Prof.Dr. Arzu ÇİÇEK. ÖZGEÇMİŞ (Ocak-2015)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof.Dr. Arzu ÇİÇEK. ÖZGEÇMİŞ (Ocak-2015)"

Transkript

1 1 Prof.Dr. Arzu ÇİÇEK ÖZGEÇMİŞ (Ocak-2015) Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: Doğum yeri: Eskişehir Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti Ana Dili: Türkçe Yabancı Diller: İngilizce ve Kırım Tatarcası Evli ve 2 çocuk annesi Adres Bilgileri Anadolu Üniversitesi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi / Çevre Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampüsü, Eskişehir Tel: / Prof. Dr. Arzu ÇİÇEK Twitter Facebook Öğrenim Durumu İlkokul: Adalet İlkokulu, Eskişehir, 1980 Ortaokul: Atatürk Ortaokulu, Eskişehir, 1983 Lise: Atatürk Lisesi, Eskişehir, 1986 Lisans: Anadolu Üniversitesi, Fen-Ede. Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1990 Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, Fen Bil.Ens., Biyoloji Böl., 1992 Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bil.Ens., Biyoloji Böl., 1996 Akademik Ünvanlar Araştırma Grv.: Anadolu Üniversitesi, Çevre Sorunları Uyg. ve Araş. Merkezi, 1995 Yrd. Doçent: Anadolu Üni., Çevre Müh. Böl. ve Çevre Sorunları Uyg. ve Araş. Merkezi, 1996 Doçent: Anadolu Üni., Çevre Müh. Böl. ve Çevre Sorunları Uyg. ve Araş. Merkezi, 2005 Profesör: Anadolu Üni., Çevre Müh. Böl. ve Çevre Sorunları Uyg. ve Araş. Merkezi, 2012 Üyelikler

2 2 Adalet ve Kalkınma Partisi Eğitim Bir-Sen (Üniversiteler Eskişehir 2 Nolu Şube Delegesi) TUKDES, Tüketiciyi Destekleme Derneği (Danışma Kurulu Üyesi) Biyologlar Derneği Türkiye Toprak Bilimi Derneği Eskişehir Dadaşlar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu ( ) Uzmanlık Alanı: Ekoloji, ekolojik planlama, su, toprak ve hava kalitesinin belirlenmesi, kirliliğin canlılar üzerindeki etkileri, biyolojik çeşitliliğin ortaya konulması, fiziksel çevre denetimi, endüstriyel ve maden atık sularının farklı bitkilerle arıtımı. Verdiği Dersler Lisans: Ekoloji, Ekolojik Planlama ve Ekoteknoloji, Çevre Mühendisliği Projeleri, Çevre Mikrobiyolojisi, Topluma Hizmet, Turizm ve Çevre, Çevre Sorunları Yüksek Lisans: Kirleticilerin Ekotoksikolojik Riskleri, Çevre Kalitesinin İzlenmesinde Biyomonitorlama ve Teknikleri Doktora: Biyolojik Zenginliklerin Sürdürülebilir Kullanımı, Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Ulusal ve Uluslararası Yayınlar: 44 adet uluslararası Science Citation İndex ve diğer indekslerde taranan dergilerde makale 38 adet farklı ülkelerde sunulmuş bildiri. 70 adet ulusal dergi (4) ve toplantılarda (66) yayımlanmış makale ve bildiri. 5 farklı kitapta editörlük ve bölüm yazarlığı. 110 adet yabancı dergide yayınlanan makalelerde atıf.

3 3 Kitaplar 1) Çevre Sağlığı, (Ed. A. ÇİÇEK), Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1695, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 880, ) Arzu Çiçek, Çevre Kirliliği (Ünite 8), Çevre Etki Değerlendirmesi (Ünite 10), Ekoloji, Türe, C., (Editör), Anadolu Üniversitesi,Yayın No:1964,Eskişehir, 01/09/ ) A.ÇİÇEK, Biyolojik Çeşitlilik (6. Bölüm), Çevre Penceresinden Eskişehir in Dünü, Bugünü, Yarını, (Ed. Ü.B. Öğütveren), Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1896, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi yayınları No: 3, ) Çiçek, A.(Ed.), Ekoloji ve Turizm, Anadolu Üni. Yayın No.2479, Açıköğretim Fak. Yayın No: 1450, ) Arzu Çiçek, (Ed), Onur Koyuncu, Ömer Koray Yaylacı, Seyitgazi Ovasının Çiçekleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 3056, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, No:4, Eskişehir, Projeler 1) Sarıyar, Gökçekaya Ve Yenice Barajları'nın Abiyotik Ve Biyotik Öğelerinde Makro Ve Mikro Elementlerin Belirlenmesi Ve Sakarya Nehri'ne Çevresel Etkileri (2014/325 Nolu Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), (2014 Devam Ediyor). 2) Farklı Bitki Çeşitliğine Sahip Yapay Sulak Alanların Bor (B) Maden Atık Sularının Biyoremediasyonu için Kullanılma Potansiyelinin Belirlenmesi ve Bitki Çeşitliğinin B Giderimi Üzerine Olan Etkilerinin Ortaya Çıkarılması, TÜBİTAK, (2013-devam ediyor ) 3) Gala Gölü Su, Sediment ve Balıklarında Ağır Metal Akümülasyonları, Biyoekolojik Risk Analizi ve Yerel Halkla Sosyo - Ekolojik ve Ekonomik Açıdan Etkileşimi (2013/73 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), ) Emet Çayı (Kütahya) Oligochaeta (Annelida) ve Chironomidae (Diptera) Potoamofaunası nın Araştırılması (2011/15 Nolu Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), ) Seyitgazi Ovası ve Yukarı Sakarya Havzasında Kirletici Parametrelerin Belirlenmesi ve Çevresel Etkileri, AÜBAP, Proje No: 1101F011, Proje Yöneticisi ( ). 6) Felent Çayı nda Mikro ve Makro Elementlerin Biyotik ve Abiyotik Öğelerde Birikimlerinin Araştırılması, Anadolu Üniversitesi, BAP, Proje No: 1101F018, Proje Yöneticisi ( ). 7) Büyük Akgöl (Adapazarı) Makrozoobentik Limnofaunası (Gastropoda, Oligochaeta,

