ŞIRNAK İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞIRNAK İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ŞIRNAK İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU ŞIRNAK

2 - 2 -

3 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİKİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI BİR KALKINMADAN YANA OLDUĞUMU VURGULAYARAK; DOĞAL KAYNAKLARIN EKONOMİK KALKINMANIN HEM KAYNAĞINI HEM SINIRINI OLUŞTURDUĞUNU BİLEREK, ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNDE BİREYSEL KATKI VE KATILIMIN GEREĞİNE VE ÖNEMİNE İNANARAK; ÇEVRESEL DEĞERLERE SAHİP ÇIKIP ZARAR VERENLERİ UYARACAĞIMA, DOĞAL KAYNAKLARDAN FAYDALANIRKEN TUTUMLU DAVRANACAĞIMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDECEĞİME, BU YÖNDE İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE HAREKET EDEREK; ÇEVRE KONUSUNDA HERKESE ÖRNEK OLACAĞIMA SÖZ VERİRİM

4 HAZIRLAYANLAR Cengiz EREN - ÇED ve Çevre Hiz. Şube Müdür V. Servet UÇAR Mehmet YILDIRIM - Çevre Mühendisi - Çevre Mühendisi BİLGİSAYAR Mehmet YILDIRIM Bu raporun hazırlanışındaki katkılarından dolayı ilimizde bulunan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına teşekkür ederiz

5 TAKDİM Son yüzyılda gelişen teknoloji ile beraber sanayileşme ve kentleşme sürecinde hızlı bir artış gözlenmekte olup, enerji ve hammaddeye olan ihtiyaç da büyük ölçüde artmıştır. Buna bağlı olarak doğal kaynakların tahrip edilmesi ve bilnçsizce tüketilmesi insanlığın geleceğini tehdit eder duruma gelmiştir. Ülkemizde de hızlı gelişme yaşanırken bu gelişime paralel olarak çevre sorunları da kendini göstermeye başlamıştır. Kentlerde yaşanan hızlı nüfus artışı beraberinde yeni yerleşim alanlarının seçimini ve planlanmasını da güçleştirmiştir. Bu da hava, su, toprak gibi tüm doğal kaynakların kirlenmesine ve insanlık için hayati önem taşıyan temel enerji kaynaklarımızın giderek tükenmesine yol açmaktadır. Kirlenmiş bir çevrenin temizlenmesi için bazen çok büyük bedeller ödenebilmektedir. Bu büyük bedellerin ödenmemesi ve en önemlisi doğal kaynakların yok olmaması için insanlarda çevrenin korunması ve geliştirilmesi bilincinin oluşması gerekmektedir. Çevrenin kirlenmesinin önlenmesi ve çevrenin korunması ile ilgili Anayasamızda da bahsedilmiştir. Anayasamızın 56. Maddesinde Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir denilmektedir. Buna göre, çevrenin korunması, gelişmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi sorumluluğu hepimize aittir. Çevre sorunlarının çözümünde önemli olan çevre sorunlarını neler olduğunu bilmektir. Çevre Durum Raporları da çevre sorunlarının neler olduğu ve bu sorunların nasıl giderilebileceği ile ilgili ilin bütün çevre değerlerini bir arada ele alan kapsamlı bir rapordur. Çevre Durum Raporunun, çevrenin korunmasında, doğal kaynakların kirlenmesinin önlenmesinde, ilimizin tarihi, doğal güzelliklerinin korunmasında ve insanlarda çevre bilincinin oluşmasında önemli bir rehber olacağı kanısındayım. Valiliğimizce hazırlanan Çevre Durum Raporu nu önemli bir bilgi kaynağı olarak yararlı olması dileğiyle hizmete sunuyoruz. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Vahdettin ÖZKAN Şırnak Valisi - 5 -

6 ÖNSÖZ Çevre konusu, sadece insanları değil doğayı, tüm canlı ve cansız varlıkları ilgilendiren bir kavramdır. Çevre sorunları ise teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı hızlı bir ekonomik kalkınma ile birlikte insan gereksinimlerinin çoğalması ve aşırı nüfus artışından kaynaklanmakta olup, günümüzde en çok tartışılan, çözüm yolları aranan, yeni kurumlar oluşmasına sebep olan, giderek kapsamı genişleyen, sanayileşme ve kentleşmenin ortaya çıkardığı ve acil çözüm bekleyen sorunların en önemlisidir. Bu önemini hiçbir zaman kaybetmeyen ve kaybetmeyecek olan yoğun çevre sorunlarının özellikle son yıllarda başta insan olmak üzere tüm bitki ve hayvan türlerinin nesillerini de ciddi bir şekilde tehdit eder hale geldiğini, bu nedenledir ki, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde beliren doğayı ve doğal kaynakları koruma fikri hızla yayılım göstermiştir. Geçmiş yüzyılda çevre konusunda yapılan hataların bu yüzyılda da, tekrar edilmemesi ve konuya ilişkin duyarlılığın, yasal düzenlemelerin ve kurumsal yapının çağdaş düzeye getirilmesi en büyük arzumuzdur. Sunulan çalışmada Şırnak ilinin coğrafik konumu, kaynakları, hava, su, toprak, flora ve fauna, atıklar, turizm, sanayi-teknoloji, tarım, enerji, ulaşım, nüfus, doğal afetler, sağlık, çevre eğitimi gibi çevre açısından önemli konulara ilişkin temel bilgilere değinilmiştir. Bu veriler hem bölgenin geleceğe yönelik planlamasında, hem de halkın ve yatırımcıların bilgilendirilmesine yardımcı olabilecek düzeydedir. Temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamanın, ilk koşulu çevreyi korumaktır. Çevrenin korunması da insanları eğitmekle mümkün olacaktır. Bu düşüncelerle Çevre Durum Raporu nun çevre eğitimine katkı sağlayacak bir kitap olacağına inanıyoruz. Mehmet Haluk AYBAR Çevre ve Şehircilik İl Müdürü - 6 -

7 İÇİNDEKİLER ULUSAL ÇEVRE ANDI 3 HAZIRLAYANLAR... 4 TAKDİM. 5 ÖNSÖZ 6 İÇİNDEKİLER 7 (A). COĞRAFİ KAPSAM A.1. Giriş. 19 A.2. İl ve İlçe Sınırları 20 A.3. İlin Coğrafi Durumu.. 24 A.4. İlin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu. 24 A.4.1. Dağlar 24 A.4.2. Vadiler ve Ovalar A.4.3. Akarsular.25 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi A.5.1. Tektonik ve Paleocoğrafya.. 27 (B) DOĞAL KAYNAKLAR B.1. Enerji Kaynakları 32 B.1.1. Güneş 32 B.1.2. Su Gücü. 32 B.1.3. Kömür 32 B.1.4. Doğalgaz.. 34 B.1.5. Rüzgar B.1.6. Biyomas (Biyogaz, Odun,Tezek).. 34 B.1.7. Petrol. 34 B.1.8. Jeotermal Sahalar.. 34 B.2. Flora ve Fauna B.2.1. Ormanlar. 35 B.2.2. Çayır ve Mera. 36 B.2.3. Sulak Alanlar.. 36 B.2.4. Endemik Bitkiler. 36 B.2.5. Fauna ve Endemik Hayvanlar. 36 B.2.6. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları.. 36 B.3. Toprak. 37 B.4. Su Kaynakları. 37 B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar. 37 B.4.2. Yer altı Su Kaynakları 41 B.4.3. Akarsular. 44 B.4.4. Göller ve Göletler.. 44 B.5. Mineral Kaynaklar. 45 B.5.1 Sanayi Madenleri

