I. ULUSLARARASI COĞRAFYA ÇALIŞMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. ULUSLARARASI COĞRAFYA ÇALIŞMALARI"

Transkript

1

2 Yuzuncu Yıl University, Department of Geography Baku State University, Department of Geography Tiflis State University, Geology and Geography Faculty I. ULUSLARARASI COĞRAFYA ÇALIŞMALARI (Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslar da Yüksek Dağlık Alanlar) SEMPOZYUMU THE SYMPOSIUM OF FIRST INTERNATIONAL STUDIES OF GEOGRAPHY (The Mountainous Areas of Caucasus and Anatolia On Pleistocene and today) June 2003 Y.Y.U. VAN / TURKEY ISBN

3 Bu kitap, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Coğrafya Bölümü, Bakü Devlet Üniversitesi Coğrafya Fakültesi ve Tiflis Devlet Üniversitesi Jeoloji ve Coğrafya Fakültesi nin 9-13 Haziran 2003 tarihlerinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi nde ortaklaşa düzenlediği I. ULUSLAR ARASI COĞRAFYA ÇALIŞMALARI (Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslar da Yüksek Dağlık Alanlar) SEMPOZYUMU bildirilerinden oluşmaktadır.

4 Yuzuncu Yıl University, Department of Geography Baku State University, Department of Geography Tiflis State University, Geology and Geography Faculty I. ULUSLARARASI COĞRAFYA ÇALIŞMALARI (Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslar da Yüksek Dağlık Alanlar) SEMPOZYUMU THE SYMPOSIUM OF FIRST INTERNATIONAL STUDIES OF GEOGRAPHY (The Mountainous Areas of Caucasus and Anatolia On Pleistocene and today) June 2003 Editors Ali Fuat DOĞU Orhan DENİZ Y.Y.U. VAN TURKEY ISBN

5 Head of The Symposium Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU The Symposium Co-ordinators Prof. Dr. Ali Fuat Doğu Doç. Dr. Galib Kerimov Prof. Dr. Ramin Gobejishvili Prof. Dr. Museyib Museyibov Prof. Dr. Bayram Aleskerov Technic Redaction and Orthography Yrd. Doç. Dr. Orhan Deniz Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Saraçoğlu Lid Yrd. Doç. Dr. Orhan Deniz Secretary Arş. Gör. Ebru Akköprü

6 DOĞU KARADENİZ DAĞLARI NIN GLASYAL MORFOLOJİSİ Çiçek, i*., Gürgen, G*., Tunçel, H**., Doğu, A. F***. * Ankara Üniversitesi **Fırat Üniversitesi *** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özet Doğu Karadeniz Dağları uygun jeomorfolojik klimatolojik koşullar nedeniyle Pleistosen de yoğun şekilde buzullaşmaya uğramıştır. Bunun izleri m.den yüksek vadilerinde yaygın olarak görülmektedir. Yöredeki Pleistosen klimatik (bölgesel) kalıcı kar sınırı 2600 m.dir. İncelenen dağlık alan üzerinde barındırdığı 10 adet aktüel buzul ile ülkemizin önemli bir buzullaşma alanını oluşturmaktadır. Yöredeki aktüel buzullaşma sınırı m civarındadır. Abstract Due to the proper geomorphologic and climatologic conditions, glaciers developed at Eastern Black Sea Mountains in Pleistocene. Traces of these glaciers are seen in valleys with m height. In this region, the Pleistocene climatic permanent snow line is 2600 m. The investigated region is an important glacial area of Turkey with 10 recent glaciers. The recent permanent snow line of the area is about m. Giriş Anadolu, coğrafi konumu nedeniyle doğal olarak Pleistosen deki buzullaşmadan, Kuzey Avrupa ya göre, çok daha az etkilenmiştir. Ancak yine de ülkemizin yüksek dağlık kesimlerinde Pleistosen e ait buzul topografyası şekilleri azımsanmayacak ölçülerdedir. Fakat ülkemiz aktüel buzullar bakımından zengin değildir, sadece Ağrı (5137 m.) Cilo (Buzul) Dağı (4116 m.), Süphan (4058 m.), Kaçkar (3932 m.), Erciyes (3917 m.) Karadağ (3331 m) gibi az sayıdaki yüksek dağlık alanda aktüel buzul vardır. 28

7 Doğu Karadeniz Dağları ülkemizi kuzeyden kuşatan dağ sırasının en yüksek kesimini oluşturur. Samsun gerisinde yüksekliği 2000 m civarında olan bu dağ sırası Orta Karadeniz Bölümü nden doğuya gidildikçe yükselmeye başlar ve Kaçkar Dağları nda en yüksek seviyesine ulaşır. Kaçkar Dağı ndan daha doğuya doğru gidildikçe yükseklik tekrar alçalmaya başlar. Orta Karadeniz Bölümü nde batı-doğu yönlü uzanışa sahip olan dağ sırası doğuya gidildikçe yön değiştirir ve güneybatı-kuzeydoğu yönlü bir uzanışa sahip olur. Doğu Karadeniz Dağları nın bu en yüksek kesimi çalışma alanımızın konusunu oluşturmaktadır (Şekil:1). Bu kesimde Doğu Karadeniz Dağları kıyı gerisinde birden bire yükselerek yaklaşık km mesafede 3000 metrenin üzerine çıkar. Dağların uzanış yönü, kıyı gerisinden itibaren hızla yükselmesi, yüksek yarılma derecesi, hava kütlelerinin geliş yönü ve buna bağlı sıcaklık ve yağış koşulları Pleistosen de buzul topografyasına ait şekillerin oluşmasını sağlamış, oluşan buzulların küçük bir bölümü ile buzul şekilleri günümüze kadar ulaşmıştır. Şekil 1: İnceleme alanın yeri ve sınırları Bu çalışmada Doğu Karadeniz Dağları nın 4 büyük dağ kütlesi incelenmiştir. Bunlar batıdan doğuya doğru sırası ile Üçdoruk (Verçenik), Göller (Hunut), Kaçkar ve Bulut-Altıparmak dağlarıdır (Şekil: ). İnceleme alanının kuzey kesimi Fırtına 29