4 4 Chironomidae) ve Ağır Metallerin Biyotik ve Abiyotik Öğelerde Birikimlerinin Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, No: 109T076, Araştırmacı ( ). 8) Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerindeki Noktasal Kaynaklı Kirliliğin Tespiti ve Ekonomik Değeri Olan Balık Türlerine Etkileri, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TAGEM Projesi, Araştırmacı ( ). 9) Mogan Gölü (Ankara) Bentik Omurgasızlarında (Gastropoda, Oligochaeta, Chironomidae) Taksonomik İncelemeler ve Kirlilik Parametrelerinden Ağır Metallerin Biyotik ve abiyotik Ögelerde Birikimlerinin Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, No:107T287 ( ) 10) Eskişehir de Çevre Kalitesinin Bitkiler Aracılığı İle Biyomonitorlanması, AÜBAP, Proje No:052948, Proje Yöneticisi ( ). 11) Süt ve Süt Ürünleri Endüstrisi Atıksularının Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtılması, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, (2007) 12) Bozüyük Yöresinde Endüstriden, Trafikten ve Konutlardan Kaynaklanan Çeşitli Kirleticilerin Bazı Ağaç Yapraklarında, Tarımsal Ürünlerde ve Topraktaki Miktarlarının Araştırılması, Anadolu Üniversitesi, AÜAF , Proje Yürütücüsü, (2005) 13) Kükürtdioksit ve Gaz Şeklindeki İnorganik Bileşiklerinin Tütün Bitkisine Olan Bireysel Birlikte Etkilerinin İncelenmesi ve Kallus Kültürü ile Elde Edilen Tütün Bitkilerinde Varyasyonun Araştırılması, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, (1997). Hazırlık Aşamasındaki Projeler Türkiye deki Tüm Doğal Göl ve Akarsularda Su Kalite İndeksinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (TÜBİTAK) Diğer Faaliyetler Eskişehir de Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri Eko-Okullar Eğitim Seminerleri Dünya Çevre Günü ve Haftası Etkinlikleri Seminerleri Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Hizmet içi Seminerleri Gazete yazıları

5 5 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1) Aslan, A., Gurbuz, H., Yazici, K., Cicek, A., Turan, M., Ercisli, S., Evaluation of Lichens As a Bioindicators of Metal Pollution, Journal of Elementology, 3, , ) Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF HEAVY METALS IN SEDIMENT OF FELENT STREAM (SAKARYA RIVER BASIN, TURKEY). Pakisan Journal of Zoology, 45 (5): ) Çiçek, A., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Köse, E., Başkurt, S., Sülün, Ş., MACRO AND MİCRO ELEMENT CONCENTRATİONS İN WATER, SEDİMENT AND COMMERCİAL FİSHES OF ÇATÖREN DAM LAKE (ESKİŞEHİR). Journal of Research in Ecology, 2 (2): ) Çiçek, A., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Köse, E., TOXİC ELEMENT BİOACCUMULATİONS İN EXOTİC FİSHES OF UPSTREAM OF SAKARYA RİVER BASİN (TURKEY): NİLE TİLAPİA (Oreochromis niloticus) AND AFRİCAN CATFİSH (Clarias gariepinus). Journal of Research in Ecology, 2 (1): ) Tokatlı, C., Çiçek, A., Köse, E., GROUNDWATER QUALITY OF TÜRKMEN MOUNTAIN (TURKEY). Polish Journal of Environmental Studies, 22 (4): ) Çiçek, A., Bakış, R., Uğurluoğlu, A., Köse, E., Tokatlı, C., THE EFFECTS OF LARGE BORATE DEPOSITS ON GROUNDWATER QUALITY OF SEYDISUYU BASIN (TURKEY). Polish Journal of Environmental Studies, 22 (4): ) Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Uysal, K., COPPER, ZINC AND LEAD CONCENTRATIONS OF EPIPELIC DIATOM FRUSTULES IN PORSUK STREAM (SAKARYA RIVER BASIN, KUTAHYA). Russian Journal of Ecology, 44 (4): ) Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., AN APPLICATION ON USING MULTIVARIATE STATISTICAL TECHNIQUES TO EVALUATE THE SEDIMENT QUALITY. Journal of Research in Ecology, 2 (1): ) Tokatlı, C., Çiçek, A., Köse, E., Emiroğlu, Ö., UPTAKE OF SILVER FROM LARGE SILVER DEPOSITS ON BIOTIC AND ABIOTIC COMPONENTS OF THE CLOSEST LOTHIC SYSTEM: FELENT STREAM, TURKEY. Pakistan Journal of Zoology, 45 (3): ) Emiroğlu, Ö., Uyanoğlu, M., Başkurt, S., Sülün, Ş., Köse, E., Tokatlı, C., Uysal, K.,

6 6 Arslan, N., Çiçek, A., ERYTHROCYTE DEFORMATIONS IN Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) PROVIDED FROM PORSUK DAM (TURKEY). Biological Diversity and Conservation, 6 (1): ) Tokatlı, C., Arslan, N., Çiçek, A., Köse, E., Emiroğlu, Ö., Dayıoğlu, H., EFFECT OF SILVER ON AQUATIC ECOSYSTEMS OF EMET STREAM BASIN, TURKEY. Pakistan Journal of Zoology, 45 (2): ) Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., Dayıoğlu, H., LEAD ACCUMULATIONS IN BIOTIC AND ABIOTIC COMPONENTS OF EMET STREAM (ULUABAT LAKE BASIN, TURKEY). Pakistan Journal of Zoology, 44 (6): ) Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Arslan, N., Emiroğlu, Ö., EVALUATION OF WATER QUALITY AND THE DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS ON BIOTIC AND ABIOTIC COMPONENTS OF FELENT STREAM (SAKARYA RIVER BASIN/TURKEY). Biological Diversity and Conservation, 5 (2): ) Esengül Köse, Kazım Uysal, Cem Tokatli, Arzu Çiçek, Özgür Emiroğlu and Naime Arslan, Assessment of Boron in Water, Sediment and Fish Tissues of Porsuk Stream, Turkey, Pakistan J. Zool., vol. 44(5), ) Naime Arslan, Cem Tokatlı, Arzu Çiçek and Esengül Köse, Determination of some metal concentrations in water and sediment samples in Yedigöller region (Kütahya), Review of Hydrobiology, 4,1: (2011). 16) Arzu Cicek, Semra Malkoc, A. Savas Koparal, An Investigation on the Usability of Grass in Short Term Detection of Traffic-Related Pollution, Arabian Journal for Science and Engineering 37: , ) Kenan Yazıcı, Ali Aslan, Arzu Çiçek, Comparison of Trace Element Levels of Lichen species Living on Different Habitats, Asian Journal of Chemistry, Vol.24, No. 2, ) Elif Oztetik, Arzu Cicek, Effects of Urban Air Pollutants on Elemental Accumulation and Identification of Oxidative Stress Biomarkers in the Transplanted Lichen Pseudovernia furfuracea, Environmental Toxicology and Chemistry, Vol.30 (7), ) Ali Aslan, Arzu Çiçek, Kenan Yazıcı, Yalçın Karagöz, Metin Turan, Ferda Akkuş and Omer Selim Yıldırım, The assessment of lichens as bioindicator of heavy metal pollution from motor vehicles activites, African Journal of Agricultural Res.Vol. 6 (7), , April, ) Mesut Ural, Kazim Uysal, Arzu Çiçek, Esengül Köse, M. Ali Turan Koçer, Selami Arca,