8 B.5.2. Metalik Madenler.. 46 B.5.3. Enerji Madenleri 46 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 47 (C).HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) C.1. İklim ve Hava. 56 C.1.1. Doğal Değişkenler. 56 C Rüzgar.. 56 C Basınç.. 57 C Nem 57 C Sıcaklık. 58 C Buharlaşma. 59 C Yağışlar 59 C Yağmur. 59 C Kar,Dolu, Sis ve Kırağı. 59 C Seller. 60 C.1.2. Yapay Etmenler.. 61 C Plansız Kentleşme.. 61 C Yeşil Alanların Azalması.. 61 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar.. 61 C Endüstriyel Emisyonlar. 61 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar 61 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 62 C.3. Atmosferik Kirlilik. 62 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri. 62 (D). SU D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı.. 64 D.1.1. Yeraltı Suları 64 D.1.2. Akarsular. 64 D.1.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 65 D.1.4. Deniz. 65 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri. 65 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri.. 66 D.3.1. Yer altı Suları ve Kirlilik.. 66 D.3.2. Akarsularda Kirlilik.. 66 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik. 66 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikalar 66 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri

9 (E). TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E.1. Genel Toprak Yapısı 71 E.2. Toprak Kirliliği.. 71 E.2.1. Kimyasal Kirlenme. 71 E Atmosferik Kirlenme. 71 E Atıklardan Kirlenme 71 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme. 72 E.3. Arazi 72 E.3.1. Arazi Varlığı...72 E Arazi Sınıfları.. 72 E Kullanma Durumu. 72 E.3.2. Arazi Problemleri.. 72 (F). FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.1. Ormanlar. 73 F.1.1. Ormanların Ekolojik Yapısı. 73 F.1.2. Bölgenin Orman Envanteri.. 73 F.1.3. Orman Varlığının Yararları. 74 F.1.4. Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları...74 F.2. Çayır ve Meralar. 75 F.2.1. Çayır ve Mera Varlığı.. 75 F.2.2. Kullanma Amaçları ve Yararları. 75 F.3. Flora 75 F.3.1. Türler ve Populasyonları.. 75 F.3.2. Habitat ve Topluluklar.. 76 F.4. Fauna. 77 F.4.1. Türler ve Populasyonları.. 77 F Karasal Türler ve Populasyonları.. 77 F Aquatik Türler ve Populasyonları.. 82 F Kürklü Hayvanlar.. 82 F Balıklar 82 F.4.2. Habitat ve Topluluklar. 82 F.4.3. Hayvan Yaşama Hakları.. 83 F Evcil Hayvanlar.. 83 F Sahipli Hayvanlar.. 83 F Sahipsiz Hayvanlar 84 F Nesli Tehlike Altında Olan Ve Olması Muhtemel Olan Evcil Hayvanlar 84 F Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği.. 84 F.5. Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin İsteneceği Alanlar F.5.1. Milli Parklar F.5.2. Tabiat Parkları..84 F.5.3. Tabiat Anıtı. 84 F.5.4. Tabiat Koruma Alanları.. 85 F.5.5. Orman İçi Dinlenme Yerleri 85 F.5.6. Sulak Alanlar

10 F.5.7. Biyogenetik Rezerv Alanları 85 F.5.8. Biyosfer Rezerv Alanları.. 85 F.5.9. Özel Çevre Koruma Bölgeleri. 85 (*) Hassas Yöreler Kapsamına Giren F.5. Bölümündeki alanlar için İstenen Bilgiler 1. Alanın Resmi Adı 2. Coğrafi Konumu 3. Alanı 4. Alanın Açıklamalı Tanımı 5. Yasal Konumu 6. Toprak Envanteri İle İlgili Toprak Tasarruf Biçimine İlişkin Bilgiler 7. İnsan Nüfusu 8. Ulaşım ve Altyapı 9. Fiziksel Özellikler 9.1. Kara Özellikleri Jeoloji Topoğrafya Hidroloji İklim Özellikleri 9.2. Deniz Özellikleri Jeoloji Topoğrafya Hidroloji Sedimantoloji 10. Flora ve Fauna (özellikleri, endemik ve tehdit altındakiler) Karasal Deniz 11. Kültürel/Tarihsel Özellikler 12. Kullanım Amaçları 13. Mevcut Sorunlar Hassas Yöreler Kapsamına Giren Diğer Alanlar F Av Hayvanları Koruma ve Üretme Sahaları. 85 F Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar 85 F Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamı Olan Alanlar.. 85 F Koruma Altına Alınan Yabani Flora Faunanın Yaşama Ortamı Olan Alanlar 85 F Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar.. 85 F Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları 85 F Sit Alanları.. 86 F Kentsel Sit 86 F Tarihi Sit. 86 F Arkeolojik Sit. 86 F Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yeralan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar. 88 F Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar 88 F Anıtlar.. 88 F Yapı Toplulukları 89 F Sitler

11 F Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar...89 (G). TURİZM G.1. Yörenin Turistik Değerleri. 90 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri.. 92 G Konum G Fiziki Özellikleri. 97 G.1.2. Kültürel Değerler 97 G.2. Turizm Çeşitleri G.3. Turistik Altyapı 123 G.4. Turist Sayısı. 123 G.5. Turizm Ekonomisi G.6. Turizm Çevre İlişkisi (H). TARIM VE HAYVANCILIK H.1. Genel Tarımsal Yapı H.2. Tarımsal Üretim. 145 H.2.1. Bitkisel Üretim 146 H Tarla Bitkileri. 146 H Buğdaygiller 146 H Yem Bitkileri 146 H Endüstriyel Bitkiler 146 H Süs Bitkileri. 146 H Bahçe Bitkileri 146 H Meyve Üretimi 146 H Sebze Üretimi H.2.2. Hayvansal Üretim H Büyükbaş Hayvancılık H Küçükbaş Hayvancılık H Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretim) 147 H Su Ürünleri H Kürk Hayvancılığı H Arıcılık ve İpekböceği Yetiştiriciliği 147 H.3. Organik Tarım 147 H.4. Tarımsal İşletmeler. 147 H.4.1. Kamu İşletmeleri 147 H.4.2. Özel İşletmeler 148 H.5. Tarımsal Faaliyetler 148 H.5.1. Pestisit Kullanımı 148 H.5.2. Gübre Kullanımı

12 (I). MADENCİLİK I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taşocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler I.1.1. Sanayi Madenleri 151 I.1.2. Metalik Madenler I.1.3. Enerji Madenleri 151 I.1.4. Taşocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler. 152 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 152 I.3. Cevher Zenginleştirme 152 I.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri (J). ENERJİ J.1. Kaynaklarına Göre Enerjilerin Sınıflandırılması. 154 J.1.1. Birincil Enerji Kaynakları 154 J Güneş Enerjisi. 154 J Rüzgar Enerjisi J Su Enerjisi 154 J Biyogaz Enerjisi J Biyomas Enerjisi 154 J Odun. 154 J Kömür 154 J Petrol (Fuel-oil, motorin, asfalt, benzin, LPG) 155 J Jeotermal Enerji. 155 J Doğalgaz Enerjisi J.1.2. İkincil Enerji Kaynakları J Termik Enerji. 155 J Hidrolik Enerji 156 J Nükleer Enerji 156 J.2. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı J.2.1. Mesken 156 J.2.2. Ticaret. 156 J.2.3. Sanayi J.2.4. Resmi Daire. 156 J.2.5. Diğer. 156 J.3. Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar. 156 (K). SANAYİ VE TEKNOLOJİ K.1. İl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler K.2. Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması 157 K.3. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı K.4. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu. 161 K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı

13 K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler 163 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği. 163 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 163 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği. 163 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 163 (L). ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME L.1. Altyapı. 165 L.1.1. Su Sistemi. 165 L.1.2. Atıksu Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi L.1.3. Yeşil Alanlar 166 L.1.4. Elektrik İletim Hatları 166 L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları. 166 L.2. Ulaşım L.2.1. Karayolları L Karayolları Genel L Ulaşım Planlaması. 167 L Toplu Taşıma Sistemleri 168 L Kent içi Yollar. 168 L Araç Sayıları 168 L.2.2. Demiryolları 168 L.2.3. Deniz, Göl, Nehir Taşımacılığı 168 L.2.4. Havayolları L.3. Haberleşme L.4. İlin İmar Durumu L.5. İldeki Baz İstasyonları Sayısı 168 (M). YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 178 M.1.1. Kentsel Alanlar M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 178 M Kentsel Büyüme Deseni. 179 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları. 179 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 179 M Kentsel Yenileme Alanları 180 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar M.1.2. Kırsal Alanlar M Kırsal Yerleşme Deseni. 180 M Arazi Mülkiyeti M.2. Altyapı M.3. Binalar ve Yapı Çeşitleri. 181 M.3.1. Kamu Binaları. 181 M.3.2. Okullar. 181 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri

14 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler M.3.5. Endüstriyel Yapılar 195 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 195 M.3.7. Otel, Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 195 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 195 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma M Yerel Mimari Özellikler 196 M Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller. 196 M.4. Sosyo-Ekonomik Yapı. 196 M.4.1. İş Alanları ve İşsizlik M.4.2. Göçler M.4.3. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı M.4.4. Konut Yapım Süreçleri M.4.5. Gecekondu İslah ve Önleme Bölgeleri M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri. 199 M.5.1. Binalarda Ses İzolasyonu. 199 M.5.2. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 199 M.5.3. Ticari ve Endüstriyel Gürültü M.5.4. Kentsel Atıklar. 199 M.5.5. Binalarda Isı Yalıtımı 199 M.6. Nüfus M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 200 M.6.2. Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı M.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 200 M.6.4. Nüfus Değişim Oranı. 200 M.6.5. Yer Değiştirme Olayları 200 M.6.6. Turizm ve Seyahat M.6.7. İşsizlik 200 (N). ATIKLAR N.1. Evsel Katı Atıklar 202 N.2. Tehlikeli ve Zararlı Atıklar. 202 N.3. Özel Atıklar. 202 N.3.1. Tıbbi Atıklar 203 N.3.2. Atık Yağlar N.3.3. Pil ve Aküler 204 N.3.4. Cips ve Diğer Yakma Fırınlardan Kaynaklanan Küller. 204 N.3.5. Tarama Çamurları. 204 N.4. Diğer Atıklar 204 N.5. Atık Yönetimi N.6. Katı Atıkların Miktar Ve Kompozisyonu 204 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Transfer İstasyonları N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 204 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması. 204 N.8.2. Atıkların Yakılması 204 N.8.3. Kompost

15 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi. 204 N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri (O). GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM O.1. Gürültü 206 O.1.1. Gürültü Kaynakları O Trafik Gürültüsü. 206 O Endüstri Gürültüsü. 206 O İnşaat Gürültüsü. 206 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler O.1.2. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri. 207 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri. 207 O Sosyal Çevreye Etkisi. 207 O.1.3. Gürültünün İnsanlar Üzerine Etkileri. 207 O Fiziksel Etkisi O Fizyolojik Etkisi O Psikolojik Etkisi O Performans Etkisi O.2. Titreşim 208 (P). AFETLER P.1. Afet Olayları 209 P.1.1. Depremler 209 P.1.2. Heyelan ve Çığlar P.1.3. Seller. 217 P.1.4. Orman ve Otlak Yangınları P.1.5. Fırtınalar. 217 P.2. Afetler ve Sağlık Zararları. 217 P.2.1. Radyoaktif Maddeler. 217 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar P.2.3. Tehlikeli ve Zehirli Maddeler P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri (R). SAĞLIK VE ÇEVRE R.1. Temel Sağlık Hizmetleri. 219 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı. 219 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 219 R İçme ve Kullanma Suları R Denizler 222 R Zoonoz Hastalıklar 222 R.1.3. Gıda Hijyeni 222 R.1.4. Aşılama Çalışmaları. 222 R.1.5. Bebek Ölümleri 223 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı

16 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları. 224 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri R.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. 226 R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 226 R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma. 227 (S). ÇEVRE EĞİTİMİ S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi İle İlgili Faaliyetleri S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri S.2.1. Çevre Vakıfları 228 S.2.2. Çevre Dernekleri 228 S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar..228 (T). ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA T.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi 230 T.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Sonuçlarının Çevresel Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması. 230 T.4. Çevrenin İnsan- Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması TABLO LİSTESİ Tablo A.1. İl sınırlarındaki başlıca akarsular Tablo B.1. İl sınırları içerisindeki akarsuların uzunlukları ve debileri Tablo B.2. Türkiye Kömür İşletmeleri Kömür Sahaları ve Rezervleri 33 Tablo B.3. Şırnak meteoroloji istasyonu rüzgar verileri analizi. 38 Tablo B.4. İçme suyu kaynakları ve durumları 39 Tablo B yılında yapılan içme suyu sondajları 39 Tablo B yılında yapılan içme suyu sondajları 40 Tablo B.7. Yer altı suyu kaynakları 41 Tablo B.8. Akarsular 44 Tablo B.9. Hayvan içme suyu göleti.. 45 Tablo B.10. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler.. 47 Tablo C.1. Aylık ortalama sıcaklık ve yağış miktarları.. 56 Tablo C.2. Şırnak ili rüzgar verileri.. 56 Tablo C.3. Cizre ilçesi basınç verileri 57 Tablo C.4. En yüksek, en düşük ve ortalama nem değerleri.. 57 Tablo C.5. Yıllık sıcaklık değerleri (Şırnak,Cizre) Tablo C yılları arası sıcaklık değerleri (Şırnak). 58 Tablo C.7. Günlük maksimum yağış miktarları, mm (Şırnak,Cizre)

17 Tablo C.8. Yağışlı gün sayısı ve aylık yağış toplamı (Şırnak-2008). 59 Tablo C.9. Toplam karlı gün sayısı ve en yüksek kar örtüsü kalınlığı.. 60 Tablo C.10. Sisli, dolulu ve orajlı günler sayısı(aylık Toplam) Şırnak Tablo C.11. İlde bulunan mobil elektrik santrallerinin özellikleri. 61 Tablo D.1. Şırnak ilindeki akarsuların ölçümleri (10 6 m 3 ). 65 Tablo E.1. İldeki arazilerin mevcut kullanım durumu. 72 Tablo F.1. İl ve İlçelere göre orman alanlarıserveti 2007) 73 Tablo F sayılı orman kanununun 16 maddesine göre verilen izinler. 74 Tablo F sayılı orman kanununun 17 maddesine göre verilen izinler 74 Tablo F.4. İldeki çayır ve meraların toplam arazideki payı. 75 Tablo F.5. İl sınırları içerisindeki flora türleri. 75 Tablo F.6. Bölgesel fauna listesi.. 77 Tablo F.7. Şırnak İlindeki Mevcut Balık Türleri.. 82 Tablo F.8. İl merkezinde bulunan evcil hayvan sayısı (2002). 84 Tablo G1. Şırnak a Gelen Yerli ve Yabancı Turist Sayıları. 124 Tablo H.1. Tarımsal Üretim Oranları 144 Tablo H.2. Bitkisel Üretim Oranları..145 Tablo H.3. Kanatlı hayvanların il bazında dağılımı Tablo H.4. Hayvansal Ürünlerin Üretim Miktarları (kg) Tablo H.5. Hayvansal üretime ait bilgiler. 146 Tablo H.6. Şırnak ilinde hayvan varlığı ve önemi Tablo H.7. İlimizde mevcut kovan sayısı Tablo H.8. Tarımsal İşletmelerin Sayısı Tablo H yılı Şırnak sınırları içerisinde kullanılmakta olan zirai mücadele ilaçlarının yıllık tüketimi. 146 Tablo H yılı Şırnak sınırları içerisinde kullanılmakta olan zirai mücadele ilaçlarının yıllık tüketimi). 146 Tablo H yılı Şırnak sınırları içerisinde kullanılmakta olan zirai mücadele ilaçlarının yıllık tüketimi 146 Tablo H yılı Şırnak sınırları içerisinde kullanılmakta olan ticari gübrelerin yıllık tüketimi. 146 Tablo H yılı Şırnak sınırları içerisinde kullanılmakta olan ticari gübrelerin yıllık tüketimi. 146 Tablo H yılı Şırnak sınırları içerisinde kullanılmakta olan ticari gübrelerin yıllık tüketimi Tablo J.1. Şırnak ili rüzgar verileri Tablo J.2. Şırnak ilindeki açık dökme kömürlerin analiz sonuçları (2010) Tablo J.3. Güçlükonak-Hısta Sahası 154 Tablo K.1. İldeki mevcut sanayi tesislerinin durumu Tablo K.2. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu Tablo K.3. İnşaatı devam eden küçük sanayi siteleri Tablo L.1. Şırnak il sınırları içerisinde bulunan 154 ve 380 KW enerji iletim hatları 165 Tablo L.2. Devlet ve il yolları üzerinde seyir ve taşımalar (trafik yükü-2001). 165 Tablo L.3. İl merkezi imar planı içerisinde kalan alanın kullanım durumu 166 Tablo L.4. Normal bakım ve kış programına göre uzunluklar Tablo L.5. İl merkezi imar planı içerisinde kalan alanın kullanım durumu. 168 Tablo L.6. GSM 2N + 3N Sayıları