8 Deresi havzasının yukarı kesimini oluşturmaktadır. Güney kesim ise Çoruh havzası içerisinde kalmaktadır. Şekil 2: Doğu Karadeniz Dağları nda incelenen dağlık alanların konumları. Doğu Karadeniz Dağları nda Pleistosen Buzul Şekilleri Bu çalışmada 4 dağ ünitesinde toplam 18 adet buzul vadisi incelenmiştir. Buzul vadilerinin topografik konumları incelendiğinde, Hastaf ve Dübe Buzul Vadileri dışında hepsi dağın kuzey yamaçlarında bulunmaktadır. Dağın kuzeyinde bulunan buzul vadilerinin uzanışı genelde güneyden kuzeye doğrudur. Ancak doğuya doğru gidildikçe dağların genel uzanışına bağlı olarak buzul vadilerinin uzanışı da güneydoğu-kuzeybatı yönüne döner. Bu uzanış üzerinde buzullaşma öncesindeki havzanın hidromorfolojik özellikleri ile dağların orografik uzanışı önemli rol oynamıştır. İnceleme alanındaki en uzun buzul vadisi 12 km uzunluğundaki Elevit teknesidir (Şekil 5). Ancak, incelenen buzul vadilerinden 4 tanesinin uzunluğu 10 km yi aşmaktadır. Buzul vadilerinden 5 tanesinin uzunluğu 5 km den az, 9 tanesinin ise 5 ile 10 km arasındadır (Tablo:1). Doğu Karadeniz Dağları nın incelenen bölümündeki buzul vadilerinin ortalama uzunluğu ise 30

9 yaklaşık 7 km dir (Foto:1). Buzul vadilerinin ortalama eğimleri genellikle % 10 ile 15 arasında değişmektedir. Ancak ortalama eğimin % 20 ye yaklaştığı vadiler de vardır. Vadilerin uzunlukları arttıkça ortalama eğimleri azalmaktadır. Buzul vadilerinin yukarı kesimlerinde, özellikle sirkler bölümünde eğim çok daha fazla iken aşağı kesimlerine doğru indikçe azalır. Eğim kırıklıklarının görüldüğü yerlerde cilalı ve çizikli yüzeylere rastlanmaktadır. Buzul vadileri taban yükseltileri 3400 ile 2800 m arasında değişen sirklerle başlamaktadır. Sirkler, yamaç ve sürgülerin çok belirgin olduğu basamaklı bir yapıdadır. Basamakların oluşmasında buzulların aşamalı olarak geri çekilmesinin rolü olmakla birlikte yapısal farklılıkların da önemli bir payı vardır. Sirkler bakı koşulları nedeniyle daha çok kuzeye bakan yamaçlar üzerinde yer almaktadır. Güney yamaçlarda ise az sayıda sirk bulunmaktadır (Şekil 4-7). Bunlar daha çok nivasyon sirkleri şeklindedir ve çoğunlukla ana buzul vadisine bağlanamamakta, asılı sirk karakteri göstermektedir. Aynı özelliği güneşlenme süresinin farklılığı nedeniyle güney-kuzey yönlü vadilerde de görmek mümkündür. Bu buzul vadilerinin doğuya bakan yamaçlarında batı yamaçlarına oranla sirkler çok daha fazladır. Sirk tabanlarında büyüklü küçüklü pek çok göl bulunmaktadır. Foto 1: Tekne yapısı ile Palovit vadisi Doğu Karadeniz Dağları ndaki karakteristik buzul vadilerinden biridir. Buzul vadileri dağların bakı koşullarına ve yarılma derecelerine göre metreler civarında sonlanırlar. Buzul vadilerinin sonlandığı kesimlerde tekne vadi (U) profilinden fluvial vadi (V) profiline geçiş belirgindir. Yine, buralarda vadilerin boyuna profilindeki belirgin eğim kırıklığı buzul vadisinin sonlandığını gösterir. 31

10 İncelen buzul vadilerin bir kısmında (Hacıvanak, Palovit, Verçenik, Avucur vadileri), iki farklı seviyede yan moren sırası saptanmıştır (Şekil 4-5-7). Bunlar, yörede iki dönem buzullaşma oluştuğunu göstermektedir. Ancak yörede buzullaşma dönemleri konusunda mutlak yaş tayinleri yapılamadığından buzullaşma safhalarının hangi dönemlere ait oldukları tam olarak belirlenememiştir. Ancak, moren sıralarındaki tazelik, içlerindeki ince unsurların yıkanmamış olması gibi morfolojik gözlemler bunların çok yeni olduklarını düşündürmektedir. Bu nedenle yöredeki buzullaşmanın Würm deki farklı fazlara ait olduğunu kabul etmek pek yanlış olmaz. Ülkemizde buzul morfolojisi üzerine yapılan çalışmaların pek çoğunda buzullaşmaların Würm dönemine ait olduğu belirtilmektedir. Bu değerlendirmeler de yörede buzullaşma yaşının Würm e ait olabileceği şeklindeki yargıları kuvvetlendirmektedir. Dağın Adı Vadi Adı Vadinin Uzanış Yönü Vadi Uzunluğu (km) Sirk Taban Yüksekliği (m) Pleistosen Kalıcı Kar Sınırı (m) Hastaf GB-KD KAÇKAR Dübe GB-KD Çeymakcur G-K Kavran G-K Elevit G-K GÖLLER Hacıvanak GD-KB Trovit G-K D-B 10, Palovit G-K Tatos G-K 7, ÜÇDORUK Sarincof G-K 3, Verçenik G-K Çermec-Cimil GB-KD 9, Palakcur GD-KB 4, Avucur GD-KB 6, ALTIPARMAK Kaçkar GD-KB 8, Boconus G-K B-D Topluca G-K Ergusu G-K Tablo 1: İncelen buzul vadilerinin topografik özelikleri Yörede, Pleistosen e ait klimatik (bölgesel) kalıcı kar sınırı yaklaşık 2600 m. dir (Şekil:3, Tablo:2). Ancak, yöredeki buzul vadilerinin klimatik kar sınırları hesap edildiğinde kalıcı kar sınırının 2385 ile 2835 metre arasında değiştiği görülür. Bunda özellikle vadilerin yarılma derecesi ile bakı koşulları önemli rol oynamaktadır. Bakı 32

11 koşullarının etkisi ile özellikle dağın kuzey ve güney yamacı kalıcı kar sınırının farklılışmasına neden olmaktadır. Dağın güney yamacındaki Hastaf Buzul Vadisi nde kalıcı kar sınırı 2835 m, Dübe Buzul Vadisi nde ise 2725 m.dir. Bu sınır dağın kuzey kesimindeki Topluca Buzul Vadisi nde 2385 m.ye kadar iner. Yani bakı koşulları Pleistosen kalıcı kar sınırının 350 metreden daha fazla değişmesine neden olmuştur. Dikkati çeken bir diğer nokta ise kuzey kesimde incelenen alan içerisinde, batıdan doğuya doğru gidildikçe kalıcı kar sınırının alçalmasıdır. Bunda, dağın kuzeydoğuya doğru yönelmesi önemli bir rol oynamaktadır. Dağın uzanışındaki değişiklik doğuya doğru gidildikçe denizel koşulların etkisinin artmasını sağlamış, bu da, kalıcı kar sınırın alçalmasına neden olmuştur. Şekil 3: Doğu Karadeniz Dağları nda Pleistosen ve aktüel kalıcı kar sınırları Dönem Pleistosen Günümüz Kalıcı Kar Sınırı (m) Buzul Dili (m) Tablo 2: Doğu Karadeniz Dağları nda Pleistosen ve aktüel kalıcı kar sınırları 33

12 Doğu Karadeniz Dağları nda Aktüel Buzullar Doğu Karadeniz Dağları ülkemizin az sayıda aktüel buzul barındıran alanlarından biridir. Doğu Karadeniz Dağları nın incelenen bölümü aktüel buzulların en yoğun olarak bulunduğu bölümüdür. Bu alanda aktüel buzullar bakımından en önemli alan Kaçkar Dağları dır. Bu alanda da Kavran Buzul Vadisi barındırdığı 5 adet buzulla dikkatleri üzerine toplamaktadır. Kaçkar Dağı nın kuzeybatısında yer alan vadi, güneyden kuzeye doğru uzanır. Kavran Buzul Vadisi nin en önemli kolu, Kaçkar Dağı zirvesinin kuzeybatısında, içerisinde gelişkin aktüel buzulların varlığı ile dikkati çeken bölümdür. Bu vadi kökündeki sirklerin içerisinde irili ufaklı 5 tane buzul bulunur. Söz konusu buzullardan birbirine çok yakın mesafelerde bulunan dördü, Kaçkar doruğunun kuzeybatısına yerleşmiştir (Foto 2). Diğer buzul ise doruğun kuzeydoğusundaki başka bir sirk içindedir (Şekil:6). Kuzeydoğudaki bu buzulun dili 3200 m.dedir. Vadi buradan itibaren buzul dilinin önünde düzenli sıralar halinde genç cephe morenleri ve hörgüç kayalarla devam ederek bir eşikle diğer buzulların oluşturduğu vadiye kavuşur. Foto 2: Kaçkar doruğunun (3932 m), kuzeyindeki buzullar ile bunların önündeki genç moren depoları. Kaçkar doruğunun kuzeybatısındaki buzulların boyutları ve dillerinin ulaştıkları seviyeler farklıdır. Bunlardan en uzun olanı m uzunluğunda ve bu sistem içerisindeki tek vadi buzuludur. Dik bir yamaç önünde, tipik bir geri yarığı ile 3600 m.den başlayan bu buzul, 3000 m.ye kadar iner. Buzul dilinin son 100 m.si yamaçlardan dökülen enkaz örtüsü ile kaplanmıştır. Diğer buzullar vadi buzulunun doğusunda ve 34

13 batısında yer alırlar. Batıda yer alan buzulun dili ise 3100 m.ye kadar iner. Erinç e göre (1949), kuzeydeki III nolu buzulun dili 3000 m, vadi buzulu (I nolu) 2850 m, vadi buzulunun doğusundaki II nolu buzul 2940 m, vadi buzulu batısındaki buzulun dili ise 2900 m.dir. Batıda yer alan buzul ile vadi buzulu arasında küçük bir buzul daha vardır. Buradaki buzulların önünde genç moren yığınları geniş bir alan kaplayan büyük bir set oluşturur. Moren yığınları önündeki bir eşikten sonra vadi, Pleistosen buzullaşmasından arta kalan yan moren sıraları, hörgüç kayalar, cilalı yüzeyler ve bir gölden oluşan çeşitli şekil gruplarıyla devam ederek asılı şekilde Kavran tekne vadisine kavuşur. Kaçkar Dağı nın güney yamacında yer alan sirkler içerisinde de birbirinden farklı büyüklükte aktüel buzullar yer almaktadır. Bunlardan büyük olanı, kuzeye bakan yamaca yamanmış, eğimi fazla bir sirk içersindedir (Şekil:6). Yalçınlar (1951) ın Krenek ten nakline göre m.ler arasında bir buzul yer alır. Buzulun hemen kuzeyinde bulunan doğu-batı yönlü küçük bir asılı buzul vadisinin sirk kısmında yer alan diğer buzul ise m.lerdedir. Bu buzulun önünde küçük bir dil çanağı gölü de vardır. Kaçkar Dağı ünitesindeki bir diğer buzul dağın doğuya bakan yamaçlardaki sirklerle başlayan Dübe Buzul Vadisi ndedir. Bu vadinin kökünde, taban seviyesi 3130 m olan sirkin kuzeye bakan yamacında küçük bir buzul vardır. Doğu Karadeniz Dağları nın incelenen bölümünde Pleistosen buzullaşmasından arta kalan aktüel buzulların görüldüğü bir diğer alan da Bulut-Altıparmak Dağı dır. Aktüel buzullardan bir tanesi Avucur Buzul Vadisi nin kök kısmında kuzeye bakan sirk içerisinde yer almaktadır (Şekil:7). Bu sirk Altıparmak Dağı nın en yüksek zirveleri tarafından çevrelenmektedir. Bu sirk alanındaki üç küçük sirkten ortadaki içerisinde küçük bir buzul vardır. Buzulun önündeki kaya buzulları çok belirgindir. Bir diğer aktüel buzul yukarıda belirtilenin buzulun doğusunda bulunan bir sirk içerisinde yer almaktadır. Bu buzul Lazgediği Tepe nin (3353 m) batısında kuzeydoğuya bakan bir sirkin içerisinde, sirk yamacında kadar çekilmiştir. Buzulun geri yarığı çok belirgindir. Buzulun önünde belirgin cephe morenleri bulunmaktadır. Buzul belirgin bir eşikle Libler Gölü nün de içerisinde yer aldığı sirk tabanına açılmaktadır. Pleistosen den günümüze Doğu Karadeniz Dağları nda, diğer yerlerde olduğu gibi Bulut-Altıparmak Dağı ndaki buzullar da sirk yamaçlarına kadar çekilmişlerdir. Bu nedenle boyutları çok küçüktür ve buzul dilleri 3000 m.ler civarında sonlanmaktadır. Doğu Karadeniz Dağları nın, incelenen bölümünde irili ufaklı toplam 10 adet buzul tespit edilmiştir. İncelenen buzulların çoğu sirk yamaçlarına çekilmiş olduğundan kalıcı kar sınırını tespit için sirk tabanları metodu ile çevre-dil metotlarını kullanmak mümkün değildir. Bu nedenle burada kalıcı kar sınırını tespit etmek için buzulların en alt sınırları alınmıştır. Buzulların en alt sınırları dikkate alındığında aktüel kalıcı kar sınırı

14 m.ler civarından geçmektedir. Bu durum kalıcı kar sınırının son buzullaşma döneminden beri m kadar yükseldiğini göstermektedir (Şekil 3, Tablo:3). Yörede aktüel buzullar dışında periglasyal şekiller de dikkati çeker. Periglasyal şekiller en yaygın olarak Göller (Hunut) Dağı ünitesi içerisindeki Elevit ve Hacıvanak Buzul vadilerinde görülmektedir (Şekil:5). Yörede gözlenen periglasyal şekiller; girlandlar, soliflüksiyon taraçaları ve taş halkalarından ibarettir. Bu şekiller genellikle m.ler arasında yayılışa sahiptirler. Periglasyal şekillerin en fazla görüldüğü alan, Hacıvanak vadisinin kuzeyindeki Elyak Geçidi çevresidir. Burada, güneye bakan yamaçlar üzerinde yaygın olarak girland ve soliflüksiyon taraçaları görülmektedir (Foto:3). Foto 3: Doğu Karadeniz Dağları nda belirli alanlarda periglasyal şekillere rastlanmaktadır. Fotoğrafta Hacıvanak vadisindeki girland taraçaları görülmektedir. Sonuç Doğu Karadeniz Dağları nın en yüksek kesimlerini oluşturan 4 dağ ünitesindeki 18 adet buzul vadisinin incelenmesi sonrasında şu sonuçlara ulaşılmıştır: Yöredeki buzul vadileri Karadeniz e bakan yamaçlarda, daha çok güney-kuzey yönlüdür. Ancak orografik nedenlere bağlı olarak güneydoğu - kuzeybatı uzanımlı buzul vadileri de vardır. Doğu Karadeniz Dağları nın güneyindeki vadiler kuzey-güney ve batıdoğu yönünde uzanmaktadır. İncelenen vadilerin uzunluğu 12 km ile 3.5 km arasında değişmektedir. Ortalama uzunluk 7 km civarındadır. 36

15 Yöredeki Pleistosen klimatik (bölgesel) kalıcı kar sınırı 2600 m.dir. Dağın kuzey yamaçlarında, orografik (yerel) kalıcı kar sınırı bakı, yarılma derecesi, denizellik gibi koşullara bağlı olarak m arasında değişmektedir. Dağın güney yamacında karasallığın artmasına bağlı olarak kalıcı kar sınırı yükselmektedir. Yöredeki bazı buzul vadilerinde iki farklı seviyede yan moren dizileri belirlenmiştir. Bu, yörede iki farklı buzullaşma yaşandığını göstermektedir. Yan moren sıralarının tazeliğini muhafaza etmesi, bu buzullaşmaların Würm ün iki farklı fazına ait olduğunu düşündürmektedir. Doğu Karadeniz Dağları nın incelenen bölümünde 10 adet aktüel buzul saptanmıştır. Bunlar genellikle sirk yamaçlarına kadar çekilmişlerdir. Yöredeki aktüel kalıcı kar sınırı m.ler arasında değişmektedir. Yörede m.ler arasında periglasyal şekiller görülmektedir. Periglasyal şekillerden girland ve soliflüksiyon taraçaları yaygındır. Ancak eğimin az olduğu yerlerde taş halkalarına da rastlanmaktadır. Kaynaklar Akkan, E., Tuncel, M., 1993, Esence (Keşiş) Dağlarında Buzul Şekilleri A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, , Ankara. Atalay, İ., 1984, Mescit Dağının Glasiyal Morfolojisi Ege Coğrafya Dergisi 2, , İzmir. Bilgin, T., 1969, Gâvur Dağı Kütlesinde Glasiyal ve Periglasyal Topografya Şekilleri İst. Üniv. Coğ. Ens. Yay. 58, İstanbul. Bilgin, T., 1972, Munzur Dağları Doğu Kısmının Glasiyal ve Periglasiyal Morfolojisi İst. Üniv. Yay. 1757, Coğ. Ens. Yay. 69, İstanbul. Doğu, A.F., 1993, Sandıras Dağının Buzul Şekilleri A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, Ankara. Doğu, A.F., Somuncu, M., Çiçek, İ., Tunçel, H., Gürgen, G., 1993, Kaçkar Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, Ankara. Doğu, A.F., Çiçek, İ., Tunçel, H., Gürgen, G., Somuncu, M., 1994, Göller (Hunut) Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 3, Ankara. Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., 1996, Üçdoruk (Verçenik) Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 5, Ankara. Doğu, A.F., Gürgen, G., Tunçel, H., Çiçek, İ., 1997, Bulut-Altıparmak Dağlarında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm (Doğu Karadeniz Bölümü) A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 6, 63-92, Ankara. 37

16 Doğu A.F., Çiçek, İ., Gürgen G., Tunçel H., 2000, Akdağ ın Buzul ve Karst Jeomorfolojisi (Fethiye-Muğla) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı I, s: , Ankara. Doğu A.F., Çiçek, İ., Gürgen G., 2000, Demirkapı Dağı ve Uzungöl Çevresinin Jeomorfolojisi Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı I, s: Ankara Erinç, S., 1945, Doğu Karadeniz Dağlarında Buzul Morfoloji Araştırmaları: İst. Üniv. Ed. Fak. Yay. Coğ. Ens. Dok. Tez. Ser. 1, İstanbul. Erinç, S., 1949, Kaçkardağı Grubunda Diluviyal ve Bugünkü Glasyasyon (Eiszeitliche und gegenwartige Vergletsche-rung in der Kaçkardağ-Gruppe) İst. Üniv. Fen Fak. Mec. Seri B. C. XIV. S.3 s , İstanbul.. Gattinger, T. E., 1962, 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası Trabzon Paftası İzahnamesi: M.T.A. Yay., Ankara. Gürgen, G., 2001, Karadağ (Gümüşhane) Çevresinin Glasyal Morfolojisi ve Turizm Potansiyeli. A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi S:8, s: , Ankara. İzbırak, R., 1951, Cilo Dağı ve Hakkari ile Van Gölü Çevresinde Coğrafya Araştırmaları: AÜ. DTCF Yay., 67, Coğ. Ens. Yay.,4, Ankara. Louis, H., 1944, Die Spuien Eiszeitlicher vergletsherung in Anatolien. Diluvial-Geologie und Klima Geologische Rundschau, Band 34, Heft 7/8, p , Stuttgart. Löffler, E., 1970, Untersuchungen Zum Eiszeitlichen und Rezenten Klimagenetischen Formenschatz in den Gebirgen Nordostanatoliens: Heidelberg Geographische Arbeiten Heft :27, Heidelberg. Onur (Sür) A., Türkiye de Daimi Kar Sınırı Hakkında A.Ü.,.DTCF. Der. C.XX, S.1-2, s: , Ankara. Planhol, X de., Bilgin, T., 1961, Karagöl Kütlesi Üzerinde Pleistosen ve Aktüel Glasiyasyon ile Periglasiyal Topografya Şekilleri İst. Üniv. Coğ. Ens. Der. 6, , İstanbul. Tandoğan, A., 1977 Çayeli ve Pazar İlçelerinde Yerleşme-Mesken Tipleri ve Nüfus A.Ü. DTCF Der. C.XXVIII, S.3-4, s , Ankara. Tandoğan, A., İncesu Vadisinde (Çayeli) Coğrafya Gözlemleri. A.Ü., DTCF Coğ. Arş, Der. S.11, s , Ankara. Tunçel, H., 1990 Doğal Çevre Sorunu Olarak Çığlar ve Türkiye'de Çığ Olayları Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Coğrafya Araştırmaları Der. Cilt: 1, Sayı: 2, s.43-70, Ankara. Yalçınlar, İ,1951, Soğanlı-Kaçkar ve Mescit Dağı Silsilelerinin Glasyasyon Şekilleri İst. Üniv. Coğ. Ens. Der. I, 2,.82-88, İstanbul. 38

17 Şekil 4: Verçenik Dağı nın Jeomorfoloji Haritası 39

18 Şekil 5: Göller (Hunut) Dağı nın Jeomorfoloji Haritası 40

19 Şekil 6: Kaçkar Dağı nın Jeomorfoloji Haritası 41

20 Şekil 7:Bulut-Altıparmak Dağlarının Jeomorfoloji Haritası 42

21

DOĞU KARADENİZ DAĞLARI NIN GLASYAL MORFOLOJİSİ

DOĞU KARADENİZ DAĞLARI NIN GLASYAL MORFOLOJİSİ DOĞU KARADENİZ DAĞLARI NIN GLASYAL MORFOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇİÇEK, Yrd. Doç. Dr. Gürcan GÜRGEN, Yrd. Doç. Dr. Harun TUNÇEL, Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU Öz Doğu Karadeniz Dağları uygun jeomorfolojik

Detaylı

Karçal Dağı Buzulları (Artvin)

Karçal Dağı Buzulları (Artvin) COĞRAFİ BİLİMLER DERGİSİ CBD 10 (1), 91-104 (2012) Karçalmountain glaciers (Artvin-Turkey) Gürcan Gürgen 1*, Serdar Yeşilyurt 2 1 Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi,İlköğretim Bölümü, Ankara

Detaylı

BULUT - ALTIPARMAK DAĞLARINDA BUZUL ŞEKİLLERİ, YAYLALAR VE TURİZM

BULUT - ALTIPARMAK DAĞLARINDA BUZUL ŞEKİLLERİ, YAYLALAR VE TURİZM BULUT - ALTIPARMAK DAĞLARINDA BUZUL ŞEKİLLERİ, YAYLALAR VE TURİZM Doç. Dr. Ali Fuat DOĞU* Yrd. Doç. Dr. Gürcan GÜRGEN** Yrd. Doç. Dr. Harım TUNÇEL*** Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇİÇEK* ÖZET Bulut- Altıparmak Dağları,

Detaylı

ÜÇDORUK-DİLEK DAĞLARI GÜNEYİNİN GLASYAL MORFOLOJİSİ

ÜÇDORUK-DİLEK DAĞLARI GÜNEYİNİN GLASYAL MORFOLOJİSİ Coğrafi Bilimler Dergisi, 2006, 4 (2), 67-82 ÜÇDORUK-DİLEK DAĞLARI GÜNEYİNİN GLASYAL MORFOLOJİSİ Glacial morphology of the southern part of the Üçdoruk Dilek Mountains Gürcan Gürgen Ankara Üniversitesi,

Detaylı

ANZER-KEMER-ORSOR DAĞLARI KUZEYİNİN (RİZE) GLASYAL MORFOLOJİSİ

ANZER-KEMER-ORSOR DAĞLARI KUZEYİNİN (RİZE) GLASYAL MORFOLOJİSİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 4A0012 NATURE SCIENCES Received: February 2009 Accepted: September 2009 Series : 4A ISSN : 1308-7282 2009

Detaylı

ÜÇDORUK (VERÇENİK) DAĞINDA BUZUL ŞEKİLLERİ, YAYLALAR VE TURİZM

ÜÇDORUK (VERÇENİK) DAĞINDA BUZUL ŞEKİLLERİ, YAYLALAR VE TURİZM ÜÇDORUK (VERÇENİK) DAĞINDA BUZUL ŞEKİLLERİ, YAYLALAR VE TURİZM Doç. Dr. Ali Fuat DOĞU*2 Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇİÇEK* Yrd. Doç. Dr. Gürcan GÜRGEN** Dr. Harun TUN ÇEL* ÖZET Doğu Karadeniz Bölümü nde, yer alan

Detaylı

GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 2 (2009)

GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 2 (2009) GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 2 (2009) 311-331 Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi Glacial Morphology of the Northeast Part of the Altıparmak Mountains Gürcan GÜRGEN

Detaylı

I. ULUSLARARASI COĞRAFYA ÇALIŞMALARI

I. ULUSLARARASI COĞRAFYA ÇALIŞMALARI Yuzuncu Yıl University, Department of Geography Baku State University, Department of Geography Tiflis State University, Geology and Geography Faculty I. ULUSLARARASI COĞRAFYA ÇALIŞMALARI (Pleistosen ve

Detaylı

Çinaçor Buzulu (Tatos Dağları)

Çinaçor Buzulu (Tatos Dağları) COĞRAFİ BİLİMLER DERGİSİ CBD 14 (1), 57-69 (2016) Çinaçor Buzulu (Tatos Dağları) Çinaçor Glaciers (Tatos Mauntains, Rize-Erzurum, Turkey) Gürcan Gürgen 1 * ¹Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

Tatos Gediği Buzulu (Rize)

Tatos Gediği Buzulu (Rize) COĞRAFİ BİLİMLER DERGİSİ CBD 13 (2), 161-171 (2015) Tatos Gediği Buzulu (Rize) Tatos Pathway glacier (Rize Turkey) Gürcan Gürgen Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Ankara

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

GAGA G Ö LÜ (ORDU) * A.Ü.D.T.C.F. Coğrafya Bölümü ** A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

GAGA G Ö LÜ (ORDU) * A.Ü.D.T.C.F. Coğrafya Bölümü ** A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü GAGA G Ö LÜ (ORDU) Prof. Dr. Erdoğan A K K A N * Arş. Gör. Gürcan GÜRGEN** ÖZ Gaga Gölü, Ordu İlinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden biri olan Fatsa dan güneye, Aybastı ya gidilen karayolunun 7. Km

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DAĞLARINDA YAYLACILIK

DOĞU KARADENİZ DAĞLARINDA YAYLACILIK Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 49-66, ELAZIĞ-2004 DOĞU KARADENİZ DAĞLARINDA YAYLACILIK Transhumance on the Eastern Black

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BAŞKANI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BAŞKANI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARAÇOĞLU Lisans Eğitimi: Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Erzurum, 1992. Yüksek

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

Şahintaşı Buzulu. Türkiye de Yeni Bir Buzulun Keşfi

Şahintaşı Buzulu. Türkiye de Yeni Bir Buzulun Keşfi Y. Doç. Dr. Cihan Bayrakdar * Dr. Zeynel Çılğın** Dr. Ergin Canpolat** Y. Doç. Dr. M.Fatih Döker*** * İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümü ** İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK - 2008, S:172-184 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2008 http://www.marmaracografya.com YÜKSELDİKÇE BÖLGELERİMİZE GÖRE HER 100 M.DEKİ YAĞIŞ ARTIŞI ÜZERİNE BİR DENEME

Detaylı

ÇADIR DAĞI NIN BUZUL JEOMORFOLOJİSİ (YALNIZÇAM DAĞLARI-ARTVİN)

ÇADIR DAĞI NIN BUZUL JEOMORFOLOJİSİ (YALNIZÇAM DAĞLARI-ARTVİN) T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI FİZİKİ COĞRAFYA BİLİM DALI ÇADIR DAĞI NIN BUZUL JEOMORFOLOJİSİ (YALNIZÇAM DAĞLARI-ARTVİN) YÜKSEK LİSANS TEZİ Volkan DEDE VAN

Detaylı

BORABAY GOLU (AMASYA)

BORABAY GOLU (AMASYA) BORABAY GOLU (AMASYA) Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat DOĞU Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇİÇEK Arş. Gör. Gürcan GÜRGEN Türkiye'nin topoğrafik ve jeolojik koşullarındaki zenginlik çeşitli tiplerde göl oluşumuna zemin hazırlamıştır.

Detaylı

AYIİNİ MAĞARASI (KAYSERİ)

AYIİNİ MAĞARASI (KAYSERİ) AYIİNİ MAĞARASI (KAYSERİ) Doç.Dr.Ali Fuat Doğu*' Yrd.Doç.Dr.İhsan Çiçek* Yrd.Doç.Dr.Gürcan Gürgen** Yrd.Doç.Dr.Harun Tunçel*** ÖZET Ayıini Kayseri İli'nin Develi İlçesi'ne bağlı Küçükkünye Köyü sınırları

Detaylı

DOKTORA 1992 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. YÜKSEK LĠSANS 1986 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

DOKTORA 1992 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. YÜKSEK LĠSANS 1986 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü PROF. DR. ĠHSAN ÇĠÇEK YazıĢma adresi: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü 06100 Sıhhiye-ANKARA E- Posta: cicek@humanity.ankara.edu.tr Tel: (0 312) 310 32 80 / 1213 Faks:

Detaylı

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Göller Yöresinde yeralan Burdur Havzası'nın oluşumunda tektonik hareketlerin büyük etkisi olmuştur. Havza

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

GÖLLER (HUNUT) DAĞINDA BUZUL ŞEKİLLERİ, YAYLALAR VE TURİZM

GÖLLER (HUNUT) DAĞINDA BUZUL ŞEKİLLERİ, YAYLALAR VE TURİZM GÖLLER (HUNUT) DAĞINDA BUZUL ŞEKİLLERİ, YAYLALAR VE TURİZM GLACIER SHAPES, YAYLAS AND TOURISM ON THE GÖLLER MOUNTAIN Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat DOĞU Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇİÇEK Arş. Gör. Gürcan GÜRGEN Arş. Gör.

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

SANDIRAS DAĞI'NDA (MUĞLA) BUZULLAŞMA VE BUZUL ŞEKİLLERİ

SANDIRAS DAĞI'NDA (MUĞLA) BUZULLAŞMA VE BUZUL ŞEKİLLERİ 29 Ege Coğrafya Dergisi, 20/1(2011), 29-52, İzmir Aegean Geographical Journal, 20/1 (2011), 29-52, Izmir TURKEY SANDIRAS DAĞI'NDA (MUĞLA) BUZULLAŞMA VE BUZUL ŞEKİLLERİ Glaciation and Glacial Landforms

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI 1/5 EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi, 85.000 km2 lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının %11 ini kaplar. (Harita:1) Ege Bölgesi, Anadolu nun

Detaylı

Kaçkar Dağı nda Bakı Faktörünün Glasiyal ve Periglasiyal Topografya Gelişimi Üzerindeki Etkisi

Kaçkar Dağı nda Bakı Faktörünün Glasiyal ve Periglasiyal Topografya Gelişimi Üzerindeki Etkisi http://www.tck.org.tr Sayı 54: 1-13, İstanbul Basılı ISSN 1302-5856 Elektronik ISSN 1308-9773 Kaçkar Dağı nda Bakı Faktörünün Glasiyal ve Periglasiyal Topografya Gelişimi Üzerindeki Etkisi The Effect of

Detaylı

The Influence of Glacıatıon on the Geomorphology of Ovacık Plaın (Tuncelı) and Southwest Catchment of Munzur Mountaın

The Influence of Glacıatıon on the Geomorphology of Ovacık Plaın (Tuncelı) and Southwest Catchment of Munzur Mountaın OVACIK OVASI (TUNCELİ) VE MUNZUR DAĞLARININ GÜNEYBATI AKLANININ JEOMORFOLOJİSİNDE BUZULLAŞMALARIN ETKİSİ Özet Zeynel ÇILĞIN * Çalışma Sahasını oluşturan Ovacık Ovası (Tunceli) ve Munzur Dağlarının güneybatı

Detaylı

Karçal Dağları nda Kaya Buzulu Oluşumları Formations of Rock Glaciers in Karçal Mountains

Karçal Dağları nda Kaya Buzulu Oluşumları Formations of Rock Glaciers in Karçal Mountains Yerbilimleri, 36 (2), 61-80 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Karçal Dağları

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Ömer Lütfi Şen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Mercator-İPM Araştırma Programı & Katkıda bulunanlar: Ozan Mert Göktürk Deniz Bozkurt Berna

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 YEREL RÜZGARLAR MELTEMLER Bu rüzgarlar güneşli bir günde veya açık bir gecede, Isınma farklılıklarından kaynaklanan

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine "Menteşe Yöresi" denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi

MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine Menteşe Yöresi denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi MENTEŞE YÖRESİ MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine "Menteşe Yöresi" denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi Bizanslıların elinde bulunuyordu. Bizanslıların

Detaylı

SANDIRAS DAĞINDAKİ BUZUL ŞEK İLLERİ

SANDIRAS DAĞINDAKİ BUZUL ŞEK İLLERİ SANDIRAS DAĞINDAKİ BUZUL ŞEK İLLERİ Yar d. Doç. Dr. Ali Fuat DOĞU* Sandıras Dağı (2295 m.) Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi sınırlarına hemen hemen paralel uzanan Gölgeli D ağlan nm güneybatı köşesinde

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Dünya da bir birinden farklı kıyı tipleri oluşmuştur. Bu farklılıkların oluşmasında; Dalga ve akıntılar, Dağların kıyıya uzanış doğrultusu, Kıyılardaki

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

T.C. Tarih: :23:11 Sayfa:1/9 GÜN SARP SARP SARP SARP GÜLCAN SARP. Analizler Doç. Dr. GÜLCAN SARP MUSTAFA YAKAR

T.C. Tarih: :23:11 Sayfa:1/9 GÜN SARP SARP SARP SARP GÜLCAN SARP. Analizler Doç. Dr. GÜLCAN SARP MUSTAFA YAKAR Sayfa:1/9 GÜN 22.05.2017 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 10:00-10:30 2172 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Okutman ABDÜLKADİR DEVECİOĞLU 2173 ATA-260-A-Atatürk

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

KARADAĞ (GÜMÜŞHANE) ÇEVRESİNİN GLASYAL MORFOLOJİSİ ve TURİZM POTANSİYELİ

KARADAĞ (GÜMÜŞHANE) ÇEVRESİNİN GLASYAL MORFOLOJİSİ ve TURİZM POTANSİYELİ KARADAĞ (GÜMÜŞHANE) ÇEVRESİNİN GLASYAL MORFOLOJİSİ ve TURİZM POTANSİYELİ Dr. Gürcan Gürgen Özet Anadolu nun önemli dağ sıralarından biri olan, Doğu Karadeniz Dağları, yükseltileri 4000 m.ye yaklaşan doruklara

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

Uygulamalı jeomorfoloji çalışmalarında CBS nin Kullanımı: Fırtına Deresi havzası (Rize) örneği

Uygulamalı jeomorfoloji çalışmalarında CBS nin Kullanımı: Fırtına Deresi havzası (Rize) örneği Uygulamalı jeomorfoloji çalışmalarında CBS nin Kullanımı: Fırtına Deresi havzası (Rize) örneği Cihan BAYRAKDAR 1 1 İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Ordu cad. no 196. 34459, Laleli,

Detaylı

23 HAZİRAN 1988 ÇATAK HEYELANI* (Trabzon-Maçka)

23 HAZİRAN 1988 ÇATAK HEYELANI* (Trabzon-Maçka) 23 HAZİRAN 1988 ÇATAK HEYELANI* (Trabzon-Maçka) Yard. D oç. Dr. ALİ FUAT DOĞU** Arş. Gör. İHSAN ÇİÇEK Arş. Gör. GÜRCAN GÜRGEN Karadeniz Bölgesi nin, Doğu Karadeniz Bölüm ü nde yer alan ve Trabzon İlini

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

KÜRE DAĞLARI DOĞU KESİMİNDE RÜZGÂR DURUMU VE BUNUN BİTKİ ÖRTÜSÜ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN RUBINSTEIN METODUNA GÖRE İNCELENMESİ

KÜRE DAĞLARI DOĞU KESİMİNDE RÜZGÂR DURUMU VE BUNUN BİTKİ ÖRTÜSÜ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN RUBINSTEIN METODUNA GÖRE İNCELENMESİ Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 195-200 KÜRE DAĞLARI DOĞU KESİMİNDE RÜZGÂR DURUMU VE BUNUN BİTKİ ÖRTÜSÜ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN RUBINSTEIN METODUNA GÖRE İNCELENMESİ Duran AYDINÖZÜ, B.Ünal

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ BATI KARADENİZ BÖLGESİ AKÇAKOCA DAĞLARI BATI KARADENİZ BÖLGESİ JEOLOJİ HARİTASI Batı Karadeniz bölgesi şu ünitelere ayrılmaktadır: 1.Kıyı kuşağı 2.Çam Dağı-Akçakoca Dağları-Küre Dağları 3.Düzce-Yığılca

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1

Detaylı

KAÇKAR DAĞINDA BUZUL ŞEKİLLERİ, YAYLAI AR VE TURİZM

KAÇKAR DAĞINDA BUZUL ŞEKİLLERİ, YAYLAI AR VE TURİZM KAÇKAR DAĞINDA BUZUL ŞEKİLLERİ, YAYLAI AR VE TURİZM (Glacier Shapes on llıe Kaçkar Mountains, Yaylas and Tourism) Yrci. Doç. Dr. Ali Fuat DOĞU* Arş. Gör. Melımet SO M U N C U * Arş. Gör. İhsan ÇİÇEK* Arş.

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülkemiz genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM LİSANS MÜFREDATI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM LİSANS MÜFREDATI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM LİSANS MÜFREDATI I.YARIYIL DERSİN SAAT/HAFTA DERSİN ADI KODU TEO. UYG. 0813101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 0813102 Türk Dili I 2 0 2 2 0813103 Yabancı Dil

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti DERS 1 Bölge Sınırlarını Tespiti İster fiziki ve ister beşeri konularda olsun, çalışma yapılacak alanların (havza, yöre, bölüm, bölge) sınırlarının saptanması gerekir. 1-Bir kıtayı ele alabiliriz. Kıtaların

Detaylı

Recent Glaciers and Late Quaternary Glacial Deposits of Turkey

Recent Glaciers and Late Quaternary Glacial Deposits of Turkey Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 46? Sayı 1, Şubat 2003 Geological Bulletin of Turkey Volume 46, Number /, February 2003 Türkiye'nin Güncel Buzulları ve Geç Kuvaterner Buzul Çttkelİeri* Recent Glaciers and

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2017

Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2017 On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2017 Hava sıcaklığının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi

Detaylı

HARPUT (ELAZIĞ) ÇEVRESİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN DOĞAL VE BEŞERİ ORTAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

HARPUT (ELAZIĞ) ÇEVRESİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN DOĞAL VE BEŞERİ ORTAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 279 HARPUT (ELAZIĞ) ÇEVRESİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN DOĞAL VE BEŞERİ ORTAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ 247 ADA 104(KISMEN)- 105-106-107 (KISMEN) PARSELLER ZAİRE PAZARI (TOPTAN TİCARET) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANILARI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1 İçindekiler

Detaylı

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 1, Bahar Spring 2008, 57-71 ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

T.C. Tarih: :06:23 Sayfa:1/7 GÜN. 09:00-10: Hidrografya Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ KERVANKIRAN GÖK

T.C. Tarih: :06:23 Sayfa:1/7 GÜN. 09:00-10: Hidrografya Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ KERVANKIRAN GÖK Sayfa:1/7 GÜN SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 09:00-10:00 1871 Hidrografya Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ 11:00-12:00 1871 Coğrafi Bilgi Sistemleri II Doç. Dr. GÜLCAN

Detaylı

VAN OVASININ İKLİM ÖZELLİKLERİ. Doç. Dr. Ejder KALELİOĞLU GİRİŞ

VAN OVASININ İKLİM ÖZELLİKLERİ. Doç. Dr. Ejder KALELİOĞLU GİRİŞ VAN OVAININ İKLİM ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Ejder KALELİOĞLU GİRİŞ Doğu Anadolu, denizlerden uzak ve yüksek bir bölgedir. Bölgenin ortalama yüksekliği 2000 m.'yi bulur. Bunun için bölgede şiddetli karasal bir

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

TÜRKİYE DE GÜNLÜK YAĞIŞ ŞİDDETLERİ VE SIKLIKLARI

TÜRKİYE DE GÜNLÜK YAĞIŞ ŞİDDETLERİ VE SIKLIKLARI TÜRKİYE DE GÜNLÜK YAĞIŞ ŞİDDETLERİ VE SIKLIKLARI Yrd.Doç D r.ihsan ÇİÇEK ÖZET Ülkemizde yağış tutarlarında bölgeler arasında büyük farklılıklar yaşanır. Yağış tutarının dağılışında coğrafik özellikler

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

Fielding ve diğ. 1994, Geology

Fielding ve diğ. 1994, Geology Yükseklik (Km) Yıllık Yağış (m) Güney Fielding ve diğ. 1994, Geology Kuzey Maksimum Yağış Yakın Minimum Rölyef Uzaklık (Km) Amerikan Jeoloji Kurumunun izniyle kullanılmıştır Hızlı Akış Kalınlaşmaya bağlı

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Kuvaterner deki İklim Değişmelerinin Türkiye Doğal Ortamı Üzerindeki Etkileri

Kuvaterner deki İklim Değişmelerinin Türkiye Doğal Ortamı Üzerindeki Etkileri Kuvaterner deki İklim Değişmelerinin Türkiye Doğal Ortamı Üzerindeki Etkileri İbrahim Atalay Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı ibrahim.atalay@deu.edu.tr ÖZ

Detaylı

Kaçkar Dağları nda Alternatif Bir Turizm Aktivitesi: Heliski (Dağ Kayağı)

Kaçkar Dağları nda Alternatif Bir Turizm Aktivitesi: Heliski (Dağ Kayağı) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (2): 33-46 Kaçkar Dağları nda Alternatif Bir Turizm Aktivitesi: Heliski (Dağ Kayağı) Mehmet ZAMAN (*) Salih BİRİNCİ (**) Özet: Kaçkar Dağları

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Nurdan KESER Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA FOTO Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER BU ALANLAR 1. JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞTUĞU İÇİN DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN YERLERDİR.

COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER BU ALANLAR 1. JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞTUĞU İÇİN DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN YERLERDİR. COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER TRAKYADA YILDIZ DAĞLARI MASİFİ İÇ ANADOLUDA KIRŞEHİR MASİFİ DOĞU ANADOLUDA BİTLİS MASİFİ EGEDE SARUHAN MENTEŞE MASİFİ KASTAMONUDA DADAY-DEVREKANİ

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

FAYLARI ARAZİDE TANIMA KRİTERLER TERLERİ TEKTONİK IV-V. V. DERS. Doç.. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN

FAYLARI ARAZİDE TANIMA KRİTERLER TERLERİ TEKTONİK IV-V. V. DERS. Doç.. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN FAYLARI ARAZİDE TANIMA KRİTERLER TERLERİ JEOFİZİK K MÜHENDM HENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKTONİK IV-V. V. DERS Doç.. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Fayları Arazide Tanıma Kriterleri Fay düzleminin karakteristik özellikleri

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı