyapı donanımı. 181 Tablo M.3. İlin meslek liseleri bilgi formu. 190 Tablo M.4. İldeki üniversitde bulunan fakülteler ve öğrenci sayıları. Tablo M.5. İl deki tüm öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam sayısının çağ nüfusuna göre dağılımı Tablo M.6. İldeki mevcut öğrenci, derslik, öğretmen sayıları. 192 Tablo M.7. İldeki okul sayıları Tablo M.8. Şırnak Merkez İlköğretim Okulları bilgi formu Tablo M.9. Şırnak Merkez Anaokulları Bilgi Formu 195 Tablo M.10. İldeki mevcut sağlık kuruluşları ile yatak kapasiteleri 196 Tablo M.11. Çalışanların Sektörlere Göre Dağılımı. 197 Tablo N.1. İlde tıbbi atık üreten tesis adı ve miktarları 202 Tablo O.1. İldeki taşıt sayısı ve gürültü düzeyleri 206 Tablo O.2. Yerleşim bölgeleri gürültü sınır değerleri. 207 Tablo P.1. Bölgede meydana gelen depremlere ilişkin bilgiler (Kandilli kayıtları) Tablo P.2. Şırnak İli 2009 Yılı İlkyardım Servisleri Tablo R.1. Şırnak il merkezi ve ilçelere göre sağlık kurumlarının dağılımı 219 Tablo R Yılı ve 2010 İlk 9 (Dokuz) Ay İl Genelinde Bildirilen Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların Vaka Sayıları 219 Tablo R.3. Şırnak ili 2009 yılı kimyasal numune analiz sonuçları Tablo R Yılı Aşı sonuçları çizelgesi yaş gruplarına göre yapılan doz sayısı Tablo R.5. Şırnak 2009 Yılı Bebek Ölüm Nedenleri ve Sayıları 223 Tablo R.6. Aile Planlama Yöntemi Kullanan Sayıları. 225 Tablo R.7. Ana-çocuk sağlığı çalışmaları. 225 Tablo R.8. Ana Çocuk Sağlığı İzlem Sayıları Tablo T.1. Çed Gereklidir/Gerekli Değildir Kararı Verilen Faaliyetlerin Listesi 231 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1. Şırnak il ve ilçelerini gösterir harita.. 28 Şekil 2. Şırnak jeoloji haritası.. 29 Şekil 3. Güneydoğu Anadolu Bölgesine ait genelleştirilmiş dikme kesit 30 Şekil 4. Şırnak ili deprem bölgeleri haritası 209 Şekil 5. Şırnak taki sağlık kurumlarının dağılımı

19 A). COĞRAFİ KAPSAM A.1. Giriş Çok eski bir geçmişe sahip bulunan Şırnak ilinin tarihi, Katip Çelebi nin 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname ve tarihi rivayetlere göre Nuh Tufanı öncesine dayanır. Bu rivayetlere göre Nuh un gemisinin kalıntılarının Cudi Dağı nın kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulduğu, zamanla Şerneh ve daha sonraki yıllarda da Şırnak adını aldığı rivayet edilmektedir. Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Sasani, Emevi, Abbasi, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde Cizre ye bağlı bir yerleşim birimi iken Cumhuriyet döneminde 1913 yılında Siirt iline bağlı ilçe durumuna geldikten sonra 18 Mayıs 1990 tarihinde 3647 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşmuştur. Şırnak tan bir görünüm Hz.Nuh (AS) tarafından Tufan öncesi kurulduğu söylenen Cizre,ikinci kez Nuh ve oğulları tarafından inşa edilirken Şırnak, yazlık ve yayla olarak inşa edilmiştir.nuh ve oğulları yılın iki-üç ayını Cizre nin kızgın sıcağından korunmak için Şırnak ta geçirirlerdi.şırnak kelimesi bazı tarihlere göre ŞEHRİ NUH tan türetilmiştir.guti,babil,med,asur,pers,sasani İslam İmparatorluğu,Emevi,Abbasi dönemlerinde,şırnak Cizre ye bağlı iken Cumhuriyet döneminde Siirt iline bağlı bir ilçe haline gelmiştir.şırnak topraklarında bir çok uygarlıklar kurulmuş,bu topraklar buğdayın ilk kullanıldığı, tekerleğin,yazının bulunduğu ve kullanıldığı medeniyetleri içinde barındırmıştır yıllık bir geçmişi olan Tufan olayı Şırnak ili sınırlarında bulunan Cudi dağında noktalandığından bütün dünya insanlarının ikinci beşiği Şırnak ve Cizre olmaktadır.hz.nuh Peygamber in türbesinin Cizre de oluşu,cizre surlarının gemi şeklinde