7 7 Gürel Nedim Örnek, Ferhat Demirol and Songül Yüce, Determinatıon of Trace Element Concentratıons in Water, Sedıment and Fısh Specıes From The Atatürk Dam Lake (Euphrates), Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 20 No 8a ) Nurdilek Gulmezoglu, Arzu Cicek, Emel Ozer, Aysegul Askin,THE ASSESSMENT OF INFLUENCE OF SPECIES AND ENVIRONMENT ON MICROELEMENT LEVELS IN CEREALS, Fresenius Environmental Bulletin, 19-10, , ) Arslan, N; Koc, B; Cicek, A, Metal Contents in Water, Sediment,and Oligochaeta- Chironomidae of Lake Uluabat, a Ramsar Site of Turkey, TheScientificWorldJOURNAL (2010) 10, ) Naime Arslan, Arzu Çiçek, Cansev Akkan, Deniz Kilinç, Emrah Aci, Accumulation of heavy metals by earthworms in boron-contaminated area (Kırka-Eskişehir) (Oligochaeta: Lumbricidae)Zoology in the Middle East Supplementum 2, 2010: ) Emiroğlu, Ö., Cicek, A., Arslan, N., Aksan, S., Rüzgar, M., Boron Concentration in Water, Sediment and Different Organisms around Large Borate Deposits of Turkey, Bull Environ Contam Toxicol, DOI /s ) Çiçek, A., The Determination of metal Accumulation in Firethorn (Pyracantha coccinea M. Roemer) Leaves in Eskişehir (Turkey), J. Chem.Soc.Pak., Vol.32, No.1, 40-45, ) Arzu Cicek Ali Aslan Kenan Yazıcı Ali Savas Koparal, Effects of environmental conditions on historical buildings: lichens and NOx gases, Environ Monit Assess (2009) 154: ) A. Cicek, A. S. Koparal, A. Aslan, K. Yazıcı, Accumulation of Heavy Metals from Motor Vehicles in Transplanted Lichens in an Urban Area, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 39, , ) Çiçek, A., Koparal, S., Assessment of Environmental Effects of the Coal Used in the Seyitömer Thermal Power Plant (Turkey) on White Willow, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 37 (13-14), , ) Ocak, A., Çiçek, A., Zeytinoğlu,H. ve Mercangöz, A., Porsuk Çayı Suyunun Bazı Tarım Bitkileri Üzerindeki Ekotoksikolojik Etkileri, Ekoloji ve Çevre Dergisi, 45, ) Çiçek, A. ve Özdemir Türk, A., Lichen Flora of Sakarya Province (Turkey), Turkish Journal of Botany, 22(2), (1998). 31) Çiçek, A. ve Koparal, S., Porsuk Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 ve Barbus plebejus Bonaparte, 1832 da Kurşun, Krom ve Kadmiyum Seviyeleri, Ekoloji Çevre Dergisi, 39, 3-6 (2001).

8 8 32) Çiçek, A. ve Özdemir Türk, A., Ilıca (Kütahya) Yöresi Likenleri, Turkish Journal of Botany, 9 (3), (1995). 33) Döğeroğlu, T., Çiçek, A., Kara, S., Impacts Of A Chronic High-Level Exposure To HF On Nicotiana tabacum L.: Morphological And Physiological Changes Fresenius Environmental Bulletin, 11(1), 8-21 (2002). 34) Çiçek, A., Koparal, S., The Assessment Of Air Quality And Identification Of Pollutant Sources In The Eskısehır Region Turkey Using Xanthoria Parietina (L.) Th.Fr. (1860), Fresenius Environmental Bulletin, 12(1), (2003). 35) Çiçek, A., Koparal, S., Research of Usability of Tree Leaves And Soil In Determining the Contrıbution of Industry and Traffic to Air Pollution in Bozüyük (Turkey) Region, Journal of Environmental Biology, 24(3), (2003).Environmental Biology, 24(3), (2003). 36) Çiçek, A., Determination of Nitrogen and Sulfur in Plants and Soils Sampled From the Area Near A Fertilizer Plant, Water Air and Soil Pollution: Focus 3, (2003). 37) Döğeroğlu, T., Çiçek, A., Kara, S., Short-Term Effects of Hydrogen Fluoride on Nicotiana tabacum L., Journal of Environmental Science and Health Part B-Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes B, 38(5) , (2003). 38) Çiçek, A., Koparal, S., Accumulation of sulfur and heavy metals in soil and tree leaves sampled from the surroundings of Tuncbilek Thermal Power Plant, Chemosphere, 57, (2004) 39) Çiçek, A., Köse, E., Emiroğlu, Ö., Tokatlı, C., Başkurt, S., Sülün, Ş., BORON AND ARSENIC LEVELS IN WATER, SEDIMENT AND TISSUES OF Carassius gibelio (Bloch, 1782) IN KUNDUZLAR DAM LAKE (ESKİŞEHİR). Polish Journal of Environmental Studies (Short Com.), Vol. 23, No. 5, , ) Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF LARGE BORATE DEPOSİTS ON SURFACE WATER QUALİTY BY MULTİ STATİSTİCAL APPROACHES: A CASE STUDY OF THE SEYDİSUYU STREAM (TURKEY). Polish Journal of Environmental Studies, 23 (5): ) Esengül Köse, Cem Tokatli, Arzu Çiçek, Monitoring Stream Water Quality: A Statistical Evaluation, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 23, No. 5, , ) Tokatlı, C., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., Köse, E., Dayıoğlu, H., STATISTICAL

9 9 APPROACHES TO EVALUATE THE AQUATIC ECOSYSTEM QUALITIES OF A SIGNIFICANT MINING AREA: EMET STREAM BASIN (TURKEY). Environmental Earth Sciences, 71 (5): , ) Sulun, S; Baskurt, S, Emiroglu, O; Giannetto, D; Tarkan, AS; Agdamar, S; Gaygusuz, O; Dorak, Z; Aydin, H; Cicek A; Development of empirical standard weight equation for Pursak chub Squalius pursakensis, an endemic cyprinid species of Northwest Anatolia, TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 38, Issue: 5, Pages: , ) Cem Tokatlı, Esengül Köse, Özgür Emiroğlu, Arzu Çiçek, Use of Factor Analysis to Evaluate the Water Quality of Gala Lake National Park (Edirne, Turkey), Sciverse ScienceDirect, APCBEE Procedia, 00, 58-62, B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler : 1) Arzu Çiçek,Esengül Köse, Cem Tokatlı, İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi, Uluslararası Türk Dünyası Çevre Sorunları Sempozyumu, Kasım 2013, Eskişehir, Türkiye. 2) Arzu Çiçek, Onur Koyuncu, Koray Yaylacı, Vascular Plant Diversity of Seyitgazi Plain (Eskişehir-Türkiye)-I, 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April ) Aykut Karayer, Murat Ardıç, Arzu Çiçek and Atila Ocak, Investigating Macro and Micro Element Components of Agricultural Plants Which Are Growing Around Kırka (Eskişehir) and Its Environment, ISEEP 2013 VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems Antalya, TURKEY, December 18-21, ) Filiz Eğin Kolata, Murat Ardıç, Arzu Çiçek and Atila Ocak, Determining the accumulation level of some elements, especially Boron in the plants growing in close districts of Seydisuyu (Eskişehir), ISEEP 2013 VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems Antalya, TURKEY, December 18-21, ) A.Cicek, et al., 2013, MACRO AND MICRO ELEMENT CONCENTRATIONS IN TISSUES of Carassius gibelio (Bloch, 1782) IN SEYDISUYU (SAKARYA RIVER BASIN, TURKEY, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE November 2013, GABROVO 6) Arslan, N., Çiçek, A. and Emiroğlu, Ö.Trace Element Levels in Different Tissue of Prussian Carp (Carassius gibelio). 6th International Symposium on Ecology and

10 10 Environmental Problems, November 2011, Antalya, Turkey. 7) Arslan, N., Emiroğlu, Ö., Koç, B. and Çiçek, A. Concentration of Some Metals in Food Web Components of Lake Uluabat, a Ramsar Site of Turkey. 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, November 2011, Antalya, Turkey. 8) Emiroğlu, Ö., Arslan, N., Koç, B. and Çiçek, A. Heavy Metal Accumulation in Water, Sediments and Body Tissues of Oligochaeta and Chironomidae of Lake Uluabat, a Ramsar Site of Turkey. The 6th Symposium for European Freshwater Sciences, August 2009, Sinaia, Romania. 9) Arslan, N., Çiçek, A., Akkan, C., Kılınç, D., Acı, E. and Kökmen, S. Accumulation of Heavy Metals by Earthworms in Boron Contaminated Area (Kırka-Eskişehir). Fourth International Oligochaete Taxonomy Meeting- 4th IOTM, April 2009, Diyarbakır. 10) Emiroğlu, Ö., Arslan, N., Malkoç, S., Koç, B. and Çiçek, A. Determination of Cadmium Levels in Lake Water, Sediment, Meiobenthos (Chironomidae) and Three Fish Species from Lake Uluabat (a Ramsar Site in Turkey). Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture (EIFAC), Mayıs 2008, Antalya, Turkey. 11) Atıcı, T., Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL EFFECTS ON CYANOPHYTA POPULATIONS BY A STATISTICAL APPROACH: SEYDISUYU STREAM BASIN (TURKEY). ICWEE The Second International Conference on Water, Energy and the Environment, September, Kuşadası, Turkey. 12) Tokatlı, C., Çiçek, A., Atıcı, T., Köse, E., THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON CHLOROPHYTA POPULATIONS IN SEYDİSUYU STREAM BASİN (EŞKİŞEHİR, TURKEY) ISIS-Greece International Multidisciplinary Academic Conference, June, Thessaloniki, Greece, ) A.Cicek, M. Uylas, E. Kose, C. Tokatlı, R.Bakıs, Boron Levels in Drinking Water around Borate Deposits (Kırka-Turkey), International Conference Proceedings of PSRC, ICSMBEE'2012, Jan 7-8, 2012, Dubai. 14) Cicek,A, Celik,N, Bakıs,R, Soil Quality Assessment around the Cement Plant, Proceeding of the 12th International Conference on QİR (Quality in Research), , 4-7- July 2011, Indonesia.