18 Tablo M.1. İllere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu Şırnak. 179 Tablo M.2. İldeki ilköğretim okulları ve liselerin altyapı donanımı. 181 Tablo M.3. İlin meslek liseleri bilgi formu. 190 Tablo M.4. İldeki üniversitde bulunan fakülteler ve öğrenci sayıları. Tablo M.5. İl deki tüm öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam sayısının çağ nüfusuna göre dağılımı Tablo M.6. İldeki mevcut öğrenci, derslik, öğretmen sayıları. 192 Tablo M.7. İldeki okul sayıları Tablo M.8. Şırnak Merkez İlköğretim Okulları bilgi formu Tablo M.9. Şırnak Merkez Anaokulları Bilgi Formu 195 Tablo M.10. İldeki mevcut sağlık kuruluşları ile yatak kapasiteleri 196 Tablo M.11. Çalışanların Sektörlere Göre Dağılımı. 197 Tablo N.1. İlde tıbbi atık üreten tesis adı ve miktarları 202 Tablo O.1. İldeki taşıt sayısı ve gürültü düzeyleri 206 Tablo O.2. Yerleşim bölgeleri gürültü sınır değerleri. 207 Tablo P.1. Bölgede meydana gelen depremlere ilişkin bilgiler (Kandilli kayıtları) Tablo P.2. Şırnak İli 2009 Yılı İlkyardım Servisleri Tablo R.1. Şırnak il merkezi ve ilçelere göre sağlık kurumlarının dağılımı 219 Tablo R Yılı ve 2010 İlk 9 (Dokuz) Ay İl Genelinde Bildirilen Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların Vaka Sayıları 219 Tablo R.3. Şırnak ili 2009 yılı kimyasal numune analiz sonuçları Tablo R Yılı Aşı sonuçları çizelgesi yaş gruplarına göre yapılan doz sayısı Tablo R.5. Şırnak 2009 Yılı Bebek Ölüm Nedenleri ve Sayıları 223 Tablo R.6. Aile Planlama Yöntemi Kullanan Sayıları. 225 Tablo R.7. Ana-çocuk sağlığı çalışmaları. 225 Tablo R.8. Ana Çocuk Sağlığı İzlem Sayıları Tablo T.1. Çed Gereklidir/Gerekli Değildir Kararı Verilen Faaliyetlerin Listesi 231 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1. Şırnak il ve ilçelerini gösterir harita.. 28 Şekil 2. Şırnak jeoloji haritası.. 29 Şekil 3. Güneydoğu Anadolu Bölgesine ait genelleştirilmiş dikme kesit 30 Şekil 4. Şırnak ili deprem bölgeleri haritası 209 Şekil 5. Şırnak taki sağlık kurumlarının dağılımı

19 A). COĞRAFİ KAPSAM A.1. Giriş Çok eski bir geçmişe sahip bulunan Şırnak ilinin tarihi, Katip Çelebi nin 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname ve tarihi rivayetlere göre Nuh Tufanı öncesine dayanır. Bu rivayetlere göre Nuh un gemisinin kalıntılarının Cudi Dağı nın kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulduğu, zamanla Şerneh ve daha sonraki yıllarda da Şırnak adını aldığı rivayet edilmektedir. Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Sasani, Emevi, Abbasi, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde Cizre ye bağlı bir yerleşim birimi iken Cumhuriyet döneminde 1913 yılında Siirt iline bağlı ilçe durumuna geldikten sonra 18 Mayıs 1990 tarihinde 3647 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşmuştur. Şırnak tan bir görünüm Hz.Nuh (AS) tarafından Tufan öncesi kurulduğu söylenen Cizre,ikinci kez Nuh ve oğulları tarafından inşa edilirken Şırnak, yazlık ve yayla olarak inşa edilmiştir.nuh ve oğulları yılın iki-üç ayını Cizre nin kızgın sıcağından korunmak için Şırnak ta geçirirlerdi.şırnak kelimesi bazı tarihlere göre ŞEHRİ NUH tan türetilmiştir.guti,babil,med,asur,pers,sasani İslam İmparatorluğu,Emevi,Abbasi dönemlerinde,şırnak Cizre ye bağlı iken Cumhuriyet döneminde Siirt iline bağlı bir ilçe haline gelmiştir.şırnak topraklarında bir çok uygarlıklar kurulmuş,bu topraklar buğdayın ilk kullanıldığı, tekerleğin,yazının bulunduğu ve kullanıldığı medeniyetleri içinde barındırmıştır yıllık bir geçmişi olan Tufan olayı Şırnak ili sınırlarında bulunan Cudi dağında noktalandığından bütün dünya insanlarının ikinci beşiği Şırnak ve Cizre olmaktadır.hz.nuh Peygamber in türbesinin Cizre de oluşu,cizre surlarının gemi şeklinde

20 olması,guti,babil,asur Kitabeleri ve kabartmaları bunu kanıtlamaktadır.ayrıca yüce kitabımız Kur an-ı Kerim in Hud Suresinin 44.ayeti açıkça Tufan-Nuh gemisinin Cudi dağında durduğunu yazmaktadır. Şırnak ili tarihte bir çok önemli devletin başkentini kendi topraklarında barındırmıştır.birinci Babil devletinin başkenti Babil(Kebeli Köyü) Cizre sınırları içindedir. Guti (Gudi) İmparatorluğunun başkenti olan Bajarkard,Silopi ilçesi topraklarındadır. A.2. İl ve İlçe Sınırları İlinil ve ilçe sınırlarını gösteren harita Şekil 1 de sunulmuş olup, ile bağlı ilçeler; Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere dir. Beytüşşebap İlçesi, oldukça eski bir yerleşim birimidir. İlçeye tarih içerisinde Hurriler, Mittaniler, Asurlular ve Urartular egemen olmuşlardır. İlçe, 1054 yılında Selçukluların, 1514 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu nun egemenliği altına girmiştir yılında Erzurum, 1865 yılında Van iline bağlanmıştır yılında ilçe olan Beytüşşebap, 1926 yılında Siirt, 1936 yılında Hakkari ve tarih ve 3647 sayılı yasa ile Şırnak iline bağlanmıştır. Beytüşşebap ilçesi, dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup doğusunda Hakkari, batısında Siirt-Pervari, kuzeyinde Van-Çatak, güneyinde ise Hakkari-Çukurca ve Şırnak- Uludere yer almaktadır. İlçenin doğusunda yer alan Altın dağları ve batısında yer alan Tanin Dağları, ilçe sınırları içerisinde kesişmektedir. Ayrıca, ilçede Kato Dağı mevcuttur. İlçenin en önemli akarsuyu