20 olması,guti,babil,asur Kitabeleri ve kabartmaları bunu kanıtlamaktadır.ayrıca yüce kitabımız Kur an-ı Kerim in Hud Suresinin 44.ayeti açıkça Tufan-Nuh gemisinin Cudi dağında durduğunu yazmaktadır. Şırnak ili tarihte bir çok önemli devletin başkentini kendi topraklarında barındırmıştır.birinci Babil devletinin başkenti Babil(Kebeli Köyü) Cizre sınırları içindedir. Guti (Gudi) İmparatorluğunun başkenti olan Bajarkard,Silopi ilçesi topraklarındadır. A.2. İl ve İlçe Sınırları İlinil ve ilçe sınırlarını gösteren harita Şekil 1 de sunulmuş olup, ile bağlı ilçeler; Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere dir. Beytüşşebap İlçesi, oldukça eski bir yerleşim birimidir. İlçeye tarih içerisinde Hurriler, Mittaniler, Asurlular ve Urartular egemen olmuşlardır. İlçe, 1054 yılında Selçukluların, 1514 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu nun egemenliği altına girmiştir yılında Erzurum, 1865 yılında Van iline bağlanmıştır yılında ilçe olan Beytüşşebap, 1926 yılında Siirt, 1936 yılında Hakkari ve tarih ve 3647 sayılı yasa ile Şırnak iline bağlanmıştır. Beytüşşebap ilçesi, dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup doğusunda Hakkari, batısında Siirt-Pervari, kuzeyinde Van-Çatak, güneyinde ise Hakkari-Çukurca ve Şırnak- Uludere yer almaktadır. İlçenin doğusunda yer alan Altın dağları ve batısında yer alan Tanin Dağları, ilçe sınırları içerisinde kesişmektedir. Ayrıca, ilçede Kato Dağı mevcuttur. İlçenin en önemli akarsuyu

21 Habur Çayı dır. İlçenin rakımı 1650 metre olup en yüksek noktası 3300 metreyi bulan Altın dağlarıdır. Dağlık bir araziye sahip olan ilçenin Merkez ve Mezraa olmak üzere 2 belediyesi, 27 köyü bulunmaktadır. Cizre İlçesinin, Nuh Peygamber ve oğulları tarafından tufandan sonra kurulduğu bilinmektedir. Tufandan sonra Hz. Nuh un bulunduğu tepeciğe rağbet eden halk Dicle nehrinden bir kol alarak şehri çevreleyecek bir şekilde akıtmış ve böylece Cizre bir yarımada görünümüne girmiştir. İslamiyetin Cizre ye girmesi ile birlikte şehre yarımada anlamına gelen (Cezire) adı verilmiş, Cumhuriyet Döneminde ise ismi Cizre olarak değiştirilmiştir. Cizre, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Şırnak iline bağlı ve ilden 45 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. DoğusundaSilopi, batısında İdil, kuzeyinde Şırnak,kuzeybatısında Eruh,güneyinde ise Suriye yer almaktadır. Cizre nin deniz seviyesinden yüksekliği 400 m, yüzölçümü 460 km² dir. İlçenin kuzey doğusunda 2089 metre yüksekliğindeki Cudi dağı, kuzeyinde Kara Dağı, kuzeybatısında Dere Dağı, ve batısında Akdağ bulunmaktadır. Cizre nin güneyi ovalıktır. İlçenin arazisi Dicle nehri çevresindeki alüvyonlu ovalarla ve ovanın doğu ve batısındaki yaylalardan oluşmaktadır. Cizre den bir görünüm Güçlükonak İlçesi, daha önce Eruh İlçesine bağlı bir köy iken tarih ve 3644 sayılı Kanunla ilçe olmuş ve tarih ve 3647 sayılı Kanun ile İdari bağlılığı değiştirilmiş ve Şırnak iline bağlanmıştır. İlçe merkezi hariç diğer yerler genellikle engebeli bir yapıya sahiptir. En yüksek dağı Fındık Beldesinin kuzeyinde bulunan Kale dağıdır. Arazi bitki örtüsü bakımında zengin olmamakla beraber arazinin bazı bölümleri ormanlıklardan oluşmakta ise de diğer bölümleri genelde çıplak, küçük veya seyrek ormanlarla kaplıdır. Mevcut ormanlar genelde mazı ve meşe ağaçlarından oluşmaktadır. İlçenin en büyük akarsuyu Dicle nehridir. Bu nehir Güçlükonak ın Dargeçit, İdil ve Cizre ilçeleri ile tabii sınırını oluşturmaktadır. İlçenin ikinci büyük

22 akarsuyu Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver köyü sınırları içerisinden çıkan Pilleder köprüsünden Dicle nehrine karışan Ruyısur çayıdır. İlçeye bağlı bir Merkez ve Fındık Belediyesi olarak iki Belediye ile 26 köy ve 7 mezra olmak üzere toplam 35 yerleşim birimi mevcuttur. Bunlardan 13 köy ve 6 mezra boş durumdadır. Bağlı köyler genellikle dağınık ve engebeli yerlerde kurulmuş olduğundan nüfusları itibarı ile küçük yerleşim birimleridir. İdil İlçesine döneminde Türkmenlerin büyük ölçüde nüfuz ettikleri ve burayı 1387 yılında Timur un istila ettiği bilinmektedir. Timur un ölümü ile Karakoyunlu devletinin eline geçen İdil, o günden sonra Türklerin hakimiyeti altına geçmiştir yılına kadar köy olan İdil, 1924 yılında Cizre İlçesine bağlı bir bucak, 1937 yılında ise Mardin iline bağlı ilçe olmuştur. İdil in ilk adı Zarih dir. Bu kelime Arapça olup Türkçe anlamı Ekici dir. İdil, 18 Mayıs 1990 tarih ve resmi gazetede yayınlanan 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Şırnak iline bağlanmıştır. İdil ilçesi kuzeyde Dargeçit ilçesi ile 29 km, Güçlükonak ilçesi ile 23 km, mülki sınır, doğuda Cizre ilçesi ile 40 km mülki sınır, güneyde Suriye ile 25 km ülke sınırı, batıda Nusaybin ilçesi ile 26 km,midyat ilçesi ile 18 km lik mülki sınırları ile çevrilmiş olup, toplam 25 km ülke sınırı ve 136 km mülki sınıra sahiptir. İdil 1924 yılında bucak, 1937 yılında ilçe statüsüne geçmiş, 1937 den 1990 a kadar Mardin ilinin ilçesi olmuş, 1990 dan itibaren ise Şırnak iline bağlı ilçe olmuştur. Şu anda 2 belediye 64 köy ve 35 mezra ile beraber toplam 101 yerleşim birimi ile İdil, Şırnak ilinin en fazla idari bölünmeye sahip ilçesi konumundadır. Silopi de M.Ö. çeşitli kavimlerin yaşadıkları ilçe ve çevresinde bulunan tarihi eserlerden anlaşılmaktadır. Asurlular yönetiminden sonra Roma İmparatorluğunun yönetiminde uzun yıllar kalan Silopi İlçesinde, Romalılara ait kalıntılar mevcuttur. Silopi, Asurlular, Romalılar ve Selçukluların yönetiminde uzun yıllar kaldıktan sonra Yavuz Sultan Selim in Mısır Seferi sırasında Cizre ilçesi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır

23 Silopi ilçesinden bir görünüm Silopi ilçesinin kuzeyinde Şırnak ile 33 km, kuzeydoğusunda Uludere ile 11 km, doğu ve güneyde Irak ile 61 km, güneybatıda Suriye ile 20 km, batıda Cizre ile 11 km.lik mülki sınırı vardır. İlçenin yüzölçümü 790 km² dir. İlçemiz arazi yapısı bakımından dağlık ve ovalıktır. Güneydoğu Toroslarının uzantısı olan Cudi dağının yüksekliği m dir. Cudi Dağı eteklerinde küçüklü büyüklü yaylalar bulunmaktadır. Hezil ve Nerdüş Çayı ile Dicle Nehri ilçemizden geçmektedirler. Cizre ilçesine 1931 yılında bucak olarak bağlanan ilçemiz, 1960 yılında Mardin e bağlı bir ilçe olarak idari taksimatta yerini almıştır. 18 Mayıs 1990 gün ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihinden itibaren Şırnak iline bağlanmıştır. Uludere İlçesinin tarihi milattan önceki yıllara dayanır. Tarihi seyri içinde Urartular Medler, Persler, İskender, Roma, Arsaklılar ve Sasanilerin egemenliği görülür yılından itibaren Türkmenlerin tarih sahnesine çıktığı bilinmektedir de İmadetin Zengin in ve 1260 yılında Hulagu nun Hakkari yöresini ele geçirmesini izleyen yılların kargaşalığı, yöre beylerinin 1349 da Karakoyunlulara bağlanmayı kabul etmeleri ile durulur da Timur ve 1502 den itibaren Safevi hakimiyeti altında yaşayan Uludere, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğuna bağlanarak bütün il beyleri gibi içişlerinde serbest bırakılır. Aşiret Beyleri kendi egemenlik haklarını korumak, Osmanlı toprak sisteminin dışında bir sistemle yönetilmek ve seferlere asker yollamak şartıyla İmparatorluğun egemenliğinde Cumhuriyete kadar kalmışlardır. Cumhuriyetin ilanından sonra bucak haline getirilerek Beytüşşebap ilçesine bağlanan Uludere, tarihinde yürürlüğe giren 7033 Sayılı Kanunla ilçe haline getirilmiştir tarihinde çıkarılan 3647 Sayılı Kanunla yeni kurulan Şırnak iline bağlanmıştır. Yüzölçümü 825 km² dir. Uludere, Irak ile 54 km. sınırına sahiptir. Doğusunda Hakkari- Çukurca, batısında Şırnak-Silopi, kuzeyinde Beytüşşebap, güneyinde Irak toprakları bulunmaktadır. Coğrafi yapı olarak dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kuzey

24 batısında Kel Mehmet, kuzeyinde Tanin,güneyinde Gürvil, Düğün ve Genariş dağları yer almaktadır. İlçe merkezinin rakımı 800 m.dir. Uludere nin yerleşim alanı 3 derin vadi ile bölünmüştür.başlıca akarsuları Habur suyu,hilal-robozik, Mergeh ve Hezil çaylarıdır. Uludere ilçesinin Şırnak il merkezine uzaklığı 48 km.dir. İlçeye bağlı 3 kasaba,12 köy bulunmaktadır. A.3. İlin Coğrafi Durumu Şırnak ili, kuzey enlemleri ve doğu boylamları arasında yer almaktadır.şırnak İli topraklarının batı kesimi yüzölçümünün ¾ ü, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Dicle Bölümünde yer alırken, geri kalan yüzölçümün ¼ ü ise Doğu Anadolu Bölgesi içinde kalır. İlin toplam alanı km² dir. İl batıda Mardin, kuzeyde Siirt, kuzeydoğuda Hakkari illeri ile güneyde Irak ve Suriye devletleriyle çevrilidir. A.4. İlin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu A.4.1. Dağlar Batı ve güney kesimindeki bazı düzlükler dışında, ilin büyük bölümü akarsular tarafından derince yarılarak plato alanlarına dönüştürülmüştür. Dağlık kesimlerde Güneydoğu Toroslar sistemine bağlı yüksek kütleler vardır. İlin önemli dağları; Cudi, Gabar, Namaz ve Altın dağlarıdır. Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri geniş düzlükler halindedir. İlin güneyinde Suriye ve Irak sınırına yakın kesimleri hariç hemen hemen tamamı dağlarla kaplıdır. Hakkari dağları, Mardin dağları ve Siirt doğusu dağlarının kolları olan bu dağlar, il

25 alanının kuzeyden güneye, doğudan batıya havzalara parçalanmışlardır. Doğu torosların en güneyindeki üçüncü sırası olan dış doğu toroslar Amanos dağlarından başlayarak İran sınırına dek uzanmakta ve Hakkari dağlarını oluşturmaktadırlar. Hakkari dağlarının Dicle Vadisinin doğusundaki uzantısı olan Cudi dağı, Silopi ilçesinin kuzeyinin tümünü kapsamaktadır. En yüksek noktası 2114 m.dir. Silopi ovasına hakim bir konumda olan Cudi dağı kalker kaplı olduğundan susuz ve çıplaktır. Siirt doğusu dağlarının ana gövdesini oluşturan Herekol dağı 2838 m. ve 2280 m. yükseltili Yassı dağı ilin Siirt ile sınırını oluşturmaktadır m. yükseltili Namaz dağı bu dağ sırasının il sınırları içindeki önemli doruklarındandır. A.4.2. Vadiler ve Ovalar Dicle vadisi, Güneydoğu Anadolu nun Fırat tan sonra en önemli vadisidir. Koçtepe yöresinde il sınırları içine giren Dicle vadisi İdil yöresinde genişlemeye başlar. Cizre de Habur vadisi ile birleştikten sonra Suriye topraklarına girer. Vadinin genişleyen bu kesiminde Cizre ve Silopi ovaları yer almaktadır. Cizre-Silopi ovaları ilin önemli iki ovasıdır. Dicle nehri ve Habur suyunun taşıdığı alüvyonlarla kaplı olan bu ovalar çok verimlidir. Cizre ve Silopi ilçeleri ile Suriye sınırı arasında kalan toprakları kaplamaktadır. Akdeniz iklimine benzer özellik taşıyan bir iklimi vardır. Kızılsu vadisi: Yassı dağının güney eteklerinden başlayarak doğudan Dicle vadisine açılmaktadır. Genellikle çok dar ve dik olan vadi orta kesimlerinden biraz genişlemekte ve bu genişleyen kesimlerde de tarım yapılmaktadır. Behram vadisi: Yazlıca dağlarının güneydoğu yamaçlarında çeşitli kollar halinde başlayan vadi çok dar ve diktir. Güneydoğudan güneybatıya genişçe bir yay çizen Behram vadisi Türkiye-Suriye sınırında Habur vadisine açılmaktadır. Habur vadisi: Nerdüş platosunun güney yamaçlarından başlayan ve çok derin olan vadi, Karacadağ, İncebel dağı, Tanin dağı, Türemiş dağı, Konak ve Altın dağları arasında kalan suya direnci az, şistler ve eosen kalkerleri üzerinde oluşmuştur. Beytüşşebap tan sonra güney yönünde uzanarak Irak topraklarına girmektedir. Vadinin il sınırları içerisinde kalan kesimin de, şerit halinde uzanan tarlalarda tarım yapılmaktadır. İlin doğusunda III. Zaman sonlarında Avrupa ve Asya dağlarının birbirlerine yaklaşmasıyla yükselen kalkerli ana yapı iklim ve suyun etkisi ile parçalanarak geniş plato düzlüklerini oluşturmuştur. Bunlardan 2000 m.nin üstünde il sınırları içinde yer alan Faraşin platosunda hayvancılık yapılmaktadır. A.4.3. Akarsular Batı ve güney kesimindeki bazı düzlükler dışında, ilin büyük bölümü akarsular tarafından derince yarılarak plato alanlarına dönüştürülmüştür. İlimizin en önemli akarsuyu Kızılsu, Hezil ve Habur çaylarının beslediği Dicle nehridir. Tablo A.1. İl sınırlarındaki başlıca akarsular Akarsu Adı Toplam Uzunluğu (km) İl Sınırları İçindeki Uzunluğu (km) Toplam Uzunluğa Oranı Debisi (m³/s) İl Sınırları İçerisindeki Başlangıç ve Bitiş Noktaları Dicle Nehri ,5 14,6 537,3 Rezuk Deresi Civarı-Cizre İlçesinden Sonra Sınır Kızılsu 51,5 51, ,6 Mercimek Tepesi-Dicle Nehri Kolu Olduğu Nehir Dicle Nehri Dicle Nehri

26 Nerdüş Çayı (Çağlayan) ,9 Yayla Tepe Civarı-Dicle Nehri Hezil Çayı 67,5+52,5 48, ,6 Başlangıç üç kol şeklinde Kavaldağı,Uğurtepe,Kayapın ar Mevkii-Bağdat Tepe Civarı Habur Çayı Büyük Refik Düzü Tepesi- Kıtır Tepe Sınır Dicle Nehri Dicle Nehri Hezil Suyu A.5. Jeomorfolojik Yapı ve Stratigrafi İlin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinin stratigrafik dizilimi Paleozoikten Kuvaternere doğru şu şekildedir. (Ketin. 1983); Ülke jeolojisinin belirlenmesi için MTA (Maden Tetkik Arama Enstitüsü) tarafından yapılmış olan 1/ ölçekli jeolojik haritada Kocapınar, Eruh, Güzeldere, Çiğli dörtgeni içerisinde kalan alanda yüzeylenen birimler yaşlarına göre Silüriyen, Devoniyen, Permokarbonifer, Tirias, Jura-Kretase, Üst Kretase-Paleosen, Paleosen-Alt Eosen, Orta Eosen-Lütesien, Üst Miosen, Pliosen (karasal), Neojen (kısmen karasal, kısmen denizel), Pleistosen (eski alüvyon), Holosen (yeni alüvyon) ile bazalt-dolerit püskürmesi ve serpantin sokulumu mevcuttur. (Şekil-2) Kocapınar, Eruh, Güzeldere, Çiğli dörtgeni içerisinde yer alan Paleozoik yaşlı istif; kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, kumtaşı ve şeyl litolojik birimlerinden (Tanin Formasyonu) oluşmakta iken Trias yaşlı istif kireçtaşı, marn, şeyl-kireçtaşı, kumtaşı, killi ve oolitik kireçtaşı litolojik birimlerinden (Goyan-Çiğli Formasyonu) oluşmaktadır. Trias yaşlı birimler üzerine uyumsuz olarak gelen Jura-Kretase yaşlı istif ise kumlu-dolomitik kireçtaşları ve dolomit ile kumlu kireçtaşı litolojik birimlerinden (Mardin Formasyonu) oluşmaktadır. Bu birimlerin üzerine ise yine uyumsuz olarak Üst Kretase-Paleosen yaşlı istif ince-orta tabakalı killi kireçtaşı, kumtaşı-süttaşı ve şeyl, resifal kireçtaşı, kumtaşı-marn ara tabakalı şeyl ile iri tabakalı sert kireçtaşı litolojik birimlerinden (Germav Formasyonu) oluşan istif gelir. Bu formasyonların üzerine Paleosen-Alt Eosen yaşlı şeyl-marn ara tabakalı kırmızı kumtaşı ve konglomera litolojik birimlerinden (Gercüş Formasyonu) oluşan çökel istifi yüzeylenir. Bu istifi ise Orta Eosen-Lütesien yaşlı tebeşirli-çörtlü ve masif-dolomitik kireçtaşı litolojik birimi (Midyat Formasyonu) örter. Birimler Üst Miosen-Pliosen yaşlı kırmızı kaba konglomera kumtaşı ve marn, resifal kireçtaşı, şeyl-silttaşı, kumtaşı, şeylli-marn evaporit birimlerinden (Germik-Şelmo Formasyonu) oluşan istifçe izlenir. Konglomera, kaba kumtaşlarından (Lahti Formasyonu) kısmen karasal, kısmen denizel çökel karakterdeki istif Üst Mosen-Pliosen yaşlı istifi yüzeyler. Stratigrafik dizilim en üstte Pleistosen ve Holosen yaşlı alüvyonlar ile sonlanır. Kocapınar, Eruh, Güzeldere, Çiğli dörtgeni içerisinde Kocapınar ve Cizre çevresinde bazaltdolerit lav püskürmeleri ile Beytüşşebap-Kavalda arasında serpantin sokulumları bulunmaktadır. İl alanının güney ve batı kesimleri III. zaman yaşlı oluşumlarla kaplıdır. Aynı oluşumlar İran ve Irak ta da devam etmekte ve bol miktarda petrol içermektedir. Bu oluşumların Türkiye deki uzantıları incedir ve III. zaman sonlarında tektonik hareketler sonucu kıvrılmıştır. Bu kıvrımlama ilin güney kesiminde Cudi dağlarında daha fazla olmuş, yaşlı tortullar güneye doğru genç depolar üzerine itilmiştir. III. zaman yaşlı neolojen oluşumları bazalt ve bolaritten oluşan volkanik örtü ise ilin batısında bu alanlara yayılmıştır

27 A.5.1. Tektonik ve Paleocoğrafya İlin yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi jeolojik olarak kenar kıvrımları kuşağı olarak adlandırılan kuşak içinde yer alır. Eo-Kambriyenden başlayarak Pliyosen dahil, bütün devirler boyunca devamlı bir sedimantasyon havzası olarak gelişmiştir. Kambriyenden itibaren bütün formasyonlar sığ deniz (kıta kenarı, şelf) fasiyesinde gelişmiş, metamorfizma ve magmatik intrüzyon etkisinde kalmıştır. Bölgede gelişen orojenik hareketler ise diğer birliklerde olduğu gibi şiddetli geçmemiş ancak zaman zaman transgresyonlar, deniz aşmaları oluşmuştur. Bu gelişimler sonucunda kuşağın karakteristik özellikler şu şekilde sıralanabilir; 1. Fazla yüksek olmayan tatlı bir röliyef, 2. Fazla sıkışmaya maruz kalmayıp petrol rezervleri bulundurur, 3. Geniş ondülasyonlu kıvrımlar içerir, fazla faylı değildir. Bölgede Alp orojenezi etkili olmuştur. Alpin orojenik hareketler Laramiyen safhası ile başlamış, Oligosende tekrarlanmış, fakat asıl şiddetli kıvrılma ve bindirme olayları Miyosenden sonra oluşmuştur. Miyosen ve Miyo-Pliyosen tabakalar genellikle dik ve çoğu kez güneye devrik kıvrımlar sunmuşlardır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin stratigrafik ve tektonik özellikleri Mardin yakınındaki Derik yükseliminde, Hazro antiklinalinde ve doğuda Büyük Zap suyu vadisindeki kesitlerde gözlenir. Toroslar Birliği ile Güneydoğu Anadolu Kenar Kıvrımları bölgesi arasındaki jeolojik sınır, doğuda Hakkari güneyinden başlayarak batıda Amanos dağlarına kadar kavis şeklinde uzanan bir bindirme zonu ile belirlenir. Miyo- Pliyosen sırasında oluşmuş bindirme hareketi kuzeyden güneye doğru yer yer km. lik itilmeler sunar. Burası aynı zamanda Arabistan Levhasının Anadolu Levhası ile çarpıştığı sütür zonudur. Bölgenin doğu ve batı kesimlerinin jeolojik-tektonik gelişimi de birbirinden farklı şekilde gelişmiştir. Doğuda hemen hemen devam eden konkordan seriler bulunduğu halde batı kısımda aşınmalar nedeniyle diskordanslar gelişmiştir. Bu iki kesimin sınırı ise yaklaşık olarak Diyarbakır-Mardin meridyeninden geçer. Batı tarafta ayrıca Pleistosen yaşlı bazalt akıntıları oldukça geniş alanlar kaplamıştır

28 - 28 -

29 Şekil 2. Şırnak ili jeoloji haritası

30 Şekil 3. Güneydoğu Anadolu Bölgesine ait genelleştirilmiş dikme kesit

31 Yararlanılan Kaynaklar - Altınlı, İ. E., Pamir, N. H., Erentöz, C., Türkiye Jeoloji Haritası/Cizre, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları, 1963, Ankara. - Atabay, M., Adım Adım Silopi, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Şırnak İli Envanter Çalışması İl Kültür Müdürlüğü,Şırnak-2001 İl Kültür Müdürlüğü Envanter Verileri - İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Gürpet Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Aralık Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Şiryan Kireçtaşı Ocağı ÇED Ön Araştırma Raporu Haziran Ozan Sungurlu, 1974, IV Kuzey Sahalarının Jeolojisi, TPJ dergisi. - PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Dan. Müh. San. Tic. Ltd. Şti., Habur Akaryakıt Depolama Tesisi, Ocak

32 (B)-DOĞAL KAYNAKLAR B.1. Enerji Kaynakları B.1.1.Güneş Şırnak ili ve ilçelerinde güneşlenme süresi ile ilgili ölçüm yapılmamaktadır. B.1.2. Su Gücü İldeki mevcut su kaynakları, tarım ve sulama amaçlı kullanılmakta olup, il sınırları içerisindeki uzunlukları ve debileri tabloda verilmiştir. Tablo B.1. İl sınırları içerisindeki akarsuların uzunlukları ve debileri Akarsu Adı Toplam Uzunluğu (km) İl Sınırları İçindeki Uzunluğu (km) Toplam Uzunluğa Oranı Debisi (m³/s) İl Sınırları İçerisindeki Başlangıç ve Bitiş Noktaları Dicle Nehri ,5 14,6 537,3 Rezuk Deresi Civarı-Cizre İlçesinden Sonra Sınır Kızılsu 51,5 51, ,6 Mercimek Tepesi-Dicle Nehri Nerdüş Çayı ,9 Yayla Tepe Civarı-Dicle (Çağlayan) Nehri Hezil Çayı 67,5+52,5 48, ,6 Başlangıç üç kol şeklinde Kavaldağı,Uğurtepe,Kayapın ar Mevkii-Bağdat Tepe Civarı Habur Çayı Büyük Refik Düzü Tepesi- Kıtır Tepe Sınır Kolu Olduğu Nehir Dicle Nehri Dicle Nehri Dicle Nehri Dicle Nehri Hezil Suyu B.1.3. Kömür TKİ Şırnak Silopi Asfaltit Sahaları Bölgede üretilen asfaltitler petrol kökenli bir kömür çeşididir. Isıl değeri yaklaşık Kcal/kg.dir. Asfaltitler yer kabuğunun tektonik hareketleri sonucunda derinlerinde bulunan petrol yataklarının parçalanmasıyla, petrol yüksek ısı ve basınç altında aşağıdan yukarıya doğru itilmesi neticesinde, yine tektonizma sonucu yerkabuğunda ortaya çıkan fay, yarık ve çatlaklara yerleşmiştir. Böylece fay, yarık ve çatlaklara yerleşen petrol daha sonra metamorfizmaya (başkalaşım) uğrayarak içerisindeki bazı maddelerini kaybetmiş, katılaşmış ve asfaltit haline dönüşmüştür. Şırnak İR:2505 Ruhsat Nolu Sahamızın Sınır Koordinatları Nokta No Y(sağa) X(yukarı)

33 Silopi Ruhsat Nolu Sahamızın Sınır Koordinatları Nokta No Y(sağa) X(yukarı) Tablo B.2 Türkiye Kömür İşletmeleri Kömür Sahaları ve Rezervleri SIRA NO TKİ KÖMÜR SAHALARI İLİ İLÇESİ R E Z E R V L E R (ton) MÜMKÜN MUHTEMEL GÖRÜNÜR TOPLAM ŞIRNAK SİLOPİ MERKEZ TOPLAM KÖMÜR REZER SAHASI REZERV DURUMU (TON) İŞLETİLME DURUMU KÖMÜRÜN CİNSİ ISIL DERECESİ (kcal/kg) ŞIRNAK İR: ŞIRNAK İL ÖZEL ASFALTİT

34 SİLOPİ (ÜÇKARDEŞLER FİLONU) SİLOPİ (HARBUL FİLONU) TOPLAM İDARESİNCE RÖDÖVANSLI OLARAK İŞLETİLMEKTE ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİNCE RÖDÖVANSLI OLARAK İŞLETİLMEKTE ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİNCE RÖDÖVANSLI OLARAK İŞLETİLMEKTE ASFALTİT ASFALTİT B.1.4. Doğalgaz İl sınırları içindeki doğalgaz rezervi hakkında bilgi bulunmamaktadır. B.1.5. Rüzgar Yıllık ortalama rüzgar hızı ile ilgili bilgiler Tabla B.2. de verilmiş olup, ilimizde rüzgar enerjisinden faydalanılmamaktadır. B.1.6. Biyomas (Biyogaz, Odun, Tezek) İl sınırları içerisinde biyogaz kullanımı bulunmamaktadır. Odun yakacak olarak kullanılmakta olup, orman varlığından yıllık yaklaşık bin ster yakacak odun elde edilmektedir. Kırsal kesimlerde ise kısmen tezek de yakacak olarak kullanılmaktadır. B.1.7. Petrol İl sınırları içindeki petrol rezervi bilinmemektedir. Tablo B. 3. Şırnak meteoroloji istasyonu rüzgar verileri analizi Meteorolojik Elemanlar Rasat Yılı I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec) En Hızlı Esen Rüzgarın Yönü 2011 N N N N N N N N N N N N B.1.8. Jeotermal Sahalar Hısta Kaplıcası: Güçlükonak ilçesi Düğünyurdu köyü yakınında, Dicle ırmağı kıyısındadır. Bölgenin en yüksek ısılı sıcak su kaynağı olup, sıcaklığı 67ºC dir. Kaplıca suyu kalsiyum ve sülfit ihtiva etmektedir. Debisi 7 lt/sn, PH : 7.15 olarak belirlenmiştir. Mevcut debinin arttırılabileceğini gösteren hidrojeolojik şartlar mevcuttur. Kaplıca banyosu romatizmal hastalıklar ile kadın hastalıklarında yararlı olmaktadır

35 Zümrüt Dağı Kaplıcası:Beytüşşebap ilçe merkezine 7 km uzaklıktaki Ilıcak köyündedir. Debisi 1 lt/sn olarak tahmin edilmekte olup, su sıcaklığı 39ºC dir. Kaplıca suyu tortulu olduğundan içilmez. Su banyosu ise cilt.böbrek ve romatizmal hastalıklara yararlı olmaktadır. Besta Kaplıcası :İl Merkezinin 30 km kuzeydoğusundadır. Biri çamur banyosu, diğeri su banyosu ve içme olarak yararlanılan iki kaplıca halindedir. Cilt, kadın hastalıkları ve romatizmal hastalıkların şifa bulduğu bu kaplıcalara yaya veya binek hayvanlarla ulaşılabilmektedir. Nasfaran Kaplıcası:Merkez Kumçatı Beldesi ne birkaç km uzaklıktaki bu kaplıcada biri çamur banyosu olarak, diğeri banyo ve içme olarak yararlanılan iki kaynak bulunmaktadır. Çamur banyosunun sivilce, egzama ve mantar hastalıkları kesin tedavi ettiği söylenmektedir. Güçlükonak Hısta Kaplıcası B.2. Flora ve Fauna B.2.1.Ormanlar Şırnak orman varlığı bakımından, alan olarak zengin, nitelik olarak ise fakir bir ilimizdir. Şırnak İlindeki toplam orman alanı ,5 hektar olup,428282,0 hektar ormansız alandır. İlin toplam alanı ,5 hektardır