11 11 15) Arzu ÇİÇEK, Elif ÖZTETİK, Nejat ÇELİK, Effects of Cr and Fe on GST Activity and GSH Content in Black Pine (Pinus nigra Arnold) Around the Cement Plant. Asian Congress on Biotechnology, Book of Abstracts, p. 224, May 11-15,2011, Shanghai. 16) N. Gülmezoğlu, Z.Aytaç, A.Çiçek, İ. Tolay, Manganese-iron relationship in grain and wheat, International Soil Science Congress, Ondokuz Mayıs University, Book of Proceedings, , May, ) Naime Arslan, Arzu Çiçek, Seval Aras, Özgür Emiroğlu, The Investigation of Element Levels in Pond Snail (L. Stegnalis L.Gastropoda,Pulmonata) from Lake Büyük Akgöl (Adapazarı), Turkey, 17.International Congress of Unitas Malacologica, World Cong of Malacology Abstract Book, 203,18-24 July 2010, Phuket, Thailand, ) Arzu Cıcek, Naime Arslan, Özgür Emiroğlu, The Investigation of Element Levels in Unio sp. Inhabiting Porsuk Dam lake, Turkey, 17. International Congress of Unitas Malacologica, World Cong of Malacology Abstract Book, 244,18-24 July 2010, Phuket, Thailand, ) Arzu ÇİÇEK, Özgür EMİROĞLU, Naime ARSLAN, Heavy metal concentration in Fish of Lake Manyas, 13. World Lake Conference, 1-5 Nov, 2009 Wuhan China, ) Ahmet Özen, Mediha Canbek, Mustafa Uyanoğlu, Naime Arslan, Arzu ÇİÇEK, İndikatör Bir Canlı Olan Limnodrilus hoffmeisteri Üzerinde Bor Bileşiklerinin Toksik Etkilerinin İncelenmesi, 4. Uluslararası Bor Sempozyumu, Ekim 2009, Eskişehir. 21) Öztetik, E., Arslan, N., Çiçek, A. Assessment of antioxidative defense and heavy metal toxicity in aquatic worms (Oligochaeta, Tubificidae), 11. International Symposium on Aquatic Oligochaeta, 5-12 October, Alanya (Türkiye), ) Arzu Çiçek, Aysun Akbıyık, Naime Arslan, Heavy Metal Levels in Water Sediment and Commercial Fish Species of Lake Poyrazlar Structure and Function of World Shallow Lakes Punta del Este, Uruguay, November, ) Koç, B., Arslan, N., Çiçek, A., Malkoç, S., Emiroğlu, Ö., Assessment of silver accumulation in some biotic and abiotic components of Uluabat Lake, Turkey, Structure and function of world Shallow Lakes, Kasım 2008, Punta del Este, Uruguay. 24) Ahiska, S., Arslan, N., Çiçek, A., Malkoç, S., Emiroğlu, Ö., Invesitgation of water quality in Lake Mogan, Turkey, Structure and function of world Shallow Lakes, Kasım 2008, Punta del Este, Uruguay. 25) Malkoç, S., Koparal, A.S., Çiçek, A., Contamination assessment of nickel and zinc in urban soils of Eskişehir City, Turkey, RETBE 08 Role of engineering towards a better

12 12 environment, 7th International Conference, faculty of Engineering, Alexandria University, Aralık 2008, İskenderiye, Mısır. 26) A. Çiçek, N. Arslan, B. Koç, S. Malkoç, Ö. Emiroğlu, Determınatıon Of Lead Levels In Lake Water, Sedıment, Meıobenthos (Chıronomıdae) And Three Fısh Specıes From Lake Uluabat (A Ramsar Sıte In Turkey), Taal 2007: 12th World Lake Conference Conserving Lakes and Wetlands for Future, 28 Ekim- 2 Kasım 2007, Jaipur / Hindistan. 27) A.Çiçek, A.Ocak, A.S. Koparal, Accumulation of Heavy Metals in Water Plants and Sediments in Porsuk Stream, International Conference On Aquatic Resources: Needs and Benefits, September 18-21, 2006, Alexandria, Egypt. 28) Çiçek, A., Analysing Amount of Heavy Metals in Pyracantha Coccinea in Eskişehir, X. European Ecological Congress, Kuşadası Turkey, November 08-13, ) Çiçek, A., Arslan, N., Malkoç, S., Emiroğlu, Ö., Öntürk, T., Koç, B., "Preliminary investigation of heavy metal levels in lake water, sediment, meiobenthos and fish species from lake Uluabat, a Ramsar site in Turkey" Fourth Symposium for European Freshwater Sciences, Krakow, Poland, August ) Çiçek, A. and Kılınc, C., Contamination of Soils By Heavy Metals in Eskişehir/Turkey, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Abstract Book, 104, Antalya, ) Çiçek, A., Heavy Metal and Nutritional Element Levels in Cucurbita maxima Duch. And Agricultural Soils in Bozuyuk/Turkey, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Abstract Book, 105, Antalya, ) Çiçek, A., Eskişehir İli nde Yayılış Gösteren Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. Liken Türünde Bazı Ağır Metal Birikimlerinin İncelenmesi, Türkiye XV. Biyoloji Kongresi Uluslar arası katılımlı, Özet Kitapçığı, 18, Ankara, ) Kara, S., Döğeroğlu, T., Banar, M., Arıtürk, S., Çiçek, A., Air Pollution in Turkey a Spectrum of Case Studies, Geoenv 97, International Symposium on Geology and Environment, Istanbul, 50th Annıversary of The Geologycal Congress of Turkey, Abstract Book, 168, ) Kara, S., Döğeroğlu, T., Albek, E., Bozan, B., Çiçek, A., Atik, S., Bilge, F., Environment Friendly Technologies for Pollution Control and Waste Management in the Pharmaceutical and Food Industries, TRUMAP Programme, 93pp., Eskişehir, ) Çiçek, A., Determination Of Nitrogen And Sulfur In Plants And Soils Sampled From

13 13 The Area Near A Fertilizer Plant, Proc. 2nd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, Istanbul, , ) Çiçek, A., Koparal, A.S., Tuna, H., Karaçam, İ, Tetik, N., Accumulation of Sulfur And Heavy Metals From Residential, Industrial And Traffic Activities In Some Plants And Soils, Proc. 2nd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, Istanbul, , ) Çiçek, A., Koparal, S., Çatak, S., Uğur, S., The Levels of Some Heavy Metals And Nutritional Elements In The Samples From Soils And Tree-Leaves Growing In The Vicinity Of Seyitomer Thermal Power Plant In Kutahya (Turkey), Proc. 2nd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, Istanbul, , ) Tokatlı, C., Köse, E., Emiroğlu, E., Çiçek, A., Use of factor analysis to evaluate the water quality of Gala Lake National park (Edirne, Turkey) International Conference on Natural Science and Environment, 4-5 April 2014, Dubai, UAE, C.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1) Esengül KÖSE, Cem TOKATLI, Arzu ÇİÇEK, Antropojenik Baskıdan Uzak Gürleyik Çayı Kaynağında (Eskişehir) Bazı Makro ve Mikro Element Konsantrasyonları, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 40-43, ) Acar, G., Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Dayıoğlu, H., EMET VE HİSARCIK BÖLGESİ (KÜTAHYA) YERALTISUYU KALİTESİNİN İNCELENMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27: ) Arslan, N., Köse, E., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ SUCUL SİSTEMLERRE ETKİLERİ: YEDİGÖLLER- KÜTAHYA ÖRNEĞİ. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 2 (1): ) Cem TOKATLI, Esengül KÖSE, Kazim UYSAL, Arzu ÇİÇEK, Naime ARSLAN. Porsuk Baraj Gölü Epipelik Diyatome Frustullerinde Makro ve Mikro Element Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (2): 1-6, D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

14 14 1) Tokatlı, C., Köse, E., Arslan, N., Çiçek, A. ve Uysal, K. Yüzey Suları Kirlilik Araştırmalarında Diyatomların Kullanımı ve Önemi: Porsuk Baraj Göleti (Eskişehir) Örneği. 1. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu, Ekim 2010, Karaman. 2) Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., FELENT ÇAYI (SAKARYA NEHİR HAVZASI, TÜRKİYE) SEDİMENTİNDE EKOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. 3) Tokatlı, C., Arslan, N., Dayıoğlu, H., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Köse, E., KROM MADENİNİN EMET ÇAYI HAVZASI NA ETKİLERİ: İSTATİSTİKİ YAKLAŞIMLAR. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. 4) Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., MULTİVARYETYE İSTATİSTİKİ TEKNİKLER KULLANILARAK FELENT ÇAYI (SAKARYA NEHİR HAVZASI, TÜRKİYE) SEDİMENT KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. 5) Çiçek, A., Emiroğlu, E., Köse, E., Tokatlı, C., Başkurt, S., Sülün, Ş., KUNDUZLAR BARAJ GÖLÜ (ESKİŞEHİR) SU, SEDİMENT VE BAZI BALIK DOKULARINDA BOR VE ARSENİK SEVİYELERİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. 6) Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., Emiroğlu, Ö., FELENT ÇAYI (PORSUK ÇAYI HAVZASI) SU, SEDİMENT VE BAZI CANLILARINDA GÜMÜŞ AKÜMÜLASYONLARI. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. 7) Çiçek, A., Köse, E., Tokatlı, C., Akbıyık, F., FELENT ÇAYI YÜZEY SUYU KALİTESİNİN İNCELENMESİ. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. 8) Tokatlı, C., Arslan, N., Çiçek, A., Köse, E., Dayıoğlu, H., Emiroğlu, Ö., EMET ÇAYI HAVZASINDA KADMİYUM SEVİYELERİ VE İSTATİSTİKİ YAKLAŞIMLARLA BİYOEKOLOJİK RİSK ANALİZİ. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. 9) Köse, E., Çiçek, A., Uysal, K., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., PORSUK ÇAYI (SAKARYA NEHİR HAVZASI) SEDİMENT KALİTESİNİN BELİRLENMESİ. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. 10) Çiçek, A., Bakış, R., Köse, E., Tokatlı, C., SEYDİSUYU HAVZASI (ESKİŞEHİR) SU VE SEDİMENT KALİTESİNİN BOR AÇISINDAN İNCELENMESİ.

15 15 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Ağustos, Eğirdir. 11) Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Köse, E., Tokatlı, C., Başkurt, S., Sülün, Ş., YUKARI SAKARYA HAVZASI Oreochromis niloticus (LİNNAEUS, 1758) VE Clarias gariepinus (BURCHELL, 1822) UN TOKSİK ELEMENT BİYOAKÜMÜLASYONLARI. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Ağustos, Eğirdir. 12) Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., Çiçek, A., Köse, E., Dayıoğlu, H., Sülün, Ş., BALIK AĞIRLIKLARI İLE DOKULARDAKİ AĞIR METAL BİYOAKÜMÜLASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Ağustos, Eğirdir. 13) Tokatlı, C., Arslan, N., Çiçek, A., Köse, E., Emiroğlu, Ö., Dayıoğlu, H., GÜMÜŞÜN (AG) SUCUL SİSTEMLER ÜZERİNE ETKİLERİ: EMET ÇAYI ÖRNEĞİ (ULUABAT GÖLÜ HAVZASI). 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Ağustos, Eğirdir. 14) Köse, E., Uysal, K., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Tokatlı, C., Arslan, N., Başkurt, S., PORSUK BARAJ GÖLÜ SU, SEDİMENT VE BALIK TÜRLERİNDE BAZI AĞIR METAL YOĞUNLUKLARININ ARAŞTIRILMASI. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Ağustos, Eğirdir. 15) Köse, E., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Arslan, N., GÜRLEYİK ÇAYI (ESKİŞEHİR) SU VE SEDİMENTİNDE AĞIR METAL DERİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos, Bolu. 16) Arzu Çiçek, Naime Arslan, Esengül Köse, Cem Tokatlı, Cansev Akkan Kökçü, Melih Rüzgar, Deniz Kara, Bazı İstatistiki Teknikler Kullanılarak Seydisuyu Havzası Su Kalitesi Risk Değerlendirmesi, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Kasım ) Cem Tokatlı, Naime Arslan, Arzu Çiçek, Özgür Emiroğlu, Esengül Köse, Hayri Dayıoğlu, Yüzey Suları ve Sediment Kalite Değerlendirmesine İstatistiki Yaklaşımlar: Kümeleme Analizi Uygulamaları, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Kasım ) Cem Tokatlı, Naime Arslan, Arzu Çiçek, Özgür Emiroğlu, Esengül Köse, Hayri Dayıoğlu, Yüzey Suları ve Sediment Kalite Değerlendirmesine İstatistiki Yaklaşımlar: Faktör Analizi Uygulamaları, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Kasım 2012.

16 16 19) Esengül Köse, Kazım Uysal, Arzu Çiçek, Özgür Emiroğlu, Cem Tokatlı, Naime Arslan, Porsuk Çayı Su Kalitesi Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlerde Değerlendirmesi, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Kasım ) Arzu Çiçek, Özgür Emiroğlu, Cem Tokatlı, Esengül Köse, Şule Sülün, Sercan Başkurt, Çatören Baraj Gölü Biyotik ve Abiyotik Öğelerinde Makro ve Mikro Element Akümülasyonları, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Kasım ) Arzu Çiçek, Recep Bakış, Cem Tokatlı, Esengül Köse, Mesut Çiftçi, Seydisuyu Havzası nın (Eskişehir) Arsenik Açısından Ekolojik Risk Değerlendirmesi, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Kasım ) Esengül Köse, Kazım Uysal, Arzu Çiçek, Özgür Emiroğlu, Cem Tokatlı, Naime Arslan, Sercan Başkurt, Aşağı ve Yukarı Porsuk Havzasından Yakalanan Squalius pursakensis (Hanko, 1925) Türünde Bazı Ağır Metallerin Biyoakümülasyon Seviyeleri, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Kasım ) Arzu Çiçek, Recep Bakış, Merve Uylaş, Alper Uğurluoğlu, Mesut Çiftçi, Betül Sarıoğlu, Çatören ve Kunduzlar Baraj Sularında Arsenik ve Bor Düzeyleri, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 3-7 Eylül ) Arzu Çiçek, Murat Ardıç, Ahmet Şahin, Seyitgazi Ovası nda (Eskişehir) Yetiştirilen Beta vulgaris (Pancar, Chenopodiaceae) Bitkisinde Makro ve Mikro Elementlerin İncelenmesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 3-7 Eylül ) Gülçin Acar, Cem Tokatlı, Esengül Köse, Arzu Çiçek, Hayri Dayıoğlu, Bazı Fizikokimyasal, İnorganik ve Mikrobiyolojik Gözlemler Yaparak Emet-Hisarcık Bölgesi (Kütahya) Yeraltı Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi, Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, 3-5 Mayıs ) Arzu Çiçek, Cem Tokatlı, Esengül Köse, Türkmendağı (Kütahya-Eskişehir, Türkiye) Yeraltısuyu Kalitesi ve İçme Suyu Olarak Değerlendirilmesi, Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, 3-5 Mayıs ) Arzu Çiçek, Cem Tokatlı, Esengül Köse, Mesut Çiftçi, Tarımsal Kaynaklı Bazı Kirleticilerin Monitorlanması: Seydisuyu (Eskişehir) Örneği, Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, 3-5 Mayıs ) Arzu Çiçek, Betül Sarıoğlu, Recep Bakış, Esengül Köse, Cem Tokatlı, Bor Maden Yatakları Çevresindeki Yeraltı Sularında Arsenik Seviyeleri, Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, 3-5 Mayıs 2012.

17 17 29) Cem Tokatlı, Esengül Köse, Arzu Çiçek, Özgür Emiroğlu, Naime Arslan, Hayri Dayıoğlu, Emet Çayı (Uluabat Gölü Havzası, Türkiye) Su, Sediment ve Balık Dokularında Kurşun Akümülasyonları, Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, 3-5 Mayıs ) Esengül Köse, Kazim Uysal, Cem Tokatlı, Arzu Çiçek, Özgür Emiroğlu, Naime Arslan, Porsuk Çayı Biyotik ve Abiyotik Ögelerinde Bor Seviyeleri, Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, 3-5 Mayıs ) Naime ARSLAN, Arzu ÇİÇEK, Cem TOKATLI, Esengül KÖSE, Felent Çayı (Kütahya) Biyotik ve Abiyotik Öğelerinde İz Element Seviyelerinin Tespiti, Ekoloji Sempozyumu, Düzce 5-7 Mayıs ) Naime ARSLAN, Arzu ÇİÇEK, Özgür EMİROĞLU, Seval KÖKMEN ARAS, Doku ve Habitat da Kadmiyum Birikimi: Büyük Akgöl (Adapazarı), Esox lucius Örneği, Ekoloji Sempozyumu, Düzce 5-7 Mayıs ) Arzu ÇİÇEK, Naime ARSLAN, Özgür EMİROĞLU, Esengül KÖSE, Cem TOKATLI Katı Atık Depolama Sahalarının Sucul Sistemlere Ekotoksikolojik Etkileri: Yedigöller,Kütahya Örneği, Ekoloji Sempozyumu, Düzce 5-7 Mayıs ) N.Arslan, A.Çiçek, Ö. Emiroğlu, Kültür Balıklarından Sparus aurata'nın Farklı Dokularında Bazı Metal Konsantrasyonlarının Araştırılması, Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, Burdur, 4-6 Kasım ) N.Arslan, A.Çiçek, S.Aras, Ö.Emiroğlu, Büyük Akgöl ün (Adapazarı) Bazı Biyotik ve Abiyotik Öğelerinde Metal Seviyelerinin Belirlenmesi, 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya ) Ö. Emiroğlu, M. Uyanoğlu, S. Başkurt, E. Köse, N. Arslan, A. Çiçek, K.Uysal, Ş. Uysal, Porsuk Barajındaki Rutilus rutilus (L.,1758) Türünün Kirliliğe Bağlı Eritrosit Şekli Deformasyonları, Fisheries and Aquatic Sciences Sempozyumu, Samsun, ) Arzu Çiçek, Esengül Köse, Cem Tokatlı, Kazim Uysal, Naime Arslan Porsuk baraj Gölü Diatomelerinde makro ve mikro Element Konsantras.,20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özet Kitabı, 892, Haziran 2010, Denizli 38) Nejat ÇELİK, Arzu ÇİÇEK, Esengül KÖSE, Salim TÜRKEL Çimento Endüstrisi Çevresindeki Cedrus libani L. İğne Yapraklarındaki Element Miktarlarının Tespiti, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Özet Kitabı, 595, Haziran 2010, Denizli 39) Naime ARSLAN, Cem TOKATLI, Arzu ÇİÇEK, Esengül KÖSE, Yedigöller (Kütahya) Bölgesinde Su ve Sediment Örneklerindeki Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi,

18 18 Ekoloji 2010 Sempozyumu, Özet Kitabı, 53, 5-7 Mayıs 2010, Aksaray. 40) Arzu ÇİÇEK, Esengül KÖSE, Cem TOKATLI, Naime ARSLAN,Felent Çayı (Kütahya) Su, Sediment ve Gastropoda Örneklerindeki Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi, Ekoloji 2010 Sempozyumu,Özet Kitabı, 55, 5-7 Mayıs 2010, Aksaray. 41) Arzu ÇİÇEK, Nejat ÇELİK, Çimento Tozlarının Tarımsal Ürünlerdeki Birikiminin İncelenmesi, Ekoloji 2010 Sempozyumu, Özet Kitabı, 113, 5-7 Mayıs 2010, Aksaray. 42) Yiğit, Z., Tunç, B., Çiçek, A., Endüstri Ve Trafik Kaynaklı Ağır Metallerin Çim Ve Topraklardaki Birikiminin Araştırılması, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 357, Malatya, Eylül ) Çiçek, A., Malkoç, S., Eskişehir İlinde Toprak Kalitesinin Ağır Metaller Açısından İncelenmesi, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 361, Malatya, Eylül ) Çiçek, A., Ocak, A., Malkoç, S., Sarısu Deresi nde Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinde Ağır Metal Birikimlerinin Araştırılması, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 358, Malatya, Eylül ) Çiçek, A., Ergüçlü, M.E., Eskişehir Merkez İlçe de Yayılış Gösteren Pinus Nigra (Karaçam) İbrelerinde Ve Topraklardaki Ağır Metal Seviyelerinin İncelenmesi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 182, Aydın, ) Çiçek, A., Yoğun Endüstriyel Alanlarda Yayılış Gösteren Bazı Ağaç Yapraklarında Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel İzlenmesi, Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Nisan, ) Çiçek, A., Termik Santraller ve Doğalgaz Çevrim Santrallerinin Çevresel Etkilerinin Bitkiler Aracılığı İle Karşılaştırılması, II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu, 85-90, Kütahya, ) Çiçek, A., Sulama Sularında Bulunan Ağır Metallerin Buğday (Triticum aestivum L.) ve Tarım Topraklarında Birikiminin Araştırılması, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri Özet Kitabı, 28, Adana, ) Çiçek, A., Kükürtdioksit (SO2) in Likenler Üzerindeki Etkisi, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü V. Ulusal Sempozyumu, , Elazığ, ) Çiçek, A., Termik Santraller ve Doğalgaz Çevrim Santrallerinin Çevresel Etkilerinin Bitkiler Aracılığı İle Karşılaştırılması, II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu, 85-90, Kütahya, ) Çiçek, A., Bektaş, H.Ö., Ocak, A. ve Yıldız, Z., Eskişehir de Trafik Kaynaklı Ağır

19 19 Metallerin Ağaç Yapraklarında Birikiminin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Yanma ve Hava Kirliliği VI. Ulusal Sempozyumu, , İzmir, ) Çiçek, A., Bozüyük Yöresinde Yayılış Gösteren Pinus nigra Arn. İbrelerinde Kükürt Birikiminin İncelenmesi, Yanma ve Hava Kirliliği VI. Ulusal Sempozyumu, , İzmir, ) Çiçek, A., Salix Babylonica L. ( Salkım Söğüt) Yapraklarındaki Kükürt İçeriklerinin Belirlenmesi: Bozüyük Örneği, I. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, 81-89, Erzurum, ) Çiçek, A. ve Koparal, S., Eskişehir-Bozüyük Karayolu Üzerinde Yetiştirilen Buğdaylarda (Triticum aestivum L.) Vejetasyon Sürecince Pb, Cd ve Zn Birikiminin İzlenmesi, IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, , Bodrum, ) Çiçek, A., Eskişehir Merkez İlçe de Yayılış Gösteren Aesculus hippocastanum L. Yapraklarında Klorofil Seviyelerinin Belirlenmesi, IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, , Bodrum, ) Çiçek, A. ve Gence, S., Kırka-Seyitgazi (Eskişehir) Yöresinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri Ve Topraktaki Bor Birikiminin Araştırılması, Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu, , Mersin, ) Çiçek, A., Hava Kalitesinin İzlenmesinde Likenlerin Kullanılması, 1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolu Sempozyumu, , Ankara, ) Çiçek, A., Ilıca (Kütahya) Yöresinin Yerel Hava Kalitesinin Likenler Aracılığı ile Monitorlanması, Kütahya Çevre Sempozyumu, Kütahya, ) Çiçek, A., Atik, S., Yavuz, Y., Bilge, F., Gence,S., Banar, M., Döğeroğlu, T. ve Kara, S., Metal İşlem Sanayii Atık Sularının Toksikolojik ve Ekolojik Risklerinin Değerlendirilmesi, III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ss.15, Kırşehir, ) Çiçek, A., Sakarya İli Likenlerinin Ekolojik Özellikleri, III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ss.10, Kırşehir, ) Özdemir, A. ve Akbıyık (Çiçek), A., Eskişehir ve Bilecik İllerinde Yayılış Gösteren Liken Türlerinin Ekolojik Özellikleri, XI.Ulusal Biyoloji Kongresi, , Elazığ, ) Köse, E., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Aksu, S., Başkurt, S., Uylaş, M., GALA GÖLÜ NDEN (EDİRNE) YAKALANAN Callinectes sapidus TÜRÜNDE BAZI ÖNEMLİ TOKSİK ELEMENTLERİN BELİRLENMESİ. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Ağustos, Bursa.

20 20 63) Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., SUCUL EKOSİSTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE EKOLOJİK VE BİYOLOJİK RİSK İNDEKSLERİNİN UYGULANMASI: GALA GÖLÜ (EDİRNE) ÖRNEĞİ. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Ağustos, Bursa. 64) Köse, E., Tokatlı, C., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Başkurt, S., Aksu, S., Güngör, A., GALA GÖLÜ (EDİRNE) NDEN YAKALANAN Cyprinus carpio Linnaeus,1758 ve Carassius gibelio (Bloch, 1782) TÜRLERİNİN KAS, SOLUNGAÇ, KARACİĞER VE GONAD DOKULARINDA BAZI AĞIR METAL DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ. Ekoloji 2014 Sempozyumu, 1-4 Mayıs, Kıbrıs. 65) Tokatlı, C., Köse, E., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Uğurluoğlu, A., Uylaş, M., GALA GÖLÜ (EDİRNE) SU KALİTESİ. Ekoloji 2014 Sempozyumu, 1-4 Mayıs, Kıbrıs. 66) Onur Koyuncu, Ömer Koray Yaylacı, Arzu Çiçek, Seyitgazi Ovası ve Yukarı Sakarya Havzası nın (Eskişehir) Damarlı Bitkiler Florası, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran 2014, ESOGÜ, Eskişehir.