21 Habur Çayı dır. İlçenin rakımı 1650 metre olup en yüksek noktası 3300 metreyi bulan Altın dağlarıdır. Dağlık bir araziye sahip olan ilçenin Merkez ve Mezraa olmak üzere 2 belediyesi, 27 köyü bulunmaktadır. Cizre İlçesinin, Nuh Peygamber ve oğulları tarafından tufandan sonra kurulduğu bilinmektedir. Tufandan sonra Hz. Nuh un bulunduğu tepeciğe rağbet eden halk Dicle nehrinden bir kol alarak şehri çevreleyecek bir şekilde akıtmış ve böylece Cizre bir yarımada görünümüne girmiştir. İslamiyetin Cizre ye girmesi ile birlikte şehre yarımada anlamına gelen (Cezire) adı verilmiş, Cumhuriyet Döneminde ise ismi Cizre olarak değiştirilmiştir. Cizre, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Şırnak iline bağlı ve ilden 45 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. DoğusundaSilopi, batısında İdil, kuzeyinde Şırnak,kuzeybatısında Eruh,güneyinde ise Suriye yer almaktadır. Cizre nin deniz seviyesinden yüksekliği 400 m, yüzölçümü 460 km² dir. İlçenin kuzey doğusunda 2089 metre yüksekliğindeki Cudi dağı, kuzeyinde Kara Dağı, kuzeybatısında Dere Dağı, ve batısında Akdağ bulunmaktadır. Cizre nin güneyi ovalıktır. İlçenin arazisi Dicle nehri çevresindeki alüvyonlu ovalarla ve ovanın doğu ve batısındaki yaylalardan oluşmaktadır. Cizre den bir görünüm Güçlükonak İlçesi, daha önce Eruh İlçesine bağlı bir köy iken tarih ve 3644 sayılı Kanunla ilçe olmuş ve tarih ve 3647 sayılı Kanun ile İdari bağlılığı değiştirilmiş ve Şırnak iline bağlanmıştır. İlçe merkezi hariç diğer yerler genellikle engebeli bir yapıya sahiptir. En yüksek dağı Fındık Beldesinin kuzeyinde bulunan Kale dağıdır. Arazi bitki örtüsü bakımında zengin olmamakla beraber arazinin bazı bölümleri ormanlıklardan oluşmakta ise de diğer bölümleri genelde çıplak, küçük veya seyrek ormanlarla kaplıdır. Mevcut ormanlar genelde mazı ve meşe ağaçlarından oluşmaktadır. İlçenin en büyük akarsuyu Dicle nehridir. Bu nehir Güçlükonak ın Dargeçit, İdil ve Cizre ilçeleri ile tabii sınırını oluşturmaktadır. İlçenin ikinci büyük

22 akarsuyu Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver köyü sınırları içerisinden çıkan Pilleder köprüsünden Dicle nehrine karışan Ruyısur çayıdır. İlçeye bağlı bir Merkez ve Fındık Belediyesi olarak iki Belediye ile 26 köy ve 7 mezra olmak üzere toplam 35 yerleşim birimi mevcuttur. Bunlardan 13 köy ve 6 mezra boş durumdadır. Bağlı köyler genellikle dağınık ve engebeli yerlerde kurulmuş olduğundan nüfusları itibarı ile küçük yerleşim birimleridir. İdil İlçesine döneminde Türkmenlerin büyük ölçüde nüfuz ettikleri ve burayı 1387 yılında Timur un istila ettiği bilinmektedir. Timur un ölümü ile Karakoyunlu devletinin eline geçen İdil, o günden sonra Türklerin hakimiyeti altına geçmiştir yılına kadar köy olan İdil, 1924 yılında Cizre İlçesine bağlı bir bucak, 1937 yılında ise Mardin iline bağlı ilçe olmuştur. İdil in ilk adı Zarih dir. Bu kelime Arapça olup Türkçe anlamı Ekici dir. İdil, 18 Mayıs 1990 tarih ve resmi gazetede yayınlanan 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Şırnak iline bağlanmıştır. İdil ilçesi kuzeyde Dargeçit ilçesi ile 29 km, Güçlükonak ilçesi ile 23 km, mülki sınır, doğuda Cizre ilçesi ile 40 km mülki sınır, güneyde Suriye ile 25 km ülke sınırı, batıda Nusaybin ilçesi ile 26 km,midyat ilçesi ile 18 km lik mülki sınırları ile çevrilmiş olup, toplam 25 km ülke sınırı ve 136 km mülki sınıra sahiptir. İdil 1924 yılında bucak, 1937 yılında ilçe statüsüne geçmiş, 1937 den 1990 a kadar Mardin ilinin ilçesi olmuş, 1990 dan itibaren ise Şırnak iline bağlı ilçe olmuştur. Şu anda 2 belediye 64 köy ve 35 mezra ile beraber toplam 101 yerleşim birimi ile İdil, Şırnak ilinin en fazla idari bölünmeye sahip ilçesi konumundadır. Silopi de M.Ö. çeşitli kavimlerin yaşadıkları ilçe ve çevresinde bulunan tarihi eserlerden anlaşılmaktadır. Asurlular yönetiminden sonra Roma İmparatorluğunun yönetiminde uzun yıllar kalan Silopi İlçesinde, Romalılara ait kalıntılar mevcuttur. Silopi, Asurlular, Romalılar ve Selçukluların yönetiminde uzun yıllar kaldıktan sonra Yavuz Sultan Selim in Mısır Seferi sırasında Cizre ilçesi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır

23 Silopi ilçesinden bir görünüm Silopi ilçesinin kuzeyinde Şırnak ile 33 km, kuzeydoğusunda Uludere ile 11 km, doğu ve güneyde Irak ile 61 km, güneybatıda Suriye ile 20 km, batıda Cizre ile 11 km.lik mülki sınırı vardır. İlçenin yüzölçümü 790 km² dir. İlçemiz arazi yapısı bakımından dağlık ve ovalıktır. Güneydoğu Toroslarının uzantısı olan Cudi dağının yüksekliği m dir. Cudi Dağı eteklerinde küçüklü büyüklü yaylalar bulunmaktadır. Hezil ve Nerdüş Çayı ile Dicle Nehri ilçemizden geçmektedirler. Cizre ilçesine 1931 yılında bucak olarak bağlanan ilçemiz, 1960 yılında Mardin e bağlı bir ilçe olarak idari taksimatta yerini almıştır. 18 Mayıs 1990 gün ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihinden itibaren Şırnak iline bağlanmıştır. Uludere İlçesinin tarihi milattan önceki yıllara dayanır. Tarihi seyri içinde Urartular Medler, Persler, İskender, Roma, Arsaklılar ve Sasanilerin egemenliği görülür yılından itibaren Türkmenlerin tarih sahnesine çıktığı bilinmektedir de İmadetin Zengin in ve 1260 yılında Hulagu nun Hakkari yöresini ele geçirmesini izleyen yılların kargaşalığı, yöre beylerinin 1349 da Karakoyunlulara bağlanmayı kabul etmeleri ile durulur da Timur ve 1502 den itibaren Safevi hakimiyeti altında yaşayan Uludere, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğuna bağlanarak bütün il beyleri gibi içişlerinde serbest bırakılır. Aşiret Beyleri kendi egemenlik haklarını korumak, Osmanlı toprak sisteminin dışında bir sistemle yönetilmek ve seferlere asker yollamak şartıyla İmparatorluğun egemenliğinde Cumhuriyete kadar kalmışlardır. Cumhuriyetin ilanından sonra bucak haline getirilerek Beytüşşebap ilçesine bağlanan Uludere, tarihinde yürürlüğe giren 7033 Sayılı Kanunla ilçe haline getirilmiştir tarihinde çıkarılan 3647 Sayılı Kanunla yeni kurulan Şırnak iline bağlanmıştır. Yüzölçümü 825 km² dir. Uludere, Irak ile 54 km. sınırına sahiptir. Doğusunda Hakkari- Çukurca, batısında Şırnak-Silopi, kuzeyinde Beytüşşebap, güneyinde Irak toprakları bulunmaktadır. Coğrafi yapı olarak dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kuzey

24 batısında Kel Mehmet, kuzeyinde Tanin,güneyinde Gürvil, Düğün ve Genariş dağları yer almaktadır. İlçe merkezinin rakımı 800 m.dir. Uludere nin yerleşim alanı 3 derin vadi ile bölünmüştür.başlıca akarsuları Habur suyu,hilal-robozik, Mergeh ve Hezil çaylarıdır. Uludere ilçesinin Şırnak il merkezine uzaklığı 48 km.dir. İlçeye bağlı 3 kasaba,12 köy bulunmaktadır. A.3. İlin Coğrafi Durumu Şırnak ili, kuzey enlemleri ve doğu boylamları arasında yer almaktadır.şırnak İli topraklarının batı kesimi yüzölçümünün ¾ ü, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Dicle Bölümünde yer alırken, geri kalan yüzölçümün ¼ ü ise Doğu Anadolu Bölgesi içinde kalır. İlin toplam alanı km² dir. İl batıda Mardin, kuzeyde Siirt, kuzeydoğuda Hakkari illeri ile güneyde Irak ve Suriye devletleriyle çevrilidir. A.4. İlin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu A.4.1. Dağlar Batı ve güney kesimindeki bazı düzlükler dışında, ilin büyük bölümü akarsular tarafından derince yarılarak plato alanlarına dönüştürülmüştür. Dağlık kesimlerde Güneydoğu Toroslar sistemine bağlı yüksek kütleler vardır. İlin önemli dağları; Cudi, Gabar, Namaz ve Altın dağlarıdır. Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri geniş düzlükler halindedir. İlin güneyinde Suriye ve Irak sınırına yakın kesimleri hariç hemen hemen tamamı dağlarla kaplıdır. Hakkari dağları, Mardin dağları ve Siirt doğusu dağlarının kolları olan bu dağlar, il

25 alanının kuzeyden güneye, doğudan batıya havzalara parçalanmışlardır. Doğu torosların en güneyindeki üçüncü sırası olan dış doğu toroslar Amanos dağlarından başlayarak İran sınırına dek uzanmakta ve Hakkari dağlarını oluşturmaktadırlar. Hakkari dağlarının Dicle Vadisinin doğusundaki uzantısı olan Cudi dağı, Silopi ilçesinin kuzeyinin tümünü kapsamaktadır. En yüksek noktası 2114 m.dir. Silopi ovasına hakim bir konumda olan Cudi dağı kalker kaplı olduğundan susuz ve çıplaktır. Siirt doğusu dağlarının ana gövdesini oluşturan Herekol dağı 2838 m. ve 2280 m. yükseltili Yassı dağı ilin Siirt ile sınırını oluşturmaktadır m. yükseltili Namaz dağı bu dağ sırasının il sınırları içindeki önemli doruklarındandır. A.4.2. Vadiler ve Ovalar Dicle vadisi, Güneydoğu Anadolu nun Fırat tan sonra en önemli vadisidir. Koçtepe yöresinde il sınırları içine giren Dicle vadisi İdil yöresinde genişlemeye başlar. Cizre de Habur vadisi ile birleştikten sonra Suriye topraklarına girer. Vadinin genişleyen bu kesiminde Cizre ve Silopi ovaları yer almaktadır. Cizre-Silopi ovaları ilin önemli iki ovasıdır. Dicle nehri ve Habur suyunun taşıdığı alüvyonlarla kaplı olan bu ovalar çok verimlidir. Cizre ve Silopi ilçeleri ile Suriye sınırı arasında kalan toprakları kaplamaktadır. Akdeniz iklimine benzer özellik taşıyan bir iklimi vardır. Kızılsu vadisi: Yassı dağının güney eteklerinden başlayarak doğudan Dicle vadisine açılmaktadır. Genellikle çok dar ve dik olan vadi orta kesimlerinden biraz genişlemekte ve bu genişleyen kesimlerde de tarım yapılmaktadır. Behram vadisi: Yazlıca dağlarının güneydoğu yamaçlarında çeşitli kollar halinde başlayan vadi çok dar ve diktir. Güneydoğudan güneybatıya genişçe bir yay çizen Behram vadisi Türkiye-Suriye sınırında Habur vadisine açılmaktadır. Habur vadisi: Nerdüş platosunun güney yamaçlarından başlayan ve çok derin olan vadi, Karacadağ, İncebel dağı, Tanin dağı, Türemiş dağı, Konak ve Altın dağları arasında kalan suya direnci az, şistler ve eosen kalkerleri üzerinde oluşmuştur. Beytüşşebap tan sonra güney yönünde uzanarak Irak topraklarına girmektedir. Vadinin il sınırları içerisinde kalan kesimin de, şerit halinde uzanan tarlalarda tarım yapılmaktadır. İlin doğusunda III. Zaman sonlarında Avrupa ve Asya dağlarının birbirlerine yaklaşmasıyla yükselen kalkerli ana yapı iklim ve suyun etkisi ile parçalanarak geniş plato düzlüklerini oluşturmuştur. Bunlardan 2000 m.nin üstünde il sınırları içinde yer alan Faraşin platosunda hayvancılık yapılmaktadır. A.4.3. Akarsular Batı ve güney kesimindeki bazı düzlükler dışında, ilin büyük bölümü akarsular tarafından derince yarılarak plato alanlarına dönüştürülmüştür. İlimizin en önemli akarsuyu Kızılsu, Hezil ve Habur çaylarının beslediği Dicle nehridir. Tablo A.1. İl sınırlarındaki başlıca akarsular Akarsu Adı Toplam Uzunluğu (km) İl Sınırları İçindeki Uzunluğu (km) Toplam Uzunluğa Oranı Debisi (m³/s) İl Sınırları İçerisindeki Başlangıç ve Bitiş Noktaları Dicle Nehri ,5 14,6 537,3 Rezuk Deresi Civarı-Cizre İlçesinden Sonra Sınır Kızılsu 51,5 51, ,6 Mercimek Tepesi-Dicle Nehri Kolu Olduğu Nehir Dicle Nehri Dicle Nehri

26 Nerdüş Çayı (Çağlayan) ,9 Yayla Tepe Civarı-Dicle Nehri Hezil Çayı 67,5+52,5 48, ,6 Başlangıç üç kol şeklinde Kavaldağı,Uğurtepe,Kayapın ar Mevkii-Bağdat Tepe Civarı Habur Çayı Büyük Refik Düzü Tepesi- Kıtır Tepe Sınır Dicle Nehri Dicle Nehri Hezil Suyu A.5. Jeomorfolojik Yapı ve Stratigrafi İlin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinin stratigrafik dizilimi Paleozoikten Kuvaternere doğru şu şekildedir. (Ketin. 1983); Ülke jeolojisinin belirlenmesi için MTA (Maden Tetkik Arama Enstitüsü) tarafından yapılmış olan 1/ ölçekli jeolojik haritada Kocapınar, Eruh, Güzeldere, Çiğli dörtgeni içerisinde kalan alanda yüzeylenen birimler yaşlarına göre Silüriyen, Devoniyen, Permokarbonifer, Tirias, Jura-Kretase, Üst Kretase-Paleosen, Paleosen-Alt Eosen, Orta Eosen-Lütesien, Üst Miosen, Pliosen (karasal), Neojen (kısmen karasal, kısmen denizel), Pleistosen (eski alüvyon), Holosen (yeni alüvyon) ile bazalt-dolerit püskürmesi ve serpantin sokulumu mevcuttur. (Şekil-2) Kocapınar, Eruh, Güzeldere, Çiğli dörtgeni içerisinde yer alan Paleozoik yaşlı istif; kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, kumtaşı ve şeyl litolojik birimlerinden (Tanin Formasyonu) oluşmakta iken Trias yaşlı istif kireçtaşı, marn, şeyl-kireçtaşı, kumtaşı, killi ve oolitik kireçtaşı litolojik birimlerinden (Goyan-Çiğli Formasyonu) oluşmaktadır. Trias yaşlı birimler üzerine uyumsuz olarak gelen Jura-Kretase yaşlı istif ise kumlu-dolomitik kireçtaşları ve dolomit ile kumlu kireçtaşı litolojik birimlerinden (Mardin Formasyonu) oluşmaktadır. Bu birimlerin üzerine ise yine uyumsuz olarak Üst Kretase-Paleosen yaşlı istif ince-orta tabakalı killi kireçtaşı, kumtaşı-süttaşı ve şeyl, resifal kireçtaşı, kumtaşı-marn ara tabakalı şeyl ile iri tabakalı sert kireçtaşı litolojik birimlerinden (Germav Formasyonu) oluşan istif gelir. Bu formasyonların üzerine Paleosen-Alt Eosen yaşlı şeyl-marn ara tabakalı kırmızı kumtaşı ve konglomera litolojik birimlerinden (Gercüş Formasyonu) oluşan çökel istifi yüzeylenir. Bu istifi ise Orta Eosen-Lütesien yaşlı tebeşirli-çörtlü ve masif-dolomitik kireçtaşı litolojik birimi (Midyat Formasyonu) örter. Birimler Üst Miosen-Pliosen yaşlı kırmızı kaba konglomera kumtaşı ve marn, resifal kireçtaşı, şeyl-silttaşı, kumtaşı, şeylli-marn evaporit birimlerinden (Germik-Şelmo Formasyonu) oluşan istifçe izlenir. Konglomera, kaba kumtaşlarından (Lahti Formasyonu) kısmen karasal, kısmen denizel çökel karakterdeki istif Üst Mosen-Pliosen yaşlı istifi yüzeyler. Stratigrafik dizilim en üstte Pleistosen ve Holosen yaşlı alüvyonlar ile sonlanır. Kocapınar, Eruh, Güzeldere, Çiğli dörtgeni içerisinde Kocapınar ve Cizre çevresinde bazaltdolerit lav püskürmeleri ile Beytüşşebap-Kavalda arasında serpantin sokulumları bulunmaktadır. İl alanının güney ve batı kesimleri III. zaman yaşlı oluşumlarla kaplıdır. Aynı oluşumlar İran ve Irak ta da devam etmekte ve bol miktarda petrol içermektedir. Bu oluşumların Türkiye deki uzantıları incedir ve III. zaman sonlarında tektonik hareketler sonucu kıvrılmıştır. Bu kıvrımlama ilin güney kesiminde Cudi dağlarında daha fazla olmuş, yaşlı tortullar güneye doğru genç depolar üzerine itilmiştir. III. zaman yaşlı neolojen oluşumları bazalt ve bolaritten oluşan volkanik örtü ise ilin batısında bu alanlara yayılmıştır

27 A.5.1. Tektonik ve Paleocoğrafya İlin yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi jeolojik olarak kenar kıvrımları kuşağı olarak adlandırılan kuşak içinde yer alır. Eo-Kambriyenden başlayarak Pliyosen dahil, bütün devirler boyunca devamlı bir sedimantasyon havzası olarak gelişmiştir. Kambriyenden itibaren bütün formasyonlar sığ deniz (kıta kenarı, şelf) fasiyesinde gelişmiş, metamorfizma ve magmatik intrüzyon etkisinde kalmıştır. Bölgede gelişen orojenik hareketler ise diğer birliklerde olduğu gibi şiddetli geçmemiş ancak zaman zaman transgresyonlar, deniz aşmaları oluşmuştur. Bu gelişimler sonucunda kuşağın karakteristik özellikler şu şekilde sıralanabilir; 1. Fazla yüksek olmayan tatlı bir röliyef, 2. Fazla sıkışmaya maruz kalmayıp petrol rezervleri bulundurur, 3. Geniş ondülasyonlu kıvrımlar içerir, fazla faylı değildir. Bölgede Alp orojenezi etkili olmuştur. Alpin orojenik hareketler Laramiyen safhası ile başlamış, Oligosende tekrarlanmış, fakat asıl şiddetli kıvrılma ve bindirme olayları Miyosenden sonra oluşmuştur. Miyosen ve Miyo-Pliyosen tabakalar genellikle dik ve çoğu kez güneye devrik kıvrımlar sunmuşlardır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin stratigrafik ve tektonik özellikleri Mardin yakınındaki Derik yükseliminde, Hazro antiklinalinde ve doğuda Büyük Zap suyu vadisindeki kesitlerde gözlenir. Toroslar Birliği ile Güneydoğu Anadolu Kenar Kıvrımları bölgesi arasındaki jeolojik sınır, doğuda Hakkari güneyinden başlayarak batıda Amanos dağlarına kadar kavis şeklinde uzanan bir bindirme zonu ile belirlenir. Miyo- Pliyosen sırasında oluşmuş bindirme hareketi kuzeyden güneye doğru yer yer km. lik itilmeler sunar. Burası aynı zamanda Arabistan Levhasının Anadolu Levhası ile çarpıştığı sütür zonudur. Bölgenin doğu ve batı kesimlerinin jeolojik-tektonik gelişimi de birbirinden farklı şekilde gelişmiştir. Doğuda hemen hemen devam eden konkordan seriler bulunduğu halde batı kısımda aşınmalar nedeniyle diskordanslar gelişmiştir. Bu iki kesimin sınırı ise yaklaşık olarak Diyarbakır-Mardin meridyeninden geçer. Batı tarafta ayrıca Pleistosen yaşlı bazalt akıntıları oldukça geniş alanlar kaplamıştır

28 - 28 -

29 Şekil 2. Şırnak ili jeoloji haritası

30 Şekil 3. Güneydoğu Anadolu Bölgesine ait genelleştirilmiş dikme kesit

31 Yararlanılan Kaynaklar - Altınlı, İ. E., Pamir, N. H., Erentöz, C., Türkiye Jeoloji Haritası/Cizre, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları, 1963, Ankara. - Atabay, M., Adım Adım Silopi, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Şırnak İli Envanter Çalışması İl Kültür Müdürlüğü,Şırnak-2001 İl Kültür Müdürlüğü Envanter Verileri - İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Gürpet Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Aralık Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Şiryan Kireçtaşı Ocağı ÇED Ön Araştırma Raporu Haziran Ozan Sungurlu, 1974, IV Kuzey Sahalarının Jeolojisi, TPJ dergisi. - PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Dan. Müh. San. Tic. Ltd. Şti., Habur Akaryakıt Depolama Tesisi, Ocak

32 (B)-DOĞAL KAYNAKLAR B.1. Enerji Kaynakları B.1.1.Güneş Şırnak ili ve ilçelerinde güneşlenme süresi ile ilgili ölçüm yapılmamaktadır. B.1.2. Su Gücü İldeki mevcut su kaynakları, tarım ve sulama amaçlı kullanılmakta olup, il sınırları içerisindeki uzunlukları ve debileri tabloda verilmiştir. Tablo B.1. İl sınırları içerisindeki akarsuların uzunlukları ve debileri Akarsu Adı Toplam Uzunluğu (km) İl Sınırları İçindeki Uzunluğu (km) Toplam Uzunluğa Oranı Debisi (m³/s) İl Sınırları İçerisindeki Başlangıç ve Bitiş Noktaları Dicle Nehri ,5 14,6 537,3 Rezuk Deresi Civarı-Cizre İlçesinden Sonra Sınır Kızılsu 51,5 51, ,6 Mercimek Tepesi-Dicle Nehri Nerdüş Çayı ,9 Yayla Tepe Civarı-Dicle (Çağlayan) Nehri Hezil Çayı 67,5+52,5 48, ,6 Başlangıç üç kol şeklinde Kavaldağı,Uğurtepe,Kayapın ar Mevkii-Bağdat Tepe Civarı Habur Çayı Büyük Refik Düzü Tepesi- Kıtır Tepe Sınır Kolu Olduğu Nehir Dicle Nehri Dicle Nehri Dicle Nehri Dicle Nehri Hezil Suyu B.1.3. Kömür TKİ Şırnak Silopi Asfaltit Sahaları Bölgede üretilen asfaltitler petrol kökenli bir kömür çeşididir. Isıl değeri yaklaşık Kcal/kg.dir. Asfaltitler yer kabuğunun tektonik hareketleri sonucunda derinlerinde bulunan petrol yataklarının parçalanmasıyla, petrol yüksek ısı ve basınç altında aşağıdan yukarıya doğru itilmesi neticesinde, yine tektonizma sonucu yerkabuğunda ortaya çıkan fay, yarık ve çatlaklara yerleşmiştir. Böylece fay, yarık ve çatlaklara yerleşen petrol daha sonra metamorfizmaya (başkalaşım) uğrayarak içerisindeki bazı maddelerini kaybetmiş, katılaşmış ve asfaltit haline dönüşmüştür. Şırnak İR:2505 Ruhsat Nolu Sahamızın Sınır Koordinatları Nokta No Y(sağa) X(yukarı)

33 Silopi Ruhsat Nolu Sahamızın Sınır Koordinatları Nokta No Y(sağa) X(yukarı) Tablo B.2 Türkiye Kömür İşletmeleri Kömür Sahaları ve Rezervleri SIRA NO TKİ KÖMÜR SAHALARI İLİ İLÇESİ R E Z E R V L E R (ton) MÜMKÜN MUHTEMEL GÖRÜNÜR TOPLAM ŞIRNAK SİLOPİ MERKEZ TOPLAM KÖMÜR REZER SAHASI REZERV DURUMU (TON) İŞLETİLME DURUMU KÖMÜRÜN CİNSİ ISIL DERECESİ (kcal/kg) ŞIRNAK İR: ŞIRNAK İL ÖZEL ASFALTİT

34 SİLOPİ (ÜÇKARDEŞLER FİLONU) SİLOPİ (HARBUL FİLONU) TOPLAM İDARESİNCE RÖDÖVANSLI OLARAK İŞLETİLMEKTE ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİNCE RÖDÖVANSLI OLARAK İŞLETİLMEKTE ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİNCE RÖDÖVANSLI OLARAK İŞLETİLMEKTE ASFALTİT ASFALTİT B.1.4. Doğalgaz İl sınırları içindeki doğalgaz rezervi hakkında bilgi bulunmamaktadır. B.1.5. Rüzgar Yıllık ortalama rüzgar hızı ile ilgili bilgiler Tabla B.2. de verilmiş olup, ilimizde rüzgar enerjisinden faydalanılmamaktadır. B.1.6. Biyomas (Biyogaz, Odun, Tezek) İl sınırları içerisinde biyogaz kullanımı bulunmamaktadır. Odun yakacak olarak kullanılmakta olup, orman varlığından yıllık yaklaşık bin ster yakacak odun elde edilmektedir. Kırsal kesimlerde ise kısmen tezek de yakacak olarak kullanılmaktadır. B.1.7. Petrol İl sınırları içindeki petrol rezervi bilinmemektedir. Tablo B. 3. Şırnak meteoroloji istasyonu rüzgar verileri analizi Meteorolojik Elemanlar Rasat Yılı I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec) En Hızlı Esen Rüzgarın Yönü 2011 N N N N N N N N N N N N B.1.8. Jeotermal Sahalar Hısta Kaplıcası: Güçlükonak ilçesi Düğünyurdu köyü yakınında, Dicle ırmağı kıyısındadır. Bölgenin en yüksek ısılı sıcak su kaynağı olup, sıcaklığı 67ºC dir. Kaplıca suyu kalsiyum ve sülfit ihtiva etmektedir. Debisi 7 lt/sn, PH : 7.15 olarak belirlenmiştir. Mevcut debinin arttırılabileceğini gösteren hidrojeolojik şartlar mevcuttur. Kaplıca banyosu romatizmal hastalıklar ile kadın hastalıklarında yararlı olmaktadır

35 Zümrüt Dağı Kaplıcası:Beytüşşebap ilçe merkezine 7 km uzaklıktaki Ilıcak köyündedir. Debisi 1 lt/sn olarak tahmin edilmekte olup, su sıcaklığı 39ºC dir. Kaplıca suyu tortulu olduğundan içilmez. Su banyosu ise cilt.böbrek ve romatizmal hastalıklara yararlı olmaktadır. Besta Kaplıcası :İl Merkezinin 30 km kuzeydoğusundadır. Biri çamur banyosu, diğeri su banyosu ve içme olarak yararlanılan iki kaplıca halindedir. Cilt, kadın hastalıkları ve romatizmal hastalıkların şifa bulduğu bu kaplıcalara yaya veya binek hayvanlarla ulaşılabilmektedir. Nasfaran Kaplıcası:Merkez Kumçatı Beldesi ne birkaç km uzaklıktaki bu kaplıcada biri çamur banyosu olarak, diğeri banyo ve içme olarak yararlanılan iki kaynak bulunmaktadır. Çamur banyosunun sivilce, egzama ve mantar hastalıkları kesin tedavi ettiği söylenmektedir. Güçlükonak Hısta Kaplıcası B.2. Flora ve Fauna B.2.1.Ormanlar Şırnak orman varlığı bakımından, alan olarak zengin, nitelik olarak ise fakir bir ilimizdir. Şırnak İlindeki toplam orman alanı ,5 hektar olup,428282,0 hektar ormansız alandır. İlin toplam alanı ,5 hektardır

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Editör Doç.Dr.Asım Çoban TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Yazarlar Doç.Dr.Asım Çoban Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.Yüksel Güçlü Yrd.Doç.Dr.Esin Özcan Yrd.Doç.Dr.İsmail Taşlı Editör Doç.Dr.Asım Çoban Türkiye

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI Kartal Belediyesi 2011 1 KARTAL İLÇESİ NİN TANITIMI 1871 yılında ilçe olan Kartal

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 1. Dünya iklim haritası(kısa açıklamalı-kartona) 2. Yakın çevre arazi incelemesi-farklı yer şekilleri, özellikleri ve fotoğrafları 3. Coğrafi bir bilinç sahibi

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI İç Anadolu Bölgesi nde yer alan Nevşehir ili bulunduğu jeolojik yapısı gereği ülkemiz ve Dünyanın önemli turistik yerlerinden biridir. Bölgenin jeolojik yapısı Erciyes,

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait araziler görülebilmektedir.

Detaylı

ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI

ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 1 İçindekiler 1. MEVCUT DURUM... 2 1.1. Genel Konum... 2 1.2. Ulaşım Yapısı...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2014 PETMA BEJ MERMER OCAĞI PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK HAKKINDA BİLGİLER 1) OCAK RUHSAT BİLGİLERİ İLİ İLÇE KÖYÜ : TOKAT : TURHAL : ORMANÖZÜ RUHSAT NUMARASI

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2003 İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI REHBERİ ÇEVRE DURUM RAPORLARINDA KULLANILACAK REHBERİN ANA BAŞLIKLARI Sayfa COĞRAFİ KAPSAM... 10 DOĞAL

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ 1) Aşağıdaki anıtlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D) 2) I Arazide daha önce olmayan, kaynak suların, suya doygun alanların ve su sızıntılarının oluşması. II Bina temelleri altında çatlama,

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

İdil Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Durum Analizi Raporu

İdil Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Durum Analizi Raporu 0 İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 GİRİŞ... 6 I. BAŞVURULAN KAYNAKLAR VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 7 1.Başvurulan Kaynaklar... 7 1.1.Birincil Kaynaklar:... 7 1.2 İkincil Kaynaklar:... 7 2. Çalışma Yöntemi (Metodoloji)...

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MUŞ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi Jeoloji

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı